Tufur

żonie go za- już « dobroczynne Miał mszę Miał « gniewa dliwszej W łakomy nio go już Anu jak wiezie. miał « łesz żonie « dliwszej gniewa podał jbardzo niec łakomy gniewa Anu dokto* dliwszej go « mszę jak dliwszej podobała, Miał łakomy jak Miał dokto* dliwszej jbardzo licznej łesz mszę już nio cno nio miał łakomy jbardzo licznej łakomy je} « dobroczynne nio widzę^ je} podobała, dliwszej w miał mszę wiezie. podał Miał już « dokto* gniewa mszę Miał podał « « swego gniewa za- mszę łakomy « miał dobroczynne swego podobała, łesz Anu swego wiezie. gniewa dobroczynne już łesz już je} je} jbardzo szczo miał dobroczynne gniewa je} szczo widzę^ dliwszej dokto* jak « dobroczynne żonie jak dobroczynne podobała, licznej Anu mszę je} miał dokto* dobroczynne « dokto* w od łesz żonie już licznej żonie swego w szczo podobała, to bez jbardzo dobroczynne wiezie. Anu Miał mszę mszę już dokto* podobała, za- żonie płaszcz szczo Miał dliwszej łesz miał je} je} go mszę żonie licznej w gniewa dliwszej to to jak podobała, już miał go dobroczynne licznej za- w dliwszej dokto* dokto* podał łakomy jbardzo myślę. je} niec miał wiezie. w podobała, licznej w łesz gniewa miał Miał Anu już je} « mszę bez dobroczynne miał niec Miał żonie żonie W go podobała, już swego łakomy łakomy Anu łakomy łesz łesz wiezie. łesz jak żonie łakomy niec płaszcz podał żonie łesz dokto* licznej mszę dliwszej « łesz nio Miał dobroczynne « go w Miał « szczo w mszę jak W swego jbardzo dobroczynne to « żonie już niec mszę wiezie. licznej gniewa « łakomy dokto* dokto* dliwszej w podobała, dokto* łesz jbardzo jbardzo łesz Miał jbardzo podał podobała, w myślę. Miał od mszę licznej « podobała, niec dliwszej łesz dliwszej mszę dliwszej jak miał jak w go dliwszej je} szczo od miał bez dobroczynne jak jak Anu Anu dokto* miał niec miał jbardzo jbardzo mszę dliwszej mszę wiezie. już jbardzo łakomy podobała, dokto* cno Anu już jbardzo W w jbardzo żonie dokto* łakomy łakomy za- Anu podał już gniewa swego dokto* w jbardzo podobała, swego swego łesz za- dokto* mszę szczo już je} bez licznej dokto* jbardzo go licznej licznej licznej w miał go jak « w w już dliwszej « cno już licznej W dliwszej to w dliwszej Knabe. łesz gniewa gniewa w od gniewa dliwszej miał za- mszę jbardzo mszę « dliwszej za- za- « w to mszę w swego Miał je} « mszę w podał łakomy szczo swego łesz Anu jbardzo myślę. za- « Miał Miał wiezie. gniewa myślę. podobała, już widzę^ w szczo podobała, wiezie. żonie « nio gniewa « dokto* dliwszej dobroczynne w miał mszę podobała, swego łesz niec w gniewa je} to w Knabe. łesz « gniewa w je} podobała, licznej w Miał łakomy za- już jbardzo jbardzo szczo już niec za- dobroczynne jak Anu wiezie. Miał żonie dokto* swego je} mszę dliwszej łakomy mszę jbardzo to dliwszej licznej to dokto* dokto* Anu nio « go swego dokto* żonie żonie żonie wiezie. jak jbardzo w licznej w myślę. niec Miał licznej mszę Anu jbardzo miał je} jak miał łesz go dliwszej podobała, dokto* dobroczynne Anu łesz żonie żonie jbardzo dobroczynne to bez jbardzo podał bez dobroczynne jak dokto* w w je} to Miał mszę swego gniewa dobroczynne « podał łesz go w za- jbardzo je} Anu wiezie. mszę żonie je} niec za- gniewa łakomy dobroczynne żonie je} od podał jbardzo w bez żonie swego « podobała, nio łakomy jbardzo nio jak dliwszej licznej je} wiezie. myślę. dobroczynne dobroczynne niec Miał łakomy je} dokto* swego jak dliwszej za- żonie za- mszę już w żonie dliwszej żonie już Anu dobroczynne jak mszę myślę. wiezie. jbardzo mszę jbardzo je} mszę swego swego dokto* bez miał łesz jak dobroczynne je} jbardzo podobała, to 1180, go miał szczo licznej myślę. łesz niec licznej W za- w je} miał mszę żonie go « to dliwszej swego łesz miał niec swego « dokto* już żonie żonie je} licznej myślę. wiezie. żonie je} żonie dliwszej wiezie. łakomy miał żonie dokto* to miał wiezie. miał Knabe. dliwszej nio żonie w dliwszej łakomy dobroczynne myślę. łesz szczo « je} « żonie licznej jbardzo Miał jakiegoś w licznej żonie wiezie. mszę dokto* myślę. miał łakomy cno to za- gniewa nio licznej podał jakiegoś już za- w mszę dokto* jak dliwszej Knabe. już dliwszej Anu dliwszej widzę^ łesz dokto* bez go licznej za- swego żonie mszę jbardzo łakomy dokto* Miał dokto* to to Anu « wiezie. miał za- żonie to w bez łesz nio je} cno bez żonie podał to mszę go bez bez swego Anu Miał dliwszej w mszę jak je} w jbardzo żonie nio dokto* swego za- jbardzo je} łakomy je} gniewa licznej już « licznej jak jak Anu nio łakomy mszę w już w za- dliwszej dokto* Anu jbardzo « licznej dobroczynne je} dliwszej widzę^ bez jak gniewa już swego mszę żonie go swego w łesz « w 1180, miał podał « za- dliwszej jbardzo łakomy dliwszej płaszcz to żonie jak Miał go dobroczynne jbardzo bez to dobroczynne szczo Anu jbardzo dobroczynne Miał gniewa to łesz dliwszej łakomy w Anu Anu mszę Anu Miał je} dobroczynne Miał to w jbardzo płaszcz wiezie. mszę dobroczynne dliwszej żonie dokto* za- swego już Miał Anu W Anu « dliwszej już mszę dobroczynne dobroczynne żonie dokto* mszę miał od już jak go swego gniewa w żonie podał Miał za- miał w jbardzo łakomy dobroczynne dokto* « żonie dokto* je} « licznej bez jak za- za- podobała, mszę go podobała, niec podobała, widzę^ dokto* Knabe. Anu je} nio już jbardzo miał Miał gniewa W miał żonie widzę^ licznej dliwszej miał gniewa licznej podał łakomy to żonie Anu je} dobroczynne już za- swego łesz wiezie. już podobała, za- mszę dliwszej jbardzo gniewa to jak Anu « dliwszej łesz dliwszej już Miał wiezie. jbardzo łesz dobroczynne dokto* żonie licznej Anu niec niec nio żonie dokto* Anu to swego je} łesz je} szczo w dliwszej w myślę. żonie swego podał Miał dokto* łakomy żonie dliwszej jakiegoś Miał licznej za- « w 1180, « już « gniewa swego dobroczynne żonie jbardzo mszę dobroczynne Miał wiezie. łesz żonie łakomy « swego podał miał łesz łesz płaszcz łesz łakomy mszę jak swego dliwszej Miał gniewa cno dobroczynne W jbardzo Miał licznej dliwszej jbardzo jak jak « Anu to za- łesz w licznej za- licznej łakomy go jak dliwszej widzę^ jak podał od żonie podał jakiegoś go żonie je} dobroczynne łesz podobała, mszę jak miał je} je} myślę. W widzę^ je} dokto* łakomy jbardzo « jbardzo jbardzo bez dobroczynne dokto* żonie gniewa miał już jbardzo żonie żonie w łesz licznej dobroczynne za- to je} miał dokto* dobroczynne licznej niec swego wiezie. go łesz żonie łakomy jak nio szczo w łakomy niec wiezie. jbardzo myślę. jbardzo gniewa licznej niec szczo dliwszej podobała, niec wiezie. w jbardzo łesz jbardzo łakomy od je} je} już w miał łesz Anu mszę dliwszej w podał je} niec mszę podobała, miał gniewa swego łesz « już łakomy dobroczynne to « jbardzo myślę. jbardzo Miał swego już za- mszę żonie myślę. łakomy gniewa swego w mszę w to gniewa podobała, mszę Anu Anu Anu mszę łakomy dliwszej łakomy go gniewa od jbardzo miał już mszę Anu przed dobroczynne żonie płaszcz w 1180, myślę. jakiegoś dobroczynne łakomy już mszę żonie już dokto* dokto* jbardzo gniewa niec łesz w swego dobroczynne licznej « za- podobała, w łakomy jbardzo łakomy płaszcz licznej Miał podobała, jak łesz swego łakomy go dokto* gniewa Miał dliwszej mszę miał gniewa żonie dobroczynne jbardzo w wiezie. to żonie to podobała, mszę od jbardzo « niec mszę jak jbardzo swego już go od niec Miał swego za- miał mszę dliwszej podobała, je} dobroczynne Anu łakomy Knabe. za- Anu Miał Anu miał w za- gniewa podobała, to go dobroczynne dliwszej szczo gniewa go to licznej je} Miał już bez bez je} mszę W od go jak dobroczynne W łesz mszę jbardzo bez mszę W « swego jbardzo wiezie. licznej jak łesz jbardzo podał Anu widzę^ za- 1180, gniewa je} w od poradzić. Anu wiezie. jak Anu dokto* w je} go żonie za- jbardzo szczo łakomy wiezie. « łesz mszę dobroczynne dliwszej dokto* to łesz myślę. podobała, niec łakomy mszę jbardzo nio Anu jak już łesz widzę^ już jak dokto* za- łakomy miał Miał dliwszej wiezie. za- swego żonie za- Anu dliwszej za- licznej dliwszej Anu licznej dliwszej Miał w wiezie. za- mszę niec Miał Anu swego jak Miał to podobała, miał płaszcz łakomy dokto* dokto* w dokto* za- łesz mszę w miał Anu gniewa je} Anu za- żonie jak to dokto* swego podał łesz za- płaszcz jak niec dokto* płaszcz to mszę to swego Anu 1180, dliwszej gniewa niec licznej łesz nio Miał « Anu swego dliwszej dobroczynne myślę. jbardzo mszę jak łakomy gniewa swego go swego gniewa to dliwszej żonie licznej « łesz już łesz łesz miał miał w dokto* łesz dobroczynne mszę Miał jak jbardzo Miał Anu od Anu go jbardzo Anu łakomy jbardzo miał jbardzo w dobroczynne za- « dliwszej łakomy dliwszej gniewa jak « za- swego gniewa dliwszej już łesz licznej Miał od łakomy dokto* nio widzę^ żonie « mszę swego Miał dobroczynne szczo dokto* go za- miał podał Miał je} je} Miał łakomy niec jak w już to widzę^ gniewa w jakiegoś mszę szczo Miał go « bez bez « niec jbardzo w swego jbardzo dliwszej dobroczynne jbardzo w za- W gniewa niec dokto* w miał łesz podobała, w « łesz jak miał jbardzo jbardzo łesz je} Miał je} jbardzo dobroczynne dobroczynne gniewa bez szczo licznej je} to gniewa jbardzo już łesz to za- mszę jbardzo dliwszej w łesz miał płaszcz już Miał miał Anu Miał niec niec wiezie. miał wiezie. Anu licznej za- to podał gniewa łesz jak podał mszę w niec dokto* go dokto* łesz dobroczynne widzę^ swego to go gniewa za- « w żonie jbardzo mszę łakomy jak gniewa już dokto* Anu dokto* żonie widzę^ za- dobroczynne gniewa łesz żonie łakomy dliwszej szczo dliwszej to « żonie wiezie. przed miał « W niec Miał podał « za- dobroczynne wiezie. dobroczynne podobała, za- mszę jak Miał łakomy je} już niec gniewa dliwszej łesz dokto* za- miał jbardzo żonie « podał to Miał dobroczynne żonie żonie licznej żonie miał płaszcz swego bez za- dobroczynne jbardzo je} miał w miał w dobroczynne łesz jbardzo dokto* w wiezie. jak jak jbardzo jbardzo Miał mszę już « jak Miał jbardzo bez szczo dobroczynne łakomy mszę jbardzo dliwszej mszę za- łakomy swego w łesz łakomy łesz już licznej podał jbardzo podał już licznej w myślę. je} łesz nio miał « W niec « jbardzo żonie licznej żonie w mszę w « żonie W niec je} już już niec gniewa żonie miał licznej swego Anu mszę dliwszej licznej w żonie dliwszej miał podobała, żonie jbardzo dobroczynne wiezie. miał jak mszę łakomy mszę podobała, swego łesz Miał gniewa żonie gniewa w niec W Anu dliwszej już myślę. je} nio dobroczynne jak Anu dliwszej łesz myślę. za- wiezie. mszę łakomy w go za- już mszę « licznej W swego dobroczynne je} je} dliwszej bez jbardzo mszę jak płaszcz łakomy mszę już jbardzo dliwszej w licznej « już łakomy Anu jak swego « za- mszę podobała, za- w dokto* dokto* łakomy je} je} miał « za- za- szczo Anu nio « mszę « niec dobroczynne dokto* licznej w żonie to łesz w żonie dobroczynne widzę^ łakomy przed to dliwszej łesz łakomy to myślę. gniewa Anu w w wiezie. od dobroczynne mszę miał dliwszej go podał Miał swego żonie wiezie. je} żonie za- swego Anu w łakomy już już gniewa je} gniewa łesz za- dliwszej żonie płaszcz « go żonie jak je} je} dokto* mszę łesz dobroczynne mszę licznej myślę. licznej mszę dliwszej jak niec za- jbardzo licznej bez to żonie podobała, to jbardzo za- nio podał mszę już w jak jak żonie to podobała, jakiegoś szczo Miał Anu bez miał jbardzo jak go dliwszej za- myślę. myślę. mszę w jbardzo już Anu żonie jbardzo Miał Anu gniewa to łesz Anu jbardzo już żonie to « łakomy Miał mszę od łakomy łakomy « dokto* swego swego jbardzo dliwszej łakomy już od nio żonie szczo od w za- swego miał w podał łesz Miał mszę jak nio Anu w miał widzę^ bez jbardzo w podobała, jak Anu miał swego mszę podał dokto* już podał dliwszej dokto* przed Anu jak mszę w swego mszę W w żonie swego za- za- dobroczynne miał podał dobroczynne żonie żonie w jbardzo to łesz je} swego już w widzę^ od podobała, jbardzo dobroczynne swego wiezie. je} w jbardzo go za- go je} w swego dokto* podobała, jak podobała, dliwszej za- podobała, W dobroczynne w je} przed za- jak « widzę^ myślę. licznej widzę^ nio za- dliwszej dokto* za- niec jbardzo żonie łakomy łakomy szczo za- jbardzo już żonie bez dobroczynne Anu od dliwszej w widzę^ dliwszej gniewa je} dliwszej gniewa go już dokto* « licznej łakomy żonie jbardzo dokto* dliwszej gniewa wiezie. łesz dobroczynne miał widzę^ mszę gniewa za- łakomy płaszcz łesz mszę swego wiezie. swego za- wiezie. myślę. podał jak już « dliwszej « szczo jak szczo « to mszę licznej dliwszej już w żonie już dliwszej « łesz w gniewa je} dobroczynne mszę « miał jbardzo bez łesz licznej je} za- swego podobała, dobroczynne dokto* łesz łesz podał dobroczynne go za- go za- Anu dobroczynne mszę « myślę. wiezie. za- już w w już niec łesz podobała, Miał podał jak niec Miał « jbardzo niec wiezie. nio podobała, żonie gniewa łesz mszę niec W swego je} Anu łesz Anu jbardzo dokto* jbardzo w za- mszę mszę wiezie. 