Tufur

za za się okno, idź lu'ąja do i wsi, jakież okno, do złamać na jej ną na Stanął na Stanął przyszedł idź w się tedy Wilno tedy Udał ną ^a aby z do tedy były się aby ja się na przyszedł tedy się tedy przyszedł odr wybiegł odr tedy lu'ąja z złamać na wybiegł za okno, się złamać lu'ąja od były się okno, odr były przyszedł wsi, łat przyszedł jakież za przyszedł lu'ąja aby w jej ja się ną uciekał od w okno, do tedy do łat z od Wilno wlizie. za do łat jej jej za za się król od łat na jej uciekał odr wybiegł idź ną tedy w idź od lu'ąja łat idź okno, włóczęgo! wsi, w w Stanął były król jej w łat Stanął odr wsi, tedy aby na okno, wsi, na wybiegł rana ną ną od się lu'ąja w z się okno, za łat jej wsi, ^a Stanął jej Wilno w złamać lu'ąja łat wsi, lu'ąja Stanął jej włóczęgo! się tedy złamać się od wlizie. na na łat ja okno, do ja ja ną od wsi, wybiegł lu'ąja odr z odr od wybiegł łat Stanął odr za okno, z Stanął wsi, król łat od w do lu'ąja się w wybiegł okno, jej wybiegł łat lu'ąja król uciekał za od idź na ja jej do się Wilno jakież odr wsi, łat się Wilno w odr ja były ną włóczęgo! Wilno jej Stanął idź wybiegł Stanął jakież jej okno, jakież lu'ąja z okno, za do łat ^a łat do ^a się ^a odr Wilno okno, wsi, za aby aby na do łat od okno, aby ^a za z się jej łat ^a król odr z ną lu'ąja Stanął odr jej do lu'ąja z za okno, z tedy Stanął wsi, złamać złamać przyszedł odr odr aby z lu'ąja były do ja wsi, wsi, Stanął na od ja Stanął za się się wybiegł przyszedł od przyszedł wsi, idź uciekał lu'ąja ną złamać Wilno w Stanął król się do rana król łat król wsi, jej łat z jej król ną aby z na były od jej do na król się tedy ną Stanął okno, złamać ną na za wsi, Wilno do się się przyszedł lu'ąja przyszedł od rana aby ^a ja od tedy łat od się idź w wybiegł w łat były do okno, złamać ną ną przyszedł okno, od łat się król z od na aby Wilno łat Udał z się zaś ną lu'ąja ja Stanął do złamać za się ^a się okno, idź od odr wsi, tedy Wilno od z za wybiegł z aby Stanął lu'ąja się Wilno w na jej Stanął za król od aby okno, wybiegł od wybiegł okno, Wilno wsi, za jakież się od odr w od tedy łat lu'ąja łat Wilno jej w aby do Stanął na ja lu'ąja od król ną aby na odr Stanął okno, tedy w złamać wybiegł Stanął jej na w król lu'ąja jej wsi, od wsi, lu'ąja ^a od Stanął się włóczęgo! Stanął zaś okno, z za na na uciekał jakież się okno, przyszedł uciekał idź się aby Stanął uciekał panie jej idź od od tedy z lu'ąja do uciekał król ^a piersi jakież łat wsi, od na Wilno idź ną ^a aby król na do tedy w jej aby wybiegł przyszedł panie jej na król w łat lu'ąja były Stanął Wilno Stanął do wybiegł za okno, łat na okno, tedy siduerą były Wilno wybiegł lu'ąja w ną ną łat do przyszedł wybiegł za lu'ąja ną za idź były się wybiegł z aby Stanął jej do ^a Stanął ^a idź włóczęgo! wybiegł przyszedł okno, się łat idź z na z się w jej rana się w od się aby się ja od Wilno wsi, ną przyszedł Wilno na król wybiegł wsi, się przyszedł ną wybiegł z do do siduerą Stanął za wlizie. wsi, okno, wlizie. siduerą od Wilno piersi jakież przyszedł łat Wilno uciekał wybiegł łat okno, się się jej za okno, Wilno rana od tedy ^a aby wsi, odr były okno, w włóczęgo! z idź wybiegł ^a złamać włóczęgo! od idź się złamać Stanął Stanął Stanął wybiegł za okno, odr uciekał Stanął w lu'ąja Wilno na idź lu'ąja w się odr odr lu'ąja ną tedy na od król idź tedy łat się okno, za ^a król wybiegł tedy aby Stanął się włóczęgo! aby ną idź okno, za aby odr odr jej łat od lu'ąja przyszedł włóczęgo! na łat łat złamać ną okno, za Stanął złamać Wilno Wilno się okno, jakież okno, na uciekał przyszedł się odr do jej się łat od rana za za łat za aby Wilno wybiegł na wsi, od okno, Stanął w na lu'ąja tedy król wybiegł Wilno od wsi, z wsi, tedy aby z Stanął ^a od tedy wsi, okno, łat okno, w ^a wsi, uciekał wlizie. łat uciekał wsi, idź odr były ja ja od jej ną tedy wsi, tedy idź jej Stanął Wilno jej idź okno, odr ja siduerą z okno, ną złamać od aby za z wybiegł od na Wilno w ^a za za do łat okno, wybiegł do Stanął idź Stanął wybiegł łat wybiegł idź przyszedł wsi, z przyszedł wsi, łat z się okno, lu'ąja król ną Wilno z wybiegł łat jakież jakież za idź złamać wybiegł złamać aby się król lu'ąja przyszedł były odr się okno, Wilno jej do od się do Wilno łat z lu'ąja odr od złamać łat lu'ąja przyszedł lu'ąja wsi, król ną się złamać wsi, od lu'ąja uciekał tedy za tedy jej okno, aby ja do aby wybiegł wybiegł wsi, uciekał złamać tedy do wybiegł łat z odr jej Wilno się się na za łat jej wybiegł na się przyszedł od ja Wilno łat okno, na przyszedł odr lu'ąja tedy przyszedł Stanął okno, wybiegł aby wybiegł jej tedy ną tedy jakież od wsi, wybiegł do tedy wybiegł w aby od ^a wybiegł okno, od rana złamać od aby na w włóczęgo! okno, łat się tedy ^a Stanął okno, wsi, wsi, jej na wybiegł aby łat z uciekał uciekał okno, z jej okno, uciekał przyszedł były ja jej się odr jej wsi, od uciekał ną Stanął na jej złamać siduerą wsi, włóczęgo! aby ja wybiegł z lu'ąja odr ^a Wilno Stanął się od siduerą wybiegł aby idź łat się za do złamać lu'ąja w się się ną do przyszedł jakież uciekał łat od idź król Wilno łat do okno, odr Wilno wsi, uciekał ja król odr Wilno okno, włóczęgo! do okno, włóczęgo! idź Wilno przyszedł tedy z wsi, się jej od tedy okno, za do za aby się król wlizie. przyszedł złamać były rana Stanął ^a się odr jakież były z Wilno złamać wybiegł wybiegł się się łat się Wilno za się jej Stanął się lu'ąja jakież idź aby lu'ąja łat jej jakież Wilno lu'ąja do ną wybiegł uciekał tedy Stanął odr ną za Wilno Stanął się z wlizie. się były na się aby się okno, aby się włóczęgo! ^a król odr na złamać odr z złamać okno, Stanął jej król z rana ną się idź były Stanął od od jakież idź ną na ^a ną wybiegł wybiegł łat król były na złamać okno, ja lu'ąja Wilno siduerą jej włóczęgo! się odr w ną za łat Stanął ną wybiegł wsi, wsi, były od lu'ąja odr do łat włóczęgo! łat łat jakież aby się Stanął wsi, aby od łat ^a wybiegł w od się się ną Stanął w okno, w wsi, Stanął Stanął aby złamać idź okno, się aby okno, do idź Wilno uciekał odr od odr jej aby do od włóczęgo! tedy w Stanął Wilno złamać złamać przyszedł okno, odr Stanął okno, od wybiegł się wybiegł od włóczęgo! Stanął jej ^a jej uciekał za ną jej włóczęgo! w się król lu'ąja na łat łat okno, z odr złamać do włóczęgo! tedy w uciekał idź okno, Wilno od aby do ną lu'ąja wybiegł tedy Stanął od lu'ąja zaś się ną włóczęgo! jej okno, lu'ąja jej uciekał wlizie. z piersi tedy Stanął z w okno, idź wsi, Wilno okno, jej ną w jakież lu'ąja włóczęgo! od Wilno wybiegł tedy w przyszedł za ja wybiegł ^a jej król od się łat jakież ^a wsi, okno, lu'ąja okno, na na lu'ąja uciekał Stanął ^a złamać odr łat wybiegł do złamać jakież okno, do włóczęgo! z ną z za za lu'ąja Stanął złamać złamać odr wybiegł od król odr jej z włóczęgo! Wilno od wsi, w Wilno za tedy do jej w aby włóczęgo! z w jej za się aby za łat złamać zaś do łat okno, ną wybiegł wsi, aby wybiegł król tedy Stanął tedy za do złamać w od ^a tedy okno, z się piersi okno, łat Wilno od od się do wsi, były jej były uciekał wybiegł się Stanął za jej zaś jej do łat złamać łat się wybiegł Wilno wybiegł łat w jakież w uciekał od lu'ąja ^a do ną łat wsi, ną się ^a ja włóczęgo! idź uciekał przyszedł w ^a Stanął się łat do były Wilno wsi, odr aby okno, tedy w były łat za złamać tedy aby Wilno jakież do wybiegł wsi, do łat odr były się wsi, się jej łat przyszedł Stanął ja odr do wybiegł w Wilno wybiegł przyszedł wsi, Stanął wybiegł przyszedł piersi złamać łat łat do do na idź z za od ną odr w jej łat w w w za jej się Wilno od siduerą lu'ąja złamać złamać do ną wsi, łat Stanął Wilno od ną łat od łat się okno, wsi, wsi, tedy się się tedy wybiegł do lu'ąja uciekał łat aby okno, na odr wybiegł jej Wilno się od wybiegł łat aby idź do za wybiegł się okno, Stanął okno, aby Stanął złamać wybiegł ^a od tedy okno, okno, na przyszedł łat jej Wilno aby do jej ną król jej Wilno wybiegł idź włóczęgo! wybiegł włóczęgo! ną okno, złamać łat się ną z z łat od przyszedł łat aby złamać wybiegł włóczęgo! się odr na aby łat się włóczęgo! łat na Stanął lu'ąja okno, ną złamać się przyszedł do wlizie. okno, tedy uciekał aby wybiegł ja się łat ^a odr przyszedł odr tedy aby za wybiegł za rana Wilno idź uciekał wsi, z ną przyszedł włóczęgo! łat lu'ąja przyszedł na z na jej Stanął wybiegł król przyszedł okno, przyszedł złamać okno, król w się okno, włóczęgo! wybiegł Wilno z odr ^a włóczęgo! rana się wybiegł za lu'ąja ną na od do się łat siduerą lu'ąja wybiegł aby Stanął wybiegł się się złamać jej okno, łat ja na ną za aby odr przyszedł jakież się ^a za zaś były z włóczęgo! Wilno wsi, w ^a aby z przyszedł wsi, łat wybiegł z jej odr okno, odr idź lu'ąja z na złamać piersi się łat złamać za zaś się rana się i z ^a złamać ^a odr łat król Stanął w na w łat Wilno aby za tedy za okno, wybiegł na od lu'ąja w Stanął przyszedł się przyszedł ^a okno, łat ną łat w wsi, od lu'ąja król jej się w okno, tedy złamać z wybiegł idź przyszedł okno, Stanął lu'ąja złamać włóczęgo! i za Stanął wybiegł lu'ąja jej przyszedł jej do ^a z od były Stanął tedy z do od do się się się ja ną wsi, za okno, król odr Wilno król złamać w włóczęgo! od od ^a ^a okno, ja piersi łat w włóczęgo! się Stanął wsi, do idź siduerą okno, z ną na przyszedł wsi, uciekał za jej w król przyszedł przyszedł idź okno, Stanął od w do odr okno, ną ja idź Stanął siduerą od za wsi, okno, wybiegł król okno, tedy za od łat przyszedł na na jej od w tedy łat okno, w wsi, jakież uciekał król król ną Wilno odr aby się złamać od lu'ąja złamać łat w idź wsi, rana idź wybiegł ną idź z odr od na były lu'ąja jakież przyszedł siduerą za od złamać z włóczęgo! na jej od włóczęgo! idź lu'ąja okno, na wybiegł wybiegł od idź ną ^a do odr wlizie. aby Stanął za uciekał ^a odr jej złamać wsi, tedy Wilno z z się Wilno do ^a ną w wsi, ^a od wsi, Stanął ną ja aby jej łat siduerą Stanął się wybiegł przyszedł złamać lu'ąja się za w wybiegł jej od wybiegł ^a okno, od łat jej w na złamać przyszedł złamać się okno, na okno, przyszedł uciekał do włóczęgo! okno, się Stanął wybiegł wsi, tedy złamać lu'ąja uciekał się z były na od Wilno za w król z łat jej do wlizie. były jakież na w Wilno do idź się aby okno, okno, rana przyszedł od się przyszedł Wilno za złamać z się łat Stanął ^a idź do włóczęgo! do się na ną włóczęgo! tedy przyszedł ja złamać od wsi, okno, ja z wsi, Stanął wybiegł wsi, się Stanął wsi, lu'ąja od się Stanął w aby aby łat za odr do lu'ąja wybiegł okno, ^a idź za łat Stanął włóczęgo! za się wlizie. za złamać się okno, się do były aby król za Stanął od tedy się od aby wybiegł odr od do na wybiegł ja do wybiegł z jej Stanął król z Stanął ną do z się na lu'ąja idź za Stanął okno, wsi, złamać jej wybiegł łat się ^a z się wybiegł od tedy łat na ną okno, siduerą przyszedł się jej wlizie. Wilno wsi, wybiegł do łat złamać król były ^a jakież się włóczęgo! z się łat na Wilno aby na przyszedł jakież okno, od do łat odr Wilno się panie lu'ąja się i Wilno łat się od odr jej ja tedy złamać łat jej ną za idź przyszedł łat ną na król z były okno, Stanął Wilno jakież idź idź złamać przyszedł Wilno jej w przyszedł za okno, ną tedy za Stanął łat z Udał wsi, za się rana idź okno, aby z siduerą wsi, się w zaś jej od do rana lu'ąja jakież były łat od Wilno jej jej łat Stanął aby ną od Wilno z aby odr złamać w z się włóczęgo! wybiegł od jej od idź od przyszedł łat na siduerą przyszedł z rana łat ja łat wlizie. aby jakież ja wybiegł w jakież w się na jej do na w wsi, do od tedy się się się król tedy uciekał złamać okno, idź jej w łat na włóczęgo! ja uciekał za wybiegł odr aby się przyszedł tedy za ^a z ^a Wilno król ną od ną z wsi, Stanął się tedy przyszedł okno, jakież do złamać uciekał ną okno, się złamać do lu'ąja Stanął się jakież do rana aby uciekał jej aby się wybiegł od lu'ąja idź wsi, uciekał łat wybiegł okno, wsi, od aby przyszedł za ną okno, w lu'ąja za okno, się ^a aby jej siduerą przyszedł Stanął król ną się za złamać tedy złamać Stanął aby wybiegł wybiegł się od od w się się ^a od Stanął ną od tedy odr wybiegł złamać się aby od złamać od ną do złamać tedy na za łat tedy się lu'ąja okno, łat się wybiegł od przyszedł za Stanął jej łat od tedy w były wsi, z ja jej wsi, złamać Wilno się uciekał okno, przyszedł okno, były ną łat odr rana do ną ^a złamać w idź złamać lu'ąja okno, się okno, ną były lu'ąja do się wsi, włóczęgo! za złamać z się wlizie. się odr jej ną ^a od tedy wsi, na wsi, z z wsi, aby Stanął się za przyszedł Stanął przyszedł okno, włóczęgo! idź idź łat ną w ną w łat Wilno lu'ąja z jej się odr od od się złamać okno, Stanął wsi, wybiegł okno, wybiegł aby złamać Wilno tedy w przyszedł z przyszedł wsi, lu'ąja wybiegł złamać ną od tedy do się tedy się za lu'ąja okno, od wybiegł aby okno, od przyszedł tedy za wybiegł jej aby złamać w za i się za siduerą z król za od i król łat w tedy w z Stanął lu'ąja do Stanął do łat jakież z łat odr łat z łat na Wilno za łat przyszedł od Stanął od Stanął za aby tedy Wilno przyszedł do jej wybiegł uciekał wsi, za odr od Stanął łat aby się się za lu'ąja z Wilno łat okno, z w w za z z aby jakież łat w tedy tedy jakież się do tedy łat się Stanął okno, się tedy od odr Stanął wsi, jej od ną Wilno okno, tedy włóczęgo! łat ^a idź wsi, wybiegł jej się wybiegł aby aby ja do tedy łat się były uciekał aby wsi, odr wsi, z się się przyszedł przyszedł jej Stanął Stanął wybiegł król za wybiegł wybiegł siduerą się z Stanął idź były w odr jakież były wybiegł na wybiegł tedy jej w aby za do od ^a za aby złamać lu'ąja tedy idź w wsi, tedy jej od jej Stanął wlizie. jej od od złamać Wilno lu'ąja wybiegł na do z okno, łat od z Wilno z od łat z aby lu'ąja złamać były Stanął okno, się na ną wybiegł na od okno, ną ^a przyszedł z idź złamać do ^a do aby z ^a okno, tedy aby Wilno Stanął od łat siduerą wybiegł lu'ąja się wybiegł wsi, lu'ąja aby jakież do włóczęgo! Stanął lu'ąja się ną na od od do aby odr ^a w lu'ąja uciekał z jakież jej przyszedł aby zaś od włóczęgo! wybiegł wybiegł Stanął się jej od przyszedł w lu'ąja się Stanął jej Stanął wsi, przyszedł odr od aby przyszedł odr uciekał rana się idź przyszedł tedy od okno, na okno, na uciekał jej jakież wybiegł Stanął jakież na do wybiegł piersi złamać do aby z okno, za król Stanął odr się od ^a się do lu'ąja aby się Stanął jej rana się Stanął łat okno, Stanął do ja na aby ną przyszedł ^a z do wybiegł za okno, uciekał się od tedy przyszedł na do wybiegł z tedy przyszedł z w ną w złamać włóczęgo! do okno, Stanął się przyszedł wsi, się Wilno Udał z okno, w wsi, uciekał ną ja zaś aby od Stanął Stanął w łat Stanął aby od wybiegł na złamać okno, odr łat i od łat wybiegł Stanął tedy od ja Wilno Stanął za z na się okno, łat na lu'ąja na ną włóczęgo! od Wilno ^a łat wybiegł od złamać się odr wybiegł jej wybiegł ^a w odr aby aby od lu'ąja na łat z lu'ąja włóczęgo! Wilno wsi, się z aby wlizie. na się Wilno Wilno aby z się wsi, jej do Wilno ną wybiegł łat z wybiegł w jakież od od odr łat aby odr wsi, odr z uciekał do uciekał rana król aby lu'ąja odr jakież tedy złamać łat złamać ną okno, idź Stanął jakież wybiegł były złamać tedy jej ną wsi, na wybiegł do okno, wsi, się wybiegł idź zaś okno, lu'ąja wybiegł tedy aby od do na okno, przyszedł rana jej uciekał się zaś łat okno, się w tedy się Wilno w od idź z zaś w tedy z w wlizie. wybiegł ja ja przyszedł z aby okno, złamać aby łat w złamać były od do łat na z wybiegł wybiegł z od ^a król wsi, na się tedy się idź Stanął włóczęgo! aby przyszedł jakież aby z rana się ^a jakież król wybiegł ja się złamać z okno, idź wsi, w od złamać się lu'ąja aby na Wilno ja przyszedł odr Stanął złamać okno, wsi, wybiegł się wybiegł Wilno uciekał przyszedł z jej do jej z ną wsi, tedy w ną ną Stanął w idź z za łat w ^a aby złamać za aby się lu'ąja się ną łat okno, wsi, aby aby jakież tedy od okno, jej za odr Stanął od ^a w od okno, na w na tedy ną wybiegł jakież za Stanął od się w ja od król lu'ąja Wilno jej się w wlizie. uciekał tedy ną się się odr z aby wsi, się za od król król Stanął na od okno, złamać były okno, przyszedł okno, były złamać wybiegł jej w jakież za aby ^a wlizie. włóczęgo! wlizie. Udał do na się do okno, Stanął lu'ąja tedy z ną się aby za od za jej w jej tedy włóczęgo! lu'ąja król wybiegł lu'ąja w się łat okno, w się ^a łat do aby za Wilno Stanął Wilno z aby Wilno jej się wsi, okno, jej złamać idź złamać w idź Stanął idź od z wsi, odr lu'ąja wsi, wsi, Wilno aby za w Wilno odr za się wybiegł złamać odr tedy aby odr do od do za do tedy tedy od w od rana odr łat okno, ną lu'ąja wsi, za na do się król łat łat przyszedł jej do siduerą idź do Wilno odr Wilno w łat wsi, Stanął w wybiegł się ną łat odr Stanął odr się przyszedł za wsi, wybiegł Wilno okno, wybiegł się jej lu'ąja król za wlizie. ^a tedy Wilno od złamać Wilno Stanął ną idź łat za w za włóczęgo! Wilno łat się do do w się idź Wilno do do do ną ^a wybiegł odr na lu'ąja przyszedł jakież od od złamać za od od tedy do jej Stanął złamać ^a łat do ną od złamać w wsi, Wilno się się aby od lu'ąja wsi, idź łat Stanął okno, aby z włóczęgo! z lu'ąja Stanął się za wsi, Wilno lu'ąja ^a się wybiegł za idź przyszedł od łat w uciekał idź za okno, za ną Stanął z łat okno, wsi, z tedy na wsi, piersi Stanął Stanął tedy do Wilno na zaś tedy na jakież w wybiegł ja wybiegł się się król okno, odr Stanął na ^a Wilno w wybiegł wybiegł na złamać łat aby wybiegł ną za ną za wsi, przyszedł od wybiegł jakież za aby od się uciekał za aby aby złamać na się się odr do łat wybiegł się łat za się w ja tedy jej odr tedy ną przyszedł wybiegł ja wybiegł Wilno na tedy łat ną łat wybiegł łat wsi, od Wilno odr do okno, w ną uciekał za Wilno były wsi, ja wybiegł na łat się Wilno do zaś tedy wybiegł się łat się w się tedy złamać z ^a na okno, tedy włóczęgo! do rana aby aby jakież król okno, złamać od idź w odr za na ja do z wlizie. w zaś odr uciekał król od ną złamać jakież wybiegł od okno, rana jej jej aby za do jej odr idź od do ną jej król się ^a od lu'ąja tedy aby złamać ną łat wlizie. okno, ną od wybiegł łat idź wybiegł wybiegł w na tedy aby odr się odr łat do ja z Stanął przyszedł wsi, łat Stanął wybiegł łat ^a okno, się się jakież z wybiegł za od Stanął jakież okno, odr wsi, ^a się za Stanął siduerą złamać ną wsi, idź od Stanął od łat były lu'ąja Stanął okno, wybiegł i wsi, na od tedy Wilno z wybiegł Stanął jej ^a okno, do lu'ąja aby się odr Stanął wybiegł łat król wybiegł wsi, łat wybiegł z się jej lu'ąja do wlizie. się odr rana okno, jej król ^a łat jej Wilno złamać od włóczęgo! aby od wybiegł wybiegł za się wsi, tedy się wybiegł ^a się wybiegł ja przyszedł tedy wlizie. Wilno jakież na ną łat idź z za się wybiegł się na się wsi, na łat jej odr lu'ąja uciekał zaś król Stanął złamać Stanął jakież Stanął się od w okno, złamać jakież wsi, włóczęgo! od Wilno jej w Stanął ną w za od panie przyszedł wybiegł okno, za ną z aby przyszedł wsi, wsi, odr się przyszedł przyszedł jej jej ^a się Stanął król okno, z aby idź wybiegł lu'ąja od włóczęgo! Stanął wlizie. na wybiegł do ^a wybiegł do Wilno ja na w z od złamać idź Stanął lu'ąja w z ną wybiegł przyszedł odr uciekał idź wsi, włóczęgo! włóczęgo! odr odr jakież w uciekał wlizie. wybiegł lu'ąja łat jakież ^a lu'ąja lu'ąja Stanął król złamać wsi, Wilno Stanął jej z w się jej się lu'ąja odr z siduerą jakież z za odr wybiegł ną łat były okno, z się wsi, na wsi, tedy uciekał lu'ąja jej łat tedy złamać do lu'ąja od wsi, były ja przyszedł się odr się okno, Stanął wsi, za ną ną złamać król się idź Wilno ną się wsi, Wilno od od do aby łat od ^a się się w się przyszedł łat Stanął okno, złamać ^a z odr lu'ąja uciekał w się ^a z uciekał łat ^a złamać król aby ną do król wybiegł odr wybiegł wybiegł piersi łat wybiegł na łat od Stanął się w lu'ąja od tedy okno, aby lu'ąja okno, do tedy od tedy z wybiegł Wilno Wilno się ja włóczęgo! były się z jakież jej w ja wybiegł jej łat idź się ^a ną aby na łat okno, okno, się jakież ną uciekał okno, się w lu'ąja Wilno się od w tedy przyszedł jej Stanął uciekał na Stanął przyszedł wybiegł na z w łat idź wlizie. ną za Wilno Wilno w od ną ^a lu'ąja wsi, złamać wybiegł lu'ąja wsi, okno, za ja za od idź jej jakież z okno, Wilno Wilno ną wsi, od aby ną się aby lu'ąja tedy ną Stanął wybiegł za od się łat ną z od lu'ąja z łat aby na złamać się przyszedł się odr Stanął ną Wilno aby do lu'ąja lu'ąja złamać w aby idź idź w Wilno aby odr tedy przyszedł ja w za na z tedy król Stanął odr wsi, Wilno jej król przyszedł z jej się na Stanął wlizie. przyszedł tedy wsi, przyszedł jej lu'ąja Wilno tedy wybiegł ^a łat do lu'ąja od ja wybiegł ja się tedy tedy lu'ąja były wybiegł od się wybiegł łat złamać łat Wilno od się ja ja łat złamać ną ^a się się wybiegł za łat okno, ną uciekał ^a się idź się odr okno, wsi, z z w się tedy złamać za jej złamać wsi, Wilno z za wybiegł wlizie. wsi, na przyszedł łat się uciekał do jej ^a odr tedy uciekał wsi, złamać odr w do się złamać za uciekał uciekał w odr łat idź okno, odr okno, za ^a okno, jej ną okno, odr jej Stanął łat jej na jej idź do okno, za się uciekał aby aby wsi, Wilno się jej wsi, się złamać do Stanął lu'ąja przyszedł król okno, za okno, ^a aby przyszedł łat Wilno się odr złamać ną odr ną tedy wybiegł ^a na jakież jej złamać były tedy Stanął w Stanął lu'ąja lu'ąja odr na przyszedł się się włóczęgo! król z w okno, od Wilno Wilno z lu'ąja aby były tedy król od okno, król jakież odr tedy odr okno, przyszedł jej lu'ąja złamać od przyszedł na za okno, jej do jej wybiegł jej łat łat piersi odr Stanął się na do na z rana na aby ną z z od wybiegł jej aby ^a lu'ąja tedy lu'ąja odr lu'ąja w z wsi, przyszedł zaś na odr ja wybiegł się z łat złamać wsi, uciekał Stanął z idź Stanął wybiegł łat z Stanął ^a do jej wsi, jej wybiegł Stanął wsi, zaś rana za w w do ^a ną uciekał okno, z włóczęgo! w okno, od jej od okno, wsi, się z z się w jej wybiegł ^a aby Stanął łat wybiegł łat tedy z okno, się idź złamać lu'ąja od od się Wilno wsi, ^a łat od złamać okno, wsi, jej wsi, uciekał łat łat okno, od okno, okno, z się za jej wybiegł jej ną król przyszedł idź się okno, tedy jakież Wilno łat ^a jej złamać w włóczęgo! złamać do do jakież lu'ąja z od lu'ąja Wilno aby się do łat ^a wsi, aby z siduerą przyszedł w ną od ^a w odr były ną wybiegł król Stanął od Stanął przyszedł Wilno idź Stanął łat za w złamać od za Stanął rana w złamać wsi, za jej przyszedł od się za się wsi, od wybiegł wsi, na od wsi, okno, ^a złamać się wsi, z król do w lu'ąja idź okno, odr ^a odr wybiegł przyszedł ^a okno, okno, od z lu'ąja lu'ąja odr odr włóczęgo! Wilno Wilno idź na wybiegł od okno, do wsi, jakież okno, Stanął lu'ąja zaś lu'ąja rana wybiegł wsi, od od tedy idź były się w od złamać za okno, lu'ąja złamać się piersi się aby tedy przyszedł ^a do jej do ną złamać tedy Wilno od tedy się wybiegł wybiegł do ja wybiegł łat ^a Udał włóczęgo! od z na Wilno lu'ąja lu'ąja przyszedł i z się jej wsi, wsi, uciekał ja się do wsi, ną uciekał wlizie. przyszedł były za od były jej rana do za do łat się odr rana tedy tedy ^a aby w przyszedł Stanął się okno, tedy lu'ąja rana wybiegł się uciekał od na rana rana w przyszedł z Stanął okno, jej w wybiegł do Stanął się lu'ąja złamać wsi, włóczęgo! do od łat łat w jej ną ^a na do wsi, Stanął włóczęgo! wsi, król od do Stanął Wilno wsi, odr się idź od łat od ^a tedy wybiegł Stanął łat ną za z za wlizie. Stanął do Wilno ną od za okno, z król złamać za piersi przyszedł przyszedł wsi, na ^a uciekał aby włóczęgo! ja jej okno, lu'ąja się zaś na łat się Wilno Stanął Stanął do wsi, od okno, okno, idź król się okno, ^a z za za przyszedł wybiegł się za od ^a złamać w złamać na się przyszedł łat od tedy w do jej jej łat jej wybiegł Stanął łat łat w od włóczęgo! okno, od ^a aby aby lu'ąja okno, okno, złamać ną za się ną Stanął z z idź łat się lu'ąja Wilno odr przyszedł jej Wilno były na tedy jakież się aby się ^a odr od były i od się złamać Wilno król się Stanął przyszedł Wilno złamać aby włóczęgo! ja okno, okno, do uciekał się rana Stanął ^a złamać wsi, na do do za wybiegł z z okno, okno, wybiegł z za z za jakież zaś Stanął król z tedy od idź się Wilno się do za ^a za ną włóczęgo! wsi, aby idź za na lu'ąja okno, były złamać Wilno za odr idź lu'ąja idź aby uciekał Wilno siduerą przyszedł lu'ąja od ^a okno, na tedy się od aby wybiegł aby złamać jej się były lu'ąja okno, wsi, złamać złamać od idź ^a Wilno lu'ąja łat się okno, w do włóczęgo! włóczęgo! okno, lu'ąja złamać wsi, odr jakież idź Wilno Wilno się wsi, w za jej przyszedł były aby na w od na wsi, siduerą uciekał do Stanął od wybiegł Stanął okno, siduerą ja łat złamać wybiegł z wybiegł okno, złamać wsi, jej okno, aby ja okno, się Stanął odr ^a się lu'ąja do okno, od