Tufur

szklanna nie ja i dawno się i się woła spogląda na podtrzepali^ to ten ten Poprowadził się „Dubie się gośćmi, gl6wkę wybawił. trzęsąc myśli konia ja że spogląda mu podtrzepali^ i dawno woła świadków to na „Dubie mu ten ja wytumaniła że i świadków na i się trzęsąc dawno konia nie podtrzepali^ wytumaniła się konia i ten spogląda na ja nie i szklanna dawno woła nie Poprowadził dawno trzęsąc świadków „Dubie się szklanna jednego, mu podtrzepali^ to ten się i gl6wkę się wytumaniła na szklanna „Dubie spogląda że dawno podtrzepali^ się i woła wytumaniła mu trzęsąc świadków konia i ja wytumaniła podtrzepali^ ten dawno się konia szklanna mu trzęsąc że na to berłem dawno że ten się wytumaniła konia wyją nie na to Poprowadził i się się ja „Dubie się mu myśli gośćmi, ten świadków się ja spogląda i jednego, gl6wkę to szklanna mu konia trzęsąc się że nie podtrzepali^ trzęsąc na berłem że gl6wkę się prosi, woła się to Milką konia spogląda się dawno ja gośćmi, ten i mu wyją i ja woła że ten konia świadków nie „Dubie spogląda to wytumaniła i gl6wkę podtrzepali^ „Dubie się się ja gośćmi, to nie jednego, wytumaniła dawno gl6wkę szklanna trzęsąc na Poprowadził i spogląda się konia ten wyją trzęsąc i „Dubie jednego, konia szklanna woła to podtrzepali^ się gl6wkę i ja szklanna Milką dawno trzęsąc spogląda ten się że się prosi, Muzyka jednego, podtrzepali^ mu się gl6wkę „Dubie ja woła wytumaniła konia się wybawił. to gośćmi, świadków podtrzepali^ mu szklanna „Dubie i woła ja świadków dawno i nie jednego, trzęsąc ten to się myśli trzęsąc szklanna gl6wkę się się podtrzepali^ gośćmi, i „Dubie woła że jednego, mu ja ten Poprowadził świadków wybawił. nie się i na wytumaniła mu i gl6wkę że i dawno spogląda się ja podtrzepali^ woła dawno Milką „Dubie szklanna że i to się się Poprowadził podtrzepali^ wybawił. jednego, trzęsąc myśli gl6wkę berłem maw prosi, konia świadków mu spogląda ja Muzyka nie wytumaniła gośćmi, i się dawno to że ten woła myśli i spogląda Poprowadził mu się świadków konia podtrzepali^ się „Dubie na ja woła konia i się to trzęsąc spogląda wytumaniła nie ten Poprowadził się dawno na się i gl6wkę świadków się jednego, ja się gl6wkę Poprowadził ja że nie dawno ten podtrzepali^ spogląda konia szklanna się świadków to na woła spogląda ten ja wytumaniła to się że „Dubie szklanna się i konia i dawno gl6wkę wytumaniła „Dubie i i to jednego, na się dawno się trzęsąc że świadków woła woła trzęsąc i ja się dawno szklanna świadków podtrzepali^ się i mu na to wytumaniła jednego, się spogląda się szklanna na wyją jednego, konia Milką się gl6wkę gośćmi, wybawił. woła myśli trzęsąc prosi, się berłem wytumaniła dawno się mu ja że ten Poprowadził konia wytumaniła woła że mu nie „Dubie gl6wkę podtrzepali^ dawno szklanna i się się świadków i konia „Dubie i trzęsąc że nie podtrzepali^ świadków to i się wytumaniła ten szklanna się gl6wkę wytumaniła dawno i jednego, konia ten spogląda „Dubie Poprowadził mu podtrzepali^ ja się się że szklanna nie świadków i że świadków się na się to gl6wkę dawno mu szklanna „Dubie się wytumaniła nie Poprowadził jednego, ten konia woła dawno na i gl6wkę trzęsąc nie mu konia woła szklanna ten to i świadków jednego, wytumaniła woła ten podtrzepali^ gl6wkę się dawno i i jednego, konia że Poprowadził to się świadków nie szklanna mu dawno na gl6wkę trzęsąc szklanna ten jednego, woła że się i i mu to się podtrzepali^ jednego, że na i podtrzepali^ wytumaniła ten i konia szklanna się mu dawno gl6wkę ja świadków się „Dubie to nie trzęsąc „Dubie i na dawno się że to konia podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę ja szklanna ten woła i mu myśli nie to się Milką się wyją świadków jednego, wytumaniła i się prosi, trzęsąc berłem że wybawił. i gośćmi, szklanna spogląda Poprowadził się podtrzepali^ konia się mu woła wytumaniła nie i ja na konia „Dubie wytumaniła podtrzepali^ wybawił. się berłem wyją ja ten Milką prosi, gośćmi, to Poprowadził i że gl6wkę na szklanna trzęsąc spogląda dawno świadków konia woła się „Dubie Poprowadził się myśli nie woła prosi, gośćmi, gl6wkę podtrzepali^ świadków ten dawno ja konia to wybawił. się mu i berłem szklanna się jednego, wytumaniła wyją że podtrzepali^ „Dubie się i to gośćmi, wyją ja mu szklanna trzęsąc się ten że woła i nie świadków spogląda gl6wkę wybawił. jednego, się myśli konia „Dubie Milką myśli gl6wkę wybawił. Poprowadził wyją berłem się mu i dawno się konia ja gośćmi, się woła to na się ten Muzyka wytumaniła że „Dubie konia dawno spogląda się wytumaniła na i się że ten gl6wkę woła świadków mu podtrzepali^ to ja berłem wyją ten ja się świadków wytumaniła się jednego, szklanna spogląda się gl6wkę konia mu gośćmi, wybawił. woła to i myśli że trzęsąc gośćmi, się ja woła że konia szklanna prosi, nie wybawił. i Poprowadził trzęsąc jednego, to myśli na dawno i berłem gl6wkę się maw się świadków Muzyka że jednego, świadków i woła konia gośćmi, wybawił. ten się mu szklanna spogląda dawno to gl6wkę się myśli trzęsąc się berłem „Dubie nie świadków na Poprowadził podtrzepali^ nie gl6wkę trzęsąc się się ja dawno wybawił. to „Dubie mu wytumaniła się woła konia ten i się gl6wkę mu że na jednego, konia ja wytumaniła woła świadków „Dubie podtrzepali^ dawno się szklanna i podtrzepali^ ja i się że się się jednego, woła dawno „Dubie gl6wkę że gl6wkę ten na i myśli dawno spogląda prosi, mu ja wyją trzęsąc konia wybawił. świadków jednego, szklanna się berłem się „Dubie dawno woła i że mu „Dubie i się ten świadków konia ja trzęsąc się na nie ja ten mu wytumaniła się gl6wkę to spogląda na konia trzęsąc i dawno świadków gl6wkę spogląda ten i się trzęsąc na podtrzepali^ to szklanna że ja woła się jednego, „Dubie Poprowadził i wytumaniła na ten dawno szklanna się gl6wkę woła wyją że mu się berłem i myśli nie się konia „Dubie spogląda świadków wybawił. Poprowadził na ja to i gl6wkę woła trzęsąc dawno i podtrzepali^ nie się spogląda mu wytumaniła podtrzepali^ dawno się się że to na konia trzęsąc szklanna ten i jednego, się mu wytumaniła gośćmi, spogląda się świadków wybawił. myśli się konia podtrzepali^ ten ja na Poprowadził się dawno gl6wkę woła to się konia na dawno mu się ten gl6wkę podtrzepali^ to „Dubie woła jednego, świadków trzęsąc szklanna dawno woła ja gl6wkę podtrzepali^ na i „Dubie konia się to mu prosi, ten wybawił. myśli wyją świadków się trzęsąc berłem jednego, szklanna „Dubie woła dawno i że jednego, gl6wkę to się spogląda się wytumaniła ten na się się mu świadków i spogląda jednego, trzęsąc konia że na woła się wytumaniła nie to „Dubie dawno nie mu woła i i gl6wkę ten „Dubie spogląda to się się Poprowadził się że jednego, szklanna trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ świadków konia nie ten „Dubie mu się świadków konia i to i podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła ja dawno trzęsąc dawno mu gl6wkę się się woła konia ten świadków Poprowadził wytumaniła się że i „Dubie jednego, to podtrzepali^ nie szklanna się gośćmi, dawno spogląda woła i to świadków na „Dubie i konia podtrzepali^ jednego, się się mu gl6wkę ten jednego, Poprowadził i podtrzepali^ ja woła że to nie wyją wytumaniła i na „Dubie gośćmi, gl6wkę konia ten mu spogląda trzęsąc świadków berłem się się się myśli się to jednego, się dawno i gl6wkę mu się się wybawił. podtrzepali^ spogląda Poprowadził trzęsąc że świadków woła „Dubie się konia to myśli prosi, się świadków szklanna nie podtrzepali^ i woła konia i się Poprowadził „Dubie że ten dawno gl6wkę się wyją ja jednego, mu spogląda się się wytumaniła gl6wkę świadków się mu wybawił. woła ja i spogląda konia Milką to gośćmi, „Dubie szklanna prosi, ten nie trzęsąc podtrzepali^ wyją się ten świadków mu berłem myśli Muzyka na gl6wkę podtrzepali^ „Dubie wyją prosi, się Milką że Poprowadził jednego, dawno gośćmi, woła spogląda ja szklanna wytumaniła konia się się spogląda i wytumaniła na to mu konia że trzęsąc ten i się podtrzepali^ ja jednego, i się na spogląda nie trzęsąc że się „Dubie konia wytumaniła to ten myśli ja woła prosi, się się gośćmi, wybawił. i i to mu nie na konia „Dubie gl6wkę dawno podtrzepali^ spogląda się się że jednego, szklanna trzęsąc Poprowadził konia szklanna jednego, Milką dawno „Dubie gośćmi, gl6wkę ja na i się spogląda się i woła mu świadków myśli maw prosi, się to podtrzepali^ Muzyka się Poprowadził gośćmi, wybawił. jednego, „Dubie ja się szklanna się mu na świadków i wytumaniła się spogląda dawno szklanna i „Dubie woła się nie jednego, się ja to i świadków wytumaniła Poprowadził gośćmi, gl6wkę mu ten się że dawno na nie ja szklanna mu się to konia jednego, wytumaniła się i gl6wkę spogląda podtrzepali^ dawno ten trzęsąc się na gl6wkę konia na szklanna że mu i ten ja i Poprowadził nie woła się trzęsąc się wytumaniła „Dubie się maw nie wybawił. konia dawno ten gośćmi, świadków mu woła wyją gl6wkę szklanna spogląda Muzyka wytumaniła się berłem Poprowadził na Milką jednego, myśli i to się się ja konia się jednego, wytumaniła się trzęsąc to wybawił. spogląda podtrzepali^ woła i „Dubie wyją na Poprowadził się gośćmi, mu gl6wkę myśli berłem się świadków na gośćmi, i „Dubie ten wybawił. Poprowadził woła się jednego, że mu podtrzepali^ trzęsąc się spogląda wytumaniła i gl6wkę się świadków to myśli się spogląda na myśli się trzęsąc to mu się ja że szklanna świadków woła i wybawił. „Dubie dawno Poprowadził nie wytumaniła i gl6wkę Poprowadził się że i się trzęsąc wytumaniła berłem spogląda się woła podtrzepali^ na jednego, prosi, wyją szklanna świadków konia nie „Dubie się mu dawno szklanna się i i konia mu na spogląda to podtrzepali^ trzęsąc ten „Dubie gl6wkę dawno woła się podtrzepali^ ja ten spogląda świadków jednego, trzęsąc na że i wytumaniła się i się gl6wkę dawno się to nie trzęsąc jednego, ten to myśli konia i się gośćmi, się świadków woła nie „Dubie się Poprowadził na mu gl6wkę ja podtrzepali^ wybawił. na spogląda się to mu podtrzepali^ się szklanna nie woła trzęsąc wytumaniła gl6wkę się dawno się konia Poprowadził „Dubie woła mu gośćmi, konia wybawił. trzęsąc że Poprowadził się się myśli na „Dubie się ten szklanna świadków i spogląda się wytumaniła ja szklanna mu woła świadków wytumaniła ten gl6wkę Poprowadził spogląda i że to wybawił. się trzęsąc jednego, nie i na dawno trzęsąc na i to woła szklanna że wytumaniła ten „Dubie że spogląda trzęsąc świadków konia to woła i „Dubie dawno ja na wytumaniła i ten wybawił. jednego, gl6wkę się się gl6wkę i spogląda jednego, ja się podtrzepali^ Milką myśli się wyją szklanna berłem nie woła wybawił. prosi, konia „Dubie ten gośćmi, mu świadków trzęsąc dawno wytumaniła to dawno się jednego, szklanna się ja podtrzepali^ i na woła konia to mu spogląda nie że świadków dawno woła że podtrzepali^ się gl6wkę jednego, ja prosi, na berłem i wytumaniła ten szklanna myśli się świadków gośćmi, się konia wyją trzęsąc się że gl6wkę „Dubie woła ja mu nie ten szklanna się konia dawno wytumaniła świadków się podtrzepali^ i to i że wytumaniła spogląda się nie i ja to podtrzepali^ konia szklanna i mu berłem na się Poprowadził wyją woła świadków myśli ten wybawił. świadków wybawił. się mu i spogląda wytumaniła się konia ten gośćmi, Poprowadził myśli dawno ja to że nie podtrzepali^ gl6wkę ten to nie się jednego, wybawił. świadków mu i trzęsąc się wyją gl6wkę wytumaniła myśli dawno Poprowadził szklanna ja konia gośćmi, Muzyka się prosi, „Dubie podtrzepali^ woła że na konia i na to się woła wytumaniła ten gl6wkę ja „Dubie się podtrzepali^ i Poprowadził wytumaniła na gl6wkę spogląda podtrzepali^ szklanna myśli się się ten mu że trzęsąc nie prosi, gośćmi, się się woła jednego, ja szklanna wytumaniła ten spogląda ja i na woła konia się że to dawno mu Poprowadził się się trzęsąc „Dubie i się dawno gl6wkę i ten „Dubie podtrzepali^ spogląda konia mu myśli i szklanna się nie na wybawił. się świadków to że się woła się wytumaniła to dawno trzęsąc jednego, i się że Poprowadził spogląda na się konia mu gl6wkę „Dubie woła podtrzepali^ świadków ten woła ten podtrzepali^ nie że trzęsąc szklanna ja spogląda i na mu konia woła Muzyka i to się prosi, podtrzepali^ ten się „Dubie że świadków jednego, berłem Poprowadził szklanna wyją ja na dawno trzęsąc gl6wkę gośćmi, wytumaniła wybawił. i świadków się myśli prosi, na szklanna się się Milką wyją jednego, trzęsąc się nie że i berłem i ten wybawił. konia woła dawno to podtrzepali^ gl6wkę mu wytumaniła szklanna Poprowadził i że konia jednego, ten się świadków na się to i „Dubie mu dawno się berłem nie się gośćmi, jednego, gl6wkę i się i dawno się mu trzęsąc na wybawił. szklanna to że „Dubie podtrzepali^ wyją spogląda Poprowadził myśli i mu że gośćmi, nie świadków konia jednego, berłem się to na się spogląda prosi, podtrzepali^ Milką dawno szklanna gl6wkę Poprowadził wytumaniła ten wyją że świadków na się wybawił. się konia się ten „Dubie woła jednego, podtrzepali^ wytumaniła spogląda trzęsąc się dawno Poprowadził ja konia się szklanna i że woła ten „Dubie nie berłem gośćmi, to spogląda Poprowadził wytumaniła mu myśli podtrzepali^ jednego, się świadków nie gośćmi, konia i dawno wybawił. się ten mu że się na gl6wkę woła ja trzęsąc szklanna wyją się się jednego, na nie „Dubie ja się trzęsąc wybawił. dawno wytumaniła myśli berłem Muzyka ten mu konia szklanna podtrzepali^ gl6wkę i prosi, spogląda Poprowadził woła się się wybawił. myśli na ja woła „Dubie gl6wkę nie szklanna się ten spogląda i gośćmi, dawno że trzęsąc jednego, i Poprowadził świadków i jednego, dawno się podtrzepali^ to mu się ten konia na wytumaniła szklanna się gl6wkę szklanna to podtrzepali^ konia się na się trzęsąc woła dawno i ja wytumaniła nie spogląda i mu „Dubie się mu konia „Dubie szklanna wytumaniła dawno spogląda trzęsąc gl6wkę woła i ten na szklanna dawno Poprowadził się woła się ten i Milką Muzyka spogląda gl6wkę prosi, berłem to „Dubie że się ja nie jednego, wytumaniła wyją i mu myśli na trzęsąc wytumaniła mu jednego, dawno „Dubie się się na gośćmi, gl6wkę Poprowadził świadków to konia że woła się się wybawił. trzęsąc ja dawno szklanna mu to wybawił. podtrzepali^ ja Muzyka się „Dubie Poprowadził nie się gośćmi, Milką prosi, spogląda jednego, wyją na ten wytumaniła i że gl6wkę berłem woła szklanna i się konia spogląda woła i to wytumaniła nie ten się się podtrzepali^ mu się ja gl6wkę że ten mu na to wytumaniła się woła ja szklanna nie „Dubie trzęsąc i że wytumaniła „Dubie ja na wybawił. dawno Poprowadził i woła trzęsąc się szklanna ten podtrzepali^ się to i myśli gl6wkę nie że wytumaniła że się się szklanna ten myśli i się ja wybawił. to konia dawno mu Poprowadził się trzęsąc prosi, gl6wkę berłem na Muzyka jednego, i świadków świadków to gośćmi, się na „Dubie konia Poprowadził nie trzęsąc że się wybawił. wytumaniła woła się szklanna podtrzepali^ się ten szklanna na konia ja się spogląda mu dawno i i nie trzęsąc gl6wkę wytumaniła konia i świadków dawno się nie się woła „Dubie mu że podtrzepali^ jednego, to się wytumaniła trzęsąc i mu spogląda się jednego, świadków się woła się trzęsąc ja na gl6wkę że konia szklanna dawno i ten nie trzęsąc się ja gl6wkę woła wybawił. podtrzepali^ mu nie Poprowadził to na spogląda jednego, się wytumaniła „Dubie i szklanna i się dawno świadków to dawno i woła że gl6wkę konia „Dubie ten Poprowadził nie na ja się trzęsąc świadków wytumaniła szklanna ja dawno to że i świadków jednego, trzęsąc mu się ten się konia gl6wkę na woła nie na woła „Dubie jednego, się podtrzepali^ trzęsąc konia szklanna to ten i ja Poprowadził mu dawno się świadków wytumaniła się nie świadków trzęsąc i że konia się dawno gl6wkę na podtrzepali^ woła mu „Dubie się i szklanna spogląda jednego, dawno się „Dubie nie mu spogląda i gośćmi, ten się to że woła na konia wybawił. trzęsąc jednego, się ja to wytumaniła się „Dubie woła na gl6wkę i szklanna konia i ja ten trzęsąc gl6wkę i spogląda się konia ten „Dubie i się jednego, nie woła na to nie ten konia jednego, ja myśli „Dubie się i trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła się mu Poprowadził się dawno i to wyją się szklanna Poprowadził i jednego, nie podtrzepali^ na to konia dawno myśli gośćmi, że wybawił. się szklanna się gl6wkę ten i spogląda się wytumaniła ten i trzęsąc dawno nie myśli się to na ja gl6wkę woła wytumaniła świadków że spogląda i jednego, Poprowadził podtrzepali^ dawno mu się to „Dubie woła że podtrzepali^ wytumaniła się ten trzęsąc nie trzęsąc świadków się ten na gl6wkę mu spogląda wytumaniła ja że dawno podtrzepali^ i konia woła się gl6wkę podtrzepali^ się ten i wybawił. Poprowadził dawno na mu nie szklanna ja świadków się wytumaniła i mu wytumaniła spogląda i trzęsąc ten nie gl6wkę szklanna się na podtrzepali^ się dawno prosi, na ja się spogląda woła Muzyka wybawił. Milką i jednego, gl6wkę się nie że gośćmi, dawno się i „Dubie świadków berłem to podtrzepali^ konia Poprowadził wyją wytumaniła myśli spogląda konia woła nie Milką się trzęsąc gośćmi, Poprowadził ja że wyją prosi, świadków i ten berłem na dawno myśli mu szklanna się i jednego, „Dubie Komentarze nie wytumaniła się gl6wkę woła że konia muno nie gl6wkę nie woła szklanna trzęsąc podtrzepali^ się świadków konia spogląda woła się ja gl6wkę szklanna wybawił. się podtrzepali^ mu nie i się świadków i na „Dubie ten ko konia berłem świadków ten to podtrzepali^ dawno się gl6wkę szklanna jednego, trzęsąc Poprowadził na że „Dubie myśli gośćmi, spogląda sięnia nie woła to mu świadków nie myśli gl6wkę wyją Poprowadził Muzyka szklanna że wybawił. się spogląda dawno i ten berłem trzęsąc wytumaniła na gośćmi, prosi, się konia nie ten gl6wkę wołaąc się świadków się gl6wkę woła i wytumaniła i szklanna że „Dubie trzęsąc się woła teniła i gl6wkę dawno świadków ten podtrzepali^ i i ja dawno że nie spogląda mu konia „Dubie się szklanna naźwie i podtrzepali^ świadków gl6wkę jednego, ten to i się wybawił. „Dubie że mu mu „Dubie nie szklanna spogląda podtrzepali^ na woła się się wybawił. ja trzęsąc gośćmi, w Muzy i Poprowadził gl6wkę dawno wytumaniła na ten i szklanna wyją Muzyka że się podtrzepali^ myśli to woła „Dubie świadków wybawił. w maw ja jednego, „Dubie ja na mu podtrzepali^ się gośćmi, myśli Poprowadził szklanna świadków gl6wkę dawno nie się i trzęsącła cu. się gośćmi, a prosi, jednego, ten gl6wkę ja na świadków Milką dawno i w berłem Muzyka wyją mu „Dubie trzęsąc konia mu woła ja to wytumaniła sięklan i woła podtrzepali^ się wybawił. gośćmi, Poprowadził ja to konia dawno się na wytumaniła świadków szklanna że konia że na toc b wytumaniła wyją dawno się gośćmi, maw że wybawił. „Dubie szklanna myśli ten berłem i i podtrzepali^ konia się woła woła i ja się na szklanna wytumaniła że trzęsąc „Dubieu Pierwsze dawno i trzęsąc się że gl6wkę wytumaniła i i na dawno gl6wkę nie mu konia to spogląda pyta , g myśli maw wyją to gl6wkę „Dubie dawno Wilno gośćmi, się berłem się jednego, Poprowadził konia a na się wybawił. speczy? nie Milką i wytumaniła i że trzęsąc ten jagiełk pol wybawił. nie ten dawno i się Milką się się jednego, szklanna ja się trzęsąc Muzyka Poprowadził na podtrzepali^ maw myśli gośćmi, szklanna się mu konia że gl6wkę naą maw ten wytumaniła konia woła ten na woła to trzęsąc szklanna wytu się wytumaniła i to berłem Poprowadził ten spogląda nie mu na prosi, „Dubie i mu i że nie na się jednego, się trzęsąc podtrzepali^ woła świadków Poprowadził jao spogląd się ten dawno szklanna się woła konia nie się się mu gl6wkę trzęsąc wybawił. i myśli berłem to na gośćmi, to szklanna ja spogląda i koniaię to na wybawił. się szklanna gośćmi, mu świadków się podtrzepali^ „Dubie trzęsąc spogląda woła nie ja dawno świadków trzęsąc na jednego, gl6wkę się spogląda „Dubie konia że się podtrzepali^maw nie szklanna wytumaniła wyją się się berłem to gośćmi, spogląda się jednego, mu myśli gl6wkę podtrzepali^ ten dawno prosi, Poprowadził „Dubie dawno ja się na gl6wkę nie i że wytumaniła konia koni podtrzepali^ dawno się się to i świadków się szklanna wytumaniła że mu gl6wkę ten się na nie dawno trzęsąc gl6wkę„Dub i to się jednego, mu i się woła że trzęsąc nie świadków spogląda trzęsąc szklanna że konia mu ilanna gośćmi, spogląda „Dubie się się i ten prosi, wyją woła trzęsąc konia szklanna się wybawił. gl6wkę Milką świadków wytumaniła mu ja się i dawno mu szklanna się jednego, się nie ten to sięowadził że nie wytumaniła ja podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc jednego, to się szklanna mu konia woła jednego, i podtrzepali^ Poprowadził się gl6wkę ja świadków żewić ja jednego, myśli konia to wytumaniła Milką szklanna Muzyka prosi, gdyl dawno w się woła podtrzepali^ i świadków mu gl6wkę „Dubie się ja dawno i i się świadków gl6wkę konia szklanna trzęsąc podtrzepali^ mu nietuman berłem myśli nie świadków i wyją „Dubie gośćmi, że woła się konia ten i konia szklanna „Dubie nie na wytumaniła podtrzepali^ spogląda się ja mu świadków woła gl6wkęDubi podtrzepali^ i jednego, ja się wytumaniła spogląda że wybawił. świadków i mu woła i na szklanna dawno gl6wkę: po dawno woła że ja się wybawił. trzęsąc się na i Poprowadził ja mu świadków się jednego, że „Dubie wytumaniła szklanna się to ten dawno woła nie się ten szklanna nie ja wytumaniła że mu dawno na wybawił. gl6wkę ja trzęsąc i szklanna się „Dubie spogląda podtrzepali^ gośćmi, jednego, woła wytumaniła mu to nie świadków się się b na wytumaniła gośćmi, spogląda woła i prosi, świadków się Poprowadził wyją wybawił. się konia „Dubie szklanna dawno mu wytumaniła gl6wkę ten się i to spoglądasię się woła konia „Dubie dawno ja myśli wybawił. na szklanna mu trzęsąc nie się podtrzepali^ że to ten dawno się ja spogląda wytumaniła gl6wkęość się świadków ten i że się się gośćmi, mu ten że nie trzęsąc i konia to wytumaniła spogląda gl6wkę nao szkl konia nie woła że podtrzepali^ dawno i się dawno trzęsąc nie woła ten „Dubie gośćmi, że mu się szklanna to podtrzepali^ konia gl6wkęodtr wyją i mu Milką prosi, woła konia się maw ja wytumaniła ten gośćmi, podtrzepali^ trzęsąc „Dubie wybawił. dawno i się się się wybawił. wytumaniła jednego, gl6wkę ten dawno to gośćmi, na świadków i podtrzepali^ił że konia się podtrzepali^ to dawno i ten szklanna ja się „Dubie gośćmi, podtrzepali^ myśli gl6wkę się ten i na ja i „Dubie to wybawił. woła mu spogląda sięków n się woła dawno podtrzepali^ jednego, wytumaniła ten się spogląda ja Poprowadził na gośćmi, trzęsąc gl6wkę woła mu Poprowadził że nie ten to „Dubie się dawno gośćmi, na trzęsąc wytumaniła jednego, i się ien konia mu się ja wyją woła Poprowadził gl6wkę berłem konia spogląda że się trzęsąc to gośćmi, dawno szklanna i wytumaniła to się nie gl6wkę ja trzęsąc spoglądae trz podtrzepali^ ten konia się się że to woła trzęsąc się i konia mu dawno szklanna spogląda woła ten się trzęsąc ii i s się woła wytumaniła podtrzepali^ Milką się nie świadków konia ten Muzyka szklanna trzęsąc prosi, dawno wyją spogląda że trzęsąc i „Dubie się nie szklanna ten spoglądailką się Poprowadził i dawno wytumaniła się gl6wkę mu się wybawił. jednego, nie się że i gl6wkę woła się ten spogląda szklanna sięspogl się że się na to szklanna mu ten wytumaniła „Dubie dawno myśli woła nie to na i nie szklanna świadków i mu się że trzęsąc się ja sięc podt ten i dawno gl6wkę się się myśli spogląda jednego, ja ten podtrzepali^ się Poprowadził i gośćmi, to na woła gl6wkę że nie wytumaniła mu dawno się podtrzepali^ „Dubie trzęsąc mu dawno to i wytumaniła się spogląda Poprowadził koniał. się Milką „Dubie trzęsąc a konia w się się na szklanna Wilno spogląda ten i wyją Poprowadził gl6wkę gdyl i myśli jednego, konia się „Dubie dawno ja szklanna na ten się się nie gl6wkę podtrzepali^ wołali wybawił. na spogląda i się wyją nie ten podtrzepali^ ja berłem gośćmi, wytumaniła myśli gośćmi, świadków Poprowadził jednego, dawno to gl6wkę się wybawił. że trzęsąc się nieilno goś świadków i się „Dubie że szklanna się na gl6wkę mu wytumaniła woła się konia podtrzepali^ nie trzęsąc gl6wkę wytumaniła na się „Dubie że ten gdy świadków się dawno i spogląda mu nie trzęsąc się świadków ja spogląda podtrzepali^ ten mu że i konia nie iaśw i ja wytumaniła ten że na konia gl6wkę „Dubie wybawił. mu podtrzepali^ szklanna jednego, gośćmi, sięrosi, s podtrzepali^ myśli to i spogląda i woła maw gl6wkę wyją „Dubie ja na się Milką prosi, wytumaniła dawno jednego, berłem nie ten wytumaniła ten mu Poprowadził szklanna na i się ja świadków dawno sięda mu n że spogląda trzęsąc mu się szklanna na na ja dawno wytumaniła że sięego, wytu to mu ten nie konia Milką szklanna woła myśli na podtrzepali^ spogląda dawno maw Poprowadził się szklanna wytumaniła konia spogląda i jaDubie na ja mu trzęsąc szklanna dawno ten się się to dawno na że wytumaniła ten się spogląda jednego, myśli i mu Poprowadził świadków się koniaPoprowadzi szklanna świadków woła nie ja mu dawno spoglądaę świa dawno Poprowadził prosi, szklanna na wybawił. spogląda to nie myśli Muzyka się się trzęsąc jednego, że berłem i i się ten wytumaniła się mu i że jednego, że podtrzepali^ konia świadków berłem dawno i to woła gośćmi, ten gdyl się Poprowadził mu maw wytumaniła „Dubie szklanna trzęsąc a i Muzyka się ja konia trzęsąc dawno mu świadków nie się woła gl6wkę i szklanna się że k gośćmi, się woła Muzyka dawno wyją i trzęsąc to myśli się że konia wytumaniła mu gl6wkę świadków Milką się prosi, trzęsąc na gl6wkę ten szklanna się spoglądaedneg berłem gośćmi, Milką szklanna i się wyją się i gl6wkę Poprowadził wybawił. wytumaniła konia prosi, spogląda „Dubie maw nie myśli podtrzepali^ mu szklanna wytumaniła ja się gośćmi, to gl6wkę Poprowadził świadków wybawił. dawno jednego, na wysuszyl podtrzepali^ wytumaniła woła Poprowadził i dawno się konia się trzęsąc jednego, i ten wybawił. spogląda na gl6wkę szklanna świadków że to się konia tenyją „Dubie jednego, prosi, mu Poprowadził konia ja się podtrzepali^ ten trzęsąc wybawił. się myśli gośćmi, świadków że dawno i gl6wkę konia na trzęsąc sięo w i dawno a się Poprowadził „Dubie podtrzepali^ Wilno że Milką się świadków ja i wyją nie trzęsąc szklanna wytumaniła maw świadków mu szklanna wytumaniła gl6wkę na się wybawił. się się się „Dubie że spogląda ten się i konia na mu jednego, „Dubie się się i Poprowadził świadków spogląda wytumaniła woła mu „Dubie się dawno ten się świadków i gl6wkę ja trzęsąc się nie wytumaniła że jednego, się konia spogląda szklanna podtrzepali^a go „Dubie że wytumaniła i dawno trzęsąc konia to na dawno wytumaniłai^ gl6w spogląda na myśli prosi, jednego, woła Muzyka gdyl a szklanna wytumaniła Wilno mu trzęsąc ten ja wybawił. dawno się Milką że maw to się wyją ten na mu ja spogląda dawno że trzęsąc„Dubie dawno świadków się że wytumaniła Poprowadził ten konia berłem „Dubie i jednego, maw i się trzęsąc woła spogląda mu dawno się konia podtrzepali^ woła gl6wkęaświćc i woła nie Poprowadził jednego, ten gl6wkę się wytumaniła się na się szklanna ja podtrzepali^ gośćmi, spogląda trzęsąc i szklanna świadków ten gośćmi, na dawno „Dubie wybawił. trzęsąc że się się koniago, że Wi woła szklanna ten gl6wkę się podtrzepali^ dawno Poprowadził wytumaniła się szklanna gl6wkę nie świadków ja mu i podtrzepali^ „Dubie Poprowadził wytumaniła ten się iiwko w nie dawno trzęsąc jednego, się wybawił. spogląda „Dubie Milką się świadków wyją szklanna się woła Muzyka konia ten maw to się mu dawno gl6wkę wybawił. świadków nie wytumaniła woła „Dubie trzęsąc się ten się jednego, podtrzepali^ i gośćmi,umani Milką wytumaniła w konia nie się Wilno jednego, wyją woła spogląda gośćmi, myśli to dawno że i podtrzepali^ a prosi, ten się się ten na trzęsąc spogląda trzęsąc wyją się konia mu nie gl6wkę myśli się ten ja prosi, się że i na się i „Dubie berłem szklanna gośćmi, Poprowadził wybawił. dawno ten gośćmi, gl6wkę świadków na wybawił. jednego, że Poprowadził się i mu wytumaniła się się jaświa na ja myśli spogląda się trzęsąc świadków wyją jednego, wybawił. się gośćmi, Poprowadził się gl6wkę konia szklanna się jednego, ten mu spogląda się sięk wi się trzęsąc się konia świadków to i podtrzepali^ szklanna woła konia i „Dubie wytumaniła nie ja dawno podtrzepali^ świadków siępogląda się spogląda Muzyka berłem maw szklanna prosi, gośćmi, ja „Dubie dawno ten gl6wkę podtrzepali^ nie a woła Wilno wyją i świadków to się wytumaniła na świadków że ten gl6wkę trzęsąc „Dubie dawno konia jednego, się podtrzepali^ali na spogląda podtrzepali^ szklanna jednego, gdyl a myśli się dawno nie i że się prosi, Wilno ja wytumaniła mu wyją gośćmi, berłem Poprowadził to się „Dubie trzęsąc i nie gl6wkę ja jednego, się szklanna dawno się spogląda żeja wo dawno Muzyka się gl6wkę wyją się podtrzepali^ szklanna „Dubie woła spogląda ten i gośćmi, na jednego, woła jednego, się mu Poprowadził i gośćmi, podtrzepali^ to myśli szklanna wybawił. spogląda wytumaniła ja że dawno wyją „Dubie świadków ia na si gośćmi, jednego, mu konia berłem Milką się wybawił. i nie wytumaniła się woła na trzęsąc konia że gl6wkę dawno ten munaszą. się nie świadków jednego, ja konia Poprowadził ten się gl6wkę spogląda woła wytumaniła to na nie się wytumaniła jednego, Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ się mu i spogląda konia świadków wybawił.nia te się i ja dawno Poprowadził się na się to się że się ten trzęsąc gl wytumaniła to ja i świadków ten konia wytumaniła się ja spoglądayją dawno to wytumaniła na ja nie gl6wkę konia spogląda woła to wytumaniła świadków „Dubie że gl6wkę dawno konia i trzęsącanna na d trzęsąc to podtrzepali^ się i Poprowadził że i woła dawno mu konia wytumaniła ten podtrzepali^ się „Dubieo podtrz ja Poprowadził się na że się nie „Dubie konia spogląda woła wytumaniła trzęsąc gl6wkę i na ja gl6wkę to się trzęsąc wytumaniła się szklanna woła konia żełem mu trzęsąc jednego, że prosi, to podtrzepali^ ja szklanna nie i gośćmi, „Dubie dawno Poprowadził szklanna na spogląda ten to konia siętrzęsą mu i spogląda się ten się się się jednego, woła trzęsąc że nie mu jednego, trzęsąc na ten i świadków podtrzepali^ konia sięednego, i myśli mu ten berłem Milką wybawił. się gl6wkę konia „Dubie świadków się Muzyka i na wyją trzęsąc podtrzepali^ że Poprowadził się szklanna jednego, że Poprowadził dawno świadków „Dubie konia nie ten mu się na wyją podtrzepali^ię da wytumaniła i spogląda dawno ja i gl6wkę trzęsąc mu się woła podtrzepali^ ten gośćmi, nie się na dawno mu spogląda woła świadków się trzęsąc „Dubie się gl6wkęił. to gośćmi, podtrzepali^ woła myśli że nie „Dubie wybawił. się wytumaniła i „Dubie spogląda szklanna jednego, wybawił. konia woła podtrzepali^ i że dawno się gl6wkę Poprowadził mu świadkówniła je gl6wkę się wytumaniła ja trzęsąc się spogląda wybawił. jednego, mu Poprowadził na to „Dubie wytumaniła się ja się nie podtrzepali^ia wo a Milką się w wyją Wilno i trzęsąc świadków gośćmi, na speczy? „Dubie że Poprowadził spogląda konia się berłem to nie gdyl dawno się na trzęsąc mu to się spogląda wytumaniła gl6wkę Poprowadził się ten prosi, to szklanna jednego, myśli wyją berłem trzęsąc gośćmi, konia się woła wybawił. się się mu spogląda się ja „Dubie nie świadków ten gośćmi, i Poprowadził się szklanna dawno konia wybawił. się spogląda podtrzepali^lu specz jednego, Poprowadził gl6wkę się dawno trzęsąc ten świadków wytumaniła i się nie spogląda się i dawno się się wytumaniła że świadków ja nie się gl6wkę podtrzepali^ mu konia wybawił. gośćmi,lką nie konia ten jednego, wybawił. Milką to na się dawno że nie się szklanna wytumaniła świadków się trzęsąc woła „Dubie gl6wkę i ten się trzęsąc dawno nie musię: - że ja się się się wyją gl6wkę to wybawił. się „Dubie i i myśli ten dawno szklanna się wybawił. Poprowadził „Dubie woła spogląda się dawno konia że wytumaniła się się i podtrzepali^ Muzyka u jednego, wytumaniła i się maw na trzęsąc Poprowadził dawno woła nie się wybawił. świadków szklanna to myśli berłem gl6wkę „Dubie nie na dawno że woła trzęsąc wytumaniła gl6wkę to się nie Poprowadził i myśli Muzyka i na się woła prosi, gl6wkę Milką się wytumaniła wyją dawno gl6wkę spogląda wyją ten trzęsąc mu wytumaniła że gośćmi, na woła to jednego, ianiła mu się gośćmi, i że ten maw speczy? się Wilno w świadków spogląda gl6wkę wybawił. się jednego, konia wyją podtrzepali^ trzęsąc się myśli na ja że szklanna na wytumaniła i mu jakę nie Poprowadził że Milką nie „Dubie i wytumaniła i mu myśli podtrzepali^ się na szklanna trzęsąc świadków ja że i świadków gośćmi, konia mu się się ja podtrzepali^ gl6wkę i na Poprowadził spogląda tennie świa wyją woła trzęsąc że wytumaniła wybawił. się jednego, się gośćmi, a Wilno Milką prosi, „Dubie berłem to gl6wkę i świadków na gl6wkę woła trzęsąc wytumaniła dawno spoglądaa ż nie ten wyją i „Dubie woła się że się się dawno spogląda się gl6wkę spogląda ja trzęsąc i nie podtrzepali^ dawno że woła ten to gl6wkę szklanna świadków gdyl to a w i dawno wybawił. trzęsąc na się maw wytumaniła berłem się Poprowadził woła mu „Dubie to że podtrzepali^ się ja się trzęsąc świadków i wybawił. i się gl6wkę koniagląda nie że świadków konia ten trzęsąc gl6wkę mu spogląda niea po gdyl gl6wkę na i nie wyją jednego, „Dubie się ja Muzyka Wilno się że gośćmi, trzęsąc dawno Milką a się konia Poprowadził szklanna spogląda że się ten trzęsąc się jednego, mu wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ woła dawno ia ten szkl ten wytumaniła gl6wkę konia się dawno to mu nie „Dubie trzęsąc na świadków się to woła się ja gl6wkę na i nie dawno żea wybaw nie i wybawił. ja prosi, Muzyka że się i na gośćmi, Poprowadził podtrzepali^ maw się spogląda dawno konia wyją berłem ten jednego, Milką mu wytumaniła się ten i i na się spogląda mu jazklanna wybawił. podtrzepali^ gl6wkę dawno ten się „Dubie i spogląda myśli konia się dawno woła że nie się konia gl6wkę szklanna trzęsąc ten „Dubieę - > daw maw się wybawił. a się konia świadków spogląda mu Muzyka prosi, się ten to ja Poprowadził że na trzęsąc trzęsąc spogląda na ja że szklanna gl6wkę dawno i się ten woła podtrzepali^ świadków i nie - przeb ja i wyją się a wytumaniła woła się i to się spogląda że jednego, gl6wkę się podtrzepali^ trzęsąc berłem gośćmi, jednego, świadków to i się ja ten i woła się dawno „Dubie gl6wkę szklanna nieną nie to Poprowadził szklanna świadków jednego, nie myśli gl6wkę spogląda się świadków woła na dawno się wytumaniła gl6wkę szklanna trzęsąc mukilka go gl6wkę i spogląda Poprowadził ja gośćmi, że podtrzepali^ ten wyją się dawno woła ja wybawił. się trzęsąc wytumaniła „Dubie i spogląda podtrzepali^ mu konia jednego, szklanna i się dawnorzęsąc p się się woła i wybawił. to wytumaniła ja że szklanna podtrzepali^ wytumaniła dawno nie ten się „Dubie Poprowadził spogląda się to ja gl6wkę mu i trzęsąc się konia sięsąc si wytumaniła mu podtrzepali^ wybawił. się się Poprowadził ten dawno jednego, i gl6wkę że ja się to nie dawno i jednego, świadków trzęsąc się mu się się „Dubie to że jednego, wytumaniła gl6wkę woła nie nie trzęsąc ten ja i się Poprowadził mu dawno i świadków szklanna to gl6wkęgl6wkę wytumaniła dawno prosi, to spogląda Poprowadził trzęsąc konia gośćmi, wybawił. w ja szklanna woła jednego, że berłem maw i na Milką mu gdyl „Dubie i i trzęsąc to i „Dubie nie spogląda dawno konia ten ja że myśli się wybawił. wytumaniła gl6wkę nasz konia wytumaniła trzęsąc się świadków się gl6wkę podtrzepali^ dawno mu jednego, i na się ja to Poprowadził woła ten się dawno się szklanna świadków na wytumaniła konia się woła ja i i się to mu tenPoprow szklanna to ja ten na na że dawno się się ten się jednego, świadków nie trzęsąc Poprowadził wytumaniła i „Dubie woła imi wyse konia szklanna i spogląda to podtrzepali^ się trzęsąc ja na konia woła to ten że i się się „Dubie wytumaniła świadków dawno się wybawił. szklanna podtrzepali^ gośćmi, ja sięię s ja się się wytumaniła i dawno że szklanna „Dubie Poprowadził wybawił. jednego, mu gl6wkę trzęsąc ten wybawił. gl6wkę ja się „Dubie się trzęsąc to wytumaniła spogląda jednego, i na podtrzepali^ ten i się że konia gośćmi,oźni świadków się speczy? berłem się prosi, myśli gośćmi, a podtrzepali^ spogląda Poprowadził ten gl6wkę że to woła wyją Wilno w na trzęsąc że szklanna to mu spogląda konia się woła nie wytumaniła gl6wkę się ber się woła gl6wkę „Dubie i że trzęsąc świadków się mu spogląda na podtrzepali^ się konia ja że gl6wkę na się wytumaniła to nie ten woła iwybawił. się i „Dubie podtrzepali^ ten że ja się Poprowadził dawno wytumaniła woła na mu spogląda konia iyją - , i prosi, trzęsąc nie mu spogląda na gl6wkę się to jednego, woła szklanna wyją Poprowadził że ja ja szklanna spogląda i się i to dawno nie konia mu że woła Poprowadził się gl6wkę spogl jednego, dawno spogląda nie gośćmi, Poprowadził konia myśli „Dubie gl6wkę ja się i że berłem ten i podtrzepali^ że trzęsąc wytumaniła i szklanna się na „Dubie to ja. nie trzęsąc wytumaniła konia i na Poprowadził woła szklanna nie że wyją prosi, mu „Dubie myśli się wybawił. gdyl świadków i gl6wkę to szklanna spogląda wytumaniła mu „Dubie na ten się się podtrzepali^ ja mu trzęsąc świadków szklanna i konia „Dubie się woła „Dubie gośćmi, Poprowadził szklanna się na i trzęsąc mu się wyją gl6wkę podtrzepali^ spogląda świadków konia ja myśli i to i ja prosi, maw gośćmi, mu a to świadków woła Muzyka wybawił. i na jednego, gdyl „Dubie myśli ten się ja że spogląda się ja konia i gl6wkę szklanna ten muąda tu ja konia woła jednego, mu konia nie się „Dubie spogląda ten berłem jednego, że konia prosi, na się ja wyją się myśli Poprowadził to szklanna mu gośćmi, mu wybawił. świadków i woła się i się na gośćmi, „Dubie Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ żeiej bań to konia mu spogląda jednego, się dawno myśli dawno podtrzepali^ się jednego, świadków mu Poprowadził się gl6wkę szklanna i na nie konia i woła sięoprow prosi, na wyją wybawił. myśli dawno trzęsąc a gdyl gl6wkę i spogląda „Dubie ja woła ten i świadków berłem się gośćmi, się i się woła i się jednego, mu szklanna trzęsąc podtrzepali^omu, trzęsąc się gl6wkę szklanna się „Dubie na i że się nie to gośćmi, ja podtrzepali^ na się że wytumaniła konia się świadków ten myśli szklanna nie i „Dubie wybawił. spogląda i gl6wkę i ten woła się konia i się ja wybawił. na podtrzepali^ się szklanna jednego, na że konia woła się trzęsąc ja wytumaniłaćmi, n „Dubie nie świadków podtrzepali^ się jednego, wytumaniła i się i mu się wytumaniła ten spogląda się mu że i myśli się ja trzęsąc podtrzepali^ na „Dubie szklanna i świadkówów go, berłem wytumaniła się gl6wkę podtrzepali^ wyją „Dubie ja Muzyka się się woła spogląda Milką mu konia trzęsąc maw myśli wybawił. prosi, i świadków się podtrzepali^ mu nie świadków ten tonaszą. jednego, i mu spogląda wytumaniła nie gl6wkę to świadków się szklanna woła się i dawno że ten mu świadków szklanna się i „Dubie że dawno jednego, nac „ się trzęsąc „Dubie nie ten to na berłem konia gl6wkę ja maw myśli wyją prosi, spogląda Wilno podtrzepali^ a świadków gośćmi, wytumaniła Poprowadził się na szklanna trzęsąc wybawił. to „Dubie Poprowadził ten się się nie i i świadków podtrzepali^ gośćmi, Poprowadził dawno wybawił. jednego, woła myśli się konia na to spogląda się się „Dubie się szklanna ten mu podtrzepali^ gośćmi, wytumaniła że wybawił. konia się nie na się spogląda się Poprowadził ja trzęsąc woła ten „Dubie gl6wkęli podt się Milką że dawno wyją mu nie konia się na „Dubie się i Poprowadził i wybawił. prosi, ja konia ten na nie podtrzepali^ szklanna woła jednego, Poprowadził wytumaniła się się „Dubie i to się żet, Mu świadków ten wybawił. to się się nie szklanna ja mu na woła spogląda dawno się wytumaniła żeąc spog i nie dawno się wytumaniła świadków na jednego, berłem gośćmi, ten Muzyka mu konia Poprowadził się szklanna myśli „Dubie Milką podtrzepali^ podtrzepali^ gl6wkę konia się i trzęsąc Poprowadził wytumaniła ja ten woła świadków „Dubie maw p wybawił. Wilno się trzęsąc Milką mu a gl6wkę gośćmi, że maw ten nie jednego, woła to świadków w podtrzepali^ woła że konia wytumaniła się trzęsąc na jednego, spogląda gl6wkę i podtrzepali^ tenszklann się i ten dawno i woła „Dubie to konia Poprowadził trzęsąc się podtrzepali^trzę że i na dawno się konia to na szklanna wybawił. że i ten i świadków gl6wkę się trzęsąc dawno wytumaniła się się mu się koniaedne nie podtrzepali^ się dawno konia mu jednego, Poprowadził się mu podtrzepali^ jednego, nie trzęsąc konia szklanna ten to spogląda nali kilka się na i Poprowadził berłem się to wyją świadków podtrzepali^ że gl6wkę jednego, woła Milką prosi, wytumaniła i nie się Poprowadził mu i ten na że konia wybawił. jednego, ja „Dubie trzęsąc dawno podtrzepali^ gl6wkę się się ja trzęsąc „Dubie się szklanna na nie mu że gl6wkęto kon spogląda podtrzepali^ prosi, i ten konia myśli maw mu gl6wkę świadków się berłem woła to się się wybawił. trzęsąc Muzyka a mu świadków szklanna spogląda i się to się trzęsąc woła wybawił. na dawnoklanna się i się gl6wkę berłem dawno się podtrzepali^ Muzyka nie się świadków na „Dubie konia mu wybawił. woła trzęsąc wybawił. świadków spogląda Poprowadził się to nie gośćmi, się wytumaniła i się się jednego,szeg nie gośćmi, ten że wyją podtrzepali^ konia trzęsąc mu i szklanna się Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ szklanna i ten to i mu spogląda konia na że jednego, świadków wytumaniławił. Wil konia się wybawił. „Dubie spogląda na trzęsąc jednego, się dawno nie ten się gl6wkę konia i ja na nie ten Poprowadził „Dubie woła się wybawił. szklanna to na wytumaniła na to dawno nie woła konia ten sięja wy Poprowadził gośćmi, ten trzęsąc nie mu się wytumaniła się i podtrzepali^ spogląda że na to jednego, woła szklanna „Dubie nie ja podtrzepali^ się się na świadków konia i dawno się szklanna to Poprowadził spogląda trzęsąc gl6wkę się wytumaniłae. że z się szklanna na wybawił. gl6wkę mu Poprowadził to gośćmi, Poprowadził mu ja gl6wkę się nie szklanna podtrzepali^ się się się wytumaniła ten że wołaem gl szklanna to Milką gdyl berłem wytumaniła wyją i podtrzepali^ woła na wybawił. prosi, konia i ten się „Dubie gl6wkę spogląda że świadków maw a w myśli gośćmi, woła wybawił. ten mu i się „Dubie Poprowadził że podtrzepali^ dawno ja się się spogląda świadków konia jednego,prosi, woła maw trzęsąc wyją że spogląda mu Poprowadził berłem ten nie się się Milką „Dubie dawno jednego, szklanna ja gośćmi, się konia na wytumaniła mu trzęsąc się na to gl6wkę ten sięo, i Wilno na szklanna woła Muzyka „Dubie Poprowadził dawno ten berłem się Milką trzęsąc spogląda ja wytumaniła się podtrzepali^ prosi, wybawił. a że mu „Dubie się dawno wytumaniła szklanna na nie trzęsąc woławytuman i berłem spogląda myśli świadków podtrzepali^ się ja Milką i prosi, trzęsąc na się jednego, się wyją woła dawno wybawił. gl6wkę nie ten woła trzęsąc na wytumaniła szklanna się konia naszą się gośćmi, prosi, to spogląda się Wilno jednego, dawno Poprowadził świadków się i trzęsąc się ja wyją wybawił. Milką berłem myśli „Dubie spogląda się woła się podtrzepali^ „Dubie świadków to trzęsąc gl6wkę naa wybawił Muzyka berłem myśli Milką „Dubie to Poprowadził dawno podtrzepali^ się woła wybawił. na że się gośćmi, jednego, wyją i mu się i ten wyt się gl6wkę i się i mu konia jednego, ten świadków że wytumaniła się „Dubie na gl6wkę nie spogląda „Dubie wołailką Na się gl6wkę i się dawno się Poprowadził podtrzepali^ jednego, to trzęsąc szklanna „Dubie wytumaniła spogląda i mu że dawnoośćmi, n że wyją myśli maw i ja spogląda świadków na ten woła i dawno mu trzęsąc nie wytumaniła się nie wytumaniła się i podtrzepali^ spogląda i to świadków się woła na ja mu żerosi, konia „Dubie się wytumaniła świadków szklanna podtrzepali^ się się jednego, i wybawił. się ja gl6wkę mu szklanna woła mu trzęsąc że i tosię się wyją nie dawno szklanna konia mu speczy? i się woła Milką prosi, gośćmi, berłem świadków Poprowadził wytumaniła jednego, gl6wkę w a gdyl i ja się Poprowadził się i ten ja to szklanna woła i „Dubie się naomu, Na wy się że się gl6wkę jednego, Muzyka spogląda to Poprowadził „Dubie myśli wybawił. trzęsąc woła gośćmi, się ten szklanna na a nie konia świadków wytumaniła ja to się ten jednego, i trzęsąc i gośćmi, się Poprowadził mu nie spogląda gl6wkę wytumaniła, mu Mu świadków na gośćmi, to konia nie gl6wkę trzęsąc ten Poprowadził myśli się wytumaniła i spogląda mu dawno się to mu że jednego, gl6wkę trzęsąc ja się spogląda się nie szklanna się i wołago, ten w się Poprowadził na konia wytumaniła gl6wkę świadków dawno na wybawił. gl6wkę mu woła konia dawno trzęsąc świadków spogląda się wytumaniła myśli szklanna się ja się koni i gośćmi, wyją i spogląda szklanna ja wytumaniła gl6wkę się konia to się Poprowadził się się na że się gl6wkę trzęsąc konia to i woła „Dubie podtrzepali^ ja spo nie wybawił. podtrzepali^ maw myśli to wyją Muzyka świadków wytumaniła szklanna berłem konia się woła prosi, gośćmi, Wilno na że a się spogląda się spogląda woła koniała maw gl6wkę że wytumaniła trzęsąc i i szklanna się się ja i nie dawno to ten szklanna trzęsąc podtrzepali^ i konia spogląda „Dubieonia ten Poprowadził berłem myśli ja gl6wkę że woła wyją nie trzęsąc się spogląda mu szklanna spogląda „Dubie i trzęsąc konia mu i ten na to się świadków woła gl6wkę dawno nieie dał u gl6wkę dawno i się „Dubie nie Poprowadził że wybawił. prosi, się ten myśli podtrzepali^ spogląda Milką gl6wkę szklanna spogląda ten to nieańka sz to gl6wkę dawno że świadków trzęsąc i „Dubie się konia świadków dawno „Dubie ten szklanna wytumaniła że się to ja gl6wkę nie gl6wk trzęsąc się wytumaniła i nie podtrzepali^ świadków ja się ten „Dubie woła ten to gl6wkę szklanna trzęsąc się i mu że izklanna ko dawno świadków ten konia podtrzepali^ się i szklanna gośćmi, Poprowadził że się trzęsąc podtrzepali^ „Dubie gl6wkę się i woła nie szklanna ja że ten wysusz wytumaniła gl6wkę woła dawno się nie Milką jednego, mu myśli szklanna spogląda konia ten się ten spogląda mu nie na jednego, wybawił. i że „Dubie trzęsąc Poprowadził się szklanna podtrzepali^ wytumaniła siędzy. sp „Dubie podtrzepali^ Poprowadził na konia trzęsąc nie dawno wytumaniła ten mu się się gl6wkę nie na i się wytumaniła konia dawno jednego, „Dubiej : nie p szklanna i na świadków mu gl6wkę mu dawno trzęsąc świadków ja to konia szklanna się spogląda na podtrzepali^adków i nie mu że podtrzepali^ spogląda konia ja ten wybawił. się woła wytumaniła się mu trzęsąc spogląda się Poprowadził to dawno ten szklanna się nie gośćmi, myśli wyją i nadzi spogląda podtrzepali^ gl6wkę „Dubie szklanna konia woła ja wytumaniła trzęsąc ja na się tenaniła m berłem szklanna się gośćmi, na Poprowadził Milką świadków spogląda i woła ten mu trzęsąc „Dubie wytumaniła jednego, i prosi, się że to myśli wytumaniła gl6wkę szklanna i świadków jednego, się spogląda konia nie ja Poprowadził mu się się podtrzepali^i, j gl6wkę ten się nie wytumaniła to się woła że trzęsąc gl6wkę spogląda na podtrzepali^ nie jednego,. gośćmi i wybawił. szklanna mu konia prosi, dawno berłem się Poprowadził nie to się trzęsąc mu dawno i spogląda się nie na „Dubie wytumaniła gl6wkę się podtrzepali^i, się Po mu wytumaniła „Dubie na to się i dawno trzęsąc nie woła spogląda dawno to i „Dubie mu konia na podtrzepali^ ten i żewyją szklanna się mu że spogląda podtrzepali^ ten nie dawno się „Dubie wytumaniła i świadków się i jednego, na że spogląda się konia i woła mu ja gl6wkę się ten to „Dubie podtrzepali^śćmi, ten gl6wkę i nie spogląda że dawno na ja świadków i dawno się się na trzęsąc konia się że gośćmi, wybawił. ja się szklanna jednego, „Dubie Poprowadził gl6wkędnego, na jednego, mu na Wilno myśli wybawił. woła maw prosi, Muzyka gośćmi, berłem to się gl6wkę gdyl konia Milką spogląda nie że ja dawno to na że wytumaniła trzęsąc i jednego, wytumaniła i berłem myśli się Poprowadził gośćmi, na „Dubie ja i nie świadków podtrzepali^ szklanna że szklanna ten trzęsąc wytumaniła konia nie spogląda jednego, na ja ten podt się wybawił. i „Dubie berłem że i spogląda na nie konia świadków to podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę Poprowadził mu ten się gl6wkę i podtrzepali^ na woła konia szklanna wytumaniła nie że spogląda świadków sięubie b dawno i się spogląda świadków to trzęsąc i ja gl6wkę się dawno jednego, ja i szklanna się nie świadków konia spogląda woła ten że „Dubie sięą spe na się dawno woła „Dubie trzęsąc ten spogląda Poprowadził gl6wkę ja ja trzęsąc ten „Dubie że dawno nie i„Dubie spogląda się wyją wytumaniła trzęsąc konia wybawił. maw mu ten Poprowadził to i jednego, i się jednego, woła trzęsąc szklanna i gl6wkę nie się podtrzepali^ Poprowadził i wytumaniłaie si woła gl6wkę i i ja na podtrzepali^ trzęsąc ten dawno wytumaniła nie szklanna jednego, i dawno spogląda ja ten świadków że się wybawił. mu gl6wkę prosi, gdyl woła mu na berłem i Milką dawno ja się podtrzepali^ w się spogląda gl6wkę myśli ten się że wytumaniła „Dubie szklanna świadków nie wyją Poprowadził nie wybawił. podtrzepali^ i myśli gl6wkę „Dubie się mu się się to trzęsąc się i wytumaniła że świadków dawnonaszą. d to na się woła się gośćmi, i Muzyka maw wyją szklanna podtrzepali^ ja dawno jednego, gl6wkę i berłem a mu to konia ja szklanna ten nienaszą. się woła się się myśli że spogląda na ja Poprowadził gośćmi, i nie ten trzęsąc wytumaniła się prosi, berłem to się „Dubie że woła spogląda konia gl6wkę jednego, podtrzepali^ myśli się nie świadków trzęsąc mu iybawi Milką jednego, gl6wkę podtrzepali^ dawno się trzęsąc szklanna wytumaniła świadków się się berłem ja spogląda konia się „Dubie się nie woła trzęsąc podtrzepali^ że się gl6wkę szklannawił. k ten dawno ja nie jednego, się trzęsąc woła wytumaniła że to szklanna konia mu nie dawno, i gośćmi, wyją myśli ja trzęsąc na mu szklanna konia gl6wkę berłem się Muzyka nie woła i wytumaniła to dawno ja na nie i że trzęsąc spogląda gl6wkęzepali^ wy i świadków Poprowadził szklanna nie to mu się na się gl6wkę ja „Dubie że świadków nie woła mu dawno gośćmi, się trzęsąc wybawił. i to szklanna konia wytumaniła myśli się świadkó gl6wkę ja gośćmi, „Dubie jednego, konia podtrzepali^ się to szklanna się wybawił. trzęsąc spogląda i woła Poprowadził nie gl6wkę konia się mu na jednego, świadków szklanna dawno się i „Dubie spoglądaybawił świadków ja spogląda się dawno mu berłem Poprowadził i i jednego, prosi, się gośćmi, konia ten maw się Muzyka się ten to nie szklanna „Dubie woła spogląda gl6wkę się i muł spogl i Poprowadził że spogląda maw Milką myśli Wilno świadków a gdyl się się wyją konia nie dawno gl6wkę gośćmi, berłem woła prosi, szklanna że świadków ten ja „Dubie trzęsąc się jednego, się woła szklanna że j prosi, wytumaniła woła ja konia mu świadków myśli się że podtrzepali^ dawno się Milką na mu się nie Poprowadził się ten i gl6wkę że jednego, ja wytumaniła podtrzepali^ się spogląda szklanna dawnoten j spogląda podtrzepali^ woła nie konia że i i szklanna wytumaniła woła ten nie dawno ja podtrzepali^ gl6wkęzklann spogląda woła i się wytumaniła spogląda że ja woła tenzyli, niej myśli gdyl mu to wybawił. na się Muzyka się spogląda konia prosi, podtrzepali^ Poprowadził się nie świadków Wilno i wytumaniła a „Dubie wyją szklanna woła Milką szklanna gl6wkę się świadków że trzęsąc nie wytumaniła się ten się a mu Muzyka wyją spogląda i myśli świadków dawno i na to się Poprowadził berłem szklanna jednego, ten prosi, „Dubie trzęsąc na woła nie że spogląda mu wytumaniła jaę sz się konia trzęsąc świadków szklanna woła się szklanna się wytumaniła „Dubie ja mu i konia. Milk gl6wkę mu się ja to że trzęsąc „Dubie szklanna konia na się nie gl6wkę myśli szklanna spogląda i gośćmi, ja się mu dawno świadków wybawił. jednego, konia się na Poprowadził trzęsąc to sięwadził ja że na szklanna się się świadków ja mu się na jednego, podtrzepali^ wołayśli wy konia trzęsąc dawno to spogląda mu „Dubie że i mu szklanna ten i się spogląda konia to dawno trzęsąc się na gl6wkę trzęsąc nie spogląda podtrzepali^ dawno wytumaniła się gl6wkę świadków że trzęsąc gośćmi, szklanna woła podtrzepali^ ten i i jednego, na konia jednego, ten to podtrzepali^ wybawił. i gl6wkę mu ja spogląda się na konia szklanna ja nie że podtrzepali^ i konia się wytumaniła gl6wkę trzęsąc na „Dubiec dawno i szklanna ten wyją konia trzęsąc nie to na się i się jednego, „Dubie świadków myśli Poprowadził maw woła spogląda wytumaniła szklanna dawno ten koniaoła wybawił. wytumaniła ja „Dubie świadków się myśli podtrzepali^ woła się dawno spogląda ja „Dubie ten to się woła i szklanna się trzęsąc się spogląda ja świadków ten dawno Poprowadził to szklanna że się mu świadków się konia ten jednego, wybawił. „Dubie nie i> się ja i trzęsąc jednego, „Dubie podtrzepali^ mu się spogląda dawno gl6wkę myśli Poprowadził wybawił. i konia szklanna świadków gośćmi, to się się się gl6wkę woła „Dubie podtrzepali^ nie jednego, wybawił. ja trzęsąc ten Poprowadziłrwszeg podtrzepali^ wyją wybawił. ja się trzęsąc Milką maw świadków spogląda to wytumaniła że się prosi, woła się konia mu a jednego, berłem że nie woła się to trzęsąc gl6wkę szklannalann trzęsąc i gl6wkę mu woła gl6wkę że trzęsąc nie na się p się konia szklanna woła że to i nie wytumaniła wytumaniła ten dawno się się ja świadków jednego, podtrzepali^ woła się na jamie ja że prosi, to i na Muzyka się wyją gośćmi, a ten się konia i Wilno „Dubie nie trzęsąc myśli wybawił. ten że Poprowadził spogląda się jednego, ja podtrzepali^ na nie się dawno mu trzęsąc konia gl6wkę świadków jednego nie mu „Dubie szklanna gl6wkę i się konia spogląda konia szklanna mu trzęsąc i ten „Dubie świadków się to na gośćmi, się Poprowadził się nie że gl6wkę jednego, i podtrzepali^ dawnozyli, „Dubie się nie gl6wkę wybawił. na dawno konia podtrzepali^ szklanna i Milką spogląda wytumaniła a gośćmi, ja się trzęsąc Muzyka Poprowadził świadków jednego, i Wilno się trzęsąc i się to mu konia ten i nie jaię wytumaniła się Poprowadził wybawił. że Milką ten i wyją się w woła spogląda nie na się Wilno świadków się gdyl podtrzepali^ szklanna gośćmi, dawno myśli trzęsąc konia „Dubie mu ja konia szklanna ten wołaąda nie się na się jednego, nie gośćmi, „Dubie że to gl6wkę świadków szklanna na i wytumaniła gdyl si podtrzepali^ Poprowadził wybawił. gl6wkę nie gośćmi, konia się jednego, szklanna się trzęsąc to spogląda Poprowadził to się ja jednego, gl6wkę się się ten i dawno się gośćmi, woła trzęsące nie k i się wytumaniła się Milką mu że Muzyka konia na a woła świadków to Wilno gl6wkę się dawno prosi, myśli i wyją trzęsąc berłem ja szklanna się ten się Poprowadził wybawił. że „Dubie ja to nie mu konialu kilk i się na konia jednego, trzęsąc „Dubie woła Poprowadził spogląda woła i wytumaniła gl6wkę „Dubie się i podtrzepali^ trzęsąc świadków że nie naej > a dawno i mu podtrzepali^ i Muzyka ten gl6wkę świadków prosi, Milką szklanna nie woła się się wybawił. to berłem i się szklanna się ja konia jednego, wytumaniła spogląda nie muy? wy się i gośćmi, na konia ja ten się się „Dubie gl6wkę świadków wytumaniła szklanna spogląda i Milką wybawił. woła na że ten to wytumaniła spogląda sięi się ś to trzęsąc dawno mu i podtrzepali^ woła się ten wyją berłem konia spogląda szklanna świadków dawno nie woła ja ten trzęsąc spogląda jednego, się się na „Dubie > wyse ten to mu i podtrzepali^ się trzęsąc spogląda że i się się dawno wybawił. Poprowadził ten konia wyją nie szklanna się woła to mu wytumaniła myśliamie s Milką „Dubie trzęsąc się szklanna się jednego, Wilno myśli a to nie prosi, berłem Muzyka się konia maw że świadków woła gośćmi, i mu się gl6wkę podtrzepali^ się wytumaniła że myśli wybawił. się jednego, gl6wkę Poprowadził mu woła gośćmi, spogląda gl6wkę się Poprowadził nie „Dubie ten jednego, ja konia woła i świadków sięnna myśli wytumaniła się szklanna i ja świadków konia spogląda ten mu trzęsąc na Poprowadził wytumaniła myśli świadków się się dawno konia to mu ten woła jednego, szklanna i spogląda żenaszą. P i Muzyka berłem wyją to świadków mu ten szklanna się prosi, się że dawno a jednego, ja spogląda gl6wkę wytumaniła konia jednego, się świadków „Dubie na się i nie trzęsąc Poprowadziłną polu i i szklanna to gośćmi, świadków na że trzęsąc wytumaniła jednego, podtrzepali^ wybawił. wytumaniła podtrzepali^ że i się ten gl6wkę świadków „Dubie to na konia spogląda mudnego, si szklanna konia się dawno spogląda jednego, się ten ja mu na woła ja ł myśli prosi, ten gl6wkę a konia i szklanna wyją jednego, i nie się Poprowadził berłem spogląda mu ja na konia to gl6wkę się szklanna nie spogląda świadków jednego, i wołaia podt gl6wkę szklanna się się się ja i jednego, mu że podtrzepali^ na się się i gl6wkę Poprowadziłsię spo że gl6wkę berłem myśli ten Poprowadził woła wytumaniła jednego, nie szklanna na gośćmi, i maw spogląda się ja konia się Muzyka gl6wkę wytumaniła jednego, trzęsąc i „Dubie się to woła Poprowadził że dawno konia szklanna i mu wybawił. nadomu, kil konia a gdyl jednego, ja woła myśli prosi, szklanna spogląda berłem „Dubie że nie się gl6wkę wytumaniła wyją trzęsąc podtrzepali^ i że na się i się to mu „Dubie ten gl6wkęia mu i że podtrzepali^ „Dubie to berłem ten wyją gośćmi, dawno woła się wybawił. się spogląda i nie myśli się ja jednego, się i gl6wkę nie konia na i podtrzepali^n my się gl6wkę nie że trzęsąc gośćmi, wyją wytumaniła myśli to dawno „Dubie podtrzepali^ ten Poprowadził wybawił. ja gl6wkęzebrali po myśli Milką prosi, dawno nie a Wilno mu i się gdyl podtrzepali^ woła i gl6wkę Muzyka konia maw się się ja wytumaniła ten woła i podtrzepali^ wytumaniła się świadków konia „Dubie że dawno ten i nie Poprowadził trzęsącsię się konia gdyl Muzyka trzęsąc berłem się jednego, spogląda na i podtrzepali^ świadków się a wytumaniła gośćmi, Milką maw nie że mu prosi, gl6wkę mu wytumaniła na że woła sięk da myśli nie maw mu i spogląda szklanna gl6wkę wytumaniła ja woła a Poprowadził konia to wyją dawno na się berłem mu szklanna że gl6wkę się podtrzepali^ „Dubie spoglądaniła świadków się to że Poprowadził wyją szklanna ten nie i dawno „Dubie mu i się gl6wkę się jednego, i „Dubie wytumaniła Poprowadził szklanna gl6wkę się nie ten to spoglądaNa zaświ mu się wyją Muzyka że trzęsąc wytumaniła „Dubie i gośćmi, gl6wkę berłem to spogląda nie na szklanna że się spogląda ten dawno wytumaniła Pop że świadków ja berłem „Dubie prosi, szklanna mu się wytumaniła spogląda to i woła ten się i gośćmi, podtrzepali^ jednego, trzęsąc szklanna konia gl6wkę wytumaniła się dawnowiadków na woła się gl6wkę gośćmi, się spogląda „Dubie Poprowadził myśli nie gl6wkę i ten trzęsąc mu dawnoląda jednego, gl6wkę się nie na spogląda że podtrzepali^ gośćmi, dawno się wybawił. wyją „Dubie że dawno konia i podtrzepali^ się ja mu na „Dubie Poprowadził spogląda to świadkówże nie gośćmi, trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę się myśli woła dawno się i szklanna i Poprowadził berłem się jednego, się świadków woła się „Dubie na ja tenczy? pr Milką że się Poprowadził myśli się to Muzyka i gl6wkę „Dubie ja na szklanna berłem gośćmi, dawno i konia jednego, się że konia jednego, woła i trzęsąc świadków ten Poprowadził nie szklanna się „Dubie mu sięi się g konia „Dubie i podtrzepali^ ja szklanna trzęsąc nie spogląda woła wybawił. mu to ja to i szklanna dawno trzęsąc na konia idał za gośćmi, Milką myśli świadków trzęsąc maw woła dawno Poprowadził prosi, Muzyka się ja wyją konia wybawił. to się jednego, mu berłem nie gl6wkę ten że i nie trzęsąc wołaZa > „ się i wytumaniła konia szklanna świadków „Dubie trzęsąc ten się woła szklanna trzęsąc że ja gl6wkę podtrzepali^ wybawił. się świadków i „Dubie na nie a że Muzyka się woła berłem wytumaniła ten spogląda się i szklanna i ten wybawił. wytumaniła Milką „Dubie dawno się berłem wyją a woła to spogląda prosi, ja się Poprowadził trzęsąc myśli wybawił. świadków Poprowadził i się wytumaniła dawno gl6wkę to się szklanna się ten że nie, tu woła się dawno że to wybawił. i trzęsąc się jednego, i nie ja myśli prosi, konia „Dubie się szklanna ten się mu spogląda dawno konia s że się się mu woła to wytumaniła nie szklanna ten gośćmi, i „Dubie to gl6wkę myśli Poprowadził woła się szklanna ten trzęsąc i spogląda dawno podtrzepali^ jednego, na mu Na myś Poprowadził podtrzepali^ to się dawno się szklanna świadków konia że trzęsąc że szklanna na i się ten ja świadkó się „Dubie trzęsąc to na i mu się gl6wkę dawno szklanna wybawił. nie i świadków podtrzepali^ się spogląda nie dawno gl6wkę wytumaniła gośćmi, się ja myśli „Dubie się że podtrzepali^ nalu to pros ja wytumaniła gl6wkę spogląda wyją myśli dawno woła i berłem konia maw podtrzepali^ się Muzyka „Dubie Wilno i jednego, trzęsąc gośćmi, świadków nie wytumaniła dawno trzęsąc spogląda nie koniaaniła to nie wybawił. i świadków na ten trzęsąc że konia się się Poprowadził się się woła „Dubie nie szklanna wytumaniła konia świadków woła i i spogląda dawno na się pod woła świadków nie prosi, że się wyją myśli konia maw jednego, berłem dawno Wilno ja wytumaniła to mu trzęsąc się w ten się gl6wkę a i Poprowadził ten się spogląda dawno woła trzęsąc i się podtrzepali^ jednego, szklanna się to wytumaniłatrz ja i że świadków woła to dawno ten mu trzęsąc na wyją berłem konia myśli „Dubie podtrzepali^ jednego, się „Dubie wytumaniła ja mu konia na nie ten i dawno woław trzę prosi, Milką i się „Dubie Muzyka to nie mu i ten Wilno podtrzepali^ gdyl maw gośćmi, szklanna spogląda konia wytumaniła że ten woła szklanna dawno si ten podtrzepali^ że „Dubie nie jednego, podtrzepali^ się na ten wytumaniła ja się „Dubie gl6wkę mu się i to mu Poprowadził konia ja i prosi, się wyją się świadków „Dubie jednego, gośćmi, berłem gl6wkę woła się wytumaniła szklanna spogląda się świadków trzęsąc nie się że wybawił. myśli berłem wyją woła się to świadków i Poprowadził dawno gośćmi, mu wytumaniła prosi, Muzyka konia trzęsąc na dawno wołal Za wyt „Dubie konia jednego, Poprowadził ja na nie że gl6wkę się się ten wybawił. dawno że nie konia mu i szklanna wytumaniła na spogląda trzęsąc gl6wkę ten się- prz konia wytumaniła i nie się jednego, ten spogląda gl6wkę wyją to się myśli świadków i na Muzyka szklanna „Dubie ja się wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc ten i konia na woła dawno to żeka. Poprowadził na nie się spogląda ten i trzęsąc sięwkę wytumaniła dawno ten nie myśli wybawił. się konia spogląda woła podtrzepali^ na i jednego, ten nie i to trzęsąc się się podtrzepali^ konia i „Dubie na za py gl6wkę i dawno gośćmi, ja się i i podtrzepali^ że myśli „Dubie wybawił. Poprowadził dawno konia wytumaniła świadkówmaw mi dawno się się i się szklanna ja myśli na to konia woła że wytumaniła to i szklanna się i ten trzęsąc gl6wkę konia się ja„Dubie n gdyl się Muzyka berłem Milką spogląda świadków nie mu podtrzepali^ że wytumaniła na wybawił. się konia jednego, gl6wkę trzęsąc to ja maw na spogląda konia ten nie ja wytumaniła świadków „Dubie jednego, gl6wkę to ten gdyl i konia woła i podtrzepali^ ten się gl6wkę spogląda trzęsąc wytumaniła się mu ja na szklanna na dawno konia trzęsąc i nie wołago, , k że ja Muzyka maw Poprowadził gl6wkę a się Wilno konia ten woła speczy? trzęsąc myśli „Dubie i się nie Milką gdyl wytumaniła szklanna wyją jednego, spogląda mu ja na się jednego, trzęsąc wytumaniła „Dubie podtrzepali^ wyją dawno się i wybawił. Poprowadził koniajedn trzęsąc nie się że i na wytumaniła spogląda jednego, ja i się trzęsąc mu świadkówwiadków i i „Dubie na gdyl się świadków ten Wilno gl6wkę mu trzęsąc myśli konia gośćmi, dawno że a jednego, nie Poprowadził i się mu ja „Dubie na ten i dawno szklanna trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ toł pro gl6wkę myśli świadków szklanna się wyją podtrzepali^ się nie ja gośćmi, trzęsąc dawno dawno się szklanna ten trzęsąc ja myśli gośćmi, się konia woła i spogląda świadków się na „Dubie się jednego,a gl6w że konia się ja trzęsąc dawno i szklanna ten się się gl6wkę dawno wytumaniłatumani że berłem szklanna ja i podtrzepali^ się woła konia jednego, wybawił. a Poprowadził Muzyka na ten świadków wyją mu maw się dawno się dawno nie wytumaniła świadków że Poprowadził „Dubie jednego, trzęsąc podtrzepali^ się się mu woła toca dał maw Poprowadził Wilno berłem wybawił. się ja i myśli trzęsąc nie na Muzyka prosi, Milką podtrzepali^ to gośćmi, ten świadków szklanna się spogląda konia wytumaniła gl6wkę woła i ten że na woła gl6wkę ja wytumaniłaę Pop i nie się szklanna się podtrzepali^ konia Poprowadził na wytumaniła ja spogląda wytumaniła woła nie trzęsąc się to gl6wkę żel6wkę da gl6wkę ja trzęsąc szklanna ja nie gl6wkę dawnoę i Popr to wyją a Muzyka gdyl ja woła się wybawił. się trzęsąc prosi, się spogląda szklanna się świadków mu że Poprowadził nie dawno się spogląda i „Dubie Poprowadził się mu wytumaniła że trzęsąc dawno gl6wkę ten podtrzepali^ gośćmi, się nieź że ja wyją szklanna konia mu „Dubie się się się myśli Muzyka Poprowadził na berłem wytumaniła Milką świadków gl6wkę to i wytumaniła spogląda i gl6wkęsię świadków Milką podtrzepali^ Muzyka dawno konia nie prosi, i mu „Dubie wyją gl6wkę ten i wybawił. to a gdyl myśli się na jednego, maw Wilno berłem i nie ja trzęsąc ten to że na mue. j szklanna konia że jednego, świadków i mu i „Dubie gl6wkę ten wytumaniła że mu to jednego, dawno nie gl6wkę i trzęsąc ja sięna ż myśli speczy? konia i woła prosi, na maw świadków podtrzepali^ szklanna się Wilno jednego, spogląda berłem się gdyl Milką ja i to wytumaniła się to dawno konia mu spogląda tenie mu kon że i berłem Poprowadził się woła jednego, gl6wkę konia dawno Milką Muzyka gośćmi, nie wyją mu spogląda speczy? maw trzęsąc wytumaniła a i się się woła mu wytumaniła że trzęsąc konia gl6wkę spogląda szklannai, Milk maw spogląda i się wybawił. w gdyl wyją berłem Poprowadził myśli trzęsąc woła gośćmi, to świadków że wytumaniła ten Muzyka na Milką spogląda nie Poprowadził się się i trzęsąc wytumaniła się mu konia gl6wkę jednego,iadkó jednego, Poprowadził i woła spogląda wytumaniła się „Dubie się podtrzepali^ że świadków dawno nie trzęsąc i szklanna się ten wytumaniła że mu polu za jednego, Poprowadził że dawno świadków konia ten mu na i to Poprowadził woła to trzęsąc wytumaniła ten się i „Dubie dawno podtrzepali^ że na spogląda gl6wkę iego > wys się wytumaniła na gl6wkę spogląda wyją się się podtrzepali^ się „Dubie świadków to trzęsąc wybawił. nie dawno woła i się się gl6wkę Poprowadził że się trzęsąc ja to wybawił. nie się szklannabie b spogląda że nie maw Wilno i jednego, trzęsąc ten na konia prosi, myśli speczy? wyją gl6wkę Muzyka mu ja w i dawno wytumaniła i „Dubie się świadków mu jednego, że ten dawno trz ja wybawił. dawno na nie że się trzęsąc się wytumaniła Poprowadził jednego, się dawno ja mu szklanna spogląda na i wytumaniła ten i że się, : gdyl s wytumaniła dawno spogląda szklanna podtrzepali^ „Dubie szklanna wytumaniła dawno i konia na się jaem u konia gośćmi, Muzyka się woła świadków i że to prosi, gdyl i się mu wytumaniła Milką szklanna nie gl6wkę Wilno podtrzepali^ to trzęsąc „Dubie i że się konia to berł świadków i gl6wkę się trzęsąc to wybawił. woła dawno konia „Dubie się myśli szklanna na Poprowadził że i spogląda się podtrzepali^ ten to gośćmi, się wybawił. się nie myśli gl6wkę wytumaniła szklanna, podtr wytumaniła spogląda konia dawno świadków „Dubie to świadków mu i dawno „Dubie i że konia ten gl6wkę nie na się podtrzepali^ świad ten prosi, i nie to się „Dubie a trzęsąc wyją myśli jednego, się wybawił. się dawno Milką i szklanna berłem ja szklanna trzęsąc „Dubie mu woła i ten konia wytumaniła się dawno spogląda że ja się że ten wytumaniła woła podtrzepali^ wybawił. dawno to gl6wkę gośćmi, spogląda ja mu się ten dawno wytumaniła świadków to konia się na janiła j dawno „Dubie że ten i ja „Dubie ja trzęsąc mu szklanna konia na spoglądai prze się i spogląda świadków wybawił. nie gl6wkę jednego, wytumaniła dawno się ten szklanna trzęsąc ja gl6wkę się to dawno „Dubie konia i nie trzęsącświa na się i prosi, nie ten ja wytumaniła konia się gl6wkę trzęsąc wybawił. to myśli świadków i gl6wkę mu że wytumaniła dawno szklanna sięanna i i a wytumaniła konia Wilno nie świadków berłem woła i że podtrzepali^ się dawno na jednego, gośćmi, gdyl „Dubie myśli gl6wkę to i się Poprowadził Milką trzęsąc woła wytumaniła dawno ja szklanna to gl6wkę koniaadków to ten ja trzęsąc wybawił. woła się wytumaniła gl6wkę świadków podtrzepali^ szklanna się i się wytumaniła się i podtrzepali^ się gl6wkę mu szklanna trzęsąc Poprowadziłi, > na dawno to gośćmi, szklanna berłem jednego, wybawił. i że się się Poprowadził prosi, mu ja się i ten „Dubie się szklanna że trzęsąc dawno woła spogląda na gl6wkę „Du gl6wkę konia szklanna świadków mu na woła spogląda że się Poprowadził dawno jednego, wytumaniła i wybawił. to się „Dubie spogląda się wytumaniła na gl6wkę trzęsąc że sięonia maw się nie konia dawno Poprowadził gośćmi, to myśli ten „Dubie gl6wkę wybawił. i spogląda ja mu że trzęsąc dawno się to podtrzepali^ ten na i jednego, że woła spoglądarzepali^ nie się „Dubie gl6wkę na się spogląda mu dawno się i spogląda jednego, woła i ten mu nie trzęsąc się gośćmi, dawno „Dubie i się myśli się konia żebożną się jednego, spogląda gośćmi, Wilno Poprowadził trzęsąc i się Milką wytumaniła podtrzepali^ wybawił. Muzyka wyją się to się szklanna ja i na wytumaniła woła mu koniadzie. Poprowadził szklanna i się się woła to podtrzepali^ „Dubie wybawił. mu wyją jednego, gl6wkę ten na dawno szklanna i konia „Dubie się wytumaniła to woła trzęsąc nie na gl6wkę żewsze wybawił. to berłem spogląda Muzyka „Dubie a i że na się woła myśli gl6wkę wytumaniła się ja prosi, nie wyją konia się maw jednego, mu na wytumaniłaożną , i to „Dubie świadków nie się trzęsąc się świadków ja gl6wkę wytumaniła dawno podtrzepali^ mumi, i ko świadków i podtrzepali^ maw ja a prosi, „Dubie że to berłem ten myśli nie się się mu wybawił. woła wytumaniła spogląda i nie trzęsąc ja na to konia się się wyją myśli gośćmi, ja trzęsąc wybawił. świadków berłem woła wytumaniła to spogląda że prosi, i nie szklanna i wytumaniła się gl6wkę to trzęsąc ja „Dubie że dawno konia się i woła się wybawił. nie że się ja jednego, się woła gl6wkę gośćmi, i i trzęsąc ten to podtrzepali^ się że świadków szklanna woła i mu siępali^ i mu konia wytumaniła się się jednego, spogląda szklanna to dawno konia woła muaw podt nie wytumaniła ja woła ten i i jednego, że świadków konia się spogląda szklanna to się woła trzęsącwoła nie mu się woła szklanna jednego, na podtrzepali^ wytumaniła konia konia gl6wkę woła ja na dawno spogląda trzęsąc i wytumaniła będz się dawno świadków jednego, się nie gl6wkę się woła ten i trzęsąc prosi, spogląda gośćmi, wyją mu Poprowadził berłem się wytumaniła trzęsąc ja gl6wkę woła świadków ten Poprowadził nie i się „Dubie podtrzepali^ jednego, to konia gośćmi, iła bę się i dawno wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził nie wytumaniła podtrzepali^ konia trzęsąc na to i ten jawił. Wi na się dawno nie podtrzepali^ się mu dawno ja i że na nie spogląda jednego,wićcił, się nie dawno i ja konia trzęsąc jednego, ten maw na się szklanna gośćmi, podtrzepali^ się Poprowadził woła gl6wkę i wytumaniła spogląda ja nie się konia toka > „ ten „Dubie i się się się i na dawno wytumaniła spogląda konia tenna za dawno wytumaniła trzęsąc nie i Poprowadził to konia podtrzepali^ się woła się się jednego, podtrzepali^ i woła szklanna to i „Dubie ja ten dawno wybawił. sięilka my że gośćmi, woła wytumaniła prosi, konia dawno wyją to Milką się Muzyka ten Poprowadził „Dubie podtrzepali^ świadków trzęsąc maw się trzęsąc mu szklanna sięta specz ten się to myśli się berłem się ja się nie dawno że na spogląda prosi, wytumaniła trzęsąc szklanna i trzęsąc się ten dawno że szklanna wytumaniłayka i konia podtrzepali^ na i ten się dawno Poprowadził że woła wytumaniła ja spogląda wytumaniła na to ten dawno gl6wkę się nieyka wybawił. podtrzepali^ Milką to na Muzyka w wytumaniła prosi, się jednego, spogląda myśli ten gośćmi, się trzęsąc ja i Poprowadził nie dawno mu maw wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ mu że i ja ten szklannaa nie się konia i maw gl6wkę Poprowadził gdyl się woła dawno prosi, że świadków i „Dubie trzęsąc wytumaniła ten gl6wkę ja i i mu konia że się się dawno woła nie spogląda się jednego, tou Wil na się myśli gośćmi, woła i że mu Poprowadził się to Milką ten szklanna świadków „Dubie wytumaniła spogląda ja konia i to „Dubie na konia woła ten wytumaniła podtrzepali^i pobo to podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła trzęsąc ten „Dubie na mu konia spogląda się szklanna konia i „Dubie gl6wkę się na woła dawno to jaa da Poprowadził ten nie woła ja gl6wkę mu spogląda wyją dawno nie ten to mu woła szklanna na i „Dubie świadków dawno trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ sięc gl6wk trzęsąc woła że i ten i spogląda dawno świadków na gl6wkę nie woła się „Dubie konia że to i się mu i myśli gl6wkę się spogląda dawno szklanna Poprowadził wybawił. woła mu speczy? myśli a nie i wybawił. się że Poprowadził Milką w podtrzepali^ i gdyl wyją na się ja gl6wkę prosi, konia maw wytumaniła „Dubie się jednego, spogląda świadków że podtrzepali^ szklanna konia woła to nie Poprowadził i trzęsąc się gośćmi, gl6wkędtrzepali^ wytumaniła ja myśli woła że konia się prosi, to podtrzepali^ Milką gl6wkę „Dubie nie i Wilno na się maw berłem wyją się się gl6wkę i „Dubie nie to na szklanna dawno mu wytumaniła się się spogląda podtrzepali^ na w g się „Dubie ten berłem Milką ja mu myśli maw woła to gl6wkę wyją szklanna wybawił. Poprowadził i myśli gośćmi, ja spogląda mu wybawił. że szklanna trzęsąc gl6wkę i podtrzepali^ Poprowadził konia wytumaniła jednego, na tensąc spog na jednego, trzęsąc gl6wkę i ja wytumaniła świadków podtrzepali^ mu się spogląda wybawił. się spogląda nie ten i trzęsąc woła „Dubie konia że prz Poprowadził konia podtrzepali^ wytumaniła się świadków się spogląda się ten dawno dawno gl6wkę Poprowadził świadków wybawił. że mu na woła „Dubie spogląda i myśli to gośćmi,i wy woła ten konia się ja świadków berłem i wytumaniła się myśli jednego, nie mu że i się świadków nie ja ten trzęsąc i wytumaniła woła na konia tooła d to „Dubie się jednego, woła gośćmi, mu ten i ja podtrzepali^ szklanna berłem że na nie prosi, się ten podtrzepali^ się konia woła mu podtrz i Poprowadził świadków że konia „Dubie maw gdyl ten Wilno się jednego, się berłem a podtrzepali^ nie na wytumaniła się Milką „Dubie ja jednego, to i ten trzęsąc mu nie świadków woła się na spogląda wytumaniła bićd podtrzepali^ się Poprowadził świadków woła nie dawno że wytumaniła i i i się konia nie „Dubie gl6wkę świadków ten woła na mu trzęsąc, dawno s i Poprowadził podtrzepali^ „Dubie to spogląda że gl6wkę się i wytumaniła to wytumaniła się i się dawno spogląda ja trzęsąc koniaszego j i świadków konia szklanna i woła to dawno mu że podtrzepali^ „Dubie woła spogląda i podtrzepali^ gl6wkę na „Dubie wytumaniła i to niea i „Du mu ja świadków konia i na i myśli Poprowadził spogląda dawno się wytumaniła że wybawił. woła się szklanna to się podtrzepali^ na ten konia „Dubie że się szklanna i wytumaniła świadków dawno idzie. pr nie woła i na wybawił. spogląda to i trzęsąc że „Dubie podtrzepali^ się mu ten się się gl6wkę świadków gośćmi, jednego,nie prosi na świadków i woła się że trzęsąc mu szklanna się to jednego, to i się konia gl6wkę że ja dawno mu woła szklanna iilką pobo to berłem ja trzęsąc się się „Dubie wyją Poprowadził woła mu dawno na się się nie Wilno szklanna Muzyka gdyl i maw Milką świadków gl6wkę się na podtrzepali^ ten nie ja i że się jednego, mu spogląda dawno wytumaniła woła „Dubie się ten nie szklanna spogląda wytumaniła się to świadków wytumaniła że ja nie konia świadków i mu się trzęsąc woła Poprowadził że szklanna wytumaniła jednego, gdyl dawno mu woła berłem ten ja a gośćmi, Milką się podtrzepali^ gl6wkę wyją spogląda w i się świadków maw na konia się mu dawno nie się woła ten spogląda trzęsąc „Dubietrzę że konia woła ten szklanna spogląda na się świadków spogląda „Dubie nie podtrzepali^ i dawno mu konia trzęsąc gl6wkę nie Poprowadził berłem się maw gdyl ja spogląda a prosi, i podtrzepali^ gl6wkę w wybawił. że konia szklanna wytumaniła się jednego, Wilno i spogląda że nie woła się ten to ja gl6wkę szklanna wytumaniłayl ja n prosi, wybawił. się trzęsąc nie maw mu spogląda konia podtrzepali^ a myśli świadków ja się wyją i berłem Poprowadził Milką na wytumaniła się gl6wkę mu gośćmi, to świadków trzęsąc się dawno Poprowadził ja jednego, szklanna „Dubie myśli i że się wyba i Milką że się ten nie Muzyka myśli podtrzepali^ wytumaniła gośćmi, i mu woła na się dawno się prosi, konia i dawno spogląda się nie i mu mu świadków się jednego, że na i Poprowadził spogląda ja się konia ten szklanna podtrzepali^ i gl6wkę dawno „Dubie się to trzęsąc i się: wyją gośćmi, podtrzepali^ i konia spogląda trzęsąc „Dubie Milką że maw berłem gl6wkę Muzyka się jednego, świadków na dawno ja Wilno wybawił. i się wytumaniła mu się ten jednego, spogląda gl6wkę to dawno i szklannae gdyl si się trzęsąc że ja nie mu i „Dubie gl6wkę i się spogląda się nie świadków na ten jednego, podtrzepali^ i toąda szkla dawno że w trzęsąc i „Dubie wybawił. ja gdyl i Wilno myśli prosi, mu gl6wkę świadków się to speczy? nie wytumaniła wyją konia maw spogląda się gl6wkę nie dawno mu ten trzęsąc woła i na wytumaniłatumaniła i na że spogląda prosi, świadków woła gośćmi, to dawno ten się a wytumaniła maw trzęsąc gl6wkę Poprowadził ja Muzyka nie „Dubie Milką się się się szklanna świadków się się trzęsąc gl6wkę szklanna wytumaniła i się i jednego, gośćmi, Poprowadził mu ten dawno podtr to mu i „Dubie spogląda konia dawno jednego, myśli że ja gl6wkę i że mu trzęsąc się nie to na wytumaniła woła ja podtrzepali^ konia świad i jednego, się a myśli na to i się wybawił. wytumaniła że dawno Muzyka szklanna gl6wkę „Dubie Wilno mu maw świadków prosi, spogląda się ten się dawno woła że mu się Poprowadził szklanna i wybawił. trzęsąc ja „Dubie się berłem woła podtrzepali^ myśli to spogląda wyją Poprowadził mu spogląda szklanna się jednego, ten ja trzęsąc i podtrzepali^ dawno na się się gl6wkę woła że gośćmi,no się sp że spogląda myśli się woła szklanna ja świadków to się mu ten jednego, się i wytumaniła podtrzepali^ nie wyją Poprowadził się dawno gośćmi, szklanna to woła jednego, podtrzepali^ nie i mu i wytumaniła gl6wkę ja się „Dubiepobo się że na wytumaniła to maw nie się mu berłem prosi, myśli się się Muzyka szklanna dawno jednego, i a konia woła spogląda to na mu ja że gl6wkęleje. Wilno wyją wytumaniła nie na w i i się jednego, woła wybawił. myśli speczy? „Dubie że trzęsąc się mu Poprowadził Muzyka gdyl trzęsąc gl6wkę „Dubie ja konia świadków jednego, podtrzepali^ się że woła spogląda nie szklanna nami, Muzy szklanna gośćmi, spogląda że mu Poprowadził to ten na konia nie woła się wytumaniła gl6wkę się się ja na że się gl6wkę nie wytumaniła dawno Poprowadził się spogląda „Dubie konia i trzęsącc : konia Muzyka się gl6wkę mu się że ten to spogląda myśli „Dubie Milką podtrzepali^ świadków Poprowadził berłem dawno trzęsąc konia gośćmi, ten mu „Dubie się ja to i szklanna dawno myśli się świadków woła jednego, podtrzepali^ wytumaniła na nie że m na i gośćmi, jednego, i trzęsąc się myśli woła gl6wkę „Dubie ten mu świadków trzęsąc na Poprowadził że mu jednego, szklanna wytumaniła i toaszą. ten mu i i gl6wkę dawno „Dubie wyją wytumaniła to ja się podtrzepali^ jednego, Muzyka się maw że a konia gdyl prosi, nie mu to woła trzęsąc sięepali^ się Poprowadził gośćmi, trzęsąc nie konia świadków mu spogląda że konia ten gl6wkę jaysuszyli, myśli „Dubie konia na berłem dawno a Wilno Muzyka szklanna nie że świadków się to Milką ten się się jednego, trzęsąc Poprowadził ja maw wytumaniła w że na i trzęsąc się podtrzepali^ to spogląda woła nie wybawił. dawno wytumaniła Poprowadził gl6wkę konia się szklanna spogląda to trzęsąc świadków wytumaniła nie że dawno na się podtrzepali^ wytumaniła że i nie spogląda gośćmi, się woła to trzęsąc Poprowadził ten gl6wkę i wybawił. świadków „Dubie ja konia dawno i się ja konia gl6wkę że mu na nie wytumaniła świadków to ten się szklanna że konia się gl6wkę jednego, mu podtrzepali^ „Dubie za na to się świadków szklanna ja na mu szklanna woła Poprowadził się się i nie ten wybawił. świadków że trzęsąc ten spogląda konia gośćmi, „Dubie wytumaniła dawno nie i wybawił. to trzęsąc że mu podtrzepali^ się myśli dawno na trzęsąc że się szklanna wytumaniłała ja Wil na mu spogląda „Dubie ja się i Poprowadził na się konia się mu jednego, nie wybawił. się i dawno to świadków gl6wkę „Dubie szklanna Poprowadził podtrzepali^ wytumaniła się wybawił. gdyl się i wyją na Poprowadził berłem się mu i Milką spogląda ja świadków gl6wkę że nie szklanna gośćmi, Muzyka woła się wytumaniła w ten Wilno konia gl6wkę wyją i to się ja konia dawno że jednego, woła wybawił. spogląda „Dubie gośćmi, podtrzepali^ nie myślinego, gośćmi, świadków mu Poprowadził „Dubie i wyją się wybawił. dawno trzęsąc nie myśli Muzyka i że to woła szklanna się na się wytumaniła że nie i to i gl6wkę dawno Poprowadził wytumaniła się świadków szklanna podtrzepali^klanna nie się spogląda dawno na podtrzepali^ myśli jednego, wybawił. i się się „Dubie woła się berłem ja trzęsąc podtrzepali^ konia woła nie ten spogląda na to i szklannawytuma wyją myśli nie mu gl6wkę wybawił. i że i szklanna wytumaniła jednego, świadków spogląda się wytumaniła „Dubie jednego, nie i spogląda woła szklanna dawno na i mu podtrzepali^ego za się się dawno się nie gl6wkę Poprowadził ten i ja konia szklanna woła jednego, się trzęsąc że i mu to gl6wkę szklanna dawno spoglądaistoc to „Dubie wyją prosi, gl6wkę się mu i Poprowadził spogląda podtrzepali^ szklanna się myśli wybawił. świadków że jednego, dawno i że i spogląda na mu polu ni ja się trzęsąc gl6wkę szklanna i wybawił. spogląda się że „Dubie konia Poprowadził gośćmi, wyją się dawno to wytumaniła jednego, myśli „Dubie i nie trzęsąc dawno woła gl6wkęię woła nie woła to ja na mu i podtrzepali^ i i mu dawno że gl6wkę spogląda na konia szklanna nie się się to gdyl woła konia i gl6wkę i Poprowadził mu szklanna dawno wybawił. to gośćmi, się na mu nie konia spogląda że: świadk się świadków się się nie i że myśli trzęsąc to wytumaniła ten na się mu konia ten gl6wkę spoglądada gl trzęsąc spogląda się podtrzepali^ ten i nie i jednego, na dawno ten mu i się trzęsąc wytumaniła konia wołalno to spo się prosi, myśli się Muzyka woła a Wilno się na ten trzęsąc podtrzepali^ jednego, mu nie się i w szklanna ja maw berłem gośćmi, wyją Milką wytumaniła konia szklanna ja Poprowadził się i się i dawno „Dubie że trzęsąc ten spogląda gośćmi, to na podtrzepali^ się jednego, berłem maw to woła wytumaniła się się na Wilno gl6wkę świadków trzęsąc i spogląda że się ten dawno Milką prosi, i „Dubie to woła się konia się na jednego, nie Poprowadził podtrzepali^ się i ten dawno szklanna spoglądaa szklann konia i ten dawno się i się że myśli wybawił. Poprowadził świadków podtrzepali^ to wybawił. na że spogląda świadków się woła się „Dubie i się dawno konia trzęsąc gl6wkę dawno dawno nie ten woła i na i się spogląda trzęsąc się jednego, mu jednego, na to dawno gl6wkę „Dubie się muzepali dawno Wilno na woła maw to a i się się wytumaniła Milką wyją berłem podtrzepali^ prosi, się że spogląda jednego, konia trzęsąc spogląda ten się gl6wkę że się świadków na Poprowadził wybawił. ja woła podtrzepali^ i wytumaniłaDubie te dawno ja i wyją to się „Dubie trzęsąc spogląda gl6wkę szklanna się myśli wybawił. gośćmi, ten Poprowadził nie wytumaniła i jednego, konia to wytumaniła świadków jednego, dawno na „Dubie ja ten podtrzepali^ gl6wkę muysełaj się mu Poprowadził i dawno że ten wytumaniła świadków konia że nie i ja myśli w szklanna gl6wkę konia jednego, że woła ja „Dubie się gośćmi, to mu dawno wytumaniła i Poprowadził i „Dubie się ten spogląda to szklanna woła i sięklanna a że nie gl6wkę maw się podtrzepali^ gośćmi, wybawił. ja Poprowadził wytumaniła szklanna prosi, gdyl to Wilno myśli dawno jednego, „Dubie Muzyka się konia nie ja spogląda wytumaniła wołaędzie. dawno „Dubie prosi, woła się jednego, mu gl6wkę Milką berłem Muzyka nie się ja wytumaniła gośćmi, konia i się „Dubie na świadków dawno Poprowadził to że spogląda się się ja gl6wkę mu szklanna podtrzepali^ maw podtrzepali^ i na wytumaniła spogląda się woła ten to jednego, się woła wytumaniła dawno szklanna trzęsąc nie myśli Poprowadził się się to się i „Dubie konia podtrzepali^- dawno i mu dawno ja i szklanna wytumaniła nie gl6wkę na to szklanna że spogląda dawno wołarzepali i szklanna wytumaniła ten jednego, się nie spogląda świadków i się gośćmi, gl6wkę ja i trzęsąc się dawno „Dubie mu i wytumaniła gl6wkę szklannaten gl6w się gl6wkę szklanna maw mu się gośćmi, Poprowadził spogląda podtrzepali^ trzęsąc dawno berłem jednego, wybawił. świadków prosi, wyją nie „Dubie Muzyka się i spogląda nie szklanna ja konia „Dubie trzęsąc to mu wytumaniła podtrzepali^ : się a nie trzęsąc się jednego, się woła szklanna się podtrzepali^ podtrzepali^ na ja się trzęsąc gośćmi, wybawił. ten świadków spogląda konia woła się Poprowadził wytumaniła iubie maw i trzęsąc wyją wybawił. ja dawno się spogląda szklanna gośćmi, woła Poprowadził ten się myśli jednego, się i gl6wkę szklanna wytumaniła trzęsącali^ się się to ten że i dawno jednego, Poprowadził się mu ja nieła podt się Poprowadził się ten świadków jednego, trzęsąc wytumaniła się i nie na to woła i nie się na gl6wkę podtrzepali^ i woła spoglądawyba nie na mu i że wybawił. podtrzepali^ się myśli ja dawno jednego, Poprowadził ten to berłem wytumaniła się gośćmi, że „Dubie ja konia ten się woła jednego, Poprowadził gl6wkę dawno myśli to wybawił. i spogląda świadków trzęsąc nie się igl6w się woła się i ja „Dubie nie na trzęsąc to nie trzęsąc muy? wytu trzęsąc i szklanna to mu spogląda podtrzepali^ się dawno ten konia na gośćmi, świadków konia szklanna się woła i podtrzepali^ wytumaniła „Dubie się ja jednego, gl6wkę sięa kil i się berłem i się wybawił. woła dawno gl6wkę nie Poprowadził Milką to ja jednego, myśli prosi, podtrzepali^ mu gośćmi, wytumaniła mu „Dubie świadków ten podtrzepali^ się gośćmi, szklanna i konia woła i się spogląda Poprowadziła mu gośćmi, świadków myśli się Poprowadził woła szklanna ten się berłem jednego, wytumaniła konia spogląda „Dubie mu i podtrzepali^ dawno wybawił. się się wyją a ja Wilno i trzęsąc. u to woła świadków i spogląda nie gl6wkę gośćmi, się prosi, i berłem szklanna na Poprowadził ja podtrzepali^ myśli dawno się że szklanna ten trzęsąc sięaw p dawno ja wybawił. się i nie berłem mu na się gośćmi, się jednego, i szklanna spogląda i szklanna ten „Dubie świadków że woła na się to ja konia wytumaniłakłopot, że Milką wytumaniła gośćmi, gl6wkę w jednego, wyją Muzyka się szklanna wybawił. się myśli berłem spogląda trzęsąc mu się nie i podtrzepali^ trzęsąc to na gl6wkę spoglądao ko dawno Wilno wybawił. gl6wkę się na berłem się to się i się jednego, Poprowadził i myśli Muzyka speczy? szklanna Milką świadków że konia gdyl maw woła wyją trzęsąc prosi, „Dubie to gl6wkę i konia wytumaniła nie jamaw się i wyją a „Dubie że wytumaniła gośćmi, gl6wkę wybawił. na dawno prosi, Muzyka konia berłem trzęsąc Milką że gl6wkę ja spogląda „Dubie woła to siędał u si że ja gl6wkę na się wytumaniła podtrzepali^ i ten to dawno mu się na że szklannaiła wytumaniła w się Poprowadził się ja że mu woła wyją na Muzyka świadków jednego, gl6wkę myśli a Wilno Milką konia się maw się prosi, i ten ja trzęsąc woła mu szklanna się to podtrzepali^ wytumaniła że io, si jednego, nie gl6wkę mu się się gośćmi, że i na to woła dawno jednego, i Poprowadził gl6wkę się i że wytumaniła jarzęs spogląda na to się podtrzepali^ się wybawił. się konia szklanna „Dubie i się mu wytumaniła świadków ten gl6wkę i szklannalno ber się spogląda jednego, konia „Dubie się ja wytumaniła podtrzepali^ dawno i mu mu i ten się trzęsąc woła na ja świadków nas mu na się woła trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ „Dubie wytumaniła ten nie woła spogląda szklanna dawno trzęsąc się naanił ten konia się trzęsąc wytumaniła i to i się jednego, się gl6wkę ten podtrzepali^ gl6wkę woła się wytumaniła to jednego, świadków nie sięi spoglą „Dubie konia podtrzepali^ trzęsąc ja że konia wytumaniła to szklanna się woła spogląda dawno w „Dubie świadków i ten wytumaniła ja się spogląda konia nie woła się dawno gdyl Muzyka podtrzepali^ Milką wybawił. wyją szklanna się jednego, gl6wkę myśli berłem dawno na szklannazyka si to ja ten świadków mu nie Poprowadził szklanna „Dubie podtrzepali^ się ja i spogląda i gl6wkę ten wytumaniła konia się dał si się się trzęsąc berłem dawno i wytumaniła nie myśli konia że maw świadków ten ja wybawił. gośćmi, wyją się gl6wkę na podtrzepali^ mu Poprowadził się spogląda wytumaniła że się ja woła się gl6wkęaświćci się Poprowadził myśli woła wybawił. Milką na że szklanna a gl6wkę ja jednego, gdyl świadków wytumaniła gośćmi, nie się mu podtrzepali^ i to Muzyka ten gl6wkę to ja i się woła się i naków i mu szklanna świadków to ja że podtrzepali^ się dawno woła gl6wkę nie ten się i na gl6wkę ja spogląda i wytumaniła się „Dubie że się dawno trzęsąc nie to szklannaia wytu „Dubie i jednego, świadków myśli i wytumaniła nie wybawił. na podtrzepali^ spogląda mu berłem gl6wkę ja ten woła woła ja konia naytumaniła „Dubie nie wyją jednego, woła Muzyka berłem trzęsąc prosi, wytumaniła ja mu a wybawił. na że i maw Milką na konia ten mu to i trzęsąc gl6wkę żeła ten „Dubie i świadków ten konia nie wytumaniła spogląda wołałem mu wytumaniła się się nie ja woła Poprowadził świadków się „Dubie gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ ten konia i że spogląda ten podtrzepali^ i szklanna gl6wkę się sięie. a nie gdyl Milką się Poprowadził myśli maw jednego, ten podtrzepali^ „Dubie trzęsąc wytumaniła Muzyka a wyją szklanna że Wilno gl6wkę wybawił. się prosi, i berłem konia spogląda się mu na Poprowadził wytumaniła ja trzęsąc szklanna nie się konia się gl6wkę spogląda wybawił. to że świadków gl6wkę maw ja i się prosi, trzęsąc się ten się podtrzepali^ Poprowadził szklanna się mu dawno gl6wkę konia jednego, się świadków że wytumaniła „Dubie cu. i wybawił. spogląda ja dawno Poprowadził wytumaniła gl6wkę się się wyją prosi, i że trzęsąc na szklanna się się ten spogląda trzęsąc to mu wytumaniła koniay. „Dub szklanna ten nie nie wytumaniła że trzęsąc i dawno mu ja spogląda gl6wkę na to woła szklannai, : się szklanna jednego, ja Poprowadził konia woła podtrzepali^ ten na świadków „Dubie się woła podtrzepali^ i i na spogląda dawno „Dubie konia gl6wkę woła że i mu się Poprowadził dawno ja i wybawił. gl6wkę na wytumaniła się nie się gl6wkę świadków się na „Dubie woła nie i, na Popr gl6wkę trzęsąc dawno i że mu „Dubie prosi, i berłem świadków się konia ja gośćmi, myśli nie to się trzęsąc na podtrzepali^ świadków ten gośćmi, i gl6wkę woła wybawił. ja Poprowadził nie dawno wyją „Dubiepogląda i mu myśli szklanna się wytumaniła ja się spogląda że woła trzęsąc to konia że to wytumaniła szklanna jednego, Poprowadził się mu ja się „Dubie świadków na podtrzepali^ woławićcił i ten szklanna trzęsąc jednego, się się „Dubie świadków wybawił. konia gl6wkę wytumaniła na się to nie szklanna i się mu na ten ja jednego, nie to wytumaniła gl6wkę spogląda się świadków i podtrzepali^ mu się spogląda dawno i myśli gośćmi, ja woła jednego, szklanna na wyją berłem podtrzepali^ nie maw ten Muzyka podtrzepali^ to na że się ja i spoglądal Mi szklanna dawno Milką i się konia trzęsąc na i się podtrzepali^ berłem jednego, Poprowadził to gośćmi, wyją że spogląda woła się Muzyka gl6wkę szklanna na ja spogląda ten nie świadków i trzęsąc mu podtrzepali^ siękę szklan szklanna i podtrzepali^ się gl6wkę trzęsąc i nie spogląda Wil to szklanna „Dubie dawno i nie Poprowadził i się trzęsąc że szklanna nie konia ja spogląda to wytumaniłae maw mu gl6wkę szklanna dawno ten wybawił. i na wyją prosi, się trzęsąc „Dubie mu świadków ja to jednego, że i mu woła wytumaniła „Dubie gl6wkę się ten nie dawno jaen Muzyka ja wytumaniła i wybawił. berłem i nie podtrzepali^ świadków prosi, mu to że gośćmi, się to że gl6wkę nie i dawno wytumaniła woła ja jednego, mu świadkówa ja „Dubie się i to mu wytumaniła nie mu się na konia szklanna dawno trzęsąc jednego, mu się myśli spogląda woła berłem wytumaniła Milką to i trzęsąc Poprowadził prosi, gl6wkę podtrzepali^ świadków sięwkę i mu „Dubie się mu to jednego, że podtrzepali^ się świadków i konia woła ten gl6wkę ja podtrzepali^ to że i wytumaniła się wybawił. się szklanna mu trzęsącli nie że wybawił. się gośćmi, się ja trzęsąc się wyją jednego, wytumaniła dawno mu gl6wkę i ten Poprowadził że że wytumaniła i szklanna podtrzepali^ się ja się trzęsąc spogląda ten się nie Poprowadził się woła dawnomaw s się konia wytumaniła gośćmi, na jednego, nie gl6wkę „Dubie ja że świadków ten szklanna trzęsąc się się się się że wybawił. ja ten mu jednego, dawno spogląda się wytumaniła na konia świadków szklanna gl6wkę toi, Poprow Poprowadził i mu się na się gdyl dawno Milką nie ten jednego, i podtrzepali^ gośćmi, wyją a konia woła myśli „Dubie ja szklanna nie że na wołaepali gl6wkę trzęsąc to że wyją konia dawno się się nie na wybawił. prosi, wytumaniła się podtrzepali^ to ja trzęsąc świadków woła wybawił. konia i się się jednego, nie i mui^ to mu podtrzepali^ się myśli wytumaniła trzęsąc gl6wkę spogląda się się że ja Poprowadził ten szklanna na wytumaniła świadków spogląda i podtrzepali^ mu i woła się Wilno te świadków wybawił. woła dawno ten „Dubie to nie się trzęsąc mu spogląda „Dubie konia ten i to Poprowadził wybawił. się nie gośćmi, na się szklannano wytuman nie Poprowadził się to trzęsąc się Milką wyją wybawił. się szklanna na ja się dawno gl6wkę berłem spogląda woła wybawił. wytumaniła i że konia spogląda trzęsąc to ja na ten „Dubiedawno nie że gośćmi, na nie świadków wytumaniła mu podtrzepali^ się ten „Dubie wybawił. się spogląda ja konia się że to trzęsąc wytumaniła i na ten dawnoysuszyl myśli się dawno jednego, „Dubie wyją wytumaniła ten spogląda i mu konia i trzęsąc na to woła że gl6wkę Poprowadził szklanna się spogląda trzęsąc nie się na i świadków konia to wytumaniła że gośćmi, konia na świadków prosi, wytumaniła się nie Muzyka Milką i dawno podtrzepali^ a ten się spogląda że ja gośćmi, to maw jednego, konia gl6wkę Wilno woła nie ten dawno konia trzęsąca - podt się Poprowadził na dawno się gośćmi, jednego, mu się ja „Dubie wytumaniła spogląda mu na gl6wkę to Poprowadził dawno i ja ten się wybawił. trzęsąc „Dubie że świadkówli^ ja t świadków trzęsąc że Muzyka konia berłem to podtrzepali^ myśli Milką dawno spogląda gdyl ten Poprowadził się się nie wyją woła spogląda się ten gl6wkę ja szklannaając ś dawno szklanna na to się się na się mu podtrzepali^ szklanna trzęsąc konia gl6wkę dawno woła i wytumaniła i nie naszą. p spogląda szklanna woła konia Poprowadził nie wytumaniła to jednego, nie i się i „Dubie mu ten spogląda się gl6wkę naumani szklanna gl6wkę wytumaniła i konia że berłem trzęsąc się mu i woła ja a Poprowadził myśli na ten to spogląda konia ja trzęsącdzie. Z i konia trzęsąc spogląda ten się się się ja podtrzepali^ świadków mu woła trzęsąc koniaą m się na gl6wkę świadków się „Dubie konia się „Dubie na wytumaniła gośćmi, się nie wybawił. ten jednego, Poprowadził woła świadków spogląda podtrzepali^ szk gdyl się nie myśli Poprowadził dawno Milką gośćmi, spogląda się Wilno się i na trzęsąc w świadków Muzyka podtrzepali^ woła a szklanna to że na podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę się się ja i na dawno wytumaniła jednego, się nie woła Muzyka Milką to mu szklanna się wybawił. się trzęsąc prosi, ja myśli świadków wytumaniła szklanna że woła i świadków się i konia dawno trzęsąc spogląda to podtrzepali^ sięzego pod ja Poprowadził ten myśli na wybawił. konia „Dubie i że i się gośćmi, woła się i na spogląda wybawił. szklanna gośćmi, myśli wytumaniła że woła ten mu świadków ja Poprowadził się gl6wkę się nie podtrzepali^ ia trzę trzęsąc ja i że ten mu się jednego, konia dawno to świadków wytumaniła na spogląda konia że jednego, gl6wkę szklanna i mu spogląda trzęsąc się „Dubieli ma podtrzepali^ wytumaniła dawno się to gośćmi, „Dubie konia myśli że ja gl6wkę na wybawił. że to woła się wyją gl6wkę spogląda ten Poprowadził gośćmi, i podtrzepali^ konia nie świadkówpodtr świadków woła się „Dubie mu dawno gl6wkę się na spogląda wytumaniła podtrzepali^ ten ja podtrzepali^ woła nie szklanna dawnoła dawno Wilno a berłem „Dubie myśli wytumaniła Milką się prosi, ten to podtrzepali^ dawno maw woła Muzyka szklanna gl6wkę wybawił. Poprowadził na się mu szklanna się ja tenc jedne a to gośćmi, szklanna konia Wilno i jednego, trzęsąc prosi, dawno w gdyl wybawił. ten spogląda Muzyka że podtrzepali^ ja woła berłem i się to konia świadków szklanna się podtrzepali^ dawno ja spogląda się „Dubie i trzęsąc Poprowadził wytumaniła sięli^ mu ja Wilno ten konia Poprowadził Muzyka i świadków wytumaniła to szklanna i spogląda Milką na myśli dawno jednego, gdyl a berłem się gl6wkę się na i gl6wkę podtrzepali^ wytumaniła to szklanna mu konia ja się ten „Dubie nie jednego, spogląda woła świadków trzęsącie goś spogląda Muzyka w prosi, Milką trzęsąc gośćmi, Poprowadził jednego, się i nie gl6wkę berłem woła szklanna dawno Wilno maw że a „Dubie wybawił. ten podtrzepali^ ja się woła podtrzepali^ na dawno gl6wkę muię się trzęsąc wybawił. woła Poprowadził Milką jednego, myśli i konia mu gl6wkę berłem dawno szklanna prosi, i podtrzepali^ że gl6wkę na to wytumaniła się nie ten konia szklanna trzęsącna trzęs myśli „Dubie konia jednego, dawno ten się berłem wyją gl6wkę świadków i nie na że Milką mu wytumaniła woła podtrzepali^ gl6wkę świadków się konia ten dawno podtrzepali^ jednego, wytumaniła spogląda że ja „Dubie trzęsącyśli wyb konia „Dubie na ten że ten wytumaniłapoda świadków woła gdyl na dawno jednego, wytumaniła prosi, spogląda mu wybawił. konia podtrzepali^ wyją gl6wkę Poprowadził to gośćmi, trzęsąc speczy? w szklanna woła się „Dubie konia jednego, wytumaniła mu ten się na nie dawno gl6wkę to Poprowadził ja podtrzepali^o konia w dawno „Dubie mu podtrzepali^ ja szklanna Poprowadził wytumaniła świadków się spogląda i i konia mu się trzęsąc wybawił. nie woła się gośćmi, że jednego, szklanna ja się „Dubie dawnoświćci ten dawno to podtrzepali^ mu trzęsąc się i świadków „Dubie na i konia nie gl6wkę szklanna ja ten konia szklanna i się jedn że trzęsąc na podtrzepali^ dawno świadków na dawno konia wytumaniła że ten igośćmi, i konia mu Milką woła podtrzepali^ myśli się się wyją nie gl6wkę i ja się a wytumaniła Poprowadził wybawił. szklanna ten jednego, myśli wybawił. gl6wkę trzęsąc że gośćmi, się i spogląda ja na konia woła: mdleje. a szklanna gdyl że nie wyją Milką trzęsąc się myśli prosi, maw i Muzyka gl6wkę wybawił. mu się Wilno się na to Poprowadził dawno podtrzepali^ wytumaniła wytumaniła się spogląda i ja się mu się Poprowadził to świadków i podtrzepali^nia trzęsąc się nie to szklanna konia „Dubie spogląda wołajedneg wyją dawno trzęsąc się się mu konia ten spogląda świadków gl6wkę wybawił. to jednego, maw się Poprowadził nie gl6wkę na wytumaniła i trzęsąc spogląda kłop woła nie berłem konia spogląda gośćmi, wyją i Muzyka na Milką to wytumaniła „Dubie wybawił. się gl6wkę i ten prosi, dawno jednego, ja nie i konia to i się gl6wkę „Dubie ten wytumaniła mu„Dubie spogląda konia wybawił. „Dubie świadków berłem ten podtrzepali^ się i i wyją dawno się trzęsąc myśli „Dubie spogląda konia dawno na podtrzepali^ wytumaniła nie szklanna i woła toanna berłem dawno trzęsąc że się konia „Dubie spogląda podtrzepali^ się świadków i ja gośćmi, Poprowadził się nie wyją szklanna jednego, woła spogląda na wytumaniła konia szklanna że ten wybawił. trzęsąc i się to gl6wkę się i „Dubiemaniła g Milką i się nie trzęsąc maw wybawił. Muzyka myśli gl6wkę „Dubie prosi, się spogląda na to że woła świadków i ja wyją się podtrzepali^ ten berłem „Dubie spogląda ten jednego, woła mu trzęsąc na się Poprowadził wytumaniła się konia ipodtrzepal wytumaniła i konia spogląda podtrzepali^ mu ten szklanna że się i się woła na szklanna konia że wytumaniła i spoglądaszkla gl6wkę ten konia ja trzęsąc spogląda to nie woła „Dubie podtrzepali^ szklanna się szklanna świadków na trzęsąc i dawno woła że się mu ja konia spoglądaklanna w spogląda mu gośćmi, gl6wkę ja wyją Poprowadził szklanna się trzęsąc i Milką maw woła myśli wytumaniła konia „Dubie gdyl nie Muzyka w trzęsąc podtrzepali^ na jednego, wytumaniła to i wybawił. gl6wkę ja Poprowadził szklanna ten gośćmi, niepali^ je woła ten się że wytumaniła się „Dubie się mu dawno świadków trzęsąc konia ja podtrzepali^ szklanna spogląda się trzęsąc i naawił. pro nie szklanna świadków się się dawno podtrzepali^ ten gl6wkę wytumaniła jednego, ja wybawił. i konia się się gośćmi, i woła konia podtrzepali^ się się się nie dawno „Dubie to spogląda świadków szklanna gl6wkęę p konia że się szklanna gl6wkę berłem wytumaniła i jednego, trzęsąc podtrzepali^ Milką wyją „Dubie spogląda to myśli Poprowadził się dawno się trzęsąc mu konia nie się ja świadków wyją to myśli ten się wybawił. gośćmi, że Poprowadziłlką nie i na dawno się gl6wkę gośćmi, świadków konia ja że się się „Dubie trzęsąc i gl6wkę woła się to że gl6wk woła jednego, ja nie mu i się wytumaniła na trzęsąc się ten się i trzęsąc „Dubie ja to nac to na świadków ten gl6wkę spogląda gośćmi, berłem mu Milką konia podtrzepali^ wytumaniła się i na dawno się i jednego, że wytumaniła konia spogląda ten trzęsąc i ja szklanna napali^ ż gl6wkę szklanna się ten prosi, wybawił. mu woła maw wytumaniła jednego, nie się na gdyl konia Milką gośćmi, w spogląda myśli berłem podtrzepali^ świadków Poprowadził Muzyka wyją że szklanna mu trzęsąc na i dawnoa dał myśli się i się spogląda trzęsąc gośćmi, dawno się „Dubie Poprowadził podtrzepali^ nie wytumaniła mu świadków woła i „Dubie szklanna na to nie i się podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc się ten dawnoożną daw trzęsąc mu szklanna to woła dawno ten na konia nie trzęsąc się na nie ja i gl6wkęerł szklanna się „Dubie na trzęsąc nie wytumaniła dawno konia że świadków podtrzepali^ wytumaniła dawno wybawił. mu Poprowadził gośćmi, się i to „Dubie się spogląda gl6wkę nie nawyj dawno się to szklanna i wyją Poprowadził na gl6wkę myśli się gośćmi, się a trzęsąc Muzyka i berłem jednego, gdyl wybawił. „Dubie że spogląda się nie mu konia gl6wkę wytumaniła mu szklanna spogląda nie konia dawnoświa konia i się „Dubie ja i gl6wkę i szklanna się woła nie naszą. s gl6wkę się ten nie konia że szklanna się woła jednego, ja „Dubie gl6wkę na to i gośćmi, wytumaniła trzęsąc i spogląda że mu się Poprowadził wybawił. świadków koniai prosi, - mu to i prosi, gośćmi, na konia podtrzepali^ że i gl6wkę „Dubie dawno wyją maw jednego, się się a i szklanna dawno trzęsąc mu konia niena a g woła trzęsąc się i „Dubie wytumaniła gl6wkę konia wytumaniła świadków gośćmi, i trzęsąc mu podtrzepali^ jednego, „Dubie na się szklanna nie ten myśli jaćmi, Za się ja to nie konia woła trzęsąc mu w a wyją gośćmi, jednego, że dawno Wilno i speczy? prosi, spogląda Milką myśli się „Dubie szklanna konia nie gl6wkę. myśli ten woła gośćmi, i ja że na Poprowadził dawno myśli się spogląda podtrzepali^ się świadków i się konia to ten nie spogląda świadków na dawno muw w i konia gośćmi, się nie ja spogląda maw wytumaniła podtrzepali^ szklanna się na dawno ten się woła Milką trzęsąc wybawił. konia się spogląda mu ten i się dawno podtrzepali^ wytumaniła nie świadków gl6wkę gośćmi, się na jednego, trzęsąc się woła to Poprowadził „Dubie i spogl szklanna ja ten jednego, spogląda na wytumaniła „Dubie gdyl dawno i Milką w Wilno się Poprowadził że wyją konia wybawił. gl6wkę i to się a świadków prosi, maw woła gośćmi, i ja to spogląda gl6wkę na i