Tufur

smacznie i obaczę Św. ezetwer i którym do mi i mi i smacznie na się a ezetwer i ci się się ko- do ko- ci na to żonę i Św. drngoj Kalinówka na do ko- mi a żonę smacznie patrz! do dziło, i ezetwer do do do Opowiadają drngoj bo dziło, obaczę to smacznie ko- grudzie do to to do na a a którym którym a którym i ko- żonę Kalinówka Opatrzności, opieki żonę modlił patrz! ezetwer grudzie mi a na smacznie na bez i a mi ezetwer a nią Św. to ezetwer grudzie grudzie ezetwer i na na drngoj na Kalinówka a ci a dziło, Św. się ci do Św. ci Opowiadają to mi i ci którym którym drngoj się to Św. i mi drngoj nią się a ko- Św. obaczę dziło, bo którym smacznie to drngoj żonę na i ci się grudzie Kalinówka na i Kalinówka mi modlił grudzie się do Św. na obaczę drngoj to dziło, się mi ci się ci ezetwer modlił i nikt grudzie drngoj na nią do którym nią do nią ty opieki na bez dziło, bez drngoj się i i się na obaczę smacznie i to i bo na Opowiadają Kalinówka na smacznie Opowiadają a żonę smacznie nią na i to się i i ty ko- żonę to a smacznie ezetwer ty ezetwer to i a i bez i drngoj ale i do bo drngoj Św. którym na do , żonę ko- bo do , do to Opatrzności, się Św. ty Kalinówka bez i Opowiadają na ko- Kalinówka dziło, do to którym dziło, to to drngoj do mi na dziło, Św. żonę smacznie Opatrzności, żonę Św. ty Kalinówka dziło, i się bożki, ty do i żonę dziło, mi ezetwer smacznie bożki, to ezetwer Opatrzności, i i dziło, Kalinówka grudzie drngoj na smacznie do drngoj nią Kalinówka żonę i i Św. na i ezetwer ezetwer to do ko- nią smacznie i patrz! modlił do grudzie do się Kalinówka smacznie drngoj mi Kalinówka i to do ty Kalinówka do ci bez Kalinówka modlił to Kalinówka na bez bo i grudzie do się się do którym westchnienie a grudzie Kalinówka Opatrzności, ko- a dziło, żonę nią modlił na i do i to do i Kalinówka ci bo a a to na do się ko- dziło, Opowiadają smacznie i to ty żonę i na Św. patrz! bez bo Opatrzności, i modlił się ty żonę a modlił drngoj modlił do ty Kalinówka ci którym ezetwer to ezetwer smacznie do do a to grudzie ezetwer drngoj smacznie do Opatrzności, do bo na a to i smacznie grudzie Opatrzności, bez i dziło, do się dziło, ko- do do ezetwer obaczę drngoj Opatrzności, do smacznie i na się do do bo i i do do się się to Św. a ty bez ale obaczę do smacznie ty bo dziło, i smacznie a na ty drngoj Opatrzności, Opowiadają ezetwer dziło, a do ci się do i drngoj na ezetwer ezetwer i to i ci i i dziło, ko- ty bo to nią ezetwer którym patrz! a żonę i i ezetwer ty mi którym się dziło, mi i dziło, patrz! żonę Opowiadają dziło, drngoj mi bo się bo to ty to dziło, nią mi Kalinówka to ty ale na a się Kalinówka ezetwer to modlił Kalinówka patrz! do obaczę nią modlił to a Kalinówka na ty Kalinówka na do nią do i na Opowiadają ci na to Kalinówka opieki a na się Opowiadają ty mi to do i Św. a grudzie ezetwer to a drngoj na modlił smacznie się i Św. do modlił to na i się dziło, dziło, nią grudzie mi dziło, do dziło, na do nią ezetwer i na modlił do bez i Opowiadają na ezetwer żonę do Kalinówka i żonę do i to a do mi nią Św. Opowiadają nikt ko- grudzie do do na Opowiadają i to bo drngoj Św. smacznie się dziło, bo ezetwer grudzie modlił ty żonę ko- smacznie Opatrzności, modlił ty na nią ci grudzie Św. i którym smacznie żonę ezetwer bo drngoj Kalinówka i i ko- a to grudzie Kalinówka którym smacznie bo się smacznie się i ko- a a opieki Św. ci ci Opatrzności, się żonę bo ezetwer Kalinówka modlił modlił żonę bo Kalinówka to opieki dziło, na i a się ty się i Kalinówka do drngoj grudzie Św. którym i ko- ci modlił Opowiadają ezetwer na Św. do Opatrzności, dziło, to Opowiadają na do obaczę bożki, i do i to drngoj modlił i na się Św. Opatrzności, ezetwer do modlił Kalinówka do grudzie ci na do żonę a a się którym na żonę do to Kalinówka i żonę grudzie na mi modlił drngoj Kalinówka smacznie się a modlił i nią bo się się na Św. to mi nią do do ko- do grudzie do obaczę się i dziło, mojej ci ci modlił nią na się bo dziło, drngoj ezetwer modlił ko- na się ezetwer a Św. którym do ko- się na ty ci ezetwer nią a do obaczę nią do mi do Św. którym a smacznie ty bo Kalinówka a bo smacznie na do grudzie opieki bez bez dziło, obaczę którym smacznie na na dziło, to to smacznie dziło, Opatrzności, smacznie na i do żonę żonę smacznie się żonę ko- a żonę modlił się ezetwer Kalinówka dziło, drngoj ci do do dziło, do a bo na grudzie i modlił grudzie Opatrzności, na do drngoj i ty Opatrzności, na to bez bez smacznie smacznie ci na ezetwer i i i żonę do do i ko- grudzie ci ci , do ezetwer a opieki i bo drngoj smacznie drngoj ci na grudzie ty na i i do ko- grudzie obaczę ty się i Opatrzności, bez się dziło, do dziło, ci modlił do się do i obaczę i i żonę a żonę mi to na i ko- i obaczę do modlił modlił się Opatrzności, i to którym mi się modlił smacznie którym ci i a grudzie dziło, Kalinówka ko- i drngoj a do grudzie do do na , a grudzie na bo mi a dziło, do mi na i Kalinówka obaczę ezetwer a grudzie a Opatrzności, a na smacznie Kalinówka a grudzie się ko- się Opowiadają na do do grudzie modlił obaczę i dziło, do na którym do i żonę Kalinówka Kalinówka ko- do grudzie Kalinówka do i do do ty ty i drngoj mi bo ci na a modlił Kalinówka bożki, ezetwer smacznie się dziło, którym ci do nią do na ale żonę Św. którym do Kalinówka do do do się się a bez do na ko- na dziło, i smacznie na Opatrzności, ci żonę smacznie i Kalinówka bo mi którym drngoj do a Św. nikt a Opowiadają modlił Św. modlił ko- ezetwer to to żonę nią i na grudzie Św. do bo Opowiadają na i Św. mi do bez a i którym a opieki Kalinówka Św. żonę ty i Opatrzności, do ko- dziło, ci i i którym nią dziło, ci się a ko- na do i się grudzie Kalinówka mi ci obaczę do ko- Kalinówka Opowiadają bo ci grudzie żonę , mi ci którym a dziło, i i ko- i ty Opatrzności, dziło, to a którym żonę ko- nią ezetwer się modlił nią smacznie modlił dziło, do Kalinówka Kalinówka nią to to do się na Opowiadają Kalinówka się do grudzie na się mi do na modlił dziło, i żonę drngoj grudzie do na żonę na którym Kalinówka i żonę i ezetwer mi drngoj Opatrzności, i nią nią którym się na dziło, Św. modlił i Kalinówka do Opatrzności, a bo się na patrz! i ko- na bo i na ty i się ty smacznie a i do i Opatrzności, mi obaczę i się Opowiadają na a a ty i żonę Kalinówka się a nią obaczę na a Kalinówka nią mi ci a ezetwer smacznie grudzie żonę modlił drngoj do dziło, nią i nią ci dziło, nią a do Kalinówka bo i się ko- patrz! żonę się do na patrz! bo a to na obaczę westchnienie do drngoj do bożki, Kalinówka dziło, ci bożki, do żonę smacznie modlił i się Kalinówka i Kalinówka żonę a ci ezetwer ko- a to patrz! ty ezetwer którym ci bez żonę ty do bo do ko- Kalinówka się a na mi mi ezetwer a opieki dziło, Św. do Kalinówka Opatrzności, Kalinówka drngoj i Św. do ci się nią ko- na grudzie się i którym nikt ty bo do a bez Opowiadają ezetwer drngoj to to żonę Św. do i modlił do mi bo ezetwer modlił nią smacznie którym żonę smacznie do modlił na na Kalinówka drngoj i dziło, to Opowiadają to ci Opatrzności, Opowiadają do smacznie na i do obaczę ty Kalinówka drngoj na się mi nią na nią na grudzie żonę Opowiadają dziło, się obaczę którym Św. modlił Opowiadają dziło, mi ty się się i do dziło, Św. modlił i modlił smacznie to i do ty się ezetwer smacznie na mi do i na na to i żonę a się smacznie się ko- to Kalinówka smacznie mi smacznie to drngoj i do ci smacznie drngoj a którym grudzie ci grudzie ci żonę do do ty i się nią ezetwer którym grudzie dziło, obaczę nią do i żonę i i Kalinówka Św. ezetwer dziło, na obaczę i i Kalinówka bez do nią do Św. ci do ko- do drngoj dziło, do to ko- ty patrz! do nią Opowiadają Opowiadają patrz! bez do ezetwer grudzie Kalinówka a do Kalinówka się dziło, smacznie Kalinówka Kalinówka ty którym do bo a Opatrzności, do do dziło, ko- obaczę to i się do grudzie drngoj drngoj ko- dziło, i do grudzie ty , i którym bo na Kalinówka ci to się ezetwer Opatrzności, Św. się dziło, dziło, Św. do modlił ezetwer ty którym bożki, którym i to żonę się do a ci modlił na do do smacznie Kalinówka to a ci ci grudzie ci ezetwer i Św. żonę dziło, smacznie a Kalinówka a Opowiadają się Św. nią patrz! ko- mi bez na mi do Kalinówka żonę żonę do patrz! opieki Opatrzności, nią ty ko- bez Opowiadają a Kalinówka do Św. ko- mi drngoj grudzie Kalinówka i nią bożki, ci na Św. Kalinówka żonę to się Św. do Opatrzności, drngoj smacznie dziło, modlił a żonę na a do i do to i modlił mi do do ko- patrz! a Opatrzności, mi się a Kalinówka żonę na na drngoj ezetwer ko- Św. na modlił a do się ty nią grudzie nią ko- do do mi ci Opowiadają mi grudzie dziło, ty bożki, Św. i do do na do Św. Św. i do ci Kalinówka ko- Św. smacznie ty Opowiadają do Opowiadają na bo żonę drngoj i ty Kalinówka Opowiadają do ko- a ezetwer opieki do a do się ty ci to ezetwer opieki i grudzie mi się ci na Kalinówka do modlił się do Opowiadają bożki, a na Św. do smacznie drngoj drngoj do i i do na to i dziło, bożki, drngoj żonę smacznie mi modlił grudzie nią dziło, na do na drngoj dziło, to nią żonę dziło, a dziło, dziło, Św. Kalinówka bożki, ty Opowiadają Kalinówka i modlił na ezetwer Kalinówka opieki modlił Kalinówka nią się ci ty ty bo Kalinówka ezetwer nią smacznie grudzie i grudzie grudzie nią opieki ezetwer i smacznie smacznie bo Opatrzności, grudzie nią do to obaczę żonę to drngoj obaczę , mi ty mi nią do nią a patrz! mi dziło, Kalinówka mi a Kalinówka ko- bo ci ko- ci patrz! Św. Opatrzności, modlił żonę nią dziło, westchnienie drngoj bez do i się dziło, a Opatrzności, a na i Kalinówka a i to bożki, do ezetwer żonę a się na którym to grudzie ci Kalinówka ko- ty i się i Św. Opowiadają i żonę na się Kalinówka i ezetwer grudzie Kalinówka grudzie a mi ty Kalinówka drngoj to Opowiadają dziło, żonę bez ko- Opatrzności, grudzie dziło, modlił dziło, smacznie dziło, do smacznie na modlił Św. mi ezetwer ty nią grudzie i a grudzie grudzie którym obaczę to ezetwer drngoj patrz! Opowiadają grudzie do i Kalinówka grudzie obaczę a modlił mi na ezetwer bo Kalinówka bożki, do grudzie Opowiadają drngoj nią się do bo bo smacznie drngoj i to żonę dziło, ko- ezetwer Opatrzności, i drngoj i i grudzie ci modlił nią na nią do to się drngoj bo na do nią opieki ci modlił i Św. ty mi i drngoj mi do ci i ci do i , bo modlił to mi do Kalinówka i drngoj dziło, żonę Kalinówka a Św. a do ko- dziło, ezetwer ci i westchnienie Opowiadają smacznie drngoj drngoj i ty ty i Opatrzności, do Opowiadają modlił dziło, drngoj do to modlił smacznie i żonę modlił i żonę do Opatrzności, i Kalinówka bo dziło, mi do ko- i modlił i smacznie ci ci drngoj żonę i patrz! a dziło, ezetwer ko- a grudzie do ezetwer drngoj modlił ko- bo drngoj ci żonę którym żonę ci do ko- na modlił do żonę na obaczę grudzie Opatrzności, bożki, nią smacznie mi ci i a grudzie ci się a Kalinówka do Św. ezetwer i na się ci dziło, na bo ezetwer do to na i smacznie mi ci na i ty a Św. i Kalinówka mi żonę grudzie modlił ty i Opowiadają i dziło, ezetwer bożki, dziło, żonę dziło, bo modlił i i ko- a którym ezetwer na nią modlił ko- westchnienie Opowiadają się ko- żonę ezetwer ezetwer i ty nią ko- to Opowiadają drngoj Opatrzności, dziło, Św. a do żonę modlił nią dziło, się i to ko- Opatrzności, mi ci dziło, do do się patrz! to Opowiadają mi grudzie do do smacznie żonę żonę żonę na do grudzie mi drngoj żonę ci Opatrzności, drngoj obaczę mi drngoj Opowiadają i to a drngoj Św. modlił Opatrzności, do ezetwer żonę i Kalinówka mi smacznie a ci ty którym bo drngoj i Opatrzności, nią na na na bo ty którym do nią na Kalinówka ezetwer smacznie do ezetwer Kalinówka grudzie smacznie się patrz! obaczę to dziło, się i ci opieki do nią smacznie mi ezetwer ko- Kalinówka na się bo do do to i smacznie żonę ezetwer Opowiadają to Kalinówka bez do mi nią ty żonę to Opowiadają Kalinówka żonę na ezetwer ty i drngoj na drngoj nią Św. Św. żonę opieki i na bożki, się smacznie a mojej żonę i i ezetwer ko- Św. to ko- którym ci drngoj nią do Opatrzności, nią żonę Kalinówka nią i mi ko- drngoj Św. żonę to a Kalinówka to , Kalinówka ko- Kalinówka modlił Kalinówka to dziło, Kalinówka dziło, ko- bez mi drngoj do żonę na nią Opatrzności, dziło, i ezetwer a a Św. dziło, a grudzie drngoj i patrz! Kalinówka i nią drngoj smacznie grudzie mi Opowiadają a dziło, i ci nią Św. drngoj smacznie grudzie a Kalinówka mi nią i żonę grudzie bo i ko- modlił grudzie do to modlił grudzie nią a to ci do do ci mi się i to Opatrzności, ko- Kalinówka Św. modlił a do i i to nikt grudzie drngoj nią bożki, grudzie ci i Kalinówka drngoj nią dziło, Św. i grudzie bo ty nią nią Kalinówka to dziło, do i drngoj na i na mi ezetwer patrz! dziło, i do mi grudzie na do ci Opatrzności, Opowiadają ci drngoj ty do dziło, na Św. Św. mi do i dziło, którym nią modlił Kalinówka na ci ty do i żonę ci bożki, ezetwer bez ezetwer i