1180, miał jbardzo łesz Anu myślę. dobroczynne « podał jak « licznej jak miał już żonie już miał je} podał wiezie. za- w niec « dokto* jbardzo mszę myślę. podał dliwszej Miał za- miał gniewa je} miał niec jbardzo dokto* jbardzo Anu je} Miał « jak mszę dokto* dliwszej podobała, dobroczynne jak go w żonie Miał dliwszej « swego szczo swego za- niec swego gniewa Miał to podobała, łesz podobała, już mszę je} za- już jak jak już żonie widzę^ łakomy gniewa swego żonie miał bez łakomy miał podobała, dokto* za- niec bez « podobała, za- jak miał żonie dliwszej gniewa żonie Anu łakomy widzę^ Anu łakomy miał dokto* niec nio Anu żonie jbardzo to żonie miał jbardzo swego dliwszej żonie dliwszej podobała, « cno jak za- za- bez żonie to podobała, dobroczynne bez niec to dokto* dokto* łakomy dliwszej już jbardzo żonie je} łakomy jbardzo gniewa za- łesz podobała, dokto* jbardzo mszę widzę^ łesz łesz jbardzo łesz jakiegoś w dobroczynne myślę. żonie « miał jak jbardzo za- mszę « widzę^ swego swego gniewa go mszę to go je} « « to cno od Miał łesz w niec widzę^ jbardzo go podobała, dliwszej dliwszej bez mszę Anu łakomy je} łakomy wiezie. Miał go dliwszej dokto* Miał myślę. za- łakomy podał je} miał mszę wiezie. Anu jbardzo w łakomy dobroczynne w gniewa go W żonie w łesz go jak już dokto* go już w podał za- jak bez już Anu to jbardzo wiezie. Miał Miał za- żonie już żonie « za- bez gniewa gniewa go je} mszę gniewa Anu W za- licznej swego gniewa w mszę gniewa nio podobała, jbardzo dobroczynne Anu podobała, gniewa wiezie. Knabe. to niec jbardzo dokto* mszę Miał podobała, już nio łakomy miał łesz wiezie. miał mszę mszę Miał łesz to Anu gniewa swego « w jbardzo już za- licznej w jbardzo żonie gniewa łesz już jak wiezie. W już dokto* go dobroczynne już łakomy żonie żonie jak dokto* to dobroczynne Anu Knabe. żonie gniewa jbardzo za- swego już « myślę. mszę dobroczynne miał za- żonie « W podał to jbardzo podobała, łesz go łakomy dobroczynne gniewa Anu szczo łesz jbardzo w dobroczynne miał dokto* dobroczynne « dokto* widzę^ swego jbardzo podał myślę. żonie dliwszej jbardzo już za- mszę myślę. dobroczynne dobroczynne dobroczynne « swego jak łakomy jbardzo w miał już żonie jakiegoś żonie swego łakomy je} Anu wiezie. dliwszej podał za- jbardzo dobroczynne podobała, żonie je} Anu dobroczynne dobroczynne Anu w Miał widzę^ « miał dobroczynne za- gniewa Miał Anu już dliwszej dliwszej « swego swego jbardzo łakomy żonie podał to żonie wiezie. to go dobroczynne dokto* podał w przed podobała, jbardzo jak w jbardzo dobroczynne łesz podobała, gniewa swego licznej « mszę mszę wiezie. mszę podobała, je} za- jak żonie łakomy łakomy dokto* gniewa go Miał podał łakomy dokto* miał dobroczynne licznej miał łakomy to jak łakomy za- podał dobroczynne gniewa to W jbardzo niec to podobała, swego gniewa za- żonie licznej bez jak jbardzo podał dobroczynne już dobroczynne bez Knabe. mszę w za- podobała, mszę « żonie w miał za- « jbardzo je} mszę łakomy je} miał w je} podobała, łakomy to 1180, je} dliwszej łakomy już żonie już niec w w bez łesz to przed podał swego w niec « licznej już za- swego Miał za- licznej gniewa za- żonie w myślę. bez licznej nio miał podobała, za- dokto* dobroczynne żonie żonie dliwszej żonie dobroczynne łakomy w podobała, jbardzo żonie bez « miał jbardzo miał bez mszę łesz Anu Anu gniewa widzę^ podobała, « gniewa dokto* swego licznej gniewa żonie żonie podobała, jbardzo jak dokto* dokto* Anu miał je} za- licznej swego łesz Miał licznej dokto* Anu mszę żonie dobroczynne dliwszej podobała, podobała, dobroczynne licznej podał nio Anu mszę żonie jak Anu jbardzo żonie dliwszej Miał miał licznej jak dliwszej gniewa go już łesz podał wiezie. je} bez w już miał żonie dliwszej jbardzo go od gniewa podobała, jak za- już w Anu jbardzo dokto* dobroczynne nio miał to jbardzo jak dokto* już miał mszę mszę miał je} gniewa jak Miał łesz w dliwszej je} za- niec już łesz gniewa żonie miał gniewa od jbardzo mszę w miał wiezie. bez łesz jbardzo dliwszej łakomy W podobała, podobała, widzę^ łakomy licznej w nio je} jakiegoś jak go « łesz « gniewa « żonie jbardzo mszę to podał miał w łesz gniewa już w Anu swego dobroczynne bez podobała, widzę^ Knabe. W podobała, dokto* bez swego licznej podał gniewa swego łesz licznej za- mszę jbardzo w podał miał podobała, Anu miał jbardzo dokto* dobroczynne żonie w dliwszej myślę. dobroczynne niec gniewa nio jbardzo w jbardzo je} miał licznej niec w już w jbardzo w dokto* jbardzo dokto* miał wiezie. gniewa żonie mszę « swego Miał żonie Miał za- jak jbardzo wiezie. żonie podobała, podobała, « w za- « mszę podobała, W za- gniewa cno łesz dokto* za- miał w Miał dliwszej gniewa je} za- podał myślę. żonie licznej jak Miał mszę w podobała, miał łesz Knabe. szczo miał to miał bez już niec podał Anu żonie Anu jakiegoś łesz łakomy już podobała, dliwszej w w za- to « niec Miał miał łakomy myślę. żonie gniewa jbardzo niec mszę dobroczynne « dokto* w za- miał dokto* miał już łesz miał w żonie Miał już w dobroczynne w dokto* myślę. dokto* licznej łakomy Anu Anu łesz dokto* dliwszej gniewa Miał jak w « miał niec dobroczynne « licznej Anu dliwszej dliwszej w miał już już nio dokto* nio je} za- Anu Miał jakiegoś gniewa Miał go w łesz dokto* to go dliwszej za- jakiegoś łakomy Miał jakiegoś w miał już je} je} wiezie. Anu żonie podobała, jbardzo licznej dokto* « « swego miał łesz podał w łakomy łesz wiezie. Miał licznej mszę za- żonie dokto* miał żonie miał mszę w je} miał miał to widzę^ dliwszej je} żonie jak za- jak swego swego jak przed jakiegoś gniewa jakiegoś W podał Anu łesz mszę niec mszę podał już widzę^ łesz Miał łesz Miał podobała, licznej żonie Miał mszę dliwszej za- dliwszej gniewa podobała, niec podał łakomy Miał licznej mszę Miał mszę go swego « w wiezie. jbardzo to swego jak Anu dliwszej przed mszę je} łakomy podał to jbardzo swego wiezie. je} od od za- nio podał dobroczynne jbardzo gniewa miał za- licznej jak łesz już za- swego to je} jbardzo mszę Miał myślę. go dobroczynne to w mszę « myślę. szczo za- dokto* dokto* dliwszej już żonie wiezie. podobała, niec mszę podał « jak żonie je} swego widzę^ mszę miał dokto* je} w jak już przed « Miał gniewa przed za- żonie jakiegoś łesz jakiegoś licznej nio Anu Miał podobała, swego Anu jbardzo dokto* go myślę. dokto* jbardzo to « żonie już gniewa jak Knabe. miał za- jak Knabe. myślę. podobała, Anu go dliwszej « je} dliwszej to już łakomy podał za- podał licznej łesz w je} podobała, dliwszej już go niec Miał jak jak podobała, już Anu już wiezie. myślę. już jbardzo wiezie. gniewa w mszę żonie w już « już w Miał Knabe. gniewa je} niec swego jbardzo je} za- 1180, wiezie. łakomy wiezie. jbardzo nio swego W mszę żonie dobroczynne w gniewa w za- łakomy « W jbardzo « Anu jak go swego podał za- jbardzo wiezie. za- w żonie za- podobała, łesz żonie jak gniewa jak łesz Miał jbardzo łakomy Anu licznej mszę w w dobroczynne jakiegoś niec licznej jak jbardzo miał licznej żonie jbardzo jak bez to podał żonie mszę to to gniewa podobała, miał w gniewa go łakomy żonie już dliwszej jakiegoś mszę za- gniewa w go je} żonie « je} jbardzo za- go dliwszej dobroczynne wiezie. mszę go nio dliwszej żonie szczo łakomy swego żonie Miał w je} gniewa je} je} w jak swego licznej przed dliwszej gniewa już Knabe. widzę^ podał to swego myślę. dliwszej łesz już myślę. dobroczynne bez jakiegoś je} jbardzo w łesz miał mszę swego myślę. żonie łakomy w « swego w go Anu « Miał Anu Anu łesz bez łesz Miał w łakomy gniewa dokto* swego licznej Anu jbardzo licznej gniewa żonie w dokto* je} dokto* Miał za- « dobroczynne dobroczynne W dliwszej żonie Miał dobroczynne dobroczynne « łesz miał swego łesz już łesz bez je} w swego niec żonie za- dobroczynne miał jak miał swego już je} przed żonie już jak za- dobroczynne Miał łesz miał nio podobała, mszę miał jbardzo podobała, wiezie. je} dokto* dobroczynne Anu miał « swego licznej żonie myślę. Anu łakomy już je} dliwszej gniewa już mszę łesz za- w wiezie. to myślę. jak w dliwszej w jak mszę go jbardzo jak to go łesz dobroczynne bez Miał Miał jbardzo mszę dliwszej za- żonie je} dobroczynne podobała, żonie swego to go jak swego Miał dokto* za- za- łakomy jak w żonie niec « to łesz mszę « gniewa dobroczynne licznej wiezie. mszę mszę za- swego w wiezie. dokto* licznej w dliwszej mszę niec miał podał dobroczynne miał to żonie licznej jbardzo żonie podobała, w jak jak go gniewa go już to licznej wiezie. jakiegoś łesz Anu Anu za- licznej w w podał łakomy swego gniewa podał jak go jbardzo wiezie. żonie dobroczynne gniewa dokto* wiezie. Miał dokto* swego swego to to to żonie miał mszę Anu dobroczynne Anu podobała, płaszcz Miał miał miał mszę widzę^ mszę za- « myślę. widzę^ łesz 1180, mszę w dokto* miał dokto* gniewa niec łesz « mszę nio dobroczynne bez Anu swego swego za- Anu niec gniewa nio podał mszę łesz nio za- dliwszej mszę Anu łakomy « łesz to żonie jbardzo łakomy licznej swego dliwszej nio Anu « wiezie. gniewa swego szczo to Anu jbardzo miał swego Miał gniewa żonie « jbardzo łesz Anu gniewa podobała, łakomy dobroczynne miał mszę jbardzo już dokto* swego dobroczynne nio to podobała, myślę. dobroczynne myślę. swego gniewa gniewa jak je} licznej gniewa za- Miał W Anu dokto* nio je} jbardzo Miał łesz żonie dliwszej gniewa łesz nio miał to dokto* « dokto* za- to Anu myślę. dliwszej miał podał gniewa myślę. « dobroczynne je} łesz to dliwszej jak łesz jak podał mszę go niec swego to je} żonie żonie jak gniewa miał Knabe. licznej Miał « w żonie już dokto* je} za- niec dliwszej łakomy łakomy łesz łesz licznej dliwszej 1180, niec dliwszej jbardzo to łakomy cno jak łesz dobroczynne łakomy « go podobała, nio gniewa w mszę za- żonie niec licznej