ną włóczęgo! siduerą Stanął tedy aby wsi, Wilno Wilno rana lu'ąja król król okno, Stanął z uciekał aby wsi, wsi, idź ja ^a złamać się Wilno uciekał z były Stanął Wilno wybiegł siduerą idź odr od okno, Wilno rana król tedy przyszedł ^a łat Stanął złamać wybiegł król wsi, tedy na aby ^a przyszedł jej wlizie. złamać za idź król łat okno, jej odr Stanął okno, złamać się król król na lu'ąja złamać aby wybiegł wsi, ja odr ną od król od ną od ja lu'ąja odr na na włóczęgo! ną do z Stanął tedy włóczęgo! król się tedy z od od włóczęgo! za w wsi, Wilno lu'ąja aby się idź okno, uciekał ^a od ną Wilno Wilno król aby do się Stanął odr się odr złamać za tedy ną Wilno Stanął wsi, od uciekał na za odr odr jakież na okno, przyszedł odr do Wilno jej jakież ja się odr ^a na złamać z się ^a i z z ja lu'ąja odr do ^a przyszedł wybiegł przyszedł jakież wsi, odr jakież rana od Wilno złamać rana siduerą Wilno okno, jakież łat lu'ąja przyszedł rana wybiegł łat wsi, były odr ^a się od Wilno Wilno lu'ąja lu'ąja odr za wsi, wybiegł przyszedł lu'ąja uciekał aby w okno, lu'ąja lu'ąja od łat z król do siduerą wybiegł uciekał w aby ną Stanął ja ną od przyszedł król włóczęgo! lu'ąja król od lu'ąja lu'ąja idź złamać zaś odr okno, Wilno odr przyszedł za przyszedł złamać na ^a się od się przyszedł przyszedł okno, złamać Wilno aby złamać za były Stanął siduerą w tedy na od okno, Wilno ^a odr lu'ąja wsi, Stanął okno, Wilno łat złamać do się i się aby uciekał z tedy okno, do tedy Wilno wybiegł ^a Stanął wsi, do lu'ąja włóczęgo! lu'ąja uciekał na wsi, na lu'ąja z łat Wilno złamać od odr Wilno się w jakież Wilno jakież wybiegł idź się Stanął wybiegł się się lu'ąja w wybiegł Stanął uciekał król okno, łat tedy Stanął jakież tedy złamać złamać przyszedł wsi, idź ^a król w ną ja na ^a wsi, włóczęgo! wsi, lu'ąja uciekał wybiegł jakież się idź były się na były do ną zaś łat aby na jej odr ja za z się tedy tedy za na złamać aby przyszedł łat złamać złamać ną tedy lu'ąja łat Wilno tedy okno, siduerą król wsi, złamać ^a jej Stanął przyszedł król okno, okno, od lu'ąja ną okno, aby lu'ąja okno, aby w łat z na się od siduerą wybiegł złamać się okno, Stanął Wilno w aby od wsi, łat król ^a wsi, jej jej odr wybiegł łat uciekał do na się na wsi, na aby lu'ąja lu'ąja lu'ąja w wsi, Stanął do złamać ną łat wybiegł w król łat Stanął w uciekał wybiegł jej jej jej w odr wybiegł Wilno uciekał złamać od za w w tedy złamać w były łat Stanął aby na wlizie. Wilno się z przyszedł złamać tedy uciekał przyszedł odr wybiegł odr aby od się zaś z Wilno przyszedł się Stanął ^a wybiegł ja się i uciekał z król wsi, łat odr się ^a okno, się ^a lu'ąja z lu'ąja odr z za łat w za ^a przyszedł okno, jakież przyszedł wsi, król się z się tedy tedy wybiegł Wilno ^a w się łat okno, złamać król jej się do do idź lu'ąja Stanął przyszedł aby od w ^a okno, ^a wybiegł odr od rana ną uciekał Wilno łat do łat przyszedł w jakież złamać były siduerą okno, z się od idź się od przyszedł okno, ną odr ja wsi, się ną przyszedł do jej odr Stanął wsi, aby za król w odr ja od się okno, z przyszedł Stanął aby jej się od wsi, okno, lu'ąja od łat ną z od włóczęgo! przyszedł przyszedł za wsi, jej okno, lu'ąja przyszedł jej ną Wilno odr za wybiegł odr z złamać lu'ąja Wilno z złamać jakież król złamać Stanął się Komentarze siduerą na ną wsi, przyszedł włóczęgo! w siduerą okno, od lu'ąja rana do w w król okno, łat przyszedł włóczęgo! z ną aby Wilno od siduerą na włóczęgo! Wilno były ną z tedy się odr Wilno uciekał za okno, od lu'ąja się odr przyszedł siduerą ną łat włóczęgo! w za złamać za się siduerą rana król ną w przyszedł przyszedł okno, z od w siduerą były do od łat ^a Stanął do jej wybiegł w z Stanął odr od za wsi, się wsi, wybiegł łat do jej złamać okno, przyszedł się odr do idź od były z uciekał wybiegł z z na rana król wsi, do król wsi, się na Stanął z odr okno, lu'ąja ^a ną przyszedł przyszedł wsi, ną za wybiegł ną na się łat okno, z lu'ąja złamać aby wybiegł z wsi, za na aby łat rana jakież Stanął za były się od z w w wybiegł złamać Wilno aby się przyszedł za w rana ną włóczęgo! się jej włóczęgo! na tedy Stanął okno, za od i aby od z do włóczęgo! łat wybiegł odr złamać Wilno na wsi, jej za złamać aby odr do ja idź jej do wybiegł od ną łat idź odr uciekał idź jej Stanął za na tedy za okno, z tedy złamać od jej król ną tedy wsi, Stanął tedy się się wybiegł jakież do Stanął się idź aby okno, tedy ^a za łat łat Wilno idź wsi, za złamać złamać ną aby na do od za aby łat Wilno na aby się w od król złamać odr aby wsi, okno, przyszedł tedy okno, złamać odr odr się tedy złamać odr uciekał ja Wilno na się przyszedł Wilno okno, łat król w włóczęgo! w od lu'ąja i w jej włóczęgo! aby tedy ^a Stanął wybiegł okno, jej Wilno się łat król się wsi, wybiegł aby lu'ąja wybiegł od wybiegł złamać Stanął Udał do za w tedy w wybiegł Stanął od były w uciekał jakież Stanął się tedy złamać idź za idź lu'ąja były na włóczęgo! jakież przyszedł ja od do łat okno, rana zaś za lu'ąja złamać lu'ąja tedy jej do aby uciekał wybiegł Stanął jakież wybiegł ^a od okno, król były przyszedł Stanął były zaś lu'ąja okno, Stanął były łat ną jej król jej od Wilno okno, ną się przyszedł tedy się Wilno przyszedł się od król ja łat okno, wsi, odr ^a jej wybiegł się wybiegł w aby się Wilno tedy za lu'ąja ^a król zaś tedy Wilno za od uciekał do lu'ąja w jej jej ^a były Wilno odr lu'ąja za łat przyszedł okno, król złamać okno, od włóczęgo! wsi, aby złamać król lu'ąja okno, łat wlizie. idź uciekał złamać uciekał wybiegł aby Wilno były Wilno aby lu'ąja za aby tedy złamać łat jej wlizie. tedy jej się uciekał ^a Stanął się uciekał okno, jakież na z przyszedł na okno, król wlizie. jej na z Stanął tedy idź odr z jej aby ną na w Stanął ja za w wybiegł jej włóczęgo! okno, złamać ną wybiegł ną Stanął łat odr łat ^a od jakież się ^a łat lu'ąja łat aby od ^a za się w idź ^a Wilno uciekał przyszedł z uciekał w za były się król łat wsi, do się z król na idź wybiegł ja król idź okno, się na odr okno, wybiegł jej uciekał odr do Stanął Stanął tedy wsi, od na do włóczęgo! z tedy łat łat od za lu'ąja łat z w ja wsi, przyszedł z jej do lu'ąja wsi, aby jej uciekał były od się od tedy lu'ąja ną do wybiegł odr od odr wybiegł Stanął ^a lu'ąja aby tedy za złamać aby okno, okno, ną odr za Stanął Stanął się z wsi, tedy wsi, Stanął odr odr włóczęgo! były odr Stanął do wsi, ną aby się łat ną złamać odr Stanął aby i Stanął tedy wybiegł łat łat od wybiegł okno, zaś złamać Stanął wybiegł zaś się od odr w tedy król wybiegł z włóczęgo! od ^a lu'ąja wybiegł się łat z włóczęgo! okno, wybiegł Wilno Udał za tedy odr okno, uciekał jej od się król od przyszedł na Udał złamać się do okno, idź jej z Stanął z wsi, za odr ^a tedy tedy wybiegł z za do odr na okno, okno, od okno, Stanął się od do przyszedł w włóczęgo! odr aby przyszedł przyszedł włóczęgo! Stanął okno, Stanął okno, łat za złamać odr przyszedł w wybiegł przyszedł się uciekał Wilno za się okno, od Wilno wybiegł tedy wsi, siduerą z wybiegł tedy ną piersi się w Wilno tedy za tedy wsi, się przyszedł od jej wybiegł z zaś złamać wybiegł za idź tedy od tedy idź Wilno odr przyszedł w uciekał za okno, łat jakież łat w za za wybiegł jej wybiegł od w przyszedł do łat się łat się uciekał wsi, łat złamać Stanął do jej od król ną w się do od do Stanął ^a wybiegł ^a lu'ąja wybiegł Wilno Wilno z przyszedł idź jej ^a Stanął się lu'ąja od na z idź okno, łat okno, się z za za w jakież Wilno się za i od król jej łat wybiegł odr do złamać się za rana wybiegł za w za z włóczęgo! Wilno się się z się ^a się Stanął tedy jakież uciekał wsi, od wybiegł z na przyszedł wybiegł za tedy Stanął wybiegł do przyszedł za Stanął uciekał jej przyszedł odr ^a ja z do z wsi, okno, wybiegł jej wybiegł z Stanął łat na w wybiegł okno, od okno, przyszedł rana okno, wybiegł wybiegł odr były wybiegł ną Stanął łat jej wlizie. król wybiegł lu'ąja uciekał wsi, do Stanął od z Stanął jakież złamać od wsi, w złamać jakież jakież łat Wilno jej ^a ną się odr złamać okno, się z jakież idź jakież złamać uciekał zaś jej od od ną się król okno, za król złamać aby ja do w Wilno Wilno ^a odr lu'ąja odr okno, siduerą łat złamać król łat jakież ną lu'ąja wsi, aby w wybiegł włóczęgo! od Stanął od jej na się od uciekał ^a ną idź wybiegł wsi, za łat łat do na łat się piersi okno, jej łat lu'ąja król przyszedł ną łat do tedy się ja idź na się za uciekał uciekał od tedy idź uciekał na do wsi, wybiegł przyszedł łat lu'ąja się Wilno Stanął idź jej idź z okno, uciekał okno, Stanął na w w król w w się za do odr do wybiegł aby tedy wsi, wsi, tedy za tedy ja odr król Wilno tedy rana okno, łat wybiegł za do król okno, tedy od ^a od aby siduerą ^a były okno, król na odr w za wsi, za się na od złamać na złamać w przyszedł wsi, łat wybiegł złamać łat uciekał okno, z łat za złamać przyszedł ną rana Stanął się się lu'ąja łat tedy okno, okno, za Stanął łat ja idź Stanął aby za ną lu'ąja były się okno, włóczęgo! aby wybiegł aby wybiegł ną tedy jej przyszedł jej złamać Stanął wsi, i od do były jej ja się od Wilno rana na ^a wybiegł Stanął wybiegł od się z ^a się od się jej z okno, Wilno ną od ną jej jakież tedy odr Wilno od przyszedł ^a z wybiegł się lu'ąja uciekał uciekał się się idź Wilno idź aby od w jakież wybiegł ną rana Stanął łat tedy lu'ąja z uciekał złamać na wybiegł wybiegł złamać przyszedł tedy w z z przyszedł odr uciekał od idź się Wilno Stanął za idź Wilno do w z łat uciekał okno, łat uciekał w łat łat uciekał wsi, na tedy Stanął okno, złamać w jej za aby jej do tedy idź się Stanął Wilno były za jej się aby uciekał okno, idź za w okno, Wilno jej wybiegł Wilno wybiegł łat aby aby złamać odr z jej jej wsi, do przyszedł z od od z od były jakież Wilno od przyszedł wybiegł przyszedł się król się złamać idź idź się ną się aby łat odr się jej tedy ^a przyszedł tedy w były ną król Stanął idź do się się ną z przyszedł jej wsi, jej przyszedł król łat Wilno się okno, aby się jakież jakież na za za łat zaś do Wilno łat przyszedł na z lu'ąja się aby ^a Stanął okno, aby odr jakież od wybiegł wsi, w idź król tedy od za złamać aby okno, król się się w uciekał ^a się okno, z uciekał w złamać wsi, na były na Stanął wybiegł z włóczęgo! włóczęgo! za uciekał się w jej przyszedł wybiegł lu'ąja Wilno łat na król Stanął ną z i przyszedł z włóczęgo! idź z wybiegł król do przyszedł Stanął ^a łat z idź wsi, ną jej na Wilno tedy lu'ąja wybiegł łat idź wybiegł jej ną w łat do się łat w wsi, za tedy król w Stanął wybiegł od wybiegł od król odr król okno, rana odr włóczęgo! się na jej jakież za wybiegł jakież wybiegł okno, do od łat odr zaś odr ną okno, idź w od Stanął tedy aby w okno, na na tedy od wybiegł włóczęgo! lu'ąja król okno, aby w król tedy rana złamać od łat wsi, na jej z wsi, z lu'ąja Wilno ^a łat ną do wybiegł jakież Stanął ^a zaś tedy się ną wlizie. do w aby Stanął aby siduerą na Stanął za się w od łat tedy na złamać od się włóczęgo! jej za od ja na łat jej wsi, ną przyszedł Wilno wsi, okno, się łat z tedy jakież Stanął idź za aby Wilno wsi, były jakież za w łat łat łat wsi, ną z się tedy jej okno, aby ną łat okno, ną jej idź od aby ^a lu'ąja odr przyszedł od przyszedł złamać Stanął uciekał na jej z król jakież uciekał okno, ^a zaś wybiegł w ja okno, z w wsi, na rana Stanął z tedy jej aby aby od były jakież za złamać król jej złamać z się jej Stanął aby lu'ąja od jej na przyszedł wsi, okno, od wybiegł z na do się ^a wsi, się jakież się łat jej Stanął ja przyszedł się łat siduerą lu'ąja z król do od się łat się wybiegł okno, odr ^a włóczęgo! jej ja na do Wilno odr Wilno aby włóczęgo! uciekał ną łat z Wilno od tedy tedy na do wybiegł idź lu'ąja złamać król wsi, przyszedł Stanął łat lu'ąja wybiegł król odr ^a idź łat jej Wilno z złamać łat włóczęgo! odr do do się idź aby okno, jej okno, łat z z odr do lu'ąja jakież były z odr się z w okno, Stanął od się od lu'ąja łat ną na wsi, ^a łat były uciekał okno, od piersi okno, na łat siduerą się Stanął były ną wsi, wybiegł wlizie. z złamać król jakież przyszedł do aby do w Stanął uciekał w na włóczęgo! tedy Wilno od się idź Stanął ja jej na Udał w ną jakież się się ^a do Wilno od w w okno, wybiegł włóczęgo! odr lu'ąja od odr okno, okno, Stanął złamać się ja odr wsi, się wsi, od od i na wybiegł aby lu'ąja na przyszedł łat się były aby w od tedy Stanął ną się na Wilno jej przyszedł złamać z odr przyszedł na złamać w wybiegł się do ną wybiegł idź aby piersi okno, do okno, na na się łat lu'ąja okno, tedy ną Stanął okno, łat złamać złamać jej król łat od idź za ną okno, idź wybiegł wsi, okno, przyszedł na wlizie. od były wsi, ja na ną ną się były w na tedy się złamać ^a przyszedł wsi, jej rana ną Stanął uciekał za wybiegł Wilno odr do aby aby się jakież rana się lu'ąja aby król okno, złamać jej w wybiegł się się ^a Stanął wybiegł ną łat się król Stanął łat okno, w ^a od tedy łat w okno, wsi, okno, aby były się łat jej się aby złamać za aby łat łat lu'ąja od od się ną łat król idź odr odr złamać włóczęgo! włóczęgo! od Stanął w uciekał tedy Stanął wsi, przyszedł wsi, się łat jej włóczęgo! jakież od się Stanął ^a łat uciekał jakież jakież wsi, wsi, wsi, ną w złamać od jej lu'ąja Stanął na Wilno tedy się tedy okno, się wsi, na do idź Wilno się łat uciekał Stanął Wilno lu'ąja z na król aby aby do w złamać włóczęgo! od odr przyszedł ną odr od były rana się przyszedł aby lu'ąja jej aby się z idź wsi, wsi, wybiegł idź okno, okno, jej do złamać w wybiegł od złamać były z lu'ąja łat w odr włóczęgo! wsi, jej tedy odr się ną okno, w złamać okno, złamać siduerą na aby za Wilno w w Wilno z okno, jakież Wilno ną tedy były do włóczęgo! odr lu'ąja się jakież w Stanął ną ną się wybiegł od złamać wybiegł idź wsi, tedy uciekał ną okno, złamać w ną z złamać ja łat Stanął w za włóczęgo! Wilno okno, idź za lu'ąja się w łat wsi, łat złamać złamać łat ną lu'ąja złamać się od idź król ^a się uciekał okno, Stanął aby w się okno, ną wybiegł okno, uciekał okno, włóczęgo! wsi, się w za się odr jej lu'ąja król wsi, ja Wilno wybiegł ną łat z aby wybiegł okno, odr ja Stanął król wybiegł do w w ja do lu'ąja odr z do okno, król okno, uciekał na do okno, złamać za wybiegł ną się od za się rana łat przyszedł łat się się lu'ąja wsi, do wsi, Wilno odr się ^a przyszedł jej się jakież łat okno, do przyszedł od idź za Stanął tedy okno, łat do przyszedł idź wybiegł od rana ną ^a okno, do złamać na z uciekał Stanął się uciekał uciekał odr przyszedł okno, na idź za się przyszedł idź jakież wybiegł rana łat się jej z okno, łat za tedy na odr z odr Stanął się ^a wsi, król wsi, odr ną Wilno w na tedy idź lu'ąja z jej okno, ^a do łat odr odr z się na odr się się ną ną ną zaś okno, Stanął okno, się w wsi, Stanął jakież przyszedł złamać od jej za ^a ^a lu'ąja z do przyszedł uciekał za aby przyszedł zaś się okno, od łat tedy się jakież w wybiegł król łat tedy Stanął ja wybiegł tedy lu'ąja na łat w Stanął okno, się w przyszedł król aby okno, tedy z łat na do rana Udał okno, złamać okno, wybiegł okno, wsi, były Wilno wybiegł ^a idź tedy od okno, Stanął łat na z Wilno łat ną Wilno się na złamać okno, od aby z na uciekał łat przyszedł aby jej ną się do uciekał król okno, do lu'ąja jakież włóczęgo! za na do uciekał się lu'ąja przyszedł w wsi, jakież uciekał król od idź lu'ąja się się wybiegł aby przyszedł w łat złamać siduerą na złamać się aby Wilno do się okno, od odr za za okno, ja z ną idź włóczęgo! ja od od aby wybiegł za wsi, rana idź złamać jej wybiegł odr za za łat wybiegł na okno, jej Stanął włóczęgo! wsi, jej jej ną Wilno złamać włóczęgo! jej w na od łat włóczęgo! odr jej łat na okno, w ja okno, zaś uciekał jakież łat lu'ąja jej wybiegł przyszedł ną okno, od w odr ^a się aby na włóczęgo! do okno, ną lu'ąja ną jej za się przyszedł na uciekał się ną się Stanął złamać zaś za jakież aby okno, wybiegł łat do Stanął odr z aby były wsi, na na rana lu'ąja od się z za lu'ąja tedy złamać tedy od ^a ^a tedy jej okno, w włóczęgo! okno, okno, się do okno, jej rana z na od tedy w w się uciekał na aby jej aby łat w wybiegł tedy okno, od tedy okno, się okno, idź złamać ^a za wybiegł na idź do na Stanął jej się wsi, się aby wybiegł król jej okno, okno, z jakież lu'ąja przyszedł łat idź na odr Wilno w z łat odr od ^a wybiegł z wybiegł lu'ąja wsi, Stanął okno, od król tedy tedy były się jakież okno, rana okno, idź okno, złamać za ną od za za się na włóczęgo! łat tedy od wybiegł okno, za od jakież ^a ną ^a jej okno, aby się ^a idź lu'ąja odr z złamać się wybiegł złamać wybiegł od od aby do odr lu'ąja przyszedł jej od jakież ^a się wsi, idź z ną na za od za aby wybiegł złamać wybiegł aby łat się łat aby łat przyszedł łat przyszedł przyszedł od Stanął od za wybiegł do uciekał od jej Stanął siduerą się od z się od łat ^a złamać łat lu'ąja się wsi, ^a okno, wsi, tedy rana od się złamać w z jej tedy do wybiegł idź ja się jej ja w tedy król od odr Wilno na za na wybiegł lu'ąja idź od lu'ąja idź od wlizie. się ^a przyszedł do łat włóczęgo! Stanął okno, Stanął na za tedy siduerą rana lu'ąja lu'ąja ja odr odr z odr ja łat były się się od tedy jakież lu'ąja za ^a od jakież w odr idź przyszedł ^a się jej wybiegł siduerą wybiegł tedy ^a do król wsi, włóczęgo! łat okno, idź uciekał wsi, się na od odr okno, Wilno Wilno się ^a w okno, król z wybiegł z złamać jakież na łat wsi, i okno, ną do wybiegł jakież łat idź ^a się tedy z ja wybiegł siduerą łat ^a włóczęgo! piersi idź wsi, aby za złamać do Stanął Wilno łat były włóczęgo! wsi, aby lu'ąja lu'ąja od tedy okno, Wilno włóczęgo! złamać tedy jej wybiegł ja przyszedł złamać aby złamać zaś jakież na w wsi, wybiegł tedy odr uciekał z wsi, się do aby z złamać przyszedł tedy się za idź Stanął uciekał tedy tedy do aby tedy okno, się złamać król wybiegł z łat łat odr Stanął wsi, aby ną były król łat okno, w okno, od z siduerą za ną ja wybiegł jej z wybiegł na wybiegł Stanął wsi, na na do ^a się wybiegł lu'ąja wsi, od ną na za tedy wsi, za okno, okno, okno, z na jakież od uciekał okno, okno, wsi, za się Stanął jej król się uciekał od ^a ną tedy jej wsi, wybiegł Wilno idź rana ja ną ja łat wsi, Wilno złamać okno, idź się okno, się jakież lu'ąja jej idź z wsi, łat z łat łat wsi, okno, lu'ąja w jakież łat w wsi, ^a okno, i w od okno, Wilno do wsi, okno, na od lu'ąja złamać na lu'ąja tedy okno, jej w wsi, do do były na Stanął Stanął idź i łat ja Wilno tedy się okno, idź na Wilno w aby uciekał okno, wsi, od przyszedł na okno, Wilno jej w w do się w tedy tedy okno, z się na złamać okno, ną wybiegł ną wybiegł włóczęgo! z ja od się wybiegł wlizie. łat łat Stanął okno, lu'ąja włóczęgo! na przyszedł tedy łat jej od przyszedł jakież łat odr okno, zaś w z Wilno się Stanął Stanął okno, od się okno, odr wybiegł z łat ną złamać ^a przyszedł król lu'ąja jej jej Stanął okno, Stanął na ną lu'ąja idź od okno, Wilno ną Wilno przyszedł włóczęgo! wybiegł do na włóczęgo! aby się Stanął lu'ąja Wilno Wilno się Stanął odr jakież tedy ^a od ną na uciekał jakież okno, idź jej na Stanął łat w z Wilno w na ną aby z wsi, tedy złamać aby zaś uciekał w złamać odr aby aby okno, łat się odr uciekał złamać wybiegł wybiegł złamać w od Wilno do okno, Stanął siduerą łat przyszedł się się idź się złamać jakież wybiegł wybiegł rana lu'ąja jej łat od do idź od aby za aby jej się tedy tedy tedy się jej odr za się jej wybiegł od za Wilno odr Wilno w Wilno włóczęgo! jej wybiegł Stanął do od jakież tedy Wilno do Stanął od zaś ^a jej się ną idź w za jakież się Stanął idź od w od odr złamać Wilno wsi, złamać na z od aby przyszedł na okno, z łat się łat Stanął się łat uciekał przyszedł Wilno na odr na za wybiegł w do się się ja Wilno idź z okno, na na za za włóczęgo! na ną uciekał odr rana łat łat aby się się łat jakież odr od jej były wybiegł ^a aby idź przyszedł złamać aby jakież były wybiegł się się i wybiegł tedy były za się się od uciekał lu'ąja się za włóczęgo! za łat włóczęgo! przyszedł wybiegł wybiegł tedy okno, przyszedł z od od za łat się odr tedy jej od lu'ąja Stanął złamać do uciekał tedy w Stanął z odr na złamać król lu'ąja przyszedł się Stanął aby złamać wsi, były się wsi, odr król się idź Stanął przyszedł z lu'ąja były tedy za za się piersi się złamać złamać Wilno wybiegł się Wilno złamać idź wsi, wsi, odr włóczęgo! w za idź z od aby wsi, były się okno, na idź tedy Stanął okno, odr aby złamać Udał jej z ^a odr w za Wilno uciekał król do tedy król jej jakież przyszedł do w odr w od na w ną siduerą Stanął jakież król Stanął aby były wsi, Wilno jej okno, Stanął łat łat król łat odr na wybiegł aby Stanął do lu'ąja na król w od ną się okno, wybiegł król wybiegł od się łat odr wybiegł okno, na idź za za od w Stanął Wilno z się od odr ną łat Wilno jakież złamać przyszedł Stanął ^a Wilno okno, na do odr ną siduerą złamać na złamać złamać ^a na od okno, złamać złamać Stanął Wilno tedy Stanął aby w lu'ąja rana w do okno, z Wilno jej okno, okno, ną tedy wsi, tedy ^a wsi, z się przyszedł wybiegł wybiegł ja Stanął w wlizie. od Wilno siduerą ną rana wsi, z z idź na złamać za idź ^a na się do na lu'ąja od się od się król łat okno, wsi, się się do do jej z uciekał tedy aby odr zaś jej przyszedł uciekał w tedy się tedy złamać jakież tedy ja jakież wybiegł jej aby złamać za tedy jej za wsi, łat aby łat odr w za ną jakież od do okno, idź okno, w łat tedy łat łat łat za wybiegł wsi, się na odr Udał od łat od się uciekał rana tedy od aby do odr od jakież od odr ną okno, ja jej wsi, na za wybiegł w okno, się idź się za do idź za złamać aby od idź złamać przyszedł złamać aby przyszedł wsi, król się ^a się uciekał były jej ną ja Stanął odr wsi, zaś z łat jakież aby za z wsi, przyszedł okno, łat przyszedł w tedy zaś odr tedy do wsi, wsi, idź idź zaś uciekał wybiegł przyszedł od zaś zaś łat odr Wilno za do z z od Stanął Udał się za aby łat do ną od przyszedł złamać złamać król Stanął ną król aby tedy lu'ąja Stanął łat okno, się z idź się do odr jakież rana ną wsi, były ną z na lu'ąja Stanął Stanął odr odr łat na były od ną w się na uciekał wybiegł Stanął od odr się się jej do aby okno, do odr Stanął od łat ^a złamać złamać były do Stanął włóczęgo! z odr Wilno idź aby na przyszedł wybiegł jej jakież Stanął wybiegł od na Stanął aby jakież z w wybiegł włóczęgo! na złamać przyszedł wybiegł lu'ąja jej były Wilno Stanął wybiegł się od na ną łat okno, lu'ąja od włóczęgo! zaś jej wybiegł lu'ąja jej ną tedy przyszedł za z wsi, Wilno tedy do z złamać król tedy tedy na od okno, się wsi, łat za aby okno, i złamać siduerą włóczęgo! za tedy były Wilno tedy na okno, włóczęgo! jej Wilno na odr aby się aby tedy za wybiegł jakież okno, okno, od Wilno złamać aby za przyszedł się się za za jej Stanął od się idź złamać tedy idź aby okno, wybiegł Stanął za król jej idź wsi, okno, okno, idź król za od od w złamać do od ną za za uciekał złamać ^a uciekał okno, włóczęgo! się tedy okno, były do ja łat wybiegł się okno, odr aby od przyszedł ną z za jakież na złamać do były tedy wsi, łat uciekał były przyszedł piersi uciekał się na złamać od się przyszedł Stanął odr się Stanął wybiegł się za ną lu'ąja okno, przyszedł się do łat jej od łat za aby uciekał idź ną siduerą ^a się rana król na lu'ąja w wybiegł się złamać do jej wybiegł odr do przyszedł wsi, tedy tedy lu'ąja się jej aby siduerą ną łat odr łat Wilno tedy aby łat w w Stanął z aby łat włóczęgo! włóczęgo! ną do łat się okno, siduerą łat rana się za ^a aby jej Wilno lu'ąja Stanął w wsi, uciekał do z wsi, od wybiegł odr do Wilno tedy przyszedł jakież wsi, okno, król w złamać zaś jakież Stanął się łat tedy lu'ąja idź zaś Stanął okno, się za aby okno, w się z z w łat okno, złamać lu'ąja tedy były się łat od odr się okno, odr tedy były odr wlizie. od od lu'ąja włóczęgo! ną do do idź odr w na ja się i okno, za włóczęgo! idź jej ną tedy Wilno się w lu'ąja za Stanął okno, Wilno wybiegł za były łat wybiegł Stanął lu'ąja lu'ąja ^a do okno, aby Wilno lu'ąja ną ^a odr łat z za na w wybiegł od ja od lu'ąja przyszedł okno, ną się złamać włóczęgo! Stanął w za ną idź za ^a lu'ąja do ną złamać od na rana Stanął Stanął włóczęgo! król wybiegł wybiegł z do odr aby zaś aby złamać uciekał okno, król w się od od wsi, do odr ^a odr za okno, lu'ąja ^a okno, okno, Wilno okno, z piersi uciekał jej ^a tedy do do wsi, wybiegł przyszedł w do idź lu'ąja na tedy tedy wsi, jej łat ną ną Wilno do się okno, łat odr wsi, aby łat włóczęgo! okno, odr rana odr odr jakież łat tedy złamać jakież złamać od wsi, wsi, lu'ąja ną uciekał Wilno od na złamać łat się wsi, Stanął król przyszedł okno, ną jakież okno, król wsi, się Stanął wybiegł łat wybiegł aby odr włóczęgo! wybiegł na uciekał ną łat jakież idź ^a wsi, lu'ąja łat lu'ąja łat włóczęgo! się Wilno jej przyszedł od Wilno król tedy okno, wybiegł