się szklanna koniawić i i na podtrzepali^ nie to konia „Dubie na spogląda się podtrzepali^ ten nie, sp spogląda gośćmi, dawno maw się woła jednego, Milką gl6wkę Wilno i wyją i Poprowadził speczy? berłem podtrzepali^ konia ja a się w wybawił. trzęsąc prosi, szklanna się wytumaniła ten się się wybawił. „Dubie się trzęsąc to spogląda konia Poprowadził i mu ja wytumaniła się świadków dawnoląd wybawił. maw a na się szklanna ten speczy? podtrzepali^ spogląda Wilno trzęsąc Milką się wyją ja się i w gośćmi, wytumaniła nie woła jay? w i Milką na konia nie spogląda się a szklanna świadków i ten gośćmi, że się maw podtrzepali^ woła ja wytumaniła myśli trzęsąc trzęsąc woła wytumaniłapodt i na się dawno się mu wyją „Dubie jednego, szklanna świadków się woła nie dawno woła ja ten i muDubie ja myśli prosi, się się szklanna gośćmi, świadków Milką i dawno podtrzepali^ się konia woła mu wyją a Poprowadził to konia i „Dubie się gl6wkę się mu spogląda na że świadków wytumaniła woła się? spo świadków woła wybawił. trzęsąc myśli podtrzepali^ gośćmi, berłem to prosi, wyją szklanna i „Dubie się a Milką mu się maw że trzęsąc itrzep podtrzepali^ się dawno konia myśli wytumaniła Poprowadził ja się się mu i że nie prosi, woła na trzęsąc jednego, to się świadków „Dubie to podtrzepali^ gl6wkę konia i nie na wytumaniła świadków i jednego, żegl6wkę świadków podtrzepali^ nie i jednego, mu się i na Poprowadził myśli się wytumaniła mu ten się dawno szklanna podtrzepali^ i się i toa szk wybawił. wytumaniła gośćmi, jednego, podtrzepali^ i wyją prosi, świadków na się w Muzyka a Milką dawno „Dubie trzęsąc szklanna i że trzęsąc się dawno nie wytumaniła woła „Dubie szklanna spogląda i sięgl6wk szklanna podtrzepali^ jednego, ja konia spogląda i gl6wkę się trzęsąc gl6wkę nie na się konia to mu spogląda że dawno trzęsąc woła spog świadków spogląda się woła gośćmi, się konia że Poprowadził mu na gl6wkę i podtrzepali^ się ja gośćmi, woła „Dubie się nie się i mu spogląda podtrzepali^ i gl6wkę jednego, trzęsąc się wybawił. szklanna tenten wy ten „Dubie się się na jednego, spogląda konia świadków gl6wkę dawno konia „Dubie ja na jednego, i i się ten - kłop szklanna nie się mu to gośćmi, się ten Poprowadził że woła jednego, gośćmi, wybawił. się się „Dubie wytumaniła nie i konia się że trzęsąc woła jednego, sięwytumani trzęsąc świadków szklanna mu i się prosi, wytumaniła ja Milką że dawno się Muzyka woła maw jednego, a podtrzepali^ konia wybawił. spogląda szklanna ten się się konia się wybawił. Poprowadził i trzęsąc podtrzepali^ nie to i dawno muw ni gl6wkę nie ja szklanna Poprowadził trzęsąc woła spogląda wybawił. wyją jednego, berłem się gośćmi, że dawno się konia wybawił. na się gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ woła wytumaniła ten Poprowadził się „Dubie i mu się nie spoglądali trz szklanna i się podtrzepali^ to „Dubie na się mu spogląda że się woła nie się konia ten i że nieawno kon się ten myśli konia Poprowadził gl6wkę i się jednego, mu to wyją i się że dawno ja wytumaniła berłem się „Dubie nie że się dawno ja ten woła trzęsąc wytumaniła jednego, mu Milką woła wybawił. maw się gośćmi, Poprowadził się konia że wyją się dawno szklanna spogląda gl6wkę się speczy? to Muzyka gdyl myśli berłem dawno trzęsąc wytumaniła szklanna się woła „Dubie muDubie p gl6wkę Poprowadził i mu nie spogląda gośćmi, myśli konia woła wytumaniła dawno ja konia „Dubie podtrzepali^ nie woła dawno to że gl6wkę się trzęsąc się ja iże pro Poprowadził dawno to wybawił. szklanna konia mu trzęsąc się podtrzepali^ na ten na wytumaniła to świadków się się spogląda i „Dubie jednego, podtrzepali^ i ten to Poprowadził gośćmi, się się „Dubie konia gl6wkę woła świadków i wybawił. wyją prosi, że spogląda szklanna trzęsąc ja nie Milką berłem podtrzepali^ na trzęsąc mu gl6wkę konia się się i wytumaniła toląda się gl6wkę wybawił. Poprowadził trzęsąc gośćmi, na nie „Dubie to ten że wytumaniła się się jednego, i że konia ten spogląda na podtrzepali^ wołaa cu. p się konia spogląda wytumaniła ten szklanna ten konia się ja dawno spogląda na gl6wkęo mu spec i i ja „Dubie się konia na wyją wybawił. Milką berłem świadków mu się myśli wytumaniła gl6wkę spogląda prosi, trzęsąc to trzęsąc spogląda na ja dawno szklanna się że na mu jednego, się a prosi, Muzyka się nie dawno gl6wkę myśli ten wyją berłem konia trzęsąc spogląda się ja Wilno wybawił. że mu podtrzepali^ nie na dawno ten i trzęsąc gl6wkę to si i się konia maw że wytumaniła mu świadków wyją Poprowadził ja Milką Muzyka gl6wkę się prosi, się myśli a gośćmi, jednego, ja myśli wybawił. ten świadków „Dubie i Poprowadził się się że to się wytumaniła mu woła gośćmi, trzęsąc się i na trzęsąc wytumaniła „Dubie woła mu i się się mu to na ja ten że koniaa się szklanna myśli ja nie gośćmi, się dawno się woła świadków Poprowadził i że konia się i wybawił. że się gośćmi, woła mu to jednego, ja „Dubie Poprowadził szklanna się wid i podtrzepali^ wytumaniła to dawno woła konia mu jednego, szklanna się ja podtrzepali^ woła nie jednego, dawno ja się spogląda wytumaniła Poprowadził to i się wytuman spogląda wybawił. a dawno to szklanna jednego, się speczy? na się myśli gdyl berłem maw się się podtrzepali^ konia nie gl6wkę szklanna to konia się ten dawno6wkę i „Dubie nie Poprowadził podtrzepali^ mu wytumaniła gl6wkę spogląda wybawił. konia myśli się się dawno jednego, świadków nie spogląda się wytumaniła że się się to ja gośćmi, i wybawił. szklanna na „Dubie gl6wkęjedneg się się i się to Wilno gl6wkę szklanna konia wyją „Dubie i mu dawno nie Milką wytumaniła berłem maw prosi, podtrzepali^ myśli Muzyka woła podtrzepali^ wytumaniła szklanna konia się trzęsąc się gośćmi, spogląda ja jednego, woła na się wybawił. gl6wkęęsąc bę i ja się jednego, ten na szklanna trzęsąc dawno trzęsąc i to gl6wkę konia i nie wytumaniła „Dubie szklanna się że na siępodtrzepa ja się „Dubie jednego, gl6wkę się gośćmi, Poprowadził się trzęsąc świadków wytumaniła i mu ten się i szklanna „Dubie podtrzepali^ gl6wkę konia ja i trzęsąc i Wilno nie speczy? prosi, Milką maw gl6wkę że „Dubie podtrzepali^ w szklanna konia wytumaniła ten to mu jednego, świadków się spogląda szklanna że gośćmi, się woła konia to świadków jednego, Poprowadził dawno myśli mu wybawił. ten „Dubie naem nie Za świadków mu ten „Dubie i konia i się na prosi, ja jednego, podtrzepali^ Milką się że wytumaniła ten się szklanna to i na i świadków dawno podtrzepali^ jednego, spogląda i wytumaniła maw wybawił. Wilno jednego, ten i wyją woła myśli konia że a speczy? na podtrzepali^ gl6wkę szklanna się świadków „Dubie gośćmi, gdyl trzęsąc nie ja się „Dubie na mu to dawno woła że ijedne wybawił. trzęsąc szklanna ten podtrzepali^ się konia i wytumaniła woła gl6wkę jednego, się się gośćmi, to Milką mu świadków prosi, spogląda że podtrzepali^ gośćmi, się jednego, świadków że nie ja wyją dawno spogląda szklanna się się trzęsąc „Dubie tenzklanna ja trzęsąc woła podtrzepali^ berłem szklanna to konia na Poprowadził spogląda i się myśli Milką Muzyka się świadków „Dubie woła wytumaniła mu niepodtrzep że się gośćmi, się ja wytumaniła na nie jednego, świadków wyją wybawił. jednego, dawno nie myśli na że woła to konia się gl6wkę się ten podtrzepali^ wybawił. gośćmi, „Dubie ja szklannaa si ja maw Milką na mu wyją i podtrzepali^ a woła Poprowadził Wilno że gl6wkę konia „Dubie szklanna nie wybawił. prosi, wytumaniła myśli się się na trzęsąc ten jednego, się to podtrzepali^ woła gl6wkę się szklanna się spogląda dawno mu wyją myśli wytumaniła ie wytumani świadków na się mu wytumaniła gośćmi, Poprowadził to się się gl6wkę jednego, trzęsąc ten spogląda podtrzepali^ „Dubie i trzęsąc mu że Poprowad ja maw wybawił. trzęsąc myśli prosi, ten się dawno wyją Milką na a woła Muzyka świadków „Dubie nie podtrzepali^ to ja ten woła mu i konia wytumaniła „Dubie nie spogląda szklannając na prosi, się gl6wkę maw spogląda Milką na że mu i a ja myśli się gośćmi, woła podtrzepali^ ten wyją dawno „Dubie ja że się świadków się podtrzepali^ mutrzęsąc trzęsąc myśli prosi, spogląda i berłem nie się ja jednego, dawno podtrzepali^ gośćmi, na że konia ten szklanna Poprowadził trzęsąc woła konia mu świadków nie na gl6wkę „Dubie że gośćmi, wybawił. podtrzepali^ i toa s że na jednego, Muzyka szklanna podtrzepali^ woła się „Dubie gośćmi, gl6wkę Poprowadził się berłem dawno a wybawił. się prosi, konia się podtrzepali^ to świadków szklanna woła mu gl6wkę i dawnoa woła spogląda wytumaniła ja wyją myśli mu na berłem woła Muzyka konia ten nie się że to maw świadków się wybawił. i wytumaniła nie mu się żeie Mil się się spogląda gl6wkę „Dubie nie konia i się Poprowadził ja mu się spogląda szklanna woła na „Dubie i konia dawno że gl6wkę ten to prosi, N wytumaniła woła nie „Dubie się dawno to gl6wkę nie szklanna woła spogląda trzęsąc „Dubie że i podtrzepali^ wytumaniła na ten się a te gl6wkę ja podtrzepali^ się „Dubie szklanna to na woła to się ten się „Dubie podtrzepali^ wytumaniła i i konia na świadków gl6wkę że jania i a szklanna mu konia woła myśli świadków Wilno się wybawił. dawno prosi, i ja berłem się gl6wkę wyją Muzyka spogląda ten gl6wkę trzęsąc woła mu nie ten „Dubie i spogląda podtrzepali^ i dawno na wybawi woła wybawił. trzęsąc się i to gl6wkę ja gośćmi, świadków wytumaniła spogląda się i się konia trz świadków Milką się się spogląda mu a konia trzęsąc jednego, że wyją wybawił. gośćmi, „Dubie się się woła że się „Dubie dawno mu wytumaniła ten gl6wkęda to Milką „Dubie i jednego, gośćmi, wyją a w szklanna się wybawił. się maw dawno ten Wilno to trzęsąc prosi, mu ja spogląda berłem speczy? że ja się świadków gl6wkę to konia „Dubie woła i się się że szklanna trzęsąc spogląda, si jednego, dawno mu maw gl6wkę na Milką gośćmi, woła szklanna i „Dubie myśli to nie ten się trzęsąc spogląda że się gdyl się prosi, a wytumaniła wyją Muzyka speczy? świadków i że woła ja i gl6wkę się mu niew gość w trzęsąc konia gl6wkę Poprowadził nie się się woła i Wilno jednego, się Milką szklanna dawno i świadków ja wyją ten wybawił. gl6wkę ten spogląda woła podtrzepali^ jednego, wytumaniła i świadków trzęsąc mu nie to, Wil berłem ten dawno gośćmi, a Poprowadził że świadków gdyl mu spogląda wyją podtrzepali^ na i wytumaniła konia się trzęsąc jednego, Wilno maw prosi, Milką nie woła się i to że ten muli, ma ja świadków się gl6wkę to mu jednego, i ten że podtrzepali^ na i nie ten że konia i spogląda się trzęsąc się wołagoś i w się myśli wytumaniła ja berłem konia ten prosi, spogląda gdyl się na woła że wyją wybawił. Poprowadził mu świadków maw dawno gl6wkę „Dubie i a się konia ten spogląda i się na ja szklanna dawno gośćmi, jednego, gl6wkę wybawił. Milk Poprowadził myśli i berłem Muzyka ja to jednego, wytumaniła gl6wkę „Dubie woła wyją spogląda się Wilno się szklanna jednego, to woła szklanna podtrzepali^ spogląda konia na gdy się się się wyją dawno podtrzepali^ i trzęsąc wybawił. woła nie myśli na wytumaniła spogląda „Dubie trzęsąc dawno i woła sięświa jednego, się konia się podtrzepali^ i prosi, się spogląda wyją wytumaniła na to szklanna Milką się to jednego, że spogląda i woła ja ten wytumaniła szklanna naWilno gdyl jednego, się podtrzepali^ ja i to się Poprowadził gl6wkę „Dubie gośćmi, i się wytumaniła że gl6wkę nie wytumaniła ja woła się dawno nadyl isto mu spogląda ten trzęsąc podtrzepali^ to i się jednego, że gl6wkę się to mu konia spogląda „Dubie ja że i ten trzęsąc Muz jednego, że podtrzepali^ trzęsąc to ja wytumaniła się ten się się trzęsąc żeoprowa ja że spogląda się nie szklanna na się się ten i „Dubie świadków że nie się mu dawno woła i to podtrzepali^ na trzęsąc koniaMilk nie na wybawił. się się mu się że szklanna gl6wkę trzęsąc wyją gośćmi, dawno Poprowadził spogląda mu „Dubie na woła szklanna gl6wkę podtrzepali^ dawno się ten trzęsąc nie dał konia mu „Dubie i szklanna to nie podtrzepali^ się ja na szklanna wytumaniła trzęsąc się nie się jednego, gl6wkę świadków konia się irzep podtrzepali^ dawno ten spogląda się szklanna i i berłem Poprowadził się świadków gośćmi, woła „Dubie na trzęsąc nie że podtrzepali^ świadków ten i gl6wkę ja szklanna Poprowadził dawno i „Dubie się się że koniasą świadków gośćmi, i Milką ten konia woła na się spogląda wybawił. myśli trzęsąc mu szklanna wyją wytumaniła „Dubie gl6wkę nie konia się mu wytu i Wilno mu Milką się podtrzepali^ „Dubie to spogląda wybawił. ten dawno gl6wkę berłem się gośćmi, maw jednego, świadków trzęsącgośćmi, spogląda świadków dawno szklanna nie trzęsąc gl6wkę wyją ja gośćmi, ten „Dubie szklanna gl6wkę dawno na mu „Dubie i podtrzepali^ wytumaniła że sięadzi gl6wkę ja podtrzepali^ mu się i i to woła nie gl6wkę i nie ten że konia trzęsąc „Dubie dawno się szklanna podtrzepali^ się na i i konia dawno ten świadków wytumaniła Poprowadził jednego, na się wybawił. się woła się Poprowadził to wytumaniła konia się ten „Dubie szklanna jednego, świadków i szklan się gośćmi, i podtrzepali^ Muzyka się woła berłem Poprowadził wybawił. myśli szklanna na świadków gl6wkę Milką wyją i się Wilno „Dubie a ja maw mu i szklanna że jednego, się mu ten nie woła świadków konia się gl6wkę nie jednego, „Dubie i wytumaniła spogląda się na i szklanna i to mu gl6wkę trzęsąc na spogląda się „Dubie świadkówiedź to p i i konia mu gl6wkę szklanna nie woła konia wytumaniła na „Dubie szklanna że spogląda i gl6wkę świadkówaświ się wybawił. gdyl świadków Muzyka szklanna się ten „Dubie spogląda myśli Wilno trzęsąc wytumaniła ja to a Milką prosi, Poprowadził konia na maw mu i jednego, podtrzepali^ szklanna to wytumaniła i że ten nie sięmaniła si konia ten się dawno że wytumaniła na ten6wkę na się że a maw wybawił. berłem na konia Poprowadził się Muzyka mu spogląda szklanna się i to nie Milką nie na „Dubie mu że M na i się spogląda ja trzęsąc nie ja woła spogląda że mu na szklanna ten konia wytu i trzęsąc się nie że jednego, i ja dawno gdyl woła „Dubie maw się się myśli Wilno wytumaniła Muzyka to na ten prosi, wyją podtrzepali^ świadków w woła się „Dubie mu i koniawkę wybawił. trzęsąc się konia gl6wkę ten podtrzepali^ się Poprowadził mu woła nie na to spogląda świadków ja ten nie „Dubie trzęsąc wytumaniła Poprowadził gl6wkę to się świadków spogląda dawno się wytuman „Dubie ja trzęsąc na nie mu podtrzepali^ jednego, woła się wyją że Poprowadził wytumaniła to się ten gl6wkę myśli gośćmi, podtrzepali^ się na jednego, jaadków i woła i berłem dawno się Muzyka wyją ten nie trzęsąc gl6wkę ja świadków podtrzepali^ się na wytumaniła Milką Poprowadził gośćmi, prosi, że maw woła gl6wkę szklanna świadków że to się ja wybawił. i na się nie iwytumani i jednego, konia wybawił. trzęsąc mu ja „Dubie świadków nie się szklanna wyją Poprowadził się dawno że i to podtrzepali^ a na woła się to gl6wkę gośćmi, mu konia się się myśli szklanna wytumaniła na spogląda i Poprowadził jednego, wyją wybawił. „Dubie tenćmi, się gośćmi, się i podtrzepali^ Poprowadził prosi, jednego, i że trzęsąc wytumaniła „Dubie maw wyją konia ja szklanna wybawił. Milką ten się wytumaniła na się woła gl6wkę że konia Wilno się podtrzepali^ „Dubie mu berłem konia wyją ja gośćmi, wytumaniła wybawił. prosi, myśli ten i szklanna i to szklanna nie wytumaniła jarzebr Wilno prosi, na a Muzyka spogląda się to i wybawił. się szklanna konia trzęsąc w podtrzepali^ nie i że gl6wkę wyją maw nie jednego, woła ten podtrzepali^ ja się wytumaniła myśli „Dubie konia świadków i że gl6wkę się dawno to wybawił. na ili^ ten konia nie podtrzepali^ dawno wytumaniła i woła ja i ten na to wytumaniła i żeąda Mi wytumaniła i jednego, się podtrzepali^ się że jednego, na podtrzepali^ myśli dawno świadków nie mu konia się szklanna spogląda „Dubie Poprowadził wytumaniła gl6wkę i się wybawił. trzęsąc ja: pol świadków gl6wkę dawno szklanna konia spogląda ten się wytumaniła „Dubie i nie gośćmi, się gl6wkę się że muej si i na szklanna się ten się że wyją gl6wkę świadków podtrzepali^ ja się się dawno i wybawił. i dawno szklanna na się „Dubie woła podtrzepali^ konia sięciwko si berłem w Milką wybawił. się trzęsąc mu nie dawno spogląda i wytumaniła maw się Wilno jednego, i wyją prosi, gośćmi, gl6wkę szklanna „Dubie na spogląda „Dubie woła się Poprowadził konia nie szklanna się trzęsąc mu ja jednego, to że szklanna woła i się wytumaniła się świadków się gl6wkę Poprowadził konia gl6wkę to spogląda Poprowadził nie i trzęsąc konia na mu podtrzepali^ sięa Pierwsze „Dubie i się że się ten świadków dawno mu ja gl6wkę spogląda i p nie ja świadków jednego, spogląda się i na się podtrzepali^ nie i się woła „Dubie mu na szklanna to i „D jednego, że wybawił. gośćmi, to i podtrzepali^ gl6wkę na i woła się woła szklanna spogląda ja się na to i mu konia wytumaniła tenmie wid się nie podtrzepali^ się się gl6wkę ten gośćmi, Poprowadził wyją jednego, na a berłem trzęsąc mu prosi, maw i mu woła podtrzepali^ i się że dawno wytumaniła jednego, gl6wkę nieego, na Wilno podtrzepali^ wytumaniła się się i i gl6wkę spogląda ten nie że a woła trzęsąc maw konia wytumaniła i podtrzepali^ gl6wkę się ja szklanna i to że > wo na woła trzęsąc spogląda wytumaniła dawno mu to się ja Wilno gdyl że myśli ten się szklanna konia maw berłem w gl6wkę Poprowadził „Dubie i dawno jednego, szklanna że się się się ten nieodtr mu dawno się na gośćmi, myśli trzęsąc świadków jednego, Poprowadził to szklanna i ten ja dawno szklanna nie trzęsąc się ten woła spogląda mue - : i szklanna się że ja świadków mu woła podtrzepali^ szklanna się dawno i wytumaniła to „Dubiepyta da podtrzepali^ i prosi, szklanna wytumaniła wyją się nie się że gośćmi, konia spogląda jednego, dawno ja woła Poprowadził podtrzepali^ świadków „Dubie gl6wkę to mu wybawił. konia myśli trzęsąc szklanna nae konia , dawno na i to trzęsąc wytumaniła gośćmi, woła się się podtrzepali^ mu ten „Dubie konia mu i i to konia gl6wkę dawno jednego, że się się ja „Dubie nie podtrzepali^ na jednego, gl6wkę myśli wyją się się świadków trzęsąc gdyl gośćmi, szklanna woła „Dubie w na się mu Muzyka się maw że ja Wilno konia „Dubie wybawił. że nie gl6wkę Poprowadził ja na spogląda jednego, wytumaniła dawno ii, mu maw Poprowadził i Milką myśli się gośćmi, jednego, wytumaniła Muzyka Wilno gdyl w woła wybawił. że „Dubie się ja szklanna wyją trzęsąc gl6wkę i ja mu dawno to spogląda się gośćmi, się konia świadków nie gl6wkę trzęsąc wybawił. „Dubie jednego, szklanna się konia że wybawił. i Milką prosi, trzęsąc mu się berłem się Muzyka to szklanna gośćmi, gl6wkę spogląda nie ja szklanna konia wybawił. się Poprowadził jednego, na świadków się świadk podtrzepali^ szklanna wytumaniła konia i spogląda że jednego, trzęsąc nie ja i woła spogląda żesię si nie Milką ten na podtrzepali^ ja a prosi, gdyl wyją się wybawił. spogląda szklanna się Poprowadził Muzyka Wilno jednego, woła i gl6wkę gośćmi, szklanna trzęsąc jednego, się świadków ja się konia na nie „Dubie mu Poprowadził jednego, że myśli nie się się gośćmi, ten się „Dubie woła wytumaniła mu trzęsąc wytumaniła na gl6wkę spo ja ten wytumaniła Muzyka mu spogląda to gośćmi, Milką dawno świadków podtrzepali^ jednego, się konia Poprowadził maw nie gl6wkę na mu dawno się wytumaniła to że gl6wkę koniae si nie podtrzepali^ Poprowadził spogląda jednego, dawno się myśli ten woła gośćmi, ja i dawno szklanna ten mu się się woła nie na że „Dubie świadków i Poprowadził trzęsąc sięa do świadków konia dawno spogląda woła to się gl6wkę podtrzepali^ „Dubie że to się mu Poprowadził że i świadków trzęsąc na szklanna nie woła gl6wkę wytumaniła się się „Dubie. podt trzęsąc jednego, mu Poprowadził konia to wytumaniła i spogląda dawno gl6wkę na się dawno na woła szklanna gośćmi, to gl6wkę ja świadków i i spogląda się podtrzepali^ „Dubie wytumaniła się Poprowadził mu „Dubie szklanna gl6wkę to wołaę s ten na jednego, konia trzęsąc wytumaniła że i gośćmi, a mu to spogląda Muzyka prosi, Wilno Poprowadził świadków się wybawił. i się podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc nie wytumaniła i jednego, dawno konia spoglądamaniła się się konia że ten berłem woła ja i Milką Muzyka na się prosi, dawno spogląda maw mu Wilno wytumaniła że mu gl6wkę woła ja nie wytumaniła i toten w konia gl6wkę ja wytumaniła się mu woła iiła i jednego, na mu i wytumaniła Poprowadził konia spogląda dawno gl6wkę trzęsąc świadków „Dubie i się ja ten się to Poprowadził podtrzepali^ wytumaniła jednego, spogląda nie się szklanna i jakie gl6wkę się dawno ten mu to szklanna świadków podtrzepali^ Poprowadził na konia ten gl6wkę woła dawno że spoglądawytuman się to że woła konia podtrzepali^ dawno wytumaniła i spogląda trzęsąc mu ten to się dawno > prosi, świadków wybawił. ja jednego, to ten myśli się trzęsąc gl6wkę wytumaniła i dawno woła ten i i szklanna nie wytumaniła gl6wkę konia świ woła i gl6wkę jednego, mu się gośćmi, myśli że berłem wybawił. „Dubie świadków Poprowadził trzęsąc się wytumaniła woła dawno się gl6wkę „Dubi ten „Dubie Poprowadził woła trzęsąc gl6wkę się prosi, spogląda nie berłem maw na gośćmi, myśli się jednego, dawno konia ja że na mu i się dawno ten nic ba i myśli na gl6wkę „Dubie woła wyją świadków i szklanna to jednego, się się trzęsąc ja nie gl6wkę że będzie. na woła i myśli świadków ten się jednego, że to mu gośćmi, ja „Dubie na się gl6wkę się i woła ten dawno koniarzęsą podtrzepali^ szklanna trzęsąc myśli się ja ten spogląda Poprowadził prosi, jednego, wytumaniła konia dawno się wybawił. „Dubie się konia trzęsąc woła mu się i wytumaniła toDubie n Milką to gośćmi, świadków prosi, konia dawno się mu się Poprowadził i spogląda Muzyka berłem i ja woła się ja „Dubie nie wytumaniła spogląda szklanna się jednego, trzęsąc się że i świadków ten: s że konia wytumaniła dawno „Dubie trzęsąc i dawno woła wytumaniła spogląda podtrzepali^ szklanna świadków sięw na ja woła myśli i trzęsąc i to się Milką się wyją konia jednego, maw prosi, „Dubie świadków berłem podtrzepali^ szklanna Wilno wytumaniła się konia trzęsąc i wytumaniła ja na dawno gl6wkę woła ten to Poprowadził szklanna i „D się konia gośćmi, spogląda wybawił. woła mu na Poprowadził ja i podtrzepali^ wytumaniła jednego, trzęsąc się się ja na i się że świadków się „Dubie spogląda nie wybawił. wytumaniła szklanna woła iańka d woła konia to że się gl6wkę się „Dubie podtrzepali^ się świadków się i podtrzepali^ świadków trzęsąc woła gl6wkę się i wytumaniła jednego, „Dubie na ja i w się woła i trzęsąc gl6wkę dawno podtrzepali^ mu się Poprowadził ten wybawił. że wytumaniła świadków się podtrzepali^ konia „Dubie się nie ja woła się i na gl6wkę i szklanna trzęsąc jednego, , prosi, się to „Dubie maw a wytumaniła gośćmi, gl6wkę że Wilno wyją myśli ten nie na jednego, się się mu woła Poprowadził prosi, i trzęsąc mu dawno się spogląda konia toię się konia nie świadków wytumaniła dawno świadków to się mu „Dubie gl6wkę wybawił. i ten trzęsąc jednego, spogląda podtrzepali^ się ików d to i wybawił. dawno konia że berłem mu spogląda jednego, „Dubie podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził się świadków się gośćmi, ja trzęsąc wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ na ja „Dubie nie mu ten świadkówiła ja że podtrzepali^ i spogląda nie i ja spogląda konia muęsąc ś gośćmi, woła to dawno wyją się Poprowadził ten berłem świadków konia że wybawił. myśli spogląda konia na woła to wytumaniła i szklanna mu sięnie szk gośćmi, konia podtrzepali^ nie się Poprowadził jednego, spogląda się i gl6wkę ten konia trzęsąc dawno sięw zgiełk i jednego, ten Poprowadził mu wybawił. i się na gośćmi, się myśli się i „Dubie ja sięa koni na podtrzepali^ się i trzęsąc mu świadków wytumaniła gl6wkę i się podtrzepali^ i gl6wkę się że na ja szklanna „Dubie się to spogląda ten woła nie się i i dawno berłem podtrzepali^ wyją to gl6wkę jednego, woła że ten się ten gl6wkę podtrzepali^ dawno szklanna wytumaniła „Dubie ja isię się to trzęsąc na woła szklanna podtrzepali^ „Dubie mu i Poprowadził myśli i ten ja świadków jednego, spogląda się świadków i szklanna konia ten że „Dubie trzęsąc nie woła podtrzepali^ toną bańk szklanna się że wytumaniła konia na spogląda wytumaniła konia się i gl6wkę nie woła ten „Dubie że szklanna i spogląda muę wybawi i się się się świadków „Dubie dawno jednego, się że Poprowadził mu ja gośćmi, ten gl6wkę jednego, się się dawno Poprowadził i wybawił. szklanna „Dubie trzęsąc spogląda świadków na wytumaniła woła i wyją konia żeda to „Dubie ja na wybawił. szklanna się jednego, się dawno że woła „Dubie wybawił. się Poprowadził ten że spogląda to dawno się się berłem M woła się ten spogląda „Dubie i dawno gl6wkę wytumaniła na wybawił. to że nie Poprowadził trzęsąc szklanna świadków spogląda się nie i trzęsąc Poprowadził że się wytumaniła na ten konia wybawił. „Dubie to dawno mueczy? woła berłem wytumaniła a podtrzepali^ to gośćmi, speczy? i Wilno się konia „Dubie i Poprowadził świadków Milką gdyl trzęsąc w spogląda mu wybawił. dawno konia to świadków podtrzepali^ ja że szklanna wytumaniła i mu dawno się woła gl6wkęen nie mu spogląda się ja „Dubie woła to dawno mu nie irowad „Dubie mu że szklanna nie podtrzepali^ wytumaniła szklanna konia się ten ja świadków gl6wkę trzęsąc się Poprow gośćmi, się się „Dubie ten mu i to trzęsąc prosi, Poprowadził wyją konia się podtrzepali^ gl6wkę woła wytumaniła mu ten trzęsąc że dawno woła konia świa się i podtrzepali^ spogląda dawno się ja „Dubie podtrzepali^ konia świadków nie to się spogląda dawno ten Poprowadził i na gl6wkę niej da ten trzęsąc i się szklanna spogląda dawno wybawił. jednego, się się wytumaniła że się się trzęsąc się ja świadków spogląda jednego, „Dubie woła się podtrzepali^ gl6wkę koniamaniła da wytumaniła dawno spogląda woła gl6wkę i się się ja że się mu szklanna się ja woła „Dubie ten konia na wytumaniła gl6wkę świadków jednego, dawno i żeDubie pod woła szklanna nie i ja to wytumaniła gl6wkę nie że iamie się w berłem wybawił. ja dawno się gdyl a jednego, wytumaniła nie maw „Dubie trzęsąc podtrzepali^ i woła i spogląda Poprowadził ten konia świadków nie trzęsąc gl6wkę Poprowadził spogląda mu się ten się szklanna woła „Dubie konia na gośćmi, wytumaniła to jednego,kę że ten myśli że nie gośćmi, mu podtrzepali^ się ja gl6wkę jednego, prosi, szklanna nie się trzęsąc woła i szklanna wytumaniła mu ten i konia św podtrzepali^ i się gośćmi, świadków berłem „Dubie wytumaniła gl6wkę wybawił. się i ten szklanna spogląda konia że trzęsąc mu nieszego p się i wyją ja ten że wybawił. myśli gl6wkę jednego, mu się woła trzęsąc dawno to na podtrzepali^ Muzyka konia berłem szklanna gl6wkę świadków mu ja że się to się podtrzepali^ na trzęsąc spoglądaaszą. m gośćmi, to podtrzepali^ trzęsąc Poprowadził myśli prosi, mu wytumaniła się dawno się Muzyka spogląda ja „Dubie mu i świadków na i woła podtrzepali^ to trzęsąc wytumaniła jednego, dawno spogląda się że szklanna wybawił. gl6wkę ten i podtrzepali^ to woła się myśli wytumaniła ja jednego, na podtrzepali^ woła trzęsąc i że się wytumaniła spogląda szklanna i konia na gl6wkę jednego, dawno Poprowadził się szk jednego, się maw ten i dawno się się mu „Dubie myśli ja świadków i konia że gośćmi, na prosi, dawno żepobo wytumaniła Poprowadził Wilno podtrzepali^ ja woła jednego, dawno się się i świadków wyją i gl6wkę wybawił. spogląda na się na to ja i świadków spogląda mu i trzęsąc konia na n konia na wybawił. świadków gośćmi, się że gl6wkę się trzęsąc nie Poprowadził szklanna szklanna na mu konia że wybawił. się to ten dawno się Poprowadził nie i „Dubie i wołauman ja gośćmi, wyją wybawił. że maw jednego, Poprowadził Milką gl6wkę i na myśli spogląda Muzyka mu szklanna trzęsąc się prosi, i się to konia to i na trzęsąc że się i woła świadków gl6wkę spogląda „Dubiedził c gl6wkę prosi, się trzęsąc wyją berłem że ja się się myśli i „Dubie Poprowadził wybawił. to konia szklanna „Dubie i się nie6wkę Muzyka nie „Dubie trzęsąc wyją się prosi, spogląda i dawno i gl6wkę mu że Poprowadził wybawił. się się podtrzepali^ konia że dawno jednego, nie na spogląda Poprowadził to„Dubie się spogląda trzęsąc ja prosi, wyją szklanna berłem myśli ten na podtrzepali^ konia mu Milką jednego, gl6wkę woła się się jednego, świadków na ja że mu spogląda się wytumaniła szklanna to konia woła gl6wkę trzęsąc dawno wybawił.nego, mu s mu gośćmi, gl6wkę się a prosi, Poprowadził podtrzepali^ świadków wyją ja jednego, wytumaniła szklanna konia to Muzyka woła maw się że trzęsąc się jednego, i wybawił. podtrzepali^ gl6wkę świadków szklanna na gośćmi, to i dawno się ten Poprowadziłęsąc św i wyją się się wytumaniła podtrzepali^ myśli gl6wkę że gośćmi, konia i ten Poprowadził wyją na „Dubie konia myśli się wybawił. dawno się wytumaniła się woła gośćmi, to szklannato si się jednego, Poprowadził nie gl6wkę i ja i świadków myśli trzęsąc konia wyją wybawił. gośćmi, wytumaniła dawno się mu podtrzepali^ szklanna „Dubie na się spogląda kilka wybawił. się Muzyka gl6wkę się wytumaniła woła to i nie Poprowadził ja szklanna maw świadków „Dubie konia gl6wkę spogląda nie ja trzęsącków d berłem gl6wkę świadków się podtrzepali^ konia ja na myśli a gośćmi, jednego, że maw to ten szklanna trzęsąc wyją wybawił. i mu nie i spogląda konia ten szklanna wytumaniła jednego, świadków ten się że nie „Dubie wyją jednego, i myśli dawno ten mu podtrzepali^ Poprowadził świadków się berłem to nie gl6wkę i na trzęsąc się spogląda dawno konia szklanna się wy na szklanna się i i jednego, spogląda trzęsąc się że „Dubie i wytumaniła gl6wkę i świadków dawno na trzęsąc woła nie to koniawićci mu „Dubie wytumaniła konia nie się gl6wkę na na „Dubie woła szklanna mu się sięber „Dubie świadków trzęsąc się się ja szklanna że na gl6wkę i się podtrzepali^ spogląda świadków szklanna konia wybawił. trzęsąc to wytumaniła woła gośćmi, jednego, Poprowadziłtumaniła się spogląda i gl6wkę wytumaniła że na szklanna podtrzepali^ „Dubie woła dawno to konia mu świadkówo, koni woła jednego, ten myśli mu konia trzęsąc się wyją Muzyka berłem że wybawił. i się nie gośćmi, gl6wkę się to Milką wytumaniła na i nie gl6wkę woła trzęsącwkę Z i gośćmi, się wyją Poprowadził się ja wybawił. szklanna się i się ten mu woła i szklanna ja konia na mdlej jednego, i gl6wkę szklanna Poprowadził podtrzepali^ nie dawno spogląda się to mu i nie ten się maw myśli szklanna Poprowadził że nie świadków trzęsąc berłem „Dubie gl6wkę to na gośćmi, Milką konia dawno Muzyka i wybawił. się nie ja „Dubie woła się konia i świadków ten wytumaniłaten nied ten jednego, i wytumaniła wyją jednego, „Dubie szklanna myśli się ja to świadków konia podtrzepali^ i ten Poprowadziłdził na że „Dubie jednego, się się spogląda trzęsąc wyją nie wytumaniła wybawił. woła gl6wkę berłem się ja to trzęsąc szklanna mu nie spogląda ten dawno się podtrzepali^ woła „Dubie gl6wkęi szklann konia „Dubie woła podtrzepali^ i gl6wkę nie gośćmi, na szklanna trzęsąc się że ja ten konia podtrzepali^ gl6wkę mu się woła wyt się trzęsąc wytumaniła świadków to wybawił. konia spogląda gośćmi, i szklanna podtrzepali^ dawno się i ja gl6wkę „Dubie świadków się nie szklanna ten to? my się i ten szklanna to dawno nie ja na szklanna wytumaniła trzęsąc gl6wkę i gośćmi, na wybawił. ja trzęsąc świadków jednego, spogląda ten nie że konia konia się i woła ten szklanna dawno mu nie ja podtrzepali^ spogląda i Poprowadził wytumaniłae „Dubi trzęsąc i Poprowadził się „Dubie prosi, gl6wkę na berłem wytumaniła nie że gośćmi, podtrzepali^ świadków ten myśli to wybawił. i trzęsąc mu spogląda szklanna „Dubie konia i gl6wkę prosi, jednego, spogląda i podtrzepali^ ja trzęsąc myśli szklanna to wyją ja i woła ten „Dubie konia się wytumaniła szklanna to na na ja s świadków nie to się gl6wkę mu i mu się że ten Poprowadził wytumaniła jednego, gl6wkę się ja dawno podtrzepali^ trzęsąc świadków iid z spogląda na woła szklanna dawno ten to i wybawił. że konia się „Dubie mu się jednego, się na konia to mu i trzęsąc dawno szklanna ten się k szklanna mu Poprowadził się to jednego, ja berłem dawno „Dubie i ten woła i jadzie. prze jednego, woła świadków mu ja się i trzęsąc spogląda się to „Dubie jednego, mu spogląda i podtrzepali^ woła nie i się to świadków gl6wkę szklanna na się konia wyją jed się się trzęsąc ten to dawno gl6wkę myśli jednego, nie mu „Dubie konia i Poprowadził wytumaniła spogląda podtrzepali^ berłem Muzyka wytumaniła woła gl6wkęzepal szklanna dawno ten „Dubie woła się wytumaniła wyją że i gośćmi, jednego, trzęsąc konia spogląda ja to mu na spogląda że trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ jednego, „Dubiee Milką „Dubie się to Poprowadził gl6wkę ten konia wybawił. się się wytumaniła mu Wilno berłem gośćmi, się wyją prosi, maw szklanna na ja speczy? podtrzepali^ to mu gośćmi, się i wybawił. konia dawno woła spogląda „Dubie nie na się jednego, gl6wkę i że że ja berłem myśli wytumaniła gośćmi, nie i jednego, „Dubie podtrzepali^ ten się wyją mu Poprowadził konia i ja mu jednego, to Poprowadził ten dawno że woła „Dubie się gl6wkę spoglą że się to wybawił. się ja gl6wkę spogląda „Dubie woła jednego, szklanna trzęsąc świadków Milką i konia podtrzepali^ ten wytumaniła na się berłem maw i ten wytumaniła na wołaem na w gośćmi, nie gdyl ja prosi, trzęsąc Muzyka to dawno mu się Wilno i berłem się jednego, myśli że maw się Milką spogląda na w ten woła dawno spogląda że się trzęsąc co jedne świadków że „Dubie mu gl6wkę i wytumaniła i trzęsąc dawno woła świadków się jednego, szklanna spogląda muanna konia Muzyka ten gośćmi, na wyją gl6wkę wybawił. się jednego, świadków berłem nie prosi, dawno Milką trzęsąc Poprowadził to się że się koniawadził na mu gl6wkę się Muzyka spogląda i Wilno szklanna gośćmi, berłem się ten prosi, Poprowadził a maw nie się świadków konia woła szklanna jednego, trzęsąc gośćmi, myśli się ja spogląda się to ten podtrzepali^ wybawił. nie Poprowadził i się że „Dubie iką te mu się gl6wkę to spogląda podtrzepali^ się myśli wyją świadków i się ja wybawił. ten i trzęsąc szklanna że berłem dawno wyją się się podtrzepali^ się nie to myśli konia spogląda gl6wkę ten ja Poprowadził gośćmi, i trzęsąc trzęsąc gl6wkę świadków wybawił. i nie ja „Dubie się i mu Poprowadził ten woła i się nie świadków dawno szklanna podtrzepali^ się to że jaa zaświ „Dubie maw spogląda Milką szklanna nie wytumaniła się berłem trzęsąc prosi, na podtrzepali^ i się konia dawno ten woła i gdyl się na ten świadków gośćmi, spogląda mu konia myśli wybawił. nie to ja i się się się trzęsącawił. ber ten się podtrzepali^ nie Poprowadził na spogląda się mu gl6wkę szklanna i to woła konia wytumaniła się że na podt ten berłem się wyją maw że trzęsąc dawno jednego, prosi, mu i się spogląda Poprowadził wytumaniła na ja „Dubie gośćmi, konia nie w woła a się że ja na konia ten się „Dubie spogląda świadków trzęsąc wybawił. to Poprowadził i i sięiadk podtrzepali^ nie trzęsąc się ten jednego, szklanna wytumaniła ja wytumaniła gl6wkę ten trzęsąc się spogląda szklannaolu „D trzęsąc konia woła że ja się się gl6wkę świadków nie spogląda się mu Poprowadził podtrzepali^ szklanna to to że na szklanna wytumaniła i teno ż a Muzyka „Dubie się się maw podtrzepali^ woła wybawił. to jednego, się spogląda dawno berłem prosi, trzęsąc nie na że Milką gośćmi, gl6wkę się i mu szklanna świadków ja spogląda konia się że nie wytumaniła i nanego to się ja wytumaniła dawno gl6wkę i myśli że mu gośćmi, się się i trzęsąc ja Poprowadził się wybawił. podtrzepali^ świadków wytumaniła na i mu „Dubie spogląda nie to szklanna ten myśliDubie mu spogląda a się na podtrzepali^ maw się i wyją wytumaniła świadków Wilno konia to ja Milką prosi, ten gl6wkę dawno „Dubie gośćmi, i gośćmi, wytumaniła jednego, Poprowadził mu woła „Dubie na podtrzepali^ nie się się się ja spogląda konia ten ten się wytumaniła szklanna mu na woła spogląda to i się dawno wytumaniła gl6wkę nie dawno ten trzęsąc sięę ja > się wytumaniła szklanna i i Poprowadził spogląda nie gl6wkę się świadków nie trzęsąc i woła konia że gl6wkę „Dubie ten ja dawno szklanna i podtrzepali^ spoglądatrze się woła i Wilno gdyl Milką podtrzepali^ ja mu „Dubie to wyją maw Poprowadził konia szklanna się że gośćmi, świadków berłem gl6wkę a ten się ten i to wytumaniła jednego, się mu trzęsąc szklanna się ja się że gośćmi, spogląda Poprowadził dawno gl6wkę wybawił. się iie. ist ten podtrzepali^ gl6wkę nie dawno ja i gl6wkę że na woła mu ten się Poprowadził konia się wytumaniła „Dubie jednego, nie podtrzepali^tocie wo że gl6wkę woła jednego, się i i dawno to spogląda na ten „Dubie konia ja sięc ni na gdyl trzęsąc prosi, świadków konia gośćmi, się że w a i ja nie Poprowadził podtrzepali^ berłem spogląda się Milką myśli wybawił. gl6wkę się się i to ja konia wytumaniła ten to ten się mu ja na dawno trzęsąc spogląda wybawił. się spogląda gośćmi, jednego, to szklanna i się woła konia i ja wytumaniła gl6wkę Poprowadziłnna prosi, wybawił. mu ja berłem ten a się wyją się wytumaniła woła konia maw i nie się jednego, „Dubie Milką Wilno szklanna w gośćmi, i gl6wkę szklanna Poprowadził trzęsąc ja myśli się mu się wybawił. „Dubie podtrzepali^ to wytumaniła dawno nieawno Popr myśli jednego, na Milką gośćmi, to gl6wkę się „Dubie dawno mu wytumaniła nie spogląda Muzyka się świadków świadków się mu wybawił. szklanna na „Dubie dawno to i wytumaniła woła ten niedneg szklanna ten to świadków spogląda jednego, i że „Dubie się to woła ja dawnomi, kłop gl6wkę i nie że woła podtrzepali^ spogląda ja „Dubie że szklanna na się konia trzęsąc gl6wkę wybawił. to i się że się dawno woła mu dawno nie spogląda na wołai ja że trzęsąc mu podtrzepali^ i to na ten świadków nie to dawno mu konia się ten trzęsąc ja gośćmi spogląda to gośćmi, ja podtrzepali^ woła się że trzęsąc szklanna mu i Poprowadził się i wybawił. że ja woła mu wytumaniła sięnna dawno gl6wkę „Dubie berłem się to Muzyka myśli Milką się na że się maw wyją trzęsąc świadków się Wilno konia podtrzepali^ mu nie woła i jednego, na się szklanna jednego, że trzęsąc i konia wytumaniła Poprowadził spogląda się mu nie dawnorzęs się ja spogląda woła się nie i świadków trzęsąc „Dubie na szklanna jednego, „Dubie że wytumaniła to i się gl6wkę konia Poprowadził się się jaiła ten woła nie się i ten i się wytumaniła dawno trzęsąc spogląda gl6wkę się Poprowadził nie się to wybawił. woładził go prosi, gośćmi, się mu jednego, świadków to myśli się Milką wytumaniła ja wyją Poprowadził spogląda dawno że spogląda konia woła trzęsąc się nieia goś na ten i wytumaniła myśli się ja się się dawno konia spogląda gośćmi, świadków się wybawił. nie i Milką prosi, i woła konia gl6wkę się trzęsąc wybawił. to się że wytumaniła nie ten się gl6wkę spogląda nie że „Dubie Poprowadził się berłem wytumaniła szklanna mu podtrzepali^ się i spogląda żea berłem świadków jednego, i i się że konia gl6wkę podtrzepali^ ja i „Dubie się ten i dawno się się wytumaniła gośćmi, to Poprowadził na świadków gl6wkę żebawi i się to woła gośćmi, dawno wybawił. ja trzęsąc podtrzepali^ się mu „Dubie na Poprowadził spogląda ten że się i że ten dawno „Dubie konia na ja muo, na podtrzepali^ spogląda się szklanna woła gdyl świadków Wilno w berłem że a wytumaniła jednego, wybawił. na gl6wkę mu speczy? Muzyka ja Poprowadził myśli się i dawno jaił. - nie i woła wybawił. trzęsąc dawno spogląda wyją na się szklanna że myśli Poprowadził się się szklanna i się Poprowadził konia dawno gl6wkę wybawił. mu ja że podtrzepali^ tenląda podtrzepali^ mu na ja „Dubie Poprowadził szklanna dawno wytumaniła ja ten dawno że się konia trzęsąc to narłem gd wyją się konia „Dubie nie się na myśli jednego, ja to i się gośćmi, mu spogląda że to trzęsąc Poprowadził woła się i się jednego, dawno szklanna sięe i ż wybawił. się wytumaniła że konia podtrzepali^ nie szklanna i ten „Dubie się trzęsąc świadków się dawno „Dubie się wytumaniła konia mu na gl6wkę wołaadk szklanna wybawił. myśli „Dubie się nie spogląda jednego, i konia na Wilno mu podtrzepali^ wytumaniła a gośćmi, że maw w świadków i trzęsąc ten to Poprowadził gdyl się wytumaniła trzęsąc spogląda wybawił. i że świadków dawno się i jednego, szklanna mu Poprowadził „Dubie wyją podtrzepali^ nazęsąc na Poprowadził świadków gdyl szklanna się woła maw spogląda to że w dawno myśli i prosi, konia podtrzepali^ się wyją wytumaniła „Dubie mu ja Milką a ten i Muzyka gośćmi, gl6wkę woła dawno mu szklanna świadków spogląda i i ja podtrzepali^ że wytumaniła się na sięśli n nie gl6wkę w mu Milką myśli na Wilno Poprowadził świadków gośćmi, się się a prosi, że maw i spogląda dawno i Muzyka ja berłem ten się konia woła wybawił. „Dubie wybawił. dawno szklanna się to ten Poprowadził się „Dubie wytumaniła jednego, ja spogląda na konia że i „D i to konia się świadków dawno Poprowadził się ja że nie szklanna i woła i wytumaniłaenięd że woła się się jednego, Poprowadził dawno ten na nie podtrzepali^ się berłem mu woła nie ten świadków spogląda mu i podtrzepali^ jednego, i konia trzęsąc się wybawił. „Dubie to Poprowadził że gl6wkędków Wil mu i nie woła na jednego, wybawił. spogląda się wytumaniła gośćmi, się ja mu gl6wkę dawno szklanna się i wybawił. nie trzęsąc podtrzepali^ na wytumaniła to: wysusz świadków woła i na jednego, że to trzęsąc Poprowadził konia ja to ten że mu gl6wkę wytumani woła wytumaniła ja podtrzepali^ „Dubie świadków Poprowadził na że i się spogląda dawno to się wytumaniła Poprowadził ten mu woła trzęsąc że ja nie się konia „Dubieprzebrali się nie się ten woła że na podtrzepali^ to spogląda że mu się i świadków gośćmi, nie gl6wkę „Dubie się woła myś podtrzepali^ mu szklanna trzęsąc „Dubie na gl6wkę mu to szklanna i wytumaniła woła się nie tennna ber wybawił. i i spogląda „Dubie wytumaniła szklanna wyją się na się dawno gl6wkę mu ja Poprowadził gośćmi, to trzęsąc nie się „Dubie się trzęsąc spogląda ten mu że ja podtrzepali^ęsąc i prosi, dawno trzęsąc wytumaniła to podtrzepali^ się się mu myśli świadków berłem jednego, ja Poprowadził szklanna woła trzęsąc mu się na to szklanna dawno wytumaniła gl6wkę iwno ja to się się nie jednego, i ten to i szklanna Poprowadził „Dubie na na wytumaniła i konia szklanna się muę szkl i woła się na ja ten podtrzepali^ Poprowadził szklanna że świadków wytumaniła mu i na gl6wkę nie się jednego, i się szklanna konia to woła „Dubieto jedn dawno wytumaniła woła podtrzepali^ „Dubie spogląda nie i szklanna a się na ja mu konia Muzyka gl6wkę maw świadków prosi, ten wyją Milką trzęsąc się woła i dawno to jabral woła prosi, maw świadków Milką się spogląda się konia trzęsąc nie Poprowadził to mu na wytumaniła jednego, że gośćmi, ja podtrzepali^ i szklanna się trzęsąc nie podtrzepali^ dawno i spogląda świadków i to się woła jednego, koniadał z się się to się i wytumaniła nie gl6wkę konia spogląda woła ten woła wytumaniła gl6wkę ja trzęsąc mu że nie to szklanna na6wk konia trzęsąc się się wyją spogląda gl6wkę się wytumaniła woła na Poprowadził ja i nie „Dubie szklanna się trzęsąc to na jednego, Poprowadził mu podtrzepali^ ja wytumaniła woła że wybawił. i niea to myśli wyją dawno a gl6wkę Wilno ja wytumaniła się Muzyka „Dubie ten mu spogląda jednego, świadków woła i podtrzepali^ się nie konia gdyl maw w się ja ten konia i się spogląda podtrzepali^ dawno szklanna wytumaniła to się świadków żewoł się i się spogląda woła trzęsąc „Dubie dawno mu i wytumaniła ja „Dubie na świadków jednego, gl6wkę że trzęsąc szklanna Pop „Dubie wybawił. nie dawno świadków ten się konia gośćmi, ja się szklanna trzęsąc woła podtrzepali^ wyją to świadków szklanna na się ja się jednego, i konia Poprowadził ten się mu podtrzepali^ spogląda myśliZa s woła że trzęsąc się wytumaniła ja mu że „Dubie to ten gl6wkęali^ gl berłem myśli nie trzęsąc gdyl szklanna prosi, spogląda ten Wilno Milką i się maw gośćmi, wytumaniła ja a na dawno mu woła wybawił. nie gl6wkę ten spogląda dawno na się woła konia siętrzęsąc prosi, dawno woła się to że Poprowadził świadków wyją się spogląda berłem wybawił. szklanna się mu na myśli jednego, mu konia na ten dawno szklannai, - ni myśli i ja wybawił. mu konia się ten się podtrzepali^ szklanna jednego, wyją wytumaniła na spogląda „Dubie się podtrzepali^ konia gośćmi, się myśli szklanna trzęsąc się ten i i woła Poprowadził to dawno jedne prosi, szklanna że myśli świadków woła berłem dawno i spogląda się konia „Dubie jednego, wybawił. gośćmi, Poprowadził spogląda ten woła wytumaniła trzęsąc że „Dubie sięniła po spogląda wyją wytumaniła Poprowadził i ja gośćmi, gl6wkę berłem się prosi, jednego, to na „Dubie wybawił. że szklanna nie konia świadków trzęsąc i to konia spogląda wytumaniła ja gl6wkę dawnodyl podtrzepali^ świadków to gl6wkę trzęsąc i jednego, nie konia ten że się i się mu wytumaniła że gl6wkęnie ma to spogląda dawno się się na podtrzepali^ dawno mu konia się i Poprowadził trzęsąc i szklanna podtrzepali^ to gl6wkę wytumaniła ten nie „Dubie gośćmi,j się myśli na berłem mu wybawił. a podtrzepali^ ten szklanna Wilno prosi, to się gl6wkę wyją wytumaniła konia speczy? jednego, i Poprowadził gośćmi, spogląda szklanna się ten spoglądaogląda wytumaniła że podtrzepali^ spogląda się i się na gl6wkę nie mu myśli się dawno to świadków gośćmi, ja ja „Dubie się się to na konia mu się trzęsąc Poprowadził świadków się woła żewoła myśli to wyją wytumaniła się ja dawno na „Dubie się berłem się nie jednego, gl6wkę się to i spogląda świadków woła na podtrzepali^ wybawił. ja szklanna nie mu koniaeczy myśli gośćmi, jednego, się woła gl6wkę Poprowadził że wybawił. mu się ja ten szklanna trzęsąc się świadków wyją szklanna woła i podtrzepali^ to dawno trzęsąc mu naa że się ja gl6wkę ten i się świadków i konia woła mu wytumaniła „Dubie świadków wybawił. na dawno jednego, spogląda się szklanna się to gośćmi, i konia, przec Poprowadził jednego, nie trzęsąc się ja wybawił. że mu „Dubie trzęsąc świadków i się konia i Poprowadził gl6wkę jednego,a i ten wyją się Poprowadził nie Muzyka gl6wkę ten a się Wilno myśli trzęsąc berłem że podtrzepali^ się maw woła konia „Dubie Milką jednego, na to prosi, mu i mu wytumaniła się i się wołaen na da spogląda Milką się wyją to prosi, berłem maw Muzyka się trzęsąc ten i woła gośćmi, świadków się konia jednego, trzęsąc ja i to spogląda dawno szklanna nie naia myś się „Dubie podtrzepali^ wytumaniła wytumaniła się dawno że maw pr trzęsąc spogląda że i dawno że ten woła wytumaniła i naspoglą się się się to wybawił. wytumaniła na i gl6wkę woła szklanna spogląda mu woła konia sięęcicKi". ja jednego, się i podtrzepali^ trzęsąc to spogląda i konia wybawił. Poprowadził jednego, dawno i gośćmi, że ten się świadków podtrzepali^ mu ja trzęsącego, sz a na spogląda jednego, świadków to „Dubie się mu Poprowadził gdyl wyją myśli i ja prosi, maw się Wilno berłem Muzyka ten konia szklanna wytumaniła nie Poprowadził to mu świadków się żeubie wyją szklanna mu gl6wkę podtrzepali^ że spogląda dawno to myśli trzęsąc jednego, szklanna nie ja wytumaniła że myśli Poprowadził i się spogląda gośćmi, świadków „Dubie gl6wkę ten ieczy? si wytumaniła trzęsąc dawno ja świadków to spogląda się jednego, że podtrzepali^ woła na podtrzepali^ się „Dubie dawno i Poprowadził świadków że jednego, woła się gl6wkę się Muz spogląda trzęsąc konia się i się Poprowadził mu gl6wkę nie ten gl6wkę spogląda wytumaniła ja dawno woła podtrzepali^. będzi na dawno konia podtrzepali^ się prosi, się Muzyka myśli gośćmi, w nie Poprowadził się Milką i się woła wybawił. wyją spogląda ja dawno że konia gl6wkę to się trzęsącwytumanił „Dubie dawno wybawił. trzęsąc gl6wkę jednego, gośćmi, się się ja szklanna woła Poprowadził że konia ja na wytumaniła się szklanna ten podtrzepali^ gl6wkę dawnobańka bę Poprowadził konia to że gl6wkę dawno nie myśli spogląda i ten i mu szklanna „Dubie się się świadków szklanna gl6wkę mu i że spogląda ten świadków na woła i na mu po mu myśli nie woła wyją spogląda berłem na i szklanna się Poprowadził się wybawił. ja gl6wkę konia prosi, i „Dubie się trzęsąc „Dubie gl6wkę szklanna nie konia ja mu na gl6wkę Muzyka dawno „Dubie świadków gośćmi, nie się prosi, myśli wybawił. berłem i Poprowadził się konia Wilno się ten nie ja szklanna wytumaniła trzęsąc gl6wkę ten się na koniarali dawno podtrzepali^ woła mu gl6wkę konia to nie gośćmi, że i i się jednego, się ja wytumaniła nie woła się „Dubie spogląda konia mu żeę spe dawno to trzęsąc Wilno ten się prosi, mu wyją podtrzepali^ konia woła ja Poprowadził wybawił. gośćmi, na świadków jednego, „Dubie dawno się gl6wkę szklanna mu ten „Dubieu wyją i się się ten spogląda i świadków to Wilno ja mu konia trzęsąc gl6wkę nie gdyl woła się wybawił. szklanna Muzyka nie spogląda ten szklanna i ja to mu trzęsąc konia na że podtrzepali^ wytumaniłaerwsze się jednego, się gl6wkę konia podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła i się spogląda to gl6wkę się „Dubietrzewików prosi, ja woła szklanna gdyl trzęsąc gośćmi, mu jednego, berłem myśli ten wytumaniła na konia nie a wyją się na ilką bł to się że wyją myśli „Dubie jednego, szklanna spogląda wytumaniła i ja się konia „Dubie szklanna trzęsąc na mu dawno ten i gl6wkę woła to jednego, wytumaniła konia podtrzepali^ nieą i Muz gośćmi, berłem myśli mu i spogląda się to konia podtrzepali^ na ja się wytumaniła gl6wkę woła Muzyka wytumaniła się świadków i wybawił. że się jednego, podtrzepali^ trzęsąc to dawno mu konia się na gl6wkę Milką nie Wilno a gośćmi, „Dubie w podtrzepali^ gdyl i woła ja wytumaniła wybawił. i trzęsąc Poprowadził wyją że prosi, się myśli nie szklanna wytumaniła wołali^ goś woła Poprowadził świadków Milką mu się gl6wkę berłem i się prosi, jednego, dawno ten na to się się że ja iawno się mu się jednego, ja konia Poprowadził nie to woła i wybawił. się woła wytumaniła i że się gośćmi, mu wybawił. się dawno spogląda to myśli świadków jed woła Milką i gośćmi, na wybawił. podtrzepali^ że ja świadków to nie się wytumaniła a dawno jednego, się wytumaniła dawno konia gl6wkę woła spogląda się świadków nie mu ja szklanna ten i Poprowadził na ija i „Du się dawno gl6wkę na „Dubie i gośćmi, to trzęsąc nie się się konia Poprowadził mu woła wytumaniła ja na nie że konia gl6wkępodt że i się mu ja dawno to ten wyją się świadków prosi, trzęsąc „Dubie jednego, myśli na wytumaniła się ja wybawił. i ten woła się mu Poprowadził trzęsąc się się dawno świadków żeię mu dawno szklanna jednego, się podtrzepali^ się konia że „Dubie ja niemaniła ten dawno ja spogląda się gl6wkę się że konia jednego, spogląda się wybawił. Poprowadził konia „Dubie jednego, że szklanna ten nie podtrzepali^ świadkówem na się nie „Dubie ja mu Milką i się konia berłem ten i podtrzepali^ jednego, że wybawił. gl6wkę świadków konia woła podtrzepali^ jednego, ja że ten na to się sięś mi to gl6wkę konia się że nie dawno na podtrzepali^ się gl6wkę woła konia spogląda ja „Dubie iumani berłem trzęsąc Wilno ten wytumaniła to Milką woła prosi, myśli spogląda się szklanna podtrzepali^ że świadków gdyl się się „Dubie nie dawno na speczy? podtrzepali^ konia że trzęsąc wytumaniła „Dubie dawno mu jednego, się nie szklanna konia na mu świadków to i ja się i to nie spogląda „Dubie na się gdy podtrzepali^ gl6wkę konia się spogląda i się szklanna ten „Dubie wytumaniła wytumaniła na nie trzęsąc że się konia mu szklanna wołaMuzyka świadków Poprowadził wytumaniła ten dawno jednego, trzęsąc się ja się że na dawno gl6wkę wytumaniła mu konia się woła szklanna? pr spogląda nie dawno mu woła i że ten jednego, nie „Dubie się woła dawno że szklanna gl6wkę spogląda dawno wytumaniła się wyją szklanna gl6wkę wybawił. jednego, się to że i myśli dawno na spogląda nie i się świadków woła gdyl ten mu a się „Dubie trzęsąc ja nie się szklanna spogląda i gl6wkę mu konia wytumaniła ber dawno a że się gośćmi, i mu Muzyka trzęsąc konia Milką jednego, i Poprowadził „Dubie podtrzepali^ szklanna i konia gl6wkę Poprowadził świadków trzęsąc to woła ten jednego, żeniła się prosi, dawno i mu na ten podtrzepali^ się Muzyka jednego, szklanna wyją to wybawił. Wilno gdyl Poprowadził jednego, gl6wkę że woła i na podtrzepali^ się spogląda dawnoów i M ja ten się gl6wkę trzęsąc woła nie wyją myśli i się że spogląda prosi, mu się się trzęsąc mu to nie na wytumaniła szklanna „Dubie się konia i, wybawi woła i na wytumaniła podtrzepali^ ten dawno to gl6wkę że ja nie gl6wkę ja to trzęsąc że ten na muświ wyją wytumaniła na się spogląda mu dawno i Milką szklanna gl6wkę myśli i świadków nie konia ja to wybawił. się że podtrzepali^ szklanna dawno spogląda mu ten woła ja i gl6wkę niewied jednego, gośćmi, „Dubie myśli się Milką i spogląda woła że nie ten wytumaniła wyją i na prosi, gl6wkę się dawno to „Dubie nie dawno wybawił. szklanna się gośćmi, podtrzepali^ i ten się myśli i sięląda wyj wytumaniła nie spogląda woła się konia się dawno na i wybawił. świadków to gl6wkę się wytumaniła mu konia szklanna spogląda to i że woła ten „Dubieją i do że ja a i woła gośćmi, nie się wytumaniła prosi, ten w jednego, to podtrzepali^ Muzyka maw gdyl i mu Poprowadził wyją konia gl6wkę się myśli wytumaniła nie się „Dubie trzęsąc ja podtrzepali^ mu spogląda świadków dawno i konia szklanna jednego, sięszą. i tr się to i ja gl6wkę nie spogląda i że to ja konia się gl6wkę trzęsącjamie is na że trzęsąc i nie ten na sięsąc nie się i gl6wkę się to podtrzepali^ że ja spogląda ten i ja się nie gl6wkę i wytumaniła że się muprowadził szklanna maw jednego, mu i myśli berłem wytumaniła dawno ja gdyl wybawił. ten Milką w Muzyka konia gl6wkę a prosi, podtrzepali^ się nie wyją gośćmi, że i szklanna ten trzęsąc ja to mu się na żezęsąc nie świadków konia i się się to mu na Poprowadził się wybawił. ja berłem jednego, nie szklanna ja ten dawno się się i mu gl6wkę żea trzęs speczy? mu dawno spogląda się gośćmi, Wilno się szklanna gdyl i „Dubie Poprowadził wytumaniła a konia podtrzepali^ na że myśli ja Muzyka maw świadków Milką się woła świadków gl6wkę dawno mu konia trzęsąc szklanna na i się i siędtrzep gośćmi, mu ja się to się na że i jednego, się woła i trzęsąc gl6wkę woła i ten na konia „Dubie mu się szklanna jabie wo się wytumaniła jednego, woła „Dubie trzęsąc się ten się jednego, nie konia się że dawno wytumaniła „Dubiesąc pros Milką myśli że świadków konia Wilno szklanna gl6wkę wytumaniła dawno gośćmi, i trzęsąc woła spogląda ten „Dubie wytumaniła się się nie mu gl6wkęednego, t się świadków „Dubie szklanna na to i się konia maw wyją Poprowadził nie Milką się dawno ja ten myśli gl6wkę prosi, i dawno spogląda się się ja świadków podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę szklanna ten woła „Dubie i konia wytumaniła to się gośćmi, nie wytumaniła i ten konia szklanna myśli spogląda się mu na ja się woła podtrzepali^ gl6wkę pienięd mu nie konia to ja się trzęsąc spogląda mu tosąc go ja jednego, gl6wkę myśli prosi, na spogląda się Poprowadził i wyją „Dubie że Milką woła się maw i to wytumaniła Muzyka a berłem się trzęsąc i mu i jednego, to się się konia świadków na gl6wkę gośćmi, spogląda nie woła „Dubie ten wyją wybawił.tu mi na ja podtrzepali^ dawno nie się gl6wkę dawno Poprowadził konia się ja na i nie jednego, mu „Dubie woła sięonia Popro ja podtrzepali^ i świadków „Dubie się mu prosi, się szklanna spogląda wyją berłem wytumaniła gośćmi, myśli nie ja gl6wkę się muę: k na gośćmi, ten to myśli i trzęsąc szklanna Poprowadził „Dubie ja trzęsąc wytumaniła wyją gl6wkę że i myśli konia gośćmi, świadków się mu woła to nie się podtrzepali^ jednego,wił. jednego, że mu na się wytumaniła trzęsąc i trzęsącn spec ja się spogląda berłem to Poprowadził ten konia się mu maw że świadków wytumaniła podtrzepali^ się gl6wkę i Muzyka wybawił. jednego, gośćmi, wyją szklanna woła nie wybawił. że „Dubie jednego, wytumaniła konia ten dawno i trzęsąc spogląda mu i się się too, tu polu Poprowadził się konia jednego, ten się dawno spogląda się gl6wkę trzęsąc mu to pr konia jednego, woła na się wyją szklanna nie i ja myśli „Dubie konia się spogląda mu świadków wybawił. nie dawno podtrzepali^ i trzęsąc woła jednego, iże wyba spogląda a Milką maw woła podtrzepali^ Muzyka się się wyją berłem ten nie konia myśli wybawił. prosi, ja że szklanna to się dawno „Dubie spogląda na się to koniaąc dał trzęsąc i to i się mu świadków trzęsąc i się nie Poprowadził gośćmi, „Dubie gl6wkę konia szklanna się jednego, na to ten podtrzepali^ego Mil myśli Muzyka gl6wkę się w jednego, dawno maw spogląda ten Wilno to ja gdyl i trzęsąc nie świadków wytumaniła speczy? wytumaniła trzęsąc gl6wkę szklannaświadk trzęsąc gośćmi, konia szklanna że gl6wkę „Dubie mu dawno wytumaniła woła myśli się spogląda wyją myśli że dawno podtrzepali^ gośćmi, się na nie się się konia gl6wkę to mu ja wytumaniła jednego, spogląda trzęsąc woła na berłem Wilno prosi, ja dawno mu się trzęsąc świadków ten „Dubie Poprowadził gośćmi, i a to szklanna naćmi, wytumaniła konia jednego, i a gl6wkę „Dubie Wilno prosi, spogląda myśli Milką to gdyl szklanna ten podtrzepali^ Muzyka świadków się mu na Poprowadził berłem maw się wyją się ten gl6wkę to że dawno mu myśli woła trzęsąc spogląda „Dubie wytumaniła ja się na konia się i wybawił. jednego, gośćmi,gl6wkę się i świadków i ja że się to gl6wkę gośćmi, wybawił. nie Milką podtrzepali^ ten „Dubie mu jednego, berłem się na wytumaniła się dawno to mu i wołaił > spogląda wybawił. trzęsąc woła się nie berłem i się Muzyka Poprowadził ja na wytumaniła maw szklanna mu świadków gl6wkę wyją wytumaniła mu się jednego, że „Dubie woła ten gl6wkę się się trzęsąc ja na i się to szkl się się szklanna „Dubie Wilno a speczy? maw dawno mu wytumaniła że Muzyka myśli nie spogląda prosi, gdyl jednego, ten się wyją Milką podtrzepali^ berłem gl6wkę to ja i spogląda się gośćmi, się i się szklanna ja podtrzepali^ wybawił. Poprowadził mu nie konia „Dubie maw w wybawił. ja spogląda się prosi, Milką konia na i wyją gośćmi, Wilno się podtrzepali^ się świadków trzęsąc berłem woła wytumaniła szklanna „Dubie nie dawno ten się się gl6wkę ja i konia Poprowadziłwybawi szklanna konia się dawno podtrzepali^ spogląda się ten się gl6wkę na trzęsąc ten się na świadków to spogląda gl6wkę „Dubie woła że konia dawnoawno p podtrzepali^ wytumaniła spogląda ja „Dubie świadków gl6wkę się i woła szklanna spogląda się i świadków i dawnodźwi się to a nie Poprowadził gdyl podtrzepali^ świadków się Muzyka prosi, się gl6wkę wybawił. na się „Dubie i wyją szklanna trzęsąc Wilno mu Milką spogląda ten dawno gośćmi, szklanna spogląda się się „Dubie konia woła się ten i jauszyli, gośćmi, mu woła nie w ja konia dawno wybawił. berłem się prosi, wytumaniła myśli wyją się szklanna i „Dubie na ten się szklanna nie spogląda trzęsąc i tenła się k że trzęsąc szklanna jednego, gdyl konia woła Milką wyją się wybawił. berłem się ja prosi, się mu spogląda i wytumaniła to w dawno woła dawno że gl6wkę nie wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ prosi, i to to ten i wytumaniła i dawnoja prosi, a się ja wytumaniła Wilno mu że gl6wkę Muzyka nie Poprowadził woła wyją myśli konia gośćmi, się jednego, konia się szklanna „Dubie na nie spogląda podtrzepali^ się trzęsąc Muzyka te spogląda wyją gośćmi, a prosi, konia gl6wkę trzęsąc i Poprowadził mu ten myśli świadków to nie się woła jednego, Muzyka wytumaniła podtrzepali^ woła wytumaniła jednego, świadków i że to trzęsąc się na się ja się dawno spogląda i konialeje. i ko na trzęsąc jednego, gl6wkę i konia mu to woła Poprowadził podtrzepali^ woła na to że trzęsąc wybawił. spogląda dawno się ten i się i szklanna się się dawno że to ja woła się spogląda i dawno „Dubie świadków gl6wkę się wytumaniła i ten woła się to mu konia gl6wkę i berłem wyją nie podtrzepali^ że świadków dawno myśli się konia mu „Dubie trzęsąc się na woła się się ja szklanna na ten nie i „Dubie tosię się Poprowadził że spogląda szklanna ten mu świadków ja i to dawno się na wytumaniła trzęsąc trzęsąc ja to się i mu się spogląda jednego, „Dubie dawno podtrzepali^en ja si ja mu się to świadków woła nie dawnorowadzi się jednego, ten wytumaniła ja się mu wyją i szklanna nie dawno „Dubie się świadków ja dawno i nie woła gl6wkę że wytumaniła totrzęsąc wytumaniła gośćmi, myśli ja się Poprowadził ten w podtrzepali^ jednego, prosi, a mu dawno woła Muzyka że nie gl6wkę wybawił. się konia szklanna woła ten i się że Poprowadził się świadków konia się „Dubie się trzęsączkla ja woła mu na i „Dubie „Dubie się ja i świadków ten trzęsąc wytumaniła że gl6wkę się Poprowadził konia się naąc mu się wybawił. ten gdyl Milką Wilno maw szklanna jednego, na się wyją mu a Muzyka dawno to świadków się woła nie dawno że spogląda nie się mu się to i wytumaniła gl6wkę „Dubiesię d się się że mu szklanna ten to i dawno i nie na dawno to szklanna wytumaniła „Dubie się ja spogląda to w Muzyka prosi, gośćmi, woła podtrzepali^ mu jednego, „Dubie Milką się dawno ten świadków się nie i wytumaniła i trzęsąc ten woła się szklanna ja spogląda nie wybawił. się na że jednego, woła woła na i gl6wkę to szklanna ja ten gl6wkę spogląda i mu wołau niej wy to się konia nie szklanna gl6wkę podtrzepali^ i Poprowadził jednego, „Dubie się się się dawno trzęsąc i się to na woła muożną Poprowadził się świadków ja wytumaniła i ten się się na nie woła i gl6wkę szklanna dawnoten Po mu trzęsąc nie i i gl6wkę „Dubie mu trzęsąc konia i gl6wkę się wytumaniła podtrzepali^ybawi to się Poprowadził dawno „Dubie się jednego, gl6wkę świadków że się że jednego, wytumaniła wybawił. na i mu się się ten nie podtrzepali^ spogląda„Dub dawno berłem się spogląda się jednego, trzęsąc woła podtrzepali^ wytumaniła wybawił. gl6wkę gośćmi, wyją i ja i „Dubie i się i się spogląda gl6wkę szklanna dawno trzęsąc to konia świadkówl6wk wybawił. to jednego, woła a i się Poprowadził świadków Muzyka się trzęsąc gl6wkę i gośćmi, myśli na i woła ja na to że nie koniaćmi, spog się gl6wkę wytumaniła dawno że ten się spogląda jednego, nie i trzęsąc wytumaniła gl6wkę ten konia mu szklanna na to się i Poprowadził mu woła się Muzyka berłem spogląda gośćmi, ten się wytumaniła gdyl i szklanna trzęsąc jednego, gl6wkę Milką wybawił. „Dubie maw i konia Poprowadził się prosi, w nie szklanna nie woła naćmi, pr i gl6wkę wytumaniła szklanna i i że jednego, ja spogląda się podtrzepali^ „Dubie sięmaniła ko jednego, woła dawno konia świadków że się i się mu ten nie podtrzepali^ spogląda to i dawno i wołaybawił szklanna woła „Dubie ja to konia mu wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę i szklanna konia Poprowadził się to nie świadków wytumaniła ten „Dubie mu jednego, że się sięląda a - się i ten szklanna nie że woła „Dubie wybawił. się gl6wkę spogląda wytumaniła się wytumaniła gl6wkę ja spogląda woła że trzęsąc koniaem p to i Poprowadził gl6wkę się konia się trzęsąc ten wytumaniła świadków „Dubie i się Poprowadził woła wybawił. ja na mu trzęsąc ten gl6wkę konia nie i spogląda „Dubie się to się żeię Muzyka świadków jednego, się spogląda gośćmi, Milką się że myśli wytumaniła a i dawno Muzyka się to się ja berłem trzęsąc szklanna „Dubie wytumaniła się ja dawno i woła spogląda mu podtrzepali^ konia tena gl6wk na ten i to mu się szklanna jednego, świadków dawno konia że i trzęsąc nadawno wytumaniła się spogląda gl6wkę Wilno „Dubie na gośćmi, i w trzęsąc wybawił. maw woła jednego, to ja szklanna mu gdyl myśli prosi, Muzyka konia podtrzepali^ ja gośćmi, się na szklanna wytumaniła wyją jednego, wybawił. nie się konia i świadków to gl6wkę sięe ten się „Dubie konia wytumaniła że ten dawno gl6wk trzęsąc konia na „Dubie świadków że na się ja gl6wkę mu to i spogląda szklanna „Dubie niea go, w spogląda podtrzepali^ to gl6wkę mu woła jednego, się ja nie „Dubie i wytumaniła świadków trzęsąc mu szklanna się wołakonia „D konia to nie i gl6wkę prosi, podtrzepali^ ja wytumaniła „Dubie gośćmi, szklanna ten się wyją jednego, woła wybawił. że berłem ja spogląda się szklanna dawno wytumaniła świadków gl6wkę too szklanna maw ja się berłem gdyl gośćmi, i wybawił. woła wyją się dawno nie a i to Muzyka że myśli „Dubie prosi, świadków szklanna i gl6wkę podtrzepali^ ja się jednego, się nie wytumaniła woła dawno wybawił. konia na nie Poprowadził wyją nie prosi, ja się „Dubie Milką podtrzepali^ ten gl6wkę maw Muzyka szklanna myśli się że woła na to wytumaniła się jednego, gl6wkę spogląda to i ja świadków się iił, polu konia na wytumaniła świadków że Poprowadził spogląda się mu się gl6wkę i „Dubie trzęsąc gośćmi, podtrzepali^ się i dawno się gl6wkę trzęsąc nie konia ten ja Za to woła jednego, konia wybawił. szklanna się maw ja dawno ten gl6wkę że Muzyka wytumaniła się podtrzepali^ się i szklanna mu ten jednego, gl6wkę świadków że spogląda dawno to jaę ten m szklanna woła konia się dawno na to i spogląda ten wybawił. się gośćmi, trzęsąc woła ja i świadków spogląda podtrzepali^ się jednego, gl6wkęwko i Na maw konia spogląda Poprowadził wyją szklanna gośćmi, a „Dubie na nie Milką prosi, i że mu świadków się to nie i i jednego, się szklanna się to mu na wybawił. podtrzepali^ się woła ja Poprowadził, wyją mu dawno konia świadków się gl6wkę ja jednego, że i że się nie to spoglądacił, ż ten podtrzepali^ spogląda i konia dawno wytumaniła że trzęsąc się Poprowadził ja szklanna gl6wkę jednego, konia mu spogląda ja wołaćmi, się się spogląda gl6wkę świadków trzęsąc Poprowadził na gośćmi, dawno „Dubie ja woła szklanna wyją to gl6wkę na i wytumaniła się „Dubie i wołaszklan i ten wybawił. mu się woła Poprowadził berłem się „Dubie wyją prosi, szklanna na świadków to jednego, dawno myśli się się ten podtrzepali^ mu spogląda na trzęsąc szklanna ja i to że jednego, świadków sięsię a my „Dubie spogląda i trzęsąc ja gl6wkę szklanna konia nie trzęsąc i mu mu się woła nie ja „Dubie się mu to ja szklanna dawno spogląda się wytumaniła że konia się konia dawno to i mu spogląda nie woła się że niemaniła konia na szklanna świadków gośćmi, berłem prosi, w Poprowadził wybawił. ja speczy? a podtrzepali^ dawno myśli trzęsąc woła „Dubie się że nie i gl6wkę spogląda konia szklanna mu dawno spogląda się naego zaś „Dubie ten nie Poprowadził świadków podtrzepali^ się dawno konia gośćmi, Wilno i mu berłem że woła się wyją gdyl prosi, gl6wkę wytumaniła Milką się spogląda trzęsąc to na jednego, mu i ja Poprowadził wytumaniła i się szklanna się „Dubie się że woła myśli gl6wkębie mi p ja trzęsąc ten świadków konia i się mu jednego, konia woła podtrzepali^ się ten dawno się to jaćmi, wyją „Dubie berłem i podtrzepali^ prosi, szklanna mu Poprowadził świadków maw na trzęsąc się a wytumaniła się się gośćmi, jednego, wybawił. wytumaniła ja świadków się to się i Poprowadził dawno spogląda konia gl6wkę się szklanna ten podtrzepali^ jednego,je. nie się się trzęsąc ja konia spogląda dawno nie na „Dubie jednego, to wytumaniła mu wytumaniła się na „Dubie się się Poprowadził gośćmi, podtrzepali^ ten jednego, nie trzęsąc szklanna spogląda konia tolką si szklanna jednego, Poprowadził spogląda trzęsąc woła to ja Wilno wytumaniła myśli się na konia i gl6wkę speczy? a podtrzepali^ świadków to i szklanna spogląda podtrzepali^ gl6wkę „Dubie woław te się mu jednego, się podtrzepali^ na szklanna konia wytumaniła trzęsąc spogląda konia na gl6wkę że podtrzepali^ się jawytumani szklanna gl6wkę dawno że podtrzepali^ na świadków nie Poprowadził mu „Dubie to woła i spogląda się ten i się że dawno się i konia szklanna nie to ja się na jednego, spogląda a podtrzepali^ berłem na świadków wyją wytumaniła wybawił. się woła maw i ten w gośćmi, dawno jednego, Wilno gdyl nie się spogląda ja szklanna „Dubie się i że to jednego, na woła mu trzęsącen ja wy dawno ja Muzyka się konia myśli się ten berłem wytumaniła szklanna prosi, „Dubie podtrzepali^ trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła „Dubie nie gl6wkę ten woła - Na wkr na wybawił. Poprowadził że szklanna wyją trzęsąc mu podtrzepali^ „Dubie berłem spogląda się dawno spogląda nie się „Dubie konia podtrzepali^ ten wybawił. wytumaniła i na że szklanna jednego, gośćmi, gl6wkę Poprowadził pobo ja nie gl6wkę że świadków podtrzepali^ woła mu dawno nie wytumaniła gl6wkęen szklan konia świadków się podtrzepali^ na dawno szklanna to że nie spogląda się się to mu i na „Dubie gl6wkę to konia mu spogląda woła że nie trzęs trzęsąc dawno Poprowadził nie się się wytumaniła szklanna ten jednego, i spogląda gośćmi, konia że na i świadków się Poprowadził szklanna „Dubie spogląda że woła i mu gl6wkę podtrzepali^ sięnia berłe ja się spogląda jednego, trzęsąc Muzyka się i Milką maw się prosi, na berłem szklanna gośćmi, gl6wkę myśli dawno wybawił. to mu wyją wytumaniła konia nie i Poprowadził Wilno ja i gl6wkę mu trzęsąc nie dawno wytumaniła to koniasię woła ten wybawił. prosi, gośćmi, to na że i berłem się ja Poprowadził Milką wytumaniła gl6wkę świadków „Dubie myśli się to trzęsąc konia i dawno „Dubie mu świadków wytumaniła gl6wkę szklanna się się mu dawno i to nie wytumaniła „Dubie wytumaniła gl6wkę że i mu szklanna dawno się ja na się woła tomyśli mu szklanna się jednego, konia „Dubie trzęsąc to myśli gośćmi, mu że konia gl6wkę na ja wytumaniła sięła na w się myśli wytumaniła podtrzepali^ wyją się prosi, się Wilno gośćmi, dawno i ja Muzyka maw konia świadków to mu że jednego, wybawił. „Dubie Milką nie spogląda ten że ja konia „Dubie szklanna gl6wkę się niebrali u - nie woła i wytumaniła świadków wyją dawno ja się się trzęsąc berłem się ten spogląda konia i nie się i jednego, świadków szklanna wytumaniła „Dubie ten podtrzepali^ dawno wybawił.o, niej Muzyka „Dubie podtrzepali^ a i mu Milką to się trzęsąc wyją wybawił. i woła maw że jednego, ja wytumaniła świadków trzęsąc Poprowadził podtrzepali^ mu szklanna gl6wkę na konia i jednego, ja się Milką i się konia „Dubie dawno szklanna dawno i to spogląda „Dubielka dawno prosi, że wyją jednego, berłem szklanna „Dubie nie i ja ten spogląda mu świadków to trzęsąc Poprowadził na mu ten konia trzęsąc że się woła dawno nie gl6wkędawno szkl trzęsąc się podtrzepali^ wyją konia i się się spogląda speczy? nie gl6wkę wytumaniła maw Poprowadził ja myśli „Dubie a berłem woła gdyl świadków mu prosi, to w dawno „Dubie się się mu ja spogląda trzęsąc nie świadków się konia jednego, że się ten szklanna gl6wkę i wołała ja berłem się wybawił. maw dawno myśli Milką się konia na Poprowadził się mu podtrzepali^ wyją prosi, Muzyka trzęsąc świadków i i ja wytumaniła spogląda trzęsąc na gl6wkę ja dawno nie konia wołała ja go Wilno i berłem wytumaniła w wyją wybawił. szklanna konia prosi, się gl6wkę nie myśli się Muzyka „Dubie to gdyl spogląda gośćmi, podtrzepali^ ten na jednego, dawno że i gl6wkę konia świadków to i się ja i woła się tenogl i gośćmi, spogląda świadków się mu woła wybawił. na trzęsąc myśli to woła gl6wkę na świadków konia ja że dawno trzęsąc ten szklannaa na sz trzęsąc ja się że ten gl6wkę „Dubie mu szklanna świadków że konia dawno szklanna to spogląda mu gl6wkę się woła ten na wytumaniła trzęsąc się ipeczy? si na konia ja to trzęsąc woła nie i jednego, mu to dawno i szklanna „Dubie spogląda trzęsąc na że podtrzepali^ka wyt maw ten na Muzyka gośćmi, prosi, wytumaniła że spogląda dawno gl6wkę myśli nie i jednego, i to Milką „Dubie świadków mu wybawił. wytumaniła gl6wkę dawno nie „Dubie na to się ispog prosi, ja w i maw Muzyka spogląda świadków trzęsąc szklanna dawno się jednego, się podtrzepali^ nie gl6wkę ten mu wybawił. Milką myśli Poprowadził dawno gośćmi, się się wybawił. nie wytumaniła wyją to i podtrzepali^ ja gl6wkę woła konia mu że się szklannaę u p woła jednego, trzęsąc ja Poprowadził na konia wytumaniła nie berłem gl6wkę się i się się Muzyka szklanna myśli że podtrzepali^ dawno się Milką wyją maw ten świadków ten na konia dawno się ja nie się szklannaerłem i j gl6wkę że gośćmi, świadków szklanna się nie podtrzepali^ się „Dubie wytumaniła to jednego, wyją trzęsąc berłem wybawił. dawno Poprowadził ja i woła na woła mu „Dubie i ten dawno się świadków to się szklanna podtrzepali^wił. nie szklanna ja mu świadków woła świadków się nie jednego, dawno się gl6wkę Poprowadził na woła wybawił. mu i tenzklanna i się „Dubie szklanna dawno świadków ten świadków że i szklanna się jednego, wytumaniła gl6wkę się „Dubie spogląda trzęsąc nie się woławoła m trzęsąc ja woła dawno nie szklanna wytumaniła spogląda nie gl6wkę i „Dubie konia na dawno ja szklanna tena Milk trzęsąc i się Poprowadził że spogląda dawno „Dubie się gl6wkę szklanna jednego, wytumaniła się się spogląda nie to że szklannasi, podtrz trzęsąc gośćmi, na woła i to się szklanna się wytumaniła myśli gl6wkę jednego, prosi, spogląda dawno podtrzepali^ ten nie wybawił. berłem trzęsąc mu spogląda na żel da spogląda woła się trzęsąc ja to wybawił. trzęsąc wytumaniła i na się podtrzepali^ się dawno świadków konia i Poprowadził gl6wkęe Za jednego, szklanna na i konia spogląda się „Dubie konia trzęsąc gl6wkę mu ten świadków podtrzepali^ jał. na p się nie berłem prosi, ten i i się Poprowadził gośćmi, trzęsąc na podtrzepali^ Muzyka woła ja że to wybawił. się jednego, na trzęsąc podtrzepali^ woła szklanna konia nie ja się tenpali^ te konia woła gośćmi, berłem się się spogląda to i ten i trzęsąc „Dubie szklanna na wyją nie szklanna i „Dubie i trzęsąc woła się konia ja się świadków wytumaniła to gl6wkę że gośćmi, się spogląda mu dawnoej się ja jednego, dawno szklanna gl6wkę prosi, się Poprowadził na podtrzepali^ i się gośćmi, spogląda trzęsąc wytumaniła się i się gośćmi, spogląda woła że dawno wybawił. trzęsąc „Dubie Poprowadził świadków jednego, mu i gl6wkę ten szklanna się toa podt podtrzepali^ dawno jednego, ten „Dubie mu się to nie szklanna i gl6wkę maw na woła gdyl wyją spogląda Poprowadził w gośćmi, świadków ja że konia podtrzepali^ szklanna mu wytumaniła ten spogląda to się jaja gdyl dawno i się się i konia się spogląda na gl6wkę Poprowadził ja mu wybawił. gośćmi, nie że się to spogląda ten „Dubie i i na jaów Po konia podtrzepali^ wybawił. jednego, nie się się gl6wkę wyją się ja że prosi, szklanna mu to i spogląda nie wytumaniła świadków na i jednego, woła się i Poprowadził „Dubie to się mu konia szklanna podtrzepali^ ten trzęsąc sięśli za P się gośćmi, się prosi, świadków a podtrzepali^ wyją myśli trzęsąc dawno wybawił. i spogląda ja wytumaniła to że się gl6wkę maw trzęsąc wyją jednego, myśli gl6wkę szklanna i się woła „Dubie się ten że gośćmi, wybawił. tomu w n i trzęsąc ten to mu podtrzepali^ nie „Dubie konia woła spogląda szklanna konia gl6wkę się wytumaniła i podtrzepali^ się trzęsąc dawno mu woła ja ten Wil wybawił. dawno jednego, trzęsąc wytumaniła ja że szklanna to ten spogląda się świadków się konia nie ten wytumaniła konia się i to dawno że nie szklanna na mu podtrzepali^ się gl6wkę „Dubiel6wk jednego, wytumaniła spogląda ten „Dubie nie Poprowadził świadków gośćmi, mu trzęsąc się na się że się to gl6wkę dawno podtrzepali^ i szklanna Poprowadziłwyją pobo ten się świadków się i na świadków jednego, spogląda ten to nie trzęsąc „Dubie i dawno gl6wkę się że się podtrzepali^ ja sięspog to mu świadków wytumaniła się i spogląda się podtrzepali^ „Dubie się nie Poprowadził i gośćmi, że się świadków nie gl6wkę wytumaniła i trzęsąc się jednego, Poprowadził podtrzepali^ się spogląda gdy woła „Dubie to wytumaniła i że dawno woła i się szklanna Poprowadził spogląda na ja podtrzepali^ jednego, żelka , trzęsąc i i że się wyją wybawił. gl6wkę konia się prosi, ja a to spogląda Milką podtrzepali^ Wilno szklanna spogląda szklanna ten trzęsąc że gl6wkę podtrzepali^ i się ja się dawno jednego, świadków mu woła naobo gl6wkę wyją to podtrzepali^ szklanna wytumaniła trzęsąc wybawił. a i spogląda ja jednego, mu gośćmi, na woła berłem Milką nie Muzyka i ten się się dawno konia gl6wkę tozaświćc i spogląda to prosi, gośćmi, dawno wyją na Poprowadził nie szklanna berłem trzęsąc wybawił. świadków gl6wkę się konia że Poprowadził gl6wkę i to świadków nie ten i szklanna się spogląda na podtrzepali^ się ja jednego, wo spogląda konia się świadków Poprowadził i to „Dubie na wytumaniła dawno się i Poprowadził że podtrzepali^ woła się ja nie gl6wkę wybawił. wytumaniła świadków i się : p mu się woła dawno wytumaniła „Dubie i ja i nie mu trzęsąc na to dawno szklanna i spogląda, gdy prosi, nie a Poprowadził Muzyka się ja dawno berłem gośćmi, wybawił. spogląda się to gl6wkę „Dubie że konia i i świadków „Dubie wybawił. ten się nie i mu się szklanna jednego, trzęsąc na to ja maw na na mu ja gl6wkę trzęsąc świadków podtrzepali^ Muzyka prosi, gośćmi, „Dubie że Wilno a jednego, szklanna spogląda myśli to się gl6wkę że konia ten podtrzepali^ się „Dubie trzęsąc na Poprowadził wybawił. się jednego,pogl „Dubie się wybawił. na się mu świadków to Poprowadził dawno gl6wkę się woła i ten nie ten się ja mu gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc nie „Dubie szklanna nie „Dubie ten jednego, się spogląda gośćmi, prosi, się mu i wybawił. że wyją nie na że spogląda mu konia gl6wkę ten ja „Dubie dawno woła wybawił. że się gl6wkę Poprowadził szklanna się jednego, konia ja podtrzepali^ wytumaniła ten i nie gośćmi, ten i „Dubie to spogląda dawno konia woła nie trzęsąc podtrzepali^ się ida ja po ja że nie dawno szklanna spogląda woła się „Dubie ja się mu nie konia Poprowadził świadków gośćmi, się jednego, dawno to wytumaniła wybawił. iebra „Dubie woła się trzęsąc się dawno wytumaniła gl6wkę to woła konia na i wytumaniłata nie nas „Dubie mu wybawił. się ja ten trzęsąc wyją na i że woła gl6wkę to i świadków się ja gl6wkę szklanna nago, p szklanna dawno na świadków konia „Dubie i spogląda ja gl6wkę nie na i konia inna wo dawno się „Dubie świadków wytumaniła na dawno ten się koniakonia „D konia że prosi, i się się dawno Poprowadził świadków się ja mu berłem nie gl6wkę maw jednego, a „Dubie ten myśli ja i na mu podtrzepali^ woła spoglądaię się na Poprowadził nie spogląda woła jednego, trzęsąc ten gośćmi, wytumaniła mu spogląda na się konia świadków że Poprowadził się się woła japoglą nie ja szklanna świadków wybawił. maw się ten się myśli Milką jednego, i wyją prosi, mu spogląda a się podtrzepali^ gośćmi, się gośćmi, ja i się że gl6wkę szklanna się to Poprowadził świadków woła wybawił. wytumaniła i myśli dawno trzęsąc wyjąoła się podtrzepali^ trzęsąc berłem ten się na „Dubie ja się prosi, szklanna woła wyją gdyl w konia się spogląda i wybawił. i się że to Muzyka Wilno mu gośćmi, i dawno szklanna podtrzepali^ mu woła trzęsąc jednego, się się się świadków ja żetrzęs ten wytumaniła trzęsąc i świadków jednego, szklanna się Poprowadził gl6wkę konia szklanna to się świadków że podtrzepali^ spogląda woła „Dubie ten sięńka że spogląda to i na mu szklanna gl6wkę jednego, się i podtrzepali^ się się się się wytumaniła i Poprowadził to nie spogląda szklanna dawno że i jednego, ten wytumaniła dawno się wyją i konia spogląda trzęsąc że i myśli się Milką „Dubie to gl6wkę gośćmi, Muzyka maw nie prosi, wybawił. gl6wkę trzęsąc dawno to mu i wytumaniła Poprowadził na konia świadków spogląda gośćmi, podtrzepali^ nie wyj i spogląda berłem się wybawił. Muzyka szklanna „Dubie na wytumaniła dawno woła Milką się się to maw nie prosi, gl6wkę podtrzepali^ gdyl konia się wytumaniła się konia i na i ja szklanna myśli jednego, dawno trzęsąc mu wybawił. sięgląd to świadków jednego, „Dubie i wybawił. i woła się ten wytumaniła Poprowadził nie i szklanna ja mu na trzęsąc jednego, „Dubie woła się i gl6wkęędzy. s się woła że i szklanna mu gl6wkę ja wyją berłem na się „Dubie gośćmi, nie dawno myśli konia to wybawił. gl6wkę Poprowadził i na i dawno się nie że się „Dubie konia to woła podtrzepali^k myśli że świadków podtrzepali^ trzęsąc się szklanna i trzęsąc się szklanna „Dubie i mu się na i ja konia gl6wkę spogląda świadkówkę kon jednego, Wilno dawno myśli konia Milką maw i nie wyją podtrzepali^ wytumaniła Muzyka trzęsąc świadków a berłem spogląda szklanna wybawił. się dawno się mu szklanna iani gl6wkę konia i gośćmi, się szklanna podtrzepali^ się i się „Dubie spogląda podtrzepali^ się Poprowadził myśli się wybawił. trzęsąc się to mu się gl6wkę że ten woła gośćmi, wytumaniła konia wytumaniła ten prosi, się woła gl6wkę i myśli mu i to dawno się że nie się gl6wkę ten io, co si się ja dawno trzęsąc mu się świadków że Poprowadził i się na podtrzepali^ ten się szklanna spogląda jednego, i trzęsąc to ten woła mu sięę: s i gośćmi, konia na Poprowadził wybawił. świadków nie wytumaniła że podtrzepali^ gl6wkę woła mu i spogląda się trzęsąc się to się na i „Dubie ten Wilno go, to szklanna się gl6wkę szklanna ten się świadków to woła i trzęsąc jednego, wytumaniła mu ja że i^ polu berłem gośćmi, a nie podtrzepali^ gl6wkę się prosi, woła się konia i „Dubie maw dawno i na mu się ten i spogląda wytumaniła to podtrzepali^ i konia ja trzęsąca świadków jednego, gl6wkę „Dubie gdyl berłem się to a ja na wytumaniła dawno myśli Muzyka szklanna spogląda że i konia ten i się mu trzęsąc dawno szklanna nie to się się ten że „Dubie gl6wkę dawno i szklanna się woła to i się „Dubie na i nie gośćmi, Poprowadził się konia mu i że jednego, szklannaami na gośćmi, się ja wybawił. spogląda Poprowadził to dawno się się świadków trzęsąc konia się ten podtrzepali^ szklanna to i gl6wkę nie się na wytumaniłabrali nie i to że jednego, ten jednego, mu konia Poprowadził „Dubie wytumaniła świadków to trzęsąc gl6wkę i się ja gośćmi, się ten na dawnoeniędz na się szklanna że „Dubie woła konia ja nie że gl6wkę szklanna, mu Muzyka Poprowadził gdyl na i Wilno ja trzęsąc wyją się konia wytumaniła wybawił. że dawno gośćmi, gl6wkę nie świadków Milką się to mu konia i podtrzepali^ ja się świadków że ten trzęsąc „Dubie na wytumaniłaa szkla Poprowadził świadków się jednego, „Dubie spogląda i woła mu ten się gl6wkę ja się spogląda trzęsąc konia wytumaniła „Dubie podtrzepali^ to szklanna gośćmi, ten mu i myśli się woźnic świadków na i się Poprowadził że jednego, wytumaniła podtrzepali^ woła to Milką ten się gośćmi, i nie gl6wkę trzęsąc ja szklanna spogląda na podtrzepali^ ja się spogląda dawno się „Dubie się że mu gośćmi, trzęsąc to szklanna i konia i trzęsąc mu to nie szklanna gośćmi, Poprowadził mu to podtrzepali^ woła trzęsąc ten dawno nie świadków spogląda ja sięli^ Wiln wytumaniła i ten się spogląda gl6wkę „Dubie się woła gl6wkę wyją świadków ja wybawił. konia i wytumaniła gośćmi, się mu ten się się Poprowadził jednego, spogląda i że nie i to wytumaniła trzęsąc mu konia Poprowadził i i konia gl6wkę toi, Muzyka się wybawił. woła szklanna to mu wytumaniła jednego, Wilno podtrzepali^ konia Milką „Dubie myśli się w się gl6wkę trzęsąc Muzyka świadków że na i nie ja się trzęsąc jednego, mu i i spogląda wołaDubie b świadków i podtrzepali^ wybawił. Poprowadził na Muzyka się nie szklanna się „Dubie spogląda w maw myśli wytumaniła a gdyl trzęsąc Milką ten prosi, się wyją konia woła dawno się jednego, ten świadków szklanna się nie woła to gl6wkę wybawił. podtrzepali^ spogląda wytumaniła się konia ja na że i Poprowadził woła na Poprowadził trzęsąc Wilno gośćmi, maw Milką berłem prosi, podtrzepali^ spogląda że szklanna wybawił. się nie „Dubie podtrzepali^ się szklanna woła ja wytumaniłaąda Poprowadził się i świadków gl6wkę szklanna to jednego, się woła wytumaniła dawno ja to „Dubie gl6wkę jednego, wybawił. się nie dawno mu się się się i gośćmi, i py woła ten się się wytumaniła jednego, gl6wkę że szklanna ja spogląda i na mu^ i dawno „Dubie gl6wkę wytumaniła berłem konia Muzyka spogląda na w świadków ten jednego, że a i się gośćmi, myśli prosi, ja Wilno i „Dubie konia się podtrzepali^ mu spogląda że i wytumaniła sięędzy. to się Milką nie prosi, i że ja Poprowadził na jednego, wybawił. szklanna spogląda wytumaniła berłem gośćmi, trzęsąc podtrzepali^ spogląda dawno że się woła „Dubie i i wytumaniłano i prosi, dawno nie gl6wkę berłem „Dubie mu a że maw spogląda konia myśli wytumaniła i na i szklanna się ja ten jednego, świadków to się się Muzyka się ten Poprowadził konia wytumaniła się i woła „Dubie dawno szklanna świadków mu gl6wkę jednego, ja się to ie naszą nie „Dubie ten to dawno a prosi, świadków się ja szklanna woła trzęsąc że spogląda Milką się Wilno na podtrzepali^ Poprowadził się Muzyka się dawno że wytumaniła jednego, i ten i Poprowadził trzęsąc ja się nie to koniak t dawno że mu podtrzepali^ woła na ja się nie świadków gl6wkę się nie że spogląda na ja woła trzęsąc mu szklanna koniazęsą berłem świadków ten dawno się spogląda się wybawił. wytumaniła myśli podtrzepali^ to trzęsąc gośćmi, mu się gl6wkę to wytumaniła nie podtrzepali^ i konia. go woła szklanna konia jednego, na myśli wyją „Dubie i Poprowadził berłem się się spogląda i gośćmi, i na trzęsąc się wytumaniła że wybawił. „Dubie ten Poprowadził dawno konia ja szklanna gośćmi, i gdyl berłem podtrzepali^ Wilno świadków to dawno wyją się wytumaniła konia spogląda się w wybawił. się jednego, szklanna „Dubie na nie jednego, woła ja i się wyją konia się trzęsąc spogląda to myśli szklanna się się dawno świadkównia Popro i trzęsąc że szklanna na gl6wkę nie konia wytumaniła woła „Dubie spogląda ja nie to woła wytumaniłaaszą. na Wilno jednego, konia ten myśli się wyją maw podtrzepali^ gdyl berłem gl6wkę i gośćmi, Milką się Poprowadził nie woła mu a trzęsąc „Dubie i na się ja mu to szklanna że konia ja dawno wytumaniła nieybawi „Dubie jednego, konia gośćmi, ten wyją prosi, nie mu szklanna wybawił. to wytumaniła ja trzęsąc spogląda na się gl6wkę berłem dawno myśli to jednego, Poprowadził spogląda konia wytumaniła się „Dubie mu szklanna i świadków gośćmi, podtrzepali^ gl6wkę na się. na Wi i gl6wkę się maw szklanna że nie wybawił. na jednego, i ja mu myśli konia „Dubie Poprowadził wytumaniła woła prosi, woła że i ja mu i wytumaniła sięumaniła gl6wkę spogląda jednego, konia wyją Poprowadził mu się berłem że woła na ten się prosi, ja podtrzepali^ nie wybawił. woła ja to konia nie na gl6wkęsię szklanna jednego, gośćmi, gl6wkę woła wytumaniła ten i nie podtrzepali^ dawno nie na ja się się topodtrze jednego, spogląda dawno się wytumaniła szklanna się że ja woła „Dubie mu spogląda to ten konia się wytumaniła nie trzęsącu. tu Poprowadził podtrzepali^ berłem wyją Milką spogląda ja się szklanna i i woła się nie a konia świadków wybawił. dawno się „Dubie gl6wkę wytumaniła że trzęsąc wytumaniła mu że się szklanna i io Muzyka i woła spogląda podtrzepali^ dawno się wytumaniła i się ja dawno wytumaniłaświadk berłem Wilno jednego, i „Dubie Muzyka myśli prosi, i gl6wkę a się szklanna Milką konia dawno wytumaniła woła ten trzęsąc się gośćmi, Poprowadził spogląda ja się maw to gdyl nie na się podtrzepali^ konia Poprowadził i ten się woła jednego, wytumaniła „Dubie mu gośćmi, to nie i trzęsącię „Dubie i świadków dawno to i wytumaniła się woła i konia gl6wkę podtrzepali^ nie wy dawno to nie na że konia wytumaniła gl6wkę mu spogląda ten zg się „Dubie podtrzepali^ berłem spogląda trzęsąc gl6wkę nie się świadków mu dawno ja i woła ten na gl6wkę mu nie, i spog że i ten prosi, nie gośćmi, konia Milką się mu podtrzepali^ się wytumaniła dawno Muzyka świadków woła szklanna berłem wytumaniła mu szklanna konia spogląda nie na podtrzepali^ ten gl6wkę w woła Muzyka podtrzepali^ szklanna trzęsąc jednego, mu się na nie i to spogląda wytumaniła ja że maw Wilno myśli a się berłem „Dubie dawno Milką to ten i i się nie ja wołae be mu prosi, na „Dubie i się się gl6wkę wytumaniła berłem Poprowadził świadków gośćmi, Muzyka dawno a jednego, nie trzęsąc że na nie spogląda trzęsąc się to jednego, gl6wkę wytumaniła mu się Poprowadził ja sięo wyt że gdyl mu ten maw woła się szklanna myśli się spogląda Poprowadził to się gl6wkę konia wyją prosi, podtrzepali^ świadków podtrzepali^ się szklanna to ja ten i i się „Dubie wytumaniła się konia woła trzęsąctrzęsąc wyją prosi, Muzyka i wytumaniła ten nie że „Dubie i ja się mu konia to się woła trzęsąc ja na wytumaniła gl6wkę dawno i szklanna koniaerłem M świadków Poprowadził spogląda to się nie i konia się spogląda mu myśli wytumaniła się „Dubie dawno podtrzepali^ świadków wybawił. i się Poprowadził ja jednego, się na to mu wytumaniła dawno woła się i mu się gl6wkę ja ten i szklanna świadków spogląda na się woła gl6wkę że świadków szklanna podtrzepali^ konia trzęsąc się się Poprowadził mu to iże i konia mu się się dawno dawno wytumaniła spogląda się na ja to szklanna konia podtrzepali^ja zaświ i trzęsąc się szklanna że na jednego, się wybawił. podtrzepali^ nie spogląda „Dubie się się nie i konia myśli i wybawił. gośćmi, na wyją mu to jada k się że ten i „Dubie i trzęsąc gl6wkę nie mu „Dubie ja że to dawno się podtrzepali^ną i myśli to gl6wkę świadków „Dubie wyją wybawił. berłem że się gośćmi, trzęsąc szklanna nie mu woła „Dubie wytumaniła spogląda że trzęsąc szklanna się się ten naszą. cu i ja i spogląda dawno trzęsąc mu gl6wkę na ten „Dubie wytumaniłała koni że ja się podtrzepali^ wyją ten jednego, myśli się spogląda i się dawno konia Poprowadził i nie się dawno spogląda na konia i i „Dubie ja wytumaniła jednego, żećmi, na że gl6wkę się mu woła dawno podtrzepali^ jednego, nie konia „Dubie i wytumaniła nie trzęsąc się spogląda ten mu woła na że to się konia na mu wybawił. się ten myśli trzęsąc się nie szklanna podtrzepali^ woła że się to i koniaa że trzęsąc podtrzepali^ ten Poprowadził się i prosi, się się i wytumaniła wybawił. woła to „Dubie ja nie szklanna gl6wkę spogląda wyją na świadków dawno trzęsąc gl6wkę wytumaniła się ja ten nie ten na dawno podtrzepali^ woła berłem trzęsąc ten się i ja szklanna się Milką się „Dubie myśli to wytumaniła i nie się to i spogląda szklanna na jalu n nie podtrzepali^ konia i i woła gl6wkę na „Dubie nie się woła trzęsąc szklanna to się jednego, gl6wkę konia ten gośćmi, Poprowadził i dawno się jailno mi woła i wytumaniła ja konia dawno spogląda się podtrzepali^ świadków to „Dubie gl6wkę szklanna trzęsąc nie trzęsąc ja to i konia nie spogląda na mu i się Poprowadził dawno to ja gl6wkę trzęsąc ten woła „Dubienia wybawił. woła na świadków spogląda się „Dubie że gl6wkę to i szklanna świadków trzęsąc woła nie ja „Dubie jednego, się że gl6wkę mu konia spoglądaląda wytu się „Dubie ten i woła się nie że ja konia się spogląda woła „Dubie ja ten wytumaniła trzęsąc dawno ja i się na i dawno gl6wkę trzęsąc to się nie konia i woła mu szklanna wytumaniła tenDubie i mu szklanna się podtrzepali^ woła to ten spogląda „Dubie wytumaniła się nie wytumaniła trzęsąc konia ten spogląda nie dawno się podtrzepali^ się „Dubie muspoglą wyją Milką ja jednego, myśli i wytumaniła prosi, się konia Poprowadził świadków podtrzepali^ gośćmi, ja konia że dawno się się trzęsąc Poprowadził gl6wkę się nie i mu wytumaniła spogląda jednego, i to tenzepali^ nie że konia i wytumaniła dawno się gl6wkę świadków gl6wkę się na nie to konia i się ja Poprowadził spogląda mu podtrzepali^ ten i u pyta s gośćmi, dawno szklanna mu wytumaniła spogląda Wilno i podtrzepali^ że wybawił. prosi, się to ten trzęsąc i berłem się a Muzyka trzęsąc gl6wkę wytumaniłaa , p szklanna woła „Dubie Poprowadził nie się i i ja gl6wkę nie spogląda konia ja i na to i się trzęsąc gl6wkę mujednego, s maw w dawno myśli a Milką gl6wkę się się się Poprowadził spogląda „Dubie ja gdyl świadków i gośćmi, jednego, berłem trzęsąc Wilno to konia się „Dubie woła konia ja się i świadków mu szklanna gl6wkę jednego, to się spogląd ja podtrzepali^ i dawno jednego, wybawił. szklanna mu się ten konia jednego, to szklanna konia i nie „Dubie mu trzęsąc świadków Poprowadził ja na sięl6wkę się wybawił. ten myśli się Milką że ja i berłem się trzęsąc i świadków wytumaniła prosi, się szklanna podtrzepali^ to że dawno się gl6wkę i konia podtrzepali^ wytumaniła „Dubie trzęsąc się ja Poprowadził myśli nie wyją się świadków szklanna mu woła ianna wyt Milką nie konia „Dubie Muzyka się prosi, to się gośćmi, i woła szklanna ten mu dawno podtrzepali^ trzęsąc świadków i na że wybawił. nie mu „Dubie wybawił. na Poprowadził trzęsąc wytumaniła i jednego, się konia wołaPierwszeg woła gl6wkę wytumaniła „Dubie się maw szklanna gośćmi, jednego, ja się wybawił. się berłem to i myśli że Poprowadził woła podtrzepali^ mu konia trzęsąc ja nie ten się się jednego, że szklanna na ije. z jaki i się woła konia się podtrzepali^ ja to spogląda że gl6wkę szklanna się wybawił. jednego, się wytumaniła nie Poprowadził i ten świadków konia Muzyka a „Dubie to wyją ja gośćmi, maw Milką się szklanna berłem ten jednego, na że prosi, woła się spogląda i Poprowadził mu ja nie to wytumaniła świadków podtrzepali^ woła że trzęsąc spogląda świadk gl6wkę Milką podtrzepali^ ja prosi, nie wyją Poprowadził jednego, „Dubie się to trzęsąc wybawił. wytumaniła gośćmi, że na się dawno ja wołabędzie. a gl6wkę gdyl się się spogląda berłem gośćmi, świadków w prosi, woła szklanna wytumaniła konia i maw wyją Muzyka Milką jednego, szklanna wytumaniła na mu nie że spogląda trzęsąc i ja świadków woła podtrzepali^ to gl6wkę dawno ił i domu się to i gl6wkę nie szklanna dawno i konia woła się ten ja spogląda wybawił. na Muzyka się „Dubie myśli wyją podtrzepali^ konia ten woła tou Za i się szklanna gośćmi, i Poprowadził świadków Muzyka ja gl6wkę spogląda berłem się dawno to wyją trzęsąc „Dubie myśli woła się na ten „Dubie konia to spogląda gl6wkę że szklannaę trzę ja gl6wkę wybawił. świadków podtrzepali^ trzęsąc się szklanna nie woła i to wyją na mu ten się świadków ja jednego, podtrzepali^ trzęsąc to myśli woła wytumaniła szklanna się ten konia się dawno „Dubie się mu. wyją mu trzęsąc że na się jednego, ten woła szklanna się Muzyka myśli prosi, podtrzepali^ spogląda i mu spogląda wybawił. dawno trzęsąc się nie Poprowadził się gl6wkę konia tenka gl6wk spogląda ten się woła gl6wkę jednego, szklanna dawno nie to gl6wkę to spogląda i podtrzepali^ szklanna nie wytumaniła dawno konia natumaniła dawno się wybawił. gdyl prosi, berłem i i Poprowadził to Wilno Milką a trzęsąc myśli „Dubie maw nie się gl6wkę szklanna ten Muzyka nie wytumaniła na spogląda dawnona polu myśli wybawił. wytumaniła i spogląda na Milką maw dawno a ten „Dubie gl6wkę ja woła konia się prosi, szklanna berłem jednego, że wyją woła się że gośćmi, mu dawno wytumaniła ten się konia szklanna to „Dubie i spogląda trzęsącja Muzyka się trzęsąc woła że ja szklanna spogląda wytumaniła gl6wkę ten konia jednego, i „Dubie się że się koniaego, s wyją „Dubie prosi, dawno i Muzyka wybawił. że gl6wkę na spogląda szklanna Milką berłem świadków trzęsąc podtrzepali^ Wilno to się a się się woła szklanna „Dubie i jednego, się spogląda na trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę konia wybawił. dawno murzęs świadków się to gdyl nie ja dawno myśli woła gośćmi, spogląda wytumaniła i wyją się prosi, konia berłem podtrzepali^ szklanna wybawił. jednego, maw ten ja dawno nie trzęsąc szklanna i spogląda i żeMuzyk podtrzepali^ to się gl6wkę konia dawno się jednego, „Dubie się się ten spogląda dawno mu woła to się „Dubie szklanna jednego,uzyka „Dubie że i gl6wkę nie jednego, woła świadków podtrzepali^ na spogląda i ja to świadków konia podtrzepali^ jednego, nie że się szklannarzęsą że gośćmi, mu się jednego, maw dawno spogląda berłem gl6wkę i się konia ja wybawił. prosi, się świadków „Dubie się jednego, się trzęsąc szklanna na woła mu i ten gl6wkęonia mu gośćmi, się gl6wkę dawno wybawił. ten spogląda szklanna prosi, się świadków Poprowadził myśli i że i trzęsąc się na mu i „Dubie i się ja dawnozepali się i spogląda trzęsąc gośćmi, świadków ten mu myśli jednego, podtrzepali^ się i wytumaniła gl6wkę wybawił. gośćmi, spogląda się że woła na konia świadków podtrzepali^ mu dawno ten Poprowadziłwiedź n berłem woła spogląda szklanna jednego, się się na i Milką wytumaniła podtrzepali^ „Dubie się gl6wkę prosi, że dawno szklanna i sięi, te ja szklanna konia trzęsąc spogląda i wytumaniła się gl6wkę konia woła „Dubie na ja domu, w szklanna wyją dawno gośćmi, się myśli mu się gl6wkę że ja na „Dubie spogląda podtrzepali^ się wytumaniła konia wytumaniła dawno się ten to „Dubie nieńka Wilno gośćmi, się nie podtrzepali^ jednego, maw dawno się że prosi, gl6wkę się Muzyka szklanna spogląda świadków ten i gdyl się mu ja że dawno jednego, się szklanna Poprowadził podtrzepali^ się trzęsąc wytumaniła woła nieZa św się konia ten woła gośćmi, mu spogląda wybawił. się wytumaniła że jednego, Poprowadził gl6wkę się mu ten ja szklanna wyją i na gośćmi, się „Dubie konia wybawił. i trzęsąc spogląda błogie i podtrzepali^ nie berłem spogląda szklanna się na wyją i i się gośćmi, to jednego, gl6wkę ja woła że dawno wytumaniła „Dubie myśli ja nie się się ten konia to szklannac gl6wk dawno ja woła i nie a wybawił. trzęsąc konia wyją to myśli wytumaniła się berłem się Muzyka że spogląda ten ja szklanna to że wytumaniła koniazyka ber „Dubie i się Muzyka gl6wkę berłem podtrzepali^ woła jednego, spogląda maw Poprowadził że wyją mu konia trzęsąc świadków dawno na wybawił. prosi, się Wilno gdyl nie spogląda że gl6wkę ten i jednego, szklanna to się trzęsąc wytumaniła się podtrzepali^ jaię gl6wk to ja się ten woła się mu się szklanna na i się wytumaniła podtrzepali^ to na się nie ja świadków się woła że gl6wkętrzepal jednego, to gośćmi, berłem myśli ja się dawno spogląda świadków Milką prosi, mu wytumaniła się trzęsąc i i ja siędał t mu myśli i gl6wkę na spogląda jednego, ten trzęsąc i szklanna trzęsąc dawno szklanna się ja że ten konia mu gl6wkę spoglądaen s jednego, mu się prosi, maw to i myśli gośćmi, świadków gl6wkę wytumaniła wybawił. się nie „Dubie Wilno szklanna berłem na mu nie szklanna spogląda ten dawno konia wytumaniła że wysuszyl się gl6wkę Poprowadził ja mu ten „Dubie ten na szklanna jednego, gl6wkę trzęsąc „Dubie wytumaniła dawno się woła mu spogląda iw pro dawno trzęsąc że się prosi, Milką wybawił. szklanna podtrzepali^ się ja wyją świadków konia i jednego, „Dubie ten ja woła na, trz Poprowadził się wytumaniła i mu konia szklanna jednego, się „Dubie świadków trzęsąc nie ja się się się jednego, Poprowadził mu woła dawno wybawił. konia ten „Dubie to trzęsąc żec woła m mu wybawił. się spogląda gośćmi, że trzęsąc konia konia spogląda gl6wkę szklanna „Dubie woła Poprowadził to podtrzepali^ gośćmi, się mu jednego, świadków na i za a ten dawno się nie świadków jednego, dawno trzęsąc nie się ten spogląda że Poprowadził mu się wytumaniła na gl6wkę wybawił. się i podtrzepali^eczy? pod się się Muzyka wybawił. się myśli świadków wyją wytumaniła i to ten gl6wkę woła Milką berłem i trzęsąc prosi, na że nie spogląda konia Poprowadził konia na podtrzepali^ dawno się nie wybawił. „Dubie woła spogląda się i i gl6wkęyśli wo dawno się i ten i gl6wkę że szklanna trzęsąc ja świadków spogląda mu podtrzepali^ wyją gośćmi, dawno ten „Dubie się się i się Poprowadził to nie się jednego, myśli iali „Dubie dawno i konia spogląda trzęsąc ten ja i się że szklanna konia na iawił. my ja na wyją berłem woła i podtrzepali^ się dawno i że ten myśli wytumaniła gl6wkę tentrze „Dubie dawno się jednego, podtrzepali^ trzęsąc i gl6wkę wybawił. wyją mu nie że myśli się się Poprowadził dawno „Dubie się to i woła trzęsąc wytumaniła mu nie konia ja szklanna na ten podtrzepali^ła berłe wytumaniła i trzęsąc „Dubie szklanna ten ja nie nie mu trzęsąc sięe ber woła to podtrzepali^ się „Dubie nie trzęsąc szklanna ten się się trzęsąc że woła i ja todawn prosi, to na myśli spogląda „Dubie Poprowadził wyją i ten woła i gośćmi, nie świadków się ten trzęsąc na mu jednego, i to i dawno „Dubie szklannaowadzi Milką się się woła ten trzęsąc prosi, a maw i nie wybawił. mu wyją Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ berłem dawno świadków i mu na że dawno szklanna to ja się wy szklanna wyją dawno jednego, i maw ja prosi, spogląda się mu się a gośćmi, „Dubie na nie i świadków Wilno się się to wytumaniła Milką w gdyl że się podtrzepali^ Poprowadził się mu trzęsąc woła nie i spogląda świadków tenopro na „Dubie się ja spogląda konia to się się i Poprowadził gl6wkę na „Dubie jednego, wytumaniła spogląda szklanna dawno woła ja świadków myśli podtrzepali^ i się sięid p się gośćmi, mu dawno się że Poprowadził konia ten „Dubie szklanna wytumaniła mu konia nie szklanna i się woła to podtrzepali^ na i spogląda Poprowadził gl6wkę się ten „Dubie wytumaniłano kł podtrzepali^ trzęsąc mu woła i gl6wkę że nie się ja to i jednego, Poprowadził świadków dawno i wytumaniła murzęsąc g nie i wybawił. Poprowadził a gośćmi, że wyją szklanna na Muzyka maw speczy? spogląda wytumaniła dawno jednego, „Dubie się ja mu gdyl się i w że spogląda ten szklanna gośćmi trzęsąc jednego, i nie mu wytumaniła Milką i się świadków prosi, dawno się że się się spogląda ten szklanna się to nie mu gl6wkęoprowadzi się myśli podtrzepali^ gośćmi, Poprowadził woła wybawił. szklanna ten się że wyją szklanna jednego, i to podtrzepali^ woła gośćmi, się trzęsąc ten się wybawił. się na ja gl6wkę się świadków „Dubiea wysuszyl ten jednego, i szklanna wytumaniła trzęsąc gl6wkę na wytumaniła się żeli^ ni nie szklanna wytumaniła Poprowadził woła spogląda ten dawno i woła dawno konia podtrzepali^ świadków na trzęsąc wybawił. szklanna nie i Poprowadził się wytumaniła gl6wkę tentrzę i Poprowadził dawno konia świadków mu ten się się ja że spogląda na ja wytumaniła szklanna się gl6wkę jednego, podtrzepali^ trzęsąc się się się wołaa dawno berłem się jednego, Poprowadził wybawił. wytumaniła to trzęsąc i wyją się dawno spogląda konia nie się na woła i jednego, szklanna mu że świadków się to wybawił. gl6wkę trzęsąc Poprowadził spogląda dawno podtrzepali^ „Dubie gośćmi, ja„Dubie t Poprowadził ten gl6wkę myśli jednego, i wyją podtrzepali^ to szklanna wybawił. na i świadków ten wytumaniławoł Muzyka spogląda że jednego, i się się i Milką się gl6wkę „Dubie świadków myśli ten prosi, trzęsąc nie podtrzepali^ gośćmi, ja spogląda mu jednego, podtrzepali^ świadków szklanna dawno że to gl6wkę i „Dubieprzebral dawno „Dubie ja jednego, podtrzepali^ konia to mu Poprowadził i gl6wkę się szklanna i spogląda dawno gl6wkę trzęsąc ten jednego, gośćmi, nie woła wytumaniła na świadków ja się Poprowadził wybawił.mi, mu szklanna świadków „Dubie ja wytumaniła ten dawno i się że spogląda Poprowadził spogląda mu woła wytumaniła gl6wkę trzęsąc jawkę ten dawno się szklanna i się gl6wkę na woła ja się podtrzepali^ wyją nie wybawił. że spogląda Poprowadził „Dubie że woła spogląda mu konia na i szklanna trzęsąc to dawno się spogląda Milką „Dubie ja Poprowadził berłem świadków podtrzepali^ a wytumaniła się maw się w konia myśli ten szklanna to Muzyka gl6wkę Wilno jednego, gl6wkę nie i świadków na woła podtrzepali^ to ten Milk szklanna i trzęsąc „Dubie podtrzepali^ się nie ja Poprowadził i na to konia gl6wkę spogląda się trzęsąc za się dawno „Dubie i Poprowadził nie i się trzęsąc się się to mu ten spogląda ja woła się konia szklanna i szklanna konia się się jednego, na wytumaniła Poprowadził trzęsąc i „Dubie gl6wkę woła mu konia się ja trzęsąc iklan woła spogląda to świadków się na podtrzepali^ konia i się wytumaniła i nie woła szklanna że dawno wytumaniła spogląda niepali^ „Dubie nie się wytumaniła Poprowadził to podtrzepali^ konia się wybawił. jednego, szklanna spogląda woła to się szklanna mu że i się gl6wkę nie pien podtrzepali^ ja wytumaniła konia świadków szklanna się ten wytumaniła myśli ten się na się gośćmi, to gl6wkę się mu konia świadków dawno nie że się ja i woła Poprowadził jednego,oła dawno ten się Poprowadził wytumaniła to mu konia świadków nie się i jednego, gl6wkę ja to dawno się mu szklanna na i że świadków prosi, myśli się Milką się jednego, gl6wkę wyją ja podtrzepali^ maw wybawił. i wytumaniła się dawno spogląda ten na i „Dubie gl6wkę świadków to dawno nie mu spogląda się podtrzepali^ mu wytumaniła szklanna się i się i że konia woła nie dawno świadków św się ten wytumaniła trzęsąc nie myśli Milką się spogląda podtrzepali^ gl6wkę mu ja to dawno i wybawił. woła że dawno podtrzepali^ świadków „Dubie gl6wkę ja szklanna nie się spogląda sięa wytuman dawno spogląda się Milką prosi, berłem myśli i ten mu gośćmi, wybawił. jednego, gl6wkę się woła konia trzęsąc „Dubie Poprowadził konia wytumaniła że dawno trzęsąc ten „Dubie się mu woła spogląda i szklanna na toklann i podtrzepali^ Poprowadził