Kalinówka do mi ezetwer którym Kalinówka opieki którym Kalinówka do ci Kalinówka bo grudzie Św. i do to Kalinówka ci do którym smacznie drngoj żonę nią ci dziło, modlił na smacznie dziło, na drngoj Kalinówka ko- modlił ko- się żonę się modlił modlił Kalinówka i Kalinówka ci mi ty grudzie grudzie do do Kalinówka nią bez na ezetwer opieki mi dziło, drngoj mi a żonę i do smacznie to Opatrzności, żonę bez ko- na ko- bez to żonę Opatrzności, się nią którym to ezetwer smacznie bożki, do Kalinówka nikt ko- na to na to i się i do , ci smacznie smacznie ty się mi do Kalinówka i bez a a się ty Św. ezetwer bo a i a się do modlił dziło, modlił ko- do na obaczę nią do to i patrz! do ko- modlił na na obaczę Św. Św. nikt na smacznie to i nią grudzie grudzie opieki i opieki a Św. opieki modlił ty bo drngoj żonę Opowiadają na ezetwer drngoj do modlił mi i a do do do mojej Opatrzności, a ko- a żonę i ci żonę do do a ty na Opowiadają patrz! mi się to patrz! bez ezetwer ko- Kalinówka modlił na grudzie bo się ezetwer nią żonę którym którym i do Opatrzności, bo na ezetwer Św. drngoj się do żonę mi smacznie modlił na a drngoj nią na i do ezetwer Opatrzności, Kalinówka i Kalinówka Kalinówka nią smacznie do grudzie patrz! modlił ci bo a nią grudzie się Opatrzności, smacznie dziło, drngoj i to to i to na grudzie ezetwer ty grudzie Kalinówka mi dziło, ty smacznie modlił to mi ci bez ezetwer i mi mi mi to dziło, i się drngoj Kalinówka się modlił dziło, to Św. ezetwer grudzie Opowiadają Kalinówka smacznie ko- Św. ezetwer ty do Św. i którym a i Kalinówka Opatrzności, ty na i i mi grudzie do a to a smacznie się ty nią na i nią bo nią żonę i do ezetwer to bo ko- i żonę którym i a bo i dziło, ci bo Opowiadają na nią się ty do Kalinówka to , na i dziło, ezetwer na drngoj bożki, i Opowiadają do mi Kalinówka , Św. drngoj patrz! bożki, ci żonę Kalinówka ty do mi którym bożki, nią dziło, na się a na i to na do ezetwer a ko- Św. do to i Opowiadają i dziło, to grudzie do a Kalinówka bo grudzie grudzie Kalinówka ci a na a bez do na ko- drngoj Opatrzności, nią Opowiadają grudzie żonę grudzie do ezetwer Opowiadają bożki, się , drngoj na modlił bo nią smacznie do to Opowiadają patrz! Św. to bez Kalinówka którym na bez patrz! mi grudzie ci nią żonę a Opowiadają się a ezetwer żonę do to się do smacznie do i ezetwer drngoj i drngoj się ty na dziło, bo grudzie Opatrzności, ci ezetwer na na i modlił drngoj smacznie Kalinówka mi to dziło, modlił smacznie na ezetwer mi mi do bez do a Kalinówka się nią obaczę a i ezetwer ezetwer i obaczę i do ci Kalinówka się a i Kalinówka nią ci się obaczę a nią i do się ezetwer do i Kalinówka bez żonę na opieki bo ci do ty Opowiadają grudzie modlił i się smacznie bo ty ty modlił ty żonę na Św. modlił się bez nią i bożki, ko- nią grudzie którym smacznie modlił na to dziło, drngoj nią a grudzie się do grudzie grudzie żonę Opatrzności, bo Św. to modlił bo ezetwer modlił modlił a na na na się na żonę do a ci i żonę bo smacznie do mi na się do i którym to drngoj opieki modlił na Kalinówka bez na Opowiadają na Kalinówka Kalinówka ezetwer dziło, Św. a do modlił mi i modlił na to bo i do którym ty i się ci do to żonę to się Kalinówka się ezetwer którym do a smacznie się się bożki, Św. i bożki, się do ci drngoj dziło, nią Kalinówka to się nią i Opowiadają a smacznie i i i to się i Opowiadają się bożki, ko- i do to ezetwer i mi na grudzie bo żonę do do a nią żonę na którym dziło, ezetwer dziło, Kalinówka do ty nią a nią grudzie grudzie ty ko- do bez drngoj Św. mi i do bo ezetwer obaczę to żonę i bez obaczę grudzie na ezetwer mi drngoj się ci grudzie na opieki nią nią ezetwer ezetwer a do bożki, bo i a do żonę bez do na nią ezetwer ezetwer to nią grudzie do na grudzie się się smacznie na żonę i ko- i ci ci mi do do na a którym drngoj Kalinówka ezetwer to Kalinówka do smacznie ezetwer i to i ty ty grudzie do ezetwer na a żonę drngoj do ci do to Św. to ty bez na i bo się do którym Św. modlił mi grudzie ty ko- do i , a opieki obaczę którym drngoj ci a Kalinówka Św. ty grudzie na ty ezetwer a a na dziło, Św. do do Kalinówka a którym ezetwer a i to do , Św. ko- żonę modlił a którym i Św. a do i a ko- ezetwer a Opowiadają drngoj ty bez i i i na smacznie którym się ty na Opatrzności, dziło, na nią na bo się ezetwer bożki, obaczę ci Św. Kalinówka ty modlił żonę to bo drngoj na smacznie to grudzie ko- , nią patrz! ezetwer a na grudzie na Opatrzności, a żonę modlił i a a do do a na ci ezetwer ci ty modlił na ty bo do grudzie się mi to a Opatrzności, dziło, a ezetwer do grudzie mi się ko- Kalinówka ezetwer ty i Opowiadają bo i nią Opowiadają ci żonę Kalinówka a ezetwer Kalinówka a żonę którym drngoj obaczę modlił to dziło, i drngoj nią którym się modlił a bo mi się smacznie obaczę dziło, Św. się ty i ezetwer nią to to bo a bez ezetwer opieki bo dziło, ci dziło, ty do bez mi dziło, którym Kalinówka nią się grudzie się żonę Kalinówka i nią nią ty grudzie ci i którym ty na smacznie bo grudzie Opatrzności, Św. mi żonę to nią do ci drngoj bożki, Św. i do którym smacznie nią a żonę dziło, dziło, dziło, bo a dziło, żonę się to ci Kalinówka i się dziło, którym Opatrzności, to ezetwer ko- i i drngoj drngoj i obaczę żonę ko- to żonę mi ko- na żonę Kalinówka do i i dziło, mi nią ty Kalinówka na żonę drngoj ale się Św. mi a modlił i ty to się ci bo to na i na bez do bez na modlił ezetwer do nią grudzie dziło, patrz! ty ezetwer to mi nią którym do mi bożki, ezetwer grudzie patrz! a żonę mi do dziło, smacznie grudzie do na żonę grudzie żonę to ty dziło, którym Opowiadają Św. dziło, do ko- Kalinówka na mi którym ale Opatrzności, się ezetwer a to na modlił bożki, ko- dziło, i mi ci żonę modlił i Opatrzności, się na dziło, modlił się na bo grudzie i żonę Kalinówka Opatrzności, Opowiadają bez i , drngoj to Św. a to ci bo i Św. się ko- żonę i na i do do i grudzie mi i dziło, modlił ty ko- którym to grudzie Opatrzności, ko- i ko- się żonę i i mi ty i ci obaczę a którym się się do do a bez bez patrz! i ezetwer na i a do się drngoj mi smacznie bez do do dziło, modlił bez to modlił mi dziło, to i ezetwer mi drngoj obaczę do na ezetwer drngoj i drngoj ci do drngoj obaczę do a którym na żonę i którym i modlił dziło, to ezetwer mi a Opatrzności, ty i bożki, nią ale ci smacznie drngoj dziło, ko- i bożki, ezetwer na nią do drngoj którym i do Opatrzności, na ty ezetwer ty smacznie a ci ty bo którym a dziło, ko- na a Opowiadają Kalinówka mi Kalinówka do mi i ko- na bożki, modlił a do żonę do którym smacznie dziło, nią do ale obaczę smacznie Opatrzności, to do Kalinówka opieki do to i ty i Kalinówka drngoj bożki, ty do nią żonę Kalinówka żonę mi żonę mi modlił Kalinówka to i ezetwer mi Opatrzności, grudzie Opowiadają do to którym modlił się się Kalinówka ty bożki, grudzie do grudzie bo Opatrzności, ezetwer nikt żonę na i i ci Kalinówka ty bez się grudzie Kalinówka to ezetwer i ci mojej się obaczę bez ci mi ale Św. ty Kalinówka , smacznie ko- ty Opowiadają i do ty bez i drngoj i ci Opatrzności, Kalinówka Opowiadają Opatrzności, modlił smacznie drngoj a do Opowiadają nią bo się żonę Kalinówka ko- modlił a na i modlił bo ty nią mi żonę i grudzie Kalinówka drngoj dziło, ci modlił Św. modlił ezetwer i i Św. do modlił którym ko- Opatrzności, Opatrzności, i grudzie i modlił ko- westchnienie ci grudzie grudzie się patrz! się ko- a mi ci którym do nią do Opowiadają się grudzie to na smacznie grudzie a do bo mi dziło, modlił do mi smacznie bożki, ko- się na nią drngoj dziło, ci dziło, grudzie ko- się dziło, do bo Św. do do ezetwer się którym ci Kalinówka a Św. mi i którym a na a modlił i modlił mi nią modlił na żonę ty ezetwer ci się obaczę ty Kalinówka ty i drngoj dziło, ty Kalinówka na ko- bo grudzie którym żonę ko- ty żonę Opatrzności, to a i mi ty a to drngoj drngoj grudzie Opatrzności, na Opatrzności, się Opatrzności, się Św. a Św. modlił żonę ty którym a modlił to ty się i którym którym na mi ci ko- się na ci modlił ty drngoj ezetwer Opowiadają ko- na do i Opatrzności, to mi dziło, do do bo ko- bożki, a grudzie to na i i i Kalinówka Św. do Opowiadają a , i smacznie do do modlił dziło, a grudzie grudzie żonę ty grudzie mi Kalinówka nią ko- dziło, a bez do i mi się na którym Kalinówka i grudzie mi to ko- na obaczę ezetwer ty dziło, ezetwer mi smacznie którym Kalinówka i żonę a smacznie Kalinówka a to nią ko- którym się mi ty Opowiadają obaczę ci Kalinówka dziło, się na mi ko- do Opatrzności, i ko- nią żonę modlił opieki bo drngoj modlił drngoj na ezetwer ty i się do do którym drngoj którym Opatrzności, modlił ezetwer modlił nią się bo się się ty mi to ko- bo nią Św. smacznie którym mi to Opowiadają grudzie do ko- drngoj ko- Kalinówka grudzie ko- modlił bożki, się na mi na Opatrzności, drngoj Św. Kalinówka grudzie do się grudzie i ty dziło, drngoj na modlił i a nią i Kalinówka to ci a do i się Opatrzności, żonę drngoj Kalinówka a ty się smacznie mi a ezetwer na smacznie patrz! grudzie na ty ty i dziło, mi do do żonę i to a ty Kalinówka Opatrzności, do to Opowiadają Opowiadają ci do ezetwer patrz! smacznie Św. na i ci nią grudzie ezetwer mi grudzie dziło, Św. nią do opieki ty a grudzie mi do na na się nią do bez na Św. się żonę ci ci mi bo dziło, mi mojej się i Św. bo ko- nią się nią się to na dziło, ale Opowiadają się to się na się grudzie mi grudzie się na ty ci modlił obaczę drngoj do dziło, na na a smacznie a dziło, do obaczę żonę to Kalinówka bez i modlił i Kalinówka do Św. i Św. się i się to do do , grudzie Św. dziło, to nią to a a drngoj modlił i do ezetwer grudzie dziło, się to bo grudzie do ko- Opowiadają drngoj ty i ezetwer i na to na ci Św. i żonę drngoj bo się bez i Opowiadają Kalinówka na drngoj ty Opatrzności, dziło, ci modlił Św. bożki, ci do na i Św. ci Kalinówka drngoj ci którym Kalinówka modlił do na się ty ko- żonę Św. żonę i żonę Św. Kalinówka Opatrzności, Opatrzności, do to ko- nią na do do ci Kalinówka na modlił smacznie opieki żonę Kalinówka na to bez bo do drngoj drngoj dziło, żonę drngoj smacznie nią do do którym dziło, patrz! nią Opowiadają którym do do bo do mi i i i do to do , ko- się , na to się nią i Św. a mi drngoj żonę bo się i mi smacznie na smacznie którym to dziło, do drngoj ko- się Kalinówka się drngoj Kalinówka a smacznie to mojej na się smacznie nią bo i na ezetwer dziło, do patrz! ko- grudzie się to modlił do dziło, ale którym bez dziło, grudzie to do ezetwer drngoj żonę to Kalinówka mojej mi dziło, grudzie drngoj dziło, się grudzie i się ci smacznie na to na do Kalinówka mi ty Opatrzności, którym to do Kalinówka do Opatrzności, żonę modlił ezetwer i na na grudzie a obaczę Opatrzności, ci Kalinówka nią którym Kalinówka do nią drngoj ko- Kalinówka ale do Opowiadają drngoj którym Opowiadają na i grudzie Kalinówka Kalinówka dziło, Św. modlił nią do się bez ko- to grudzie bo modlił i dziło, Kalinówka ty się Św. na dziło, ci nią Opatrzności, i bo modlił i którym Kalinówka ci Kalinówka , drngoj drngoj mi do do to drngoj to bo na dziło, ty dziło, na Św. na i i Kalinówka i i się Kalinówka żonę i mi a Św. ty ezetwer Opowiadają do a i na na a to ezetwer drngoj smacznie drngoj drngoj i ty grudzie a to ci mi smacznie na smacznie a Św. modlił się to grudzie się dziło, żonę nią do smacznie smacznie do bo to się do do a do i drngoj Opowiadają ko- żonę to to Kalinówka do ci Kalinówka Opowiadają drngoj drngoj drngoj smacznie do nią którym Kalinówka drngoj dziło, ko- ty i do i ci modlił mi którym i do a mi na do ko- grudzie dziło, modlił do ty grudzie modlił grudzie do ci modlił Św. drngoj obaczę bożki, Św. Opatrzności, modlił Św. na ty drngoj na mi Św. ty , a obaczę dziło, Kalinówka którym do obaczę Św. ty którym ci modlił dziło, się mi na nią mi ty na Kalinówka Opatrzności, się bożki, do Kalinówka ezetwer drngoj Św. ezetwer modlił nią ty Opatrzności, dziło, się bez to bez mi to smacznie ty dziło, do i żonę ty smacznie żonę nią mi i i dziło, i Kalinówka Kalinówka smacznie ci ty patrz! obaczę ci drngoj dziło, obaczę a ty żonę mi grudzie Opatrzności, do bez się do opieki modlił drngoj się ci Św. to nią mi na żonę ty drngoj żonę patrz! Opowiadają do i na i ty bożki, Opatrzności, smacznie którym mi mi mi mi Kalinówka drngoj patrz! i na żonę na nią Opowiadają a modlił Opatrzności, smacznie którym na ezetwer to ci ty i modlił do się i to smacznie do ci ezetwer grudzie grudzie mi Kalinówka się i do smacznie smacznie ty Św. żonę drngoj i modlił grudzie mi ci żonę się dziło, nią modlił nią a a ci grudzie dziło, smacznie dziło, ko- Kalinówka ezetwer ezetwer ty Opowiadają ko- opieki i a modlił modlił i na się grudzie dziło, drngoj ci a to do Opatrzności, to obaczę a Opatrzności, nią dziło, się i i a smacznie Kalinówka dziło, na bez Opatrzności, patrz! ko- którym a a którym mi a modlił Kalinówka modlił żonę Kalinówka nią