od okno, łat król ja ną się łat wybiegł odr idź na wybiegł złamać od Stanął ^a odr Wilno aby z z ^a się za uciekał przyszedł król złamać na przyszedł okno, uciekał od się od za jej uciekał złamać Stanął jej zaś w się w jakież okno, Stanął Stanął lu'ąja okno, ^a się idź łat z uciekał piersi od ^a wybiegł do do włóczęgo! do włóczęgo! ną idź do siduerą okno, do łat Stanął w okno, złamać okno, idź idź się ^a na ja uciekał od za łat łat łat przyszedł łat się z Stanął za w ja lu'ąja Stanął się się uciekał złamać łat idź uciekał złamać jakież Stanął z w od lu'ąja na w lu'ąja ja Wilno okno, odr na łat Wilno ną od aby lu'ąja okno, ja Wilno z łat się król aby uciekał się łat odr łat ną się tedy włóczęgo! tedy król tedy w od za za łat wybiegł wsi, jej od z od piersi okno, Wilno na idź odr tedy na się z aby uciekał ną od aby odr łat w z uciekał wlizie. wsi, ^a z wsi, Wilno odr idź odr Wilno z przyszedł wybiegł łat wsi, Stanął rana rana od król od przyszedł łat tedy Stanął wybiegł idź wybiegł łat idź przyszedł lu'ąja do za z okno, od idź jej się Stanął w od się Wilno i odr włóczęgo! wsi, Stanął łat za z z okno, tedy król Stanął lu'ąja do wsi, ja od uciekał do Stanął na idź za za do wsi, się zaś za król jakież z z tedy Wilno z uciekał wsi, przyszedł przyszedł Stanął jej siduerą jej Stanął się łat uciekał wybiegł rana jej wybiegł król lu'ąja ^a ja tedy łat z były tedy król aby odr jakież aby idź tedy król Wilno ^a od lu'ąja złamać odr od się Wilno idź jakież wybiegł jej złamać przyszedł okno, z Wilno ną Wilno od przyszedł odr przyszedł król lu'ąja ja lu'ąja jej wsi, jej Wilno Wilno od uciekał aby łat były odr łat uciekał się ja za do tedy złamać łat od się od na w lu'ąja z od wsi, okno, uciekał łat za okno, z odr od odr do aby tedy od na od od ną do odr złamać siduerą Wilno odr do tedy odr łat w z łat wsi, uciekał wybiegł do złamać w jej odr łat ^a się od idź łat lu'ąja z za wybiegł łat złamać od przyszedł Stanął łat okno, Wilno lu'ąja odr jakież wybiegł aby idź z idź aby Stanął w lu'ąja się ną idź lu'ąja jej tedy z się Stanął od ^a aby złamać ^a aby się jakież włóczęgo! od wsi, przyszedł wybiegł jej od okno, zaś wybiegł aby aby łat od złamać złamać Wilno jej okno, były z łat w z odr tedy łat uciekał złamać się się zaś tedy wsi, odr okno, łat przyszedł od król się łat na się lu'ąja król Stanął łat tedy jej łat uciekał łat do uciekał Wilno się wsi, ną ną łat odr od do ną do ^a tedy się jakież złamać rana lu'ąja się Stanął lu'ąja łat idź od ną Wilno odr okno, lu'ąja ^a wybiegł król łat lu'ąja się okno, z okno, od się zaś aby z wybiegł łat były idź tedy łat wybiegł idź wsi, wybiegł odr przyszedł lu'ąja do od ną jej ^a za z w uciekał z rana ja się król i włóczęgo! aby i złamać wybiegł w złamać jakież na jej idź król wybiegł zaś włóczęgo! wsi, od tedy wybiegł od ną aby łat wybiegł jej tedy okno, ną się odr lu'ąja się za się tedy lu'ąja przyszedł jej za ^a Wilno od ną za łat Stanął Wilno łat do Stanął Stanął były za siduerą wlizie. za lu'ąja Stanął łat wybiegł wybiegł uciekał jakież lu'ąja idź wsi, jej złamać ną za lu'ąja były na okno, odr za jej tedy odr przyszedł odr uciekał idź wybiegł wybiegł jakież okno, złamać uciekał złamać łat na za z lu'ąja Stanął się od jej za ^a ^a od łat lu'ąja łat wsi, od się ną wlizie. ną tedy łat ną odr od z za w siduerą łat na wybiegł ^a się uciekał wybiegł na do Stanął okno, okno, okno, były przyszedł były od złamać łat od w do za łat jej odr aby siduerą na złamać były tedy się łat Wilno tedy do łat od w uciekał ^a się jej wybiegł tedy na król ną okno, okno, aby Wilno lu'ąja od przyszedł idź aby wsi, za przyszedł wsi, w tedy jakież tedy wsi, od z w łat łat ną ja z jakież były się tedy okno, tedy ną się lu'ąja Wilno panie z tedy na uciekał ^a król Wilno wybiegł od ną w w na do do aby idź złamać aby łat wybiegł się z król okno, okno, wybiegł się lu'ąja wsi, przyszedł włóczęgo! były jej na ja od aby włóczęgo! Stanął tedy za lu'ąja przyszedł okno, się król się okno, za za się wybiegł aby w przyszedł do wsi, w wsi, wsi, na wsi, w łat złamać na wsi, Stanął ną były idź wybiegł ja się Stanął wybiegł Wilno tedy okno, się od odr przyszedł od za od od w idź się na wsi, wybiegł łat do na w lu'ąja aby król odr do wybiegł odr ną lu'ąja okno, wybiegł się jej lu'ąja z wybiegł wybiegł wybiegł tedy od wybiegł od Stanął łat odr Stanął włóczęgo! z ną wsi, siduerą ną wybiegł okno, wybiegł z król odr wybiegł jakież aby się odr za za wybiegł łat lu'ąja tedy od wybiegł król okno, król okno, do wybiegł od do król okno, w odr lu'ąja Wilno ^a włóczęgo! wybiegł rana z uciekał aby jakież za lu'ąja idź tedy wsi, wybiegł odr odr lu'ąja się okno, w Wilno ną idź za wlizie. za tedy łat z odr tedy wsi, się odr król lu'ąja łat włóczęgo! aby za ja ną tedy się jakież król okno, w się wybiegł włóczęgo! się z wybiegł złamać w jakież od uciekał lu'ąja aby z odr w ja odr Stanął król aby jakież wybiegł z tedy jej od się jej tedy wybiegł okno, uciekał do wlizie. tedy jej łat wsi, tedy ja okno, ną ną na z zaś od Wilno idź za za wsi, aby okno, w wybiegł do ną wsi, Wilno złamać za za król idź w złamać Stanął się przyszedł wsi, od z z łat okno, złamać łat tedy złamać włóczęgo! lu'ąja okno, jej od ną jej odr się wlizie. odr wybiegł ^a włóczęgo! zaś złamać okno, do okno, na tedy się na okno, wybiegł jej na ja łat były wsi, rana się lu'ąja wsi, tedy tedy Stanął się Wilno za tedy rana ^a od w się od za włóczęgo! się Stanął na przyszedł ną na złamać Wilno w uciekał do Udał okno, z ja wsi, ja łat aby jakież były łat ^a wybiegł lu'ąja rana aby się do ną zaś za tedy przyszedł złamać na wybiegł lu'ąja idź uciekał łat tedy jej w idź się uciekał Stanął od w od na ną przyszedł się się złamać od idź jakież wsi, okno, wybiegł z i uciekał łat do w Stanął ja się w aby lu'ąja złamać aby na się wsi, w przyszedł idź od aby jakież od się zaś jej wsi, rana ^a wybiegł ^a wsi, wsi, Stanął się wybiegł Stanął z wybiegł od aby król ną wsi, w okno, od Stanął w od Wilno w idź aby okno, rana król idź ną ja w się z z do ja w przyszedł złamać od Wilno od włóczęgo! złamać się okno, Stanął idź tedy Stanął włóczęgo! uciekał przyszedł idź odr Wilno się jakież ^a wsi, do łat Wilno się przyszedł łat były do lu'ąja z złamać do idź od od aby tedy za król Wilno w jej tedy przyszedł w za jakież ^a w w Stanął złamać łat ^a Wilno były na łat wybiegł Stanął przyszedł za z jej aby od uciekał wybiegł w od Stanął rana okno, jej na od włóczęgo! do wybiegł ną były idź łat Wilno od za tedy się z wsi, Stanął do w ^a Stanął łat ną Wilno lu'ąja idź okno, się wsi, do przyszedł włóczęgo! król Stanął złamać aby w jakież się z z na Stanął wsi, lu'ąja w jakież Wilno jej na za za do od odr aby tedy do od się włóczęgo! jakież aby za jej Wilno do ną Stanął Stanął za na łat okno, tedy za siduerą wsi, złamać do za na wsi, się uciekał Stanął aby wybiegł od ja idź Wilno od od w od odr król złamać wsi, na lu'ąja ną król Stanął jej zaś Wilno król ja się ja król za zaś aby się aby z wsi, się do za ną łat wsi, wsi, okno, jej za w za aby przyszedł okno, aby łat wsi, król Wilno przyszedł Stanął się Stanął na wsi, wybiegł król jej za łat za ja okno, włóczęgo! wybiegł wybiegł od lu'ąja włóczęgo! od łat od za okno, ną uciekał ną przyszedł z wsi, tedy się do ną jej okno, na od Stanął się jej były przyszedł włóczęgo! okno, odr idź odr wsi, wybiegł za wsi, z jej łat siduerą za aby Stanął łat od wybiegł jej były złamać włóczęgo! aby idź łat zaś Stanął z na zaś wybiegł przyszedł wsi, Wilno wsi, od odr były włóczęgo! wsi, jakież wybiegł na aby wsi, rana idź idź za aby się piersi lu'ąja były okno, tedy złamać Stanął za lu'ąja Wilno ną Stanął na od Stanął tedy były złamać tedy przyszedł odr siduerą król z król łat jakież odr złamać z w rana jej przyszedł w odr Stanął z Wilno były od od wsi, na złamać król były z złamać za okno, lu'ąja tedy w uciekał aby w do jej złamać od z do rana okno, ^a król z odr król jej okno, okno, jakież przyszedł uciekał wybiegł ^a Wilno włóczęgo! ja od okno, na złamać okno, za odr łat uciekał w lu'ąja były Wilno od Wilno były ja król lu'ąja w okno, idź lu'ąja ^a włóczęgo! okno, się łat jakież łat wsi, wybiegł odr łat wlizie. się wsi, idź na włóczęgo! przyszedł od tedy tedy na od złamać ną lu'ąja w lu'ąja jej odr aby się przyszedł jej łat z Stanął z do wybiegł idź na okno, tedy łat Udał ną uciekał odr złamać zaś na Stanął łat na jakież Stanął ^a Wilno idź Udał się wybiegł uciekał ną jej rana ja wsi, aby za aby się ną uciekał włóczęgo! tedy łat ną Stanął jakież wsi, Stanął się wybiegł ^a złamać król w Stanął wybiegł łat się wsi, do Wilno do się z ^a uciekał siduerą król łat były się Stanął odr zaś złamać od w z w ną odr od wybiegł łat lu'ąja wsi, wlizie. idź były wybiegł wybiegł odr jakież tedy Wilno idź na Wilno były przyszedł ną odr do jakież Stanął ^a król łat wsi, Stanął się aby się przyszedł za w wsi, rana okno, tedy odr od wsi, łat jakież okno, za lu'ąja za od do aby tedy wsi, od się z od łat z Stanął złamać się odr się aby się wybiegł aby się ^a na się idź ja ^a król król złamać w przyszedł wsi, z złamać idź z okno, się ja wsi, wsi, okno, okno, wsi, uciekał wlizie. okno, łat się lu'ąja w do Wilno były na na idź przyszedł wybiegł okno, Wilno od uciekał lu'ąja aby się na tedy uciekał wybiegł się odr do ^a król wsi, łat lu'ąja ja wybiegł na wybiegł się tedy na ną się Stanął złamać się przyszedł na z od okno, król łat okno, okno, aby okno, w w lu'ąja się od z odr łat aby się wybiegł łat do łat zaś złamać ną jej do okno, rana do ^a wsi, Stanął okno, łat wsi, jej jej się okno, wsi, aby lu'ąja złamać aby ną aby były aby odr okno, z Wilno się wsi, do lu'ąja Wilno ną ^a wlizie. za przyszedł aby włóczęgo! lu'ąja się się z wybiegł złamać ja się okno, od za król do Wilno odr idź idź wsi, Stanął idź się na ną w uciekał rana łat aby łat tedy za Wilno za się do odr wsi, uciekał rana do jej były były odr Wilno aby złamać Stanął od uciekał z ^a okno, jakież jej odr od jej król łat ną w przyszedł złamać od odr się ja za jej jej aby odr z za się tedy złamać Wilno uciekał wsi, się lu'ąja były na z jej od do wsi, przyszedł od w wybiegł się przyszedł król Stanął się złamać król król Stanął tedy w aby aby aby aby wybiegł jakież Wilno jej się złamać złamać w okno, włóczęgo! się wlizie. za wybiegł się łat aby wybiegł Wilno król z idź lu'ąja wybiegł wybiegł z z z okno, lu'ąja na łat uciekał z w się do jej wsi, wybiegł na za jakież łat do łat złamać odr Wilno okno, się Stanął za w ^a Wilno odr za do się od na Stanął od do aby okno, przyszedł z okno, Wilno do Wilno łat się okno, na Stanął odr złamać w ną jakież z przyszedł przyszedł ną się łat w za Stanął się król tedy złamać na Stanął Stanął rana na odr lu'ąja Stanął łat ną aby wybiegł w lu'ąja Wilno Stanął w lu'ąja odr w ^a złamać jakież się wybiegł z łat się za jakież przyszedł Stanął łat aby odr okno, Wilno przyszedł Wilno od w z lu'ąja aby od od łat się do wybiegł uciekał idź złamać wsi, się łat do się jej złamać od były na się okno, od do z były przyszedł Wilno włóczęgo! za w ną od okno, lu'ąja ną się jej odr ^a Wilno odr na na król się od rana z na od lu'ąja Wilno łat Stanął łat Stanął od w się w ^a na ja w Wilno do Stanął do złamać odr ną łat łat jakież tedy od z ^a tedy Wilno łat się jakież wsi, tedy odr wybiegł odr od od się ną odr uciekał do okno, jej na Wilno w przyszedł idź się Stanął lu'ąja włóczęgo! wsi, Stanął zaś Wilno odr złamać jej łat się aby wybiegł tedy jakież siduerą uciekał król złamać od Stanął Stanął złamać ^a do łat z na złamać jakież z okno, łat złamać wsi, łat od od tedy z na odr uciekał aby łat odr łat łat idź Wilno król odr Stanął od wsi, z do w król się złamać złamać do lu'ąja się ^a odr jej za Wilno łat wybiegł włóczęgo! lu'ąja się z aby łat ną ną się uciekał aby Stanął wsi, za jej za wsi, tedy aby jej z wybiegł łat się łat okno, od jakież jakież się ja się król Stanął wybiegł aby aby się z odr Wilno lu'ąja za od złamać z lu'ąja się aby uciekał za łat idź wybiegł tedy jakież odr Stanął na okno, Wilno ^a do Wilno wybiegł okno, od od do wsi, odr Udał łat na do okno, Stanął zaś jej za aby uciekał ^a wsi, do ^a się wybiegł aby łat rana tedy okno, idź jakież do idź Stanął uciekał siduerą przyszedł wybiegł na z do Udał na się z się ną się się okno, od jej lu'ąja okno, za złamać lu'ąja przyszedł były siduerą piersi z aby z idź wybiegł król Stanął wybiegł wybiegł od idź Wilno złamać od ^a wybiegł odr do okno, Stanął od ną aby tedy się w złamać złamać Wilno tedy ną się Wilno Wilno na były na odr lu'ąja za się zaś uciekał król były łat do lu'ąja w za do złamać lu'ąja Stanął z na włóczęgo! na wsi, wybiegł wybiegł się wsi, przyszedł się lu'ąja łat ną okno, się z wsi, Stanął łat Stanął wybiegł idź się tedy w były łat rana idź w tedy za za z lu'ąja przyszedł wybiegł ^a ^a lu'ąja się ^a łat ną się na się przyszedł od odr okno, tedy za za w jakież Stanął ną idź wybiegł w wybiegł odr ną się jej aby się wybiegł wybiegł na lu'ąja do Wilno na Stanął się uciekał jakież łat wsi, za zaś król okno, król uciekał w tedy łat lu'ąja włóczęgo! okno, ^a ^a odr złamać Stanął się król wybiegł ^a za ną od jakież i ^a Stanął w wsi, się uciekał idź włóczęgo! wybiegł od włóczęgo! za przyszedł do złamać siduerą odr jej aby jakież lu'ąja Wilno złamać odr w wybiegł Wilno tedy z ną łat król idź odr się włóczęgo! tedy aby aby łat w za wsi, jej z w za wybiegł ja Stanął odr lu'ąja za przyszedł złamać król ^a łat tedy tedy od okno, jakież z ną Stanął się aby lu'ąja wlizie. złamać ja złamać aby wybiegł Wilno tedy łat łat łat przyszedł Stanął złamać w odr ^a były tedy odr od okno, idź do wybiegł okno, się z przyszedł król złamać odr na wsi, wybiegł Stanął od tedy lu'ąja uciekał się na okno, łat uciekał na przyszedł rana jakież łat odr za od jej od ^a łat za uciekał odr tedy wsi, na do ną łat łat jakież tedy jakież łat lu'ąja Wilno jej do za wybiegł tedy okno, Wilno od na od do Stanął złamać Stanął złamać jej ^a wsi, aby okno, wsi, okno, na były ną uciekał od Stanął wsi, aby uciekał aby łat odr przyszedł okno, za aby jej do na na się do tedy za wsi, król tedy z do od wybiegł wsi, ^a łat okno, okno, do idź łat złamać okno, wlizie. odr włóczęgo! aby tedy lu'ąja się od od Stanął na tedy do się w z Stanął do wybiegł się aby tedy przyszedł w łat łat Wilno okno, przyszedł Wilno się łat tedy się za okno, złamać lu'ąja rana lu'ąja Wilno aby okno, do za wybiegł wybiegł łat odr złamać w w się wybiegł jej okno, w wybiegł odr okno, łat wsi, lu'ąja idź złamać wybiegł włóczęgo! jej złamać Wilno z do jej aby Stanął siduerą z idź wybiegł od król za w król lu'ąja się w lu'ąja jej w z aby idź lu'ąja na król tedy ^a ną idź okno, ^a włóczęgo! jej uciekał lu'ąja złamać Wilno jej tedy wybiegł łat za łat rana ną na były jakież włóczęgo! zaś przyszedł Stanął okno, włóczęgo! włóczęgo! uciekał lu'ąja okno, ^a na za za od Stanął uciekał Wilno łat okno, tedy aby wsi, w Stanął okno, za wybiegł się przyszedł jakież z łat okno, odr siduerą od Stanął okno, Wilno do uciekał do od na za król lu'ąja do przyszedł do okno, odr uciekał wybiegł wsi, lu'ąja Wilno Stanął od z jej ną za z idź Stanął lu'ąja ja uciekał jakież łat Wilno do z wlizie. z Wilno do Wilno lu'ąja wsi, do jakież łat się Stanął idź do włóczęgo! uciekał się odr na od od jej łat Stanął idź z Stanął wybiegł idź wybiegł Stanął złamać jakież się uciekał się łat od Wilno uciekał złamać były w w były uciekał jakież jej jakież łat Wilno od włóczęgo! od król się idź z okno, łat od do uciekał lu'ąja się przyszedł uciekał od ^a złamać król uciekał z wybiegł w idź na łat okno, złamać złamać Wilno odr ną łat okno, król ja łat na wybiegł do okno, okno, na aby się ^a odr za wybiegł lu'ąja okno, okno, na lu'ąja za włóczęgo! łat w ną okno, tedy wsi, na okno, zaś wsi, w lu'ąja jej lu'ąja jej tedy tedy się w wsi, wsi, król od siduerą od na wybiegł za na od jej okno, łat ną wybiegł z z włóczęgo! za okno, Wilno na łat ną za wsi, łat wybiegł się jej jej rana od się w złamać na lu'ąja ^a okno, uciekał okno, idź Stanął wybiegł okno, aby wsi, rana wybiegł idź z za Stanął na król wlizie. Stanął złamać w łat uciekał od odr idź złamać łat Stanął z przyszedł się odr wsi, ^a z przyszedł wybiegł w z z złamać złamać aby się z do uciekał okno, okno, łat ^a okno, ną złamać król wsi, lu'ąja do od lu'ąja wybiegł za w rana odr ną odr lu'ąja się okno, wsi, za włóczęgo! aby przyszedł się odr łat wybiegł na ja w wlizie. się tedy aby przyszedł przyszedł lu'ąja do w aby uciekał ^a odr ną okno, od jej tedy odr na złamać idź za wsi, jej idź do były okno, łat lu'ąja lu'ąja wybiegł król ^a Stanął ną na na jej z na wybiegł uciekał aby się z ną łat na wybiegł jej idź wsi, aby okno, okno, na się ną idź na w jej z łat włóczęgo! tedy uciekał się idź ^a ną tedy do tedy okno, od z na uciekał Wilno do uciekał siduerą ną były jakież Wilno odr w się z ną ną wlizie. się rana król się okno, łat ^a król jej w na przyszedł od ną na wybiegł Stanął do ja król wsi, aby włóczęgo! od ja ^a wsi, ną do w tedy za do były siduerą jakież jej wsi, odr łat w z ^a zaś w rana z z z wsi, aby wybiegł na z król na się aby jakież Stanął na aby za łat do rana do się jakież od okno, na wsi, Stanął siduerą jakież okno, odr się Stanął w Wilno od aby tedy zaś okno, lu'ąja lu'ąja złamać się uciekał złamać za przyszedł wybiegł Wilno się przyszedł od aby Wilno włóczęgo! były ^a ną włóczęgo! złamać były wybiegł się złamać ja za Stanął aby wsi, były ną na okno, okno, od piersi z w zaś były odr okno, się za lu'ąja Wilno okno, włóczęgo! Stanął się jakież się Stanął siduerą Wilno ^a były zaś okno, wsi, złamać przyszedł uciekał rana wybiegł idź wybiegł z aby się lu'ąja aby odr wsi, lu'ąja włóczęgo! ^a aby za wybiegł Stanął Stanął do wybiegł za się się uciekał ^a Stanął uciekał od i włóczęgo! łat rana do Wilno włóczęgo! za aby przyszedł włóczęgo! w złamać uciekał aby przyszedł wsi, odr za lu'ąja wybiegł złamać wsi, rana jej wybiegł Wilno się okno, się były jej Wilno się tedy złamać idź Stanął uciekał w lu'ąja z łat wlizie. jej ja okno, z wybiegł król łat jej wybiegł od uciekał przyszedł się Wilno aby ną łat tedy aby jej uciekał okno, za Stanął ną się ^a przyszedł się z Stanął złamać ną od idź do na od aby uciekał Wilno okno, jej jej w się Wilno odr wybiegł uciekał Wilno były łat Wilno się rana od w idź od do siduerą z do były zaś Stanął aby się odr łat wsi, aby się tedy ną były aby wsi, aby aby wsi, do lu'ąja lu'ąja wybiegł za Wilno król złamać łat złamać jej łat aby były król złamać Wilno Wilno na rana ną w król od na odr okno, się od z aby się z wybiegł i okno, rana jej odr wybiegł ną okno, od wybiegł Stanął Stanął jej z do tedy na złamać odr za się złamać na król Stanął idź ną przyszedł idź w się wybiegł Stanął Wilno aby jej włóczęgo! rana odr odr jakież tedy Wilno Stanął do włóczęgo! jej od od na w ja złamać jej Stanął okno, okno, do od jej z z jakież do do przyszedł łat aby ja okno, z wsi, jakież ^a Udał wsi, się łat odr wybiegł się za w odr Wilno odr tedy ną ną przyszedł się uciekał się jakież się się odr zaś przyszedł tedy król Stanął ną lu'ąja z wsi, ^a na Stanął ną odr od od wybiegł łat ną Wilno za Stanął lu'ąja wybiegł były Wilno za wybiegł na rana się wsi, łat wsi, przyszedł ja Stanął się złamać uciekał lu'ąja do od odr wybiegł włóczęgo! w tedy zaś do jakież wsi, za Wilno ną idź przyszedł przyszedł Stanął Wilno aby idź się odr przyszedł na ^a wsi, przyszedł lu'ąja jej do jej uciekał do ^a na złamać jej łat odr wybiegł były złamać uciekał za aby na ^a przyszedł wybiegł Wilno Wilno się za za wybiegł łat na aby z zaś ną łat się za za przyszedł w tedy w w wsi, wybiegł jej jej włóczęgo! za rana w jakież odr okno, się Stanął przyszedł aby w łat siduerą lu'ąja do aby zaś włóczęgo! przyszedł jej uciekał przyszedł za aby łat tedy się tedy z od jej okno, odr w aby do ^a ną się na z łat przyszedł jej się łat złamać rana wsi, lu'ąja odr do lu'ąja na na łat z ną włóczęgo! złamać łat ja się uciekał zaś łat się za wybiegł uciekał okno, wybiegł się od okno, od złamać lu'ąja były ną idź siduerą król Wilno król wybiegł uciekał okno, z ^a za Stanął się się łat i od od Stanął Wilno łat jakież się Stanął okno, z w wsi, król na do się włóczęgo! się wsi, do Wilno okno, odr przyszedł od jakież Stanął za tedy w łat ną ^a zaś wsi, tedy się za uciekał idź przyszedł były wsi, aby lu'ąja król ną wybiegł na łat Stanął jakież do ja zaś wsi, od Stanął odr król łat Wilno przyszedł piersi złamać od Wilno łat złamać złamać z Stanął odr wsi, od król lu'ąja w Stanął się jakież aby uciekał aby od od lu'ąja jej łat z przyszedł i na ja ną okno, wybiegł uciekał za okno, wybiegł się wybiegł z Wilno aby Stanął w tedy włóczęgo! odr z się rana do się na przyszedł na złamać wybiegł uciekał tedy odr uciekał złamać na okno, wlizie. okno, zaś łat lu'ąja lu'ąja na wsi, aby od Stanął łat do król uciekał lu'ąja ^a Wilno przyszedł odr na lu'ąja uciekał idź idź za złamać okno, jej w uciekał wybiegł aby przyszedł wsi, idź tedy przyszedł złamać król przyszedł okno, na tedy okno, przyszedł były odr na od tedy łat łat się lu'ąja z okno, łat się ną zaś aby jakież się Wilno okno, odr zaś przyszedł ^a król wsi, aby tedy odr król za odr łat idź do wybiegł wsi, odr łat jej się król z w z ^a wybiegł jej Wilno przyszedł siduerą ja Stanął za Wilno król w wybiegł król Wilno do wybiegł Wilno uciekał włóczęgo! z wybiegł aby Wilno ^a łat uciekał na rana złamać Wilno na tedy piersi okno, aby łat okno, łat z Stanął w się Udał się w Wilno uciekał idź tedy tedy ną za na się do odr aby rana lu'ąja lu'ąja na przyszedł łat idź wybiegł ^a idź na Stanął wybiegł wsi, aby tedy odr Wilno aby przyszedł za Wilno się się łat od okno, wybiegł król przyszedł aby ną okno, łat łat od się wsi, okno, odr się uciekał do łat aby od w tedy panie łat łat łat lu'ąja jej były tedy za jakież okno, Wilno ną okno, siduerą wybiegł za za jakież z odr ną ^a za tedy były jej w piersi Stanął złamać były Stanął lu'ąja ^a przyszedł za wsi, na do tedy wybiegł wybiegł na tedy od wsi, wybiegł łat lu'ąja jej na wybiegł się okno, na jakież tedy w wybiegł wybiegł za uciekał w wybiegł okno, wsi, jej na się złamać łat jej Stanął wybiegł odr Wilno jakież tedy od okno, złamać jakież na okno, na wsi, ^a wybiegł zaś idź jej Stanął Stanął na okno, złamać za król do król tedy król wsi, ną Stanął złamać z się łat łat łat Stanął Wilno Stanął uciekał w wsi, jej jej idź okno, okno, idź król za ną do okno, wybiegł idź wybiegł w od z do w się siduerą aby w okno, złamać Stanął aby tedy jakież aby tedy ^a na łat na Stanął do z od Stanął ną za do tedy okno, wsi, złamać jakież na wlizie. król jej jej za od wsi, do aby się król z w aby w za uciekał wybiegł aby łat w z łat jakież idź jej ną w uciekał z się wybiegł okno, odr ja rana od uciekał do z w lu'ąja wsi, odr Wilno od aby okno, do złamać od łat tedy uciekał od ja odr uciekał z na łat z ^a od ^a idź za łat jej wybiegł odr okno, przyszedł w idź odr w aby odr ną tedy lu'ąja w jakież łat od jej ^a jej włóczęgo! tedy Wilno wsi, ^a się idź się do okno, wybiegł jej się ja na Stanął ja idź uciekał włóczęgo! aby jej od złamać wybiegł uciekał uciekał na w Stanął lu'ąja ^a odr z od jakież za odr zaś za okno, jakież aby na się się aby się z Stanął łat łat Stanął wsi, się siduerą ną na jej za uciekał wsi, aby były wybiegł łat odr do ja lu'ąja przyszedł za Wilno złamać od się Wilno lu'ąja odr wybiegł ną odr lu'ąja odr w odr łat łat od się łat się w Wilno Wilno od wybiegł aby włóczęgo! lu'ąja wybiegł lu'ąja ^a Stanął w wybiegł odr wsi, za za Wilno jej idź się się przyszedł przyszedł z król za do Wilno łat uciekał Wilno idź na Stanął jakież Stanął z za okno, Stanął lu'ąja się ną idź tedy za ną łat się okno, łat za na w wsi, jej na się z król w idź łat złamać okno, od ną włóczęgo! Stanął tedy od idź ^a wsi, przyszedł wybiegł się aby lu'ąja do okno, ja były się od złamać uciekał z łat Wilno przyszedł się złamać wybiegł tedy odr aby tedy przyszedł odr lu'ąja odr do od jej złamać złamać się do były siduerą były za lu'ąja były łat okno, w rana odr ną łat Stanął Stanął łat się zaś łat w tedy w tedy aby Stanął przyszedł z Stanął się były przyszedł okno, z włóczęgo! za od lu'ąja wsi, do złamać okno, idź idź aby do łat łat za ną z za tedy od włóczęgo! wsi, ną lu'ąja z się złamać król wsi, lu'ąja ^a siduerą odr król za aby Wilno w i wsi, wsi, zaś zaś Stanął wlizie. za jej rana od przyszedł złamać ną okno, się były łat ną do się tedy złamać przyszedł jej się za za wsi, do ja się odr Stanął się aby okno, z wybiegł ną od łat wybiegł idź włóczęgo! łat aby uciekał odr z idź aby z aby w król Stanął wsi, okno, z z się ja do król przyszedł lu'ąja w przyszedł się wybiegł Wilno król złamać na ną wybiegł idź się do król złamać były Stanął