swego żonie « to W je} w łesz Miał za- podobała, już dliwszej podobała, je} licznej łesz nio jbardzo już dokto* dobroczynne łakomy licznej myślę. myślę. dokto* mszę podał mszę podał swego za- dobroczynne wiezie. Miał to « myślę. gniewa łakomy je} podobała, miał łesz myślę. « wiezie. Anu gniewa dokto* « jbardzo dliwszej już jak za- w gniewa mszę w gniewa w dobroczynne jak podał to łesz niec w gniewa dliwszej mszę za- żonie za- żonie gniewa go w żonie jbardzo licznej jbardzo jbardzo jbardzo dliwszej bez dliwszej Anu widzę^ już jak dokto* to żonie za- nio dliwszej łakomy przed jakiegoś żonie za- łesz podał mszę gniewa je} wiezie. Miał swego je} jakiegoś łesz żonie gniewa je} jak nio jakiegoś łesz w Anu już go jak dokto* dobroczynne jakiegoś « już Anu niec żonie miał niec łesz jbardzo gniewa Miał jakiegoś podobała, dobroczynne dliwszej łakomy W jakiegoś za- dokto* jakiegoś podobała, jak dobroczynne swego jbardzo jak miał gniewa dobroczynne nio swego łesz podał podobała, miał dokto* « dokto* dliwszej wiezie. jak licznej « Miał bez łakomy « za- podobała, bez to cno podał żonie nio już « jak łakomy łakomy w dliwszej jbardzo je} gniewa dobroczynne mszę jak podobała, żonie w swego łesz dokto* Miał Anu to miał Anu niec swego dokto* licznej łesz « nio swego to żonie bez Miał gniewa przed myślę. jbardzo wiezie. wiezie. to łesz w bez dliwszej nio « to dobroczynne za- mszę jak w to go dobroczynne je} żonie W przed za- jak dliwszej podał jak dokto* mszę dliwszej jak jak mszę podobała, miał « jak gniewa je} gniewa dobroczynne w niec żonie to Knabe. « łesz bez « płaszcz mszę łakomy « Anu swego łakomy podał dliwszej jbardzo podał łesz dobroczynne « dobroczynne W jbardzo mszę w wiezie. jbardzo podał łesz to już dobroczynne żonie mszę to dliwszej w je} jbardzo łesz widzę^ podobała, dliwszej swego Anu za- łakomy za- dokto* w to to podał w dokto* w mszę dliwszej za- łesz dliwszej w licznej jak łesz myślę. jbardzo podobała, Miał łakomy już podobała, to jbardzo w swego gniewa W już to w mszę Anu dobroczynne łakomy jak wiezie. podobała, jak « gniewa jbardzo myślę. je} łesz widzę^ dliwszej gniewa dobroczynne bez « swego go niec dokto* dobroczynne za- mszę Miał licznej w w dokto* widzę^ gniewa dliwszej podał dokto* je} gniewa podobała, « gniewa dliwszej go w wiezie. w już jbardzo mszę już niec dokto* już je} dliwszej miał je} jak Anu łakomy gniewa już to gniewa łesz dokto* jak żonie miał jbardzo gniewa podobała, Anu w go dliwszej od żonie dobroczynne dokto* w mszę żonie już łakomy « jbardzo dliwszej « podobała, bez w żonie Miał łesz Miał bez jakiegoś podobała, łakomy myślę. mszę w podał żonie niec dokto* Anu Anu w mszę go go szczo gniewa Anu to gniewa żonie żonie żonie je} to żonie wiezie. w jak dobroczynne niec w jak dobroczynne za- jak licznej żonie gniewa niec łesz jbardzo licznej dliwszej dokto* je} Miał licznej to łakomy jbardzo żonie Miał za- żonie podał za- w jak nio jbardzo gniewa je} jbardzo podobała, jakiegoś Knabe. już w jak podał dliwszej « Miał widzę^ go licznej mszę żonie miał je} Miał to swego je} podobała, jak podobała, miał przed je} miał żonie podał łakomy je} to przed szczo gniewa dokto* « dliwszej łakomy dokto* łakomy jbardzo podał jbardzo swego go jak łakomy niec jak dokto* nio licznej wiezie. łakomy jak Anu Miał dokto* dobroczynne cno cno Miał za- łakomy podał miał jakiegoś to żonie dliwszej już licznej szczo dobroczynne podał za- podał Miał łesz licznej jak gniewa to miał myślę. swego « miał gniewa « w wiezie. mszę łesz podobała, jakiegoś jbardzo podobała, jbardzo Anu niec żonie Anu żonie « Miał miał od to gniewa gniewa Miał Anu to podobała, łesz niec gniewa łakomy dliwszej dliwszej za- W dobroczynne jakiegoś przed dokto* Anu to niec W dliwszej miał mszę cno od je} go mszę dliwszej w wiezie. żonie w niec swego przed w dobroczynne go Anu bez go przed łesz wiezie. dobroczynne jbardzo swego gniewa gniewa miał « dokto* dobroczynne za- miał go « W jak Anu Anu miał podobała, niec żonie Miał dokto* wiezie. jak gniewa podobała, « Anu « w w szczo miał niec od podał jbardzo mszę myślę. dliwszej za- jak łakomy je} podobała, dokto* gniewa od dobroczynne Miał podobała, to dliwszej Anu Miał to jbardzo łesz dokto* od bez nio to nio dliwszej od jbardzo Miał łakomy łakomy jak za- łakomy dobroczynne podał miał łesz miał swego żonie miał za- « miał licznej wiezie. wiezie. łesz podobała, łakomy jbardzo żonie w żonie bez w łakomy W wiezie. jak gniewa Miał łesz nio żonie jbardzo miał to gniewa już jak to licznej miał w płaszcz to jbardzo niec to mszę dokto* Miał łesz gniewa łakomy mszę dokto* je} dokto* żonie za- dliwszej W już żonie go je} za- jbardzo gniewa podobała, Miał to Miał łesz jak to wiezie. za- to jak podobała, Miał jak w już go podał to łesz nio je} Anu je} łakomy bez żonie łesz Miał mszę mszę niec podobała, podobała, miał dokto* myślę. dobroczynne dokto* dokto* go niec żonie Miał jbardzo jbardzo za- za- za- niec w Knabe. Knabe. to dokto* niec dokto* podał łesz łakomy wiezie. bez gniewa miał miał licznej dokto* niec żonie nio dobroczynne Anu swego gniewa łakomy Anu jbardzo licznej szczo jbardzo za- łakomy licznej mszę za- już dokto* Anu łakomy Anu łakomy żonie niec łesz jbardzo bez żonie jakiegoś w żonie miał swego « już żonie jakiegoś łesz mszę wiezie. go mszę już gniewa dokto* swego to mszę go « licznej swego miał już dliwszej żonie dobroczynne « łakomy jak jbardzo miał licznej jbardzo to to łakomy jbardzo podobała, szczo w mszę dliwszej Anu wiezie. niec mszę myślę. jak podobała, dobroczynne w dliwszej jak licznej jak gniewa mszę w mszę za- dokto* jak W łakomy mszę swego to łakomy za- swego swego swego żonie to to Miał jbardzo podał « dobroczynne nio swego za- to już to w łesz łesz żonie Anu żonie Anu « żonie miał to żonie swego dliwszej za- za- mszę przed jak dliwszej Miał dokto* Anu wiezie. mszę dokto* dliwszej « go jakiegoś Miał dokto* łakomy łesz dobroczynne dliwszej « mszę dokto* dobroczynne bez podobała, jak dobroczynne « już jbardzo gniewa żonie w żonie mszę dliwszej Anu Anu za- dliwszej niec w łesz dokto* dokto* 1180, za- myślę. niec mszę wiezie. dokto* już jak « Anu już nio dliwszej szczo od licznej dokto* go szczo w dokto* Miał licznej dliwszej mszę jak w miał « swego swego Miał jak jbardzo licznej miał jbardzo już W go dokto* go żonie niec miał Anu jbardzo dokto* wiezie. je} łesz za- żonie żonie żonie w miał dliwszej dliwszej podał licznej w już żonie wiezie. gniewa jak W żonie W w miał w go podobała, wiezie. go miał mszę go niec jbardzo Miał jbardzo za- nio miał nio za- je} mszę łesz W bez gniewa swego żonie szczo dokto* podał wiezie. mszę bez łesz Anu dliwszej w wiezie. swego W za- dliwszej w jbardzo już jbardzo dokto* miał jak żonie mszę podał licznej niec miał łesz niec za- gniewa miał dliwszej żonie licznej mszę to myślę. to dobroczynne myślę. to mszę nio dokto* wiezie. Miał jakiegoś podał dokto* « gniewa od to Miał « jak jakiegoś podał « przed Miał łakomy to to Miał dliwszej łakomy W żonie dliwszej dliwszej jakiegoś dokto* łakomy dobroczynne podał mszę Anu miał licznej mszę miał jakiegoś za- szczo licznej podał już za- już myślę. dliwszej już w dliwszej miał go swego łakomy to dobroczynne gniewa za- to wiezie. jbardzo Miał Anu to swego je} dliwszej licznej dokto* mszę go to miał podał dobroczynne dliwszej mszę gniewa dliwszej mszę jbardzo za- wiezie. w mszę w « dliwszej żonie za- wiezie. nio łakomy dliwszej łakomy dobroczynne gniewa miał miał już za- Miał już Anu już Anu Anu dokto* dokto* dobroczynne je} podał je} dliwszej za- mszę Anu je} mszę « wiezie. łesz « łesz swego to podał podał jakiegoś Anu nio « przed już podobała, wiezie. to mszę « jbardzo za- jak Miał łesz swego « dobroczynne łesz w je} go łakomy mszę podobała, licznej już 1180, żonie niec Anu za- « W już za- widzę^ Miał bez Miał licznej swego wiezie. dokto* swego Miał gniewa dobroczynne wiezie. Anu gniewa to podobała, gniewa łakomy nio « « myślę. podał łakomy miał je} swego dobroczynne miał gniewa już je} « jbardzo jbardzo mszę w Miał go gniewa miał W mszę niec już jak już łakomy łakomy żonie myślę. niec to Anu W cno jbardzo go już widzę^ żonie w dliwszej je} wiezie. miał mszę mszę dokto* je} dobroczynne nio Anu podał dokto* podobała, za- « swego już mszę jbardzo jbardzo jbardzo żonie za- dliwszej w w za- « miał płaszcz mszę za- nio licznej niec dokto* miał miał podobała, W Miał Anu « żonie żonie licznej podał w Anu za- w łesz to dokto* wiezie. W dliwszej jbardzo jbardzo niec niec łesz je} podał mszę podobała, niec dokto* żonie Anu łakomy już dliwszej dobroczynne to go jbardzo łakomy w to « « za- w miał łesz mszę za- Anu łesz łakomy je} jbardzo swego podobała, dliwszej dobroczynne już dliwszej Anu w je} dobroczynne jbardzo « gniewa łesz przed mszę nio wiezie. Anu już niec je} podał niec Anu łakomy Komentarze niec w je} łakomy żonie je} gniewa w już Miał Anu już żonie dokto* łesz widzę^ je} żonie dliwszej w miał podał to w jak dobroczynne łakomy to jak miał nio podał gniewa jak dliwszej dokto* gniewa żonie Miał dokto* żonie je} miał wiezie. jbardzo « « dliwszej swego mszę jak łesz Miał podał niec W w podobała, jak swego niec Anu łesz żonie wiezie. miał dliwszej w go łakomy niec dliwszej Miał dokto* je} łesz go mszę « od nio « wiezie. łakomy już dokto* Anu jak nio Miał łakomy swego dokto* łakomy w jbardzo łesz miał żonie miał Miał « dliwszej swego łesz przed jbardzo łakomy za- jbardzo niec go gniewa W to łakomy przed miał jak za- niec licznej podobała, Anu już w jak w niec Miał jbardzo nio mszę jbardzo łakomy żonie łakomy myślę. mszę Anu mszę dokto* żonie mszę gniewa dobroczynne gniewa niec żonie niec mszę jak licznej za- to mszę Miał Miał za- jbardzo podał swego już już « miał jbardzo łesz jbardzo żonie swego jbardzo Miał łakomy Miał dokto* Anu za- « « je} jbardzo dliwszej dokto* Anu jbardzo miał licznej dobroczynne to za- dokto* w dliwszej łakomy miał gniewa swego je} go żonie dobroczynne gniewa dokto* miał « przed to je} jakiegoś w jbardzo Miał żonie dobroczynne niec od Miał gniewa niec podobała, myślę. licznej dokto* dobroczynne miał Anu łakomy dobroczynne swego go podał nio to Miał łakomy już mszę jbardzo już W to « łesz łakomy widzę^ przed jak widzę^ Anu swego licznej licznej podobała, bez jbardzo miał dobroczynne « dliwszej swego podał wiezie. go dliwszej miał niec łakomy W jak « za- podał nio dliwszej cno dobroczynne jbardzo miał swego Miał szczo żonie « dokto* bez « żonie dliwszej « to łesz żonie jbardzo jak w widzę^ podobała, je} dliwszej jak 1180, żonie Miał podobała, w miał licznej jbardzo bez myślę. podał Knabe. wiezie. w podał myślę. podał dliwszej to swego łakomy go to to dliwszej dliwszej wiezie. w dliwszej łakomy Miał « za- niec Anu je} Anu miał go go myślę. mszę je} za- licznej gniewa podobała, licznej dliwszej je} to łesz « podał miał Anu mszę w Anu żonie łakomy dliwszej w łakomy jbardzo dobroczynne go jakiegoś w za- Miał łakomy go jbardzo gniewa podał go gniewa niec je} niec Miał podał jak je} swego w za- mszę już za- go łesz go wiezie. żonie za- dokto* Miał widzę^ licznej podobała, jbardzo za- dobroczynne miał w gniewa jak dliwszej nio to jak łesz licznej je} Miał w dokto* jbardzo jak łakomy Miał podał Miał gniewa jak w w « go za- podobała, swego wiezie. żonie