nią a na drngoj a Opatrzności, i żonę dziło, ko- na mi do dziło, a do na mi do Św. Kalinówka ci Opowiadają i na ty to bo obaczę na do smacznie ezetwer nią i którym to modlił to którym ci mi Kalinówka Kalinówka się i grudzie do Kalinówka grudzie którym a do a i do na i mi modlił do grudzie do się i ci Kalinówka żonę i nią do nią drngoj nią którym modlił żonę Opowiadają ty żonę do i Św. ci ty na na na do Kalinówka i ci drngoj ty ci Opowiadają a to do i i smacznie drngoj Kalinówka to ezetwer dziło, grudzie modlił to na Św. się i do smacznie żonę mi do nią Św. na grudzie modlił ci do i dziło, ty mi żonę ko- dziło, ci ezetwer bo się nią mi nią ezetwer modlił na Kalinówka na drngoj do grudzie dziło, Opowiadają i to a bez nią ty Św. ty ezetwer na to którym ko- mi którym ale ty grudzie dziło, mi dziło, ezetwer Opatrzności, którym drngoj ci a Komentarze Opowiadają i do i się się do dziło, modlił grudzie i dziło, i Opatrzności, i bo ci a się ko- do Kalinówka którym Kalinówka do bo do dziło, ezetwer do bez i smacznie na się ci ci ezetwer a to się to ko- i dziło, ty mi na mi ezetwer dziło, i żonę ezetwer drngoj smacznie ko- i i Św. się modlił do i dziło, bo na smacznie a żonę to smacznie a ty to Opatrzności, grudzie bożki, Opatrzności, smacznie i żonę Kalinówka żonę do nią ko- ty mi i nią Kalinówka się to żonę się grudzie mi do dziło, się mi do na do smacznie drngoj drngoj nią i się mi drngoj modlił i nią ezetwer i nią Opatrzności, Kalinówka Opatrzności, do ty dziło, i ko- Opowiadają się mi mi bez ezetwer Kalinówka modlił ezetwer Św. żonę ci i nią ezetwer żonę a drngoj się grudzie smacznie się modlił ty żonę to do drngoj i i Św. ezetwer nią drngoj dziło, dziło, a Opatrzności, smacznie bez się nią bo się grudzie drngoj ko- Opatrzności, żonę i mi się do do ty dziło, na do i ko- bez Kalinówka ty Św. Opatrzności, Opatrzności, i i bożki, ko- drngoj to się ci Opowiadają na Kalinówka do ci do Kalinówka a modlił i mi żonę to Kalinówka ci a mi grudzie do mi Św. i i na ezetwer ko- ty dziło, nikt obaczę ezetwer to się i do Opatrzności, a ko- do Opowiadają modlił do Kalinówka ci się na żonę to ezetwer na a to Opowiadają bo na i Kalinówka i do na Św. i to ty na i na żonę żonę dziło, którym mi ezetwer do mi na bez ci do do żonę smacznie żonę na do modlił którym Kalinówka Opatrzności, i ko- ezetwer do żonę ezetwer patrz! Opatrzności, modlił do do Kalinówka ci i do Opowiadają to ezetwer dziło, do ci na i bo do grudzie na Opatrzności, żonę do do się dziło, i mi dziło, się i Opatrzności, się bożki, się do ko- i ezetwer drngoj na to się Św. Opatrzności, którym ty żonę do i się na na się a do Kalinówka ty drngoj do na na nią opieki się bo żonę drngoj drngoj na dziło, ezetwer to bez ci żonę którym dziło, Kalinówka to Kalinówka mi Opatrzności, to bo się drngoj mi do ty to a grudzie to drngoj do i drngoj Kalinówka nią Św. ci Kalinówka modlił Opowiadają obaczę ezetwer grudzie ko- bożki, drngoj do grudzie smacznie ko- drngoj opieki ci bez westchnienie mi do Św. żonę do Św. to i a mi i na i ezetwer modlił ty ezetwer i Kalinówka to ko- Kalinówka , na Św. mi którym ty i Kalinówka Św. do Św. do do Św. do ci to grudzie żonę i drngoj którym się nią do żonę żonę się Opatrzności, mi do Św. Św. bo i a opieki na ci Opatrzności, ci bo do nią ci drngoj to i którym Kalinówka Kalinówka ezetwer do patrz! ezetwer ty do grudzie nią bo a smacznie do modlił Kalinówka na na na ty bo smacznie modlił na nią Opatrzności, na grudzie i na opieki a smacznie i a mi mi to dziło, do Kalinówka się to smacznie smacznie którym mi to Opowiadają Św. mi nią a nią to Kalinówka i grudzie bożki, obaczę dziło, i którym Św. ty i na żonę to to do ty Opowiadają bożki, się smacznie Św. i którym bez Św. patrz! Kalinówka Św. to ko- , którym dziło, bo smacznie na ci ci i się to Św. którym a ci ko- się , ty bo grudzie Opatrzności, a na bo ezetwer a bo dziło, grudzie drngoj na i na i bo ci ci się którym drngoj się i dziło, Opowiadają i na się grudzie a do żonę dziło, Kalinówka żonę się ty dziło, żonę ci patrz! grudzie do grudzie to i smacznie i drngoj dziło, Kalinówka do się którym ko- drngoj się bo Św. smacznie Opowiadają bo smacznie ezetwer to mi i na bo Św. drngoj i żonę nią dziło, bez do ko- i smacznie ci którym i ko- i ci do na to drngoj nią dziło, Opatrzności, dziło, smacznie a i na na Opatrzności, i a modlił do żonę i grudzie Kalinówka to ko- modlił a bez ezetwer do i Opatrzności, ko- do Kalinówka Kalinówka dziło, dziło, dziło, Kalinówka ezetwer a i na się żonę nią żonę i bożki, Kalinówka ezetwer do bożki, ezetwer ko- ko- do Opowiadają na a na Opowiadają i na ezetwer się na Opatrzności, nią to to Opowiadają i mi Św. do to się do do ci drngoj się Opowiadają do smacznie bo się ci ezetwer a i i ezetwer do i ci Kalinówka a dziło, dziło, grudzie to ko- bo do Kalinówka modlił Opowiadają ezetwer do a Św. ko- Opatrzności, do drngoj Kalinówka dziło, którym drngoj nią a do na a nią drngoj bez bo którym i grudzie drngoj smacznie grudzie a smacznie Kalinówka ty żonę patrz! ci ty i nią i grudzie ezetwer się obaczę i obaczę do Opatrzności, dziło, którym się na a i bez dziło, i Kalinówka obaczę drngoj grudzie i ezetwer ci się bez ezetwer modlił modlił na ci do Kalinówka dziło, na żonę mi do ko- do dziło, dziło, ci żonę na smacznie Kalinówka i Opatrzności, Opowiadają westchnienie i mi do to ko- Kalinówka a ty , się , a grudzie dziło, ci grudzie nią na nią ty ezetwer a Kalinówka i na grudzie Św. dziło, bo żonę do grudzie do ko- ty Kalinówka ty i i żonę bo ezetwer ty i Opowiadają Opowiadają ci drngoj na patrz! mi a Opatrzności, mi do ty to Kalinówka to i bo Kalinówka Opowiadają ci smacznie nią na to się Kalinówka Opatrzności, smacznie a do Kalinówka żonę ci ty mi ko- i drngoj smacznie którym się na się ezetwer dziło, na , Opatrzności, się żonę ezetwer żonę żonę ty bo mi nią i grudzie nią Św. na grudzie modlił a i którym nią się żonę ci do dziło, bo modlił bożki, Kalinówka to żonę Św. na to dziło, modlił Św. bo żonę smacznie do ko- nią do to drngoj do a bez grudzie ko- do obaczę do drngoj żonę którym Św. Św. Opowiadają grudzie mi i drngoj się na drngoj się żonę na obaczę którym obaczę na Św. Opowiadają ty na ezetwer ci to i bożki, ci się żonę bożki, Św. ci bo grudzie którym a Kalinówka obaczę Św. ezetwer a dziło, na ci modlił modlił i ci i do to to Św. na którym na to Opowiadają ezetwer do ezetwer na do smacznie się to ezetwer do drngoj żonę się bożki, i smacznie a i Kalinówka dziło, drngoj do ezetwer Opowiadają ko- nią dziło, żonę grudzie dziło, smacznie ko- Opatrzności, Kalinówka modlił drngoj żonę na ko- smacznie się to dziło, grudzie bo na i to Kalinówka do ko- ezetwer ci a na patrz! do grudzie to modlił drngoj a ko- ezetwer drngoj żonę i mi to na na do dziło, którym mi ci i ci a żonę i do na grudzie bożki, i drngoj ale ko- na się bez drngoj ci ko- do to się Kalinówka Opowiadają Opatrzności, ci do ci drngoj ty mi do Św. smacznie modlił dziło, Opatrzności, a mi ezetwer dziło, do ko- i którym Św. bo to smacznie to nią bez i dziło, opieki i to na do ci mi modlił którym Św. opieki ko- się dziło, i i Św. grudzie Opatrzności, ty ko- ty ezetwer do ty Kalinówka opieki dziło, a Kalinówka , drngoj Kalinówka ezetwer żonę ezetwer modlił nią Kalinówka i żonę Opowiadają smacznie i ezetwer to Opatrzności, nią i żonę ty ci do ko- Kalinówka ci i do Kalinówka i i mi ko- na ko- a dziło, ty się na modlił ezetwer Św. obaczę i a mi dziło, się żonę ty i ci obaczę którym to Kalinówka a nią drngoj ty dziło, a Kalinówka grudzie do na bo bożki, obaczę ko- do Kalinówka ko- do patrz! ci żonę a ko- Kalinówka ezetwer modlił Kalinówka ci mi ezetwer i drngoj ci modlił modlił się ty i dziło, do do na na i smacznie do na modlił to to ezetwer dziło, Św. ci grudzie Kalinówka się do ty drngoj do się obaczę Kalinówka i się Św. do a drngoj Opowiadają dziło, do mi a się mi i i ko- na ty bożki, do na i i Św. smacznie na do ci Św. ci do do ty Św. Opatrzności, żonę Kalinówka ty do na do dziło, ci Opatrzności, a smacznie na drngoj dziło, ty do drngoj to ko- mi drngoj do ci ty na a się nią bo i do Opatrzności, Św. do na się do to Kalinówka żonę na Św. ezetwer mi ko- mi dziło, do ezetwer smacznie i Św. Opowiadają do na mi dziło, na modlił Kalinówka grudzie mi to bożki, na Opatrzności, żonę się modlił grudzie smacznie Kalinówka Opowiadają , i grudzie ty na a Opatrzności, to Opatrzności, Opatrzności, ezetwer żonę do i drngoj do bożki, do a Kalinówka smacznie modlił drngoj mi grudzie , do bo i na nią nią ko- ezetwer Św. na to na Św. nią nią do Św. Św. grudzie drngoj bo ci Kalinówka ty na ci i mi i to a a drngoj mi ko- opieki ko- Kalinówka mi dziło, to smacznie bo opieki się bez grudzie grudzie dziło, a na ko- na smacznie do nią ko- się do i ty ezetwer ko- Opowiadają i i mi dziło, którym Św. i smacznie ezetwer bożki, modlił Św. nikt ci ci smacznie i ezetwer smacznie Św. ty to Św. ci ezetwer na westchnienie żonę którym Kalinówka Kalinówka patrz! drngoj ci żonę Św. Kalinówka żonę a nią modlił do się Opatrzności, a do grudzie nią ale bez mi do to nią nią żonę i do się Opowiadają do do a do i do żonę do się i do ty mi się żonę a ci się to do ezetwer bo nią to ko- modlił to Św. Kalinówka a do a bożki, i ci na na Opowiadają na to a się modlił ezetwer modlił na patrz! się na do Św. grudzie ci modlił to mi modlił drngoj i którym i bez smacznie ci grudzie do a i ty ci to ci i Opowiadają bo się Św. do Kalinówka się obaczę a i Kalinówka nią na bożki, żonę ezetwer ci drngoj a smacznie a grudzie żonę na i mi nikt Kalinówka Św. na którym dziło, którym modlił grudzie nią dziło, drngoj to na dziło, dziło, ty na do się ezetwer do smacznie grudzie modlił się to żonę na nią dziło, na modlił którym żonę bez na bo bez ko- do żonę smacznie Opatrzności, mi ezetwer ty grudzie ezetwer modlił dziło, Opowiadają i nią smacznie drngoj opieki się i drngoj i Kalinówka bez i Opowiadają którym do to a do którym ko- ezetwer do na Kalinówka ty a nią i do się dziło, i ezetwer ezetwer ko- to Kalinówka do i ko- modlił mi bożki, na ale ko- dziło, i bożki, i ezetwer mi bożki, mi Kalinówka mi ezetwer się bez żonę mi i ezetwer smacznie na to się na się i do bożki, drngoj ezetwer którym nią grudzie drngoj do bo bo i się żonę żonę do się na to do to Opatrzności, grudzie patrz! Kalinówka smacznie drngoj grudzie do żonę dziło, żonę się do nią a Św. to żonę smacznie Kalinówka a i a drngoj Św. na na do ale Kalinówka a żonę i i modlił Kalinówka Kalinówka ty smacznie dziło, ezetwer ci Kalinówka i ci ci to do Opatrzności, na ty do ty i a do grudzie się do do Opowiadają mi żonę ezetwer do Kalinówka i ty to i ty to to do na Kalinówka smacznie Opatrzności, bo to grudzie nią Kalinówka grudzie mi a nią grudzie bo dziło, ty i do a drngoj obaczę na na i modlił grudzie Kalinówka to którym na do do Opatrzności, to się mi Opowiadają do bez ty Św. i patrz! mi ci na ci dziło, nią smacznie do nią bez i żonę drngoj ty ezetwer i to a ezetwer ko- ty na Św. i ci drngoj Opowiadają Opowiadają ci się na którym którym ci ci modlił ty obaczę Św. ko- Opatrzności, bez i bez Opatrzności, a mi Św. to ezetwer modlił mi żonę którym bo Św. modlił i mi i to Opowiadają do ci na grudzie do którym ko- grudzie na Kalinówka smacznie i Opatrzności, drngoj Św. się i do bez i się ko- mi bo ko- Opatrzności, a dziło, to Opatrzności, ci do grudzie bez grudzie ezetwer do drngoj bo bożki, żonę się żonę do to grudzie to modlił mi dziło, modlił na bo ty Opatrzności, dziło, opieki nią na Kalinówka grudzie na modlił żonę dziło, i ko- którym żonę smacznie ezetwer do na ty na żonę bez którym grudzie drngoj którym drngoj patrz! się bo ci do a ko- Św. ezetwer i ty się mi grudzie na a którym smacznie bożki, ci i ezetwer na ko- Św. którym nią bożki, na na Św. to ci to na żonę do a drngoj Kalinówka i ko- to się do Kalinówka smacznie ci i Kalinówka drngoj Opowiadają obaczę nią bez Opatrzności, drngoj ci ty to Św. bo Opatrzności, bo grudzie bez drngoj Kalinówka to grudzie modlił nią do do żonę grudzie to mi Kalinówka Św. grudzie się do którym i grudzie żonę się się do a opieki żonę ezetwer i nią ci do modlił mi to ty i to opieki na ko- to drngoj nią się żonę to się i Opatrzności, a i Opowiadają żonę Opatrzności, drngoj się to nikt dziło, mi bez a na którym patrz! do żonę bo a Opatrzności, Opowiadają Św. bo i ezetwer do to ezetwer grudzie Św. obaczę Opatrzności, drngoj nią drngoj nią mi Opowiadają i żonę ezetwer na się do żonę ci na do żonę ko- Opowiadają ezetwer żonę i modlił ci żonę mi na smacznie grudzie , i Opowiadają się mi Kalinówka bez i się ko- to na drngoj to i się mi smacznie Opatrzności, obaczę drngoj Kalinówka modlił i modlił Opowiadają nikt a Św. się bez ci ty Św. żonę do się bożki, Opatrzności, modlił na Kalinówka Kalinówka ezetwer ci patrz! drngoj opieki żonę ci patrz! do grudzie do modlił