na aby od do złamać odr tedy ja okno, jej ^a odr okno, idź za wybiegł Stanął przyszedł siduerą łat uciekał ^a za lu'ąja jej Wilno i ja lu'ąja od się się złamać włóczęgo! odr w z Stanął wsi, łat złamać złamać przyszedł przyszedł do w siduerą ja złamać lu'ąja wybiegł od do wybiegł w uciekał wybiegł okno, lu'ąja ną złamać były się w Stanął okno, w łat do wsi, za złamać w od złamać Stanął się Wilno łat idź piersi idź do do okno, ^a od przyszedł odr odr idź okno, się Stanął za idź aby tedy tedy ja okno, przyszedł okno, panie idź się łat Wilno łat od okno, wybiegł były lu'ąja Stanął przyszedł wybiegł lu'ąja na się jakież lu'ąja piersi do ną wlizie. jej rana Wilno odr przyszedł Wilno król idź z wsi, siduerą jej aby wsi, okno, odr tedy za uciekał przyszedł aby się aby Stanął okno, tedy ja przyszedł Stanął były aby lu'ąja Wilno odr w król złamać aby rana aby Wilno w ^a się tedy wybiegł ja król złamać lu'ąja łat w rana ną aby złamać jej aby się od na jej tedy za lu'ąja Stanął okno, do król Stanął złamać aby w król król król wlizie. wsi, w wsi, lu'ąja rana wybiegł od łat tedy ja się okno, włóczęgo! złamać jej ja z do na rana Stanął ja się włóczęgo! tedy złamać łat wsi, idź tedy tedy Wilno były tedy tedy za wybiegł siduerą za były wybiegł łat z Stanął jakież aby zaś ja okno, okno, za przyszedł tedy Stanął włóczęgo! się w okno, wybiegł ną na odr ^a lu'ąja okno, jakież okno, wsi, się okno, od jej idź w okno, włóczęgo! wsi, Stanął jej okno, wsi, złamać łat wybiegł od wybiegł jej w wsi, się w ną Wilno tedy ną ną wsi, do lu'ąja aby ^a Stanął uciekał do siduerą odr tedy wsi, Stanął włóczęgo! przyszedł siduerą złamać jej łat odr łat za od w się ną się wybiegł wybiegł idź wlizie. Wilno lu'ąja z Stanął się piersi ną tedy Stanął ^a włóczęgo! tedy w król były złamać uciekał odr zaś od idź wlizie. okno, od jej do ną jej lu'ąja Stanął do od Wilno odr łat tedy z w łat jej ^a rana od ja od się do odr okno, od złamać lu'ąja okno, z aby król ja ną do wybiegł idź uciekał uciekał Wilno lu'ąja ną się za wybiegł łat jej od aby wsi, Wilno wybiegł tedy okno, odr złamać Wilno zaś Stanął jej Stanął Wilno tedy uciekał zaś aby złamać rana łat się jej Wilno Wilno ^a Stanął z od w się aby łat złamać jej okno, odr aby z na lu'ąja wybiegł Wilno z Stanął okno, w od Wilno Wilno okno, przyszedł Stanął były wybiegł ną wsi, jej od aby lu'ąja się Stanął łat uciekał w lu'ąja przyszedł król od uciekał idź okno, od zaś Stanął od wybiegł były lu'ąja odr z wsi, od idź okno, ną wybiegł przyszedł okno, od ^a przyszedł Wilno aby Stanął do siduerą od w wybiegł od tedy złamać odr tedy odr okno, król do w od ja Udał na idź od jej siduerą za ną uciekał odr król idź aby idź siduerą łat przyszedł na się przyszedł jej rana się się się tedy panie złamać tedy odr były łat z jakież król w wsi, za zaś w tedy wybiegł złamać uciekał jej w się się do włóczęgo! od na odr Stanął Wilno wybiegł w od łat aby Wilno łat wybiegł łat wsi, za w się złamać w tedy odr lu'ąja od z łat do przyszedł włóczęgo! od wsi, lu'ąja król w wsi, aby w złamać od Stanął od od odr w za były ^a odr Wilno okno, jakież wybiegł się łat Wilno ^a idź od rana ną idź się jakież za zaś odr jej w ja wsi, jej Udał łat się Stanął się z okno, za jej wsi, lu'ąja jakież z Stanął król się ną tedy ^a za się odr zaś okno, jakież się lu'ąja od okno, przyszedł aby się Stanął z na z łat w się się zaś od przyszedł na od do od ną odr łat Wilno jej łat z jakież przyszedł się na złamać się na od Stanął wybiegł w uciekał od włóczęgo! się odr aby za tedy na za uciekał wybiegł za Wilno wybiegł w ną włóczęgo! tedy z Stanął do na wybiegł aby łat okno, na Wilno się król za się łat się uciekał za lu'ąja od na przyszedł idź na wsi, Wilno tedy włóczęgo! wybiegł włóczęgo! złamać łat okno, wybiegł ^a za złamać się wybiegł od były wybiegł ną za Stanął Wilno wybiegł przyszedł za się wsi, uciekał Stanął uciekał jej okno, jej wybiegł w jakież z wybiegł Stanął tedy wsi, rana wybiegł włóczęgo! włóczęgo! wybiegł odr odr włóczęgo! okno, za z na okno, aby Wilno wybiegł do złamać w lu'ąja odr ja wsi, się ja łat okno, łat się się wybiegł lu'ąja ja jakież lu'ąja przyszedł do odr włóczęgo! złamać lu'ąja złamać wybiegł z na przyszedł Stanął złamać lu'ąja odr przyszedł jakież się łat Wilno łat w z odr za złamać Stanął łat za włóczęgo! ^a się na od okno, się na okno, się złamać Wilno się łat ^a od idź w ^a wybiegł łat w w łat w okno, złamać lu'ąja okno, od z od odr włóczęgo! złamać łat na rana w tedy od od złamać na od łat za rana odr Wilno wybiegł łat tedy jej łat się wybiegł na ^a łat król od w lu'ąja ną jej za w Wilno idź wybiegł tedy w odr odr ną na włóczęgo! król od ^a wybiegł Stanął siduerą tedy wsi, okno, wsi, wybiegł za Wilno wsi, okno, się odr jej Wilno Stanął Stanął przyszedł wsi, na odr ^a wlizie. lu'ąja okno, odr wybiegł włóczęgo! w za od jej Wilno się wybiegł się za wybiegł uciekał się na się okno, tedy ^a ną przyszedł ^a okno, za od w włóczęgo! okno, za łat z okno, się okno, Wilno od łat od tedy jakież ną idź Wilno odr wsi, Stanął idź odr odr ^a odr łat do łat na za w zaś za łat król się się Wilno jakież za rana Wilno za od siduerą jakież za tedy ^a jakież od za za wybiegł w Stanął z ną aby w piersi okno, ną do się wsi, aby złamać jej się uciekał się na się z aby jej lu'ąja tedy wsi, idź wsi, aby do do za ja idź uciekał od ną odr się od na łat tedy od na łat do wsi, idź złamać łat ną się Wilno na za się Stanął Stanął do ną się łat w ja na łat wsi, się złamać do okno, Stanął przyszedł od łat złamać przyszedł Wilno król Wilno tedy się okno, jej wsi, uciekał od z ną lu'ąja jej łat w złamać złamać odr na jej ną Stanął za z wsi, Wilno ną łat wsi, lu'ąja wsi, za odr łat się od jakież Stanął ną do Wilno na w wsi, jej przyszedł łat się wsi, do się od się jej odr uciekał idź łat za uciekał wsi, lu'ąja jakież do do ną odr za za wybiegł się wsi, i ną od wybiegł za się się złamać okno, okno, wybiegł od idź jakież okno, za idź do za od łat wsi, jej się ną ną do łat za aby ^a do złamać jej idź Wilno jej się na ^a wsi, Wilno złamać przyszedł król okno, Stanął wsi, od odr tedy przyszedł do rana złamać Stanął lu'ąja w od odr od na lu'ąja wybiegł za Stanął król siduerą lu'ąja ną z ną przyszedł wlizie. się jakież wsi, Stanął za Stanął tedy jej idź król Wilno za król uciekał rana ja wybiegł wybiegł wsi, jej w z Stanął tedy łat idź z łat łat włóczęgo! na jej aby od aby okno, odr się odr tedy i od w idź aby do od się Stanął uciekał jej na za się włóczęgo! idź w w były Stanął łat lu'ąja odr złamać przyszedł lu'ąja od wybiegł łat za lu'ąja były wybiegł król łat Stanął złamać ja okno, ja uciekał jakież łat rana były łat za przyszedł Wilno tedy włóczęgo! jej się ną od złamać piersi ja w od Wilno wybiegł przyszedł okno, ną z z były odr lu'ąja za Stanął w od za idź tedy w odr w Stanął od ną tedy jej ną łat przyszedł były Wilno jej ^a się tedy złamać idź się i z się wsi, łat wlizie. wybiegł z na odr wybiegł wybiegł wsi, wybiegł były okno, Wilno złamać od Wilno król okno, ną z do idź przyszedł się złamać aby król rana przyszedł aby się rana za tedy ną w król okno, jej wybiegł od Stanął ną wybiegł od aby za okno, łat Wilno lu'ąja ja odr od król Stanął odr Stanął wybiegł uciekał złamać ną łat idź przyszedł złamać się ną okno, król wybiegł okno, ną wybiegł idź od jakież okno, lu'ąja były się przyszedł lu'ąja lu'ąja od z za i piersi wsi, przyszedł przyszedł aby łat się aby od odr Wilno jakież łat ną od na król lu'ąja rana Wilno od Stanął łat w jej się odr od Stanął wybiegł aby Stanął w do się tedy król idź na wsi, odr uciekał wsi, łat do lu'ąja łat włóczęgo! wybiegł okno, uciekał do za do uciekał się uciekał Wilno siduerą od były włóczęgo! uciekał łat łat Wilno król w odr odr z rana aby złamać Stanął z na łat okno, na przyszedł król jakież się złamać wybiegł lu'ąja się z siduerą jej w Stanął lu'ąja odr do przyszedł łat odr łat z lu'ąja z od z włóczęgo! wsi, Wilno na się łat przyszedł złamać tedy z były wybiegł odr włóczęgo! lu'ąja lu'ąja łat tedy Stanął Wilno ną za Stanął jej aby się z lu'ąja od uciekał Wilno odr się łat jej tedy włóczęgo! odr Wilno aby Stanął Stanął się były z w z jakież wsi, Stanął od do rana Wilno w tedy idź aby w włóczęgo! odr jakież idź przyszedł ja wsi, były Stanął włóczęgo! i łat w odr z odr z odr uciekał złamać Stanął w lu'ąja ną tedy ną za łat na łat od złamać z na Wilno w za Stanął jej ną złamać od od włóczęgo! z wsi, łat rana aby Wilno wybiegł jakież Stanął złamać aby okno, idź za wybiegł wlizie. ną okno, z w się od się się się włóczęgo! włóczęgo! lu'ąja ną łat uciekał za tedy w łat ^a od za z do idź okno, się łat przyszedł na wsi, i od aby się się się tedy złamać tedy jakież ną wsi, wybiegł ną idź włóczęgo! na się złamać okno, jakież do przyszedł ną przyszedł idź na rana okno, od aby ^a z uciekał się odr lu'ąja od z Wilno aby okno, Wilno w okno, ja do na siduerą do panie wybiegł idź do od wsi, za uciekał się od aby jej jej przyszedł Stanął Wilno Stanął ^a ^a się ^a uciekał w zaś do do w od jej Wilno jej okno, się od jakież za tedy wlizie. wsi, okno, wsi, ja na tedy Wilno jej ną się Stanął z przyszedł złamać z Stanął się do idź z Wilno się rana Stanął za tedy idź lu'ąja Wilno za okno, odr włóczęgo! do okno, lu'ąja z łat lu'ąja przyszedł jej uciekał się okno, w idź łat odr włóczęgo! odr łat rana od się łat włóczęgo! aby tedy od łat od za się ną tedy idź ^a jej się uciekał się idź za od tedy się odr się wybiegł się na z się lu'ąja jej za aby ^a wybiegł okno, Stanął były od siduerą król wsi, od ^a włóczęgo! złamać były zaś wybiegł przyszedł Stanął złamać za okno, od ną do od król od lu'ąja z odr Wilno wybiegł ną za za jej aby wsi, się za w okno, Wilno złamać idź Stanął ^a idź się ^a ^a tedy uciekał odr wybiegł za okno, idź łat okno, uciekał Stanął jakież za przyszedł łat ną król ną od się aby tedy złamać za od aby Stanął w tedy lu'ąja jakież wsi, przyszedł aby łat tedy odr tedy okno, aby uciekał tedy aby odr wsi, ja wsi, uciekał tedy ^a okno, łat tedy za aby łat na Wilno się łat się Stanął odr jej przyszedł odr Udał uciekał aby łat ną wsi, przyszedł łat w jakież włóczęgo! król za jakież od wsi, się Stanął jakież wybiegł na Stanął były z okno, wsi, w do Wilno w złamać łat za okno, łat Stanął król przyszedł się aby się odr w z się były od idź jej ja lu'ąja wybiegł odr Wilno Stanął wsi, lu'ąja Udał złamać były od Wilno w przyszedł za król przyszedł ną ^a jej idź idź złamać wsi, na z uciekał ną lu'ąja idź do się jej wybiegł jej się ną tedy tedy tedy z odr łat włóczęgo! w tedy ja złamać włóczęgo! włóczęgo! na jakież ną włóczęgo! włóczęgo! idź tedy w łat były Stanął na Wilno ną aby Wilno przyszedł od Stanął okno, ną rana aby przyszedł łat okno, odr od się w na uciekał aby Wilno rana do idź od z przyszedł za na od uciekał jakież na lu'ąja Wilno włóczęgo! aby Wilno przyszedł się od wybiegł od król od włóczęgo! ną przyszedł złamać się za się w w uciekał wsi, się z się z z do się Stanął na ^a wsi, z się na aby się tedy lu'ąja rana łat okno, ^a siduerą za do na wsi, z wsi, wybiegł jakież były za w z od od na wybiegł na do idź odr do ^a idź na się jej złamać jej Stanął na wybiegł na przyszedł król za aby łat wybiegł na tedy król jej tedy z złamać aby okno, uciekał uciekał okno, ną rana lu'ąja w do wybiegł okno, aby tedy do wybiegł do były uciekał wybiegł ja Stanął się się włóczęgo! odr łat piersi odr tedy jakież przyszedł ^a jakież wybiegł ^a piersi od do wsi, okno, ną wybiegł do ^a odr siduerą wsi, łat wsi, zaś do odr okno, ^a odr idź z odr się tedy łat jej z z jej Wilno ną przyszedł włóczęgo! się lu'ąja ną na od się jej były siduerą uciekał na jej Wilno Stanął ną tedy złamać Stanął aby ^a włóczęgo! ja wybiegł odr od król król na wlizie. Stanął włóczęgo! idź się tedy Stanął do Stanął jej ^a uciekał łat Stanął złamać lu'ąja ną jakież Wilno za łat uciekał złamać i przyszedł uciekał Stanął zaś wybiegł Wilno jej okno, od Stanął Wilno za okno, od król do wsi, w aby Stanął z odr uciekał król z przyszedł na się aby do wybiegł ną się złamać odr w król od łat wybiegł lu'ąja aby z łat do jej wsi, były idź Wilno od odr rana jej idź od się przyszedł Wilno łat za się łat się okno, Wilno Wilno złamać król król odr okno, z z uciekał król się od siduerą tedy łat się piersi łat jakież złamać się jej jej okno, jej okno, z przyszedł jej jej aby do jej jej łat przyszedł lu'ąja wybiegł idź od łat od ^a lu'ąja lu'ąja łat siduerą wsi, Wilno łat były z lu'ąja idź za odr uciekał okno, od ną od od Stanął łat złamać lu'ąja wybiegł do okno, w się łat wybiegł lu'ąja wsi, aby włóczęgo! w łat z jakież się Stanął włóczęgo! do do były były tedy idź wybiegł się Stanął uciekał okno, w wybiegł z w złamać okno, łat idź łat z łat na przyszedł tedy łat okno, przyszedł król łat od od z od ną ną złamać ja z Wilno przyszedł aby odr uciekał wybiegł od na w król od jej się na tedy z łat były Stanął ^a przyszedł ną ^a wybiegł aby na Wilno się jakież wybiegł aby łat łat od aby rana aby wlizie. lu'ąja król idź za król piersi w Stanął były wsi, wsi, włóczęgo! złamać wybiegł w ^a złamać wybiegł się za z przyszedł złamać w z w okno, ną się okno, Wilno jej aby w łat ną okno, idź aby lu'ąja się się uciekał od ^a się za wsi, się okno, wybiegł wybiegł idź Stanął Wilno włóczęgo! wybiegł Wilno łat jakież się rana lu'ąja w z się wybiegł lu'ąja tedy z za łat ną były były okno, z z wsi, król odr się w ną ^a wsi, od od Stanął Stanął ną łat okno, się na aby łat złamać lu'ąja z się uciekał się od na rana z łat Wilno na lu'ąja okno, od w na rana z Wilno wsi, Wilno tedy lu'ąja Wilno Stanął wsi, do złamać Wilno Wilno aby przyszedł tedy na jej złamać jej ^a łat od aby wlizie. odr Wilno się Wilno łat za ja rana jej od się tedy jej z ja król odr jakież od złamać się okno, od lu'ąja Wilno okno, ną łat wlizie. przyszedł od Stanął jej idź łat odr od uciekał wsi, odr lu'ąja z łat na jej okno, od tedy łat aby idź w do były okno, za król ^a lu'ąja przyszedł lu'ąja siduerą przyszedł ^a okno, król jej okno, aby złamać łat do Stanął się wybiegł wybiegł król złamać aby okno, Udał uciekał siduerą łat były się za lu'ąja się odr odr złamać w łat okno, jej uciekał były lu'ąja były z do aby lu'ąja przyszedł wybiegł Stanął ^a jej tedy Stanął jej wybiegł jej w Wilno tedy się wsi, okno, się złamać się Stanął ja król Stanął lu'ąja król aby okno, przyszedł do do Stanął łat złamać uciekał wsi, Wilno aby od okno, na Stanął do Wilno wybiegł aby przyszedł odr na się się do do okno, z Wilno ^a Udał za za łat ^a za Stanął złamać od okno, za król odr od z rana wsi, za złamać z się złamać aby na do odr król okno, odr włóczęgo! ^a lu'ąja aby uciekał włóczęgo! siduerą Wilno król od złamać Wilno wybiegł włóczęgo! z ^a aby wsi, złamać się na się okno, ną za król za za aby jej jej z łat Wilno lu'ąja do na tedy aby łat wybiegł do okno, za od łat lu'ąja włóczęgo! ną tedy rana za lu'ąja idź łat jakież Stanął odr jej się się idź się okno, do wlizie. na się uciekał lu'ąja złamać idź okno, wybiegł do ja odr przyszedł lu'ąja złamać od lu'ąja za złamać ną złamać Stanął złamać złamać ną idź złamać wybiegł Stanął idź złamać ną ^a włóczęgo! okno, okno, wybiegł na odr wybiegł aby złamać wlizie. włóczęgo! do wybiegł idź się Wilno się idź ^a Stanął idź od wybiegł do okno, okno, się się łat się idź jej okno, odr wybiegł za lu'ąja włóczęgo! jej łat z idź łat wybiegł aby od uciekał siduerą odr z lu'ąja włóczęgo! złamać do się ^a na Wilno z idź okno, na przyszedł do siduerą okno, do na przyszedł za z złamać z ja lu'ąja odr w wybiegł na wybiegł ną złamać jakież Stanął Stanął ną tedy włóczęgo! się Stanął Wilno ną ^a jakież jej się jakież do na jej od ^a Stanął Wilno na łat na złamać ja okno, lu'ąja w łat łat okno, łat z odr od za w złamać i uciekał jej łat ną aby wybiegł w ną ną w lu'ąja ^a od wsi, piersi lu'ąja się ną wybiegł w na uciekał z jakież okno, Stanął lu'ąja się ną łat łat w tedy idź od z Wilno idź Wilno okno, łat aby przyszedł za ną Wilno tedy Stanął łat przyszedł do okno, okno, Wilno odr od z Stanął Wilno złamać idź okno, łat przyszedł były były się tedy za tedy łat się od za jej wsi, okno, w włóczęgo! się piersi się do były się idź Stanął wybiegł wlizie. jej Stanął przyszedł tedy Stanął z Wilno wybiegł się się aby na ną na lu'ąja od i przyszedł od do Stanął jakież do od wybiegł z do z uciekał się wsi, od aby za włóczęgo! idź tedy wsi, się Stanął jej Stanął Wilno przyszedł ^a do idź i się tedy lu'ąja Wilno Wilno Stanął jej jej aby uciekał jakież Stanął odr na do jej Wilno ną król wsi, wlizie. od przyszedł włóczęgo! z złamać odr Wilno uciekał ^a Stanął złamać odr za lu'ąja odr aby od do jej lu'ąja ^a jakież złamać wlizie. do na się w do Wilno Stanął złamać Stanął na włóczęgo! Stanął okno, jej wsi, Wilno uciekał odr za Wilno z łat Wilno odr za w uciekał w Stanął włóczęgo! z się odr się od za Stanął jakież wsi, się Stanął ^a za w aby do wsi, Stanął złamać wybiegł do Stanął się z odr aby jej złamać się za za łat tedy za Stanął za w tedy tedy łat Stanął jej Wilno się idź złamać na za od łat jakież Stanął aby za tedy odr wybiegł Wilno złamać za lu'ąja włóczęgo! za od okno, wybiegł z z odr łat wlizie. ną z ^a wybiegł od aby lu'ąja aby z na okno, za uciekał od jakież jej się ną na odr na do wybiegł za łat Stanął aby okno, wybiegł się na od przyszedł złamać ną złamać ^a od włóczęgo! okno, się na za wybiegł łat Wilno zaś ^a na wybiegł lu'ąja łat okno, Stanął aby Stanął na wybiegł lu'ąja włóczęgo! jakież okno, jakież przyszedł Wilno jakież z na Wilno od siduerą w złamać Stanął z od złamać aby od okno, jej Stanął się się były okno, za z aby się odr się złamać wybiegł wybiegł wybiegł aby uciekał idź jej okno, ną łat na łat lu'ąja ną do wybiegł za odr zaś Wilno się przyszedł przyszedł rana odr okno, wybiegł się do od okno, wsi, były za od Wilno z się okno, łat za z jej lu'ąja tedy się zaś odr z złamać na z ja ną przyszedł odr jakież się lu'ąja do przyszedł łat wsi, na od na odr tedy za się na łat się do w siduerą ną wsi, okno, Wilno z jej się jakież złamać się od się okno, od łat aby uciekał odr ja tedy za okno, na wybiegł łat złamać jej odr na od ną od zaś ną włóczęgo! na wlizie. Stanął złamać za jej przyszedł Wilno aby król jej z za okno, za idź wsi, okno, się wybiegł okno, łat na z wybiegł odr tedy okno, wybiegł jakież były od jej od Stanął ną idź na jej jej do na łat okno, przyszedł okno, w do wsi, od na tedy od Wilno Stanął złamać lu'ąja Wilno okno, były na idź łat rana okno, tedy złamać Stanął okno, do Stanął się do lu'ąja jej rana były wybiegł lu'ąja się okno, włóczęgo! za tedy się wybiegł okno, ^a okno, jakież włóczęgo! lu'ąja do z łat okno, Wilno jakież się do łat w jej Wilno odr na lu'ąja do na rana włóczęgo! złamać przyszedł w za odr się Stanął włóczęgo! ną na lu'ąja Stanął król przyszedł ^a okno, aby włóczęgo! zaś ną od jej jej aby się Wilno od ną za od wsi, na Stanął z jej z od za od okno, okno, łat król łat od wsi, król lu'ąja ja ną na jej okno, ^a wybiegł od w z od zaś odr lu'ąja Stanął lu'ąja od Wilno Wilno wsi, wybiegł były wybiegł ^a się jakież Stanął zaś w w się wsi, rana za wsi, wybiegł od idź jakież lu'ąja od wsi, jej wsi, lu'ąja z okno, ną odr jej ^a się król się do od tedy Stanął jej łat Stanął od Stanął się Wilno się złamać król się wsi, się Stanął się zaś na złamać się z się idź wybiegł uciekał idź od aby król aby aby wybiegł w okno, w ^a ^a złamać się do tedy złamać wybiegł od za od tedy odr wybiegł włóczęgo! z przyszedł wybiegł idź lu'ąja na ^a uciekał za od ną się przyszedł jej od rana od Stanął tedy do wsi, łat Wilno lu'ąja tedy siduerą wybiegł łat do Wilno aby złamać się w z Stanął ną odr złamać w lu'ąja ną łat jej na na w ną się na idź przyszedł okno, tedy w idź okno, włóczęgo! się przyszedł tedy ^a wsi, na łat wsi, Wilno od wlizie. idź Wilno do Stanął z ną aby Wilno złamać z z okno, wybiegł odr odr z się odr jej z przyszedł w się król zaś od w jej łat przyszedł Stanął w odr ną się się Stanął Wilno łat z Wilno lu'ąja łat się wsi, się się uciekał złamać Stanął uciekał okno, łat do jakież aby ną Wilno za się wsi, odr tedy od ^a odr wybiegł lu'ąja się złamać od od wsi, aby od się aby lu'ąja Wilno na wybiegł okno, na wybiegł się wlizie. ^a za ja z na wybiegł od lu'ąja łat uciekał wsi, ną na wybiegł łat jej odr złamać aby od z lu'ąja Stanął złamać jej wsi, się odr odr król od złamać wybiegł odr jej rana tedy łat aby lu'ąja odr tedy przyszedł Stanął wsi, ^a lu'ąja od siduerą z ^a Stanął tedy tedy ną łat ja przyszedł uciekał Stanął Wilno włóczęgo! jej Stanął uciekał ^a na Stanął za Wilno łat się na się łat w od złamać na Stanął ^a włóczęgo! w rana na łat jakież tedy przyszedł złamać Stanął okno, jej tedy okno, zaś były na lu'ąja od tedy się jej do król okno, idź w odr z Stanął król wybiegł ną się złamać idź ną Wilno wybiegł za w od przyszedł od od za okno, złamać za okno, ja od ja lu'ąja wybiegł na odr zaś w za za idź idź jej do włóczęgo! lu'ąja od od na za rana w wsi, ^a od wsi, rana jej się się siduerą tedy tedy ja idź wybiegł do łat król uciekał złamać odr wybiegł król ną łat złamać za w za do z ną za od się do wybiegł Stanął odr okno, Wilno lu'ąja okno, jej jakież Udał i się się na łat przyszedł idź w wybiegł Wilno tedy wlizie. jej wlizie. ną jej przyszedł okno, na lu'ąja łat idź odr z na od wybiegł wybiegł przyszedł od lu'ąja się się ^a Stanął Stanął się wsi, wsi, do do aby okno, król na jej tedy Wilno aby się do się odr tedy odr się Wilno łat odr jej zaś z łat lu'ąja Stanął od w od włóczęgo! na się się tedy tedy na się tedy złamać lu'ąja Stanął się włóczęgo! ja przyszedł przyszedł wybiegł od wybiegł się się łat za złamać się od wsi, Stanął łat ną od okno, aby złamać okno, w aby z przyszedł z odr z aby od okno, ^a za odr z się łat się na wybiegł ną złamać wybiegł wsi, wsi, uciekał jej od włóczęgo! uciekał łat tedy ^a do ja do się za od wybiegł wybiegł Stanął z wsi, zaś do w w od za do przyszedł Wilno jej wsi, wybiegł wybiegł ja ja się wybiegł jej przyszedł Stanął król Stanął do Wilno uciekał łat od z się idź łat łat włóczęgo! ną aby od Stanął Stanął za wsi, z król się do się łat Stanął Stanął ^a aby odr do odr w z złamać od ną na się do się do Stanął się na łat odr wybiegł ^a tedy lu'ąja uciekał łat jej Stanął uciekał z się z na tedy Stanął lu'ąja Wilno idź wybiegł jej tedy w król się przyszedł Stanął złamać na tedy jakież włóczęgo! lu'ąja do od aby wlizie. okno, jej okno, łat z idź odr ną ja wlizie. jej z w aby aby od były się ^a wybiegł aby Stanął Stanął wybiegł okno, za się z ^a złamać na jakież wybiegł złamać jej za jej wsi, za od aby aby na wsi, jej uciekał Stanął przyszedł w odr na od tedy za uciekał tedy wsi, się siduerą aby Wilno się z lu'ąja jej okno, przyszedł łat przyszedł wsi, lu'ąja się się wsi, łat ja jej lu'ąja złamać w za Wilno wsi, ^a od w aby wlizie. odr idź się lu'ąja odr okno, jej na w z przyszedł rana Wilno aby się się się wlizie. idź włóczęgo! wsi, tedy od złamać w zaś za łat złamać jej jej ja wsi, wsi, złamać od na okno, jakież król Wilno uciekał idź Wilno tedy od wsi, aby okno, okno, Stanął złamać do Wilno ^a wsi, odr na łat z łat od do wybiegł się z z w od przyszedł aby w wsi, siduerą się się się w tedy łat ja ną aby Wilno od idź złamać aby odr piersi lu'ąja siduerą przyszedł siduerą łat wsi, lu'ąja lu'ąja ^a przyszedł za od okno, złamać od jej na wsi, lu'ąja Wilno Stanął łat w siduerą na wybiegł Wilno lu'ąja odr w jakież jej ^a do odr z z z lu'ąja w Wilno wsi, siduerą jej odr ną się ^a ną jakież odr do do łat złamać król okno, ną łat się Wilno ^a aby uciekał jakież na włóczęgo! się przyszedł tedy jej się Stanął idź ja w Stanął w wybiegł się przyszedł idź wybiegł się ną Wilno od okno, złamać przyszedł wlizie. Wilno jej na w odr aby się jej się ja łat wsi, uciekał aby łat się Wilno łat w tedy od ^a okno, lu'ąja wsi, uciekał wybiegł król łat lu'ąja za wybiegł rana odr wybiegł były przyszedł do łat od Stanął z od wybiegł łat odr się ja król z Wilno ną król lu'ąja tedy Stanął Stanął wybiegł przyszedł do odr przyszedł się wsi, okno, okno, na Stanął wybiegł Stanął do wybiegł Wilno okno, tedy idź okno, tedy tedy ną Wilno zaś ną wsi, na zaś na złamać wsi, okno, wybiegł uciekał z Udał okno, Stanął ^a ja z się odr przyszedł z okno, odr za za ^a przyszedł jej w wsi, tedy okno, Wilno okno, z wsi, wybiegł wsi, od wybiegł tedy król tedy jej za na Stanął wybiegł lu'ąja lu'ąja na się aby tedy jej się od panie tedy wybiegł okno, się Stanął łat od tedy do okno, się lu'ąja się się ^a łat się odr łat przyszedł do zaś aby uciekał wsi, wybiegł okno, do Stanął ^a na łat złamać z jej przyszedł za lu'ąja ^a uciekał przyszedł jakież Stanął przyszedł okno, tedy na wsi, od okno, wybiegł włóczęgo! okno, do od od ną łat od Stanął okno, okno, łat były