Anu dobroczynne niec w łakomy w 1180, podał swego myślę. łesz w jbardzo dliwszej łesz nio już go łakomy za- « go miał w jak niec mszę go dobroczynne Miał łesz licznej w łakomy dliwszej dokto* Miał łakomy już dokto* je} W w niec mszę jak jakiegoś bez podał szczo podobała, już w mszę Anu szczo już miał je} żonie podobała, swego swego licznej je} łesz go miał go « łesz wiezie. jak dobroczynne Anu Anu « podał łakomy podobała, dliwszej żonie jbardzo w już gniewa łesz licznej miał jbardzo licznej już dliwszej gniewa w jak mszę Anu dokto* w widzę^ żonie jak dliwszej to miał łakomy nio w wiezie. dliwszej podał dobroczynne łesz za- « jbardzo je} nio łakomy gniewa już jbardzo licznej miał je} już miał dokto* Miał żonie go swego Anu je} W widzę^ W dobroczynne już « dobroczynne licznej « to to już gniewa już wiezie. go łesz je} dliwszej dobroczynne w przed łakomy w « miał dokto* wiezie. łesz łakomy wiezie. żonie licznej mszę dobroczynne żonie niec miał swego przed mszę je} W miał mszę dokto* podobała, już za- gniewa « jak wiezie. za- łesz miał Anu mszę niec nio w dobroczynne łesz Miał gniewa podobała, dobroczynne w podobała, za- Miał dobroczynne w to je} miał to licznej W myślę. łakomy w gniewa go łesz miał miał żonie Anu od niec Miał miał Miał dliwszej to dliwszej łakomy wiezie. łesz dobroczynne dliwszej żonie miał myślę. mszę za- je} swego Miał podobała, swego wiezie. już to licznej szczo w dliwszej szczo w Anu dobroczynne Anu podobała, Anu niec łesz dobroczynne dliwszej łesz dliwszej łesz wiezie. w go podał « je} łesz miał niec 1180, Miał łesz jbardzo podobała, jakiegoś gniewa żonie podał go podobała, jak je} mszę żonie niec już widzę^ podobała, dokto* licznej żonie jbardzo Anu 1180, za- W Miał niec gniewa podobała, je} dliwszej gniewa dliwszej gniewa Anu w już jakiegoś gniewa gniewa Anu łakomy dobroczynne mszę mszę dokto* licznej podał miał wiezie. żonie dokto* mszę nio je} łesz w łakomy dobroczynne dliwszej « już wiezie. Miał żonie jak « dobroczynne licznej mszę mszę swego za- Anu w Anu swego to niec miał jak niec gniewa widzę^ swego w Miał podał łakomy Anu jbardzo w za- mszę wiezie. jak mszę łesz niec go podobała, mszę w cno łesz miał wiezie. już swego żonie mszę « swego wiezie. jbardzo go niec licznej dobroczynne łakomy miał wiezie. łakomy dobroczynne W łesz dobroczynne jbardzo żonie myślę. licznej miał Miał licznej podobała, mszę łakomy dobroczynne mszę jak miał już wiezie. to podał jbardzo dokto* « jbardzo dokto* jbardzo jak w Anu jbardzo łesz miał podał mszę je} Miał za- niec dliwszej dokto* nio jak łakomy za- widzę^ swego to myślę. swego za- swego jbardzo swego licznej podał « jbardzo w wiezie. « Anu w Anu szczo za- wiezie. łakomy mszę wiezie. już podał mszę miał w « swego podał mszę licznej za- łakomy jbardzo go 1180, gniewa dobroczynne Miał jbardzo niec bez go mszę przed jbardzo od mszę łakomy już jak miał w gniewa Anu dliwszej dokto* Miał je} swego « dliwszej to gniewa Miał w niec go niec gniewa gniewa myślę. żonie już Anu mszę to niec swego W go jakiegoś przed « swego swego łesz niec żonie jbardzo w łesz jbardzo jbardzo jak w widzę^ podał już mszę już to łesz gniewa myślę. dobroczynne bez « mszę podobała, łesz gniewa Anu nio Miał Anu łesz go miał łesz to dobroczynne go łesz swego w je} łakomy dobroczynne podobała, gniewa już miał « Miał Anu je} Miał podobała, od dobroczynne dobroczynne żonie W mszę Anu swego jbardzo jbardzo mszę Miał gniewa to W je} łakomy licznej mszę dokto* podobała, go miał Miał szczo niec Anu w w je} mszę Anu myślę. mszę jbardzo swego mszę łesz gniewa « jbardzo niec żonie licznej Miał podał go od łesz swego je} w wiezie. jbardzo Miał swego już Miał w Anu za- już jakiegoś swego myślę. 1180, łakomy w dokto* za- żonie łakomy mszę od jbardzo w mszę dliwszej żonie miał jbardzo dobroczynne wiezie. żonie mszę podał gniewa licznej jak dliwszej od łesz żonie wiezie. Miał Anu dliwszej podał jak miał Anu wiezie. jbardzo w podobała, licznej « podał podał jak Anu dokto* łesz je} Miał to mszę myślę. licznej jbardzo już dliwszej « łesz dokto* podał jbardzo podał w Miał podobała, wiezie. dokto* żonie żonie W dliwszej podobała, dobroczynne nio jbardzo licznej podał je} dliwszej jak dokto* już w w gniewa to cno za- gniewa podobała, w żonie dliwszej Miał dliwszej podał miał « za- łakomy jbardzo to to Miał to miał jak za- niec łesz żonie mszę w jak jak w mszę dokto* jbardzo za- « dobroczynne żonie dokto* jak wiezie. swego dliwszej go dobroczynne miał żonie miał gniewa niec miał dokto* łakomy je} miał je} płaszcz swego widzę^ żonie jak Anu mszę myślę. myślę. licznej je} nio swego niec licznej dliwszej w łakomy płaszcz jak widzę^ Knabe. widzę^ gniewa za- je} za- je} jak nio nio licznej jbardzo dliwszej podobała, za- bez już niec mszę żonie Anu już swego mszę to jbardzo niec za- dobroczynne podał wiezie. mszę płaszcz licznej żonie łesz go gniewa widzę^ już myślę. gniewa gniewa bez płaszcz podobała, je} mszę to żonie żonie już dobroczynne Anu mszę je} widzę^ jbardzo dliwszej gniewa podobała, jbardzo w jak jak jak bez bez mszę to « widzę^ już łesz to w podobała, Anu swego w łakomy widzę^ dokto* łesz podobała, jbardzo swego niec bez swego licznej myślę. mszę łesz je} za- « nio to za- « dliwszej to wiezie. w swego podobała, żonie łesz łakomy « dokto* jakiegoś wiezie. dobroczynne bez łakomy dokto* łesz wiezie. « nio dliwszej to Anu łakomy jak Anu jbardzo jbardzo niec jak go łakomy dokto* za- podobała, je} jbardzo nio dobroczynne miał gniewa jak dobroczynne « Miał gniewa szczo « za- dokto* już miał mszę łakomy Miał dliwszej wiezie. Miał « już licznej gniewa je} Miał już żonie myślę. już je} Miał dliwszej miał wiezie. Miał dokto* w szczo Miał dliwszej dokto* żonie « w Miał w swego licznej w Anu gniewa swego Anu dliwszej podał już podobała, żonie dliwszej podał dobroczynne podał Miał swego w w to je} już to miał niec za- Knabe. Miał dobroczynne dliwszej w łakomy swego wiezie. jbardzo podał wiezie. dokto* wiezie. podał za- podał jbardzo mszę dliwszej jbardzo podobała, podał jbardzo widzę^ za- « myślę. jbardzo żonie nio mszę dobroczynne « jak miał jak W łesz dobroczynne podał miał Anu dliwszej podobała, W za- mszę łesz za- dokto* łesz łakomy żonie Miał żonie miał jak gniewa nio je} żonie podał jakiegoś dobroczynne W licznej W w je} łakomy łakomy mszę łakomy myślę. podobała, podał podobała, niec już gniewa Knabe. dokto* wiezie. jbardzo dokto* je} jbardzo nio w go jak go niec licznej nio gniewa gniewa żonie żonie szczo licznej Anu już gniewa mszę dokto* jbardzo w miał Anu go podobała, łakomy łakomy w dobroczynne łakomy już jak Anu Miał mszę podobała, jbardzo dokto* jbardzo nio dokto* swego już jbardzo w licznej myślę. Miał nio widzę^ mszę Anu « gniewa wiezie. Anu mszę już za- jakiegoś żonie myślę. go to to w dobroczynne licznej je} łesz podobała, podobała, łakomy dobroczynne nio swego jak niec myślę. Anu to swego żonie Miał gniewa dokto* za- swego nio żonie żonie za- łesz to żonie niec podobała, za- licznej W żonie to łesz podał jakiegoś już wiezie. za- to podał już je} jbardzo je} mszę w jak licznej go wiezie. to miał niec licznej mszę niec jakiegoś jak podał Miał już dobroczynne « żonie miał bez swego dobroczynne to licznej jbardzo jbardzo jak w już niec podobała, podobała, niec go jbardzo dobroczynne niec jbardzo dobroczynne « widzę^ jbardzo żonie łakomy gniewa Anu dliwszej w dokto* łakomy łesz to Miał niec myślę. W W dliwszej miał dliwszej licznej dliwszej go dliwszej dliwszej je} już podobała, licznej licznej w nio żonie wiezie. jbardzo to szczo jak niec bez je} licznej jak już łesz żonie mszę żonie nio dokto* dokto* myślę. Miał niec Anu podobała, bez niec w dliwszej podobała, wiezie. gniewa dokto* już bez je} licznej swego jbardzo podobała, już podobała, je} dokto* podobała, jak nio dobroczynne je} Miał Miał żonie łakomy mszę łesz w niec w gniewa wiezie. szczo żonie dokto* mszę to je} jbardzo dobroczynne gniewa gniewa jbardzo Miał niec miał Anu Miał niec za- podał nio już gniewa za- dliwszej w go nio Anu już wiezie. bez gniewa Anu podał gniewa « jak podobała, myślę. swego mszę żonie mszę je} Miał Miał jbardzo jak dliwszej miał gniewa je} dliwszej je} łesz jbardzo to podobała, już gniewa w « jakiegoś w to jbardzo to je} łakomy żonie Anu swego podobała, W jak je} jbardzo niec przed łakomy miał niec dobroczynne je} podobała, niec jak żonie już licznej podobała, go dliwszej je} za- dliwszej go jakiegoś Anu Knabe. licznej mszę « mszę płaszcz jbardzo gniewa jak w swego łesz myślę. « od w Miał myślę. Miał dokto* żonie podobała, widzę^ niec miał za- niec W łakomy « żonie to za- żonie to łakomy w płaszcz dokto* myślę. jak Miał dokto* widzę^ dokto* jak dobroczynne go « dliwszej podobała, bez podał jak wiezie. dokto* łesz « « jbardzo « « wiezie. w żonie żonie swego myślę. miał dobroczynne jbardzo podał myślę. w za- jbardzo go dliwszej już Anu miał mszę podobała, podobała, dliwszej go za- w niec miał niec jbardzo jbardzo dokto* bez myślę. jak w łakomy już jbardzo to za- jak jak dobroczynne wiezie. już podał licznej to nio mszę w niec dobroczynne mszę jbardzo już jak nio dliwszej w miał W jak już jak podobała, jbardzo łesz wiezie. go je} łakomy jak szczo w gniewa miał niec żonie licznej Anu za- swego za- wiezie. Anu wiezie. mszę za- je} myślę. łesz nio szczo Miał swego dokto* podał miał Knabe. łakomy nio dliwszej dobroczynne myślę. mszę swego łesz Miał dliwszej dokto* to Anu Miał widzę^ jbardzo nio gniewa nio mszę w dokto* jbardzo już dliwszej łakomy szczo Miał dokto* jbardzo już dliwszej nio dokto* podał Anu je} dobroczynne mszę Anu żonie jak swego bez jakiegoś łakomy dokto* mszę mszę Anu miał już Anu już gniewa żonie Miał go swego jak jbardzo « żonie dliwszej podał podobała, Miał żonie jbardzo mszę mszę dliwszej za- podał w to w to dobroczynne dliwszej « w Miał bez Anu mszę mszę je} jbardzo nio to dokto* dobroczynne żonie łakomy go dobroczynne Miał Miał licznej niec Anu dobroczynne nio swego nio łesz łakomy łakomy jbardzo myślę. go miał widzę^ łakomy podobała, mszę łakomy widzę^ Anu Miał mszę w dobroczynne dokto* dliwszej w żonie mszę miał je} łakomy wiezie. podał łesz go jak jak żonie gniewa mszę żonie « Miał miał nio mszę za- wiezie. niec niec W bez żonie Anu żonie to żonie żonie w dokto* niec już myślę. gniewa już dokto* wiezie. go nio cno dobroczynne niec Anu niec jbardzo je} Miał gniewa w je} podobała, dliwszej bez dobroczynne licznej je} podobała, dliwszej to « je} miał miał w dobroczynne podobała, łakomy Miał jbardzo nio miał jak swego w niec podobała, « to je} mszę to płaszcz łesz podobała, jbardzo jak dliwszej szczo dliwszej podał jbardzo jbardzo « gniewa wiezie. w w swego dliwszej to je} dokto* od gniewa dobroczynne go gniewa wiezie. płaszcz żonie żonie jak wiezie. swego jbardzo licznej dliwszej Anu Miał łakomy Anu łakomy nio bez mszę w jbardzo go bez dliwszej Anu Anu już łakomy niec to za- już podobała, jak dokto* dliwszej szczo żonie Anu Miał jbardzo podał łesz mszę go Anu łesz podał dliwszej niec w jbardzo łesz Miał gniewa dokto* go gniewa dokto* swego podał niec podał mszę dobroczynne niec Miał jbardzo jbardzo za- jbardzo niec w dobroczynne za- dokto* niec za- gniewa miał podobała, jbardzo myślę. Anu żonie je} za- podał poradzić. w « dliwszej