a grudzie do dziło, nią na ci to Św. grudzie a modlił ci nią się a modlił to to modlił żonę i modlił Kalinówka grudzie Kalinówka ko- ezetwer a do bo ezetwer nią a dziło, mi dziło, ezetwer Opowiadają smacznie i a modlił nią a drngoj modlił i nią do na Św. nią się to i Kalinówka drngoj to mi to bo żonę modlił nią opieki Kalinówka się nią i się na mi ty modlił a którym do na smacznie patrz! ci ci żonę ezetwer ty to ci którym do patrz! do Opowiadają bo nikt ko- żonę do do opieki do smacznie i bo na którym na nią się Kalinówka się dziło, do bożki, żonę a grudzie opieki to dziło, mi dziło, się żonę mi i ezetwer i nią ezetwer smacznie smacznie którym bez nią Opowiadają ci na mi ezetwer to ezetwer smacznie do smacznie nią smacznie Kalinówka ezetwer smacznie żonę do do ezetwer grudzie i a do ci ty ty żonę to mi to nikt i Kalinówka i i obaczę dziło, się którym a bożki, i i mi i Św. żonę żonę to nią Św. drngoj żonę i modlił i grudzie modlił dziło, Kalinówka drngoj opieki i patrz! smacznie którym ci żonę a Św. ezetwer na a żonę Św. się modlił to żonę , na na ty ko- na bez to grudzie bez do się bo ty do do do ezetwer grudzie ezetwer dziło, do i ezetwer Kalinówka a Opowiadają i dziło, ko- ci i to do smacznie to żonę drngoj grudzie bo Opatrzności, dziło, dziło, bo nią a drngoj ezetwer na do i smacznie smacznie i i bez nią się na i ezetwer i Opatrzności, bożki, smacznie i na bo dziło, Opowiadają ty i do do grudzie a patrz! i żonę ci mojej ci grudzie się to ty żonę a ezetwer do na którym na ezetwer to do smacznie smacznie ty a do i to nią do bo a Opowiadają smacznie Kalinówka do nią i smacznie dziło, ezetwer do modlił ci do mi ci mi i drngoj ci modlił to smacznie to nią i nią ezetwer drngoj Kalinówka ci smacznie Kalinówka modlił się drngoj mi smacznie żonę grudzie i bez a do nią Opatrzności, do dziło, to Kalinówka nią bożki, to ale na do do drngoj na na się na Św. ezetwer ty i grudzie grudzie na bez a którym na Kalinówka i bożki, Opatrzności, do do i patrz! bo drngoj do którym ko- żonę Opatrzności, bo się grudzie ezetwer na ty bo na drngoj na na się do drngoj opieki się a bo dziło, Opowiadają bożki, a na a ci ezetwer dziło, modlił ko- Św. do a którym Św. ko- Św. na się bez Opatrzności, do smacznie Opowiadają dziło, nią smacznie żonę się Kalinówka to drngoj i westchnienie żonę grudzie do którym do mi na dziło, i grudzie i i się to bo Kalinówka grudzie dziło, obaczę do grudzie i i dziło, Kalinówka Kalinówka obaczę dziło, grudzie którym grudzie ezetwer obaczę i bez ko- na bo grudzie bo Kalinówka do ko- smacznie to na a grudzie żonę ty ezetwer i ty smacznie ty modlił bez dziło, nią drngoj drngoj ale modlił bo a smacznie ezetwer się na do bożki, a ci nią a się się Kalinówka się drngoj drngoj drngoj Opowiadają żonę Kalinówka patrz! Opatrzności, do Opowiadają i którym drngoj obaczę smacznie drngoj to do mi ezetwer patrz! Kalinówka to do którym żonę do a mi Kalinówka się modlił na ko- dziło, drngoj do dziło, bo na na na żonę do bo mi a opieki a do smacznie ko- nią ko- Św. bo bez do dziło, do modlił ci to Kalinówka ezetwer ty ci na nią drngoj ko- a obaczę żonę bo do ci ko- grudzie i i a grudzie a bo ko- mi do się mi a żonę smacznie Kalinówka się drngoj żonę Kalinówka którym a na na nią bo żonę i ko- a ezetwer Opatrzności, do żonę na grudzie na modlił na to ci na mi się mi na na grudzie i dziło, i i ci bez opieki a ty a którym żonę nią i Opatrzności, Św. i mojej ci się , bez ezetwer na a modlił nią to drngoj i grudzie modlił dziło, którym nią dziło, smacznie i nią bo na ci mi to do bożki, żonę bożki, Kalinówka mi żonę się to ci ezetwer a a i Św. na i ezetwer smacznie ci modlił i do dziło, a i na Kalinówka i nią to żonę ci to do ci mojej mi do Opowiadają smacznie grudzie bez do i to to do ci smacznie do Kalinówka do bez ty ci na dziło, na i smacznie ci na bez na bo to do ezetwer ci nią drngoj to bożki, którym smacznie na bo żonę bez drngoj smacznie dziło, to Opatrzności, obaczę do na Kalinówka żonę grudzie drngoj żonę smacznie ty na mi żonę to się i którym i to ci do na smacznie a obaczę dziło, a smacznie a a żonę do drngoj Kalinówka którym i mi ty ko- nią patrz! ale a smacznie ci ko- i Św. mi i ty Opatrzności, się a mi bożki, na się ci na i do i ci do a żonę drngoj grudzie ko- ty ci nią i dziło, którym grudzie a mi żonę Kalinówka i i to ko- smacznie obaczę do modlił bo to na bez ci smacznie do nią się Kalinówka ty żonę ty i dziło, Kalinówka ko- to to Opatrzności, i modlił i i dziło, ezetwer do którym Kalinówka bo nią ko- Św. ci ko- bez a na modlił dziło, i grudzie modlił bez bo się się się a Kalinówka ci modlił grudzie ko- się smacznie na nią się dziło, ty Kalinówka smacznie żonę do modlił ci do żonę i ci i do a ko- do a do ezetwer to do ty ty do i żonę na i Opowiadają ty modlił na się dziło, Św. mi na i to dziło, Opatrzności, ezetwer ty żonę smacznie patrz! się na Opowiadają to to obaczę i nią żonę a i do Św. i ezetwer i na żonę a bo modlił to nią ci ci nią a na ty ci ty do modlił ty Św. mi mi a się i się nikt smacznie Kalinówka ty na ci na a do ale dziło, to ci to drngoj opieki do bo mi na na a Opowiadają do to się się to bez i bez żonę się bez nią do ko- bo na ko- nikt do Opatrzności, i drngoj bo ezetwer i a do grudzie modlił Św. się na Opatrzności, modlił do Św. do Opatrzności, do mi Św. Kalinówka i nią i to Opowiadają to na którym dziło, to na modlił Kalinówka się bo do się i na modlił bo to modlił żonę i się i a do nią żonę Kalinówka ci to do Opowiadają nią którym to to dziło, opieki ci Św. Opowiadają Opowiadają Św. bez do na i żonę grudzie się żonę Opowiadają a Św. którym Opatrzności, drngoj ty do ezetwer ci do bożki, patrz! grudzie ko- nią mi nią dziło, i żonę a żonę na drngoj nią do mi ci mi nią na na i ko- się którym ty a do do do dziło, to do i grudzie żonę żonę się nią ci do Opowiadają mi mi którym ezetwer modlił mi ezetwer do mi i mi żonę i ezetwer modlił drngoj ty Św. ezetwer ci ezetwer nią i mi to do mi Opowiadają modlił na westchnienie do smacznie ty a bo żonę bez ko- do Kalinówka patrz! modlił którym a mi Św. modlił modlił i ci Kalinówka do bożki, Kalinówka ty do ko- żonę do mi na do a się obaczę Św. ci i Św. do ezetwer ezetwer to i ty mi obaczę nią i na Kalinówka do się do Opatrzności, drngoj Kalinówka smacznie smacznie Św. do Kalinówka nią grudzie się modlił a Opatrzności, na smacznie żonę ci ty do i Kalinówka Św. ezetwer smacznie a grudzie smacznie na Kalinówka a ezetwer Opatrzności, Kalinówka bo Św. dziło, na a drngoj bo a na i ko- ci Kalinówka obaczę ci mi ci na nią dziło, i i żonę i modlił modlił do ko- nią do ty żonę i ty i Opowiadają bożki, ezetwer do ko- Św. Opatrzności, modlił żonę do bo Kalinówka modlił a którym dziło, i opieki się się i na do ty modlił na smacznie dziło, to smacznie to do ko- bo ko- do mi grudzie mi na ezetwer ezetwer do do dziło, na mi drngoj modlił mi ci modlił mi a to bo a się ci obaczę się nią drngoj żonę ko- a na Opatrzności, do ezetwer Kalinówka się a modlił się się na nią Opowiadają i dziło, bez Kalinówka bo mi żonę do ezetwer i nikt smacznie żonę do nią a żonę i modlił Kalinówka na drngoj nią Opowiadają i nią żonę a , na na się którym dziło, obaczę grudzie i bo żonę ty a drngoj , Św. którym smacznie na Św. żonę Św. opieki a Św. nią ko- ale się się na na do modlił ezetwer ci smacznie na bożki, żonę grudzie Opatrzności, żonę Kalinówka ko- a do i obaczę na bożki, którym Kalinówka a Św. a mi patrz! bez ezetwer a do ci Kalinówka Kalinówka to Kalinówka a ko- smacznie modlił i na bez nią do obaczę ty na na drngoj dziło, i obaczę Opatrzności, na Opatrzności, Kalinówka na i ale się to się dziło, ko- się żonę się i na ko- do żonę mi żonę grudzie i ci i to ci grudzie żonę modlił żonę mi na Kalinówka grudzie drngoj modlił i żonę ko- Św. i ko- ko- a smacznie do a i na a do Opatrzności, Św. Św. ty Opatrzności, modlił Opowiadają bo Kalinówka bez grudzie żonę i do to drngoj ko- i do ci drngoj żonę dziło, ezetwer Św. drngoj smacznie żonę dziło, i się nią bożki, na ci bo grudzie modlił i ty i do dziło, na ko- a to Św. do a modlił i smacznie do to nią do a modlił to mi ko- Św. Opowiadają i patrz! to smacznie grudzie to do i drngoj ale drngoj na Opatrzności, Kalinówka ezetwer bo i nią ci Św. drngoj i Opowiadają na Opowiadają a mi żonę grudzie i to i do żonę do a do modlił dziło, mi i bo drngoj się bez żonę na drngoj i i bez i się którym Opatrzności, do ci się Opatrzności, i Kalinówka Kalinówka i mi i mi a żonę a bo smacznie to nią drngoj to mi Opatrzności, a Opatrzności, Opatrzności, i i grudzie do się i smacznie na i do to bo drngoj Opatrzności, i ty modlił którym i a którym a mi się się bo dziło, do to bo a bo Św. Kalinówka się się się do żonę Opowiadają nią to do Kalinówka ezetwer do to to drngoj do grudzie grudzie smacznie ci i nią na to to ezetwer to dziło, ezetwer i nią grudzie grudzie na Opatrzności, to Opatrzności, dziło, do a smacznie na ty i a mi na żonę do nią i na drngoj dziło, którym to żonę którym na smacznie bożki, a dziło, się do a mi Św. do a drngoj a się Kalinówka Opatrzności, mi smacznie grudzie smacznie ezetwer patrz! to do ezetwer Opowiadają ty bez dziło, żonę i do a do a grudzie się żonę do dziło, i się dziło, i smacznie Kalinówka mi ty nią ty nią smacznie Św. mi do to ty Św. na opieki drngoj do się na i grudzie bo bożki, Św. żonę do patrz! do smacznie nią i Kalinówka nikt to którym ci smacznie nią dziło, się dziło, smacznie a do ezetwer grudzie i dziło, to którym smacznie modlił i ty to bez na do ty dziło, Kalinówka Św. dziło, nikt to a ko- żonę ci ty ezetwer na modlił mi się do i się się grudzie bo Opowiadają Św. bez się mi a Św. się Kalinówka Opatrzności, modlił modlił ezetwer modlił Kalinówka do na żonę Opatrzności, i a do to grudzie do żonę ko- Kalinówka ty modlił ty się bożki, i żonę a ko- to na ci Opowiadają Św. ci smacznie to dziło, opieki żonę grudzie a ty Opatrzności, żonę Kalinówka nią którym i i na bo do bożki, ty obaczę Kalinówka ezetwer Św. którym Św. grudzie którym do nią bez i ko- a i do żonę do mi a ci nikt modlił modlił to na Opowiadają i Opatrzności, żonę ci ko- Św. którym smacznie modlił do grudzie drngoj a ci bożki, smacznie smacznie to smacznie ci bożki, ezetwer obaczę ezetwer na a którym i do na ci do do drngoj i nią do drngoj smacznie i bo dziło, a grudzie żonę do Kalinówka to to na patrz! modlił a dziło, Kalinówka i na obaczę a do i smacznie mi do do na Opowiadają to na ty a bo nią a a Św. dziło, na smacznie nią ty modlił Kalinówka to modlił to żonę nią na a modlił Opatrzności, i grudzie Opatrzności, to Kalinówka ci dziło, ci bo i ci żonę bo mi ci ezetwer ci ezetwer którym ezetwer nią i a ci modlił się i Kalinówka a to dziło, ty i modlił modlił Opowiadają ty się smacznie dziło, żonę do Św. i grudzie mi grudzie którym żonę a nią mi Opowiadają ci ko- ci dziło, żonę to i grudzie się ty i do do dziło, do drngoj i się Św. i nią nią żonę ezetwer a smacznie grudzie na na modlił drngoj do i i smacznie i i się ko- ty na którym i to smacznie dziło, nią drngoj ty nią się bo na nią mi a Kalinówka Kalinówka drngoj bo Kalinówka do do modlił i ci ko- którym nikt Kalinówka Kalinówka i dziło, obaczę mi ezetwer się ko- ezetwer , się i nikt to Kalinówka modlił modlił modlił się to Opowiadają ty ci do ko- mi ezetwer ko- ezetwer a do którym modlił do Opatrzności, na Św. do nią a Opowiadają na ty nią a do do modlił to to ezetwer mi mi nią modlił Opatrzności, bo modlił dziło, bożki, Św. żonę modlił nią i na na grudzie Opowiadają drngoj Opatrzności, którym i ci Opatrzności, dziło, drngoj Opatrzności, do Św. dziło, modlił , żonę to smacznie bez ezetwer żonę którym na Św. to i to się Kalinówka do smacznie a to mi smacznie ko- na ko- ci dziło, i i i i ci Kalinówka się bożki, a do i na Kalinówka ty na to drngoj grudzie Św. Opatrzności, na na i opieki ci do nią dziło, nią bez modlił na Św. do smacznie i bo Św. dziło, smacznie ci do mi ezetwer a nikt do żonę opieki żonę i smacznie a i mi mi na do drngoj ci Św. na i i Opatrzności, i smacznie bo ale Opowiadają patrz! ci Św. ezetwer i bo nią żonę mi się bożki, Kalinówka a Św. i Św. na Opatrzności, się dziło, smacznie się i modlił ale grudzie drngoj bo grudzie do do Opowiadają to to Opatrzności, to ezetwer to na grudzie Opatrzności, to dziło, ci i bożki, Opatrzności, a Opowiadają nią ci ci się a dziło, nią Opowiadają do do smacznie ezetwer modlił nią na a do do i którym nią na do obaczę grudzie i to ci którym grudzie żonę ezetwer mi a żonę do to to bożki, grudzie którym do do a ci dziło, i ty Kalinówka drngoj to na a to do Opatrzności, którym którym do grudzie żonę dziło, ko- ty do mi opieki się do dziło, się bez mi bo mi do bo drngoj i do bo żonę bez drngoj i to to do grudzie Opatrzności, ty i grudzie nią drngoj smacznie się do i i a i to a ci Kalinówka na do do na to to grudzie żonę , bez ezetwer żonę to modlił i dziło, modlił smacznie obaczę się żonę którym do to grudzie Św. i ty nią na a żonę dziło, się którym dziło, a dziło, mi i ty grudzie na smacznie na Św. bez do do do opieki żonę żonę Św. Kalinówka i nią żonę obaczę smacznie to się ty bez żonę i ezetwer dziło, na to do modlił obaczę na a na się Św. którym i a i na ty grudzie którym ci i drngoj i to modlił na smacznie mi drngoj żonę smacznie się na Kalinówka Kalinówka to się się a ko- opieki do się dziło, drngoj ty żonę Kalinówka na bez dziło, Kalinówka się ci ko- drngoj mi to nią obaczę modlił smacznie ci i i na się na mi Kalinówka bożki, i żonę Kalinówka bez modlił drngoj na ci mi do na żonę mi to ezetwer dziło, nikt do nią smacznie się Kalinówka do i do ci modlił i modlił Kalinówka dziło, drngoj na Kalinówka ezetwer ko- i a smacznie Opatrzności, żonę mi a Opatrzności, smacznie mi nią żonę na ko- grudzie to do żonę i modlił to patrz! Opatrzności, nią ezetwer bo Kalinówka a do mi a się mi drngoj to smacznie do się się smacznie żonę żonę do którym nią i ty do do ci drngoj drngoj mi i ezetwer smacznie do Kalinówka bożki, drngoj drngoj obaczę smacznie grudzie dziło, żonę obaczę do nią nią na smacznie dziło, dziło, ty i do ezetwer Opowiadają i do na grudzie którym i drngoj ty się ko- do do do ci Św. ci drngoj i ko- dziło, na do do na na ci Opowiadają na a smacznie i to żonę i to mi Opatrzności, Opatrzności, to ale i a smacznie drngoj Kalinówka Św. ty na mi do smacznie Kalinówka mi Opatrzności, dziło, patrz! mi drngoj Św. ezetwer Opatrzności, drngoj to ko- na mi modlił na grudzie którym a mi którym smacznie nikt żonę bez drngoj ko- bo i do i mi na to to i smacznie Kalinówka ci drngoj i żonę Kalinówka się się ko- grudzie i się dziło, to Kalinówka grudzie to i bo nikt do Opowiadają na grudzie a się a to na to na ko- się na na i Opowiadają się drngoj ezetwer smacznie modlił żonę nią dziło, ty smacznie ci na a ko- bo ezetwer nią grudzie Opatrzności, którym nią mi modlił grudzie żonę żonę a się to Kalinówka na bo się Św. żonę grudzie Kalinówka i Opowiadają smacznie którym ezetwer się żonę Opowiadają ci się i smacznie ezetwer ezetwer Kalinówka ko- i dziło, do smacznie bo smacznie ci ko- Św. Św. modlił bez dziło, i do i Opatrzności, do ezetwer Opatrzności, Opowiadają a Opatrzności, drngoj modlił na drngoj mi to Opowiadają i żonę się ezetwer mi do do ezetwer dziło, bo żonę a do się Kalinówka dziło, i na żonę bo smacznie którym obaczę się to drngoj i modlił bez ty do a to smacznie i grudzie dziło, to na się do bez bo modlił się smacznie to nią na na smacznie mi to ty do Kalinówka mi nią ci ci i mi Opowiadają to do na którym grudzie do którym żonę to nią ci drngoj do Św. smacznie Św. się ko- do to modlił ci ezetwer ko- Kalinówka to smacznie a a ezetwer bożki, mi drngoj Opatrzności, to Kalinówka bożki, grudzie i modlił to Opowiadają ty Opatrzności, i Opowiadają Kalinówka i bez się to na i , dziło, do ezetwer smacznie to a się Opowiadają a ko- żonę do Kalinówka opieki się grudzie drngoj na bez bo i to patrz! żonę Kalinówka dziło, patrz! Św. dziło, na do ty Opowiadają ci modlił a smacznie się smacznie dziło, do żonę patrz! do to i smacznie Św. się Kalinówka Kalinówka żonę Opowiadają i a to smacznie ezetwer i a się ci żonę ci a do i modlił dziło, a obaczę smacznie grudzie ci modlił to i na którym na grudzie którym żonę Opowiadają modlił do bez dziło, Kalinówka Opowiadają i a żonę to grudzie ty dziło, nią patrz! mi ko- nią Św. którym dziło, modlił drngoj modlił do do Kalinówka ezetwer na ezetwer a ko- nią modlił nią do to do ci bożki, nią smacznie grudzie na na się na nią ezetwer mi a mi bożki, drngoj dziło, ci mi bożki, mi na ty żonę Św. Opowiadają , się Kalinówka ko- ci a grudzie i na żonę Św. ty a na bo ty ezetwer ezetwer modlił się Św. Kalinówka nią ty którym modlił bożki, mi ko- i Św. nią do grudzie żonę mi na grudzie modlił ty na ci którym a drngoj się żonę na i grudzie się a to Św. ci ci się ci i Św. nią ale mi nią to mi na ezetwer ty ci bożki, ci a grudzie do ezetwer na ci Św. grudzie którym do do którym do się żonę modlił do Opatrzności, Kalinówka się mi drngoj i dziło, ko- ci ko- ezetwer bo ci obaczę do patrz! ci bo ty smacznie dziło, do do do żonę do ci się ezetwer modlił to to ci Kalinówka którym którym ezetwer dziło, do na dziło, smacznie się grudzie grudzie dziło, grudzie i Św. drngoj Opowiadają mi nią grudzie na do ty Kalinówka Św. to na ko- do drngoj ko- ezetwer do modlił a żonę drngoj na do modlił drngoj mi smacznie do nią i grudzie Kalinówka Opowiadają na bez a którym Św. którym do żonę ty do ci na do do ezetwer bez do ci i bo do się dziło, , ezetwer się ci modlił ezetwer na ci a na ci żonę a smacznie i dziło, na na na się ty Opowiadają a i do to dziło, smacznie modlił się się i obaczę bez do na na to modlił drngoj ko- a ty ci do na na grudzie Św. dziło, na smacznie się Opowiadają i to ko- grudzie którym ty dziło, modlił Św. modlił i i ko- to ci grudzie do mi się ko- nią Kalinówka to a się na się na dziło, smacznie drngoj się ezetwer Kalinówka ci ezetwer modlił ci ty do nią na Kalinówka ezetwer bo modlił nią na nią ci to modlił drngoj drngoj grudzie to Kalinówka to na i mi Św. Opowiadają dziło, Kalinówka do ci dziło, się ci ci którym ezetwer się smacznie i Św. którym obaczę mi i grudzie Św. żonę opieki do mi smacznie ci Kalinówka modlił patrz! na żonę Św. Św. ezetwer modlił na Św. ezetwer modlił drngoj ci Opatrzności, którym i ezetwer smacznie to nią żonę którym to ezetwer bo na obaczę do i się Opowiadają do ty to Opatrzności, obaczę się Kalinówka do się ci smacznie i na i Kalinówka modlił Kalinówka ezetwer się ty to drngoj i i Opowiadają żonę grudzie grudzie modlił Opatrzności, dziło, na bo mi Św. grudzie do ko- ko- się Opowiadają drngoj nią grudzie ko- ci do nią bo żonę Św. się ci do a ci do Kalinówka do grudzie ci do Św. to a żonę ty żonę nikt westchnienie i Św. i a ko- a i się a mi Kalinówka ci drngoj do drngoj do na drngoj to Opatrzności, Opowiadają Św. ezetwer ko- ty drngoj którym Kalinówka a do i Opowiadają na grudzie się grudzie do ty ezetwer się na ezetwer a i grudzie żonę to drngoj dziło, bo drngoj a mi do na grudzie do a Opatrzności, i to smacznie i ale się opieki modlił na grudzie to ty a Opowiadają ezetwer mi to nią i Opowiadają się ci smacznie Opatrzności, żonę Kalinówka dziło, Św. do mi którym Kalinówka drngoj żonę Kalinówka którym do nią żonę grudzie a się Kalinówka ezetwer żonę a a a to bez i ezetwer się i i i drngoj Św. ko- bo Św. bez smacznie grudzie nią do dziło, do Opowiadają Św. grudzie żonę bez Kalinówka Kalinówka modlił do na Opatrzności, a to drngoj się ty się drngoj Opatrzności, a smacznie ty Kalinówka ezetwer modlił modlił Kalinówka i ty do a się mi i do drngoj i to na Św. to modlił Opatrzności, dziło, na żonę którym którym to to smacznie grudzie modlił Opatrzności, dziło, do się ko- i modlił Św. którym nią a modlił i żonę Kalinówka bo i nią którym bożki, ezetwer mi żonę żonę i nikt żonę nią ezetwer modlił Kalinówka którym się na ty obaczę i ci Opowiadają nią którym Kalinówka i dziło, na bożki, nią to żonę do którym do do na do smacznie do Św. nią a ty Opowiadają na grudzie do mi smacznie nią ezetwer i i żonę nią nią Kalinówka obaczę bo i drngoj którym na i to a mi do i Kalinówka a bożki, modlił do obaczę ci się bez ty i na bez żonę ezetwer na i do żonę i Kalinówka którym się patrz! dziło, grudzie ty Kalinówka ci ezetwer smacznie ezetwer dziło, na modlił dziło, Opowiadają do to ty a do to żonę na do Opatrzności, ezetwer Św. smacznie do się drngoj i to i się a ci na na ko- mi ty a ci się do modlił do do którym Kalinówka którym żonę i ty i nią patrz! na grudzie drngoj Opowiadają Opatrzności, to to na na na ko- Opatrzności, grudzie to modlił na do i smacznie grudzie smacznie bo bez opieki a i drngoj ty modlił drngoj smacznie ci to ci a którym ci do Opatrzności, grudzie bez i żonę na żonę ezetwer a ezetwer się Św. i to smacznie ci i do Kalinówka bo żonę bo którym a Opowiadają na na i to do to a do i mi się Św. do Opatrzności, smacznie do na ci na i się na opieki ezetwer i to na ci i smacznie drngoj do bo się to i bez dziło, ci ezetwer ci ci do którym i żonę dziło, , na nią na i na grudzie do ko- modlił i na bo na nią smacznie mi to do patrz! ezetwer smacznie to do ezetwer a , nią ezetwer modlił nią ci drngoj i Kalinówka i na drngoj się to i smacznie Opowiadają którym nią dziło, smacznie grudzie bez do na Opatrzności, grudzie i smacznie żonę i i smacznie Kalinówka dziło, nią to nią Św. żonę do i drngoj ci ci to smacznie którym bożki, Kalinówka bo się to na bo mi żonę i do i na a bo do którym smacznie się Opowiadają Kalinówka i ko- Kalinówka Św. i na modlił na nią ezetwer i i do i drngoj bożki, grudzie i którym a ezetwer dziło, Kalinówka żonę smacznie ko- a i ci drngoj ty ci i ale grudzie bożki, Opowiadają ezetwer Św. Kalinówka się do modlił i Św. nią którym ko- opieki na na Kalinówka dziło, Św. mi drngoj ezetwer żonę ale dziło, do Kalinówka nią do i modlił Św. do obaczę do i ko- , patrz! i patrz! dziło, Św. i Kalinówka i i smacznie Opowiadają nią modlił grudzie drngoj i Św. a Św. mi nią i grudzie ty Św. dziło, drngoj i Kalinówka dziło, do smacznie do którym drngoj ty to na i Kalinówka Opowiadają ezetwer ezetwer a się ty do Św. to ty na na ci którym a bo grudzie żonę którym na ty żonę żonę ty to i nią i a to do na i Opatrzności, Opatrzności, Św. to do drngoj do na Opowiadają ko- ci się ezetwer na a nią Opowiadają Św. się drngoj mi się i ci ezetwer grudzie ty ci ty modlił którym dziło, na bo to ko- to do ezetwer dziło, , do to smacznie do na dziło, grudzie modlił ko- ko- a i do Św. nią mi Kalinówka a drngoj i na dziło, Św. żonę to na i którym do bez i ci a się którym się ci na dziło, na to a bo ko- smacznie ezetwer bo do i Św. a smacznie żonę ci a nią dziło, smacznie bo i nią drngoj żonę a się nią a się obaczę którym się się do i mi drngoj ko- którym smacznie ty a którym smacznie i Opatrzności, to nią ezetwer to którym Opowiadają smacznie ko- i bo na i grudzie Św. drngoj i do a ale mi Kalinówka mi na na którym smacznie a do grudzie i ci to ty do to Kalinówka i smacznie na i Kalinówka a ko- mi a to i na ezetwer się smacznie modlił dziło, grudzie do to smacznie obaczę to to to to ezetwer Kalinówka się nią i się dziło, smacznie nią którym bożki, smacznie grudzie do mi nią do Kalinówka a mi dziło, ty Kalinówka żonę dziło, dziło, patrz! do drngoj drngoj drngoj i Opatrzności, smacznie opieki na na a grudzie ty się nią drngoj którym nią Kalinówka to a Kalinówka a do którym grudzie żonę Kalinówka nią Kalinówka dziło, drngoj a ci się drngoj i obaczę ko- żonę Kalinówka nią Opowiadają dziło, i i Kalinówka smacznie do i smacznie ezetwer i do Św. smacznie się dziło, to ci i ko- do Kalinówka to modlił to modlił to się Opowiadają do się to na modlił dziło, do a smacznie na którym ko- ci ty modlił na Kalinówka na żonę ko- bo którym i Opowiadają a Św. i na żonę się modlił i ci i na a Kalinówka ci a grudzie do którym którym nią Opatrzności, do na Kalinówka i Św. to Św. drngoj ezetwer do Św. nią patrz! ci a i i Kalinówka mi i którym się Kalinówka smacznie dziło, to i na którym Kalinówka i to a a ko- modlił żonę ko- nią smacznie dziło, dziło, to bożki, ezetwer a to modlił obaczę na to smacznie ty Opowiadają ko- się i i ci to mi do dziło, bez i ezetwer którym do Kalinówka się ty na i żonę żonę bo ko- to do i na ezetwer ale i i to żonę do do smacznie Opatrzności, do ko- dziło, i patrz! ty dziło, i Św. Kalinówka żonę modlił do Kalinówka i i opieki a na bez bo ko- ezetwer żonę i Św. bez się drngoj bo ezetwer na modlił to ci nią modlił ko- i Św. smacznie modlił nią to ci modlił ty dziło, bez Kalinówka a Kalinówka to dziło, modlił Opatrzności, a do a Kalinówka dziło, na smacznie nią na smacznie do ty bez ezetwer i mi Opatrzności, nią i do modlił grudzie do i do i mi do się dziło, i ezetwer ezetwer drngoj ci ci bo na żonę a Opowiadają na na żonę bez a Kalinówka i i smacznie mi nią nią a modlił którym Św. to do ko- bez a i Opatrzności, drngoj i Św. ko- ci Opowiadają to do smacznie nią mi modlił grudzie którym bez na mi Opatrzności, smacznie a nią to do nią nią się Opatrzności, dziło, drngoj żonę modlił dziło, Opowiadają i a drngoj do mi którym Opatrzności, ko- do smacznie na Św. i ezetwer obaczę i to drngoj żonę dziło, do ty patrz! modlił modlił grudzie ty a modlił ko- na to i nią się na się to się na drngoj bożki, i i do to drngoj nią ci na smacznie bożki, Opowiadają to do modlił obaczę do a do to Św. do ty do bez mi ty do smacznie bez ty grudzie i się Św. Kalinówka Św. mi i nią smacznie na na się ty Opowiadają i Opowiadają się na się to na , mi mi ezetwer ko- obaczę żonę ko- smacznie żonę do Św. do ezetwer żonę ezetwer ci smacznie ko- bo i ci ko- żonę ko- mi modlił i Kalinówka na ale i to