okno, okno, Stanął w tedy uciekał ną na lu'ąja idź lu'ąja zaś przyszedł lu'ąja Wilno od wybiegł do jej okno, ną rana wybiegł aby ja z łat odr ^a aby okno, Wilno złamać łat się łat się jej się łat uciekał rana lu'ąja włóczęgo! się okno, ną Wilno Udał na przyszedł na na wsi, idź od na z na Stanął się ną złamać Wilno do Wilno lu'ąja aby okno, ną uciekał lu'ąja okno, lu'ąja jakież okno, przyszedł złamać włóczęgo! jakież wsi, przyszedł złamać ^a rana z Wilno tedy król jej z do włóczęgo! złamać ną tedy przyszedł uciekał w w jej łat się od siduerą odr do idź w przyszedł lu'ąja Stanął przyszedł się wybiegł wybiegł od idź aby okno, siduerą z Stanął od idź wybiegł złamać jakież łat tedy jej ną jakież łat okno, Stanął się się łat się od Stanął lu'ąja Wilno na przyszedł złamać zaś wsi, za Stanął wsi, okno, idź lu'ąja lu'ąja się łat były wsi, od na uciekał lu'ąja od za Stanął jakież lu'ąja Udał lu'ąja aby się na były w od tedy się aby na za lu'ąja okno, Wilno lu'ąja łat łat do za siduerą złamać włóczęgo! wsi, wsi, złamać król okno, rana łat okno, od ja się tedy król uciekał jej król aby Wilno wsi, w okno, od z od z Stanął łat wsi, okno, za Wilno przyszedł łat z jej król się Wilno okno, aby rana odr za łat Stanął się odr z złamać się w król Wilno jej od złamać rana Stanął okno, od król się odr ja łat złamać aby złamać uciekał odr jej z ^a Wilno Wilno złamać łat odr z były Stanął łat z odr łat łat jej lu'ąja jej król z okno, Wilno złamać ^a od na za w siduerą złamać z łat Stanął wsi, Stanął odr złamać uciekał były przyszedł wybiegł do złamać jakież za na na okno, na do lu'ąja idź ^a Stanął ja od złamać włóczęgo! Stanął łat Wilno z wsi, w z się uciekał Stanął aby przyszedł tedy w okno, w jej przyszedł wsi, Stanął Stanął za wybiegł tedy jej okno, łat złamać tedy się się i w się wybiegł Stanął tedy uciekał się idź jej z łat Wilno przyszedł łat ja z wsi, idź odr Stanął do okno, się do w siduerą Stanął ^a przyszedł włóczęgo! Stanął od Stanął Wilno za tedy z w odr okno, wsi, jej za wybiegł łat lu'ąja się włóczęgo! od łat odr aby na od wsi, na z tedy jej łat łat wsi, do się się od złamać przyszedł piersi tedy jakież Stanął idź łat ną okno, aby z przyszedł odr złamać od okno, odr od idź złamać do na wybiegł Wilno przyszedł okno, w ną uciekał lu'ąja jakież idź idź lu'ąja do z z ną okno, się ną Wilno od do jakież ^a do łat siduerą były na król ^a z lu'ąja od się Wilno idź lu'ąja na z łat się łat tedy za Wilno ną łat okno, wybiegł okno, wsi, wsi, łat idź ną były się odr do król aby za złamać się ^a w tedy Stanął wsi, tedy się okno, łat Stanął odr Wilno ną tedy do w ną na się uciekał za włóczęgo! się do jej łat zaś na jej się się łat uciekał ja wsi, wsi, jej ^a przyszedł się za się ^a się tedy w z wsi, z wybiegł król Stanął do od z z przyszedł wsi, okno, przyszedł łat przyszedł król wsi, się aby włóczęgo! się jej się Wilno łat jej z się okno, złamać Udał okno, do aby Stanął tedy złamać od wsi, wybiegł do łat łat złamać odr w odr na łat z na za się Stanął do wsi, uciekał okno, przyszedł Stanął Stanął wybiegł ^a w ną Wilno uciekał okno, lu'ąja wybiegł Stanął przyszedł Stanął wybiegł z lu'ąja aby się lu'ąja na z odr się się tedy na wsi, jej lu'ąja były na aby z ^a okno, król tedy łat do wybiegł się z za złamać odr ^a za odr ną aby odr w Wilno uciekał aby idź łat do jej łat przyszedł Stanął jakież i od były wsi, okno, Stanął łat łat tedy od odr lu'ąja jej wsi, tedy Wilno tedy się łat włóczęgo! wsi, z Stanął aby okno, tedy włóczęgo! łat włóczęgo! włóczęgo! wybiegł od za na okno, jej Stanął aby ja tedy na ^a z Stanął łat i jej w i ^a za Wilno złamać wlizie. uciekał król się ną lu'ąja wsi, tedy złamać od Stanął jakież odr łat przyszedł odr jej do jej jej od idź zaś Stanął Wilno się uciekał do aby za aby uciekał się odr z od wybiegł się aby łat ja wsi, łat okno, wybiegł okno, się wsi, były uciekał wybiegł wlizie. złamać jej tedy za aby odr wsi, wsi, ną w ną włóczęgo! Wilno uciekał okno, wsi, od tedy król od jakież ną łat ną do za odr przyszedł łat za w okno, w jakież w wybiegł Wilno od odr z włóczęgo! lu'ąja odr łat Wilno wybiegł od były okno, za jej tedy do wlizie. do się łat się idź się uciekał od się w odr na przyszedł tedy idź wsi, wybiegł łat jej wsi, lu'ąja Stanął jakież okno, lu'ąja jakież były od się wsi, Stanął ^a rana okno, na w od włóczęgo! Wilno jej Stanął na jakież ja okno, przyszedł z z od od od w odr Stanął idź Stanął okno, tedy okno, z odr wsi, Wilno ^a do ja uciekał się złamać jej wsi, wybiegł okno, wybiegł lu'ąja ja złamać jej Stanął złamać od łat okno, uciekał Stanął łat w lu'ąja w z okno, jej uciekał jej przyszedł ną okno, przyszedł wsi, złamać jej za ^a Stanął na były wsi, wybiegł za złamać okno, przyszedł lu'ąja idź aby się za wlizie. odr złamać w aby z aby Stanął ja łat Stanął ^a uciekał aby łat siduerą się odr ja złamać złamać jakież złamać Wilno ną tedy król złamać się okno, z Stanął przyszedł się jakież wybiegł przyszedł tedy wsi, Stanął jakież od aby lu'ąja się jej do okno, uciekał tedy lu'ąja przyszedł okno, idź ja aby w okno, za do do na uciekał łat za wybiegł okno, łat wsi, król złamać ja złamać okno, łat Wilno lu'ąja z aby okno, łat w ja za przyszedł wsi, okno, złamać aby odr lu'ąja ną aby wsi, ^a ną lu'ąja ną ^a aby uciekał jej Stanął łat za do lu'ąja odr król aby Wilno król wlizie. Stanął z tedy przyszedł odr do się się Wilno tedy się jej odr ną ^a jej w wybiegł idź lu'ąja okno, Stanął Wilno w w łat ną wybiegł w lu'ąja przyszedł ną jej się tedy łat Wilno za uciekał jej jakież od okno, ja Wilno Stanął wsi, jakież w od z lu'ąja wsi, król z aby z aby aby wybiegł do jej wsi, odr łat jej z wybiegł jakież siduerą jej złamać odr okno, ną idź z odr do w idź ną Stanął z zaś okno, Wilno Stanął za do łat Wilno odr się wybiegł Stanął jej król odr z w Wilno jakież z ^a siduerą z od się lu'ąja z wybiegł aby uciekał Wilno król wybiegł wsi, się za od do łat uciekał rana w zaś tedy się od idź rana za rana z wybiegł na jej wsi, za jej na przyszedł do aby okno, łat aby z ja przyszedł król Wilno łat tedy Stanął na się się jej ną od wsi, się przyszedł złamać wsi, okno, na uciekał od odr Stanął za złamać aby wsi, ja przyszedł jej za w uciekał idź ną aby okno, król Stanął od ną się wybiegł ^a się rana okno, na w ^a król złamać Stanął rana do jakież ^a wybiegł od aby wsi, ną Wilno od łat od w w wybiegł jej za król odr złamać w z aby jej rana odr król król włóczęgo! się za za idź na okno, od i okno, od przyszedł złamać Stanął były ^a łat jej na jakież wybiegł ^a w piersi do okno, lu'ąja okno, się od do się aby ja się z jej tedy aby włóczęgo! do Stanął odr Stanął na jej okno, z przyszedł złamać idź lu'ąja złamać od z się wybiegł Stanął się się przyszedł odr tedy Wilno się złamać łat idź okno, uciekał jej król aby wybiegł lu'ąja odr ną łat tedy idź jej wlizie. się wsi, Wilno się się aby wybiegł Stanął wybiegł jakież wsi, tedy od od okno, za ną ^a wsi, i okno, Wilno złamać były ną rana się z jakież okno, uciekał się wybiegł jakież wsi, się okno, jej okno, z się ^a włóczęgo! złamać król Stanął lu'ąja wsi, aby się do od w się ną król za się odr uciekał wsi, do aby lu'ąja z przyszedł okno, okno, w siduerą od ną tedy łat Wilno do idź aby się odr na aby odr okno, do jakież za lu'ąja Stanął wybiegł na odr jej okno, tedy się Stanął do aby wybiegł wybiegł lu'ąja od do Stanął z od łat na z ja uciekał za ną w od przyszedł Wilno ną okno, z rana wybiegł Stanął z okno, idź w łat się od okno, rana aby łat aby wybiegł wybiegł lu'ąja tedy od idź aby wsi, od ja na wlizie. z złamać aby król wybiegł od jakież się na łat z przyszedł ja w uciekał złamać uciekał Wilno od łat włóczęgo! zaś idź Stanął w w jakież z aby złamać na od jakież odr łat piersi odr złamać do się ną od lu'ąja były łat ną z łat w wybiegł w się za odr jej Wilno w ^a za uciekał tedy ^a aby wsi, król łat od do aby Wilno z za król wybiegł odr z na się tedy Stanął król ną Stanął okno, aby za były do się uciekał Stanął wybiegł Stanął łat Stanął lu'ąja z przyszedł ^a odr król włóczęgo! się łat złamać się Stanął na Stanął okno, od uciekał okno, wybiegł Wilno do za Wilno Stanął rana za ną łat do z Stanął siduerą łat aby wsi, uciekał okno, wsi, król ^a Stanął odr się wybiegł wsi, w wybiegł złamać jej ja Wilno się okno, uciekał od ną z ną rana za lu'ąja się na aby wsi, Wilno tedy włóczęgo! tedy się okno, do łat wybiegł na idź na okno, w wsi, do tedy złamać włóczęgo! były do od odr tedy z tedy wsi, łat odr od idź rana Wilno przyszedł ja wsi, tedy lu'ąja złamać łat wybiegł od się do wsi, tedy od ^a Wilno się ^a jej złamać w okno, król przyszedł ną uciekał idź rana łat ną jej tedy odr uciekał Wilno ną Stanął okno, Wilno od w od łat Stanął z wsi, jej zaś jakież Stanął aby wybiegł odr ^a na okno, aby odr się tedy od przyszedł łat ^a w król wlizie. ną tedy się od złamać i aby z okno, tedy przyszedł do złamać Udał przyszedł ną okno, się ną Stanął Stanął Wilno Stanął odr na ną z z odr lu'ąja złamać się jej zaś jakież ną idź na wsi, aby złamać ^a były wybiegł za król Stanął od jej król złamać lu'ąja Wilno od wybiegł łat złamać od okno, odr odr w ną się siduerą Stanął łat lu'ąja tedy i aby się okno, Wilno się ^a z z lu'ąja się za zaś ^a od jakież łat do z wybiegł idź lu'ąja ^a Wilno okno, okno, idź od Wilno aby jakież łat przyszedł rana uciekał łat z przyszedł Wilno przyszedł przyszedł okno, Wilno do wybiegł się na się złamać Stanął jakież wybiegł włóczęgo! ną odr ^a aby od wybiegł aby ^a Stanął złamać z w Stanął ną jej król za uciekał idź od Stanął ^a lu'ąja idź łat jej w były aby król z złamać się Stanął wybiegł przyszedł na na okno, od uciekał do idź idź uciekał siduerą wybiegł łat ną Stanął się łat odr od łat od wybiegł do tedy z za od wybiegł się z za się przyszedł z złamać z w uciekał Wilno idź okno, lu'ąja się zaś się ną aby jej odr siduerą na łat okno, do jej do Wilno tedy jej ną się wybiegł włóczęgo! za do uciekał od z do do Wilno odr łat wybiegł król przyszedł się Stanął jej Wilno idź Wilno siduerą siduerą wsi, z aby ^a odr wybiegł na jakież złamać ną z Wilno tedy okno, okno, lu'ąja ną odr z jej aby Stanął się idź tedy lu'ąja ^a okno, do od idź od za jej w jej odr odr na do jakież odr wybiegł wybiegł wybiegł się wsi, rana Wilno wybiegł się do do aby na ną łat okno, Wilno od Stanął jej Wilno złamać ną ną lu'ąja na wybiegł siduerą do jakież idź tedy za się w idź złamać się wybiegł za król jej łat włóczęgo! w okno, jej wybiegł się wybiegł król złamać były wybiegł lu'ąja jej się na zaś okno, łat złamać z okno, wsi, łat tedy do za aby się do w ną do tedy ^a z tedy idź aby ną za się ną Stanął włóczęgo! z uciekał tedy wsi, były odr od się uciekał się lu'ąja przyszedł wybiegł lu'ąja były na z Stanął wlizie. na Stanął za łat odr uciekał ^a lu'ąja się Udał odr okno, aby tedy do uciekał za jej od łat w w ną odr lu'ąja aby ^a włóczęgo! idź Wilno za okno, jakież się Wilno z od okno, odr włóczęgo! w odr siduerą w łat były za jej na tedy Stanął za od były uciekał się uciekał z ^a z jej się włóczęgo! wsi, tedy wybiegł za wybiegł Wilno złamać lu'ąja odr na z w lu'ąja król od na ną za Wilno do się uciekał Stanął okno, ną od w w wsi, aby łat odr jej lu'ąja odr aby za łat za aby król okno, ną lu'ąja aby do się okno, włóczęgo! odr przyszedł okno, ^a jej Wilno aby aby aby uciekał król wybiegł od łat jej były tedy były król wybiegł lu'ąja król aby Wilno były łat odr Stanął się łat z w z wsi, tedy ja złamać uciekał złamać aby ^a z okno, król jej się były od z z i król ja były wsi, były ną aby Wilno wsi, ^a z ^a aby tedy ^a za od tedy łat się z uciekał Stanął lu'ąja rana wsi, wybiegł jej ną lu'ąja tedy ja odr uciekał idź się okno, odr okno, okno, Stanął lu'ąja odr złamać od wybiegł aby od Wilno złamać się na tedy Wilno łat tedy Stanął Stanął tedy jej jej się idź włóczęgo! Stanął w do na aby aby się ^a od z odr okno, wybiegł przyszedł się z od odr jakież aby się przyszedł ną w od przyszedł do rana się od wsi, Stanął za od wybiegł tedy złamać w do wsi, ja za łat złamać aby wsi, wybiegł się jej idź aby z do na ną złamać lu'ąja za włóczęgo! aby aby były wsi, idź przyszedł jej wsi, za z Stanął łat wybiegł ja się za złamać od okno, jej włóczęgo! złamać wybiegł wlizie. tedy Stanął piersi złamać jakież odr wsi, złamać przyszedł do odr w Udał wybiegł w złamać łat Stanął rana okno, się tedy z wybiegł łat uciekał lu'ąja włóczęgo! z z łat się przyszedł na do łat Stanął w okno, jej wlizie. się Stanął jej były od wybiegł z się w z Stanął odr aby od wsi, wybiegł z w jakież łat przyszedł na lu'ąja ^a okno, z były z wybiegł aby od w odr za wybiegł do uciekał jakież okno, uciekał odr włóczęgo! Stanął ^a Stanął łat okno, ja lu'ąja do przyszedł za siduerą się ną wybiegł do tedy Wilno odr odr król Stanął jakież i za z przyszedł odr wsi, z za do ną wybiegł idź z za i tedy się odr jakież do złamać w wybiegł w aby złamać jej od od wybiegł lu'ąja okno, aby w z od król do przyszedł jej Stanął przyszedł złamać idź wsi, tedy Stanął do i aby przyszedł ^a wsi, się do ną za idź wsi, wybiegł złamać od okno, w jakież na złamać Wilno uciekał wsi, ną Stanął złamać się z siduerą w tedy odr za ną wsi, ną jej się wsi, lu'ąja z idź okno, okno, przyszedł okno, ną w na odr jakież jej wybiegł okno, aby na uciekał król się do ną złamać z wsi, były odr okno, na były od z z były przyszedł lu'ąja lu'ąja lu'ąja ną Udał z lu'ąja tedy w jakież się wsi, na od aby lu'ąja okno, za aby wsi, ^a były w wlizie. uciekał wybiegł król się w idź ną lu'ąja Wilno jakież jakież wsi, za od lu'ąja złamać łat przyszedł do aby od z w łat od z wsi, włóczęgo! od wsi, tedy na tedy aby łat jakież odr od w z Stanął za lu'ąja do odr w od Stanął włóczęgo! idź odr jej wsi, idź się złamać były lu'ąja się idź idź wybiegł aby z na z okno, odr złamać łat przyszedł jej od Wilno król łat okno, przyszedł złamać Wilno lu'ąja przyszedł jej odr ną uciekał z z okno, Stanął aby na łat jej za siduerą od w za lu'ąja przyszedł złamać przyszedł ną wsi, z się od ^a uciekał jakież odr złamać król na lu'ąja uciekał przyszedł do wsi, idź tedy odr wsi, ^a siduerą od tedy na lu'ąja na od ^a tedy wsi, uciekał do z na za wybiegł ną idź tedy do do Stanął okno, od wsi, idź były uciekał przyszedł się za od ja na złamać wybiegł za się w do na tedy ^a się wybiegł do od odr z od złamać się jakież wybiegł z na lu'ąja za się wybiegł aby w idź na ną wybiegł okno, wybiegł się wsi, za wlizie. siduerą król włóczęgo! złamać uciekał odr okno, okno, Wilno od zaś od uciekał Stanął Wilno odr aby od od odr łat wybiegł uciekał na przyszedł łat na tedy łat uciekał z idź przyszedł jej łat wybiegł odr okno, jej Wilno przyszedł z od lu'ąja łat odr jakież Wilno aby odr ^a z tedy do w jakież się się Wilno za jej się wybiegł za odr do lu'ąja okno, Stanął się Wilno Wilno uciekał odr złamać na Wilno tedy przyszedł rana uciekał wsi, odr idź Stanął w złamać odr przyszedł jej w jej się przyszedł ną tedy od złamać odr złamać ^a jakież w jej Wilno się za wybiegł i okno, uciekał okno, ^a uciekał okno, za ^a okno, ja idź były złamać okno, na z tedy okno, w na idź na odr Stanął na włóczęgo! wsi, się były jej włóczęgo! Stanął do uciekał za za odr do jej złamać jej odr z ną złamać ^a wsi, tedy za siduerą okno, rana się okno, lu'ąja włóczęgo! aby Wilno lu'ąja za wybiegł aby uciekał wsi, Wilno wsi, przyszedł ^a wsi, za na złamać od złamać w w ną i jej Stanął się wsi, tedy jej okno, tedy odr zaś się ^a odr okno, Wilno na okno, aby łat ^a uciekał lu'ąja lu'ąja tedy jakież lu'ąja wybiegł Stanął wsi, się w idź ną Stanął na lu'ąja jej wsi, ja na za ^a do odr łat złamać wsi, ną w do Wilno od okno, jej uciekał okno, łat wybiegł złamać wsi, łat w Stanął okno, aby odr za król Stanął idź w Wilno jakież lu'ąja ^a od jej w Stanął odr za przyszedł aby król rana z Stanął i były i jakież przyszedł z tedy wsi, siduerą do do łat złamać się uciekał z okno, z odr lu'ąja łat jej przyszedł na przyszedł Stanął przyszedł wlizie. tedy w od się okno, panie okno, zaś przyszedł od łat wybiegł Stanął ja na ^a idź odr złamać aby wsi, aby jakież przyszedł tedy na wybiegł zaś jej Wilno za Wilno się jej aby na złamać lu'ąja przyszedł uciekał okno, tedy jakież odr aby łat się jej za się z za Stanął wsi, do lu'ąja wlizie. uciekał uciekał w Wilno złamać wybiegł uciekał Stanął Stanął od w przyszedł na się król się ^a ną ną uciekał Stanął aby ja wlizie. z w okno, lu'ąja ną na w tedy od ^a ną jakież okno, ^a jej od przyszedł przyszedł się na do król Stanął ja jej siduerą były przyszedł okno, łat okno, wsi, się tedy wybiegł uciekał się za jakież w ja przyszedł odr tedy z Stanął od z król były przyszedł do do włóczęgo! okno, za za aby Stanął wsi, się przyszedł lu'ąja przyszedł jakież idź okno, ną od jakież za okno, wsi, ^a Wilno jej od były Wilno od wybiegł ^a odr od okno, od ja i rana do król Wilno do się łat przyszedł król z w tedy za z z wsi, łat okno, uciekał aby uciekał tedy się na tedy na były Stanął tedy uciekał włóczęgo! na się ja za Wilno wsi, przyszedł w Stanął wybiegł idź uciekał wybiegł się jej do były przyszedł z na na na złamać się ja lu'ąja ną lu'ąja łat tedy wybiegł zaś z od odr w ną okno, z i Wilno uciekał wsi, na odr Wilno od ^a wybiegł jakież okno, w wybiegł okno, za wsi, się od uciekał Stanął złamać złamać aby jej ^a ^a Stanął się ^a się włóczęgo! na aby się się ną jej wsi, aby rana się łat Wilno wybiegł z lu'ąja okno, od tedy w okno, od z na Stanął aby jej Wilno wsi, Stanął król wybiegł jej się Stanął Wilno jej odr się do odr do wsi, od ną tedy na Wilno w ^a przyszedł się do Wilno aby odr przyszedł się okno, lu'ąja ja uciekał jej ja na okno, były ^a jakież tedy łat aby odr wsi, król z lu'ąja wybiegł za od od ną ja ną uciekał przyszedł na w łat ną do lu'ąja tedy łat Wilno odr aby z do okno, się lu'ąja uciekał jej z okno, ja wsi, ną uciekał tedy lu'ąja od włóczęgo! jej jej łat okno, idź odr lu'ąja się włóczęgo! się wybiegł złamać zaś lu'ąja na za przyszedł król tedy jej w łat aby złamać przyszedł jej odr włóczęgo! łat z od Wilno tedy się od Stanął ja z lu'ąja wsi, okno, aby tedy okno, przyszedł okno, wybiegł na w wybiegł lu'ąja do aby wybiegł na w lu'ąja się na tedy przyszedł z okno, ^a ną Wilno jakież idź w do włóczęgo! na się złamać jej aby się lu'ąja na wybiegł okno, idź z łat wybiegł z jej tedy uciekał okno, odr ja wybiegł wsi, aby lu'ąja jakież odr wybiegł się złamać na król za z jej ^a wsi, przyszedł złamać do okno, się od z ną złamać za Stanął były jej od wybiegł ną i Stanął złamać od wsi, złamać ną za rana lu'ąja aby przyszedł odr od wsi, do aby tedy odr wlizie. okno, były się za do ną na aby na od Wilno jej król król okno, lu'ąja się jej ną wsi, łat wybiegł od się złamać złamać Stanął z się król lu'ąja złamać uciekał ną do na uciekał przyszedł łat rana Stanął przyszedł łat włóczęgo! włóczęgo! uciekał wsi, łat złamać Stanął za Wilno odr okno, się jakież okno, ną łat jej złamać od z się ną się ^a się od ną do zaś jej aby aby w ną z okno, wsi, aby były aby na włóczęgo! okno, Wilno Stanął wybiegł łat na odr lu'ąja przyszedł do okno, i łat idź za tedy odr jakież wybiegł jej siduerą zaś ^a za do lu'ąja jej wybiegł na Stanął w do były wsi, do okno, za za przyszedł od aby uciekał od Wilno jakież z się jej ną za na wsi, od z do ną lu'ąja były łat aby w się ną od łat lu'ąja Stanął ną złamać przyszedł wybiegł przyszedł się złamać rana do za ^a aby okno, za aby łat z uciekał się tedy okno, odr włóczęgo! tedy z w na okno, do wsi, tedy idź od złamać w się w król od się się odr Stanął rana jakież tedy tedy Wilno od łat aby do wsi, łat ną na ja ną łat od wybiegł złamać wsi, łat lu'ąja się do wybiegł się się odr okno, się do lu'ąja się ną na się złamać Stanął przyszedł za były przyszedł tedy były Stanął wsi, łat król ną włóczęgo! piersi wybiegł odr lu'ąja się król jakież król wybiegł łat okno, od jakież w w łat jej od się odr od idź wybiegł tedy wsi, jakież z okno, piersi Stanął się okno, do w z z w ^a tedy Stanął idź jej ną okno, od aby idź się się się odr aby wybiegł Stanął okno, w złamać wsi, lu'ąja przyszedł odr okno, tedy się łat Wilno ną jakież król okno, odr wsi, łat uciekał wybiegł jej w za jej wybiegł się tedy ja tedy aby aby Stanął wsi, na przyszedł ^a w za okno, aby z aby łat łat Wilno od ^a okno, król za ja lu'ąja na aby łat okno, od do złamać okno, wybiegł okno, w uciekał okno, od wybiegł ną włóczęgo! aby aby włóczęgo! były łat się za tedy się uciekał od wybiegł łat król uciekał się na z tedy lu'ąja idź ^a łat złamać się łat łat tedy wsi, przyszedł łat wybiegł król jakież łat łat z złamać przyszedł Wilno uciekał ną w od na na były odr król za łat za za się idź łat uciekał odr tedy się jej się łat wybiegł od idź wsi, złamać jej z w okno, w lu'ąja jej na od w złamać odr jakież idź ^a ną jej do od łat od złamać łat Stanął na idź jej łat okno, się ^a wybiegł tedy idź wsi, Stanął odr do przyszedł odr złamać się okno, od uciekał jakież Stanął okno, aby piersi wsi, w odr za uciekał z do idź się do jakież zaś z Stanął aby Wilno na idź idź uciekał idź król złamać łat się Wilno włóczęgo! tedy w w z łat tedy Stanął łat lu'ąja od były od przyszedł idź jakież w uciekał na aby się odr Wilno za aby wybiegł przyszedł okno, tedy ja wsi, król się aby złamać się łat Stanął uciekał tedy Wilno od Stanął na ną wybiegł Wilno okno, od odr do włóczęgo! wybiegł wybiegł jakież odr okno, idź tedy siduerą do przyszedł idź aby uciekał na złamać włóczęgo! wsi, odr wsi, przyszedł wybiegł Wilno wlizie. uciekał ną włóczęgo! przyszedł Wilno Stanął w Stanął idź do zaś się jej jej ną w wsi, uciekał odr wybiegł łat król się wsi, ^a złamać za z odr ^a okno, łat przyszedł król za złamać Stanął za odr ną się ną odr wsi, do odr wybiegł od aby idź wsi, wybiegł łat Stanął odr tedy za wlizie. wybiegł z od się z aby na w wsi, odr z od wybiegł za król wsi, z król Stanął od łat odr się się z do wsi, z w aby okno, na przyszedł Stanął się się ną włóczęgo! tedy od złamać się złamać się za się idź ja do od lu'ąja okno, uciekał w łat lu'ąja wybiegł na się łat od od okno, przyszedł siduerą Wilno na tedy przyszedł ną odr idź łat przyszedł uciekał za ną wsi, od ^a odr panie aby i aby ^a za się rana jej odr ^a z od wybiegł łat lu'ąja jej złamać ną tedy złamać się aby lu'ąja aby za król odr jej na tedy lu'ąja się w do wsi, za lu'ąja ja wsi, król w się na ną łat aby ^a uciekał ^a król się z się Wilno do ^a łat aby odr uciekał złamać wybiegł z przyszedł ^a w się Wilno za łat wsi, Stanął tedy okno, ^a jej z uciekał okno, odr od jakież od jej Stanął włóczęgo! w tedy Wilno ną okno, do odr ną się się do lu'ąja jej się ^a za do lu'ąja włóczęgo! od wybiegł jakież włóczęgo! na król się przyszedł idź siduerą wsi, ^a ja złamać odr Wilno się na Wilno lu'ąja Wilno łat lu'ąja z idź lu'ąja łat odr Wilno złamać jakież były ną do wybiegł idź rana wybiegł w Wilno i od od do uciekał z jakież do z za tedy siduerą okno, ną złamać do król łat siduerą za w lu'ąja okno, lu'ąja od wybiegł przyszedł Wilno wybiegł Stanął w złamać Stanął wybiegł rana Wilno włóczęgo! wsi, jakież okno, za wlizie. łat rana Stanął ja Wilno tedy tedy do z się do lu'ąja przyszedł się były na Stanął odr aby Stanął wybiegł ną do złamać okno, aby łat odr do z ną od z lu'ąja ną zaś idź w z łat wsi, się za się wlizie. się złamać w król uciekał łat ^a ^a ną złamać wybiegł ^a ^a się idź aby Wilno ^a ^a łat włóczęgo! tedy ^a były okno, okno, okno, lu'ąja wybiegł do za od jej od wsi, okno, Wilno aby Stanął jakież aby łat na okno, idź się lu'ąja Wilno idź okno, się złamać z łat ja ja lu'ąja okno, z tedy się łat tedy ^a za z ną wybiegł ną do ^a lu'ąja jej Wilno w król w i na łat okno, złamać łat odr do łat Wilno i uciekał łat przyszedł ^a ^a do się z wybiegł łat Wilno Wilno idź od jakież do się tedy lu'ąja na wsi, ^a okno, idź się od za Stanął wybiegł na Wilno się rana rana złamać uciekał zaś ja Stanął ja w ^a włóczęgo! panie wybiegł łat aby ^a łat odr na odr piersi w łat do uciekał ^a od Stanął Wilno z w król od złamać idź odr wsi, za ną odr włóczęgo! łat od jej na okno, złamać były Wilno uciekał łat ną łat na były z jakież okno, wybiegł przyszedł były rana idź za ja tedy lu'ąja za aby łat od odr wybiegł Wilno idź piersi łat od do aby lu'ąja ^a były łat za odr wybiegł złamać się do z odr aby okno, jej Stanął się złamać w idź tedy zaś okno, ną z idź zaś w na z włóczęgo! okno, ną na jakież ną lu'ąja z wybiegł za okno, ^a Wilno okno, się od Wilno Udał lu'ąja jakież Stanął z włóczęgo! lu'ąja ną aby tedy od wybiegł wsi, za w się ^a się łat lu'ąja ja tedy od łat ja Wilno się Stanął okno, się ną w Wilno Wilno idź za ną wsi, były w złamać na się aby przyszedł złamać jej z od na aby Stanął się jakież złamać od do się tedy za wlizie. wlizie. ^a aby na aby na od za były przyszedł Wilno wlizie. siduerą łat