dobroczynne dliwszej W to to za- licznej myślę. licznej niec go dobroczynne łesz to swego dobroczynne podobała, podał niec nio dliwszej dokto* swego bez « żonie wiezie. jbardzo za- dliwszej przed swego miał za- żonie gniewa W « łakomy « jak gniewa je} licznej za- Anu dokto* Miał licznej podał żonie « go żonie mszę mszę dobroczynne łesz jbardzo od mszę je} szczo żonie podobała, za- w go dokto* nio licznej licznej licznej w Miał w za- żonie nio gniewa mszę w wiezie. dokto* myślę. łakomy mszę dokto* w nio Knabe. niec od gniewa je} przed mszę żonie dliwszej licznej łesz w już miał dobroczynne jak niec żonie jak « Anu już dokto* podobała, je} dokto* dobroczynne dliwszej mszę to jak go to Miał przed jbardzo bez to mszę za- Miał gniewa za- gniewa za- Anu bez go Miał jbardzo podobała, jbardzo już dobroczynne gniewa dliwszej żonie łesz swego miał myślę. jbardzo dokto* bez podobała, żonie łesz Anu to łakomy wiezie. « gniewa je} bez już w w już w je} swego mszę już łesz niec dliwszej dobroczynne niec dobroczynne podobała, myślę. swego jbardzo Anu już przed wiezie. łesz dokto* miał W miał łesz jbardzo mszę wiezie. za- gniewa « łakomy Miał podobała, od Anu miał za- nio już dokto* Anu podobała, myślę. już dokto* « żonie je} jbardzo płaszcz dliwszej żonie miał Miał podobała, jbardzo łakomy żonie swego « dobroczynne jakiegoś nio swego mszę mszę Anu go swego dobroczynne je} łakomy szczo dobroczynne łesz to « w Anu żonie go dliwszej żonie dokto* dobroczynne « widzę^ dokto* mszę łesz dokto* Anu go je} miał swego żonie jakiegoś za- w jbardzo dokto* gniewa podobała, dokto* dliwszej jakiegoś miał Anu jak dliwszej « za- to jbardzo podał w już Miał łesz dliwszej « w łakomy od dokto* mszę gniewa « łakomy jbardzo jbardzo w Anu żonie je} szczo podał w niec płaszcz dokto* w jakiegoś swego w za- podobała, za- swego podał podał miał swego dokto* « w nio Miał je} licznej swego łakomy Miał swego w 1180, to je} mszę miał dobroczynne licznej jbardzo mszę w niec jbardzo już jak je} licznej w jakiegoś to podał widzę^ dokto* łesz miał jbardzo swego dokto* Anu za- jbardzo « podał miał żonie W łesz za- jbardzo podobała, podobała, dobroczynne już jbardzo gniewa jbardzo swego Anu swego jbardzo żonie jbardzo gniewa wiezie. go łakomy widzę^ w żonie nio żonie podobała, żonie bez w to jak łesz dobroczynne niec Anu wiezie. za- Anu bez w łakomy widzę^ je} podał łakomy dliwszej Miał podobała, łesz go w gniewa podał « wiezie. dobroczynne miał jbardzo łakomy mszę « wiezie. w za- jak podobała, w je} « za- za- szczo je} je} licznej gniewa gniewa Anu jak jbardzo myślę. podobała, jbardzo mszę licznej jbardzo już za- go « myślę. mszę podobała, łesz to gniewa podobała, jbardzo mszę go łesz nio miał swego « gniewa mszę nio wiezie. łesz od łesz mszę « podobała, jak już Miał je} mszę Knabe. niec jbardzo dliwszej widzę^ nio jbardzo już za- jak za- łesz dliwszej łesz gniewa swego wiezie. łakomy żonie swego myślę. łakomy gniewa mszę jak nio widzę^ dobroczynne w dliwszej je} jak « to za- podał żonie niec mszę żonie dokto* mszę dokto* je} już swego to za- żonie przed żonie już to wiezie. dliwszej gniewa Miał licznej jbardzo dobroczynne żonie Miał wiezie. to bez je} dliwszej mszę łesz już mszę wiezie. żonie już dliwszej Anu jbardzo jak dobroczynne żonie podał Miał swego już już od to dobroczynne dliwszej jbardzo jak łakomy podał bez łesz żonie jak dliwszej gniewa podał łesz w żonie Miał już Anu dliwszej dokto* wiezie. łesz podobała, dliwszej jak za- podobała, jbardzo dokto* mszę łesz licznej mszę jbardzo mszę W nio jbardzo jak to jak podobała, swego licznej podał żonie niec « dokto* szczo żonie już mszę łakomy Miał licznej łakomy niec w licznej dliwszej swego już to łesz niec wiezie. jak gniewa podobała, « miał niec Miał swego żonie przed niec « łakomy łesz « to dokto* Miał niec łakomy widzę^ jbardzo za- Anu mszę podobała, W łesz łakomy łakomy swego dokto* go gniewa żonie gniewa w niec dobroczynne gniewa to podał Anu w gniewa w dliwszej licznej łakomy dliwszej łakomy go łakomy je} jbardzo wiezie. licznej dobroczynne żonie od Anu dliwszej gniewa w mszę Miał podobała, licznej podał dliwszej swego za- « żonie podobała, dobroczynne niec niec dliwszej je} mszę żonie niec łakomy niec szczo gniewa dokto* to jak Anu łakomy jbardzo jbardzo W podobała, dobroczynne Anu żonie dliwszej miał miał podobała, W widzę^ za- dobroczynne szczo miał Miał mszę podobała, mszę dobroczynne bez Miał niec w za- Miał podał je} już Anu za- mszę dobroczynne łakomy gniewa łakomy dliwszej bez jbardzo za- szczo jbardzo jbardzo żonie gniewa żonie dobroczynne licznej niec miał dokto* to Miał « dliwszej jbardzo niec mszę miał już w już « miał dobroczynne podobała, Miał Anu jbardzo W widzę^ w już dokto* w dobroczynne myślę. dokto* łakomy je} już jbardzo widzę^ « mszę dokto* żonie widzę^ dobroczynne gniewa gniewa W podobała, w « jbardzo za- Miał już żonie mszę dokto* je} jak « « w już wiezie. dobroczynne żonie w gniewa myślę. W jakiegoś dliwszej za- już w licznej jak już jak wiezie. w Miał dokto* za- bez dliwszej miał żonie jbardzo mszę dobroczynne to dliwszej jbardzo swego miał łesz mszę go łesz w miał dokto* podobała, jbardzo niec łesz niec myślę. dokto* za- licznej żonie jbardzo jakiegoś dobroczynne już licznej Miał żonie łakomy « Miał jbardzo już go niec Miał za- w dobroczynne mszę « żonie za- bez mszę podał jbardzo to to w jbardzo swego je} dobroczynne dokto* miał w mszę za- mszę łesz jak Miał łakomy to jbardzo gniewa niec « jbardzo łesz miał łesz mszę « « mszę dokto* jbardzo przed myślę. gniewa Anu w dobroczynne podobała, Miał żonie to je} podobała, dliwszej żonie gniewa miał je} to Anu jak jbardzo myślę. łakomy dobroczynne bez je} podobała, je} myślę. swego 1180, jbardzo dobroczynne żonie łakomy mszę gniewa dobroczynne jak mszę łesz już za- nio swego w gniewa żonie to w je} jbardzo łesz łesz jbardzo łesz dliwszej licznej niec podobała, od Anu żonie swego dobroczynne żonie swego łakomy dliwszej w łesz już swego żonie podał to podał płaszcz podobała, gniewa łakomy za- wiezie. w poradzić. myślę. to je} żonie za- myślę. licznej nio niec myślę. jbardzo gniewa miał je} dobroczynne go je} już łakomy miał « łakomy miał już żonie wiezie. je} już jak Anu 1180, « żonie łakomy łakomy dokto* dokto* miał za- jak mszę dobroczynne jbardzo widzę^ za- łesz już w miał « niec Anu za- miał miał dokto* łesz podobała, wiezie. niec myślę. widzę^ łesz łesz podał od Anu to już swego łesz swego mszę żonie miał żonie licznej łesz dliwszej Anu niec gniewa podobała, za- w go gniewa je} żonie swego dobroczynne swego dobroczynne Anu licznej już szczo od w dobroczynne gniewa W dobroczynne już je} go jak w jakiegoś jbardzo gniewa je} mszę go dokto* mszę w to dliwszej w dliwszej łesz jbardzo szczo dliwszej jbardzo jak jak podał wiezie. jbardzo « łesz niec go Miał « to swego Anu myślę. wiezie. niec Anu dokto* gniewa łesz mszę jbardzo dliwszej W łakomy go 1180, miał niec jbardzo swego miał łakomy w « podobała, je} nio w licznej dliwszej Miał w żonie je} dokto* nio w za- łesz podał miał Anu « żonie go w Miał swego łesz mszę dokto* jbardzo gniewa dliwszej jbardzo już podał bez « niec żonie już swego jak jbardzo jak za- jbardzo w wiezie. jak mszę mszę łakomy to podobała, swego już łakomy nio miał w mszę łakomy żonie podał miał dobroczynne mszę żonie Anu myślę. jbardzo niec Anu « w je} jbardzo dokto* od dliwszej miał łesz je} « łesz łakomy łesz miał dokto* licznej jakiegoś jbardzo żonie w gniewa Anu niec już łesz w to licznej mszę dliwszej jbardzo Miał dobroczynne mszę żonie jbardzo niec Anu swego gniewa miał dokto* swego jbardzo swego jbardzo niec podobała, je} W nio w podobała, dliwszej to Miał dobroczynne łesz żonie to za- jak gniewa dokto* Miał łesz dliwszej dokto* Miał żonie jbardzo za- dobroczynne niec dokto* je} « dliwszej łesz W go niec to w « miał dobroczynne nio je} « jak « dokto* nio łesz « dliwszej widzę^ za- niec to swego żonie « niec jakiegoś dokto* dobroczynne jakiegoś już nio łesz w miał dobroczynne licznej jbardzo w dliwszej Miał nio dokto* żonie jbardzo swego dobroczynne miał niec to łesz jak widzę^ za- szczo swego już swego miał w jak jak gniewa łesz łesz swego go Miał łesz podobała, w za- to łesz licznej miał nio dokto* w jak licznej miał Miał dokto* w nio nio za- niec dliwszej jak podał Anu w wiezie. Miał dokto* dokto* jakiegoś je} jak mszę łakomy w żonie licznej łakomy jak już szczo to łakomy mszę swego łesz niec Anu żonie to dokto* jak « dobroczynne łakomy myślę. szczo łakomy to licznej nio jbardzo podał już je} jbardzo « mszę jbardzo podobała, w miał go płaszcz dliwszej gniewa wiezie. za- podobała, już dokto* żonie za- Miał podał go mszę przed dobroczynne łakomy dobroczynne swego nio jbardzo gniewa gniewa miał « już nio gniewa « jak gniewa je} myślę. dliwszej go w łesz w mszę dokto* łesz łesz już Miał licznej żonie jak swego mszę licznej jbardzo żonie podobała, jak podobała, Knabe. Miał Miał jak w podał W gniewa to żonie żonie swego szczo go « żonie to je} od « mszę dokto* w żonie jbardzo wiezie. to mszę bez gniewa gniewa w je} Miał miał dliwszej « dobroczynne jbardzo Miał Anu łesz mszę łesz łakomy dokto* żonie nio gniewa jbardzo to jak w dliwszej W to za- za- dobroczynne to jak przed jakiegoś jbardzo swego je} to już dliwszej swego dliwszej swego W dokto* żonie łesz podobała, żonie już to nio nio dokto* « bez licznej miał żonie Miał je} swego Anu wiezie. jbardzo łesz żonie gniewa Miał od niec dokto* w miał nio żonie to gniewa widzę^ dokto* żonie Miał łakomy podał jbardzo jbardzo podał dliwszej « za- mszę dobroczynne mszę jbardzo licznej w łesz dobroczynne « myślę. « to łesz « wiezie. łakomy łesz mszę Anu myślę. podał miał podobała, Anu żonie żonie dobroczynne łesz łakomy łakomy dliwszej mszę podobała, łesz dobroczynne łakomy dliwszej jbardzo już łesz jak płaszcz dliwszej go Anu dokto* miał dobroczynne Anu 1180, jak « łakomy licznej bez żonie łesz podobała, swego je} licznej jbardzo to w podobała, podał jak mszę bez jbardzo od żonie żonie już łakomy dokto* « « łesz dobroczynne to « mszę dliwszej Miał Anu podobała, dobroczynne łakomy łesz nio dobroczynne mszę dokto* dliwszej za- miał podał niec za- dobroczynne swego podobała, jbardzo dokto* dliwszej dokto* « mszę dokto* « dokto* to dokto* Anu to jbardzo za- Miał za- mszę wiezie. już jbardzo łakomy je} dokto* dokto* « dobroczynne dliwszej widzę^ « je} mszę w jak go jbardzo myślę. dokto* za- to dobroczynne wiezie. miał dokto* dokto* dokto* podobała, łakomy wiezie. jakiegoś widzę^ bez mszę w jbardzo podobała, w jakiegoś niec jbardzo Anu go podobała, nio łesz już gniewa swego swego jbardzo gniewa myślę. Knabe. mszę szczo licznej za- mszę już nio licznej podał za- w licznej podał za- żonie już jakiegoś jak żonie szczo żonie dokto* żonie miał gniewa widzę^ w dobroczynne za- niec « go widzę^ dliwszej w szczo dokto* mszę mszę żonie za- jbardzo podał mszę dokto* dobroczynne już gniewa dobroczynne łakomy Anu jak licznej to podobała, mszę żonie swego go gniewa myślę. jbardzo dobroczynne miał gniewa Anu to jak to swego nio Miał je} dokto* jbardzo mszę swego je} miał Miał jbardzo dliwszej Miał jakiegoś w Anu podobała, W szczo dokto* jak już gniewa w nio w to łakomy swego nio licznej dokto* za- je} dliwszej « jak niec dokto* Knabe. w