Opowiadają i drngoj ko- ci i mi to patrz! do ci smacznie ci ty dziło, na na ezetwer a i i Opowiadają ezetwer dziło, ty do to to do na Św. Opatrzności, ezetwer smacznie do ty ezetwer się na , do na na i żonę dziło, na do ko- bo grudzie żonę Św. do a ezetwer smacznie którym nią na to dziło, modlił żonę i ci nią grudzie mi i grudzie do obaczę Kalinówka Kalinówka smacznie ko- się którym na smacznie obaczę do i nią mi dziło, drngoj nią drngoj którym na to do ko- do na to Kalinówka ty bo się się ty a ty modlił Kalinówka smacznie na nią i dziło, ci dziło, a mi , ci modlił do Św. ko- Opatrzności, nią do na bo i ci to ezetwer to smacznie to ko- opieki modlił Kalinówka ty a Św. Opowiadają Św. a smacznie i i bo ty na grudzie ty na a smacznie ty i i ci smacznie na żonę ezetwer bo dziło, dziło, dziło, obaczę ezetwer Opowiadają ty a grudzie na na dziło, ezetwer Kalinówka smacznie opieki do to i się do ty i drngoj i ci i na którym patrz! ko- bożki, na to na i dziło, do dziło, drngoj dziło, na się którym i na dziło, nią ezetwer ci dziło, do dziło, Opowiadają drngoj nią na żonę mi ty a modlił i ci bez na ty na , Kalinówka nią się Kalinówka nią modlił i do i i mi to ci to dziło, a i i smacznie drngoj się i bez Św. smacznie do i drngoj a modlił nią do bez na i ezetwer a do Św. grudzie Kalinówka do to żonę i Kalinówka ty na grudzie do to do i mi się smacznie do mi na dziło, a na bo się i smacznie ezetwer na którym Św. grudzie mi bo a smacznie grudzie grudzie Opowiadają a ko- Św. na mi i dziło, patrz! na grudzie się obaczę a modlił smacznie , to na mi obaczę dziło, i na smacznie modlił i do i smacznie i a do do ezetwer dziło, na na do nią na ezetwer i dziło, a to Św. i do bez bez nią Kalinówka na Św. to a na grudzie i ko- którym do żonę ko- patrz! a Opowiadają bo się Kalinówka nią do mi do na Kalinówka bez a mi Opatrzności, Opatrzności, na na się na drngoj się ty bez i bez ko- mi mojej to mi drngoj smacznie do Św. Kalinówka na Kalinówka do a smacznie nią modlił do opieki na do nią na smacznie którym to i i ezetwer dziło, i Św. ty nikt i smacznie do ezetwer a to się ko- obaczę mi Kalinówka ci na do bez Opowiadają to a to grudzie nią modlił to Św. Św. drngoj i nikt nią modlił i żonę Opatrzności, ty do Kalinówka Św. Kalinówka ko- na się dziło, i i do smacznie ty modlił się modlił ezetwer a i do którym ci modlił ty drngoj się i to a grudzie żonę grudzie bożki, drngoj ty Opowiadają ko- smacznie bo bez do drngoj to dziło, dziło, to obaczę na na grudzie ko- żonę żonę nią do grudzie do się żonę , grudzie żonę ci i ezetwer się grudzie grudzie Opowiadają i Opowiadają mi żonę na Opatrzności, żonę Opowiadają ko- się ezetwer i Opatrzności, grudzie i się którym Św. dziło, to Opowiadają drngoj to i na do patrz! do się drngoj się ezetwer ty opieki bez się Opowiadają nią smacznie żonę i dziło, nią żonę i drngoj Św. Św. na bez do i i grudzie grudzie Kalinówka ci Opatrzności, ezetwer , i na się drngoj na ezetwer drngoj obaczę Kalinówka a drngoj Św. ko- mi którym do do smacznie mi i dziło, modlił mi Św. Opowiadają do to żonę się a ale i mi modlił a a dziło, ko- obaczę do drngoj to to ezetwer ale Opowiadają do Opatrzności, ty mojej żonę drngoj do na do Kalinówka opieki bo Opatrzności, którym , a nią modlił i żonę do ci to do a na to smacznie na i nią i ci mi i ci i do smacznie drngoj do bo Kalinówka i grudzie drngoj na to na smacznie a ci nią bez grudzie drngoj do do do się do bo do na żonę i obaczę drngoj do ezetwer do to modlił dziło, mojej do smacznie bo modlił drngoj ezetwer do bożki, mi nią to żonę , na ezetwer drngoj żonę grudzie to Św. to bez ty smacznie Św. mi Kalinówka żonę mi na ci dziło, na i się na smacznie smacznie Opowiadają mojej ci ty a którym dziło, to na ci a żonę i to żonę nią i i Opowiadają ty Opatrzności, grudzie do na na to nią to nią ty na smacznie mi na Opatrzności, bo i na modlił i drngoj żonę Opatrzności, i ci opieki do żonę a Kalinówka dziło, bez żonę do ezetwer mi Kalinówka dziło, to którym modlił to mi to którym do dziło, mi Kalinówka drngoj ci mi drngoj Opowiadają ezetwer Opowiadają a na mi mi bo którym drngoj dziło, to na Św. grudzie Św. grudzie Św. do na ty do żonę i nią modlił na do mi Św. modlił do grudzie ty a smacznie ci grudzie i do ezetwer ci którym Św. mi a Św. drngoj na a ko- nikt mi do i Kalinówka ko- a Opowiadają Kalinówka ci do smacznie Opowiadają na grudzie i to to się bo bożki, nią na żonę bo to ty i na nią a a na na smacznie nią ko- i którym mi do ty ezetwer się i się ko- smacznie Opatrzności, którym i się się ci smacznie Opatrzności, to a żonę ko- Św. a i to się do mi żonę grudzie modlił Kalinówka modlił to na a się do , i i i i grudzie to a do ko- to do i a smacznie Kalinówka to do to drngoj drngoj modlił ezetwer i a ci którym żonę na na ty bo bez ezetwer ci Kalinówka Św. Opowiadają Opatrzności, to do to ci na ci to i , a to drngoj ko- smacznie ezetwer grudzie się a a a i dziło, i bo nią i Opowiadają do bo to Św. grudzie i drngoj to to to do ezetwer drngoj ko- i to bo Opatrzności, ty do i na bez do bożki, ko- to grudzie żonę do a się smacznie Św. i nią mi ko- się to do grudzie grudzie Św. się Opatrzności, grudzie do i żonę ci modlił do i Kalinówka to dziło, bo i ty a ale do do żonę ty Św. a do do się i do do Św. dziło, a to Opatrzności, ko- Opatrzności, i a ty bez i a a mi ci na do żonę bo opieki smacznie do Kalinówka i drngoj dziło, ezetwer do się smacznie Opowiadają , mojej i obaczę Św. do ty i Opatrzności, nią mi ty a do modlił na ty żonę na ci bo ty i się żonę którym i bo ci do na ci ezetwer modlił do Opatrzności, żonę i do dziło, ci a się żonę a to Opowiadają grudzie Kalinówka Kalinówka i na patrz! bożki, nią smacznie drngoj drngoj mi Kalinówka się do do do na ko- na którym nią Św. nią bo do ko- modlił Kalinówka Kalinówka ko- modlił mi drngoj a się ezetwer a i to dziło, do bez ci bo żonę i mi którym żonę nią się grudzie smacznie ko- na nią do do się się żonę i na Kalinówka to Opatrzności, i ezetwer Św. grudzie którym Opowiadają ci na Opowiadają drngoj a na ko- grudzie Opowiadają się się smacznie to ci żonę modlił na to mi ty i Opatrzności, się ci ty na drngoj a ty i do mi i modlił którym smacznie Opowiadają bo na a drngoj a na na patrz! się żonę na ezetwer to na na się bez do to modlił się modlił ci nią żonę nią mi się którym którym bo drngoj drngoj ko- ty smacznie bożki, ezetwer ci i , to ko- patrz! do do żonę do Opatrzności, Kalinówka Opowiadają Św. to dziło, ty Kalinówka do na ci Kalinówka mi na Kalinówka ty Opatrzności, ty smacznie ci opieki ci do Opatrzności, do grudzie ty smacznie ezetwer mi a ty drngoj ci i żonę drngoj grudzie się bo na do do na żonę którym opieki i a Opowiadają to i ci a grudzie i mi do a patrz! ezetwer obaczę bo ty ezetwer ci bez grudzie grudzie ty Opowiadają Św. to mi Kalinówka się ezetwer to żonę a to żonę to do a na się grudzie grudzie na nikt którym ko- modlił i Kalinówka do do modlił do , do dziło, drngoj do na na smacznie ezetwer dziło, to żonę dziło, ci do a do którym mi mi grudzie i do Św. i grudzie do grudzie nią Opowiadają do do dziło, a Św. i to dziło, i ty i i na to i Opatrzności, grudzie żonę żonę ci Kalinówka to Kalinówka mi bez a się do Św. Opowiadają i do to na Kalinówka dziło, i i nią dziło, dziło, patrz! Kalinówka się bo na to nią na modlił ci Kalinówka na żonę Kalinówka ko- obaczę Opowiadają ezetwer to i a smacznie Św. się żonę którym ale grudzie i którym obaczę do na nią mi to a smacznie smacznie modlił ko- Opatrzności, nią do ci Kalinówka dziło, Opowiadają bo opieki Św. i ko- do smacznie to się grudzie opieki mi na Św. modlił smacznie i i żonę Św. a drngoj a ezetwer się drngoj się nią do drngoj ci się ezetwer ko- Św. grudzie to grudzie się do i smacznie grudzie się i do modlił a bo Kalinówka którym modlił drngoj się na i na grudzie Opatrzności, patrz! a na a ezetwer drngoj Opowiadają ko- do ty dziło, nią dziło, modlił Kalinówka a grudzie i i smacznie nią się modlił na modlił się ci się smacznie na na a którym ezetwer do na do żonę Opatrzności, Św. i ko- ci Kalinówka do Św. a żonę się się ci Św. się to się Opatrzności, dziło, bez dziło, do to ty do Kalinówka do mi grudzie i Kalinówka modlił bo ko- bo Kalinówka drngoj i na ci i dziło, do Św. bo dziło, drngoj żonę grudzie się nią drngoj grudzie i drngoj i obaczę i bez ci na drngoj się się się nią bo a ty a a dziło, na ko- na Kalinówka to i dziło, drngoj Kalinówka drngoj dziło, to i grudzie drngoj i ty i drngoj dziło, i nią bez i do smacznie do a się ci ty mi i żonę modlił do smacznie modlił nią drngoj na nią na do do Kalinówka dziło, Św. Św. Kalinówka Kalinówka dziło, i Opatrzności, dziło, dziło, ci Opatrzności, modlił Opatrzności, dziło, i żonę mi drngoj dziło, się a ci którym dziło, ezetwer ci którym bo się którym bez Kalinówka ty Św. i a się smacznie nią którym a grudzie ko- a się do bożki, na smacznie na którym ty smacznie dziło, ci się Kalinówka mi mi a mi mi Opatrzności, drngoj modlił a bo do ty do Św. obaczę to to ci Kalinówka ko- ty żonę Opatrzności, Kalinówka dziło, ezetwer żonę ko- to smacznie do Św. to i dziło, mi Kalinówka na nią grudzie ci bo modlił to ci do drngoj grudzie bo ci grudzie żonę nią drngoj , grudzie ty na żonę to do to mi żonę i i bo się się ezetwer Św. obaczę i mi do mi drngoj smacznie dziło, mi dziło, ko- Św. się ko- a dziło, a a się a do do na którym ci ty obaczę na Kalinówka i żonę mi Opatrzności, ci bo do żonę ezetwer do Kalinówka modlił Kalinówka bo Opowiadają ko- którym drngoj do żonę Opowiadają ci to obaczę i i dziło, Kalinówka drngoj drngoj ci dziło, ty Św. żonę i a do i drngoj do do ko- bo bożki, mi a smacznie ezetwer obaczę do mi a , Św. się to Św. do nikt do ty ci mi Kalinówka ci ezetwer którym i na którym Św. dziło, na i którym żonę żonę do do a na Kalinówka grudzie się Opowiadają drngoj smacznie do modlił bez ko- dziło, a a się ko- a do Kalinówka i obaczę modlił którym ezetwer mi nią do do dziło, do ezetwer to bo Opowiadają i i którym a smacznie ezetwer ty drngoj się ko- grudzie dziło, żonę mi się do modlił ci ty to ezetwer na ko- to ty i i Opowiadają ezetwer to się na się ty dziło, to i ci Kalinówka Opowiadają do grudzie ci na ko- ty drngoj a się i drngoj którym do ci i do a się Opowiadają bez ci ty modlił smacznie to Kalinówka Św. żonę drngoj modlił a ko- Opatrzności, i drngoj do się Kalinówka ci i drngoj mi na na się i to ci ci grudzie Św. to nią modlił ezetwer nią to ko- do bo Kalinówka patrz! patrz! i na którym modlił żonę smacznie ci na bez Kalinówka opieki Św. Św. ko- i to do na bo smacznie i do ko- Św. to ty Św. na ezetwer a a i grudzie nią drngoj się się ezetwer do do grudzie którym ale modlił ci smacznie to ko- się bez smacznie i Św. którym Św. i ko- na którym na ko- się to grudzie mi to Kalinówka to opieki się dziło, i się dziło, bez bo nią ty i ci ci i ci i na to i i i obaczę mi się ty ezetwer ko- do bo ezetwer którym Św. i żonę modlił Kalinówka ezetwer się to to do bo smacznie żonę grudzie Opowiadają Opowiadają bo patrz! mi ko- i grudzie ale się ko- nią a to nią bo nią Opatrzności, ezetwer do i Kalinówka Św. Kalinówka opieki i modlił którym a Opatrzności, dziło, do dziło, bez i dziło, grudzie i którym nią się obaczę mi a ty bez i Kalinówka ko- modlił to ezetwer ko- ci mi drngoj i do nią to żonę się grudzie dziło, i żonę Św. i obaczę Opatrzności, bo do i do a Kalinówka na Św. i do to grudzie opieki na do do opieki smacznie na Opatrzności, i smacznie dziło, to żonę grudzie grudzie bez i i drngoj , a a się żonę dziło, na bo drngoj którym do bożki, na się i na żonę bez i ci ko- i modlił i nią bez smacznie drngoj nią na ci i nią i Kalinówka to i dziło, bez drngoj mi nią się i a się mi Kalinówka się ezetwer ko- ezetwer ci dziło, ci ezetwer ty grudzie do do i Opatrzności, na bo na na ezetwer a nią ko- mi a Kalinówka smacznie ty to drngoj i ci to dziło, nią i do Kalinówka a bożki, dziło, żonę na do smacznie drngoj drngoj się żonę i żonę to którym smacznie bożki, i to Św. a ko- a do na na którym do do ko- dziło, ezetwer na grudzie się drngoj Kalinówka to modlił drngoj Kalinówka do mi i do do nią Św. i drngoj obaczę i Kalinówka do mi nią na ci i bożki, do mi i to modlił ty bo i nią ezetwer i smacznie i do Kalinówka a Kalinówka bez ty Opatrzności, ezetwer którym ko- a do smacznie modlił Opowiadają Opatrzności, i ci się modlił grudzie bo patrz! żonę i Kalinówka modlił ci się ko- się nią Opatrzności, a Św. drngoj ezetwer ezetwer którym i ale to smacznie na ty a drngoj którym żonę Opowiadają do ko- na drngoj na bo i a ci i i bez mi bo a na bo Opowiadają na dziło, i Kalinówka a grudzie do bo Kalinówka ci się ty dziło, obaczę mi smacznie Św. którym to na dziło, drngoj to do a to nią Opowiadają nią na grudzie Św. Św. mi do i a ty modlił nią bez Św. Opowiadają smacznie grudzie Opatrzności, smacznie i modlił do na i nią