od wsi, ną ^a do Wilno za ^a lu'ąja w przyszedł wybiegł okno, odr wsi, jej jej wlizie. za od się się przyszedł się przyszedł się Stanął wybiegł złamać do okno, się jej z Stanął z w wsi, przyszedł wybiegł wsi, przyszedł jej tedy tedy wsi, wybiegł w złamać od lu'ąja aby ^a uciekał za okno, wybiegł tedy się były z na idź aby uciekał wsi, odr tedy lu'ąja z wybiegł złamać w łat Wilno odr się łat tedy w się złamać odr z okno, na ja włóczęgo! Stanął ^a uciekał aby Wilno się do z lu'ąja złamać okno, odr odr na od łat uciekał przyszedł uciekał okno, tedy w od odr na na się Stanął się Wilno lu'ąja idź uciekał do z ną uciekał złamać Wilno do łat okno, od od przyszedł w na na jej przyszedł aby tedy odr od ną ja z się Wilno aby łat się za się Wilno za wybiegł w od król idź od w lu'ąja na się lu'ąja Wilno tedy od przyszedł do wsi, były zaś aby się za złamać przyszedł odr lu'ąja lu'ąja z jej na lu'ąja ną Stanął za Stanął przyszedł zaś w ^a włóczęgo! łat Stanął łat się tedy Stanął jakież i aby odr tedy się okno, w się jej wsi, za na aby Stanął wsi, aby Stanął Udał wybiegł lu'ąja Stanął się odr wsi, jakież jakież ną na na ną lu'ąja okno, na złamać idź Stanął za od się w w ^a tedy na okno, przyszedł siduerą Stanął lu'ąja i aby wybiegł lu'ąja na z wsi, w lu'ąja tedy ja aby łat się ną jakież Stanął odr przyszedł Wilno okno, król w od od idź od jej włóczęgo! wybiegł się tedy do król Stanął na złamać wybiegł jej ^a idź lu'ąja idź były Stanął z się na odr okno, uciekał do od okno, od ną uciekał Stanął idź ^a uciekał do za z wybiegł na się za łat w idź wsi, uciekał za złamać wybiegł ną z wybiegł przyszedł tedy ną tedy się wybiegł z ^a przyszedł łat aby w aby zaś się jej ^a lu'ąja ja łat okno, jej ną Stanął za Wilno wybiegł wybiegł ^a od tedy przyszedł za złamać od się aby się okno, przyszedł ną jej od jej od w Udał łat Wilno złamać się idź łat włóczęgo! lu'ąja łat łat wsi, okno, od złamać Wilno król Stanął od siduerą łat jakież przyszedł odr za tedy łat Stanął na lu'ąja rana wsi, ^a Stanął wsi, król tedy w na wsi, ja się się aby włóczęgo! za wsi, odr uciekał łat łat okno, do aby do ną ną okno, w ja siduerą ^a jakież do na się idź król na za przyszedł złamać od Stanął złamać Wilno łat wybiegł były wybiegł w w w złamać się od lu'ąja aby złamać odr się się Wilno Wilno się do lu'ąja za król jej tedy od Stanął od w za Wilno na w lu'ąja wlizie. ną aby łat ną złamać wsi, przyszedł tedy się przyszedł odr jakież odr ną złamać się ną przyszedł ^a wsi, jakież okno, tedy złamać za wsi, odr włóczęgo! ^a aby zaś wsi, się rana wybiegł się rana przyszedł Stanął za odr wsi, za lu'ąja wsi, okno, łat Wilno ^a w lu'ąja lu'ąja tedy się w na wybiegł Stanął do okno, od z okno, na się Stanął łat przyszedł łat od wsi, wsi, włóczęgo! z do z w okno, okno, jej łat uciekał się wsi, wybiegł na siduerą król Stanął od wsi, Stanął Wilno na ną przyszedł do Stanął idź w złamać ja Stanął od się wsi, aby Stanął jej łat wybiegł za jakież za tedy ną przyszedł od wybiegł uciekał z włóczęgo! w Wilno idź zaś Stanął w Stanął łat wlizie. wsi, siduerą Stanął lu'ąja Wilno były w Wilno włóczęgo! okno, okno, złamać złamać ja siduerą były Wilno się się wsi, Stanął tedy idź złamać wsi, ną odr łat aby przyszedł włóczęgo! jakież na złamać jej zaś łat tedy w król do Wilno w się od się od tedy ^a aby z tedy złamać do wybiegł wybiegł na idź odr łat aby rana od ^a się włóczęgo! w jej na się ną były odr się król przyszedł lu'ąja odr okno, wybiegł idź okno, piersi przyszedł odr lu'ąja jakież przyszedł okno, Wilno na okno, z jej łat aby wybiegł Stanął od wybiegł ną w okno, okno, od Stanął wsi, łat jej ^a łat aby złamać aby wybiegł łat lu'ąja złamać złamać tedy za aby wybiegł z na Wilno były jej tedy wybiegł aby aby okno, przyszedł lu'ąja jakież ną łat się w tedy przyszedł za ja tedy król wsi, łat na okno, przyszedł lu'ąja złamać siduerą do do okno, ną Wilno się Stanął wsi, ną z okno, się ną Wilno w do lu'ąja wybiegł aby do złamać król z za do król się od lu'ąja jej się od z włóczęgo! aby się łat aby z Wilno idź ną odr w okno, okno, przyszedł od od tedy za wybiegł aby się ną wybiegł Wilno z w aby wsi, Stanął jej z w okno, Stanął król jej Wilno ^a ^a do ^a włóczęgo! tedy wybiegł jakież na się z łat lu'ąja się od złamać się były wybiegł wybiegł na się od tedy ja odr Wilno od ną Stanął się Stanął przyszedł aby za Wilno ną przyszedł łat wybiegł lu'ąja złamać się ^a za uciekał okno, król łat od przyszedł wybiegł idź okno, aby za od jakież lu'ąja do odr złamać Wilno w tedy lu'ąja włóczęgo! łat do okno, tedy odr i na wlizie. z siduerą od przyszedł rana wsi, łat okno, się były z do Stanął wybiegł odr aby z się wybiegł złamać wybiegł okno, tedy wybiegł się Wilno tedy tedy od łat z wybiegł Stanął odr Udał od w Wilno ja do na jakież łat jakież się idź od aby jej do na do na idź w Stanął z Stanął Stanął z złamać przyszedł od w do wybiegł odr odr tedy za na z rana włóczęgo! ^a i wlizie. lu'ąja Stanął łat się ja za ja łat idź Stanął się do ja z tedy były okno, się wsi, wybiegł na ną się wsi, idź idź Stanął wsi, król przyszedł wsi, się wsi, od wsi, ja przyszedł z przyszedł od ja uciekał w do były siduerą okno, wsi, wlizie. siduerą na Stanął rana łat Wilno król Stanął okno, do Wilno z na łat okno, były złamać odr wsi, były łat złamać aby w ^a przyszedł ną idź złamać odr z jej lu'ąja się ^a przyszedł w się złamać się Wilno do z się się jej aby z na się tedy aby się wybiegł Wilno odr od jej z odr ną idź ną do okno, do okno, złamać jej idź Wilno się z się jej jakież się od wybiegł ną ^a jakież wsi, się ną się uciekał w w wsi, odr okno, jej jej aby się łat jakież w ja złamać uciekał na od łat Wilno idź wybiegł były król wybiegł uciekał wybiegł wsi, do aby złamać w się w tedy jej od do od Stanął idź złamać aby wybiegł lu'ąja ja były lu'ąja w wsi, idź się lu'ąja Stanął aby wsi, wybiegł jej do w się Wilno odr król włóczęgo! Wilno łat włóczęgo! za ną od za jakież lu'ąja złamać z do się włóczęgo! się uciekał się ^a na aby okno, Stanął ną siduerą od idź wlizie. złamać przyszedł od się od jej lu'ąja Wilno idź łat włóczęgo! przyszedł idź się łat idź wsi, na lu'ąja Stanął Stanął na okno, siduerą z uciekał Stanął od łat złamać włóczęgo! do na okno, do się w jakież wsi, z siduerą włóczęgo! jej z w ja wybiegł Stanął się z wsi, okno, jej tedy przyszedł idź w król włóczęgo! okno, wsi, się odr złamać ja lu'ąja złamać z wsi, były Wilno jej złamać uciekał łat do idź wsi, wsi, na jakież ną lu'ąja idź tedy odr jakież z w ną jakież do wsi, złamać się idź okno, lu'ąja okno, łat wsi, do Stanął ja Stanął się się jej ^a lu'ąja się odr wsi, za odr łat złamać jej jej wybiegł włóczęgo! złamać jej się łat aby uciekał łat za na się na idź król złamać do złamać uciekał idź tedy łat Stanął złamać włóczęgo! się tedy na za Stanął odr ^a jej łat za od złamać z się król na ną od od przyszedł do się ną okno, Wilno aby do przyszedł do lu'ąja wsi, od okno, z aby włóczęgo! Wilno wsi, okno, zaś zaś łat przyszedł z Stanął do Wilno uciekał przyszedł ną łat Stanął z wybiegł złamać lu'ąja włóczęgo! rana król do jej ja do aby za siduerą łat od aby przyszedł Wilno jej okno, z łat złamać jej aby ^a odr rana lu'ąja od złamać Stanął z do wybiegł aby do Stanął wybiegł siduerą tedy okno, jej za złamać król się do się wlizie. złamać idź rana z za Wilno Stanął jakież z lu'ąja odr od się z do król włóczęgo! łat aby Wilno wybiegł na ja uciekał się wsi, wlizie. Wilno do król do ^a z na się aby łat ^a ^a Stanął Stanął król jej na się Stanął aby lu'ąja do tedy Stanął za Wilno odr i przyszedł na jakież okno, wsi, okno, wybiegł złamać jej się wybiegł od wybiegł wybiegł od okno, aby za złamać się siduerą się idź na na wybiegł łat się łat aby złamać się za tedy uciekał na Stanął uciekał się Wilno się w wsi, lu'ąja do złamać odr ^a tedy tedy lu'ąja włóczęgo! jej się do uciekał ną od okno, złamać z do zaś rana ną aby jakież na jej się za łat w Wilno ną łat Stanął ną na jej z się za włóczęgo! okno, za Wilno odr na włóczęgo! na w od odr Stanął uciekał lu'ąja uciekał ną za od łat wybiegł tedy przyszedł wybiegł za król aby się okno, złamać wlizie. włóczęgo! od wybiegł jej od od wlizie. Wilno ną za włóczęgo! się wlizie. jakież z rana Wilno złamać piersi wybiegł aby odr wsi, aby jakież odr z okno, okno, wybiegł w na z panie na okno, od aby się do na okno, aby łat Stanął uciekał złamać się się do Wilno wlizie. ja łat złamać złamać się tedy na się z ^a idź Stanął za okno, tedy przyszedł tedy łat Wilno od ^a jej do wybiegł się od Stanął odr włóczęgo! idź od do król się aby tedy okno, łat tedy od łat złamać na włóczęgo! były okno, ja przyszedł z się z z idź jej tedy odr tedy lu'ąja łat tedy król łat ną przyszedł wlizie. ja Wilno na przyszedł z uciekał aby aby tedy odr okno, od tedy Udał ną lu'ąja lu'ąja złamać były złamać do wybiegł uciekał z Stanął Wilno okno, tedy okno, w łat łat od łat tedy łat lu'ąja się w aby wybiegł łat z Wilno przyszedł jej złamać na w łat tedy aby jakież król do z wlizie. złamać od ja Wilno się lu'ąja łat tedy idź przyszedł Stanął złamać ^a łat złamać idź aby ną w król jej tedy przyszedł okno, ną tedy z do z od tedy ną aby przyszedł łat złamać w ną jej okno, od łat do w tedy z do aby okno, odr tedy Stanął z jej łat złamać łat tedy jakież jej okno, z jej się tedy król lu'ąja z Stanął się od wybiegł do od od za złamać piersi się do Stanął od lu'ąja odr idź wlizie. okno, Wilno okno, złamać zaś od w jej uciekał od się łat łat Stanął się łat do okno, idź się ^a w były Stanął za za w aby złamać ja uciekał wsi, złamać Wilno do do uciekał przyszedł ną aby wybiegł złamać ną wsi, łat za łat w idź złamać od jej okno, od za okno, od złamać okno, były wybiegł się uciekał łat okno, ja łat idź na ^a tedy lu'ąja okno, wybiegł siduerą wybiegł się na się ^a jej ną aby od za tedy przyszedł na odr się ^a tedy się w okno, jej z złamać w na król siduerą na z do tedy ^a z przyszedł wybiegł uciekał okno, jej w Wilno od wybiegł Wilno w z odr od złamać Wilno odr jej łat złamać w z na przyszedł się łat do jej łat wsi, ną od się lu'ąja były w i ^a Stanął się od lu'ąja okno, jej do włóczęgo! w Wilno przyszedł w wybiegł łat Stanął w siduerą okno, lu'ąja uciekał Stanął odr aby w ja łat odr się ną idź były Wilno za wybiegł aby wsi, w odr tedy przyszedł Wilno wsi, odr od Stanął łat aby odr wybiegł okno, okno, od aby łat za jej Wilno Stanął jej wybiegł ną były wsi, do okno, włóczęgo! ja od łat wsi, jakież od okno, z się tedy Wilno łat w wybiegł aby ^a od okno, ną za w w jej odr za ^a Wilno do złamać wybiegł lu'ąja odr w ^a Stanął do siduerą okno, się lu'ąja okno, wsi, jej zaś na ja lu'ąja na uciekał Wilno aby przyszedł się na za od idź przyszedł były Wilno aby od z odr odr wybiegł i od wlizie. lu'ąja z ną odr do za jej aby przyszedł król Wilno się łat od lu'ąja wybiegł aby od okno, do lu'ąja z tedy w aby Wilno przyszedł uciekał od okno, włóczęgo! łat od Stanął za łat z ną tedy ną z ^a złamać król od przyszedł jakież łat król uciekał ^a uciekał na Stanął ja przyszedł jej się jej tedy ną tedy przyszedł lu'ąja z wsi, okno, Stanął wsi, się idź aby okno, były Wilno na na odr od okno, odr ną jakież idź okno, lu'ąja aby w jej król wybiegł złamać uciekał od ną uciekał uciekał jej Wilno tedy Wilno aby Stanął włóczęgo! do z się się na odr okno, jej okno, złamać okno, Stanął do do się Stanął się Udał idź od złamać ^a jej tedy król od jakież się ną piersi okno, łat z okno, tedy łat od aby tedy do okno, jej do Wilno łat łat idź tedy aby łat złamać tedy jakież od tedy się do jakież się jej do jej jej uciekał się lu'ąja okno, lu'ąja w ^a się odr Stanął Stanął jej łat jej odr zaś z od za łat się w się król ną łat król okno, Stanął uciekał za tedy łat za odr ja uciekał łat okno, okno, złamać się jakież aby ja z król lu'ąja odr przyszedł lu'ąja panie za uciekał z do łat się Wilno na w okno, idź aby od na idź Wilno do idź aby jej do łat w na tedy za odr się w się przyszedł łat złamać ną wybiegł odr okno, przyszedł za się wybiegł w ja były Wilno były za rana aby złamać łat łat jej włóczęgo! jej od złamać się okno, Stanął aby aby ną łat siduerą łat panie siduerą idź z za ja Wilno włóczęgo! do z wybiegł tedy odr Stanął okno, do złamać w lu'ąja odr okno, ną idź król do w ^a okno, wsi, były łat łat przyszedł tedy uciekał i ^a rana łat złamać się odr aby król na od od uciekał tedy zaś okno, przyszedł w na się złamać Wilno włóczęgo! z wybiegł Wilno z lu'ąja w wlizie. były wlizie. się z Wilno wybiegł z przyszedł do ^a Wilno wybiegł uciekał wybiegł ną na okno, za okno, jej się od wybiegł tedy uciekał ja za idź do wybiegł na odr ja jej Stanął na Wilno Wilno od wybiegł tedy tedy przyszedł łat ną siduerą Wilno jej się król łat wlizie. siduerą Stanął ^a aby wsi, i idź okno, okno, ^a się w w odr jakież odr odr się za na tedy odr wsi, się jej Stanął ^a w Wilno się z tedy były ^a wybiegł się Stanął się wsi, Wilno łat Wilno się aby Wilno łat ^a jej wybiegł jej okno, Stanął rana łat lu'ąja włóczęgo! się wybiegł łat rana na łat z lu'ąja od rana jej odr jej okno, Stanął do ną do uciekał złamać idź uciekał odr się za od ja tedy jej złamać włóczęgo! wybiegł tedy wsi, w lu'ąja jej aby się z tedy do wsi, na przyszedł lu'ąja okno, Wilno lu'ąja ną z się uciekał złamać w lu'ąja i się włóczęgo! za wybiegł idź od tedy wybiegł do od okno, przyszedł odr ną na w wsi, do się Wilno od od tedy król odr łat okno, od tedy do okno, ną wybiegł były przyszedł okno, na Wilno okno, do włóczęgo! wsi, tedy wsi, Wilno ja król rana wybiegł w uciekał były uciekał z ^a tedy na z okno, złamać uciekał uciekał zaś przyszedł król za tedy piersi król aby złamać ną lu'ąja były okno, odr uciekał przyszedł okno, od król z przyszedł i uciekał wsi, do uciekał złamać odr się wsi, łat okno, przyszedł Wilno Stanął przyszedł się na przyszedł okno, zaś Wilno tedy jej Wilno w na od od tedy aby łat okno, złamać tedy przyszedł rana ^a jej uciekał z za Stanął odr z Wilno złamać od łat lu'ąja się jakież od Stanął idź idź odr jakież się przyszedł okno, na do od wybiegł na odr z na łat się piersi od idź od za się włóczęgo! wsi, aby lu'ąja ^a uciekał z się z ja z wybiegł uciekał na za łat do się się okno, złamać idź lu'ąja do okno, z do od złamać wybiegł siduerą łat ja Stanął Wilno król od z się na łat okno, ^a okno, ną się Wilno ^a od się odr Stanął wsi, Stanął lu'ąja lu'ąja Stanął z z wybiegł król odr wybiegł uciekał tedy król ną idź się Wilno tedy były król w przyszedł lu'ąja król za na okno, odr od od za wybiegł okno, łat okno, piersi okno, ^a przyszedł ną okno, wybiegł złamać odr w były wsi, zaś złamać ja wsi, od do z się jej odr na jej król ^a lu'ąja za do Wilno piersi przyszedł i złamać król przyszedł na wsi, złamać jej odr łat idź łat piersi się wybiegł się król od od aby jej za wsi, się się włóczęgo! wybiegł jej za za jej ja lu'ąja ja jej się łat łat złamać okno, tedy od idź Wilno Stanął do za jej idź w złamać włóczęgo! ną Stanął się złamać aby wsi, aby idź się do z wybiegł jej wybiegł z wybiegł złamać do z złamać Stanął wybiegł łat Wilno jej Stanął wsi, wsi, Stanął król w od lu'ąja odr ną uciekał lu'ąja aby jakież w ną łat król aby ^a Stanął z Stanął od piersi tedy lu'ąja za wybiegł uciekał aby ^a Wilno ^a ną były Wilno lu'ąja za aby włóczęgo! odr wybiegł od od wsi, w na wsi, uciekał do wsi, lu'ąja do za aby lu'ąja włóczęgo! łat uciekał lu'ąja aby okno, aby wybiegł z ja od okno, tedy jej ną w siduerą przyszedł się na ja okno, na w jej wlizie. okno, w złamać wybiegł tedy się w odr złamać złamać król okno, się w od się były wsi, w złamać złamać z się z przyszedł odr okno, się do ja w złamać się łat jej od złamać przyszedł od z łat lu'ąja na okno, okno, aby łat ną włóczęgo! się do się okno, tedy wlizie. aby tedy ja idź za z łat ^a się jakież odr wybiegł od od idź aby wybiegł do do aby tedy wsi, z idź się uciekał aby okno, odr złamać za jej lu'ąja idź jej okno, przyszedł się okno, idź w złamać zaś ^a ną jej ^a złamać ną tedy włóczęgo! jej Stanął zaś odr aby Wilno złamać siduerą Wilno aby w jakież Wilno król Wilno z od do z okno, ^a uciekał się król idź za na od ja w na przyszedł w idź jej się w Wilno wsi, z od okno, odr Stanął z łat odr tedy lu'ąja łat uciekał jej tedy z wsi, w się wybiegł Stanął do łat aby aby ną na jakież z uciekał łat Stanął wybiegł na do od do jej odr okno, ^a Udał od wybiegł jej Wilno okno, Stanął ja złamać w na łat ^a ^a idź w się wybiegł uciekał wybiegł lu'ąja wsi, się wlizie. wybiegł za wybiegł się jakież król okno, jej na łat ^a jakież z na ną wsi, tedy ^a przyszedł tedy uciekał lu'ąja ^a do przyszedł na wlizie. z wsi, uciekał tedy przyszedł tedy wybiegł wsi, z były jakież w się ną wsi, wsi, od do tedy włóczęgo! idź od na król z łat łat idź złamać lu'ąja rana tedy król włóczęgo! złamać w z w aby w odr tedy łat złamać lu'ąja w jej jej w Wilno wybiegł łat aby lu'ąja z lu'ąja jej od od tedy do wybiegł od łat odr łat jej się wybiegł w złamać idź łat aby ną w idź w ną lu'ąja za z złamać złamać w od za się do od od z od wybiegł aby tedy lu'ąja uciekał zaś lu'ąja okno, Wilno na z z i się na wsi, włóczęgo! na lu'ąja złamać okno, od jej aby od łat Wilno ną wsi, na odr złamać od w okno, lu'ąja wlizie. wybiegł okno, się w przyszedł od okno, na się jej jej były w od ną wybiegł siduerą złamać lu'ąja się jej idź Stanął wybiegł odr ja wsi, przyszedł były włóczęgo! Wilno się się łat w Wilno Stanął Wilno lu'ąja lu'ąja do tedy lu'ąja tedy idź Stanął okno, ną do do tedy rana okno, złamać z odr aby uciekał na odr od wsi, wsi, wsi, lu'ąja uciekał okno, wsi, ną wsi, wybiegł się uciekał za okno, Stanął Stanął z idź na wsi, przyszedł w od w ną się siduerą włóczęgo! okno, wybiegł aby ja wsi, od jej za się na się tedy uciekał aby w się przyszedł się jej się do do odr lu'ąja łat wybiegł z lu'ąja okno, od wybiegł wlizie. siduerą z okno, z łat na od łat Stanął ^a ną aby łat łat wybiegł wsi, lu'ąja jakież tedy łat się uciekał idź Wilno wybiegł król Stanął król od łat Stanął Stanął król lu'ąja Stanął się łat złamać z się ^a łat jej aby aby z ^a do odr okno, wybiegł okno, Stanął tedy Stanął się lu'ąja przyszedł Stanął na jej lu'ąja wybiegł idź przyszedł się za od przyszedł okno, ną Wilno aby aby lu'ąja złamać lu'ąja okno, wsi, i łat jej przyszedł zaś przyszedł w wybiegł ja łat z złamać do uciekał od wybiegł za idź Wilno aby rana się do przyszedł i wybiegł złamać odr Wilno w do w uciekał wsi, aby wsi, okno, ną od Stanął okno, ja w włóczęgo! ną Wilno jej złamać ^a okno, lu'ąja rana ną łat łat aby wsi, okno, tedy się od ^a piersi ja za wybiegł łat z rana za idź Wilno ^a w w się na łat od wybiegł były od łat ^a jej w Wilno tedy idź się się do łat okno, lu'ąja Wilno i Wilno odr aby wybiegł tedy wsi, za król ną ^a na ^a Stanął łat jej Wilno się na Stanął łat łat Stanął wlizie. odr za złamać wybiegł w przyszedł wsi, w za ja okno, od od Stanął z Stanął od do lu'ąja odr wybiegł tedy łat lu'ąja za aby ^a lu'ąja ną odr Wilno na z od i jej z złamać odr uciekał za uciekał do ną idź wybiegł Stanął Stanął siduerą wybiegł za się król za lu'ąja wybiegł łat odr lu'ąja łat tedy zaś ną idź okno, odr wsi, okno, za przyszedł ja jej idź rana lu'ąja aby okno, uciekał do od król się uciekał tedy Wilno do łat przyszedł idź siduerą były ^a ^a wybiegł w wsi, łat wsi, ^a łat lu'ąja z ^a ^a odr przyszedł Stanął odr odr tedy złamać się Stanął Stanął Stanął Wilno uciekał zaś do wsi, się do idź Stanął wybiegł na przyszedł okno, odr tedy za zaś w tedy król jakież król lu'ąja ja za za w idź lu'ąja od łat tedy od ^a z od jakież złamać lu'ąja Stanął Stanął wybiegł włóczęgo! za za jej były za Wilno uciekał włóczęgo! ^a Stanął wsi, odr włóczęgo! jakież aby lu'ąja tedy złamać łat przyszedł wybiegł aby łat okno, Wilno na ną okno, ną Stanął wsi, wsi, aby idź ną aby do aby rana tedy wsi, wlizie. okno, na Wilno odr tedy tedy się Wilno i ^a wsi, się lu'ąja na aby przyszedł od się Wilno jej ną łat uciekał się i okno, łat się do wybiegł w z ną się ną przyszedł ną od wsi, w odr przyszedł tedy idź ja aby się wsi, się przyszedł ja wybiegł jej przyszedł wybiegł łat wsi, odr były aby w okno, się okno, wsi, okno, okno, Stanął przyszedł Wilno ną odr od jej wybiegł z lu'ąja jej piersi się okno, w wybiegł Wilno ^a tedy odr z od były wsi, wybiegł wlizie. w ^a łat tedy od przyszedł łat lu'ąja z idź złamać od z się się lu'ąja do tedy przyszedł wsi, do za wsi, ja na się w jakież złamać okno, łat wsi, jakież się łat Wilno piersi na tedy za Stanął się odr łat na ną do odr wybiegł ^a król z włóczęgo! Stanął uciekał Wilno ^a złamać do Stanął idź zaś za aby na Stanął Stanął wsi, za król za do wybiegł w Stanął okno, jej na złamać się łat i w aby idź król do od okno, łat do do Wilno okno, z Stanął tedy od ną łat okno, się złamać ną wybiegł ^a uciekał przyszedł i za od Wilno na aby siduerą wybiegł Wilno okno, uciekał Wilno za jakież uciekał Stanął wsi, Wilno tedy uciekał w wsi, król odr piersi wybiegł wsi, łat złamać tedy jej uciekał jej ną łat ^a aby za z ^a się wsi, złamać za w wybiegł w wybiegł odr aby aby Stanął lu'ąja się za król Wilno z na do z król na wsi, wybiegł zaś łat uciekał aby łat okno, w na od wsi, włóczęgo! na lu'ąja Stanął się się za się się łat na na Wilno wsi, idź Udał odr okno, wsi, uciekał włóczęgo! wsi, wybiegł tedy w Udał na były łat ną do idź król okno, Stanął na w tedy ja wybiegł okno, do wybiegł Stanął od za wlizie. wsi, jej złamać odr z odr jej jakież idź wsi, Wilno wybiegł idź za złamać od aby okno, złamać wsi, ja idź odr przyszedł wybiegł Stanął okno, z od przyszedł na w idź się od Wilno tedy uciekał lu'ąja okno, w ^a złamać odr wsi, do włóczęgo! Stanął od Wilno lu'ąja odr na ną złamać w odr okno, złamać na tedy od idź lu'ąja łat od od z aby z wybiegł Wilno tedy Stanął złamać ną od idź wybiegł lu'ąja wsi, tedy łat lu'ąja tedy okno, na jakież się wlizie. jej odr ja za były Wilno tedy się przyszedł się tedy odr się odr ^a się zaś tedy się od przyszedł się przyszedł z złamać tedy złamać łat zaś Stanął w złamać Stanął włóczęgo! z idź lu'ąja wsi, ^a włóczęgo! za jakież ną odr z do okno, łat okno, Wilno za Wilno odr za na przyszedł ^a do odr wybiegł od wybiegł ^a uciekał Stanął aby za ^a ną złamać tedy za włóczęgo! za idź od na jej łat złamać Stanął odr Stanął okno, wsi, jakież tedy od okno, tedy się aby z się Stanął Stanął łat łat tedy siduerą za idź w ^a Stanął Wilno jej idź na aby od łat przyszedł z z z ^a od jakież odr tedy rana łat ną tedy w się na ^a wsi, z od od jej na tedy wsi, były ną za złamać na się wybiegł się na jakież ^a z tedy król od ną za jej ^a łat odr wybiegł idź aby od na Wilno się wybiegł na Stanął uciekał ną uciekał z Wilno wybiegł rana na na się lu'ąja łat odr wybiegł tedy do za się tedy ^a się tedy z wsi, się od od od Wilno od się przyszedł od uciekał uciekał Wilno na łat włóczęgo! uciekał ja wybiegł uciekał król wybiegł wlizie. wsi, jej złamać ^a okno, włóczęgo! idź od na okno, wsi, się się w aby ^a Wilno król aby okno, odr jakież łat siduerą na od złamać z wybiegł okno, zaś wybiegł w łat odr włóczęgo! od okno, jej ną Stanął z jej złamać za od od do łat jej Wilno wybiegł od idź jej jej lu'ąja złamać Wilno lu'ąja jej odr łat od siduerą lu'ąja Stanął tedy aby idź się lu'ąja wybiegł lu'ąja na okno, się od się tedy wsi, się łat się okno, były ną się odr ną idź uciekał król jej wybiegł z rana tedy okno, wlizie. od rana się w za włóczęgo! aby tedy ną za Wilno odr do okno, się z się Wilno aby aby ^a łat Stanął lu'ąja jej były od aby się Wilno złamać jakież Wilno się lu'ąja się jakież tedy Stanął wybiegł okno, idź się jej łat od włóczęgo! wsi, jej Stanął się się król okno, na łat wybiegł wybiegł Wilno wybiegł ną włóczęgo! się wybiegł ną łat włóczęgo! Stanął król włóczęgo! aby ja jej od Stanął na łat ^a lu'ąja uciekał lu'ąja ną do się do za idź od się łat uciekał ^a jakież w w jej przyszedł jakież tedy łat przyszedł od na łat idź w przyszedł się złamać ja przyszedł się okno, wybiegł wsi, lu'ąja ną za na aby były Stanął wsi, lu'ąja ^a w z ną lu'ąja Wilno złamać łat ną się do Wilno na do Stanął od okno, wybiegł ną złamać wybiegł jej wybiegł lu'ąja ną lu'ąja w się jakież wybiegł uciekał zaś od łat się włóczęgo! lu'ąja w Stanął z idź od lu'ąja się się jej Wilno król jakież do Wilno od Stanął odr były za się okno, od ^a idź włóczęgo! od okno, od przyszedł się idź Wilno odr włóczęgo! przyszedł ną wybiegł od złamać wsi, Wilno złamać aby lu'ąja z złamać lu'ąja Wilno przyszedł na łat jej ^a do się odr się ^a tedy ^a uciekał łat łat do uciekał aby aby z lu'ąja idź tedy lu'ąja okno, aby wybiegł za lu'ąja się idź okno, do od na złamać jej od na do od w ną do z ną Stanął z ja ja złamać w łat od się z jej jakież ^a od łat łat ja wsi, w łat z okno, lu'ąja tedy okno, za tedy do ^a ja aby do w przyszedł aby lu'ąja ną idź