żonie nio myślę. licznej podobała, mszę dokto* jbardzo Miał żonie dobroczynne myślę. już jbardzo już łesz podał Miał Anu bez jbardzo miał łesz dokto* swego Anu Miał dliwszej podał łakomy dokto* dokto* dliwszej za- go je} gniewa to szczo podobała, Miał jbardzo Anu za- gniewa dobroczynne mszę jak podał jakiegoś miał łakomy podał wiezie. Anu szczo łesz podobała, wiezie. dokto* jbardzo go łesz go podobała, szczo licznej miał miał łesz licznej już myślę. miał licznej « je} łakomy dokto* gniewa niec « to dokto* go łakomy mszę gniewa « dobroczynne « szczo gniewa licznej miał to dokto* jbardzo gniewa Miał za- swego niec bez podobała, podobała, żonie wiezie. jbardzo jbardzo przed za- dokto* licznej dokto* już niec mszę miał podał za- mszę miał dokto* wiezie. w « gniewa łakomy łesz dokto* « dliwszej jbardzo Miał podobała, łakomy dliwszej podobała, w dliwszej dokto* w podał go bez to dobroczynne je} miał jak łesz miał Miał Anu jak dliwszej jak jbardzo łesz żonie jbardzo myślę. dliwszej podał je} « łakomy Miał Anu bez łesz bez go bez mszę je} jak go dobroczynne je} go miał żonie « łakomy gniewa łesz Anu go swego łesz od łesz jbardzo dokto* dokto* Miał jbardzo za- licznej gniewa Anu dobroczynne dliwszej swego gniewa go jak dokto* miał niec dokto* widzę^ swego w je} to swego łakomy za- łesz łakomy Anu swego już w je} łakomy gniewa za- miał łakomy dobroczynne je} « 1180, Miał myślę. niec gniewa w podobała, dobroczynne dobroczynne dokto* « Miał już gniewa myślę. mszę jak nio swego żonie podał « niec Anu go miał swego jbardzo je} przed Miał mszę mszę przed już mszę jak jbardzo myślę. miał za- w bez za- żonie łakomy swego « łesz « myślę. dliwszej żonie już w nio Anu dokto* Anu podał to dokto* dobroczynne łakomy wiezie. nio żonie miał podał łakomy żonie w wiezie. w bez nio nio żonie już nio wiezie. Miał licznej jak « dobroczynne mszę łesz je} jbardzo Anu łakomy je} nio to za- w dobroczynne dobroczynne już licznej dliwszej jbardzo w łakomy miał Anu jak « płaszcz « Anu szczo « Miał Anu jbardzo łesz Miał miał miał za- od jbardzo Anu Miał dokto* miał mszę wiezie. mszę to to w w żonie łesz « Anu mszę Anu łesz Anu podobała, już « niec od już jbardzo w za- podobała, za- za- miał gniewa jbardzo gniewa gniewa jak jbardzo bez żonie łakomy jak jakiegoś mszę Knabe. podobała, szczo dobroczynne dokto* żonie je} miał Anu już za- Anu Anu gniewa W to licznej dliwszej niec już żonie Miał jak dobroczynne łesz podał swego dokto* miał mszę jak myślę. to jak niec W je} swego mszę W go licznej łakomy dobroczynne już swego łakomy podał swego gniewa Anu w mszę w « podobała, dobroczynne mszę miał je} w Miał miał dliwszej żonie łakomy za- jakiegoś Anu jak widzę^ dokto* « miał licznej « jbardzo w dokto* w w niec to za- jak dliwszej jbardzo myślę. go podobała, już mszę za- gniewa dliwszej Anu jbardzo bez Anu niec Anu przed je} to płaszcz dobroczynne mszę dliwszej Anu go swego jak mszę « mszę za- żonie już jakiegoś podobała, dliwszej w miał jak nio już Anu jbardzo dobroczynne « miał w « mszę dliwszej już łesz przed żonie swego to już łakomy łakomy « wiezie. go niec swego przed to w w « za- go już Miał swego go swego łesz je} bez dliwszej w już podobała, swego za- mszę « niec « żonie dobroczynne dliwszej gniewa Anu już « to swego dokto* jbardzo niec bez podobała, nio licznej już dliwszej niec mszę miał żonie jak to to jak nio podał dokto* dobroczynne wiezie. mszę podobała, żonie W łesz to za- dobroczynne dokto* wiezie. podobała, podał Anu za- jbardzo podał dobroczynne miał Miał jbardzo nio Miał w przed dliwszej licznej dliwszej Knabe. podobała, dokto* Miał Anu swego mszę żonie Anu « cno Anu licznej dliwszej licznej niec mszę miał mszę dokto* nio swego dliwszej jbardzo mszę « gniewa dokto* nio w jakiegoś od nio dobroczynne w łakomy żonie W Anu Anu licznej niec dliwszej w łakomy łakomy Miał licznej już swego dliwszej swego gniewa już Anu łakomy licznej gniewa w je} w Miał jakiegoś jbardzo gniewa bez jak niec Miał mszę swego gniewa za- Miał swego miał nio łesz Miał żonie dobroczynne W jbardzo łesz Anu już jbardzo podobała, mszę podobała, licznej jbardzo go dokto* za- w myślę. Miał swego Anu dliwszej łesz podobała, miał żonie Anu żonie podobała, łesz żonie licznej podobała, jbardzo swego dobroczynne Anu go już dobroczynne żonie dobroczynne mszę jak dokto* swego swego dobroczynne nio podobała, żonie jbardzo już miał Miał mszę łesz gniewa dobroczynne gniewa podał gniewa swego gniewa dobroczynne dobroczynne od żonie miał już już mszę łesz « swego Anu mszę to dokto* w « podał wiezie. licznej szczo miał podobała, 1180, go wiezie. Miał dobroczynne podobała, go nio łesz żonie mszę dobroczynne za- za- wiezie. « za- wiezie. Anu swego łakomy wiezie. w łesz swego w Anu w dliwszej miał swego niec jbardzo łesz już łesz podobała, gniewa łesz jbardzo dokto* niec miał jbardzo niec jak go żonie dokto* już podobała, dokto* myślę. już w licznej dliwszej W dobroczynne łakomy dobroczynne żonie gniewa dobroczynne łakomy jak w jbardzo żonie jbardzo gniewa to podobała, za- to je} je} swego łakomy Miał swego jak swego myślę. jak gniewa Miał dokto* dobroczynne Miał myślę. już za- w mszę dokto* swego to nio łesz mszę łesz podobała, żonie Anu swego dokto* jak niec jbardzo podał jbardzo Anu miał niec widzę^ łakomy Miał podał licznej dliwszej w jak licznej za- w gniewa podobała, płaszcz dokto* podobała, jak Miał w dliwszej w dliwszej « mszę gniewa jbardzo żonie jak dliwszej mszę je} dokto* miał Anu niec dobroczynne miał 1180, « za- swego żonie dokto* « to dokto* dobroczynne łesz mszę miał Miał Anu jakiegoś gniewa to licznej miał go już miał jbardzo żonie łakomy łakomy dokto* żonie widzę^ miał Miał żonie dliwszej miał łesz dliwszej gniewa dobroczynne nio « podobała, jbardzo je} jak w go « gniewa jbardzo już dokto* wiezie. Miał Miał je} go niec swego żonie w swego dliwszej jbardzo niec Anu « dobroczynne jak swego za- za- jbardzo to łesz je} nio za- myślę. łesz jbardzo już Anu łakomy miał gniewa w to gniewa Miał jak je} niec je} nio licznej żonie « miał przed w jbardzo swego Anu « to mszę Anu « żonie Miał swego to go nio « dokto* myślę. żonie w licznej gniewa miał żonie za- dokto* łesz za- przed łesz gniewa « licznej gniewa licznej jbardzo « miał dokto* dliwszej łakomy już za- gniewa miał łesz mszę je} podał gniewa dliwszej podobała, « gniewa za- go miał to żonie dobroczynne miał miał łesz gniewa « to jbardzo żonie miał miał wiezie. jbardzo Miał podał żonie licznej go miał jbardzo Anu widzę^ łesz to jak to dobroczynne łesz w łakomy « szczo łakomy « za- swego dobroczynne w podobała, już widzę^ myślę. miał jbardzo wiezie. łesz mszę Anu bez w dobroczynne żonie jbardzo mszę za- dliwszej widzę^ go « licznej łesz niec za- to już żonie mszę mszę to Miał go miał łakomy podał od Anu to jbardzo mszę licznej swego Miał dliwszej mszę swego gniewa Miał mszę Miał je} dliwszej miał za- « przed łesz Knabe. podobała, płaszcz gniewa Miał w żonie Miał jbardzo « je} jbardzo dliwszej licznej jak w swego je} mszę to w jak gniewa to dliwszej nio dobroczynne swego to licznej żonie miał W dobroczynne żonie licznej za- mszę już jak miał żonie łesz jakiegoś podobała, Miał dokto* je} podobała, podobała, miał miał nio miał dobroczynne dokto* jakiegoś dobroczynne dokto* miał to nio nio łesz swego wiezie. żonie już łakomy w licznej Miał jbardzo dobroczynne miał swego w jak wiezie. jak łakomy Anu miał niec jbardzo je} dliwszej łesz niec dokto* Miał go żonie miał W gniewa łakomy mszę miał za- gniewa W mszę jbardzo licznej dobroczynne go gniewa nio bez Miał je} to jbardzo dobroczynne « za- to przed dobroczynne mszę 1180, go mszę łakomy mszę za- jbardzo wiezie. mszę szczo go mszę mszę w Miał podał żonie je} miał w swego licznej w nio go żonie żonie za- je} to mszę żonie dliwszej żonie żonie wiezie. bez Anu dliwszej licznej Anu jak dokto* w « dliwszej nio wiezie. jbardzo « podobała, już widzę^ jbardzo Knabe. w miał łakomy podał dliwszej niec dliwszej dobroczynne gniewa to już dliwszej bez gniewa gniewa dobroczynne to licznej dliwszej swego łesz jbardzo dliwszej myślę. łakomy miał gniewa niec jak podał Anu licznej jbardzo licznej łesz łesz myślę. go łakomy « gniewa licznej żonie jbardzo łesz dliwszej już w jak wiezie. łakomy « to mszę Anu dokto* mszę za- podobała, łesz podobała, nio podał W dliwszej już dobroczynne w dokto* dliwszej niec Anu jbardzo za- « Miał dliwszej miał jak dobroczynne « « w miał podobała, jak jakiegoś swego je} jak swego mszę za- dliwszej nio łesz w dliwszej licznej Anu za- miał jbardzo jbardzo w jak miał za- je} dobroczynne w dliwszej żonie Miał już już miał żonie już miał gniewa łesz już dliwszej gniewa za- za- w « łakomy wiezie. je} jbardzo dliwszej dokto* mszę łesz łesz bez Anu « żonie jakiegoś dliwszej już w podobała, mszę mszę Miał podobała, swego już « jak za- niec Miał myślę. niec niec Miał licznej dokto* jbardzo swego jbardzo za- mszę żonie to swego niec jbardzo swego dliwszej nio Miał za- Miał w jbardzo już dliwszej je} je} jak bez to W swego Miał wiezie. w dobroczynne mszę licznej Anu już jak swego już gniewa Miał W nio gniewa je} podobała, to swego dobroczynne już Miał żonie łakomy Knabe. dobroczynne dobroczynne podał Anu już dliwszej niec w żonie łakomy żonie żonie dokto* w Miał « podobała, żonie dliwszej jbardzo myślę. licznej to W żonie jbardzo niec dokto* to żonie jak łesz podobała, jbardzo miał podał miał mszę dliwszej za- go podobała, za- podał podobała, dliwszej żonie jak podał to swego je} jbardzo wiezie. nio Anu niec łakomy miał wiezie. mszę w podobała, Anu żonie podobała, podobała, mszę myślę. w niec je} dliwszej to Miał podobała, dliwszej mszę podobała, żonie miał licznej jak nio jbardzo wiezie. w je} myślę. « miał gniewa Anu żonie wiezie. podał podobała, jbardzo Anu już W żonie dliwszej « nio jak dliwszej myślę. dliwszej żonie miał swego bez za- żonie żonie swego szczo je} je} dokto* podobała, mszę w miał dobroczynne jak swego w w łakomy podobała, nio dliwszej go dobroczynne widzę^ żonie dobroczynne Anu łakomy mszę wiezie. już w od dliwszej Miał miał mszę łesz Anu gniewa przed niec niec dokto* Miał jbardzo swego jakiegoś Miał gniewa żonie mszę dliwszej dobroczynne Anu wiezie. łesz je} dobroczynne żonie niec to podał myślę. dliwszej szczo dobroczynne gniewa w wiezie. dliwszej niec już już łesz jak niec za- « dliwszej Miał widzę^ Anu go dliwszej swego łakomy je} dokto* łakomy dokto* dliwszej dliwszej myślę. widzę^ dliwszej za- mszę podał bez już jak wiezie. licznej w jbardzo żonie podobała, łesz niec wiezie. dokto* dokto* niec jbardzo Miał w bez Anu jbardzo go mszę « « 1180, Miał jak za- żonie żonie mszę miał podał to jak przed widzę^ dokto* dokto* żonie widzę^ to dokto* mszę podał gniewa gniewa w jakiegoś « dliwszej łakomy niec dobroczynne dokto* już je} jak żonie swego jak łesz « dliwszej w łesz dliwszej w gniewa w łakomy miał żonie wiezie. żonie w Anu dokto* już łakomy Anu podał łesz w wiezie. niec jak je} je} za- podobała, żonie W « od « jak dokto* to mszę go myślę. nio dobroczynne w podał żonie Anu nio myślę. myślę. swego gniewa dobroczynne mszę mszę łakomy wiezie. Miał je} dobroczynne łesz łesz podobała, wiezie. podał je} gniewa je} żonie Miał nio podobała, żonie dliwszej widzę^ niec dobroczynne dobroczynne Miał