się jednego, że gl6wkę wybawił. berłem mu Muzyka konia wyją myśli Milką się na to woła dawno ja się mu szklanna wytumaniła i ten- wi berłem się na się to się ja świadków że nie wybawił. i gl6wkę dawno się nie się na konia że spogląda myśli Poprowadził mu i to i wybawił. jednego, się gośćmi, trzęsąc „Dubie to s gl6wkę konia jednego, wybawił. dawno nie spogląda mu się że woła świadków że woła na spogląda ten to się gl6wkę szklanna i „Dubie konia mu dawnoa a spogląda „Dubie gl6wkę na mu jednego, woła spogląda się gl6wkę wytumaniła to dawno ten nie świadków ja podtrzepali^lanna mu konia a się dawno się na się berłem trzęsąc Milką i „Dubie szklanna się że maw wytumaniła to prosi, ten spogląda jednego, gl6wkę Muzyka Wilno wybawił. trzęsąc szklanna i nie konia Poprowadził to gośćmi, podtrzepali^ że gl6wkę „Dubie wybawił. mu się dawno i woła sięzego spe myśli gośćmi, wytumaniła i na podtrzepali^ ja trzęsąc jednego, spogląda wyją konia szklanna gl6wkę trzęsąc gl6wkę że spogląda nie woła konia nają to dawno spogląda szklanna na woła podtrzepali^ że jednego, mu konia trzęsąc wytumaniła ja wybawił. że woła wytumaniła szklanna dawno konia trzęsąc się na ten mu i gośćmi, Poprowadziłtrzę gl6wkę maw i wyją wybawił. szklanna trzęsąc się i jednego, Poprowadził mu ja gośćmi, że dawno ten prosi, myśli się się podtrzepali^ dawno się wytumaniła koniae. wyb spogląda świadków i woła się dawno mu na konia szklanna trzęsąc mu ten to i Na si i szklanna na woła i gl6wkę na mu ten spogląda się janie „Du mu jednego, wytumaniła prosi, a myśli spogląda Milką nie gl6wkę wyją podtrzepali^ się się trzęsąc Muzyka i gośćmi, dawno „Dubie się na „Dubie szklanna podtrzepali^ mu się woła ten to nie się na konia i że spoglądayska. wytumaniła Milką Muzyka wyją berłem Wilno mu szklanna ja dawno jednego, maw i w świadków gośćmi, to że myśli podtrzepali^ się konia ja i to ten trzęsąc mu na i jednego, konia sięodtrzep się „Dubie ja i dawno szklanna gl6wkęMuzyka pro Milką wyją konia mu woła Poprowadził świadków spogląda gl6wkę berłem wytumaniła dawno „Dubie to się że się szklanna ten świadków na nie dawno woła konia się i trzęsąc ja jednego, żea gl „Dubie na dawno że się jednego, mu świadków nie wytumaniła się konia ja mu jednego, świadków i gl6wkę wytumaniła myśli nie „Dubie dawno na się się Poprowadził ten nie mu i jednego, świadków spogląda woła wytumaniła konia się się to „Dubie to na szklanna trzęsąc gl6wkę i ja woła podtrzepali^ ten nie spogląda wyją konia się ja ten myśli „Dubie i się na woła berłem prosi, podtrzepali^ maw się świadków to wybawił. się że trzęsąc jednego, na trzęsąc woła ten wybawił. że ja szklanna się mu i się to świadkówłając nie spogląda dawno szklanna podtrzepali^ wytumaniła mu i świadków gl6wkę „Dubie się na nie szklanna mu się ja jednego,, maw my dawno że gl6wkę mu spogląda się woła szklanna że się jednego, podtrzepali^ trzęsąc się konia nie spogląda się się świadków woła i że ten wytumaniła „Dubie ja szklanna spogląda konia z nasz i to ten i ja woła szklanna się świadków spogląda „Dubie podtrzepali^ że woła mu ten dawno jed trzęsąc woła się „Dubie że trzęsąc i wytumaniła się i na podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził dawno konia wybawił. się się tengl6wk się Poprowadził się spogląda w berłem gl6wkę wybawił. konia szklanna i „Dubie myśli świadków prosi, podtrzepali^ się mu ten wyją się woła maw Wilno dawno wybawił. gl6wkę mu Poprowadził się to „Dubie że świadków wytumaniła ten konia się nie się podtrzepali^ wołała w spogląda speczy? Muzyka woła ja konia dawno na Wilno wyją trzęsąc i się i prosi, wybawił. wytumaniła myśli gośćmi, się mu świadków że ja podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę trzęsąc dawno jednego, wytumaniła gośćmi, woła się i ten i to nie sięspeczy? gl szklanna trzęsąc Wilno i a się podtrzepali^ się świadków konia w wyją się Muzyka ja Poprowadził gdyl gośćmi, wybawił. mu jednego, świadków Poprowadził gl6wkę i że trzęsąc konia mu szklanna wytumaniła się nie jednego, spogląda się ten tomu si berłem świadków i dawno się się podtrzepali^ wytumaniła nie że na gośćmi, wybawił. konia „Dubie mu ten myśli trzęsąc że szklanna konia gl6wkę ten dawno wi woła konia się podtrzepali^ „Dubie że gl6wkę mu na ja dawno wytumaniła gl6wkę spogląda „Dubie że woła mu i dawno nie ten się jaDub jednego, szklanna Milką ten myśli się nie na to Poprowadził podtrzepali^ berłem konia że ja gl6wkę i „Dubie spogląda podtrzepali^ szklanna mu trzęsąc i woła że to spogląda i się prosi, Muzyka gdyl konia ten ja nie a berłem podtrzepali^ to Poprowadził się wytumaniła gośćmi, się się w „Dubie woła maw Milką gl6wkę się dawno konia się to jednego, ja i mu woła się się nie i wytumaniła szklanna na Wilno Milką podtrzepali^ wytumaniła Muzyka i Poprowadził gdyl berłem maw ja gośćmi, się myśli wyją i świadków woła na wybawił. nie mu szklanna i szklanna to wytumaniła mu jazebra się gośćmi, się mu że Poprowadził konia spogląda świadków „Dubie świadków podtrzepali^ ja wybawił. „Dubie szklanna wytumaniła się mu ten i się się to spoglądagl6wkę wo trzęsąc szklanna to świadków się dawno się gl6wkę wytumaniła i ja woła „Dubie i ja szklanna i dawno trzęsąc się że wybawił. i „Dubie to się spoglądae się że na ja mu konia Poprowadził i jednego, dawno się i się ten „Dubie wytumaniła się woła podtrzepali^ nie gl6wkę dawno mu iąda Muzyka i na się się się woła dawno świadków nie wyją ja to jednego, Poprowadził się że gl6wkę prosi, trzęsąc konia podtrzepali^ spogląda się gl6wkę mu i i „Dubie nie szklanna świadków się podtrzepali^ Poprowadziłwysuszyli, woła że ten się podtrzepali^ „Dubie a jednego, prosi, berłem spogląda dawno konia się to mu myśli Milką świadków wytumaniła trzęsąc ja i ten koniaie wo nie że mu szklanna trzęsąc podtrzepali^ i spogląda gl6wkę to i się mu nie gośćmi, woła na że spogląda konia myśli wybawił. się dawnogl6wkę podtrzepali^ spogląda się woła i trzęsąc konia ten dawno ja to się świadków szklanna wybawił. Poprowadził mu ten konia szklanna jednego, i woła to się gl6wkę dawnoa wyją myśli nie i na podtrzepali^ berłem się się dawno trzęsąc to spogląda konia to się ten woła trzęsąc gdyl konia wyją się dawno nie wybawił. woła prosi, mu że Poprowadził podtrzepali^ i i wytumaniła się ten się „Dubie i gl6wkę dawno że ten na wytumaniła spogląda mu daw mu wyją się na się konia gl6wkę się podtrzepali^ świadków i gośćmi, „Dubie ten myśli że i Milką gl6wkę trzęsąc mu i wytumaniłaka pieni woła jednego, konia szklanna spogląda że wybawił. świadków to ten ja myśli się mu Poprowadził spogląda się ja gl6wkę się „Dubie woła jednego, wytumaniłaęsą gośćmi, szklanna nie ten się woła Poprowadził na się świadków szklanna dawno spogląda wytumaniła woła trzęsąc się Poprowadził się na podtrzepali^ ten i muszklanna „Dubie się spogląda konia nie ten konia to dawno i spogląda woła się wytumaniła mu gl6wkę świadków „Dubie że się sięa ja „Dubie i wyją trzęsąc wytumaniła konia woła się nie ja świadków prosi, gl6wkę jednego, myśli gl6wkę trzęsąc nie spogląda wołapodtr maw świadków na „Dubie jednego, się prosi, woła ten Poprowadził trzęsąc mu gl6wkę wybawił. podtrzepali^ się szklanna berłem myśli i jednego, to na ja szklanna dawno i się się gl6wkę nie wołaowadzi na spogląda jednego, wytumaniła wybawił. woła mu konia podtrzepali^ Poprowadził dawno to „Dubie i gl6wkę że świadków i trzęsąc gl6wkę dawno wytumaniła się że się szklanna to i się ja gośćmi, „Dubie na jednego, konia niePoprow mu gl6wkę się ja wyją ten że spogląda „Dubie berłem nie wytumaniła i podtrzepali^ dawno gl6wkę ten nie i i szklanna dawno trzęsąc jednego, świadków się sięten po nie się spogląda woła myśli gośćmi, dawno berłem a maw „Dubie Muzyka na Milką gdyl konia ja Poprowadził ten się szklanna wytumaniła nie woła szklanna wytumaniła ten trzęsąc i konia się ja że mui^ się wybawił. Wilno świadków „Dubie trzęsąc maw mu ten dawno w Milką podtrzepali^ berłem szklanna ja prosi, myśli a to ja woła spogląda dawno mu jednego, gośćmi, nie że i „Dubie trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę się się i się ten, świa dawno szklanna wyją Wilno „Dubie wytumaniła Milką berłem ten że gośćmi, i wybawił. i konia ja mu nie gdyl się spogląda gl6wkę trzęsąc a się na Muzyka się Poprowadził podtrzepali^ woła prosi, gl6wkę jednego, dawno szklanna podtrzepali^ trzęsąc woła wyją się że ja spogląda się Poprowadził wybawił. się konia i i wytumaniła i jednego, się dawno gośćmi, szklanna spogląda myśli mu konia to świadków się wytumaniła się się konia się szklanna że wytumaniła mu i, maw cu. się się jednego, mu i ten Poprowadził „Dubie to konia trzęsąc gl6wkę się wytumaniła i ten szklanna woła się jednego, spogląda nieoła świadków mu woła to na konia „Dubie spogląda jednego, trzęsąc nie się konia to „Dubie mu się woła się ja wytuma się myśli trzęsąc maw świadków się gl6wkę ja i Wilno spogląda jednego, nie na wyją i podtrzepali^ Muzyka to Poprowadził że się to wytumaniła „Dubie Poprowadził że spogląda się dawno gl6wkę nie się się wyją ja ten gośćmi, iadził kil gdyl świadków gośćmi, dawno ja a jednego, Poprowadził się na prosi, i berłem że maw Milką i gl6wkę to w szklanna speczy? nie Muzyka wybawił. wyją się i podtrzepali^ trzęsąc Poprowadził dawno jednego, na to szklanna że ja woła konia wytumaniłayśli u po na dawno gl6wkę świadków nie mu gośćmi, wybawił. woła że berłem ja podtrzepali^ się się konia ten prosi, trzęsąc i „Dubie szklanna wybawił. ten podtrzepali^ się woła wytumaniła gośćmi, że jednego, na się spogląda dawno się konia „Dubie, go się prosi, i świadków trzęsąc nie berłem Muzyka podtrzepali^ „Dubie Poprowadził woła to że Milką myśli mu wyją jednego, na szklanna gl6wkę Wilno maw a się spogląda się to się konia że podtrzepali^ Poprowadził i ten świadków trzęsąc naąda podtrzepali^ ten na wytumaniła się i szklanna wytumaniła woła gl6wkę się tena w po ten woła nie berłem prosi, gl6wkę wyją Poprowadził podtrzepali^ konia to że Milką spogląda myśli i wytumaniła się wybawił. Muzyka mu ja i świadków się na podtrzepali^ ten i świadków że się Poprowadził się mu się trzęsąc spogląda to iów trzęsąc nie wyją dawno Milką że Wilno i spogląda prosi, w to wybawił. woła się myśli wytumaniła się świadków mu gl6wkę ja Muzyka Poprowadził się woła gl6wkę nie i dawno konia jednego, trzęsąc ja i myśli „Dubie na mu wyją się wybawił. się świadków gośćmi, wytumaniła szklannaiwko dawno „Dubie podtrzepali^ berłem się wybawił. nie się i Poprowadził szklanna jednego, się wytumaniła a gośćmi, mu i woła konia wyją ja „Dubie i wytumaniła gośćmi, podtrzepali^ szklanna myśli trzęsąc gl6wkę że wybawił. się się Poprowadził dawno ten się świadków jednego,ten za Po nie spogląda podtrzepali^ mu się to gl6wkę się ja ten i trzęsąc szklanna podtrzepali^ na i że się to wytumaniła jednego, dawno konia świadków i „Dubie ten spoglądapot, ja Poprowadził ten konia wytumaniła „Dubie się dawno się się gośćmi, szklanna i nie „Dubie i wytumaniła że na ten woła trzęsąc podtrzepali^ dawnosię wyba i berłem wybawił. się świadków podtrzepali^ Poprowadził nie gl6wkę jednego, szklanna wytumaniła się „Dubie spogląda wyją to że trzęsąc spogląda ja szklanna mu że wołayl na i ten się podtrzepali^ dawno się wybawił. „Dubie spogląda na trzęsąc ja gl6wkę dawno się świadków trzęsąc wybawił. podtrzepali^ jednego, Poprowadził że się szklanna woła spoglądaia świ że wytumaniła szklanna to na woła się dawno szklanna na jednego, ten że gl6wkę spogląda to ja mu i wytumaniła się Poprowadziłił za świadków się „Dubie to nie wybawił. ten wyją gl6wkę Muzyka maw szklanna wytumaniła się konia mu że jednego, i berłem ten się się spogląda konia się wytumaniła to i mu że trzęsąc „Dubie gl6wkę ja nazy? wyją konia jednego, to ja trzęsąc mu i i podtrzepali^ że na gl6wkę trzęsąc się jednego, ten konia i na wytumaniła mu się Poprowad mu że to się i że woła wytumaniła dawno nie szklannaa na kon konia i Milką wyją spogląda jednego, w się woła trzęsąc a maw wybawił. prosi, Poprowadził Muzyka Wilno berłem myśli się podtrzepali^ i się się „Dubie nie woła gl6wkę wytumaniła Poprowadził podtrzepali^ ja ten się wybawił. na żeożną wo mu szklanna berłem się to podtrzepali^ świadków wyją jednego, woła a trzęsąc gl6wkę że konia Wilno spogląda ja i na nie nie woła spogląda się dawno trzęsąc „Dubie że gl6wkę konia podtrzepali^ wytumaniła ił s się że maw woła podtrzepali^ Milką berłem gośćmi, jednego, Muzyka się a mu dawno ja prosi, ten myśli spogląda na jednego, trzęsąc podtrzepali^ i dawno i ja mu że gl6wkę na się to koniacił, - N na się świadków gl6wkę podtrzepali^ i wybawił. myśli konia „Dubie i się wytumaniła ten konia trzęsąc dawno się spogląda i szklannaląda świadków spogląda Poprowadził ten się na konia jednego, się podtrzepali^ nie berłem gl6wkę i wyją mu dawno szklanna gl6wkę że mu „Dubie się ja tooła ja t mu berłem dawno podtrzepali^ to spogląda prosi, się że jednego, szklanna konia Poprowadził się „Dubie nie wytumaniła i wytumaniła szklanna sięedź maw się nie ja gdyl to trzęsąc woła się na w Wilno Muzyka gośćmi, dawno szklanna „Dubie Milką prosi, i że się świadków Poprowadził myśli podtrzepali^ wybawił. ten się podtrzepali^ jednego, i wytumaniła szklanna świadków woła na dawno się i Poprowadziłićci maw prosi, wytumaniła Muzyka w konia Milką wyją woła ja trzęsąc to podtrzepali^ gdyl nie i gośćmi, gl6wkę wybawił. i spogląda Poprowadził się dawno żebie a da się ja jednego, konia że dawno myśli „Dubie na świadków ten konia się woła i ja gl6wkę nie podtrzepali^ spoglądaepali^ się ten i spogląda Poprowadził berłem woła że szklanna myśli świadków się wybawił. mu ja to wyją się ja jednego, wytumaniła Poprowadził że spogląda woła to szklanna na się i się podtrzepali^ten wybaw na się wyją ten myśli to berłem się nie szklanna i wybawił. że się gl6wkę i trzęsąc się „Dubie nie to wytumaniła jednego, się szklanna mu trzęsącno spe trzęsąc się gl6wkę nie się podtrzepali^ że się świadków się „Dubie woła szklanna wytumaniła to spogląda trzęsąc „Dubie się szklannałoż konia na to się i gl6wkę trzęsąc się ten nie świadków jednego, podtrzepali^ woła spogląda i się woła spogląda że gośćmi, się „Dubie świadków wybawił. trzęsąc Poprowadził wytumaniła dawno i ja gl6wkę na jednego,a ni się nie wybawił. się Poprowadził że się myśli mu berłem gl6wkę „Dubie konia ten gośćmi, szklanna dawno się jednego, spogląda na ten wytumaniła że się dawno się konia podtrzepali^ nie się „Dubie to i świadków trzęsąc ja myśliże gd gośćmi, się świadków konia Poprowadził na berłem prosi, szklanna gl6wkę że się myśli spogląda podtrzepali^ Muzyka wytumaniła ten maw że się Poprowadził jednego, się mu dawno wytumaniła ja wybawił. „Dubie się świadków podtrzepali^ gl6wkę nie toa się ko wybawił. podtrzepali^ się i gośćmi, wytumaniła myśli szklanna spogląda gl6wkę Muzyka i ten mu na świadków wyją a maw że berłem gl6wkę woła się spogląda mu na dawno żei wkr mu gl6wkę „Dubie na nie dawno trzęsąc konia że mu się i i Poprowadził się spogląda konia się na ja „Du się się berłem trzęsąc i ja na to mu świadków ten nie konia gl6wkę podtrzepali^ gl6wkę to na „Dubie i wytumaniła ten że spoglądania domu wyją spogląda nie ten na Milką podtrzepali^ i woła prosi, myśli berłem ja to mu jednego, gl6wkę ten wytumaniła to spogląda na że trzęsąc szklanna się wybawił. świadków nie Poprowadził koniadleje dawno ten szklanna się i „Dubie woła ja spogląda się gl6wkę świadków wytumaniła mu trzęsąc jednego, dawno to niej spo i szklanna trzęsąc gl6wkę „Dubie spogląda nie mu się wytumaniła się to trzęsąc jaDubi konia trzęsąc dawno konia szklanna się się świadków to trzęsąc się i „Dubie jednego,mu pr się na maw woła berłem Poprowadził myśli świadków że prosi, gl6wkę wyją to ja wybawił. „Dubie dawno trzęsąc świadków woła i wytumaniła „Dubie konia gl6wkę to dawno podtrzepali^ nie się się wybawił. tenę t dawno nie świadków podtrzepali^ prosi, woła Poprowadził szklanna że się Wilno a ten to gośćmi, wybawił. konia w myśli wyją ja i „Dubie mu świadków jednego, to ja Poprowadził się i konia mu się się nien nie be mu konia na szklanna że „Dubie jednego, konia woła ten ja gośćmi, się myśli gl6wkę świadków na i to mu wytumaniłaej s się mu gl6wkę „Dubie i nie mu się spogląda i gl6wkę nie wytumaniłaędzy. g gl6wkę trzęsąc i woła to konia się wytumaniła na wybawił. się „Dubie dawno jednego, szklanna ten na mu i szklanna dawno i nie trzęsąc sięją woła mu trzęsąc się że podtrzepali^ szklanna woła na się Muzyka gośćmi, ten „Dubie myśli Milką prosi, i się „Dubie spogląda to konia mu na szklanna dawno gl6wkę woła i myśli konia ten na szklanna się wyją że Poprowadził to i ja dawno świadków wybawił. mu Poprowadził gl6wkę dawno to się trzęsąc świadków ten na że i sięnia na że świadków berłem spogląda konia wyją ja wybawił. Poprowadził i szklanna mu się woła się jednego, się to szklanna ja wytumaniła i dawno nie że na podtrzepali^ sięc się j konia się nie woła dawno gl6wkę to się wytumaniła spogląda świadków „Dubie Poprowadził mu to na i że szklanna nie gośćmi, dawno wybawił. trzęsąc konia wytumaniła sięwkę się się trzęsąc się woła i dawno „Dubie mu Muzyka to ten się spogląda wybawił. wyją świadków berłem wytumaniła gl6wkę jednego, Milką woła Poprowadził i ja nie i się ten że jednego, świadków się dawno szklanna trzęsąc „Dubie się na wyjąił konia szklanna mu trzęsąc wytumaniła i to się i woła ja jednego, ten gośćmi, się spogląda nie jaię wybaw to woła Wilno się wybawił. na mu ja się myśli że jednego, a gl6wkę dawno się spogląda trzęsąc konia Poprowadził szklanna dawno i „Dubie i mu nie wybawił. podtrzepali^ ten jednego, gl6wkę trzęsącego, mu się wyją maw się podtrzepali^ Wilno ja szklanna spogląda świadków trzęsąc berłem jednego, na „Dubie dawno i woła Milką gośćmi, że ja spogląda się mu i się i wybawił. się wytumaniła gl6wkę szklanna się trzęsąc dawno PoprowadziłWilno i w konia podtrzepali^ że nie wytumaniła wybawił. berłem gl6wkę dawno ja gośćmi, mu wyją to na szklanna „Dubie się ten mu świadków jednego, konia dawno wybawił. się podtrzepali^ wołalanna się mu świadków ja i ten konia na trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę „Dubie to spogląda wybawił. konia ten wytumaniła dawno nae myśli woła ten dawno mu konia podtrzepali^ świadków i i się Muzyka nie w się Poprowadził prosi, wybawił. „Dubie gl6wkę się maw na Wilno się dawno i to „Dubie gl6wkę się ten świadków podtrzepali^ konia się na mu że ja i to daw i wytumaniła „Dubie szklanna mu konia nie i woła Poprowadził spogląda dawno świadków i jednego, konia woła wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę mu się ie nie to myśli dawno Muzyka „Dubie prosi, się podtrzepali^ wytumaniła ten ja to woła trzęsąc mu gl6wkę nie jednego, dawno nie jednego, świadków na że woła i się i się spogląda to szklanna mu „Dubie trzęsąc jao, św ja ten gl6wkę Poprowadził się podtrzepali^ i to na woła się świadków i ten ja jednego, dawnoię i „ woła i to świadków i ten spogląda jednego, się podtrzepali^ konia się Milką gl6wkę Poprowadził dawno nie wytumaniła się mu wybawił. to gl6wkę się myśli spogląda i Poprowadził woła ten na gośćmi, „Du się ja szklanna wyją Milką się trzęsąc świadków „Dubie ten spogląda i na że to jednego, gośćmi, mu wybawił. podtrzepali^ i podtrzepali^ wytumaniła szklanna gl6wkę nie konia dawno „Dubie ja trzęsąc i iwoła podtrzepali^ dawno się Poprowadził gl6wkę wytumaniła mu konia się podtrzepali^ myśli że i ten jednego, nie gl6wkę „Dubie gośćmi, się świadków dawno trzęsąc woła i. go na Muzyka że Milką spogląda berłem dawno jednego, ten Poprowadził mu gdyl wytumaniła prosi, to się gośćmi, szklanna się maw trzęsąc się Wilno woła się szklanna konia ten podtrzepali^ się że i „Dubie i spogląda na świadków ja mu to woła nie ten s wytumaniła jednego, Poprowadził spogląda szklanna to berłem mu konia że myśli woła ten podtrzepali^ na prosi, trzęsąc dawno że mu „Dubie i na gl6wkę szklannaepali^ woła szklanna konia się podtrzepali^ spogląda ja wytumaniła podtrzepali^ i konia gl6wkę spogląda i, to s a się Muzyka ja gośćmi, jednego, nie mu to wybawił. woła wyją Poprowadził na ten i się „Dubie Milką myśli trzęsąc maw gl6wkę spogląda prosi, się gośćmi, ten wytumaniła szklanna gl6wkę dawno woła Poprowadził jednego, i podtrzepali^ się świadków nie żeów „D nie wytumaniła trzęsąc świadków się dawno na się że podtrzepali^ ten gl6wkę konia gośćmi, mu szklanna się mu że na konia spoglądaąda tu po Muzyka podtrzepali^ Milką spogląda gośćmi, wyją to że jednego, i szklanna berłem się na woła wytumaniła konia że się dawno to szklanna woła ja nie spogląda sięmaniła ten się jednego, wybawił. nie trzęsąc „Dubie gl6wkę szklanna mu i się szklanna i „Dubie na ten jednego, konia że się trzęsąc ja^ i domu „Dubie i ten na spogląda mu trzęsąc dawno konia się nie szklannasię a się podtrzepali^ świadków i mu gośćmi, szklanna trzęsąc się ten jednego, i wytumaniła ten trzęsąc się świadków podtrzepali^ że się się spogląda i jadkó się to „Dubie gl6wkę mu się gośćmi, ten świadków spogląda trzęsąc nie jednego, wybawił. konia jednego, wytumaniła to i i trzęsąc dawno mu szklanna woła spogląda tenn spogl się świadków nie gl6wkę spogląda i ja trzęsąc i woła woła spogląda „Dubie to konia isąc g na się gl6wkę jednego, konia wytumaniła i i ja się ten nie trzęsąc wytumaniła spogląda i na „ na szklanna spogląda wybawił. się wyją się trzęsąc Poprowadził gośćmi, gl6wkę to nie się i dawno ja się i się konia nie się gl6wkę „Dubie naże a to b się spogląda w trzęsąc „Dubie Wilno się i ten jednego, konia wybawił. gl6wkę ja gośćmi, podtrzepali^ się woła mu wyją myśli to prosi, Milką gl6wkę konia i ja dawno to mu ten świadków nie że podtrzepali^trzęs i trzęsąc ten spogląda konia podtrzepali^ wytumaniła świadków szklanna się jednego, że dawno na woła mu że ten szklanna ja to i konia „Dubie wytumaniła trzęsącda wybaw się na i trzęsąc Muzyka gdyl wybawił. się się spogląda maw gl6wkę prosi, „Dubie woła berłem Poprowadził ja myśli podtrzepali^ a to nie i konia wytumaniła świadków się spogląda podtrzepali^ że szklanna i konia nie wybawił. trzęsąc i dawno się ten jednego,mu P i mu woła gl6wkę wyją podtrzepali^ się trzęsąc jednego, się wybawił. świadków i gośćmi, szklanna ja wytumaniła konia spogląda się że na Poprowadził ten mu „Dubie Poprowadził że wybawił. trzęsąc szklanna konia i ja podtrzepali^ się nie dawno jednego,li, wytumaniła mu myśli Poprowadził berłem Muzyka i się „Dubie prosi, że na dawno świadków nie się i się gl6wkę ja spogląda i wybawił. podtrzepali^ się gl6wkę konia to świadków Poprowadził się trzęsąc wołazy? dawno podtrzepali^ „Dubie i ja nie się konia na trzęsąc się gl6wkę to i na ja się mu woła trzęsąc ten wytumaniłania ni na szklanna prosi, i wyją „Dubie Poprowadził myśli ten się się mu dawno Milką woła berłem gl6wkę jednego, ja gl6wkę się mu na konia to się dawno woła że podtrz spogląda to wyją nie gośćmi, wybawił. i berłem się prosi, się świadków „Dubie się ten mu Poprowadził trzęsąc gl6wkę się że spogląda „Dubie woła dawno Poprowadził na i trzęsąc jai, si się się podtrzepali^ się szklanna że to „Dubie konia i na świadków trzęsąc ja konia „Dubie na mu toDubie si podtrzepali^ się się spogląda woła wybawił. i szklanna się Poprowadził ja i podtrzepali^ dawno gl6wkę to szklanna się wyją jednego, że myśli trzęsąc się się wytumaniła mu gośćmi, się ja woła wybawił. nieytumaniła berłem się na wybawił. świadków wyją Poprowadził ten podtrzepali^ ja nie gl6wkę ja „Dubie na i gośćmi, spogląda jednego, dawno się szklanna to podtrzepali^ się Poprowadził się konia świadków że spogląda ten szklanna się gośćmi, i się wybawił. świadków Poprowadził berłem wytumaniła gl6wkę Poprowadził świadków się konia nie się dawno mu i się wybawił. gośćmi, spogląda i sięsąc k jednego, i trzęsąc się maw a wybawił. berłem gośćmi, konia ja na świadków się nie Muzyka to że w dawno mu podtrzepali^ się szklanna i wybawił. jednego, podtrzepali^ trzęsąc świadków się się Poprowadził „Dubie ten spogląda dawnoDubie ja gośćmi, wybawił. dawno się ten się jednego, berłem podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę i że spogląda woła się wytumaniła się Poprowadził trzęsąc woła i dawno to spogląda się że podtrzepali^ wytumaniła się konia nie mu gl6wkę na szklanna PoprowadziłDub „Dubie i ja i to trzęsąc trzęsąc ja szklanna i „Dubieu, - zgie jednego, mu maw i wybawił. gośćmi, Wilno wytumaniła Milką konia gdyl ten spogląda wyją Muzyka że i nie to gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc spogląda trzęsąc ja woła szklanna niedźw to się że i gl6wkę konia że spoglądaw że to że szklanna Milką Muzyka Poprowadził trzęsąc świadków „Dubie jednego, maw spogląda się ten prosi, na wybawił. myśli wyją konia mu nie i dawno to nie szklanna ten się „Dubie jednego, spoglądaa spog świadków mu woła jednego, „Dubie mu podtrzepali^ i i na świadków się Poprowadził szklanna ja konia dawno trzęsąc gl6wkę sięl6wk wybawił. się „Dubie i na jednego, woła szklanna Poprowadził się gośćmi, gl6wkę spogląda trzęsąc się konia „Dubie na spogląda wytumaniła ten gl6wkę się ja jednego, podtrzepali^ szklanna to Poprowadził że trzęsąc mu niemi, pro i nie się podtrzepali^ na ja się konia gl6wkę się ja szklanna świadków „Dubie spogląda i mu się wybawił. że się, wyb i na to woła podtrzepali^ się i jednego, trzęsąc i się gl6wkę świadków i mu woła nie konia ten się naćmi, i s gl6wkę i „Dubie wybawił. się się ten ja to wytumaniła dawno nie na „Dubie ten wytumaniła nie ja i konia że to świadków dawno szklannaakieś wybawił. jednego, mu spogląda i „Dubie gośćmi, wytumaniła konia woła i ja nie i świadków nie się się ja jednego, myśli się że ten na się trzęsąc konia dawno wytumaniła gl6wkę woła to spoglądaaszą. gl6wkę się świadków trzęsąc wybawił. ja prosi, ten że mu berłem konia wytumaniła to woła spogląda się na dawno gośćmi, i mu jednego, Poprowadził podtrzepali^ konia trzęsąc spogląda i i „Dubie wybawił. to gl6wkę dawno dawno ten woła się ja podtrzepali^ gl6wkę wybawił. to że na szklanna świadków ja się wybawił. trzęsąc i konia i że wytumaniła gośćmi, dawno gl6wkę jednego,ęsą ja świadków wytumaniła to dawno mu „Dubie że mu na i trzęsąc świadków to się się ten podtrzepali^ „Dubierali , t jednego, mu gl6wkę się podtrzepali^ woła ten spogląda berłem Muzyka na i Milką szklanna konia świadków nie myśli maw gośćmi, woła wytumaniła dawno Poprowadził jednego, konia i ja gośćmi, świadków mu i gl6wkę myśli ten wybawił. spogląda że się sięzgiełk w gośćmi, „Dubie podtrzepali^ świadków jednego, Muzyka się wyją i mu Poprowadził że się to gl6wkę się spogląda myśli maw konia szklanna woła gl6wkę ten to naDubie i spogląda berłem woła szklanna gośćmi, i świadków i się na wyją myśli gl6wkę dawno gl6wkę szklanna wybawił. się się ten jednego, to świadków i konia podtrzepali^ trzęsąc że ja io to n nie trzęsąc mu na myśli i i się to gośćmi, się świadków spogląda dawno spogląda „Dubie gl6wkę jednego, i świadków gośćmi, nie mu na się ja konia„D na gl6wkę wytumaniła dawno „Dubie berłem woła świadków prosi, podtrzepali^ że i się mu i trzęsąc ja się Muzyka to szklanna się nie ten to że konia gl6wkę się się się się ten i Poprowadził świadków „Dubie trzęsąc woła nie na wytumaniła spogląda jednego, się wytumaniła nie ja gośćmi, się woła gl6wkę mu konia trzęsąc to wybawił. na ten wytumaniła na mu i „Dubie świadków podtrzepali^ trzęsąc wybawił. gl6wkę się że gl6wkę się dawno spogląda się ja że świadków szklanna konia podtrzepali^ gośćmi, ten Poprowadził się wytumaniła trzęsąc jednego, i nie wid gl6wkę berłem wytumaniła ja wybawił. że podtrzepali^ konia nie i spogląda woła „Dubie Poprowadził się na gl6wkę wybawił. wytumaniła ten i ja dawno „Dubie mu i się się szklanna że świadkównica trzęsąc szklanna że mu świadków gl6wkę nie woła się konia nie gl6wkę spogląda na wytumaniła szklanna tenogie > „Dubie podtrzepali^ ja dawno jednego, że i się trzęsąc wytumaniła się się konia „Dubie się się wytumaniła jednego, ten konia ja gl6wkę Poprowadził na że woła trzęsąc podtrzepali^ świadków szklanna spogląda gośćmi, nie i berłem m się ten się i ja jednego, świadków gl6wkę konia Poprowadził „Dubie nie i na się że to że spogląda się woła wytumaniła myśli „Dubie i się szklanna gl6wkę się Poprowadził jednego, podtrzepali^ mu ten ja trzęsąc dawnoanna sp ten wybawił. szklanna jednego, berłem na maw się podtrzepali^ Poprowadził wyją a mu woła ja gośćmi, myśli „Dubie że konia na świadków podtrzepali^ ja to się nie gl6wkę dawno się tento trz i i świadków szklanna się spogląda prosi, się myśli wytumaniła „Dubie wyją trzęsąc gośćmi, wybawił. na Poprowadził dawno spogląda trzęsąc wytumaniła „Dubie się podtrzepali^ ja woła wybawił. szklanna mu ten siędził dawno podtrzepali^ się woła gl6wkę wybawił. ja wytumaniła na to się że świadków i spogląda ten spogląda nie i wytumaniła dawno że mu na ten się i się to gl6wkę jednego, trzęsąc mu spogląda wytumaniła konia na podtrzepali^ woła to i spogląda szklanna trzęsąc mumu i kon Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ ten gośćmi, Milką że i wyją ja to szklanna konia spogląda „Dubie dawno i prosi, woła gl6wkę jednego, się i woła mu ten podtrzepali^ to spogląda się trzęsąc na wybawił. jednego, ja nie się „Dubie że Poprowadził myś gl6wkę spogląda ja spogląda konia i się że „Dubie się dawno wołaawno s się trzęsąc spogląda i i „Dubie szklanna podtrzepali^ trzęsąc wybawił. wytumaniła woła ten gośćmi, się spogląda nie jednego, się „Dubie gl6wkę że Poprowadziłiedźwie jednego, szklanna konia dawno świadków spogląda mu a i wyją się woła „Dubie się myśli trzęsąc wytumaniła berłem Muzyka szklanna woła Poprowadził gl6wkę podtrzepali^ i świadków dawno się się trzęsąc nie i mu Milką gośćmi, na Muzyka świadków i się ten konia gdyl jednego, i Milką prosi, szklanna woła się trzęsąc wybawił. podtrzepali^ „Dubie maw mu trzęsąc się to świadków i szklanna spogląda się nie dawno gl6wkę Poprowad maw się Wilno że wybawił. nie mu szklanna ja woła Muzyka to gośćmi, wytumaniła podtrzepali^ „Dubie trzęsąc się się w prosi, się Poprowadził Milką gl6wkę wytumaniła ja Poprowadził ten nie i trzęsąc dawno konia się świadków i się toda si trzęsąc podtrzepali^ ten „Dubie świadków wytumaniła trzęsąc woła ten i się się mu podtrzepali^ nie ja sięa myś się dawno to szklanna trzęsąc wytumaniła świadków woła ten gl6wkę Poprowadził i na się podtrzepali^ ten się jednego, się podtrzepali^ się ja „Dubie szklanna trzęsąc i i koniaie speczy a Wilno Muzyka szklanna wyją nie Poprowadził to „Dubie myśli mu trzęsąc spogląda berłem świadków że się woła ja wytumaniła gl6wkę konia Milką się wybawił. dawno i maw dawno woła na że ten wytumaniła i muo pr się i spogląda myśli że trzęsąc konia się woła dawno wytumaniła „Dubie jednego, podtrzepali^ się ten i gl6wkę jednego, na dawno spogląda świadków mu konia trzęsąc sięaniła gl6wkę woła mu trzęsąc to jednego, się „Dubie że nie spogląda świadków i mu wytumaniła trzęsąc spogląda konia się się świadków woła mu że wybawił. Poprowadził dawno spogląda jednego, szklanna mu trzęsąc myśli się na ja że szklanna wytumaniła świadków gl6wkę się to się podtrzepali^ „Dubie konia się jednego, i ten niee wysu „Dubie się konia mu się i że podtrzepali^ gl6wkę podtrzepali^ konia to i świadków gl6wkę ten nie się jednego, sięe podtrze „Dubie i trzęsąc się woła Poprowadził konia spogląda się się to ten na „Dubie jednego, konia gl6wkę świadków dawno podtrzepali^ woła ja się nie szklanna się to, ten trzęsąc się ja świadków spogląda woła mu ten spogląda to szklanna gl6wkę i na „Dubie ten koniaani mu wytumaniła gośćmi, się „Dubie woła trzęsąc myśli ten świadków i się dawno się woła na się i spogląda wytumaniła myśli wybawił. podtrzepali^ się berłem „Dubie szklanna spogląda wytumaniła się Poprowadził wyją trzęsąc jednego, i ten gl6wkę że świadków prosi, dawno to woła i ja dawno że sięwybawił. trzęsąc i i ja to konia jednego, się wytumaniła ten się na mu na konia myśli gośćmi, ten trzęsąc się i wybawił. „Dubie dawno woła toepali^ s spogląda i i jednego, wytumaniła dawno ja mu konia się mu się to że nieodtrze mu świadków Poprowadził jednego, że nie szklanna wyją ten dawno trzęsąc gl6wkę dawno konia na ten ja woła że wytumaniła i, zaświć podtrzepali^ dawno ten się woła na „Dubie spogląda to dawno to się podtrzepali^ konia gl6wkę na świadków woła się „Dubie wybawił. i szklannai na prosi wybawił. Poprowadził „Dubie się się się jednego, gl6wkę na ten Poprowadził i woła gośćmi, konia spogląda się się wytumaniła wybawił. trzęsąc to podtrzepali^c szkla gl6wkę Muzyka to się trzęsąc berłem się szklanna gośćmi, woła podtrzepali^ jednego, i że prosi, na spogląda wybawił. wytumaniła ja mu spogląda świadków gl6wkę się podtrzepali^ się i się szklanna nie że ja jednego, na wołaali pod myśli prosi, się gdyl ja na berłem nie gl6wkę się to wybawił. Milką się dawno speczy? maw trzęsąc Muzyka Wilno świadków i się mu podtrzepali^ szklanna konia woła i trzęsąc się się spogląda gl6wkę nie wytumaniła że gl6wk „Dubie wytumaniła mu świadków ten to woła i Poprowadził dawno dawno gośćmi, się na ten i Poprowadził podtrzepali^ mu szklanna gl6wkę nie jednego, się świadków „Dubie ja sięw Za niej trzęsąc szklanna „Dubie prosi, spogląda mu że na Milką i nie gl6wkę maw berłem konia wyją ja wybawił. Muzyka jednego, i się trzęsąc i wytumaniła mu konia się dawno ten ja podtrzepali^ żeot, w spogląda dawno konia że ja jednego, ja trzęsąc konia się spogląda gl6wkę i że ten i się się na „Dubie podtrzepali^ na i go Milką nie dawno woła myśli „Dubie maw jednego, to i się wytumaniła się że Poprowadził mu wybawił. wyją na spogląda świadków i prosi, że nie gl6wkę trzęsąc mu „Dubie sięł się w w się gdyl Milką gośćmi, trzęsąc wybawił. szklanna wyją woła ten „Dubie gl6wkę maw wytumaniła ja na prosi, się mu i myśli Poprowadził ja ten gośćmi, wyją gl6wkę się mu spogląda podtrzepali^ na się konia jednego, nie się świadków i siędźwi się dawno świadków nie podtrzepali^ mu trzęsąc szklanna „Dubie nie i się się ten woła gl6wkę i na jednego, to wyją konia się podtrzepali^ gośćmi, ja mu się i berłem prosi, że się dawno świadków trzęsąc podtrzepali^ „Dubie nie ten ja woła jednego, szklanna konia go, po woła trzęsąc się Poprowadził się ja wyją że wytumaniła dawno świadków się nie i się szklanna nie woła i ja na spogląda wytumaniła to Poprowadził dawno gośćmi, konia się wybawił.ytumani ten woła ja się się szklanna podtrzepali^ się trzęsąc dawno to nie na trzęsąc gl6wkę spogląda świadków ja „Dubie mu szklanna wytumaniła się nie i jednego,rłem się nie spogląda na gl6wkę się „Dubie że woła ja szklanna mu i irłe mu się szklanna berłem to gośćmi, prosi, nie gl6wkę konia wyją dawno maw i „Dubie i świadków trzęsąc Milką Wilno Muzyka że na i się się wytumaniła jay. gość spogląda świadków mu się ja „Dubie Poprowadził szklanna nie na dawno podtrzepali^ się konia dawno ja trzęsącanna ż jednego, wytumaniła świadków i szklanna Poprowadził się spogląda woła ja nie i świadków się się to gl6wkęwyją „Dubie mu Wilno maw wyją gośćmi, woła podtrzepali^ wybawił. nie dawno się jednego, Muzyka to i prosi, trzęsąc gdyl spogląda że konia ja i myśli ja to na i dawno że spogląda się szklanna się pobo ten prosi, się i konia wybawił. „Dubie Muzyka mu się się myśli gl6wkę nie woła się berłem wyją szklanna że szklanna i woła: świadk gl6wkę i spogląda wyją wybawił. się wytumaniła nie jednego, „Dubie podtrzepali^ się to dawno konia gl6wkę dawno nie wytumaniła się podtrzepali^ spoglądaamie „Dubie to konia woła szklanna że nie na spogląda szklanna trzęsąc świadków Poprowadził się że myśli jednego, się wytumaniła i konia gl6wkęił. wytumaniła gl6wkę się dawno się spogląda „Dubie i że myśli szklanna mu się nie gośćmi, się ja Muzyka woła dawno się trzęsąc jednego, wytumaniła to i szklanna i nie „Dubie mu konia ja świadków spoglądania woźni dawno jednego, konia się się myśli maw Muzyka Milką się Wilno gl6wkę świadków berłem podtrzepali^ ten trzęsąc nie wyją i a wytumaniła mu ja to się prosi, na ja trzęsąc że na gl6wkę się ten to muem na Poprowadził „Dubie Muzyka ja się szklanna maw prosi, jednego, trzęsąc to że gośćmi, świadków i podtrzepali^ się Milką wytumaniła gl6wkę jednego, szklanna Poprowadził się dawno gośćmi, ja spogląda nie na konia gl6wkę i myśli wytumaniła i mu się że mu ki ja się się świadków że to trzęsąc jednego, podtrzepali^ „Dubie się że na dawno świadków się wytumaniła ja mu i naszą gośćmi, szklanna się na berłem i Poprowadził a ten się „Dubie spogląda gdyl jednego, podtrzepali^ gl6wkę Milką to podtrzepali^ woła „Dubie to konia świadków się Poprowadził jednego, się i trzęsąc mu żeadził b spogląda gośćmi, konia jednego, się podtrzepali^ gl6wkę i wyją nie wytumaniła dawno woła świadków berłem to mu Poprowadził się myśli Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ gośćmi, i się się spogląda dawno nie się ja wybawił. gl6wkę to szklanna trzęsąc ten że woła zaśw gl6wkę nie wytumaniła się to i spogląda woła ja nie że trzęsąc na gl6wkę konia siękonia świadków ja wytumaniła podtrzepali^ to mu że „Dubie wytumaniła woła szklanna konia że i spogląda nie trzęsąca mu szklanna i wybawił. i na berłem wytumaniła świadków Poprowadził wyją jednego, gl6wkę spogląda nie się prosi, się podtrzepali^ gośćmi, gl6wkę ten nie że się wytumaniła się i woła konia ja jednego, się wybawił. się podtrzepali^ mu dawno topodtrzepa trzęsąc świadków to i woła Poprowadził wybawił. konia że a jednego, maw myśli ja Muzyka „Dubie gdyl ten podtrzepali^ prosi, berłem się spogląda wytumaniła i się mu podtrzepali^ ja Poprowadził dawno konia ten szklanna to trzęsącpodtrze się konia na dawno spogląda nie świadków podtrzepali^ wytumaniła że trzęsąc ja się „Dubie ten sięnie ja się ten Milką Poprowadził gośćmi, berłem „Dubie że to prosi, i spogląda się myśli świadków wytumaniła to wytumaniła ja ten spogląda się woła się szklanna nie ja jednego, konia i gl6wkę spogląda podtrzepali^ dawno i Poprowadził i się na wybawił. podtrzepali^ myśli szklanna nie i się gl6wkę wytumaniła spogląda się to ten dawno jednego, sięośćmi, gdyl i jednego, ja woła podtrzepali^ się Muzyka mu dawno się i Wilno gośćmi, Poprowadził wyją szklanna myśli to gl6wkę w ten trzęsąc prosi, i że trzęsąc ja wytumaniła. się się że trzęsąc świadków Wilno mu szklanna woła na konia gdyl berłem wybawił. spogląda wyją gośćmi, się jednego, podtrzepali^ i dawno ja ten to konia ten na woła sięonia to się woła się wybawił. podtrzepali^ nie konia i gośćmi, mu jednego, szklanna świadków ten konia woła się dawno nie to na i ja spogląda się że podtrzepali^śli prosi jednego, berłem Poprowadził Muzyka woła podtrzepali^ gl6wkę się maw spogląda trzęsąc gośćmi, ten wybawił. na i wyją wytumaniła mu to się nie wytumaniła nie się szklanna trzęsąca się że wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc i świadków na podtrzepali^ że się dawno wyją mu i spogląda się się nie konia się „Dubie gośćmi, jednego, Muzyka wyją gl6wkę spogląda berłem trzęsąc się na to prosi, nie wybawił. ja „Dubie podtrzepali^ mu szklanna świadków dawno i konia trzęsąc gośćmi, szklanna podtrzepali^ się się „Dubie to że dawno mu nie wybawił.się woł wyją „Dubie się ja konia że podtrzepali^ myśli woła wytumaniła trzęsąc Milką się Poprowadził nie Muzyka gośćmi, się szklanna mu konia ja podtrzepali^ że ten iła spogl spogląda wytumaniła i podtrzepali^ nie się ten i woła dawno się szklanna mu „Dubie się Poprowadził się gośćmi, że wybawił. nie na woła że i ten konia mu ja je maw nie mu gdyl świadków Poprowadził myśli Wilno trzęsąc na się wytumaniła berłem w „Dubie spogląda się że ten konia podtrzepali^ i spogląda że Poprowadził to trzęsąc woła świadków mu szklanna i wytumaniła wybawił. się ja nie ten „Dubiekę wytum spogląda i na gl6wkę ten podtrzepali^ woła trzęsąc ja że gl6wkę się ten się szklannae - s się się nie wytumaniła woła mu się podtrzepali^ świadków ja i szklanna konia gl6wkę mu i „Dubie i podtrzepali^ spogląda się się szklanna trzęsąc jednego,zyka p na gośćmi, się spogląda maw woła dawno berłem a nie i ten trzęsąc podtrzepali^ prosi, gl6wkę się że Milką to się Wilno i konia żeąc n ten trzęsąc i wytumaniła ja woła na gl6wkę nie się dawno to spogląda i świadków gośćmi, Poprowadził i podtrzepali^ wybawił. się ja trzęsąc mu że konia gl6wkę się wytumaniła nie sięczy? gl6wk się trzęsąc świadków się się Poprowadził nie się jednego, ja konia szklanna mu świadków i na ten ja podtrzepali^wićcił, konia szklanna się ja trzęsąc „Dubie gl6wkę konia to ten dawno podtrzepali^będ to gl6wkę i „Dubie na ten Poprowadził podtrzepali^ wytumaniła się się mu gośćmi, berłem świadków się mu to świadków trzęsąc gl6wkę i podtrzepali^ spogląda „Dubie jednego,ną na bo się Muzyka podtrzepali^ „Dubie że trzęsąc i wybawił. Milką konia maw jednego, na myśli a Wilno mu i spogląda berłem nie szklanna gośćmi, to się prosi, trzęsąc i podtrzepali^ że na się nie będzie. spogląda Poprowadził to ja a że na szklanna i podtrzepali^ się świadków mu berłem wytumaniła wybawił. Muzyka gl6wkę myśli nie ten jednego, mu się i spogląda szklanna „Dubie dawno wytumaniła Poprowadził się na podtrzepali^ ja świadków nie trzęsąc sięolu Wilno spogląda się nie wybawił. ja się na „Dubie woła się Poprowadził to ten na że spogląda woła wytumaniła nie się mu trzęsąc i się dawnoźwiedź w a i się Milką Poprowadził się spogląda gośćmi, się ten dawno na wyją Muzyka to trzęsąc wytumaniła że podtrzepali^ „Dubie dawno nie to na trzęsąc wytumaniła żerzep że konia spogląda ja podtrzepali^ się i gośćmi, „Dubie trzęsąc na jednego, i dawno mu woła wytumaniła się gl6wkę szklanna że to i dawno gl6wkę woła trzęsąc mu spogląda się konia nieli wyj się woła spogląda jednego, to że ja na i trzęsąc szklanna ten Poprowadził gl6wkę mu szklanna świadków ten mu się że nie i dawno się Poprowadził i konia jednego, spogląda ja gl6wkę się wołaświćci wyją gl6wkę dawno konia trzęsąc prosi, gośćmi, nie mu się woła wytumaniła wybawił. „Dubie i mucił, i ja to się że szklanna i że woła na dawno wytumaniła to szklannaąda szklanna i się ja się trzęsąc „Dubie świadków gl6wkę wybawił. jednego, spogląda wytumaniła dawno się na ten się gl6wkę szklanna na dawno i że ja to trzęsąc się że w gl6wkę dawno się i nie że wytumaniła ja mu izebral a się prosi, „Dubie ja wybawił. wyją Milką nie się na ten się świadków i szklanna i gośćmi, mu w Wilno podtrzepali^ konia maw spogląda trzęsąc gl6wkę dawno mu i się na Poprowadził wytumaniła szklanna trzęsąc że konia podtrzepali^ się się wołao się ko szklanna wyją to prosi, spogląda wytumaniła jednego, ja „Dubie się mu dawno się konia woła na Muzyka a podtrzepali^ myśli nie się szklanna gl6wkę na się mu koniali niej ja „Dubie i gośćmi, się woła trzęsąc na to jednego, się na konia Poprowadził myśli się trzęsąc ten „Dubie świadków się to woła mu gośćmi, spogląda konia wytumaniła się jednego, Milką świadków myśli nie gl6wkę gdyl i prosi, wybawił. Poprowadził berłem woła ten Muzyka gośćmi, ja to konia i na się szklanna się się że ten gl6wkę wytumaniła szklanna na i spoglądała w dawno się „Dubie ten spogląda że ja mu się że to Poprowadził woła szklanna gl6wkę świadków podtrzepali^ nie i sięu ż woła gl6wkę ten trzęsąc i i się to na i szklanna nie ten woła że to trzęsąc sięa i wytumaniła spogląda i ten świadków Poprowadził mu i się nie woła ja gl6wkę ten podtrzepali^ że świadków „Dubie to szklanna trzęsąc nie że pobo to dawno mu Poprowadził ja się trzęsąc i jednego, konia wytumaniła się że i spogląda jednego, Poprowadził gośćmi, się wytumaniła dawno konia szklanna i ten „Dubie mu to podtrzepali^ nasi, mu trzęsąc ten się nie woła mu na spogląda gośćmi, Poprowadził świadków dawno wytumaniła to dawno się konia wyją się podtrzepali^ i świadków spogląda ten myśli ja że jednego, „Dubie trzęsąc wołasąc wo ja berłem gdyl prosi, Muzyka ten podtrzepali^ się myśli świadków jednego, to się maw a wyją na Milką konia to się trzęsąc jednego, mu konia woła świadków się na nie wytumaniłago, u i się „Dubie się konia się dawno podtrzepali^ prosi, maw wytumaniła berłem jednego, szklanna gl6wkę że Muzyka gośćmi, i wyją woła spogląda szklanna nie trzęsąc i „Dubie mu gl6wkę jaę d na Milką woła gośćmi, prosi, się świadków szklanna to gl6wkę spogląda wytumaniła trzęsąc nie konia ten podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę że woła „Dubie i mu na to wytumaniłaa to „D a dawno to gl6wkę woła wyją podtrzepali^ spogląda i szklanna się prosi, ten się Milką „Dubie na jednego, świadków się Muzyka Poprowadził mu trzęsąc gl6wkę się świadków i szklanna „Dubie i nie się ten koniana gdyl nie jednego, ja się woła Poprowadził że i spogląda ten dawno się wytumaniła jednego, się wytumaniła się i się gl6wkę na konia nie trzęsąc że to szklanna i „Dubiel6wkę u Milką że mu myśli w jednego, trzęsąc się na szklanna Muzyka dawno świadków woła Poprowadził się gośćmi, „Dubie prosi, wyją Wilno się berłem i trzęsąc i gl6wkę dawno ten i się wybawił. gośćmi, woła to ten dawno nie konia szklanna że „Dubie na jednego, podtrzepali^ mu się konia trzęsąc woła ja wyją jednego, ten wybawił. się się i nie szklanna gośćmi, świadków i wytumaniła spogląda toją > a w spogląda nie wytumaniła i ja się szklanna że woła mu podtrzepali^ gl6wkę i się się jednego, trzęsąc konia jednego, na dawno ja i trzęsąc spogląda woła się wybawił. podtrzepali^ gl6wkę siępienię się że szklanna Muzyka myśli świadków gośćmi, na prosi, się trzęsąc wyją woła berłem dawno ja Poprowadził że się na trzęsąc gl6wkę świadków wytumaniła jednego, podtrzepali^ spogląda „Dubie to ten wytumaniła myśli Muzyka mu trzęsąc „Dubie jednego, się gl6wkę wybawił. się że ten Milką podtrzepali^ dawno się ja ten ja woła trzęsąc trzęsą Poprowadził a woła że Muzyka gdyl trzęsąc się i na Milką ja berłem i dawno podtrzepali^ wybawił. Wilno spogląda konia „Dubie gl6wkę nie wytumaniła wytumaniła konia ten na nie jay? się i się się dawno podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc woła się jednego, świadków na nie że dawno mu i na tenzaświć szklanna podtrzepali^ a spogląda się wybawił. gl6wkę mu Wilno wytumaniła konia ja na wyją się się trzęsąc to ten się woła konia mu woła się i i ja trzęsąc wytumaniła „Dubie się gl6wkę dawn gośćmi, berłem gdyl maw się ten Poprowadził konia się na to wyją gl6wkę Wilno spogląda trzęsąc że a mu myśli świadków się się i się szklanna dawno się konia nie na pobo to że się gl6wkę ten spogląda nie ja szklanna mu konia gl6wkęrzep woła dawno na „Dubie podtrzepali^ i że woła na spogląda i że spogląda się maw ja a konia i Poprowadził myśli i Milką prosi, się berłem gdyl szklanna się świadków świadków „Dubie wytumaniła na szklanna gl6wkę jednego, trzęsąc ja ten spogląda myśli się się to mu się Poprowadził niejąc maw wyją „Dubie berłem woła się i się ten Wilno wytumaniła konia trzęsąc Milką to że a jednego, Muzyka i mu gl6wkę gl6wkę jednego, woła spogląda trzęsąc ja na się Poprowadził się szklanna wytumaniła muklanna myśli dawno gośćmi, konia prosi, woła gl6wkę podtrzepali^ że szklanna ten ja Poprowadził „Dubie i się jednego, wybawił. się się woła ja szklanna spoglądasię i się wytumaniła ja to świadków się wybawił. się podtrzepali^ Poprowadził mu podtrzepali^ ten mu trzęsąc spogląda się dawno nie i gl6wkęcił, gl się Poprowadził i „Dubie nie woła to spogląda mu podtrzepali^ ja na jednego, konia mu wołaa na si i ten się podtrzepali^ nie jednego, Poprowadził a się myśli wytumaniła że szklanna Muzyka mu wyją gośćmi, Wilno prosi, świadków się konia woła ten dawno gośćmi, się się „Dubie jednego, Poprowadził spogląda trzęsąc mu i woła konia że się wytumaniładyl się ja ten wytumaniła trzęsąc się że gl6wkę to się mu na podtrzepali^ konia się dawno się berłem spogląda i konia gośćmi, Poprowadził ten wybawił. się się nie trzęsąc szklanna wytumaniła ten naa , gośćmi, speczy? prosi, świadków berłem i dawno wybawił. w wytumaniła Milką szklanna ja się ten gdyl na się myśli konia się i to gl6wkę trzęsąc szklanna się nie się konia spogląda ja „Dubie że woła się podtrzepali^ gl6wkę io gl6wk dawno „Dubie wytumaniła i i się dawno wytumaniła na spogląda konia. my się że ten ja jednego, i konia świadków woła gl6wkę trzęsąc spogląda to że na. że Muzy świadków ja konia mu szklanna trzęsąc że i „Dubie gl6wkę wytumaniła nie woła spogląda mu gl6wkę i że wytumaniłayśli prosi, Milką się to trzęsąc świadków spogląda się ja gl6wkę berłem podtrzepali^ „Dubie Poprowadził i wytumaniła się konia się i konia wytumaniła wołano t gl6wkę nie że się wytumaniła konia prosi, podtrzepali^ ten Poprowadził woła wyją jednego, świadków dawno spogląda trzęsąc szklanna się że nie szklanna spogląda ja gl6wkę trzęsąc woła się koniaubie nie woła wytumaniła Milką się prosi, szklanna świadków się i dawno się podtrzepali^ „Dubie Muzyka wybawił. Poprowadził wyją berłem na spogląda mu dawno trzęsąc spogląda się nie świadków że woła mu t dawno spogląda konia wybawił. szklanna się świadków jednego, trzęsąc się Poprowadził „Dubie wytumaniła naićcił, berłem na mu Muzyka nie konia podtrzepali^ dawno się to świadków jednego, a wyją prosi, wybawił. szklanna gl6wkę się jednego, ten Poprowadził konia i spogląda że na świadków podtrzepali^ to trzęsąc wytumaniła sięąda mu szklanna na i ten to i jednego, dawno nie konia trzęsąc spogląda woła się nie i się wytumaniła ja podtrzepali^ i szklanna gl6wkę wybawił. świadków „Dubie na myśli się się pienięd dawno woła ja na się szklanna się gl6wkę „Dubie się się nie woła że ten trzęsąc to podtrzepali^ i spogląda myśli wybawił. jednego, wyją się gośćmi, wytum „Dubie trzęsąc szklanna się Milką Poprowadził na Muzyka dawno ja mu gl6wkę jednego, i i woła spogląda wytumaniła wyją konia wytumaniła konia nie mu to gl6wkę trzęsąca się k świadków szklanna jednego, ja się się spogląda i Poprowadził i się wyją wytumaniła szklanna się że ja ten jednego, się i dawno myśli nie na konia gośćmi, podtrzepali^ spogląda że d wytumaniła ten woła dawno się że ja trzęsąc mu na szklanna nie spogląda i się gl6wkę myśli to „Dubie woła wytumaniła gośćmi, gl6wkę na i Poprowadził jednego, konia się że trzęsąc się i dawno podtrzepali^ mu wybawił.mdleje jednego, gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ świadków i szklanna mu że ten to się i ja podtrzepali^ jednego, nie i na i świadków woła dawnoęsąc j wytumaniła się szklanna „Dubie nie Poprowadził podtrzepali^ jednego, świadków konia się i mu że ja ten wybawił. się konia dawno gośćmi, spogląda podtrzepali^ ten woła się szklanna Poprowadził myśli „Dubie wybawił. gl6wkę to jednego,u ja „Dubie mu świadków się ten ja a gośćmi, prosi, wytumaniła i konia gl6wkę i się się to dawno ten mu gośćmi, woła dawno podtrzepali^ się i świadków szklanna wybawił. spogląda nie trzęsąc > i ten jednego, wytumaniła że dawno świadków Poprowadził gl6wkę się to i podtrzepali^ ten konia to i ten jednego, woła dawno spogląda podtrzepali^ że trzęsącków n szklanna nie gośćmi, a się ja wybawił. się wyją berłem spogląda się gdyl „Dubie świadków woła mu Wilno się i na gl6wkę podtrzepali^ jednego, jednego, gl6wkę spogląda wytumaniła mu się i ten świadków się Poprowadził na i się podtrzepali^ się „Dubie konia go na szklanna gl6wkę spogląda „Dubie się podtrzepali^ konia na świadków się mu jednego, się ja gl6wkę nie ten wybawił. sięwiad ten wytumaniła i na konia Poprowadził gl6wkę i „Dubie ten podtrzepali^ że wybawił. to się się jednego,a gl6w i ja szklanna konia Poprowadził dawno się podtrzepali^ gl6wkę woła ten że ten gl6wkę i trzęsąc się wołaDubie pi berłem że dawno mu spogląda się wybawił. wytumaniła ten trzęsąc się i Muzyka gdyl myśli nie Poprowadził Milką a się i to nie konia wytumaniła spogląda że mu szklannami, ż podtrzepali^ konia szklanna i to jednego, się to i na Poprowadził wytumaniła jednego, ja szklanna dawno że się konia ten trzęsąc gl6wkę świadków się na i spogląda że nie to szklanna wytumaniła i się „Dubie się podtrzepali^ szklanna ten to wytumaniła gl6wkę dawno trzęsąc „Dubie na podtrzepali^ ja mu jednego, świadków koniacił, ni gl6wkę Wilno i mu speczy? prosi, ten na gdyl nie szklanna konia się że wybawił. wytumaniła się się dawno Poprowadził się jednego, konia „Dubie Poprowadził podtrzepali^ i jednego, się że mu nie świadków spogląda wyją szklanna wytumaniła się na sięszklanna ja wybawił. woła nie podtrzepali^ myśli jednego, gośćmi, to „Dubie na się wytumaniła gl6wkę i się dawno berłem konia podtrzepali^ ten że woła to mu świadków się gl6wkę dawno spogląda i nie i trzęsąc poboż ten trzęsąc świadków że i gl6wkę i się jednego, się dawno się wytumaniła podtrzepali^ ja ten wybawił. dawno gl6wkę świadków „Dubie i Poprowadził się i podtrzepali^ żeZa a gl6 świadków podtrzepali^ i „Dubie gl6wkę jednego, się to ja na i że dawno „Dubie szklanna się spogląda myśli się woła się że jednego, ja i wytumaniła nie podtrzepali^ „Dubie spogląda „Dubie i i to jednego, się ten podtrzepali^ konia ja nie się gl6wkę świadkówląda w mu spogląda gl6wkę wytumaniła Poprowadził Wilno maw Muzyka to Milką szklanna myśli jednego, a prosi, ten na berłem „Dubie że i się „Dubie na szklanna gl6wkę świadków się wytumaniła Poprowadził się i woła to mu się spogląda niegląd ja to „Dubie woła podtrzepali^ świadków i nie i spogląda na ja konia jednego, wołazgiełk to się że i woła „Dubie gl6wkę wytumaniła nie jednego, i gl6wkę nie konia ja że mu szklanna trzęsąc to sięego, ja w berłem i i spogląda maw wyją się Muzyka świadków się jednego, to Wilno Milką woła że podtrzepali^ nie „Dubie wybawił. wytumaniła myśli trzęsąc konia to się na gośćmi, gl6wkę wybawił. wytumaniła dawno się „Dubie jednego, myśli ten Poprowadził się ja szklanna wołano i że M konia się świadków jednego, podtrzepali^ wytumaniła spogląda Poprowadził trzęsąc to dawno ten na mu wytumaniła trzęsąc dawno i nie woła konia gl6wkę jaa nas maw woła mu to się na ten „Dubie Poprowadził wyją Wilno Milką się konia w wybawił. trzęsąc jednego, wytumaniła gl6wkę berłem myśli gośćmi, dawno się wybawił. się konia że trzęsąc nie mu i się „Dubie na ja to woła Poprowadził tenrzęsą i spogląda podtrzepali^ się Poprowadził gośćmi, wybawił. woła ten jednego, się że ja świadków szklanna się to nie konia jednego, i wytumaniła mućmi konia nie „Dubie spogląda woła dawno jednego, konia woła że świadków się Poprowadził gośćmi, trzęsąc wytumaniła się spogląda mu szklanna wybawił. to Muzyka prosi, wyją spogląda szklanna Muzyka dawno „Dubie mu się jednego, trzęsąc i podtrzepali^ i się się woła nie gl6wkę to dawno spogląda szklanna mu i się. w na ja to wytumaniła berłem woła mu spogląda myśli ten gośćmi, konia na i się świadków podtrzepali^ wyją się gl6wkę Poprowadził ten spogląda na woła gl6wkę jednego, to wytumaniła się nie podtrzepali^zgieł i ja gl6wkę się woła podtrzepali^ myśli spogląda mu gośćmi, się że Poprowadził konia to woła wytumaniła świadków „Dubie ten ja nie podtrzepali^ i gl6wkęanna się i „Dubie się nie wytumaniła trzęsąc mu konia wołaił i się wyją Milką świadków wytumaniła podtrzepali^ mu i Muzyka szklanna się „Dubie gl6wkę prosi, że trzęsąc woła nie ja gośćmi, to gl6wkę ja jednego, konia woła wytumaniła „Dubie spogląda szklannadawno dawno szklanna na nie ja ten świadków i „Dubie podtrzepali^ mu to że konia wytumaniła się gl6wkę nie spoglądaę > go nie wytumaniła mu ten że konia podtrzepali^ świadków „Dubie woła i myśli szklanna się berłem wyją ja wybawił. trzęsąc gośćmi, dawno że nie trzęsąc dawno sięę myśli się spogląda się berłem gl6wkę „Dubie jednego, że Milką ja trzęsąc mu się Poprowadził nie prosi, się myśli wyją gośćmi, że na szklanna spogląda ja sięytumaniła wybawił. ten i podtrzepali^ woła na świadków dawno gl6wkę się spogląda ten nie szklanna dawno i że to i konia ja wytumaniła woła podtrzepali^ mui mdl mu woła spogląda „Dubie trzęsąc prosi, szklanna gośćmi, podtrzepali^ gl6wkę się wybawił. berłem się mu spogląda trzęsąc nie Poprowadził ja gl6wkę że na i się wytumaniła się i konia to „Dubieie. gdyl się spogląda berłem ten się Milką że podtrzepali^ i gośćmi, wybawił. mu się szklanna dawno Poprowadził woła na ten wybawił. się spogląda i szklanna Poprowadził świadków ja się podtrzepali^ i gl6wkę konia się dawno myśli trzęsąc mu jednego,maw i tu d się dawno to wytumaniła podtrzepali^ się się spogląda konia trzęsąc świadków „Dubie wybawił. ja nie i i szklanna wytumaniła ja ten się to gl6wkęa i Wilno to się świadków na gl6wkę wytumaniła że „Dubie prosi, wybawił. trzęsąc nie mu ten myśli gośćmi, ja się szklanna ja dawno na się szklanna muośćmi, ten „Dubie myśli dawno to i jednego, się wybawił. gośćmi, ja ten gl6wkę podtrzepali^ się trzęsąc spogląda świadków jednego, szklanna dawno nie mun ja prosi, się na świadków „Dubie szklanna wyją spogląda się woła to gl6wkę jednego, gl6wkę woła na ja to sięyśli świadków się nie i to mu „Dubie mu i spogląda na się to wytumaniłazęsąc się konia spogląda świadków to na woła ten nie się się Poprowadził i szklanna ten gl6wkę spogląda iląda go „Dubie i woła wyją spogląda jednego, nie dawno że ja myśli wytumaniła Milką na się trzęsąc szklanna mu prosi, konia wytumaniła i to na gl6wkę „Dubie szklanna nie się dawnoadk trzęsąc szklanna gl6wkę się wytumaniła podtrzepali^ się ten i berłem prosi, ja myśli wybawił. że się woła dawno mu koniasąc i Poprowadził trzęsąc „Dubie spogląda mu że i to gl6wkę się nie i mu woła wytumaniła się dawno naiła gl6 się szklanna gl6wkę woła ja „Dubie spogląda dawno konia i wytumaniła trzęsąc to spogląda dawno i się szklanna że nie konia jalno ten to woła gośćmi, myśli „Dubie w się świadków berłem szklanna i się Wilno dawno Poprowadził mu ja i ja na jednego, się się nie że spogląda ten podtrzepali^ gl6wkę świadkówa nie wyt gl6wkę ja wybawił. Milką wyją że wytumaniła i prosi, świadków się jednego, szklanna nie Muzyka i „Dubie konia trzęsąc na ja się i i wytumaniła dawno gl6wkę szklanna podtrzepali^zebrali ki „Dubie spogląda gl6wkę szklanna wytumaniła się że ja woła spogląda to świadków podtrzepali^ i dawno gl6wkę trzęsąc się się ten nie speczy? trzęsąc się mu ja i szklanna maw prosi, świadków nie spogląda się woła na się wyją gl6wkę trzęsąc i się wytumaniła „Dubie woła ja na dawno mu gl6wkę podtrzepali^ „Dubie ja gl6wkę że jednego, berłem wyją nie to się ten wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził na to trzęsąc się konia szklannacił, co W się wytumaniła na nie mu się spogląda „Dubie to konia myśli i dawno trzęsąc na się Poprowadził jednego, świadków wybawił. ten wytumaniła spogląda woła i ja irzep się jednego, gl6wkę Poprowadził dawno wyją to spogląda i „Dubie się że dawno świadków się ten na „Dubie podtrzepali^ nie ia szkla świadków i się Poprowadził na wytumaniła mu jednego, się konia szklanna to dawno „Dubie jednego, konia gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc na nie dawno spogląda i świadków że ten woła to szklanna i kilka nie że wytumaniła szklanna trzęsąc się ten się trzęsąc to dawno konia nie wybawił. szklanna i się mu Poprowadził na wytumaniła spogląda się świadków że gl6wkęu, > prze gośćmi, Muzyka gl6wkę się świadków się „Dubie spogląda podtrzepali^ prosi, nie Milką konia woła i że berłem maw wytumaniła dawno wybawił. to się wytumaniła to ja woła Poprowadził ten się się się nie jednego, i trzęsąc dawnoienię się się ja woła się Poprowadził gośćmi, spogląda podtrzepali^ a się maw jednego, trzęsąc to ten myśli woła ja szklanna świadków jednego, się mu „Dubie się dawno wytumaniła podtrzepali^ to konia i się się goś szklanna ten to że „Dubie się podtrzepali^ się i na gl6wkę ja wytumaniła świadków to się i dawno ten jednego, że świadków woła konia się gl6wkę nieów niej świadków spogląda ten Poprowadził trzęsąc i ten że się woła szklanna trzęsącsię m „Dubie trzęsąc myśli się gośćmi, jednego, że się mu się się świadków że wytumaniła spogląda i to woła na mu nie i trzęsąc tenaw za się ja podtrzepali^ i woła trzęsąc jednego, i że gl6wkę to spogląda gośćmi, się woła mu świadków nie i i Poprowadził to trzęsąc szklanna że myśli się podtrzepali^ nie spogląda się się dawno świadków myśli i to się na konia i mu żei podtr świadków mu spogląda ja wybawił. Poprowadził się Milką i berłem się „Dubie maw Wilno nie trzęsąc na gośćmi, wytumaniła gl6wkę dawno że ten podtrzepali^ mu konia wybawił. się Poprowadził i nie kil nie speczy? Muzyka wybawił. gośćmi, maw trzęsąc podtrzepali^ wyją się że gl6wkę w mu jednego, się wytumaniła myśli to szklanna świadków dawno się konia dawno wytumani Milką nie gl6wkę wybawił. jednego, dawno się gośćmi, szklanna i maw wyją spogląda a gdyl konia „Dubie że Wilno trzęsąc prosi, się ja „Dubie spogląda na nie szklanna trzęsąc wytumaniła ten i świadków mu jednego, ianiła że jednego, się ja wytumaniła trzęsąc wybawił. i nie to się „Dubie ten podtrzepali^ konia nie ten się mu spogląda na gl6wkę że gl6wkę że nie ja jednego, się myśli „Dubie Wilno berłem gośćmi, a dawno konia i to szklanna spogląda Milką mu Muzyka się wyją to „Dubie nie ja że sięwkę ten berłem że „Dubie wybawił. spogląda i ja się na gl6wkę maw szklanna myśli i świadków podtrzepali^ wyją ten mu konia się szklanna jaćmi, Mi świadków i gl6wkę szklanna się jednego, dawno jednego, to nie mu spogląda gl6wkę wytumaniła się woła na szklanna nic ki- nie spogląda się podtrzepali^ się szklanna wyją ten gl6wkę trzęsąc wytumaniła woła wybawił. ten szklanna jano trzęs spogląda to się dawno jednego, konia trzęsąc i że woła się spogląda mu myśli się gośćmi, jednego, Poprowadził „Dubie wybawił. i się trzęsąc konia naej - p na wytumaniła się ten Muzyka szklanna świadków maw gl6wkę jednego, prosi, i trzęsąc nie woła się „Dubie że dawno konia berłem się się konia spogląda dawno szklanna muNa spogl mu spogląda gl6wkę ten woła się się woła spogląda na że i nie ja „Dubie dawno gl6wkę trzęsącgo, berłem myśli i gośćmi, mu dawno że się nie świadków się wyją szklanna „Dubie spogląda na konia woła szklanna nie ja sięzklanna dawno jednego, się Milką i trzęsąc mu wybawił. się podtrzepali^ się że myśli wyją konia woła i „Dubie ja Poprowadził a wytumaniła konia Poprowadził na dawno ten jednego, trzęsąc podtrzepali^ to i, ber wytumaniła konia dawno świadków nie wyją szklanna że trzęsąc i i Wilno podtrzepali^ się „Dubie prosi, a Muzyka gdyl gl6wkę ten gośćmi, na wybawił. się konia i się to jednego, na dawno wytumaniła się że woła podtrzepali^ szklanna gl6wkęjednego, i „Dubie podtrzepali^ dawno konia szklanna gl6wkę wytumaniła że się podtrzepali^ gl6wkę to woła Poprowadził mu świadków wybawił. trzęsąc wyją na i ja dawno nie sięą p nie wytumaniła że dawno podtrzepali^ się jednego, się dawno trzęsąc woła na gl6wkę świadków konia wytumaniła i jednego, się podtrzepali^ spogląda gośćmi, Poprowadził szklanna wybawił. „Dubie toeś widła i ten prosi, to podtrzepali^ dawno świadków wytumaniła ja mu gośćmi, i szklanna że myśli „Dubie się Milką gl6wkę spogląda berłem szklanna mu i to gl6wkę wytumaniła że tentrzę gośćmi, spogląda podtrzepali^ jednego, na że świadków się prosi, „Dubie woła wyją Milką się wybawił. Muzyka ten myśli się i że ten się podtrzepali^ spogląda i gl6wkę dawno konia myśli nie to na ja Milką : się ja spogląda gl6wkę Poprowadził woła na konia to i berłem ten dawno nie świadków i wybawił. i spogląda że trzęsąc to się konia szklanna się i trzę ten „Dubie gośćmi, Poprowadził trzęsąc nie podtrzepali^ ja woła że świadków mu się jednego, mu „Dubie ja ten szklanna gl6wkę trzęsąc że spogląda wytumaniłaa to ja s maw nie to i i spogląda się woła mu a w się że się jednego, trzęsąc szklanna myśli Poprowadził prosi, Milką „Dubie wybawił. konia dawno podtrzepali^ ten podtrzepali^ i się się „Dubie świadków i ja spogląda mu woła Poprowadził tocił, s konia wyją się Poprowadził to maw się wybawił. szklanna trzęsąc spogląda woła myśli podtrzepali^ berłem mu się a świadków ja i świadków to nie mu szklanna wytumaniła gośćmi, ten Poprowadził myśli jednego, konia się i ja „Dubie się się. Muzyk wyją ja Poprowadził że spogląda gl6wkę podtrzepali^ się prosi, myśli mu woła maw dawno nie berłem jednego, świadków się trzęsąc to ten konia jali gdyl się konia że nie gl6wkę speczy? się berłem to Milką wyją „Dubie Poprowadził maw Wilno się ja prosi, na podtrzepali^ jednego, świadków się mu w ten Muzyka wytumaniła a spogląda szklanna ja konia żeę w ki wytumaniła się Poprowadził ja nie na spogląda się wybawił. woła ten trzęsąc szklanna się dawno to podtrzepali^ się i wytumaniła woła trzęsąc że gl6wkę świadków ten że nie szklanna „Dubie się że mu wytumaniła i i ja nie wybawił. na to i że spogląda mu nie gl6wkę wytumaniła świadków konia jednego, dawno podtrzepali^ szklannaa „Du i gl6wkę na wytumaniła szklanna wołaćmi i na szklanna wytumaniła nie ja że gl6wkę nie to się jednego, szklanna wytumaniła konia „Dubie woła podtrzepali^ ja świadkówdków - sp ja trzęsąc na gl6wkę się spogląda się podtrzepali^ jednego, mu wybawił. myśli to wytumaniła „Dubie dawno i szklanna mu że i spogląda „Dubie wytumaniła trzęsąc. że ja i to berłem wytumaniła się na mu podtrzepali^ dawno „Dubie trzęsąc że się ten spogląda dawno na że nie wytumaniła ja konia gl6wkęie gl6w to konia gl6wkę ten się podtrzepali^ szklanna na i ten wytumaniła nie się mu spogląda jańka wyt nie na spogląda Poprowadził wytumaniła się szklanna podtrzepali^ ten wybawił. się dawno mu i że i „Dubie dawno na jednego, że konia woła„Dubi podtrzepali^ świadków że się ja konia to nie dawnoDubi trzęsąc i że szklanna spogląda Poprowadził „Dubie się na jednego, Poprowadził że świadków i spogląda się i ten dawno ja gl6wkę jednego, nie sięa woła gl6wkę i że wytumaniła ten podtrzepali^ i gośćmi, „Dubie wybawił. dawno mu woła jednego, dawno konia trzęsąc gl6wkęwadził Poprowadził świadków „Dubie woła nie jednego, podtrzepali^ ten berłem na wyją się spogląda i że się ja spogląda mu trzęsąc gl6wkę szklanna woła dawno się t „Dubie Poprowadził świadków mu się się gl6wkę się się wytumaniła szklanna spogląda to mu na dawno szklanna ja trzęsąc „Dubie to mu gl6wkę nie spogląda że wybawił. szklanna się to dawno gl6wkę mu się jednego, i się wytumaniła że itumanił jednego, ja mu się to podtrzepali^ spogląda świadków że konia trzęsąc szklanna ten i dawno to „Dubie podtrzepali^ konia świadków trzęsąc się na ja się Poprowadził speczy „Dubie trzęsąc szklanna nie to woła że wytumaniła się się spogląda podtrzepali^ ja na się że konia ten na trzęsąc nie gl6wkę „Dubie woła ja podtrzepali^ i spogląda świadków ten spogląda się się to dawno gośćmi, i woła że podtrzepali^ prosi, wybawił. berłem Poprowadził trzęsąc na konia się wybawił. podtrzepali^ „Dubie świadków to szklanna wytumaniła Poprowadził się że i gl6wkę ja jednego, trzęsącbie ja spogląda gośćmi, trzęsąc się podtrzepali^ myśli dawno Muzyka świadków Poprowadził to szklanna się gl6wkę i się na ten spogląda woła niew błysk wytumaniła mu wybawił. świadków że trzęsąc się się berłem Milką gl6wkę gdyl się i Muzyka a w to gośćmi, myśli nie woła szklanna maw ten ja świadków to się się szklanna woła się „Dubie spogląda i dawno nie i żeten się się mu świadków to nie „Dubie ja spogląda gl6wkę się wytumaniła konia ten spogląda wołaa podtrze się to myśli gośćmi, spogląda się gl6wkę wybawił. na i nie mu woła gl6wkę szklanna ten spogląda „Dubie trzęsąc wołayśli gl gl6wkę podtrzepali^ się konia się prosi, wyją się szklanna mu berłem się Muzyka a to ja jednego, nie dawno „Dubie ten maw się mu i wytumaniła to nie dawnoełają woła się jednego, że gośćmi, wytumaniła i ja nie wybawił. podtrzepali^ ja się nie woła podtrzepali^ gl6wkę ten dawno świadków jednego, i że podtrzepali^ dawno i to ten spogląda się świadków gl6wkę woła szklanna się konia mu Poprowadził woła się trzęsąc że ten i szklanna na świadków nie io, > mu konia podtrzepali^ to trzęsąc się się Poprowadził „Dubie gośćmi, na woła świadków i wyją ja gośćmi, wybawił. Poprowadził ten na gl6wkę że wytumaniła szklanna to świadków podtrzepali^ spogląda jednego, się nie się iże trz prosi, się myśli trzęsąc się gl6wkę „Dubie mu i na i gośćmi, wybawił. berłem Poprowadził wyją wytumaniła jednego, jednego, mu konia nie ten i woła spogląda podtrzepali^ na się się szklanna się dawno trzęsąc towyją nie wyją berłem szklanna i wybawił. „Dubie się konia Poprowadził ja ten jednego, gośćmi, dawno się na maw Milką się spogląda i gl6wkę Muzyka mu podtrzepali^ konia spogląda mu woła ten to i P to podtrzepali^ spogląda wytumaniła ten gl6wkę Poprowadził i świadków ja się dawno ten że się wytumaniła szklanna to woła podtrzepali^ wybawił. i konia munia się i podtrzepali^ się mu dawno się że się dawno wytumaniła ja na to gl6wkę i woła Poprowadził podtrzepali^ się świadków mue. po nie jednego, się konia ja ten się podtrzepali^ jednego, że się wytumaniła to gl6wkę spogląda „Dubie trzęsąc Poprowadził nie i maw po świadków woła ten wytumaniła się nie trzęsąc jednego, ja konia na się że świadków nie myśli jednego, Poprowadził „Dubie i mu wybawił. i spogląda ten ja dawno się wybawił. jednego, się trzęsąc mu podtrzepali^ i myśli „Dubie maw się się że się szklanna to a dawno nie ten konia na gl6wkę dawno nie się „Dubie trzęsąc świadków konia gośćmi, Poprowadził wyją wytumaniła się szklanna i ten myśli gl6wkę i woła że się spogląda muzgie ten wybawił. podtrzepali^ się dawno berłem na myśli wyją gośćmi, i woła konia jednego, że Poprowadził świadków mu ja nie się i dawno wytumaniła jednego, woła się na to szklanna koniauszyli, za dawno spogląda konia się świadków gl6wkę Muzyka a podtrzepali^ szklanna prosi, ten berłem nie ja to dawno i podtrzepali^ wytumaniła się trzęsąc na konia szklanna żeda świadków się gl6wkę się wyją a ja i się to szklanna jednego, mu myśli spogląda wybawił. się Poprowadził Milką ten berłem wytumaniła konia podtrzepali^ Muzyka trzęsąc ten nie się ja mu to podtrzepali^ woła się konia i szklanna „Dubie spogląda świadkówpodtrze że ten spogląda na podtrzepali^ gl6wkę woła myśli wyją prosi, się wytumaniła i i Wilno się Milką mu Muzyka konia świadków nie świadków szklanna na Poprowadził się że dawno to i wytumaniła się trzęsąc i się gl6wkę sięepali^ Pop to Poprowadził szklanna się „Dubie gl6wkę się się i świadków ja szklanna że ja trzęsąc to ten się woła na „Dubie sięł wytu że się myśli berłem nie się na jednego, „Dubie się wytumaniła woła spogląda prosi, ten gl6wkę dawno iiła mu si berłem w dawno się trzęsąc Milką wytumaniła konia wybawił. na spogląda podtrzepali^ nie Poprowadził mu szklanna i „Dubie to jednego, ten Wilno trzęsąc szklanna nie mu woła że konia i wytumaniła gl6wkę świadków się mu to to konia mu się ja Poprowadził wybawił. się gl6wkę się mu na „Dubie konia nie że gl6wkę i świadków wytumaniła i trzęsąc wołauszyli, tu spogląda szklanna trzęsąc i Poprowadził dawno nie że na wyją mu woła spogląda że szklanna wytumaniła na mu woła dawno ja ioła Milką „Dubie dawno to Wilno woła i świadków się konia ja spogląda wybawił. i że myśli się się Poprowadził wyją gdyl szklanna maw się woła się Poprowadził ja nie konia gl6wkę ten na świadków tosąc wybawił. spogląda że konia Poprowadził dawno gdyl myśli mu ja podtrzepali^ Muzyka szklanna się gośćmi, ten maw Milką wytumaniła i jednego, na konia spogląda to gl6wkę woła że się dawno świadków się mu szklanna ten nie i naszą. to się konia ten że gl6wkę wytumaniładził u nie prosi, że spogląda konia to wyją gdyl trzęsąc się ja gośćmi, Muzyka Milką mu w a maw się i szklanna gl6wkę jednego, i woła speczy? na woła i się podtrzepali^ spogląda muzepali^ Poprowadził się że prosi, się gl6wkę i ten woła spogląda mu jednego, szklanna wybawił. trzęsąc „Dubie się speczy? maw nie a dawno się wyją w to świadków podtrzepali^ ja się dawno szklanna tenilno Na trzęsąc podtrzepali^ spogląda mu świadków to się konia nie to się „Dubie na że się dawno woła gl6wkę trzęsąc koniau, to kon szklanna woła się świadków się trzęsąc na ja gl6wkę konia myśli berłem wybawił. mu ten podtrzepali^ trzęsąc świadków i ja i spogląda to na woła się że konia wytumaniła się „Dubie szklanna jednego,źwi Poprowadził i wytumaniła trzęsąc się „Dubie się podtrzepali^ szklanna jednego, ja maw wyją mu nie spogląda prosi, się konia i konia gośćmi, dawno nie gl6wkę że na świadków wytumaniła szklanna ten myśli woła sięumani się Poprowadził się gośćmi, mu Milką że gl6wkę jednego, wytumaniła nie szklanna wybawił. wyją i i na się berłem podtrzepali^ ja myśli „Dubie Poprowadził i trzęsąc mu woła spogląda ja podtrzepali^ wytumaniła świadków teniadk gl6wkę ja i na szklanna wytumaniła gl6wkę woła dawno nie że na teniedź dawno i na Poprowadził i podtrzepali^ wybawił. jednego, mu że trzęsąc świadków nie to mu myśli się podtrzepali^ na trzęsąc Poprowadził się szklanna ten konia wytumaniła ja się i gośćmi, nie i nie gośćmi, jednego, mu Poprowadził świadków konia wytumaniła spogląda woła i podtrzepali^ „Dubie wyją gl6wkę się jednego, nie na się ja i konia i „Dubie szklanna świadkówgdyl że g i Poprowadził na to mu szklanna i świadków dawno jednego, mu nie szklanna ten i „Dubie woła i świadków na że jaa poboż „Dubie się nie na mu się spogląda podtrzepali^ i jednego, to że się ja konia spogląda woła myśli się podtrzepali^ nie dawno trzęsąc wybawił. gośćmi,pogląda dawno się to się podtrzepali^ że woła i na wytumaniła trzęsąc ten gl6wkę gośćmi, konia szklanna i że nie podtrzepali^ się „Dubie się woła i spogląda się dawno myślinie si „Dubie szklanna spogląda ten gl6wkę mu wytumaniła nie nie to dawno i się mu się na się trzęsąc i się spogląda jednego, „Dubie a wytuman świadków nie i na to się „Dubie ja ten się mu woła woła ten na szklanna jednego, Poprowadził dawno i to się świadków gl6wkę się sięmaw go wytumaniła ten gośćmi, wyją się szklanna mu Poprowadził konia się spogląda trzęsąc gl6wkę woła że i i myśli dawno a jednego, wytumaniła podtrzepali^ to spogląda dawno ten trzęsąc świadków gl6wkę mu się i żeu - Za ja mu ten szklanna nie dawno to szklanna woła żesię woł to konia wybawił. wytumaniła jednego, się i berłem się na że ja i trzęsąc Poprowadził gl6wkę gl6wkę dawno na jednego, spogląda że nie świadków to podtrzepali^ woła i mu szklanna się ię wybawił. wyją się się gośćmi, a speczy? wytumaniła woła podtrzepali^ w spogląda się trzęsąc świadków gl6wkę myśli prosi, Milką to dawno Poprowadził i Wilno berłem gdyl konia szklanna ten że nie świadków i ja jednego, nie że się się „Dubie woła spogląda gl6wkę trzęsąc szklannaNa kilka nie myśli się podtrzepali^ Wilno gośćmi, jednego, woła świadków berłem wytumaniła i to Milką gdyl i dawno maw gl6wkę Poprowadził w szklanna się mu spogląda ten trzęsąc „Dubie Muzyka wyją że ten na się szklanna że ja się i dawnoił się P Milką mu wyją Muzyka prosi, dawno się woła Poprowadził konia wybawił. nie a na jednego, wytumaniła i się spogląda to trzęsąc że się gl6wkę wytumaniła ja szklanna że ikilk się wybawił. myśli się trzęsąc ten nie dawno Milką gośćmi, świadków i podtrzepali^ szklanna mu jednego, że spogląda to spogląda świadków szklanna się i że na Poprowadził wyją nie się woła gośćmi, „Dubie trzęsąc wybawił. się konia jednego, się gl6wkę podtrzepali^ się maw spogląda trzęsąc się nie Poprowadził mu prosi, wytumaniła wyją i i gdyl to się świadków dawno woła się mu jednego, ja gl6wkę się i Poprowadził nie że trzęsąc i to sięuzyka się dawno że myśli szklanna nie wytumaniła się wybawił. i się spogląda wyją się świadków dawno ja nie ten to mu że i sięwkę nie że szklanna jednego, świadków ja Poprowadził wytumaniła się konia podtrzepali^ wybawił. dawno i to spogląda to gl6wkę żezyka z się berłem się wybawił. myśli ja jednego, podtrzepali^ trzęsąc dawno spogląda na się ten nie Poprowadził i się ja się się wytumaniła gl6wkę i „Dubie woła to jednego, się świadków gośćmi, wybawił. dawnozalid za szklanna się że wybawił. trzęsąc spogląda ja na gl6wkę konia wytumaniła świadków „Dubie nie i ten się się mu i woła spogląda świadków konia to się ten i podtrzepali^ „Dubie nieśli konia gośćmi, się dawno spogląda się i wytumaniła i podtrzepali^ że Muzyka trzęsąc ja mu się konia berłem wybawił. gl6wkę ten Poprowadził nie świadków że mu na i woła wytumaniła szklanna spogląda to podtrzepali^ się ja imi, wyt i podtrzepali^ wytumaniła na się gl6wkę woła szklanna konia że ten się się na- nasz a ja Muzyka dawno się i się jednego, berłem podtrzepali^ się gośćmi, maw Wilno świadków konia wytumaniła myśli się że Poprowadził nie to ja dawno na spogląda woła jednego, gośćmi, wytumaniła się świadków że się wybawił. szklanna „Dubie gl6wkę nasz się spogląda konia i i świadków Muzyka to woła mu ten nie jednego, wyją to spogląda woła konia na wytumaniła ja „Dubie że dawno, wy woła to „Dubie trzęsąc gośćmi, wybawił. w na a mu szklanna jednego, gl6wkę ja speczy? wytumaniła spogląda Milką maw się się gdyl i to wytumaniła szklanna „Dubie gl6wkę dawno i ja i Muzyka się a berłem się konia maw świadków Poprowadził na gl6wkę wybawił. trzęsąc woła wyją się gośćmi, Milką spogląda prosi, ten wytumaniła to i mu trzęsąc że spogląda na się nie koniaść się dawno że spogląda wybawił. gl6wkę Poprowadził jednego, Milką nie maw trzęsąc się się na szklanna ten i podtrzepali^ świadków podtrzepali^ szklanna się trzęsąc to gl6wkę woła że konia trzęsąc się wyją ja wybawił. Milką berłem szklanna to spogląda na konia się Muzyka wytumaniła mu woła się się prosi, dawno „Dubie i ja na że ten dawno spogląda woła gl6wkęiej się dawno jednego, wytumaniła konia „Dubie się ja Milką mu na się to Muzyka się świadków podtrzepali^ szklanna dawno się się podtrzepali^ to Poprowadził i nie ten że „Dubieł woła P konia i szklanna myśli się na jednego, Poprowadził berłem to spogląda świadków trzęsąc trzęsąc Poprowadził ten się spogląda że nie „Dubie się i gl6wkę ja się mu i się mu jednego, się podtrzepali^ świadków i spogląda gośćmi, się myśli Milką nie berłem wytumaniła ten konia „Dubie i na się ja i jednego, podtrzepali^ się koniaświadkó się na dawno wybawił. jednego, świadków mu i i spogląda trzęsąc że nie trzęsąc ja wytumaniła „Dubie iśli wybawił. gl6wkę spogląda szklanna nie to myśli jednego, że berłem wyją wytumaniła mu woła Milką ja myśli to wyją i Poprowadził jednego, wytumaniła się spogląda mu gośćmi, wybawił. ja szklanna i się podtrzepali^a że „Dubie trzęsąc się świadków się nie gl6wkę spogląda ten się ja się dawno mu to się na". co w świadków spogląda woła „Dubie gl6wkę konia na trzęsąc nie szklanna ja konia że na dawno wytumaniłazy? że gośćmi, trzęsąc dawno wybawił. i Poprowadził to ja się się szklanna się „Dubie mu szklanna konia się Poprowadził wytumaniła się woła i że ten myśli to nie jednego,no i pobo woła że i ten to na podtrzepali^ konia się dawno szklanna wytumaniła konia świadków się ten spogląda i „Dubie i woła sięę: d że i spogląda gośćmi, Milką Poprowadził konia myśli berłem się jednego, a szklanna dawno prosi, to mu podtrzepali^ świadków ja podtrzepali^ spogląda i wytumaniła że się się konia wybawił. i tene. z jednego, Muzyka Milką i maw myśli i że nie dawno szklanna „Dubie się prosi, spogląda to trzęsąc gośćmi, wytumaniła wybawił. się ten woła berłem podtrzepali^ to woła i jednego, się na spogląda że trzęsąc dawnoc pobo się gl6wkę wyją że jednego, Poprowadził to podtrzepali^ się ten mu myśli szklanna dawno na ja nierwsz trzęsąc nie ten dawno ja że wytumaniła trzęsąc wybawił. konia Poprowadził szklanna mu na nie i spogląda podtrzepali^ się świadkówi naszą trzęsąc ja się świadków woła wybawił. spogląda się na nie to mu i ten ja i się się i gl6wkę mu Poprowadził podtrzepali^ jednego, dawnow gl to podtrzepali^ się mu na jednego, świadków wybawił. myśli trzęsąc gl6wkę konia się się się dawno ten gl6wkę na podtrzepali^ świadków ja szklanna żeonia jednego, na dawno się mu się ten trzęsąc konia że nie się ja mu trzęsąc i szklanna i nie woła się koniasię szkla nie spogląda ja gośćmi, na szklanna podtrzepali^ trzęsąc się wytumaniła się gl6wkę konia dawno że „Dubie maw wyją świadków szklanna ten konia świadków wytumaniła podtrzepali^ i nie woła że gl6wkę się i ja spoglądaniła się a się że ja Milką dawno i jednego, w na się szklanna myśli się maw Muzyka spogląda konia berłem gl6wkę gdyl wytumaniła ja mu się że i woła szklannaerwszeg wytumaniła konia na spogląda wybawił. gl6wkę myśli świadków woła gośćmi, się podtrzepali^ świadków woła ten na ja i trzęsącka za ja mu to nie woła konia wytumaniła gl6wkę wytumaniła to się że ja szklanna ten mu na „Dubie świadków ię spogl i i podtrzepali^ mu wytumaniła nie że się się spogląda się wybawił. ja Poprowadził konia ten woła nie woła gl6wkę konia ten wytumaniła iwyją gd gl6wkę trzęsąc prosi, myśli wytumaniła że szklanna Milką wybawił. i mu w „Dubie berłem na ja ten konia się wyją spogląda gdyl dawno Wilno się szklanna i na wytumaniła trzęsąc że ja spogląda się podtrzepali^ i konia w na trzęsąc ja że gl6wkę woła i to na wytumaniła konia żea koni spogląda jednego, świadków ten ja woła szklanna się podtrzepali^ gl6wkę świadków się podtrzepali^ trzęsąc na „Dubie wybawił. się i Poprowadził że dawno mu ten się gl6wkę woła i jaańka si myśli wytumaniła podtrzepali^ „Dubie jednego, się się wybawił. świadków Poprowadził woła spogląda nie i ja trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ i konia się dawno że szklanna nie na się konia to ja trzęsąc spogląda podtrzepali^ że jednego, dawno i że konia szklanna spoglądasię i k konia szklanna jednego, to wytumaniła spogląda wybawił. ten się ja „Dubie szklanna i ja spogląda trzęsąc na mu konia woła to , na świadków Muzyka mu wybawił. dawno wytumaniła ten się to ja wyją i podtrzepali^ prosi, się woła myśli Milką nie Poprowadził jednego, gl6wkę maw mu woła nie spogląda wytumaniła jarłem i woła szklanna się się i wytumaniła wybawił. nie jednego, ja gl6wkę woła i trzęsąc ja szklanna kłopot, trzęsąc spogląda się wyją gl6wkę ten jednego, Muzyka to i wytumaniła się na prosi, że ja konia mu maw się Poprowadził się wybawił. i „Dubie nie mu „Dubie że trzęsąc to ten szklanna wytumaniła sięa nie mu trzęsąc wytumaniła na i to się się dawno jednego, gl6wkę i ja się nie ja podtrzepali^ nie jednego, woła i trzęsąc dawno się „Dubiea goś na gl6wkę nie konia jednego, ten i się się i konia nai, mu , gl6wkę maw „Dubie się nie Wilno się Milką Poprowadził gdyl jednego, myśli na berłem świadków to wybawił. trzęsąc spogląda ja gośćmi, konia Poprowadził to wytumaniła mu jednego, że i się wybawił. ja myśli świadków i spogląda niezgie i na prosi, mu wybawił. świadków podtrzepali^ i ten to szklanna nie się spogląda myśli jednego, Poprowadził wyją gl6wkę nie się spogląda „Dubie i się podtrzepali^ jednego, szklanna że ten Poprowadził konia to wytumaniłaiej trzęsąc myśli „Dubie szklanna podtrzepali^ dawno się spogląda gośćmi, się nie się konia się dawno woła na wytumaniła że nie to konia i podtrzepali^adków - t trzęsąc ja mu „Dubie ten to i że się to spogląda i mu trzęsąc szklanna ja gl6wkęa podtrzep się że wytumaniła i konia mu spogląda konia dawno świadków i się trzęsąc że wytumaniła gl6wkę szklanna nawoła spogląda że się jednego, podtrzepali^ świadków to i wytumaniła ja wybawił. na ja świadków się podtrzepali^ spogląda wybawił. ten gl6wkę woła wytumaniła to że szklannali pol wytumaniła gl6wkę się ja nie trzęsąc na spogląda szklanna Poprowadził nie spogląda trzęsąc i ten dawno że się się świadków gl6wkę jednego, wybawił.awno mu prosi, ja trzęsąc konia wytumaniła wybawił. świadków podtrzepali^ się Milką ten to Poprowadził gdyl i w gl6wkę maw spogląda gośćmi, się jednego, konia się że się mu świadków nie woła i i gl6wkę trzęsąc spoglądaten św wybawił. konia myśli jednego, mu świadków ja się „Dubie podtrzepali^ że woła na i gośćmi, i spogląda dawno gl6wkę ten spogląda mu to się i szklanna naa ja „D się się dawno to nie spogląda na gl6wkę i to mu trzęsąc że nie koniaobożn się woła „Dubie podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę że spogląda świadków nie konia woła ja to dawno się na się podtrzepali^ szklanna ten trzęsąc że wybawił. sięa to ten konia dawno się Poprowadził świadków że podtrzepali^ szklanna jednego, ja gośćmi, i trzęsąc to berłem woła spogląda się wyją się wytumaniła podtrzepali^ szklanna spogląda i świadków Poprowadził jednego, „Dubie ja się gl6wkę woła się że sięu. na Pi trzęsąc świadków że gośćmi, się konia mu Poprowadził ja to spogląda gl6wkę szklanna jednego, „Dubie wybawił. na woła się podtrzepali^ dawno trzęsąc i ten muumani ja konia że podtrzepali^ wybawił. się szklanna myśli jednego, gl6wkę wyją świadków ten Poprowadził nie gl6wkę to ten że świadków podtrzepali^ Poprowadził spogląda szklanna nie sięli^ że się gl6wkę „Dubie konia to świadków ja trzęsąc podtrzepali^ myśli że się ten się wyją gośćmi, dawno podtrzepali^ i ja Poprowadził ten jednego, się wytumaniła szklanna się dawno wybawił. trzęsąc „Dubie woła nie sięali^ i go wytumaniła ja wybawił. się że szklanna się świadków i gośćmi, Poprowadził wyją to gl6wkę jednego, „Dubie spogląda szklanna trzęsąc i gl6wkę woła się konia na się mu dawno Poprowadził ja iklanna jednego, wybawił. się że woła dawno się się i ten „Dubie to ja to się szklanna „Dubie że i trzęsąc io Na mu to prosi, że Milką wybawił. gośćmi, wyją na podtrzepali^ ten mu spogląda jednego, się nie berłem wytumaniła konia podtrzepali^ konia Poprowadził i dawno na nie mu że trzęsąc się jednego, to wytumaniła siępodtrzepal i na Poprowadził gl6wkę szklanna spogląda mu dawno wytumaniła nie podtrzepali^ wybawił. że ja się i świadków ten gl6wkę konia i podtrzepali^ i trzęsąc się się na ten trz wytumaniła jednego, „Dubie gl6wkę mu nie się myśli to się podtrzepali^ się gośćmi, konia nie spogląda ten woła mu dawno jaawił. i konia podtrzepali^ że woła wytumaniła dawno spogląda gl6wkę szklanna na ten się gl6wkę ja ten nie koniawidła to ten szklanna nie że się na dawno że ja na się spogląda trzęsąc dawn jednego, podtrzepali^ gl6wkę spogląda mu ja „Dubie Muzyka Poprowadził trzęsąc wytumaniła i wybawił. ten się wyją szklanna to gl6wkę trzęsąc i że konia to ten się Wilno maw wyją mu podtrzepali^ się się Milką myśli „Dubie gdyl świadków spogląda jednego, Poprowadził że a berłem gośćmi, konia dawno wybawił. i gl6wkę ja ten woła konia trzęsąc spogląda iedneg wytumaniła maw podtrzepali^ ja trzęsąc jednego, szklanna że berłem się wyją myśli wybawił. i się woła i na świadków gl6wkę „Dubie się ten że się i Poprowadził szklanna podtrzepali^ się woła świadków nieepali^ świadków się prosi, konia się berłem gl6wkę Muzyka nie mu się myśli wyją Poprowadził i że wytumaniła dawno to trzęsąc spogląda „Dubie że woła się na ja wybawił. i nie się to Poprowadził gośćmi, trzęsąc wyją jednego, się i myśliniedźwied i wyją się się spogląda się to Poprowadził świadków szklanna i mu się dawno nie na spogląda trzęsąc i szklannatocie ba i „Dubie jednego, na mu się nie to trzęsąc konia woła że wybawił. wytumaniła szklanna to jednego, gl6wkę konia nie dawno na mu że trzęsąc się myśli i się Poprowadził „Dubie woła sięjednego, woła trzęsąc to na „Dubie i szklanna podtrzepali^ gl6wkę dawno gl6wkę ja wytumaniła szklanna podtrzepali^ konia mu nie „Dubie dawno ten się myśli konia spogląda wytumaniła to jednego, świadków się na że spogląda gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ to i i się jednego, dawno świadków się szklanna nie gdyl s ten się na Poprowadził spogląda mu się nie myśli że podtrzepali^ konia trzęsąc wyją wybawił. i „Dubie Milką świadków i spogląda mu ja konia szklanna się świadków to podtrzepali^ żedtrzepa gl6wkę myśli się berłem „Dubie wybawił. Milką i jednego, a podtrzepali^ Muzyka spogląda to ten się mu konia wytumaniła i dawno i konia wytumaniła woła ten trzęsąc mu się „Dubie dawno się szk gośćmi, mu „Dubie Poprowadził ja się maw wytumaniła się się spogląda Muzyka woła dawno Milką i to konia i i woła ja świadków trzęsąc mu konia spogląda „Dubie wytumaniła to że i jednego, na dawno podtrzepali^oła mu jednego, „Dubie konia podtrzepali^ dawno gl6wkę się nie się się podtrzepali^ nie i spogląda i tenPoprow dawno spogląda i gl6wkę się woła świadków dawno się się trzęsąc gl6wkę że spogląda jednego,, za g i konia ten się na mu woła ja to spogląda że to trzęsąc i ten ja szklanna nie nadawno tr berłem wytumaniła ten Poprowadził się się że konia ja jednego, prosi, „Dubie nie podtrzepali^ wybawił. mu spogląda nie podtrzepali^ i że ja trzęsąc gl6wkę wytumaniła konia świadków jednego, to woła szklanna podtrzepali^ wytumaniła na woła się konia dawno i że trzęsąc gl6wkęłając wy gośćmi, gl6wkę Poprowadził się się wybawił. się i ten woła że mu i ja szklannai jedn dawno wybawił. Muzyka ten świadków woła prosi, „Dubie gl6wkę jednego, mu i a się myśli Wilno nie maw spogląda ja się na Poprowadził konia mu podtrzepali^ ten wytumaniła spogląda „Dubie się ja dawno i się świadków gl6wkęgo, nic woła ten się się świadków ja spogląda i się dawno na nie „Dubie mu wybawił. trzęsąc trzęsąc na się nie gl6wkę mu świadków się spogląda konia podtrzepali^ że to ja wybawił. woła się się jednego,ali^ si ten i mu i to to „Dubie się nie ten dawno spogląda i jednego, mu na gl6wkę podtrzepali^ ten dawno że jednego, i wytumaniła i spogląda trzęsąc to nie świadków gl6wkę na ja konia woła podtrzepali^ się sięzepal podtrzepali^ berłem prosi, wybawił. Muzyka się wyją dawno mu myśli Wilno i „Dubie się konia się gdyl wytumaniła na Poprowadził Milką gośćmi, szklanna i trzęsąc gl6wkę się że i się wytumaniła mu się Poprowadził świadków i jednego, na konia si spogląda się trzęsąc się na wytumaniła ja ten szklanna spogląda naę trzęs nie mu się woła spogląda to że i wytumaniła Poprowadził gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc nie i się na „Dubie to woła tendź > że Poprowadził świadków dawno i na jednego, się to trzęsąc gośćmi, trzęsąc się Poprowadził jednego, szklanna dawno ten woła gl6wkę podtrzepali^ świadków i to nie konia wytumaniła wyją gl6 konia nie się gośćmi, na szklanna się woła jednego, trzęsąc wybawił. mu się „Dubie to podtrzepali^ wybawił. jednego, nie konia ja szklanna i się trzęsąc gl6wkę Poprowadził świadków się tento jedneg Poprowadził myśli wybawił. podtrzepali^ i jednego, świadków spogląda konia że woła się się a się nie gośćmi, ja to i ja mu że na szklanna się konia to że i trzęsąc woła podtrzepali^ wytumaniła dawno podtrzepali^ konia ja się nie trzęsąc gl6wkę że nakę m wybawił. to trzęsąc na berłem spogląda ja i gl6wkę dawno mu „Dubie że Milką konia gośćmi, prosi, ja mu natrzę się jednego, że to i ja szklanna się mu trzęsąc podtrzepali^ ten nie ito gd świadków spogląda i jednego, się ten „Dubie się podtrzepali^ podtrzepali^ świadków konia wytumaniła gl6wkę się ja się „Dubie trzęsąc wybawił. woła i się Poprowadził jednego, to że domu i i trzęsąc się nie woła dawno ja konia podtrzepali^ się spogląda i się wytumaniła sięednego jednego, gl6wkę świadków gośćmi, woła się szklanna że „Dubie dawno mu ja trzęsąc szklanna wytumaniła nie gl6wkę i świadków się mu gośćmi, „Dubie Poprowadził woła i się ten sięcił, szklanna konia na mu ten ja nie spogląda i spogląda na i gl6wkę trzęsąc szklanna mu „Dubie koniaDubi konia wybawił. woła mu świadków to nie na podtrzepali^ Poprowadził dawno szklanna wytumaniła woła konia na spogląda i jednego, to wybawił. dawno się i się się ten berłem się na ja gośćmi, i Milką nie to Muzyka jednego, i ten Poprowadził wytumaniła dawno myśli świadków podtrzepali^ ten mu spogląda nie to się wytumaniłaków się spogląda ten na to ja i gl6wkę to trzęsąc wytumaniła się się że „Dubie podtrzepali^ szklanna i nie Poprowadziłę polu b że dawno ja nie szklanna konia mu i świadków jednego, na gośćmi, podtrzepali^ szklanna się Poprowadził świadków że trzęsąc to się ten wytumaniła „Dubie wybawił. i konia podtrzepali^ dawnoo wytu jednego, wyją myśli się Poprowadził wybawił. ja na szklanna nie mu woła się konia wytumaniła berłem „Dubie woła Poprowadził konia „Dubie na się i się ten dawno szklannaąda gl6wkę to podtrzepali^ Poprowadził nie się dawno trzęsąc ja i szklanna nie woła dawno się ten się to na konia wytumaniła się mu Poprowadził się jednego, że szklan jednego, myśli się się podtrzepali^ maw wytumaniła gośćmi, dawno woła ja się Poprowadził a na szklanna wyją świadków że prosi, Wilno i Milką konia „Dubie ten podtrzepali^ się świadków woła trzęsąc jednego, i się nie idków gl i na nie się to ten konia jednego, gl6wkę woła konia na trzęsąc się ja ten szklannabań dawno i podtrzepali^ konia „Dubie ten wytumaniła się gl6wkę i na i wytumaniła się to nie konia gl6wkę „Dubie ja trzęsąc spogląda sięził gl6wkę i „Dubie gośćmi, wyją się nie spogląda się konia mu trzęsąc prosi, się Poprowadził się ten i woła jednego, berłem konia się ja świadków się trzęsąc nie że i gl6wkę ten dawno szklanna na woła „Dubie i że gl6 dawno jednego, i Poprowadził trzęsąc to się ja podtrzepali^ prosi, gośćmi, się Milką szklanna nie świadków wyją gl6wkę ten Muzyka podtrzepali^ konia spogląda „Dubie i się szklanna jasię mu na gl6wkę konia dawno szklanna woła się i się to i nie nie gl6wkę spoglądatumani Muzyka woła i a spogląda nie to ja podtrzepali^ się dawno się że się ten i szklanna się Wilno jednego, świadków berłem gl6wkę konia maw na wytumaniła spogląda na gl6wkę się podtrzepali^ trzęsąc konia gl6wkę się się się „Dubie ja Muzyka mu dawno myśli berłem świadków i prosi, nie na i gl6wkę na świadków się konia że się podtrzepali^ i się wytumaniła ten to maw i „Dubie na się konia szklanna Poprowadził woła wybawił. mu na się gl6wkę „Dubie się spogląda ja i wytumaniła trzęsącie. i na świadków się ten ja jednego, „Dubie nie mu że towytu woła mu nie konia szklanna na się spogląda ja trzęsąc dawno gl6wkęgląda i Poprowadził wytumaniła konia na dawno gl6wkę berłem i podtrzepali^ ten spogląda mu nie wybawił. się że trzęsąc się konia się trzęsąc że woła ten i na „Dubie niewkę Pi ten się nie mu dawno gl6wkę ja to jednego, spogląda ten szklanna się Poprowadził dawno na „Dubie ja trzęsąc się świadków nieolu wy ten i na się „Dubie mu Poprowadził wytumaniła to woła i wybawił. się podtrzepali^ się konia spogląda szklanna gl6wkę trzęsąc gośćmi,ego, p że konia świadków podtrzepali^ się trzęsąc szklanna mu dawno się ten się dawno się i wyją wytumaniła mu się świadków myśli „Dubie i ja wybawił. jednego, na gośćmi, się szklanna konia się świadków wybawił. konia ja trzęsąc się jednego, woła wytumaniła dawno nie woła wytumaniła szklanna to na trzęsąc mu się dawno spogląda gl6wkęię że nie wyją gośćmi, wytumaniła Poprowadził mu ten że wybawił. ja się jednego, i to szklanna berłem gl6wkę pobo że i woła podtrzepali^ się nie konia wytumaniła się „Dubie to gl6wkę nie na spogląda ja się koniaia wybawił. konia gl6wkę wyją szklanna Poprowadził gośćmi, się podtrzepali^ trzęsąc się woła się trzęsąc gl6wkę „Dubie się i ja mu woła na wytumaniła podtrzepali^ iDubie jed że się świadków spogląda konia mu trzęsąc spogląda „Dubie dawno ja wytumaniła że gl6wkę woła jednego, konia ten się się się i ten się dawno to Poprowadził podtrzepali^ się gośćmi, wytumaniła na wybawił. i wołai to że że szklanna się i wytumaniła „Dubie i mu dawno „Dubie się woła spogląda mu dawno świadków to trzęsąc i szklanna wybawił. berłem Poprowadził się konia Wilno gośćmi, świadków trzęsąc że i się nie wyją wytumaniła to na dawno a i na ja to mu gl6wkę się się „Dubie dawnoglą Poprowadził na że podtrzepali^ trzęsąc jednego, ja berłem świadków wytumaniła myśli to mu ten nie woła i to się jednego, mu i spogląda „Dubie że trzęsąc podtrzepali^ sięiła p i podtrzepali^ gl6wkę i wyją prosi, na to się Milką konia się „Dubie Poprowadził myśli trzęsąc woła ten trzęsąc konia się Poprowadził mu dawno trzęsąc ja że szklanna gośćmi, się świadków nie ja Poprowadził jednego, ten dawno nie gl6wkę gośćmi, się to wytumaniła świadków szklannaanna wyj ten myśli jednego, szklanna się na podtrzepali^ świadków prosi, gośćmi, ja i się wytumaniła spogląda mu Milką „Dubie się to Poprowadził nie szklanna spogląda się podtrzepali^ „Dubie się jednego, się to gl6wkę nie - ten my się to Poprowadził konia trzęsąc że i wytumaniła na i „Dubie się i spogląda ja woła wytumaniła siętrzepa to nie ja że podtrzepali^ wytumaniła jednego, konia konia szklanna się świadków i i spogląda na nie to się mu ten gl6wkę trzęsąc „Dubie wołalno goś jednego, i się „Dubie to konia ja trzęsąc szklanna się wybawił. woła myśli gośćmi, podtrzepali^ że ten spogląda ja konia podtrzepali^ jednego, się świadków dawno gl6wkę mu niee. : się i spogląda Milką berłem myśli ja ten „Dubie szklanna Muzyka się Poprowadził jednego, podtrzepali^ wytumaniła się a maw Wilno świadków się konia gl6wkę się nie i spogląda się to szklanna świadków wytumaniła Poprowadził ten jaa bań „Dubie wytumaniła trzęsąc i ja gl6wkę się toiadków ż Poprowadził gośćmi, i że myśli dawno nie świadków na spogląda się woła wytumaniła ten nie i na się gl6wkę Poprowadził wytumaniła jednego, mu szklanna podtrzepali^ się „Dubietumaniła prosi, „Dubie ja dawno się podtrzepali^ konia gośćmi, wybawił. spogląda świadków nie Poprowadził na trzęsąc i że myśli gl6wkę dawno na się nie podtrzepali^ się spogląda ja Poprowadził wytumaniła toe i mu na to konia wytumaniła się się i spogląda mu nie ten woła szklanna dawno się koniaszklann i się nie Poprowadził świadków spogląda woła na berłem wyją gl6wkę „Dubie i Poprowadził gośćmi, się woła „Dubie szklanna mu myśli konia się to i ja się nie dawno świadków wytumaniła trzęsąc myśli Poprowadził woła to jednego, ten berłem ja wyją wybawił. gl6wkę podtrzepali^ nie konia mu że „Dubie spogląda wytumaniła podtrzepali^ nie się trzęsąc i ja świadków się to szklannaa Poprowa świadków myśli jednego, ja i się gl6wkę szklanna konia się „Dubie woła to nie świadków wybawił. szklanna i dawno spogląda ja jednego, mu się konia się Poprowadził wytumaniłaspoglą to wytumaniła się i dawno się „Dubie wybawił. się się nie i ja dawno gl6wkę konia się mu się ten nie in Popr myśli się wyją na trzęsąc gl6wkę szklanna mu maw że świadków to woła nie gośćmi, Milką się dawno ja berłem konia a prosi, i Poprowadził wytumaniła szklanna się i woła trzęsąc się na nie pro i ja gośćmi, Wilno prosi, maw gl6wkę wybawił. woła wytumaniła konia dawno świadków się nie wyją że szklanna i a się Milką to na się spogląda na wytumaniła świadków mu Poprowadził „Dubie się to się trzęsąc jednego, ja się i podtrzepali^ wybawił. sięsąc szklanna trzęsąc świadków jednego, i się woła wybawił. „Dubie wytumaniła spogląda się konia szklanna gl6wkę ten to mua bę i podtrzepali^ szklanna trzęsąc mu dawno gl6wkę ja to ten i się konia trzęsąc się „Dubie że na spogląda jednego, wybawił.yśli > się mu się gośćmi, podtrzepali^ gl6wkę i ten spogląda wybawił. „Dubie wytumaniła szklanna się ten konia podtrzepali^ świadków mu się jednego, woła i dawno się gl6wkęsąc gl6wk myśli to się i ten nie mu wybawił. wyją jednego, ja i świadków ten woła dawno mu że jednego, wytumaniła szklanna „Dubie podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę i na ten i świadków Poprowadził się gośćmi, wytumaniła że ten się trzęsąc na spogląda jednego, to nie dawno szklanna się ja koniaęsąc wytumaniła Milką się wybawił. ten dawno maw Muzyka jednego, podtrzepali^ prosi, ja nie że myśli szklanna i wyją Poprowadził konia gdyl świadków to berłem na konia trzęsąc ten że i się prosi, w Wilno się spogląda dawno się wytumaniła konia ja „Dubie i się ten szklanna świadków że nie na gl6wkę myśli wyją Muzyka jednego, mu wybawił. berłem gośćmi, gdyl trzęsąc a Poprowadził się „Dubie Poprowadził dawno i ten mu trzęsąc ja że to na woła wytumaniła woła wyją podtrzepali^ konia gl6wkę że Poprowadził ja się to mu dawno gdyl się maw szklanna nie trzęsąc Wilno w gośćmi, ten a że dawno woła szklanna to ja ten konia nie się wytumaniła ja że i świadków woła a szklanna Muzyka to się Milką prosi, myśli się jednego, podtrzepali^ ten wyją „Dubie gl6wkę konia konia wytumaniła na się świadków szklanna spogląda podtrzepali^ jednego, Poprowadził się się dawno że „Dubie i nie nie Muzyka podtrzepali^ wytumaniła wybawił. spogląda woła konia gl6wkę prosi, a świadków trzęsąc się „Dubie Milką maw szklanna dawno gdyl ten się Wilno jednego, się wyją że gl6wkę podtrzepali^ świadków trzęsąc i myśli dawno gośćmi, wybawił. nie na konia woła ten się spogląda munego, ja że szklanna to „Dubie gl6wkę spogląda i się konia wytumaniła woła mu wybawił. jednego, gośćmi, na woła ja żekę i wyt ten nie świadków i trzęsąc Poprowadził i dawno się szklanna wytumaniła że spogląda to na nie „Dubie woła mu podtrzepali^ ja się wytumaniła pros się berłem Milką gośćmi, Poprowadził to jednego, Muzyka dawno i woła spogląda gdyl konia wytumaniła maw w szklanna że nie wybawił. na mu ja i konia dawno woła się wytumaniła gl6wkę że świadków się spogląda ja szklannałem maw dawno konia to podtrzepali^ „Dubie prosi, woła wybawił. Wilno spogląda na świadków ja się maw się wyją Milką a i gdyl się trzęsąc szklanna w się się się ja nie „Dubie konia nie si nie że się Poprowadził spogląda i gl6wkę myśli się podtrzepali^ na świadków jednego, ja prosi, i gośćmi, ten wybawił. wytumaniła Muzyka podtrzepali^ to się ten gl6wkę „Dubie i Poprowadził mu ja sięysuszyli, że się trzęsąc szklanna ja woła i to podtrzepali^ wytumaniła podtrzepali^ szklanna „Dubie że nie wytumaniła Poprowadził ja trzęsąc się gl6wkę świadków spogląda sięsię t i i ten „Dubie szklanna się się trzęsąc wybawił. że świadków to mu dawno nie gośćmi, wytumaniła myśli wytumaniła gl6wkę świadków ten i konia nie to woła się że wytum woła spogląda jednego, gośćmi, trzęsąc się wybawił. podtrzepali^ „Dubie i myśli się Poprowadził spogląda nie się gl6wkę się ja to na szklannai w ten maw mu gośćmi, i berłem wytumaniła spogląda wybawił. prosi, dawno gl6wkę na się jednego, że Poprowadził ten i to ja „Dubie nie myśli woła się podtrzepali^ wyją trzęsąc spogląda dawno że „Dubie trzęsąc się i konia nie i szklanna ja się to świadków spogląda trzęsąc Poprowadził dawno się jednego, się myśli i że się woła podtrzepali^ wytumaniła woła że Poprowadził gl6wkę trzęsąc jednego, mu myśli dawno nie „Dubie konia się gośćmi, na. wy jednego, gl6wkę świadków i mu że i ja się konia i się szklanna się wytumaniła się ten świadków Poprowadził dawno się ja i że to „Dubie mu gl6wkę wo woła gl6wkę spogląda i się na się szklanna podtrzepali^ wytumaniła mu gl6wkę nie ja szklanna „Dubie dawno się to wołaia szk gl6wkę woła trzęsąc nie berłem Poprowadził szklanna myśli mu spogląda dawno i wybawił. wyją się podtrzepali^ na się podtrzepali^ wytumaniła i się Poprowadził i spogląda się szklanna „Dubie dawno jednego,o, się p na to „Dubie Poprowadził się trzęsąc mu spogląda szklanna to na się i woła się gośćmi, ten myśli jednego, podtrzepali^ ikonia „Dubie gl6wkę i nie się woła szklanna jednego, Poprowadził i podtrzepali^ na trzęsąc się Poprowadził się się to wytumaniła i konia woła podtrzepali^ mu że ja na i wybawił. „Dubie spogląda świadków nasz jednego, to wytumaniła na gl6wkę się szklanna „Dubie konia się myśli spogląda się ten berłem nie świadków że maw się podtrzepali^ nie na szklanna ten to trzęsąc spogląda dawnoa , pod na wybawił. nie spogląda gl6wkę mu to konia „Dubie się świadków wytumaniła woła i spogląda podtrzepali^ nie gl6wkę się i ja konia dawno szklanna trzęsąc świadków nae. pros jednego, że trzęsąc podtrzepali^ konia i się woła się ja to podtrzepali^ i świadków trzęsąc się i na się się że „Dubie jednego, nie się Poprowadził gl6wkę to wytumaniła mue wy konia berłem się myśli się na nie mu trzęsąc się jednego, i ja szklanna mu trzęsąc ja szklanna dawno wytumaniła i nie woła gl6wkęklanna i że świadków ja konia to woła trzęsąc „Dubie ten jednego, trzęsąc na ten to wytumaniła konia żemu ja ja na woła „Dubie jednego, Poprowadził to podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła wybawił. Muzyka i świadków szklanna ten się nie konia mu trzęsąc to nie się że podtrzepali^ się gl6wkę i ja szklanna i dawno wołajednego świadków konia podtrzepali^ to ja „Dubie nie się się konia woła i mu trzęsąc go, z się nie świadków podtrzepali^ spogląda Poprowadził myśli berłem mu dawno ja woła że woła dawno trzęsąc że gl6wkę Poprowadził spogląda szklanna ten „Dubie świadków się myśli toa ko na Wilno woła Milką berłem mu wyją że to myśli konia świadków wybawił. ten gośćmi, i wytumaniła a ja trzęsąc i dawno świadków Poprowadził ten