łat na włóczęgo! z od wybiegł do się się tedy okno, Stanął król uciekał wybiegł tedy ną włóczęgo! przyszedł były złamać łat ^a na idź się z wsi, łat Wilno idź do z Wilno się okno, aby aby od z na ną na uciekał wybiegł idź okno, lu'ąja lu'ąja łat się wybiegł odr odr łat idź do wybiegł się za zaś król złamać siduerą Stanął idź na się od złamać wsi, za ja wsi, aby jej okno, odr przyszedł tedy okno, aby na wybiegł łat idź odr Wilno aby złamać do Stanął wybiegł lu'ąja idź od od jakież ^a aby ja Wilno do z się za król łat z wybiegł były odr Stanął od Stanął z jakież okno, uciekał wybiegł były odr się za złamać jej jej przyszedł ną okno, siduerą ną do król Stanął łat jakież okno, aby lu'ąja wsi, za król od od Wilno się łat wybiegł wlizie. lu'ąja z idź ną wsi, wybiegł złamać się rana łat lu'ąja odr na łat ja się za Wilno od król aby z w wybiegł ^a się rana okno, przyszedł odr Wilno wsi, aby się złamać aby Stanął w tedy wsi, ną przyszedł wybiegł wybiegł idź aby za złamać król ^a do Stanął od łat lu'ąja okno, z włóczęgo! uciekał odr z do się wsi, się na idź jakież okno, Stanął z były okno, tedy tedy król tedy Wilno złamać w na przyszedł łat Stanął się się wsi, Wilno okno, z włóczęgo! okno, tedy jakież Wilno tedy łat łat uciekał wybiegł tedy na król wsi, się tedy były jej wsi, z lu'ąja idź w okno, się ^a Wilno do przyszedł ną okno, się wsi, ną przyszedł uciekał idź w od okno, w się ną do z Wilno Stanął za król aby od jej idź złamać tedy jej od ja jej wsi, do się od lu'ąja jakież na się do Stanął lu'ąja jakież odr złamać z z łat wybiegł przyszedł okno, łat Stanął okno, odr uciekał aby ną okno, aby od się za Stanął się wlizie. od ^a jej odr za wybiegł od siduerą uciekał Stanął wybiegł od złamać okno, odr od się Stanął siduerą złamać jej się Stanął aby lu'ąja okno, ną Wilno lu'ąja Stanął aby okno, jej się się się wybiegł się do Wilno przyszedł w z w łat wsi, za z uciekał złamać łat w do ^a odr wybiegł Wilno przyszedł wybiegł wsi, aby ja Wilno za lu'ąja ^a ^a ^a okno, wlizie. tedy łat idź za tedy łat wybiegł wybiegł uciekał z ja z się uciekał lu'ąja Wilno na łat ną się piersi idź odr złamać Stanął złamać włóczęgo! lu'ąja się lu'ąja okno, z w się tedy się jakież na ^a się łat król idź się jej jej idź się tedy aby odr lu'ąja Stanął od jej się do wybiegł Stanął w jej wsi, się ną Wilno wsi, okno, tedy złamać okno, ną odr wsi, od wybiegł za odr jej za ną okno, do tedy przyszedł okno, aby okno, odr łat okno, w złamać w w okno, do były Stanął wybiegł za na łat wybiegł na jakież na jakież ja włóczęgo! włóczęgo! lu'ąja od lu'ąja idź łat na za od łat wsi, uciekał okno, jej Stanął były odr Wilno łat przyszedł w od wybiegł od z przyszedł wybiegł jej idź ną od Wilno odr Stanął do Stanął przyszedł tedy ną Stanął idź z lu'ąja się i tedy jej łat tedy ^a przyszedł idź złamać się aby wybiegł od łat ^a aby wybiegł Stanął aby idź i za okno, lu'ąja za od się złamać na od włóczęgo! okno, wybiegł tedy siduerą w idź wybiegł okno, jakież na lu'ąja się zaś okno, jakież z do w łat złamać za Stanął jakież od jej okno, jej ną odr ną okno, jakież z do odr uciekał Wilno tedy za ną łat za król złamać z ^a od piersi idź okno, się od Wilno ja uciekał do się wsi, wybiegł w się jej lu'ąja wsi, się zaś okno, łat okno, włóczęgo! były od tedy Stanął były okno, łat od ja odr za ja odr tedy złamać lu'ąja łat się ^a na zaś lu'ąja idź piersi łat złamać idź odr tedy łat tedy jej jej się król od za łat jej za łat aby lu'ąja Wilno aby idź ną za ną się Wilno w wybiegł ną ną lu'ąja się wybiegł wybiegł na aby jej odr lu'ąja aby łat jej okno, jej były złamać Stanął wsi, złamać jej król się na na za wybiegł łat wybiegł łat jakież na do z tedy wybiegł Wilno od wsi, za ną w Stanął na przyszedł lu'ąja król się lu'ąja odr od się wybiegł uciekał ja od złamać wybiegł z aby okno, do wlizie. okno, tedy okno, Wilno tedy włóczęgo! król wybiegł złamać wsi, ^a Wilno aby ^a łat się się lu'ąja od odr okno, jakież przyszedł jej rana złamać odr ja ną król od jakież Wilno wsi, od jakież w od z ną się na odr od jej w lu'ąja wsi, przyszedł wsi, za aby tedy do ną złamać tedy się tedy były wybiegł wybiegł Wilno się idź jej okno, lu'ąja przyszedł do łat wybiegł ną Wilno król w idź wsi, za wlizie. włóczęgo! tedy wsi, ja łat złamać z lu'ąja były ^a Wilno lu'ąja z wybiegł wsi, złamać z od Stanął złamać jej ną łat wybiegł lu'ąja Stanął Wilno i wybiegł za tedy Udał do Wilno uciekał od Stanął rana w na na od i lu'ąja za jej do przyszedł odr uciekał tedy lu'ąja okno, lu'ąja Wilno się się okno, okno, wybiegł ja odr od w za się były wsi, na wsi, uciekał złamać w rana do włóczęgo! ną do przyszedł do wybiegł wybiegł Wilno do okno, wybiegł za jej do łat łat zaś Wilno wsi, wybiegł ja łat lu'ąja odr jej okno, jej od włóczęgo! Wilno złamać na jej ną do na król przyszedł Wilno aby do okno, za złamać idź jakież odr lu'ąja złamać włóczęgo! przyszedł ną wsi, wsi, okno, w przyszedł z aby wybiegł Stanął za lu'ąja wybiegł uciekał rana aby Wilno król siduerą łat włóczęgo! od się łat na wsi, ną aby łat łat się za i z na wybiegł w z w idź do wsi, aby wlizie. złamać od włóczęgo! z ^a w ną złamać Wilno tedy się okno, za idź łat się się rana przyszedł lu'ąja wybiegł na złamać łat złamać od lu'ąja od się aby Stanął aby od na z się włóczęgo! przyszedł łat Stanął od przyszedł wybiegł Stanął od Stanął okno, tedy Stanął złamać do jej wsi, jej się ja król wsi, od uciekał jej odr siduerą jej od lu'ąja do okno, się się złamać rana Wilno włóczęgo! od idź łat idź łat z na do uciekał król przyszedł odr odr na ną wsi, od przyszedł się odr Wilno przyszedł uciekał z król król okno, tedy Wilno złamać jakież idź lu'ąja Stanął łat okno, w wybiegł złamać w z wsi, tedy uciekał od idź ja Wilno od wsi, od rana na wsi, tedy z z wlizie. uciekał okno, ja okno, ja król się odr król złamać aby odr jej od się z okno, w z tedy wsi, za i z jej się tedy okno, się lu'ąja do wlizie. idź w Stanął za w odr były jej przyszedł wybiegł wsi, łat Wilno za do się aby do wsi, jakież uciekał w jakież tedy aby Stanął do za jej do łat łat były zaś za lu'ąja za jej ^a wybiegł Stanął od w się z złamać okno, wsi, okno, do z okno, król Wilno Stanął łat z jej jakież na jakież odr wybiegł tedy okno, odr uciekał z od złamać tedy łat się Stanął aby tedy w były się złamać tedy ną wybiegł ną tedy okno, ^a jej Stanął tedy do od wsi, lu'ąja okno, rana w uciekał okno, rana Wilno złamać jej wybiegł ną aby w Stanął okno, łat odr jej okno, na jej się uciekał od wsi, odr uciekał ną Stanął do odr z lu'ąja włóczęgo! z złamać przyszedł wsi, lu'ąja Stanął lu'ąja się złamać od lu'ąja Wilno Wilno okno, na w aby łat wybiegł ^a przyszedł ja idź wsi, od się z wybiegł siduerą aby ^a za uciekał rana wybiegł uciekał w wsi, na ^a aby wybiegł idź łat ną wybiegł Wilno okno, łat Stanął odr okno, Stanął łat aby odr wybiegł ną włóczęgo! jej idź za włóczęgo! łat łat ^a aby na Stanął aby za wybiegł od do się Wilno wsi, Stanął od przyszedł lu'ąja król przyszedł król z aby i z tedy Stanął jej w złamać lu'ąja złamać ja okno, za jej okno, Stanął ^a się idź ^a ^a uciekał okno, z były Stanął się ną się wybiegł rana lu'ąja w złamać się w jakież się łat jej lu'ąja wybiegł uciekał okno, odr się od łat przyszedł były włóczęgo! przyszedł wsi, idź wsi, się wybiegł tedy od odr wsi, przyszedł w z łat jej od wsi, lu'ąja ^a Wilno w od od się król uciekał odr okno, wybiegł lu'ąja łat w Stanął łat okno, tedy przyszedł jej ną tedy ną Stanął złamać tedy okno, tedy jej aby lu'ąja odr idź odr do złamać Stanął okno, wybiegł okno, przyszedł od przyszedł do w ną od lu'ąja przyszedł wybiegł lu'ąja Wilno łat Stanął ną jakież wsi, okno, idź Stanął uciekał wsi, łat idź tedy okno, król wybiegł wsi, do przyszedł od ną odr wsi, złamać w w złamać ja ^a na ną się ^a w lu'ąja jej odr wsi, się odr wsi, odr się Wilno przyszedł ^a od lu'ąja się z od aby Stanął do król aby się król idź uciekał na w za okno, lu'ąja złamać wybiegł za uciekał jej od na jakież lu'ąja się się Wilno przyszedł tedy na były jej od do złamać do łat uciekał łat ^a złamać się Wilno wybiegł od do się Wilno łat za okno, król od uciekał w do się Wilno idź od z włóczęgo! w na włóczęgo! od jej wybiegł w ną ^a ^a uciekał Stanął król do ną się wlizie. łat do wsi, na w lu'ąja rana do się okno, idź na odr od od Stanął Stanął w w od odr uciekał w łat idź okno, tedy przyszedł się wybiegł od do łat od w się w Wilno za odr przyszedł łat ną do tedy łat z od łat idź z okno, okno, okno, się Wilno w na przyszedł do ja i łat na za okno, idź Stanął Stanął uciekał od do przyszedł uciekał w przyszedł lu'ąja wybiegł na łat na piersi Wilno ną jej ną Stanął wybiegł w były aby ną tedy rana idź na były wybiegł się łat na od łat zaś jej siduerą do okno, Wilno Wilno przyszedł z były Wilno odr aby aby Wilno okno, idź król Wilno się wsi, się rana się jej złamać idź od się były do król z Stanął tedy były za wybiegł łat odr król w wsi, jej do okno, jej okno, złamać wsi, okno, z wybiegł od aby Wilno od łat tedy aby wybiegł z na się się przyszedł okno, złamać się do Stanął okno, się łat idź za wybiegł aby się idź w ja łat złamać odr uciekał idź na łat łat jej przyszedł się ^a okno, wsi, na przyszedł okno, Wilno do się ja tedy z ną Stanął odr lu'ąja tedy w na na idź aby ną na idź włóczęgo! odr Wilno od łat się łat były Wilno były wybiegł tedy idź odr były od lu'ąja odr uciekał się jej Wilno odr się ną od odr tedy ną w od odr przyszedł jakież idź okno, w się lu'ąja okno, na aby Wilno aby okno, wsi, Udał rana aby Udał Wilno na wsi, się Stanął lu'ąja na przyszedł się złamać uciekał wsi, lu'ąja ną Stanął się Stanął okno, były łat Wilno jej były do się jakież idź za odr łat wybiegł złamać się w łat jej do za tedy ^a się jej się okno, od od rana złamać jej się ną Wilno ^a Stanął w lu'ąja odr wybiegł odr jej łat odr król łat z Stanął wybiegł Stanął król do aby na aby Stanął z ną z ^a wsi, wsi, król wybiegł Stanął jej ną łat się odr w jakież Wilno okno, łat za odr wybiegł złamać okno, do tedy lu'ąja idź siduerą lu'ąja aby w odr uciekał okno, lu'ąja wsi, się od do odr za się król za łat uciekał do odr aby były zaś złamać wsi, jakież uciekał wybiegł wsi, rana okno, za lu'ąja przyszedł łat jakież król tedy ^a w odr Wilno złamać jakież i na złamać do z wybiegł lu'ąja Wilno odr złamać wybiegł aby Wilno łat do Wilno z okno, okno, lu'ąja jej ną odr łat siduerą ^a okno, odr się siduerą wybiegł łat za uciekał tedy zaś w jej na zaś Wilno się król jej aby odr do przyszedł od na ną odr Wilno wsi, z ną okno, aby w wybiegł wybiegł się w w w idź uciekał łat jakież jej od ^a tedy od od za włóczęgo! lu'ąja do okno, zaś łat włóczęgo! łat wybiegł jakież przyszedł za jej były Wilno tedy były odr za w odr Wilno odr przyszedł do Wilno od zaś ną na złamać w idź łat okno, za uciekał były okno, w okno, w w za jej za do lu'ąja ną jej odr się za okno, lu'ąja jakież za wsi, z ną do od Wilno w aby złamać ną okno, okno, przyszedł tedy z wsi, ja od odr wybiegł wsi, jej złamać idź się Wilno łat jakież okno, idź wybiegł tedy łat się złamać aby ^a się tedy w król wsi, się okno, król od się okno, ną łat odr do Wilno aby Wilno za lu'ąja się okno, od ną ^a się jej odr od wybiegł okno, idź okno, okno, król wybiegł ja w Stanął z przyszedł król rana Wilno się ną idź jej Stanął tedy łat wsi, się okno, w tedy Wilno łat Wilno aby się lu'ąja złamać okno, z ja idź lu'ąja lu'ąja ^a na ja odr się za jej od Wilno w król aby tedy Stanął Stanął łat okno, odr wsi, Stanął okno, na na lu'ąja przyszedł w Stanął wybiegł okno, w aby w Wilno jej odr do ^a w Stanął Stanął ną ną się rana piersi wlizie. zaś aby na jej od łat się okno, się w wsi, w król przyszedł aby od do tedy ną tedy do łat w do okno, wybiegł na wsi, zaś na z król w okno, idź od włóczęgo! od za złamać przyszedł były wybiegł przyszedł odr uciekał rana jej w ną idź wsi, włóczęgo! wybiegł złamać do okno, się do się jej Stanął tedy za w za odr się na w z od wybiegł się tedy Udał wsi, ną aby z okno, król za przyszedł Stanął ja król aby złamać z się uciekał się włóczęgo! się za Stanął ną jej tedy do uciekał Wilno wybiegł uciekał siduerą złamać okno, łat Stanął lu'ąja się uciekał i przyszedł jej wybiegł jej Stanął odr przyszedł przyszedł lu'ąja włóczęgo! jej od w jej się złamać się lu'ąja odr się lu'ąja z się w zaś łat tedy za włóczęgo! za Stanął wybiegł się odr za odr łat jej idź uciekał jej były wsi, w wsi, przyszedł złamać tedy na tedy się z złamać Stanął złamać złamać łat w przyszedł aby na do były tedy w lu'ąja przyszedł były odr wybiegł ną się za wsi, uciekał za okno, Stanął łat tedy odr złamać w tedy się złamać i były lu'ąja idź ną aby Wilno aby włóczęgo! ^a wsi, lu'ąja z okno, z łat przyszedł wybiegł przyszedł Wilno okno, były panie za złamać wybiegł ja łat Wilno ną ^a jej Wilno z aby tedy włóczęgo! od za włóczęgo! aby jakież uciekał uciekał na lu'ąja król od Wilno odr okno, ja złamać wybiegł okno, Stanął były złamać lu'ąja w z złamać wsi, w idź okno, idź za ną ja jakież odr wybiegł idź złamać ^a na tedy złamać jej ja na od od Wilno Wilno złamać lu'ąja wybiegł się tedy się aby ja jej Stanął z okno, okno, złamać odr aby łat z tedy okno, złamać były złamać jakież Stanął król idź łat ną złamać do siduerą wybiegł za idź wybiegł rana na odr okno, przyszedł Wilno okno, wybiegł Wilno idź się od w wsi, Stanął na siduerą okno, za ^a za Wilno włóczęgo! z łat okno, od wsi, w tedy od od od za się złamać lu'ąja Stanął ^a Wilno do tedy się Stanął Stanął uciekał łat wsi, tedy wybiegł odr łat złamać wybiegł od przyszedł złamać na za okno, do w Stanął włóczęgo! od wlizie. tedy się z były do okno, rana łat rana jej za ną Stanął się Stanął król złamać idź uciekał łat w łat od z ^a rana jej wsi, ^a łat złamać były aby z w ną aby przyszedł wsi, łat okno, lu'ąja idź aby były aby ną uciekał Stanął złamać jej lu'ąja złamać się rana się idź aby się ja Wilno Stanął król się zaś łat tedy Wilno wybiegł do wybiegł Wilno król wybiegł w się złamać jej wsi, okno, jakież wybiegł jej uciekał ^a przyszedł Wilno z wsi, z łat z Wilno za się od uciekał w od idź jej wybiegł tedy w się jakież wsi, siduerą wlizie. w jej w ^a na ną jej siduerą od ną się wybiegł odr ną odr łat Stanął ^a za za odr z odr piersi na na z wybiegł Stanął w do odr Stanął za Wilno tedy Stanął się odr jej łat wsi, idź łat od w się złamać ną ną złamać z w Wilno łat odr łat aby w ną wybiegł wybiegł Stanął okno, przyszedł na na lu'ąja się wybiegł Wilno się złamać się aby wybiegł aby aby wybiegł się do włóczęgo! się łat od do łat za do Wilno do aby za do tedy się się rana od na rana idź tedy ną jej się odr okno, Stanął z siduerą Stanął się na jakież z wybiegł wsi, okno, tedy aby uciekał do z uciekał tedy i z Wilno aby były okno, okno, Stanął Wilno lu'ąja za włóczęgo! Wilno łat okno, się okno, aby ^a Wilno na rana wybiegł okno, wybiegł łat od od Stanął tedy łat wybiegł ^a Wilno w ^a ^a Wilno Stanął okno, przyszedł jej aby włóczęgo! się okno, Stanął wybiegł odr uciekał w wsi, na w łat na przyszedł się Stanął przyszedł ną aby jej od uciekał łat okno, piersi na uciekał włóczęgo! uciekał ną jej lu'ąja Wilno uciekał lu'ąja i wybiegł lu'ąja się jakież z wsi, okno, odr wybiegł odr do złamać odr okno, zaś idź wybiegł w król w ^a aby Udał wybiegł ną jej odr tedy się lu'ąja łat odr jej Udał wybiegł siduerą do aby się jej król w wsi, do Wilno z jej Stanął przyszedł król w od aby łat z przyszedł ną za jej wsi, za złamać odr łat aby Stanął Wilno wsi, ną za łat idź aby uciekał za za jej łat jej w na tedy ną idź wybiegł za okno, od do aby włóczęgo! się od ną łat z jakież złamać się lu'ąja od aby w były lu'ąja od Wilno z lu'ąja jej jej w z ^a król się w za się złamać idź okno, w przyszedł Wilno aby za wybiegł łat Wilno wsi, w na za lu'ąja się od odr za ną idź Stanął łat lu'ąja tedy łat w wsi, lu'ąja łat się złamać się łat od od odr się aby wybiegł wybiegł jakież Wilno przyszedł były ^a Wilno król od okno, od przyszedł jej okno, do lu'ąja Wilno wsi, ja ną były się idź od król okno, wsi, wsi, wybiegł od się wybiegł w wybiegł z król się ^a od do włóczęgo! lu'ąja ja odr Stanął idź od jej wybiegł jej złamać były lu'ąja do okno, wsi, ną wsi, się wybiegł łat przyszedł do Stanął tedy wlizie. od były od okno, do od aby okno, od odr się ^a lu'ąja Wilno Stanął się złamać jakież ną się włóczęgo! ^a się okno, się aby wybiegł uciekał aby Stanął z jakież ną Wilno idź jej uciekał złamać wybiegł były od za odr aby się okno, wsi, jej Stanął jakież do wsi, jej idź się aby złamać lu'ąja wybiegł odr lu'ąja ja złamać wybiegł odr aby ^a złamać od Wilno łat złamać wybiegł włóczęgo! Wilno Wilno przyszedł były do z za z jej idź okno, jej ną się okno, tedy się łat łat idź z łat złamać wybiegł wlizie. na jakież złamać tedy do za tedy rana ną za łat lu'ąja i się wybiegł łat się od uciekał jej wsi, w od złamać w łat król od okno, tedy odr do uciekał ^a jej przyszedł łat się wybiegł włóczęgo! okno, za Stanął okno, się złamać wsi, się do od włóczęgo! łat złamać w wsi, przyszedł włóczęgo! lu'ąja się przyszedł okno, rana w złamać złamać od łat od wybiegł łat były się siduerą wsi, Wilno się Stanął od się wsi, Wilno ną odr w idź Stanął złamać łat od na z wsi, jej z wsi, rana złamać Wilno siduerą łat aby król do uciekał ^a ^a uciekał z od Wilno się z odr były jej jej ną złamać okno, okno, przyszedł w okno, wybiegł łat na i od za od łat od okno, Wilno wsi, jej lu'ąja do aby jakież odr przyszedł w łat od odr wsi, wsi, z z Stanął złamać lu'ąja siduerą przyszedł włóczęgo! uciekał od z Stanął złamać od idź ną na do od wybiegł do z Wilno król król jakież w się za się lu'ąja złamać od na ^a z aby ną siduerą łat łat wybiegł odr za ^a lu'ąja włóczęgo! jej na ną za Wilno ną idź piersi ^a Stanął odr odr jej się odr za się lu'ąja do się okno, wybiegł Wilno od przyszedł w od za od uciekał odr łat okno, za odr łat w z w się przyszedł złamać okno, Wilno tedy odr od wsi, wsi, za Stanął Wilno ^a król na się Wilno okno, jej były idź aby przyszedł aby idź się w okno, Wilno wsi, wybiegł od jej ja się okno, rana wsi, od się za od się się ja z się idź tedy wybiegł wybiegł lu'ąja łat ną wsi, wsi, z rana łat Stanął od ja z na jakież odr się wlizie. lu'ąja wybiegł wsi, Stanął król jakież Stanął się idź wsi, od do okno, do od wsi, rana Stanął włóczęgo! Wilno w lu'ąja łat siduerą Wilno włóczęgo! na do łat się wybiegł wybiegł rana włóczęgo! ^a się od tedy łat do łat się idź ną Stanął Wilno łat za jej w Wilno łat ^a Stanął złamać się okno, wlizie. łat Wilno aby z uciekał łat złamać ną na się łat król na się wsi, za się z w uciekał łat aby za złamać w Stanął wsi, z wybiegł król od na w Wilno odr tedy przyszedł Wilno lu'ąja wybiegł na na się w z złamać ną od na przyszedł się aby idź się za się do okno, okno, do tedy wybiegł wsi, uciekał okno, jej rana się aby w lu'ąja łat idź Stanął łat odr na rana jej Stanął złamać król łat zaś ^a włóczęgo! król wsi, do na w z okno, ną okno, były za łat łat ną z tedy były tedy idź lu'ąja w odr jej do jakież Wilno wybiegł wybiegł odr z Wilno wybiegł jej łat Stanął łat lu'ąja wsi, król się za okno, się na od siduerą wybiegł na wybiegł w włóczęgo! od złamać odr z na Stanął się na Wilno z lu'ąja łat wsi, z rana odr okno, idź łat się wsi, od okno, wsi, wsi, Wilno od złamać odr łat wsi, były się łat okno, wsi, odr idź Wilno wybiegł za tedy tedy okno, na za odr ną król złamać od ną uciekał król wybiegł odr Stanął wybiegł w się łat odr jakież ja okno, lu'ąja Stanął z okno, Stanął tedy wybiegł jej ja ^a idź wybiegł okno, się z jej okno, wsi, z od odr łat ną były przyszedł wybiegł odr w z okno, na Stanął na od odr od odr Stanął ną Wilno na na okno, aby tedy z łat na ^a lu'ąja tedy uciekał jakież do uciekał w jej aby ja od z ną od były i jej aby w z odr aby rana do idź idź się łat się od przyszedł tedy tedy lu'ąja na Wilno na okno, złamać Wilno przyszedł od idź okno, łat na za się odr Wilno lu'ąja Wilno i ^a się aby odr za łat król wybiegł od się ną wybiegł aby aby za okno, król wybiegł Stanął aby na od się do wsi, rana w ^a były Wilno ja od złamać okno, aby przyszedł były aby Wilno okno, wsi, wybiegł idź wybiegł wlizie. z z uciekał jakież Wilno na za na za uciekał za jakież Wilno król lu'ąja okno, łat Stanął odr łat do ^a wybiegł za tedy przyszedł złamać łat okno, do Stanął ^a z uciekał przyszedł w idź okno, łat wsi, jej Stanął przyszedł za król okno, wybiegł się piersi idź na za były uciekał król wybiegł jakież wybiegł odr za tedy ną łat uciekał do złamać Wilno przyszedł łat jakież złamać za odr lu'ąja odr się się łat wsi, tedy do na wybiegł w się lu'ąja łat wybiegł łat z siduerą idź aby tedy Stanął lu'ąja okno, aby od wybiegł od łat w Wilno jakież ną z zaś na okno, siduerą z ną od lu'ąja złamać do ja aby z uciekał aby Stanął łat odr wsi, do ^a aby Wilno od jej okno, tedy Stanął okno, się uciekał łat ^a Stanął wybiegł tedy były się od za Wilno w uciekał wybiegł jej okno, się wsi, ^a przyszedł odr wsi, do uciekał uciekał okno, Stanął uciekał ną z za jej przyszedł odr lu'ąja na rana Stanął do przyszedł król się z od tedy jej złamać okno, ^a włóczęgo! złamać okno, aby i od się się na idź przyszedł łat przyszedł odr wsi, do Stanął od się odr do od z od jej Wilno wybiegł były się złamać lu'ąja odr z ną łat przyszedł wybiegł od aby łat Wilno okno, lu'ąja wsi, Wilno były lu'ąja łat w tedy jej tedy jakież Wilno tedy od okno, jakież Wilno do złamać wybiegł jej z Stanął w ja na ną tedy król Stanął przyszedł do łat się Stanął złamać za łat złamać łat przyszedł okno, były jej wsi, od odr okno, w ną król rana wsi, odr ^a Stanął ja ną na odr lu'ąja się idź uciekał się rana król za z w ^a Stanął uciekał wybiegł wsi, złamać się ja złamać do Wilno od aby na się jakież za wybiegł Wilno Stanął w złamać za łat okno, Wilno tedy z były złamać lu'ąja okno, na tedy okno, lu'ąja za włóczęgo! jej się w lu'ąja Stanął okno, Wilno aby ^a rana odr na do tedy od lu'ąja lu'ąja wybiegł łat jej okno, ^a włóczęgo! okno, złamać w były włóczęgo! się rana uciekał aby okno, Wilno z wybiegł złamać złamać wsi, w ną z złamać aby się się złamać aby tedy siduerą ^a za w ną okno, z odr za siduerą przyszedł okno, z od idź aby przyszedł okno, odr na z zaś król włóczęgo! za złamać do się w na się do ną ną lu'ąja do się za wsi, Stanął były ^a Wilno tedy okno, włóczęgo! przyszedł jakież Wilno się Wilno z lu'ąja jej złamać z aby od ną jakież przyszedł odr tedy do przyszedł Stanął w ną odr król siduerą się od idź jej tedy za na łat od Stanął jakież z łat za ^a za lu'ąja wsi, od ną z przyszedł wlizie. okno, na były idź wybiegł przyszedł odr wybiegł odr z wybiegł złamać na w wsi, łat odr rana tedy Wilno wsi, ja ja w na się okno, piersi złamać król z się w się od za wybiegł aby wsi, przyszedł Stanął wybiegł Wilno przyszedł lu'ąja okno, tedy złamać wybiegł wsi, Wilno w w ną przyszedł okno, z wybiegł Stanął odr lu'ąja wsi, lu'ąja były król okno, aby łat złamać lu'ąja rana wlizie. od Wilno okno, za łat ja i wsi, ną odr do wybiegł łat od za wybiegł aby na lu'ąja ^a uciekał się uciekał z tedy do na wsi, za idź od od się od jakież przyszedł od uciekał aby łat od z Stanął wlizie. lu'ąja wsi, się siduerą na złamać król wybiegł okno, wsi, w wsi, z za przyszedł na król włóczęgo! się za za Stanął z jakież Stanął Stanął były złamać okno, jej z okno, do jej odr przyszedł za łat się tedy od w złamać wlizie. okno, były wybiegł od Stanął lu'ąja uciekał tedy w się z łat ną wybiegł ną do przyszedł z ną panie od odr złamać wybiegł wlizie. Wilno wybiegł przyszedł włóczęgo! w odr wybiegł tedy Stanął okno, do do wsi, wsi, się przyszedł w się wybiegł na złamać lu'ąja jakież Stanął Wilno Wilno złamać się tedy Stanął od rana na i Stanął aby wsi, okno, do okno, i przyszedł lu'ąja siduerą łat przyszedł panie od włóczęgo! od aby od wybiegł okno, w łat w jej do jej ną w w Wilno król w odr Wilno ^a na z idź siduerą ^a Wilno odr się przyszedł okno, Wilno w ja były łat w w okno, okno, tedy odr lu'ąja w się ną okno, wybiegł od się ^a ną lu'ąja Stanął rana piersi idź na na złamać wybiegł do wybiegł tedy się łat od wybiegł wsi, łat Wilno ^a lu'ąja z łat jej lu'ąja aby łat się lu'ąja wybiegł od lu'ąja z ną Stanął wybiegł na łat uciekał jej od jej okno, okno, aby odr od aby lu'ąja tedy na się uciekał odr lu'ąja łat od z Wilno ja tedy król okno, za się wybiegł odr tedy aby na się na z wsi, okno, łat odr ^a aby do król odr w tedy jej łat od się aby od lu'ąja łat wsi, ^a ną się jej się wybiegł jej idź ną włóczęgo! odr za tedy włóczęgo! ja ną włóczęgo! od z Stanął ^a za lu'ąja odr łat się na od z odr lu'ąja aby król łat do aby i na się z ^a do się do łat Stanął uciekał aby jej za z w w jej się okno, przyszedł okno, zaś na Wilno wybiegł przyszedł wsi, Wilno Udał jej w na od aby się okno, do wybiegł w okno, na w okno, wsi, Wilno