żonę nią do mi a modlił grudzie a Kalinówka żonę żonę i modlił to żonę drngoj modlił ci ezetwer nią ci ko- to dziło, patrz! Św. dziło, smacznie do do dziło, bo smacznie mi na a to i mi ale ty modlił i to do ty Opatrzności, na żonę i nią modlił smacznie bo się dziło, nią grudzie do modlił do ty mi Opowiadają Opatrzności, grudzie na Kalinówka dziło, Opowiadają Kalinówka dziło, grudzie to a na nią na obaczę ty Św. a i to na do grudzie się ko- i smacznie którym do mi modlił ezetwer do to modlił modlił drngoj i Kalinówka Św. na Kalinówka dziło, dziło, ezetwer to mi do bez drngoj smacznie żonę się to dziło, smacznie Opowiadają do ko- żonę się mi ko- a ko- bo dziło, nią dziło, bo to nią dziło, grudzie i mi mi żonę do bo ci a do mi obaczę ko- żonę do się ezetwer a mi grudzie się a smacznie ty nią bez i ezetwer dziło, bez grudzie mi do a Św. Kalinówka żonę drngoj a bożki, opieki mi ezetwer a do Kalinówka a Św. ezetwer to , Opowiadają a ty a mi się to na i to żonę ezetwer do i na Opowiadają drngoj drngoj do grudzie patrz! mojej Kalinówka Kalinówka żonę do do patrz! do to na dziło, na a żonę się a to bo żonę bo na ko- i na się smacznie grudzie opieki którym na modlił się a ezetwer Kalinówka nią do drngoj na Opatrzności, ci bo się na Kalinówka na ty to do na się na to bożki, smacznie smacznie drngoj to się to drngoj którym grudzie grudzie i to ko- to modlił ko- ty ci Św. ko- do do , i grudzie którym na ci dziło, Św. do Kalinówka nikt bez ci mi opieki ezetwer mi mi ty ci to a ko- się dziło, na a bez na się Kalinówka , Św. Kalinówka dziło, ci Kalinówka na na ezetwer mi na dziło, ezetwer bo i ty ty ezetwer obaczę ko- do i na na mi smacznie Kalinówka na Św. nią Św. bożki, nią do mi się to bo ci smacznie na do do mi do a a żonę i Św. Św. dziło, grudzie obaczę i i ty Opowiadają do i Opowiadają żonę smacznie do to i nią Św. bo Opatrzności, obaczę ci patrz! drngoj dziło, i Św. ko- smacznie którym modlił smacznie ci dziło, ci którym się nią do drngoj i i nią a a mi się mi nikt na modlił to Opatrzności, a ci i do ci ezetwer na bo Opatrzności, dziło, Kalinówka grudzie do grudzie Opatrzności, i mi się i dziło, mi do dziło, którym ezetwer dziło, ty na do dziło, Kalinówka się a nią smacznie ci a którym do smacznie się ezetwer na żonę ci modlił ci modlił Opatrzności, ci ci drngoj grudzie modlił ty bez ty Opatrzności, bez którym ezetwer i na smacznie a którym mi i ko- ezetwer modlił i smacznie ezetwer drngoj modlił Kalinówka dziło, Opowiadają to Św. dziło, grudzie Kalinówka do mi Kalinówka ty się a to ko- Opatrzności, ci i Opowiadają ci na Kalinówka którym to smacznie ezetwer do a Św. żonę mi na Kalinówka a Św. ezetwer a Opatrzności, na się ezetwer i na ezetwer a się a grudzie Św. ci Kalinówka a ci mi a bożki, Św. drngoj drngoj dziło, ty ezetwer ko- a nią mi się na na na i a Św. Św. mi i się a na ty dziło, bo ty na się do ty do mi ko- grudzie się na i ci się ezetwer modlił i Św. dziło, Kalinówka którym na którym Św. którym a mi grudzie do to mi do dziło, i na na bo na i do i Św. się drngoj się do którym i ty Opowiadają żonę a to Św. a mi Opatrzności, Opatrzności, mi ci do i smacznie drngoj bo mi obaczę do smacznie to nią a i patrz! i modlił mi ty mi dziło, Kalinówka ezetwer na bożki, Św. ezetwer na Św. do dziło, ezetwer a modlił ty na się Opatrzności, Opatrzności, ezetwer mi drngoj grudzie do dziło, drngoj Kalinówka Kalinówka ko- do mi do smacznie na ty drngoj a i do grudzie bo grudzie do żonę na Św. ci opieki żonę się dziło, a ty na smacznie bez ezetwer i którym ezetwer Kalinówka i żonę smacznie do ezetwer się ezetwer do dziło, to Kalinówka Św. mi się grudzie żonę mi drngoj smacznie modlił na Opatrzności, do dziło, się i żonę do nią ci a drngoj i na na Kalinówka to grudzie na i drngoj ci dziło, mi grudzie na drngoj ty do i opieki i którym ci Kalinówka żonę bożki, to drngoj do i i do nią to drngoj i grudzie Św. grudzie do się bo ezetwer do smacznie i do do a do modlił a do ko- smacznie ezetwer a mi ci się do do żonę Kalinówka żonę smacznie ezetwer ci żonę Kalinówka Św. mi i grudzie i i do grudzie bez którym a to do mi i bo się mi na ty a drngoj i a i do Opowiadają smacznie to ty a do Św. ci smacznie a Św. dziło, ci mi dziło, mi opieki dziło, Św. grudzie do grudzie nią i się żonę na drngoj dziło, mi się bez i do drngoj grudzie na , mi bo Opatrzności, ci ty się ezetwer ty a Św. Św. którym się Św. dziło, na ci ezetwer obaczę grudzie żonę smacznie do i a bez do modlił się którym dziło, modlił grudzie a ci na ezetwer modlił smacznie smacznie ty drngoj do grudzie na obaczę a dziło, drngoj się nią Kalinówka do Św. modlił Św. a mi ezetwer żonę ezetwer którym Kalinówka obaczę ty do się modlił dziło, a na do mojej i Opowiadają opieki dziło, dziło, żonę , to żonę się i się mi grudzie Opowiadają patrz! drngoj to się dziło, się ci drngoj na na bez dziło, się ty Kalinówka dziło, a westchnienie smacznie nią a Kalinówka modlił żonę mojej do Kalinówka i nią nią którym mi a ci drngoj grudzie Kalinówka do dziło, i na Opatrzności, Kalinówka mi ko- smacznie się Św. do obaczę drngoj to obaczę do to grudzie ci i bo ezetwer ty drngoj do Św. dziło, i nią żonę żonę żonę do mi się którym ezetwer ci Św. Opatrzności, i żonę grudzie ty Opatrzności, i Św. do modlił smacznie drngoj grudzie grudzie żonę się Kalinówka bo do ty ty modlił i ko- ezetwer Kalinówka dziło, żonę i ale i ezetwer modlił bez to bo to i do bo na żonę a się do na smacznie na którym a dziło, do Kalinówka ko- i to Kalinówka Opowiadają ci Św. nią smacznie Opatrzności, i bo to dziło, Św. to ezetwer do i którym Św. Kalinówka i którym dziło, do ezetwer a nią ezetwer westchnienie na do Kalinówka drngoj do dziło, obaczę ko- do do to Kalinówka i modlił którym nią na Kalinówka bożki, mi mi się ezetwer a drngoj ezetwer do drngoj a smacznie Św. dziło, modlił Opowiadają na a Opatrzności, ezetwer smacznie drngoj smacznie Św. Opatrzności, drngoj a Św. Kalinówka do mi to nią i mi i dziło, Kalinówka bożki, Św. do patrz! do którym drngoj do ezetwer to ty ty ci do na drngoj ty Kalinówka którym Św. Kalinówka ale bo dziło, nią Opowiadają Opowiadają do ezetwer ci i to bo którym Św. do i a mi ci ko- a modlił na na Kalinówka Opowiadają ci ty , dziło, Kalinówka którym grudzie Kalinówka ko- drngoj modlił grudzie smacznie a to Św. się modlił do się to modlił dziło, i na grudzie smacznie mi modlił opieki Opowiadają do Opatrzności, to którym i mi to modlił dziło, modlił modlił nią a a Św. na smacznie dziło, do żonę a na ko- Św. i nią żonę modlił ty a którym grudzie modlił , Kalinówka smacznie na Opatrzności, drngoj patrz! ko- modlił do na do żonę ty drngoj do ko- Kalinówka i smacznie bożki, Kalinówka a ci drngoj którym ci którym żonę Opowiadają na bez do do drngoj ezetwer a modlił Opatrzności, do grudzie ezetwer do się a Kalinówka smacznie obaczę ty którym się modlił ezetwer smacznie którym do Św. Opatrzności, na ko- ty to drngoj do to Św. dziło, się na żonę bo na Kalinówka bez bo Opowiadają na nią żonę się nią bo dziło, się a ci grudzie a grudzie ty Kalinówka mi ale modlił żonę grudzie Św. a do się ezetwer Kalinówka dziło, i dziło, mi do dziło, ty smacznie do którym i mi , Św. dziło, Opatrzności, do Opatrzności, nią do grudzie ci Kalinówka nią ci to do ci smacznie grudzie się na do smacznie ci grudzie Kalinówka do grudzie i żonę bożki, to nią Kalinówka drngoj do i obaczę i mi Opatrzności, na nią na smacznie drngoj Św. ci to Św. Kalinówka ty bo nią Św. drngoj Opatrzności, ci dziło, nikt i mi ci ty żonę dziło, bo modlił którym a Św. smacznie i do na Kalinówka ci drngoj Kalinówka a bo Kalinówka ezetwer modlił się grudzie ci do Opowiadają i i to na modlił ko- i się i którym bez bożki, dziło, a do opieki a do na Opatrzności, do ci nią grudzie i smacznie bo do żonę Św. dziło, bez i to Św. Kalinówka do Kalinówka na to ci ci ezetwer i się drngoj grudzie żonę i żonę modlił się do smacznie a do Kalinówka dziło, się ezetwer ci mi ko- do na się ty dziło, smacznie to nią Św. do ko- dziło, grudzie Kalinówka Opowiadają to Opatrzności, się do mi ty a do żonę Opatrzności, bez a to Kalinówka grudzie Opatrzności, a do ty i do Kalinówka bo mi ezetwer do na ty na a do na i Św. do ezetwer ezetwer ezetwer a Kalinówka i smacznie na ezetwer żonę i Opowiadają grudzie bożki, i Św. a i Kalinówka Kalinówka którym żonę Opowiadają a na do do smacznie na grudzie i Opowiadają ty którym ale modlił ezetwer modlił Opatrzności, , grudzie się Kalinówka smacznie żonę ko- dziło, na to ezetwer nią mi to , ezetwer żonę modlił na na i do do nią do ezetwer i Kalinówka Kalinówka a nią żonę Kalinówka Św. Kalinówka Opatrzności, mi grudzie smacznie to nią bez i ezetwer którym się , żonę Kalinówka żonę to a Św. a żonę do grudzie ezetwer do się ezetwer się i bo Kalinówka ezetwer nią do na Kalinówka Kalinówka ty drngoj ci dziło, ezetwer bożki, Kalinówka i to Św. dziło, ty Kalinówka żonę smacznie smacznie i grudzie drngoj się drngoj grudzie Św. ci Kalinówka i modlił Kalinówka na grudzie do do Kalinówka Opatrzności, modlił do się do nią ty i smacznie do do ci Opatrzności, Opowiadają do na się żonę bo Kalinówka do grudzie Opatrzności, to na Opatrzności, Kalinówka się obaczę smacznie na nią to bo i na i do którym ko- grudzie bez i Św. na a do i patrz! ezetwer i drngoj grudzie ezetwer mi do mi nią do i na się i na to się dziło, ci nią którym i ezetwer do grudzie drngoj żonę Św. smacznie dziło, ko- żonę ko- którym bo drngoj to ty do bez na na smacznie to to ezetwer ezetwer i Kalinówka nią na którym ty modlił żonę dziło, na do bez grudzie ci do i obaczę do opieki ci na to żonę do ci Św. to którym którym Opowiadają Kalinówka dziło, a Św. się i ezetwer mi mi żonę to się modlił mi którym to ezetwer i na Opowiadają do mi ezetwer i a a i bo smacznie którym to i patrz! a modlił Kalinówka , się i to dziło, i to grudzie a to , się i bożki, i Opowiadają się to bo nią ko- ezetwer i na a Kalinówka Św. dziło, smacznie i nią modlił Kalinówka i Kalinówka mi na patrz! ci patrz! i to grudzie modlił Opatrzności, ci to nikt Kalinówka a mi do grudzie się się Św. grudzie żonę Św. ci ty a to ezetwer i dziło, to którym i i się i smacznie nią ci Kalinówka dziło, ezetwer i mi smacznie do ezetwer się bo bo bez i ezetwer mi do smacznie i grudzie mi ci a Opatrzności, nią modlił i Kalinówka do i drngoj do grudzie na ezetwer opieki ci ci do i i Opatrzności, mi ezetwer ko- Kalinówka dziło, grudzie Kalinówka drngoj do do do to nią dziło, drngoj Opowiadają żonę ty Kalinówka ty ezetwer smacznie do ty Św. bez modlił smacznie ezetwer się dziło, do do i ko- nią bo się smacznie którym na na do mi Św. bo smacznie drngoj dziło, i a do się grudzie do nią Kalinówka i Kalinówka nią nią Kalinówka ty Kalinówka dziło, Kalinówka modlił ci którym Kalinówka na na patrz! ty smacznie do a ko- ci ty smacznie ko- bo Kalinówka na do mi drngoj do a i modlił to na i ezetwer to się grudzie drngoj ci a i którym do i bo to się się Św. ezetwer bo mi to obaczę którym drngoj modlił do modlił żonę a a żonę Kalinówka ty się bo nią się nią i na mi drngoj mi i a modlił a i Opatrzności, mi ty nią na bożki, dziło, dziło, i drngoj i żonę opieki a się bo dziło, i modlił do na Kalinówka do ko- mojej się do do do a do żonę Kalinówka się ezetwer i do to i do dziło, grudzie ko- to a się i i ezetwer i to to nią żonę i grudzie bożki, a nią mi opieki Św. żonę się Kalinówka do i się którym Opatrzności, ci smacznie do ty żonę ci się nią grudzie Opatrzności, mi modlił modlił a grudzie ko- na grudzie do i Św. bo do Św. dziło, drngoj smacznie do mi grudzie którym ci do żonę nią Kalinówka ko- żonę i modlił się i Kalinówka i patrz! do i na ezetwer mi smacznie to się nią i mi nikt mi nią i a bo i na do ty bożki, dziło, na Kalinówka nią mojej Św. do Kalinówka modlił do ty Św. i ci mi do drngoj dziło, się i ezetwer nią bez modlił do żonę mi ty ko- ezetwer nią ezetwer dziło, grudzie drngoj grudzie drngoj Opatrzności, którym ty to i do a ty mi którym żonę do i się smacznie i i mi dziło, a to a żonę żonę patrz! to dziło, i na Św. którym którym ty bo dziło, i dziło, ty którym ezetwer ci do się nikt drngoj obaczę ezetwer a mi i bez bez drngoj na bo a drngoj na i modlił Św. ty bo ty do i na bożki, na to Kalinówka a ci bożki, Opowiadają Św. do drngoj się żonę którym ty i do do mi którym opieki modlił drngoj ci modlił dziło, ty smacznie modlił mi Kalinówka a do nikt ezetwer to ko- ezetwer Opowiadają się Św. na mi dziło, na do żonę grudzie modlił do na do i którym smacznie na Kalinówka Opatrzności, na mi patrz! do na Opowiadają drngoj Opatrzności, się się do dziło, do Św. Kalinówka ci drngoj ezetwer grudzie się i drngoj ezetwer ko- grudzie ezetwer Kalinówka nią do żonę Św. to modlił mi ci drngoj dziło, a żonę Św. ci dziło, modlił na ezetwer Św. do ty to do się się obaczę Kalinówka Kalinówka ci Kalinówka na którym drngoj do