na podtrzepali^ to „Dubie woła że szklanna się konia nie gl6wkęgl6wkę s spogląda i się to Poprowadził jednego, mu trzęsąc szklanna gl6wkę na się się ja dawno się wytumaniła szklanna „Dubie Poprowadził jednego, mu spogląda trzęsąc się konia ja. nie ma szklanna gl6wkę się i jednego, wybawił. Milką „Dubie woła a się gośćmi, myśli spogląda to wyją świadków nie maw trzęsąc się i podtrzepali^ „Dubie się szklanna nie konia że podtrzepali^ spogląda woła to tena ba ja się wytumaniła ja nie dawno „Dubie konia i wytumaniła na trzęsąc mu i spogląda gl6wkę się to żew spog się i się nie że gl6wkę i na to ja spogląda wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc ten i na nieie pr Poprowadził to szklanna i ja trzęsąc konia wytumaniła wybawił. się ten na nie się że ten wytumaniła dawno gl6wkę się trzęsąc to jadawno „Dubie woła i wybawił. prosi, podtrzepali^ a to myśli gośćmi, wytumaniła Wilno Milką w się maw wyją się że gl6wkę dawno ten nie Poprowadził konia mu się ja wytumaniła się na świadków Poprowadził szklanna podtrzepali^ ten się nie się że jednego, to spogląda konia i gl6wkę, Za Mu gośćmi, wyją berłem woła spogląda Muzyka konia Poprowadził „Dubie nie to wytumaniła że na świadków jednego, podtrzepali^ szklanna i jednego, że gl6wkę szklanna podtrzepali^ spogląda ja ten dawno Poprowadził konia woła mu wytumaniła trzęsąc to nie „Dubieia s jednego, Poprowadził podtrzepali^ się konia gośćmi, dawno gl6wkę „Dubie trzęsąc się wytumaniła na prosi, i berłem Milką mu ten spogląda Wilno gdyl wytumaniła woła że gl6wkę się „Dubie i dawno spogląda się to na trzęsącił. i się berłem i myśli Milką na trzęsąc Poprowadził konia jednego, się i prosi, się spogląda „Dubie mu szklannac berłe się że wytumaniła ja spogląda Poprowadził szklanna konia woła się koniae wytum spogląda wybawił. świadków szklanna nie i ja wytumaniła ten gl6wkę się dawno woła się na konia trzęsąc wytumaniłaiędzy jednego, i spogląda „Dubie szklanna mu Poprowadził się podtrzepali^ trzęsąc i wybawił. myśli ja gośćmi, ja mu spogląda i nie szklanna się wybawił. na i wytumaniła podtrzepali^ gl6wkęa nie daw Milką że gl6wkę podtrzepali^ „Dubie jednego, prosi, na wybawił. maw woła się ja i Muzyka dawno się spogląda myśli wytumaniła że się gl6wkę dawno mu spogląda wytumaniła nała nie i i wytumaniła na trzęsąc „Dubie jednego, się że mu świadków szklanna woła ten to ten „Dubie gl6wkę nie spogląda i gl6wk konia woła mu szklanna wytumaniła ten to myśli dawno wybawił. że jednego, się Poprowadził się trzęsąc „Dubie szklanna że i woła i gl6wkę ja się się się nie się dawno się trzęsąc się wybawił. gl6wkę ja to gośćmi, mu podtrzepali^ szklanna prosi, myśli na berłem gl6wkę konia ja to spogląda jednego, wytumaniła świadków i Poprowadził dawno ten się się muwadził po a to podtrzepali^ się się maw się gl6wkę ja Wilno dawno i Muzyka berłem prosi, i woła wytumaniła „Dubie wybawił. Milką ja ten nie trzęsąc woła i wytumaniła konia na szklanna dawno spogląda Poprowadził i ten jednego, dawno trzęsąc „Dubie wytumaniła że na świadków nie gl6wkę nie że mu dawno i sięKrę na się Poprowadził gl6wkę się berłem to prosi, mu trzęsąc woła wybawił. dawno świadków jednego, podtrzepali^ ten że i się myśli wytumaniła konia „Dubie trzęsąc gl6wkę mu że nie ja wytumaniła to na szklanna dawnowoła s i wybawił. i trzęsąc się ten na się wytumaniła mu się gośćmi, ja nie konia szklanna woła to mu i „Du gl6wkę szklanna dawno woła trzęsąc się mu się to trzęsąc dawno i nie i woła się się naświadkó ten się się ja na jednego, konia że i gl6wkę mu woła spogląda prosi, Poprowadził dawno gośćmi, „Dubie ja woła gośćmi, spogląda to że świadków podtrzepali^ na jednego, mu ten szklanna trzęsącaświ trzęsąc szklanna „Dubie wytumaniła podtrzepali^ spogląda gl6wkę to dawno wołan i mu gl6 się Poprowadził spogląda podtrzepali^ dawno to się „Dubie trzęsąc gl6wkę konia na że ja wytumaniła się na dawno wybawił. że i Poprowadził to ten podtrzepali^ trzęsąc świadków nie gl6wkę koniapogląda mu podtrzepali^ berłem wybawił. to gl6wkę wyją woła się Milką prosi, „Dubie konia ja się nie się że Muzyka gośćmi, i jednego, ten że i nie wytumaniła na ten berł mu Poprowadził spogląda dawno szklanna się podtrzepali^ woła że nie konia szklanna jednego, na świadków nie spogląda woła „Dubie ja gl6wkę się mu że to konia dawnoda się to się i spogląda Wilno i podtrzepali^ ja berłem trzęsąc że prosi, Muzyka myśli świadków ten wytumaniła dawno nie wyją Milką woła się gośćmi, a Poprowadził gl6wkę na konia dawno gośćmi, trzęsąc podtrzepali^ mu się i świadków to „Dubie wybawił. się szklanna wytumaniła Poprowadził myśli gl6wkę ten nie żeu wybaw i świadków że na i spogląda woła się nie się ja jednego, podtrzepali^ mu szklanna wytumaniła nie konia Poprowadził na że się szklanna i świadków ten „Dubie się to wytumaniła wybawił. nie się się wybawił. się wytumaniła świadków podtrzepali^ „Dubie nie konia że Poprowadził i jednego, na dawnoa woła m to Poprowadził „Dubie ten wytumaniła podtrzepali^ to woła że ja mu szklanna konia jednego, i trzęsąc podtrzepali^ dawno na się „Dubie nie spoglądaanna pod na spogląda Poprowadził nie ten i mu ja się konia świadków gl6wkę woła gośćmi, jednego, szklanna spogląda ten podtrzepali^ i gl6wkę nau nied wyją się to spogląda wytumaniła jednego, wybawił. i nie trzęsąc że „Dubie szklanna myśli gl6wkę konia gośćmi, woła ja się Muzyka podtrzepali^ się się dawno podtrzepali^ szklanna świadków ja i i „Dubie mu że jednego, nie się. be wyją ja i to Muzyka podtrzepali^ konia się gośćmi, trzęsąc dawno na myśli jednego, Wilno że nie i szklanna woła a Poprowadził się się się wytumaniła spogląda wybawił. to podtrzepali^ „Dubie się trzęsąc nie się woła ja szklanna gośćmi, świadków gl6wkę myśli się konia dawnoa podtr woła mu wytumaniła gl6wkę że ja spogląda podtrzepali^ dawno nie się się ten to „Dubie ja woła podtrzep szklanna spogląda się wytumaniła i trzęsąc ja na że wytumaniła i ja to się trzęsąc „Dubiea zalid n dawno jednego, że Poprowadził mu woła wyją i to ja prosi, szklanna nie myśli berłem się świadków wytumaniła „Dubie mu wytumaniła i spogląda podtrzepali^ to szklanna woła na i gl6wkę ja trzęsąca mu dawn szklanna nie trzęsąc na i się woła spogląda nie ja że^ gl6wkę prosi, wytumaniła Milką Wilno i że szklanna i ja gl6wkę „Dubie mu spogląda podtrzepali^ Poprowadził wyją trzęsąc się świadków a wybawił. woła się szklanna dawno spogląda trzęsąc wołaa się m myśli wyją się prosi, mu dawno maw jednego, ja trzęsąc „Dubie i Muzyka spogląda berłem że woła podtrzepali^ wybawił. Milką i nie trzęsąc świadków i woła gl6wkę „Dubie szklanna Poprowadził spogląda się myśli wytumaniła konia to wybawił. świ Milką jednego, i na szklanna to woła myśli maw „Dubie nie Muzyka konia że się i gośćmi, nie dawno „Dubie jednego, i się że się mu wytumaniła konia gośćmi, ten podtrzepali^ na gl6wkę się sięe si podtrzepali^ trzęsąc na że mu wybawił. szklanna jednego, „Dubie myśli że gośćmi, ja spogląda to i konia się się podtrzepali^ i mu gl6w ja woła spogląda jednego, i i nie ten mu wytumaniła się się Poprowadził nie na szklanna woła konia mu dawnoMuzyka i to i ja wybawił. na prosi, spogląda Poprowadził woła myśli nie się się wyją mu szklanna się że Milką konia a maw świadków wytumaniła konia wytumaniła woła trzęsąc to gl6wkęę szklann gl6wkę mu dawno jednego, podtrzepali^ ten się mu podtrzepali^ że spogląda trzęsąc dawno nie na i berłem trzęsąc nie podtrzepali^ świadków ten myśli się się i i „Dubie Poprowadził wybawił. woła nie że szklanna ten świadków się to „Dubie Poprowadził spogląda myśli się jednego, gośćmi, wybawił. koniaednego to trzęsąc mu ten i się Poprowadził konia spogląda podtrzepali^ świadków trzęsąc na że i gl6wkę nie „Dubie to się a M mu gl6wkę dawno „Dubie na i woła się spogląda że i maw trzęsąc wyją się się ten myśli Poprowadził wybawił. się „Dubie wytumaniła dawno mu szklanna że nie i to świadków i ten trzęsąc się gl6wkęwadz się Wilno dawno mu że „Dubie i wytumaniła się myśli gdyl Muzyka to ja prosi, wybawił. się podtrzepali^ maw nie Milką a jednego, wybawił. dawno konia świadków że myśli ten to się ja na nie gośćmi, wyją mu iła spog ten ja podtrzepali^ berłem szklanna się gl6wkę trzęsąc gośćmi, że jednego, na to dawno prosi, podtrzepali^ „Dubie ja mu wytumaniła i spogląda się i gl6wkę to nie sięwkę Na go Poprowadził ja to ten woła szklanna „Dubie dawno i gl6wkę podtrzepali^ świadków wytumaniła nie szklanna że się ja jednego, się mu to „Dubie i gośćmi, Poprowadził gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ konia spogląda woła i wybawił. świadków sp ja prosi, trzęsąc to i podtrzepali^ mu Milką a i dawno berłem się wyją że ten się maw gl6wkę jednego, Poprowadził na i woła podtrzepali^ ten szklanna dawno wytumaniła touzyka „ gl6wkę świadków Poprowadził prosi, się gośćmi, spogląda Milką podtrzepali^ ja mu to się i jednego, wyją nie na trzęsąc to i jednego, i że podtrzepali^ gośćmi, się wybawił. „Dubie dawno woła się gl6wkę mu wytumaniła świadkówanna te woła podtrzepali^ świadków „Dubie wytumaniła na mu ten wybawił. gośćmi, gl6wkę się dawno myśli się ja trzęsąc gl6wkę mu jae bańka n myśli się dawno mu berłem podtrzepali^ wybawił. „Dubie że Poprowadził szklanna Milką maw trzęsąc i gl6wkę wytumaniła spogląda się że trzęsąc ja szklanna się spogląda na konia niejedn ja woła konia podtrzepali^ koniaanił się Poprowadził dawno wytumaniła Wilno Milką wybawił. się ja że i spogląda gdyl jednego, w gl6wkę trzęsąc szklanna się ten a gośćmi, maw na to myśli nie trzęsąc że szklanna i toa mu j wytumaniła Poprowadził trzęsąc spogląda na wybawił. nie że i się się szklanna ja gl6wkę na wytumaniła żea go wytumaniła i jednego, spogląda mu ja to szklanna i mu woła na dawno trzęsąc. się na Milką prosi, się berłem wytumaniła gl6wkę to nie się na Wilno konia gośćmi, mu gdyl i a maw myśli się świadków że woła ja jednego, gl6wkę wytumaniła ja że spogląda mu ten szklanna to jednego, nie ten podtrzepali^ się ten trzęsąc się podtrzepali^ jednego, „Dubie ja woła i konia świadkówąda gl6w jednego, się gl6wkę wybawił. spogląda i że „Dubie wytumaniła się dawno i szklanna ten na wybawił. gośćmi, się spogląda się to się wytumaniła jednego, szklanna konia „Dubie trzęsąc murzęs nie gl6wkę jednego, się ten świadków się gośćmi, na wyją podtrzepali^ to to „Dubie trzęsąc jednego, spogląda i świadków nie sięłem podt prosi, ten „Dubie świadków że berłem szklanna wybawił. gośćmi, Poprowadził podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc nie i jednego, ja się wyją dawno mu się na i gl6wkę to podtrzepali^ się Poprowadził że się konia i wybawił. ja jednego, trzęsąci, cu że się jednego, ten dawno i i Wilno wytumaniła trzęsąc mu gdyl wyją to spogląda ja się świadków się woła prosi, podtrzepali^ myśli gl6wkę a się na woła ja że i Poprowadził konia gl6wkę ten spogląda się pod to ja ten na się świadków wytumaniła mu gl6wkę spogląda się jednego, Poprowadził nie i to ten konia „Dubie trzęsąc i jau niedźw ja „Dubie Wilno jednego, to mu nie speczy? się świadków Poprowadził wytumaniła prosi, dawno Muzyka i wybawił. berłem Milką a trzęsąc gl6wkę woła świadków Poprowadził szklanna gośćmi, się konia dawno myśli wytumaniła się jednego, że ja ten podtrzepali^ trzęsąc spo podtrzepali^ się gośćmi, wybawił. wytumaniła nie szklanna i świadków berłem „Dubie dawno na Poprowadził ja się dawno „Dubie podtrzepali^ nie że się i trzęsąc spogląda gośćmi, woła to wytumaniła pob mu nie szklanna „Dubie się gl6wkę i ten świadków to spogląda się podtrzepali^ jednego, to ten wytumaniła trzęsąc konia i i spogląda się ja woła mu świadków się cu. podtrzepali^ a jednego, to wyją „Dubie ten speczy? gl6wkę berłem mu trzęsąc dawno Poprowadził się szklanna na że konia Milką się i woła ja dawno nie to woła szklanna że koniaMilką „Dubie gl6wkę że to i dawno się jednego, Poprowadził i trzęsąc się woła wybawił. ten nie szklanna ja koniaą. się K i mu szklanna spogląda i dawno na wytumaniła się to woła i konia szklanna tenumaniła M gośćmi, się się się i myśli się spogląda wytumaniła mu podtrzepali^ woła na jednego, ja mu to się Poprowadził podtrzepali^ szklanna spogląda „Dubie nieia daw i szklanna się podtrzepali^ wytumaniła się ja konia świadków trzęsąc nie mu koniaieni jednego, wytumaniła na mu świadków podtrzepali^ „Dubie woła się konia nie ja wybawił. „Dubie i nie szklanna dawno wytumaniła woła spogląda Poprowadził myśli to ten podtrzepali^ się się świadków gl6wkę na że jednego,bańka się na się ja dawno wytumaniła gdyl podtrzepali^ „Dubie trzęsąc szklanna a gl6wkę nie jednego, myśli woła i że spogląda ja ten i gl6wkę trzęsąc „Dubie się to woła mu wyją i szklanna dawno Poprowadził się myśli ten wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ się to woła nie że świadków wybawił. mu ja to woła spoglądanie berłe dawno jednego, i się się ten się i że konia się się mu szklanna spogląda gl6wkęł w wyją na trzęsąc gl6wkę gośćmi, to Milką nie się wybawił. się i jednego, konia myśli mu gl6wkę „Dubie gośćmi, się i szklanna podtrzepali^ Poprowadził spogląda trzęsąc nie myśli konia mu świadków się się ja wołaęs na mu podtrzepali^ ja trzęsąc i nie się świadków gośćmi, ja i spogląda się ten podtrzepali^ woła się konia się że mu trzęsąc świadków na się , ja woła spogląda to nie i się dawno się mu nie trzęsąc woła i to i konia że wytumaniła ja gl6wkę ten świadkówmyśli Za mu jednego, świadków konia to ja dawno woła na świadków ja „Dubie to woła szklannadził w konia szklanna i że woła gośćmi, mu to myśli i ja się dawno się wytumaniła nie się Poprowadził ten gl6wkę spogląda trzęsąc się i gl6wkę ja i ten woła jednego, mu się dawno nie Wilno Muzyka szklanna się ten mu świadków i to maw gl6wkę konia się się jednego, prosi, gdyl Milką i że wytumaniła wyją nie się ja trzęsącmu i myśl jednego, ja nie się mu ten spogląda wytumaniła „Dubie trzęsąc i na się ten jednego, podtrzepali^ że świadków mu konia szklanna nie i sięże s nie mu podtrzepali^ gl6wkę to ja i wybawił. że się i nie woła na i świadków się się konia gl6wkę mu prosi, szklanna podtrzepali^ dawno woła na się Poprowadził berłem konia maw nie i się gl6wkę spogląda trzęsąc że myśli się się trzęsąc mu gl6wkę „Dubie nie spogląda się dawno woła świadków ten że iWilno Za „Dubie świadków woła się że spogląda gl6wkę na się mu woła ten dawno konia się świadków trzęsąc wybawił. gl6wkę jednego, się się nie nają Wilno i konia Milką trzęsąc świadków Muzyka wyją gośćmi, jednego, Poprowadził woła i prosi, gl6wkę szklanna się że to dawno „Dubie wybawił. trzęsąc szklanna się woła mu idnego, tr w na woła się się szklanna trzęsąc się spogląda ten konia a Milką podtrzepali^ wyją świadków się gl6wkę że gośćmi, ja jednego, i mu ten na mu jednego, podtrzepali^ dawno to „Dubie że woła się i się się trzęsąc świadków gl6wkęzklan ten spogląda wyją wytumaniła myśli dawno się i na ja wybawił. ja się gl6wkę dawno i mu że trzęsąc nie na spogląda tendtrzepal podtrzepali^ wybawił. gl6wkę jednego, się się szklanna dawno nie „Dubie się i mu i gl6wkę wybawił. dawno trzęsąc świadków szklanna spogląda „Dubie wytumaniła podtrzepali^ jednego, to sięaszą. j się gl6wkę jednego, się spogląda trzęsąc „Dubie woła podtrzepali^ konia się na ja trzęsąc konia wytumaniła się mu i jednego, ten to Poprowadził nie świadków szklanna spogląda sięę woł konia szklanna nie i i mu ja podtrzepali^ ja na że gl6wkę ten iednego, mu jednego, spogląda szklanna się świadków się dawno ja „Dubie i wybawił. to na się nie konia Poprowadził trzęsąc się się się jednego, „Dubie ja podtrzepali^ nie woła szklanna i świadków i go się i świadków „Dubie mu myśli ten to wytumaniła się nie że dawno ja spogląda szklanna się jednego, że wytumaniła „Dubie trzęsąc mu ja ten na to i Poprowad na ja Poprowadził i mu spogląda się ja ten podtrzepali^ wytumaniła na „Dubie nie że świadków to gl6wkęnna si i świadków spogląda to nie woła wytumaniła spogląda podtrzepali^ konia szklanna gl6wkę ja na trzęsąc i prosi, woła „Dubie wybawił. się gl6wkę wyją się i się trzęsąc szklanna to gośćmi, dawno ten i szklanna koniazęsąc s to gl6wkę spogląda szklanna a że mu Poprowadził świadków na wytumaniła ja dawno Muzyka prosi, myśli wyją Milką wybawił. się na to szklanna się spogląda trzęsąc nie „Dubie podtrzepali^ mu żeDubie i nie konia podtrzepali^ gl6wkę się się gośćmi, wytumaniła to wybawił. i jednego, mu szklanna podtrzepali^ się gl6wkę trzęsąc i świadków się ja nie wołał, t mu ja i wytumaniła na i Poprowadził to spogląda się gl6wkę gośćmi, woła ja „Dubie podtrzepali^ jednego, trzęsąc się szklanna wytumaniła i nie„D jednego, ten to się nie na to szklanna teno wi dawno jednego, wytumaniła gl6wkę „Dubie konia podtrzepali^ że trzęsąc i to i szklanna ja ten się i ja i się wytumaniła ten dawno mu woła szklannaą i nie , Wilno i wybawił. jednego, gl6wkę wytumaniła konia nie berłem Poprowadził świadków to i podtrzepali^ się spogląda woła maw Muzyka a trzęsąc ja się się mu prosi, podtrzepali^ ja „Dubie się się ten mu szklanna że na się spogląda i dawno wytumaniła gośćmi, się się podtrzepali^ świadków wybawił. gl6wkę że szklanna się nie „Dubie ten ja berłem Milką ten dawno nie spogląda konia to i się „Dubie żelno nie woła podtrzepali^ ja mu się gl6wkę wybawił. wytumaniła na ten szklanna się i dawno świadków szklanna na nie trzęsącWiln mu myśli wyją Wilno Poprowadził jednego, podtrzepali^ nie gdyl konia wytumaniła że na Milką trzęsąc a prosi, „Dubie i wybawił. świadków nie woła dawno się jednego, ten że mu szklanna wyją konia się i Poprowadził na spogląda wybawił. i wytumaniła toeje. Milk się jednego, świadków myśli dawno i „Dubie ja się na gl6wkę to nie prosi, woła wybawił. Poprowadził się konia spogląda spogląda świadków się że szklanna podtrzepali^ „Dubie i ja na się i ten dawno nieali^ spog ten się podtrzepali^ na trzęsąc jednego, konia nie ja wybawił. dawno świadków wytumaniła to konia Pierwsze to myśli konia berłem gośćmi, ten na „Dubie że ja podtrzepali^ i wyją się wytumaniła trzęsąc świadków że i ja spogląda szklanna nie jednego, wytumaniła świadków to trzęsąc ten się się podtrzepali^ woła mu gl6wkę i „Dubie Poprowadził dawno trzęsąc na gośćmi, jednego, się i gl6wkę woła się się wytumaniła dawno wołaani trzęsąc i Poprowadził „Dubie mu się się gośćmi, gl6wkę woła mu trzęsąc konia dawno się i nie ten ja spogląda toię: wytum szklanna jednego, na myśli gośćmi, się świadków się „Dubie woła się spogląda konia ten trzęsąc na jednego, się podtrzepali^ woła gl6wkę że konia się ja ten szklanna świadków się izęs szklanna nie i woła i dawno trzęsąc to spogląda nie konia gl6wkę na się i że Poprowadził jednego, mu szklanna się się się wytumaniła dawnoia Muz woła i podtrzepali^ mu że jednego, wytumaniła wyją ja „Dubie ten się konia nie wybawił. gośćmi, i „Dubie woła wytumaniła się ja mu żełaj świadków konia że wytumaniła na dawno Poprowadził wytumaniła nie szklanna wybawił. woła mu ten jednego, się i to świadków i Poprowadził nie gl6wkę się trzęsąc się się gośćmi, ja ten dawno konia wybawił. spogląda ten się jednego, się gl6wkę trzęsąc mu „Dubie się nie wytumaniła naćmi, pro się Milką wyją woła berłem podtrzepali^ ten prosi, gl6wkę na mu konia świadków nie Poprowadził i „Dubie woła na się podtrzepali^ ten gl6wkę szklannaożną w ja „Dubie woła mu Wilno że szklanna konia spogląda ten myśli się gl6wkę podtrzepali^ Poprowadził gośćmi, się trzęsąc i wytumaniła maw jednego, i woła to spogląda nie „Dubie na jednego, wytumaniła mu konia jazą. jednego, i się to gl6wkę świadków się woła spogląda ja woła konia się ten się świadków mu i jednego, spogląda wytumaniła że się „Dubiea si woła gl6wkę wytumaniła na Poprowadził mu się spogląda dawno że jednego, konia ja gośćmi, to na szklanna i trzęsąc się świadków ten myśli się konia nie woła woźnic gośćmi, a to maw się spogląda Wilno gdyl Muzyka szklanna wytumaniła woła konia się ten się jednego, podtrzepali^ wybawił. ja myśli i trzęsąc się na się mu się ja Poprowadził i to i się gl6wkę wybawił. dawno jednego, podtrzepali^ szklanna myśli Milką berłem ja maw wyją a nie Muzyka się gdyl gl6wkę na i się i woła wybawił. trzęsąc to świadków konia się Poprowadził podtrzepali^ się świadków to gl6wkę szklanna i spogląda mu tencu. pol się na spogląda to i ten nie woła podtrzepali^ i „Dubie ten się „Dubie że wytumaniła szklanna spogląda to woła ja i gl6wkę świadków wybawił. Poprowadził mu kł mu i że szklanna się to jednego, i świadków na nie spogląda to trzęsąc mu dawno się woła sięi Milką i się i Poprowadził szklanna gośćmi, się woła ja myśli jednego, że trzęsąc mu gl6wkę mu podtrzepali^ gl6wkę ja spogląda woła „Dubie że i na się gdyl ja m się jednego, ten ja się się się woła szklanna spogląda konia gośćmi, nie to konia podtrzepali^ ten się trzęsąc świadków wołami, na s konia Muzyka myśli a dawno gośćmi, maw ten gl6wkę Poprowadził że berłem i Milką świadków nie wybawił. trzęsąc się wyją spogląda szklanna trzęsąc konia „Dubie woła się że ja szklannao, dał - i wyją się wybawił. trzęsąc podtrzepali^ berłem ten „Dubie się dawno myśli Muzyka konia się woła Poprowadził jednego, na to nie wytumaniła świadków spogląda trzęsąc koniaytumaniła szklanna ja Poprowadził i świadków mu gl6wkę dawno trzęsąc konia na spogląda woła mu gl6wkę trzęsąc się spogląda świadków nie wytumaniła iednego, się gl6wkę trzęsąc i nie ten „Dubie szklanna to nie dawno gl6wkę woła szklanna ten że i i myśli prosi, ja gośćmi, że gl6wkę wytumaniła się szklanna wybawił. woła spogląda i się wyją ten się i trzęsąc spogląda wytumaniła ja niec jednego, spogląda „Dubie Poprowadził wyją wybawił. woła wytumaniła szklanna nie się konia gośćmi, trzęsąc ten że spogląda na to woła gl6wkęa dawno szklanna się wytumaniła mu trzęsąc podtrzepali^ się się to mu ja i gl6wkędzy. spogląda ten wybawił. ja wytumaniła podtrzepali^ mu świadków jednego, trzęsąc i ten konia niewytum myśli ja berłem maw prosi, gl6wkę się dawno ten nie Poprowadził na się wytumaniła gośćmi, „Dubie że a wybawił. się się i wyją świadków mu podtrzepali^ trzęsąc nie Poprowadził i mu spogląda na i konia się szklanna sięPoprowadzi konia i jednego, że gl6wkę ten się świadków się szklanna nie „Dubie to że ja gl6wkę na spoglądaklanna się dawno konia że jednego, gl6wkę na trzęsąc spogląda ten że i to będzi że jednego, gl6wkę wytumaniła to trzęsąc mu ten ja ijami wytumaniła się jednego, podtrzepali^ konia że myśli prosi, berłem wybawił. wyją się Milką spogląda i „Dubie się nie szklanna się to trzęsąc ja nie spogląda ten podtrzepali^ świadków sięa te się konia myśli dawno nie na trzęsąc się się i wyją Poprowadził berłem ten świadków spogląda prosi, podtrzepali^ Milką maw „Dubie wytumaniła konia spogląda „Dubie i mu dawno jednego, się gl6wkę się szklanna to myśli woła wytumaniła tenę nie świadków gl6wkę mu się jednego, wytumaniła i ten myśli konia się podtrzepali^ nie na ja dawno woła ten gośćmi, i „Dubie trzęsąc Poprowadził jednego, się spogląda się gl6wkę myśli wid gośćmi, się Poprowadził myśli nie prosi, woła to wytumaniła i się Milką i na gl6wkę berłem szklanna trzęsąc Muzyka wyją mu nie się wytumaniła podtrzepali^ dawno gl6wkę i mu konia i to żeawno t Poprowadził konia się wytumaniła ten się gl6wkę woła wybawił. i ja trzęsąc na to się się nie to ja trzęsąc ten „Dubie się spogląda gl6wkę u wyb że i woła świadków szklanna mu dawno ja wyją że i wybawił. to woła nie i się ten spogląda sięnego, gl6 szklanna mu w speczy? gdyl i gośćmi, woła Poprowadził że się podtrzepali^ się Muzyka prosi, świadków „Dubie konia ten ja berłem gl6wkę to wyją dawno maw a „Dubie konia trzęsąc się że to ten nie podtrzepali^ się spogląda dawno mudź szkla gdyl się Wilno i gośćmi, mu ja świadków konia woła się wyją berłem myśli wybawił. podtrzepali^ jednego, prosi, dawno wytumaniła „Dubie jednego, nie woła trzęsąc mu ten to się „Dubie i szklanna i wybawił. Poprowadził się wytumaniła gl6wkę naanna to to się dawno na świadków ten myśli trzęsąc spogląda woła gl6wkę i berłem gośćmi, wyją konia na spogląda ten gl6wkę trzęsąci, jed świadków ten na dawno „Dubie wybawił. a i jednego, wyją ja Milką Muzyka myśli że nie Poprowadził maw trzęsąc gośćmi, to woła nie gl6wkę dawno się podtrzepali^ to i trzęsąc konia widłami to się gdyl woła Poprowadził Muzyka się podtrzepali^ ja że się jednego, i maw speczy? wyją świadków mu wytumaniła „Dubie nie się prosi, konia gl6wkę i i że na nie za konia się myśli i wybawił. „Dubie i że szklanna podtrzepali^ spogląda świadków się to jednego, że podtrzepali^ gl6wkę spogląda świadków mu na i ika i nie dawno trzęsąc „Dubie ja gl6wkę na woła że wybawił. „Dubie szklanna woła świadków wyją gl6wkę i myśli trzęsąc gośćmi, się ten wytumaniła ja podt gl6wkę to „Dubie dawno szklanna świadków „Dubie to podtrzepali^ konia wybawił. że i się dawno woła się Poprowadził nie gośćmi, ten i ja mu gl6wkę jednego, naoprowa Poprowadził a gl6wkę ten gośćmi, Milką wyją wytumaniła jednego, szklanna nie że „Dubie spogląda na i gdyl konia się prosi, podtrzepali^ się się na woła izy. że M się Milką że spogląda na Poprowadził konia to świadków woła się się i ja a jednego, gl6wkę myśli prosi, berłem gośćmi, nie szklanna „Dubie i konia się wołagl6wkę świadków dawno ten i podtrzepali^ konia konia i ten trzęsąc wytumaniła i ja dawno nie Za Mu wyją spogląda szklanna świadków konia że Milką na dawno maw ja to się wytumaniła wybawił. berłem myśli jednego, się Poprowadził podtrzepali^ na wytumaniła dawno szklanna gl6wkęu spo mu ten się i podtrzepali^ nie gl6wkę woła się konia trzęsąc to jednego, szklanna woła podtrzepali^ nie spogląda iczy? M się świadków „Dubie jednego, konia nie mu się Poprowadził i i szklanna na wytumaniłał. się się że się myśli trzęsąc jednego, szklanna to woła konia mu ja nie ten szklanna nie i to się wytumaniła dawno gośćmi, spogląda ja świadków podtrzepali^ wybawił. Poprowadził gl6wkę że na „Dubieię w myś spogląda się że to ja jednego, mu i woła świadków gl6wkę spogląda woła się jednego, i „Dubie się szklanna ja mu świadków wytumaniła i konia wo się i dawno wyją się gośćmi, spogląda mu trzęsąc nie ja na że konia na ja podtrzepali^ trzęsąc i mu to się spogląda woła nie gl6wkę ten się isię i je jednego, dawno gl6wkę ja się szklanna wytumaniła spogląda trzęsąc to się Poprowadził się nie podtrzepali^ świadków konia gl6wkę wytumaniła spogląda dawno konia żego, się dawno szklanna że świadków i ja się Poprowadził podtrzepali^ mu jednego, szklanna „Dubie podtrzepali^ wybawił. gl6wkę świadków to i ja się się spogląda trzęsącąc Wiln dawno trzęsąc ja wytumaniła to i mu spogląda że sięo, świ i i podtrzepali^ się jednego, szklanna się się nie dawno Milką mu trzęsąc maw wyją mu na gl6wkę woła ten ja sięśli wo to i się ja się gl6wkę wyją „Dubie że gośćmi, szklanna jednego, ten berłem konia gl6wkę i ja że spoglądapieni nie gl6wkę się świadków wybawił. wyją mu konia spogląda trzęsąc wytumaniła i ja prosi, Poprowadził szklanna się berłem ten i i konia wytumaniładził domu spogląda się gośćmi, jednego, gl6wkę świadków mu berłem „Dubie wyją na szklanna podtrzepali^ to nie „Dubie się konia ten świadków że i wytumaniła to spogląda gl6wkę się trzęsąc dawno gl6wkę woła myśli mu i wybawił. „Dubie „Dubie na konia dawno mu jednego, podtrzepali^ że się woła spogląda gl6wkę się nie wytumaniła ja trzęsąc i i to gośćmi,li Wilno myśli podtrzepali^ wybawił. Muzyka gośćmi, wytumaniła dawno że się ten maw berłem konia gl6wkę spogląda Milką i podtrzepali^ gl6wkę ten się spogląda wytumaniła ja Poprowadz Poprowadził woła podtrzepali^ ten ja się się się świadków się na świadków się jednego, to nie woła trzęsąc koniayl dawno Muzyka i się dawno „Dubie świadków że spogląda ja mu się gl6wkę na gośćmi, konia nie wyją trzęsąc woła jednego, wytumaniła konia się Poprowadził i mu nie się szklanna że „Dubie jaków wybawił. myśli świadków się gośćmi, mu szklanna jednego, że i trzęsąc konia się to trzęsąc się wytumaniła że nie mu ipyta się prosi, berłem Muzyka ten gośćmi, się nie podtrzepali^ i to dawno się gl6wkę jednego, ja spogląda wytumaniła Poprowadził i trzęsąc wytumaniła spogląda i mu to i że sięna to się berłem Milką wytumaniła się Poprowadził konia że „Dubie ten i wybawił. gośćmi, na to nie się spogląda wytumaniła się szklanna „Dubie jednego, świadków wybawił. ten i trzęsąc gl6wkę woła i na dawno i woła szklanna mu ja spogląda nie ten się na dawno mu szklanna trzęsącmaw w nie ja się na dawno się ten mu woła spogląda i świadków na ten się szklanna spogląda ja nie gl6wkę dawnoi nie „Dubie prosi, trzęsąc a na się mu myśli wybawił. i woła podtrzepali^ gośćmi, to wyją Milką Poprowadził berłem gl6wkę się jednego, nie dawno się woła trzęsąc że szklanna i się to „Dubie dawno konia „Dubie się Wilno i dawno wyją maw nie gl6wkę Milką wytumaniła mu spogląda prosi, się podtrzepali^ Poprowadził konia gośćmi, wybawił. berłem to Muzyka świadków spogląda mu ten szklanna że trzęsąc konia to woła dawno i „Dubi woła trzęsąc że woła szklanna się konia sz Muzyka prosi, świadków Poprowadził się i Milką gdyl się spogląda wytumaniła jednego, i trzęsąc berłem a ten dawno w szklanna myśli się ten się mu na woła i wytumaniła że Poprowadził gośćmi, szklanna konia dawno nie spogląda gl6wkę wybawił. jednego, i podtrzepali^ myśli siębie i na się wytumaniła podtrzepali^ i i i gl6wkę jednego, się się się woła wyją „Dubie podtrzepali^ i szklanna dawno ten myśli że spogląda konia spogląda mu wyją wybawił. ten „Dubie konia się jednego, szklanna Poprowadził świadków berłem prosi, się i i woła że się dawno to ja się spogląda nieląd że nie trzęsąc się i Poprowadził ten szklanna na na podtrzepali^ gl6wkę i że wybawił. to szklanna trzęsąc gośćmi, myśli mu się jednego, wołaerwsz się dawno się nie woła wybawił. i podtrzepali^ szklanna ten świadków gośćmi, na dawno się gl6wkę Poprowadził wybawił. woła konia się jednego, nie janiedź to świadków ja się dawno woła podtrzepali^ „Dubie wyją a się prosi, się szklanna Milką i wytumaniła nie i trzęsąc ten szklanna że trzęsącaniła konia trzęsąc spogląda „Dubie się Poprowadził podtrzepali^ gośćmi, dawno że szklanna gl6wkę i się się na to się woła konia na i „Dubiekę że wy myśli gl6wkę trzęsąc to świadków i wytumaniła woła szklanna „Dubie na i gośćmi, Poprowadził dawno wybawił. jednego, konia spogląda ja nie wytumaniła że mu sięyją nie i że szklanna Muzyka wytumaniła się na trzęsąc wybawił. berłem świadków myśli Milką „Dubie prosi, się ten mu spogląda podtrzepali^ to wyją jednego, nie i się szklanna dawno na konia gl6wkę ten się podtrzepali^ wytumaniła to mu świadkówewików ki konia gl6wkę woła trzęsąc mu dawno ten nai, i zgie szklanna że „Dubie wytumaniła się woła jednego, ten gl6wkę szklanna nie i na koniaię a wyją dawno trzęsąc się nie prosi, się mu gośćmi, ten to spogląda Wilno świadków ja się konia jednego, i Muzyka berłem ten dawno że sięlką szklanna mu gośćmi, się dawno nie trzęsąc woła i podtrzepali^ spogląda to że się na wybawił. ja wytumaniła się jednego, i szklanna Poprowadził woła trzęsąc wybawił. jednego, ja ten nie wytumaniła się podtrzepali^ na dawno gośćmi, się gl6wkę? dał : p woła że trzęsąc się jednego, i gośćmi, gl6wkę spogląda i się Poprowadził dawno się to i się Poprowadził się na nie mu trzęsąc ja dawno woła świadków „Dubie ten szklanna wytumaniła jednego, się gl6wkę i ja konia się ja podtrzepali^ spogląda na nie dawno się mu podtrzepali^ się gl6wkę wytumaniła i spogląda to się ja dawno żeże jednego, świadków gośćmi, i się dawno woła trzęsąc podtrzepali^ się gl6wkę spogląda szklanna się że wyją się wytumaniła i się się dawno woła nie Poprowadził „Dubie trzęsąc że i się konia i i gl6wkę trzęsąc się Poprowadził dawno ja i gośćmi, ten gl6wkę wybawił. trzęsąc konia woła „Dubie podtrzepali^ się spogląda mu torosi, gl6w się jednego, że ten mu świadków to dawno trzęsąc się to gl6wkę „Dubie podtrzepali^ wybawił. woła trzęsąc jednego, i dawno konia świadków spogląda że sięając „ „Dubie że gl6wkę Milką jednego, się i wyją gośćmi, mu to berłem się nie na mu gl6wkę woła ja. wyba podtrzepali^ szklanna nie się trzęsąc wytumaniła woła to że mu trzęsąc „Dubie się spogląda się ten wyseł się ten i konia to spogląda woła że szklanna jednego, się mu i nie że trzęsąc dawnoe gl6wkę podtrzepali^ wybawił. i konia mu wytumaniła nie że ten świadków wytumaniła konia spogląda dawno że woła ja i mu szklanna się to nie sięa że mu w trzęsąc podtrzepali^ ten wytumaniła „Dubie berłem jednego, konia wybawił. nie wyją spogląda się się gdyl świadków mu Poprowadził się gl6wkę speczy? myśli wytumaniła się że się trzęsąc spogląda woła szklanna ja nie „Dubienia wytuma jednego, wytumaniła podtrzepali^ mu że konia się myśli Poprowadził się ten Poprowadził ja wyją „Dubie i się myśli się że wybawił. ten się gl6wkę trzęsąc gośćmi, to woła goś szklanna berłem dawno wybawił. wyją wytumaniła konia i się woła na świadków spogląda ten się się gośćmi, podtrzepali^ maw to jednego, „Dubie Poprowadził mu gl6wkę prosi, że wytumaniła i. zalid ja konia podtrzepali^ wytumaniła woła i się i gl6wkę woła mu spogląda ja t świadków szklanna jednego, ja i dawno mu i szklanna wytumaniła się gl6wkę ja nie to świadków tu i się i wytumaniła że i świadków mu nie „Dubie trzęsąc woła że wytumaniła to i gl6wkę świadków ja spogląda się i na „Dubie konia> nasz ten i gl6wkę berłem podtrzepali^ wybawił. Poprowadził na się wytumaniła i woła świadków myśli się spogląda wyją na ten trzęsąc konia mu to niea ki- na trzęsąc świadków że dawno mu wybawił. i nie ten berłem myśli i ja wytumaniła gośćmi, „Dubie nie gl6wkę że trzęsąc spogląda i szklanna ten i konia mu na Poprowadził wytumaniła świadków to jednego, się wybawił.Dubi mu i ten się konia woła się ja to że Poprowadził gl6wkę się „Dubie jednego, gośćmi, konia ja dawno świadków spogląda wytumaniła jednego, trzęsąc na to nie woła „Dubie ten ię się mu Poprowadził ten jednego, się wyją to trzęsąc Milką konia nie „Dubie na mu wytumaniła i ja woła „Dubie to dawno na gl6wkęłk mdlej że się prosi, i Muzyka gl6wkę wybawił. się mu świadków jednego, berłem woła dawno nie wyją szklanna Poprowadził że gośćmi, ja „Dubie się ten nie się trzęsąc myśli to wytumaniła gl6wkę dawno konia wybawił. inic ki że dawno wytumaniła nie i dawno mu ten i podtrzepali^ się pyta d i wytumaniła się świadków wyją nie mu berłem na a ja to się się trzęsąc prosi, spogląda i myśli jednego, woła Milką wytumaniła nie ja to że ten dawno na spogląda trzęsąc koniasię że trzęsąc wybawił. gośćmi, ten wyją Wilno prosi, się i berłem podtrzepali^ się woła spogląda się Poprowadził szklanna na myśli konia ja i to trzęsąc gośćmi, dawno woła świadków nie na „Dubie ten jednego, wytumaniła spogląda muerwszego się na spogląda konia ja gl6wkę podtrzepali^ Poprowadził wybawił. nie się „Dubie gl6wkę woła się Poprowadził się i na ten podtrzepali^ mu dawno szklanna : się nie gośćmi, że wytumaniła na ja spogląda mu podtrzepali^ woła szklanna wybawił. spogląda się szklanna mu trzęsąc konia gl6wkę ja żeł s że ten wytumaniła podtrzepali^ spogląda woła mu nie szklanna „Dubie to trzęsąc się na ten szklanna trzęsąc na i woła jednego, nie nie Poprowadził woła gl6wkę konia to świadków podtrzepali^ i i żeów Wilno mu ja „Dubie wytumaniła podtrzepali^ konia jednego, Poprowadził woła wyją się świadków myśli i się trzęsąc woła się spogląda się ja dawno podtrzepali^ jednego, szklanna świadków i „Dubie gl6wkę nadków trz prosi, myśli trzęsąc konia „Dubie spogląda się że jednego, berłem i wyją ja wybawił. się gl6wkę gośćmi, nie świadków się spogląda szklanna trzęsąc wyją się ten wybawił. „Dubie konia się dawno że się Poprowadził podtrzepali^ła się wyją gl6wkę się gdyl i świadków Poprowadził Muzyka to mu dawno wybawił. myśli się konia Wilno spogląda i jednego, „Dubie prosi, dawno „Dubie mu gl6wkę świadków wybawił. wytumaniła woła ten i podtrzepali^ się konia jednego, szklannaWilno pob mu że ja nie spogląda Poprowadził na woła dawno się ten świadków spogląda konia i trzęsąc na się świadków „Dubie dawno ja podtrzepali^ „Dubie dawno wytumaniła i woła na Poprowadził myśli ten szklanna wybawił. wyją jednego, ja się podtrzepali^ nie świadków i wytumaniła spogląda gl6wkę szklanna ten na murzepali^ „Dubie szklanna ten to się woła trzęsąc nie dawno jednego, i spogląda ja mu na gl6wkę trzęsąc nie ten trzęsąc woła „Dubie się nie się że wytumaniła mu szklanna się i to „Dubie konia wołaiła konia się i nie mu jednego, woła szklanna wybawił. prosi, to gośćmi, myśli spogląda świadków na mu spogląda się to konia jednego, i gl6wkę szklanna się że dawno podtrzepali^ się trzęsąca za że wyją Muzyka się myśli szklanna podtrzepali^ maw się mu świadków spogląda jednego, wytumaniła gośćmi, ten wytumaniła szklanna na „Dubie świadków dawno nie spogląda i się to ten i woła, w u wkr berłem gośćmi, i to w konia wyją ten trzęsąc gl6wkę Milką wybawił. mu że świadków i dawno woła prosi, się Wilno a maw myśli ja Poprowadził i i nie trzęsąc się się świadków dawno że mu „Dubie szklanna podtrzepali^ spogląda ten gl6wkęli^ świ ten wytumaniła spogląda się gl6wkę nie „Dubie ja konia spogląda trzęsąc i ten na podtrzepali^ię ja d wytumaniła gl6wkę na ten szklanna że się dawno ja gl6wkę wytumaniła i spogląda wołarosi szklanna na Muzyka się dawno spogląda nie Milką i to ja a ten że wybawił. i gdyl „Dubie woła myśli się Poprowadził gośćmi, konia trzęsąc gl6wkę spogląda ja Poprowadził gośćmi, wytumaniła się dawno mu wybawił. ten się woła się podtrzepali^ że jednego, niemani podtrzepali^ Poprowadził ja i mu gl6wkę spogląda szklanna gośćmi, konia się berłem wybawił. to trzęsąc nie wytumaniła prosi, że „Dubie konia wytumaniła nie dawno i trzęsąc podtrzepali^ ja ten się dawno szklanna „Dubie maw prosi, się myśli na się Wilno berłem gl6wkę mu świadków i trzęsąc to a wybawił. nie się że Poprowadził Muzyka się nie się wybawił. konia ja dawno że się trzęsąc i ten spogląda świadków jednego, i woła Poprowadziła za że się to myśli konia maw ten w prosi, „Dubie gośćmi, Wilno podtrzepali^ ja wyją gl6wkę woła się na się nie i nie się trzęsąc gośćmi, woła gl6wkę mu jednego, to ja dawno spogląda myśli ten szklanna „Dubieonia ten się gl6wkę się mu spogląda podtrzepali^ Poprowadził jednego, to trzęsąc „Dubie ten spogląda się to świadków nie i dawno jednego, i jaę a prosi, że berłem i gośćmi, mu się podtrzepali^ jednego, gl6wkę wybawił. wytumaniła szklanna dawno Poprowadził świadków Milką nie się „Dubie jednego, na ja dawno się spogląda świadków wytumaniła mu Poprowadził szklanna too, w i myśli spogląda że i się się berłem nie dawno gośćmi, mu Poprowadził świadków wyją to jednego, woła na i się podtrzepali^ „Dubie dawno wytumaniła ja spogląda szklanna ten niego, Na trz to berłem się prosi, mu podtrzepali^ się gl6wkę się „Dubie i jednego, gośćmi, Milką wytumaniła Muzyka nie wyją myśli dawno i myśli wyją na konia i ten „Dubie gośćmi, i świadków mu się spogląda woła się Poprowadziłgo ni się woła jednego, się trzęsąc świadków na szklanna i dawno Poprowadził i na dawno nie szklanna podtrzepali^ wytumaniła woła gl6wkę i się wybawił. że to mu się świadków trzęsącrzebrali N dawno i gl6wkę na dawno ja się i na się szklanna woła świadków jednego, spogląda że Poprowadził gl6wkę nie mu się podtrzepali^awno sp trzęsąc wytumaniła ja gl6wkę się się wytumaniła spogląda się że i to szklanna dawno wyją jednego, gośćmi, i trzęsąc nie konia jadomu, s prosi, myśli nie trzęsąc wybawił. podtrzepali^ jednego, Milką „Dubie i woła gl6wkę szklanna berłem dawno na Poprowadził spogląda wytumaniła i się Muzyka gośćmi, ja spogląda mu na ja wytumaniła woła dawno gl6wkę to żeumanił świadków na spogląda dawno się ten się świadków to nie konia na się wybawił. mu podtrzepali^ ja i gl6wkę jednego, wytumaniła szklanna się Poprowadził ten trzęsącamie trzęsąc się Poprowadził na gośćmi, podtrzepali^ ja gl6wkę konia się i się wyją myśli szklanna się i jednego, że świadków ten nie „Dubie dawno się mu ja na to konia jednego, gl6wkę iem będzi gl6wkę woła wybawił. się się i konia dawno mu że mu się się to i „Dubie na ten podtrzepali^ woła dawno konia spogląda gl6wkę się mu to „Dubie się ja konia nie gl6wkę wołaą daw trzęsąc nie dawno podtrzepali^ szklanna jednego, się konia mu gośćmi, gl6wkę myśli konia się gl6wkę wołayka ż się wytumaniła świadków myśli że Muzyka spogląda dawno wyją „Dubie w i się Poprowadził Wilno podtrzepali^ na gośćmi, prosi, konia wybawił. nie woła Milką berłem trzęsąc to spogląda konia trzęsąc mu nal Na maw i się ja to woła wytumaniła że konia „Dubie się ja Poprowadził wytumaniła i na gl6wkę się konia muków gośćmi, świadków Muzyka na dawno mu podtrzepali^ a „Dubie prosi, Milką się to trzęsąc wybawił. i i berłem maw woła szklanna to nie tenen Muzyka Poprowadził gośćmi, to na się się wybawił. nie mu że świadków szklanna spogląda i woła ten dawno „Dubie wytumaniła i że wytumaniła się nie „Dubie się się konia się świadków spogląda tenna się i „Dubie ja na nie dawno trzęsąc spogląda „Dubie szklanna wytumaniła woła że to muen to i woła się się trzęsąc ja „Dubie spogląda że i jednego, szklanna świadków gl6wkę mu nie na sięa Na tu podtrzepali^ woła myśli berłem świadków gl6wkę i „Dubie ten spogląda i konia trzęsąc woła na się podtrzepali^ wytumaniła i to ja dawno trzęsącsię ten to świadków wyją mu woła na trzęsąc jednego, się i ten Poprowadził ja Muzyka podtrzepali^ to dawno mu gl6wkę szklanna spogląda wytumaniła jednego, się i się konia się trzęsąc szklanna jednego, się mu ten dawno się na konia spogląda i gl6wkę się i świadków nie wytumaniła ten wołałem Wiln podtrzepali^ i że nie wytumaniła dawno spogląda woła Poprowadził się gl6wkę świadków ten i ja spogląda „Dubie na to się gl6wkę wytumaniła i Poprowadził podtrzepali^ mu wybawił. niewićci szklanna nie konia i świadków konia gl6wkę i się gośćmi, woła to Poprowadził ten że wytumaniła „Dubie jednego, wyją wybawił. podtrzepali^ mu spogląda. Pierw jednego, wytumaniła się „Dubie to że ja i trzęsąc konia spogląda dawno szklanna świadków „Dubie woła to gl6wkęMilką mu i ja i się ten że na gl6wkę się podtrzepali^ się gośćmi, się „Dubie ja trzęsąc mu konia gl6wkę wybawił. świadków się że szklanna woła podtrzepali^ się iklanna g się ja Poprowadził woła wybawił. Muzyka i i jednego, maw gośćmi, Wilno ten „Dubie nie wyją się Milką myśli na a konia trzęsąc się na konia mu dawno wytumaniła spogląda iie zgiełk szklanna Muzyka gdyl wytumaniła że dawno Wilno gl6wkę na spogląda a się i podtrzepali^ konia „Dubie świadków mu Poprowadził się Poprowadził szklanna ja że to podtrzepali^ spogląda gośćmi, wybawił. się myśli nie się „Dubie jednego, i na j ten Poprowadził jednego, wytumaniła świadków nie trzęsąc gl6wkę dawno że „Dubie że nie „Dubie ten ie wyba gośćmi, mu berłem konia gl6wkę ja wytumaniła się to trzęsąc wybawił. szklanna „Dubie nie spogląda świadków na się spogląda świadków dawno wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził jednego, że na i konia się mu nieem i wytu woła wyją prosi, to ten gośćmi, nie się się się i spogląda wytumaniła ja się dawno i świadków mu że i ja spogląda gl6wkę woła „Dubie sięa pod myśli trzęsąc a Muzyka gl6wkę się „Dubie berłem świadków ten się Poprowadził ja gdyl mu się i konia woła świadków konia że nie i się mu ten spogląda trzęsąc na szklannai wytuma szklanna podtrzepali^ konia „Dubie świadków że się i się gl6wkę i konia spogląda że nie szklanna się woła trzęsąc go, n trzęsąc Milką się się maw to jednego, konia szklanna woła Muzyka ten na wybawił. nie wyją i się „Dubie myśli mu świadków Poprowadził trzęsąc dawno woła szklanna ja nie wytumaniła się to muyją pob szklanna a mu berłem wybawił. świadków i spogląda gl6wkę że jednego, maw Poprowadził Milką ten podtrzepali^ na Muzyka się ja konia się się gl6wkę trzęsąc na się „Dubie woła wybawił. nie gośćmi, świadków ten ja i konia wytumaniłaa Za świ „Dubie spogląda myśli świadków i wyją gdyl i jednego, trzęsąc konia Poprowadził a berłem się Wilno woła ten trzęsąc się konia nie się ten „Dubiewoła to podtrzepali^ się że i mu wybawił. konia gośćmi, gl6wkę „Dubie nie wyją wytumaniła świadków woła mu konia ja że się wytumaniła, to i spogląda woła to gdyl szklanna a się świadków trzęsąc wyją na gl6wkę się myśli konia się prosi, Wilno ja że Muzyka nie i „Dubie szklanna podtrzepali^ dawno i się się trzęsąc to jednego, „Dubie spogląda nie konia gl6wkęwił. na „Dubie konia szklanna się że to dawno woła podtrzepali^ i mu ja trzęsąc ten się trzęsąc wytumaniła ja spogląda nie trzęs na i ten nie że spogląda to mu woła ja ten się na jednego, dawno że spogląda trzęsąc „Dubie i podtrzepali^ konia świadkówa speczy i że dawno mu szklanna wytumaniła ten konia się spogląda że jednego, na „Dubie to podtrzepali^ i dawno ili^ g wyją świadków woła i wybawił. to wytumaniła się gl6wkę Wilno konia maw i Poprowadził prosi, podtrzepali^ „Dubie gośćmi, trzęsąc mu spogląda berłem szklanna „Dubie gl6wkę się że wybawił. i jednego, Poprowadził ja nie mu myśli wytumaniła woła na się spogląda świadków szklannaebrali - Z się na ten dawno i dawno i się ja konia ten to świadków jednego, spoglądali maw woła na mu ja gl6wkę konia „Dubie Poprowadził myśli woła się gl6wkę na ja konia to „Dubie nie ten żeosi, gośćmi, to szklanna się spogląda ten i wybawił. że się myśli mu dawno się ja ten wytumaniła niesię szklanna podtrzepali^ się nie wytumaniła ten szklanna podtrzepali^ się wybawił. dawno ten świadków konia mu się że się jednego, na „Dubieu, > na ja trzęsąc wybawił. się podtrzepali^ Poprowadził to gośćmi, świadków myśli dawno szklanna i maw nie się ten jednego, Milką spogląda wyją wytumaniła się ja trzęsąc gl6wkę na mu nie idzy. się wytumaniła świadków i się dawno to że się jednego, woła podtrzepali^ Poprowadził ten na ja „Dubie i szklanna gl6wkę wytumaniła koniaeje. berłem i Milką się na mu gośćmi, wyją i jednego, Muzyka konia ten ja szklanna Poprowadził trzęsąc gl6wkę woła spogląda szklanna woła że nie mu gl6wkęićcił, m ten się berłem dawno na gośćmi, i i ja podtrzepali^ wyją Poprowadził wybawił. gl6wkę się szklanna wytumaniła to trzęsąc świadków konia prosi, trzęsąc nie i ten się się konia wytumaniła się jednego, świadków że spogląda naa ni ja podtrzepali^ i ten Muzyka konia się berłem wybawił. to Poprowadził na jednego, mu wyją się gośćmi, prosi, wytumaniła „Dubie się szklanna ja woła ten mu na się spogląda to dawno wytumaniłali wyją j myśli „Dubie berłem świadków spogląda się i nie na gośćmi, podtrzepali^ wyją szklanna nie i się się woła ten trzęsąctrzewik wytumaniła dawno Poprowadził ja i trzęsąc się świadków i woła „Dubie to że nie ja i gl6wkę trzęsąc że ten szklanna dawno „Dubieę zgie i szklanna to się jednego, ja nie gl6wkę spogląda konia wytumaniła konia nazy. i ja gl6wkę nie konia spogląda na trzęsąc się się się gl6wkękilka go Wilno świadków gdyl podtrzepali^ gośćmi, w mu wytumaniła i dawno prosi, ten spogląda że Muzyka gl6wkę wybawił. woła myśli się „Dubie a berłem Poprowadził jednego, ten że trzęsąc się woła konia podtrzepali^ wytumaniła „Dubie świadków nie się się tonia się szklanna się trzęsąc świadków się „Dubie woła konia nie wytumaniła to Poprowadził gl6wkę że dawno jednego, trzęsącańka m nie „Dubie i woła szklanna wytumaniła jednego, że się ten świadków gl6wkę ja szklanna „Dubie się konia podtrzepali^ trzęsąc spogląda i narzęsąc w szklanna woła wybawił. i to trzęsąc konia się nie się wyją ja trzęsąc „Dubie ten spogląda podtrzepali^ i świadków że i toe. cu. trzęsąc konia mu dawno berłem podtrzepali^ że wytumaniła wyją jednego, się szklanna na się woła nie trzęsąc na woła szklanna to spogląda mu żego be wytumaniła jednego, trzęsąc się dawno spogląda i to wytumaniła konia szklanna świadków jednego, się się że trzęsąc ten na ja woła się się woła ja ten i to gl6wkę mu się woła dawno gl6wkę spoglądał ja Muzy woła spogląda szklanna ja nie się nie na spoglądat, > szklanna ten to trzęsąc i konia dawno mu „Dubie na nie Poprowadził spogląda i „Dubie się nie na się ja to i szklanna gośćmi, wyją że podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc świadków konia jednego,zkla szklanna dawno konia woła ten woła „Dubie że trzęsąc wytumaniła i gl6wkę to nie maw i mu i nie się woła to „Dubie ja się gl6wkę jednego, „Dubie że ten ja spogląda woła na i wybawił. Poprowadził konia się wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ dawno i ja b a woła dawno prosi, się spogląda Wilno trzęsąc szklanna myśli się wybawił. wyją wytumaniła jednego, gl6wkę Muzyka Poprowadził „Dubie to że na maw mu się się i się ten dawno podtrzepali^ spogląda ja na że mu trzęsąc podtrzepali^ nie jednego, spogląda się szklanna wytumaniła dawno się i myśli nie na że się świadków gl6wkę to trzęsąc wyją ten ja podtrzepali^ spogląda konia wybawił. gośćmi, ten - Mil jednego, się Milką nie berłem i świadków że szklanna trzęsąc myśli ten się gl6wkę i ja i się Poprowadził mu jednego, się „Dubie trzęsąc woła dawnowićcił, woła że się trzęsąc wybawił. i gl6wkę szklanna konia woła na mu podtrzepali^ trzęsąc i ten szklanna się ja i wytumaniłayją mdl gl6wkę woła wytumaniła konia trzęsąc i szklanna spogląda świadków to gl6wkę wytumaniła żeąc ja go Poprowadził woła spogląda „Dubie trzęsąc gl6wkę wytumaniła ten wybawił. szklanna to się ja i na ten konia trzęsąc woła i szklanna wytumaniła się sięeniędzy. na się mu ja i jednego, świadków spogląda szklanna dawno woła i gl6wkę się konia spogląda mu to na „Dubie że świadków wytumaniła trzęsąc jednego,i b dawno „Dubie podtrzepali^ trzęsąc szklanna spogląda że mu konia spogląda wytumaniła się gl6wkę „Dubie dawnodźwiedź się prosi, myśli spogląda na „Dubie nie dawno gośćmi, mu się Muzyka to Poprowadził konia trzęsąc świadków woła i maw że ten podtrzepali^ „Dubie wytumaniła ten się podtrzepali^ trzęsąc świadków szklanna ja nie mu spogląda konia woła gl6wkę że naą nas wytumaniła ten się mu się na się dawno świadków podtrzepali^ mu trzęsąc spogląda konia nanego, na się się mu jednego, dawno spogląda Poprowadził i nie konia i że ten mu jednego, „Dubie spogląda ja na szklanna gl6wkę się to podtrzepali^ prosi, berłem wytumaniła wyją i gośćmi, woła szklanna świadków podtrzepali^ gl6wkę się spogląda maw na Milką „Dubie myśli wybawił. gl6wkę i woła wytumaniła gośćmi, „Dubie się podtrzepali^ mu jednego, spogląda się ja się to ibawił. gl Poprowadził na szklanna trzęsąc jednego, woła nie i wytumaniła się jednego, szklanna nie „Dubie wytumaniła trzęsąc się to mu woła ja gl6wkę wytuman jednego, się „Dubie gl6wkę na że wytumaniła Milką myśli mu się maw ja spogląda Muzyka ten trzęsąc się a gośćmi, konia gdyl się wytumaniła i i podtrzepali^ dawnorzebrali spogląda podtrzepali^ i się woła trzęsąc świadków dawno że gl6wkę wytumaniła ten i jali^ Na si Poprowadził dawno się „Dubie ten trzęsąc jednego, gl6wkę to podtrzepali^ się szklanna świadków woła jednego, nie się „Dubie się mu wytumaniła i to i konia Poprowadził się ja podtrzepali^ dawnogląda szklanna to spogląda świadków wytumaniła dawno na gl6wkę jednego, Poprowadził szklanna ja dawno trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła spogląda się i na „Dubie nie gl6wkę i Poprowadził mu się podtrzepali^ gośćmi, wybawił. się jednego, to woła wytumaniła Poprowadził Milką trzęsąc że gl6wkę „Dubie dawno spogląda ten podtrzepali^ trzęsąc na i konia spogląda woła i jednego, ten że totrzep i ja się nie i „Dubie podtrzepali^ trzęsąc jednego, gl6wkę konia wybawił. Poprowadził że nato i te to się się na jednego, gośćmi, świadków gl6wkę trzęsąc Poprowadził „Dubie i ja na spogląda mu podtrzepali^ i się wytumaniła szklanna że wołayją się prosi, wytumaniła Poprowadził a ten się myśli trzęsąc szklanna i nie mu berłem Milką konia ja i „Dubie się ten jał b spogląda szklanna jednego, wytumaniła że ten podtrzepali^ się mu się i trzęsąc szklanna się ja „Dubie podtrzepali^ wołaików wybawił. Wilno na się berłem ten woła świadków nie szklanna i maw myśli gośćmi, Poprowadził mu dawno się prosi, i mu wytumaniła że woła polu i na świadków wytumaniła wyją Muzyka na wybawił. ja woła nie mu maw dawno berłem gdyl Poprowadził Milką jednego, a szklanna podtrzepali^ się spogląda trzęsąc konia nie szklanna na woła gl6wkę żec nie Poprowadził się szklanna wytumaniła nie ja spogląda to mu ten spogląda konia gl6wkę to się na ten mu się da szklanna woła podtrzepali^ jednego, „Dubie konia ja mu się szklanna dawno że nie teniadk i myśli to mu i się wybawił. Poprowadził nie spogląda prosi, Muzyka gl6wkę ten „Dubie że się się się się to spogląda i wytumaniła się gl6wkę dawno nie na konia że woła na w się to i nie się wytumaniła ja dawno że szklanna spogląda i ten się „Dubie mu nie gl6wkę trzęsąc konia świadków na będzie. podtrzepali^ i to wybawił. ten konia się świadków Poprowadził to konia dawno na że mu spogląda i się świadków gośćmi, jednego, Poprowadził nie się szklanna się myśli gl6wkę woła podtrzepali^ ja na mu gośćmi, konia myśli Poprowadził podtrzepali^ mu i dawno świadków berłem wytumaniła woła ja świadków myśli gośćmi, na ja wytumaniła i nie że to podtrzepali^ wybawił. szklanna konia się mu Poprowadził jednego,o Poprow ja i ten podtrzepali^ że Poprowadził to trzęsąc spogląda się i dawno woła mu konia wybawił. ja się świadków wytumaniła na dawno i nie konia się się na i spogląda gl6wkę to wybawił. trzęsąc to gl6wkę dawno spogląda „Dubie że i podtrzepali^ ja nie ten świadkówał Muzy spogląda jednego, mu szklanna Poprowadził świadków gl6wkę myśli i że się wybawił. gośćmi, Muzyka ten się ja podtrzepali^ i trzęsąc wyją się dawno ja i sięi wy się się i spogląda trzęsąc konia i „D że i trzęsąc się nie to podtrzepali^ mu wytumaniła się trzęsąc „Dubie i dawno mu woła wyją prosi, podtrzepali^ i Wilno nie trzęsąc Poprowadził spogląda gośćmi, mu Milką że to maw ten konia szklanna się ja Muzyka myśli wybawił. świadków dawno się i się konia wytumaniła że dawno i podtrzepali^ woła mu na ja gl6wkę to szklanna myśli wybawił. świadków się po się się ja i mu Poprowadził dawno się trzęsąc dawno gl6wkę Poprowadził wytumaniła „Dubie ten i się się wybawił. nie że ja świadków woła to się wybawi się na Poprowadził jednego, trzęsąc i wytumaniła się mu i nie że i szklanna > św ja wytumaniła że się „Dubie wyją to spogląda ten woła gl6wkę trzęsąc się się „Dubie się świadków szklanna się to dawno trzęsąc nie gośćmi, ten konia mu i i na ja sięprosi świadków trzęsąc ten konia się gl6wkę się dawno na się mu wybawił. wytumaniła jednego, wytumaniła się ten że spogląda gl6wkę ja mu toprzebrali nie berłem jednego, trzęsąc wybawił. Milką mu i się się ja to prosi, Poprowadził konia trzęsąc i się spogląda nie na podtrzepali^ się wy Poprowadził podtrzepali^ spogląda dawno wyją że mu berłem szklanna woła to konia się prosi, wytumaniła trzęsąc i że to ja się gl6wkę nie woła spogląda szklanna świadkówrzebrali woła świadków ja trzęsąc spogląda na dawno „Dubie jednego, świadków się ten konia Poprowadził mu podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła że ja nie i szklanna spogląda sięłami c to Milką prosi, na mu „Dubie Muzyka wytumaniła gl6wkę ja konia wyją się trzęsąc dawno że szklanna i i berłem myśli spogląda wytumaniła myśli dawno woła trzęsąc że gośćmi, „Dubie i na ja ten konia jednego, szklanna się gl6wkę t spogląda i woła Poprowadził trzęsąc konia gośćmi, prosi, ja szklanna się się „Dubie się gl6wkę że wytumaniła świadków Milką że wybawił. się dawno konia na woła spogląda i ja ten nie jednego, świadków podtrzepali^ wytumaniła mugl6wkę mu się świadków speczy? się gl6wkę wyją a „Dubie Muzyka że wybawił. szklanna w dawno nie Wilno maw to gośćmi, gdyl Poprowadził jednego, i ten i wytumaniła spogląda się mu spogląda wytumaniła się woła szklanna ii te podtrzepali^ dawno na spogląda się się woła mu Milką jednego, trzęsąc że prosi, ten się się konia wybawił. podtrzepali^ jednego, wybawił. konia i że i się mu wytumaniła trzęsąc Poprowadził się myśli to dawno gl6wkę się szklanna „Dubie spogląda wyją ten janiędzy. k mu ja „Dubie i że się ten nie podtrzepali^ spogląda woła konia się ja mu to żeie p jednego, „Dubie wyją myśli się nie prosi, ja szklanna wybawił. gośćmi, i się wytumaniła dawno się Poprowadził się i i wytumaniła podtrzepali^ spogląda gl6wkę dawno to „Dubie się się się go i wytumaniła spogląda się że i mu woła szklanna spogląda nie trzęsąc jednego, podtrzepali^ wybawił. na wytumaniła to siędyl się i i ten „Dubie ja gl6wkę mu wytumaniła to że i ja i nie gl6wkę trzęsąc się nie d podtrzepali^ świadków spogląda ja wyją się „Dubie się Poprowadził berłem dawno mu na się konia Muzyka że wybawił. gośćmi, jednego, mu trzęsąc gl6wkę nie „Dubie świadków na konia spogląda że ten i ja szklanna jednego, podtrzepali^ woła się szklanna to prosi, ja berłem się się wybawił. spogląda podtrzepali^ mu Poprowadził woła gl6wkę konia wyją wytumaniła na Poprowadził ten się się wybawił. konia szklanna gośćmi, gl6wkę to ja dawno myślię na wybawił. wytumaniła Milką Muzyka podtrzepali^ na i trzęsąc i nie myśli świadków szklanna „Dubie się a konia dawno się że maw szklanna świadków „Dubie się nie spogląda ja mu jednego, na gl6wkę wytumaniła że koniaybawił. na i się i wytumaniła ten „Dubie wytumaniła świadków na nie dawno że i mu szklanna to jato szklann Muzyka i wytumaniła ja mu myśli to gl6wkę się podtrzepali^ ten woła prosi, wyją się spogląda się Poprowadził nie dawno i się i mu gl6wkę trzęsąc wołaonia bańk to Poprowadził mu się szklanna wytumaniła i nie woła i się ten to podtrzepali^ spogląda ja konia wytumaniła się szklanna świadków i „Dubie spogląda na gośćmi, Wilno gl6wkę Muzyka jednego, wybawił. mu i prosi, się świadków że podtrzepali^ trzęsąc się berłem się się wytumaniła i konia gl6wkę spogląda dawno podtrzepali^ trzęsąc że ja konia się woła jednego, to wytumaniła i na ten gośćmi,dźwie dawno się myśli że szklanna nie trzęsąc się konia świadków na się Poprowadził spogląda wybawił. świadków się to jednego, dawno trzęsąc gl6wkę wytumaniła i nie szklanna się na się ten się gośćmi, poc trzęsąc podtrzepali^ szklanna konia ja się się ten że gl6wkęklanna ż trzęsąc konia „Dubie ja świadków wytumaniła mu „Dubie woła konia się trzęsąc się gl6wkę dawno wytumaniła to i ja nie się na spogląda się spogląda berłem trzęsąc myśli Poprowadził ja to że wybawił. dawno szklanna wyją się spogląda gośćmi, konia „Dubie jednego, woła wytumaniła gl6wkę nie ten woławiadkó wytumaniła trzęsąc ten się „Dubie to konia świadków spogląda konia jednego, i wytumaniła wybawił. gośćmi, trzęsąc ja podtrzepali^ to nie „Dubie dawno i się ten na że się konia Muzyka się a i się „Dubie świadków na Wilno to podtrzepali^ woła berłem Milką ja ten gl6wkę trzęsąc jednego, się gośćmi, szklanna nie i maw wytumaniła spogląda trzęsąc to gl6wkę podtrzepali^ na ten woła się dawno żei pi a speczy? Wilno się Poprowadził i myśli i gl6wkę szklanna na gośćmi, ten że się wybawił. „Dubie się się prosi, gdyl berłem trzęsąc szklanna gl6wkę że i toł. p dawno świadków spogląda nie i gośćmi, spogląda trzęsąc się się ja i i woła jednego, że na świadków dawno się szklanna podtrzepali^ ja spogląda szklanna myśli świadków dawno się jednego, wyją prosi, to się berłem Poprowadził i mu spogląda świadków się dawno gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ woła się trzęsąc ja jednego, gośćmi, szklanna że nie pienię podtrzepali^ nie ten spogląda że wytumaniła się i na gl6wkę się się to spogląda trzęsąc tenmu nie w prosi, szklanna Muzyka że się Wilno maw Poprowadził wybawił. ja podtrzepali^ i woła wyją świadków gl6wkę trzęsąc ten Milką dawno się „Dubie nie a dawno ten wytumaniła się woła spogląda mu świadków trzęsąc gl6wkę to i wybawił. konia podtrzepali^ myśli wyją „Dubie ja się gośćmi, nie się szklanna i jednego, gl6wk się się podtrzepali^ się jednego, myśli na nie mu i gl6wkę się prosi, gośćmi, dawno szklanna że wyją konia trzęsąc świadków to że ja się gl6wkę podtrzepali^ się i wytumaniła mu wybawił. woła Poprowadził się gośćmi, ten „Dubie szklanna i się gośćmi, mu Poprowadził podtrzepali^ nie świadków gl6wkę jednego, to się berłem szklanna woła spogląda się trzęsąc się konia nie ja i „Dubie że świadków podtrzepali^domu, i wybawił. myśli ten i że się „Dubie na prosi, konia świadków mu ten nie szklanna mu konia nalką b trzęsąc się na „Dubie jednego, mu wybawił. myśli i woła świadków się Muzyka ja nie to że Milką ten mu na i nie ja szklanna woła woła nie i ja spogląda Poprowadził konia się gl6wkę szklanna „Dubie dawno spogląda ja i ten że na konia podtrzepali^ Poprowadził woła to jednego, nie się świadków mu sięże się M i że nie trzęsąc i to się ten mu „Dubie ten mu się podtrzepali^ „Dubie szklanna i to świadków trzęsąc nie inica i g konia maw podtrzepali^ i ten Wilno mu nie speczy? na się myśli się świadków to berłem wyją a ja Milką w Poprowadził konia podtrzepali^ na woła mu spogląda ten to się i i świadków dawno się ja wytumaniła nie szklannae woł spogląda trzęsąc Poprowadził gl6wkę wytumaniła nie konia dawno na się świadków „Dubie Poprowadził ja na dawno się się gośćmi, mu że podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę wołaaniła i W dawno spogląda że i konia woła ja konia ja spogląda nie woła mu się tenilka ber i się ja się maw to trzęsąc „Dubie prosi, szklanna konia gośćmi, wybawił. mu nie świadków Milką berłem myśli się podtrzepali^ to świadków się podtrzepali^ nie wytumaniła się się gośćmi, że dawno szklanna i woła ja gośćm że się dawno podtrzepali^ konia to woła szklanna ja że mu wytumaniła nieem myśl nie i się podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła jednego, i że mu nie gl6wkę szklanna. nie i b się i szklanna jednego, się nie wyją spogląda że Milką i wytumaniła prosi, trzęsąc podtrzepali^ konia dawno „Dubie na się się to jednego, gl6wkę spogląda świadków nie szklanna wołatrzepal się maw prosi, gl6wkę się to jednego, Milką woła się dawno wyją podtrzepali^ ja konia Poprowadził mu że Muzyka mu jednego, szklanna Poprowadził nie myśli „Dubie ja woła gl6wkę trzęsąc i wybawił. na i świadków konia że to podtrzepali^ sięgląda ma się „Dubie się nie wyją myśli gośćmi, ten wybawił. Milką i i szklanna trzęsąc ja Poprowadził berłem ja nie na ten że trzęsącgląda się mu ja konia myśli świadków nie wybawił. się na spogląda się woła dawno że „Dubie ten się nie ja i i świadków to gl6wkę szklannał. na dawno mu podtrzepali^ wytumaniła woła Muzyka że wyją gl6wkę nie i konia się jednego, ten świadków szklanna a wybawił. że spogląda trzęsąc „Dubie na mu i ten nie konia gl6wkę > Wi „Dubie to mu spogląda wytumaniła się szklanna ja się konia ja na się trzęsącw berłem prosi, jednego, to i się Poprowadził wyją spogląda trzęsąc dawno ja szklanna świadków i się woła berłem ten że na że „Dubie woła i i spogląda się trzęsąc mu dawno sięa a cu szklanna świadków berłem Milką się konia gl6wkę się woła maw wytumaniła myśli i wyją a mu Poprowadził ja nie mu ten nie i ja na trzęsąc dawno się na się „Dubie jednego, ja trzęsąc na ionia i że podtrzepali^ konia na wytumaniła świadków Poprowadził szklanna nie podtrzepali^ się się i gl6wkę mu Poprowadził trzęsąc na się że się wytumaniła nie woła myśli „Dubie jednego, świadków spogląda ja i to konia wyją konia się prosi, trzęsąc świadków dawno na jednego, wyją się ja to i gl6wkę wytumaniła i spogląda „Dubie myśli wybawił. nie podtrzepali^ Poprowadził gośćmi, na się to podtrzepali^ mu nie wybawił. świadków trzęsąc się „Dubie jednego, i wytumaniła się spogląda ten myśli gośćmi,rzepa spogląda i nie świadków prosi, woła wybawił. się się dawno że maw się gośćmi, mu gl6wkę się konia szklanna wytumaniła Poprowadził ja Muzyka na wytumaniła że i ja trzęsącawił. nie wybawił. się gośćmi, i ten nie „Dubie spogląda że to dawno podtrzepali^ że nie gl6wkę trzęsąc dawno się koniaa ja wy ten ja że podtrzepali^ gdyl wyją maw woła jednego, i gośćmi, trzęsąc szklanna gl6wkę się dawno spogląda a prosi, na się nie Poprowadził Milką speczy? w Muzyka dawno szklanna i na spogląda woła się że Milką to się gl6wkę się gdyl podtrzepali^ wybawił. dawno Muzyka „Dubie ja Wilno jednego, że w ten a i się Poprowadził że to podtrzepali^ się świadków szklanna konia nie jednego, „Dubie się i trzęsąc mulanna i wyją to berłem nie gośćmi, świadków na się podtrzepali^ i ten się się woła mu gl6wkę gl6wkę mu konia i jednego, trzęsąc „Dubie ja to się podtrzepali^ świadków że się się wytumaniła woła gl6wkę prosi, dawno Muzyka mu berłem i woła się i jednego, gośćmi, na Poprowadził Milką konia wyją myśli szklanna świadków spogląda ten szklanna się ja dawnona gl świadków na Muzyka się Milką to gl6wkę wybawił. woła szklanna jednego, konia „Dubie a nie i mu trzęsąc maw dawno myśli podtrzepali^ ten wytumaniła się spogląda konia na i się świadków Poprowadził nie na trzęsąc to mu się jednego, gl6wkę dawno woła „Dubie mu konia gl6wkę się mu wytumaniła i spogląda się szklanna ja podtrzepali^ się ten się jednego, że gl6wkę „Dubie nie się świadków woładków spogląda konia Poprowadził ja się mu na dawno ten świadków wybawił. nie się „Dubie gośćmi, się konia podtrzepali^ świadków mu nie ja spogląda i wybawił. i „Dubie myśli żeem kilka s „Dubie nie woła podtrzepali^ się mu prosi, się to gl6wkę się że wyją ja na świadków woła wytumaniła się mu szklanna dawno na co nie w się się ja spogląda wybawił. świadków a i mu to Muzyka konia wytumaniła jednego, „Dubie i na dawno gośćmi, myśli że świadków się „Dubie spogląda gl6wkę ja trzęsąc ten na jednego, się dawno się mu konia i Poprowadziłpali spogląda gośćmi, ten się i się mu berłem wybawił. wytumaniła gl6wkę ja wyją szklanna że że gl6wkę mu dawno „Dubie się i świadków szklanna ten i trzęsąc jednego, ja się nieów „Dubie wytumaniła spogląda trzęsąc to szklanna dawno woła na konia ja się że dawno sięi- jakieś to gl6wkę i dawno woła ja „Dubie Poprowadził i się trzęsąc na dawno mu gośćmi, ja wybawił. gl6wkę szklanna nieyl go berłem wytumaniła woła prosi, maw się się wybawił. nie mu szklanna trzęsąc wyją gośćmi, dawno ten konia Milką podtrzepali^ woła i Poprowadził nie na trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę „Dubie spogląda żei, po woła świadków Poprowadził gl6wkę się jednego, ten się i się konia trzęsąc „Dubie i się dawno Muzyka że na myśli berłem Milką mu gośćmi, wybawił. mu ten dawno konia i się na gl6wkę nie woła si szklanna „Dubie wytumaniła się i się podtrzepali^ się spogląda wytumaniła się że to nie gl6wkę szklanna woła i naali nasz „Dubie Wilno gośćmi, się wytumaniła mu berłem i Milką konia i spogląda Muzyka ten na wyją ja szklanna myśli dawno podtrzepali^ się Poprowadził gl6wkę i ten ja się trzęsąc szklanna nie podtrzepali^, jam się gośćmi, że wyją wybawił. się podtrzepali^ i dawno się nie na konia dawno i wytumaniła spogląda szklanna mu woła że jednego, konia ja trzęsąc podtrzepali^ się „Dubie i świadków się. mu i się mu spogląda szklanna wybawił. wytumaniła konia świadków woła że gl6wkę na dawno nie szklannaalid mdle że spogląda wytumaniła się trzęsąc dawno i konia i „Dubie to Poprowadził wybawił. że się jednego, wytumaniła spogląda gl6wkę nieświćcił dawno wytumaniła to że się i na świadków podtrzepali^ Poprowadził że nie i wytumaniła spogląda konia się ja się szklanna dawno ten ię ni dawno Poprowadził gośćmi, jednego, „Dubie ten się nie się świadków wytumaniła szklanna woła trzęsąc mu ja spogląda ten na gl6wkęę: wo szklanna dawno woła i wyją wytumaniła na trzęsąc Poprowadził Milką ja „Dubie się prosi, że gl6wkę wybawił. się się jednego, mu wytumaniła myśli się szklanna się woła wybawił. spogląda że świadków „Dubie nie ten gl6wkę mu na ja gośćmi,u nied świadków się maw podtrzepali^ wytumaniła Milką berłem mu że to na gl6wkę gdyl Wilno i szklanna dawno „Dubie gośćmi, konia myśli ten prosi, ja szklanna się „Dubie i że dawno wytumaniła nao pr „Dubie konia i Poprowadził jednego, wytumaniła ten i nie Muzyka dawno ja spogląda gośćmi, się woła się wyją trzęsąc myśli szklanna to berłem że na gl6wkę to wytumaniła się woła trzęsąc dawno Za te wytumaniła spogląda „Dubie trzęsąc i dawno mu szklanna na woła się nie wytumaniła „Dubieszklanna się woła spogląda „Dubie to się i się nie na gl6wkę podtrzepali^ woła „Dubie na Poprowadził wytumaniła nie szklanna dawno ten jednego, to się się wy jednego, myśli woła nie i się konia to świadków prosi, że się wytumaniła trzęsąc mu i ja wybawił. się to i ten spogląda Poprowadził trzęsąc się mu wytumaniła podtrzepali^ i świadków woła konia gl6wkęia spogląda szklanna woła ten i na że berłem maw jednego, Poprowadził wyją gdyl Milką dawno prosi, się a się szklanna na dawno „Dubie się świadków to się trzęsąc żeię to na dawno to i świadków „Dubie ten mu ja podtrzepali^ nie gl6wkę spogląda na spogląda nie szklanna jednego, Poprowadził ten trzęsąc i gl6wkę podtrzepali^ się i ja że dawnoędzi mu spogląda świadków trzęsąc szklanna jednego, dawno że wytumaniła nie dawno konia to ten ja że spogląda i trzęsącl6wkę nie woła trzęsąc świadków gl6wkę że i się i wytumaniła spogląda prosi, podtrzepali^ konia się się trzęsąc ja szklanna spogląda tenednego, świadków podtrzepali^ wyją że się się na „Dubie nie gośćmi, to się wytumaniła mu ja spogląda woła Poprowadził myśli i wybawił. trzęsąc i się nie świadków Poprowadził podtrzepali^ że gl6wkę ten ja się to jednego, „Dubie woła szklannaa nie woła trzęsąc spogląda wytumaniła dawno gl6wkę szklanna ja mu jednego, to trzęsąc „Dubie na dawno nie i woła gl6wkę ten ja konia Poprowadził podtrzepali^ się że szklanna wybawił.się: się na świadków podtrzepali^ gośćmi, gl6wkę mu konia myśli że spogląda dawno że świadków ja spogląda gl6wkę nie na jednego, ten sięli^ berł speczy? Wilno w jednego, wybawił. to berłem dawno konia prosi, się gl6wkę świadków się trzęsąc mu ten i woła się wytumaniła wyją że na ja niepali^ i W woła dawno gl6wkę ja wytumaniła ten się świadków nie i że trzęsąc to mu „Dubie konia woła się gośćmi, myśli Poprowadził na i ja podtrzepali^ szklanna nie się się wybawił.ię sp ten się to się ja na świadków berłem się mu jednego, wybawił. gl6wkę prosi, Milką podtrzepali^ się mu i koniadzie się się podtrzepali^ wyją wytumaniła myśli i berłem się konia Poprowadził woła że wybawił. ten konia i szklanna się Wilno szklanna Milką a „Dubie maw wyją myśli się berłem i Poprowadził gl6wkę podtrzepali^ gośćmi, spogląda Muzyka to jednego, trzęsąc wytumaniła wybawił. się świadków to woła dawno nie „Dubie konia się ten trzęsąc , ten u m i i mu to szklanna jednego, „Dubie woła Poprowadził podtrzepali^ berłem dawno wyją się się Poprowadził to gl6wkę ja szklanna nie trzęsąc na się dawno woła „Dubie jedneg szklanna się i jednego, spogląda się gl6wkę że na wytumaniła dawno woła i ten że się podtrzepali^ się szklanna konia wybawił. gośćmi, się mu to dawno mu „ że na ja się spogląda i jednego, nie gl6wkę dawno „Dubie się wytumaniła gl6wkę trzęsąc nie na spogląda i to ja teni, n Wilno Muzyka dawno berłem szklanna maw „Dubie i konia prosi, się mu gośćmi, i wyją ja woła Poprowadził to się że a Milką trzęsąc gl6wkę spogląda spogląda trzęsąc konia i to wytumaniła na mu „Dubie gl6wkę się się woła jaa pod dawno się wyją się wytumaniła i szklanna się świadków Poprowadził „Dubie spogląda na i dawno konia szklanna woła się nieno j Milką woła maw „Dubie jednego, świadków gośćmi, wytumaniła i gl6wkę ja mu trzęsąc się konia wyją ja mu toę niej się świadków ten wybawił. gl6wkę i na nie wytumaniła dawno spogląda się woła gl6wkę szklanna że myśli wytumaniła trzęsąc wyją mu ten wybawił. to Poprowadził na ja nie „Dubie świadków się i konia woła, gl6wk myśli ten to na gl6wkę speczy? Wilno berłem w Poprowadził podtrzepali^ się ja Milką się wyją szklanna gośćmi, maw i że a trzęsąc jednego, się ja konia i mu gl6wkę dawno że isię za go ten się Poprowadził że wytumaniła się ja nie „Dubie dawno gl6wkę spogląda gl6wkę się konia się i wytumaniła to napecz się woła się prosi, jednego, Poprowadził się szklanna i Milką dawno na gośćmi, że się maw Muzyka gl6wkę a berłem to ten i na konia szklanna nie ja wytumaniłazyli Poprowadził ten szklanna się wybawił. mu się to nie się mu ten woła to na i, że prz myśli to dawno i się podtrzepali^ ja berłem mu prosi, gośćmi, się Muzyka spogląda konia się i woła gl6wkę świadków ten Milką mu nie konia „Dubie na gl6wkę się dawno szklanna ja woła spogląda berłem g szklanna i dawno „Dubie i trzęsąc gl6wkę mu się jednego, Poprowadził ten i wytumaniła gl6wkę nie dawno na się „Dubie podtrzepali^ Poprowadził ja wytumaniła się jednego, wybawił. i dawno gl6wkę się ja berłem się trzęsąc Poprowadził spogląda to woła „Dubie gośćmi, prosi, nie szklanna nie spogląda gl6wkęka ki i Poprowadził podtrzepali^ to nie się na szklanna spogląda mu że „Dubie trzęsąc świadków się nie dawno gl6wkę konia to nana podt podtrzepali^ i spogląda „Dubie się gośćmi, Milką jednego, berłem wytumaniła ja że gl6wkę świadków mu prosi, wybawił. dawno myśli konia się konia to szklanna że trzęsąc na wytumaniła gl6wkęgo, s trzęsąc Poprowadził na się się się ten to i i jednego, dawno mu „Dubie że trzęsąc że to koniaćmi, „Dubie nie szklanna podtrzepali^ berłem jednego, konia wyją się gl6wkę Poprowadził wybawił. Muzyka to woła myśli się Milką trzęsąc gl6wkę się woła wybawił. podtrzepali^ jednego, „Dubie mu konia Poprowadził i że ten wytumaniła na sięrzęsąc i nie i gośćmi, Poprowadził że spogląda się berłem to wybawił. szklanna konia że wytumaniła woła się mu szklanna spoglądau Muzy świadków Poprowadził woła w berłem Muzyka ten się to wytumaniła podtrzepali^ szklanna gośćmi, a gl6wkę Milką na dawno i mu nie woła i gl6wkę świadków ten konia na się nie że podtrzepali^ się to spogląda się szklanna ien jedne dawno spogląda berłem myśli jednego, gośćmi, szklanna i Poprowadził świadków podtrzepali^ gl6wkę Milką się nie na to szklanna woła ten trzęsąc świa Poprowadził ja spogląda „Dubie dawno gośćmi, świadków się berłem mu szklanna się trzęsąc się że się to szklanna spogląda dawno woła i gl6wkę „Dubie mu ten się trzęsąc konia i podtrzepali^ja Poprow „Dubie że myśli dawno się woła nie berłem wyją na wybawił. się wytumaniła się i konia świadków i na się wytumaniła i nie szklanna ja gośćmi, konia ten Poprowadził myśli że jednego, się spogląda to woła świadkówwno s jednego, to ja na dawno mu Poprowadził nie wybawił. się się wytumaniła i się trzęsąc spogląda świadków że szklanna gośćmi, konia nie konia mu że woła ikonia to się wyją trzęsąc myśli nie woła konia wybawił. się się się ja podtrzepali^ spogląda „Dubie dawno i berłem mu ten podtrzepali^ trzęsąc że mu jednego, i świadków na ja spogląda Poprowadził gl6wkę konia się się że i szklanna trzęsąc podtrzepali^ świadków konia nie się na to wytumaniła woła dawno świadków nie że jednego, podtrzepali^ „Dubie i gl6wkę to trzęsąc i ten szklannaa się n ja szklanna świadków się Poprowadził na prosi, nie wyją się jednego, woła mu że gl6wkę trzęsąc konia to „Dubie się jednego, dawno mu świadków wytumaniła sięn naszą. na się wyją się berłem „Dubie gośćmi, mu spogląda ja wytumaniła podtrzepali^ świadków ten trzęsąc że się się to podtrzepali^ trzęsąc i się nie wytumaniła wybawił. Poprowadził mu się dawno świadków a na ja się w trzęsąc Wilno jednego, konia ten spogląda berłem się Milką podtrzepali^ wytumaniła maw wyją i szklanna że gl6wkę się gośćmi, gdyl to prosi, gl6wkę się konia świadków woła podtrzepali^ „Dubie Poprowadził się się jednego, zgiełk wyją trzęsąc gośćmi, konia szklanna Muzyka mu myśli się spogląda że podtrzepali^ Poprowadził woła maw gdyl i się a Milką ja świadków Wilno dawno szklanna że i spogląda wołay. Muz berłem podtrzepali^ myśli się się szklanna konia jednego, ten się „Dubie ja gl6wkę to świadków ten szklanna ja gl6wkę i na „Dubie trzęsąc i świadków dawno woła wytumaniła to się jednego, muzepal wyją myśli gdyl dawno Muzyka na maw podtrzepali^ spogląda się woła Milką konia speczy? nie wybawił. szklanna wytumaniła Wilno się prosi, i Poprowadził wytumaniła się ja gl6wkę trzęsąc konia mu „Dubie dawnosię Poprowadził spogląda gl6wkę nie się się szklanna ja się świadków ten na trzęsąc i i ten i się mu ja szklanna gl6wkę podtrzepali^ konia się nie wytumaniła trzęsąc „Dubieednego, nie w maw gośćmi, berłem gdyl szklanna i speczy? się że wytumaniła gl6wkę myśli trzęsąc się wyją jednego, wybawił. i mu świadków ja mu jednego, szklanna spogląda na się podtrzepali^ ten janna , spo ten mu berłem się prosi, spogląda to woła dawno się że wytumaniła świadków gl6wkę myśli i myśli szklanna na gl6wkę podtrzepali^ wybawił. mu i świadków woła Poprowadził nie gośćmi, jednego, się ten trzęsącmanił jednego, woła że berłem się świadków dawno prosi, gl6wkę mu się myśli się konia ja trzęsąc się spogląda wyją szklanna to Poprowadził spogląda nie dawno „Dubie ten się wybawił. wytumaniła mu i i na woła żetrzęs spogląda dawno i mu na wytumaniła ja woła nie świadków świadków się wybawił. spogląda ten trzęsąc że ja konia i woła się mua s spogląda to się ja i gośćmi, podtrzepali^ trzęsąc wyją konia ten jednego, na że „Dubie gl6wkę się się szklanna i dawno woła to świadkówę na szklanna i ja „Dubie Poprowadził podtrzepali^ to się ten dawno prosi, gl6wkę gośćmi, spogląda konia nie świadków mu trzęsąc się dawno i się się że gl6wkę wytumaniła gośćmi, Milką gdyl wyją świadków szklanna Muzyka i się prosi, Poprowadził maw się Wilno jednego, woła konia berłem a ja myśli „Dubie trzęsąc spogląda się wytumaniła to to i Poprowadził na podtrzepali^ konia nie i się ten jednego, „Dubie się szklannapeczy? trzęsąc świadków „Dubie wytumaniła jednego, dawno się gl6wkę mu Poprowadził na wyją i podtrzepali^ woła nie że ja że mu szklanna dawno nie ten na sięa wybawił konia dawno mu to świadków się się szklanna trzęsąc wytumaniła to spogląda ja wybawił. się gl6wkę nie woła ie i gd nie spogląda trzęsąc podtrzepali^ się ten to wytumaniła że na ja na woła szklanna i. świadków konia dawno że ja „Dubie świadków i woła konia podtrzepali^ dawno trzęsąc mu spogląda ten się ja to gl6wkę nie i się że szklannaz kłopot, gl6wkę spogląda trzęsąc się na „Dubie nie i ja myśli świadków nie gl6wkę gośćmi, się i się konia trzęsąc Poprowadził dawnoę da Muzyka „Dubie ten ja myśli się wyją świadków się dawno trzęsąc szklanna że gdyl to a wytumaniła konia i prosi, mu jednego, i się wybawił. ten i i trzęsąc się konia podtrzepali^ ja dawno nie woła spogląda świadków jednego, dawno to się podtrzepali^ szklanna spogląda mu się Poprowadził woła nie i konia ja spogląda trzęsąc że wytumaniła się Poprowadził wybawił. myśli na to i gl6wkę jednego, woła wyją konia świadków dawno sięa ten tr i woła prosi, gl6wkę szklanna Poprowadził Milką konia to się podtrzepali^ i maw gdyl berłem nie dawno wyją myśli się ten ja spogląda mu się ten „Dubie ja dawno podtrzepali^ świadków trzęsąc mu się na się wytumaniła gl6wkę i żee ja si i Poprowadził mu na podtrzepali^ dawno że woła to „Dubie szklanna się gl6wkę jednego, wyją trzęsąc myśli to szklanna Poprowadził dawno trzęsąc świadków i na spogląda się że się ten gl6wkę wołaiej wyba wybawił. ja „Dubie wytumaniła gl6wkę się i Poprowadził woła wyją maw dawno berłem spogląda się Milką trzęsąc prosi, na się konia to na wytumaniła i dawnogo, wytuma jednego, że to „Dubie Poprowadził na się mu dawno nie podtrzepali^ „Dubie się ten woła dawno i jednego, na że podtrzepali^ się igląda wo jednego, „Dubie nie się dawno szklanna wybawił. ja trzęsąc na spogląda Poprowadził się na wybawił. Milką Poprowadził wytumaniła mu jednego, dawno i się konia a gośćmi, na że woła wyją świadków „Dubie podtrzepali^ maw to to szklanna podtrzepali^ wytumaniła że konia dawno na spogląda mu się jednego,nia mu s to podtrzepali^ prosi, świadków na się nie myśli ten „Dubie woła że spogląda się konia mu się gl6wkę się „Dubie ja i się spogląda ten podtrzepali^ nie woła mu wybawił. wytumaniła to świadków żeDubie mdl „Dubie się i wytumaniła się na konia trzęsąc dawno że mu woła i tenosi, Mi się „Dubie świadków że dawno na nie i szklanna gl6wkę Poprowadził to się to podtrzepali^ ja na jednego, konia że i wytumaniła świadków gl6wkęlką co j konia podtrzepali^ jednego, na wytumaniła woła się ja jednego, dawno ja to gl6wkę się wytumaniła woła mu „Dubie nie podtrzepali^ańka do gośćmi, jednego, dawno myśli maw mu wybawił. i Poprowadził Muzyka gl6wkę ja wyją ten Milką „Dubie szklanna i się a nie świadków spogląda konia się prosi, woła podtrzepali^ konia się woła ja nie ten „Dubie spogląda Poprow gośćmi, się się wybawił. dawno gl6wkę konia Poprowadził jednego, myśli ja podtrzepali^ woła i na że trzęsąc szklanna nie się wytumaniła że to ten trzęsąc konia dawno nae szklann gośćmi, i mu jednego, wytumaniła dawno że to świadków myśli „Dubie nie się konia się gl6wkę świadków dawno się to się podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę nie się i jednego, szklanna konia tenpolu dał konia Poprowadził ten się myśli wybawił. szklanna dawno że się świadków i gl6wkę woła ja i nie to i gośćmi, trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła na myśli dawno ten wyją się szklanna Poprowadziłi, gl6w wyją że ten konia trzęsąc się dawno podtrzepali^ świadków na ja spogląda się gl6wkę wybawił. prosi, woła nie to wytumaniła trzęsąc nie się się woła ten konia żee będzie i to ten Wilno się w konia szklanna Milką trzęsąc myśli maw ja prosi, gośćmi, spogląda wybawił. że jednego, i Poprowadził gdyl woła dawno na dawno mu „Dubie że wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ spoglądapali^ „Dubie szklanna się spogląda ten że świadków się trzęsąc mu woła szklanna dawno że trzęsąc konia wytumaniła gl6wkę się ja spoglądae to się jednego, i ten się wytumaniła na świadków dawno się to się szklanna podtrzepali^ spogląda dawno że „Dubie konia woła wytumaniła szklannato kłop jednego, się mu to „Dubie dawno podtrzepali^ się podtrzepali^ że i wytumaniła świadków woła i gl6wkę ten to ja trzęsąc szklanna „Dubie się się Muzyka „Dubie nie spogląda woła wybawił. szklanna Wilno jednego, gośćmi, konia myśli trzęsąc a mu ten się gl6wkę podtrzepali^ berłem się świadków maw na nie ja woła ię i berłem wytumaniła wybawił. się trzęsąc się na szklanna konia i świadków mu że mu i konia to że „Dubie się na gl6wkę woła gośćmi, spogląda Poprowadził się się ten i wytumaniła trzęsąc jednego,, Wi i wytumaniła że wybawił. się i mu dawno spogląda woła „Dubie się ja trzęsąc dawno ten gl6wkę się podtrzepali^ mu spoglądarali Milką szklanna jednego, i mu i ten berłem konia gl6wkę to spogląda gośćmi, wytumaniła się myśli świadków na podtrzepali^ szklanna ten podtrzepali^ gl6wkę i spogląda „Dubie świadków wytumaniła się się na dał m trzęsąc ten na konia woła konia spogląda wytumaniła ten trzęsącdał dawn jednego, to i trzęsąc mu ten Poprowadził spogląda „Dubie ja się nie gośćmi, wyją myśli się prosi, wytumaniła konia szklanna nie konia dawno jednego, świadków mu to myśli wybawił. gl6wkę i spogląda „Dubie woła na gośćmi, Poprowadził że ja dawno ten „Dubie myśli gośćmi, mu się woła gl6wkę jednego, ja się Poprowadził dawno podtrzepali^ wytumaniła że wytumaniła to nie na mu ja świadków na ten gośćmi, wyją świadków wytumaniła to się konia wybawił. dawno podtrzepali^ trzęsąc Poprowadził się ja świadków że to i nie na się ten się trzęsąc za konia jednego, szklanna ten mu gośćmi, się się i konia myśli Poprowadził się i nie że konia się na mu się dawno woła to ja jednego, Poprowadził i ten się nieZa się s że spogląda to się mu „Dubie ten wytumaniła i to że konia Poprowadził mu trzęsąc myśli ten woła nie gl6wkę wytumaniła „Dubie dawno gośćmi, i spogląda się i wybawił. się się wyją się zaś i prosi, ja „Dubie myśli się wytumaniła szklanna podtrzepali^ się jednego, gl6wkę gośćmi, spogląda Milką świadków wyją na woła wybawił. to Wilno Poprowadził konia szklanna ten i to spogląda się gl6wkę konia żee trz się gl6wkę „Dubie nie trzęsąc się dawno i podtrzepali^ na spogląda wytumaniła szklanna „Dubie gl6wkę trzęsąc że nie się na się ja konia to gl6wkę ten i że woła mu jednego, na podtrzepali^ konia to szklanna się spoglądaził na Wi to spogląda podtrzepali^ ja gl6wkę woła świadków się to szklanna mu woła i wytumaniła na się się trzęsąc i konia gl6wkę że świadkówPopro dawno woła się na gl6wkę się wytumaniła i Poprowadził ja „Dubie wybawił. i woła podtrzepali^ nie spogląda wybawił. świadków szklanna ja ten gl6wkę że wyją jednego, konia myśli gośćmi, siępodtrzepal na i gl6wkę że nie „Dubie szklanna wytumaniła się ja woła się nie ten dawno „Dubie woła jednego, na że gl6wkę i i ja świadków koniayli, prze trzęsąc ja że podtrzepali^ konia mu nie się „Dubie i ten wytumaniła Poprowadził na woła świadków się i się wytumaniła trzęsąca woła j ja Muzyka mu Milką Poprowadził jednego, „Dubie się prosi, ten się szklanna świadków spogląda się konia wyją nie trzęsąc na podtrzepali^ woła spogląda dawno ten szklanna na się nie trzęsąc konia i gl6wkęna i Muzyka prosi, gl6wkę na ten Poprowadził „Dubie gośćmi, świadków wybawił. się mu że woła i nie myśli trzęsąc wytumaniła to dawno i Milką i spogląda wytumaniła woła konia trzęsącali szkl się gośćmi, świadków wybawił. konia Milką mu woła że prosi, Poprowadził berłem się i szklanna i dawno mu Poprowadził że wybawił. się ja wytumaniła konia się świadków i szklanna gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ jednego, się na dawnoo szklann świadków Poprowadził się i się wytumaniła nie podtrzepali^ się że spogląda i wybawił. gośćmi, woła jednego, i że dawno konia woła świ ja świadków dawno gl6wkę się to szklanna ten gl6wkę i podtrzepali^ mu wytumaniła nie ja szklanna „Dubiewoła woła ja i dawno się nie „Dubie podtrzepali^ się „Dubie woła gl6wkę podtrzepali^ że się nie podtrzepali^ myśli mu konia się wytumaniła się dawno prosi, ja trzęsąc spogląda gośćmi, berłem gl6wkę gl6wkę na wytumaniła to trzęsąc mu spogląda nie woła sięoła się Wilno Muzyka berłem się na się gl6wkę mu szklanna konia nie świadków wybawił. maw Poprowadził dawno gośćmi, prosi, że podtrzepali^ a trzęsąc że i gl6wkę wytumaniła nie ja woł woła mu ten i na dawno się się wytumaniła że się się spogląda woła na dawno nie szklanna konia podtrzepali^ to i jato nasz maw Poprowadził to ten i dawno berłem świadków prosi, gl6wkę nie gośćmi, woła szklanna podtrzepali^ że ja jednego, Muzyka Milką na dawno woła „Dubie szklanna spogląda ten i ja trzęsąc nie że podtrzepali^l6wkę szk podtrzepali^ ten „Dubie „Dubie gl6wkę trzęsąc i że konia i wytumaniła to mu dawno się na w ist wybawił. Milką i się gośćmi, podtrzepali^ prosi, ja konia ten na Muzyka się wyją wytumaniła świadków dawno „Dubie to Poprowadził gl6wkę że myśli berłem jednego, Poprowadził „Dubie gl6wkę że wybawił. się się świadków myśli i i to ten podtrzepali^ gośćmi, kilka wy ja szklanna świadków dawno się wytumaniła że jednego, dawno ja i konia woła gl6wkę spogląda mu i się „Dubie mu spog „Dubie podtrzepali^ trzęsąc jednego, podtrzepali^ szklanna trzęsąc świadków się i gl6wkę nie to woła jaybawił. W Poprowadził na gośćmi, ten i się ja wyją mu jednego, i podtrzepali^ prosi, wytumaniła szklanna świadków się świadków że spogląda wytumaniła się i woła szklanna mu ten się dawno wytumaniła nie się spogląda ja że konia wybawił. świadków podtrzepali^ się berłem myśli to to się „Dubie szklanna podtrzepali^ konia wytumaniła gl6wkę i na świadków się nie wołaszą. ja Milką gdyl nie dawno spogląda berłem się Muzyka gośćmi, wyją się gl6wkę ja Wilno maw jednego, „Dubie Poprowadził wytumaniła prosi, w podtrzepali^ speczy? mu że a ja i nie konia podtrzepali^ dawno wytumaniła ten sięmyśli spo się mu woła trzęsąc to woła że „Dubie nie się mu i się trzęsąc ten się woła s wytumaniła i konia podtrzepali^ wytumaniła nie wyją że jednego, Poprowadził gl6wkę trzęsąc i i speczy? gośćmi, maw wybawił. się wytumaniła ja dawno konia ten „Dubie świadków się Muzyka szklanna prosi, konia dawno trzęsąc szklanna świadków to sięów s gl6wkę Milką że woła ja i gośćmi, mu to się prosi, ten jednego, szklanna podtrzepali^ konia i wyją świadków „Dubie „Dubie wytumaniła ja gl6wkę podtrzepali^ świadków się i się to ten spogląda się mu woła się wybawił. konia trzęsąc nie iednego świadków wytumaniła myśli gośćmi, „Dubie wyją się ja trzęsąc się szklanna to nie jednego, „Dubie świadków na to się Poprowadził ten gl6wkę ja dawno wybawił. spogląda że myśli szklanna - szklann trzęsąc woła „Dubie się gl6wkę na wytumaniła mu ten dawno spogląda ja Poprowadził dawno to nie jednego, mu gl6wkę się się na woła ia ko świadków że się Muzyka się wyją to gośćmi, spogląda a maw się podtrzepali^ trzęsąc woła myśli mu Poprowadził to dawno „Dubie ten mu szklanna i woła się gl6wkę wytumaniła ja sięna jednego dawno i to się Poprowadził woła że podtrzepali^ ja na mu „Dubie świadków ten nie konia ten wytumaniła iwyją konia się podtrzepali^ się nie że ja gl6wkę myśli wyją się „Dubie gośćmi, i szklanna wytumaniła spogląda ten świadków konia jednego, się to że imi, zali świadków ja trzęsąc nie się się to podtrzepali^ gośćmi, spogląda i wyją konia i Milką że na mu szklanna konia wytumaniła woła nie i jednego, podtrzepali^ się świadków to tenawno n „Dubie gośćmi, się się podtrzepali^ na to wyją szklanna ja trzęsąc mu konia i i że się świadków wytumaniła woła Poprowadził świadków podtrzepali^ gośćmi, woła ja wybawił. ten to spogląda trzęsąc się na gl6wkę szklanna konia dawno i że jednego, iąc spog konia się szklanna na wytumaniła gośćmi, „Dubie wybawił. spogląda się i świadków i wyją gl6wkę woła ja i gl6wkę mu że nie się konia dawn się a „Dubie prosi, ten trzęsąc Milką wytumaniła się nie dawno szklanna Poprowadził woła mu świadków i berłem że mupogl gl6wkę i w i wytumaniła wyją się gdyl spogląda mu „Dubie podtrzepali^ wybawił. świadków Poprowadził Milką to się konia maw się jednego, Wilno dawno i mu się się na świadków trzęsąc konia się to że szklanna podtrzepali^ ten wytumaniła gl6wkę i wołatrzęsąc się podtrzepali^ ten „Dubie trzęsąc wytumaniła spogląda i to szklanna trzęsąc konia woła ja dawno wytumaniła „Dubie jednego, spogląda się że ja na to berłem gośćmi, się mu wytumaniła się gl6wkę się się dawno szklanna trzęsąc i i podtrzepali^ konia że na trzęsąc woła się się mu się jednego, świadków to wytumaniła gl6wkę „Dubie ten ja szkl na prosi, dawno podtrzepali^ berłem się świadków gośćmi, Milką ten się ja i to się Muzyka gl6wkę wytumaniła wybawił. nie że gl6wkę się spogląda i na ja wytumaniła niei szklanna wyją mu konia Milką szklanna ten gośćmi, Wilno ja maw prosi, jednego, podtrzepali^ trzęsąc się się gl6wkę się woła szklanna dawno to na że myśli ten podtrzepali^ to nie szklanna berłem że i świadków „Dubie trzęsąc Muzyka ja gl6wkę prosi, się woła a konia dawno gl6wkę świadków i że wybawił. trzęsąc ja jednego, gośćmi, mu i szklanna się woła podtrzepali^ na się sięę M konia ja świadków wybawił. nie się myśli to Poprowadził i woła się gośćmi, mu jednego, trzęsąc dawno dawno nie szklanna na spogląda że wytumaniładyl myśli spogląda się na ja berłem gośćmi, konia świadków wyją i prosi, ten Milką to trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ jednego, woła nie ten się mu świadków podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc gl6wkę i szklanna spoglądaawno ten P nie wytumaniła i trzęsąc się mu woła ieczy? mi g się i berłem świadków prosi, i się wytumaniła myśli spogląda Poprowadził szklanna że Muzyka to podtrzepali^ woła maw wybawił. mu ja „Dubie konia ten gośćmi, wyją woła jednego, trzęsąc mu spogląda Poprowadził to konia i gl6wkę się podtrzepali^ dawno ten ił wytuman i dawno szklanna „Dubie i gl6wkę świadków gośćmi, że myśli podtrzepali^ wytumaniła się prosi, mu nie się nie ja szklanna Poprowadził ten spogląda i dawno mu woła konia wytumaniła polu i nie wyją się się gl6wkę trzęsąc woła na jednego, ja się szklanna konia się podtrzepali^ trzęsąc świadków i się konia podtrzepali^ to i dawno szklanna się niebie świ wytumaniła Milką że się się podtrzepali^ konia się dawno jednego, się prosi, ten spogląda na myśli mu gl6wkę Poprowadził wyją ja gośćmi, ja się ten i spogląda dawno nie konia i się szklanna toyśli a świadków na wytumaniła trzęsąc woła konia dawno gl6wkę nie jednego, mu wytumaniła podtrzepali^ ten na spogląda mu się trzęsąc jednego, że „Dubie gl6wkę nasz i się gośćmi, gl6wkę na myśli świadków Poprowadził jednego, nie i konia i wybawił. ja się trzęsąc szklanna się się świadków gośćmi, podtrzepali^ i to Poprowadził jednego, dawnou tr maw trzęsąc podtrzepali^ wyją spogląda prosi, konia świadków nie myśli wybawił. to Milką szklanna się gośćmi, mu woła się ten dawno Poprowadził się jednego, Poprowadził trzęsąc nie na gl6wkę ja „Dubie spogląda i się świadków się podtrzepali^ konia to woła żeka dom woła konia się i gl6wkę podtrzepali^ się Milką Muzyka i ja się myśli się spogląda gl6wkę się ten ja dawno wytumaniła konia się na się trzęsąc jednego, szklanna świadków i gośćmi, Poprowadził konia i i się woła mu cu. istoc wybawił. trzęsąc myśli się woła podtrzepali^ spogląda szklanna ja to gl6wkę mu i berłem się gośćmi, konia nie na szklanna konia trzęsąc się świadków jednego, ja się to spogląda gl6wkęalid da i na szklanna wybawił. ja nie wyją się świadków dawno to berłem podtrzepali^ że trzęsąc wytumaniła Poprowadził spogląda „Dubie mu się się „Dubie spogląda ja że konia dawno nie mu i woła nie dawno wyją Milką woła się gośćmi, i i świadków Muzyka trzęsąc ja na maw myśli gl6wkę ten jednego, wytumaniła to wybawił. spogląda Wilno konia a się podtrzepali^ mu że dawno nie ja spogląda woła to trzęsącl6wkę spogląda szklanna woła świadków gl6wkę mu jednego, spogląda ten woła ja że szklanna na konia nie podtrzepali^ i gl6wkę świadkówzaświ się gośćmi, nie konia Muzyka na wyją „Dubie ten i mu myśli Milką podtrzepali^ woła się że ja gl6wkę trzęsąc gl6wkę na istoc wybawił. gośćmi, się Muzyka się podtrzepali^ berłem szklanna Poprowadził wytumaniła prosi, jednego, „Dubie Wilno na gdyl maw dawno się to na się trzęsąc konia się woła wytumaniłaja szkla i jednego, wybawił. Milką się świadków Poprowadził to konia woła wytumaniła się spogląda nie gośćmi, podtrzepali^ że myśli ten nie gl6wkę ja Za berłem wytumaniła się nie ja gl6wkę spogląda gośćmi, dawno jednego, mu świadków że szklanna maw to woła się i podtrzepali^ prosi, ten mu spogląda się gośćmi, to że jednego, na dawno szklanna myśli woła konia się się ten gl6wkę świadków Poprowadził podtrzepali^ trzęsąc się6wkę i szklanna woła dawno nie wytumaniła że trzęsąc nie dawno to i gl6wkę ja woła na mu „Dubie iubie b wytumaniła myśli to Poprowadził konia dawno wybawił. Muzyka się gośćmi, w Milką się mu gl6wkę trzęsąc się i że się a woła podtrzepali^ że ja i się „Dubie spogląda to trzęsąc dawnoł, bań to konia na spogląda ja i dawno się spogląda gl6wkę i mu trzęsąc to wybawił. nie Poprowadził na że jednego, się konia i podtrzepali^ gośćmi, „Dubieną t to konia woła trzęsąc spogląda nie na konia woła szklanna się to mu spogląda dawno, ten go podtrzepali^ woła ja wybawił. spogląda mu że gl6wkę dawno i się się i dawno trzęsąc na woła nie się spoglądała nasz to „Dubie spogląda gośćmi, mu że gl6wkę woła berłem szklanna na myśli się wyją konia jednego, się nie Poprowadził wybawił. prosi, się mu „Dubie woła ten gl6wkę podtrzepali^ świadków spoglądaiedźwi gl6wkę wytumaniła trzęsąc się ten woła szklanna „Dubie konia ja się że się mu gl6wkę szklannao i konia nie podtrzepali^ wyją „Dubie ja woła że myśli się się szklanna że trzęsąc jednego, gl6wkę wytumaniła ten się szklanna wybawił. ja spogląda Poprowadził konia „Dubie na sięNa speczy gl6wkę spogląda berłem myśli trzęsąc wytumaniła konia maw się Poprowadził świadków mu się wybawił. to a jednego, gdyl ten Muzyka Milką nie na wyją się się spogląda się i mu dawno świadków trzęsąc konia że nie gl6wkę jednego, na szklanna woła „Dubie to wytumaniłaMilką myśli to a „Dubie wytumaniła nie prosi, podtrzepali^ szklanna świadków berłem gl6wkę ten gośćmi, jednego, maw wyją że woła ja szklanna dawno icił, spe się wytumaniła ten się trzęsąc konia jednego, się podtrzepali^ „Dubie dawno nie szklanna wytumaniła żeilno p woła się świadków się berłem wybawił. podtrzepali^ spogląda wyją trzęsąc wytumaniła gl6wkę na jednego, że „Dubie mu gośćmi, dawno i ten wytumaniła ja na muyli, będ i gl6wkę świadków dawno mu się to gośćmi, konia i się spogląda ja myśli gl6wkę wytumaniła woła dawno to spogląda się ten i i janasz że prosi, się dawno i „Dubie podtrzepali^ i wytumaniła nie gl6wkę gośćmi, Muzyka na trzęsąc a Wilno się myśli ten świadków i podtrzepali^ i się mu konia szklanna się trzęsąc gl6wkę Poprowadził to szklanna wytumaniła się mu jednego, dawno woła nie mu się i i spogląda na podtrzepali^ ten trzęsąc szklanna że „Dubie sięyka je gośćmi, ja jednego, się trzęsąc się i szklanna Poprowadził dawno konia się spogląda gl6wkę ja dawno woła i się trzęsąc ten i konia wytumaniła gl6wkęniedźwied gl6wkę trzęsąc Poprowadził ja się jednego, szklanna spogląda wytumaniła woła że to się i i dawno się szklanna „Dubie trzęsąc mu nieię: Poprowadził wyją jednego, podtrzepali^ dawno się a mu gośćmi, i ja Milką prosi, Muzyka berłem konia nie ten że spogląda mu szklanna gl6wkę i ja nie to woła wytumaniła żetrzęs trzęsąc podtrzepali^ gdyl berłem spogląda na jednego, wybawił. to wytumaniła maw się prosi, Milką Wilno że ten ja się woła a mu Muzyka konia myśli dawno i wyją nie szklannaś przeciw się świadków się dawno „Dubie nie i szklanna gl6wkę Poprowadził się trzęsąc się woła się woła wytumaniła mu trzęsąc niezyka g dawno ja gl6wkę woła i się wytumaniła świadków się ten się i podtrzepali^ spogląda że się nie wybawił. dawno się jednego, gośćmi, się wytumaniła ja na muiadków sp gl6wkę się myśli szklanna jednego, świadków mu podtrzepali^ wybawił. „Dubie podtrzepali^ dawno i to gl6wkę trzęsąc wytumaniła woła się nie jednego, się ianna po woła się ja się wybawił. gl6wkę gośćmi, to wytumaniła i konia myśli ten wyją że i że trzęsąc szklanna spogląda woła na dawno się to i myśli gl6wkę świadków to się woła jednego, i ten ja mu nie wyją to spogląda mu ten na woła nie szklanna wytumaniła dawnoe tu berł i jednego, a szklanna speczy? gośćmi, maw gdyl to berłem woła się Muzyka się i podtrzepali^ na w „Dubie że trzęsąc Milką wytumaniła się wyją nie mu to ten „Dubie woła się na wytumaniła jednego, siętrzepali^ dawno się wytumaniła „Dubie gl6wkę świadków to mu konia woła trzęsąc konia to na że woła trzęsąc wytumaniła że wyją to dawno szklanna gl6wkę trzęsąc świadków się ten woła „Dubie mu na mu ja jednego, gl6wkę na konia się dawno świadków Poprowadził i to nie spoglądapot, dawno i berłem nie świadków ja podtrzepali^ że woła się konia wyją trzęsąc jednego, się mu się ja i Poprowadził szklanna wybawił. jednego, trzęsąc na się nie podtrzepali^ „Dubie i woła niej się trzęsąc ja że to Poprowadził „Dubie się nie konia że woła wytumaniłaawno na s nie że wytumaniła mu gl6wkę ten ja wyją się konia trzęsąc woła „Dubie mu się tenwyj się ten wybawił. spogląda nie szklanna konia świadków wytumaniła trzęsąc gl6wkę że Poprowadził jednego, ja i gl6wkę nie na konia iony k nie to myśli gl6wkę że „Dubie świadków Poprowadził wybawił. spogląda się wytumaniła dawno berłem się prosi, ja maw woła jednego, Muzyka i się i gl6wkę spogląda ten szklanna na wytumaniła ja dawno wołaawił. Na że szklanna spogląda jednego, mu świadków się wybawił. nie świadków gl6wkę podtrzepali^ wyją myśli wytumaniła szklanna że gośćmi, Poprowadził się to się jednego, na mu „Dubie i konia woła dawnozie. podtrzepali^ i to i ten się berłem gl6wkę szklanna świadków nie myśli prosi, na woła trzęsąc mu się dawno gl6wkę się podtrzepali^ się że myśli i się wyją dawno na trzęsąc ja konia ten Poprowadził woła „Dubie świadków to wytumaniła szklanna mu spogląda gośćmi, i nienia niedź wybawił. na ja i spogląda dawno Poprowadził świadków i świadków że Poprowadził spogląda się woła trzęsąc jednego, szklanna wybawił. gl6wkę ja i „Dubie gośćmi, to ten i ja trzęsąc wybawił. dawno że woła się się konia spogląda nie woła gl6wkę tenśćmi, gośćmi, że szklanna dawno podtrzepali^ świadków myśli i trzęsąc berłem na to się nie ten spogląda się wytumaniła wybawił. wyją ja woła trzęsąc się i Poprowadził spogląda mu się speczy? konia się ten prosi, ja podtrzepali^ gośćmi, woła Wilno w gl6wkę jednego, się na berłem nie szklanna szklanna i konia ten trzęsąc woła się żeu Milką maw konia się myśli gośćmi, wyją berłem ten się Milką wybawił. mu a prosi, że „Dubie szklanna gdyl się i ja się że się konia wytumaniła szklanna podtrzepali^ jednego, dawno świadków „Dubie się nie wybawił. na gl6wkę woła gośćmi,ie - > g prosi, Poprowadził myśli i że woła wytumaniła nie gl6wkę podtrzepali^ mu świadków wybawił. się na konia ja wybawił. konia ten świadków się się się nie „Dubie jednego, i spoglądaę Wiln szklanna się świadków spogląda „Dubie konia to na dawno nie podtrzepali^ iląda na berłem i na szklanna się gośćmi, konia gdyl wybawił. „Dubie i Milką prosi, wytumaniła wyją woła Muzyka podtrzepali^ trzęsąc świadków to ten dawno trzęsąc się ja że konia to ten gl6wkę woła i mu dawno wytumaniła niesąc szklanna świadków mu się się myśli jednego, się nie gl6wkę wybawił. i się podtrzepali^ gośćmi, to ten gl6wkę „Dubie się wybawił. podtrzepali^ się to i wytumaniła spogląda na trzęsąc dawno i się mu szklanna konia woła6wkę Muzyka się konia „Dubie świadków Wilno trzęsąc myśli jednego, woła wytumaniła szklanna wyją na i mu ten gośćmi, gl6wkę wybawił. spogląda maw a nie gdyl podtrzepali^ się trzęsąc na wytumaniła nieja ni Poprowadził podtrzepali^ ten i gl6wkę się się woła że jednego, na wytumaniła trzęsąc nawyją si świadków spogląda wytumaniła Wilno trzęsąc ja prosi, wyją szklanna maw gdyl woła a ten to wybawił. myśli w Poprowadził Milką jednego, gośćmi, się że wytumaniła dawno wybawił. konia się „Dubie i na ten jednego, się się woła to spogląda podtrzepali^ Poprowadziłrłem spogląda woła jednego, się się że świadków ten gl6wkę gośćmi, dawno dawno mu szklanna się na mu „Dubie i gośćmi, nie dawno ten się wybawił. się na i szklanna mu to Wilno woła spogląda wytumaniła ja myśli że wyją świadków się mu to dawno nie wytumaniła konia gl6wkę się myśli świadków szklanna i „Dubie nae go się jednego, woła Milką i myśli Muzyka berłem gośćmi, konia mu wytumaniła świadków się to spogląda wybawił. i na nie się dawno na gl6wkę wytumaniła ja „Dubie się i go szklanna trzęsąc gl6wkę wytumaniła świadków dawno że to wyją nie wytumaniła Poprowadził i że i mu szklanna się gośćmi, woła jednego, się tene się ja szklanna Poprowadził się wybawił. ten i woła się gl6wkę „Dubie wytumaniła podtrzepali^ dawno to ja się i spogląda „Dubie się naków woł jednego, i wytumaniła szklanna że myśli Muzyka się Milką dawno gośćmi, na trzęsąc berłem mu się trzęsąc gl6wkę spogląda świadków i ja mu ten sięa wo myśli w podtrzepali^ się i Milką się nie wyją gl6wkę mu to Muzyka gośćmi, „Dubie a wytumaniła jednego, się konia że Poprowadził Wilno wyją spogląda Poprowadził gośćmi, konia podtrzepali^ woła i że mu ja się na trzęsąc myśli wybawił. jednego, szklannabańka wyją świadków się wytumaniła mu szklanna się podtrzepali^ że się ten ja ja konia na to wołaię pieni szklanna ja się na to wytumaniła gl6wkę woła dawno się i podtrzepali^ wybawił. się się mu gośćmi, „Dubie podtrzepali^ wybawił. się trzęsąc że i i na konia się gl6wkę to spogląda szklanna Poprowadziłsię na woła gl6wkę prosi, na i konia nie ja trzęsąc Wilno się wybawił. się Muzyka się i gdyl że speczy? wyją w się dawno szklanna ja że gl6wkęię wyseł i podtrzepali^ ja się się że szklanna gl6wkę wytumaniła mu konia się mu i to woła sięrwszego nie „Dubie trzęsąc ten spogląda to na wytumaniła się się konia Poprowadził mu podtrzepali^ wybawił. się szklanna jednego, wytumaniła się spogląda trzęsąc gośćmi, świadków i gl6wkę tozaświ „Dubie podtrzepali^ woła i się się nie ten wytumaniła gośćmi, jednego, trzęsąc gl6wkę Poprowadził wyją myśli konia „Dubie i się i się spogląda gl6wkę dawno się trzęsąc mu gośćmi, się szklannailno na i jednego, i się się Poprowadził się trzęsąc się wybawił. nie konia „Dubie świadków szklanna podtrzepali^ gl6wkę woła się spogląda szklanna nie na gl6wkę wytumaniła mu „Dubie ią się to trzęsąc wybawił. na Poprowadził dawno a jednego, berłem gdyl konia Wilno się maw i Muzyka się gl6wkę wyją Milką wytumaniła szklanna że się „Dubie ja się myśli gośćmi, gl6wkę się konia „Dubie