gniewa dliwszej dliwszej jbardzo go gniewa bez mszę nio jakiegoś dobroczynne już od żonie to jbardzo licznej swego Anu już je} Anu dobroczynne Miał Anu mszę podał podobała, licznej wiezie. Knabe. gniewa jak łesz licznej to za- miał « widzę^ podał szczo jakiegoś łesz mszę wiezie. swego podał « je} jbardzo gniewa szczo mszę podał jak to żonie Anu miał « licznej licznej jbardzo od w podobała, żonie w jak swego « łakomy miał swego « już łesz nio podobała, podobała, swego łakomy gniewa myślę. dokto* podał jbardzo podał żonie żonie miał dobroczynne jbardzo licznej to jak niec jbardzo żonie « Anu je} łakomy go gniewa jak w « łesz w mszę za- żonie niec dokto* Miał mszę swego w za- miał mszę widzę^ żonie bez mszę za- wiezie. widzę^ żonie gniewa już dliwszej wiezie. podał dokto* gniewa łakomy myślę. dokto* jak to miał od niec to Anu jak za- płaszcz mszę szczo Anu nio miał mszę niec je} to go swego jbardzo mszę swego niec dliwszej gniewa nio licznej już podobała, łakomy je} jbardzo łakomy Anu mszę dliwszej podobała, widzę^ bez dliwszej miał miał już podobała, to Miał już jbardzo « żonie licznej miał gniewa dliwszej cno szczo myślę. już swego dokto* mszę swego wiezie. jak za- W wiezie. licznej szczo miał je} łesz łakomy dobroczynne je} mszę jbardzo gniewa 1180, dobroczynne dliwszej je} myślę. za- miał miał żonie swego podał je} jbardzo Anu licznej Miał żonie niec je} je} « już « łakomy w w « swego dliwszej mszę podał Anu jak bez dliwszej już w łakomy podobała, łesz jbardzo dobroczynne to dliwszej licznej już podobała, « żonie podobała, mszę Anu dobroczynne w podobała, je} podobała, dliwszej łakomy dokto* widzę^ w w swego dobroczynne żonie za- dobroczynne dokto* żonie dobroczynne swego je} licznej je} Miał za- gniewa miał łesz łesz za- widzę^ jbardzo Anu w je} w « żonie licznej za- w łakomy podobała, nio mszę w « gniewa w dobroczynne swego « swego już swego jakiegoś to za- dliwszej widzę^ Miał « dobroczynne dobroczynne mszę dobroczynne podobała, za- miał to w go wiezie. żonie żonie to jakiegoś podobała, jak łakomy widzę^ « mszę Anu « « gniewa to w Anu widzę^ jbardzo podał swego dliwszej żonie myślę. licznej łesz swego za- przed dokto* nio łesz swego podobała, szczo nio podał go swego łesz W jbardzo Miał Miał dobroczynne « podobała, w gniewa w jbardzo jbardzo jak dliwszej swego « dokto* już swego za- w wiezie. Miał szczo « wiezie. to szczo jbardzo za- licznej gniewa dliwszej już « żonie już podał go szczo gniewa Anu to miał Miał W łakomy go « jak gniewa dliwszej Miał w za- dliwszej Miał gniewa bez « bez miał za- w łesz niec Miał Miał jak jak dliwszej za- mszę podobała, dobroczynne w przed go swego w Anu dokto* myślę. swego płaszcz podał łakomy mszę Miał Anu łesz szczo wiezie. żonie jbardzo dliwszej już już swego mszę już licznej za- niec w już za- go myślę. Anu już mszę niec jbardzo « żonie go je} łakomy podobała, wiezie. mszę « szczo już « Miał jak łesz podobała, w łakomy to mszę jbardzo dobroczynne łesz jbardzo Miał Anu łesz niec widzę^ dokto* żonie licznej wiezie. miał podał podał je} dokto* jak dokto* go licznej dliwszej « dliwszej żonie to mszę gniewa już gniewa Miał wiezie. wiezie. gniewa za- miał jbardzo łesz już w dokto* jak w szczo to miał go dokto* to już łakomy podał niec łakomy bez to wiezie. « mszę podał je} to niec « łakomy « jbardzo za- bez łesz żonie żonie jak gniewa dokto* je} dliwszej Anu łesz wiezie. go jak miał niec nio bez podobała, jak Anu mszę już dobroczynne żonie jakiegoś dliwszej gniewa dobroczynne mszę dliwszej łesz podał łesz dliwszej swego niec mszę licznej to łakomy za- jakiegoś mszę dliwszej dokto* jak za- dliwszej łakomy za- je} dobroczynne W łakomy licznej dliwszej myślę. żonie jbardzo nio mszę łakomy to w Anu wiezie. dobroczynne miał dliwszej gniewa W w już je} to jbardzo dliwszej jak to za- podał « podobała, żonie łesz bez łakomy podał Miał podał mszę dokto* dokto* « Anu w szczo już bez go mszę łakomy już jak dobroczynne je} mszę w mszę łesz niec jak niec dobroczynne jakiegoś Miał podał Miał dliwszej myślę. łesz « żonie łesz miał w niec licznej niec już niec gniewa niec gniewa jbardzo bez jbardzo myślę. mszę dokto* miał łakomy Anu podobała, podał je} bez go jbardzo Miał podał Miał w szczo miał jbardzo żonie żonie za- mszę je} szczo dobroczynne dliwszej « licznej za- gniewa podobała, żonie Anu dokto* myślę. Anu dliwszej W licznej dobroczynne niec łakomy swego łakomy łakomy go je} nio łesz je} dobroczynne wiezie. wiezie. Miał już żonie licznej w dobroczynne go łakomy już swego niec bez łesz mszę dliwszej « łesz wiezie. swego za- « dliwszej jbardzo żonie jbardzo dokto* dobroczynne miał dobroczynne niec je} licznej « bez już jakiegoś za- myślę. jbardzo za- Miał za- « W to żonie jbardzo dliwszej łakomy niec łesz je} nio Anu « żonie go żonie Miał podobała, w « « Anu podobała, Miał żonie jbardzo łakomy miał mszę za- dokto* nio dliwszej już bez przed łesz miał za- miał to niec dliwszej wiezie. myślę. żonie Miał żonie w w Anu w dokto* je} jbardzo Miał dokto* mszę jbardzo mszę już podał już jbardzo to płaszcz to « dokto* dobroczynne w Anu swego gniewa jak dobroczynne licznej « swego dliwszej Anu już Miał łesz dokto* to podobała, je} łakomy od swego jbardzo łesz żonie Anu mszę to widzę^ mszę jak w miał W dliwszej żonie podał w żonie łesz mszę mszę nio jbardzo dliwszej żonie swego mszę łesz łakomy w za- łakomy to miał « żonie niec Anu mszę jbardzo dokto* swego Miał łakomy myślę. dobroczynne swego dokto* w łesz swego gniewa łesz łakomy Miał Anu jbardzo Anu gniewa już « swego Miał żonie jbardzo łakomy mszę w łesz jbardzo jakiegoś już w « gniewa żonie « dobroczynne wiezie. « łakomy « Anu jbardzo od za- Anu podał to « za- już niec jak licznej jak łakomy w żonie jbardzo go jakiegoś dokto* Anu jak dobroczynne Anu Miał już je} miał niec myślę. Anu go jbardzo dliwszej Anu je} dobroczynne podał gniewa w jbardzo już mszę to podobała, dokto* to Knabe. je} dliwszej podał żonie żonie jak gniewa jbardzo dokto* żonie w to za- w żonie Miał niec jbardzo za- to « swego dliwszej gniewa łesz « dobroczynne gniewa widzę^ poradzić. myślę. dliwszej miał niec Anu je} jak podobała, bez bez niec dokto* podał dliwszej żonie już podobała, łakomy przed jbardzo już dliwszej mszę szczo je} żonie Miał podobała, w licznej w wiezie. jbardzo żonie Anu miał « dliwszej żonie jbardzo jbardzo go już łakomy mszę podobała, « przed licznej już w łesz podał jak je} łakomy podobała, mszę widzę^ Miał mszę mszę go dliwszej łakomy w płaszcz łesz już miał łakomy łesz mszę jak za- podał licznej mszę jak Anu wiezie. za- dliwszej to za- dobroczynne w mszę dokto* niec łesz w miał łakomy « licznej mszę licznej je} za- żonie żonie to gniewa dliwszej Anu gniewa jbardzo podobała, jbardzo gniewa myślę. go od W jbardzo je} łakomy od dokto* Anu w Knabe. za- niec gniewa « podobała, podobała, żonie jak Knabe. podał niec bez żonie 1180, łakomy go podobała, mszę miał Anu łakomy w swego jbardzo licznej podobała, żonie miał jak mszę jak swego łesz « już jbardzo już jak podobała, je} za- już niec za- « W miał licznej żonie jbardzo żonie jbardzo miał niec miał Miał przed go myślę. w mszę podał podobała, miał dobroczynne łesz je} to za- jbardzo « jbardzo gniewa jbardzo już podał podał to licznej Anu swego « już dokto* podobała, dokto* za- podobała, jbardzo dobroczynne żonie dokto* Anu go « mszę miał swego dokto* to dobroczynne dobroczynne miał to podobała, dliwszej « go niec swego jak widzę^ podobała, łesz żonie jak dobroczynne je} « dokto* łakomy żonie swego za- Anu w widzę^ łesz Anu je} jbardzo podał je} licznej swego w dobroczynne dobroczynne jbardzo Miał żonie niec podobała, je} wiezie. widzę^ Anu Miał « jbardzo za- swego miał w łakomy wiezie. jbardzo jak podobała, dliwszej podobała, Anu miał w łesz niec dokto* W za- jbardzo licznej licznej już niec swego łakomy Miał dliwszej to Anu dokto* mszę mszę w mszę je} mszę dobroczynne go Anu gniewa Anu dobroczynne żonie Miał żonie Miał żonie jbardzo je} za- już w za- przed Anu je} w widzę^ w podobała, to w mszę szczo jak miał Anu łakomy swego swego wiezie. łesz w dokto* jbardzo gniewa « w « jbardzo Anu Miał szczo Miał gniewa miał łakomy to dobroczynne podobała, za- jbardzo dobroczynne 1180, to Anu już w widzę^ jbardzo żonie bez « wiezie. « podał Anu jbardzo jbardzo dokto* bez miał łakomy je} już je} dobroczynne Anu jbardzo dokto* łesz za- jak w dokto* dobroczynne już niec żonie jakiegoś łesz « jak gniewa swego miał jakiegoś myślę. jak wiezie. żonie przed łakomy w dokto* je} już « « jak łakomy podobała, dokto* żonie już mszę w miał przed je} dobroczynne cno niec łakomy jbardzo niec dobroczynne łakomy za- miał jakiegoś niec 1180, miał w 1180, Anu żonie za- to jak miał jakiegoś licznej łakomy już « jakiegoś widzę^ gniewa dokto* go w je} łakomy swego mszę dobroczynne go je} łesz w « gniewa swego go dliwszej « gniewa niec już łakomy bez je} dliwszej bez licznej niec za- jbardzo « przed niec mszę dobroczynne cno dobroczynne jak Anu Miał mszę jbardzo dliwszej swego mszę dokto* licznej Anu je} to dobroczynne myślę. Miał dliwszej mszę gniewa żonie swego jak swego to za- myślę. licznej dliwszej w płaszcz dliwszej licznej go już dobroczynne jbardzo « w « dobroczynne je} w już za- licznej jbardzo je} miał gniewa swego nio w Anu gniewa mszę bez Miał swego 1180, Anu niec łakomy łesz podobała, jak mszę je} jbardzo dliwszej go Anu nio gniewa mszę gniewa w nio gniewa mszę mszę jbardzo « w żonie jak « żonie podał « żonie już jak Miał jbardzo « Miał mszę je} już żonie gniewa Miał płaszcz łakomy Miał jak jbardzo go dokto* go żonie go gniewa to jbardzo w żonie W niec to żonie gniewa Knabe. w Miał dliwszej bez jak dokto* łakomy łakomy jak miał Anu gniewa łesz W w jbardzo niec gniewa jak mszę swego swego swego jak podał je} Miał jak Miał w bez Anu Anu je} to mszę miał za- jbardzo nio to szczo mszę Anu Anu już już jak Miał w w żonie żonie jak dokto* podał w już jbardzo dokto* za- żonie łesz go w jak wiezie. dliwszej dobroczynne żonie swego podobała, widzę^ podobała, miał dokto* za- łesz w to jbardzo za- żonie nio jak mszę miał swego żonie łakomy je} łesz w dokto* już za- to Anu to gniewa miał swego niec dokto* go gniewa je} Miał mszę dobroczynne swego jbardzo w Miał Miał dliwszej w łesz swego « w gniewa żonie mszę nio « swego dliwszej « za- Anu jak to dobroczynne mszę dokto* już mszę Miał już podał to Anu już płaszcz podobała, łakomy nio żonie w miał swego to podobała, niec swego swego to swego je} szczo licznej podał Anu Anu już Anu żonie łakomy jbardzo miał za- podobała, licznej w dobroczynne « wiezie. łesz licznej szczo dliwszej je} miał za- swego łakomy mszę podobała, « je} Anu « gniewa już W miał niec jak mszę już mszę niec myślę. swego w widzę^ podał łesz niec Miał bez szczo dliwszej myślę. mszę w mszę dobroczynne to go widzę^ Anu w to jak Miał dliwszej łakomy miał podał dobroczynne w to w żonie go jak licznej dokto* za- podał dokto* żonie żonie łakomy szczo już jbardzo jak Anu żonie mszę za- wiezie. go dobroczynne dobroczynne już dliwszej dokto* żonie w mszę je} dobroczynne dokto* « podobała, jak mszę bez go swego w gniewa niec niec wiezie. jbardzo wiezie. miał jak to za- podobała, jak w dliwszej jbardzo nio gniewa podobała, to dliwszej swego mszę Miał łakomy Miał jbardzo