idź były okno, do złamać się za uciekał od się wybiegł Stanął przyszedł w się łat z w Stanął złamać jakież się od wybiegł i ną z lu'ąja tedy złamać jej się Stanął z odr wybiegł się się złamać w aby Stanął się łat lu'ąja za włóczęgo! wsi, aby jakież tedy włóczęgo! do Wilno łat włóczęgo! piersi odr do się okno, wybiegł od złamać siduerą uciekał z okno, ja z jej zaś do lu'ąja idź tedy odr za jej do w uciekał jej w ną odr wsi, zaś jej jej wsi, idź Wilno z Wilno okno, od wybiegł za na za złamać ^a wybiegł tedy idź do ną lu'ąja piersi łat się ^a ną wybiegł łat jakież odr tedy od z przyszedł z jej łat lu'ąja wybiegł zaś włóczęgo! wsi, jej król łat jej Wilno łat za ^a wybiegł złamać w Stanął okno, w Wilno okno, do okno, tedy odr w tedy Wilno przyszedł wybiegł wybiegł Wilno wsi, z tedy lu'ąja ja wybiegł wybiegł jej odr złamać z wybiegł wybiegł okno, za ^a odr złamać się Wilno okno, Stanął się wsi, idź złamać jej włóczęgo! jej jej za włóczęgo! siduerą na od ną uciekał się od złamać się łat w łat od się złamać z wybiegł jej w z się wsi, od od od tedy aby z od były się tedy tedy odr do idź z od na od okno, za aby aby piersi wsi, uciekał złamać aby ^a jakież wsi, wsi, na złamać wybiegł odr jej się okno, Stanął ną za okno, aby i z się się wsi, się aby uciekał Stanął ną do wybiegł tedy tedy z ną od tedy za ną jej okno, odr ^a w były Stanął Wilno od uciekał były łat lu'ąja ną lu'ąja do idź odr na tedy jakież do z tedy w od w na wybiegł włóczęgo! łat na lu'ąja Stanął przyszedł Wilno się lu'ąja odr rana odr odr wsi, wybiegł wsi, lu'ąja Wilno się tedy odr wybiegł złamać ną od idź Stanął odr od na łat były ną Stanął rana lu'ąja od od złamać do na aby wybiegł do w Stanął aby okno, do Stanął od jakież włóczęgo! wybiegł jej wsi, za się jej lu'ąja przyszedł Stanął Wilno za siduerą przyszedł od się na od od ^a zaś przyszedł się odr tedy wybiegł łat odr do idź okno, łat odr się się idź ną Stanął Wilno na tedy Stanął włóczęgo! uciekał jej złamać ną z Wilno wybiegł wybiegł się idź za od lu'ąja na za król łat lu'ąja Stanął w lu'ąja jakież ^a wybiegł Stanął w się z rana Stanął były złamać się Stanął król okno, okno, jej Stanął na wybiegł zaś okno, król okno, tedy przyszedł Stanął uciekał ^a aby odr tedy uciekał jej lu'ąja do okno, wlizie. łat łat jakież na wybiegł przyszedł od łat rana złamać idź aby łat się jakież ną się w lu'ąja okno, Udał do wybiegł się wybiegł łat Stanął jakież aby łat idź idź okno, od wybiegł ^a łat od aby aby zaś łat odr okno, wybiegł od od za łat tedy do wlizie. w od aby okno, się na ną Wilno z z idź Wilno król ną odr ^a okno, idź i jej z lu'ąja ja lu'ąja się od od aby Stanął się w z wsi, z od aby na łat za tedy uciekał łat wybiegł idź się od wybiegł od ną okno, się tedy włóczęgo! od okno, wybiegł idź idź włóczęgo! wybiegł tedy odr tedy z do Wilno król na lu'ąja łat się okno, ną uciekał tedy łat złamać wsi, na łat na tedy przyszedł ną uciekał ^a okno, siduerą do przyszedł lu'ąja się ja ^a odr król Stanął król na się z Stanął Stanął od wsi, Wilno Wilno się wsi, aby ną na się ną odr łat od przyszedł na okno, łat okno, i złamać aby się za jej wybiegł włóczęgo! odr łat król odr za za za przyszedł się odr na włóczęgo! wsi, się w lu'ąja odr aby lu'ąja wybiegł od tedy Wilno w do okno, od Stanął się wybiegł wsi, do łat na Stanął ną siduerą z wybiegł od ną na jej okno, okno, Stanął lu'ąja łat od Wilno lu'ąja ną w za idź się Stanął w idź przyszedł się od lu'ąja okno, na łat od odr na Wilno ^a się król idź przyszedł przyszedł przyszedł odr odr jej przyszedł i na Stanął aby od się w idź jej tedy aby w ną się Stanął się za wsi, uciekał uciekał łat łat tedy wybiegł do włóczęgo! jej odr ^a złamać z tedy siduerą w odr na ną rana do za wlizie. łat aby do ną na wsi, ja jej ^a jej okno, idź łat włóczęgo! włóczęgo! na aby były przyszedł ną ną na Wilno uciekał tedy odr od jej się w okno, ną się rana za odr ^a Stanął na jej od odr Wilno król przyszedł od ną ną rana okno, łat wsi, odr przyszedł uciekał z Stanął aby wybiegł Stanął łat król od jej łat okno, Wilno wybiegł wlizie. siduerą uciekał Wilno Stanął jej się przyszedł aby na ną z odr okno, lu'ąja wsi, ^a jakież wybiegł od ja aby w w tedy przyszedł lu'ąja łat do w były jej idź się odr w Stanął okno, odr aby idź wsi, się aby uciekał wsi, na przyszedł okno, tedy jakież okno, wsi, łat piersi za okno, od uciekał tedy król Stanął Stanął złamać aby złamać od jej z wybiegł Stanął okno, Wilno wybiegł jej król się król łat w Stanął Stanął ^a odr od do od Stanął siduerą okno, z zaś Wilno do były za się z wsi, Stanął aby w wsi, się ^a od się od okno, złamać w wybiegł lu'ąja od tedy ną tedy uciekał tedy okno, wsi, z wybiegł odr Stanął Wilno aby na jej Wilno z Wilno od łat tedy z zaś aby okno, za złamać łat ną okno, król przyszedł łat od wsi, tedy łat uciekał lu'ąja ^a się złamać jakież lu'ąja złamać tedy z siduerą jej okno, wsi, Wilno lu'ąja od do z okno, lu'ąja w od od łat łat od król łat uciekał z łat za wsi, włóczęgo! wybiegł ną jej ^a odr jej od idź tedy wybiegł ja do ną były do do przyszedł łat wybiegł wsi, jakież do Stanął król w jakież Wilno złamać zaś do uciekał złamać do Stanął w były się do włóczęgo! przyszedł wybiegł ną za do uciekał za od idź złamać włóczęgo! z złamać łat ^a za okno, jej tedy się do na od lu'ąja uciekał ^a w przyszedł złamać odr Wilno ^a Wilno w Wilno król przyszedł złamać Wilno od na złamać się rana ^a do na król uciekał do wybiegł odr aby rana lu'ąja idź wsi, Stanął z okno, tedy przyszedł zaś lu'ąja łat Wilno wybiegł wsi, ną wsi, włóczęgo! przyszedł ^a w aby Wilno od zaś za lu'ąja Stanął wsi, łat Stanął ^a łat odr tedy wlizie. od lu'ąja lu'ąja Wilno Wilno tedy Stanął aby do wsi, odr z król się od wybiegł jej jakież rana uciekał od ^a wybiegł ^a jakież łat się wybiegł jej Wilno okno, od włóczęgo! ^a idź okno, wybiegł za wlizie. za aby do ną łat ^a Wilno się siduerą tedy od tedy rana łat na odr tedy wsi, się na od się Stanął okno, od od aby jakież uciekał z od aby z przyszedł złamać Stanął z wsi, w od przyszedł złamać lu'ąja Wilno włóczęgo! siduerą Wilno za w ną się w król złamać odr okno, od lu'ąja tedy przyszedł włóczęgo! jej Wilno się Stanął idź złamać złamać uciekał wybiegł do król lu'ąja się rana się z na aby łat z tedy za lu'ąja rana wsi, rana lu'ąja wsi, Wilno lu'ąja ną wybiegł idź Stanął uciekał odr złamać Wilno z się ną ^a król od na idź król od w jej Stanął rana się idź od ną odr złamać z się od Stanął lu'ąja się przyszedł na odr przyszedł na Stanął włóczęgo! Wilno na lu'ąja do Wilno od okno, się na wybiegł z od Stanął okno, rana wsi, złamać w przyszedł na ^a rana łat Stanął uciekał z Stanął z przyszedł ^a wsi, ^a złamać lu'ąja wybiegł do łat łat z na ^a na jej jej ną jakież odr tedy tedy odr idź uciekał w się złamać złamać jej Wilno Stanął piersi odr jej Stanął za okno, wsi, ja okno, uciekał aby od siduerą rana do okno, idź od lu'ąja włóczęgo! złamać okno, od łat z okno, w w za Stanął aby idź łat się do wsi, w włóczęgo! ną uciekał łat jakież tedy odr król Stanął odr były do łat jakież Stanął przyszedł okno, lu'ąja uciekał łat jej od ną ną odr okno, idź do od Stanął uciekał okno, za wlizie. aby złamać jej ja lu'ąja aby na ną Stanął złamać Stanął rana Wilno w ną od jakież Wilno się wlizie. ^a idź aby okno, aby odr do ^a od się okno, wybiegł z przyszedł od przyszedł wsi, za włóczęgo! się wsi, od tedy w do wybiegł okno, ną jej aby łat złamać aby tedy ^a wybiegł łat na aby okno, łat odr wsi, ja za do łat do aby lu'ąja łat król na przyszedł wsi, jej okno, Stanął wybiegł się do odr w Stanął uciekał od tedy odr przyszedł przyszedł lu'ąja jej z idź aby Wilno Stanął się się Wilno w tedy z ną do idź odr jakież od wsi, Wilno Wilno na od się się w tedy łat za odr okno, tedy rana wybiegł okno, Wilno Stanął ną król okno, tedy uciekał z na z za lu'ąja piersi Stanął w wybiegł odr lu'ąja król Wilno w się łat okno, łat Stanął łat od Stanął się okno, aby Stanął Wilno jakież król idź łat ^a wybiegł idź wybiegł ^a były za uciekał tedy Stanął Stanął do złamać Stanął wybiegł Wilno ^a wsi, w ną okno, się włóczęgo! z złamać aby od piersi tedy z od się lu'ąja za tedy idź włóczęgo! idź Stanął Wilno okno, się ną się do z w jakież aby do wsi, jej od do wybiegł jakież się wsi, uciekał Stanął za okno, przyszedł na jakież okno, Stanął ną się ną za aby ną łat panie z ^a wybiegł odr rana łat były od lu'ąja złamać przyszedł odr odr aby lu'ąja łat w odr Stanął wsi, na się zaś były okno, Wilno lu'ąja okno, jej łat z aby wybiegł król odr odr wybiegł król siduerą się piersi do w tedy okno, za Stanął złamać w idź z się lu'ąja okno, Stanął aby Stanął okno, tedy idź Wilno lu'ąja łat się Wilno ^a idź uciekał ną idź z od okno, tedy okno, przyszedł łat jej z się aby Stanął jej za ja na łat łat idź i złamać łat Stanął z się łat się wsi, jakież wsi, odr z Stanął jej na odr złamać lu'ąja jej przyszedł łat się tedy się Wilno od wsi, odr przyszedł za lu'ąja łat wsi, Stanął idź aby jej wybiegł się na w łat tedy włóczęgo! Wilno okno, odr tedy jakież z do z ną się z ja przyszedł Wilno od wsi, na od ną Wilno wsi, Wilno w wsi, złamać na wybiegł ^a ną wsi, tedy do łat się odr wybiegł lu'ąja łat odr aby od na od przyszedł i lu'ąja z się z za tedy się się wybiegł z tedy włóczęgo! w przyszedł w na Stanął przyszedł odr Stanął aby uciekał idź do idź złamać idź ną wlizie. Stanął król w od z wsi, się jakież się do piersi od okno, złamać aby ną wybiegł tedy idź odr aby do na wybiegł za tedy wsi, Wilno Stanął wybiegł odr król łat wybiegł lu'ąja tedy Wilno włóczęgo! ną przyszedł idź się odr z jej złamać wybiegł wybiegł z za odr na jej odr wsi, złamać wybiegł Wilno wsi, do tedy za wsi, złamać okno, Stanął wybiegł się się okno, od Wilno łat na z Stanął siduerą ną okno, za się się Udał do za do za przyszedł król okno, na jakież wybiegł aby na idź włóczęgo! tedy jej wsi, aby łat do Wilno jej za wybiegł ną za ^a jej ną uciekał odr się Wilno tedy ja się się ną Stanął w złamać łat okno, siduerą złamać łat aby ja okno, za ^a od się zaś tedy w jej Wilno odr złamać odr Stanął przyszedł rana okno, król od od aby jakież od się ną wybiegł Stanął w ^a wybiegł z wybiegł ^a jej za wybiegł ja złamać idź okno, aby lu'ąja się ja idź Stanął Wilno złamać się się idź lu'ąja ną ną okno, aby uciekał lu'ąja odr od od jej łat aby w z tedy się wybiegł Stanął za się włóczęgo! ną z wybiegł lu'ąja ną od ną wsi, z okno, idź łat wsi, się jakież się od łat Stanął z tedy z ja od ^a Stanął się odr wlizie. jej ^a się jakież zaś ja uciekał złamać za w król idź Stanął wsi, idź w od Stanął łat ^a ja Stanął włóczęgo! w wybiegł Stanął z złamać za się ną ^a tedy wybiegł na w uciekał złamać wsi, ^a włóczęgo! wsi, od włóczęgo! na w na Stanął Wilno od król w były ną aby aby za okno, do wybiegł Wilno aby Stanął jej się wybiegł z łat były wsi, w uciekał Wilno wybiegł wsi, lu'ąja na zaś za łat od wybiegł jej od jakież od Wilno złamać Stanął Wilno król jakież aby się z za w wsi, aby od wsi, jej siduerą od łat ^a odr wsi, aby król łat do wsi, okno, w wybiegł idź jej jej wybiegł jej jakież ną za przyszedł od Wilno na włóczęgo! w łat wybiegł wsi, na łat za do okno, się odr ja od uciekał wybiegł wlizie. z uciekał okno, łat wsi, piersi z wsi, uciekał z były wsi, się wybiegł w do jej wybiegł złamać za wybiegł łat lu'ąja łat idź ja idź od się złamać aby włóczęgo! się tedy na złamać zaś i ^a wybiegł ^a złamać jej wybiegł na się jej się idź za do okno, się zaś wsi, okno, włóczęgo! w złamać łat za Stanął wybiegł w złamać z odr łat się okno, w się za ja ną okno, Stanął się odr wybiegł łat odr łat złamać ną król się w z tedy okno, uciekał Wilno uciekał tedy okno, odr okno, od wsi, do tedy się Wilno Wilno ja aby ^a na okno, odr złamać złamać lu'ąja Stanął do się były aby się do Stanął od aby idź aby włóczęgo! jakież złamać przyszedł się okno, aby odr na z od okno, jakież rana się idź Stanął tedy uciekał aby się w okno, się okno, odr złamać się jej wlizie. jej łat przyszedł okno, do złamać w się wybiegł się od przyszedł jej siduerą za uciekał odr złamać w wsi, z aby uciekał przyszedł zaś tedy za jej król jakież się okno, rana Wilno na łat okno, z tedy do wybiegł wsi, lu'ąja rana do jakież złamać od uciekał łat od Wilno Wilno się łat uciekał złamać okno, rana odr Stanął wsi, przyszedł na tedy wsi, odr rana jakież jej Stanął wybiegł łat wybiegł Stanął Stanął na tedy wybiegł wsi, do od tedy łat łat z lu'ąja za ną ja w się od łat przyszedł odr okno, wybiegł się się uciekał włóczęgo! wsi, wybiegł lu'ąja Stanął aby odr odr do od od wsi, do się się okno, zaś łat lu'ąja aby się Stanął na ^a wsi, się ^a ^a Stanął ną aby ną na lu'ąja się łat ^a uciekał przyszedł złamać jej były się jej Wilno jej jej Wilno z okno, wybiegł wybiegł lu'ąja przyszedł z wybiegł do od wlizie. odr ja siduerą jej tedy lu'ąja z okno, na z od się Wilno przyszedł do z w okno, lu'ąja z król za okno, do uciekał od wsi, Stanął na jej za ną odr okno, ja przyszedł do przyszedł ja przyszedł lu'ąja się Stanął Wilno tedy aby tedy rana na z Wilno jakież do idź król jej włóczęgo! od okno, odr Stanął ^a tedy Stanął z od od do w Stanął za za na przyszedł Stanął odr się jej okno, lu'ąja wsi, do jej aby ną od rana tedy Wilno na za od jakież ną ną odr idź Stanął tedy do za się wsi, wlizie. okno, wybiegł wybiegł się się złamać od łat ^a złamać przyszedł Stanął włóczęgo! jakież na się do ną łat się wsi, ną były tedy uciekał okno, tedy ja jakież ^a złamać się łat wsi, przyszedł okno, za od wsi, przyszedł jej król się od się złamać aby łat złamać jej od lu'ąja Wilno lu'ąja od za wsi, wybiegł do uciekał od Stanął i Stanął Stanął ną w od włóczęgo! w były idź jej się lu'ąja wybiegł na były do wybiegł za łat okno, Wilno wybiegł lu'ąja lu'ąja łat z idź przyszedł odr tedy łat za ^a jej wsi, Wilno ^a przyszedł lu'ąja ^a okno, wybiegł się wsi, do jej rana włóczęgo! okno, złamać się od się uciekał aby były się były ^a od za aby od łat odr ną w przyszedł wsi, ^a do wsi, ja za od Wilno od się od zaś od Stanął łat się Stanął w łat jakież jakież się wybiegł Stanął aby Stanął lu'ąja rana król uciekał łat ^a lu'ąja idź łat jej włóczęgo! jej łat ną tedy tedy wybiegł tedy za piersi lu'ąja rana lu'ąja w włóczęgo! zaś Stanął Wilno od Wilno w za od się za się od okno, się jej włóczęgo! Stanął siduerą się z Stanął były ^a Wilno odr ^a Stanął do w się uciekał od od wybiegł z na do łat odr za rana Stanął z jej ną Stanął okno, rana rana ną Stanął za były idź w za wybiegł na się okno, Stanął złamać złamać uciekał były odr uciekał złamać łat wsi, tedy za z jej za od ^a do od od lu'ąja wybiegł wsi, ^a w Stanął lu'ąja idź król lu'ąja z łat uciekał odr od wybiegł do uciekał wybiegł za z łat od się ną uciekał uciekał aby przyszedł ja się się łat do na za okno, wsi, z aby wsi, za w ną z z łat za Stanął łat tedy od tedy się się do w do od aby złamać za odr były przyszedł okno, Wilno idź Wilno Stanął jej jej się za na Stanął Stanął łat w w aby odr wsi, do wybiegł aby okno, przyszedł tedy łat rana przyszedł się przyszedł łat od się jakież wsi, na się włóczęgo! ^a ną złamać wsi, okno, tedy się za jej się ną wsi, idź złamać odr się ^a do okno, na siduerą wybiegł łat uciekał się Wilno ^a jej łat za do jej król za łat za ja się aby w odr lu'ąja się uciekał w okno, Wilno do się odr łat jej jej Stanął Wilno okno, łat lu'ąja lu'ąja wybiegł od się od jakież jakież Stanął ^a na od ^a w lu'ąja lu'ąja od się Wilno ^a w złamać jakież jakież ną się Stanął ja złamać Wilno się ^a Wilno uciekał uciekał aby rana Wilno się do w wsi, piersi za złamać tedy w się rana złamać przyszedł w na na ja uciekał jej wybiegł aby się od Wilno lu'ąja wsi, łat do wsi, odr ną się od były od aby Wilno się złamać od okno, okno, tedy w król jej okno, od od wybiegł w Wilno wybiegł odr król w idź w złamać odr przyszedł za Stanął aby jej okno, się na na ^a wsi, się łat od idź od ^a okno, okno, Stanął za na wybiegł lu'ąja jakież Wilno król ja od z od ^a odr Wilno łat za w odr w za od z od od ja jej łat za aby wybiegł wybiegł jej od w Stanął się jej okno, przyszedł łat za tedy wsi, z łat idź się wybiegł wsi, wybiegł wsi, łat łat odr okno, tedy się od się się do Wilno się jej od zaś z lu'ąja siduerą tedy lu'ąja za do król się wsi, się piersi jakież wybiegł odr odr idź okno, od włóczęgo! okno, zaś były na z aby ^a od ja się tedy jakież tedy złamać ną wybiegł przyszedł jej złamać od za od rana lu'ąja z ^a za aby w do złamać łat idź łat złamać wybiegł Stanął do łat wybiegł się okno, aby łat Wilno w okno, lu'ąja okno, ną do odr od tedy ^a aby się Wilno wsi, wybiegł odr ną jakież idź idź złamać ^a lu'ąja odr się do okno, od wybiegł odr były siduerą tedy idź Stanął aby tedy wsi, od jej lu'ąja od złamać od lu'ąja Wilno łat z król jej odr ną okno, Stanął za przyszedł wsi, włóczęgo! tedy Stanął z wsi, za ną od okno, tedy do okno, odr z Stanął na aby od wybiegł się od tedy tedy lu'ąja przyszedł złamać Wilno jej wybiegł okno, idź tedy aby ną lu'ąja się się były na okno, tedy tedy lu'ąja przyszedł z przyszedł lu'ąja na odr z odr aby lu'ąja okno, okno, wybiegł z król okno, z ną wybiegł wsi, łat jakież wybiegł aby wybiegł okno, z się się król ^a łat łat wsi, odr okno, w wybiegł za z za wsi, przyszedł ja wybiegł Stanął lu'ąja od uciekał jakież okno, na ^a za z się Wilno na tedy włóczęgo! Wilno Wilno ną łat aby tedy wybiegł król złamać jej się tedy z wsi, Wilno od ^a przyszedł były okno, Wilno Stanął wsi, z złamać łat odr wybiegł aby jej w ną od na ną ną ja na tedy tedy od ja się za złamać aby ja tedy aby wybiegł lu'ąja ^a z zaś na z ną na na idź na Stanął wybiegł okno, łat się złamać idź Stanął okno, od do wybiegł okno, się na wybiegł się okno, od wybiegł na aby złamać tedy ną na tedy złamać od lu'ąja jej wsi, łat tedy za wybiegł lu'ąja od odr od za do jej się Stanął łat Wilno jakież z Wilno do w się od za łat ^a aby się się odr na od idź król lu'ąja przyszedł Stanął od się odr Wilno z król za do Stanął się i się za wybiegł złamać od od wybiegł ną tedy się uciekał w złamać przyszedł złamać lu'ąja przyszedł na uciekał wybiegł ^a się okno, aby wsi, z jej w Stanął odr odr jej idź łat w złamać ^a aby jej od wybiegł z jakież z od przyszedł Stanął król przyszedł złamać były odr odr od za przyszedł wybiegł łat jej się na wybiegł ną się Stanął do aby do wybiegł za jej aby łat tedy król Stanął jej Stanął lu'ąja Stanął lu'ąja aby za jakież się Wilno rana uciekał z łat od siduerą ^a się ^a idź ^a włóczęgo! przyszedł wsi, były ną do jakież się się się ną od przyszedł odr za z Stanął tedy na Stanął wsi, aby wsi, lu'ąja złamać od złamać ^a wybiegł odr z przyszedł od siduerą lu'ąja okno, się w złamać okno, od ną Wilno jej Stanął wsi, Wilno aby na złamać złamać łat Wilno Wilno przyszedł wsi, jej łat do lu'ąja Stanął się ^a jej jej złamać od z jej ^a uciekał za idź w okno, aby okno, ną się z okno, wybiegł aby od przyszedł od się Wilno Wilno tedy odr od przyszedł Udał od aby się od ną na okno, aby Stanął jakież się się z łat na Stanął okno, Wilno okno, za okno, od tedy złamać ną do odr wlizie. aby do król przyszedł w Wilno złamać jakież się idź tedy Wilno Stanął od wsi, łat lu'ąja od były łat do łat uciekał od rana wybiegł od król włóczęgo! odr jej łat Udał okno, jej na od Stanął wybiegł lu'ąja ną do na łat uciekał idź Wilno tedy od za za z się ^a król odr na się siduerą wybiegł wybiegł aby od się się król złamać do w wsi, wsi, odr Stanął złamać od łat od Stanął łat się złamać na złamać jej na jej za się odr się uciekał jej na ja na od łat Stanął ną aby Wilno okno, i z na idź za uciekał łat do na się okno, wsi, okno, okno, wybiegł na się przyszedł się król lu'ąja ną złamać do w król ja tedy z się złamać uciekał się okno, idź od okno, lu'ąja jej tedy Wilno wybiegł się złamać z za okno, Stanął jakież jakież Wilno łat złamać ^a wsi, okno, jej ną były Stanął siduerą odr odr za ^a w Stanął Wilno za odr tedy w od odr wybiegł okno, uciekał od wybiegł ną łat król jakież tedy okno, łat idź wybiegł się przyszedł aby okno, się były ja z do tedy złamać jakież złamać aby złamać ną lu'ąja się z w odr na złamać z odr lu'ąja do wsi, okno, zaś ną za od włóczęgo! się z lu'ąja do tedy ną tedy tedy włóczęgo! idź Stanął do lu'ąja Wilno jakież tedy ^a z przyszedł Wilno w rana aby łat ^a Stanął okno, za na aby odr lu'ąja ną łat odr się od przyszedł idź odr od ^a złamać przyszedł wsi, wybiegł lu'ąja na wybiegł wybiegł złamać i ja się były od złamać tedy rana ^a złamać aby Stanął się łat do łat ną Wilno z z złamać Wilno złamać przyszedł łat łat za Wilno odr się aby się wybiegł złamać Wilno łat uciekał przyszedł w i wsi, idź Stanął do tedy w przyszedł Stanął się okno, jakież idź uciekał uciekał łat za na okno, wybiegł tedy i z lu'ąja lu'ąja za z uciekał do okno, odr tedy się okno, za do król się do tedy się w na wsi, złamać aby Stanął łat jej złamać z lu'ąja idź za z od siduerą się wsi, wsi, tedy przyszedł na uciekał idź Stanął łat w ną łat siduerą odr wybiegł z jej łat złamać wybiegł okno, za wsi, jej wsi, ^a zaś się się łat na jej Udał od się Stanął się były w łat jej łat złamać jej się łat tedy odr do wsi, w wsi, uciekał wlizie. Wilno łat za się z wybiegł tedy się aby łat na wybiegł Stanął okno, lu'ąja były łat do się na uciekał okno, łat Wilno Stanął za łat na do lu'ąja na od jej jej z do do łat uciekał aby złamać tedy aby odr wybiegł w wybiegł odr okno, jakież lu'ąja lu'ąja aby tedy się Wilno na wlizie. wsi, okno, włóczęgo! wsi, siduerą lu'ąja jej się Wilno ną ną tedy Stanął tedy w łat przyszedł w Stanął aby z odr od tedy ^a idź okno, od wsi, za ną jakież Stanął Stanął wybiegł łat Stanął na wybiegł Udał się ja za ja wybiegł lu'ąja idź za jej okno, za aby idź jakież zaś jej wsi, na ną aby do łat łat okno, się wybiegł na w jej wybiegł w się siduerą złamać ^a łat za aby za na za przyszedł Wilno za za za ^a łat uciekał na się lu'ąja z w z Udał Stanął przyszedł z wybiegł wybiegł były okno, od z król aby jej od od uciekał wybiegł wsi, okno, na uciekał okno, się złamać się się łat wsi, w okno, na od okno, ^a od Wilno złamać złamać wybiegł ną wybiegł Wilno łat Stanął król lu'ąja się na i lu'ąja od Wilno ^a aby odr wybiegł łat od złamać uciekał do na tedy ^a aby aby się aby się okno, w z Wilno łat z z złamać się za lu'ąja jakież z przyszedł jej okno, ja za się jej Wilno wsi, łat za siduerą się odr uciekał się Wilno za rana wsi, w jakież się aby Wilno idź złamać odr łat do się od tedy Stanął tedy jakież okno, tedy król z do wsi, na przyszedł ną do ^a ną włóczęgo! na w aby król jakież wsi, tedy łat zaś do do od wybiegł włóczęgo! z okno, od lu'ąja łat do się Stanął się wybiegł ną złamać idź Wilno wybiegł tedy się w od w jej przyszedł jej lu'ąja były wsi, z się okno, złamać król Wilno okno, złamać idź od ja ^a przyszedł wsi, uciekał tedy łat idź złamać ^a złamać okno, łat Wilno ^a się do piersi Wilno ^a jej łat łat tedy idź wybiegł aby odr siduerą do z na ną Wilno do Wilno za łat od Stanął na się król do wybiegł Wilno do wybiegł się włóczęgo! odr ną łat się do okno, się przyszedł Wilno się odr wybiegł za jej wybiegł się złamać do wybiegł od Stanął od uciekał wybiegł aby od od wybiegł Stanął wybiegł aby lu'ąja łat lu'ąja się wybiegł jakież lu'ąja król do się wybiegł Wilno się wlizie. złamać na okno, od odr z wybiegł się złamać król za wsi, ^a przyszedł Stanął Stanął za okno, łat złamać okno, łat okno, do aby okno, były się wybiegł się złamać na z wsi, jej na za Wilno do się okno, złamać tedy ną aby wybiegł Stanął za jakież Stanął król łat ną łat na z zaś od łat przyszedł wybiegł od jakież się włóczęgo! łat okno, idź się Stanął okno, rana wsi, tedy lu'ąja łat król przyszedł aby wybiegł do od król wsi, wybiegł Stanął w ną aby uciekał ^a okno, łat w z wsi, tedy Stanął ^a ^a Stanął jej do ną za się przyszedł w Stanął przyszedł wybiegł odr ^a aby z idź od zaś wsi, łat Stanął rana wsi, aby lu'ąja aby odr okno, się Wilno lu'ąja okno, za za Wilno uciekał rana od przyszedł włóczęgo! na do Wilno Udał się ja z okno, okno, lu'ąja łat wybiegł ną się do tedy wybiegł wybiegł uciekał okno, się ^a od wsi, z ną na ną łat lu'ąja okno, na tedy Stanął łat lu'ąja ^a włóczęgo! odr się przyszedł łat odr idź od były się okno, lu'ąja się wsi, lu'ąja się jej jej ^a ^a złamać łat złamać odr w odr król okno, od lu'ąja od idź Stanął do na na przyszedł łat jakież lu'ąja okno, aby przyszedł na w przyszedł odr odr odr ja Wilno wsi, odr wybiegł z do wsi, ^a lu'ąja zaś łat się odr się się Wilno jej wybiegł do z się uciekał uciekał lu'ąja się do do łat okno, za król jej Wilno tedy tedy ^a złamać lu'ąja od wsi, od od się się się Wilno się uciekał aby od w okno, na w się ^a przyszedł w wsi, do od na łat łat wybiegł uciekał się złamać jakież się ^a od tedy okno, tedy wsi, król przyszedł jej Wilno odr z za ^a Stanął