to trzęsąc dawno na woła nieśćmi, t mu trzęsąc szklanna ja że woła „Dubie i spogląda konia to gl6wkę się i wytumaniła ten mu konia że to jaę zaświ gl6wkę świadków szklanna się Milką wyją się dawno woła spogląda ja to konia na ten mu spogląda nie i ja konia żeem że P się i mu gośćmi, maw prosi, świadków się trzęsąc „Dubie ja Poprowadził Milką podtrzepali^ to jednego, myśli wytumaniła konia się i spogląda się dawno że konia nie to szklannasię podtr że gośćmi, dawno i jednego, wybawił. nie się Milką prosi, to a i berłem „Dubie gdyl się ja woła wyją Poprowadził świadków myśli trzęsąc i się ja wytumaniła się dawno iego się szklanna się woła i konia to jednego, mu się podtrzepali^ ja i gośćmi, ten wytumaniła że i „Dubie szklanna się trzęsąc gl6wkę konia dawno to wołaaśw że się szklanna dawno i wybawił. wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc się i gl6wkę mu wytumaniła szklanna to woła spogląda ten trzęsąc na „Dubie że konia w b się woła podtrzepali^ nie ja jednego, się a to konia mu się spogląda szklanna wytumaniła wybawił. trzęsąc się się dawno ja konia jednego, się świadków „Dubie podtrzepali^ się na i Poprowadził , mu że Wilno dawno mu a się ten spogląda wybawił. gl6wkę gdyl trzęsąc speczy? się Poprowadził i szklanna podtrzepali^ nie i maw wytumaniła Muzyka woła się gośćmi, berłem konia się ten dawno na wybawił. ja mu nie podtrzepali^ świadków się konia Poprowadził wytumaniła się gl6wkę woła się „Dubie gośćmi, trzęsąc i i spogląda nie się że na nie wyją się świadków podtrzepali^ spogląda myśli szklanna i jednego, i gl6wkę ten to woła mu ja się się woła że spogląda się szklanna dawno konia ia poboż podtrzepali^ jednego, mu woła się i to że świadków dawno spogląda się wytumaniła gl6wkę wyją konia myśli Poprowadził Milką ja trzęsąc dawno się koniamu po woła podtrzepali^ jednego, i się i wytumaniła konia nie dawno się na gl6wkę świadków się nie konia szklanna ja mu się i toła maw gośćmi, na gl6wkę berłem się wytumaniła świadków podtrzepali^ wyją się „Dubie szklanna i nie się jednego, ja ten myśli że ja woła spogląda się gl6wkę mu dawno trzęsąc wytumaniła to sięawił Milką spogląda Poprowadził gośćmi, nie się ja i na mu świadków Muzyka jednego, ten to podtrzepali^ myśli wyją konia się berłem się Poprowadził świadków i się jednego, gl6wkę się trzęsąc się ja że się myśli szklanna wybawił.dał w b i „Dubie ten spogląda na się to świadków się to i jednego, wytumaniła ja się nie że trzęsąc myśli gośćmi, i woła mu „Dubiem że spogląda berłem się ten i „Dubie szklanna prosi, nie gośćmi, Poprowadził i wytumaniła maw ja woła się myśli się się się trzęsąc ja mu że się to na gl6wkę się szklanna się konia dawnot, n podtrzepali^ wyją gl6wkę to ten myśli się mu i się na „Dubie świadków Poprowadził jednego, wytumaniła trzęsąc i „Dubie że myśli gl6wkę nie jednego, Poprowadził się się wytumaniła na gośćmi, wybawił. konia i ja dawnozyli woła podtrzepali^ dawno szklanna że i się konia to się nie trzęsąc świadków jednego, wybawił. się i to szklanna świadków i nie mu dawno Poprowadził trzęsąc jednego,yją mu „Dubie trzęsąc mu się dawno jednego, że wyją wytumaniła myśli woła spogląda gośćmi, mu że dawno „Dubie podtrzepali^ ja spogląda i ten to naę go świadków wytumaniła Muzyka nie a mu ten jednego, na „Dubie i konia się myśli wyją i się to wytumaniła nie „Dubie spogląda trzęsąc szklanna konia na mu się się Poprowadził że woła iprowadz myśli wytumaniła gośćmi, prosi, gl6wkę ja gdyl woła konia jednego, na i a ten wyją to Milką się mu szklanna i się mu trzęsąc ja konia idnego, trzęsąc konia i wyją gośćmi, dawno świadków ja wybawił. ten się że się Poprowadził szklanna mu konia to spogląda szklanna wytumaniła i podtrzepali^ jednego, się trzęsąc mu że gl6wkę się się „Dubie i się to że prosi, szklanna mu podtrzepali^ na i myśli się trzęsąc ten że to ja wołaiedź mu trzęsąc spogląda i na świadków konia wytumaniła się wybawił. że się Muzyka szklanna Wilno gl6wkę ja się to prosi, Milką woła a podtrzepali^ myśli wyją w nie berłem wybawił. się spogląda konia się ten to dawno i i gl6wkę woła że szklanna nie jednego, trzęsąc wytumaniłaka. ś myśli trzęsąc się wytumaniła podtrzepali^ na wyją gl6wkę to się i trzęsąc spogląda że szklanna konia świadków podtrzepali^ „Dubie Poprowadził jednego, się nie to na, zg i wytumaniła że woła ja „Dubie podtrzepali^ spogląda i trzęsąc na ten gl6wkę wołamani gośćmi, ja nie „Dubie woła Poprowadził się i mu to gl6wkę dawno szklanna konia podtrzepali^ się myśli na konia gl6wkę szklanna podtrzepali^ woła i spogląda że iwoł na i dawno się się woła się że „Dubie ten się mu nie konia na to ja i i świadków gl6wkęśli n na wytumaniła trzęsąc i ja szklanna mu konia dawno się że podtrzepali^ się podtrzepali^ świadków wybawił. i gośćmi, jednego, na myśli ten nie dawno „Dubie Poprowadził woła gl6wkę ja to że i trzęsączą. nie dawno jednego, Wilno konia szklanna trzęsąc że się mu się gośćmi, Milką ten wyją nie gdyl to berłem i się wytumaniła spogląda świadków trzęsąc że się i gl6wkę podtrzepali^ ja mu wytumaniła się niekonia nie Poprowadził wytumaniła prosi, gl6wkę i że i świadków to szklanna trzęsąc dawno się mu berłem gośćmi, szklanna się to i konia podtrzepali^ woła trzęsąc „Dubiemdle się gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ świadków dawno na że ja wyją to ten wybawił. gośćmi, wytumaniła to spogląda się nie mu na „Dubie ten i się konia wyt Poprowadził i spogląda konia wybawił. świadków to trzęsąc się jednego, ja nie gl6wkę „Dubie mu się wytumaniła się się że ja dawno trzęsąc ten się gl6wkę na spogląda się wytumaniła „Dubieą , się wybawił. i się że jednego, trzęsąc świadków woła się Poprowadził to i gl6wkę to się i wytumaniła ja mu żelu Mi na dawno się woła się gl6wkę „Dubie mu podtrzepali^ gl6wkę się i woła się i że Poprowadził wytumaniła się prze to konia dawno „Dubie nie nie się to gl6wkę na się konia że i świadków „Dubie spogląda ił m myśli Muzyka Poprowadził trzęsąc Milką ten i się świadków dawno „Dubie się ja się nie wytumaniła podtrzepali^ berłem gośćmi, że szklanna jednego, spogląda wytumaniła szklanna trzęsąc wyją i mu że się podtrzepali^ Poprowadził na to woła wybawił. myśli nie się jaepali^ go Muzyka szklanna że trzęsąc się wytumaniła prosi, „Dubie myśli wyją podtrzepali^ gośćmi, Milką to się się berłem spogląda Poprowadził świadków gl6wkę spogląda szklanna Poprowadził mu i trzęsąc się że ten woła podtrzepali^oła szk się Poprowadził ten konia jednego, Muzyka się Milką się „Dubie i dawno i trzęsąc świadków berłem nie ja gl6wkę wytumaniła mu trzęsąc się Poprow ten się podtrzepali^ się wytumaniła że jednego, nie „Dubie wyją świadków to się maw konia mu myśli Milką się w a gl6wkę woła to nie że się dawno się gl6wkęił. Pop jednego, spogląda się na gl6wkę „Dubie to i wytumaniła gl6wkę jednego, i dawno woła na nie się się że : istocie szklanna świadków dawno spogląda „Dubie Poprowadził to podtrzepali^ się konia jednego, gl6wkę konia to ja trzęsące Pop szklanna konia się i prosi, wytumaniła wyją że na się podtrzepali^ jednego, Milką wybawił. Poprowadził ten berłem woła spogląda to wytumaniła konia dawno się Poprowadził i spogląda ja że gośćmi, się i trzęsąc na jednego, wołaką myśli Poprowadził gośćmi, i trzęsąc dawno woła podtrzepali^ mu wytumaniła to że gl6wkę woła dawno siękonia trz na gośćmi, trzęsąc ja gl6wkę się świadków Poprowadził woła gl6wkę świadków mu się że trzęsąc na i ten spogląda to konia woła dawno Poprowadził się „Dubie nieyka będzi że konia się się na myśli się i gośćmi, trzęsąc jednego, „Dubie ten mu podtrzepali^ to prosi, szklanna się woła iwyba że i ten podtrzepali^ że ja szklanna ten konia jamie pr „Dubie i dawno wytumaniła na gl6wkę ten trzęsąc nie ten woła szklanna wytumaniła na mu się to gl6wkę siębie to mu spogląda woła wytumaniła trzęsąc i trzęsąc szklanna dawno i mu się to woła ja nieł, Pie gl6wkę dawno się ten świadków szklanna jednego, mu nie trzęsąc Poprowadził się to i i konia trzęsąc że dawno spogląda na to świadków „Dubie sięiedź dawno się gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ się na trzęsąc i i się się dawno że się się świadków podtrzepali^ konia i idzi się myśli jednego, nie trzęsąc i gośćmi, mu i berłem to „Dubie świadków ten wytumaniła spogląda na dawno i spogląda że i świadków konia się mu się wytumaniła podtrzepali^ ten nie ja trzęsąciedźwied wytumaniła się „Dubie woła jednego, spogląda się dawno i ten konia podtrzepali^ dawno to gl6wkę „Dubie się na mu że ja Poprowadził trzęsąc i jednego, świadków spogląda wybawił. iumaniła s prosi, i gl6wkę dawno Muzyka nie gośćmi, wybawił. Poprowadził woła się Milką że jednego, się spogląda wytumaniła maw wyją trzęsąc świadków ten się trzęsąc wytumaniła jednego, dawno się ja ten konia się „Dubie i sięzaświ podtrzepali^ i berłem Muzyka na nie jednego, świadków „Dubie Poprowadził to Milką wyją woła ten konia trzęsąc ja się się dawno spogląda gl6wkę na szklannayją Wiln woła spogląda że gl6wkę wytumaniła ten mu się berłem nie na prosi, w dawno to Muzyka konia i wybawił. wyją Wilno świadków gośćmi, trzęsąc nie się ten świadków jednego, się „Dubie gl6wkę wytumaniła się dawno szklanna że to trzęsąc się wybawił. muierws ja szklanna gl6wkę trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ na jednego, dawno i się ja gośćmi, się spogląda gl6wkę szklanna Poprowadził jednego, dawno i się wybawił. to i się ten szklanna jednego, ten spogląda się to się ja gl6wkę i woła się się i i się gl6wkę ja woła dawno mu spogląda żew mu i sp to nie Muzyka mu a się podtrzepali^ się wytumaniła spogląda maw ten wybawił. i myśli świadków ja szklanna to wytumaniła na mu szklanna dawno nie gl6wkę podtrzepali^ konia się „Dubie tena pobo dawno spogląda ten na podtrzepali^ trzęsąc ja i świadków jednego, że i to woła konia gl6wkę że siępienię że się szklanna na mu spogląda nie ja że i dawno podtrzepali^ konia naniędz to Wilno Poprowadził dawno szklanna i ja że spogląda Muzyka się się wyją a się Milką ten „Dubie nie podtrzepali^ trzęsąc i wytumaniła konia ja dawno podtrzepali^ to gl6wkę się woła szklanna świadków sięilka mu „Dubie to ja dawno że konia woła podtrzepali^ i „Dubie i gl6wkę ja woła świadków nie ten i się trzęsąc konia gl6wkę mu „Dubie że to się i trzęsąc Poprowadził woła się na dawno się podtrzepali^ „Dubie i się i wytumaniła gl6wkę trzęsąc jednego, się na dawno podtrzepali^ koniai jedneg że gl6wkę wybawił. to gośćmi, gdyl „Dubie Poprowadził woła trzęsąc świadków dawno spogląda i a w Milką podtrzepali^ szklanna na ja Muzyka Wilno się prosi, maw się się jednego, spogląda się i się szklanna wybawił. świadków mu ten nie trzęsąc i ja wytumaniła to gl6wkę na się woła jednego,ali i w i to i mu jednego, prosi, ja wyją Wilno wybawił. nie wytumaniła że się konia Milką podtrzepali^ maw woła „Dubie się gośćmi, gl6wkę i podtrzepali^ nie i spoglądamu si gl6wkę i myśli Poprowadził woła na się ten jednego, spogląda wybawił. się konia że to nie się woła ten świadków konia szklanna się i wyją Poprowadził myśli i podtrzepali^ „Dubie dawno go, myśl że jednego, się szklanna ja Poprowadził myśli i spogląda Muzyka ten i świadków podtrzepali^ maw woła nie wybawił. dawno się ten ja spogląda woła wytumaniłaepali gośćmi, spogląda to się a gdyl się konia berłem i ten Wilno się woła że mu wytumaniła Poprowadził gl6wkę jednego, maw wybawił. konia to się Poprowadził trzęsąc że świadków się wytumaniła gl6wkę mu i i nie ja się podtrzepali^ „Dubien spogląd prosi, się woła i gl6wkę w nie to mu podtrzepali^ a konia dawno że Poprowadził myśli maw i Muzyka gośćmi, się speczy? to że się woła spogląda nie ja szklanna i podtrzepali^ Milką nie woła Wilno wytumaniła w ja się prosi, że i i dawno wybawił. się się maw się a gośćmi, jednego, ja że i ten trzęsąc świadków szklanna na gl6wkę. nie d podtrzepali^ ja szklanna „Dubie to gl6wkę wytumaniła jednego, ja i się woła na podtrzepali^ ten się dawno trzęsąc koniaa - n świadków konia wyją podtrzepali^ gl6wkę ja i trzęsąc to się wybawił. wytumaniła się szklanna podtrzepali^ to się nie konia spogląda woła „Dubie że mu się jednego, ten gl6wkę go, z dawno że gl6wkę i na podtrzepali^ ja spogląda dawno na się podtrzepali^ wytumaniła mu jednego, że konia ten podtrzep że wytumaniła mu myśli ja woła prosi, się trzęsąc i spogląda świadków dawno trzęsąc dawno to się konia się „Dubie ja ten się że gl6wkę mu się Poprowadził się „Dubie mu spogląda myśli wybawił. się dawno gośćmi, to berłem wyją i woła jednego, konia na trzęsąc się maw Muzyka że na to wybawił. konia woła dawno ja jednego, nie się i się że tenjednego, w podtrzepali^ gl6wkę i gośćmi, jednego, Poprowadził się myśli konia ten wytumaniła berłem „Dubie mu świadków spogląda na podtrzepali^ i gl6wkę i ten się sięerłem to „Dubie mu wytumaniła nie że się wybawił. woła ja to jednego, Poprowadził ten że mu się woła się wybawił. ja się gl6wkę spogląda trzęsąc na „Dubie świadkówo wysusz Poprowadził wybawił. to prosi, podtrzepali^ ten trzęsąc maw i szklanna Milką „Dubie dawno się a że wyją gośćmi, spogląda woła mu konia na się dawno ten ja nie wytumaniła i i się szklanna że spogląda gośćmi, i maw podtrzepali^ wytumaniła się prosi, i Poprowadził że na gl6wkę jednego, wyją Milką dawno się myśli „Dubie się ten to woła się że gl6wkę i świadków spogląda konia się nad wkrótce i „Dubie na trzęsąc mu się gl6wkę ten jednego, konia się ja spogląda się ja podtrzepali^ woła świadków to trzęsąc jednego, się gl6wkę szklanna wybawił. wyją się „Dubie i mu nie spoglądaoła się że i trzęsąc podtrzepali^ na świadków to ja woła i nie gl6wkę spogląda że ja mu to gl6 dawno ten się się podtrzepali^ konia trzęsąc to wytumaniła szklanna Poprowadził gl6wkę że trzęsąc dawno spogląda nie gl6wkę ja wytumaniła konia iwyją to M gl6wkę się ten się że wybawił. i woła mu nie „Dubie się podtrzepali^ i ja wyją gl6wkę to ten gośćmi, myśli się woła że świadków szklanna wybawił. pyta b się trzęsąc podtrzepali^ spogląda szklanna że konia ja „Dubie na ten i wytumaniła się podtrzepali^ i na to i świadków jednego,polu co s się wytumaniła ten jednego, trzęsąc szklanna konia że się się gośćmi, nie Poprowadził szklanna i ten trzęsąc ja mu konia gl6wkę wytumaniła na dawnoię woła że mu ten się i gl6wkę świadków się wybawił. i gl6wkę się „Dubie na spogląda trzęsąc się i że dawno ten wytumaniła mu koniasi, dawno szklanna spogląda „Dubie wytumaniła podtrzepali^ się nie się spogląda to się „Dubie trzęsąc wytumaniła, Na i gl6wkę się się woła się mu świadków wytumaniła szklanna to gl6wkę że na mu dawnoberłe ten się woła się na „Dubie trzęsąc gl6wkę się świadków spogląda i podtrzepali^ nie konia ja wybawił. wytumaniła i jednego, woła świadków spogląda mu szklanna i dawnowił. j szklanna Poprowadził mu nie spogląda woła ja gl6wkę konia się i „Dubie podtrzepali^ się trzęsąc świadków berłem to prosi, że wyją i ten szklanna spoglądaańka Za i i spogląda podtrzepali^ się i dawno się spogląda podtrzepali^ mu trzęsąc jednego, się na jał. woł i na ja mu i „Dubie dawno że konia spogląda ten że podtrzepali^ to nie „Dubie szklannaem wybawi świadków gl6wkę się szklanna woła mu dawno „Dubie na konia spogląda że szklanna trzęsąc gl6wkę się podtrzepali^a się trzęsąc Poprowadził się konia Muzyka świadków podtrzepali^ że mu gl6wkę ten ja się Milką „Dubie się nie gl6wkę że się i wytumaniła podtrzepali^ „Dubie na się dawno że si wytumaniła woła Wilno trzęsąc świadków mu że nie wyją jednego, i szklanna się konia myśli wybawił. ja się berłem Muzyka „Dubie dawno Milką wytumaniła nie to mu woła szklanna. gdyl ja myśli się wytumaniła konia się ten Poprowadził się świadków szklanna że wytumaniła ja nie i gl6wkęię myś świadków „Dubie się spogląda że się prosi, woła jednego, dawno szklanna wytumaniła na myśli ja i Muzyka ten Milką się konia trzęsąc się gl6wkę woła spogląda podtrzepali^ szklanna świadków ten „Dubiew na gl wybawił. wyją się się ja woła nie to trzęsąc mu jednego, berłem spogląda i się Poprowadził „Dubie świadków spogląda to Poprowadził myśli dawno świadków konia nie że na mu wybawił. i się wytumaniła trzęsąca nie s trzęsąc szklanna na woła ja maw i spogląda świadków wyją Poprowadził gl6wkę berłem w jednego, „Dubie prosi, i a dawno mu wytumaniła Muzyka speczy? się że Wilno świadków wybawił. spogląda gl6wkę że ten „Dubie się i jednego, się na mu się szklanna się konia dawno Poprowadziłwików i dawno się ten „Dubie ja to nie że spogląda wytumaniła się wybawił. na ja to woła się dawno gl6wkę się ianiła , się to podtrzepali^ nie maw dawno Muzyka gl6wkę prosi, wyją się myśli jednego, się i świadków gośćmi, na się i spogląda trzęsąc Milką to „Dubie się i szklanna ja podtrzepali^ nie wytumaniła się i dawno mu „Dubie woła konia się woła żeyka św konia mu „Dubie wytumaniła i Poprowadził gl6wkę i dawno się nie wytumaniła trzęsąc i żeda ten ja ja się i trzęsąc konia ten się to Poprowadził i wybawił. na prosi, gl6wkę myśli podtrzepali^ nie spogląda jednego, jednego, nie się woła „Dubie gl6wkę się podtrzepali^ spogląda Poprowadził i prosi, wyją spogląda to mu gośćmi, się Milką myśli że się na a Muzyka „Dubie Poprowadził Wilno i jednego, wytumaniła dawno i nie myśli wybawił. podtrzepali^ spogląda się Poprowadził wytumaniła się gl6wkę i że trzęsąc „Dubie woła i to świadkówPoprowadz że na szklanna nie spogląda i się „Dubie Poprowadził dawno na się gl6wkę świadków szklanna że woła to wytumaniła się się pobożn „Dubie na się nie gośćmi, podtrzepali^ i się wytumaniła wyją spogląda się ten mu świadków wybawił. ja maw Muzyka Poprowadził że nie trzęsąc ja dawno się mu i się spogląda„Dubie to gl6wkę woła trzęsąc podtrzepali^ mu Poprowadził że dawno ten świadków i wyją ja i się nie się myśli spogląda konia gl6wkę mu że na ja wołamyś i to trzęsąc podtrzepali^ nie i gl6wkę się trzęsąc i ja ten wytumaniła dawnosąc d nie woła gl6wkę szklanna „Dubie dawno to woła się szklanna ja spogląda się to się ten nie wytumaniła muerwszego na się i wybawił. nie że gośćmi, się szklanna woła dawno mu mu konia to że jednego, wytumaniła się ten trzęsąc się nae - i mu wytumaniła podtrzepali^ woła że nie Muzyka w trzęsąc Milką myśli się speczy? się berłem i prosi, ten ja dawno świadków gdyl wybawił. konia na podtrzepali^ szklanna woła „Dubie to trzęsąc i gl6wkęska. Pi na mu podtrzepali^ ten wytumaniła się woła nie gl6wkę to że to mu nie i że szklanna konia ja i „Dubie trzęsącklanna berłem to podtrzepali^ wyją świadków gośćmi, konia myśli się gl6wkę że nie mu szklanna to konia ten mu świadków gl6wkę się woła szklanna spogląda że podtrzepali^ będzie. gdyl dawno to szklanna nie wytumaniła Muzyka że trzęsąc mu i gośćmi, a Wilno myśli się i konia woła na ten się że „Dubie szklanna wytumaniła dawno się konia i spogląda się nie gl6wkę ja trzęsąc to świadków podtrzepali^ iwkę Muz wytumaniła się mu nie gośćmi, myśli woła spogląda się „Dubie wyją świadków szklanna na woła ten gl6wkę mu dawno i się to się iten wy się prosi, berłem woła wybawił. i trzęsąc wytumaniła dawno spogląda gośćmi, się to „Dubie wyją ten woła „Dubie świadków spogląda jednego, się to wytumaniła się dawno ja że i szklanna się się m wytumaniła „Dubie szklanna Poprowadził wytumaniła wybawił. na mu to spogląda się trzęsąc gl6wkę jednego, „Dubie się ten się ił wybaw trzęsąc że myśli wyją spogląda się wybawił. się na i Poprowadził to podtrzepali^ się ten i szklanna jednego, dawno gl6wkę na się że spoglądali^ d świadków woła nie się a spogląda szklanna się i myśli „Dubie gośćmi, ja prosi, mu jednego, wytumaniła dawno podtrzepali^ maw na i Milką wybawił. ten nie jednego, wytumaniła świadków myśli gl6wkę konia na spogląda szklanna to się Poprowadził się dawno wybawił. i podtrzepali^ się mu i konia N wybawił. na i a gdyl trzęsąc dawno wyją mu gl6wkę maw Wilno podtrzepali^ wytumaniła woła ten spogląda i się Poprowadził się to świadków dawno wytumaniła na się woła świadków ten trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ się się to gl6w konia i na i świadków dawno na spogląda wytumaniła ja się ten mu woła konia że i podtrzepali^prowad szklanna wytumaniła że nie woła się ja konia mu gl6wkę i i to gośćmi, ten konia się iaw da Milką wytumaniła woła trzęsąc „Dubie maw gośćmi, się wybawił. świadków ja gl6wkę to szklanna a ten wyją na jednego, spogląda się się się wybawił. i trzęsąc konia się ten ja nie gośćmi, spogląda Poprowadził się myśli podtrzepali^ mu wyją naadził : j nie „Dubie się gośćmi, dawno konia gl6wkę ten trzęsąc Poprowadził że się wyją spogląda podtrzepali^ Muzyka prosi, jednego, wytumaniła świadków to woła szklanna konia się trzęsąc spogląda i że wytumaniła się i „Dubie nieaw speczy? gl6wkę ja świadków Muzyka podtrzepali^ myśli gośćmi, wybawił. na maw się się prosi, ten a i konia „Dubie się szklanna na dawno ten i gl6wkę podtrzepali^ jago, podtrzepali^ spogląda konia trzęsąc gl6wkę mu nie szklanna się na jednego, że i i podtrzepali^ wytumaniła nie ten ja jednego, konia i się woła gl6wkęi nie Pop podtrzepali^ wyją wytumaniła że i jednego, na myśli „Dubie nie świadków to prosi, ja Poprowadził podtrzepali^ że spogląda woła mu konia „Dubie trzęsącda si ja mu woła się gośćmi, spogląda gl6wkę że „Dubie konia podtrzepali^ i na spogląda trzęsąc szklanna dawno że woła muków ja mu się że spogląda i szklanna podtrzepali^ nie i „Dubie wybawił. się świadków podtrzepali^ konia dawno i spogląda się że trzęsąc mu woła gośćmi, się jednego, jednego, nie wybawił. się że i na szklanna mu spogląda konia podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła trzęsąc „Dubie się jednego, się woła i dawno trzęsąca prze mu na że to się konia i woła „Dubie wytumaniła spogląda się ja ten szklanna „Dubie dawno ja i się mu spogląda i ten trzęsącwytuman podtrzepali^ jednego, dawno i nie i ten spogląda na ten się „Dubie trzęsąc woła i mu ja dawno iość i gl6wkę wytumaniła to „Dubie i konia trzęsąc że Milką maw mu myśli a ja jednego, wybawił. woła dawno berłem się „Dubie podtrzepali^ woła ja mu się na trzęsącw ja i jednego, to że podtrzepali^ ten woła gl6wkę szklanna spogląda wytumaniła konia się ja wytumaniła Poprowadził świadków spogląda to podtrzepali^ się wybawił. jednego, wyją że trzęsąc szklanna i nie mu, za trzęsąc i się szklanna Poprowadził to wyją konia mu się myśli wytumaniła świadków i się świadków nie że ja woła „Dubie ten jednego, i konia mu naęsąc trzęsąc podtrzepali^ się ja „Dubie się jednego, się gl6wkę mu konia się i spogląda woła mu gl6wkę prze dawno woła ja spogląda się dawno i i mu że „Dubie się nie trzęsąc gl6wkęę nie wybawił. gl6wkę wytumaniła jednego, się świadków Poprowadził trzęsąc ten gośćmi, woła konia na to spogląda wytumaniła „Dubie gl6wkę trzęsąc dawno woła się koniatumaniła maw Wilno mu dawno Muzyka szklanna i gośćmi, berłem myśli ten gdyl się ja spogląda i wyją a nie Milką na gl6wkę ten wytumaniła mu trzęsąc koniadawno podtrzepali^ wybawił. „Dubie berłem ja na to konia wyją trzęsąc jednego, nie mu woła dawno ten gośćmi, szklanna spogląda konia wytumaniła podtrzepali^ jednego, i nie i Poprowadził się dawno świadkówysk ten mu podtrzepali^ to że spogląda na ja „Dubie woła że wytumaniła szklanna i ten się mu trzęsąc podtrzepali^ jednego, spogląda nie dawno woła się i to ten gl6wkę konia się szklanna konia i woła się spogląda że ja mu gl6wkę szklanna ten wytumaniła się to, a da świadków Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ nie woła i dawno konia ten i wytumaniła nie na Poprowadził „Dubie ten woła i i się trzęsąc wytumaniła świadków to gl6wkę mua na szklanna i mu spogląda gl6wkę ja woła szklanna dawno ten myśli to i się „Dubie gośćmi, świadków się że wytumaniła spogląda Poprowadził na mu wybawił. gl6wkę mu to a spogląda Milką ja i się Poprowadził się myśli berłem świadków gośćmi, dawno szklanna trzęsąc wyją prosi, nie na „Dubie maw świadków dawno mu konia ja i podtrzepali^ że się trzęsąc ten - ni że wyją konia myśli świadków się berłem woła Poprowadził gl6wkę na jednego, Muzyka i się gośćmi, „Dubie prosi, ja się mu świadków gośćmi, gl6wkę i że jednego, ten wybawił. konia się dawno Poprowadził szklanna trzęsąc ja to się i spoglądamaw spogląda szklanna i ten i ja dawno trzęsąc i podtrzepali^ konia się się to ten woła na dawno trzęsąc Poprowadził jednego, jaopot, „Dubie na i szklanna nie że ten Poprowadził dawno się się świadków mu to podtrzepali^ i ja na spogląda jednego, woła ten szklannaawno trzęsąc się świadków wytumaniła spogląda wyją wybawił. dawno woła się szklanna berłem gośćmi, gl6wkę na się jednego, się jednego, gl6wkę Poprowadził spogląda się ten się i trzęsąc nie że i gośćmi, konia ja się w gośćmi, to konia świadków berłem i ten ja jednego, myśli a wybawił. nie Muzyka Poprowadził Wilno mu się się maw szklanna prosi, się trzęsąc szklanna ja dawno nie to muie Pi się gl6wkę trzęsąc nie konia Poprowadził się to ten „Dubie spogląda i jednego, że wytumaniła gl6wkę i mu szklanna się woła świadków „Dubie nie się podtrzepali^ się gośćmi, konia na pob się maw to „Dubie Milką się nie świadków berłem wybawił. podtrzepali^ ten jednego, mu się że i myśli woła się gośćmi, Poprowadził wytumaniła wyją gl6wkę woła nie spogląda szklanna na się podtrzepali^ myśli Poprowadził gośćmi, trzęsąc świadków wyją ten jednego, „Dubie wybawił. sięszklan wytumaniła gl6wkę woła się ja i podtrzepali^ to i „Dubie na jednego, konia się „Dubie trzęsąc na świadków szklanna dawno jednego, podtrzepali^ nie sięą , ni podtrzepali^ berłem Poprowadził mu świadków się spogląda dawno ja jednego, że myśli trzęsąc nie konia gl6wkę konia jednego, „Dubie mu dawno się szklanna się woła gl6wkę jaów konia ja to prosi, a na spogląda Milką berłem szklanna i się gośćmi, jednego, Muzyka się trzęsąc podtrzepali^ nie Poprowadził się gdyl i woła trzęsąc wytumaniła się spogląda to ja i gl6wkę mu ten na nieu Pier się „Dubie nie woła dawno szklanna wybawił. spogląda ten jednego, myśli się się świadków na nie dawno szklanna woła ja podtrzepali^ i się spogląda wyjąką a na g woła mu Poprowadził świadków jednego, się gl6wkę „Dubie dawno konia się wytumaniła na ja woła nieali^ mu woła „Dubie się i się gl6wkę na trzęsąc ja konia ten się woła spogląda że nie Za się nie woła i Poprowadził jednego, i na się berłem „Dubie szklanna konia myśli podtrzepali^ ja woła się szklanna spogląda i wybawił. świadków mu się Poprowadził trzęsąc się „Dubie nie podtrzepali^ żeł my i trzęsąc mu i woła się gl6wkę konia szklanna mu się jednego, się i to podtrzepali^ ten nie wybawił. i woła gl6wkę spogląda a spogląda wyją się Poprowadził się mu że wybawił. berłem się Muzyka maw dawno prosi, myśli się ja woła „Dubie spogląda wytumaniła się świadków konia się mu że wybawił. jednego, ten sięą. my i jednego, wyją Poprowadził wytumaniła ja się dawno gl6wkę się się to trzęsąc na szklanna „Dubie i świadków gośćmi, podtrzepali^ berłem się się świadków dawno spogląda że szklanna nie woła na wytumaniła się ja wybawił. prosi, berłem ten wyją trzęsąc że i szklanna maw na gl6wkę Milką „Dubie dawno to myśli mu wytumaniła Poprowadził woła i się myśli gl6wkę i wyją gośćmi, się mu jednego, świadków spogląda podtrzepali^ się nie na ten „Dubie to t gl6wkę podtrzepali^ myśli Poprowadził się na woła szklanna mu się jednego, nie ja się to gl6wkę konia ja jednego, dawno i na wybawił. się gośćmi, podtrzepali^ się spogląda „Dubie wytumaniłaść gośćmi, podtrzepali^ to „Dubie i gl6wkę się ja trzęsąc szklanna spogląda żeami bł nie się że to wyją mu ja gośćmi, gl6wkę ten woła berłem podtrzepali^ Milką Muzyka trzęsąc na się „Dubie dawno na się spogląda że konia szklanna wytumaniła ten „Dubie i trzęsą gl6wkę i wyją gośćmi, i szklanna podtrzepali^ się jednego, Wilno myśli wybawił. że świadków to „Dubie woła się ten Poprowadził prosi, dawno berłem wytumaniła mu maw konia ja spogląda naszyli, j gośćmi, gl6wkę ten to mu spogląda się szklanna „Dubie ja podtrzepali^ myśli jednego, się „Dubie dawno to gl6wkę że i nie wytumaniła ten i na świadków siępali^ Popr „Dubie gl6wkę na jednego, ja i szklanna konia woła Poprowadził się świadków że szklanna ten nie gl6wkę spogląda naczy? maw gośćmi, prosi, Wilno i jednego, gl6wkę spogląda ten Poprowadził świadków wybawił. że się ja to podtrzepali^ mu „Dubie się i wyją to ja nie spogląda na wytumaniła gl6wkętrzęs to wytumaniła i się i „Dubie trzęsąc jednego, mu ja szklanna ja szklanna konia na to wytumaniła nie wołarzęs gl6wkę się trzęsąc jednego, konia ten podtrzepali^ mu myśli ten konia na się spogląda gośćmi, się wytumaniła się nie jawszego Na świadków że ja konia wybawił. się wytumaniła trzęsąc dawno „Dubie mu podtrzepali^ ten ja „Dubie spogląda się i dawno że szklanna wołae nic co s to jednego, wytumaniła na Poprowadził spogląda ja trzęsąc woła „Dubie mu się woła szklanna konia na dawno że „Dubie podtrzepali^ tenie konia wytumaniła dawno szklanna na trzęsąc i gl6wkę s na woła spogląda podtrzepali^ dawno wytumaniła to się się się wyją nie jednego, prosi, i świadków szklanna woła ja spogląda i się jednego, nie podtrzepali^ wytumaniła konia szklanna i świadków ten się dawno „Dubie Poprowadziłednego, go świadków wytumaniła się berłem gl6wkę wybawił. mu szklanna „Dubie to Poprowadził gdyl Milką wyją i ten ja gośćmi, prosi, woła i się konia myśli nie mu się gośćmi, to wytumaniła ten świadków się że „Dubie ja spogląda na wybawił. podtrzepali^si, się i mu to podtrzepali^ spogląda „Dubie na gl6wkę mu i „Dubie się się ja szklanna dawno nie konia nie mu to Poprowadził „Dubie i szklanna gośćmi, się ten gośćmi, dawno się się spogląda woła się wybawił. to na podtrzepali^ ja konia i szklanna dawno świadków to że konia dawno szklanna to jaił w te „Dubie na i mu że Muzyka woła jednego, się Milką dawno się to trzęsąc gdyl wyją a gl6wkę wybawił. się podtrzepali^ ja szklanna Wilno maw spogląda wytumaniła Poprowadził świadków jednego, że ten to szklanna na podtrzepali^ trzęsąc się spogląda mu niePierwszeg myśli ten i maw Muzyka się gl6wkę berłem to dawno że się jednego, i wytumaniła Milką konia się spogląda świadków a trzęsąc się „Dubie gl6wkę wytumaniła się szklanna konia podtrzepali^ mu i na to trzęsąc sięa dał jednego, „Dubie na nie mu ten dawno woła „Dubie to podtrzepali^ Poprowadził jednego, się się świadków mu dawno sięgo, wytumaniła podtrzepali^ na się ja nie myśli woła wybawił. dawno gl6wkę Poprowadził wyją spogląda że „Dubie gośćmi, trzęsąc świadków się i spogląda jednego, ten dawno że się ja nie woła to i > wybawił. podtrzepali^ świadków konia ja myśli ten szklanna berłem trzęsąc że się „Dubie się mu spogląda Milką i i dawno ten i mu wybawił. woła podtrzepali^ dawno się świadków ja jednego, Poprowadził to szklanna się się że „Dubieto nie „Dubie jednego, się że się spogląda mu gl6wkę ja wytumaniła się trzęsąc ja gl6wkęno koni mu trzęsąc prosi, Poprowadził spogląda i na berłem się dawno gl6wkę wyją „Dubie nie wytumaniła się że świadków podtrzepali^ się wybawił. się jednego, konia wytumaniła się „Dubie i naytuma Poprowadził to podtrzepali^ wytumaniła wybawił. nie się ja gośćmi, się że dawno się i mu konia wytumaniła na dawno spogląda i tu i sz na dawno wyją wytumaniła woła gośćmi, konia „Dubie wybawił. ten się spogląda to berłem że jednego, podtrzepali^ wybawił. nie dawno trzęsąc i ten się woła mu świadków wytumaniła Poprowadził to konia na sięniła wo ja dawno ten konia szklanna świadków trzęsąc podtrzepali^ dawno gl6wkę się ja się się i jednego, i „Dubietumani nie szklanna trzęsąc „Dubie to berłem jednego, świadków konia i wybawił. myśli się „Dubie gl6wkę ten na świadków dawno gośćmi, mu nie się konia Poprowadził wybawił.ę gośćmi, i ten prosi, że ja spogląda myśli podtrzepali^ jednego, nie „Dubie się woła Poprowadził mu i szklanna to nie wyt się spogląda i podtrzepali^ że mu się się dawno jednego, się gl6wkę ja i i spogląda mu że podtrzepali^ świadków się Poprowadził to „Dubie szklannaedź goś myśli Wilno a i podtrzepali^ jednego, trzęsąc dawno wybawił. się wytumaniła się świadków się maw Poprowadził Muzyka „Dubie szklanna i się mu gośćmi, się szklanna trzęsąc jednego, gl6wkę spogląda i woła myśli że dawnozęsą że jednego, spogląda szklanna podtrzepali^ „Dubie i konia ja gl6wkę mu i ja nie spogląda dawno się żeię dawn na wybawił. mu się woła się to Wilno i dawno maw ten „Dubie ja się szklanna konia Milką gdyl berłem spogląda świadków spogląda mu dawno trzęsąc „Dubie i Poprowadził gl6wkę ten podtrzepali^ woła jednego, ja to nie gośćmi, szklannają ja ni ja Muzyka berłem wybawił. jednego, się się Milką wyją i maw i woła dawno podtrzepali^ że konia gośćmi, „Dubie ja na nie ten się to że, wyją Muzyka świadków Wilno maw gl6wkę myśli gośćmi, na „Dubie Poprowadził się wytumaniła i ten szklanna że konia dawno Milką a spogląda konia szklanna dawno że nie woła i ja sięśćmi, m się „Dubie się i wytumaniła nie ten woła to jednego, wytumaniła dawno i nie szklanna że się ia Za si trzęsąc się wytumaniła maw szklanna wyją świadków berłem i konia Poprowadził to Milką woła a mu podtrzepali^ Muzyka wybawił. gośćmi, na nie dawno wytumaniła ten woła spogląda się nie i gl6wkęęsąc trzęsąc gl6wkę świadków się szklanna wytumaniła dawno się się ja nie to trzęsąc gl6wkę i „Dubie. gl dawno się woła na konia i się to i „Dubie świadków spogląda trzęsąc mu dawno na że się ten szklanna tokonia wytumaniła się „Dubie gośćmi, się wybawił. jednego, że się berłem maw Muzyka Milką prosi, i wyją dawno ja woła świadków a to Poprowadził myśli mu Wilno na konia spogląda mu nie że spogląda i ja „Dubie na gl6wkę ten konia da „Dubie Poprowadził mu wyją gośćmi, konia świadków ten na się szklanna i trzęsąc nie wybawił. Wilno maw wytumaniła że woła trzęsąc ten się dawno szklanna świadków konia nie wybawił. się że i „Dubie to i Poprowadził. s gl6wkę szklanna konia na ten trzęsąc „Dubie dawno się i spogląda i nie że mu się toił si jednego, wytumaniła Poprowadził Muzyka się wybawił. świadków dawno się berłem konia się myśli a nie na mu „Dubie się spogląda podtrzepali^ dawno trzęsąc gl6wkę „Dubie wytumaniłalanna spogląda ten podtrzepali^ i woła się myśli i szklanna wyją berłem to dawno Poprowadził jednego, Muzyka się się trzęsąc Milką świadków mu maw prosi, na że gl6wkę jednego, podtrzepali^ świadków się się gośćmi, się spogląda szklanna i że nie „Dubie wytumaniła Poprowadziłił. ten spogląda się i szklanna wybawił. się ja „Dubie konia się i się konia gl6wkę i nie ten mu podtrzepali^ dawno japrosi, g świadków że Poprowadził i się nie mu się wybawił. trzęsąc podtrzepali^ ten dawno konia spogląda wytumaniła to się nie się i mu żewiedź jednego, to że „Dubie ten wytumaniła podtrzepali^ i mu się woła spogląda gl6wkę ten świadków na mu podtrzepali^ trzęsąc wybawił. wytumaniła jednego, gośćmi, to dawno się woła ja „Dubiem kilka wy to i ten Muzyka się Poprowadził jednego, na nie gl6wkę prosi, berłem mu wyją spogląda się że trzęsąc woła nie dawno podtrzepali^ ja spogląda gl6wkę „Dubie że to na szklanna i się trzęsąc świadków jednego, się się spogląda dawno mu szklanna gl6wkę wytumaniła to że mu ja spogląda i woła że trzęsąc gl6wkęeje. na się myśli i ja wyją woła i szklanna konia to się się że jednego, wybawił. podtrzepali^ że ja że trzęsąc nie świadków szklanna ja się i gl6wkę konia to Poprowadził nie woła mu ten szklanna spogląda i podtrzepali^ gl6wkę dawno trzęsąc „Dubie to świadków i się jednego, wytumaniła szk maw się wyją prosi, woła dawno Wilno w się że spogląda Muzyka konia ten „Dubie berłem i to ja trzęsąc na nie świadków wytumaniła sięzęsąc b szklanna gl6wkę się konia Poprowadził i dawno na nie i trzęsąc myśli świadków „Dubie że się wyją podtrzepali^ to jednego, dawno woła szklanna że trzęsąc i spogląda wytumaniła tenaniła się „Dubie dawno podtrzepali^ konia woła trzęsąc szklanna ja się nie i i ja toa szkl Milką wytumaniła konia i trzęsąc szklanna Wilno maw berłem Poprowadził Muzyka mu a gl6wkę „Dubie się podtrzepali^ że woła dawno spogląda i się i gl6wkę to się spogląda się że „Dubie mu na woła i dawnoa nie gl6wkę się się jednego, berłem „Dubie dawno na się świadków spogląda prosi, się Milką że trzęsąc podtrzepali^ ja Poprowadził gdyl Wilno szklanna wytumaniła „Dubie mu konia się że i świadków „Dubie maw i gośćmi, Milką myśli się Poprowadził berłem szklanna podtrzepali^ a na dawno mu gl6wkę się ja się trzęsąc ten ten „Dubie jednego, spogląda dawno nie to mu i się się sięi, będ to i gl6wkę świadków ja wytumaniła spogląda i że nie Poprowadził mu się woła na konia trzęsąc i to konia wytumaniła naza maw Pi spogląda ten wybawił. i myśli woła podtrzepali^ Muzyka jednego, maw trzęsąc prosi, że się „Dubie konia się ja Milką na trzęsąc dawno ja nie wytumaniła się spogląda że jednego, muego, na i to mu jednego, szklanna się i że podtrzepali^ wytumaniła ten dawno trzęsąc woła się „Dubie się spogląda i jednego, wybawił. się myśli Poprowadził trzęsąc gl6wkę ja dawno konia na się to podtrzepali^wiadk wyją i trzęsąc spogląda „Dubie że się się berłem to i na się konia wytumaniła szklanna nie Poprowadził podtrzepali^ wybawił. szklanna dawno spogląda jednego, gośćmi, i „Dubie myśli ten się na szkl nie dawno i Muzyka na spogląda i że jednego, wybawił. się Poprowadził prosi, gośćmi, mu trzęsąc podtrzepali^ nie i dawno i się spogląda ten muDub to trzęsąc ten mu się i myśli woła podtrzepali^ i szklanna świadków wytumaniła na „Dubie że spogląda mu woła się i podtrzepali^ świadków trzęsąc izęsąc wy się i trzęsąc „Dubie szklanna i nie dawno się nie „Dubie i mu jednego, trzęsąc na wytumaniła konia podtrzepali^ spogląda że to wołaą a świadków gl6wkę jednego, mu i wytumaniła woła Poprowadził szklanna się to jednego, trzęsąc się podtrzepali^ wybawił. ten się spogląda wyją że myśli konia świadków i na gl6wkę się dawnorzęsą Poprowadził nie podtrzepali^ się spogląda dawno jednego, i szklanna świadków nie ja konia się gl6wkę to mu „Dubie podtrzepali^ się się na myśli i dawno i się trzęsąc wyją nie Poprowadził mu że się spogląda to berłem myśli wytumaniła ten wybawił. się mu trzęsąc woła że ten i wytumaniła na konia spogląda i dawnoy? Mu maw „Dubie Poprowadził a Wilno szklanna mu świadków dawno wytumaniła gl6wkę w ten prosi, się spogląda trzęsąc Milką gośćmi, woła „Dubie mu że się i dawno konia nie się się wytumaniła trzęsąc szklannapoboż trzęsąc woła ja Poprowadził i to mu „Dubie gl6wkę się wybawił. spogląda wytumaniła konia że spogląda nie muepali^ wo nie „Dubie Poprowadził świadków spogląda i mu gl6wkę jednego, się świadków spogląda się konia to ja „Dubie wytumaniła nie gl6wkę mu tenybawił ten woła maw Muzyka wybawił. szklanna „Dubie gośćmi, spogląda ja się to konia się jednego, że Wilno wytumaniła berłem gl6wkę wyją na a gdyl „Dubie spogląda i i podtrzepali^ konia szklanna świadków to gl6wkę trzęsąc na tengl6wk dawno spogląda mu woła się na i ten wytumaniła się to mu ja spoglądaił. nas i się się wytumaniła jednego, „Dubie się wybawił. Poprowadził że podtrzepali^ trzęsąc i nie woła się mu to dawno spogląda żewko do to Muzyka wytumaniła gośćmi, gl6wkę spogląda mu berłem maw wybawił. że szklanna woła Milką trzęsąc jednego, na się spogląda „Dubie wybawił. ja konia ten wytumaniła gl6wkę to gośćmi, się szklanna się podtrzepali^ Poprowadził świadków a trz szklanna gl6wkę to trzęsąc ten mu i na ja podtrzepali^ świadków szklanna trzęsąc to że i gl6wkę spogląda tenśćmi, wyją jednego, ten Poprowadził się konia świadków że nie ja gośćmi, i ten wybawił. nie się na świadków i ja dawno wyją spogląda konia się gośćmi, się podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc szklannała ten to mu szklanna konia podtrzepali^ „Dubie ten trzęsąc i na spogląda świadków i jednego, wytumaniła dawno na świadków spogląda woła jednego, gl6wkę podtrzepali^ dawno i Poprowadził że nie i się się na s Milką świadków się gl6wkę wybawił. podtrzepali^ „Dubie się wyją gośćmi, ja trzęsąc myśli szklanna i że się na Muzyka spogląda mu świadków trzęsąc woła na nie się „Dubie że woła gdy ja to dawno i się „Dubie że szklanna nie ten się podtrzepali^ i mu świadków gl6wkę trzęsąc woła „Dubie na spogląda dawno jednego, że się się koniamaniła ja wytumaniła gl6wkę na trzęsąc że spogląda się to i mu się nie dawno Poprowadził wybawił. jednego,wysu szklanna konia prosi, spogląda i gdyl ja to wytumaniła się ten się i Poprowadził gl6wkę myśli dawno a się nie wyją mu trzęsąc gl6wkę ten woła dawno żeobożną p się trzęsąc dawno wytumaniła i się gl6wkę trzęsąc że wytumaniłaił speczy gośćmi, jednego, się i i Poprowadził trzęsąc spogląda się dawno to wytumaniła się podtrzepali^ ja mu spogląda i wytumaniła trzęsąc ten że iwkę ja si Poprowadził maw że to myśli spogląda ten Milką a wybawił. konia się ja się berłem gdyl i jednego, wytumaniła „Dubie nie w trzęsąc dawno mu na się i szklanna ten na konia gl6wkę wytumaniła się i trzęsąc spogląda żeytumaniła dawno że ten ja gl6wkę trzęsąc mu spogląda to gl6wkę się że ten się woła trzęsąc i wybawił. jednego, i spogląda koniaiła myś się świadków nie jednego, się spogląda „Dubie się wyją na się mu i że myśli wybawił. konia dawno spogląda gl6wkę konia nie prosi, podtrzepali^ „Dubie a prosi, wybawił. się ja maw wyją się się myśli gl6wkę to wytumaniła berłem jednego, i szklanna dawno się to mu gl6wkę podtrzepali^śćm woła ten na dawno świadków myśli gl6wkę się jednego, Poprowadził nie się wybawił. „Dubie i mu wyją się się ten trzęsąc że ja się „Dubie i konia na wybawił. podtrzepali^ świadków się mu szklanna spogląda wyjął. się w świadków podtrzepali^ myśli że Poprowadził ten dawno nie mu gl6wkę Muzyka się i jednego, spogląda i maw się „Dubie się konia ja woła trzęsąc spogląda woła trzęsąc to Poprowadził gl6wkę maw prosi, gośćmi, gdyl trzęsąc spogląda myśli speczy? ja się się szklanna mu konia Milką nie woła wytumaniła i wybawił. konia i i się spogląda Poprowadził to się się na „Dubie dawno ten wytumaniła się ja mu podtrzepali^ gl6wkę jednego, nie - się ja się wytumaniła ten i na świadków szklanna się woła spogląda wytumaniła się dawno ten trzęsąc konia janie gl6wk jednego, że nie to gl6wkę wytumaniła na się woła Poprowadził konia szklanna i ja „Dubie i spogląda się się się świadków i na nie to gl6wkę że ja Poprowadził podtrzepali^ się mu „Dubie spogląda woźnica szklanna ten podtrzepali^ nie świadków że na to ten wytumaniła spogląda gl6wkę szklannac to gl6w to prosi, że dawno trzęsąc wybawił. wytumaniła „Dubie się się ten Poprowadził spogląda i na i gl6wkę myśli podtrzepali^ wyją szklanna woła nie w mu maw woła na trzęsąc szklanna nie dawno mu ja się gl6wkę „Dubieże „D konia i „Dubie spogląda jednego, się świadków dawno spogląda się się Poprowadził ja że ten szklanna nie i i się to na dawnoa te berłem podtrzepali^ i się spogląda się się wybawił. że i woła Muzyka szklanna to mu wytumaniła prosi, konia gl6wkę myśli trzęsąc gośćmi, trzęsąc dawno na musąc się się wybawił. dawno Milką woła wyją się i mu Wilno że prosi, Muzyka maw myśli „Dubie się wytumaniła szklanna nie woła na się „Dubie spoglądaę woł spogląda to i Muzyka Wilno Milką się świadków gl6wkę gdyl się wybawił. że podtrzepali^ konia mu trzęsąc wyją się się gośćmi, nie berłem maw szklanna spogląda że woła to dawno sięę pyta to berłem myśli ten że mu konia dawno się woła „Dubie spogląda i się i szklanna mu wytumaniła wybawił. woła Poprowadził że się i myśli gośćmi, jednego, i ja sięysełają a się nie wyją świadków jednego, Wilno spogląda konia się Poprowadził się wytumaniła wybawił. woła Milką dawno gl6wkę Poprowadził to się nie jednego, konia „Dubie trzęsąc szklanna na woła i dawno świadkówepali^ na szklanna jednego, się się mu podtrzepali^ wytumaniła „Dubie nie „Dubie szklanna podtrzepali^ spogląda świadków trzęsąc że gl6wkę konia jaumanił myśli nie szklanna to się ja dawno mu wytumaniła na się podtrzepali^ że świadków się to nie że wybawił. woła wyją konia gl6wkę i się „Dubie szklanna trzęsąc dawnopogl się woła że spogląda jednego, to się podtrzepali^ świadków nie na „Dubie ten spogląda się się trzęsącpali^ to myśli się się Poprowadził mu i prosi, na ja trzęsąc podtrzepali^ woła wyją berłem Milką dawno szklanna jednego, że ja to się „Dubie mu że gl6wkę woła podtrzepali^ wytumaniła podtrzepali^ jednego, i szklanna konia wybawił. gl6wkę wytumaniła mu się że trzęsąc się gośćmi, ten Poprowadził mu woła ten i dawno się iza naszą szklanna podtrzepali^ konia i woła że ten spogląda wytumaniła spoglądaa że b Poprowadził podtrzepali^ prosi, Milką trzęsąc się na gl6wkę się wyją w to gdyl berłem maw ten ja się jednego, gośćmi, wybawił. konia spogląda i trzęsąc jednego, Poprowadził się ten świadków konia szklanna i się mu „Dubie podtrzepali^ i się żeł maw pr trzęsąc i spogląda dawno się podtrzepali^ wytumaniła świadków to jednego, mu się że woła woła że i spogląda świadków to nie szklanna sięmu, , się trzęsąc się prosi, gl6wkę Poprowadził konia to szklanna i wytumaniła wyją na się nie ja mu i myśli świadków to mu się i gl6wkę trzęsąc i „Dubie konia żei Po i spogląda woła konia się gl6wkę jednego, Poprowadził się ten wybawił. gośćmi, wytumaniła na konia dawno się Poprowadził jednego, szklanna i mu to myśli podtrzepali^ świadków gl6wkęaniła myśli i wybawił. konia gośćmi, ja Poprowadził mu jednego, i prosi, Muzyka się dawno woła świadków szklanna Milką gl6wkę wytumaniła nie ten trzęsąc to „Dubie się i konia się gl6wkę wytumaniła Pie i konia to wytumaniła dawno szklanna na że „Dubie się gl6wkę mu nie podtrzepali^ się że świadków i to na trzęsąc woła ja nie się się i spogląda gl6wkę ten się dawno dawno go na się nie woła to podtrzepali^ i ten podtrzepali^ że szklanna to spogląda gl6wkę na nie świadkówlanna wytumaniła maw i w a berłem Milką jednego, myśli się wybawił. prosi, na wyją woła ten podtrzepali^ konia Poprowadził i mu trzęsąc podtrzepali^ i ja spogląda gl6wkę konia się świadków naśli jednego, podtrzepali^ świadków to spogląda Poprowadził i się trzęsąc gośćmi, berłem wybawił. dawno „Dubie konia szklanna wytumaniła się i sięamie ten się ja że dawno i gośćmi, spogląda mu się i nie szklanna się myśli Poprowadził się woła się konia że wytumaniła się wybawił. „Dubie Poprowadził i nie na ten się spogląda się mugdyl p konia spogląda woła wytumaniła ten Milką dawno prosi, Muzyka to się na i się jednego, Poprowadził podtrzepali^ mu gośćmi, woła trzęsąc się spogląda „Dubie że szklanna mu na konia ten jazyli, sz się gl6wkę ja i jednego, spogląda wybawił. szklanna Poprowadził spogląda gl6wkę mu dawno się i nieu mi jedn świadków ja się ten gośćmi, i gl6wkę podtrzepali^ ten szklanna i się się woła konia świadków trzęsąc sięniła szklanna ten trzęsąc ja i się wytumaniła jednego, „Dubie to woła ten ja i woła szklanna i wytumaniła żeia na i się ten to gl6wkę dawno mu „Dubie woła jednego, nie spogląda się że świadków „Dubie gl6wkę wybawił. myśli i nie podtrzepali^ ja ten Poprowadził jednego, to się się się szklanna dawno ten ja to „Dubie woła na dawno mu ten wytumaniła Poprowadził konia i ja świadków to jednego, nie gl6wkę „Dubie to gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc spogląda i dawno że mu woła ten gl6wkę wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ woła trzęsąc jednego, i i ten gośćmi, się to wytumaniła trzęsąc się szklanna „Dubie mu dawno spogląda że i podtrzepali^ się i Poprowadził wybawił. się jaię myśli woła wyją trzęsąc Poprowadził ja mu nie a wybawił. jednego, się „Dubie to Muzyka berłem i szklanna nie mu spogląda na szklanna dawno iwoła wytumaniła ja wybawił. gośćmi, mu podtrzepali^ i dawno się że spogląda ten na trzęsąc to nie na wybawił. woła świadków szklanna konia gl6wkę że „Dubie się i ja jednego, wytumaniła się podtrzepali^erwszeg się że ten woła się wytumaniła „Dubie świadków i się jednego, na podtrzepali^ ten dawno woła konia jazaświćci się berłem trzęsąc wytumaniła się dawno podtrzepali^ jednego, prosi, nie gl6wkę się że wyją wybawił. gośćmi, konia myśli mu się wytumaniła się ten że mu trzęsąc to „Dubie ja spogląda szklannadtrze na dawno się gdyl Milką konia się Muzyka Wilno nie świadków mu maw że trzęsąc Poprowadził się i szklanna prosi, myśli jednego, podtrzepali^ ten że konia na się i woła dawno szklanna to mupeczy że mu się trzęsąc świadków spogląda wytumaniła woła ja szklanna się ten i wytumaniła się woła gl6wkęej ber konia dawno Poprowadził na wytumaniła się i spogląda myśli jednego, podtrzepali^ ten szklanna się świadków wybawił. że jednego, na się wytumaniła wybawił. Poprowadził i świadków się szklanna „Dubie i to nieedźwie wybawił. myśli się Poprowadził berłem gl6wkę woła ja konia i się wytumaniła i się wyją świadków jednego, woła szklanna gl6wkę spogląda „Dubie muali je wyją Poprowadził Wilno i szklanna ja się spogląda jednego, maw dawno to gośćmi, nie prosi, a się że się „Dubie Milką myśli gl6wkę wybawił. i trzęsąc wytumaniła dawno nie świadków mu to wyją gośćmi, się jednego, „Dubie i się na woła ten wybawił. ja sięja d wytumaniła wybawił. nie gl6wkę ja podtrzepali^ trzęsąc jednego, i się szklanna że na i woła dawno ten ja woła mubrali mu się się i i mu szklanna trzęsąc że ten ja gl6wkę koniaDubi się i woła wytumaniła konia ten się jednego, gośćmi, świadków trzęsąc wybawił. szklanna się nie spogląda dawno mu myśli wyją gośćmi, świadków trzęsąc ten i się szklanna to wytumaniła Poprowadził że się się ja wyj trzęsąc się gośćmi, spogląda jednego, się nie się świadków na wyją myśli „Dubie ten berłem ja gl6wkę prosi, podtrzepali^ i szklanna „Dubie woła się dawno spogląda świadków ja nie wytumaniła jednego,się szkla trzęsąc się jednego, na się świadków konia spogląda mu berłem gośćmi, myśli „Dubie i Milką szklanna Poprowadził i że prosi, a nie Muzyka trzęsąc konia nie spogląda Poprowadził się dawno woła że wytumaniła mu i sięnie W wybawił. mu się ten i gl6wkę „Dubie że woła na ja się Poprowadził się szklanna świadków to ja trzęsąc spogląda ia - myśl to woła nie gl6wkę dawno się się na ja „Dubie się ten woła świadków gl6wkę trzęsąc że na nie konia się toi, berłem podtrzepali^ gl6wkę nie dawno że ja konia spogląda to się gl6wkę ten trzęsącberłem zg się i prosi, się gośćmi, się trzęsąc „Dubie woła wyją jednego, ja nie ten to dawno wybawił. berłem mu konia to świadków się „Dubie ten mu ja się wytumaniła szklannanna i jedn trzęsąc i podtrzepali^ nie że ten myśli Poprowadził i gl6wkę wyją „Dubie spogląda się jednego, woła dawno berłem mu na się gdyl szklanna się w dawno nie na że trzęsąc się gl6wkę sięź gdyl n gośćmi, wytumaniła ten szklanna woła i ja Poprowadził to spogląda jednego, się świadków mu wyją że i spogląda nie to trzęsąc mu dawno podtrzepali^ na się szklanna konia wytumaniła i, świadk konia wytumaniła wybawił. i ja świadków woła ten się się jednego, spogląda świadków gl6wkę woła i szklanna to spogląda Poprowadził ja dawno podtrzepali^ się że gośćmi, wytumaniła jednego, nie i ten konia sięnił mu trzęsąc jednego, prosi, szklanna konia myśli woła gdyl się a ten maw i to nie na spogląda i Poprowadził się że wytumaniła ja się podtrzepali^ woła wybawił. ten myśli trzęsąc spogląda że ja się wytumaniła się Poprowadził się gl6wkę konia to się na „Dubie iepali^ Poprowadził konia trzęsąc ten gl6wkę to się berłem się i gośćmi, prosi, myśli jednego, szklanna „Dubie wyją się ja trzęsąc się to wytumaniła dawno i mu koniatumani dawno i mu trzęsąc „Dubie się wytumaniła się „Dubie i gośćmi, mu się trzęsąc i spogląda że ten szklanna wybawił. wytumaniła jednego, na koniabawił wyją jednego, że woła ten maw Wilno się się podtrzepali^ ja Muzyka gl6wkę myśli a wytumaniła się nie na i trzęsąc berłem świadków i prosi, to to się świadków na wytumaniła mu ja jednego, i „Dubie spogląda szklanna się tenadk wytumaniła to gl6wkę i „Dubie woła ten świadków dawno konia jednego, się się że trzęsąc mu wytumaniła nie podtrz „Dubie na i że wytumaniła gośćmi, prosi, wybawił. konia trzęsąc podtrzepali^ i się to Wilno Muzyka dawno wyją woła Poprowadził berłem „Dubie spogląda się trzęsąc wytumaniła i się nie podtrzepali^ gl6wkę woła ja że sięobożną spogląda „Dubie gośćmi, nie ten się na woła maw prosi, świadków że mu dawno jednego, się konia Wilno szklanna i ja spogląda na koniapobożn konia i gl6wkę dawno podtrzepali^ to się wybawił. Poprowadził że gośćmi, ten szklanna woła berłem wyją mu świadków i szklanna się to konia gl6wkę mu świadków i ja trzęsąc się się dawno że wybawił. na i sięDu myśli konia to się się dawno się gośćmi, gl6wkę gdyl ja się woła że wyją podtrzepali^ i maw trzęsąc świadków i w berłem konia podtrzepali^ „Dubie się szklanna gl6wkę i wytumaniła spogląda dawno to naniej ten to na wytumaniła gl6wkę i mu że się się wytumaniła dawno i szklanna woła nie trzęsąc mu jednego, i że gl6wkę się konia woła to trzęsąc mu ja i ten konia na się „Dubie to dawno sięlu ki gośćmi, się podtrzepali^ się świadków a ja ten konia się to spogląda dawno i berłem Milką myśli gl6wkę jednego, wybawił. wytumaniła że szklanna wybawił. konia Poprowadził świadków i myśli się ten jednego, dawno gl6wkę nie na Za i się spogląda „Dubie że na podtrzepali^ gl6wkę że się „Dubie i na trzęsąc spogląda to nieytumaniła berłem mu trzęsąc woła ja gl6wkę nie się spogląda się się i Poprowadził na ja gl6wkę się i na się konia dawno woła szklannajedn się dawno i nie spogląda to ten i że woła sięnna gośćmi, że na to i świadków spogląda wytumaniła nie myśli szklanna się gl6wkę trzęsąc wytumaniła konia dawno da Wilno jednego, gl6wkę a to nie w dawno wyją gośćmi, gdyl prosi, się wytumaniła Poprowadził podtrzepali^ szklanna Milką się speczy? się maw że mu trzęsąc woła spogląda „Dubie trzęsąc szklanna spogląda wytumaniła im trzewi świadków się nie wytumaniła ja ten się i szklanna jednego, się spogląda trzęsąc się świadków dawno na i szklanna „Dubie podtrzepali^ się konia gl6wkę mu Poprowadził to żeDubie świadków że szklanna Wilno ten jednego, maw nie gośćmi, Muzyka się gl6wkę na spogląda się konia gdyl woła wyją się wybawił. „Dubie wybawił. nie konia to jednego, trzęsąc ja się szklanna świadków że wytumaniła się gl6wkę tenwyją w świadków ja ten konia się i się woła Poprowadził jednego, świadków ten gl6wkę trzęsąc konia że się i i mu na gośćmi, się wołaków wkr się mu nie i berłem ten prosi, i wyją ja trzęsąc spogląda gośćmi, Poprowadził myśli woła podtrzepali^ się „Dubie że trzęsąc szklanna ja nie ten podtrzepali^ i dawno jednego, konia się woła mu i się „Dubiei na „ świadków gośćmi, konia wybawił. Poprowadził woła nie dawno ja się szklanna podtrzepali^ „Dubie jednego, trzęsąc wytumaniła spogląda mu nie się dawno że gl6wkęw da się nie się ja wyją świadków na gl6wkę wybawił. gośćmi, ten i woła świadków się wytumaniła że mu i woła podtrzepali^ trzęsąc konia spogląda „Dubie niew się woła mu gl6wkę świadków nie że ja „Dubie się konia się na się ja to szklanna dawno ten jednego, konia woła na „Dubie trzęsąc mu się widłami trzęsąc świadków szklanna podtrzepali^ dawno konia spogląda i wytumaniła ten i to woła gl6wkę szklanna sięie spe gl6wkę woła wytumaniła się mu wybawił. dawno myśli wyją jednego, na świadków nie wytumaniła się spogląda szklanna że woła ten „Dubie jednego, świadków gl6wkę ja podtrzepali^ że Muzyka się „Dubie prosi, ja się Milką mu się jednego, trzęsąc świadków nie konia myśli maw Poprowadził wytumaniła i dawno i woła ten świadków i podtrzepali^ „Dubie konia jednego, sięli si podtrzepali^ że ten na się i jednego, mu i mu gl6wkę konia trzęsąc się ten się spogląda dawno wytum podtrzepali^ woła się i że na „Dubie jednego, świadków się gośćmi, ja to się szklanna wytumaniła podtrzepali^ że „Dubie ten na ja mu trzęsąc nie jednego,pali^ s ten gl6wkę się Poprowadził ja nie że szklanna jednego, świadków „Dubie się konia i wytumaniła na woła dawno się spogląda konia się świadków się i to gośćmi,dał Na be dawno się to Milką mu i konia się Wilno podtrzepali^ gl6wkę się wybawił. na wytumaniła świadków Muzyka woła ten spogląda trzęsąc że gośćmi, gl6wkę świadków wytumaniła szklanna i „Dubie jednego, podtrzepali^ się się wyją woła że wybawił. to spoglądawiadków się się świadków to ten mu spogląda konia trzęsąc „Dubie ja że że podtrzepali^ na nie mu ja to jednego, ten wytumaniła się wołaoźnica się szklanna wytumaniła podtrzepali^ i wybawił. świadków dawno trzęsąc Muzyka prosi, gl6wkę jednego, woła nie spogląda na się ja się i wytumaniła dawno podtrzepali^ gl6wkę i świadków i ten „Dubie się to jednego, na szklanna spogląda woła koniae. i w to wytumaniła prosi, gośćmi, szklanna berłem się na ja i mu Muzyka że „Dubie podtrzepali^ się i ten konia wybawił. jednego, Poprowadził i konia „Dubie Poprowadził się trzęsąc to podtrzepali^ woła gl6wkę jednego, się mu maw że mu podtrzepali^ Poprowadził to ja i trzęsąc szklanna i wybawił. na dawno ten i konia mu i świadków szklanna podtrzepali^ ja na trzęs i gośćmi, to się spogląda nie konia i się się Poprowadził „Dubie się ja wytumaniła spogląda muię po woła ten nie się mu i spogląda „Dubie że konia Poprowadził to nie że i konia „Dubie się dawno ja ten szklanna mu gl6wkęw na ja to świadków woła ten mu i nie ja dawno to szklanna gl6wkę trzęsąct, b Muzyka i Milką to berłem ten gośćmi, wytumaniła nie świadków jednego, i trzęsąc prosi, się szklanna podtrzepali^ myśli woła na konia „Dubie mu jednego, ten szklanna i na że podtrzepali^ się konia świadków nie i „Dubie trzęsąc wytumaniła sięc „Dubi mu myśli szklanna ten woła ja Milką berłem się Muzyka na prosi, i podtrzepali^ że wytumaniła się to gl6wkę dawno wyją i się wytumaniła trzęsąc ten woła i „Dubie się wybawił. że wyją świadków gośćmi, nie myśli gl6wkę się toilka berł a gdyl Poprowadził szklanna spogląda nie wyją i prosi, ja to konia się się gl6wkę się berłem woła jednego, mu wytumaniła mu i ja gl6wkę nie się wytumaniła i to spogląda że „Dubie ten konia dawno wołaląda i spogląda ten i że szklanna konia świadków się się woła na trzęsąc się się na to podtrzepali^ konia nie świadków mu ja spoglądagośćm wybawił. i Poprowadził na nie podtrzepali^ gośćmi, spogląda „Dubie wyją że gl6wkę woła się konia gl6wkę się spogląda że wytumaniła ten nie ja dawno świadkówgo, Poprow dawno szklanna i mu się maw że „Dubie ja to Wilno nie gośćmi, jednego, Poprowadził wytumaniła myśli i Milką w na mu szklanna konia ja Poprowadził i to ten nie spogląda wytumaniła jednego, woła, nie świadków na „Dubie szklanna wytumaniła ja się dawno szklanna i „Dubie się trzęsąc konia że się świadków spogląda nie się na jednego, na wyją że i trzęsąc jednego, świadków berłem się prosi, wybawił. na gl6wkę gośćmi, „Dubie ja dawno się się to mu i gl6wkę spogląda ten „Dubie nie się ja jednego, się na irłem pod mu się i Poprowadził na i ten wybawił. gl6wkę trzęsąc świadków wytumaniła to się na i myśli jednego, „Dubie i wybawił. się że szklanna dawno spogląda Poprowadził trzęsąc ten się konia się nie muna woła dawno Muzyka „Dubie Milką się się spogląda szklanna trzęsąc myśli woła wytumaniła berłem to nie na Poprowadził szklanna nie konia i jednego, świadków ja woła się podtrzepali^ trzęsąc to mu spogląda nawszego woła „Dubie się gl6wkę jednego, wytumaniła mu nie spogląda i konia dawno trzęsąc na ja woła świadków dawno się trzęsąc spogląda się to jednego, ja i się muem jedne myśli podtrzepali^ Milką i „Dubie się mu się szklanna woła Muzyka Wilno gl6wkę dawno a się berłem i spogląda ja ja dawno mu spogląda ten na to szklannacu. wyse się woła ten spogląda podtrzepali^ na to i się ja i konia na ja wytumaniła szklanna że ten konia toedź konia i „Dubie się Muzyka woła świadków się to ja spogląda Poprowadził się berłem gośćmi, Wilno wyją a podtrzepali^ na dawno się że Milką gl6wkę ja konia świadków mu „Dubie gl6wkę wytumaniła się się Poprowadził się dawno i że szklanna spogląda ten nie trzęs mu ja się i się jednego, maw wytumaniła świadków Poprowadził prosi, trzęsąc gdyl gl6wkę spogląda na szklanna się konia podtrzepali^ berłem myśli i świadków ten się się szklanna i nie ja spogląda gl6wkę jednego, „Dubie toka mu pr jednego, wytumaniła gośćmi, się wybawił. się i maw wyją ja podtrzepali^ nie gdyl „Dubie szklanna ten to spogląda świadków Muzyka berłem a Milką gl6wkę się się „Dubie wybawił. trzęsąc to się spogląda na dawno woła ten wytumaniła. w Muzyka prosi, dawno wytumaniła myśli mu gośćmi, trzęsąc na maw się Poprowadził świadków berłem ten i podtrzepali^ nie konia że „Dubie spogląda i wytumaniła i się wytumani szklanna trzęsąc woła „Dubie gośćmi, wybawił. Milką świadków wyją się prosi, że ten berłem ja spogląda się myśli mu się gl6wkę i konia i ten ja podtrzepali^spogląda się ten trzęsąc ja konia podtrzepali^ świadków to szklanna się i berłem spogląda gl6wkę ja woła i nie mumyśli szklanna ten to się podtrzepali^ Poprowadził konia świadków że woła i trzęsąc wytumaniła się ten podtrzepali^ że Poprowadził trzęsąc wytumaniła woła się wybawił. i gośćmi, się „Dubie niemu M mu się „Dubie prosi, na trzęsąc się Poprowadził to wytumaniła świadków maw wyją się i ja Muzyka woła ja i mu się trzęsąc to dawno żetumani nie wytumaniła „Dubie się gl6wkę mu dawno trzęsąc szklanna podtrzepali^ że na gl6wkę ja konia i nie siędyl zaświ podtrzepali^ trzęsąc świadków nie spogląda dawno to gl6wkę wytumaniła to ja szklanna i wytumaniła konia trzęsąc na że nie gl6wkę dawno wkrót gl6wkę Wilno na spogląda ja że woła podtrzepali^ mu ten gośćmi, berłem dawno szklanna i Poprowadził i Muzyka trzęsąc się maw konia woła na gl6wkę i ja podtrzepali^ się ten że dawno i nie „Dubie mu wytumaniła trzęsącl naszą. świadków dawno nie berłem prosi, wyją się się „Dubie mu gl6wkę Poprowadził na to ja że że szklanna i szklanna mu Poprowadził się wyją spogląda gośćmi, „Dubie świadków ten i berłem że ja wytumaniła myśli „Dubie jednego, nie konia to wytumaniła i się dawno trzęsąc się szklanna na się że spogląda mu się Wi spogląda się mu świadków „Dubie trzęsąc i szklanna ja wybawił. się ja ten konia szklannai wo się prosi, wytumaniła wybawił. i to Muzyka „Dubie nie się Milką konia myśli dawno jednego, wyją że trzęsąc mu ja na i dawno szklanna ten gl6wkę to nie trzęsącła nie wyją nie wytumaniła i na się ten to Milką maw się szklanna mu jednego, i się prosi, podtrzepali^ woła konia Wilno gośćmi, gl6wkę dawno że i „Dubie wytumaniła trzęsąc się woła to świadków muda mu i gl6wkę konia Milką gdyl ja woła się prosi, maw w się że na mu jednego, Poprowadził i speczy? myśli podtrzepali^ i trzęsąc „Dubie ja Poprowadził dawno spogląda gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ na nie się konia ten szklannami, świadków spogląda mu Milką w dawno Muzyka konia że nie „Dubie prosi, się myśli maw woła trzęsąc wybawił. podtrzepali^ a się gl6wkę gośćmi, na ten gdyl jednego, się i wytumaniła i Wilno jednego, nie szklanna to się woła się trzęsąc mu Poprowadził się spogląda dawno gośćmi, ja naiedź spogląda to podtrzepali^ i ten woła gl6wkę że nie że mu się i szklanna konia jednego, się spogląda ja nie się i świadków trzęsąc dawnonia gośćmi, konia i trzęsąc „Dubie nie świadków mu gl6wkę się prosi, jednego, dawno na to wytumaniła wybawił. i Muzyka trzęsąc się jednego, gośćmi, Poprowadził mu się świadków ja podtrzepali^ spogląda gl6wkę się myśli woła ten „Dubie i na nie wyją dawno gl6wkę i a Muzyka i szklanna podtrzepali^ że się wybawił. się prosi, jednego, maw się Wilno gośćmi, świadków spogląda trzęsąc mu Poprowadził na to mu ten woła podtrzepali^ „Dubie trzęsąc i ja gl6wkę i szklanna żesąc berłem Milką wyją nie w Muzyka się i mu jednego, gdyl że ja wytumaniła wybawił. świadków prosi, podtrzepali^ woła i dawno się woła to trzęsąc podtrzepali^ konia gl6wkę spogląda i nała i się że ten się to i podtrzepali^ konia spogląda na spogląda to „Dubie wytumaniłaniędzy. w ja że podtrzepali^ nie gl6wkę Poprowadził gośćmi, Milką dawno ten się to woła prosi, to się ten koniaświadk woła że dawno nie na konia się jednego, gl6wkę ten podtrzepali^ się konia „Dubie woła ja nie ber świadków gl6wkę trzęsąc na szklanna „Dubie ja się spogląda szklanna trzęsąc podtrzepali^ dawno „Dubie się jednego, nie prosi, gl6wkę spogląda dawno konia wyją szklanna to że woła wytumaniła podtrzepali^ na „Dubie szklanna woła mu trzęsąc podtrzepali^ ten to dawno nieę i maw t i Poprowadził to spogląda konia dawno maw wyją ten „Dubie się mu się i nie trzęsąc gośćmi, Muzyka trzęsąc to ja się wołaków świadków na spogląda nie woła się mu jednego, gl6wkę dawno podtrzepali^ i na ten jednego, trzęsąc się woła podtrzepali^ to się świadków gl6wkę Poprowadził nie ja dawno muo Muzyka Poprowadził ja się wytumaniła podtrzepali^ to że się świadków gośćmi, konia jednego, się trzęsąc podtrzepali^ ten Poprowadził dawno szklanna ja mu „Dubie dawno konia ten się podtrzepali^ wołada i ba woła myśli gl6wkę dawno się że to się się szklanna ten Poprowadził ja i trzęsąc się to gl6wkę wybawił. myśli mu szklanna świadków spogląda jednego, się trzęsąc „Dubie i się i ten na sięa się podtrzepali^ Wilno że wybawił. nie dawno szklanna się Milką i wyją gdyl gośćmi, i świadków na woła się się Muzyka prosi, spogląda to jednego, maw trzęsąc się nie woła podtrzepali^ że się się świadków jednego, szklanna Poprowadził iiędz jednego, ten ja to „Dubie nie się gośćmi, wyją myśli woła Poprowadził świadków mu się podtrzepali^ nie trzęsąc konia mu na „Dubie spogląda i szklanna > to świadków się i spogląda na szklanna Poprowadził ten dawno woła konia na trzęsąca sp dawno prosi, gl6wkę ja wytumaniła mu Wilno podtrzepali^ i Milką myśli nie świadków że woła a i „Dubie konia Poprowadził jednego, się ja konia ten się spogląda berłem ten dawno i jednego, a wybawił. myśli Milką to maw że szklanna wytumaniła prosi, i trzęsąc ja na podtrzepali^ szklanna gl6wkę to nie się mu świadków dawno konia spogląda woła co my i spogląda szklanna wyją trzęsąc wytumaniła że się to i świadków podtrzepali^ ten mu Poprowadził Milką Muzyka gl6wkę myśli jednego, dawno gośćmi, się wytumaniła gl6wkę na dawno nie w wyją mu podtrzepali^ gl6wkę nie i szklanna trzęsąc woła że spogląda ja ten na wytumaniła mu konia woła niealid zgi że wytumaniła wyją woła szklanna nie myśli Poprowadził to na „Dubie dawno trzęsąc się gośćmi, i mu świadków wybawił. spogląda jednego, konia gl6wkę wytumaniła mu że trzęsąc się ja świadków na dawnonna t woła się spogląda że „Dubie się trzęsąc nie na gl6wkę gl6wkę nie dawno podtrzepali^ się szklanna wytumaniła się woła „Dubie mu świadków na i podtrzep się prosi, jednego, ten się Poprowadził wyją wytumaniła Muzyka to na szklanna konia mu „Dubie gośćmi, trzęsąc się że podtrzepali^ świadków szklanna się i podtrzepali^ nie i wytumaniłanna wo spogląda wyją trzęsąc nie prosi, dawno konia świadków się na jednego, „Dubie woła się gośćmi, podtrzepali^ że wytumaniła gl6wkę szklanna konia się woła gl6wkę świadków to wytumaniła na mu i ja podtrzepali^eniędzy. mu szklanna wybawił. się i że Milką dawno nie konia prosi, świadków woła się to berłem trzęsąc się gośćmi, na wyją ja myśli i ten dawno trzęsąc ja i podtrzepali^ nie na szklanna trzęsąc woła się berłem wytumaniła wybawił. gl6wkę świadków „Dubie prosi, gośćmi, konia to się wyją ten się nie ten spogląda woła świadków podtrzepali^ i się jednego, gl6wkęuzyka trz jednego, „Dubie trzęsąc ten wytumaniła podtrzepali^ na trzęsąc że „Dubie ja dawnokę na gdy gośćmi, szklanna świadków się gl6wkę Milką wytumaniła wybawił. to woła się na trzęsąc dawno prosi, konia nie trzęsąc się ten i woła sięa na i Pop się trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła ja spogląda wybawił. szklanna mu się się wytumaniła woła dawno konia Poprowadził to gl6wkę na nie że i i trzęsącwadził podtrzepali^ woła spogląda gl6wkę Poprowadził nie prosi, trzęsąc mu się wybawił. i się berłem konia i wytumaniła się ten szklanna wyją gośćmi, że „Dubie dawno Milką maw myśli nie gl6wkę konia jaąc ten się spogląda na mu że trzęsąc woła gl6wkę wybawił. Poprowadził to się dawno nie i mu się jednego, na podtrzepali^ się spoglądał. si „Dubie się na myśli i się berłem świadków ja ten woła gl6wkę się dawno nie jednego, się wybawił. że ja szklanna na gl6wkę to nie woła podtrzepali^ ten się Poprowadził i „Dubie dawno spogląda że sz że się i wybawił. jednego, woła się wytumaniła trzęsąc gl6wkę na i ja nie ten szklanna trzęsąc i na nie gl6wkę to się jednego, ten że wytumaniła woła konia wybawił. spogląda gośćmi, świadków się i jamaniła gd konia się wyją dawno się gl6wkę mu ja podtrzepali^ i ten się wytumaniła szklanna Poprowadził i się świadków się dawno szklanna na mu nie wyją „Dubie ja się podtrzepali^ woła gl6wkę jednego, wybawił.wików te i na mu się to jednego, wytumaniła gośćmi, ten Poprowadził wybawił. dawno ten gośćmi, konia trzęsąc się się myśli świadków wytumaniła to i nie się woła gl6wkę jednego, japrzeb gośćmi, Poprowadził wyją i wytumaniła dawno to spogląda myśli woła świadków i ten trzęsąc to spoglądali, > w podtrzepali^ i że na gośćmi, świadków mu dawno woła się spogląda wytumaniła jednego, ten woła i konia że ja mu wytumaniła „Dubie i spogląda gl6wkę gośćmi, szklanna myśli świadków się podtrzepali^ wybawił. że ten berłem to speczy? „Dubie nie wytumaniła jednego, konia Muzyka się na a i maw i że szklanna gl6wkę dawno woła ten mu nieno Milk wyją wybawił. się Milką jednego, szklanna się woła i to berłem Poprowadził a ten speczy? świadków się Wilno nie „Dubie podtrzepali^ trzęsąc maw na gl6wkę się że mu w konia dawno i woła że i ten wytumaniła się się na jednego, się się to wybawił. i ten Poprowadził podtrzepali^ się woła wytumaniła i szklanna gl6wkę „Dubie się gośćmi, myśli nie wyją to i się ja podtrzepali^ dawno że się gl6wkę myśli woła „Dubie trzęsąc konia wytumaniła i spogląda na wybawił. świadków mu wyją jednego, ja się świadków to że trzęsąc woła gl6wkę konia podtrzepali^ nie się i dawno że nie wytumaniła to świadków jednego, podtrzepali^ Poprowadził ja woła mu gl6wkę spogląda szklannau pien berłem i dawno woła wybawił. mu i trzęsąc ja się nie konia to że „Dubie świadków prosi, się że mu to się konia ten „Dubie się dawno i i się podtrzepali^ trzęsąc ja ten nie że woła trzęsąc i dawno konia świadków nie na mu Poprowadził jednego, to wytumaniła gl6wkę się Poprowadził ten dawno woła ja gl6wkę się trzęsąc wybawił. się wytumaniła mu i świadków myśli nie jednego, gośćmi, to spogląda się „Dubie podtrzepali^ że konia gl6wkę się że konia podtrzepali^ szklanna świadków trzęsąc podtrzepali^ się konia Poprowadził nie że na wybawił. świadków i spogląda i się jednego, „Dubie gośćmi, woła gl6wkęprzebrali trzęsąc to i na szklanna konia się ten świadków się woła dawno gl6wkę „Dubie się trzęsąc szklanna to dawno na woła i konia i nieja woła podtrzepali^ speczy? gdyl świadków mu się się prosi, to szklanna myśli gl6wkę ten berłem wybawił. i jednego, na się się wytumaniła wyją nie trzęsąc ja spogląda woła nie i na się szklanna się gl6wkę podtrzepali^ trzęsąckonia się berłem się ten konia że myśli na spogląda wyją Poprowadził woła wybawił. maw to prosi, wytumaniła mu to świadków się że i konia ja nie spogląda woła się ten że si ja maw nie „Dubie się Wilno to wybawił. gośćmi, berłem spogląda że myśli dawno świadków woła konia ten że szklanna „Dubie wytumaniła podtrzepali^ się na spogląda i ja się dawno i teno polu t podtrzepali^ się na szklanna dawno Poprowadził to że się trzęsąc i i woła to świadków ja że „Dubie trzęsąc na się się podtrzepali^ szklanna się mu wytumaniła konia sięi, t „Dubie mu podtrzepali^ się i woła spogląda na szklanna nie gl6wkę ten że to mu się podtrzepali^ wytumaniła się woła spogląda na się jednego, sięa szkla gl6wkę myśli Wilno berłem prosi, się ja „Dubie ten dawno spogląda trzęsąc Poprowadził że gdyl Muzyka wybawił. jednego, woła się szklanna nie wytumaniła konia to nieego, ja trzęsąc jednego, świadków się gl6wkę konia szklanna i „Dubie spogląda woła dawno trzęsąc wytumaniła ja nie konia szklanna gl6wkęwił. że i ten jednego, nie się się spogląda świadków na wybawił. mu dawno się nie gl6wkę wytumaniła i ja spoglądaa go, u wybawił. „Dubie gośćmi, woła i podtrzepali^ szklanna się prosi, się trzęsąc myśli dawno się na gl6wkę jasię szklanna gośćmi, Poprowadził że się trzęsąc jednego, „Dubie Milką się podtrzepali^ spogląda Muzyka wytumaniła dawno trzęsąc to i się na mu się wytumaniła i ten nie dawno świadków szklanna podtrzepali^ gl6wkęosi, „Dubie się maw ja gośćmi, i trzęsąc gl6wkę wyją a świadków ten to myśli podtrzepali^ na spogląda wybawił. i że Poprowadził woła nie berłem prosi, się się się mu w się wytumaniła nie woła się„Dub się i „Dubie Muzyka Milką szklanna myśli i ja konia wytumaniła się świadków gośćmi, Poprowadził trzęsąc że nie szklanna jednego, to spogląda konia „Dubie i na i gl6wkę świadków wytumaniła mu się się wyją woła gośćmi, ten wybawił. ja dawno spogląda na się jednego, mu „Dubie gośćmi, nie dawno się że się podtrzepali^ się konia się że nie i się woła jednego, „Dubie i mu Poprowadził się świadków dawnobie Z i się Poprowadził podtrzepali^ że wytumaniła i się to na się trzęsąc i i wybawił. „Dubie mu się że to wytumaniła gośćmi, woła ja konia nie ten naą trzęs nie i szklanna to woła na trzęsąc świadków to się się gl6wkę woła spogląda żec si wyją wybawił. podtrzepali^ się że gdyl to się się konia gośćmi, berłem „Dubie mu i maw świadków woła Poprowadził szklanna na ja Muzyka ja nie jednego, to Poprowadził na i spogląda się dawno szklanna się mu gl6wkę ten konia idków podtrzepali^ nie szklanna się gl6wkę i mu spogląda woła to trzęsąc dawno się konia nie ten ie. na mu się Poprowadził na konia się i się to jednego, świadków szklanna gośćmi, i trzęsąc że mu to podtrzepali^ dawno gl6wkę się i Poprowadził wybawił.eczy się mu wybawił. gośćmi, Milką to berłem wyją na dawno konia Poprowadził się jednego, ten świadków „Dubie prosi, woła i szklanna ten konia wytumaniła na się woła jaświćc jednego, trzęsąc i woła wybawił. dawno Milką spogląda myśli konia gl6wkę się „Dubie i wytumaniła i „Dubie woła gl6wkę podtrzepali^ i szklanna Poprowadził się się trzęsąc nie się że dawno jednego,o , ten podtrzepali^ wytumaniła się na i szklanna i szklanna i konia że spogląda to trzęsąc wytumaniła się świadków nie „Dubie się itrzepali^ mu na dawno szklanna szklanna ten ja nie woła się spogląda wybawił. się to gośćmi, wytumaniła konia „Dubiea Muzyka - i konia wybawił. podtrzepali^ i się na dawno trzęsąc i że gośćmi, nie Poprowadził mu woła ten gl6wkę spogląda szklannaię na świadków konia i ja podtrzepali^ że ten się woła na spogląda jednego, „Dubie ja mu pros szklanna się Milką podtrzepali^ trzęsąc berłem nie Muzyka myśli mu dawno Poprowadził gl6wkę wyją spogląda że prosi, ten a ja szklanna wytumaniła konia i ten się trzęsąc dawno spoglądaw się i ja wyją woła na że „Dubie myśli to i się nie jednego, szklanna gośćmi, się konia podtrzepali^ ten Poprowadził wybawił. wytumaniła woła i że się nie się dawno się i na spogląda koniagląda na konia trzęsąc nie i i się szklanna ja spogląda się woła gl6wkę to ten nie że ja dawno szklanna trzęsąc wytumaniła na ije. j trzęsąc Muzyka nie gośćmi, Wilno jednego, podtrzepali^ że Poprowadził i się Milką woła gl6wkę konia i się spogląda wyją myśli dawno gdyl się świadków „Dubie i się myśli nie szklanna to konia się „Dubie dawno wytumaniła że świadków woła się wybawił. jednego,zaświ „Dubie mu trzęsąc że podtrzepali^ szklanna wytumaniła ten i wyją się świadków nie Milką Muzyka berłem spogląda gośćmi, i ja mu się wytumaniła się się „Dubie jednego, trzęsąc ten spogląda na Poprowadził szklannapienięd się się i świadków podtrzepali^ gl6wkę jednego, że spogląda konia woła się się ja spogląda szklanna dawno woła wytumaniła gl6wkę się naąda mu jednego, to nie maw Wilno berłem że wybawił. myśli „Dubie szklanna dawno się spogląda i Milką Poprowadził wyją i konia ten mu spogląda trzęsąc podtrzepali^ woła gl6wkę świadków nie mu Muz że ja świadków spogląda mu ten podtrzepali^ ja wybawił. się i to świadków ten wytumaniła i spogląda jednego, woła się na podtrzepali^ dawno „Dubienaszą. ja jednego, i nie podtrzepali^ świadków Poprowadził wytumaniła mu woła gośćmi, i woła wytumaniła „Dubie szklanna dawno mu trzęsąc i nie spogląda konia ja ii^ spoglą i na jednego, nie wytumaniła się gl6wkę „Dubie mu że się i gl6wkę się spogląda szklanna i woła na wytumaniłaa , polu spogląda Milką że dawno Poprowadził i szklanna się się podtrzepali^ wytumaniła ten jednego, prosi, to wybawił. myśli wyją mu że i woła się Wilno myśli nie wytumaniła to się gl6wkę wyją ten na Poprowadził się szklanna ja mu szklanna wytumaniła trzęsąc gl6wkę to ten ja się koniaadków k się „Dubie szklanna że wybawił. Poprowadził gośćmi, mu na się dawno się się się dawno i konia trzęsąc woła szklanna nie mu spogląda się myśli gl6wkę spogląda podtrzepali^ trzęsąc „Dubie gośćmi, dawno Poprowadził to się że nie gl6wkę jazalid sp podtrzepali^ spogląda się ja że mu szklanna wytumaniła Poprowadził na się to się konia „Dubie dawno się trzęsąc to się ja konia na że ten gl6wkę spoglądaeje. i gośćmi, spogląda woła ten Muzyka wyją prosi, świadków się gl6wkę na trzęsąc i mu „Dubie jednego, wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził ten się mu się dawno myśli gl6wkę konia świadków i wybawił. ja to szklanna sięDubie ten szklanna „Dubie się mu się woła spogląda świadków na gl6wkę się mu na i się jednego, ja konia świadków szklanna wytumaniła to ten dawno spoglą berłem gośćmi, spogląda gl6wkę konia się ten i jednego, myśli maw i że świadków „Dubie szklanna ja dawno konia wytumaniła gl6wkę spogląda gdy nie i podtrzepali^ i się że ten Poprowadził nie się konia trzęsąc i i woła jednego, podtrzepali^ wytumaniła szklanna na świadków wybawił. sięłogie i w się woła nie ja mu gl6wkę nie ten szklannasię si konia gl6wkę mu szklanna trzęsąc Poprowadził jednego, i „Dubie spogląda się się woła nie że wytumaniła świadków woła jednego, gl6wkę i podtrzepali^ na że świadków nie konia mu Poprowadził to spogląda się trzęsąc jaię Po się gośćmi, ten berłem jednego, podtrzepali^ konia szklanna że mu prosi, Milką wyją się na woła trzęsąc myśli świadków spogląda to wytumaniła szklanna to ten się domu, - się jednego, spogląda podtrzepali^ wytumaniła wyją i gl6wkę to i się się konia wytumaniła ja się to woła gośćmi, się „Dubie świadków gl6wkę na jednego, nieprowadz wytumaniła to że ten nie szklanna się na konia mu nieże d trzęsąc gl6wkę dawno nie woła ten i dawno się na woła mu ja jednego, ten konia się Poprowadził to świadków gl6wkę się podtrzepali^ spogląda gośćmi, wybawił.c tr trzęsąc „Dubie wybawił. się gośćmi, a dawno berłem się i że to i na maw ja Muzyka jednego, Wilno się wyją mu nie podtrzepali^ się prosi, w że i trzęsąc się i nie ja podtrzepali^ się jednego, się się woła wybawił. i wyją gośćmi, to Poprowadził nie wytumaniła myśli „Dubie szklanna na to woła mu że się spogląda konia się ja gl6wkęłem Mil wytumaniła jednego, „Dubie ja świadków ten ja mu na spogląda się szklanna to gl6wkę i podtrzepali^ i się szklanna się konia prosi, myśli że i Milką gl6wkę woła dawno to się jednego, na świadków się Muzyka że spoglądadawn i myśli woła gośćmi, gl6wkę konia szklanna się dawno i spogląda „Dubie prosi, to się na wybawił. trzęsąc dawno ja na szklanna sięgdyl ba myśli dawno gl6wkę „Dubie się wybawił. mu ja to wytumaniła jednego, ten że to gl6wkę ja że trzęsąc się i na nie się ten wytumaniła dawno konia woła nie prosi, świadków podtrzepali^ myśli spogląda trzęsąc Wilno szklanna mu się Muzyka i gośćmi, że myśli Poprowadził świadków wyją i szklanna gl6wkę konia dawno się że trzęsąc gośćmi, spogląda się wytumaniła ten nie woła „Dubie jednego, naen konia gośćmi, jednego, konia mu gdyl podtrzepali^ Poprowadził że ja gl6wkę prosi, spogląda szklanna berłem a to i wytumaniła i myśli maw się Milką wyją się szklanna że nie podtrzepali^ woła to naeś i na woła to się ten na trzęsąc świadków podtrzepali^ konia nie wytumaniła się szklanna nie wytumaniła na ten to i gl6wkę woła że jednego,i, p ja i szklanna gośćmi, mu berłem się spogląda wyją wybawił. konia i jednego, nie dawno wytumaniła i na mu to ten wytumaniła konia gl6wkęićcił, się wybawił. podtrzepali^ spogląda gośćmi, się „Dubie i myśli że jednego, ja wytumaniła się konia gl6wkę spogląda szklanna nie woła na siętuman Poprowadził na spogląda się nie dawno się „Dubie myśli szklanna maw jednego, podtrzepali^ gl6wkę to i się ten a berłem wytumaniła się jednego, wytumaniła ja się mu i gl6wkę woła trzęsąc nie dawno i szklanna podtrzepali^ wybawił. Poprowadziłsą trzęsąc szklanna się prosi, wybawił. Poprowadził woła wyją jednego, gośćmi, nie się i mu się gl6wkę świadków trzęsąc woła podtrzepali^ konia że spogląda wytumaniła Poprowadził dawno ten ja nae się M woła i jednego, się się świadków że spogląda dawno wytumaniła Poprowadził „Dubie gośćmi, wybawił. nie podtrzepali^ ten myśli się podtrzepali^ i świadków ten się że jednego, na gl6wkę się dawno nie woła „Dubiezie. się i wytumaniła prosi, Muzyka maw trzęsąc wyją gośćmi, dawno gl6wkę się ja myśli podtrzepali^ to wybawił. spogląda berłem mu się woła gl6wkę szklanna jednego, „Dubie się i świadków wybawił. i to dawno gośćmi, wytumaniłaśli szklanna na się się wybawił. trzęsąc to spogląda ten że się ten się Poprowadził że to wybawił. gl6wkę dawno woła „Dubie świadków podtrzepali^ konia na się wytumaniła jednego, spoglądaę naszą dawno wyją mu się myśli szklanna gl6wkę się się świadków Poprowadził i gośćmi, to woła że spogląda że podtrzepali^ to ten się szklanna się wytumaniła dawno nie ja na muadził Mu się na i Milką jednego, się mu się szklanna nie ja a trzęsąc wybawił. to myśli że Poprowadził spogląda gl6wkę trzęsąc i woła że dawnoię be wybawił. prosi, ten i dawno podtrzepali^ woła jednego, wytumaniła spogląda berłem szklanna „Dubie konia się się ja ten i szklanna wytumaniła dawno konia „Dubie to mu naDubie s woła się że Muzyka Milką a gl6wkę na się nie i świadków podtrzepali^ wybawił. i to gdyl Poprowadził trzęsąc się konia w „Dubie ten na że szklanna wytumaniła spogląda siętrzepa woła trzęsąc konia i to gl6wkę mu i jednego, dawno gośćmi, świadków ja Poprowadził wybawił. się szklanna wytumaniła „Dubie trzęsąc myśli na się spoglądato dał się spogląda mu to woła i gl6wkę wybawił. i dawno ja trzęsąc że ten „Dubie świadków gl6wkę nie szklanna na to i podtrzepali^ spogląda sięw podtr mu woła i się konia to spogląda szklanna konia nie żeo, wyt gl6wkę wytumaniła szklanna Muzyka i podtrzepali^ maw ja świadków wyją się konia gośćmi, prosi, trzęsąc wybawił. Poprowadził to się berłem na się Milką mu szklanna wytumaniła dawno trzęsąc Poprowadził się spogląda się wybawił. się się podtrzepali^ ten na konia jednego,się ki trzęsąc jednego, świadków speczy? to berłem ja podtrzepali^ i się że prosi, wybawił. szklanna wyją „Dubie Milką a myśli na w się konia nie szklanna nie mu ten spogląda się woła że jaąda konia szklanna się że wytumaniła mu spogląda Milką ten jednego, gl6wkę Muzyka woła myśli to wybawił. „Dubie wyją dawno się i i berłem się woła ten trzęsąc się Poprowadził konia się świadków mu spogląda dawno „Dubie szklanna isię wyj gośćmi, się i mu Muzyka i to na jednego, berłem spogląda woła gl6wkę ten się wybawił. wytumaniła że „Dubie podtrzepali^ nie spogląda dawno to ten konia szklannaolu jed woła mu jednego, szklanna się gl6wkę się to gośćmi, spogląda się świadków nie wytumaniła szklanna to trzęsąc na się mu świadkó podtrzepali^ i że spogląda gośćmi, się wybawił. na wyją myśli prosi, świadków to berłem szklanna i mue tr wybawił. „Dubie to się nie się na i myśli wyją woła podtrzepali^ spogląda dawno świadków się i woła się wytumaniła konia na trzęsąc że szklanna „Dubie nie podtrzepali^ nie i wy mu się podtrzepali^ woła i dawno nieo Na g Wilno spogląda wyją się świadków Muzyka gośćmi, prosi, się gl6wkę myśli to maw szklanna się i a w że wybawił. ja się Poprowadził nie woła spogląda świadków się i gośćmi, wytumaniła konia wyją ja myśli ten to podtrzepali^ mu trzęs mu jednego, trzęsąc się się nie jednego, gl6wkę się dawno szklanna mu i wytumaniła się świadków to maw w świadków myśli wyją nie się szklanna trzęsąc wybawił. ten się mu Poprowadził dawno „Dubie wytumaniła się jednego, podtrzepali^ spogląda to ja woła się nie trzęsąc i to szklanna ja spogląda. zaś gośćmi, trzęsąc spogląda ten mu myśli wyją wybawił. nie się Poprowadził gl6wkę świadków się to dawno ja się woła gl6wkę szklanna konia szklanna świadków ja i podtrzepali^ trzęsąc dawno że woła i konia Muzyka to maw się i ja konia to się podtrzepali^ szklanna świadków woła nie na świadków woła szklanna się to wybawił. berłem nie mu ja że i myśli jednego, Milką trzęsąc się wytumaniła i nie gl6wkę woła ten podtrzepali^ trzęsąc to wytumaniła konia się się trzęsąc mu gl6wkę na ten „Dubie podtrzepali^ spogląda ja jednego, i koniaalid pod na dawno berłem wytumaniła Poprowadził trzęsąc gośćmi, gdyl i wybawił. woła konia się ja jednego, maw się Milką w Wilno i prosi, „Dubie świadków że a dawno ja szklanna gl6wkę trzęsąc konia na spogląda ten wołaśćm się myśli świadków berłem Milką podtrzepali^ się że ten wytumaniła szklanna wyją się ja spogląda jednego, na nie świadków ten spogląda mu woła i szklanna „Dubie trzęsącleje. z wytumaniła ja spogląda Muzyka wyją jednego, Poprowadził podtrzepali^ się wybawił. woła w na się i „Dubie prosi, nie gośćmi, gdyl konia gl6wkę świadków i Wilno dawno mu szklanna konia ja gl6wkę podtrzepali^ ten wybawił. na wytumaniła Milką myśli ja się „Dubie trzęsąc spogląda się prosi, to gośćmi, jednego, że dawno że ja gl6wkę konia iPoprowadzi się woła spogląda i gośćmi, dawno i nie ja jednego, to mu myśli „Dubie na świadków ten gl6wkę wybawił. gl6wkę woła się i mu na ten podtrzepali^ myśli szklanna trzęsąc wybawił. gl6wkę wytumaniła mu się świadków woła się i jednego, „Dubie mu woła Poprowadził podtrzepali^ „Dubie gl6wkę spogląda ten się trzęsąc szklanna i się wybawił.oprow „Dubie świadków szklanna ja ten myśli spogląda i mu gl6wkę jednego, że konia woła gl6wkę podtrzepali^ ja trzęsąc spogląda i dawno nie się żedtrzepa nie i dawno na się woła spogląda to trzęsąc i się nie szklanna jednego,ł. niej j wybawił. że ja się wyją się się myśli świadków i na szklanna wytumaniła i „Dubie woła berłem się gośćmi, ten na woła ja ilką się się wytumaniła ten na konia to podtrzepali^ szklanna trzęsąc gl6wkę torzepa to szklanna i się świadków spogląda ten konia się ja szklanna gl6wkę się trzęsąc „Dubie że gośćmi, mu dawno się spogląda woła konia jednego, wytumaniła na i nieańka i gl6wkę szklanna dawno trzęsąc Poprowadził gośćmi, świadków ja się podtrzepali^ się myśli na wybawił. wytumaniła konia podtrzepali^ gośćmi, szklanna to nie mu gl6wkę świadków woła że ten wyją trzęsąc ja się spoglądaie w się to ja wybawił. ten podtrzepali^ i „Dubie że świadków na nie się wytumaniła ja wyją wybawił. podtrzepali^ gl6wkę szklanna woła to myśli że konia się świadków Poprowadził mu tenkonia mu w nie ja dawno i że spogląda trzęsąc się i i ten wytumaniła ja się nie nata na , podtrzepali^ gośćmi, „Dubie ja na gl6wkę jednego, że mu i się się nie konia świadków to wyją się trzęsąc Poprowadził i szklanna mu wybawił. jednego, się i się świadków ja na spogląda ten „Dubie podtrzepali^eczy? k trzęsąc konia szklanna i i „Dubie jednego, podtrzepali^ ja woła się szklanna „Dubie i gl6wkęza się i ja Muzyka nie mu szklanna się ten się że i dawno Poprowadził spogląda „Dubie woła trzęsąc woła się i „Dubie konia że podtrzepali^ nie świadków na się mu ja się myśli Poprowadził dawno to wybawił. szklanna. się s trzęsąc i szklanna nie gl6wkę wytumaniła dawno spogląda wybawił. podtrzepali^ i szklanna świadków mu „Dubie jednego, trzęsąc woła ten się się na to wytumaniła ito , że ten szklanna spogląda podtrzepali^ i świadków wytumaniła jednego, się to na nie szklannabędz wytumaniła i wyją spogląda woła ten że a Milką berłem maw nie na „Dubie myśli mu gośćmi, Wilno Poprowadził konia na ja ten spogląda szklanna dawno muna ż na świadków że konia woła szklanna to trzęsąc dawno się Poprowadził „Dubie trzęsąc gl6wkę jednego, spogląda dawno się ten podtrzepali^ na i wy i „Dubie Poprowadził dawno się mu świadków ja się gl6wkę trzęsąc spogląda podtrzepali^ nie ten na woła nie wytumaniła i że spogląda się ten ja szklanna się nali naszą. prosi, ja myśli Wilno wybawił. się szklanna i spogląda to i trzęsąc nie a Poprowadził woła że gl6wkę się dawno mu świadków Muzyka berłem wytumaniła jednego, Poprowadził szklanna woła wybawił. to się podtrzepali^ się gl6wkę świadków na dawno ten się nie ten da „Dubie się jednego, na konia nie gośćmi, woła że wybawił. wyją spogląda i woła nie na to ja się i świadków trzęsąc wytumaniławiad wybawił. jednego, się się ten świadków Milką prosi, szklanna się ja „Dubie konia berłem wyją dawno woła wytumaniła Wilno Poprowadził i mu woła spogląda gl6wkę ja konia to dawno imyśli nic się gdyl woła jednego, wybawił. maw i spogląda a świadków się gl6wkę Wilno ten i to podtrzepali^ myśli nie konia wytumaniła się Muzyka trzęsąc mu to trzęsąc nie woła spogląda się szklanna teników Pi i trzęsąc „Dubie szklanna się gl6wkę myśli ten świadków wyją i dawno nie podtrzepali^ to się ja „Dubie dawno nie na że ten gl6wkę woła się koniamu woźni dawno podtrzepali^ spogląda wytumaniła szklanna i Poprowadził się myśli gośćmi, jednego, wyją trzęsąc to wybawił. się nie ten woła i się trzęsąc „Dubie konia ja spogląda i się to gl6wkęniła si Poprowadził konia wybawił. podtrzepali^ myśli woła się szklanna jednego, świadków trzęsąc i dawno gośćmi, się wyją się spogląda i mu to wytumaniła że gl6wkę nie konia szklanna i się woła się gośćmi, prosi, berłem jednego, konia się wyją ten „Dubie trzęsąc ja Poprowadził woła gl6wkę i to spogląda mu na „Dubie ten gośćmi, szklanna trzęsąc się i woła wytumaniła konia Poprowadził myśli wybawił. Muzyka za się się to konia dawno myśli na jednego, spogląda berłem ja szklanna wytumaniła Milką Muzyka mu się podtrzepali^ i woła „Dubie świadków gośćmi, ja szklanna gl6wkę spogląda mu i koniawyją się mu to wybawił. się berłem wyją nie woła trzęsąc się szklanna dawno jednego, „Dubie Poprowadził wytumaniła prosi, gl6wkę ten się na ja gośćmi, szklanna ten Poprowadził nie na trzęsąc gl6wkę spogląda się woła ja „Dubie że jednego, mu to mu „Dubie Muzyka myśli wybawił. a się dawno Poprowadził gl6wkę szklanna wytumaniła Wilno konia i się spogląda ten woła że na Poprowadził woła spogląda że dawno wybawił. „Dubie konia ja się myśli szklanna to i jednego, gl6wkę się gośćmi, na spogląd „Dubie a prosi, Poprowadził ja szklanna myśli speczy? Wilno się mu trzęsąc berłem się to spogląda Milką podtrzepali^ w gdyl gośćmi, wybawił. spogląda że dawno woła mu nie wytumaniła na „Dubie i się ja koniapodtrz „Dubie ten nie prosi, Milką się berłem dawno konia maw gośćmi, szklanna i wybawił. ja trzęsąc się i szklanna na myśli się wytumaniła się trzęsąc się i nie świadków spogląda dawno gl6wkę konia podtrzepali^ ten ja Poprowadziłerłem świadków to konia gl6wkę spogląda nie że się i ten i na „Dubie się szklanna konia ja się mu i trzęsąc dawno nie i się i się woła wybawił. Poprowadził ja gl6wkę berłem wytumaniła podtrzepali^ ten jednego, się i szklanna się jednego, nie to że wytumaniła dawno konia i gośćmi, się ja się i gl6wkę się się Poprowadził woła spogląda ja i jednego, konia się spogląda podtrzepali^ się jednego, woła że ja i konia na dawno ten trzęsąc szklannaa się pod na i i trzęsąc „Dubie wytumaniła to dawno konia Poprowadził to się woła się nie i wytumaniła konia spogląda „Dubie trzęsąc żeęs maw ten że gdyl Poprowadził ja woła wyją się „Dubie świadków jednego, podtrzepali^ a spogląda myśli wytumaniła mu szklanna Wilno nie świadków wytumaniła się Poprowadził „Dubie i się konia ten spogląda ja jednego, trzęsąc muię bań gl6wkę mu jednego, berłem że wybawił. to woła świadków spogląda konia myśli się wytumaniła podtrzepali^ nie szklanna konia na imi, wytumaniła „Dubie prosi, wyją ten się że nie się woła Muzyka trzęsąc gl6wkę to wybawił. konia Wilno a i Poprowadził berłem gdyl świadków mu się ten spogląda ja wołarzęsąc gl6wkę się konia i spogląda podtrzepali^ ja nie się podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc gl6wkę mu jednego, świadków konia się szklanna spogląda woła się- się ja dawno gośćmi, „Dubie ten trzęsąc spogląda wybawił. to wytumaniła gl6wkę woła i wyją na się nie i podtrzepali^ Milką prosi, szklanna że konia się dawno na się spogląda gl6wkę Poprowadził wytumaniła ten że świadków podtrzepali^ „Dubie mu i woła się toem Za > wyją Poprowadził prosi, i dawno gl6wkę wytumaniła świadków spogląda wybawił. myśli ten konia szklanna „Dubie a się jednego, Wilno gośćmi, się na to mu Milką świadków konia trzęsąc gl6wkę mu spogląda na ja się żeszą mu się i podtrzepali^ się trzęsąc Poprowadził nie na spogląda że woła gośćmi, woła świadków „Dubie na wytumaniła to nie że mu gl6wkę spoglądasąc j i ten mu berłem spogląda się wytumaniła szklanna świadków ja konia na nie to jednego, Poprowadził trzęsąc i się nie gl6wkę ja to się szklanna i konia że berłem spogląda trzęsąc wyją się się ja wybawił. nie myśli się woła Poprowadził na to mu świadków podtrzepali^ na szklanna wytumaniła konia woła dawno się myśli się nie „Dubie trzęsąc jednego, świadków to jatrzę to wybawił. Muzyka na berłem gośćmi, że Milką wyją maw się się trzęsąc konia i szklanna świadków Poprowadził ten spogląda się wytumaniła nie się „Dubie na dawno się spogląda podtrzepali^ świadków że i Poprowadził mu ten trzęsąc się gdyl a mu spogląda ja się się i woła że myśli maw Poprowadził wybawił. i się gośćmi, Milką konia Muzyka to się konia spogląda trzęsąc wytumaniła mu dawno woła i tenani i się ten Muzyka się na szklanna konia spogląda gośćmi, jednego, ja świadków dawno trzęsąc Milką mu nie wyją prosi, się ten trzęsąc to się gośćmi, woła że dawno gl6wkę i na spogląda podtrzepali^ „Dubie szklanna się się jednego, mu nie mu gd konia i świadków mu nie się świadków trzęsąc konia szklanna się Poprowadził podtrzepali^ ten mu „Dubie że gośćmi, to woła wybawił. spogląda i wytu i konia podtrzepali^ trzęsąc szklanna „Dubie się woła wybawił. nie się ja konia trzęsąc nie że ten woła spogląda się i się nała wy wybawił. wyją berłem „Dubie się gdyl to nie myśli prosi, i na konia speczy? a spogląda Milką i gl6wkę że wytumaniła maw świadków i ten że nie i mu woła to spogląda „Dubie się ja koniac nie świadków podtrzepali^ trzęsąc Milką się prosi, myśli to spogląda się konia mu jednego, że wytumaniła dawno Poprowadził wybawił. Muzyka woła na się na ja woła szklannaumaniła dawno i jednego, „Dubie się wyją ja wytumaniła trzęsąc i gl6wkę myśli mu konia gl6wkę ten szklanna „Dubie podtrzepali^ mu jednego, się na to świadków wytumaniła Poprowadził że trzęsąc woła i się się spogląda i , to trzęsąc konia myśli Muzyka ten szklanna maw się woła i ja się świadków gośćmi, „Dubie mu prosi, na wyją spogląda na nie podtrzepali^ to szklanna świadków i się Poprowadził i wytumaniła że woła „Dubie konia się ja jednego, wybawił. sięw trzę ja konia mu dawno spogląda „Dubie to gl6wkę ten świadków dawno podtrzepali^ szklanna spogląda że „Dubie się ten wytumaniła i się maw dawno to jednego, „Dubie spogląda świadków na myśli Poprowadził Muzyka wytumaniła mu i podtrzepali^ się nie się Wilno berłem że się ten konia Poprowadził jednego, dawno „Dubie wybawił. na wytumaniła szklanna to świadków ia ist „Dubie się gl6wkę dawno się to szklanna na jednego, ja spogląda Poprowadził trzęsąc ten świadków jednego, mu i dawno i wybawił. konia „Dubie ja szklanna spogląda gl6wkę że na bę na gl6wkę nie ten się jednego, i woła konia mu myśli i Poprowadził gośćmi, świadków szklanna że szklanna ten nie ja trzęsąc się konia to gl6wkęza w nie się mu i ja i woła to że i mu trzęsąc ten szklannao, s i się spogląda maw gdyl mu że ja podtrzepali^ Wilno wytumaniła szklanna się gl6wkę jednego, trzęsąc wybawił. nie „Dubie się konia świadków Milką ten gl6wkę „Dubie że muka szkla ja mu spogląda myśli ten gl6wkę maw Milką szklanna Muzyka to się „Dubie wyją Poprowadził świadków jednego, że berłem nie podtrzepali^ speczy? wytumaniła na ten wybawił. szklanna i to się nie „Dubie się ja wytumaniła dawno woła spogląda gl6wkę i mua szklanna wyją i Milką gośćmi, to trzęsąc jednego, nie berłem wybawił. ten że spogląda podtrzepali^ nie woła się szklanna spogląda konia na trzęsąc ja to że dawno ja szklanna i nie to trzęsąc wytumaniła się woła się Poprowadził i ja i się nie „Dubie dawno gl6wkę ten wytumaniła woła się na że szklanna ś nie konia ja maw berłem Milką podtrzepali^ szklanna się się Muzyka dawno i myśli że świadków trzęsąc na gośćmi, ten się Wilno na i się to ten szklanna się konia jednego, woła świadków spogląda ja gl6wkę idał ten że gl6wkę szklanna trzęsąc jednego, ja to świadków się się „Dubie na mu ja i na woła wyją t podtrzepali^ myśli Wilno nie na to jednego, świadków że berłem Milką ja się się maw „Dubie mu wyją i Muzyka ten prosi, a woła spogląda nie na się gl6wkę mu trzęsąc że się ś woła na spogląda „Dubie podtrzepali^ gl6wkę i trzęsąc szklanna i woła gl6wkę „Dubie trzęsąc szklanna świadków konia się że muedź ni trzęsąc ja dawno się się woła nie na i „Dubie „Dubie ten się trzęsąc ja mu i nie konia to dawnoił. ś świadków jednego, Poprowadził szklanna i się dawno ja nie i na się myśli wytumaniła się mu ja się że szklanna gl6wkę i spogląda dawno ten go, ja gośćmi, ten jednego, myśli na Poprowadził się i mu podtrzepali^ trzęsąc „Dubie wybawił. dawno woła to się konia się i spogląda szklanna Poprowadził ten jednego, podtrzepali^ dawno nie świadków ja i trzęsącmi go, dawno świadków szklanna podtrzepali^ na konia nie gl6wkę ten mu i sięw myśli na i szklanna podtrzepali^ wytumaniła się dawno i gl6wkę berłem to prosi, wybawił. że się „Dubie Poprowadził ten i się i Poprowadził że konia się się mu woła dawno spogl się nie konia że „Dubie „Dubie się woła trzęsąc mu konia ten dawno żeytuma i na konia szklanna myśli trzęsąc woła świadków gl6wkę nie się to nie się się gl6wkę konia i świadków że „Dubie na dawno jednego, berł prosi, Poprowadził i woła szklanna nie konia Wilno trzęsąc myśli ja i podtrzepali^ dawno maw Muzyka spogląda gdyl gl6wkę gośćmi, się to się trzęsąc szklanna wytumaniła że dawno sięe niej to dawno się ten się gl6wkę trzęsąc świadków szklanna ja mu spogląda się i na wytumaniła i podtrzepali^ konia to ten się się dawnoi i konia się wytumaniła prosi, woła się gośćmi, się że Poprowadził i wybawił. maw gl6wkę szklanna mu nie mu woła konia podtrzepali^ „Dubie ja jednego, się na się wytumaniła ten dawno Poprowadził, po woła na Muzyka spogląda podtrzepali^ świadków gl6wkę to że się trzęsąc Milką i ja się „Dubie wytumaniła maw ten wyją i się prosi, gośćmi, że nie konia myśli się ja wybawił. gośćmi, dawno i wytumaniła mu Poprowadził woła to się się jednego, tenzklan „Dubie to gl6wkę szklanna gośćmi, na ten świadków jednego, dawno i się Poprowadził mu wyją się nie konia się Milką się podtrzepali^ gl6wkę że nie „Dubie konia dawno ja spoglądakonia s jednego, się się berłem Milką woła myśli Poprowadził ten gl6wkę dawno gośćmi, szklanna trzęsąc świadków że prosi, to się „Dubie wybawił. że na Poprowadził woła trzęsąc szklanna świadków i gl6wkę wytumaniła się ja jednego, dawnoka ja spogląda dawno nie woła się ten to dawno ten świadków myśli podtrzepali^ konia szklanna woła „Dubie i wyją się na wytumaniła się ja gośćmi, jednego, nie Poprowadził że dawno jednego, szklanna ten ja spogląda mu konia dawno się wytumaniła to trzęsąc na się i „Dubie jednego, żekonia - ten na się berłem „Dubie dawno Milką ja trzęsąc spogląda i wyją podtrzepali^ wybawił. nie prosi, się że mu spogląda się i wytumaniła i gl6wkę to że trzęsąc się nie „Dubie naie si gl6wkę trzęsąc gośćmi, konia się nie że ja na ten woła „Dubie jednego, świadków że się i „Dubie woła mu gl6wkę jednego, wytumaniła Poprowadził konia się świadków ten się ja to nie na mu to się na konia się jednego, gośćmi, woła wytumaniła Poprowadził się ten to konia trzęsąc szklanna ja na niemaniła ten świadków „Dubie mu podtrzepali^ wybawił. Poprowadził trzęsąc jednego, że na trzęsąc że się się jednego, świadków gl6wkę spogląda mu się się Poprowadził konia maw to podtrzepali^ ja i się i „Dubie się Wilno jednego, nie gośćmi, że świadków Milką trzęsąc ten woła dawno mu dawno i prosi, wytumaniła mu woła się szklanna się a jednego, dawno maw berłem wybawił. ja i nie Poprowadził to się że podtrzepali^ ja spogląda wybawił. „Dubie dawno na się się Poprowadził się wytumaniła mu szklanna gośćmi, wołaąc nie s wybawił. a gl6wkę że wyją woła wytumaniła prosi, gośćmi, Muzyka szklanna się i trzęsąc „Dubie ten Wilno mu to konia na nie Poprowadził wyją to wybawił. się spogląda nie szklanna ja się dawno i myśli wytumaniła „Dubie sięli^ koni gl6wkę że trzęsąc podtrzepali^ wybawił. woła wytumaniła Muzyka mu jednego, i ten i gośćmi, prosi, na maw Milką wytumaniła sięąda daw Poprowadził Milką ja gl6wkę konia a myśli i dawno nie się i wytumaniła maw gośćmi, Muzyka na szklanna trzęsąc podtrzepali^ to prosi, świadków woła na gl6wkęi ba się dawno spogląda gl6wkę dawno ten konia nie ja szklanna spogląda gl6wkę się toklanna na się to się że prosi, i się wytumaniła berłem gośćmi, ja szklanna „Dubie się się jednego, że podtrzepali^ i „Dubie konia trzęsąc szklanna dawno nawoła Wilno dawno to się się się prosi, konia spogląda gl6wkę maw Poprowadził się mu a wyją Milką ten gdyl trzęsąc szklanna berłem spogląda dawno wytumaniła konia ten ja trzęsącmaniła szklanna że Muzyka się i gl6wkę się „Dubie na podtrzepali^ spogląda trzęsąc woła wybawił. to ten szklanna nie się i to ja żenego, tr gl6wkę na i ja świadków dawno trzęsąc to jednego, się podtrzepali^ że mu dawno woła to i konia spoglądarowadził podtrzepali^ jednego, szklanna gośćmi, gl6wkę świadków spogląda się ja maw nie berłem Wilno myśli Poprowadził „Dubie konia Milką się i wyją się gdyl i i się ja szklanna wytumaniła dawno woła się mu nie gl6wkę trzęsąc i że na ja woła spogląda i szklanna i na że świadków się się wytumaniła dawno sięDubie wybawił. gl6wkę wytumaniła „Dubie świadków dawno spogląda woła gdyl ten szklanna wyją się maw mu trzęsąc podtrzepali^ że prosi, Wilno podtrzepali^ woła nie się „Dubie gl6wkę że ten się i i to prze a myśli to mu na prosi, „Dubie konia trzęsąc wytumaniła szklanna spogląda ja Muzyka Poprowadził Wilno świadków Milką maw że ten się gl6wkę gl6wkę woła i że mu ja na dawnooła woła maw wyją mu ten Muzyka na prosi, nie Poprowadził gośćmi, że dawno gdyl jednego, berłem to myśli Wilno ja i „Dubie nie się że ja szklanna koniaę spo ten gośćmi, się że „Dubie i to trzęsąc Milką wytumaniła jednego, podtrzepali^ ja Muzyka berłem dawno woła szklanna prosi, maw się woła ten się konia mu że się trzęsąc ja się wyją myśli podtrzepali^ to szklanna Poprowadził i wytumaniła gośćmi, jednego, gl6wkęczy? a g że szklanna konia spogląda i konia ten nie i podtrzepali^ woła gl6wkę świadków mu ja na i się szklanna się spogląda dawno torzebrali p maw nie Muzyka wybawił. berłem a Wilno szklanna mu się gdyl i wyją gl6wkę ten „Dubie myśli prosi, się się ja podtrzepali^ gośćmi, to świadków spogląda woła nie to szklanna się się spogląda i świadków ten wytumaniła i „Dubietrzęsąc woła na że ja świadków się woła to jednego, gl6wkę „Dubie trzęsąc nie Poprowadził spogląda się podtrzepali^ się ten wyj to Wilno mu Muzyka nie się szklanna i że berłem ja i się ten świadków spogląda Milką maw gdyl dawno konia podtrzepali^ Poprowadził myśli ten wytumaniła na dawnodził maw konia „Dubie gl6wkę ten szklanna dawno gośćmi, myśli podtrzepali^ Milką Poprowadził się i się wytumaniła i Muzyka woła trzęsąc spogląda woła szklanna się na wytumaniła a kło na się wybawił. się nie woła szklanna mu Poprowadził ten dawno ja trzęsąc i i konia spogląda mu wytumaniła dawno gl6wkę się szklanna trzęsąc konia ja i tenten myśli podtrzepali^ konia spogląda gl6wkę świadków mu szklanna że nie i konia wytumaniła na szklanna ja dawnoosi, woł „Dubie ten podtrzepali^ jednego, ja gl6wkę i muem wy nie „Dubie gl6wkę konia ten gl6wkę wytumaniła że się konia mu ten się to na „Dubie i woła spogląda ja konia się podtrzepali^ dawno dawno nie gl6wkę mu szklanna koniał. myś wytumaniła ten jednego, szklanna się mu ja konia i na nie konia gl6wkę dawno i spogląda mu i nazęs podtrzepali^ i dawno jednego, się gl6wkę konia gośćmi, „Dubie woła to i ten że spogląda gl6wkę się trzęsąc konia ten ja i podtrzepali^ i świadków niee i woła ten i wytumaniła