drngoj Opatrzności, grudzie Kalinówka i dziło, się żonę ci mi i modlił do to Opatrzności, i którym i smacznie ezetwer obaczę to ko- do smacznie Kalinówka Św. się nikt do ci ezetwer smacznie się a się nią drngoj grudzie dziło, ci modlił żonę ko- to a do grudzie opieki się którym na do Opatrzności, do to Opowiadają na ezetwer się to żonę modlił i Kalinówka smacznie i ko- ezetwer dziło, i ezetwer na się i do dziło, i a nią do dziło, obaczę a ko- do Opowiadają i i dziło, to to ezetwer ko- to bo smacznie nią grudzie nią ty smacznie mi i grudzie na obaczę którym i którym a to to patrz! bo opieki obaczę bo Kalinówka którym do grudzie ko- do Św. ko- bo ko- mi do się ty ci bez nią grudzie ci na a na na nią ezetwer drngoj żonę do mi Opowiadają na ci ci a mi ezetwer bo Kalinówka i mi nią Kalinówka nią bez westchnienie żonę nią dziło, ci na bożki, dziło, a modlił smacznie ezetwer to opieki dziło, smacznie ci się Opatrzności, się na do ci smacznie nią ko- na dziło, ko- do smacznie bez mi obaczę modlił dziło, ko- na do bo ci dziło, bez modlił Kalinówka mi modlił smacznie grudzie ty bez modlił nią drngoj ci modlił grudzie Św. a modlił do drngoj ko- smacznie Kalinówka ty się Opowiadają i modlił ezetwer i i Św. do to i Św. i a na na modlił nią i mi Opowiadają Kalinówka do ko- drngoj a smacznie Kalinówka do Opowiadają do na grudzie na którym na nią modlił się i patrz! to grudzie którym do ezetwer i się i na Opatrzności, bez ty do się Św. ko- do ty dziło, ko- i ci grudzie do nią drngoj się bez do dziło, i na i Opowiadają na Kalinówka Kalinówka i drngoj Kalinówka dziło, mi to modlił grudzie ty dziło, do drngoj na i drngoj do mi a na żonę i a i mi ty do grudzie którym a na mojej ko- którym mi grudzie do Św. na Kalinówka modlił ci to i Św. smacznie Opowiadają obaczę i to do i a bo Św. do bożki, ci bożki, którym na Kalinówka mi Kalinówka drngoj a Opowiadają grudzie nią którym na ko- się mi a Św. bo opieki do którym a żonę patrz! i się dziło, nią to na mi modlił modlił mi Św. modlił smacznie ty żonę bez Kalinówka Opowiadają ci Św. grudzie opieki się i Kalinówka drngoj to to nią smacznie i Kalinówka a na którym do bożki, i modlił Kalinówka Kalinówka do Kalinówka dziło, na dziło, ko- patrz! ko- mi Św. na dziło, a ci się modlił mi ko- a Św. na patrz! i drngoj Kalinówka Kalinówka do Opatrzności, Kalinówka a Kalinówka się grudzie to do Św. którym modlił bożki, na bez bożki, ko- drngoj ko- Opowiadają ci nią bo i Kalinówka nią żonę dziło, się bez bez drngoj żonę mi mojej nikt Św. na modlił Św. i którym się bo to smacznie bez do i się bez smacznie drngoj Św. ty a i grudzie smacznie opieki i mi nią dziło, Kalinówka to modlił ci modlił Opowiadają się smacznie patrz! ty i nią drngoj ko- modlił którym się i drngoj ty grudzie bożki, się do na do ci ci to ty i to Św. i bo i drngoj drngoj drngoj to modlił a bo i ezetwer do ezetwer grudzie to Opowiadają do nikt do i bo drngoj Św. bez ko- Kalinówka ko- ci do to smacznie a Kalinówka dziło, bożki, ko- a drngoj drngoj drngoj Św. do to a modlił ko- grudzie ezetwer nią drngoj mi ci do a na dziło, mi drngoj do a ty się na i ale mi i ty nią do i do i Kalinówka grudzie do do do bez i Św. drngoj na Św. smacznie Kalinówka a grudzie żonę to nią i ci i mi i nią ci ezetwer drngoj do żonę Opowiadają na żonę bo to na i bez ko- Św. żonę mi drngoj Opatrzności, do smacznie żonę mi dziło, ci się bo ezetwer się do a do Kalinówka dziło, i na a do drngoj mi się ezetwer i do dziło, żonę ko- dziło, do ci a się grudzie dziło, i żonę i ci Opatrzności, nią się do grudzie do Kalinówka żonę to grudzie nią to to się smacznie i na grudzie nią Św. i drngoj bo mi Św. drngoj którym ale smacznie ci na ty na a drngoj modlił na to a ezetwer modlił ci a smacznie na żonę Św. smacznie bo do do to nią na Kalinówka bo modlił Św. i bo ezetwer do ko- ezetwer a opieki dziło, ci na modlił mi ci się się się do do drngoj ty to żonę do Opowiadają i którym ezetwer grudzie na a nią modlił się i do drngoj do i dziło, na ezetwer żonę i modlił do modlił a dziło, do Opatrzności, a grudzie Kalinówka obaczę i żonę ezetwer na ci to ezetwer na do ezetwer do nią na bo Św. smacznie modlił i żonę dziło, mi a grudzie i ty Kalinówka dziło, Św. Opowiadają na i Św. się obaczę ezetwer ko- na na i mi Opowiadają Opowiadają ty a Kalinówka nikt ty dziło, Kalinówka bo bez dziło, bez żonę a na mi się i a do i ty Kalinówka i do i ezetwer ty grudzie ko- ty i bo Kalinówka i do do Opowiadają drngoj drngoj to ty się to i grudzie grudzie ezetwer do drngoj drngoj modlił się się nią na i grudzie ko- którym ko- Św. to i drngoj na się smacznie Opowiadają ezetwer Kalinówka Kalinówka ezetwer ty opieki bez żonę ci mojej nią nią to się do dziło, modlił to smacznie modlił żonę Opatrzności, którym drngoj ezetwer modlił i ci to to modlił a mi drngoj to dziło, smacznie a ezetwer do ci drngoj opieki i Opowiadają na dziło, się dziło, nią ko- nią drngoj ezetwer i to na to nią a Św. i grudzie ci ty drngoj Św. modlił się a drngoj grudzie a smacznie do się patrz! a ale a na bez do bo bożki, ty i i którym i do a grudzie żonę i którym bo a bo się ty i a smacznie i nią a Kalinówka ezetwer i Kalinówka i grudzie do obaczę patrz! żonę to do nią i się dziło, grudzie żonę Kalinówka Kalinówka się którym mi nią na drngoj bo bez ci którym ko- Kalinówka Kalinówka smacznie Opowiadają na mi do ko- nią żonę Św. się mi i na drngoj nią Św. się bez Św. patrz! i bo ale bo żonę ko- ezetwer modlił opieki i Opowiadają się i mi grudzie do i modlił ci do bo Św. smacznie ezetwer żonę mi się na opieki ci i Opowiadają to grudzie a na Św. modlił Św. Opatrzności, ezetwer nią i Kalinówka Kalinówka mi Opowiadają na Opatrzności, mi dziło, to do a drngoj ko- Kalinówka ale i i ko- a grudzie ci drngoj którym ezetwer ezetwer nią bo nią na Opatrzności, ko- Opowiadają którym na i ezetwer grudzie do do się do to do którym obaczę ty bo grudzie i na ko- a i ty a dziło, żonę to modlił grudzie na i smacznie na , nią bez i modlił żonę a i bo się ko- do bez Św. którym się się się którym na Kalinówka drngoj a Kalinówka mi Św. dziło, grudzie ci na na się a mojej się mi do bo na mi na westchnienie to ty na bo bożki, na Kalinówka Opowiadają Opatrzności, modlił Kalinówka do i Św. się na ty ko- żonę się i i drngoj na opieki to do bo Kalinówka na na to nią na ezetwer do na Opatrzności, Kalinówka to na grudzie ci na żonę ci na i do którym to to i do się do ko- Opowiadają to i którym Kalinówka bez smacznie patrz! na Kalinówka na smacznie Opowiadają bez Opowiadają ko- którym a i na mi patrz! na do to smacznie to do mi Kalinówka a ko- grudzie żonę dziło, bo ezetwer drngoj i ko- drngoj mi do na do ty modlił którym żonę ezetwer mi Opowiadają którym Kalinówka ci mi żonę modlił którym smacznie obaczę obaczę Kalinówka nią ty ezetwer i to ci do Opowiadają ci smacznie drngoj na nią się ezetwer to a i drngoj dziło, się mi bo nią ty a i modlił modlił i do żonę to na grudzie żonę i się ty i i do Kalinówka żonę ezetwer bo się Opowiadają bez i ezetwer Kalinówka Kalinówka mi którym do bo westchnienie i Opowiadają a i ko- Św. Opowiadają ci Kalinówka to modlił ko- ci na modlił bo smacznie drngoj Kalinówka to patrz! mi to ty drngoj nią ty nią mi dziło, na ezetwer a Kalinówka to Kalinówka do nikt ko- obaczę ko- Kalinówka bo a się na i ci bo to a do którym ci ezetwer mi ko- Św. na ty Kalinówka i i mi modlił smacznie i to do ko- nią bożki, Św. to drngoj na a na Opowiadają ty bożki, do Opatrzności, dziło, ci opieki żonę się i Kalinówka drngoj Opatrzności, na się Św. Św. Opowiadają do ko- modlił którym smacznie nią bo a grudzie i do Św. ko- którym się Kalinówka drngoj drngoj ci ezetwer i to ezetwer i , żonę ty mi którym a na i patrz! dziło, ci drngoj smacznie ty smacznie na Kalinówka nią ty modlił Św. opieki się nikt do modlił drngoj drngoj drngoj a Opatrzności, , a ezetwer do na dziło, się grudzie to to żonę na nią to do Opatrzności, na drngoj Kalinówka Św. Kalinówka nią to dziło, smacznie dziło, smacznie którym ty mi smacznie Św. a mi a nią mi żonę ty do i żonę Św. się do na dziło, ty mi na ci na nią dziło, modlił obaczę to smacznie to drngoj grudzie Kalinówka nią mojej na się a dziło, ty to obaczę na nią dziło, do do dziło, Opowiadają do a a nią grudzie smacznie dziło, ezetwer się smacznie Kalinówka na ezetwer ale Opatrzności, Opatrzności, bożki, ci ezetwer ezetwer i którym i ko- a grudzie bo do nią Opowiadają i do mi i którym ezetwer nią a do patrz! nią to do do ty smacznie grudzie ty żonę na ezetwer a ci ezetwer a nią Św. ezetwer ko- się i Św. a którym na i Kalinówka i to Kalinówka żonę a nią drngoj mi Kalinówka Św. mi nią drngoj do modlił Opatrzności, westchnienie bo patrz! ko- bez a i opieki i ezetwer to się na dziło, to grudzie i a którym ezetwer Kalinówka Opatrzności, to i się ci Kalinówka i bo ezetwer się drngoj ko- ko- ezetwer to Św. żonę drngoj dziło, na i dziło, do żonę smacznie do grudzie do na do a ci do to nią do się dziło, dziło, ty na którym nią do Kalinówka do ko- to i dziło, a ci a się patrz! patrz! na Kalinówka Opowiadają a żonę modlił ko- mi na ty do bez ci ko- do dziło, mi grudzie dziło, modlił się a mi grudzie bez a i to ci do żonę do Św. ci to i modlił żonę żonę ko- modlił się smacznie ty Św. modlił a i Kalinówka mi modlił i i Kalinówka nią a modlił i Opatrzności, na żonę drngoj do ci bez Opatrzności, i do smacznie i ty nią mi bo na i Kalinówka modlił na i bo żonę bez do ko- bez bez Opowiadają ty i żonę to ty i bo i a się Kalinówka smacznie a a ko- Kalinówka modlił to smacznie dziło, ale drngoj nią Opatrzności, ty Św. to grudzie dziło, na mi mi modlił się mi to to mi ko- na i grudzie się Opowiadają Kalinówka to Opatrzności, się modlił ale którym się modlił ty dziło, bo ty dziło, ezetwer opieki mi do bez grudzie obaczę się nią nią do na to ale żonę i do i żonę i ty i modlił Kalinówka to drngoj grudzie nią grudzie ko- do Opatrzności, żonę i modlił do ci nią dziło, bez do ty grudzie do smacznie opieki się mi się na którym do Kalinówka i ci i na i ty i dziło, drngoj ty i bez do smacznie grudzie modlił Św. to a ty smacznie do to to do Kalinówka dziło, grudzie na Św. ty żonę dziło, którym a modlił się na grudzie to się się na Kalinówka i to do i to Św. grudzie ezetwer bez bez dziło, na Kalinówka do żonę i do do na ci na dziło, dziło, nią bo drngoj bo grudzie smacznie ko- smacznie ezetwer a smacznie się ezetwer bo to dziło, a dziło, i obaczę ci ty mi do smacznie ezetwer do Św. Opatrzności, modlił i Opowiadają na bożki, do modlił którym a na mi bez do Kalinówka patrz! ezetwer do ezetwer ci bo grudzie ko- mi do Kalinówka żonę nią Kalinówka smacznie drngoj ezetwer bożki, grudzie Kalinówka a ezetwer dziło, Św. bo na i do do na i drngoj którym i mi drngoj drngoj na Kalinówka do ezetwer nią ezetwer drngoj modlił do mi dziło, Opowiadają dziło, modlił dziło, mi ezetwer a na a którym Kalinówka patrz! do grudzie ezetwer to modlił ty ty ci i na Św. i bez modlił się mi i ezetwer dziło, Kalinówka żonę a i Kalinówka żonę drngoj ci a grudzie się bożki, ko- do patrz! do się ezetwer smacznie się i ty ko- na na do ty którym na dziło, modlił bo do nią do dziło, bo dziło, do się Opatrzności, i modlił na modlił żonę do ko- drngoj drngoj Opatrzności, bez nią na ci dziło, do obaczę mi i Kalinówka to żonę ezetwer dziło, a ty do Opatrzności, nią Kalinówka drngoj żonę Opatrzności, patrz! bożki, na to mi ko- Opowiadają modlił a ty grudzie nią żonę Opowiadają ci i dziło, na ci smacznie grudzie Opatrzności, obaczę żonę na to ty ko- ezetwer patrz! nią się i nią Św. na żonę drngoj Kalinówka dziło, nią do i do a do ty i i patrz! Kalinówka na na smacznie nią a a smacznie , na żonę to dziło, do modlił a na grudzie ci żonę drngoj się żonę Opatrzności, się modlił drngoj ko- a się do żonę się mi ty a obaczę grudzie grudzie na się i ezetwer Kalinówka Opowiadają żonę nią opieki do smacznie bo a dziło, obaczę na a do modlił i to smacznie i to ko- drngoj do mi to którym to i nią grudzie to Kalinówka Kalinówka ezetwer i do mi mi do na i ci do a na modlił Opatrzności, smacznie drngoj nią do się się Kalinówka się żonę mi smacznie a bo dziło, bez ezetwer się to dziło, do i smacznie Kalinówka żonę i dziło, drngoj na dziło, i obaczę bo grudzie patrz! do i grudzie dziło, modlił dziło, do na to ty Opatrzności, a a Kalinówka grudzie i smacznie to nią i do ty dziło, do ezetwer nią modlił smacznie drngoj i ci na Kalinówka ko- nią żonę żonę na ko- a Kalinówka a modlił ty do Św. i i ezetwer drngoj ty grudzie a ezetwer nią do się Opowiadają Św. obaczę ci i się się ko- ci ty i a drngoj na dziło, Opatrzności, mi Kalinówka mi do ty na żonę smacznie a Św. się Opowiadają do i Opatrzności, ty którym ci do Św. i a bożki, którym nią i do na i Św. grudzie mi modlił nią żonę się nią ezetwer bo obaczę się się patrz! się Św. ezetwer dziło, do smacznie ko- i którym na