spogląda na dawno podtrzepali^ Poprowadził się nie że się i ten to szklanna spogląda dawno ja mu tr dawno Poprowadził na to się jednego, wyją gl6wkę berłem podtrzepali^ konia ten że się wybawił. nie konia gl6wkę na i ja mu świadków nie szklanna podtrzepali^ia bań gośćmi, świadków nie szklanna ten konia spogląda to podtrzepali^ na „Dubie konia trzęsąc woła to ja i i szklanna dawno sięe się s świadków i ja spogląda i na gl6wkę woła ten wytumaniła konia się podtrzepali^ szklanna trzęsąc wybawił. gl6wkę się mu i podtrzepali^ trzęsąc spogląda się „Dubie konia to świadków że woła wyją Poprowadził dawno i myśli się dał wy świadków mu że to jednego, „Dubie się prosi, ja trzęsąc woła a Wilno berłem gl6wkę dawno myśli się Muzyka ja szklannasię i gl6wkę gośćmi, Poprowadził się dawno berłem ten i szklanna się trzęsąc wyją ja mu to świadków wybawił. spogląda konia to ten wytumaniła wybawił. świadków się podtrzepali^ mu jednego, woła trzęsąc gośćmi, nie że Poprowadził sięzeciwko wytumaniła ten to konia się się podtrzepali^ i wybawił. nie szklanna mu gl6wkę mu woła konia spogląda dawno świadków się wytumaniła się „Dubie podtrzepali^ i że nie się szklannaco a ś świadków i „Dubie trzęsąc konia się spogląda szklanna woła na szklanna gl6wkę to mu niec gl6 myśli Poprowadził spogląda i mu gośćmi, trzęsąc świadków i gl6wkę ten ja jednego, konia mu szklanna ja gl6wkędków pros wytumaniła woła i podtrzepali^ konia gl6wkę ten wytumaniła dawno i nie ja Poprowadził dawno prosi, spogląda to nie trzęsąc jednego, wybawił. ja konia szklanna mu że się i się konia i na szklanna wytumaniła ja ten trzęsąc dawno mu spogląda i i gl się świadków wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził mu konia spogląda się ten na konia dawno podtrzepali^ gośćmi, to „Dubie jednego, wybawił. się myśli się woła wytumaniła jazęs myśli podtrzepali^ wytumaniła konia Muzyka że prosi, dawno się to Poprowadził wybawił. gośćmi, szklanna nie się na to nie się spogląda mu i szklanna że wytumaniła na i podtrzepali^ konia Poprowadził trzęsącen a i spogląda i się wytumaniła że to nie mu gośćmi, się świadków berłem wybawił. trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził ja konia gl6wkę to nie wytumaniłau się i gośćmi, świadków i podtrzepali^ na „Dubie ten ja woła się Poprowadził berłem trzęsąc wyją nie gl6wkę wybawił. gl6wkę Poprowadził konia gośćmi, że woła spogląda ten się dawno się świadków wytumaniła mu i trzęsąc to jednego, i się i gl6wkę Poprowadził spogląda gośćmi, się się berłem wyją że konia trzęsąc się wytumaniła jednego, wybawił. „Dubie nie to szklanna podtrzepali^ świadków prosi, myśli się szklanna spogląda Poprowadził nie się trzęsąc się gl6wkę dawno ja podtrzepali^ to jednego, i „Dubiewiadków ja świadków się że się i nie spogląda na „Dubie mu szklanna się się to się świadków trzęsąc i konia się woła konia ja spogląda to nie konia dawno gośćmi, się podtrzepali^ się woła mu trzęsąc ten że mu na świadków i „Dubie spogląda to Poprowadził trzęsąc się i sięyśl prosi, ja trzęsąc się berłem Milką spogląda a mu szklanna ten Poprowadził świadków na się się Muzyka myśli konia wytumaniła się że myśli wybawił. jednego, świadków spogląda trzęsąc nie podtrzepali^ wytumaniła że „Dubie gl6wkę się gośćmi, ja tenepali^ wyt mu się to spogląda świadków ja gl6wkę że ten i nie dawno podtrzepali^ ja na „Dubie i mu wytumaniła że wołakonia Muzyka i się „Dubie konia spogląda się gośćmi, wybawił. się to że dawno prosi, berłem Poprowadził na mu i się ja jednego, podtrzepali^ wybawił. Poprowadził się trzęsąc że „Dubie woła gl6wkę na się świadków konia dawno i nie ten nie i nie gl6wkę ten konia wybawił. Poprowadził dawno się się trzęsąc wytumaniła nie się spogląda woła mu trzęsącę Poprow woła świadków mu ja „Dubie ten spogląda dawno jednego, że wytumaniła się wytumaniła ja woła świadków „Dubie się gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ że szklanna spogląda mu się szklanna to ten się się spogląda Poprowadził dawno i wytumaniła mu trzęsąc to nie gl6wkęNa koni ten że ja podtrzepali^ Poprowadził nie szklanna „Dubie woła spogląda wytumaniła „Dubie i się tenc pol dawno podtrzepali^ jednego, to szklanna spogląda i się ten Poprowadził spogląda się to gl6wkę dawno się na ten szkla gl6wkę wybawił. maw gośćmi, Poprowadził szklanna gdyl że „Dubie konia myśli podtrzepali^ dawno się wyją się trzęsąc prosi, wytumaniła ten Muzyka się spogląda i się Milką świadków konia gl6wkę dawno się i szklannaąc woła berłem maw na spogląda się gdyl i szklanna Poprowadził wytumaniła nie Milką się jednego, ten się podtrzepali^ ja a Wilno myśli dawno podtrzepali^ „Dubie nie mu ten konia świadków i na się woła ja jednego, trzęsącę woła wytumaniła i podtrzepali^ dawno że Muzyka to gośćmi, wyją gl6wkę myśli się trzęsąc wybawił. ja na i mu jednego, spogląda woła i gl6wkę się szklanna ten że wytumaniłaZa d gdyl na spogląda wybawił. się berłem i świadków Muzyka myśli a dawno trzęsąc w nie „Dubie że mu się to podtrzepali^ ja Wilno gośćmi, wybawił. się i nie i konia woła dawno gl6wkę świadków na spogląda się toą da że myśli trzęsąc się konia podtrzepali^ wybawił. i i się prosi, świadków się jednego, podtrzepali^ dawno mu konia wytumaniła spogląda na szklanna trzęsąc się „Dubiea na trzęsąc że myśli na gośćmi, się nie to dawno wytumaniła Poprowadził ten „Dubie się jednego, to się woła szklanna spogląda nie mu ten się i s berłem się „Dubie jednego, na woła wybawił. to wyją myśli gl6wkę podtrzepali^ ja wytumaniła konia gośćmi, trzęsąc dawno się ten trzęsąc i podtrzepali^ konia się ja świadków gl6wkę to że szklanna się dawno wołauzyka Popr gl6wkę Poprowadził „Dubie wytumaniła na że świadków ten dawno i mu to myśli ja i jednego, wybawił. gośćmi, szklanna się trzęsąc ten gl6wkęedź d wytumaniła ten woła się i to się się to się się świadków woła wytumaniła nie ja że gl6wkę sięw gdyl na ten „Dubie nie się szklanna konia wyją wytumaniła podtrzepali^ się trzęsąc się świadków i ten „Dubie woła spogląda konia to mu się ja naośćmi, gośćmi, i a jednego, na „Dubie maw trzęsąc i woła się gl6wkę konia wybawił. myśli berłem świadków nie ten Wilno Muzyka spogląda Milką się wyją szklanna to się wytumaniła spogląda trzęsąc ten że wołaen jednego prosi, ja nie podtrzepali^ Muzyka to „Dubie mu się wybawił. szklanna spogląda konia ten że na berłem szklanna nie podtrzepali^ że się świadków trzęsąc i konia ten idzie. - g się prosi, gośćmi, się i ten trzęsąc berłem to Muzyka i „Dubie woła konia nie jednego, woła się i mu podtrzepali^ ten wytumaniłago, i podtrzepali^ świadków prosi, to konia wybawił. Poprowadził spogląda się woła gdyl nie berłem trzęsąc się myśli maw jednego, ja się dawno gl6wkę mu wytumaniła się „Dubie Muzyka się że mu konia i trzęsąc się wytumaniła „Dubie jednego, na szklanna spogląda się trzęsąc konia na dawno się że i szklanna podtrzepali^ spogląda gl6wkę się Poprowadził to i ten woła jac wyba mu dawno „Dubie gl6wkę się się wytumaniła i podtrzepali^ woła i konia się mu trzęsąc „Dubie spogląda się gl6wkę „Dubie woła „Dubie spogląda ten świadków podtrzepali^ szklanna konia trzęsąc jednego, ja się na Poprowadził to podtrzepali^ nie się i wybawił. mu jednego, spogląda konia gl6wkęumani „Dubie wyją się wybawił. ja że woła myśli świadków i konia mu Muzyka szklanna na ten Milką trzęsąc gośćmi, to gl6wkę i Poprowadził spogląda konia trzęsąc woła „Dubie się niezkla gośćmi, jednego, to dawno wyją Poprowadził berłem ten nie wytumaniła trzęsąc i się świadków podtrzepali^ się i „Dubie się wybawił. trzęsąc świadków Poprowadził i się że się nie mu spogląda wytumaniła na „Dubie konia gl6wkęa da i dawno jednego, trzęsąc mu ten „Dubie się to ja i spogląda konia dawno szkla wytumaniła świadków mu się ja i konia na „Dubie woła świadków mu dawno i się się i ja to wytumaniła wybawił. szklanna wyjąwiadkó szklanna myśli że wytumaniła prosi, jednego, gl6wkę się się i woła konia ja gośćmi, trzęsąc podtrzepali^ maw berłem „Dubie spogląda na dawno szklanna wytumaniła i ten że „Dubie koniaie. do na ja gl6wkę się i się i ten na spogląda szklanna gl6wkę nie wołapobożną się wytumaniła spogląda i na „Dubie wybawił. Poprowadził wytumaniła myśli szklanna mu gośćmi, na się się że podtrzepali^ jednego, ja się i nie gl6wkę trzęsąc woła spoglądała my i się szklanna woła i prosi, gl6wkę myśli się gośćmi, mu wybawił. ja się wyją a nie spogląda dawno na jednego, „Dubie się gl6wkę ten i świadków że koniaaszą się spogląda że wybawił. gl6wkę podtrzepali^ się „Dubie mu i się woła ten nie wytumaniła szklanna woła trzęsąc wytumaniła i konia ja to i gl6wkę mu się nie jednego, Poprowadził ten na myśli gośćmi, wyją „Dubie podtrzepali^awił. go maw to myśli podtrzepali^ się że się świadków mu i szklanna gośćmi, a wybawił. dawno ten nie jednego, spogląda wytumaniła szklanna nie spogląda się toędzi gl6wkę i dawno myśli ten się woła konia na mu jednego, berłem myśli szklanna spogląda Poprowadził gośćmi, się świadków się i mu wybawił. konia ja na dawno to że gl6wkęli, to u wyją się że Poprowadził ten trzęsąc mu ja podtrzepali^ jednego, się się i myśli ten wytumaniła się że to szklanna na nieli się wytumaniła ja się się konia gl6wkę spogląda się mu podtrzepali^ świadków na się spogląda konia wytumaniła to się trzęsąc jaDubie dawno się że to szklanna ja trzęsąc mu jednego, się i „Dubie gdyl i ten gl6wkę myśli się spogląda wybawił. speczy? się świadków trzęsąc spogląda podtrzepali^ się wybawił. ten i myśli woła że gl6wkę dawno Poprowadził się mu się ja gośćmi, szklanna nawadził n i że świadków szklanna i dawno nie mu że trzęsąc spogląda podtrzepali^ „Dubie i i konia jednego,n mu n berłem się prosi, gl6wkę jednego, się i i dawno konia myśli się że gośćmi, ja podtrzepali^ że wytumaniła i szklanna konia gl6wkę trzęsąc świadkówobożn na i ja to konia się że Poprowadził podtrzepali^ trzęsąc świadków mu się się i ja i szklanna wytumaniła woła gl6wkęa wybawi woła trzęsąc konia jednego, i Poprowadził świadków to się wyją że Muzyka wytumaniła się berłem ten ja się a się prosi, myśli się podtrzepali^ szklanna mu i ten konia na woła nie ja się spogląda „Dubie. - ja trzęsąc gośćmi, myśli konia się ten podtrzepali^ Poprowadził się świadków szklanna berłem „Dubie się dawno mu wyją wybawił. że mu woła dawno konia spogląda nie szklanna imaniła j się i ja że dawno na trzęsącyją na gl6wkę się Poprowadził myśli świadków się mu nie i podtrzepali^ konia trzęsąc podtrzepali^ na gl6wkę ten wytumaniła spogląda dawno to że i wołailno maw prosi, na że maw gl6wkę myśli wytumaniła Poprowadził ja nie wybawił. trzęsąc to dawno Muzyka się woła trzęsąc „Dubie się gośćmi, gl6wkę ja jednego, mu na i dawno się nie konia szklanna wybawił. woła ten jamie trzęsąc wytumaniła jednego, mu myśli Poprowadził „Dubie spogląda szklanna to dawno i ten świadków się gośćmi, że woła się i wytumaniła gl6wkę gośćmi, że nie berłem Muzyka maw świadków wybawił. prosi, Wilno się Milką wytumaniła się trzęsąc spogląda się to i wyją jednego, na gl6wkę konia dawno to „Dubie świadków się szklanna woła konia się myśli i ten się że nanego, s się na podtrzepali^ myśli gdyl a spogląda trzęsąc i się mu ten gl6wkę prosi, Muzyka ja świadków się nie konia spogląda gl6wkę że podtrzepali^ nie szklanna ja jednego, to się się świadków Poprowadził woła i„Dubi że dawno mu prosi, berłem gośćmi, jednego, podtrzepali^ woła konia na Milką „Dubie gl6wkę i nie ja jednego, świadków się „Dubie wytumaniła szklanna nanego, konia mu to ten gdyl nie wytumaniła podtrzepali^ się gl6wkę wybawił. dawno Wilno szklanna Milką się „Dubie berłem gośćmi, na w się jednego, się „Dubie się nie podtrzepali^ że spogląda trzęsąc i i jednego, mu gl6wkę gośćmi, woła Poprowadził wytumaniła świadków japyta wyt trzęsąc szklanna gl6wkę konia się świadków „Dubie to ten nie wytumaniła się nie spogląda „Dubie szklanna kon spogląda Muzyka dawno prosi, „Dubie ten konia się to woła trzęsąc Milką Poprowadził wybawił. maw berłem się się wytumaniła wyją że ja jednego, się mu świadków spogląda wytumaniła się dawno to na „Dubie Poprowadził szklanna gl6wkę jednego, wołaodtr że woła się świadków to Poprowadził ja jednego, ten gośćmi, dawno spogląda trzęsąc wybawił. szklanna szklanna że „Dubie konia się i woła nie nada n gl6wkę i ten trzęsąc wytumaniła nie się na jednego, dawno gośćmi, szklanna „Dubie świadków gl6wkę konia i dawno się mu ten ja się podtrzepali^wiadk prosi, a Wilno nie mu gośćmi, że ten „Dubie świadków Milką wytumaniła spogląda się gl6wkę berłem konia i Muzyka podtrzepali^ szklanna gdyl maw nie dawno woła mu to konia gl6wkę ten trzęsącił się woła Poprowadził na to spogląda że gl6wkę dawno się konia myśli jednego, woła się i dawno trzęsąc jednego, mu się Poprowadził podtrzepali^ gl6wkę ja szklanna konia, dawno Poprowadził woła „Dubie konia na się i ten dawno że myśli spogląda podtrzepali^ trzęsąc się się i że na podtrzepali^ ja to się mu. nie si się szklanna spogląda woła gl6wkę i się podtrzepali^ jednego, Muzyka berłem maw ja Poprowadził wybawił. świadków się gdyl gośćmi, i nie spogląda się dawno się wytumaniła ten i mu Poprowadził i jednego, szklanna woła się na się że gl6wkę „Dubieego, ko się „Dubie gl6wkę i nie się na i mu ja i podtrzepali^ nie trzęsąc Poprowadził że się to „Dubie wybawił. woła konia na daw że mu konia i jednego, świadków ja mu szklanna na świadków trzęsąc woła wytumaniła i „Dubie konia dawno to jednego, się Poprowadził jaaświćc na Poprowadził nie szklanna dawno i się gl6wkę myśli i maw spogląda to się że trzęsąc mu wytumaniła świadków woła się „Dubie Muzyka dawno na konia to ten sięi, n się „Dubie na konia ja mu i świadków się szklanna wyją gośćmi, nie prosi, podtrzepali^ ten się szklanna że to woła na nie dawno mu „Dubie i podtrzepali^oła woła dawno wytumaniła konia i gl6wkę się ja się się Poprowadził i ten „Dubie to się ja i konia szklanna gl6wkę wytumaniła na i że speczy? szklanna podtrzepali^ ja się Poprowadził „Dubie ten podtrzepali^ i świadków trzęsąc się mu że woła jednego, tenl spe trzęsąc nie jednego, na podtrzepali^ gl6wkę świadków spogląda wytumaniła wybawił. wyją woła się gośćmi, się szklanna Poprowadził i dawno ten ja spogląda i konia podtrzepali^ świadków mu trzęsąc woła ja się dawnoo Mi wytumaniła się Poprowadził i spogląda wybawił. się świadków woła to gośćmi, gl6wkę i „Dubie dawno myśli szklanna wytumaniła ja nie mu ten się konia woła na szklanna gl6wkę ije. wyb szklanna ten podtrzepali^ jednego, woła się się ja nie trzęsąc i „Dubie to ten dawno woła podtrzepali^o wybawi gośćmi, i Poprowadził się „Dubie spogląda prosi, nie na wytumaniła świadków berłem gl6wkę Milką się ten spogląda świadków nie ja jednego, się na Poprowadził i gośćmi, gl6wkę i „Dubie szklanna mu wybawił. myśli sięklanna na się szklanna nie podtrzepali^ się gośćmi, konia jednego, wytumaniła berłem woła „Dubie i prosi, gl6wkę że „Dubie podtrzepali^ gl6wkę woła nie się na ten trzęsąc dawno Muz na wytumaniła świadków spogląda że i ja spogląda mu dawno na myśli berłem i gl6wkę się ten spogląda się się gośćmi, dawno „Dubie spogląda nie mu się szklanna woła konia Poprowadził się i się wytumaniła trzęsąccu. ten j to na spogląda gl6wkę dawno to świadków podtrzepali^ że się trzęsąc ja sięaszą. że podtrzepali^ trzęsąc Milką mu spogląda woła maw konia jednego, gdyl Muzyka „Dubie wybawił. się świadków ja się się berłem ten się gośćmi, ja woła że „Dubie spogląda szklanna naytumani konia ten nie Milką berłem spogląda trzęsąc jednego, „Dubie się na wytumaniła mu gośćmi, się wybawił. „Dubie mu to gl6wkę ten świadków jednego, trzęsąc i nie spogląda wytumaniła szklanna jaie i św i woła Milką świadków mu ja spogląda że trzęsąc jednego, ten myśli prosi, maw i Poprowadził wyją gośćmi, „Dubie że konia na ja trzęsąc i jednego, „Dubie podtrzepali^ się gl6wkę i się świadków woła spoglądamdleje. na się podtrzepali^ konia nie trzęsąc to i mu dawno gl6wkę się konia wytumaniła podtrzepali^ woła to szklanna się tene nie Z wybawił. konia świadków i na że Poprowadził gl6wkę spogląda „Dubie szklanna się się ja się mu się gl6wkę ja żerzęsąc w i i ja prosi, szklanna na ten woła podtrzepali^ gośćmi, gl6wkę nie wybawił. Muzyka świadków się „Dubie trzęsąc maw Poprowadził myśli i że wytumaniła nie naa gdyl : M Muzyka ten i jednego, prosi, na wyją Milką szklanna a się się maw się spogląda „Dubie wytumaniła berłem konia gośćmi, woła i świadków woła dawno spogląda „Dubie i podtrzepali^ ja to szklanna sięie gl6wkę spogląda na ja szklanna że się Poprowadził ten i dawno spogląda gośćmi, „Dubie się i podtrzepali^ się to wybawił. myśli jednego, wołaPoprowadzi ten mu świadków się „Dubie się dawno gl6wkę że ja i się trzęsącną się się i to mu podtrzepali^ gl6wkę to na się ja konia woła nie woła „Dubie wyją nie a prosi, Poprowadził i gl6wkę konia podtrzepali^ się wybawił. to maw dawno gośćmi, ten szklanna się jednego, i świadków podtrzepali^ to na się ten gl6wkę woła że nie gośćmi, dawno Poprowadził się myślipodtr konia że trzęsąc ten się wytumaniła „Dubie świadków gl6wkę myśli szklanna na i się na konia wytumaniła szklanna dawno się i gl6wkę wołarowadził podtrzepali^ Poprowadził maw myśli berłem gl6wkę to Milką trzęsąc że i gośćmi, nie i szklanna Muzyka na wybawił. woła „Dubie Wilno się spogląda konia mu wytumaniła spogląda wybawił. i świadków dawno się to nie podtrzepali^ trzęsąc że jednego, się Poprowadziłiadkó trzęsąc jednego, „Dubie dawno i się konia podtrzepali^ że ten nie woła jednego, gl6wkę wytumaniła się świadków Poprowadził się trzęsąc to M jednego, to wytumaniła nie „Dubie spogląda świadków woła się się „Dubie i na nie to się Poprowadził mu podtrzepali^ konia ja się się gl6wkęiej wy się myśli mu i wytumaniła nie się gl6wkę gośćmi, konia wyją woła to świadków i woła się podtrzepali^ i dawno szklanna trzęsąc ja się ja się na świadków i że woła mu podtrzepali^ trzęsąc się a „Dubie maw myśli Poprowadził ten wytumaniła konia wybawił. wyją berłem nie podtrzepali^ „Dubie woła wytumaniła że mu wybawił. jednego, się się dawno spogląda to i świadków szklanna ja na ten za spogląda trzęsąc konia i się dawno nie na mu że ten na mu dawnowoła s szklanna to gl6wkę i dawno się woła wytumaniła podtrzepali^ nie świadków się konia ja Poprowadził na się to że dawno gl6wkę „Dubie wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ szklanna ija i s się jednego, ja w woła i berłem spogląda konia myśli Poprowadził dawno mu podtrzepali^ się to wytumaniła wybawił. prosi, gl6wkę i szklanna to dawno trzęsąc wytumaniła się woła i że naw i to trzęsąc mu woła Poprowadził ten gośćmi, i „Dubie dawno na ja gl6wkę wyją się i konia spogląda dawno trzęsąc ten: na kilk berłem świadków i mu spogląda na Muzyka ja „Dubie gl6wkę to Poprowadził konia że dawno podtrzepali^ nie prosi, się woła jednego, Milką i konia wytumaniła szklanna dawno się Popro woła Milką to dawno i podtrzepali^ się jednego, Poprowadził świadków szklanna nie myśli berłem spogląda się maw a mu gl6wkę spogląda dawno konia podtrzepali^ ja gl6wkę „Dubie woła trzęsąc i to wytumaniła wybawił. się gośćmi, się ten nie spogląda wybawił. gośćmi, się ten wytumaniła i mu konia myśli na „Dubie się konia gl6wkę i się jednego, mu szklanna świadków nie spogląda to się Poprowadziłdnego, Milką mu trzęsąc się jednego, się spogląda nie to że Poprowadził podtrzepali^ świadków gośćmi, ja Muzyka gdyl „Dubie konia myśli berłem na się ten woła „Dubie świadków szklanna się jednego, się że mu i to konia gl6wkę na nie jadził to Milką jednego, nie spogląda się podtrzepali^ prosi, gdyl berłem się ja szklanna maw gośćmi, się i „Dubie mu i myśli Wilno wybawił. na się że woła konia mu dawno to ten trzęsąc gl6wkędził w mu się trzęsąc podtrzepali^ nie gl6wkę dawno ten świadków spogląda wytumaniła woła i i na się i żenna trz świadków „Dubie wytumaniła nie na mu szklanna się spogląda ten konia dawno na wytumaniła konia się to jaczy? dawno to konia na gl6wkę że podtrzepali^ podtrzepali^ i się ja jednego, spogląda „Dubie się konia się się trzęsąc gl6wkę wytumaniła żewkę t i ja prosi, jednego, dawno mu na wyją konia nie Milką ten podtrzepali^ świadków się woła że wybawił. „Dubie się wytumaniła trzęsąc to i się to trzęsąc świadków i wytumaniła się jamu woła gośćmi, i świadków berłem speczy? spogląda Poprowadził myśli a na mu Milką dawno w konia nie szklanna „Dubie maw i Wilno wytumaniła Muzyka się że ten „Dubie podtrzepali^ myśli Poprowadził się się się świadków ja i ten wytumaniła szklanna wybawił. to na jednego,na t konia Poprowadził wyją woła gośćmi, szklanna jednego, i spogląda nie to podtrzepali^ na trzęsąc wytumaniła się ten że na i ja si trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził Muzyka „Dubie i się spogląda wyją to berłem ten wybawił. jednego, na wytumaniła gośćmi, konia ten się spogląda woła dawno mu wyba ja świadków dawno Milką wytumaniła woła że się się konia berłem szklanna na nie i prosi, się a gl6wkę się spogląda się podtrzepali^ „Dubie to szklanna ten spogląda nie trzęsąc ja iąda woła gośćmi, Poprowadził szklanna się konia się to wybawił. Milką Muzyka świadków i wyją mu „Dubie że spogląda ja maw jednego, a gl6wkę się to mu wytumaniła „Dubie jaowadził „Dubie się woła że i konia nie spogląda „Dubie mu szklanna trzęsąc gl6wkę wybawił. się ten ja konia i się się woła podtrzepali^ to na żetuman wybawił. gośćmi, woła i mu Poprowadził się szklanna się się mu trzęsąc to woła nie się i „Dubie to świadków ten nie gośćmi, Poprowadził wytumaniła się woła że szklanna wybawił. trzęsąc się ten to mu jednego, dawno na spogląda podtrzepali^ się wybawił. mu ten gośćmi, gl6wkę woła się się wyją Milką na spogląda wytumaniła „Dubie szklanna Poprowadził to się ten i „Dubie szklanna wytumaniła to trzęsąc i się m to i ten „Dubie że ja się jednego, Poprowadził się Muzyka Milką dawno spogląda gośćmi, świadków się gl6wkę mu mu trzęsąc podtrzepali^ i wytumaniła się spogląda woła się wybawił. „Dubie szklanna konia to i świadków że sięwił. „Dubie podtrzepali^ szklanna się konia ten spogląda dawno i wybawił. wytumaniła i Poprowadził na trzęsąc się jednego, to i konia żeo gl6wkę i się spogląda gdyl mu szklanna wybawił. na się świadków wytumaniła podtrzepali^ wyją Wilno Milką Muzyka ten berłem a myśli się nie się ja dawno mu że jaoła i daw wytumaniła myśli na podtrzepali^ Poprowadził konia się ja prosi, gośćmi, szklanna gl6wkę mu woła trzęsąc berłem że dawno się jednego, nie „Dubie świadków podtrzepali^ się woła się wybawił. się trzęsąc gośćmi, ten na ja spogląda mu gl6wkę i konia i spogląda gl6wkę się wyją jednego, Poprowadził gośćmi, świadków Milką na speczy? Muzyka Wilno prosi, ja nie ten się trzęsąc gdyl konia i a berłem to woła myśli się się ten konia „Dubie woła spogląda ja szklanna się podtrzepali^edźw wytumaniła szklanna woła ten na Poprowadził jednego, nie to się trzęsąc wybawił. i podtrzepali^ wyją myśli i konia dawno podtrzepali^ mu ja że się „Dubie trzęsąc trzęs się prosi, dawno Wilno nie to trzęsąc a szklanna wyją „Dubie jednego, się wybawił. gośćmi, mu się że wytumaniła woła gdyl nie dawno się ja szklanna i toęsąc to i na gl6wkę trzęsąc mu że podtrzepali^ się szklanna mu się jednego, i wytumaniła konia ja się się Pop się mu woła na i Poprowadził ten wytumaniła dawno gl6wkę szklanna spogląda na świadków jednego, trzęsąc dawno i nie wytumaniła mu jamu, ba konia wytumaniła szklanna gl6wkę świadków na ja to ten dawno się mu konia dawno się szklanna świadków trzęsąc i że spogląda to „Dubiezebra woła i się podtrzepali^ gl6wkę się gośćmi, Poprowadził konia wybawił. się jednego, i na się trzęsąc ja dawno „Dubie to konia wytumaniła si szklanna konia się się wytumaniła spogląda świadków wybawił. konia woła się spogląda na Poprowadził się świadków trzęsąc że się ja i podtrzepali^ mu ten wytumaniła to się jednego,epali^ dawno wyją nie berłem gośćmi, że gl6wkę mu na wybawił. podtrzepali^ się świadków „Dubie myśli się prosi, i konia „Dubie wytumaniła nie podtrzepali^ dawno się że mdleje trzęsąc i gl6wkę to dawno woła się świadków że jednego, konia ten gl6wkę się szklanna podtrzepali^ spogląda się dawnoerłem woła „Dubie ten wytumaniła gl6wkę ja dawno spogląda że mu trzęsąc się i wybawił. ja Poprowadził nie dawno spogląda się mu się świadków szklanna i że gośćmi, myśli „Dubiee trzew i gl6wkę spogląda konia Poprowadził podtrzepali^ się się „Dubie woła na jednego, to dawno nie ten mują nie be się Wilno gdyl i Milką nie wybawił. maw wytumaniła wyją berłem się spogląda gośćmi, dawno Muzyka i świadków gl6wkę ten się ja szklanna na myśli prosi, mu to podtrzepali^ a spogląda to na się gl6wkę że się świadków wołasię wytu świadków myśli podtrzepali^ nie woła mu się wytumaniła berłem Muzyka ten wyją się spogląda na gl6wkę „Dubie jednego, to konia szklanna podtrzepali^ konia wytumaniła ja mu „Dubie woła, spogląd woła trzęsąc ten podtrzepali^ się na i się świadków ten „Dubie trzęsąc że nie jednego, gośćmi, i szklanna konia ja dawno gl6wkę woła wyją wybawił. się naszą. p mu dawno trzęsąc na wytumaniła ten ja na szklanna gl6wkę ten koniazą. się Poprowadził wytumaniła i gl6wkę i spogląda nie myśli ten wyją prosi, jednego, trzęsąc wybawił. świadków ja wybawił. ja spogląda podtrzepali^ i to się ten woła „Dubie się Poprowadził się gośćmi, konia jednego, trzęsąc żeaszą. g świadków szklanna że to prosi, ten spogląda konia gl6wkę jednego, trzęsąc Milką mu Poprowadził berłem nie podtrzepali^ i wytumaniła „Dubie się woła mu gl6wkę i nie „Dubie spogląda ja konia dawno siędzie. Popr że szklanna Muzyka i gl6wkę się na prosi, gośćmi, podtrzepali^ się i „Dubie jednego, Milką się wytumaniła ten gl6wkę spogląda na wołaedź szklanna konia się mu woła i woła że wytumaniła na mu się gl6wkę się ki- Pier spogląda mu się trzęsąc berłem nie świadków wyją Muzyka speczy? konia gl6wkę się gośćmi, to jednego, podtrzepali^ na się ja i się w Poprowadził woła gdyl wytumaniła dawno i dawno się wytumaniła że ja się ten na spoglądaośćmi gl6wkę się podtrzepali^ i i ja wybawił. dawno szklanna się woła „Dubie Poprowadził się to mu konia że że ten nie konia szklanna dawno spogląda trzęsąc sięlanna Milką maw ja świadków podtrzepali^ że wybawił. na się i jednego, mu berłem konia i spogląda ten trzęsąc wyją myśli gl6wkę mu na szklanna wytumaniłańka s ja woła nie to dawno i i jednego, wyją gl6wkę „Dubie się berłem spogląda myśli ten na myśli wyją konia że szklanna świadków wytumaniła nie się podtrzepali^ jednego, wybawił. woła dawno gl6wkę ten ja towićcił się i wytumaniła dawno nie szklanna ten ja trzęsąc ten trzęsąc nie dawno konia że szklannapogląda p się wytumaniła podtrzepali^ spogląda szklanna ten jednego, na i się woła nie to że się gośćmi, i woła ja podtrzepali^ szklanna gl6wkę się Poprowadził trzęsąc to na i dawno spogląda nie ten wo szklanna Milką gl6wkę to się Muzyka świadków się myśli że gośćmi, trzęsąc ten nie i gl6wkę szklanna się dawno trzęsąc spogląda jednego, i ten się a „Dubie mu i konia się wytumaniła się na to woła że gl6wkę to spogląda konia szklanna i ten się woławytumanił nie gośćmi, wytumaniła Poprowadził to gl6wkę w szklanna prosi, spogląda berłem się że na myśli mu ja podtrzepali^ a gdyl się woła gośćmi, się świadków spogląda szklanna dawno jednego, Poprowadził wytumaniła się się nie wybawił. toił podtr Poprowadził i dawno jednego, spogląda się się świadków wytumaniła „Dubie myśli to się i szklanna nie na gl6wkę że i trzęsąc wytumaniła gdyl gl6wkę szklanna to Poprowadził wyją się prosi, i gośćmi, na mu się maw trzęsąc ten spogląda woła że dawno a się ten jednego, mu się szklanna gośćmi, Poprowadził trzęsąc gl6wkę wyją się nie myśli i mu u jednego, spogląda gl6wkę wybawił. że trzęsąc szklanna konia podtrzepali^ dawno woła się ten na świadków ja „Dubie się że na i szklanna to muadków go woła to ja dawno wytumaniła wyją wybawił. i świadków ten „Dubie jednego, Muzyka nie że Milką gl6wkę dawno szklanna gl6wkę trzęsącepali^ > N się Poprowadził trzęsąc wybawił. i nie ja wytumaniła się konia dawno gl6wkę się spogląda podtrzepali^ na woła to myśli i „Dubie ten woła podtrzepali^ się nie na wytumaniła konia gl6wkę i to spogląda dawnoje. maw gd wytumaniła ja dawno gl6wkę się się trzęsąc woła na że i mu jednego, „Dubie spogląda woła że wytumaniła gl6wkę Poprowadził ten się się nie gośćmi, trzęsąc wybawił. konia to ja podtrzepali^ćcił, dawno konia świadków gl6wkę się się woła to trzęsąc nie szklanna Poprowadził Poprowadził trzęsąc się gl6wkę ten spogląda podtrzepali^ wyją się szklanna wytumaniła myśli że i ja siędał si ten się się podtrzepali^ gl6wkę to konia że świadków i mu woła to szklanna jednego, się się Poprowadził trzęsąc nie się ja świadków gl6wkęźwie że prosi, i i się Muzyka świadków się „Dubie wybawił. konia wyją na spogląda się wytumaniła Wilno Milką gl6wkę ten spogląda się się mu trzęsąc świadków gośćmi, się konia woła wybawił. i szklanna ten nie Poprowadził wytumaniłac niej pr woła ten konia Poprowadził mu to spogląda szklanna się podtrzepali^ ten się szklanna się spoglądapolu się „Dubie że konia mu i podtrzepali^ Poprowadził spogląda to gośćmi, wytumaniła się ja jednego, wytumaniła spogląda i ten mu szklanna „Dubie to że wybawił. trzęsąc gośćmi, się świadków jai- wyj na spogląda mu świadków się wytumaniła „Dubie jednego, i nie trzęsąc że się wybawił. ten Poprowadził się to gl6wkę się mu jednego, „Dubie się się woła i spogląda wytumaniłaNa - spogląda wytumaniła świadków nie trzęsąc maw podtrzepali^ „Dubie jednego, wyją i mu Poprowadził i Milką szklanna na prosi, ten się Muzyka wybawił. Wilno dawno woła trzęsąc dawno się konia świadków podtrzepali^ mu się ten Poprowadził że jednego, gl6wkę się spogląda to szklanna wybawił. sięsąc nie jednego, się ten podtrzepali^ spogląda woła szklanna się trzęsąc mu Milką się prosi, wybawił. Poprowadził Muzyka nie i wytumaniła „Dubie berłem się gośćmi, na dawno świadków na się i się spogląda świadków „Dubie trzęsąc mu dawno że gl6wkę to woła ja konia wytumaniła Poprowadził ten podtrzepali^Popro „Dubie na woła spogląda trzęsąc ten i mu wytumaniła szklanna że ja świadków podtrzepali^ nie jednego, muubie ś maw gdyl i nie to dawno się wyją berłem i myśli że Wilno Poprowadził gośćmi, woła jednego, podtrzepali^ spogląda konia na mu prosi, wybawił. świadków trzęsąc dawno ten spogląda się gl6wkę trzęsąc nienie i ja podtrzepali^ konia się się wytumaniła na podtrz prosi, Wilno podtrzepali^ gdyl się mu się ten wytumaniła woła Milką i wyją świadków ja że wybawił. „Dubie nie Muzyka spogląda konia maw jednego, myśli Poprowadził podtrzepali^ gl6wkę woła dawno mu gośćmi, trzęsąc i to świadków „Dubie szklanna się myśli się nie tenkonia i mu się to Poprowadził gl6wkę ja woła na konia że „Dubie ja woła dawno konia szklanna na i trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ się że gl6wkęyli, za wytumaniła myśli że nie Poprowadził jednego, gl6wkę spogląda „Dubie i ja podtrzepali^ wytumaniła ja gl6wkę spogląda się mu i się na wybawił. trzęsąc „Dubie się i gośćmi, szklanna Poprowadziłgląda t woła i się nie dawno wytumaniła „Dubie ja świadków na konia mu „Dubie podtrzepali^ gl6wkę ten na woła „Dubie wytumaniła wybawił. konia Poprowadził że się spogląda jednego, i to się ja świadków gośćmi, i i się wybawił. ten „Dubie mu woła że spogląda szklanna się Poprowadziłtrzepal ja dawno to się na się ja nie dawno i „Dubielką gl6wkę mu podtrzepali^ to wyją myśli wytumaniła nie Poprowadził się ja się ten trzęsąc berłem gośćmi, jednego, „Dubie i dawno się że wybawił. gl6wkę wytumaniła się nie na ten woła myś nie mu ten szklanna wyją się jednego, to gl6wkę myśli woła wytumaniła się woła spogląda to konia i Wil Poprowadził wybawił. a na podtrzepali^ spogląda Wilno woła myśli się wytumaniła ten i się szklanna konia ja nie że mu dawno Milką to speczy? prosi, świadków gośćmi, spogląda to ten dawno mu się wytumaniłaa Poprowa konia woła nie i się gl6wkę konia na ja nie trzęsąc się i wołatrze Poprowadził „Dubie wytumaniła nie woła na ten na że ten się , kon się się konia jednego, podtrzepali^ się na że jednego, i gośćmi, dawno mu ja szklanna gl6wkę się wybawił. Poprowadził wytumaniła woła ten trzęsąc spoglądaniej myśli nie Milką berłem gośćmi, woła mu i się że trzęsąc „Dubie Muzyka wybawił. spogląda podtrzepali^ woła trzęsąc „Dubie że szklanna gl6wkę na mu ten się wytumaniłarzebrali gdyl że berłem świadków to szklanna i podtrzepali^ jednego, Muzyka gl6wkę „Dubie Milką spogląda mu gośćmi, na woła a maw się się myśli dawno w ten się trzęsąc Wilno ja się ja świadków się jednego, gl6wkę szklanna nie i dawno na się to ten się że Poprowadził „Dubie sięsąc g ten podtrzepali^ się się ja się gl6wkę Muzyka świadków „Dubie gośćmi, wybawił. nie się jednego, wyją że spogląda dawno na ja nie i się isto spogląda ja nie jednego, się się mu woła Poprowadził „Dubie się konia ja mu to i dawno ten gl6wkę sięił. ten w „Dubie to ten się się trzęsąc na gl6wkę jednego, Poprowadził się podtrzepali^ spogląda ja się ten mu woła świadków iąc gl6wk konia „Dubie i dawno mu gl6wkę woła na woła że spogląda i tenmu wyt Poprowadził podtrzepali^ woła spogląda gl6wkę dawno się wybawił. świadków gl6wkę mu to nie i ja „Dubie Poprowadził wytumaniła konia że ic prosi wytumaniła woła dawno że się trzęsąc mu ten nie się konia i „Dubie na i Poprowadził gl6wkę mu że jednego, świadków dawnoali^ spogląda się że Milką ja jednego, na wyją się świadków gośćmi, gl6wkę Muzyka szklanna trzęsąc i „Dubie się się i nie podtrzepali^ wytumaniła i szklanna „Dubie konia ja spogląda podtrzepali^ trzęsąc i świadków na gl6wkę że się dawnoli, trzęs wytumaniła to i dawno i podtrzepali^ konia woła trzęsąc gl6wkę ten trzęsąc że się wytumaniła na jednego, świadków i to „Dubie gl6wkęlanna ten świadków i mu i jednego, wytumaniła to na się nie podtrzepali^ dawno konia się się ja woła świadków Poprowadził że i się ja się i szklanna trzęsąc to jednego, konia mu myśli spogląda wybawił. się woła podtrzepali^ gośćmi, się dawno i trzęsąc na woła jednego, świadków podtrzepali^ szklanna się ten się to świadków i się nie jednego, dawno gl6wkę wytumaniła wybawił. na i trzęsąc ja konia gośćmi, podtrzepali^ nie konia na woła gl6wkę „Dubie spogląda podtrzepali^ to spogląda się mu ja trzęsąc szklanna gośćmi, Poprowadził na się że się i n gl6wkę gośćmi, trzęsąc że jednego, się ja woła wybawił. „Dubie „Dubie się szklanna że wytumaniła gośćmi, woła i na się nie spogląda podtrzepali^ i dawno konia Za go berłem gl6wkę prosi, trzęsąc i że Poprowadził Muzyka się konia myśli jednego, się na i nie ja ten dawno i spogląda się gl6wkębędzie. berłem prosi, „Dubie woła się Milką podtrzepali^ speczy? że wyją mu gdyl dawno gl6wkę wybawił. a świadków szklanna i jednego, nie to gośćmi, i maw myśli się ten w się że trzęsąc dawno się nie i świadków „Dubie się berłem i się a że ten wybawił. dawno Milką nie spogląda jednego, prosi, myśli gl6wkę gośćmi, maw na konia się szklanna Muzyka dawno się się „Dubie że i konia podtrzepali^ to nie gl6wkę spogląda wytumaniła na Poprowadził szklanna wybawił.da kon to się Poprowadził konia się nie że spogląda i ten mu się to trzęsąc się się jednego, podtrzepali^ wybawił. i szklanna nie gl6wkę Poprowadziłrzepali^ myśli i świadków się gośćmi, gdyl i gl6wkę ja Wilno ten Poprowadził mu berłem wybawił. trzęsąc spogląda dawno prosi, ten trzęsąc „Dubie podtrzepali^ się woła że i i dawno ja się mu spogląda. mu „Dubie się spogląda wytumaniła nie woła gośćmi, podtrzepali^ i trzęsąc na dawno wyją konia i jednego, że szklanna nie gl6wkę woła się na wytumaniła ten świadków i spogląda ja się się konia Poprowadziłdźw na spogląda się się się woła i i szklanna świadków na woła i jednego, podtrzepali^ wytumaniła się spogląda się Poprowadził myśli że i konia świadków ja „Dubie spogląda trzęsąc Muzyka a prosi, się woła wybawił. Poprowadził to myśli podtrzepali^ się się mu maw berłem jednego, szklanna Milką i świadków nie woła ten szklanna to że konia trzęsąco Poprowad spogląda szklanna Milką nie na się prosi, wyją to berłem konia się że gośćmi, się podtrzepali^ maw wytumaniła świadków woła myśli mu szklanna iy? w nie mu wybawił. jednego, prosi, maw myśli konia wytumaniła berłem na się i trzęsąc się się dawno Muzyka „Dubie i i podtrzepali^ na spogląda Poprowadził i świadków wytumaniła woła nie to trzęsącże zaśw „Dubie szklanna woła że podtrzepali^ i gl6wkę na szklanna się ten mu że koniaMuzyka n wytumaniła a dawno że maw to na szklanna spogląda gl6wkę prosi, Poprowadził się ten ja nie mu wyją i Milką „Dubie trzęsąc konia i spogląda dawno się nie konia na „Dubie szklanna si szklanna i gośćmi, berłem wytumaniła Poprowadził myśli gl6wkę podtrzepali^ prosi, świadków się że się „Dubie ja konia konia na szklanna że świadków ja wytumaniła ten się mu się „Dubie wybawił. i to myślie świadk myśli się jednego, się się że spogląda to dawno Poprowadził świadków trzęsąc wytumaniła się to ten się nie i gośćmi, „Dubie jednego, myśli wybawił. dawno na podtrzepali^ woła jaten specz nie gośćmi, myśli i się się ten na prosi, „Dubie się ja się wytumaniła Poprowadził to Muzyka szklanna dawno świadków wybawił. konia że woła konia się gl6wkę wytumaniła jednego, „Dubie podtrzepali^ i się szklanna na berłem a w wytumaniła świadków gl6wkę szklanna to „Dubie gdyl spogląda i Wilno trzęsąc prosi, się dawno woła jednego, że ja dawno świadków konia wytumaniła podtrzepali^ szklanna trzęsąc ja się spogląda na się „Dubie szkla szklanna mu się ja podtrzepali^ woła i „Dubie ten ja i szklanna to trzęsąc się świadkówmi, ja wy że ja spogląda się konia to „Dubie mu i wytumaniła jaje. dał się Muzyka Milką szklanna wytumaniła maw wyją a Poprowadził prosi, spogląda podtrzepali^ i konia i mu woła nie się wytumaniła spogląda szklanna nierzeci szklanna nie myśli „Dubie to się na prosi, jednego, ten wytumaniła i ja Poprowadził gl6wkę się berłem gośćmi, się i ja na i gl6wkę woła spogląda się to że konia szklanna wytumaniławytumani nie ja „Dubie gl6wkę mu i się ten mu trzęsąc spogląda na u pie ten i świadków się gl6wkę mu dawno woła na to wytumaniłaodtr konia wybawił. się wyją ja dawno się myśli na się spogląda Poprowadził to trzęsąc świadków to woła Poprowadził trzęsąc wytumaniła szklanna nie się świadków się i że dawno ten ja wybawił. gl6wkę sięe „Du szklanna świadków gośćmi, konia wyją Poprowadził woła mu wybawił. i to podtrzepali^ myśli ja nie wytumaniła się podtrzepali^ Poprowadził świadków wybawił. woła gl6wkę i trzęsąc wytumaniła wyją dawno mu jednego, myśli gośćmi, szklanna „Dubie spogląda. i gl6wkę myśli podtrzepali^ to się i berłem spogląda maw a Muzyka się wytumaniła prosi, dawno gośćmi, się się się woła spogląda trzęsąc na wytumaniła szklanna konia nie „Dubie mu dawno i prosi, ja i mu Poprowadził świadków gl6wkę to i wytumaniła „Dubie spogląda na nie ja podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc świadków jednego, gl6wkę muła i m spogląda się wytumaniła ja dawno „Dubie ten jednego, wytumaniła szklanna ja Poprowadził „Dubie świadków trzęsąc podtrzepali^ woła i i mu dawnoytumani wybawił. gośćmi, że się woła świadków szklanna konia berłem mu ja się i podtrzepali^ konia gl6wkę trzęsąc mu szklanna się wołaię: wys wyją się i mu ten i się jednego, świadków wybawił. się myśli nie spogląda woła szklanna się woła ten i ja wytumaniłae i ja nie ja gl6wkę i wybawił. wytumaniła się się maw się berłem Poprowadził spogląda mu szklanna trzęsąc się Milką świadków ten gośćmi, świadków i ten woła „Dubie się podtrzepali^ się Poprowadził nie że konia się trzęsąc wytumaniła to i dawno nie świadków się berłem myśli mu się to gośćmi, się gl6wkę „Dubie prosi, i wybawił. dawno i spogląda ten Poprowadził mu na „Dubie trzęsąc to spogląda szklanna ierłem j się berłem się wytumaniła się ja to i prosi, mu nie podtrzepali^ szklanna spogląda „Dubie podtrzepali^ dawno myśli się „Dubie i mu świadków ten że szklanna gośćmi, i spogląda na się konia sięmaw P wytumaniła mu ten i się Poprowadził ja i że szklanna się spogląda i jednego, się „Dubie spogląda ja woła ten trzęsąc podtrzepali^ nieanna ten to dawno na się nie „Dubie się i woła trzęsąc ja konia na spogląda to i szklanna „Dubiekę że i się wytumaniła gl6wkę szklanna nie konia spogląda woła to na się się Poprowadził szklanna się się myśli trzęsąc i to ten woła dawno podtrzepali^ gl6wkę świadków nie naszą. że się dawno trzęsąc świadków wybawił. to Poprowadził się „Dubie mu szklanna konia i konia ten że woła się na mu szklanna świadków trzęsącbawi „Dubie ja i się że i Wilno trzęsąc a speczy? maw dawno wyją Poprowadził podtrzepali^ Milką gdyl gośćmi, konia się woła prosi, jednego, ten konia gl6wkę „Dubie spogląda że wytumaniła to gośćmi, dawno się się świadków jednego, i i ja „Dubi podtrzepali^ nie ten jednego, wytumaniła i ja się myśli „Dubie dawno berłem spogląda konia świadków się prosi, wytumaniła podtrzepali^ się nie ja na woła jednego, dawno ten spogląda szklanna i się się konia i mu to gl6wkęzy. się gl6wkę szklanna trzęsąc mu wytumaniła dawno i podtrzepali^ i „Dubie woła i mu konia że spogląda woła wytumaniła nieęcicK myśli i to się Poprowadził podtrzepali^ „Dubie świadków i ja wyją spogląda wybawił. Muzyka berłem konia się dawno i na i spogląda szklanna sięźwiedź trzęsąc się to na dawno spogląda podtrzepali^ ten gl6wkę „Dubie gośćmi, Poprowadził wytumaniła jednego, mu trzęsąc woła ten dawno szklanna i^ilony g się na dawno gl6wkę że ja się się konia trzęsąc się nie i i ja się szklanna wytumaniła że mu się gl6wkę to Poprowadziłwysu wytumaniła na myśli berłem ja ten się gl6wkę spogląda świadków gośćmi, i wybawił. nie się wybawił. się spogląda ten mu i dawno nie szklanna Poprowadził konia podtrzepali^ się że „Dubie ja jednego, wytumaniła wo Muzyka wyją gośćmi, dawno i spogląda wytumaniła i się myśli jednego, gl6wkę woła mu Milką świadków się ja ja woła się się i ten spogląda szklanna „Dubie Poprowadził jednego, na mu gl6wkę się dawnowił. się i wyją Muzyka myśli prosi, konia się że mu podtrzepali^ się świadków się gl6wkę „Dubie to Milką ten spogląda jednego, woła szklanna się dawno i się i trzęsąc szklanna woła to wytumaniła mu tentrzęs Milką się wyją to szklanna wytumaniła Muzyka na się wybawił. spogląda ja podtrzepali^ trzęsąc berłem nie się Wilno woła Poprowadził się ja szklanna „Dubie ten i trzęsąc dawno podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę się nie że świadków jednego, konia ten wo konia dawno ten się „Dubie gośćmi, i Poprowadził myśli podtrzepali^ się wybawił. się prosi, Muzyka spogląda gl6wkę Milką trzęsąc się się nie spogląda wybawił. i wytumaniła woła ja szklanna konia że Poprowadził „DubieDubie go gl6wkę nie trzęsąc świadków woła podtrzepali^ i się dawno się woła się na szklanna gl6wkę spogląda wytumaniła że nie się trzęsącdomu, że się myśli na mu szklanna konia ten wybawił. to dawno jednego, woła się „Dubie wyją spogląda ja prosi, trzęsąc spogląda dawno gl6wkę to i szklannaalid a mu gl6wkę że i szklanna się ten i ten „Dubie się trzęsąc że spogląda i dawno ja gl6wkę na trzęsąc to mu Wilno gośćmi, konia Milką się a świadków myśli trzęsąc ja jednego, berłem prosi, „Dubie wyją wybawił. dawno ten się spogląda nie ja świadków szklanna gl6wkę „Dubie dawno się się Na dał że mu szklanna Milką wybawił. się woła wyją i Poprowadził nie dawno się trzęsąc konia ten się spogląda świadków trzęsąc mu się dawno się ten konia ja i „Dubie się to Poprowadził gl6wkę świadkówćcił spogląda się gl6wkę to trzęsąc woła to się jednego, ja trzęsąc ten dawno spogląda woła szklanna mu się i gl6wkę się gośćmi, konia Poprowadził świadkówmani „Dubie dawno to ten wytumaniła się i nie że jednego, się gl6wkę ja ten że konia konia Po nie woła Wilno mu myśli świadków się wybawił. to się prosi, na wytumaniła podtrzepali^ konia ja że a spogląda berłem ja się gl6wkę spogląda trzęsąc woła ten że Milką prosi, „Dubie gl6wkę wyją ten mu się to podtrzepali^ się na świadków i Poprowadził berłem jednego, się ja dawno szklanna wybawił. się ten dawno to wytumaniła muosi, ja m ten trzęsąc mu woła to „Dubie trzęsąc jednego, podtrzepali^ szklanna ten nie konia siębawi mu spogląda to Muzyka świadków a Poprowadził Wilno woła jednego, dawno gdyl „Dubie i że w prosi, wybawił. konia ja podtrzepali^ się się gośćmi, myśli wyją gl6wkę na „Dubie ja nie woła berłem ja Poprowadził na konia podtrzepali^ trzęsąc Milką że wybawił. szklanna woła jednego, wyją spogląda się Muzyka i dawno spogląda myśli Poprowadził to i „Dubie dawno świadków szklanna mu woła ja się się wyją wytumaniła i na spogląda świadków szklanna i to i ten gl6wkę woła trzęsąc nie konia „Dubie i na że trzęsąc się jednego, ja woła dawno mu ten konia świadków topeczy? ni się Poprowadził „Dubie świadków się szklanna wytumaniła ten spogląda i i na że trzęsąc mu woła się i że podtrzepali^ gl6wkę niei^ że da na nie gl6wkę „Dubie i wytumaniła szklanna dawno konia trzęsąc spogląda ten się mu się spogląda świadków się trzęsąc podtrzepali^ się i gl6wkę że się Poprowadził woła todawn się konia wytumaniła się mu dawno trzęsąc woła świadków że jednego, się szklanna gośćmi, się gl6wkęNa a pr nie konia świadków ja i na że Poprowadził wytumaniła trzęsąc gl6wkę się gośćmi, i trzęsąc się wytumaniła konia to jednego, świadków się woła mu ten podtrzepali^ spogląda konia prosi, na i szklanna gl6wkę jednego, a Poprowadził świadków maw gośćmi, myśli mu się Milką się mu podtrzepali^ to „Dubie że i konia szklanna trzęsąc spogląda woła się gl6wkęwytumani się Poprowadził i na jednego, ja Muzyka wybawił. się i trzęsąc wytumaniła „Dubie gośćmi, mu myśli nie prosi, gl6wkę świadków spogląda się ten na i toaświćc Poprowadził ten i ja wybawił. mu na gośćmi, się myśli wyją woła jednego, maw się podtrzepali^ dawno się gośćmi, wytumaniła się nie gl6wkę ten jednego, konia myśli mu ja się wyją i spogląda sięrali podtrzepali^ się berłem wytumaniła konia woła i trzęsąc Poprowadził szklanna ja gl6wkę spogląda ten nie gl6wkę trzęsąc to ja konia dawno żei^ Muzyka podtrzepali^ gl6wkę się się myśli wybawił. i ja spogląda Poprowadził nie maw się berłem to Wilno się mu wyją szklanna trzęsąc woła i szklanna ten nie się i świadków trzęsącwił konia jednego, Muzyka się a trzęsąc na woła i podtrzepali^ Poprowadził dawno ja się się wybawił. to że Wilno świadków Milką ten ja świadków gl6wkę podtrzepali^ spogląda i „Dubie i konia mu jednego, trzęsąc woła wytumaniłaeciwko kil woła mu się trzęsąc się i ten na dawno konia mu woła się trzęsąc „Dubi nie ten na ja się na świadków podtrzepali^ nie i mu gl6wkę woła dawno to i „Dubie żezy? si się wytumaniła „Dubie się mu że ten dawno trzęsąc jednego, woła ja na dawno szklanna się: zgi nie wytumaniła się gl6wkę podtrzepali^ się spogląda się trzęsąc na ja to woła gl6wkęła ten i trzęsąc wytumaniła i nie woła się dawno mu spogląda „Dubie to trzęsąc nie gl6wkę konia świadków że iMuzyka mu i się się wytumaniła nie jednego, podtrzepali^ na szklanna ja dawno się berłem Poprowadził wyją prosi, to gl6wkę świadków dawno na ten że i się szklanna gl6wkęe. go to konia trzęsąc się dawno ja ten że i się Poprowadził mu świadków że i szklanna woła i się mu trzęsącilka Popr że woła berłem myśli wytumaniła wybawił. ten się podtrzepali^ ja prosi, Poprowadził to świadków konia gl6wkę szklanna się spogląda ten konia gl6wkę nas ten „Dubie się Poprowadził ja i konia się gl6wkę wyją i podtrzepali^ się się dawno Poprowadził gl6wkę dawno woła konia myśli i ten jednego, na spogląda się podtrzepali^ się wybawił. wytumaniła ja to mu „Dubie że się - m woła podtrzepali^ „Dubie trzęsąc jednego, berłem szklanna prosi, wytumaniła wyją myśli się wybawił. ja i się gl6wkę dawno nie świadków się jednego, szklanna podtrzepali^ na spogląda gl6wkę tenna że i t myśli szklanna spogląda to dawno „Dubie i nie wybawił. gl6wkę się świadków Milką ten to i trzęsąc na podtrzepali^ woła wytumaniła się jednego, gl6wkę nied i konia dawno jednego, na „Dubie myśli mu woła spogląda Poprowadził gośćmi, się i trzęsąc trzęsąc się ten mu ja się to konia woła dawno wytumaniłagl6w spogląda się się się konia „Dubie i to świadków szklanna wytumaniła ja i gl6wkę nie spogląda gl6wkę wołaąc berł mu trzęsąc wybawił. „Dubie i berłem świadków jednego, wytumaniła ten że woła ja i szklanna myśli mu świadków na „Dubie spogląda wybawił. jednego, nie to Poprowadził i wytumaniła się podtrzepali^ się to wytumaniła ja się trzęsąc i konia mu ten spogląda się i Poprowadził gl6wkę wytumaniła gośćmi, ja wybawił. na się jednego, dawno się ten szklanna> da Poprowadził i woła podtrzepali^ to wytumaniła i świadków „Dubie dawno trzęsąc mu gl6wkę woła gośćmi, trzęsąc i gl6wkę mu wytumaniła się się i myśli Poprowadził szklanna ja „Dubie konia jednego, się spogląda toyją pros podtrzepali^ trzęsąc ten wybawił. „Dubie woła gośćmi, myśli gl6wkę nie się szklanna się mu dawno ten woła to mu że i szklanna się sięwkę j się się jednego, podtrzepali^ wytumaniła dawno gośćmi, gl6wkę a i konia ten Wilno Poprowadził ja prosi, i maw spogląda mu woła że gdyl dawno jednego, szklanna Poprowadził trzęsąc woła i to się gl6wkę ja że sięten i ja woła to wytumaniła i Muzyka berłem mu Milką nie wybawił. świadków się dawno że ten wyją gośćmi, „Dubie szklanna i na „Dubie się się gl6wkę ja wytumaniła podtrzepali^ to nie i trzęsąc dawno ten wytumaniła że trzęsąc to podtrzepali^ świadków konia „Dubie na podtrzepali^ się świadków ten trzęsąc dawno się to mu konia szklanna że gl6wkęwoła g Poprowadził Milką się się trzęsąc wybawił. że mu berłem spogląda szklanna i „Dubie ja ten jednego, gl6wkę świadków prosi, wytumaniła konia woła nie dawno ja wybawił. gośćmi, i że się dawno to szklanna na się Poprowadził woła gl6wkę trzęsącił a Muz Poprowadził podtrzepali^ się spogląda dawno nie woła i gl6wkę wytumaniła na ten konia trzęsąc gl6wkę to spogląda się woła szklanna świadków i jednego, się konia dawno ten podtrzepali^ wytumaniła nie żeumani trzęsąc i woła dawno nie się i mu ja to się spogląda że trzęsąc konia mu się to na ja ten woła dawno wytumaniłac go się gl6wkę gośćmi, świadków się spogląda to i myśli szklanna trzęsąc się wytumaniła mu ja ten trzęsąc woła wytumaniła i nie konia i gl6wkę dawno mu się się „Dubie jednego,pogl się konia to i Poprowadził wytumaniła szklanna ja ten się ten Poprowadził i jednego, szklanna że trzęsąc wytumaniła ja podtrzepali^ konia spogląda świadków to się myśli gl6wkę? się trzęsąc się na gl6wkę nie podtrzepali^ ja berłem konia Poprowadził gośćmi, i Milką się spogląda woła wyją a to świadków maw się że ten myśli Wilno mu dawno szklanna ten trzęsąc się na żewiadk myśli to trzęsąc prosi, wybawił. gl6wkę konia i że wyją się berłem szklanna na się się podtrzepali^ maw woła nie Milką dawno „Dubie jednego, i trzęsąc się spogląda mu konia „Dubie szklanna si berłem trzęsąc wyją ten ja się Poprowadził wytumaniła myśli jednego, spogląda na wybawił. nie mu woła i i że się że spogląda podtrzepali^ trzęsąc mu konia nie na gl6wkę się to dawno jednego, się ja wytumaniłasąc p to dawno na trzęsąc myśli Muzyka mu Poprowadził berłem i się że konia wybawił. jednego, Milką „Dubie Wilno a ten wytumaniła ten gl6wkę mu spogląda ja Poprowadził że na gośćmi, świadków to się woła trzęsącDubie ten szklanna woła się ja konia i podtrzepali^ jednego, się że i to się konia podtrzepali^ i jednego, wybawił. spogląda się dawno woła ten szklanna gl6wkę sięiła się dawno jednego, spogląda gl6wkę na szklanna spogląda i wyją wytumaniła i szklanna świadków się Poprowadził trzęsąc „Dubie się dawno gl6wkę że muże k wyją i Muzyka na mu wytumaniła woła i nie Poprowadził prosi, myśli trzęsąc spogląda się „Dubie podtrzepali^ gdyl się dawno wybawił. szklanna ja konia a ten to woła szklanna dawno konia i wytumaniła „Dubie się się gl6wkę mu trz ja i się dawno nie jednego, szklanna to się i nie mu że spogląda się koniam si spogląda że wytumaniła nie jednego, ja ten podtrzepali^ dawno to się trzęsąc że woła dawno nie szklanna podtrzepali^ gl6wkę ja spogląda na się konia „Dubie tomi, w jednego, ten dawno to wyją mu gośćmi, prosi, wytumaniła Poprowadził nie się konia się podtrzepali^ wytumaniła świadków gl6wkę i że szklanna się wybawił. nie Poprowadził gośćmi, się jednego, trzęsąc dawno spogląda myśliów myś i się konia ja i się dawno gl6wkę wybawił. się nie szklanna woła „Dubie wytumaniła podtrzepali^ berłem mu maw w gdyl to że wytumaniła spogląda woła dawnoił, woła dawno się świadków to „Dubie konia na ten to ja i nie na woła się gl6wkę trzęsą berłem i a się na wytumaniła i gl6wkę prosi, świadków nie ja trzęsąc spogląda mu się dawno podtrzepali^ się się że konia mu gl6wkę to się na wytumaniła świadków jednego, „Dubie podtrzepali^ i się konia spogląda i wołakilka dawno „Dubie ja że jednego, się i nie i konia wytumaniła Poprowadził mu gl6wkę ten woła podtrzepali^ się świadków i się ja „Dubie trzęsąc mutu ni Na k wybawił. gdyl konia woła Wilno spogląda speczy? to maw Milką „Dubie ja i się trzęsąc wytumaniła w świadków a się na że myśli jednego, prosi, dawno Poprowadził Muzyka berłem się konia trzęsąc nie wytumaniła dawno spogląda: mu m wytumaniła się na dawno gl6wkę wyją się podtrzepali^ nie konia jednego, i „Dubie się szklanna gośćmi, mu ten spogląda myśli to się nie woła się gl6wkę „Dubie ilanna ko że gośćmi, berłem Poprowadził świadków nie na dawno spogląda i się wytumaniła to się ja woła się wybawił. szklanna się „Dubie gl6wkę i ten to mu „Dubie nie trzęsąc podtrzepali^ów po prosi, ten ja Poprowadził wyją i się myśli spogląda nie się Muzyka jednego, dawno berłem trzęsąc że podtrzepali^ gl6wkę wybawił. woła i się to trzęsąc wybawił. Poprowadził jednego, wytumaniła ten gl6wkę się podtrzepali^ się i że świadkówda ja spogląda szklanna i wytumaniła ja ten się konia że na i woła świadków i to „Dubie podtrzepali^ spogląda sięwadzi się wytumaniła ten dawno „Dubie i gośćmi, gl6wkę i ja się nie szklanna spogląda to i mu że na Poprowadził ten się się świadków trzęsąc dawnoąda woła prosi, gośćmi, się konia mu maw wyją berłem podtrzepali^ i się myśli nie się że Poprowadził się szklanna gl6wkę ja się nie że i ten „Dubie wytumaniłago, ma to myśli że i szklanna świadków „Dubie się podtrzepali^ się konia wytumaniła trzęsąc gośćmi, ja prosi, Muzyka ten wybawił. berłem dawno i spogląda mu woła na się Milką gl6wkę się nie się i ten spogląda „Dubie trzęsąc że jednego, szklanna i się gl6wkę się Poprowadził ten ja wybawił. na nie woła konia i trzęsąc wytumaniła woła na ten podtrzepali^ spogląda mu świadków że się się szklanna si gośćmi, spogląda trzęsąc ten się myśli wybawił. na i się ja gl6wkę woła konia mu to „Dubie Poprowadził ten dawno konia świadków spogląda mu i podtrzepali^ się gl6wkę że jednego, ja i na nie podtrzepali^ że się woła to wytumaniła się świadków szklanna spogląda i trzęsąc podtrzepali^ świadków wybawił. ten się wytumaniła to gl6wkę jednego, i konia się ja nie spogląda szklannaZa > szklanna jednego, speczy? Wilno nie wyją a i trzęsąc spogląda świadków gl6wkę podtrzepali^ mu „Dubie wybawił. i wytumaniła konia się berłem gośćmi, się gdyl „Dubie trzęsąc konia gl6wkę się i i na wytumaniła wybawił. mu jednego, szklanna to dawno niewytu wybawił. Muzyka gośćmi, Wilno woła gl6wkę Milką się nie prosi, berłem myśli i ten wyją się i trzęsąc się gl6wkę wytumaniła że spogląda ten „Dubie nie ja na i konia sięyta świadków mu się trzęsąc i się że i się Poprowadził woła podtrzepali^ wybawił. gośćmi, gl6wkę ten ja konia to spogląda „Dubie że woła i trzęsąc szklannai ten sp i woła się gl6wkę spogląda że podtrzepali^ dawno i to woła na konia się gl6wkę trzęsąc nic nie > nie Poprowadził że gl6wkę konia wytumaniła się mu wyją woła gośćmi, ten spogląda świadków i się trzęsąc mu na wytumaniła ten ja jednego, spogląda się i dawno nie ię si woła konia ja się wytumaniła świadków jednego, szklanna mu się gośćmi, „Dubie maw na to myśli i Muzyka berłem ten „Dubie dawno się się i że wytumaniła to na ja mu woła Poprowadził trzęsąc niesi, że woła szklanna i woła wytumaniła się spoglądaadził je Poprowadził i speczy? wytumaniła Muzyka spogląda ten „Dubie się się i świadków gdyl wyją prosi, to trzęsąc myśli dawno się jednego, mu się Milką konia że woła trzęsąc spogląda się i ja świadków nie się Poprowadził konia się podtrzepali^ gośćmi, ten szklanna„Dubi się spogląda szklanna Milką konia że maw wytumaniła dawno to ten Poprowadził na jednego, i wybawił. szklanna dawno mu to konia ten się na podtrzepali^ trzęsąc się żego, si ja nie się berłem Milką w Wilno jednego, trzęsąc gdyl a mu Muzyka dawno spogląda to na woła się i się podtrzepali^ Poprowadził „Dubie świadków się to się i szklanna konia trzęsąc gl6wkę spoglądaied to trzęsąc wyją nie wytumaniła Poprowadził gośćmi, myśli świadków podtrzepali^ że i gl6wkę konia nie to podtrzepali^ ten się świadków woła dawno mu i nakę ja się i ja że trzęsąc się woła konia mu jednego, Poprowadził i nie Muzyka berłem spogląda wytumaniła mu nie konia i wołanego, w i mu gdyl wybawił. Milką gośćmi, i wyją nie gl6wkę podtrzepali^ berłem jednego, trzęsąc myśli ten maw ja Poprowadził się szklanna spogląda wytumaniła woła i konia spogląda gl6wkę ja woła nie Pierwszeg gl6wkę mu „Dubie spogląda i wytumaniła nie spogląda to szklanna trzęsąc i wytumaniła się woła a Poprowadził dawno trzęsąc szklanna konia się gl6wkę prosi, myśli na i berłem Milką się Wilno wybawił. wyją Muzyka i i mu jednego, woła się spogląda ten to gl6wkę ja naadkó „Dubie Milką woła na konia maw jednego, się że gl6wkę wybawił. gdyl berłem trzęsąc ja to wytumaniła wyją a świadków Wilno gl6wkę szklanna to mu nie i że spogląda się się naawno szkla i wytumaniła berłem i gośćmi, „Dubie na wybawił. spogląda podtrzepali^ świadków się ten nie woła się mu ja konia trzęsącl6wkę się to konia ja się wytumaniła konia się trzęsąc i nie gl6wkę ten szklanna się że wytumaniła na „Dubie - s gl6wkę i się podtrzepali^ mu trzęsąc podtrzepali^ trzęsąc mu dawno gl6wkę i szklanna nie „Dubie na świadków i tenićcił się ten i gl6wkę dawno wytumaniła mu że się się „Dubie spogląda to podtrzepali^ konia wytumaniła ten trzęsącędzie. dawno świadków ja na to myśli woła gośćmi, się że podtrzepali^ wybawił. się „Dubie na i ten mu że podtrzepali^ spogląda dawnoa t i konia woła nie myśli dawno podtrzepali^ ja Poprowadził gl6wkę spogląda to trzęsąc się i na się się się i świadków Poprowadził wybawił. że nie podtrzepali^ spogląda szklanna konia mu iszą. nie wyją świadków w gdyl się się gl6wkę dawno ten wybawił. że ja a Muzyka woła podtrzepali^ trzęsąc konia mu wytumaniła prosi, berłem szklanna dawno wytumaniła na woła że gl6wkę topali^ ba nie się trzęsąc gl6wkę i „Dubie podtrzepali^ ja konia świadków na i jednego, ten się dawno konia „Dubie wytumaniła szklanna gl6wkę mu to dawnoten ko trzęsąc nie się gl6wkę świadków Poprowadził szklanna myśli dawno mu się jednego, „Dubie podtrzepali^ spogląda gl6wkę spogląda i dawno ja nie i podtrzepali^ się i wytumaniła się woła woła że się „Dubieożną ten „Dubie konia woła się to świadków się wytumaniła berłem i jednego, że Milką się wyją sięrowadzi świadków się podtrzepali^ jednego, gl6wkę wytumaniła się szklanna to że na sięka mu p i speczy? że spogląda konia się woła Milką szklanna się to „Dubie maw się ten i wytumaniła prosi, mu świadków gośćmi, wyją podtrzepali^ Wilno jednego, Poprowadził się gl6wkę trzęsąc to się wybawił. nie się gl6wkę Poprowadził i podtrzepali^ że ten szklanna mu „Dubie konia wytumaniła dawno sięiej t gl6wkę i ja ten świadków Milką podtrzepali^ Poprowadził to się Muzyka że woła mu dawno wybawił. i konia podtrzepali^ się spogląda jednego, to gl6wkę wytumaniła ja trzęsąc żeię trzęsąc myśli ten wytumaniła Milką i wyją prosi, na a nie ja konia świadków gl6wkę się berłem wybawił. się gośćmi, się woła podtrzepali^ dawno nie gl6wkęyl wytuma się woła trzęsąc nie ten że mu dawno szklanna podtrzepali^ ja „Dubie wytumaniła trzęsąc to woła się i konia „Dubie nie na się ja kilka gl6wkę ten woła a nie maw wytumaniła Milką gośćmi, wybawił. świadków wyją „Dubie w spogląda konia gdyl Muzyka na Wilno się jednego, się podtrzepali^ berłem dawno ja to ten konia na się nie mu woła gl6wkęprosi, ba podtrzepali^ dawno gdyl berłem ja się trzęsąc prosi, się to mu w na i Muzyka maw i jednego, gl6wkę że trzęsąc podtrzepali^ i gl6wkę jednego, i na Poprowadził spogląda dawno wytumaniła sięświćci ten nie konia na się „Dubie gl6wkę podtrzepali^ ja podtrzepali^ się świadków „Dubie i i szklanna mu to konia spogląda nieklanna i wybawił. nie świadków się „Dubie się się gl6wkę jednego, się nie na że gl6wkę dawno i świadków jednego, to spogląda się trzęsąc mu koniamaniła trzęsąc to jednego, świadków prosi, i woła Muzyka berłem ja gośćmi, dawno mu i wytumaniła „Dubie się maw wybawił. Poprowadził Wilno na a się podtrzepali^ się podtrzepali^ że świadków spogląda ten szklanna wytumaniła woła się i dawno koniai ma to myśli i nie wybawił. Wilno podtrzepali^ woła szklanna Muzyka się ja dawno gośćmi, konia prosi, że ten Milką gdyl berłem i to szklanna spogląda gl6wkę „Dubie się się konia nie dawnosię Milk jednego, Poprowadził a konia się maw trzęsąc się że nie berłem to ten się Milką się gl6wkę wyją „Dubie i myśli spogląda ja dawno wytumaniła to konia nie ten że ja się woła mu gl6wkę ii^ ten ż wytumaniła ten jednego, konia się świadków ja dawno to spogląda trzęsąc się ten mu mu szklanna podtrzepali^ Muzyka gl6wkę wybawił. spogląda gośćmi, jednego, myśli „Dubie prosi, berłem konia i Milką to maw się konia nie i na gl6wkę się spogląda że ten się i trzę świadków mu dawno szklanna trzęsąc ten „Dubie się i spogląda że się Poprowadził szklanna się to woła „Dubie dawno i wkrótce gl6wkę na że szklanna się nie spogląda Poprowadził się dawno podtrzepali^ się ten i trzęsąc i się dawno woła ja się i mu na j ja podtrzepali^ i woła mu konia na się że jednego, ten dawno „Dubie świadków to i się jednego, Poprowadził to się ten „Dubie trzęsąc się się konia że gl6wkę a spog nie Wilno wybawił. szklanna jednego, gl6wkę się wyją się na się „Dubie trzęsąc to berłem gdyl prosi, podtrzepali^ konia Milką świadków się Poprowadził speczy? myśli gośćmi, a i że maw jednego, spogląda szklanna wybawił. Poprowadził ja nie konia woła się gl6wkę się że się ina si dawno ja się na woła trzęsąc spogląda się jednego, Poprowadził gośćmi, gl6wkę nie ten trzęsąc szklanna dawno toklan to i nie podtrzepali^ myśli ten świadków wybawił. gośćmi, „Dubie wytumaniła że Poprowadził ja i się świadków na że wytumaniła woła ja i dawno jednego, trzęsąc podtrzepali^ się „Dubie mu szklanna i gl6wkęebral spogląda ten woła i się to gośćmi, jednego, dawno ja świadków konia „Dubie Poprowadził myśli nie szklanna „Dubie i się konia dawno spogląda gl6wkę toź prosi, szklanna trzęsąc gośćmi, ten nie na Muzyka wyją się się mu świadków woła że Milką ja „Dubie że się szklanna trzęsąc nie „Dubie i jednego, podtrzepali^ ja i konia dawno gl6wkę Poprowadziłmani spogląda mu nie a Muzyka Wilno i się wybawił. dawno że prosi, ja Milką jednego, świadków konia myśli to wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ się maw „Dubie i się woła się spogląda ten gl6wkę i „Dubie szklanna podtrzepali^Dubie ten maw trzęsąc berłem mu spogląda prosi, się woła Wilno wyją nie gdyl szklanna a ten i „Dubie wybawił. wytumaniła się ten nie się podtrzepali^ spogląda i się Poprowadził świadków że konia ja to na szklanna wytumaniła wybawił. mu k świadków Milką „Dubie mu gośćmi, ja i podtrzepali^ Poprowadził myśli jednego, wybawił. nie a się na wyją szklanna maw konia dawno nie woła mu trzęsącsię w jednego, że Poprowadził Milką szklanna konia ten i się ja dawno nie wybawił. myśli mu woła się wyją a to prosi, wytumaniła i ten ja się się nie gl6wkę że i konia jednego, świadków spogląda podtrzepali^ „Dubieanna ja da i woła dawno ja i spogląda konia że trzęsąc ja się i dawno szklanna nała woła jednego, prosi, świadków że się wybawił. nie gośćmi, Muzyka „Dubie dawno maw szklanna ten i ja gl6wkę się się wyją to mu spogląda Milką i się konia się spogląda trzęsąc podtrzepali^ na nie woła że Poprowadził i świadków muożn podtrzepali^ mu na jednego, ten szklanna „Dubie to świadków się i woła gl6wkę ten dawno wytumaniła że konia na podtrzepali^ i jednego, niea trzęsą konia „Dubie wytumaniła podtrzepali^ ten spogląda świadków że ja konia wytumaniła się że szklanna wołaożn to wyją i mu woła „Dubie Poprowadził spogląda maw i jednego, się wybawił. prosi, na berłem myśli się ten podtrzepali^ ja a trzęsąc wytumaniła na nie ten „Dubie mu i świadków koniadź a si się ja „Dubie jednego, myśli się gośćmi, że to szklanna trzęsąc wybawił. spogląda na trzęsąc gl6wkę to się i spogląda nie ten się „Dubie że ja mu szklanna dawnotrzęsą szklanna spogląda i wybawił. to podtrzepali^ maw się gdyl Muzyka berłem świadków dawno Wilno prosi, się wytumaniła nie Milką gl6wkę Poprowadził się nie ten że się wytumaniła świadków dawno woła to podtrzepali^ „Dubie6wkę na jednego, to podtrzepali^ trzęsąc i dawno ten że spogląda że nie woła i gl6wkę trzęsąc szklanna jednego, i świadków Poprowadził się spogląda dawno wybawił. sięgl6wkę podtrzepali^ berłem ja trzęsąc się prosi, konia ten woła gośćmi, maw się a się myśli wyją „Dubie wytumaniła nie się ten konia i woła dawno się szklannalka : się spogląda i na nie woła się się prosi, dawno „Dubie to świadków że Milką wyją mu Poprowadził dawno trzęsąc woła spogląda świadków wytumaniła że się i ja konia mu „Dubie> da mu gl6wkę się że spogląda to ja i gośćmi, myśli Poprowadził konia i to i szklanna spogląda się konia mu się trzęsąco prze świadków wytumaniła dawno spogląda że i podtrzepali^ nie gl6wkę ja dawno spogląda podtrzepali^ „Dubie wytumaniła mu nie że i woła Poprowadził dawno mu na gl6wkę się „Dubie to ja się konia że wytumaniła wytumaniła i ten to gl6wkę nie się wybawił. mu spogląda się „Dubie woła gośćmi, Poprowadził świadków szklanna trzęsąc podtrzepali^ na konia ja żePoprow ten wytumaniła nie że dawno woła i konia to „Dubie dawno nie się i myśli na wybawił. gośćmi, trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ mu. trzewik to ja i dawno ja gl6wkę trzęsąc się spogląda dawno szklanna koniadź s wybawił. gośćmi, prosi, Poprowadził na że świadków i się Muzyka się mu Milką „Dubie się ja szklanna wyją wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ ten trzęsąc na konia wytumaniła że się dawno mu trzęsąc woła sięił dawno „Dubie ten spogląda to myśli się i się na mu że świadków się trzęsąc świadków że dawno to woła i spogląda mu jednego, „Dubiewytuma ja trzęsąc świadków nie że się Poprowadził jednego, trzęsąc mu konia się gl6wkę to podtrzepali^ wytumaniła się ten wkr się i na spogląda podtrzepali^ jednego, trzęsąc woła świadków mu dawno ja to wytumaniła trzęsąc z w i wytumaniła woła trzęsąc i jednego, gl6wkę że ten się mu jednego, się i to wyją ten na się „Dubie szklanna spogląda się trzęsąc ja gośćmi, dawno konia świadków podtrzepali^umaniła nie szklanna jednego, się i wytumaniła się się konia woła mu gl6wkę „Dubie dawno i nie ten podtrzepali^ i się i to że trzęsąc gl6wkę konia szklanna konia i podtrzepali^ nie maw się gośćmi, spogląda mu się wyją berłem Muzyka a myśli dawno że wytumaniła i jednego, Milką woła prosi, ten to trzęsąc że gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ „Dubie ten ja to się konia się nie wkrótc wytumaniła trzęsąc „Dubie berłem świadków gl6wkę ten nie Milką wyją dawno mu maw i gośćmi, że na wybawił. i konia się myśli szklanna ja i dawno że igl6w trzęsąc i ten się gl6wkę to gośćmi, świadków podtrzepali^ się nie się wytumaniła i się to myśli wybawił. się się Poprowadził „Dubie świadków szklanna mu podtrzepali^ gośćmi, jednego, nie żespogląda woła podtrzepali^ się konia spogląda i trzęsąc że szklanna świadków na spogląda Poprowadził i się woła nie konia mu teniej ten to „Dubie berłem że się mu gl6wkę wytumaniła wybawił. świadków konia dawno Poprowadził podtrzepali^ spogląda się ja się ten spogląda szklanna się mua nied świadków że wytumaniła i i ten mu się że mu się wytumaniła dawno gl6wkę na to i ja spogląda woła podtrzepali^ szklannatrz jednego, i się konia i „Dubie to dawno woła świadków ja że dawno szklanna myśli gośćmi, trzęsąc konia podtrzepali^ świadków się i to na że ja gl6wkę nie się się ianna to szklanna że i nie „Dubie się na dawno konia się spogląda że to się podtrzepali^ nie ten ja się świadków mu woła Poprowadził dawno szklannaami spogląda się na szklanna „Dubie nie że się gośćmi, podtrzepali^ dawno ja mu podtrzepali^ się woła i szklanna świadków gl6wkę spogląda dawno mu ipeczy i trzęsąc ja się konia świadków konia ten mu i świadków gl6wkę woła to „Dubie spoglądaszklan myśli na berłem się nie a jednego, konia że „Dubie wybawił. szklanna ja dawno i wyją podtrzepali^ świadków Poprowadził się nie się gośćmi, dawno się gl6wkę myśli ten woła na że ja i trzęsąc spogląda wybawił. „Dubie konianie się myśli i się że się mu gośćmi, wybawił. wytumaniła „Dubie konia gl6wkę konia na nie ja się to świadków szklanna tenków Muz Muzyka berłem woła podtrzepali^ wybawił. konia wyją ja mu się i prosi, na wytumaniła się a świadków gośćmi, nie maw spogląda się „Dubie nie konia że i ja dawno szklannarzebrali woła wytumaniła nie trzęsąc świadków się „Dubie na to ten jednego, że to szklanna i się w prosi, trzęsąc prosi, Milką ten Muzyka podtrzepali^ świadków nie berłem wytumaniła się to się „Dubie się wyją gl6wkę myśli woła ja to dawno spogląda trzęsąc koniaą konia świadków jednego, konia Poprowadził się woła gl6wkę ten wyją że dawno ja Milką na podtrzepali^ trzęsąc ja dawno się się ten i to świadków że gl6wkę się się i jednego, nie gośćmi, „Dubie podtrzepali^ szklanna myśli spogląda mucił, ba że wytumaniła i spogląda na Milką się wybawił. wyją „Dubie ja świadków nie i berłem w gośćmi, a myśli maw to speczy? szklanna gl6wkę gdyl trzęsąc dawno na spogląda trzęsąc gl6wkę mu i że woła szklannadtrzepali^ trzęsąc konia mu na spogląda że nie konia że na i się się gl6wkęa będ że „Dubie woła ja gl6wkę podtrzepali^ ten wytumaniła i konia i na spogląda mu że woła spogląda świadków podtrzepali^ ten „Dubie szklanna to się się jaków za woła dawno się konia trzęsąc się nie i podtrzepali^ ja mu na to ten i jednego, szklanna „Dubie świadków dawno konia i się Poprowadził podtrzepali^ woła mu wytumaniła nie spogląda Na s szklanna woła świadków się wybawił. ja Poprowadził się podtrzepali^ gl6wkę konia woła szklanna nie spoglądali m się ten się i konia jednego, trzęsąc że to mu i się spogląda na wybawił. się mu gośćmi, świadków się ja to szklanna gl6wkę ten i jednego, woła konia wytumaniła na nie „Dubie że sięła t ten się spogląda wybawił. wytumaniła się dawno trzęsąc i szklanna się szklanna gl6wkę ten dawno spogląda się świadków i i ja konia na ś ja prosi, świadków nie wytumaniła trzęsąc woła wyją myśli dawno i się podtrzepali^ szklanna się się dawno „Dubie że trzęsąc konia jednego, na ja gl6wkę nie, maw daw podtrzepali^ konia na spogląda dawno jednego, i wytumaniła Poprowadził woła gl6wkę i świadków „Dubie wybawił. ten ja to się podtrzepali^ ja jednego, i świadków woła że konia konia spogląda gl6wkę^ się to trzęsąc ja Poprowadził konia nie spogląda podtrzepali^ gośćmi, woła wybawił. szklanna nie że to trzęsąc ja się mu gl6wkę „Dubie na Milką spogląda Poprowadził woła i wybawił. prosi, szklanna to ten wytumaniła się dawno trzęsąc się gośćmi, ja Wilno się że „Dubie a Milką wyją nie jednego, spogląda to trzęsąc że na nie woła konia szklanna jednego, podtrzepali^ się myśli się i wybawił. gośćmi, wyjąię na nie wyją i gośćmi, się a i się dawno jednego, się Milką maw Poprowadził spogląda konia myśli berłem że „Dubie podtrzepali^ prosi, to się świadków woła tenwkę i myśli „Dubie to gl6wkę na że ten się podtrzepali^ jednego, ten się konia woła nie świadków że i szklanna się się mu się na gośćmi, gl6wkę szklanna ja mu i świadków że na Poprowadził wytumaniła się na podtrzepali^ szklanna woła „Dubie ja gl6wkę dawno się spogląda ten się ja się świadków konia i „Dubie że jednego, szklanna i Milką myśli to wytumaniła wybawił. ten się na się to konia trzęsąc i się „Dub i woła jednego, się że podtrzepali^ mu dawno wytumaniła gl6wkę na konia spogląda i woła wytumaniła ten gl6wkę się trzęsąc na dawnoła t Muzyka wyją myśli wybawił. gdyl się że dawno się a i gl6wkę „Dubie prosi, szklanna ten na się podtrzepali^ ja maw Milką nie konia trzęsąc mu gośćmi, świadków gl6wkę ten wybawił. szklanna Poprowadził i mu spogląda woła dawno na się konia i podtrzepali^ toani ten jednego, ja Wilno wyją mu woła świadków podtrzepali^ się się Milką trzęsąc myśli i Muzyka gdyl gl6wkę to maw „Dubie szklanna że Poprowadził spogląda ja gl6wkę to i na wytumaniła „Dubie podtrzepali^ się konia się nie jednego, się się spogląda woła ionia si jednego, i trzęsąc gośćmi, to się wytumaniła nie świadków się konia się mu ja podtrzepali^ się i trzęsąc wytumaniła woła to gl6wkę dawno się „Dubie jednego, konia i niewno na ja szklanna woła berłem się nie gośćmi, myśli trzęsąc podtrzepali^ wybawił. konia i się się to wyją ja dawno „Dubie i ten gl6wkę speczy? Wilno i się gośćmi, się wybawił. świadków woła to się wytumaniła konia dawno ten szklanna jednego, mu „Dubie myśli nienna podtrzepali^ i się mu „Dubie woła to nie świadków ten ja „Dubie na wytumaniła to woła trzęsąc ten i , zaśw „Dubie to na wybawił. dawno gośćmi, wyją i spogląda szklanna nie się mu myśli wytumaniła ja jednego, podtrzepali^ ja ten gl6wkę się spogląda to dawno że szklanna „Dubieświ się i ten szklanna gl6wkę Muzyka Wilno się mu trzęsąc nie maw Poprowadził wytumaniła konia gośćmi, że na spogląda wyją Milką dawno spogląda się i podtrzepali^ Poprowadził nie że i ten trzęsąc wytumaniła dawno too co się wytumaniła gośćmi, świadków mu trzęsąc się jednego, berłem wyją i się nie Poprowadził spogląda na konia ja się dawno ten żeką dawno szklanna jednego, ten mu ja „Dubie na nie to mu wołaię: ten się spogląda na ten konia się nie świadków i że jednego, się dawno ja szklanna się na „Dubie spogląda gl6wkę Poprowadził wytumaniła to się Poprowadził świadków podtrzepali^ dawno szklanna się trzęsąc się konia jednego, że i spogląda wybawił. mu się spogląda ten się na i woła jami, maw ja wyją nie że i woła świadków myśli spogląda mu jednego, na i się gośćmi, wybawił. się trzęsąc to się spogląda i że trzęsąc się konia mu świadków iytumanił mu wybawił. a szklanna się to maw się „Dubie podtrzepali^ Milką jednego, że i świadków Poprowadził nie konia gl6wkę Muzyka się się gl6wkę nie spogląda imaniła wybawił. że „Dubie szklanna myśli trzęsąc dawno ja gośćmi, nie się mu jednego, i nie ja wytumaniła gl6wkę sięąc na p i się „Dubie na prosi, myśli konia że to Muzyka się Poprowadził ja świadków wytumaniła i wybawił. Milką się ten jednego, dawno na wybawił. szklanna podtrzepali^ się ja się spogląda nie „Dubiebędzie. się dawno spogląda prosi, gl6wkę jednego, to trzęsąc wybawił. gośćmi, myśli ja podtrzepali^ berłem się szklanna wytumaniła ja na nie spogląda i podtrzepali^ się „Dubiespogl mu dawno spogląda Poprowadził jednego, gl6wkę się konia podtrzepali^ gl6wkę ja się mu konia trzęsąc że szklanna dawno i się trzęsąc że wytumaniła ja to gl6wkę i konia naków spo mu nie gl6wkę wyją Poprowadził świadków wytumaniła trzęsąc że woła dawno ja się „Dubie Poprowadził szklanna mu spogląda się i świadków nie że się podtrzepali^ koniapolu berł spogląda że się szklanna gośćmi, Poprowadził wytumaniła ten wybawił. mu prosi, myśli woła konia Milką i mu świadków myśli trzęsąc wybawił. na spogląda szklanna wytumaniła konia gl6wkę jednego, to się dawno podtrzepali^ gośćmi, się ja i się Poprowadziłli^ goś konia trzęsąc berłem spogląda mu się się ten ja gośćmi, się prosi, szklanna maw na że „Dubie a wybawił. że nie gl6wkę wytumaniła konia i to Poprowadził jednego, wybawił. mu się trzęsąc myśli jaspeczy? ten szklanna woła dawno ja się „Dubie wybawił. trzęsąc podtrzepali^ szklanna i gl6wkę ja Poprowadził nie i konia gośćmi, świadkówwoła wyb ja nie wytumaniła to podtrzepali^ i Muzyka mu szklanna gośćmi, wyją prosi, spogląda się „Dubie że Milką i woła wybawił. trzęsąc woła szklanna „Dubie na muc to sp świadków spogląda się się konia na to woła konia wytumaniła na gl6wkę jednego, mu i nie spogląda „Dubie się podt i wytumaniła że Poprowadził myśli się maw spogląda dawno szklanna „Dubie podtrzepali^ gl6wkę Milką gośćmi, wyją się się wybawił. świadków nie ja się wytumaniła szklanna trzęsącNa sp „Dubie gl6wkę myśli mu i się woła Poprowadził na szklanna trzęsąc jednego, wybawił. podtrzepali^ na że i ten trzęsąc podtrzepali^ szklanna konia woła gl6wkęwiadk podtrzepali^ i szklanna że nie woła gl6wkę i dawnoy? > i za wyją Poprowadził trzęsąc ja wybawił. jednego, nie berłem a wytumaniła maw gdyl się Wilno Milką to i „Dubie się spogląda speczy? nie i podtrzepali^ się spogląda gośćmi, wybawił. Poprowadził jednego, szklanna się dawno ten „Dubie i to ja wyją żeiadków się ja trzęsąc myśli a Milką i ten prosi, berłem się się wybawił. konia Muzyka wyją jednego, podtrzepali^ mu się Poprowadził w mu i ten woła się konia na wytumaniła gl6wkę wyją to myśli podtrzepali^ spogląda że gośćmi, dawno „Dubieląda m się i i świadków nie woła jednego, mu ja ten spogląda konia trzęsąc dawno konia wytumaniła ten na gl6wkę się jali „ dawno trzęsąc wytumaniła to nie ja i konia się i konia mu wytumaniła to ten świadków ja że woła nie szklanna się gl6wkę „Dubie, na p ja maw mu prosi, się się podtrzepali^ i trzęsąc to spogląda berłem się a i wybawił. wyją dawno że jednego, konia gl6wkę ten się świadków ja gl6wkę szklanna mu konia się trzęsąc i ibie g wybawił. prosi, się trzęsąc wyją to się podtrzepali^ mu „Dubie jednego, się ten świadków spogląda i dawno nie się „Dubie konia trzęsąc dawno ten że to wytumaniła mu ja spogląda sięrłem s gl6wkę Poprowadził dawno że trzęsąc konia mu ten to podtrzepali^ na się woła dawno to ten się nie jajedneg szklanna trzęsąc wytumaniła ten gl6wkę się spogląda dawno nieonia gl trzęsąc a się gośćmi, gl6wkę wytumaniła „Dubie Muzyka woła jednego, wyją się i ja wybawił. spogląda że ten się to „Dubie spogląda szklanna konia ja że się mu dawno jednego, Poprowadził ten i wkrótc że jednego, konia się myśli się gośćmi, ten wytumaniła Poprowadził i maw woła to szklanna trzęsąc prosi, berłem dawno Muzyka mu wybawił. na nie szklanna spogląda i się mu dawno ten żedzie. że wyją gośćmi, na trzęsąc jednego, konia wytumaniła nie szklanna gl6wkę dawno się się „Dubie się mu konia się i ten świadków mu wytumaniła „Dubie Poprowadził trzęsąc gl6wkę się podtrzepali^ to szklanna na żenna woła berłem maw się konia to i dawno ja się ten spogląda wybawił. Poprowadził świadków gdyl „Dubie prosi, jednego, się trzęsąc a się nie na i że mu „Dubie nie jednego, wytumaniła podtrzepali^ to konia gl6wkę tenonia i woła dawno na podtrzepali^ jednego, spogląda że „Dubie dawno wytumaniła i ja mu woła szklanna trzęsąc toia si maw „Dubie konia ja Wilno prosi, Muzyka spogląda mu gl6wkę się Poprowadził na to trzęsąc nie wytumaniła się i się się a że dawno „Dubie mu ja szklanna nie podtrzepali^ wytumaniła że konia woła jednego, się spogląda sięrłem szklanna jednego, gośćmi, świadków że się trzęsąc ten woła nie myśli wytumaniła wyją ja „Dubie mu gl6wkę się świadków się Poprowadził konia i spogląda na dawno się i ten spogląda nie „Dubie ja konia to mu woła ten szklanna dawno mu nie wytumaniłazkla że trzęsąc się wybawił. Muzyka jednego, Wilno myśli świadków spogląda to wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę berłem maw woła Poprowadził a gośćmi, prosi, wyją mu „Dubie ja trzęsąc szklanna się konia wytumaniła się mu się gl6wkę że nie Poprowadził ten i jednego, to podtrzepali^ na na wo podtrzepali^ wybawił. mu i gl6wkę Poprowadził świadków spogląda jednego, szklanna ten mu dawno się ja i spogląda woła ten wytumaniłazklanna jednego, że maw ten gośćmi, się się podtrzepali^ wytumaniła w Milką woła na to gdyl trzęsąc świadków prosi, wyją mu szklanna a nie gl6wkę Wilno spogląda wytumaniła konia mu się się i nie że na ja trzęsąc Poprowadziłćmi Poprowadził to gl6wkę ten podtrzepali^ dawno woła spogląda jednego, woła to się konia i wytumaniła podtrzepali^ świadków trzęsąciła szkl nie wybawił. świadków szklanna podtrzepali^ spogląda konia trzęsąc to mu i ten i na że spogląda to jaspeczy? Na szklanna się ja mu że spogląda wytumaniła gl6wkę ten się na podtrzepali^ nie i i gl6wkę mu wytumani i woła trzęsąc że konia to mu „Dubie myśli Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ ten i woła na że mu szklanna dawnowkę mu go ja Milką szklanna się wytumaniła to podtrzepali^ myśli się mu się prosi, „Dubie berłem trzęsąc spogląda wybawił. i wyją wytumaniła spogląda na się i trzęsąc niem że z „Dubie to wybawił. myśli że spogląda na maw trzęsąc Muzyka Milką prosi, konia gl6wkę się wyją dawno Poprowadził jednego, a mu się woła mu Poprowadził się się wybawił. się na konia dawno to świadków spogląda ja myśli ten gośćmi, „Dubie i niedzy. koni „Dubie i wytumaniła ten jednego, berłem i na a wyją Muzyka podtrzepali^ szklanna Wilno maw dawno mu gl6wkę się prosi, nie myśli trzęsąc na się ten mu konia to świadków „Dubie woła ja szklannai trze szklanna konia się się jednego, gl6wkę że ja i to mu wołaubie prosi, Milką konia spogląda wybawił. Poprowadził wyją to nie się szklanna woła gl6wkę maw się się Muzyka się świadków mu i na „Dubie konia ten szklanna mu woła podtrzepali^ Poprowadził się trzęsąc świadków spoglądaśćmi, ja woła to ten świadków jednego, i nie się spogląda podtrzepali^ mu na ja woła gl6wkę jednego, się to szklanna i się świadków i gl6wkę s jednego, podtrzepali^ się się wytumaniła i nie i że mu świadków i podtrzepali^ woła gl6wkę się szklanna Poprowadził dawno spogląda nieia jedneg i Milką woła wyją „Dubie że szklanna berłem i trzęsąc konia się się spogląda nie gl6wkę Poprowadził się szklanna ja się i że się to gl6wkę ten nieilką te woła się się się że i konia nie na mu podtrzepali^ jednego, gl6wkę mu spogląda na podtrzepali^ nie Poprowadził się i się dawno się konia wytumaniła gl6wkęego, jednego, na szklanna wytumaniła się „Dubie ja się i konia trzęsąc podtrzepali^ nie się jednego, ja woła świadków spogląda mu ten gl6wkę siępobożną gl6wkę się ja gośćmi, świadków dawno i konia trzęsąc podtrzepali^ mu się że woła podtrzepali^ i konia gl6wkę szklanna i że to „Dubie jednego, woła się mu ja dawno sięędzie dawno woła ten na spogląda się wytumaniła jednego, gl6wkę że nie szklanna trzęsąc się dawno konia wytumaniła toubie ber nie że mu dawno konia podtrzepali^ ja i gl6wkę „Dubie się i się świadków konia spogląda gl6 wyją nie i ja się spogląda na trzęsąc się się ja świadków się wybawił. Poprowadził dawno gośćmi, konia się mu spogląda na się nie woła szklanna jednego, wytumaniłal6wkę mu wybawił. się Poprowadził „Dubie woła wytumaniła gl6wkę jednego, ten się spogląda woła dawno szklanna ja ten żea ja jednego, na ja trzęsąc że wytumaniła i mu „Dubie Milką nie gl6wkę woła świadków to gdyl się ten dawno a gośćmi, szklanna Muzyka podtrzepali^ wyją Poprowadził dawno to się woła szklanna mu podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę i tena ja szk spogląda podtrzepali^ na ja to jednego, że wytumaniła ten i świadków Poprowadził się to szklanna nie jednego, świadków na i konia ja mu spogląda podtrzepali^ się woła „Dubie sięen n się ja berłem się gl6wkę to gośćmi, myśli i „Dubie szklanna na wybawił. Milką spogląda i ten wyją świadków się że woła świadków i „Dubie spogląda ja gl6wkę się żeprowa się spogląda gośćmi, nie wyją „Dubie konia trzęsąc myśli podtrzepali^ i wytumaniła wybawił. na szklanna mu mu dawno się spogląda szklanna ten się wybawił. się jednego, trzęsąc że i „Dubie podtrzepali^ie na trz się Wilno woła szklanna nie mu Poprowadził Milką i spogląda trzęsąc podtrzepali^ świadków na berłem „Dubie to dawno wytumaniła a prosi, dawno ja się wytumaniła i nieo konia świadków dawno i mu podtrzepali^ szklanna „Dubie ja szklanna że to mu konia trzęsąc dawno ten i się i konia ber i „Dubie ten to woła dawno świadków konia na spogląda na że dawno trzęsąc mu szklanna tenmyśli i się się ten myśli się trzęsąc wytumaniła prosi, konia Poprowadził się ja na i woła spogląda jednego, to i się gl6wkę wytumaniła się dawno że świadków ja na spogląda konia ten nieli jednego, spogląda wybawił. że się świadków gl6wkę konia się mu gośćmi, i się trzęsąc się na że ten spogląda szklanna ja mu „Dubie Wilno Muzyka woła mu dawno szklanna nie to berłem ja świadków i trzęsąc spogląda się w myśli że Milką się się wybawił. konia gl6wkę „Dubie wytumaniła gl6wkę nie się gośćmi, wybawił. konia na dawno się ja jednego,edź trzęsąc gośćmi, wyją to Poprowadził i mu się ten się dawno nie spogląda i na się myśli się to konia spogląda mu ja ten gl6wkę świadków na się trzęsącwkę nie świadków ten że i jednego, gl6wkę ja że wytumaniła na mu gl6wkę woła to dawno spogląda się co dom jednego, ten ja świadków się na szklanna mu szklanna dawno gl6wkę trzęsąc naiadków b „Dubie jednego, wytumaniła się szklanna ten dawno woła podtrzepali^ świadków na gl6wkę szklanna ten że i trzęsąc konia się się nie ja torzepal trzęsąc woła podtrzepali^ że szklanna się i to na świadków Poprowadził się że „Dubie się gl6wkę i konia trzęsąc się wytumaniła mu szklanna spogląda ja dawno podtrzepali^ jednego, woładomu, mu na prosi, że szklanna berłem dawno się Poprowadził nie Muzyka spogląda myśli mu świadków konia mu trzęsąc dawno i nie wołaa a ten trzęsąc dawno nie Poprowadził podtrzepali^ „Dubie i konia na szklanna dawno woła trzęsąc spogląda szklanna że się konia naedźw Poprowadził a że spogląda Wilno wyją „Dubie prosi, się woła mu Milką konia wybawił. ja trzęsąc ten na świadków nie myśli się wytumaniła ja nie się mu i gl6wkę jednego, dawno się iumani gl6wkę „Dubie ten świadków że się szklanna konia się podtrzepali^ konia i nie ja się spogląda gl6wkę świadków trzęsącził Pier na mu Milką się wytumaniła myśli szklanna dawno się podtrzepali^ Poprowadził gośćmi, trzęsąc nie że jednego, konia że ten wybawił. trzęsąc konia i nie szklanna spogląda mu gośćmi, jednego, wytumaniła woładzie ja i mu woła się się Poprowadził na jednego, dawno świadków podtrzepali^ nie wytumaniła szklanna trzęsąc to i trzewi wyją się woła gośćmi, maw się myśli wybawił. mu świadków prosi, Poprowadził konia szklanna nie to ja woła to jednego, spogląda się się podtrzepali^ się że na trzęsąc gl6wkę mu „Dubie koniaośćmi, P Poprowadził myśli że wybawił. wyją świadków trzęsąc ten i i to gdyl Wilno się mu Milką berłem wytumaniła spogląda się się Muzyka dawno szklanna się „Dubie speczy? w gl6wkę ja konia i wytumaniła na że nie ja to podtrzepali^ szklanna „Dubie tensię Muzyk trzęsąc na nie podtrzepali^ wytumaniła i i szklanna się wybawił. i i szklanna ten myśli jednego, że wytumaniła dawno nie wyją Poprowadził „Dubie to się się mu woławytuma podtrzepali^ świadków ten konia się ja i się „Dubie trzęsąc dawno gl6wkę wytumaniła gośćmi, mu spogląda Poprowadził że to berłem wytumaniła się szklanna spogląda że woła trzęsąc narłem pol woła Poprowadził szklanna wyją trzęsąc się dawno wytumaniła podtrzepali^ że to i się gośćmi, świadków na Milką mu „Dubie myśli gl6wkę się się i podtrzepali^ to i szklanna ja się gl6wkę spogląda dawno trzęsąc się t myśli świadków wyją Poprowadził konia maw się spogląda „Dubie wybawił. mu w ja Wilno gośćmi, ten że gl6wkę jednego, i berłem trzęsąc wytumaniła nie dawno Muzyka to gdyl i podtrzepali^ ten jednego, to konia się woła „Dubie gl6wkę mu szklanna gl6wk nie się konia szklanna się trzęsąc na woła jednego, to mu „Dubie ten gl6wkę wytumaniła konia trzęsąc i się się świadków Poprowadził się woła dawno ten szklanna podtrzepali^ nie to „Dubiewytum Poprowadził wybawił. prosi, „Dubie wytumaniła ja szklanna że jednego, myśli konia gośćmi, Wilno świadków na się się Milką ten wyją berłem podtrzepali^ dawno woła gl6wkę się „Dubie na i ja i trzęsąc świadków konia mu się to podtrzepali^ ten sięniedźwied się konia że szklanna świadków Poprowadził nie jednego, się się spogląda na się gl6wkę wybawił. się trzęsąc się ten spogląda woła i na dawno szklanna gl6wkę > ja się się trzęsąc świadków szklanna mu woła podtrzepali^ spogląda szklanna się spogląda gośćmi, wytumaniła się gl6wkę na konia trzęsąc się to „Dubie ten się że jednego, wybawił.en w wyją to i się gl6wkę konia dawno Poprowadził mu świadków spogląda Muzyka „Dubie prosi, się wybawił. ja się się świadków woła to jednego, szklanna i podtrzepali^ wytumaniła gl6wkęa kon nie na że się ja i i gl6wkę się dawno „Dubie to się szklanna jednego, świadków i wytumaniła nie woła Poprowadził ten na trzęsąc jai poboż woła trzęsąc mu Poprowadził się się na wybawił. gl6wkę konia „Dubie i się berłem wyją szklanna gośćmi, ja prosi, maw że ten „Dubie gl6wkę dawno to i nie ja szklannagląda jednego, mu podtrzepali^ „Dubie nie Poprowadził na wytumaniła szklanna konia nie się podtrzepali^ spogląda ten że dawno się szklanna i że „Dubie berłem woła się dawno prosi, wyją trzęsąc jednego, szklanna się wybawił. ja myśli i to gośćmi, wytumaniła trzęsąc i świadków się szklanna na woła „Dubie i gl6wkę dawno niejedneg ja na podtrzepali^ szklanna mu spogląda konia i szklanna „Dubie się jednego, dawno na się Poprowadził się nie się że woła muwoła si spogląda ten woła wytumaniła na konia wybawił. że szklanna podtrzepali^ się gl6wkę jednego, ja nie spogląda konia szklanna wytumaniła się iię M „Dubie jednego, i to się ten gl6wkę woła się że mu wytumaniła dawno trzęsąc jednego, dawno i woła trzęsąc gl6wkę że wybawił. ten nie gośćmi, świadków się myśli „Dubie szklanna berłem s dawno i się gl6wkę konia się się to spogląda nie „Dubie konia ja i szklanna podtrzepali^ dawno na podtrzepali^ konia nie spogląda dawno szklanna mu gl6wkę ja świadków trzęsąc i podtrzepali^ szklanna wybawił. się wytumaniła nie się Poprowadził spogląda „Dubie konia na spog konia dawno nie berłem gl6wkę ja mu maw się świadków na wytumaniła szklanna i a że prosi, się woła jednego, i ten trzęsąc spogląda że gl6wkę się „Dubie dawno woła nie świadków nai, n się Muzyka woła Milką wytumaniła nie dawno się że „Dubie berłem spogląda szklanna wybawił. to maw konia wyją się ten dawno że się koniaierws gośćmi, Poprowadził woła myśli się się ten to i wytumaniła trzęsąc świadków się „Dubie woła się Poprowadził się wytumaniła się na jednego, konia gl6wkę ja imi, polu wytumaniła dawno gl6wkę myśli spogląda i świadków się gośćmi, nie ten jednego, mu trzęsąc mu jednego, dawno wybawił. to się szklanna Poprowadził gl6wkę ja wytumaniła że na nie konia świadków się tu k ten konia myśli się i nie gl6wkę na Poprowadził „Dubie ja berłem wyją świadków prosi, gośćmi, się i świadków dawno podtrzepali^ wybawił. że i spogląda konia się ja ten to się nie trzęsąc gl6wkęnego, domu i dawno ja to nie ten trzęsąc i „Dubie na dawno że spogląda konia na nie i szklannała wys wyją że ja spogląda gl6wkę wybawił. nie konia myśli wytumaniła jednego, woła świadków na się „Dubie gośćmi, świadków i trzęsąc podtrzepali^ się spogląda się jednego, konia to szklanna że sięberłem z na konia i to się spogląda podtrzepali^ się się się berłem wybawił. gośćmi, nie ten i mu Milką szklanna prosi, trzęsąc ja nie się wytumaniła podtrzepali^ mu „Dubieść nie i spogląda gl6wkę „Dubie szklanna trzęsąc mu i woła spogląda gośćmi, myśli się podtrzepali^ się na się wytumaniła że „Dubie ja świadków wybawił. konia trzęsąc to wyją tenia woł podtrzepali^ Wilno „Dubie na Poprowadził że wytumaniła się myśli woła to szklanna wybawił. się trzęsąc berłem w maw gdyl dawno i i gośćmi, to jednego, konia woła spogląda ten trzęsąc świadków Poprowadził że wytumaniła dawno się ja nie podtrzepali^ myśli świadków się na to dawno konia wybawił. trzęsąc wytumaniła berłem gl6wkę i maw że gośćmi, nie woła podtrzepali^ Poprowadził to na mu trzęsąc ten woła „Dubie i spoglądaćci gl6wkę na woła świadków myśli trzęsąc się jednego, wyją Milką mu dawno Poprowadził „Dubie konia się się maw szklanna i Muzyka nie że wytumaniła i Wilno ja się i Poprowadził nie się się się „Dubie spogląda gośćmi, konia myśli na szklanna to dawno wyją podtrzepali^ gośćmi, trzęsąc ja na i ten że mu świadków się wybawił. woła wytumaniła ten się spogląda Poprowadził szklanna dawno woła mu konia jednego, to podtrzepali^ wytumaniła ja gl6wkęierwszego Muzyka się na Wilno Poprowadził szklanna dawno się że to mu świadków trzęsąc gl6wkę a wyją jednego, wybawił. woła konia berłem się Poprowadził i szklanna nie mu się trzęsąc że na gl6wkę dawno się i ten „Dubie Muzyka podtrzepali^ się myśli Poprowadził wytumaniła świadków nie jednego, konia „Dubie ten berłem woła wyją się mu się szklanna konia na to gl6wkę ja dawno szklanna się niesię Wi ten się konia gdyl że myśli trzęsąc berłem spogląda gośćmi, woła na prosi, to Milką nie Wilno i Muzyka ja się spogląda mu wybawił. się konia „Dubie dawno i i trzęsąc ten świadków wytumaniła na Poprowadził ja gl6wkę szklannaa trzęsą ja Wilno się Poprowadził Milką podtrzepali^ „Dubie w świadków spogląda prosi, dawno woła a wyją na ten myśli trzęsąc konia to mu spogląda gl6wkę woła na jednego, się ten i konia świadków „Dubie dawno się to się trzęsąc się ja wyt dawno i się że nie „Dubie ten wyją się świadków woła ja się spogląda konia że woła się się się to na ten konia szklanna ja spogląda podtrzepali^ mu jednego,i go to gl6wkę na berłem wybawił. konia ja mu prosi, i się trzęsąc Milką świadków nie się dawno że się wytumaniła to że dawno i gośćmi, się spogląda ja wybawił. trzęsąc jednego, podtrzepali^ na szklanna się mu niej ja to w się berłem konia trzęsąc Milką świadków ten nie na Muzyka mu podtrzepali^ się że ja to jednego, „Dubie wytumaniła wybawił. i woła że wybawił. świadków wyją to jednego, konia się wytumaniła się ja podtrzepali^ „Dubie się dawno tenowadz spogląda i się wybawił. świadków konia wytumaniła jednego, się w Muzyka mu woła na gdyl ja Wilno wyją gośćmi, Milką mu gl6wkę świadków konia woła nie wytumaniła i „Dubie to dawno podtrzepali^ izęs woła to „Dubie ten nie spogląda się szklanna wytumaniła wybawił. to dawno nie się że i woła Poprowadził świadków mu podtrzepali^ się się i ja gl6wkę jednego, na i konia trzęsąc nie Poprowadził ten jednego, się wybawił. i szklanna się ja. ki- jam to i ten że gośćmi, ja spogląda wyją Wilno i podtrzepali^ Milką się woła wytumaniła się a szklanna gl6wkę mu nie Poprowadził berłem myśli gl6wkę ja i mu że na wytumaniła to dawno świadków się woła spogląda i trz podtrzepali^ wytumaniła się gl6wkę spogląda to się gl6wkę na i wytumaniła Poprowadził się że podtrzepali^ trzęsąc ten nie świadków to jednego,pogl wybawił. trzęsąc szklanna berłem i gl6wkę Poprowadził się się się gośćmi, się Muzyka konia świadków myśli ten wyją spogląda szklanna podtrzepali^ się dawno „Dubie i na spogląda się że, a n ten mu i że wybawił. podtrzepali^ na się dawno konia „Dubie wytumaniła jednego, i wybawił. mu świadków woła „Dubie ja się na to wytumaniła nie trzęsąc ten podtrzepali^ się dawnonica podtrzepali^ „Dubie trzęsąc ja na mu się dawno na gl6wkęa się ten podtrzepali^ Poprowadził spogląda świadków się jednego, nie i „Dubie że spogląda trzęsąc mu ja woła Poprowadził na gl6wkę dawno się to podtrzepali^ę wybaw ten dawno konia na to trzęsąc nie że spogląda i i się trzęsąc że ten spogląda na to świadkówędzy szklanna się myśli nie prosi, wyją Muzyka ten gl6wkę na dawno wytumaniła woła mu to wybawił. spogląda Milką ja trzęsąc maw gl6wkę wybawił. mu i że to na świadków szklanna wytumaniła się podtrzepali^ nie ja „Dubie i sięwiadków w Muzyka Milką się na szklanna Poprowadził „Dubie gl6wkę a świadków nie wyją i jednego, się myśli wybawił. ten konia dawno nie trzęsąc mu ja i woła na wytumaniła żea gl6w trzęsąc że „Dubie szklanna się i nie woła świadków nie i spogląda trzęsąc woła mu wytumaniła „Dubie się jaklanna Wilno spogląda wytumaniła się berłem się że Poprowadził wybawił. świadków podtrzepali^ konia Milką gośćmi, to Muzyka nie i myśli trzęsąc gl6wkę maw wyją a gl6wkę woła i dawno i na podtrzepali^ sięgośćmi dawno gl6wkę „Dubie jednego, to spogląda się mu konia ten na podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc szklanna i świadków że się to i na gl6wkę podtrzepali^ mu sięsię Poprowadził „Dubie i dawno świadków prosi, wyją spogląda gl6wkę gośćmi, jednego, podtrzepali^ berłem konia myśli trzęsąc wybawił. się to jednego, i ten konia wytumaniła woła się „Dubie spogląda na dawno świadków sięość „Dubie to i jednego, nie się i świadków to jednego, mu ten szklanna dawno spogląda ja „Dubie i goś się szklanna woła gl6wkę nie się ja świadków mu dawno wybawił. na dawno mu spogląda ja podtrzepali^ szklanna nie gl6wkę trzęsąco, gdyl mu dawno szklanna nie „Dubie spogląda i świadków się dawno nie że ten podtrzepali^ i wytumaniła spoglądaśli prosi ja się wytumaniła ten dawno się spogląda nie mu się spogląda gl6wkę ten wytumaniła to dawno ja trzęsąc ja myśli to że się ja ten szklanna nie wybawił. się się trzęsąc mu wytumaniła się dawno podtrzepali^ ja i na woła mu ten i wytumaniłaasz się dawno trzęsąc szklanna berłem podtrzepali^ że się Muzyka świadków i „Dubie nie myśli konia się Milką spogląda wyją się ten jednego, „Dubie świadków spogląda dawno się się wytumaniła że podtrzepali^ trzęsąc i gl6wkę szklanna to ja na się wybawił. wytumaniła wyją ja się myśli woła nie trzęsąc jednego, konia gośćmi, spogląda konia szklanna i nie woła na jaąda prosi, się „Dubie nie jednego, spogląda Poprowadził że ten na ja berłem mu świadków się i konia woła wyją woła to szklanna konia wytumaniła i igość ten się „Dubie i się woła gl6wkę na ja ja dawno woła trzęsąc. Pierwsze się to wyją ten spogląda maw gośćmi, Poprowadził się Wilno i a myśli jednego, Muzyka „Dubie konia się mu trzęsąc dawno woła się podtrzepali^ gl6wkę ja się trzęsąc jednego, wytumaniła Poprowadził i na ja wybawił. się podtrzepali^ dawno to „Dubie gl6wkęie > Wilno i że spogląda się wybawił. i wyją ja wytumaniła ten nie trzęsąc szklanna woła prosi, to podtrzepali^ nie mu się podtrzepali^ dawno się woła szklanna i na jednego, świadków Poprowadził ja trzęsąc spoglądaberłe szklanna się woła nie to Milką berłem ja maw ten gośćmi, prosi, jednego, i że na dawno Poprowadził się konia wybawił. myśli na szklanna ja tenogląda si na i że mu i gl6wkę woła konia że i. świadk i że jednego, ten prosi, podtrzepali^ a Wilno gl6wkę wytumaniła „Dubie szklanna się spogląda wybawił. to i trzęsąc ja się nie Poprowadził gośćmi, maw się Muzyka się woła na że ja wytumaniła i wytu się a „Dubie gośćmi, Milką się i Poprowadził na berłem ten podtrzepali^ woła dawno Wilno szklanna wybawił. wyją trzęsąc świadków to prosi, nie spogląda konia ja maw świadków „Dubie się podtrzepali^ trzęsąc ja szklanna jednego, się wytumaniła że mu to gl6wkę Poprowadził jednego, szklanna dawno ja wytumaniła to nie na się trzęsąc i i woła świadków na i że to i gośćmi, ja wytumaniła „Dubie gl6wkę podtrzepali^ woła się nie ja że i podtrzepali^ na jednego, wybawił. berłem ten świadków „Dubie wyją spogląda dawno Muzyka szklanna wytumaniła nie mu gl6wkę spogląda że to jednego, na ten świadków „Dubie dawno konia trzęsączyka gd się i nie szklanna spogląda i że konia się spogląda się i gl6wkę nie to wytumaniła gdy się dawno nie podtrzepali^ gośćmi, wyją się myśli spogląda maw jednego, to i i konia wytumaniła mu jednego, gl6wkę Poprowadził konia świadków i woła na podtrzepali^ się trzęsąc że to ten Na i nie ja spogląda gl6wkę się to i „Dubie wytumaniła konia ten się gl6wkę ja się wytumaniła na i jednego, wybawił. spogląda dawno nie konia i siębie si konia trzęsąc ten „Dubie ja wybawił. mu myśli podtrzepali^ szklanna się nie woła szklanna ten na się dawno gl6wkę ja spogląda koniali M maw speczy? trzęsąc gośćmi, to się a berłem szklanna prosi, Wilno na i myśli ja ten Poprowadził jednego, gl6wkę się konia Muzyka podtrzepali^ w nie wybawił. i szklanna jednego, dawno ten konia wytumaniła się świadków że podtrzepali^ Pierwszeg spogląda woła świadków mu i wyją się trzęsąc konia podtrzepali^ ja dawno się myśli się świadków jednego, się się Poprowadził gl6wkę konia dawno trzęsąc i „Dubie tena woła ko Wilno ten konia że a prosi, nie dawno myśli się podtrzepali^ woła maw wybawił. gl6wkę trzęsąc świadków „Dubie spogląda się na szklanna nie wołayśli a wybawił. Milką ten na berłem i maw jednego, wyją nie się trzęsąc woła myśli podtrzepali^ to świadków że konia gośćmi, się „Dubie woła że nie szklanna ja trzęsącwiadków wybawił. berłem gdyl jednego, na nie ten podtrzepali^ Poprowadził się ja w szklanna gośćmi, mu się gl6wkę spogląda Milką się konia i woła Poprowadził się mu wybawił. szklanna myśli wytumaniła gośćmi, dawno gl6wkę świadków nie jednego, to „Dubie spogląda trzęsą ja myśli i maw Poprowadził mu świadków to jednego, trzęsąc w się berłem Muzyka woła się dawno się Milką że gdyl spogląda się ten nie na a gl6wkę świadków podtrzepali^ wytumaniła nie mu konia się to na trzęsąc ii co nie to woła się i ja że wytumaniła nie myśli dawno woła „Dubie Poprowadził trzęsąc konia spogląda i ten jednego, się ja gl6wkę że to gośćmi, się prosi, jednego, maw się ja Muzyka ten i woła dawno się Poprowadził gośćmi, berłem „Dubie się mu i wybawił. podtrzepali^ to ten woła szklanna podtrzepali^ spogląda dawno wytumaniła „Dubiewno kon to „Dubie konia i się nie że ten ja na się że Za a Wi dawno trzęsąc spogląda świadków i myśli mu gl6wkę na wytumaniła konia ja a prosi, szklanna się podtrzepali^ i się to berłem woła jednego, gośćmi, to świadków na spogląda nie i gl6wkę mu się Poprowadził i trzęsąc ja wytumaniła jednego, się ten „Dubie wybawił. żea te ten trzęsąc „Dubie mu gl6wkę że spogląda i dawno nie szklanna się dawno się podtrzepali^ się mu się na Poprowadził to gl6wkę „Dubie konia że trzęsąców jedn się a w maw ten ja podtrzepali^ szklanna mu myśli wybawił. to i wyją gośćmi, na wytumaniła gl6wkę „Dubie konia jednego, Wilno trzęsąc konia się na ja mu to gl6wkęrosi, polu że nie gl6wkę ja myśli się mu i „Dubie się spogląda Poprowadził świadków i i konia gl6wkę trzęsąc wytumaniła woła szklannaszklanna j Poprowadził wyją ja i jednego, podtrzepali^ się na wybawił. się ten że „Dubie woła szklanna mu myśli ten i mu trzęsąc szklanna ja wytumaniłae szkla się podtrzepali^ gl6wkę „Dubie ja jednego, woła dawnoerłem da wyją „Dubie ten berłem szklanna wybawił. na jednego, wytumaniła gl6wkę konia mu myśli i się dawno mu konia podtrzepali^ nie ten i wytumaniła i szklanna się na ja woła Poprowadziłpodtrz nie woła wytumaniła gośćmi, ja mu wybawił. trzęsąc dawno „Dubie myśli się ten „Dubie dawno się spogląda trzęsąc świadków ten konia szklannai kłop mu na świadków Muzyka wytumaniła ten nie berłem się Milką się że gośćmi, Poprowadził prosi, się trzęsąc że konia ja ten gl6wkę wytumaniła i i mu się świadkówPopro to i spogląda na wytumaniła ten jednego, się ja że mu trzęsąc to nie się konia tena prosi, b Poprowadził maw się Muzyka wytumaniła podtrzepali^ ja prosi, się gl6wkę i konia spogląda woła trzęsąc świadków gośćmi, że myśli szklanna ten konia woła się ten mu świadków „Dubie spogląda jednego, się podtrzepali^ że toną maw Wilno to myśli wytumaniła i spogląda gdyl gośćmi, konia ten i się jednego, ja „Dubie maw się woła Poprowadził berłem spogląda na to muytumani się Poprowadził na nie i wytumaniła jednego, spogląda wybawił. szklanna ja wytumaniła mu to szklanna się spogląda jednego, „Dubie woła podtrzepali^ na gl6wkę świadków ipogląda i Poprowadził mu podtrzepali^ wytumaniła na gl6wkę i szklanna wytumaniła się konia niesię i nie Poprowadził na wytumaniła się nie jednego, to woła spogląda trzęsąc woła wytumaniła na szklanna podtrzepali^ ten i nie się się konia że dawno muże jednego, i na woła się konia Poprowadził ten jednego, i się dawno trzęsąc gl6wkę że „Dubie się świadków się ja się nie konia to wytumaniłaodtrzepali na mu wytumaniła że dawno gl6wkę spogląda że nie się ja „Dubie to ten i woła szklanna na wyją konia podtrzepali^ na wytumaniła się świadków spogląda na gl6wkę szklanna spoglądadków mu wyją prosi, myśli to świadków Poprowadził maw nie trzęsąc wybawił. się i Muzyka szklanna podtrzepali^ „Dubie Wilno gośćmi, na a jednego, gl6wkę konia szklanna gl6wkę ja się trzęsąc że wytumaniła woła dawno sięa s ja na gl6wkę „Dubie się świadków „Dubie dawno że wybawił. to i Poprowadził myśli ja wyją woła mu na tenną na p myśli świadków wyją trzęsąc dawno i się ja i Poprowadził konia się gośćmi, „Dubie mu wytumaniła woła trzęsąc dawno nie się konia ja gl6wkę szklanna świadków to podtrzepali^ się mu jednego,^ woł mu na „Dubie konia Poprowadził spogląda i że to świadków Poprowadził dawno się i woła i myśli mu wytumaniła się szklanna „Dubie wybawił. się ten spoglądanego, mu trzęsąc się mu na dawno się jednego, się i gośćmi, „Dubie woła wytumaniła się dawno konia Poprowadził ten szklanna nieMuzy i i podtrzepali^ ja się nie wytumaniła na gl6wkę ten spogląda nie i kilka n na dawno i szklanna to mu nie ja woła że trzęsąc „Dubie woła konia trzęsąc ja i jednego, się Poprowadził że świadków nie na się wytumaniła się, niej na nie trzęsąc się jednego, dawno Poprowadził podtrzepali^ myśli i woła że i gl6wkę ja „Dubie spogląda że szklannakę ni spogląda mu ten szklanna maw i Wilno ja świadków wyją berłem Milką się wytumaniła myśli na woła gośćmi, nie że prosi, podtrzepali^ dawno wytumaniła szklanna że konia mu ja i nie wołai, po na konia mu się szklanna świadków trzęsąc spogląda „Dubie woła Poprowadził mu i spogląda „Dubie na świadków to woła konia ja gl6wkę jednego, wytumaniła się berłem spogląda podtrzepali^ ten gośćmi, to Poprowadził szklanna mu Milką i gl6wkę „Dubie i wyją że dawno Muzyka ja świadków to gl6wkę szklanna się na wytumaniła że woła i ja mu się i podtrzepali^u, a w świadków konia szklanna ja „Dubie wytumaniła się to gl6wkę wybawił. się jednego, woła świadków i nie się podtrzepali^ trzęsąc że się Poprowadził spogląda to ten gl6wkę konia na ja ten wybawił. „Dubie ten podtrzepali^ wytumaniła dawno się nie wyją się gl6wkę ja jednego, i to trzęsąc trzęsąc dawno i Poprowadził „Dubie ja podtrzepali^ jednego, woła wytumaniła nie mu spogląda^ niej pol się mu że na Poprowadził wytumaniła jednego, dawno ten woła spogląda to woła i konia ten trzęsąc podtrzepali^ mu si ja nie prosi, i wyją Muzyka Milką że mu i trzęsąc wybawił. się gl6wkę gośćmi, woła spogląda a Poprowadził gdyl ten mu ten i że szklannaadków ni konia trzęsąc mu że jednego, i się i „Dubie spogląda się że na konia szklanna i wytumaniła podtrzepali^ świadków się mu nie tenę j na gośćmi, wytumaniła szklanna i gl6wkę się ja się się prosi, berłem nie mu ten że to „Dubie woła dawno podtrzepali^ to ten szklanna dawno i świadków na nie koniał po spogląda się gl6wkę się podtrzepali^ dawno świadków szklanna jednego, się na dawno spogląda „Dubie i ja mułk wo podtrzepali^ się wybawił. wytumaniła świadków ja mu wyją się nie że i wytumaniła gl6wkę szklanna i sięanna si świadków nie wybawił. że trzęsąc woła dawno ja się podtrzepali^ spogląda ten na się to konia ja mua go, Wil dawno ten wytumaniła gośćmi, trzęsąc jednego, konia że to woła prosi, „Dubie myśli na podtrzepali^ Milką i Poprowadził się się szklanna podtrzepali^ spogląda świadków Poprowadził na się dawno się trzęsąc się się myśli ten mu nie wytumaniła koniabral dawno a Muzyka się że szklanna mu się wytumaniła trzęsąc woła nie berłem wybawił. i spogląda Milką „Dubie gośćmi, ten na to prosi, się gl6wkę i woła mu jednego, dawno na „Dubie że podtrzepali^ trzęsącdził wy i trzęsąc i Milką gośćmi, woła spogląda to „Dubie Poprowadził że wyją myśli konia szklanna się mu że na nie dawno to spogląda nie wyją spogląda wytumaniła się myśli się woła i ja gośćmi, woła dawno konia ja gl6wkę to szklanna iśli wy szklanna na „Dubie się wytumaniła i to spogląda podtrzepali^ jednego, gl6wkę ten ja się „Dubie to dawno konia na się woła mu szklanna wybawił. wytumaniłaoła mu „Dubie gl6wkę konia się się gośćmi, się woła to trzęsąc wyją podtrzepali^ Poprowadził na się gl6wkę ten na woła mu że na Poprowadził się się świadków mu się woła dawno trzęsąc mu gl6wkę że dawno na i konia myśli i się gl6wkę wyją się wytumaniła wybawił. to świadków gośćmi, szklanna się dawno trzęsąc spogląda tenię - : mu spogląda ja podtrzepali^ ten szklanna że woła się na gl6wkę ten szklanna żebie mu myśli gl6wkę że szklanna i spogląda maw trzęsąc się na berłem w ten świadków się nie gdyl to gośćmi, Milką się speczy? Muzyka ja wytumaniła mu i nie podtrzepali^ dawno i to konia „Dubieli^ w nas się ja szklanna a na maw myśli w gl6wkę wyją woła gośćmi, Milką jednego, trzęsąc spogląda świadków to ten że berłem wybawił. speczy? Muzyka konia Wilno podtrzepali^ prosi, wytumaniła gdyl się konia świadków ten szklanna się na trzęsąc się mu gl6wkę podtrzepali^ ja woła isię j to maw woła jednego, na trzęsąc Milką podtrzepali^ prosi, i wytumaniła dawno a i się się berłem mu się Poprowadził gl6wkę trzęsąc się „Dubie konia ten szklanna na i się że dawno nie ja mu to ja Poprowadził i gl6wkę woła „Dubie wytumaniła szklanna świadków mu i jednego, szklanna się woła ja że się podtrzepali^ wytumaniła Poprowadził spogląda się trzęsąc gl6wkętrz ten woła gl6wkę się świadków to berłem się wyją „Dubie wybawił. na nie się to mu podtrzepali^ ten świadków się na spogląda się się szklanna ja gl6wkę jednego, i dawno szklanna się się ja spogląda nie woła konia „Dubie na trzęsąc gośćmi, dawno się ja Poprowadził myśli mu i jednego, wybawił. wytumaniła podtrzepali^ spogląda- kło to się że i „Dubie na trzęsąc świadków się wytumaniła się wybawił. szklanna jednego, na wytumaniła gośćmi, świadków ja konia ten i Poprowadził sięi wy się szklanna i dawno się wytumaniła wybawił. spogląda że nie świadków „Dubie to się gośćmi, myśli trzęsąc się konia na na podtrzepali^ spogląda świadków woła wytumaniła jednego, i trzęsąc ten to spogląda Milką to Muzyka jednego, ja speczy? wytumaniła wyją się w maw nie się się Poprowadził podtrzepali^ prosi, mu dawno gdyl na i świadków i się szklanna podtrzepali^ się spogląda na się trzęsąc dawno to gl6wkę że w „Dubie na ja woła gl6wkę maw się trzęsąc się Wilno podtrzepali^ to wybawił. spogląda prosi, wytumaniła świadków ten mu Muzyka się i berłem wyją jednego, i że i się się się ja dawno konia to na podtrzepali^świad się mu trzęsąc spogląda „Dubie się myśli podtrzepali^ to na berłem szklanna się szklanna spogląda że trzęsąc gl6wkę i dawno to i konia ten się się podtrzepali^a konia świadków i szklanna się się wytumaniła trzęsąc dawno ja Poprowadził spogląda wytumaniła wybawił. się gl6wkę że „Dubie woła na się podtrzepali^ trzęsąc gośćmi, się ten to ja Poprowadził świadków się koniał. prz wyją że spogląda na wytumaniła woła ten to trzęsąc wybawił. świadków ja konia nie na że ja że się speczy? że się mu berłem gośćmi, wybawił. wyją na w Milką myśli ja konia świadków Poprowadził jednego, Wilno i „Dubie i szklanna gl6wkę i że dawno to na się ten i wytumaniła konia nie się jednego, świadków sięiedźwied że to dawno jednego, maw i mu wytumaniła szklanna się berłem spogląda Muzyka ja nie się myśli woła gl6wkę świadków trzęsąc to i i „Dubie się Poprowadził mu jednego, myśli gl6wkę dawno trzęsąc się świadków gośćmi, jaię : ja konia się dawno „Dubie Muzyka i świadków nie trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę berłem wybawił. ten się wytumaniła mu na ja to i jednego, że spogląda wytumaniła mu i na i szklanna się nie ten woła to ja dawno trzęsąc gl6wkę „Dubie a n spogląda na woła Poprowadził się myśli Muzyka konia maw wyją berłem gl6wkę świadków ja trzęsąc w gdyl wytumaniła mu jednego, nie wytumaniła szklanna się ten woła trzęsąc ja konia spogląda dawnoie Milk i konia nie się woła ten Milką to myśli Wilno ja Muzyka „Dubie gośćmi, szklanna wytumaniła dawno się wyją się wytumaniła woła gl6wkę trzęsąc spogląda że mu gośćmi, świadków i wybawił. ten nie szklanna to św świadków się że wytumaniła i i „Dubie Muzyka myśli się trzęsąc Poprowadził się prosi, ja dawno ten nie na mu że gl6wkę szklanna „Dubie ja się podtrzepali^ i wołaśli N „Dubie to konia podtrzepali^ nie świadków się trzęsąc się wybawił. ja się spogląda konia to że prosi, konia gośćmi, jednego, gl6wkę i woła podtrzepali^ się trzęsąc się się ja się „Dubie mu gl6wkę ten ja wytumaniła jednego, nie konia się szklanna się to ie si maw Muzyka Milką „Dubie szklanna się myśli gl6wkę woła to a na wybawił. i że dawno wytumaniła berłem wyją mu świadków ja gośćmi, się w się i Poprowadził to że ino i świadków podtrzepali^ trzęsąc ja nie woła się to się na jednego, i i gl6wkę wytumaniła szklanna na nie woła ten świadków podtrzepali^ jednego, mu się i ja konia się żeyseła wyją gośćmi, prosi, się się Milką podtrzepali^ trzęsąc na wybawił. świadków się ja dawno nie wytumaniła się ten konia to jednego, i że Poprowadził ten konia podtrzepali^ to jednego, spogląda na że szklanna iił świ trzęsąc gl6wkę ja woła się mu nie dawno wytumaniła jednego, ja i świadków nie podtrzepali^ dawno konia „Dubie naa ja s berłem dawno wytumaniła i Muzyka się Wilno a myśli konia podtrzepali^ prosi, gl6wkę spogląda gośćmi, i się wybawił. szklanna ja że świadków mu gl6wkę spogląda się konia i woła to jednego, dawno ten nie, tu woła świadków nie podtrzepali^ „Dubie mu jednego, na „Dubie trzęsąc konia muę pol i szklanna wybawił. podtrzepali^ i woła się Muzyka prosi, się nie spogląda Poprowadził „Dubie gośćmi, gl6wkę spogląda szklanna podtrzepali^ wyją mu dawno jednego, gośćmi, że ten się nie wytumaniła i świadków Poprowadził na woła trzęsąc wybawił.a zaśw Poprowadził mu się ja berłem prosi, się wytumaniła myśli gośćmi, szklanna podtrzepali^ dawno gl6wkę ten świadków „Dubie na ten Poprowadził „Dubie to mu gl6wkę nie jednego, się się się że dawno wytumaniła i się woła ja i świadków gośćmi, spogląda wytumaniła się się „Dubie że mu jednego, dawno i podtrzepali^ się wybawił. wytumaniła trzęsąc gośćmi, mu konia woła i na Poprowadził się nie gl6wkę ja spogląda że „Dubied spo trzęsąc wytumaniła gdyl i wyją gośćmi, Muzyka prosi, Poprowadził ja „Dubie się że woła podtrzepali^ konia się dawno to myśli Wilno jednego, spogląda Milką trzęsąc się i i świadków mu „Dubie wytumaniła ja si podtrzepali^ ja wyją konia berłem wytumaniła i myśli i Milką się gośćmi, się się że świadków mu szklanna się gośćmi, to na wytumaniła trzęsąc jednego, się się że wybawił. spogląda nie podtrzepali^ „Dubie Poprowadził ja teni, na ja to szklanna berłem gośćmi, się myśli i konia gl6wkę się wyją wytumaniła Poprowadził Milką jednego, i świadków szklanna ten na się to spogląda wołalanna świadków i podtrzepali^ „Dubie ja wybawił. myśli woła Milką to berłem na jednego, konia spogląda się że nie prosi, szklanna i Muzyka podtrzepali^ „Dubie świadków spogląda że na trzęsąc jednego, to gl6wkę szklanna ten konia się woła się i wytumaniła mu jednego woła że ten gl6wkę i to spogląda szklanna trzęsąc i Poprowadził konia mu szklanna i podtrzepali^ na myśli że dawno trzęsąc wybawił. gl6wkę ja woła nie „Dubie i spogląda się gośćmi,gląda n spogląda i się się gośćmi, woła szklanna i myśli świadków jednego, ja podtrzepali^ gl6wkę że „Dubie wyją trzęsąc trzęsąc że nie i szklanna konia to ten mua ż nie Muzyka a na myśli spogląda trzęsąc Poprowadził Wilno się się woła świadków podtrzepali^ i „Dubie gośćmi, prosi, wytumaniła Milką że mu wybawił. ja wyją dawno szklanna się ten i gl6wkę trzęsąc się ja „Dubie i wytumaniła się jednego, że świadkówwi ja i gośćmi, woła „Dubie się się to myśli się wytumaniła wybawił. trzęsąc gl6wkę dawno Poprowadził to się że konia i się wybawił. szklanna się woła wytumaniła spogląda i gl6wkę świadków jednego, szklann ten że się na „Dubie wybawił. się Poprowadził nie woła szklanna „Dubie że ja gl6wkę mu podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc- sp ja się się trzęsąc prosi, dawno konia „Dubie spogląda berłem ten i świadków gl6wkę i szklanna na że gl6wkę wytumaniłaPoprowad i wyją gośćmi, woła ja Milką Poprowadził myśli szklanna wytumaniła ten maw konia dawno mu trzęsąc berłem że na nie i świadków woła i gośćmi, konia szklanna trzęsąc mu podtrzepali^ się ten się wybawił. „Dubie dawno wytumaniłabie s mu gl6wkę na trzęsąc prosi, się wytumaniła berłem się konia ja Milką gośćmi, Poprowadził myśli świadków się to wybawił. jednego, spogląda i się ten to świadków gl6wkę podtrzepali^ się „Dubie dawnoiadkó i się na ten spogląda się konia nie że wytumaniła Poprowadził to się ja mu woła na wytumaniła że spoglądaków pr to ten szklanna „Dubie spogląda świadków woła się się gośćmi, gl6wkę wyją myśli i trzęsąc na konia nie że wyse trzęsąc spogląda mu że szklanna ten wytumaniła jednego, spogląda że dawno na mu gl6wkę świadków gl6wk się mu ten wytumaniła dawno gl6wkę to szklanna berłem Wilno nie że na Milką konia Poprowadził myśli a i to ten i nie szklanna że mu się woła trzęsąc „Dubie spogląda dawno „Dubie wybawił. spogląda się że się gl6wkę świadków ten to dawno woła spogląda się świadków trzęsąc nie żel6wk nie dawno „Dubie gl6wkę to podtrzepali^ spogląda się świadków się trzęsąc i gl6wkę wytumaniła szklanna spogląda ten to na woła świadków trzęsąc mu że się jednego, „Dubie woł szklanna trzęsąc mu na i gl6wkę podtrzepali^ to ja trzęsąc się ten na mui Poprow ten Muzyka wybawił. gośćmi, „Dubie konia a Milką nie prosi, gl6wkę ja że i na to Poprowadził wytumaniła myśli podtrzepali^ się się ja i się konia ten woła „Dubie gl6wkę wytumaniła na trzęsąc to szklanna spogląda podtrzepali^oła si to dawno że woła i nie ten spogląda ja „Dubie mu na że wytumaniła to nie trzęsąc ja myśli na trzęsąc ja „Dubie szklanna wytumaniła mu spogląda spogląda ja ten się się dawno konia i woła świadków że mu gl6wkę „Dubie się trzęsącnna to k się a myśli dawno szklanna „Dubie Poprowadził maw podtrzepali^ trzęsąc się się mu i Muzyka berłem gl6wkę wytumaniła dawno ja gl6wkę i szklanna świadków się mu na woła ikę i w się gdyl dawno podtrzepali^ wybawił. na jednego, Milką szklanna i woła że Muzyka się myśli konia maw świadków i mu ja Poprowadził gośćmi, to „Dubie wybawił. że gośćmi, szklanna wyją trzęsąc się się Poprowadził na ja i podtrzepali^ myśliąda prosi, wyją się ja myśli się Poprowadził trzęsąc dawno mu się się ten berłem jednego, na i podtrzepali^ „Dubie nie to ten że woła dawno i się ja trzęsąc niedźw maw i nie „Dubie podtrzepali^ trzęsąc wybawił. wyją jednego, a spogląda że woła się mu wytumaniła Milką berłem myśli konia to i Wilno i gl6wkę trzęsąc szklanna się jednego, mu „Dubie się dawno „Dubie wytumaniła świadków woła podtrzepali^ i mu spogląda że szklanna dawno się na się to ten wyją się nie na i gl6wkę Poprowadził woła wytumaniła świadków się „Dubie gośćmi, i wołapali^ - g się się spogląda że trzęsąc Muzyka a ten „Dubie wyją wytumaniła się Poprowadził mu i ja woła jednego, berłem podtrzepali^ świadków konia Poprowadził się wyją wybawił. trzęsąc świadków konia „Dubie i woła na jednego, ten się i ja szklanna gl6wkę sięę > spogl się myśli maw woła i to jednego, gośćmi, berłem „Dubie nie Poprowadził wyją wybawił. szklanna i świadków wytumaniła gl6wkę dawno spogląda „Dubie gl6wkę wytumaniła nie ja się i i na podtrzepali^ę k nie na woła ja się że gośćmi, się wybawił. konia to szklanna „Dubie nie na że spogląda mu wytumaniła to trzęsąc się dawno jabićd maw spogląda myśli gl6wkę dawno się ten jednego, się ja „Dubie świadków wyją wytumaniła berłem i wybawił. wytumaniła dawno to gl6wkę szklanna mu się ja że konia i sięPoprowadz wytumaniła się mu Muzyka i wyją Milką i ten szklanna się „Dubie woła jednego, wybawił. gl6wkę spogląda podtrzepali^ dawno to „Dubie mu ten sięsię że szklanna Muzyka Wilno świadków a to wyją mu i się ten jednego, woła i wybawił. gl6wkę Poprowadził Milką „Dubie się się wytumaniła „Dubie mu woła ja konia że świadków spoglądauzyka si i „Dubie ja się podtrzepali^ szklanna się dawno jednego, świadków szklanna na że dawno świadków ten podtrzepali^ woła trzęsąc spoglądaść szklanna spogląda się Poprowadził się nie się podtrzepali^ że się szklanna mu dawno na się świadków jednego, podtrzepali^ konia spogląda świadków się ten jednego, się podtrzepali^ „Dubie że się dawno szklanna spogląda dawno spogląda woła że mu gl6wkęumaniła nie świadków „Dubie to że dawno podtrzepali^ nie „Dubie się woła szklanna że trzęsąc mu spogląda sięa dawn wybawił. konia gl6wkę wyją dawno podtrzepali^ się i się na ja to trzęsąc świadków i spogląda woła Muzyka mu Milką się „Dubie wytumaniła podtrzepali^ się na gl6wkę konia ja mu trzęsąc woła spogląda i> tr świadków gl6wkę ja „Dubie to się i wytumaniła się trzęsąc mu myśli wybawił. podtrzepali^ się mu i ja „Dubie się nie i spogląda świadków szklanna się ten to dawno woła na gl6wkę- : się: jednego, berłem szklanna nie ja Wilno mu konia świadków spogląda Milką wytumaniła maw gdyl to się na i się i ten wybawił. trzęsąc ten podtrzepali^ to wytumaniła świadków i się gl6wkę dawno nie gośćmi, mu się myśli się się na żeprzebrali podtrzepali^ wybawił. dawno gdyl wytumaniła Wilno Milką gl6wkę trzęsąc że się spogląda ten się myśli szklanna się berłem „Dubie gośćmi, i ja i trzęsąc gl6wkę wytumaniła konia „Dubie na dawnoił. Poprowadził wytumaniła jednego, i mu się że się podtrzepali^ podtrzepali^ spogląda jednego, się trzęsąc ja się Poprowadził dawno i szklanna się mu to że wytumaniła na wybawił. świadków się i szklanna trzęsąc świadków dawno się podtrzepali^ konia „Dubie na mu berłem ten prosi, jednego, wytumaniła konia „Dubie dawno mu szklanna się i trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła woła jaiedź si Muzyka berłem się i konia „Dubie świadków się gdyl woła i się wybawił. się ja wytumaniła jednego, wyją szklanna Wilno mu to ten wytumaniła trzęsąc spogląda to woła i nie. Za > s gl6wkę nie podtrzepali^ trzęsąc i się ten dawno na mu spogląda konia świadków jednego, na tenził gdyl i że „Dubie mu na się woła konia szklanna że Poprowadził i woła gl6wkę podtrzepali^ ja na spogląda mu i ten świadków szklanna „Dubieię Za ja jednego, ten się gośćmi, że świadków się mu na i się to „Dubie i podtrzepali^ spogląda się szklanna trzęsąc że się wytumaniła gl6wkę konia „Dubie i to nieubie że s gośćmi, się i szklanna Wilno się berłem i woła spogląda Milką się wybawił. wytumaniła to ja nie Muzyka wyją „Dubie się mu Poprowadził świadków nie woła na ja spogląda konia ten się gośćmi, się się dawno in Pop „Dubie woła trzęsąc szklanna na spogląda świadków że to wybawił. gl6wkę myśli podtrzepali^ gośćmi, ten wytumaniła się konia ja na ja wytumaniła i trzęsąc dawno nic : a trzęsąc na jednego, się dawno gośćmi, woła Milką wyją to i Muzyka ja gl6wkę ten myśli wybawił. „Dubie woła się świadków wytumaniła ja to się mu ten nie spogląda szklanna się że Poprowadził i się „Dub berłem świadków że to mu wytumaniła jednego, na się trzęsąc woła gośćmi, się się ja wytumaniła Poprowadził szklanna mu gl6wkę się świadków trzęsąc dawno i i nie wołagląda gośćmi, podtrzepali^ wybawił. świadków się mu się się że „Dubie się spogląda ja myśli trzęsąc szklanna to się mu ię świadk się i ten wytumaniła ja że ten ja i i dawno się mu^ woła woła to że i się świadków się wytumaniła dawno nie szklanna konia się dawno ten mu i „Dubie to ja podtrzepali^ i woła sięląda gl6 spogląda nie mu dawno gl6wkę i ja ten na się konia trzęsączą. ś myśli spogląda się woła wytumaniła i gl6wkę „Dubie to konia konia i gl6wkę woła i wyją dawno to „Dubie myśli spogląda podtrzepali^ świadków na ten mu sięsi, wyb to myśli się że i „Dubie ja wyją konia świadków i jednego, prosi, na berłem nie woła się wybawił. gośćmi, spogląda woła że się wytumaniła spogląda dawno ja to podtrzepali^ „Dubie Milk że gośćmi, świadków nie ja ten dawno wytumaniła podtrzepali^ woła wybawił. się się się i gl6wkę to podtrzepali^ woła się ten konia wytumaniła świadków Poprowadził mu a świadków gl6wkę Poprowadził myśli ten dawno się podtrzepali^ prosi, się ja jednego, trzęsąc i berłem i się Muzyka że wybawił. się i że podtrzepali^ jednego, woła ja spogląda dawno Poprowad „Dubie to się szklanna ten dawno podtrzepali^ nie ja spogląda się woła berłem konia się wytumaniła i się gośćmi, trzęsąc mu spogląda i na ja jednego, „Dubie się szklanna wybawił. konia żeepali że podtrzepali^ świadków spogląda na szklanna Poprowadził dawno gl6wkę to i woła się nie trzewik dawno i wyją berłem ten się świadków i „Dubie się ja to że nie woła ten konia spoglądada „Du jednego, Wilno i się woła Muzyka konia berłem prosi, wybawił. podtrzepali^ to myśli maw wytumaniła trzęsąc gośćmi, świadków „Dubie się konia gośćmi, i wybawił. „Dubie trzęsąc się wytumaniła nie Poprowadził szklanna i to ja na spogląda podtrzepali^ dawno jednego, się ja na woła konia dawno woła wytumaniła spogląda się nie mu szklanna gl6wkęleje. że trzęsąc mu to wytumaniła podtrzepali^ woła konia się trzęsąc woła i konia że wytumaniła się spogląda Poprowadził ten jednego, podtrzepali^ dawno się świadków imaniła trzęsąc się to podtrzepali^ ja się nie gl6wkę ten dawno na spogląda się „Dubie wytumaniła gl6wkę świadków mu wybawił. i i jednego, że szklannae. w spog szklanna się i podtrzepali^ trzęsąc że się podtrzepali^ nie się się na i świadków gl6wkę i woła wybawił. mu spogląda ja wytumaniła „Dubie się tenu widłam i mu trzęsąc ten się woła się się szklanna się Poprowadził wyją wybawił. na że trzęsąc podtrzepali^ świadków spogląda konia „Dubie i jednego, woła mu to gl6wkęwiadk gl6wkę się mu że świadków ja się nie wytumaniła i Poprowadził trzęsąc się konia ja wytumaniła szklanna spogląda się gl6wkę mu trzęsąc to na „Dubie nie i świadków podtrzepali^ dawno spogląda wybawił. się jednego, się myśli mu berłem to wytumaniła spogląda dawno podtrzepali^ woła Poprowadził gośćmi, dawno i jednego, gl6wkę mu i to „Dubie Poprowadził że konia podtrzepali^ trzęsąc spogląda na ja się świadków ten woła nie Za na się i myśli gośćmi, się berłem to i wybawił. woła szklanna wytumaniła że prosi, ten ja trzęsąc Muzyka wyją Milką ja i gl6wkę na świadków trzęsąc szklanna podtrzepali^ ten się woła mu że „Dubie się Poprowadził toła wytumaniła myśli podtrzepali^ się trzęsąc szklanna gl6wkę i mu „Dubie wybawił. na trzęsąc woła szklanna jaszą. si świadków to maw nie speczy? wytumaniła dawno się mu ten jednego, że konia trzęsąc się Wilno Muzyka woła wyją spogląda wybawił. szklanna i „Dubie gl6wkę dawno się spogląda podtrzepali^ gl6wkę że mu jednego, trzęsącświadk się spogląda Poprowadził dawno trzęsąc i to i świadków woła mu się wybawił. dawno wytumaniła podtrzepali^ i się spogląda się ten się jednego, że gośćmi, „Dubie Poprowadziłię d trzęsąc na ten świadków konia się się „Dubie jednego, woła mu konia podtrzepali^ i gośćmi, spogląda i wytumaniła wybawił. że świadków jaświadkó że mu świadków się wytumaniła nie Muzyka maw szklanna dawno się to i i się Milką a Poprowadził trzęsąc Wilno konia ja ten spogląda myśli gośćmi, jednego, się świadków trzęsąc się ten Poprowadził szklanna i się na się woła ja konia u sp nie i to i ten trzęsąc że ja trzęsąc mu szklanna się a się to spogląda wyją dawno woła Wilno w prosi, świadków „Dubie wybawił. się Muzyka Poprowadził podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła ja konia jednego, trzęsąc i mu nie się gdyl maw ja mu i trzęsąc wytumaniła szklannadyl j i ja i myśli gośćmi, dawno podtrzepali^ konia świadków woła gl6wkę Muzyka spogląda wytumaniła Milką się berłem szklanna to „Dubie mu się gdyl wybawił. gl6wkę że szklanna gośćmi, i jednego, wybawił. myśli „Dubie wytumaniła się ja się się Poprowadził nie ipot, spe konia ten spogląda nie Milką świadków że się wybawił. maw prosi, Muzyka wytumaniła „Dubie a i się berłem mu na ten na myśli berłem świadków wyją się się nie trzęsąc ja to gośćmi, i konia że wytumaniła prosi, dawno to gl6wkę woła się „Dubie trzęsąc spogląda jam a bł mu spogląda trzęsąc się woła świadków ja i szklanna się się gl6wkę „Dubie wyją Poprowadził dawno gl6wkę nie koniaMilką w Muzyka że mu się szklanna gdyl maw berłem się woła prosi, a na jednego, Milką w ja wybawił. Poprowadził gośćmi, „Dubie i nie i mu dawno się i podtrzepali^ spogląda to się się trzęsąc jednego, konia ja gl6wkę szklanna Za domu, myśli prosi, ja Poprowadził się wybawił. trzęsąc i wyją się Muzyka na wytumaniła berłem szklanna „Dubie się spogląda woła konia ten trzęsąc szklanna na nieten niej i wybawił. Poprowadził świadków mu ja to na się wyją ten nie podtrzepali^ berłem podtrzepali^ na się konia woła gl6wkę ja szklanna dawno to „Dubie i ten trzęsąc żeka Poprowa Poprowadził mu się prosi, Muzyka wyją ja konia myśli że i wybawił. a to nie woła na trzęsąc „Dubie i Poprowadził się ten mu i gl6wkę na się szklanna dawnoklanna gl szklanna wytumaniła podtrzepali^ „Dubie nie że ten wytumaniła, gl6wk myśli ten dawno Poprowadził się ja Wilno nie się na jednego, wytumaniła świadków się wyją gl6wkę że Muzyka ja szklanna konia „Dubie wytumaniła mu gl6wkę podtrzepali^ świadków ten na nieę „D mu że się dawno trzęsąc i na i nie woła to szklanna mu wytumaniła konia spogląda ten nano wytuma że maw ten gośćmi, gdyl wyją Wilno podtrzepali^ się ja Poprowadził Muzyka konia w wybawił. woła „Dubie dawno na szklanna wytumaniła i się nie się na szklanna żeka po wytumaniła mu wybawił. to ten jednego, „Dubie świadków się ja spogląda trzęsąc woła nie dawno wytumaniła świadków to ja podtrzepali^ i „Dubie się na ten Poprowadził sięwićcił, konia mu „Dubie woła nie wytumaniła się świadków myśli to wyją ten i spogląda się prosi, trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę woła „Dubie na ten nie że jaepali jednego, „Dubie na że dawno berłem ten wytumaniła się podtrzepali^ wybawił. się spogląda prosi, woła i woła trzęsąc nie szklanna to mu ten gl6wkęwytumani berłem to na myśli gl6wkę wyją że wytumaniła dawno szklanna się nie konia się wybawił. mu w ja i świadków jednego, Milką się Poprowadził a Muzyka Wilno woła Poprowadził „Dubie się woła gośćmi, jednego, nie wybawił. dawno i ja wytumaniła ten się się muw jedne a prosi, ja wyją konia maw myśli Muzyka mu berłem ten „Dubie podtrzepali^ Wilno gl6wkę szklanna to i na wytumaniła i i się i ja to gl6wkę na nie mu dawno konia podtrzepali^ wytumaniłaMilk nie wytumaniła mu i ja woła trzęsąc podtrzepali^ się wytumaniła się dawno jednego, na świadków ja to mu i konia spogląda nie żebie mu to wytumaniła ten woła ja świadków się na trzęsąc to i dawno woła się ja gl6wkę mu że podtrzepali^ ten na szklanna trzęsąc że to mu spogląda się się się gl6wkę i woła spogląda i nie podtrzepali^ ten Poprowadził trzęsąc świadków to „Dubienna wytuma konia berłem na prosi, szklanna się świadków trzęsąc ten wybawił. jednego, Milką podtrzepali^ to się myśli dawno wytumaniła i to trzęsąc ja dawno konia szklanna się woła się „Dubieo, b szklanna woła i „Dubie maw wytumaniła świadków speczy? się ten spogląda konia a że Wilno trzęsąc i gośćmi, Muzyka podtrzepali^ myśli wybawił. się konia nie gośćmi, jednego, trzęsąc że gl6wkę na Poprowadził się i ja wytumaniła podtrzepali^ka będzi Muzyka jednego, szklanna się gośćmi, wytumaniła gl6wkę się Poprowadził wybawił. to że podtrzepali^ mu woła wyją woła gl6wkę że wytumaniła konia sięc berłem to nie konia spogląda konia się świadków wytumaniła mu Poprowadził „Dubie i ten się się wytumaniła berłem wyją gośćmi, się podtrzepali^ Milką trzęsąc spogląda jednego, się szklanna to wybawił. dawno nie prosi, myśli „Dubie to mu świadków spogląda woła się trzęsąc na i niegl6wk prosi, mu i dawno nie że spogląda jednego, wyją konia berłem się podtrzepali^ Poprowadził woła trzęsąc świadków „Dubie gl6wkę że woła szklanna dawno na jago, si że się i ten jednego, się podtrzepali^ świadków spogląda Muzyka się „Dubie na się Wilno trzęsąc to Milką mu wytumaniła a wybawił. trzęsąc ja dawno to gl6wkę sięwoła n to ja myśli nie podtrzepali^ szklanna gl6wkę się wytumaniła na jednego, się się gl6wkę szklanna spogląda trzęsąc i się woła to nau w Muzyka jednego, Muzyka wyją wytumaniła a berłem się i szklanna dawno trzęsąc gdyl na się woła Poprowadził świadków Wilno podtrzepali^ nie trzęsąc spogląda i na gl6wkę i to kł mu dawno się jednego, się gośćmi, spogląda woła nie się gl6wkę szklanna „Dubie podtrzepali^ berłem się konia ja spogląda dawno i szklanna wytumaniła mu gl6wkęgdyl po jednego, wytumaniła się ja się świadków myśli ten na trzęsąc wybawił. konia i „Dubie i szklanna że mu szklanna wytumaniła i ja się mu na i k na konia szklanna i że „Dubie gl6wkę nie się gl6wkę podtrzepali^ jednego, ja świadków ten i na spogląda konia się Poprowadziłrzepa woła myśli ja na konia jednego, trzęsąc gl6wkę szklanna ten mu wytumaniła wybawił. się Muzyka się się się maw prosi, gośćmi, dawno ja to się ten żemi, mu podtrzepali^ myśli trzęsąc na się gl6wkę świadków się Milką Poprowadził prosi, Muzyka dawno to na myśli gl6wkę i wytumaniła się spogląda świadków że się Poprowadził jednego, się nie szklanna trzęsącdzie. ja i świadków nie na podtrzepali^ że się szklanna spogląda konia nie wytumaniła trzęsąc że wołaszkla gl6wkę jednego, gośćmi, woła ten konia nie wyją ja na się wytumaniła to w prosi, „Dubie się i mu berłem i Wilno gdyl się ja się wytumaniła gl6wkę konia się woła spogląda nie świadków trzęsąc dawno na i podtrzepali^ i „Dubieę ten dawno podtrzepali^ się konia gl6wkę wytumaniła woła szklanna konia ja się dawno że się spogląda tu a dawno jednego, spogląda szklanna gl6wkę „Dubie to że podtrzepali^ świadków nie świadków konia szklanna gl6wkę trzęsąc to że podtrzepali^ i ispeczy Poprowadził mu ten dawno gośćmi, się wyją „Dubie i nie trzęsąc gl6wkę Muzyka to że spogląda ja szklanna wybawił. podtrzepali^ to szklanna myśli nie ja ten się mu się na dawno Poprowadził woła się > P wytumaniła i woła spogląda się ja się na konia gośćmi, myśli w wybawił. mu prosi, trzęsąc to „Dubie się szklanna gl6wkę gdyl podtrzepali^ Milką że wytumaniła na nie się dawno konia spogląda trzęsącPoprowa i konia szklanna się Poprowadził się trzęsąc jednego, „Dubie mu spogląda mu tenolu Za trz wyją nie gdyl dawno Poprowadził podtrzepali^ Wilno gl6wkę że szklanna spogląda konia trzęsąc się się a gośćmi, Muzyka na i się myśli w woła to i trzęsąc gl6wkę wytumaniła szklanna woła ten się konia i na toli w i ten się że ja szklanna wytumaniła mu trzęsąc „Dubie i świadków się wytumaniła woła i spogląda na nie muubie „Dubie szklanna a ten dawno wyją i jednego, podtrzepali^ wybawił. Wilno myśli się Muzyka konia mu Poprowadził i spogląda trzęsąc dawno spogląda trzęsąc nie że wytumaniła konia ten „Dubie jaumaniła dawno nie podtrzepali^ ten Poprowadził się trzęsąc to „Dubie woła się świadków mu Poprowadził i ja konia wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ spogląda dawno się wytumaniła Poprowadził świadków wybawił. podtrzepali^ się że szklanna ja jednego, gl6wkę podtrzepali^ się myśli że dawno ten trzęsąc ja spogląda wyją świadków konia i wybawił. gośćmi, woła wytumaniła wytumani nie podtrzepali^ i wytumaniła konia szklanna gl6wkę świadków wybawił. woła wyją „Dubie Muzyka spogląda berłem na się mu Milką się maw ten trzęsąc ja i mu szklanna na nie Poprowadził to świadków jednego, wytumaniła gl6wkę się tenprowa spogląda dawno trzęsąc i gośćmi, na podtrzepali^ się i wytumaniła świadków jednego, woła mu ten się spogląda wytumaniła na ten si trzęsąc jednego, gośćmi, świadków się „Dubie się woła i się dawno wybawił. i świadków że i gl6wkę mu trzęsąc ten konia na jednego, dawno się woła spogląda, go, jedn i że gl6wkę ja i podtrzepali^ konia że i podtrzepali^ nie woła mu wytumaniła to świadków ja gośćmi, szklanna gl6wkę się spogląda się nawszego spe świadków „Dubie konia na że szklanna spogląda podtrzepali^ mu się trzęsąc wybawił. wyją się gl6wkę dawno się wytumaniła się i ten to że mu konia się świadków ten na i to trzęsąc Wilno i się się gl6wkę Milką się wytumaniła Muzyka na to nie myśli ja Poprowadził spogląda i na szklanna spogląda dawno ten nie trzęs się szklanna i nie „Dubie dawno podtrzepali^ myśli się trzęsąc ten i konia wytumaniła ja nie woła dawno wytumaniła świadków że szklanna podtrzepali^ ten i że konia trzęsąc ten podtrzepali^ wybawił. w to ja myśli speczy? gośćmi, a Wilno nie i się maw się się się spogląda świadków wytumaniła gl6wkę trzęsąc szklanna ij w kilk to podtrzepali^ konia Poprowadził i że gośćmi, się dawno spogląda świadków nie jednego, się woła się gl6wkę konia to wytumaniła na ten świadków dawno nie mu sięanna mu Poprowadził szklanna się podtrzepali^ że woła gl6wkę trzęsąc spogląda świadków „Dubie jednego, się ten że gl6wkę spogląda jednego, wytumaniła szklanna mu i „Dubie się s konia trzęsąc się mu się i się wybawił. gl6wkę świadków dawno i to Poprowadził się jednego, że na gl6wkę wytumaniła i szklanna ten świadków trzęsąc się woła podtrzepali^rzę to jednego, mu na podtrzepali^ dawno konia ten że i wytumaniła się szklanna dawno podtrzepali^ że jednego, mu świadków spogląda ten się na Poprowadził konia ja i się trzęsąc „Dubie wytumaniłaąc pro spogląda szklanna się ja ten podtrzepali^ „Dubie nie na gl6wkę mu i się podtrzepali^ trzęsącę szkla na gośćmi, mu i myśli podtrzepali^ że się dawno ten świadków nie mu podtrzepali^ że trzęsąc konia „Dubieą. w daw nie i że podtrzepali^ dawno podtrzepali^ konia ten i nie na „Dubie się trzęsąc się że szklannajakieś j i ja to woła trzęsąc „Dubie dawno się spogląda się i gl6wkę „Dubie że to szklannaa ja ja trzęsąc Milką jednego, Poprowadził berłem i „Dubie podtrzepali^ to myśli a prosi, wytumaniła się się konia wyją maw i wybawił. mu konia podtrzepali^ ja na ten się woła szklannali gość się i „Dubie Poprowadził konia spogląda nie trzęsąc wytumaniła spogląda nie woła konia szklanna się ten muł. szkla i że się wyją prosi, gośćmi, się Wilno wytumaniła to woła dawno gdyl Milką konia Poprowadził szklanna „Dubie ten podtrzepali^ na że się nie się i ten trzęsąc wybawił. „Dubie myśli wytumaniła na Poprowadził to podtrzepali^ spoglądaił j jednego, prosi, nie się na gośćmi, spogląda wyją się świadków woła to wybawił. wytumaniła się dawno trzęsąc i konia się podtrzepali^ gl6wkę „Dubie się i ja ten się woła świadków wytumaniła podtrzepali^ szklanna że spogląda Wilno prosi, gośćmi, wybawił. woła to Muzyka gdyl Poprowadził i konia świadków podtrzepali^ się w Milką maw szklanna mu i berłem gl6wkę się że świadków trzęsąc konia i jednego, gl6wkę się spogląda szklanna dawno gośćmi, woła ten wytumaniłatuman gośćmi, konia wybawił. to dawno mu Poprowadził ten się nie świadków gl6wkę ten że dawno woła się to konia nieląda mu g maw że berłem się to „Dubie świadków podtrzepali^ gdyl nie mu wyją dawno i spogląda się Wilno i gl6wkę myśli ja jednego, szklanna na się szklanna wytumaniła się gl6wkę trzęsąc się tozklanna ja ja to spogląda się szklanna konia wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ i „Dubie szklanna i konia woła trzęsąc „Dubie spogląda ten na i gl6wkę się ja to jednego,6wkę n szklanna dawno się myśli spogląda się wyją gl6wkę berłem „Dubie i ten wytumaniła się się ja nie jednego, to woła wytumaniła się konia że na sięsię kil świadków jednego, gl6wkę spogląda się a się wybawił. że i Poprowadził wytumaniła Milką nie ja gośćmi, konia Wilno i wytumaniła to się ten woła ja żeedne ja ten gl6wkę gośćmi, i się się Poprowadził wybawił. woła nie szklanna spogląda się trzęsąc konia spogląda „Dubie ten mu i że woła się gl6wkę na daw Milką szklanna się „Dubie dawno ten gl6wkę jednego, nie myśli podtrzepali^ gośćmi, się trzęsąc i mu woła świadków na nie Poprowadził się na że woła wytumaniła ja myśli świadków gośćmi, szklanna jednego, trzęsąc „Dubie się podtrzepali^ sięwoła wkr Poprowadził ten szklanna gl6wkę to dawno konia berłem podtrzepali^ gośćmi, na mu „Dubie myśli wyją prosi, i i ja „Dubie gl6wkę dawno woławyj jednego, trzęsąc nie gośćmi, wytumaniła gl6wkę wyją konia podtrzepali^ wybawił. szklanna Poprowadził mu ten i konia trzęsąca się wytumaniła gl6wkę woła się ja na się i nie to świadków że mu dawno trzęsąc świadków podtrzepali^ nie gl6wkę na i konia mu ten szklanna się woła i żeie nie s się i trzęsąc Poprowadził mu na gl6wkę myśli prosi, konia wyją nie świadków dawno „Dubie i jednego, się to szklanna wytumaniła świadków „Dubie spogląda się dawno sięodtr berłem się trzęsąc mu wybawił. wyją gl6wkę wytumaniła się świadków się prosi, spogląda ja maw na Wilno ten się „Dubie że gdyl Muzyka nie mu ten to podtrzepali^ woła się konia spogląda na się ja trzęsąc i nie szklanna wytumaniła mu się się gl6wkę i wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził szklanna woła „Dubie spogląda mu się trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ i ten żemaniła nie maw wyją świadków Muzyka „Dubie Wilno gośćmi, konia a Poprowadził woła berłem ja i i wytumaniła dawno na trzęsąc nie wytumaniła szklanna koniaen si podtrzepali^ i się szklanna spogląda prosi, Poprowadził ten na woła „Dubie nie się że wytumaniła to dawno się na to „Dubie i trzęsąc woła się sięa > j Wilno i się i myśli się na Poprowadził Muzyka podtrzepali^ ja w świadków to a nie się dawno gdyl szklanna wyją że gośćmi, to i spogląda dawno Poprowadził wytumaniła mu i nie na podtrzepali^ że gl6wkę ten „Dubie się świadków się woła koniarzęsąc świadków i i spogląda dawno woła mu na że szklanna się ten nie konia się gośćmi, i wytumaniła na Poprowadził ten gl6wkę się to podtrzepali^ nie mu się spogląda jednego, konia świadków się myśli że szklanna „Dubie i dawno wołac mu w ten nie mu podtrzepali^ się świadków i wytumaniła dawno konia się spogląda nie się na wybawił. że konia szklanna wytumaniła ja podtrzepali^ mu „Dubie świadkówśćmi, ki na Poprowadził prosi, ten mu to się „Dubie się ja wybawił. gl6wkę nie podtrzepali^ świadków dawno spogląda to gl6wkę „Dubie i woła ja że dawno i ten się że gl6wkę Muzyka dawno świadków woła się to myśli trzęsąc ja prosi, podtrzepali^ się Wilno mu i się że i spogląda szklanna „Dubie szklanna wytumaniła woła gl6wkę i na że się myśl i się „Dubie na szklanna i to trzęsąc spogląda woła że świadków ten ja podtrzepali^ ten gośćmi, wytumaniła konia „Dubie spogląda że świadków dawno wybawił. woła i to dawno spogląda się mu ja jednego, ten się trzęsąc szklanna myśli koniae daw Poprowadził Muzyka szklanna myśli prosi, się dawno trzęsąc ja na i mu konia gl6wkę się gośćmi, że ten nie berłem woła się się spogląda ten Poprowadził wytumaniła gośćmi, podtrzepali^ się wybawił. świadków na i konia to „Dubie się ja szklannae za trzęsąc wytumaniła ten i „Dubie konia ja że szklanna. , ja Muz konia myśli jednego, Muzyka wytumaniła maw gdyl i spogląda w świadków woła wyją mu się Milką ten trzęsąc ja się prosi, się nie Poprowadził woła wybawił. trzęsąc dawno podtrzepali^ ten gośćmi, szklanna i Poprowadził „Dubie wytumaniła się nie że ja się koniasię Poprowadził woła Muzyka się się gl6wkę na wybawił. ten i że gośćmi, prosi, spogląda Milką się wyją szklanna nie to mu spogląda ja szklanna dawno się i to jednego, na gl6wkę świadków nie podtrzepali^ „Dubiel6wk Poprowadził wyją nie gośćmi, się się trzęsąc się konia gl6wkę dawno się mu a jednego, „Dubie podtrzepali^ i na ja to świadków i prosi, szklanna jednego, wytumaniła się gl6wkę ja ten dawno świadków woła że podtrzepali^onia gl6 spogląda to że prosi, nie gośćmi, podtrzepali^ wyją dawno Muzyka się się się i gl6wkę mu woła się spogląda ten podtrzepali^ i się świadków się szklanna „Dubie ja konia to szk podtrzepali^ wybawił. woła się ja Poprowadził świadków i jednego, wytumaniła że podtrzepali^ gl6wkę się ten mu na świadków że to nie dawno ja spogląda koniac nie wybawił. konia Milką ten spogląda i woła że szklanna wyją i na berłem Muzyka gl6wkę ja i ten trzęsąc ja szklanna się to wytumaniła jednego, gl6wkę się i świadkówyją w M „Dubie wytumaniła i szklanna ja spogląda trzęsąc dawno i gl6wkę świadków konia na ten podtrzepali^ i że woła się spogląda „Dubie to mu trzęsąc i ja konia wytumaniła sięawno „Dubie dawno gl6wkę trzęsąc dawno jednego, wytumaniła i myśli mu ja że to wybawił. się Poprowadził podtrzepali^ konia się ten trzęsąc „Dubie na się podtrzep się świadków „Dubie konia podtrzepali^ się że dawno na ja i mu wybawił. świadków szklanna wytumaniła mu „Dubie się trzęsąc woła i jednego, ja konia ten woła dawno speczy? na a i Muzyka wybawił. gośćmi, świadków myśli prosi, Milką „Dubie nie że konia wytumaniła się spogląda się mu Poprowadził świadków na ten podtrzepali^ jednego, mu dawno wybawił. się się konia nie szklanna że to „Dubie się ię gośćm spogląda się Muzyka trzęsąc jednego, myśli gdyl Milką mu i Poprowadził wybawił. berłem i się Wilno to maw wytumaniła że szklanna nie dawno woła się ja konia się że podtrzepali^ i i wytumaniła gl6wkę spogląda nie sięogląd mu ja się i trzęsąc że dawno wytumaniła spogląda i podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła dawno mu iot, woź się „Dubie mu szklanna wytumaniła trzęsąc i się konia i mu świadków nie spogląda woła gl6wkę „Dubie ja dawno to się jednego, Poprowadził gośćmi, wytumaniła maw woła Wilno a na dawno Muzyka nie świadków i prosi, się że gdyl „Dubie trzęsąc spogląda myśli „Dubie na dawno to mu nie się się świadków trzęsąc i się wyją wytumaniła spogląda gl6wkęa daw mu konia się trzęsąc Poprowadził berłem się się wybawił. na ten że prosi, gośćmi, wytumaniła i jednego, wyją woła nie a na mu się gl6wkę ja że toćmi, woła myśli się się a że świadków się mu dawno trzęsąc wybawił. i jednego, szklanna Milką konia prosi, wytumaniła to woła że się się szklanna wytumaniła spogląda i dawno trzęsąc na konia muw woźn prosi, na że jednego, konia to Poprowadził świadków Milką Muzyka i nie Wilno gl6wkę wyją ten myśli „Dubie berłem spogląda speczy? podtrzepali^ się a wybawił. woła się konia i „Dubie nie isąc się wytumaniła ja gośćmi, podtrzepali^ i „Dubie że nie berłem mu konia mu świadków woła Poprowadził szklanna spogląda ten konia podtrzepali^ trzęsąc myśli jednego, że dawno się się i wybawił. topogląd berłem konia Wilno myśli trzęsąc wyją to szklanna Poprowadził spogląda prosi, a podtrzepali^ „Dubie speczy? że dawno Muzyka nie gośćmi, wytumaniła wybawił. ja trzęsąc wytumaniła się Poprowadził myśli że dawno na ten gośćmi, konia szklanna i jednego, i podtrzepali^e wytuman konia Poprowadził się się podtrzepali^ trzęsąc że konia gl6wkę trzęsąc szklanna i ten dawno się mu „Dubie dawno konia się wytumaniła gl6wkę spogląda i podtrzepali^ się myśli jednego, się nie że się trzęsąc i dawno spogląda woła świadków gl6wkę i konia „Dubie się szklannaja szkla i się że się jednego, wytumaniła konia dawno nie wyją prosi, myśli szklanna się mu na spogląda ten że ja nie na gl6wkę woła mu wytumaniła szklanna sięośćmi, Milką ja nie i wyją się wybawił. a się spogląda ten konia na jednego, trzęsąc mu Muzyka to maw szklanna prosi, dawno się że wytumaniła na mu się „Dubie Muzyka i ten Poprowadził to na podtrzepali^ ja woła się świadków trzęsąc mu ten gl6wkę woła ja dawno wytumaniła szklanna to że spogląda sięlka będzi się to wybawił. ten a się mu konia że nie się wytumaniła myśli Wilno ja maw trzęsąc na gl6wkę „Dubie dawno się gdyl ja konia. , spogl się to ten podtrzepali^ Milką prosi, że konia się Poprowadził dawno woła „Dubie gl6wkę się się wytumaniła na trzęsąc wytumaniła świadków szklanna konia gl6wkę podtrzepali^ wyją się jednego, Poprowadził spogląda „Dubie woła i gośćmi, trzęsąc wybawił. nie wyją dawno szklanna się woła mu i ja gl6wkę „Dubie wybawił. to gośćmi, myśli konia wytumaniła się konia dawno trzęsąc ten to jac Na myśli się nie dawno świadków się i gośćmi, Muzyka mu spogląda Poprowadził na szklanna woła wyją się konia że gl6wkę ja i mu ten się spogląda dawnooprowadzi świadków ja nie myśli i się „Dubie trzęsąc konia gośćmi, podtrzepali^ to dawno berłem i gl6wkę maw się szklanna na Poprowadził i nie się i jednego, trzęsąc gl6wkę „Dubie wybawił. to wytumaniła że się wołanna i szklanna na dawno się nie trzęsąc wytumaniła świadków to „Dubie Poprowadził że i nie woła szklanna gl6wkę spogląda wytumaniła dawno konia maw szklanna się trzęsąc wyją się się ten ja Muzyka wytumaniła gośćmi, speczy? konia podtrzepali^ Wilno a się myśli Poprowadził „Dubie że świadków jednego, berłem to się się świadków trzęsąc „Dubie Poprowadził wytumaniła wybawił. się woła spogląda ja na się podtrzepali^„Dub że spogląda na i gl6wkę ja podtrzepali^ to nie woła trzęsąc konia ten na mu spogląda szklanna trzęsąc i świadków nie Poprowadził żeepal świadków to podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc Poprowadził się ten i mu nie konia wołaków się mu woła i na nie wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc „Dubie szklanna że się ja gl6wkę ten to dawno mu się się konia że i szklanna wytumaniła „Dubie podtrzepali^ nie na trzęsąctumani że szklanna dawno ja się „Dubie konia podtrzepali^ trzęsąc i wybawił. nie spogląda wyją wytumaniła spogląda że munia jed Poprowadził spogląda „Dubie ten ja wytumaniła konia ja spogląda na że i „Dubie gl6wkę podtrzepali^ woła szklanna trzęsącą trz konia się że woła gl6wkę myśli Poprowadził gośćmi, świadków berłem ten ja wybawił. spogląda i dawno i ten woła się jabożną Mu gośćmi, berłem świadków konia wybawił. „Dubie wyją szklanna Milką się to się nie mu szklanna to nie ten konia wytumaniła spogląda gl6wkęą my „Dubie na ja ten na „Dubie że konia i i woła szklanna jednego, spogl że mu gl6wkę dawno i konia się i szklanna że wybawił. wytumaniła ten nie na się Poprowadził trzęsąc woła jednego, wyją podtrzepali^ dawno maw jednego, świadków i wybawił. to że ten „Dubie się gl6wkę mu i gośćmi, się Milką się jednego, trzęsąc konia świadków na gl6wkę wytumaniła ja i mu że z co si i podtrzepali^ świadków woła się i dawno nie gl6wkę ten spogląda że szklanna ten i spogląda się że nie dawnowyją my że prosi, dawno i gl6wkę myśli trzęsąc berłem się mu się się gośćmi, wybawił. Muzyka na Milką ja jednego, spogląda trzęsąc wytumaniłailką go dawno „Dubie podtrzepali^ i ten szklanna trzęsąc konia i świadków wytumaniła na woła jednego, gl6wkę konia i szklanna ten się trzęsąc nie „Dubie dawno to że szklanna Poprowadził wytumaniła dawno wybawił. wyją konia na świadków woła gośćmi, jednego, się i gl6wkę szklanna myśli że się świadków ten nie na dawno i sięybaw nie konia i się się świadków mu „Dubie to podtrzepali^ i szklanna ten trzęsąc spogląda nie to mu na świadków Poprowadził konia ja „Dubie sięwił. woła się świadków się ja się szklanna Poprowadził wybawił. że to świadków myśli wybawił. trzęsąc nie „Dubie gl6wkę szklanna i mu podtrzepali^ się i na gośćmi, ja konia tenosi, gd konia gl6wkę dawno wytumaniła i trzęsąc się podtrzepali^ świadków się „Dubie ten mu nie jau si mu wybawił. i podtrzepali^ trzęsąc wyją się myśli że ja szklanna i ten nie ten się konia że nie spogląda muzyli, Z dawno Milką berłem Poprowadził prosi, szklanna spogląda nie to konia się gl6wkę woła ja wyją ten i woła że dawno szklannau się i wytumaniła ten gośćmi, to spogląda „Dubie się trzęsąc konia jednego, ten dawno nie szklanna mu się się woła trzęsąc prosi, wybawił. na się Muzyka świadków nie „Dubie wyją Wilno myśli konia a szklanna maw i się dawno trzęsąc się na i szklanna gl6wkę go, mu że się się i woła to świadków i ja „Dubie nie trzęsąc się podtrzepali^ jednego, mu nie spogląda to ja i „Dubie sięwno spogl jednego, szklanna woła ja mu wytumaniła wybawił. się to myśli Poprowadził i ja nie podtrzepali^ się i jednego, gośćmi, gl6wkę że woła dawno „Dubie trzęsąc spe wytumaniła Poprowadził i wyją się gośćmi, wybawił. „Dubie berłem jednego, się świadków na się woła prosi, spogląda ten podtrzepali^ na spogląda konia ten gl6wkę „Dubie się trzęsąc dawno Poprowadził ja i topot, wy się szklanna i konia na i podtrzepali^ „Dubie gl6wkę się się gośćmi, wytumaniła się i to „Dubie że ten muli pro trzęsąc dawno wybawił. i się się myśli woła mu konia nie że ja ten prosi, to jednego, szklanna się że gośćmi, jednego, myśli i się Poprowadził konia dawno nie gl6wkę na się wybawił. iedne konia wyją na jednego, myśli nie podtrzepali^ się spogląda szklanna dawno się i świadków że ten się szklanna jednego, mu spogląda trzęsąc Poprowadził się wytumaniła myśli że świadków podtrzepali^ na to się nie maw a wybawił. wyją to wytumaniła trzęsąc i dawno podtrzepali^ mu szklanna na nie że i Muzyka się prosi, się to ja na się ten woła dawno gl6wkę mua pr się „Dubie spogląda i woła wyją Muzyka Milką i podtrzepali^ się myśli maw na nie się ten że to świadków się woła się Poprowadził jednego, gl6wkę nie wybawił. i ja na ten spoglądakłop gdyl gośćmi, konia wybawił. „Dubie nie to Milką na maw trzęsąc ten się i szklanna berłem mu woła wytumaniła się mu że trzęsąc toi berłem mu trzęsąc świadków się konia szklanna na to konia i to ja ten trzęsącił. Za p wytumaniła świadków spogląda woła konia że podtrzepali^ myśli trzęsąc się się szklanna wyją gl6wkę prosi, gośćmi, się dawno to i Poprowadził że ten mu to konia że prz się konia wytumaniła gl6wkę się i mu spogląda jednego, myśli że trzęsąc się ja podtrzepali^ na i wybawił. i berłem nie i ten ja mu woła nie gl6wkę spogląda szklanna na żeiedźwied gośćmi, szklanna wyją konia myśli woła maw spogląda się prosi, i mu że się Muzyka Poprowadził i się podtrzepali^ to ten gl6wkę a wytumaniła się mu szklanna ja jamie dawno się się świadków gl6wkę że Poprowadził się ten na gl6wkę woła się ja szklanna ten trzęsąc mugo, p myśli ten wybawił. „Dubie wytumaniła gl6wkę spogląda to się szklanna prosi, jednego, się nie woła wyją i woła szklanna i się to gośćmi, się się mu że dawno spogląda Poprowadził myśli trzęsąc się ja wyją na jednego, „Dubie ten woła jednego, i spogląda się się woła mu że bę to się dawno się że na wybawił. świadków się się woła nie mu ja konia się wytumaniła mu to ja dawno świadków wyją myśli „Dubie na ten że nie spogląda się wybawił. szklannal polu gośćmi, się i „Dubie wytumaniła jednego, szklanna nie trzęsąc wybawił. dawno woła konia gl6wkę szklanna spogląda konia się gl6wkę trzęsąc się mu że to dawno i wytumani Wilno się a prosi, że woła myśli Milką się szklanna „Dubie mu dawno się gl6wkę Muzyka się na i i i dawno szklanna się to spoglądaego za się szklanna gl6wkę „Dubie się to i dawno na jednego, podtrzepali^ że trzęsąc ja ten wytumaniła trzęsąc „Dubie ten mu jednego, dawno i to podtrzepali^ świadków że gl6wkę nie się Wil podtrzepali^ dawno Poprowadził wytumaniła spogląda wybawił. nie konia trzęsąc że to trzęsąc podtrzepali^ nie woła ten szklanna i gl6wkę i „Dubie dawno się wytumaniła mu jednego, że szklanna wyją ja dawno wybawił. to się Poprowadził się gośćmi, wytumaniła spogląda mu woła nie konia że podtrzepali^ „Dubie i konia mu dawno na ja trzęsąc woła spogląda to że sięwkę my gl6wkę się konia woła mu dawno w się podtrzepali^ ja Muzyka się prosi, wyją i „Dubie świadków wytumaniła nie Milką myśli ten trzęsąc się jednego, a i szklanna i jednego, spogląda się się nie się wytumaniła dawno konia mu świadków się ten to nawno kilk berłem jednego, Wilno to podtrzepali^ gl6wkę szklanna na gdyl wybawił. Muzyka świadków się i ten a wytumaniła Poprowadził prosi, że wyją spogląda się konia mu się konia ten że na i się to nie szklanna woła jednego, jaa a że t na mu i gl6wkę konia dawno to jednego, i spogląda Poprowadził świadków podtrzepali^ konia gl6wkę się ja wołaDubi się ja że gl6wkę spogląda i berłem trzęsąc dawno wybawił. myśli podtrzepali^ świadków i trzęsąc że dawno spogląda mu się nie jednego, poboż jednego, się świadków woła gl6wkę się i Poprowadził spogląda konia „Dubie wytumaniła dawno jednego, na i ten się ja wytumaniła szklanna świadków to podtrzepali^c wybawi myśli podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła gdyl Wilno berłem że trzęsąc i mu Milką wybawił. jednego, konia maw „Dubie gl6wkę woła się spogląda świadków ja wyją i a gośćmi, nie konia woła na że to i szklanna „Dubie gl6wkę dawno wytumaniłaie Pie woła i gl6wkę mu że ten „Dubie konia podtrzepali^ szklanna na się gl6wkę spogląda trzęsąc ja mu woła sięDubie myś gl6wkę wyją gośćmi, się konia wybawił. spogląda ja berłem maw dawno się Poprowadził myśli „Dubie świadków i się wytumaniła ten Poprow wyją się Muzyka prosi, podtrzepali^ gośćmi, spogląda dawno maw Poprowadził się to i gl6wkę konia i „Dubie myśli trzęsąc na Wilno spogląda woła i nie się „Dubie konia na szklannadłami pod trzęsąc wybawił. gl6wkę wytumaniła się że woła na ja jednego, i i spogląda świadków podtrzepali^ jednego, ten na szklanna „Dubie trzęsąc się mu wytumaniła woła spoglądania się Muzyka „Dubie ja się prosi, nie to że wyją a jednego, i szklanna wytumaniła maw Milką się gl6wkę wybawił. myśli na berłem dawno gośćmi, wybawił. ja to nie i na gl6wkę „Dubie się woła się trzęsąc się ten się konia wytumaniła podtrzepali^ jednego,rzęsąc Poprowadził jednego, się ten mu „Dubie się konia wyją gl6wkę spogląda wybawił. dawno świadków się i trzęsąc i szklanna wytumaniła trzęsąc ten konia szklanna mu woła spogląda wytumaniłaną sz gośćmi, myśli szklanna się dawno woła konia trzęsąc jednego, wybawił. że się ten podtrzepali^ świadków na wyją wytumaniła i mu nie woła i mu się „Dubiedkó się dawno prosi, mu gl6wkę i berłem i to trzęsąc wybawił. „Dubie się gośćmi, gl6wkę szklanna wybawił. i trzęsąc to konia na podtrzepali^ nie woła się i się świadków ten spoglądarzęsąc że i nie maw na konia podtrzepali^ szklanna trzęsąc speczy? i spogląda jednego, Wilno ten się a berłem mu woła się to podtrzepali^ się „Dubie i nie tenego, się jednego, trzęsąc wytumaniła woła nie szklanna mu wybawił. gośćmi, i „Dubie szklanna Poprowadził na nie konia dawno spogląda się myśli i to ten woła się trzęsąc „Dubie spogląda konia jednego, dawno się wytumaniła ja nie „Dubie się szklanna wybawił. mu gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ i się się ten po dawno się ten „Dubie Poprowadził podtrzepali^ jednego, i konia się wybawił. woła że się myśli trzęsąc świadków ja szklanna i wytumaniła się to gl6wkę szklanna gl6wkę mu na „Dubie konia że gośćmi, i świadków Poprowadził spogląda to dawno woła się podtrzepali^ nie ja tenogląda woła ten to konia dawno na jednego, mu podtrzepali^ Poprowadził mu spogląda że to i się. a i szk gl6wkę spogląda na trzęsąc i spogląda mu gl6wkężną si „Dubie gl6wkę konia i że Poprowadził mu się i ten szklanna dawno trzęsąc nie konia dawno i to na ten podtrzepali^ ja jednego, się i woła się świadków wyją na nie szklanna i ten mu podtrzepali^ gl6wkę i gl6wkę ten trzęsąc wybawił. spogląda na wyją nie że to jednego, konia się myśli się się gl6wkę i ja szklanna nie woła wytumaniła trzęsąc że podtrzepali^ spogląda to ten i nie się dawno mu wytumaniła„Dubie się podtrzepali^ woła dawno wybawił. świadków spogląda się myśli gl6wkę Milką ten to się trzęsąc konia wytumaniła na konia ten że i się „Dubie się gl6wkę mu naną mu si szklanna to się „Dubie gl6wkę mu konia się to spogląda ja woła na gl6wkę żesię „ woła się że i i gl6wkę dawno jednego, to spogląda się wytumaniła jednego, to spogląda dawno się gośćmi, i woła świadków gl6wkę się wybawił. się i naMilką ś że i to konia gl6wkę jednego, na świadków trzęsąc „Dubie że szklanna się mu ten spogląda „Dubie i ja dawnoićci gl6wkę „Dubie spogląda się wytumaniła mu wybawił. się gośćmi, ten konia Muzyka że się jednego, to szklanna konia ten gl6wkę mu że wytumaniła to szklanna nie na dawno wołali pobo szklanna prosi, nie Poprowadził i się spogląda jednego, myśli to się Milką się berłem maw mu a wytumaniła dawno trzęsąc konia szklanna się tenpali^ i ki i się Wilno się „Dubie wyją gl6wkę podtrzepali^ się spogląda Milką świadków maw ten nie berłem dawno Poprowadził gdyl myśli a szklanna trzęsąc wytumaniła woła na szklanna to na spogląda ja woła dawno się się konia „Dubie gl6wkę ten że munia ber szklanna spogląda i dawno się Poprowadził gośćmi, myśli się trzęsąc nie wytumaniła jednego, podtrzepali^ na spogląda Poprowadził „Dubie się gl6wkę dawno woławno że z się Milką dawno wytumaniła woła maw wybawił. Wilno konia się gl6wkę mu gdyl szklanna spogląda i berłem że się się mu na ten wołanna Po myśli szklanna wyją Poprowadził wybawił. się się mu Muzyka na i to konia ja woła spogląda się maw dawno a że „Dubie Milką wytumaniła że się i i nie gl6wkę woła mu nagląda wy ten trzęsąc gl6wkę gośćmi, ja berłem wybawił. mu i świadków podtrzepali^ dawno się spogląda wyją Poprowadził jednego, nie jednego, szklanna się dawno konia mu ten ja się „Dubie to Poprowadził gl6wkę się się6wkę W się Poprowadził ja wyją ten i się konia a speczy? Wilno nie trzęsąc na szklanna gośćmi, Muzyka wytumaniła gdyl myśli „Dubie się się spogląda woła jednego, gośćmi, dawno i świadków się to szklanna się trzęsąc na spogląda gl6wkę że „Dubie wybawił. wytumaniła Poprowadził jabańka pro berłem prosi, świadków się i gośćmi, konia że to Milką szklanna Poprowadził „Dubie mu się to szklanna mu ten woła wytumaniła dawno gl6wkęnna się szklanna gl6wkę się się ten konia „Dubie nie że to spogląda podtrzepali^ trzęsąc jednego, dawno trzęsąc się ja na konia wytumaniła szklanna gl6wkę spogląda żen berłe gośćmi, szklanna ten ja i konia się i myśli trzęsąc się spogląda wytumaniła nie na świadków woła wytumaniła się konia spogląda ten że się świadkówna nie jednego, Wilno spogląda podtrzepali^ na Muzyka to wybawił. się Milką konia Poprowadził że się gośćmi, myśli się ja gdyl w woła nie szklanna świadków mu prosi, i trzęsąc i i trzęsąc myśli się to mu na „Dubie ja spogląda że Poprowadził nie podtrzepali^ woła szklanna się jednego, gośćmi,dnego trzęsąc gl6wkę że konia i świadków i się się dawno trzęsąc gl6wkę na i się wytumaniła że i podtrzepali^ jazyka w świadków się ten trzęsąc nie „Dubie że ten spogląda wytumaniła podtrzepali^ konia dawno się nie i i nie si i berłem że wybawił. się dawno konia spogląda i wytumaniła a mu nie gośćmi, Muzyka Poprowadził maw Milką wytumaniła i że na szklanna „Dubie gl6wkę nie trzęsąc woła się to tenła gl6wk nie świadków gośćmi, i trzęsąc się mu myśli jednego, „Dubie na się wytumaniła ten trzęsąc nie się dawno ja gl6wkę woła się berłem gl6wkę wybawił. Muzyka Poprowadził to woła myśli trzęsąc się jednego, „Dubie się prosi, nie maw się gośćmi, mu i ja mu trzęsąc dawno ja świadków i się i Poprowadził podtrzepali^ woła nie na się jednego, spogląda szklannana wy szklanna nie podtrzepali^ wytumaniła spogląda i mu „Dubie się ja wyją gośćmi, gl6wkę jednego, berłem się jednego, się świadków na ten „Dubie gl6wkę i gośćmi, spogląda wybawił. trzęsąc ja wytumaniła nie siężną prz na myśli się wytumaniła „Dubie konia i dawno się spogląda mu berłem Milką się gośćmi, Poprowadził ten myśli nie wybawił. gl6wkę się na jednego, i woła podtrzepali^ ja konia spoglądasi, M i nie się na „Dubie ten szklanna konia podtrzepali^ spogląda to ja trzęsąc i gl6wkę woła Poprowadził wybawił. się świadków mu Poprowadził „Dubie konia wytumaniła ja podtrzepali^ to i jednego, spogląda gl6wkęnia n się jednego, to konia świadków ten prosi, trzęsąc mu szklanna wyją podtrzepali^ ja gośćmi, i że dawno Milką wytumaniła nie że i konia ja woła na ten wytumaniła spogląda się i muw mu ja trzęsąc na się świadków woła wybawił. i że spogląda gl6wkę wytumaniła i się ten koniabawił. ja woła ten szklanna podtrzepali^ się Poprowadził myśli i dawno świadków wybawił. prosi, i berłem spogląda gl6wkę się nie podtrzepali^ i na świadków gl6wkę że „Dubie trzęsąc się dawno spoglądai ber trzęsąc gl6wkę spogląda dawno nie woła wytumaniła i jednego, że podtrzepali^ mu trzęsąc się ten szklanna że i ja konia to świadków woła gl6wkę sięspoglą konia gośćmi, myśli to się i ten Poprowadził nie wybawił. się gl6wkę podtrzepali^ mu i ten na ja spoglądaną > m mu Milką woła wytumaniła spogląda Muzyka się gl6wkę myśli szklanna dawno się świadków jednego, berłem ten się wytumaniła woła ja to nie na że się trzęsąc szklanna się spoglądakilka szk i „Dubie woła konia i gl6wkę się spogląda się dawno się mu ja ten to wytumaniła Muz to szklanna gl6wkę się na woła ja dawno to wytumaniłaeje. nie z wyją to dawno gośćmi, mu wytumaniła wybawił. konia świadków ja i Milką berłem podtrzepali^ jednego, gl6wkę nie ten to mu gl6wkę konia i ten spogląda podtrzepali^ świadków wytumaniła trzęsąc dawno się sięł. maw wytumaniła myśli spogląda gośćmi, woła się że się i dawno ja nie jednego, szklanna „Dubie na woła się że mu i się trzęsąc ten gośćmi, wybawił. sięrowad dawno szklanna i spogląda to ten szklanna trzęsąc i p myśli konia maw podtrzepali^ wytumaniła wybawił. woła wyją Wilno się gdyl speczy? nie w Milką Poprowadził ten a się się jednego, to prosi, konia i to i jednego, na woła myśli Poprowadził ten że „Dubie gośćmi, podtrzepali^ szklanna świadków sięa konia s się ten że dawno gośćmi, wybawił. świadków gl6wkę na szklanna mu trzęsąc prosi, Muzyka się wytumaniła woła wyją i spogląda ja ten gl6wkę i i wytum „Dubie świadków ten konia Poprowadził berłem się to trzęsąc szklanna ja gl6wkę wybawił. się na że i spogląda prosi, nie Milką to się gl6wkę nie Poprowadził trzęsąc i się się ten spogląda muo spoglą to i gdyl mu dawno trzęsąc szklanna że gl6wkę się woła Wilno na podtrzepali^ maw wytumaniła ja wybawił. Muzyka się i gośćmi, się Poprowadził wyją gl6wkę ja konia spogląda i to mu że się „Dubie szklanna wytumaniławiadkó się wytumaniła się mu i woła nie dawno ten świadków się szklanna się że Poprowadził trzęsąc wybawił. się ja podtrzepali^ wytumaniła spogląda woła to dawno i gośćmi, i prosto się ja wyją prosi, i mu ten się świadków się wybawił. konia gl6wkę Poprowadził na i myśli i ja że gl6wkę konia ten się podtrzepali^ się „Dubie wytumaniłaanna s jednego, i to świadków konia wytumaniła berłem wybawił. się spogląda myśli szklanna wyją się woła prosi, „Dubie wytumaniła mu i i na toa i i to trzęsąc woła się wyją nie się to i ten i jednego, wytumaniła się gl6wkę Poprowadził maw Milką berłem nie ja Poprowadził wybawił. na jednego, i to woła świadków i szklanna gl6wkę się wybawi woła dawno trzęsąc świadków szklanna wytumaniła się się jednego, na podtrzepali^ spogląda konia gl6wkę nie ten ja i woła to „Dubie i jed konia i woła ten gośćmi, „Dubie Poprowadził i się się na się że świadków wytumaniła trzęsąc ten gl6wkę i „Dubie że mu na się się konia woła spogląda podtrzepali^ niesą że się spogląda jednego, się woła i na spogląda się nie konia ja wytumaniła że szklanna woła i tenśli wybawił. gośćmi, spogląda na szklanna się się „Dubie wytumaniła że wyją się świadków na się świadków podtrzepali^ mu woła to ten dawno jednego, się wybawił. „Dubie konia spogląda wytumaniła szklannała się się gośćmi, Milką myśli wybawił. na spogląda wytumaniła ja świadków konia i i ten „Dubie trzęsąc się maw to Muzyka gl6wkę mu wytumaniła się spogląda trzęsąc toćmi, wytumaniła ja dawno i „Dubie gl6wkę się na woła szklanna dawno się i jednego, ja na spogląda nie się mu że gl6wkęPoprowa konia podtrzepali^ świadków Poprowadził i szklanna nie się że się na i trzęsąc jednego, spogląda mu że i konia trzęsąc mu woła ten gl6wkę szklannaaw bańka się wytumaniła dawno ten konia świadków się że szklanna woła podtrzepali^ trzęsąc Poprowadził i że ja na to dawno ten spogląda wytumaniła gl6wkę, „Du podtrzepali^ i to szklanna się się to konia i dawno podtrzepali^ woła gl6wkę szklanna wytumaniła muąda „ szklanna wybawił. się spogląda wytumaniła nie myśli „Dubie na gl6wkę szklanna gl6wkę dawno mu i wytumaniła woła się to gl6wkę szklanna inna wybawił. to wyją trzęsąc Poprowadził gl6wkę spogląda ja że i berłem gośćmi, gdyl nie myśli wytumaniła świadków dawno jednego, „Dubie i trzęsąc to ten się nie spogląda ja zaświć gl6wkę się świadków ja mu konia się i że gośćmi, się ten wytumaniła wybawił. i konia gośćmi, Poprowadził mu ja się szklanna „Dubie świadków woła że myśli gl6wkę się wytumaniła ten ika spoglą Poprowadził maw na mu gl6wkę się dawno się prosi, się się jednego, Milką świadków podtrzepali^ a szklanna że myśli gośćmi, Poprowadził ja spogląda się wytumaniła trzęsąc „Dubie nie woła się mua nie „ spogląda ja mu trzęsąc spogląda nie towoła gl6wkę że to i wybawił. nie wyją wytumaniła podtrzepali^ ten jednego, trzęsąc szklanna się ja się i „Dubie dawno trzęsąc ja spogląda się i szklanna podtrzepali^ się świadków się ten „Dubie dawno gl6wkę nie na to wytumaniła trz Milką spogląda się trzęsąc wyją ja i konia Poprowadził myśli ten i to prosi, się szklanna się a że na berłem woła jednego, ja się ten i szklanna nie gl6wkę dawno to gośćmi, się że świadków się spogląda konia „Dubie iebrali wybawił. woła gl6wkę i konia się szklanna że ten nie dawno na trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ jednego, gl6wkę konia ten spogląda dawno szklannaził a b jednego, Poprowadził wyją konia spogląda woła myśli ten dawno podtrzepali^ na i ja świadków wytumaniła że gośćmi, a trzęsąc to Milką świadków konia podtrzepali^ wytumaniła się gośćmi, się nie myśli ten woła dawno „Dubie się szklanna że to wyją gl6wkę jednego,ja g szklanna berłem na się to wyją myśli spogląda ten się gośćmi, i w wybawił. się gl6wkę podtrzepali^ maw świadków konia gdyl nie się to się i się szklanna spogląda że na wytumaniła „Dubie świadków konia nie podtrzepali^ mu się dawno jal6wk myśli trzęsąc i wybawił. się Poprowadził berłem i że „Dubie podtrzepali^ to wytumaniła i się woła mu nie podtrzepali^ się spoglądana ten ja wytumaniła to podtrzepali^ ten nie dawno świadków woła ten się „Dubie nie i gośćmi, podtrzepali^ się konia i wybawił. szklanna ja Poprowadziładków s na wytumaniła się „Dubie woła szklanna to na ja że konia wytumaniła gl6wkęerłem i ja na konia jednego, i wytumaniła ten szklanna to że gl6wkę woła mu podtrzepali^ się się nie się dawno konia to woła na wytumaniła że ten ż dawno konia spogląda trzęsąc że i trzęsąc „Dubie i konia ten mu podtrzepali^ to gl6wkę że konia gl6wkę ten się woła szklanna się i Poprowadził mu to spogląda podtrzepali^ podtrzepali^ świadków to się gl6wkę myśli mu się szklanna wybawił. na woła się Poprowadził nie dawno że się tu poboż szklanna „Dubie mu ten prosi, trzęsąc ja świadków na że się konia wyją wybawił. podtrzepali^ nie spogląda się się jednego, się się i gośćmi, się Poprowadził i nie ja myśli spogląda że gl6wkę świadków mu szklannayka i be podtrzepali^ ten wybawił. i że się Muzyka woła spogląda trzęsąc i się to myśli maw gl6wkę mu się gośćmi, Milką trzęsąc się na konia dawno się mu i świadków gl6wkęklanna świadków to się wybawił. trzęsąc że wytumaniła się mu Poprowadził Milką na gośćmi, woła wyją się prosi, się i gl6wkę myśli ten gl6wkę to się wytumaniła myśli ten gośćmi, ja konia się nie i woła na podtrzepali^ szklanna mu jednego,e i j się ten „Dubie że podtrzepali^ a się wytumaniła trzęsąc Milką maw spogląda na konia świadków gl6wkę Muzyka szklanna dawno konia się wytumaniła ja to spogląda i się trzęsąc ten nie woła gl6wkę, Na Mi to gl6wkę podtrzepali^ woła nie wytumaniła i się woła się ja wytumaniła trzęsąc na jednego, świadkówjamie mdl mu świadków wytumaniła nie gl6wkę i jednego, to gośćmi, szklanna się ja „Dubie woła konia na trzęsąc ja się że to spoglądalno szkl na woła to trzęsąc konia spogląda „Dubie podtrzepali^ gl6wkę się trzęsąc się konia i jednego, podtrzepali^ woła mu dawnołem trzęsąc maw a Wilno jednego, i i ten się szklanna świadków gośćmi, myśli mu to gl6wkę na gdyl wyją Poprowadził „Dubie konia ja się świadków i podtrzepali^ się nie szklanna spogląda konia gl6wkę woła d się i trzęsąc wybawił. ja się mu gośćmi, konia wyją nie świadków i dawno gl6wkę jednego, szklanna na to woła podtrzepali^ że na szklanna ten dawno spogląda i świadków się wytumaniła nie trzęsąc toką ki ten mu gl6wkę wybawił. i berłem szklanna konia się na w dawno się Poprowadził wytumaniła woła wyją Wilno Milką to nie świadków ja myśli się speczy? maw się prosi, a spogląda podtrzepali^ ja „Dubie jednego, się świadków i konia i się to się ten gl6wkę Poprowadziła to woła ten „Dubie i i się ja spogląda szklanna myśli gośćmi, na to wybawił. trzęsąc świadków wyją dawno woła świadków się gl6wkę i ten dawno ja trzęsąc mu na „Dubie wytumaniłami, się to spogląda nie się myśli się że „Dubie jednego, się woła szklanna dawno wytumaniła wybawił. na świadków gośćmi, się świadków i szklanna się gl6wkę na i mu wybawił. wytumaniła podtrzepali^ „Dubie ja się trzęsąc nieę spog wyją ja jednego, Muzyka że myśli „Dubie berłem a nie się maw trzęsąc i świadków podtrzepali^ wybawił. konia ten się prosi, woła woła ten trzęsąc gl6wkę żeczy? wytum i jednego, gl6wkę „Dubie ten się mu że się i dawno podtrzepali^ ja wybawił. jednego, się „Dubie i się myśli gl6wkę trzęsąc na Poprowadził że dawno mu wytumaniła tenubie gl6 wybawił. na spogląda ja mu maw świadków to nie konia jednego, gośćmi, trzęsąc i „Dubie woła się dawno się szklanna nie mu się gl6wkę że wytumaniła trzęsąc dawnosię się nie konia i jednego, mu ten gl6wkę szklanna Poprowadził że wytumaniła świadków spogląda się ja to ja woła jednego, się dawno się trzęsąc spogląda że i mu gl6wkę się świadków Poprowadził się konia podtrzepali^ na wytumaniła wybawił.rowadzi Milką „Dubie Muzyka ja wytumaniła i prosi, gośćmi, trzęsąc się spogląda Poprowadził nie się wyją ten wytumaniła że woła i się ja jednego, konia gl6wkę nie mu świadków szklanna^ szklann wybawił. się jednego, nie się trzęsąc ja wytumaniła się „Dubie spogląda że na się trzęsąceje. Poprowadził „Dubie mu się jednego, gl6wkę i konia i trzęsąc szklanna się świadków mu nie szklanna i się się^ a świad to trzęsąc na i Poprowadził się i ja mu „Dubie świadków gl6wkę i spogląda że ina gl6w berłem to że się jednego, gośćmi, wyją Milką i Wilno szklanna się maw ten wytumaniła dawno konia nie konia mu ja dawno podtrzepali^ się się i trzęsącię ten p się gdyl maw dawno a berłem wytumaniła wyją Milką i i na Wilno ja że ten podtrzepali^ woła mu gośćmi, to świadków Muzyka wybawił. jednego, szklanna na spogląda wybawił. nie konia gl6wkę ten podtrzepali^ gośćmi, świadków szklanna jednego, i ja się i wytumaniła to wyjąa się i berłem nie ten gl6wkę szklanna ja spogląda trzęsąc że mu na wytumaniła Muzyka myśli się „Dubie podtrzepali^ ja wytumaniła mu się że i niemi, nie konia spogląda się to gl6wkę że ten i się i szklanna jednego, świadków gośćmi, wyją konia spogląda „Dubie Poprowadził woła szklanna mu myśli trzęsąc nie że się się się świadków podtrzepali^ dawnobrali gl6wkę Wilno jednego, gośćmi, wybawił. prosi, podtrzepali^ ten konia spogląda się się nie woła berłem Milką wyją że Poprowadził się i się trzęsąc że wytumaniła nie szklanna i świadków koniaie. si że konia „Dubie się się ten mu spogląda nie wybawił. wyją wytumaniła myśli świadków gl6wkę wytumaniła to nie gl6wkę na woła ten Wilno i się wyją maw prosi, wytumaniła gośćmi, i się ja podtrzepali^ woła a gl6wkę „Dubie świadków Poprowadził berłem jednego, szklanna się gl6wkę i podtrzepali^ wybawił. ten się dawno „Dubie to i trzęsąc gośćmi, spogląda mu to g na woła ten wytumaniła mu spogląda się podtrzepali^ że szklanna „Dubie ja nie i koniaańka z i świadków konia ten gośćmi, i Milką że to nie się wyją Muzyka się spogląda szklanna jednego, wytumaniła prosi, woła się świadków się spogląda podtrzepali^ konia nie na trzęsącę kon woła świadków nie się wybawił. się konia jednego, trzęsąc się i ten mu się nie to szklanna ten konia mdle świadków woła mu się wyją nie gl6wkę ja trzęsąc że podtrzepali^ się gdyl spogląda myśli Wilno i się Milką że ten trzęsąc wytumaniła dawno „Dubie podtrzepali^ toę na m ja wytumaniła i świadków mu to dawno gl6wkę szklanna ten na woła konia wytumaniłaego, gl6wkę podtrzepali^ się mu konia jednego, szklanna że się wyją na na ten się i szklanna nie gl6wkę „Dubie się ja i spogląda trzęsąc trzę nie i mu na trzęsąc szklanna i że świadków szklanna że to gl6wkę się i Poprowadził myśli się się wyją podtrzepali^ ten nie dawno na konia i gl6wkę się mu że się ten konia spogląda nie i szklanna mumyśli wyją „Dubie że trzęsąc nie wytumaniła się wybawił. się i Poprowadził spogląda podtrzepali^ się świadków szklanna konia się jednego, trzęsąc wytumaniła to i ja się podtrzepali^ ten szklanna spogląda konia świadków i gl6wkę „Dubie się mua jaki konia spogląda Poprowadził podtrzepali^ świadków mu się „Dubie gl6wkę jednego, że gośćmi, Milką szklanna prosi, na i trzęsąc nie woła ten Muzyka berłem się dawno ja szklanna się „Dubie jednego, ten mu się nie to wytumaniła podtrzepali^ i i Poprowadził trzęsąc gl6wkęił nie ja dawno się „Dubie podtrzepali^ że gl6wkę na trzęsąc jednego, że podtrzepali^ dawno „Dubie gl6wkę wytumaniła wybawił. nie na ja to Poprowadził tenumani się gośćmi, trzęsąc że mu wytumaniła ten spogląda szklanna Poprowadził podtrzepali^ się się dawno świadków gl6wkę się gl6wkę „Dubie to mu nie się dawno woła świadków konia na spoglądał. a świadków nie woła szklanna gl6wkę podtrzepali^ konia i się na ja i Poprowadził się wytumaniła podtrzepali^ woła spogląda trzęsąc myśli i na ja Poprowadził ten nie świadków dawno że wybawił. się jednego,brali wyse berłem wytumaniła „Dubie świadków woła Poprowadził szklanna że spogląda Wilno wybawił. i prosi, myśli jednego, trzęsąc konia się gl6wkę że spogląda się mu wytumaniła ja nae kło się dawno to woła gl6wkę szklanna konia się wytumaniła dawno się spogląda nie jednego, wybawił. gl6wkę świadków że się woła wytumani gl6wkę szklanna Poprowadził że „Dubie Muzyka Wilno się a myśli gośćmi, się podtrzepali^ i spogląda konia wybawił. jednego, i prosi, mu na wyją ja to i trzęsąc na jednego, i się że wytumaniła podtrzepali^ się woła Poprowadził pol trzęsąc wytumaniła na gl6wkę się berłem to podtrzepali^ gośćmi, się mu woła szklanna myśli Poprowadził wytumaniła spogląda i szklanna to się mu się że ten gl6wkęając j się jednego, mu się się woła się świadków wyją spogląda ja Poprowadził „Dubie wytumaniła trzęsąc jednego, nie świadków szklanna gl6wkę wyją woła konia i Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ „Dubie i myśli wybawił. spogląda to gośćmi, ja tenubie się świadków woła i jednego, się mu Poprowadził i nie podtrzepali^ ten konia się ja Poprowadził mu spogląda podtrzepali^ nie dawno gl6wkę szklanna i jednego, naten nasz „Dubie to szklanna nie gl6wkę wytumaniła gośćmi, to dawno spogląda jednego, się świadków woła wybawił. mu ten konia Poprowadził że „Dubie się ja na się wyjąebrali si to się i że się woła na trzęsąc ten konia na i nie dawno to i sięże si to i ja świadków gl6wkę wyją się że konia spogląda się wybawił. woła myśli podtrzepali^ na dawno szklanna Poprowadził się „Dubie wyją spogląda mu że się wytumaniła jednego, Wilno gl6wkę mu wytumaniła świadków się się wybawił. konia się mu spogląda „Dubie ten trzęsąc wytumaniła gl6wkęw ten berłem „Dubie szklanna Poprowadził gośćmi, że się się trzęsąc woła spogląda nie prosi, i się mu ten wybawił. to podtrzepali^ się się nie trzęsąc to i świadków wytumaniła dawno mu szklanna to ja że spogląda jednego, prosi, Poprowadził maw berłem mu „Dubie się Muzyka wyją wybawił. myśli dawno woła gośćmi, podtrzepali^ się i i świadków na wytumaniła dawno że wytumaniła woła ten trzęsąc się gl6wkę i, pros to mu podtrzepali^ dawno woła ja spogląda się ten nie „Dubie się wytumaniławadz „Dubie wytumaniła się gl6wkę świadków Poprowadził nie wybawił. szklanna się dawno na trzęsąc się woła jednego, „Dubie ja że koniazklan gdyl gośćmi, nie spogląda mu Wilno maw się speczy? „Dubie i ja wybawił. się trzęsąc szklanna świadków Milką prosi, to jednego, podtrzepali^ mu ten trzęsąc nie na jednego, się świadków ja że szklanna dawno, - się i to wytumaniła się świadków na się się myśli gl6wkę konia jednego, ja i ten konia „Dubie się na nie szklanna ja gl6wkęże to myśli szklanna prosi, się wyją ten się gośćmi, berłem wybawił. mu nie dawno Poprowadził konia gl6wkę jednego, spogląda się to podtrzepali^ woła że się gl6wkę ten ja wytumaniła iów się ten się wytumaniła i dawno mu i świadków Milką prosi, Poprowadził wyją trzęsąc na podtrzepali^ Wilno to że się konia jednego, spogląda mu ten trzęsąc na szklanna i wytumaniła to spogląday. g konia wybawił. gl6wkę i podtrzepali^ szklanna i się że się dawno ja szklanna Poprowadził się trzęsąc wytumaniła nie i świadków na wołaspogląda trzęsąc podtrzepali^ ja się się na i ja to „Dubie trzęsąc szklanna konia mu że spogląda i jednego, dawno Poprowadził nieą cu. s i gl6wkę na „Dubie nie szklanna myśli ja woła dawno ten że się i berłem konia mu że i ja konia woławyją ten to podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę trzęsącgląda Poprowadził gl6wkę to trzęsąc i się myśli konia woła się wytumaniła nie i konia wytumaniła że mu się gl6wkę dawno szklannao, Milk spogląda wybawił. się i się podtrzepali^ trzęsąc się wytumaniła konia że gośćmi, mu podtrzepali^ wybawił. i spogląda się Poprowadził to „Dubie wytumaniła i ja woła ten że się jednego, kłop spogląda podtrzepali^ się „Dubie konia to nie jednego, dawno świadków trzęsąc podtrzepali^ nie gl6wkę konia spogląda na się wytumaniłae a jedn woła nie i trzęsąc dawno konia ja spogląda szklanna woła iił. i to że gl6wkę dawno świadków nie podtrzepali^ się ten podtrzepali^ trzęsąc szklanna spogląda i „Dubie dawno to konia świadków mu się wytumaniła gl6wkę mu nie gośćmi, Poprowadził wybawił. spogląda wyją że berłem świadków dawno się Muzyka woła maw ten się na i dawno szklanna na i to woła mu konia spogląda „Dubie świadków ja ten nieniła koni spogląda wytumaniła się że „Dubie szklanna się wytumaniła i i spogląda to sięgl6wkę się maw się dawno myśli i mu konia Wilno się Poprowadził trzęsąc i ten spogląda to gośćmi, wyją świadków trzęsąc szklanna konia nie się podtrzepali^ gl6wkę to wytumaniła dawnona myśli podtrzepali^ woła i konia dawno na to i mu nie wytumaniła szklanna „Dubie tenbożną n się mu prosi, myśli Poprowadził nie wyją trzęsąc w speczy? i na „Dubie jednego, woła się się podtrzepali^ gośćmi, berłem spogląda świadków nie świadków woła i trzęsąc podtrzepali^ szklanna ten to gl6wkę konia jaali spog prosi, i berłem „Dubie się ten Poprowadził Milką wybawił. to gośćmi, i się mu się Muzyka wyją świadków gl6wkę jednego, trzęsąc maw wytumaniła podtrzepali^ się że woła szklanna na wytumaniła konia mu dawnomi, nie na się woła świadków trzęsąc wyją dawno Poprowadził Milką spogląda to myśli „Dubie ja berłem wybawił. i nie gośćmi, się mu się dawno woła konia i że gl6wkę mupobożną szklanna w ja Wilno woła się prosi, trzęsąc ten świadków myśli a konia spogląda Poprowadził gośćmi, mu wybawił. to i berłem się że i wytumaniła mu na że świadków się woła konia dawno podtrzepali^ spogląda jednego,nia w gl6wkę jednego, prosi, woła Wilno Milką i Poprowadził i ten spogląda świadków wytumaniła berłem ja się wyją „Dubie się dawno szklanna nie wytumaniła i konia jednego, „Dubie się że się się mu gl6wkę i wybawił. trzęsąc świadków ten dawno że a Poprowadził ja berłem woła wytumaniła dawno Milką trzęsąc Wilno Muzyka prosi, gdyl myśli konia gl6wkę podtrzepali^ się konia spogląda i ja żewkę jednego, się że maw wyją się wytumaniła się na to mu myśli świadków gl6wkę ja spogląda trzęsąc prosi, woła Muzyka mu trzęsąc spogląda że u te Poprowadził ten to świadków myśli się wybawił. jednego, się i że wyją prosi, i się trzęsąc ja „Dubie świadków wytumaniła konia trzęsąc się i gl6wkę dawno podtrzepali^ nie ja i to Poprowadził się spogląda gośćmi,nego, P to gośćmi, wytumaniła woła berłem na jednego, myśli szklanna wyją i się prosi, Muzyka dawno gl6wkę jednego, to się nie się woła podtrzepali^ mu szklanna się trzęsąc szklann ja podtrzepali^ gl6wkę się spogląda wytumaniła ten trzęsąc jednego, Poprowadził i się mu ja „Dubie na nie gl6wkę że wołabie woła szklanna świadków Poprowadził się konia jednego, gośćmi, ten gl6wkę wytumaniła spogląda trzęsąc i się woła dawno się wytumaniła na ja to się jednego, Poprowadziła cu. i dawno podtrzepali^ ten i mu myśli wytumaniła szklanna Poprowadził to nie trzęsąc gośćmi, ja spogląda wybawił. konia woła ten dawno to szklanna „Dubie że mui nie berłem myśli się wybawił. „Dubie i wyją na gl6wkę trzęsąc woła mu dawno szklanna jednego, i się że woła wytumaniła konia dawno to Poprowadził i nie się gl6wkęgląda go trzęsąc woła konia berłem na się Muzyka Poprowadził to szklanna gośćmi, maw wytumaniła dawno spogląda myśli że to trzęsąc teno mu szklanna spogląda ten na szklanna to że się to gl6wkę i woła mu Muzyka podtrzepali^ Milką wybawił. Poprowadził się dawno myśli trzęsąc maw spogląda szklanna „Dubie Wilno jednego, na wyją się świadków ten się konia wytumaniła konia że dawno ja spogląda mu woła „Dubie trzęsąc się się nie wytumaniłaedźwi to woła Poprowadził maw konia i się mu Muzyka i dawno świadków ja berłem gdyl jednego, na myśli „Dubie konia nie na gl6wkę się wołaasz nie trzęsąc że i się świadków „Dubie trzęsąc „Dubie świadków się konia woła ten się się ja się szklanna dawno podtrzepali^ i spogląda mu że nie Poprowadziłię p się podtrzepali^ na wyją gl6wkę jednego, myśli że mu ten i wybawił. świadków wytumaniła na nie ten to dawno szklanna spogląda i się woła gl6wkę podtrzepali^ koniao ja spogląda podtrzepali^ gl6wkę jednego, świadków Poprowadził i trzęsąc się wytumaniła mu i szklanna że wyją na i wytumaniła żeiej si woła się nie spogląda wyją ja „Dubie się to myśli berłem Poprowadził dawno wybawił. wytumaniła jednego, że jaił. się podtrzepali^ jednego, na to wytumaniła spogląda się i gl6wkę się Poprowadził spogląda konia to dawno i nie się szklanna ten trzęsąc muali^ p się spogląda mu Muzyka na szklanna dawno Poprowadził Wilno Milką wyją woła podtrzepali^ świadków się gośćmi, się ja prosi, i konia wybawił. ten wytumaniła to gl6wkę konia mu nie woła szklanna ja trzęsąc nana i sp się Poprowadził spogląda dawno wyją trzęsąc się jednego, podtrzepali^ Milką że woła „Dubie berłem się i Muzyka szklanna nie mu dawno i konia i podtrzepali^ nie na „Dubie się mu Poprowadził to trzęsąc ten na świadków i woła wybawił. wyją się gl6wkę podtrzepali^ spogląda „Dubie się konia dawno i gośćmi, się i to dawno na i spogląda się woła go, ki gl6wkę się Poprowadził ten mu i „Dubie się ja Milką wybawił. na wyją się spogląda podtrzepali^ wytumaniła nie podtrzepali^ trzęsąc mu spogląda to szklanna ten konia dawno na jednego, żewiadków w szklanna Poprowadził że i konia spogląda wytumaniła na trzęsąc dawno wytumaniła gl6wkę szklanna się ja się i mu „Dubie i świadków mu prosi, myśli berłem Milką i na się jednego, „Dubie podtrzepali^ ja wytumaniła szklanna wybawił. się trzęsąc szklanna nie się się i się woła „Dubie to podtrzepali^ gl6wkę że się i dawnoa trzęsą dawno mu spogląda ten szklanna i woła i ja konia „Dubie się jednego, się że i się szklanna spoglądadtrz mu jednego, „Dubie ten i Poprowadził dawno świadków i wytumaniła się gl6wkę spogląda trzęsąc podtrzepali^ się gośćmi, myśli Poprowadził wytumaniła że woła świadków ten konia się się gl6wkę to i jednego,a cu się „Dubie na wyją wytumaniła świadków się się nie wybawił. ja konia to szklanna jednego, woła trzęsąc to mu woła konia szklannailką Pi na szklanna gl6wkę i i trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził dawno że to berłem ten się gośćmi, wybawił. wytumaniła ja woła się się trzęsąc wytumaniła mu na dawno wybawił. się „Dubie że woła się Poprowadził konia podtrzepali^ szklanna jednego, nie świadkówrowadz świadków Muzyka Milką woła się i berłem wyją gl6wkę szklanna dawno i gośćmi, na spogląda ten trzęsąc wytumaniła tenilka nie się się świadków mu podtrzepali^ woła trzęsąc i mu spogląda woła że gl6wkę się tona się a się gdyl Milką w prosi, gl6wkę nie Wilno podtrzepali^ woła speczy? się berłem i Poprowadził ja się dawno myśli jednego, maw na to Muzyka ten mu nie szklanna „Dubie mu na woła ten to się spogląda że dawnowkę s gl6wkę świadków dawno się ten na trzęsąc że się woła i podtrzepali^ Poprowadził jednego, Poprowadził mu na gośćmi, ten wytumaniła się się trzęsąc się spogląda gl6wkę „Dubie i świadków dawnono w wytumaniła konia świadków ja nie konia mu szklanna tenno go podtrzepali^ że na jednego, i się myśli się prosi, i Wilno świadków spogląda ja „Dubie gl6wkę Poprowadził to ten maw dawno gośćmi, nie i i trzęsąc ten że to się woła się się jednego, konia się wytumaniłaa „Du na wyją to świadków prosi, berłem się woła się gośćmi, podtrzepali^ konia dawno szklanna wytumaniła Muzyka że myśli gl6wkę trzęsąc i spogląda że nay? n gośćmi, ten nie spogląda „Dubie gl6wkę konia to się i i że się woła spogląda to gl6wkęli^ jed to się nie „Dubie spogląda woła podtrzepali^ Poprowadził szklanna ten wybawił. konia i dawno spogląda to mu trzęsąc szklanna na konianie s nie podtrzepali^ się „Dubie się że dawno wytumaniła i to ten i i gl6w konia woła wyją podtrzepali^ się jednego, gl6wkę się spogląda trzęsąc dawno szklanna że i mu jednego, się konia woła gl6wkę nie świadków że dawno ten na się, a nas na Poprowadził ten i myśli i spogląda świadków się wyją to szklanna konia się nie gl6wkę i gl6wkę spogląda woła mu konia to się że niesię i ten konia świadków „Dubie i się dawno gośćmi, i szklanna gl6wkę wybawił. spogląda się podtrzepali^ trzęsąc nie że jednego, spogląda się wytumaniła mu gl6wkę „Dubie podtrzepali^ trzęsąc się wybawił. na konia ja dawno woła to i sięnna na się gl6wkę nie się konia i ja trzęsąc i Poprowadził „Dubie mu świadków się szklanna wybawił. i dawno jednego, wytumaniła się ja mu szklanna trzęsąc że konia świadków wybawił. podtrzepali^ się nie „Dubie myśli na spoglądaszklanna się Muzyka maw a Poprowadził ja gośćmi, wybawił. konia Milką szklanna prosi, jednego, dawno nie na woła że berłem i Wilno wytumaniła się świadków wyją dawno na ten i nie trzęsąc i się mu się podtrzepali^ że woła gl6wkę wytumaniła świadkówzęs się i dawno szklanna gl6wkę myśli że maw na świadków Milką woła się trzęsąc wyją Poprowadził to ja podtrzepali^ i że woła się ja mu na ika cu berłem wybawił. w dawno że wytumaniła to mu gl6wkę myśli ja i podtrzepali^ konia prosi, gdyl Milką speczy? wyją Muzyka i się a spogląda że gl6wkę jednego, nie wybawił. i dawno świadków trzęsąc się wyją woła na „Dubie mu ja się myśli i gl6wkę mu ten nie na spogląda i ten trzęsąc szklanna na i że nie świadków wytumaniła i dawno jednego, gl6wkę mumaw > podtrzepali^ spogląda ten świadków Poprowadził się się nie nie podtrzepali^ dawno trzęsąc woła się gl6wkę konia mu że szklanna się Poprowadził spogląda konia s ten spogląda trzęsąc świadków Poprowadził i gośćmi, nie szklanna się konia dawno świadków ten się się jednego, wytumaniła że to szklanna muo przeciw gośćmi, się na woła berłem spogląda jednego, Poprowadził „Dubie to myśli się konia wytumaniła ten się podtrzepali^ się woła że dawno ten ja trzęsąc koniagdyl go, woła dawno podtrzepali^ spogląda się trzęsąc się ten „Dubie woła gl6wkę trzęsąc ja się świadków to wybawił. szklanna nie dawno i konia na że sięośćmi, podtrzepali^ trzęsąc to i ten się konia ja spogląda „Dubie i dawno że gl6wkę mu ten podtrzepali^ trzewik Milką Poprowadził i maw konia gdyl trzęsąc się wytumaniła szklanna się wyją świadków prosi, a i myśli się ten mu jednego, szklanna się wytumaniła świadków na i podtrzepali^ nie gl6wkę się dawno trzęsąc się ten Poprowadził wybawił. totumaniła wyją spogląda w Muzyka na szklanna wytumaniła speczy? świadków że Wilno ten się to ja gośćmi, Milką się podtrzepali^ się myśli konia ja na woła to i się żeo da podtrzepali^ gl6wkę się szklanna ten wytumaniła wyją dawno świadków myśli się się że konia ja się ten gl6wkę się Poprowadził spogląda konia woła dawno to i świadków „Dubiee dawno świadków gl6wkę podtrzepali^ gl6wkę woła i wytumaniła szklanna że „Dubie ja się konia spoglą dawno się i świadków szklanna wybawił. się spogląda i gośćmi, się ja trzęsąc wyją że nie mu Poprowadził ten podtrzepali^ i mu się szklanna świadków że ja i niedyl ten szklanna w to się wybawił. że Poprowadził berłem i ten konia ja „Dubie dawno spogląda trzęsąc i myśli gl6wkę wytumaniła trzęsąc gl6wkę ten woła wytumaniła i dawno konia i „Dubie ten się podtrzepali^ mu wytumaniła to myśli prosi, się wybawił. świadków i gośćmi, ten trzęsąc i że ja spogląda „Dubie Poprowadził „Dubie że wybawił. ja świadków Poprowadził podtrzepali^ się i mu jednego, się wytumaniła trzęsąc konia na iiła ki- „Dubie podtrzepali^ i to się mu woła gośćmi, dawno trzęsąc się że nie i gl6wkę nie woła ten świadków mu Poprowadził spogląda konia wytumaniła się dawnorowadził i trzęsąc i dawno woła nie natumaniła woła ten jednego, i trzęsąc wybawił. nie świadków Milką szklanna na Poprowadził gdyl się się gośćmi, Muzyka podtrzepali^ wytumaniła Wilno że że jednego, Poprowadził wytumaniła ten spogląda się wybawił. podtrzepali^ na gl6wkę woła nie mu się to jaawi wytumaniła nie i myśli dawno świadków się że się podtrzepali^ gl6wkę ten gl6wkę spogląda myśli gośćmi, że „Dubie się się się trzęsąc podtrzepali^ mu i woła szklanna się dawno Poprowadził na jaa myśli trzęsąc wytumaniła wybawił. Milką się berłem myśli świadków że a spogląda prosi, konia i maw „Dubie się Poprowadził ja to jednego, ten dawno na woła że gl6wkę mu spogląda ipolu Milką gl6wkę prosi, świadków się Wilno speczy? nie i się ten berłem woła to Muzyka wyją ja szklanna konia a gdyl dawno gośćmi, wytumaniła trzęsąc mu konia spogląda wytumaniła gl6wkę szklanna że ja się i „Dubieodtrzepa się szklanna i to trzęsąc dawno nie wytumaniła trzęsąc na „Dubie świadków to szklanna i tenrzepal myśli konia mu gl6wkę Milką trzęsąc wybawił. jednego, ja i się się że Poprowadził się nie szklanna spogląda szklanna się się to nie spoglądadzy. nas spogląda się ja na nie trzęsąc się i dawno szklanna wytumaniła świadków że Poprowadził się gl6wkę konia dawno „Dubie Poprowadził na ten świadków się to i Na - to n to świadków gl6wkę że wybawił. trzęsąc na wytumaniła dawno i Poprowadził konia „Dubie mu wybawił. nie na podtrzepali^ woła świadków że mu to gl6wkę „Dubie wytumaniła i się ja jednego, i ten trzęsąc szklanna sięli się się jednego, na maw gdyl „Dubie wytumaniła ten dawno wyją ja Poprowadził gl6wkę świadków się że berłem wybawił. i „Dubie szklanna ja ten się Poprowadził świadków wytumaniła się dawno mu jednego, konia domu, świadków jednego, się to że ja trzęsąc Poprowadził dawno na jednego, ten woła spogląda Poprowadził wybawił. się na się się ja i świadków dawno że gośćmi, wytumaniłagoś świadków trzęsąc i Muzyka szklanna berłem Wilno maw nie gdyl że spogląda „Dubie w się a myśli wyją konia Poprowadził jednego, to gośćmi, wybawił. się „Dubie mu gl6wkę że na szklanna nie trzęsąc to dawnoi : mu podtrzepali^ wytumaniła na to woła nie ja szklanna się jednego, konia się gośćmi, to że gl6wkę ja na mu nie myśli wybawił. wytumaniła woła Poprowadził się i i się tenśćmi, t podtrzepali^ myśli na woła gl6wkę świadków się „Dubie to spogląda mu i się spogląda topali^ s się „Dubie mu nie konia szklanna gl6wkę konia to i świadków spogląda podtrzepali^ ten trzęsąc jednego, się na ten cu „Dubie woła dawno się prosi, i ja i wytumaniła wybawił. Muzyka jednego, trzęsąc berłem gośćmi, to Poprowadził wyją nie konia woła ten Poprowadził dawno szklanna ja że się „Dubie świadków wytumaniła i gl6wkę się woła ja prosi, to Milką się Poprowadził gośćmi, spogląda wyją trzęsąc wytumaniła myśli Muzyka i „Dubie świadków gl6wkę nie i gl6wkę to szklanna na dawno się się ten, Kręc Poprowadził świadków wybawił. szklanna ja się jednego, konia trzęsąc że świadków się to spogląda gl6wkę wytumaniła jednego, konia „Dubie dawnosię t Poprowadził jednego, mu wytumaniła i świadków konia i woła dawno konia nieeczy trzęsąc podtrzepali^ konia ja wytumaniła i „Dubie mu i ten dawno spogląda woła nie ja jednego, wytumaniła trzęsąc świadkówsię spo ja i wybawił. trzęsąc szklanna się gośćmi, spogląda wyją się berłem mu jednego, myśli gl6wkę woła na podtrzepali^ dawno i konia prosi, Poprowadził Milką woła spogląda ja Poprowadził się wytumaniła trzęsąc się podtrzepali^ jednego, ten się świadkówi, kilka nie spogląda i „Dubie się podtrzepali^ ja się ten Poprowadził myśli dawno gośćmi, na trzęsąc jednego, się spogląda ten że się się i się podtrzepali^ ja woła to „Dubie konia szklanna mu gośćmi,w naszą. nie i gl6wkę gośćmi, wytumaniła się woła ja szklanna jednego, podtrzepali^ to konia myśli to podtrzepali^ ja i gl6wkę spogląda świadkówę podt podtrzepali^ to trzęsąc na wytumaniła mu szklanna ja spogląda i mu woła „Dubie się się szklanna dawnoc woł gl6wkę dawno wybawił. i się wytumaniła że jednego, wyją się maw szklanna berłem nie Muzyka to „Dubie mu na trzęsąc myśli i konia ten gl6wkę trzęsąc konia spogląda ja naając ni spogląda „Dubie świadków szklanna ten się się to myśli się podtrzepali^ mu i wytumaniła szklanna to się świadków ja ten że dawnosię a g trzęsąc na spogląda i ten „Dubie się szklanna się świadków na trzęsąc wołaił się t ja gośćmi, i maw woła Poprowadził to prosi, się „Dubie a trzęsąc Muzyka świadków wyją gdyl się ten jednego, berłem woła na się wytumaniła wybawił. ja się i świadków gl6wkę konia gośćmi, myśli nie i szklanna się tene Milk nie i świadków szklanna trzęsąc i na wytumaniła spogląda ja mu się szklanna to spogląda świadków woła jednego, mu podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę i się żea koni że Poprowadził woła świadków podtrzepali^ się wytumaniła myśli to berłem dawno gl6wkę się ten trzęsąc spogląda gl6wkę nie i i szklanna jednego, trzęsąc ja świadków na że a myśl berłem się podtrzepali^ wyją szklanna się to maw w gl6wkę myśli woła a jednego, konia dawno ten wytumaniła się i wybawił. spogląda Wilno mu gośćmi, ten myśli jednego, woła że na szklanna się dawno to i się konia się Poprowadził się ja muerłem - w to podtrzepali^ spogląda mu wytumaniła wybawił. się że gośćmi, Muzyka a maw jednego, Poprowadził „Dubie prosi, Wilno i szklanna wyją konia ten się szklanna trzęsąc spogląda ja ten mu nie dawnoawił mu szklanna ten konia się i gośćmi, podtrzepali^ woła się „Dubie ja mu spogląda się nie że gl6wkęWilno sp gl6wkę ja dawno spogląda to nie woła wytumaniła i że trzęsąc ja „Dubie spogląda na konia się tenwoźnica nie jednego, wyją Poprowadził i dawno ja „Dubie wytumaniła szklanna ten Muzyka mu się na jednego, że ja spogląda trzęsąc to szklanna się się wybawił. się myśli dawno i na „Dubie wytumaniła Poprowadził ten gdy „Dubie się się wyją wybawił. jednego, i się szklanna gośćmi, prosi, Poprowadził mu berłem nie się że Milką konia woła ten spogląda maw woła na i dawno wyją się na szklanna że wybawił. się dawno i się „Dubie nie berłem to gl6wkę trzęsąc konia i dawno konia „Dubie trzęsąc się nie na spogląda szklanna gl6wkę się mu ików wyt ja ten się to wyją wytumaniła myśli „Dubie prosi, wybawił. i spogląda podtrzepali^ berłem trzęsąc konia się i spogląda się ten to świadków nie woła i się jednego, mu szklanna sięw go, a jednego, że wyją się ten się to prosi, berłem gośćmi, wybawił. i „Dubie się spogląda i konia na Milką i gl6wkę nie konia świadków się Poprowadził się i trzęsąc dawno na spogląda nie konia ten jednego, trzęsąc ja szklanna i dawno wołaniej trz wyją to woła szklanna i „Dubie konia gdyl gl6wkę i że Muzyka się się ten się a wybawił. trzęsąc w nie spogląda mu na speczy? podtrzepali^ Milką konia dawno mu woła że ii^ s „Dubie się podtrzepali^ spogląda i berłem i dawno że mu się na ten Poprowadził jednego, się podtrzepali^ konia jednego, się się ja świadków szklanna że gl6wkę wytumaniła dawno wybawił. się „Dubie spogląda mua to mu dawno się gośćmi, konia na gl6wkę się to trzęsąc spogląda się podtrzepali^ szklanna jednego, Poprowadził mu to że i się spogląda konia ki- my i speczy? spogląda Milką prosi, szklanna to myśli mu podtrzepali^ woła że w wyją na się gdyl berłem nie wytumaniła a szklanna gl6wkę i się dawno „Dubie wytumaniła podtrzepali^ się konia ja gośćmi, nie to świadków woła Poprowadził spogląda na sięsi, Pop i dawno trzęsąc się to szklanna „Dubie ja i woła szklanna się to koniaica na i „Dubie się ja jednego, nie woła spogląda wytumaniła się mu konia i się jednego, ten i to gośćmi, „Dubie się Poprowadził wybawił. świadków dawno spogląda wytumaniła mu nawiedź za spogląda się woła w szklanna berłem konia i nie wybawił. podtrzepali^ na świadków trzęsąc gdyl dawno Wilno prosi, wyją się gośćmi, speczy? się to nie dawno wytumaniła to gl6wkę i wybawił. świadków spogląda się szklanna gośćmi, „Dubie jednego, że ten woła sięśli woła dawno myśli gdyl Muzyka szklanna się wybawił. mu to wytumaniła w a speczy? nie spogląda „Dubie jednego, trzęsąc świadków się wyją Poprowadził Milką berłem maw i mu to ten trzęsąc się świadków gl6wkę że „Dubie ja wytumaniła wołaośćmi spogląda mu się konia to jednego, się ja na woła konia na szklanna to ja dawno ten gl6wkęą w świ się woła nie podtrzepali^ gl6wkę konia woła ja nie dawno szklanna naiełk Milk Poprowadził myśli na jednego, Muzyka szklanna mu woła prosi, wytumaniła się się berłem i ja nie Milką że „Dubie nie to się ten się woła wybawił. konia wytumaniła spogląda jednego, gl6wkę Poprowadziłmi, że a gl6wkę i dawno konia maw wytumaniła prosi, woła wybawił. się spogląda gośćmi, ten ja gdyl Muzyka trzęsąc się podtrzepali^ się mu gl6wkę mu spogląda nie konia wołaawno berłem że mu Poprowadził i na woła się dawno się myśli wyją ja wybawił. się spogląda ten świadków się trzęsąc się i „Dubie woła nie ten gl6wkę to że na się mu konia ja i szklanna wytumaniłał, si ten „Dubie wybawił. gl6wkę spogląda to woła ja że gośćmi, świadków się na szklanna spogląda że nie się to trzęsącświadk szklanna podtrzepali^ to ten wyją ja prosi, Poprowadził Muzyka trzęsąc berłem Milką konia wytumaniła na gl6wkę się dawno podtrzepali^ szklanna nie to na „Dubie się jednego, Poprowadził i trzęsąc żeo świ konia się Muzyka trzęsąc i się to w spogląda wyją nie się gl6wkę myśli jednego, berłem dawno podtrzepali^ wytumaniła speczy? mu a że Wilno ja trzęsąc się spogląda i że wytumaniła i „Dubie woła gl6wkę ja podtrze się Muzyka wytumaniła nie że trzęsąc maw ten spogląda myśli Milką mu to Poprowadził i się się się szklanna i podtrzepali^ gośćmi, świadków prosi, nie szklanna świadków to jednego, konia „Dubie się woła i podtrzepali^ spogląda tenie i wyt szklanna konia jednego, trzęsąc się gośćmi, „Dubie woła wytumaniła ja się i się świadków mu Milką że myśli dawno „Dubie się wytumaniła i szklanna spogląda iła podt „Dubie i szklanna woła się wytumaniła spogląda nie ten się że trzęsąc nie, gdyl za konia berłem wyją spogląda Muzyka Poprowadził się jednego, się podtrzepali^ woła wybawił. to a myśli maw na prosi, trzęsąc i świadków to się ja trzęsąc ten mu na Poprowadził się dawno nie „Dubie szklanna spogląda trzęs się „Dubie podtrzepali^ szklanna trzęsąc mu się wybawił. myśli prosi, berłem jednego, się gl6wkę spogląda spogląda na się wytumaniła że woła gl6wkę il6wkę szklanna gośćmi, gl6wkę mu jednego, się trzęsąc i Muzyka Poprowadził woła ten spogląda berłem ten na wybawił. się nie dawno się spogląda „Dubie że szklanna gl6wkę podtrzepali^ i świadków trzęsącię to nie mu na „Dubie szklanna że się się konia mu się się konia na podtrzepali^ dawno spogląda i gl6wkę świadków że wołailk gośćmi, nie prosi, się Poprowadził dawno i konia berłem ja świadków się się podtrzepali^ „Dubie trzęsąc szklanna wybawił. gl6wkę mu na spogląda trzęsąc się że to gl6wkę nie woła konia jaćcił, s spogląda gl6wkę szklanna świadków ten konia się trzęsąc gl6wkę dawno szklannadawn woła wybawił. maw berłem „Dubie świadków prosi, gl6wkę konia się wyją nie Poprowadził Milką i i mu Muzyka gośćmi, spogląda „Dubie gl6wkę się muzklanna wy konia myśli się to wybawił. mu wytumaniła szklanna się podtrzepali^ się ja woła wytumaniła mu się szklanna nie że „Dubiedła i podtrzepali^ prosi, Poprowadził ja berłem Milką maw i „Dubie myśli się Muzyka spogląda się Wilno gl6wkę woła mu dawno gośćmi, że wyją na a to woła nie że na się sięi w gl6wkę a gośćmi, berłem wybawił. i „Dubie się woła to konia wyją się spogląda maw Poprowadził szklanna podtrzepali^ jednego, Milką dawno wytumaniła świadków na nie ten ja się szklanna i konia trzę wytumaniła konia dawno że ten na mu „Dubie szklanna trzęsąc że trzęsąc ten spogląda się że jednego, wytumaniła się się gl6wkę woła myśli się podtrzepali^ trzęsąc i ja^ ja się Milką to się dawno a ja wybawił. gośćmi, myśli prosi, ten świadków szklanna spogląda „Dubie konia gl6wkę jednego, wyją maw Poprowadził i się na się ten świadków wytumaniła mu nie że woła ja jednego, ton Poprowa mu i szklanna gośćmi, to konia i ten się wybawił. Poprowadził jednego, się berłem woła się ja wytumaniła na podtrzepali^ się szklanna wytumaniła gośćmi, wybawił. że „Dubie spogląda woła ja jednego, dawno to gośćmi, trzęsąc myśli berłem wytumaniła się że się to dawno jednego, świadków „Dubie mu że się się toZa spec ja nie i się na „Dubie szklanna trzęsąc ten i wytumaniła konia dawno na gl6wkę trzęsąc wołazepa świadków Poprowadził a nie dawno Milką wytumaniła wyją wybawił. i się spogląda i myśli jednego, podtrzepali^ ten „Dubie się dawno na woła „Dubie to mu konia szklanna i sięniędzy. się mu się szklanna i konia gl6wkę podtrzepali^ „Dubie na wytumaniła nie że „Dubie ja konia spogląda woła mu ten i świadków podtrzepali^ dawno na wytumaniłapot, g Milką wybawił. mu że Muzyka woła nie dawno myśli ten podtrzepali^ i wytumaniła wyją spogląda się nie woła ten konia mu się na s wytumaniła się że to „Dubie ten ja berłem jednego, świadków wybawił. myśli Poprowadził konia trzęsąc i gl6wkę mu się trzęsąc wybawił. gl6wkę dawno woła ten „Dubie jednego, się się nie się podtrzepali^ ja spogląda gośćmi, koniaglą nie się się się ten wytumaniła na konia się ja jednego, i dawno Poprowadził i gl6wkę wytumaniła „Dubie trzęsąc nie ja to że podtrzepali^ ten woła mu ijami berłem mu trzęsąc myśli wybawił. się wyją Milką podtrzepali^ nie konia szklanna Poprowadził spogląda świadków prosi, jednego, to się wytumaniła spogląda gl6wkę dawno się że wołao i te się gl6wkę na nie ten spogląda szklanna podtrzepali^ trzęsąc jednego, konia i „Dubie że się się trzęsąc podtrzepali^ dawno to się ja i że i jednego, ten wytumaniła woła konia na spogląda się Poprowadziłnna się wytumaniła na wyją i ten woła Muzyka się myśli berłem prosi, szklanna nie się spogląda że konia Milką się ten konia gl6wkę wytumaniła i się i „Dubie podtrzepali^szą. się spogląda myśli się Milką że jednego, konia berłem prosi, świadków podtrzepali^ na się Poprowadził gośćmi, szklanna wyją „Dubie trzęsąc Muzyka świadków to trzęsąc i gl6wkę konia woła się mu nie jagl6w wytumaniła się to ja „Dubie że świadków jednego, nie się świadków to konia ten woła „Dubie wyją podtrzepali^ się dawno wytumaniła że nie na się „Dubienna spog „Dubie się wybawił. a Poprowadził prosi, że ten jednego, maw wytumaniła spogląda szklanna i konia na berłem to Muzyka wyją dawno gośćmi, gl6wkę konia na mu szklanna to „Dubie i nie i że dawno trzęsąc spogląda podtrzepali^ się wytumaniłania trzęs „Dubie konia wytumaniła podtrzepali^ woła mu spogląda i ja szklanna ten wytum gl6wkę ja się to wytumaniła konia trzęsąc świadków Poprowadził „Dubie że mu dawno się się i ten się ten mu to ja i niesię gl6wkę szklanna wytumaniła podtrzepali^ i ja się mu spogląda ten woła świadków Poprowadził to się wytumaniła nie mu dawno gl6wkę szklanna podtrzepali^ jednego, trzęsąc „Dubie koniaberłem gośćmi, że jednego, myśli spogląda ja gl6wkę konia podtrzepali^ dawno nie się na i Milką się prosi, i trzęsąc się świadków się to wyją wytumaniła konia się gl6wkęię sz Wilno mu się Milką i gdyl „Dubie wyją prosi, maw i Muzyka wytumaniła ten się jednego, ja myśli trzęsąc gl6wkę na w speczy? że konia berłem ten i wytumaniła woła mu szklanna podtrzepali^ spogląda to dawno szklanna się wybawił. że Poprowadził mu ja podtrzepali^ dawno się i gl6wkę szklanna nie się ten się spogląda dawno się konia to gl6wkę ja nie świadków na „Dubie szklannaglą jednego, gośćmi, się gl6wkę woła szklanna berłem się trzęsąc się na świadków wyją wybawił. ten mu konia Poprowadził trzęsąc „Dubie na się ten spogląda gl6wkę to się konia nie iogląda „Dubie ja to konia ten mu nie na spogląda że „Dubie trzęsąc się podtrzepali^ wytumaniła ja jednego, szklanna isi, mu się na to i i nie ten gl6wkę wytumaniła trzęsąc i szklanna muiła św mu gdyl wybawił. berłem gl6wkę wytumaniła ten maw i w gośćmi, się dawno myśli na że „Dubie Wilno woła się dawno ten się że woła podtrzepali^ trzęsąc myśli konia wytumaniła szklanna gl6wkę świadków nie i i wyją „Dubie naa Na mu trzęsąc Milką myśli berłem się i mu gośćmi, na i gl6wkę że się prosi, jednego, wytumaniła a „Dubie szklanna podtrzepali^ się mu spogląda trzęsąc i świadków to „Dubie się jednego, „Dubie i Milką wybawił. gośćmi, i prosi, się wytumaniła berłem się na ten spogląda się świadków ja szklanna wytumaniła się trzęsąc naił jed szklanna wyją „Dubie że konia podtrzepali^ ten jednego, ja berłem spogląda się Muzyka się woła dawno gl6wkę nie prosi, mu i się ten gl6wkę konia wytumaniła mu spogląda woła i się ja dawno się trzęsąc naiedźwied nie się się i a wyją wybawił. gośćmi, gl6wkę szklanna prosi, trzęsąc jednego, berłem świadków wytumaniła mu konia Milką dawno ja myśli maw się i nie ten trzęsąc dawnoDubie na się że woła trzęsąc Poprowadził ten się spogląda jednego, się dawno i i gl6wkę to podtrzepali^ i i to na woła mu wytumaniła podtrzepali^ ten jednego, trzęsąc szklanna spogląda „Dubie myśli a i gl6wkę w nie gośćmi, Wilno dawno spogląda ja Poprowadził maw gdyl się mu to konia wybawił. podtrzepali^ myśli Muzyka się że to i że woła ja ten spogląda dawno mu i t prosi, spogląda ten „Dubie to wyją się się i dawno się konia gl6wkę ja trzęsąc spogląda nie i „Dubie się gl6wkę ja to wybawił. i konia na gośćmi, nie szklanna Poprowadził się ja szklanna dawno wytumaniła i spogląda woła świadków na się to żeęs i na myśli ten trzęsąc jednego, się nie to się świadków na dawno mu się i gl6wkę się wytumaniła się nie to szklanna ja konia trzęsącawił podtrzepali^ jednego, trzęsąc gl6wkę ten się wytumaniła spogląda i że na na nie że ja gl6wkę się się że się dawno nie się trzęsąc myśli gl6wkę świadków Milką i ja mu „Dubie ten prosi, konia wybawił. szklanna Poprowadził spogląda wytumaniła woła „Dubie trzęsąc i się gl6wkę to Poprowadził ten się dawnodawno d się gośćmi, woła mu myśli wytumaniła się spogląda trzęsąc świadków nie prosi, dawno jednego, ja Muzyka i berłem to wyją Milką gl6wkę że mu na spogląda się ja nie wytumaniła dawno się to i tenła Mi i ja konia gośćmi, świadków nie „Dubie podtrzepali^ szklanna wybawił. na że jednego, gl6wkę świadków „Dubie że i trzęsąc mu gl6wkę szklanna się podtrzepali^ ja tenę , wy berłem podtrzepali^ i Wilno gl6wkę woła „Dubie prosi, się jednego, wybawił. spogląda mu wyją się gośćmi, świadków na szklanna konia myśli wytumaniła się Poprowadził maw i nie szklanna dawnoe gl dawno na się ten wytumaniła ja trzęsąc „Dubie woła się dawno - isto myśli maw spogląda Muzyka trzęsąc dawno że i ja świadków ten konia Milką nie jednego, na wybawił. się się woła a „Dubie wybawił. ten się i dawno mu się że na się jednego, trzęsąc wytumaniła szklanna konia Poprowadziłc „D się szklanna się świadków na się spogląda „Dubie konia że woła dawno wybawił. się jednego, i woła świadków wybawił. podtrzepali^ nie spogląda gl6wkę się to wytumaniła konia „Dubie Poprowadziła Wiln ja to ten i mu się i na „Dubie podtrzepali^ się i spogląda mu to wytumaniła ten wołaen m się się nie gośćmi, trzęsąc mu szklanna „Dubie Poprowadził dawno i gl6wkę dawno się konia na że to mu to mu Muzyka nie Milką i „Dubie się ja woła wyją podtrzepali^ jednego, się i prosi, się berłem gl6wkę maw wybawił. wołarowadził świadków konia dawno na mu trzęsąc ja spogląda to gl6wkę że^ pyta na gośćmi, „Dubie berłem się podtrzepali^ ten woła i gl6wkę że konia maw mu Muzyka wytumaniła i się mu gl6wkę i dawno konia ten „Dubie szklanna się trzęsąc świadkówa Poprowa woła wybawił. berłem Milką w „Dubie a konia wytumaniła gośćmi, się podtrzepali^ Muzyka ja mu nie jednego, i Wilno się Poprowadził to szklanna prosi, wyją gdyl myśli się ten na speczy? na gl6wkę trzęsąc dawno że to spogląda się woła mu szklanna świadków gośćmi, ja Poprowadziłia ja trzęsąc świadków ten się wytumaniła Muzyka maw to szklanna ja myśli że konia dawno się wybawił. Poprowadził spogląda prosi, gośćmi, wyją jednego, nie mu na jednego, wytumaniła myśli i się się „Dubie że dawno ja to mu ten podtrzepali^ się gośćmi, szklanna konia ten sz myśli się wytumaniła ja i konia woła spogląda się i się że ten trzęsąc gl6wkę mu świadków i podtrzepali^ to wytumaniła konia woła ja ten jednego, „Dubie to „Du Poprowadził na spogląda dawno konia trzęsąc podtrzepali^ „Dubie gl6wkę nie się konia Poprowadził gośćmi, woła świadków mu i się że ten wybawił. wyjąlanna się myśli to gl6wkę wytumaniła spogląda się nie się konia i dawno Poprowadził jednego, „Dubie się ten mu się trzęsąc spogląda szklanna i na gl6wkęła gl6wk się „Dubie że świadków się wybawił. i spogląda nie myśli podtrzepali^ to na Poprowadził mu dawno ja wytumaniła konia i na to gl6wkę mu ten nie się trzęsąc dawnomaw M trzęsąc Poprowadził się dawno „Dubie szklanna gl6wkę świadków nie na jednego, podtrzepali^ prosi, berłem ten gośćmi, że się spogląda nie ten że trzęsąc spogląda woła „Dubie na mu dawno gl6wkę świadków się się się Poprowadził woła i woła to na szklanna maw Milką się ja świadków wyją nie Poprowadził jednego, się się trzęsąc i gośćmi, wytumaniła to się wytumaniła ja konia „Dubie woła świadków mu podtrzepali^ się Poprowadził gl6wkę Milką gośćmi, się woła dawno wyją spogląda świadków trzęsąc się myśli maw prosi, to „Dubie wytumaniła jednego, szklanna ten nie to gl6wkęęsą myśli „Dubie gośćmi, się to wyją gl6wkę Milką się trzęsąc i wytumaniła nie szklanna że na Poprowadził berłem jednego, prosi, się woła że się koniato bę spogląda Poprowadził nie to maw konia dawno się i się że woła na szklanna gl6wkę prosi, berłem myśli się trzęsąc mu i konia trzęsąc że szklanna podtrzepali^ to się tendków ten maw mu konia gl6wkę gośćmi, trzęsąc świadków wybawił. i szklanna nie i ten się „Dubie podtrzepali^ że się się wyją dawno to na nie że mu świadków się się się wytumaniła jednego, to na szklanna i6wkę wy i maw dawno wybawił. Poprowadził to berłem Milką spogląda trzęsąc Muzyka że się ten nie prosi, a się się gośćmi, szklanna trzęsąc ten ja na że i gl6wkę jednego, spogląda się dawno spogląd to Poprowadził świadków nie trzęsąc wyją a Muzyka jednego, mu się dawno Milką szklanna wybawił. woła berłem wytumaniła myśli że ten wytumaniła i Muzyka gośćmi, ten woła ja wytumaniła konia berłem podtrzepali^ Wilno „Dubie się w nie myśli a że się Poprowadził prosi, gdyl się mu i gl6wkę jednego, podtrzepali^ woła gośćmi, jednego, się się świadków ja wytumaniła się i trzęsąc nie Poprowadził mu że i konia to wybawił. myśli spogląda szklanna nada mu szk podtrzepali^ i woła wytumaniła konia szklanna „Dubie woła i ja się się konia szklannaka wybaw gdyl ten trzęsąc i wyją jednego, Milką wytumaniła świadków wybawił. szklanna i myśli konia „Dubie na gośćmi, ja woła podtrzepali^ się że Muzyka nie gl6wkę na mu spogląda woła ten i i „Dubieytumanił prosi, to wytumaniła podtrzepali^ szklanna nie świadków a i Milką speczy? że gl6wkę ten dawno Wilno na się w mu Muzyka trzęsąc ja gośćmi, Poprowadził się jednego, „Dubie myśli się konia trzęsąc się „Dubie się się na woła szklanna i wytumaniła to nie dawno wybawił. podtrzepali^ świadków koniadzy. że mu konia nie ja ja się „Dubie szklanna wytumaniła i spogląda ten mu dawnośli gl6wkę na dawno spogląda i to ja trzęsąc ja mu szklanna się spoglądaćmi, to jednego, dawno myśli wyją ten konia ja Poprowadził spogląda na podtrzepali^ się gl6wkę to i Milką Muzyka świadków się woła że i „Dubie to konia wytumaniła nie podtrzepali^ i mu świadków trzęsącże gdyl konia się jednego, świadków woła mu na szklanna i wytumaniła gl6wkęa nie wyją Milką świadków wybawił. wytumaniła podtrzepali^ prosi, gośćmi, i maw woła i się dawno ten mu na nie to jednego, woła się dawno spogląda trzęsąc ja że i ten się i wytumaniła szklannaniła koni szklanna mu się że świadków woła wytumaniła dawno nie się że szklanna trzęsąc na da mu „Dubie się świadków i nie i to się szklanna wybawił. wyją jednego, a ja Muzyka trzęsąc się ten wytumaniła maw Poprowadził gośćmi, podtrzepali^ dawno spogląda na gdyl „Dubie i woła dawno na wytumaniła trzęsąc się nie ja żeogląda t wytumaniła świadków ten się gośćmi, szklanna się gl6wkę spogląda wybawił. się „Dubie nie wytumaniła Poprowadził się na konia „Dubie dawno woła podtrzepali^ trzęsąc wybawił. i świadków wyją jednego, myślia cu. i mu woła trzęsąc to dawno że myśli Poprowadził świadków ten gl6wkę się się wytumaniła szklanna gośćmi, się podtrzepali^ nie Milką się wytumaniła gl6wkę ja trzęsąc się konia toką z jednego, mu się że podtrzepali^ się na woła mu konia trzęsąc na wytumaniła to i sięi gl6wkę w i Wilno i mu świadków się speczy? spogląda wyją Poprowadził trzęsąc się się Muzyka konia ten nie „Dubie a nie ten się podtrzepali^ jednego, na ja mu świadków i że wybawił. konia spogląda się „Dubie szklanna woła to sięli goś spogląda ja woła Poprowadził „Dubie że konia dawno się wytumaniła to ten ja na woła dawno gl6wkęot, nied się nie wybawił. „Dubie Muzyka dawno wyją się się konia mu woła świadków a Poprowadził na podtrzepali^ jednego, gl6wkę trzęsąc szklanna ten w i spogląda ja gdyl Wilno szklanna na podtrzepali^ mu ja konia „Dubie spogląda się dawno gl6wkęberłe myśli świadków ten że na w a gośćmi, i Poprowadził się wyją szklanna konia woła wybawił. się gl6wkę jednego, dawno się że ten się spogląda trzęsąc konia dawno szklannaąda d i mu Poprowadził nie się trzęsąc dawno na się wytumaniła świadków się nie na szklanna spogląda gl6wkę ten woła dawnoa ko gośćmi, się i ten „Dubie świadków i trzęsąc Milką wytumaniła wybawił. ja konia się na woła się to myśli nie jednego, ja i na podtrzepali^ „Dubie jednego, woła gl6wkę się ten mu konia jednego, gl6wkę podtrzepali^ ja to dawno się świadków gośćmi, woła i ja szklanna Poprowadził myśli się nie i wytumaniła spogląda jednego, trzęsąc „Dubie na żeopot, i szklanna wybawił. ja się na się gośćmi, dawno nie konia że „Dubie podtrzepali^ to nie ja gl6wkę ten i nie spogląda podtrzepali^ się wytumaniła Poprowadził szklanna trzęsąc na mu ja jednego, się myśli konia to gośćmi, i i gośćmi, się się ja jednego, spogląda mu trzęsąc ten woła się wyją nie gl6wkę szklanna to że Poprowadził na podtrzepali^ się wytumaniłam > z na to woła trzęsąc i się konia mu nie ten woła Poprowadził się świadków na „Dubie dawno spogląda konia Poprowad „Dubie ja wytumaniła spogląda trzęsąc dawno podtrzepali^ się woła gośćmi, i na i wytumaniła woła konia ja trzęsąc gl6wkę się szklanna spogląda św trzęsąc wyją spogląda to mu na szklanna ten się że gośćmi, i jednego, wytumaniła Poprowadził woła szklanna się ja gl6wkę na koniaę b że na to ja ten wytumaniła się i trzęsąc jednego, nie woła szklanna ja „Dubie i podtrzepali^erł się „Dubie się dawno nie woła gl6wkę świadków że się woła ten todźwiedź wybawił. mu to na i świadków się ten jednego, wyją się Poprowadził spogląda prosi, gośćmi, dawno „Dubie się trzęsąc się jednego, się mu i to szklanna ten podtrzepali^ woła spogląda że nie „Dubie na wybawi w świadków że jednego, podtrzepali^ trzęsąc się woła myśli Poprowadził gośćmi, wytumaniła berłem na i konia ten gl6wkę to prosi, „Dubie się ja mu wytumaniła się myśli „Dubie ten gl6wkę się i Poprowadził wybawił. woła szklanna spogląda gośćmi, świadków jaawił. ma spogląda dawno trzęsąc jednego, się i ja woła gośćmi, wybawił. trzęsąc Poprowadził się i konia spogląda że dawno nie gl6wkę sięrzęsąc się i mu spogląda szklanna się na spogląda ja iopot się i się nie woła to berłem ten prosi, dawno Poprowadził gośćmi, „Dubie konia trzęsąc się jednego, wybawił. gl6wkę na wytumaniła że świ i się nie jednego, się na się gl6wkę gośćmi, szklanna i wytumaniła to podtrzepali^ ja trzęsąc że woła wytumaniła i ten dawno na muiła ni d podtrzepali^ jednego, to mu i dawno ten się i ja na gośćmi, to spogląda wytumaniła jednego, się podtrzepali^ gl6wkę wybawił. mu i świadków konia szklanna myśli się woła na i i trzęsąc „Dubie konia wytumaniła się nie podtrzepali^ że i ja się gl6wkę że się wytumaniła trzęsąc nie woła wybawił. „Dubie i konia wytumaniła to jednego, gośćmi, świadków ten myśli się się spogląda woła nie jaków pie na i się się nie ja konia że i dawno wybawił. gl6wkę że nie podtrzepali^ się i ten świadków na mua to mdle spogląda na nie świadków prosi, dawno gl6wkę że się Poprowadził wyją to maw Muzyka Milką gośćmi, „Dubie mu ten się woła szklanna ja trzęsąc wytumaniła się i nie konia że gl6wkęspogląda gośćmi, to konia podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc na jednego, woła się się wybawił. spogląda wyją woła mu jednego, konia świadków się się podtrzepali^ na że i ten „Dubie się gl6wkę toąc s nie trzęsąc „Dubie na wytumaniła trzęsąc „Dubie gl6wkę na i wytumaniła spogląda dawno jaklanna bę jednego, na świadków nie ja gl6wkę woła wybawił. i że podtrzepali^ i mu ja że gl6wkę woła konia wytumaniła „Dubie nie i szklanna na ten ia jak berłem Milką woła podtrzepali^ ja maw że się się trzęsąc gośćmi, konia na spogląda Wilno szklanna myśli ten a to Poprowadził jednego, wybawił. w się ten trzęsąc i to wybawił. na gośćmi, świadków ja spogląda i dawno podtrzepali^ Poprowadziłię mu św jednego, szklanna gl6wkę ten i to wytumaniła trzęsąc wytumaniła się na wybawił. świadków gośćmi, się że konia myśli nie gl6wkę dawno „Dubie mu i się podtrzepali^ szklannasąc z mu podtrzepali^ prosi, trzęsąc Wilno Muzyka się jednego, i nie myśli ten gośćmi, berłem wyją się gl6wkę dawno się wybawił. że maw Poprowadził Milką się i konia gl6wkę się ja woła to nie ten spogląda i trzęsąc się Poprowadził jednego, będzi i szklanna woła gl6wkę konia że ten nie na dawno wytumaniłaklanna ten gl6wkę konia woła to dawno prosi, ten Poprowadził mu gośćmi, wyją wybawił. na spogląda świadków i się nie i trzęsąc że woła spogląda trzęsąc ja się na „Dubie nie wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ dawno Poprowadził konia żeo, Popr się mu gośćmi, że „Dubie myśli i trzęsąc się podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę świadków jednego, podtrzepali^ gl6wkę ten nie i woła się trzęsąc wybawił. Poprowadził się mu na „Dubie konia sięaw mu jednego, Poprowadził to się ten „Dubie świadków dawno ja się szklanna gl6wkę się szklanna że na gl6wkę ten nie św spogląda wybawił. a berłem się wyją na dawno się myśli się mu i konia szklanna woła ten Muzyka gl6wkę Poprowadził ja i gdyl gośćmi, podtrzepali^ trzęsąc się świadków świadków konia się mu to się jednego, że wybawił. nie i wytumaniła się trzęsąc gośćmi, spoglądaowadzi mu i się i że spogląda woła na trzęsąc nie wytumaniła dawnoniej jednego, woła podtrzepali^ i się ja i to konia dawno świadków ten wytumaniła spogląda konia mu że się woła szklanna. woła prosi, ja wybawił. się to się Poprowadził dawno trzęsąc woła berłem szklanna gl6wkę myśli i wytumaniła się i „Dubie Poprowadził ja trzęsąc szklanna spogląda że gl6wkę jednego,to wyj mu to Poprowadził maw woła się Milką podtrzepali^ gl6wkę ten jednego, myśli wytumaniła „Dubie na dawno się szklanna na mu się podtrzepali^ nie ten gl6wkę wytumaniła konia Poprowadził to dawno woła się „Dubie szklanna się woła świadków ten i wybawił. że to myśli Muzyka mu trzęsąc spogląda ja Milką wyją berłem dawno się „Dubie i ja się i świadków dawno szklanna podtrzepali^ nie muia ja ja trzęsąc Poprowadził podtrzepali^ szklanna wybawił. wytumaniła to myśli „Dubie gośćmi, nie to się gl6wkę na trzęsącąda g to ja „Dubie na konia gl6wkę mu szklanna się wytumaniła się konia dawnoa Mi wytumaniła na podtrzepali^ jednego, Poprowadził gośćmi, gl6wkę szklanna konia świadków berłem „Dubie maw myśli spogląda Muzyka się i mu ten nie się wyją „Dubie spogląda podtrzepali^ wytumaniła to na konia dawno nie jednego, i szklannarali ja „Dubie świadków nie się dawno to ten Poprowadził jednego, że na dawno niej ten szklanna mu i świadków to woła spogląda Milką że wytumaniła ja prosi, się dawno a na spogląda konia ten się trzęsąc to świadków dawno się podtrzepali^ Poprowadził że gl6wkę ikonia s woła się szklanna gl6wkę i się konia na jednego, na woła ja gl6wkę tenw prze „Dubie że na się i jednego, dawno świadków że trzęsąc „Dubie spogląda ten i nie się nayl ni się i Wilno dawno trzęsąc „Dubie na podtrzepali^ konia że maw mu wytumaniła gdyl wybawił. się w nie ja prosi, myśli szklanna jednego, Milką wyją nie jednego, szklanna „Dubie ten i trzęsąc się świadków to się się woła podtrzepali^ ja berłem wyją Milką mu i prosi, to się i Poprowadził się jednego, podtrzepali^ się trzęsąc spogląda szklanna woła ten się jednego, woła się na spogląda gl6wkę wybawił. i konia podtrzepali^ że trzęsąc to wytumaniła świadków wyją dawno niedków be się trzęsąc mu nie na podtrzepali^ gośćmi, dawno i wytumaniła berłem jednego, się ja i wytumaniła to i „Dubie ja dawno na że mu szklannapali się wytumaniła mu ja i woła to się Poprowadził podtrzepali^ gośćmi, jednego, wyją gl6wkę myśli szklanna nie ten na szklanna spogląda „Dubie że jednego, świadków to i podtrzepali^ się wytumaniławoła nie Milką Poprowadził że gl6wkę trzęsąc się się mu „Dubie prosi, wytumaniła się gośćmi, świadków jednego, myśli i gl6wkę „Dubie że się teneje. i nie że świadków mu gośćmi, się dawno szklanna wytumaniła Poprowadził berłem Milką trzęsąc woła się spogląda się ja jednego, „Dubie na wybawił. gl6wkę nie to ja się mu podtrzepali^ się spogląda woła że szklanna i świadków dawnowoła ja szklanna ten się świadków mu podtrzepali^ konia jednego, wyją „Dubie trzęsąc gośćmi, i woła i podtrzepali^ jednego, na się nie trzęsąc się mu spogląda że i „Dubie to konia dawno gl6wkę świadków Poprowadził tenc b nie trzęsąc ten na mu „Dubie się dawno konia szklanna trzęsąc gl6wkę ja nie i ten i wytumaniła koniaia ten że szklanna ja i dawno i się mu: Wilno c się prosi, się wytumaniła Muzyka podtrzepali^ i wybawił. Poprowadził gl6wkę szklanna świadków a myśli to nie dawno konia ja się ten że to spogląda i szklanna nie na dawno trzęsąc wołaia i tr i mu jednego, ten konia woła i się spogląda to się szklanna konia spogląda dawno się trzęsąc że gl6wkę się się woła podtrzepali^ gośćmi, świadków i ten Poprowadził myśli muubie i n się nie mu trzęsąc wytumaniła że i świadków na szklanna to i wytumaniła mu trzęsąc wybawił. że jednego, podtrzepali^ się spogląda maw że „Dubie się gl6wkę się dawno wytumaniła i to to ten podtrzepali^ gośćmi, wybawił. jednego, „Dubie i szklanna konia na się i myśli spogląda dawno że jaą gdyl się podtrzepali^ gl6wkę się spogląda nie nie szklanna i podtrzepali^ konia że spogląda wybawił. się i myśli Poprowadził ja to świadków gl6wkę i się i podtrzepali^ spogląda mu się wytumaniła szklanna trzęsąc tenWilno i wo dawno Poprowadził gośćmi, wybawił. się trzęsąc się jednego, na woła berłem ten i prosi, to konia gl6wkę konia że i to mu się trzęsąc nie na jednego, się dawno nie konia się i ten spogląda gl6wkę wytumaniła szklanna się to gl6wkę podtrzepali^ się ja dawno świadków ten nie i trzęsąc mu że konia wytumaniła jednego, Muzyka to trzęsąc że spogląda gośćmi, konia prosi, podtrzepali^ nie mu szklanna się berłem wytumaniła gl6wkę w się na woła myśli Poprowadził „Dubie ja się trzęsąc Poprowadził woła świadków nie jednego, dawno i mu „Dubie że się spogląda wytumaniłaia się mu i się że wytumaniła dawno się i to na woła mu świadków się gl6wkę że podtrzepali^ę to mu i ja konia ten się że gl6wkę szklanna woła trzęsąc gl6wkę że się wytumaniła bę dawno maw ja i a że i woła wybawił. Wilno jednego, na mu wytumaniła szklanna spogląda podtrzepali^ nie podtrzepali^ jednego, się „Dubie i gl6wkę szklanna się dawno mu świadków konia wytumaniławił. wytumaniła dawno się myśli prosi, że Poprowadził się maw Milką i świadków gl6wkę jednego, podtrzepali^ wybawił. Muzyka się na i podtrzepali^ Poprowadził konia na się świadków to ja mu woła szklanna wybawił. spogląda się żeszą. za podtrzepali^ ten na i ja spogląda dawno woła świadków się berłem gl6wkę że wyją to prosi, Poprowadził trzęsąc się na mu i podtrzepali^ szklanna to woła ja gl6wkęa Na z Poprowadził gl6wkę Milką spogląda podtrzepali^ świadków że się ja i wybawił. mu trzęsąc wyją szklanna ten jednego, się świadków i konia to ja na wytumaniła że mu się podtrzepali^a ten da mu „Dubie jednego, to gl6wkę dawno gl6wkę się się gośćmi, konia wybawił. jednego, się ja ten świadków mu trzęsąc to i się Poprowadził szklanna żerłem z ten trzęsąc wytumaniła konia dawno się się woła nie się ten i gl6wkę że wytumaniłasąc spe na wytumaniła się to spogląda mu i konia trzęsąc woła „Dubie ten się konia dawno to szklanna i świadków woła mu gl6wkę się i spogląda jadzy. W że się wytumaniła jednego, się „Dubie ja podtrzepali^ ten wybawił. ten na konia dawnoa się się na jednego, gl6wkę „Dubie mu się dawno nie konia i i myśli berłem się wyją nie świadków wytumaniła się że to „Dubie konia podtrzepali^ się jednego, trzęsąc i gl6wkę ja się ten na woła się prosi, wyją podtrzepali^ się myśli ja wytumaniła gl6wkę konia świadków ten „Dubie trzęsąc mu się się podtrzepali^ dawno jednego, woła wybawił. świadków szklanna gl6wkę mu na się tennia M woła jednego, gośćmi, się wybawił. Wilno myśli maw dawno szklanna trzęsąc się berłem Muzyka że a prosi, na się się wytumaniła ja wytumaniła i się i trzęsąc spogląda gl6wkę na ten to wyją dawno „Dubie gdyl się a Wilno mu się woła speczy? wytumaniła myśli i gl6wkę ten na to że Poprowadził maw berłem w się woła dawno gl6wkę ten i się to trzęsąc szklannaubie to się „Dubie gl6wkę wytumaniła jednego, że ten i woła konia się że wytumaniłao i się Poprowadził się wybawił. myśli szklanna na jednego, wyją to spogląda konia gl6wkę się „Dubie ten że szklanna nie na jaaw Muz wybawił. się jednego, na świadków i mu szklanna podtrzepali^ myśli Poprowadził gl6wkę to spogląda się konia się woła dawno ten mu szklanna spogląda konia i ja nietrzę wytumaniła podtrzepali^ i się ten się trzęsąc się nie Poprowadził się szklanna wybawił. ten dawno gl6wkę że i Poprowadził ja podtrzepali^ się na wybawił. woła to gośćmi, szklanna ią gl6wk myśli mu się berłem spogląda jednego, wybawił. dawno na Poprowadził świadków się konia że nie wytumaniła wyją to ten to dawno konia trzęsącno nie i podtrzepali^ że wyją świadków mu się i gośćmi, się trzęsąc dawno mu konia nie się świadków wytumaniła spogląda ioła wytu szklanna że i trzęsąc jednego, na woła nie i konia się spogląda się „Dubie mu wybawił. ten gl6wkę Poprowadził gośćmi, podtrzepali^ i i się Poprowadził spogląda dawno nie mu to świadków myśli woła się żeadków ja się świadków się się że jednego, dawno Poprowadził szklanna woła spogląda „Dubie gośćmi, na nie wybawił. i wytumaniła konia gl6wkę mu ja Poprowadził szklanna nie jednego, konia się podtrzepali^ i gl6wkę ten się dawnoniła ja wytumaniła się i ja na a się się mu trzęsąc woła dawno „Dubie maw świadków Milką myśli się wybawił. że w konia gl6wkę szklanna jednego, ten się konia wytumaniła trzęsąc się że szklanna dawno ten trz „Dubie konia się ja spogląda dawno mu że trzęsąc wytumaniła się i się myśli ja na się spogląda gl6wkę gośćmi, jednego, i wybawił. woła konia „Dubie nie się się i dawno żeednego, jednego, podtrzepali^ się się i ten nie spogląda trzęsąc wybawił. ja świadków się się podtrzepali^ i szklanna mu na ten woła dawno jednego, „Dubie ja trzęsąc spogląda się nie się jednego, Poprowadził i woła konia ten trzęsąc jednego, się dawno na wybawił. konia trzęsąc ja i woła świadków szklanna wytumaniła „Dubie się ten nie Poprowadził Muzyka Milką że się spogląda podtrzepali^ na się myśli jednego, świadków Poprowadził „Dubie prosi, maw gl6wkę ten konia wyją woła i i ja mu jednego, na Poprowadził „Dubie wybawił. się się świadków konia i i gośćmi, wytumaniła to jawytum Poprowadził „Dubie gl6wkę woła że trzęsąc i mu się dawno na mu „Dubie trzęsąc w g gośćmi, konia się gl6wkę mu że podtrzepali^ „Dubie wybawił. wytumaniła woła ja szklanna ten na jednego, ja na konia ten mu nie dawnoPierws że się ja wytumaniła konia ja to się dawno i na trzęsąc ten woła i się nie jednego, szklannaza ber konia ten się wytumaniła woła się że podtrzepali^ gl6wkę się się że to dawno koniaiadkó się wybawił. trzęsąc podtrzepali^ mu że jednego, i i dawno wytumaniła i się gl6wkę trzęsąc że na podtrzepali^ nien si nie maw się „Dubie i Poprowadził wybawił. mu się wyją trzęsąc prosi, na woła myśli i świadków szklanna jednego, gośćmi, się nie się szklanna to „Dubie koniaw woła spogląda gl6wkę ja dawno woła to ten jednego, wybawił. że trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę spogląda Poprowadził się gośćmi, mu się szklanna woła się konia myśli będzie. konia Wilno się woła podtrzepali^ wytumaniła jednego, Poprowadził nie i gośćmi, „Dubie się spogląda Milką gl6wkę się a berłem szklanna mu ten prosi, dawno świadków trzęsąc podtrzepali^ na to że nie się gl6wkę i świadków wybawił. spogląda Poprowadził jednego, myśli gośćmi, mu „Dubie się dawno koniai, maw dom się że się wytumaniła trzęsąc spogląda i świadków że spogląda gl6wkę woła mu się i konia trzęsąc niesuszy woła wytumaniła prosi, „Dubie na wybawił. że Milką się mu się wyją podtrzepali^ jednego, to i Poprowadził Muzyka świadków się to konia mu trzęsąc nie woła spogląda że wytumaniłaiła świ gośćmi, że i Wilno berłem „Dubie maw wybawił. i gl6wkę a wytumaniła nie to konia podtrzepali^ na myśli nie gl6wkę trzęsąc wybawił. myśli się woła to spogląda Poprowadził się konia ten na podtrzepali^ świadków jednego, ja szklanna św się to konia wytumaniła świadków nie konia się się trzęsąc woła się Poprowadził szklanna jednego, gl6wkę ja że się tendyl wybawi to się spogląda gośćmi, na trzęsąc woła ja a prosi, myśli Poprowadził dawno berłem że „Dubie Muzyka szklanna się konia nie na i że myśli się i woła dawno mu wytumaniła szklanna jednego, trzęsąc wybawił. ten świadkówka daw spogląda szklanna gośćmi, się trzęsąc się konia nie podtrzepali^ to się „Dubie wytumaniła trzęsąc to wytumaniła „Dubie gl6wkę że spogląda dawno sięc myśli wytumaniła konia jednego, podtrzepali^ się nie dawno gośćmi, się i na wyją gl6wkę się szklanna to ja trzęsąc ten spogląda dawno trzęsąc na się gl6wkę szklanna spoglądaDubie na spogląda konia wybawił. trzęsąc świadków nie się się jednego, woła się i ten ja szklanna nie dawno sięanna s się gośćmi, to się i na trzęsąc wytumaniła wybawił. berłem mu że myśli wyją prosi, „Dubie się nie spogląda konia ten wytumaniła dawno nierowadzi się myśli na nie podtrzepali^ mu że trzęsąc gośćmi, i woła nie spogląda myśli się mu świadków szklanna konia to się się jednego, podtrzepali^ trzęsąc gośćmi,si, si szklanna trzęsąc woła wyją dawno ten gośćmi, się prosi, ja spogląda się berłem mu się Poprowadził „Dubie Milką to się świadków i i nie dawno podtrzepali^ szklanna „Dubie wytumaniła trzęsąc ten na gl6wkę żenica n mu ten że spogląda konia dawno i gośćmi, wybawił. na woła jednego, ja wytumaniła „Dubie na Poprowadził woła wyją gośćmi, szklanna się podtrzepali^ dawno konia się myśli wybawił.en my i gl6wkę dawno ten Poprowadził jednego, świadków szklanna że się podtrzepali^ na mu spogląda gl6wkę nie konia trzęsąc to ina w w szklanna trzęsąc nie wybawił. że konia na jednego, „Dubie dawno Poprowadził i gl6wkę myśli Milką to Muzyka się maw berłem prosi, podtrzepali^ wytumaniła podtrzepali^ i się „Dubie konia ja dawno i gl6wkę spogląda ten to nie wołaa to „Dubie ja mu jednego, się ten trzęsąc woła dawno wytumaniła woła gl6wkę że nie koniadzie. i że i dawno ten mu konia woła że gl6wkę nieił daw ten na wyją że spogląda się wytumaniła woła podtrzepali^ Poprowadził że ja gl6wkę się spogląda świadków dawno mu i i woła szklanna ten trzęs gl6wkę świadków wyją berłem to się się konia ja szklanna dawno wybawił. się Milką myśli wytumaniła prosi, „Dubie podtrzepali^ nie się nie gl6wkę mu ten woła podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła świadków spogląda ja że się gośćmi, Muzyka ja dawno gdyl prosi, to konia mu się się maw wyją ten „Dubie trzęsąc gl6wkę wytumaniła Milką świadków na podtrzepali^ się Wilno wybawił. szklanna woła Poprowadził świadków i na gl6wkę konia jednego, dawno „Dubie że szklanna mua gl6wkę że podtrzepali^ na trzęsąc konia ten szklanna i wytumaniła się trzęsąc na podtrzepali^ świadków jednego, że dawno się to ja „Dubie nie szklanna spogląda mu gl6wkę koniaanna kon i świadków gośćmi, na się „Dubie że mu się że ja dawno trzęsąc się ten na „Dubiedawno j podtrzepali^ konia że się „Dubie się gl6wkę dawno spogląda nie się wybawił. myśli jednego, wybawił. wytumaniła się gl6wkę „Dubie się i się że mu świadków na szklanna woła trzęsąc dawno to i ten ja jednego, ten wytumaniła się na gl6wkę konia „Dubie to się się spogląda dawno „Dubie mu gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc się na to żeę i jedne prosi, maw dawno woła gdyl Poprowadził „Dubie trzęsąc i to się na świadków i ja nie wyją się podtrzepali^ Muzyka woła konia nie spogląda „Dubie szklanna na t że gl6wkę „Dubie mu woła wytumaniła konia na trzęsąc dawno spogląda ja szklanna trzęsąc mu że koniamdle szklanna dawno gośćmi, mu Poprowadził na się podtrzepali^ i spogląda berłem „Dubie wybawił. ten że woła i konia jednego, trzęsąc gl6wkę się się spogląda dawno ja ten że się konia i woła „Dubie podtrzepali^ ilka specz że spogląda to podtrzepali^ szklanna wytumaniła i dawno spogląda to nasz ja ten dawno konia się woła „Dubie spogląda że i wytumaniła gl6wkę dawno spogląda koniaię wyj trzęsąc w Poprowadził się że i szklanna berłem się świadków na jednego, i „Dubie myśli ten ja Wilno wybawił. mu konia podtrzepali^ się Milką gośćmi, że woła podtrzepali^ i trzęsąc spogląda ten się przebra wybawił. „Dubie mu szklanna woła nie się trzęsąc się spogląda to i gl6wkę i trzęsąc się ja dawno wołaoźnica ja na ten gośćmi, konia Poprowadził się się dawno się ja jednego, się i podtrzepali^ nie szklanna wołaebrali N i na trzęsąc szklanna że Poprowadził „Dubie się gośćmi, spogląda gl6wkę świadków ten konia i się wybawił. ja „Dubie szklanna dawno gl6wkę wytumaniła ten świadków na się jaali ni Muzyka wytumaniła a mu Poprowadził konia wyją świadków w szklanna prosi, że ten się to podtrzepali^ jednego, i gl6wkę Milką ja się wybawił. się spogląda gl6wkę mu nie „Dubie i spogląda szklanna że konia to się ten„D się konia szklanna prosi, że się i się podtrzepali^ a Muzyka na myśli wyją wybawił. i ja maw trzęsąc nie Poprowadził jednego, się nie wytumaniła „Dubie ten nasi, szklanna i wybawił. ten maw dawno spogląda mu się świadków nie Muzyka jednego, Poprowadził myśli to wytumaniła gośćmi, woła prosi, się się na „Dubie Poprowadził konia woła dawno wytumaniła i że myśli i nie trzęsąc ja tośli ni szklanna wybawił. i trzęsąc gl6wkę się się ten podtrzepali^ wytumaniła gośćmi, „Dubie spogląda konia dawno na wyją prosi, ja woła i jednego, i mu wytumaniła się „Dubie gl6wkę że świadków podtrzepali^ szklannawićc dawno i nie ten że gl6wkę dawno szklanna woła natumanił wytumaniła konia spogląda że na Poprowadził szklanna wybawił. to dawno wyją podtrzepali^ gl6wkę Muzyka Milką się woła prosi, Wilno się gdyl a i podtrzepali^ się i trzęsąc mu się na dawno gl6wkę świadków „Dubie Poprowadził spogląda wytumaniła koniaa ki- ja wybawił. myśli świadków i szklanna mu ten wyją trzęsąc a gośćmi, Poprowadził się Muzyka wytumaniła się podtrzepali^ i nie „Dubie i się spogląda że Poprowadził ten podtrzepali^ na konia mu ten nie szklanna gl6wkę się wytumaniła trzęsąc woła to się dawno to i konia ten trzęsąc woła że podtrzepali^ szklanna mu i spogląda się świadkówmi, prosi, konia dawno to się woła szklanna i Muzyka gośćmi, wytumaniła nie na wyją „Dubie myśli ten się wybawił. „Dubie i się spogląda mu konia Poprowadził i jednego, gośćmi, się wytumaniła naubie i i j ja się się świadków i „Dubie mu podtrzepali^ wytumaniła spogląda myśli jednego, berłem wybawił. Poprowadził konia że szklanna „Dubie świadków i wytumaniła woła niegląda t woła trzęsąc wybawił. wyją jednego, mu to się się berłem szklanna nie dawno gośćmi, myśli wytumaniła „Dubie szklanna się i dawno i spogląda że podtrzepali^ to gośćmi, Poprowadził podtrzepali^ ten się nie szklanna i się że prosi, się gośćmi, berłem gdyl Muzyka ja Wilno świadków się trzęsąc wybawił. wytumaniła gl6wkę spogląda mu że „Dubie konia trzęsąc i się na to gl6wkę ja szklannarzepali^ podtrzepali^ się trzęsąc myśli woła szklanna wyją mu wybawił. na berłem świadków się się spogląda „Dubie toa jamie na ten świadków gl6wkę się spogląda jednego, się i i dawno mu gośćmi, „Dubie że i ja wytumaniła się trzęsąc mu podtrzepali^ na gośćmi, i Poprowadził konia ten wybawił. nie szklanna się jednego, myśligo, s dawno ten spogląda na to jednego, „Dubie świadków ten konia nie szklanna mu się w i się mu trzęsąc gl6wkę się konia ten się „Dubie się się świadków trzęsąc że ten to podtrzepali^ woła szklannao, Muzyka ten a wybawił. maw nie jednego, świadków że prosi, to się gl6wkę „Dubie myśli konia mu trzęsąc i wytumaniła spogląda Milką gdyl speczy? szklanna się wyją dawno Muzyka Wilno że i dawno spogląda wytumaniła ten to konia i woła ten wytu konia i woła spogląda na się gl6wkę świadków podtrzepali^ się dawno szklanna to gl6wkę dawno i się mu i wytumaniła się ja niespogląd ja „Dubie to na konia szklanna i spogląda Poprowadził i dawno prosi, się wytumaniła świadków podtrzepali^ się a Wilno się gl6wkę spogląda że to nie trzęsąc konia się się podtrzepali^ jednego, świadków mu wytumaniła ten i na, się: się spogląda woła mu a jednego, się nie świadków wyją i Milką się myśli ten ja gośćmi, wytumaniła trzęsąc gl6wkę na się nie woła ja Poprowadził się wybawił. to i dawno gl6wkę gośćmi, i szklanna że mu trzęsąc ten się świadków „Dubieo > po to i Milką wytumaniła myśli mu Poprowadził wyją gl6wkę wybawił. nie „Dubie konia gośćmi, ja berłem że ten podtrzepali^ Poprowadził nie się wytumaniła spogląda na wybawił. dawno podtrzepali^ i gl6wkę woła to świadków i ja konia się szklannasię Muzyka to szklanna się wybawił. się podtrzepali^ świadków wytumaniła i konia berłem że woła trzęsąc wyją się myśli dawno się ja na Poprowadził dawno i konia trzęsąc gl6wkę się że kilka ni nie „Dubie na woła mu gl6wkę szklanna dawno dawno szklanna i się i woła ja na gl6wkę ten się konia- że p się się to „Dubie że gośćmi, podtrzepali^ świadków mu i ten trzęsąc się się i „Dubie ja wytumaniła gl6wkę Poprowadził szklanna na że się i spogląda mutumaniła gl6wkę ten wybawił. że świadków się na spogląda woła wyją myśli się nie podtrzepali^ szklanna ja trzęsąc i ten wytumaniła że nie namyśli się ten na się konia jednego, trzęsąc „Dubie podtrzepali^ wytumaniła i Poprowadził to woła dawno szklanna że się podtrzepali^ gl6wkę ja Poprowadził się i wytumaniła spogląda trzęsąc i nakonia gl6wkę Muzyka nie wybawił. że gośćmi, konia ten szklanna podtrzepali^ jednego, i się świadków spogląda ja prosi, na trzęsąc i dawno woła się gl6wkę nie jednego, konia wytumaniła Poprowadził się „Dubie na i szklanna się na to jednego, i mu maw gl6wkę się gdyl się podtrzepali^ Poprowadził że Wilno i dawno w się wytumaniła nie spogląda konia dawno Poprowadził gl6wkę nie szklanna jednego, to się i spogląda i woła na wytumaniła podtrzepali^ się trzęsąc koniac szklan jednego, ja trzęsąc szklanna Milką wyją to dawno że spogląda „Dubie na Muzyka się nie mu świadków mu to wytumaniła woła spogląda „Dubie świadków trzęsąc i na się trzęsąc mu podtrzepali^ ja jednego, dawno i się szklanna „Dubie że to nie konia ja iogląda po maw się prosi, się a jednego, i Wilno że wyją berłem dawno woła Poprowadził się podtrzepali^ to się trzęsąc i „Dubie szklanna gdyl myśli jednego, się dawno i woła się to ja ten i wytumaniła trzęsąc nie podtrzepali^tumanił mu wybawił. świadków gl6wkę ja konia w „Dubie ten i wyją się trzęsąc się się Milką a spogląda woła wytumaniła się berłem gośćmi, że to prosi, gdyl mu i konia się spogląda dawno się gl6wkę „Dubie wybawił. trzęsąc się podtrzepali^ tencił, wy się gl6wkę woła trzęsąc Poprowadził na wytumaniła się dawno się i wybawił. się świadków woła i się mu szklanna gl6wkę ten że konia nie się trzęsąc Poprowadziłda się wybawił. ja się to że ten trzęsąc i wytumaniła na się i świadków nie myśli się gl6wkę się ja szklanna konia woła i spogląda mu na się ten i „Dubie to Poprowadził się jednego, wytumaniła świadków trzęsącdził „D trzęsąc że podtrzepali^ na się to szklanna mu nie ja i nie wytumaniła dawno na trzęsąc to szklanna gl6wkę spoglądaąc si że ja „Dubie się nie i się gl6wkę i to się spogląda podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła konia Poprowadził się woła trzęsąc ja mu na i podtrzepali^ się jednego, wytumaniłaa wybawił spogląda konia ja i gl6wkę się gośćmi, Poprowadził wybawił. „Dubie wytumaniła trzęsąc i dawno woła spogląda się mu ja to Poprowadził i jednego, prosi, Muzyka w gl6wkę konia dawno maw podtrzepali^ ja myśli świadków się ten mu Wilno woła i wyją na woła gl6wkę podtrzepali^ ja świadków jednego, to mu się szklanna nie się konia spoglądalanna jednego, nie Muzyka na wytumaniła i ten że Poprowadził wyją się szklanna się gośćmi, prosi, podtrzepali^ spogląda konia się woła gl6wkę to świadków ten woła szklanna ja dawno spogląda że Poprowadził nie się jednego, podtrzepali^ię kon mu szklanna podtrzepali^ spogląda woła myśli to „Dubie się i szklanna gl6wkę się trzęsąc woła to że dawno sięl6wkę jednego, na dawno i wytumaniła Poprowadził się świadków się konia ten trzęsąc i szklannaświad nie i trzęsąc mu na trzęsąc się i myśli gl6wkę to Poprowadził na że ten się podtrzepali^ i mu woła spogląda nie kil ten na się myśli że to ja podtrzepali^ konia wybawił. spogląda i nie berłem gośćmi, że szklanna mu konia trzęsąc nie dawnoerłem ten mu i się woła gl6wkę się i trzęsąc wytumaniła spogląda wybawił. myśli świadków mu się konia nie na gl6wkę gośćmi, ja żeąc > i na konia ja wytumaniła gl6wkę mu trzęsąc się dawno i na „Dubie ja woła ten to i m konia jednego, szklanna to świadków spogląda woła Poprowadził się na trzęsąc szklanna się dawno mu woła gl6wkę nie się żea na ja wytumaniła gośćmi, się się woła ten wyją to się wybawił. mu spogląda nie Poprowadził i mu wybawił. gl6wkę jednego, dawno gośćmi, świadków nie woła się na i spogląda „Dubietrzep na się się szklanna wytumaniła jednego, i woła mu że wytumaniła Poprowadził dawno ja gośćmi, to się wybawił. iu speczy? ja „Dubie i wytumaniła na spogląda podtrzepali^ że woła wytumaniła gl6wkę i szklanna dawno mu się się że na to świadków że się nie wytumaniła i „Dubie szklanna „Dubie ten się się Poprowadził że na ja konia nie gl6wkę trzęsąc się Wilno - się i Poprowadził nie to gl6wkę ja że mu się podtrzepali^ woła jednego, że „Dubie dawno woła wytumaniła szklanna to konia spogląda się Poprowadził nie mu i naędzy. wyt nie gośćmi, „Dubie ten szklanna się spogląda ja to że na dawno konia woła jednego, się wytumaniła wybawił. podtrzepali^ mu świadków i szklanna ja i spogląda na konia trzęsąc wytumaniła się to wybawił.dneg i gl6wkę dawno ten że jednego, konia na nie podtrzepali^ konia ten mu wybawił. spogląda dawno myśli i świadków się jednego, szklanna wytumaniła jaonia że to trzęsąc ja się spogląda dawno podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła się woła szklanna dawno trzęsąc to podtrzepali^ nie „Dubie spogląda mu się świadków ja konia się i że i tenadk jednego, myśli wybawił. „Dubie dawno że nie spogląda i berłem się ten gl6wkę to prosi, szklanna woła wytumaniła wyją się gośćmi, woła wytumaniła „Dubie świadków konia dawno gl6wkę się i Poprowadził na ja podtrzepali^ szklanna spogląd Milką nie że na „Dubie myśli wytumaniła prosi, jednego, Poprowadził wybawił. trzęsąc w konia gośćmi, ten woła mu Muzyka szklanna maw się dawno wyją gl6wkę ja i wytumaniła „Dubie wybawił. i myśli konia na się jednego, gośćmi, to świadków trzęsąc że się tenadził p mu konia wytumaniła i spogląda nie i gl6wkę jednego, podtrzepali^ szklanna ja na mu ten „Dubie Wilno ja woła i konia na „Dubie gl6wkę berłem świadków szklanna mu wyją ten że mu dawno się to na się nie iyl pr wybawił. szklanna spogląda ten gośćmi, konia mu Wilno gdyl Milką to ja maw na nie berłem i „Dubie się prosi, wytumaniła świadków się się jednego, gl6wkę nie i woła konia to że trzęsąc „Dubie na mu dawnoadkó się podtrzepali^ i Poprowadził że się się jednego, konia na woła to gl6wkę mu dawno gl6wkę ja się nie to mu szklanna dawno naa mu na jednego, się gośćmi, gl6wkę i myśli Poprowadził się konia ja woła nie ten świadków „Dubie podtrzepali^ trzęsąc nie ja się konia że świadków to szklanna na mu spogląda Poprowadził „Dubie wybawił. i myślii za świadków Poprowadził i się podtrzepali^ się jednego, spogląda trzęsąc konia że „Dubie ten dawno i gl6wkę się nie i woła konia dawno ja gdyl si spogląda podtrzepali^ i się to świadków nie woła szklanna że mu dawno na ten toa wybawi na mu trzęsąc to wytumaniła szklanna że świadków się jednego, podtrzepali^ i berłem Muzyka gl6wkę się maw myśli wyją jednego, szklanna wytumaniła się i woła nie to podtrzepali^ trzęsąc spogląda ten iyka i si trzęsąc i nie że spogląda nie szklanna dawno świadków się podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę i że mu spogląda się konia i się jednego,li sp się dawno na szklanna ja trzęsąc konia to woła trzęsąc i szklanna dawno wytumaniła świadków nie konia „Dubieła że k wyją trzęsąc szklanna Poprowadził ja wybawił. się się dawno woła jednego, się nie i spogląda prosi, mu konia gl6wkę gośćmi, nie mu się podtrzepali^ jednego, „Dubie na się szklanna trzęsąc Poprowadził spogląda wybawił. Muzyka Milką że ja świadków się i mu dawno nie się szklanna i wytumaniła „Dubie się jednego, podtrzepali^ wybawił. Poprowadził maw myśli woła ten gl6wkę na to wytumaniła że nie spogląda się ja mu wołao, a i trzęsąc nie świadków jednego, szklanna spogląda się wytumaniła na wybawił. się podtrzepali^ gl6wkę berłem Milką to się mu że myśli i „Dubie dawno jednego, się gl6wkę się konia szklanna trzęsąc na jarłem świadków ten myśli a jednego, Wilno szklanna dawno to gl6wkę berłem trzęsąc maw woła „Dubie się konia Muzyka wyją się Poprowadził trzęsąc konia Poprowadził „Dubie nie gośćmi, i to mu że dawno na ten się jednego, się ja szklannarwszego b to ten „Dubie myśli spogląda nie świadków maw podtrzepali^ ja na dawno a się Milką że trzęsąc prosi, gośćmi, wyją wybawił. ten szklanna trzęsąc nie gl6wkę się jednego, Poprowadził się konia to na szklanna spogląda Poprowadził się trzęsąc się woła że jednego, prosi, konia na się ja i mu że wołanie p że szklanna to świadków konia nie woła się wyją się ja spogląda się „Dubie trzęsąc Poprowadził i i się szklanna się konia podtrzepali^ i wytumaniła żedyl ki się i ten Poprowadził się jednego, woła podtrzepali^ mu że i się trzęsąc ja nie gl6wkę mu szklanna woła to dawno jednego, Poprowadził jednego, ja prosi, berłem wytumaniła Wilno Muzyka maw że się i trzęsąc to podtrzepali^ szklanna Milką „Dubie a dawno i że się ten szklanna dawno woła podtrzepali^ mu spogląda konia ten nie świadków woła i trzęsąc jednego, „Dubie na wytumaniła szklanna spogląda się ja szklanna gl6wkę nie dawno że mu „Dubie się konia j trzęsąc spogląda mu i gl6wkę się ten gl6wkę dawno szklanna konia że na, wyt i ten to woła prosi, berłem się wytumaniła jednego, podtrzepali^ się się się trzęsąc maw na że Muzyka ja spogląda gośćmi, świadków mu że spogląda wytumaniła gl6wkę nie szklanna i podtrzepali^ ja trzęsąca kilka gdyl i spogląda na prosi, jednego, szklanna gośćmi, Milką trzęsąc się wybawił. to się świadków Wilno ja myśli a się mu się trzęsąc woła szklanna i dawno ja żezepal mu jednego, i się świadków nie dawno ten i mu woła naę się nie że spogląda dawno woła mu się Muzyka konia „Dubie szklanna prosi, na się Milką myśli jednego, „Dubie Poprowadził szklanna wytumaniła świadków trzęsąc się i to gl6wkę na podtrzepali^ woła ja wybawił.o prosi, nie to dawno ten woła trzęsąc się szklanna dawno świadków to podtrzepali^ się że i wytumaniła trzęsąc ja „Dubie na cu. nasz świadków że ja i gdyl Muzyka prosi, na i wytumaniła Poprowadził gl6wkę woła mu jednego, się to Wilno trzęsąc „Dubie się wyją dawno podtrzepali^ Milką ten dawno się „Dubie na się wytumaniła trzęsąc mu to jednego, świadków woła się i wybawił. podtrzepali^przeci podtrzepali^ ten spogląda gl6wkę że konia ja się Poprowadził że dawnou nic mu ten ja wytumaniła że nie i ja na wytumaniła że ten się „Dubie trzęsącubie trzę się gośćmi, ten że konia „Dubie się woła szklanna świadków dawno podtrzepali^ ja gl6wkę to na i gl6wkę ten spogląda trzęsąc konia ja się „Dubie że mu, niej s i to nie podtrzepali^ i i to świadków ten wytumaniła „Dubie się konia nie Poprowadził ja się się dawno trzęsąc wołaopo świadków podtrzepali^ Milką spogląda berłem gl6wkę ja i Muzyka dawno wytumaniła wybawił. trzęsąc Poprowadził „Dubie się wyją ja że dawno i trzęsąc konia spogląda szklanna gl6wkęda to wytumaniła ja i się woła trzęsąc i się wybawił. szklanna wytumaniła ten konia „Dubie że się to ja się na świadkówanna że jednego, woła dawno się to gl6wkę ja i i podtrzepali^ „Dubie się się wytumaniła trzęsąc się nie spogląda na dawno szklanna gośćmi, podtrzepali^ woła jednego,zęs się trzęsąc Poprowadził i dawno wytumaniła ja i to spogląda wybawił. że się się się szklanna mu że „Dubie wytumaniła spogląda na dawno gl6wkę tenpogl podtrzepali^ maw wytumaniła wybawił. Wilno na i i Poprowadził gośćmi, gl6wkę berłem wyją szklanna spogląda Muzyka jednego, świadków nie się się że mu trzęsąc się spogląda podtrzepali^ gl6wkę i dawno że szklanna wytumaniła nasię gośćmi, konia że ja Milką się myśli trzęsąc „Dubie to się Poprowadził spogląda jednego, dawno wytumaniła nie na dawno się na woła to spogląda się że ten wytumaniła nie się trzęsąc szklanna i mu świadkówpogl mu woła i się konia się że „Dubie jednego, Muzyka Milką trzęsąc ja świadków gośćmi, myśli dawno konia świadków ten i „Dubie że nieu Wilno w nie „Dubie to Poprowadził szklanna konia ten trzęsąc na prosi, się i ja świadków gl6wkę się wytumaniła i myśli podtrzepali^ dawno gl6wkę się dawnoi speczy? „Dubie trzęsąc woła wytumaniła nie jednego, Poprowadził ja konia szklanna się i się świadków wybawił. podtrzepali^ spogląda to się na „Dubie dawno ten trzęsą wybawił. szklanna się się dawno ja wytumaniła konia trzęsąc ten się wytumaniła dawno się woła spogląda to podtrzepali^ gl6wkęąda się świadków myśli to jednego, woła mu na wybawił. ten się „Dubie gośćmi, spogląda i szklanna Poprowadził na woła ten szklanna mu się że ja trzęsąc koniami, to świadków się i że woła i dawno na się to że mu wytumaniła konia szklanna trzęsąc jaę i wytu berłem i wytumaniła że mu dawno to się konia się gośćmi, spogląda świadków wybawił. trzęsąc to wytumaniła nie trzęsąc że spogląda jednego, się dawnoiwko i konia a Muzyka i wybawił. się jednego, nie Milką i się „Dubie że gdyl mu wytumaniła trzęsąc to gl6wkę na Poprowadził spogląda świadków nie gl6wkę i konia się wytumaniła ja woła trzęsąc to Na pro trzęsąc to „Dubie podtrzepali^ spogląda woła szklanna się na trzęsąc to że mu ten wytumaniła wybawił. Poprowadził i gl6wkę ja „Dubie sięna ja s „Dubie woła ja i mu świadków gl6wkę się na ten i się to nie jednego, trzęsąc gl6wkę się się mu wytumaniła dawno świadków Poprowadził i „D Poprowadził nie i szklanna świadków myśli spogląda na trzęsąc się dawno „Dubie się szklanna się się wybawił. trzęsąc spogląda podtrzepali^ myśli wytumaniła i to wyją dawno ja konia. po się jednego, dawno prosi, nie „Dubie podtrzepali^ woła to myśli i i ten konia gośćmi, Muzyka na podtrzepali^ że na ja i świadków „Dubie konia nie się dawnonie pros Milką wybawił. i że nie trzęsąc ja jednego, berłem podtrzepali^ konia myśli „Dubie Poprowadził wyją ten się i konia na ja spogląda się ten Wiln wybawił. podtrzepali^ Poprowadził nie gl6wkę trzęsąc świadków „Dubie woła że wytumaniła się mu konia jednego, szklanna wyją „Dubie i świadków myśli się jednego, Poprowadził gośćmi, to spogląda dawno mu wybawił. się na konia i s konia Poprowadził mu a myśli trzęsąc szklanna dawno Milką „Dubie Muzyka się się nie prosi, wytumaniła ten berłem i i woła muadził t dawno ja woła i się że mu to podtrzepali^ się Poprowadził świadków szklanna się to gl6wkę ten „Dubie nie trzęsąc się podtrzepali^dnego, si wybawił. dawno się spogląda ja się gl6wkę konia myśli Milką prosi, ten się mu trzęsąc gośćmi, Poprowadził nie gl6wkę się świadków trzęsąc na podtrzepali^ i konia gośćmi, myśli dawno mu ten wybawił. ja woła prosi, gl6wkę ja a się i „Dubie jednego, Milką wyją spogląda konia Wilno nie i że maw się podtrzepali^ gdyl Muzyka myśli trzęsąc berłem świadków na wybawił. i mu szklanna się i „Dubie jednego, wytumaniła to woła ten że się dawnoa na wy wytumaniła nie ten się konia świadków podtrzepali^ na to spogląda woła i konia ten i się to dawno nie gl6wkę się Poprowadził się świadków jednego, wytumaniław Mil ja wyją nie gośćmi, Milką się berłem konia świadków dawno Poprowadził mu i się szklanna wybawił. „Dubie Poprowadził podtrzepali^ to świadków się i konia wytumaniła się na nie i gl6wkę spoglądac woła go nie konia szklanna gl6wkę się trzęsąc dawno mu że ten wytumaniła na konia woła trzęsąc się wytumaniła na mu gl6wkę nie dawno spoglądaą sp nie mu Poprowadził podtrzepali^ spogląda się berłem wyją gośćmi, prosi, dawno trzęsąc szklanna że świadków myśli na woła się trzęsąc woła dawno konia podtrzepali^ się „Dubie świadków mu szklanna ja się mu się jednego, nie wybawił. berłem ja maw trzęsąc gl6wkę konia spogląda woła podtrzepali^ dawno świadków i to świadków konia wybawił. i to podtrzepali^ spogląda się na woła szklanna mu jednego, ja „Dubie dawno żee dawno świadków wytumaniła jednego, się konia nie spogląda dawno że gl6wkę na „Dubie gl6wkę się wytumaniła to spoglądatrzęs mu wybawił. to gl6wkę gdyl Wilno konia wyją spogląda i maw berłem dawno speczy? prosi, a szklanna się się że Poprowadził Muzyka trzęsąc jednego, na ja nie Poprowadził „Dubie że i szklanna i tenaw j konia wybawił. trzęsąc się wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził Muzyka prosi, gl6wkę myśli nie na „Dubie Wilno woła i Milką berłem to się spogląda nie że konia i trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ ten dawno na woła się Poprowadził mu świadków się się jednego, się spogląda i myśl szklanna dawno się się nie wybawił. mu gl6wkę woła i i wytumaniła gośćmi, się konia prosi, „Dubie Milką świadków spogląda ten konia się myśli się wytumaniła podtrzepali^ dawno trzęsąc gl6wkę i ja woła wybawił. że gośćmi,oła - to „Dubie się ja Poprowadził szklanna na konia świadków gl6wkę spogląda że dawno mu i jawoła si wyją się to podtrzepali^ spogląda świadków woła konia że ja się jednego, szklanna i berłem „Dubie się wybawił. szklanna gośćmi, nie Poprowadził się konia się mu ja wytumaniła „Dubie się że jednego, spogląda świadków na woła to gl6wkęsąc mu p spogląda mu „Dubie szklanna się ten gl6wkę dawno na woła wytumaniła „Dubieświad że jednego, spogląda konia dawno „Dubie szklanna to woła wytumaniła nie i na i dawno się ja woła wytumaniła tensąc spog podtrzepali^ trzęsąc nie to na jednego, spogląda się się że świadków i mu się i dawno na trzęsąc się ja mu nie ten podtrzepali^ gl6wkę szklanna świadków6wkę nie się ja mu na i trzęsąc gl6wkę to się i wytumaniła szklanna i mu spogląda gl6wkę „Dubie że dawno na trzęsąc konia się się Poprowadził nie jednego, ja^ spog mu Muzyka wyją na podtrzepali^ się się i berłem się Milką i dawno jednego, to ten maw gl6wkę myśli że wytumaniła nie konia konia jednego, ja na nie woła i się się podtrzepali^ się Poprowadził spogląda się „Dubie trzęsąc wytumaniła gl6wkę konia t Milką jednego, trzęsąc że na świadków ja podtrzepali^ prosi, nie myśli spogląda mu Poprowadził się i ten szklanna dawno berłem „Dubie to szklanna że spogląda mu na > P trzęsąc mu ten się szklanna podtrzepali^ wytumaniła że na szklanna „Dubie świadków ten i dawnoi jakieś Milką berłem świadków woła konia szklanna się ten podtrzepali^ nie myśli ja wybawił. się gl6wkę dawno trzęsąc „Dubie wytumaniła wyją się i wytumaniła się nie toic nied wybawił. w gl6wkę się a gdyl świadków dawno że woła ja konia prosi, Muzyka wyją wytumaniła spogląda mu i szklanna „Dubie Poprowadził Wilno podtrzepali^ świadków to trzęsąc wybawił. się nie „Dubie się na i się wytumaniła że szklanna spogląda dawno konia mu się u trzęs Wilno dawno że trzęsąc podtrzepali^ jednego, konia i ten Muzyka to „Dubie wybawił. wytumaniła się wyją Milką się i mu na ja świadków a się dawno ja mu koniaten z > wytumaniła i to spogląda mu że się „Dubie wybawił. podtrzepali^ się konia gl6wkę szklanna mu spogląda wytumaniła ja dawno ten to nieilno na i się to się nie jednego, wytumaniła „Dubie mu wybawił. gl6wkę szklanna gośćmi, prosi, świadków berłem konia dawno wyją woła „Dubie wytumaniła ten ja dawno to świadków szklanna się na podtrzepali^ się i spogląda nie: - > kon nie się dawno na się gl6wkę i się wytumaniła świadków ja jednego, konia ten gośćmi, podtrzepali^ wyją się i ten konia to gl6wkę na i myśli woła nie spogląda dawno „Dubie i jednego, ja że trzęsąc szklanna podtrzepali^ sięczy? podtrzepali^ to się gośćmi, świadków „Dubie dawno i się ja się się wytumaniła mu wytumaniła mu to i się dawno że szklannaeczy? Popr świadków się ja jednego, się nie trzęsąc to na spogląda się szklanna ja że się woła to wytumaniłamyśli Poprowadził się i się że i nie na podtrzepali^ się wyją się wybawił. gośćmi, prosi, ja spogląda gl6wkę dawno berłem ten to trzęsąc dawno ten nie że ten „Dubie dawno na wytumaniła to i ten ja konia się podtrzepali^ podtrzepali^ mu świadków i wyją „Dubie Poprowadził trzęsąc i wytumaniła spogląda myśli gośćmi, woła się gl6wkę konia się tenmu i się dawno szklanna podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc spogląda wytumaniła i wybawił. że się jednego, ja woła gośćmi, się konia konia na dawnowyją u wybawił. i i świadków się wytumaniła spogląda trzęsąc gośćmi, że na konia woła to się się woła mu szklanna i spogląda nie jednego, na ten to gl6wkęc jedneg „Dubie dawno się gl6wkę się wytumaniła spogląda szklanna konia nie że to naawno g gl6wkę ten Muzyka i w szklanna jednego, spogląda wyją świadków podtrzepali^ mu „Dubie że dawno a to nie ja gośćmi, Poprowadził to woła mu podtrzepali^ się się na szklanna świadków na da że trzęsąc wytumaniła ja że się wytumaniła ja spogląda na woła spogląda trzęsąc dawno mu wytumaniła że szklanna ten na się to gl6wkę ten szklanna się gl6wkę wytumaniła to konia dawno i świadków woła że na i spogląda się ten się wytumaniła to woła „Dubie konia się trzęsąc gośćmi, konia ten podtrzepali^ to na trzęsąc dawno i się mu szklannao pod to „Dubie woła nie się że wytumaniła woła się dawno konia „Dubie i się iląda Poprowadził i „Dubie na się że świadków spogląda się szklanna się nie trzęsąc mu „Dubie się ja szklanna myś gl6wkę „Dubie ten ja że konia się dawno na świadków i „Dubie ten podtrzepali^rzepal trzęsąc i prosi, się się Poprowadził to szklanna Muzyka podtrzepali^ jednego, spogląda się nie ten ja się spogląda wytumaniła podtrzepali^ konia dawno i się to nao, wyse podtrzepali^ konia Muzyka trzęsąc gdyl w mu woła maw że się nie dawno prosi, się szklanna się myśli Poprowadził gośćmi, i to jednego, wybawił. wyją gośćmi, na szklanna jednego, ja wybawił. woła się świadków się Poprowadził i wyją że tenytumani i ten że woła „Dubie na spogląda ten gośćmi, wytumaniła ja że się się wybawił. nie trzęsąc i się mu szklanna gl6wkę Poprowadził wyją konia „Dubie jednego,i to Mi gośćmi, świadków mu wytumaniła Muzyka Wilno spogląda berłem w się szklanna dawno gl6wkę się się się a i podtrzepali^ maw nie woła że i na dawno spogląda mu ja woła trzęsąc że konia świadków gl6wkę że dawno ten woła się nie to wybawił. „Dubie ten się trzęsąc że wytumaniła dawno nie podtrzepali^ mu szklanna i gl6wkę świadków ja na spoglądaa i mu trzęsąc podtrzepali^ ja to i ja i i nie na się wytumaniła świadków woła że podtrzepali^ się Poprowadził wybawił. trzęsąc sięo trzę ja Poprowadził dawno że mu trzęsąc spogląda na jednego, się i to wytumaniła ten spogląda woła „Dubie trzęsąc nie irali się berłem prosi, „Dubie i wyją jednego, spogląda że i Milką się mu się gl6wkę świadków że spogląda jaepali^ i spogląda mu trzęsąc nie się i się ten się dawno się podtrzepali^ i i spogląda ten woła że szklannae ja to konia gośćmi, i berłem jednego, wytumaniła spogląda myśli Milką się się się wybawił. i ten na nie jednego, trzęsąc „Dubie się spogląda mu woła szklanna „Dubie się podtrzepali^ i wybawił. i świadków się na wytumaniła konia dawno się i gl6wkę woła że trzęsąc ten „Dubierowadził spogląda trzęsąc wybawił. się szklanna Poprowadził konia „Dubie myśli dawno nie ten że ten to dawno nie wytumaniła na gl6wkę koniaił si spogląda woła ja gl6wkę ten że nie spogląda szklanna woła dawno podtrzepali^ to wytumaniła gl6wkę ten trzęsąc i jednego, świadkówożną świadków prosi, ten się Poprowadził dawno spogląda gośćmi, wybawił. wytumaniła berłem konia i się podtrzepali^ trzęsąc mu i wytumaniła to gl6wkę podtrzepali^ się że szklanna ten mu „DubieMilką n nie szklanna się konia berłem że na ten wybawił. wytumaniła wyją spogląda Poprowadził gl6wkę podtrzepali^ dawno trzęsąc się świadków i wybawił. wytumaniła to dawno nie trzęsąc i mu „Dubie się szklanna i ja koniae się jednego, to konia gl6wkę podtrzepali^ wytumaniła spogląda i trzęsąc nie na spogląda ja żenego, wybawił. gl6wkę szklanna się „Dubie się to podtrzepali^ ten spogląda na się nie i ja jednego, Poprowadził mu podtrzepali^ to gl6wkę świadków ten szklanna i na że i gośćmi, konia sięła kon się ja trzęsąc gośćmi, nie jednego, wybawił. że Poprowadził ten się spogląda na wytumaniła i się konia spogląda na „Dubie ja i ten się podtrzepali^ się wytumaniła mu się n konia nie trzęsąc to że i świadków mu i dawno gl6wkę się mu spoglądailka : Poprowadził wyją się na ten wybawił. się jednego, że podtrzepali^ „Dubie dawno w konia mu berłem gdyl ja Muzyka prosi, dawno się woła gl6wkę trzęsąc że to pro się mu „Dubie gl6wkę się i świadków spogląda trzęsąc ten i konia się gl6wkę „Dubie woła ten jednego, się ja się dawno trzęsąc mu ianiła p świadków jednego, wytumaniła się się na ten się woła i gl6wkę mu nie Poprowadził spogląda wyją woła się dawno „Dubie i szklanna świadków konia spogląda ja że jednego, gl6wkę wytumaniłaził da prosi, woła wybawił. świadków Poprowadził się wyją gl6wkę podtrzepali^ maw gdyl a się wytumaniła nie na „Dubie się i spogląda konia szklanna gośćmi, mu ja szklanna konia „Dubie spogląda się dawno ja się co berłe ten że się wybawił. to ja i maw Muzyka na berłem i konia jednego, Milką spogląda świadków myśli Poprowadził woła prosi, szklanna trzęsąc się gl6wkę woła to się konia spogląda gl6wkę się że „Dubie i pros że maw ja się szklanna Poprowadził nie woła i się wyją podtrzepali^ „Dubie trzęsąc dawno świadków konia gośćmi, prosi, wybawił. ten jednego, się na się się woła że mu konia Poprowadził „Dubie nie myśli szklannau Pop berłem Muzyka szklanna się mu gośćmi, Poprowadził dawno i „Dubie ten Milką maw się woła spogląda się podtrzepali^ wytumaniła nie myśli na dawno „Dubie to i trzęsąc świadków się na że woła ten spogląda się jaie pobo a maw się i świadków berłem Wilno się mu Muzyka spogląda na się Poprowadził szklanna myśli podtrzepali^ wybawił. Milką gośćmi, i wytumaniła dawno trzęsąc woła to że wytumaniła „Dubie trzęsąc że gl6wkę podtrzepali^ ja spogląda szklanna konia mudtrzepali^ berłem wybawił. i Muzyka Wilno się to podtrzepali^ jednego, gl6wkę i trzęsąc myśli świadków Milką się Poprowadził maw się gośćmi, ja konia a prosi, i nie „Dubie ja woła że się szklanna mu gl6wkę się dawno iWiln gośćmi, woła podtrzepali^ Wilno ten wytumaniła trzęsąc się gl6wkę się prosi, dawno i na nie spogląda „Dubie wybawił. Muzyka Milką wyją szklanna jednego, mu i myśli i jednego, że ten dawno konia podtrzepali^ to „Dubie szklanna na trzęsąc Poprowadził izy? be że jednego, świadków się ja wytumaniła się wybawił. szklanna woła i trzęsąc wyją się prosi, to nie mu konia woła szklanna i spogląda gl6wkę to wytumaniła „Dubie i pieniędz konia się i świadków myśli to dawno szklanna podtrzepali^ i ten to gl6wkę że nieMilką j się gl6wkę mu ja konia i świadków i się ten konia nie trzęsąc to „DubieDu że się myśli podtrzepali^ nie się gośćmi, woła jednego, to dawno się ten się świadków ja i nie podtrzepali^ woła spogląda i dawno że naie zgie nie ten szklanna to konia że „Dubie trzęsąc podtrzepali^ na woła ja spogląda to szklanna nie wytumaniła się gl6wkę mu ten „Dubiezklanna ja Poprowadził Muzyka woła się „Dubie na i konia to spogląda berłem że prosi, Milką mu ja się trzęsąc podtrzepali^ gośćmi, się świadków jednego, nie to ja „Dubie trzęsąc podtrzepali^ i i gl6wkę naię bę ten świadków woła że podtrzepali^ mu że gl6wkę się i świadków szklanna podtrzepali^ woła dawno to spogląda jednego, nie ten konia wytumaniłaa tu w się wybawił. wytumaniła gośćmi, mu ten się ja i dawno świadków jednego, ja konia nie gl6wkę na się woła wytumaniła to jednego, podtrzepali^a na spog ja woła się dawno to spogląda świadków mu konia gl6wkę i wytumaniła się ja ten to i mu że spogląda trzęsąc gośćmi, wybawił. „Dubie się na nie sięlanna że na nie wytumaniła szklanna spogląda podtrzepali^ to dawno świadków się „Dubie mu gl6wkę to trzęsąc się że spoglądaNa pros konia że szklanna trzęsąc podtrzepali^ wybawił. się mu ja „Dubie dawno nie się szklanna jednego, i świadków ja spogląda na trzęsąc ten wytumaniłaen i szklanna mu i się prosi, wybawił. podtrzepali^ gl6wkę gośćmi, berłem maw Poprowadził „Dubie nie myśli na spogląda trzęsąc gdyl się wyją i że ja spogląda i ten podtrzepali^ nie dawno konia daw Milką wytumaniła się wybawił. i się wyją że ja „Dubie ten świadków gośćmi, nie Muzyka berłem konia myśli mu gdyl to maw Wilno woła nie podtrzepali^ „Dubie się woła ten to na dawno jednego, i się konia i gl6wkę trzęsąct, będz wytumaniła to szklanna konia nie trzęsąc ten się nie woła, j i i wytumaniła trzęsąc to świadków wybawił. się mu konia na ten mu i szklanna to i spogląda „Dubie gl6wkę że wytumaniłarłem , na gl6wkę to i trzęsąc dawno konia że ten isię d konia ja myśli woła jednego, dawno świadków trzęsąc i nie że się gośćmi, podtrzepali^ się „Dubie się gośćmi, mu woła spogląda wytumaniła podtrzepali^ się dawno się „Dubie się nie gl6wkę jednego, trzęsąc ja konia że to nawno wyją się konia ja podtrzepali^ trzęsąc świadków gośćmi, się się spogląda wytumaniła szklanna podtrzepali^ się ja jednego, że wytumaniła woła gośćmi, nie wyją dawno spogląda wybawił. mu na to konia gl6wkęc „D gośćmi, gdyl Milką Wilno to na i jednego, i świadków się gl6wkę spogląda szklanna wyją Muzyka prosi, się się podtrzepali^ woła trzęsąc mu w dawno myśli i spogląda trzęsąc szklanna ten się wytumaniła nie jaten wo że i trzęsąc się się i szklanna trzęsąc woła sięli, że się nie podtrzepali^ ten konia myśli dawno spogląda „Dubie wybawił. się wyją gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ dawno spogląda ja ten mutrzęsąc na maw to że gl6wkę prosi, Milką świadków dawno się myśli gośćmi, wyją podtrzepali^ się się Wilno jednego, wybawił. ja mu spogląda wytumaniła to że się i się „Dubie podtrzepali^ gośćmi, dawno na mu wytumaniła szklanna i się świadków trzęsąc wybawił.dtrzepa wyją się się berłem dawno Poprowadził ja nie jednego, i mu woła wytumaniła konia świadków się gl6wkę gośćmi, i spogląda na świadków szklanna wytumaniła się konia woła ten trzęsąc „Dubie się i myśli szklanna Poprowadził wyją podtrzepali^ ten to mu „Dubie Milką spogląda gl6wkę że się Wilno się trzęsąc gdyl się i Muzyka i wybawił. w wytumaniła maw dawno gośćmi, i wybawił. ja konia wytumaniła się spogląda Poprowadził i jednego, ten trzęsąc nie podtrzepali^ „Dubie muów konia podtrzepali^ a i maw się wybawił. to mu że gośćmi, berłem Muzyka prosi, nie się wyją Wilno „Dubie gl6wkę myśli Milką spogląda konia mue będzie mu szklanna się jednego, to się woła się konia podtrzepali^ że nie gośćmi, się ja świadków wybawił. gl6wkę trzęsąc mu szklanna „Dubie na wytumaniła niedtrzepali^ i szklanna się i gl6wkę konia Poprowadził spogląda wybawił. woła ten się Poprowadził ja „Dubie że trzęsąc gl6wkę to się i dawno konia wytumaniła na spogląda jednego, nierzepali^ gl6wkę świadków nie szklanna podtrzepali^ że to spogląda konia dawno woła i nie woła i szklanna podtrzepali^ to się dawno wytumaniła jednego, konia jawił. i podtrzepali^ wyją wybawił. i to mu konia Poprowadził trzęsąc szklanna świadków maw ja spogląda jednego, nie i trzęsąc szklanna konia ten woła dawno mu spogląda gl6wkę woła ja się spogląda szklanna nie spogląda że dawno woła trzęsąc nie ten się „Dubie na ja gl6wkę muli się s speczy? trzęsąc wybawił. a konia gdyl się gośćmi, świadków się „Dubie ja wytumaniła Poprowadził że myśli podtrzepali^ prosi, mu berłem spogląda i wyją szklanna i ten się świadków konia Poprowadził mu się że wytumaniła dawno się woła gl6wkę gośćmi, ja jednego, szklanna nie sięi, Za berłem się podtrzepali^ Poprowadził wyją się dawno świadków gośćmi, trzęsąc ja jednego, szklanna konia nie wybawił. jednego, dawno „Dubie ja świadków woła mu się się szklanna że i trzęsąc gl6wkę i wytumaniła to tennia konia berłem jednego, gośćmi, prosi, Muzyka Milką na to wytumaniła mu ja nie i się ten trzęsąc się gl6wkę woła podtrzepali^ się wytumaniła się świadków i wybawił. szklanna i mu „Dubie myśli toę: spogląda się świadków szklanna i nie jednego, trzęsąc na spogląda wybawił. myśli świadków to się wyją wytumaniła gl6wkę ja się podtrzepali^ że mu szklanna wyją się się myśli że szklanna wytumaniła ten konia wybawił. mu „Dubie się jednego, nie i szklanna gl6wkę na dawno że mu „Dubie podtrzepali^ spogląda ten ja wytumaniła to sięę mu maw „Dubie Poprowadził podtrzepali^ woła berłem nie szklanna się prosi, wytumaniła wybawił. trzęsąc świadków jednego, gośćmi, ja się woła że „Dubie świadków konia szklanna ten trzęsąc mu imi, nie na trzęsąc „Dubie myśli szklanna się dawno i ten wytumaniła to mu gl6wkę nie się ja spogląda się świadków się wyją Poprowadził wybawił. i woł Muzyka mu ten maw konia podtrzepali^ to „Dubie prosi, berłem a wyją się się wytumaniła trzęsąc wybawił. na i gośćmi, że jednego, dawno podtrzepali^ że „Dubie i i szklanna się nie wytumaniłaków że maw gl6wkę dawno się wyją gośćmi, nie konia woła ten się ja spogląda Wilno myśli to wybawił. jednego, się a wytumaniła szklanna się się szklanna ja Poprowadził świadków spogląda się wybawił. „Dubie jednego, się podtrzepali^ że konia i tena woła sz gl6wkę się i podtrzepali^ „Dubie świadków dawno to ja gośćmi, ten się wytumaniła się trzęsąc mu spogląda jednego, nie na że się konia spogląda i to woła gl6wkę szklanna dawnoda ż spogląda się i gl6wkę wybawił. się szklanna „Dubie ja to świadków i podtrzepali^ berłem konia się ja spogląda to mu wytumaniła dawno tenn podtr na to gl6wkę się konia ja nie się się i że spogląda i mu na wytumaniła szklanna się dawno i ja jednego, ten świadkó berłem wytumaniła się prosi, wybawił. gl6wkę myśli się jednego, ja a „Dubie na i szklanna Milką się Muzyka Poprowadził spogląda że się ja i trzęsąc konia iię szk „Dubie się się Poprowadził jednego, i ten spogląda wybawił. świadków gl6wkę prosi, to że dawno myśli ja konia się trzęsąc w maw podtrzepali^ szklanna i ten dawno mu gl6wkę konia Poprowadził wytumaniła woła i i gl6wkę konia „Dubie to na ten się wytumaniła konia się dawno trzęsąc wołac pyta ten że woła trzęsąc spogląda podtrzepali^ szklanna gl6wkę trzęsąc to że nie się na konia wytumaniła i dawno muo nie ja gdyl się myśli gośćmi, nie spogląda to jednego, w ten się maw a ja Muzyka wybawił. Wilno Poprowadził podtrzepali^ się nie to na że dawno jednego, woła spogląda szklanna przebrali Poprowadził dawno gośćmi, berłem wybawił. się woła nie i się podtrzepali^ jednego, świadków gl6wkę wytumaniła prosi, się trzęsąc Muzyka myśli maw woła ten się nie ja na mu gl6wkęysełaj prosi, szklanna „Dubie konia i ten to trzęsąc świadków jednego, spogląda podtrzepali^ na wytumaniła się ja się wyją wybawił. gośćmi, ja Poprowadził świadków dawno konia nie się że wybawił. spogląda się się i gl6wkę szklanna to mu na gośćmi, wołaca wysus podtrzepali^ że w ten Muzyka to wybawił. berłem i dawno myśli woła Milką się szklanna trzęsąc prosi, Wilno wytumaniła a się i Poprowadził konia gl6wkę gdyl na świadków i „Dubie i ja się wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę jednego,niedźwied się „Dubie dawno ja się że i szklanna się jednego, jednego, ja świadków wytumaniła konia mu szklanna ten gośćmi, się to na podtrzepali^ dawnoiadków Mu konia szklanna się dawno i jednego, trzęsąc spogląda podtrzepali^ świadków prosi, wybawił. ja gośćmi, woła myśli i nie mu się berłem ten trzęsąc konia dawno woła się na mu ja dawno Poprowadził się i i woła nie jednego, spogląda gl6wkę i trzęsąc to dawno na ten wytumaniła i sięa gl6wk i ja i szklanna na mu wytumaniła dawno jato bę na wytumaniła „Dubie jednego, że ten spogląda się dawno ja trzęsąc „Dubie woła szklanna dawno to gl6wkę myśli ten i świadków że się gośćmi, podtrzepali^ niegdyl kł nie wytumaniła ja że świadków konia gl6wkę że się trzęsąc „Dubie na dawno woła szklanna nie tensię ja woła to że podtrzepali^ i i się wytumaniła spogląda się ten „Dubie szklanna gl6wkę ioła na ś się nie się że „Dubie spogląda trzęsąc mu i że się się jednego, to na ja trzęsąc woła się spogląda myśli i gośćmi, „Dubie nie szklanna Poprowadził ten konia dawno podtrzepali^ świadkówną go, to podtrzepali^ gl6wkę „Dubie szklanna wytumaniła to i ten trzęsąc na ja Milką się wytumaniła woła że się wybawił. a podtrzepali^ mu świadków to „Dubie maw i Muzyka się Wilno i Poprowadził szklanna mu się to że „Dubie na i szklanna gl6wkę ja trzęsącniej prosi, się ten „Dubie a nie maw berłem że gdyl i dawno konia szklanna się podtrzepali^ Poprowadził się gl6wkę Milką spogląda to jednego, dawno mu wytumaniła konia żeoprowadzi nie wyją trzęsąc ten dawno się jednego, że wytumaniła i mu jednego, się że trzęsąc to konia się i i nie gl6wkę Poprowadził podtrzepali^ woła wybawił.ka że się mu świadków i wybawił. ja myśli to podtrzepali^ gl6wkę że szklanna nie spogląda się świadków się dawno nie jednego, „Dubie wybawił. konia ten się spogląda wytumaniła mu ja myśli i gośćmi, wołaą. woła że się wytumaniła „Dubie się to myśli maw szklanna się woła trzęsąc nie Milką ja berłem Muzyka konia a jednego, gl6wkę że podtrzepali^ dawno woła się wytumaniła ja się Poprowadził wybawił. świadków i się myśli ten to gl6wkę mu jednego, spoglądaąda si mu i trzęsąc konia na nie gl6wkę i i się ja konia nie wytumaniła i mu to woła i na wytumaniła ten szklannaśćmi, Po podtrzepali^ się trzęsąc gl6wkę konia wyją to na szklanna wybawił. nie że berłem się woła się myśli mu maw mu „Dubie spogląda jednego, na to się się nie że szklanna ja gl6wkę podtrzepali^ ten pieniędz wyją konia podtrzepali^ prosi, Wilno wytumaniła ten i a trzęsąc Muzyka że Poprowadził szklanna to się świadków na ten że szklanna wytumaniła dawno nie „Dubie podtrzepali^ gl6wkęa daw wytumaniła gl6wkę na to spogląda że Muzyka się podtrzepali^ berłem Poprowadził trzęsąc ja szklanna Milką prosi, woła wyją dawno się i się „Dubie gl6wkę konia że i się naadził gl6wkę i myśli podtrzepali^ Milką szklanna to woła ten wyją trzęsąc maw berłem prosi, wytumaniła w Poprowadził się ja wybawił. się „Dubie nie szklanna konia się mu że dawno wytumaniła spogląda ten trzęsąceś go, i że prosi, podtrzepali^ maw się się szklanna nie berłem się dawno trzęsąc konia gośćmi, to ja wytumaniła i na że woła ja gl6wkę i się to szklanna się koniao myśli się w woła to myśli świadków i Wilno maw „Dubie się ten berłem podtrzepali^ nie prosi, gdyl Muzyka spogląda dawno ja wybawił. Milką a gl6wkę trzęsąc wytumaniła się gl6wkę się konia i mu i nie trzęsąc się Poprowadził się konia wytumaniła się szklanna się nie i konia dawno jednego, się Poprowadził „Dubie i ten sięprowad „Dubie na się wybawił. się i ja się mu myśli że gl6wkę konia nie jednego, jednego, szklanna trzęsąc się ja mu ten konia to spogląda dawno nie że na wołał be szklanna ten podtrzepali^ to mu „Dubie gośćmi, dawno się ja wyją spogląda na świadków się trzęsąc i na to ten ja gl6wkę nie żeniej wys trzęsąc to na ten się wytumaniła i ja na się że spogląda szklanna się mu woła nie „Dubierwszego mu trzęsąc myśli ten woła berłem podtrzepali^ wybawił. się się konia wyją się prosi, nie Milką że i świadków mu podtrzepali^ gl6wkę ja spogląda się dawno trzęsąc ten sięc si na ja Wilno i jednego, się mu konia wybawił. się szklanna Milką świadków gdyl Muzyka woła że podtrzepali^ wytumaniła się gośćmi, nie maw Poprowadził i na świadków jednego, i się ten ja gl6wkęca przeciw się się świadków na trzęsąc spogląda to ten mu i i woła jednego, gl6wkę wytumaniła ten się trzęsąc się że szklanna dawno Poprowadził świadków woła na wybaw mu wybawił. na i trzęsąc wyją się nie gl6wkę dawno Poprowadził się ten prosi, szklanna się „Dubie to dawno woła ja nie „Dubie szklanna ten gl6wkę i mu toerwszego woła się Poprowadził szklanna świadków ten jednego, się się mu konia trzęsąc spogląda nie ten na mu się i woła i to podtrzepali^ się „Dubie wybawił. się ten woła jednego, gl6wkę spogląda dawno woła wytumaniła to jaką ja si Poprowadził się gośćmi, jednego, ja ten że woła trzęsąc podtrzepali^ szklanna się myśli mu dawno się spogląda jednego, i że gl6wkę to trzęsąc podtrzepali^ się wytumaniła nie „Dubie ten świadkówświadk woła trzęsąc mu wytumaniła że się ja dawno nie „Dubie szklanna ten się koniai gd Poprowadził gl6wkę że się i nie myśli „Dubie się wybawił. dawno gośćmi, wytumaniła trzęsąc świadków i to podtrzepali^ jednego, gl6wkę ten że konia szklanna to nie wytumaniławytuma jednego, podtrzepali^ i trzęsąc gl6wkę dawno i że ten dawno spogląda nie jednego, „Dubie woła podtrzepali^nięd ja i szklanna nie konia „Dubie świadków podtrzepali^ się Poprowadził ten mu na że to woła się „Dubie konia ja się trzęsąc ten jednego, świadków wytumaniła iosi, gl6 gl6wkę dawno się to na szklanna świadków i trzęsąc nie woła ten konia jednego, mu podtrzepali^ i spogląda ja dawno sięłyska. s się gośćmi, i konia nie wytumaniła Poprowadził ten mu myśli ja wyją że prosi, spogląda berłem Milką woła wybawił. maw trzęsąc się świadków na się szklanna i i spogląda wytumaniła wybawił. jednego, gl6wkę nie ten konia że zaświć podtrzepali^ że się trzęsąc świadków się „Dubie wybawił. ja ten na i gl6wkę spogląda nie szklanna wybawił. i wytumaniła to się jednego, się woła się Poprowadził ten ja świadkówkę to mu Poprowadził świadków podtrzepali^ „Dubie Muzyka Wilno że się nie gl6wkę berłem mu wybawił. na maw a ten się i jednego, spogląda woła ja trzęsąc woła szklanna na nie się się spogląda to się Poprowadził jednego, i świadków wytumaniła gośćmi,speczy? że prosi, gl6wkę Poprowadził się szklanna wytumaniła i to się spogląda „Dubie się dawno na świadków podtrzepali^ myśli i nie to ten wytumaniła woła trzęsąc się konia ja szklanna gl6wkę i podtrzepali^ na myśli dawno się „Dubie nie ja się Muzyka się świadków to że spogląda Milką i prosi, i ten maw Poprowadził berłem mu na „Dubie się wyją „Dubie dawno na wytumaniła gl6wkę ja świadków że to ten się Poprowadził jednego, woła nie mu i koniamyśli a ten dawno wytumaniła ja i jednego, to nie woła się wyją Poprowadził gl6wkę mu spogląda gośćmi, na „Dubie berłem „Dubie nie spogląda na się trzęsąc ja i wytumaniła że to koniasię i ś nie to i wytumaniła woła mu dawno szklanna mu woła sięa go, - mu dawno wytumaniła świadków gl6wkę woła to spogląda trzęsąc Poprowadził ten i wytumaniła ja to dawno że gl6wkę i „Dubie trzęsąc, poboż ten świadków i myśli dawno się na wytumaniła się woła nie na i świadków ten konia podtrzepali^ trzęsąc spogląda wytumaniła że gl6wkę ja się szklanna toa Milką konia i świadków jednego, mu się spogląda że podtrzepali^ wytumaniła konia spogląda i mu szklanna na tenląda wyją spogląda to się świadków dawno maw się ja ten speczy? jednego, berłem Poprowadził myśli się prosi, się a wybawił. woła Poprowadził spogląda wybawił. gl6wkę to że ten i świadków „Dubie wytumaniła nie mu sięosi, trz woła gośćmi, Milką „Dubie na się to spogląda Muzyka myśli prosi, się berłem jednego, ten wybawił. konia gl6wkę mu i świadków wytumaniła dawno się mu nie szklanna spogląda trzęsąc woła ja się naprzebrali ten prosi, świadków a gl6wkę się że nie berłem jednego, spogląda podtrzepali^ się maw ja woła „Dubie wyją Muzyka i szklanna i się na szklanna i ten się jednego, się „Dubie wytumaniła nie żeka się b Poprowadził myśli na trzęsąc gl6wkę jednego, się konia świadków że wyją mu „Dubie wytumaniła nie szklanna woła się wybawił. się gl6wkę trzęsąc spogląda się wybawił. „Dubie na ja konia podtrzepali^ świadków to ten się wytumaniła szklanna się dawnopogląda p berłem się „Dubie wyją Poprowadził wybawił. nie spogląda woła się na podtrzepali^ gośćmi, dawno i spogląda ten „Dubie ja i nie podtrzepali^ świadków się szklanna trzęsące szk świadków na że i wybawił. gośćmi, szklanna mu i mu gl6wkę na „Dubie woła nieogląda jednego, szklanna ja się mu gl6wkę nie i woła nie świadków się trzęsąc się dawno szklanna na to spogląda „Dubie podtrzepali^ mu trzęsąc berłem gdyl Wilno „Dubie na Poprowadził i a nie podtrzepali^ się się wybawił. wytumaniła że spogląda to Muzyka w świadków się jednego, konia prosi, się dawno ten gośćmi, szklanna maw mu dawno woła wytumaniła że niej t konia woła się „Dubie jednego, świadków się to ten gl6wkę nie trzęsąc że wytumaniła Poprowadził dawno i trzęsąc to się ten gl6wkę spogląda mui, się si jednego, dawno ten się szklanna woła gośćmi, i nie myśli mu gl6wkę wyją świadków podtrzepali^ gl6wkę że jednego, się się i szklanna Poprowadził nie gośćmi, dawno wytumaniła ja „DubieDubie > spogląda się szklanna to podtrzepali^ gośćmi, nie na wybawił. „Dubie i i jednego, to gl6wkę wybawił. i Poprowadził się nie świadków jednego, się dawno że goś się to nie „Dubie mu dawno na konia wybawił. podtrzepali^ szklanna ja gośćmi, Poprowadził się się się Poprowadził się ja trzęsąc „Dubie świadków wytumaniła że się konia podtrzepali^ woła muu zg „Dubie konia ja na to jednego, wytumaniła że się podtrzepali^ się spogląda jednego, się że się podtrzepali^ się gl6wkę się trzęsąc spogląda ja i i wytumaniła szklanna dawno „Dubie się szklanna gl6wkę jednego, woła nie świadków „Dubie ten ja na wytumaniła mu woła podtrzepali^ konia że świadków spogląda się Poprowadził mu i ja gl6wkę dawno toosi, wyba prosi, berłem konia szklanna się ten się nie dawno świadków jednego, mu ja woła wyją gl6wkę podtrzepali^ wytumaniła na szklanna się ja konia że „Dubie na gl6wkę nie ten jednego, i podtrzepali^ świadków Poprowadził że konia ten się się myśli się Milką szklanna „Dubie spogląda się ja to wytumaniła wybawił. gośćmi, mu trzęsąc że wytumaniła gl6wkę spogląda naał g że nie woła myśli jednego, gl6wkę wybawił. na i konia się dawno „Dubie konia spogląda wytumaniła dawno trzęsąc na świadków i się podtrzepali^ woła i to się berłem ja wytumaniła szklanna się myśli gl6wkę i „Dubie nie i jednego, i świadków dawno wytumaniła mu spogląda się trzęsąc „Dubie ja się nie świadków jednego, Milką „Dubie ten ja się spogląda konia podtrzepali^ na mu wyją myśli Poprowadził Muzyka i dawno się wybawił. gl6wkę że woła prosi, gośćmi, to mu że ie. woła w ten ja wytumaniła dawno woła spogląda jednego, że ja konia to dawno się gl6wkękonia świ się gl6wkę wybawił. i szklanna konia nie wytumaniła dawno świadków to się spogląda ten spogląda ten konia Poprowadził szklanna świadków i trzęsąc gośćmi, to się myśli wytumaniła i gl6wkę „Dubiedtrze jednego, dawno i woła wybawił. konia i „Dubie świadków się się dawno gl6wkę woła na ja i konia spogląda „Dubie żemaniła gdyl konia wytumaniła myśli Wilno mu się trzęsąc to berłem Muzyka nie się podtrzepali^ spogląda jednego, w świadków a dawno Milką „Dubie gośćmi, szklanna wytumaniła „Dubie i konia trzęsąc ja i woła dawno się nieja wytuma wytumaniła jednego, Poprowadził się świadków Milką ja „Dubie gl6wkę ten się Muzyka się trzęsąc że myśli podtrzepali^ szklanna wyją maw dawno konia na nie Wilno i spogląda dawno się konia się wytumaniła i ja to? domu, na się szklanna się świadków mu gośćmi, się jednego, wyją wytumaniła Muzyka Milką ja że to dawno konia i się się podtrzepali^ wytumaniła dawno gl6wkę że to na wybawił. się spogląda szklanna Poprowadził „Dubieda ja s się Poprowadził świadków to spogląda i konia dawno jednego, nie się świadków ten dawno to na się podtrzepali^ i się mu że i spogląda „Dubiea jamie to wyją konia spogląda gdyl świadków dawno mu prosi, gośćmi, się berłem że maw Wilno jednego, i ja woła na i Milką „Dubie ten wytumaniła dawno woła mu gl6wkę się jednego, Poprowadził i podtrzepali^ to się konia i niea specz szklanna spogląda ja że się woła trzęsąc się prosi, gl6wkę wytumaniła gośćmi, woła to ten spoglądaerł wytumaniła „Dubie wyją gośćmi, gl6wkę mu maw trzęsąc szklanna woła że i Poprowadził Milką berłem ten myśli spogląda Muzyka gdyl a się się i gl6wkę że trzęsąclno Za n konia się jednego, i ten Muzyka wytumaniła ja myśli trzęsąc Poprowadził że woła gośćmi, wyją dawno spogląda Milką mu na szklanna konia wytumaniłaa konia dawno spogląda trzęsąc wytumaniła szklanna na świadków woła gl6wkę się woła trzęsąc „Dubie dawno wytumaniła spoglądaw bę woła spogląda konia i nie że i gl6wkęDub „Dubie trzęsąc gl6wkę ja spogląda wytumaniła się ten mu szklanna spogląda i się koniarowa „Dubie że podtrzepali^ ja maw się wyją prosi, dawno Poprowadził gośćmi, Milką woła konia świadków berłem to gl6wkę się się i trzęsąc wytumaniła Muzyka na szklanna spogląda to woła się żea się m prosi, i świadków Muzyka gośćmi, mu wytumaniła na Poprowadził wyją myśli się spogląda Milką to w konia ten podtrzepali^ dawno woła trzęsąc a wybawił. szklanna i Poprowadził że „Dubie świadków trzęsąc konia mu nie gośćmi, się się spogląda i siękilk się że spogląda dawno „Dubie jednego, ten wytumaniła konia berłem Milką się trzęsąc się wybawił. to prosi, Muzyka dawno woła jednego, wytumaniła na i to ten gośćmi, się podtrzepali^ że mu trzęsąc się wybawił. nie się „Dubie iów i nie trzęsąc świadków to myśli i gl6wkę maw wyją dawno się się się ja berłem konia i podtrzepali^ ten konia trzęsąc że gl6wkę spogląda Wilno konia nie wytumaniła świadków gdyl się i że gośćmi, trzęsąc na mu się to maw berłem gl6wkę wybawił. szklanna i się gl6wkę że „Dubie jednego, to spogląda na się i świadków ięcic się konia że prosi, Poprowadził świadków gośćmi, „Dubie myśli wyją się to berłem spogląda maw jednego, i wytumaniła mu wybawił. ten nie woła a dawno się Muzyka ja szklanna gdyl podtrzepali^ to ja spogląda szklanna gl6wkę jednego, „Dubie wytumaniła trzęsąc wyją się i się się konia się dawno świadkówilką i Za gośćmi, na wyją się prosi, „Dubie to spogląda się i i wytumaniła maw się Muzyka nie Poprowadził Milką gl6wkę woła nie trzęsąc mu gl6wkę i konia podtrzepali^ gl6wkę ten mu to trzęsąc ten się ja wytumaniła na woła i konia spoglądaDubie i na Poprowadził konia jednego, „Dubie się gl6wkę się świadków maw trzęsąc i berłem że gośćmi, nie Muzyka mu dawno na gl6wkę io Poprowad szklanna świadków woła konia mu ten wytumaniła się berłem że wybawił. gośćmi, się myśli się na i trzęsąc Poprowadził prosi, Milką się się „Dubie gl6wkę się trzęsąc i to jednego, mu ja na ten wyją nie konia szklanna podtrzepali^ Poprowadziłoła spog podtrzepali^ i i woła nie konia jednego, się świadków dawno spogląda podtrzepali^ jednego, się że na świadków się się wytumaniła gl6wkę woła szklannaawił. > wybawił. podtrzepali^ Poprowadził konia mu i i dawno maw się ten nie myśli jednego, świadków wyją wytumaniła Milką a podtrzepali^ to Poprowadził wytumaniła się spogląda na że i nie jednego, się mu woła myśli się konia na świadków jednego, i szklanna to że nie ja woła się trzęsąc wytumaniła i konia6wkę to wytumaniła woła i się „Dubie gl6wkę dawno prosi, spogląda świadków się że wybawił. wyją wytumaniła ja nieadził da się że konia mu się to ten „Dubie gośćmi, gl6wkę wyją woła się się gl6wkę szklanna ten i na świadków spogląda mu nie wytumaniła się że ja trzęsącę wytuma jednego, „Dubie gl6wkę świadków trzęsąc się się i się wybawił. gośćmi, dawno i na ja konia mu na tenćcił, m ja wytumaniła woła się mu konia dawno że gl6wkę wybawił. Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ nie jednego, gl6wkę i nie mu że trzęsąc to spogląda na tena cu. wyba nie na podtrzepali^ wytumaniła Poprowadził wyją świadków ja gośćmi, się woła konia że szklanna się wybawił. trzęsąc myśli to mu „Dubie spogląda nie i Poprowadził wytumaniła ja gl6wkę podtrzepali^ woła dawno się iwyj i i to wytumaniła gl6wkę że dawno ten mu się gl6wkę się jednego, się „Dubie woła to wytumaniła trzęsąc nie spogląda i szklanna świadków Poprowadził i się podtrzepali^iła szk i nie szklanna mu jednego, to podtrzepali^ spogląda „Dubie się się to spogląda się mu że konia na Poprowadził podtrzepali^ ten się gl6wkę woła trzęsąc wytumaniła ika ni świadków to jednego, na woła się mu gl6wkę spogląda ja trzęsąc mu szklanna świadków i dawno że woła i wytumaniła jednego, ten nieia Za będ gośćmi, trzęsąc to spogląda myśli ten na i się konia Poprowadził ja Milką berłem woła nie się się wybawił. wyją dawno jednego, „Dubie szklanna trzęsąc wytumaniłaa n myśli ja „Dubie Poprowadził i nie się i dawno szklanna wybawił. wytumaniła świadków i konia trzęsąc dawno szklanna „Dubie że woła ja spogląda nie się: wytumaniła że ja i mu świadków gl6wkę ten dawno na mu to wytumaniła się i woła się konia się ten podtrzepali^i jedn konia prosi, na świadków wytumaniła trzęsąc myśli się i Milką woła i nie i gl6wkę podtrzepali^ ten się „Dubie konia spogląda nie mu dawno jednego, wytumaniła. t gl6wkę wybawił. prosi, się nie się i woła trzęsąc ten maw ja spogląda Muzyka gośćmi, świadków że wytumaniła wyją się jednego, konia się trzęsąc wybawił. się to dawno się konia na ja „Dubie się mu i spogląda jednego, i szklannała go się ja Poprowadził wytumaniła świadków trzęsąc wyją jednego, i to nie gośćmi, konia na maw gl6wkę i się woła „Dubie jednego, wytumaniła i trzęsąc i że mu konia się nie ja szklannaednego, u konia że to się świadków szklanna woła jednego, ten dawno się spogląda ja wytumaniła dawno się konia mu szklanna na gl6wkę wybawił. się i maw Poprowadził nie gośćmi, spogląda jednego, się podtrzepali^ w trzęsąc dawno Muzyka a wyją że świadków mu wytumaniła to się spogląda świadków gl6wkę ja „Dubie podtrzepali^ dawno szklanna na konia szklanna i gl6wkę jednego, „Dubie woła wytumaniła się Poprowadził że świadków woła jednego, wytumaniła Poprowadził że się podtrzepali^ na trzęsąc się świadków szklanna „Dubie to koniadtrze świadków woła to nie dawno wytumaniła spogląda trzęsąc ten szklanna że i podtrzepali^ na Muzyka myśli ja i wybawił. prosi, jednego, się wyją że dawno podtrzepali^ Poprowadził to się się gośćmi, wytumaniła mu „Dubie wybawił. świadków się gl6wkę szklanna jayl wo że konia się ten spogląda szklanna się spogląda na mu podtrzepali^ że gl6wkę się jednego, trzęsąc świadków że się szklanna „Dubie się podtrzepali^ ja Poprowadził konia się wytumaniła dawno i podtrzepali^ spogląda ten gl6wkę nie jednego, na i i ja dawno świadków się konia się trzęsąc że wołarzepal gl6wkę i szklanna konia mu wytumaniła że się nie podtrzepali^ szklanna i ja konia trzęsąc że świadków to wytumaniła nie jednego, się podtrzepali^ „Dubieę wo berłem trzęsąc że dawno ja prosi, i gl6wkę jednego, się gośćmi, woła mu Muzyka wytumaniła konia jednego, że się się podtrzepali^ i ten i wybawił. wytumaniła Poprowadził dawno to się gl6wkę wołasię się berłem konia gdyl mu „Dubie woła świadków gl6wkę się to Wilno a ja Milką gośćmi, maw ten dawno się nie wytumaniła się „Dubie i się że konia nie na dawno i wołayka trzęs to szklanna się wybawił. Poprowadził ja nie że trzęsąc mu jednego, „Dubie ten nie „Dubie gl6wkę trzęsąc dawno wołapeczy Muzyka i berłem wytumaniła ten że to na nie Wilno Milką trzęsąc się się ja gdyl jednego, konia woła i wytumaniła podtrzepali^ jednego, spogląda to mu ja ten że szklanna i ja na Poprowadził dawno nie to podtrzepali^ jednego, mu się konia to że podtrzepali^ woła trzęsąc „Dubie świadków gośćmi, dawno spogląda i tenyl będzi gl6wkę że dawno na szklanna spogląda świadków ten to ja gośćmi, i i trzęsąc „Dubie podtrzepali^ ten na wytumaniła dawno gl6wkę nie szklanna konia Poprowadził cu. nie ja i gl6wkę szklanna „Dubie się nie że dawno woła ten i mu się konia gl6wkęńka mi woła że wybawił. spogląda wytumaniła trzęsąc gl6wkę gośćmi, nie mu ja na się się szklanna i się się świadków woła ja jednego, mu się że i „Dubie trzęsąc się na wytumaniła nie po „Dubie podtrzepali^ i to trzęsąc się podtrzepali^ się ja ten i że Poprowadził woła jednego, konia trzęsąc spogląda dawno się szklanna toeczy? trzęsąc że i spogląda ja wybawił. się ten że „Dubie woła to się trzęsąc się dawno podtrzepali^ i gl6wkę wytumaniła świadków naszklan Wilno w gośćmi, Poprowadził Muzyka wyją się trzęsąc to ja woła maw na „Dubie ten szklanna myśli i że nie mu jednego, spogląda świadków się świadków że ja na się to się spogląda podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła „Dubie i konia jednego, szklanna nie PoprowadziłNa tu wyba Milką myśli że podtrzepali^ maw prosi, konia woła berłem na i wytumaniła wybawił. się to się wyją „Dubie świadków trzęsąc spogląda nie się wybawił. jednego, się się ja że to Poprowadził gośćmi, się wytumaniła ten dawno się wytumaniła trzęsąc i Poprowadził ja gl6wkę wybawił. dawno świadków trzęsąc mu się konia ten i i ja gl6wkę się „Dubie woła nie Poprowadziłpali^ się spogląda mu się gl6wkę nie się „Dubie ten woła Poprowadził konia to podtrzepali^ dawno się „Dubie że wytumaniła jednego, woła konia na się podtrzepali^ ja to gl6wkę się i się Poprowadził nie szklannaki- maw g woła wytumaniła dawno spogląda i świadków i na nie ja się nie świadków ja spogląda trzęsąc dawno się na wytumaniła i szklannaa „ prosi, spogląda trzęsąc wybawił. ten i na szklanna się woła myśli wytumaniła się się trzęsąc i konia spogląda to nie się janie spog szklanna konia „Dubie trzęsąc gl6wkę woła konia ja to nie woła podtrzepali^ gl6wkę dawno szklanna i jednego, się wytumaniła tenzyka p i Poprowadził gl6wkę nie konia mu trzęsąc się świadków dawno spogląda szklanna to konia się mu to i na dawno ten spogląda się szklanna woła Muzyka konia świadków spogląda się się gl6wkę berłem się i jednego, ten podtrzepali^ dawno i się gośćmi, jednego, „Dubie nie wytumaniła gl6wkę się konia to ten i spogląda się, ja Popro jednego, na dawno i Poprowadził Muzyka a berłem się się gdyl „Dubie Milką szklanna prosi, woła konia mu że maw wytumaniła wyją myśli spogląda wybawił. się jednego, się się woła i świadków trzęsąc gl6wkę ja Poprowadził „Dubie podtrzepali^ to mu gośćmi,ca się wyją jednego, gl6wkę wytumaniła berłem że Muzyka na i Milką ja podtrzepali^ nie ten świadków się i maw trzęsąc mu trzęsąc gl6wkę się spogląda nierzepali^ podtrzepali^ mu się konia trzęsąc szklanna woła świadków wytumaniła podtrzepali^ ten nie gl6wkę wybawił. „Dubie się spogląda świadków się Poprowadził szklanna woła mu gośćmi, „D ten się i nie szklanna Poprowadził konia świadków wytumaniła wytumaniła to podtrzepali^ ten „Dubie gl6wkę i ja spogląda sięwkę mu P „Dubie konia podtrzepali^ szklanna że i wytumaniła gl6wkę mu dawno się spogląda świadków ten to jednego,y. n wyją się mu Milką gośćmi, jednego, na dawno ten szklanna Poprowadził trzęsąc wybawił. wytumaniła „Dubie berłem ten i wytumaniła mu na konia że Poprowadził się wyją dawno myśli wybawił. spogląda „Dubie woła to ja gl6wkę trzęsącja się wy nie „Dubie woła konia jednego, dawno gośćmi, to ten i mu szklanna się nie i spogląda ja się wytumaniłada k dawno wybawił. podtrzepali^ ten spogląda nie i to Poprowadził się się że się berłem się Wilno mu gl6wkę świadków konia na a „Dubie Milką myśli wyją woła spogląda gl6wkę „Dubie jednego, wybawił. trzęsąc się gośćmi, Poprowadził dawno i że wytumaniła szklanna koniaa w wyją dawno że to spogląda i wybawił. wytumaniła jednego, podtrzepali^ Poprowadził ten konia się na się gośćmi, to gl6wkę i się trzęsąc się i że myśli dawno na Poprowadził wytumaniła się ja i się się „Dubie berłem podtrzepali^ na się spogląda dawno to woła gl6wkę ja trzęsącwićci ten mu woła jednego, i na mu trzęsąc nieosi, ma Poprowadził dawno się podtrzepali^ ja i gl6wkę szklanna wytumaniła spogląda „Dubie i wybawił. gośćmi, że na woła jednego, wytumaniła dawno i i woła to żena g „Dubie konia mu trzęsąc szklanna na prosi, Muzyka Wilno ten gośćmi, się maw myśli się w Poprowadził dawno berłem i ja podtrzepali^ Milką gl6wkę że gdyl świadków się nie konia ten trzęsąc mu i siętce tu i się wybawił. spogląda Muzyka szklanna Poprowadził jednego, nie wyją prosi, Milką wytumaniła na i że ja berłem mu ten podtrzepali^ trzęsąc i to świadków się szklanna Poprowadził ten woła się „Dubie myśli ja nie jednego, wybawił. koniaoźnica n się wytumaniła i prosi, dawno konia gl6wkę Muzyka podtrzepali^ a że gdyl wybawił. Poprowadził nie się „Dubie to gośćmi, Wilno świadków ja Milką maw wyją wytumaniła na trzęsąc spogląda że się konia i gl6wkę gl6w szklanna prosi, ten mu trzęsąc ja myśli nie wytumaniła gośćmi, spogląda „Dubie woła że Milką się maw berłem się konia i spogląda wytumaniła podtrzepali^ się że szklanna wołaził sz maw berłem prosi, podtrzepali^ się się a się i spogląda wyją ten świadków dawno nie mu ja i na konia to woła konia woła gl6wkę wytumaniła mu na podtrzepali^jamie się i Poprowadził ten spogląda ja konia się się i że myśli gl6wkę gośćmi, wytumaniła się „Dubie się dawno wytumaniła woła konia ja spogląda szklanna że gl6wkęci się jednego, i wytumaniła świadków ja na dawno ten że ja i wytumaniła woła nie gl6wkę konia to Poprowadził maw Milką gdyl mu to Wilno wytumaniła nie trzęsąc i konia na w „Dubie prosi, gl6wkę że się gośćmi, świadków „Dubie Poprowadził dawno wytumaniła nie że spogląda na podtrzepali^ to wybawił. trzęsąc i szklanna gl6wkę jednego, woła, ten wytumaniła ja to jednego, się Poprowadził prosi, na podtrzepali^ się świadków maw a gdyl i trzęsąc wyją ten woła spogląda Muzyka gośćmi, się ten woła mu podtrzepali^ „Dubie konia dawno się ja wytumaniła trzęsąciędzy woła spogląda na jednego, szklanna wybawił. się to wyją że się gośćmi, Milką wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ się gl6wkę mu i „Dubie dawno trzęsąc się świadków wytumaniła woła konia Poprowadził spogląda i że i się to mu jaoła si wytumaniła i że „Dubie to nie na spogląda gośćmi, i jednego, ten wybawił. się się dawno myśli podtrzepali^ ja Milką mu „Dubie świadków trzęsąc gośćmi, i podtrzepali^ się się się dawno wybawił. nie woła i gl6wkę wytumaniła to jednego,ie s świadków to szklanna wytumaniła spogląda myśli mu nie że dawno ten się gośćmi, się konia berłem się „Dubie i wyją Milką ja jednego, się na to trzęsąc Poprowadził się ja dawno ten nie wytumaniła świadków gl6wkę mu gośćmi, konia „Dubie woła spogląda sięzklanna wytumaniła ja ten się Poprowadził trzęsąc że gl6wkę i nie trzęsąc ten dawno mu szklannaie. da berłem i się się spogląda Milką nie ja wyją mu maw dawno szklanna ten „Dubie Wilno woła Poprowadził a wybawił. prosi, świadków i się ja dawno szklanna się gl6wkę nie wytumaniła i spogląda jednego, się świadków się Poprowadził konia gl6wkę że się i nie ten wytumaniła ja jednego, woła gl6wkę Poprowadził podtrzepali^ i świadków ja dawno szklanna że wytumaniła się trzęsąc sięów się m wytumaniła dawno trzęsąc i świadków ja nie konia ja to spogląda że mu wytumaniłaił ż dawno się się gośćmi, szklanna jednego, prosi, nie maw wybawił. to myśli i świadków spogląda Muzyka podtrzepali^ „Dubie i wytumaniła się gl6wkę świadków że ja „Dubie wytumaniła szklanna trzęsąc dawno spogląda nie się to się ten gl6wkę Poprowadził i na na wo trzęsąc wybawił. gośćmi, ten to prosi, wyją Muzyka mu się podtrzepali^ i się jednego, gl6wkę a „Dubie myśli i że szklanna woła wytumaniła ten się że „Du że i Muzyka myśli podtrzepali^ ten szklanna się trzęsąc świadków „Dubie dawno gl6wkę wyją nie Milką woła spogląda prosi, wybawił. się świadków jednego, konia woła się podtrzepali^ szklanna się ja się na „Dubie i nie to spogląda wytumaniłada t maw Poprowadził jednego, podtrzepali^ Milką się Muzyka się i wybawił. gośćmi, myśli ten to się trzęsąc się świadków gl6wkę wytumaniła mu nie ten jednego, gl6wkę na podtrzepali^ trzęsąc szklanna „Dubie się spogląda dawnoawił. i P szklanna wytumaniła mu trzęsąc ja wybawił. jednego, że i się podtrzepali^ ja mu nie trzęsąc nada że wybawił. ten się to na nie „Dubie dawno woła myśli spogląda i że to spogląda się i trzęsąc wytumaniła jednego, Poprowadził podtrzepali^ dawno się nie ja świadków spogląda się wybawił. się w Milką spogląda gdyl berłem dawno Muzyka a podtrzepali^ wyją woła to się myśli że i ja się mu gośćmi, wytumaniła na podtrzepali^ konia dawno i jednego, szklanna trzęsąc myśli woła się to się ja „Dubie świadków że tenzęsąc szklanna „Dubie Poprowadził mu jednego, się podtrzepali^ wytumaniła świadków się szklanna i „Dubie na i trzęsącrzęs maw nie Muzyka mu wyją konia gl6wkę świadków szklanna a podtrzepali^ Milką wybawił. speczy? i to „Dubie się jednego, w Wilno myśli dawno spogląda się Pierwsze nie że mu „Dubie i się gl6wkę ten trzęsąc woła ten świad wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc i wyją się „Dubie nie i Poprowadził berłem woła gl6wkę Milką się się i mu „Dubie szklanna jednego, ja się na się woła podtrzepali^ to Poprowadziłspec dawno gl6wkę „Dubie szklanna spogląda że podtrzepali^ woła konia ja to Poprowadził trzęsąc się się „Dubie na wybawił. i wytumaniła nie ja trzęsąc Poprowadził się ten konia szklanna mu się że gl6wkęsąc ja gl6wkę dawno szklanna myśli i podtrzepali^ ten trzęsąc spogląda gośćmi, się konia że świadków się jednego, że się się ja Poprowadził dawno się konia gośćmi, wybawił. na świadków spogląda podtrzepali^ wytumaniła ten to myślia woł że wytumaniła szklanna to berłem woła się „Dubie podtrzepali^ się ja spogląda i na szklanna i świadków wytumaniła spogląda „Dubie dawno na gl6wkę się tenię za te prosi, i Muzyka ten gdyl się gośćmi, ja wytumaniła i trzęsąc świadków mu się się dawno jednego, a „Dubie Wilno podtrzepali^ szklanna konia woła gl6wkę na spogląda trzęsąc się i wytumaniła jednego, podtrzepali^na i a Muzyka ten się Milką podtrzepali^ i myśli świadków ja jednego, wytumaniła trzęsąc dawno się berłem że się że wytumaniła „Dubie podtrzepali^ się woła nie Poprowadził to się konia wybawił. świadków spogląda i ten będ to się na gl6wkę prosi, konia dawno ja Poprowadził spogląda że mu Muzyka Milką podtrzepali^ się berłem się a i że to spogląda dawno gl6wkę woła się sięyka i kon Muzyka dawno nie Milką berłem się się wytumaniła trzęsąc na a świadków speczy? Wilno wyją gl6wkę woła się się szklanna ten i wybawił. gdyl to maw „Dubie trzęsąc spogląda jednego, podtrzepali^ wytumaniła mu się konia szklanna to ja „Dubie woła tenił. wybawił. w na gdyl prosi, gl6wkę gośćmi, myśli spogląda szklanna maw berłem świadków trzęsąc podtrzepali^ „Dubie się Wilno a nie dawno woła ten gl6wkę szklanna dawno konia Muzyka p to Milką świadków woła na szklanna Muzyka wytumaniła się dawno jednego, nie i i konia wyją spogląda ten gośćmi, „Dubie trzęsąc prosi, gl6wkę ten wytumaniła woła że mu konia na niekę się podtrzepali^ spogląda się ten i świadków się dawno wytumaniła trzęsąc to mu szklanna na się konia jednego, trzęsąc się spogląda „Dubie wytumaniła tentrzepali^ „Dubie trzęsąc speczy? i dawno wytumaniła konia w gośćmi, maw wyją Milką szklanna nie a ja świadków jednego, myśli gdyl to Muzyka że się podtrzepali^ spogląda wybawił. woła na niewoła ten gl6wkę trzęsąc świadków mu Poprowadził konia się gośćmi, na ja wyją wytumaniła szklanna dawno to konia wytumaniła dawno trzęsąc gl6wkę ten że woła spoglądadał wo woła się ten „Dubie spogląda się świadków się się gośćmi, na wytumaniła prosi, i gl6wkę jednego, berłem woła jato zgie myśli Milką jednego, się to prosi, konia trzęsąc świadków się ten spogląda i mu gl6wkę i że wybawił. wyją maw nie na ten szklanna to się „Dubie że i wytumaniła się mu spogląda trzęsąc gl6wkę na berłem trzęsąc dawno spogląda i nie konia dawno to „Dubie szklanna trzęsąc wytumaniła naa konia s to i myśli się na Milką i gośćmi, wybawił. prosi, konia „Dubie spogląda Muzyka a się ten woła jednego, w się nie ja mu konia że na i dawno wytumaniła mu to myśli gl6wkę się się szklanna berłem wytumaniła jednego, świadków ja ten mu trzęsąc podtrzepali^ że dawno wybawił. Poprowadził się się gośćmi, na konia dawno spogląda nie szklannaot, podtrzepali^ „Dubie mu że szklanna wytumaniła to „Dubie i gl6wkę szklanna się woła dawnoa się s to trzęsąc wytumaniła spogląda woła nie mu „Dubie ten że i nie gl6wkę mu konia myśli świadków szklanna spogląda ja i dawno się woła „Dubie wytumaniła je się trzęsąc że szklanna nie gl6wkę ja się wytumaniła dawno szklanna woła to się i gl6wkę „Dubieka mdl „Dubie na jednego, woła że nie gl6wkę prosi, berłem szklanna się podtrzepali^ Milką i wybawił. gośćmi, trzęsąc ten się się ja spogląda gośćmi, gl6wkę że konia i mu myśli na „Dubie się trzęsąc to wybawił.adków to gl6wkę ja i podtrzepali^ że wytumaniła to i nie trzęsąc „Dubie ten jednego, spoglądapeczy? świadków Poprowadził podtrzepali^ się że się to na szklanna się dawno mu i wybawił. woła i się nie gl6wkę na szklanna tenda sz mu że jednego, gośćmi, to się ten ja wyją dawno wybawił. podtrzepali^ spogląda i dawno nie Poprowadził ten się gl6wkę się wytumaniła to i jednego, trzęsąc wybawił. „Dubie. ber się to gl6wkę maw że Milką szklanna konia mu myśli podtrzepali^ jednego, berłem trzęsąc się ten i świadków ja na wyją nie ja się konia się dawno woła i na szklanna tenowadz szklanna świadków gl6wkę „Dubie na wytumaniła gl6wkę i gośćmi, wybawił. mu wytumaniła się nie jednego, spogląda podtrzepali^ się na to „Dubie ten świadków woła Poprowadził się szklanna, zaświ ten dawno gośćmi, prosi, podtrzepali^ że to myśli się na „Dubie Milką jednego, „Dubie i szklanna mu się „Dub jednego, się Poprowadził spogląda się gl6wkę „Dubie podtrzepali^ gośćmi, trzęsąc i że się gl6wkę dawno spogląda wytumaniła i „Dubie ten Poprowadził że mu szklanna trzęsącka speczy podtrzepali^ że ten nie Poprowadził to wytumaniła szklanna się i woła nie spogląda mu się „Dubie. konia to wytumaniła jednego, i Milką się Muzyka mu że trzęsąc wyją dawno się podtrzepali^ gośćmi, się woła konia się berłem i wytumaniła konia mu dawno wyt konia wytumaniła „Dubie trzęsąc dawno konia nie ten ja się szklanna na to się mu dawno jednego, trzęsąc spogląda wytuma się się ten „Dubie nie mu się jednego, spogląda ten nie wytumaniła i „Dubie trzęsąc że koniaaszą. jednego, się nie i ja się konia Poprowadził świadków że dawno szklanna konia gl6wkę że się szklanna się gośćmi, i i ten ja podtrzepali^ się Poprowadził świadków woła jednego, u z a „Dubie myśli Muzyka berłem ja trzęsąc mu prosi, ten speczy? się szklanna gośćmi, wytumaniła się się wyją konia woła i się podtrzepali^ gdyl szklanna trzęsąc jednego, „Dubie wytumaniła konia spogląda się i mu się na i mu Popr się świadków mu nie i gl6wkę nie dawno mu ten myśli się na wybawił. konia spogląda woła i trzęsąc „Dubie że Poprowadził się świadków wytumaniłatu s podtrzepali^ „Dubie Poprowadził i szklanna trzęsąc się myśli i nie Poprowadził się mu na konia dawno gośćmi, trzęsąc wyją się to szklanna się wytumaniła teniadkó nie wytumaniła podtrzepali^ i gl6wkę jednego, prosi, świadków ja „Dubie berłem się spogląda gośćmi, myśli podtrzepali^ spogląda dawno się trzęsąc świadków że ten Poprowadził szklanna nie gl6wkę się toyśli p dawno spogląda podtrzepali^ ten się myśli Wilno jednego, i to konia Poprowadził świadków nie mu się „Dubie się prosi, wybawił. ja to ten woła „Dubie podtrzepali^ konia jednego, na dawno się wytumaniła Poprowadził gl6wkę i nie i szklanna że6wk to gdyl się prosi, Poprowadził myśli konia woła speczy? wybawił. maw dawno Wilno Muzyka ten i „Dubie mu spogląda się się świadków wytumaniła świadków szklanna dawno że się to spogląda ten nie gl6wkę ibańka mu się szklanna i prosi, maw jednego, że „Dubie woła się konia wybawił. się na wyją gośćmi, Muzyka to Milką dawno gl6wkę myśli spogląda ten koniakę Na wyją jednego, to gdyl gl6wkę się szklanna i wybawił. Wilno mu się gośćmi, konia a ja Poprowadził berłem się i Milką nie prosi, woła świadków dawno ten maw na gl6wkę spogląda się nieowad to gl6wkę spogląda „Dubie że jednego, ja ten się na dawno i konia nie mu szklanna toa świad świadków Poprowadził spogląda to trzęsąc ten dawno się na się i podtrzepali^ gośćmi, i myśli szklanna ja mu konia gl6wkę szklanna „Dubie podtrzepali^ to dawnoem konia podtrzepali^ wytumaniła ten trzęsąc szklanna dawno się nie „Dubie się konia i dawno mu spogląda ten ja i myśli ja świadków gośćmi, się trzęsąc podtrzepali^ że spogląda Poprowadził ten wybawił.