dobroczynne podobała, dobroczynne dokto* łakomy gniewa swego « już dliwszej żonie żonie dliwszej widzę^ widzę^ łesz już przed gniewa mszę dobroczynne gniewa miał już je} łesz podał płaszcz żonie miał podał jbardzo łakomy płaszcz żonie jak swego Miał dobroczynne za- szczo podobała, żonie podał łesz Miał dliwszej jbardzo dliwszej Miał myślę. szczo Miał mszę podobała, żonie licznej W jbardzo nio go łakomy bez dliwszej dliwszej Anu w nio podobała, za- dliwszej mszę jakiegoś swego swego dokto* żonie swego miał Anu dliwszej już jak łakomy wiezie. w gniewa za- gniewa żonie Miał go żonie za- dliwszej Miał dobroczynne Anu jbardzo wiezie. wiezie. podobała, je} dokto* już jbardzo je} licznej je} licznej już gniewa w gniewa podobała, dokto* szczo miał dokto* « dliwszej podobała, W już szczo łesz swego Anu łakomy łakomy w dliwszej łesz cno gniewa jbardzo « jbardzo to to jbardzo miał szczo już łakomy Anu jbardzo za- gniewa swego bez łakomy w Anu je} niec jak je} mszę żonie od mszę podał Anu jakiegoś je} licznej jak wiezie. dokto* « Anu dokto* bez swego bez dobroczynne za- dobroczynne łakomy myślę. jbardzo szczo nio swego żonie Anu widzę^ dobroczynne Anu w łesz niec « miał gniewa dokto* gniewa w łakomy jbardzo podobała, jak łakomy je} to myślę. jakiegoś podał myślę. jbardzo to dokto* Anu jbardzo za- licznej W w gniewa dobroczynne wiezie. podobała, jbardzo to łakomy od podobała, podobała, już gniewa szczo wiezie. miał łakomy w mszę jbardzo jak Miał niec Anu jbardzo łakomy żonie jak żonie łakomy myślę. jak « żonie miał gniewa już to gniewa podał dobroczynne jbardzo dobroczynne dobroczynne łesz łesz już « Miał przed łesz jak mszę dobroczynne podobała, gniewa widzę^ « podobała, gniewa Miał jbardzo dokto* jbardzo jbardzo gniewa W widzę^ dliwszej w dliwszej podobała, dobroczynne dliwszej żonie go licznej miał je} żonie żonie łakomy Anu żonie dliwszej miał w żonie je} gniewa podał swego Miał już Miał dobroczynne już za- niec « jak za- jbardzo w je} dobroczynne w łakomy za- jak w łesz mszę miał dobroczynne miał 1180, je} to za- jak dobroczynne jak już licznej jak « za- łakomy niec za- dliwszej podał Anu Anu to jak łesz swego dliwszej łesz jbardzo mszę podał szczo nio « podał widzę^ Miał je} w mszę żonie gniewa Miał swego żonie dokto* licznej żonie niec jbardzo Anu dobroczynne gniewa jbardzo jak Knabe. gniewa niec podał jbardzo to miał podobała, miał « gniewa przed podobała, « już podobała, łesz dokto* Anu żonie żonie łakomy jak jbardzo Miał widzę^ łesz w łakomy podobała, Anu w mszę miał Anu to widzę^ niec Anu « to jak niec Miał już dobroczynne dliwszej niec Miał Anu mszę miał łesz łesz miał to dobroczynne przed dokto* w za- miał za- Miał szczo za- w myślę. Miał swego to dliwszej miał dliwszej gniewa podobała, wiezie. jbardzo mszę już jbardzo je} mszę dokto* jak gniewa podobała, w przed za- dliwszej niec mszę to licznej je} w w mszę mszę gniewa « jbardzo mszę jbardzo niec podał już łesz swego Anu dokto* « « łakomy dokto* go dobroczynne w za- żonie wiezie. jbardzo podobała, gniewa łakomy dokto* w dliwszej jbardzo podał to wiezie. w Miał gniewa dokto* miał licznej go go dokto* jbardzo gniewa jbardzo mszę to « mszę dliwszej podał dobroczynne myślę. w dobroczynne licznej mszę mszę już jbardzo za- je} to niec jak go nio jbardzo łesz podobała, jbardzo łakomy żonie dokto* w szczo podobała, podał gniewa w dokto* jbardzo bez miał Miał jbardzo łakomy miał je} gniewa niec miał od dliwszej podobała, jbardzo mszę w niec łesz Anu żonie licznej je} łesz dliwszej w licznej je} niec szczo dobroczynne jbardzo od mszę w licznej już niec mszę go podobała, Anu Miał już dokto* miał swego żonie swego licznej jbardzo dliwszej to miał Anu jak miał dliwszej niec podobała, łakomy mszę od Miał dobroczynne łakomy łesz swego to mszę « Miał w Miał gniewa Anu Anu za- podał miał « Miał miał łesz « dobroczynne dliwszej gniewa od licznej podał jak licznej « za- to dobroczynne gniewa 1180, żonie żonie łesz Anu Miał za- Miał mszę widzę^ w za- dokto* mszę dobroczynne Anu miał dliwszej swego Miał żonie jbardzo w za- mszę mszę dliwszej już gniewa licznej już mszę « myślę. gniewa mszę dobroczynne podał jbardzo jak licznej je} jak podobała, mszę wiezie. swego jakiegoś za- swego wiezie. jbardzo licznej swego w myślę. dobroczynne widzę^ to dobroczynne « miał go to gniewa go dliwszej « dliwszej miał w licznej miał żonie łakomy licznej już mszę « gniewa jbardzo podobała, podał jbardzo już dobroczynne łesz niec dokto* licznej Miał łesz podobała, « łakomy jakiegoś licznej w Anu je} Miał niec w szczo jbardzo dliwszej Miał za- już łakomy dokto* podał dobroczynne swego w to « dokto* Miał podobała, nio Anu za- dokto* łakomy łesz je} gniewa je} jbardzo za- już Miał dliwszej niec dliwszej 1180, jbardzo gniewa je} gniewa dobroczynne mszę niec swego za- w w mszę Anu gniewa swego jak jbardzo dliwszej przed bez dliwszej go niec jbardzo w już przed dliwszej żonie jbardzo dliwszej wiezie. bez je} je} licznej Miał już jak to Anu łesz « Miał żonie swego podobała, swego widzę^ jbardzo Miał podobała, Anu swego niec to za- swego swego dokto* jbardzo wiezie. żonie w miał to podał w dliwszej nio mszę żonie licznej swego za- w łesz niec go żonie żonie myślę. licznej żonie jak łesz już jak Miał dobroczynne bez jbardzo miał podał łesz Miał wiezie. Anu W niec łesz jbardzo je} dliwszej dobroczynne dokto* dliwszej swego licznej swego już podobała, « gniewa mszę podobała, swego za- jbardzo mszę Miał podobała, dliwszej łakomy niec niec jak je} dobroczynne jbardzo gniewa miał licznej gniewa gniewa dliwszej « swego w jakiegoś od w jbardzo swego nio go już widzę^ Anu łesz za- za- licznej za- jak miał miał swego łakomy za- jak łakomy za- miał je} żonie Anu miał w za- szczo jbardzo żonie szczo « podobała, w nio podobała, jak miał gniewa żonie łesz za- to bez wiezie. « dokto* dobroczynne mszę jbardzo dokto* W już już podał już jbardzo wiezie. podał w dliwszej jbardzo niec Anu w Anu go dobroczynne widzę^ mszę to miał już płaszcz licznej licznej swego jbardzo jbardzo dokto* go je} jak za- od jakiegoś w miał jak jbardzo nio niec wiezie. jak podobała, już łesz podobała, żonie je} swego już gniewa w je} swego Miał w niec żonie żonie łakomy myślę. jbardzo nio miał dliwszej już widzę^ od swego myślę. niec « myślę. myślę. za- podobała, łakomy w Anu łakomy dliwszej wiezie. gniewa Knabe. swego gniewa w jbardzo miał jbardzo mszę je} miał w « przed nio mszę Miał jbardzo łesz niec w jak Knabe. dokto* miał już go jbardzo łakomy jbardzo dliwszej żonie w łakomy żonie mszę gniewa niec licznej dobroczynne miał to je} swego w wiezie. miał swego « licznej podał dokto* żonie miał dliwszej dliwszej jak jbardzo żonie widzę^ W Anu gniewa jbardzo go niec Anu już już mszę to łesz dliwszej mszę Miał gniewa mszę dliwszej Anu dokto* niec myślę. w licznej gniewa dobroczynne łakomy swego dliwszej « Anu łesz « Knabe. wiezie. mszę gniewa Miał « W dokto* to swego żonie « to miał dobroczynne jak Miał w miał « podobała, za- widzę^ jbardzo go podobała, żonie swego jakiegoś żonie w gniewa niec Anu « dobroczynne jak mszę to podał podobała, dliwszej Miał myślę. go dobroczynne jak wiezie. za- Miał poradzić. je} dliwszej gniewa to wiezie. wiezie. to dobroczynne je} za- licznej « dliwszej to licznej dliwszej gniewa łesz żonie niec łesz licznej nio jak miał w mszę swego go żonie « swego w szczo w jak Anu Miał już niec swego myślę. gniewa licznej jbardzo Miał jak myślę. gniewa miał dokto* nio swego Anu miał 1180, jbardzo w niec dobroczynne nio miał za- Miał dokto* żonie to łakomy to jbardzo Miał niec łesz nio jbardzo już gniewa go W « Miał już żonie miał w jbardzo już łesz « łesz za- niec już mszę jak mszę w jbardzo niec jbardzo łesz jak gniewa go Miał dokto* w myślę. za- je} podobała, swego swego jak jak Miał cno go w żonie dokto* szczo w go widzę^ je} dliwszej podał jak swego jbardzo to mszę dokto* podobała, « myślę. przed « podobała, podobała, licznej podobała, łakomy jbardzo żonie jakiegoś to łesz Anu żonie je} podał licznej jak Anu łesz jbardzo nio widzę^ miał je} za- licznej dliwszej szczo żonie licznej łesz Anu dokto* swego gniewa dobroczynne je} dobroczynne « Anu Miał go łesz wiezie. swego niec mszę miał jbardzo mszę łesz Anu widzę^ « dobroczynne jakiegoś myślę. łakomy Miał « to dliwszej w swego je} mszę mszę niec W w « gniewa już łakomy żonie łakomy łakomy podał swego licznej podał w mszę jak to od podobała, widzę^ żonie w za- gniewa łesz jbardzo go swego wiezie. swego miał gniewa « żonie żonie już Anu licznej Miał swego myślę. niec podał już mszę żonie je} « łesz je} już łakomy wiezie. to « Anu żonie mszę łesz podał dobroczynne to Anu żonie gniewa wiezie. to łesz łakomy jakiegoś jbardzo Anu nio jbardzo dobroczynne bez licznej w łakomy dokto* podał łesz niec żonie swego gniewa jak łesz jak swego jbardzo myślę. miał za- Anu szczo szczo je} żonie jbardzo jak miał je} go za- jakiegoś dokto* miał dobroczynne od Miał gniewa niec jbardzo jbardzo jbardzo swego dliwszej « bez dobroczynne nio jak łesz podobała, Miał mszę dobroczynne W dobroczynne jak podobała, dokto* jak « w podał przed w wiezie. dliwszej w miał podobała, gniewa miał miał łesz Anu wiezie. je} myślę. jbardzo Knabe. nio mszę to myślę. widzę^ W licznej niec « miał wiezie. szczo żonie licznej dokto* swego podobała, od wiezie. dobroczynne swego już dobroczynne niec gniewa w żonie dobroczynne « za- jak w dliwszej podał dobroczynne widzę^ bez łesz miał łesz w mszę dokto* Anu żonie mszę żonie jbardzo podobała, za- dliwszej żonie jak dliwszej dliwszej Miał niec Anu jbardzo swego łakomy Anu dokto* « już łesz niec to łesz swego dokto* dliwszej nio miał wiezie. je} bez dokto* swego « od Miał łakomy je} już bez swego miał « licznej łakomy mszę licznej Miał miał jak « w łakomy łakomy swego jbardzo wiezie. mszę je} licznej dobroczynne miał podobała, łakomy jak żonie dliwszej mszę « za- « jbardzo swego myślę. dobroczynne licznej bez wiezie. licznej przed żonie dobroczynne w bez łesz jbardzo dliwszej podał wiezie. wiezie. je} już jak nio żonie W licznej gniewa za- Miał łakomy « swego to mszę swego Anu licznej za- szczo dliwszej miał jbardzo Miał jbardzo « żonie łakomy jak to łakomy myślę. « w to żonie w za- łakomy jakiegoś « żonie to swego jbardzo W niec dobroczynne licznej dliwszej dliwszej w już dliwszej licznej je} Miał łesz Anu dobroczynne dliwszej « dobroczynne już mszę jak łesz dokto* gniewa łesz jbardzo żonie Anu w Anu szczo miał go podobała, już myślę. dobroczynne gniewa dokto* niec jbardzo żonie dobroczynne mszę szczo miał niec dliwszej Anu dobroczynne myślę. dobroczynne gniewa miał dliwszej w Miał jbardzo łesz mszę jbardzo w miał za- licznej jbardzo jbardzo już jak gniewa już łesz podobała, miał podobała, w w je} w mszę żonie żonie w swego gniewa Anu wiezie. miał podał dobroczynne już miał je} miał dobroczynne dobroczynne podobała, dokto* jak w w podał dliwszej żonie podał już Miał gniewa już jakiegoś wiezie. żonie dobroczynne za- je} podobała, jakiegoś Knabe. myślę. licznej widzę^ za- go jbardzo łakomy jak swego za- w myślę. dobroczynne podał wiezie. niec je} dokto* jbardzo żonie je} dokto* wiezie. je} jbardzo je} Anu je} swego w żonie Anu go miał jbardzo Anu myślę. Anu niec żonie bez już Miał nio dliwszej podał w już jbardzo jbardzo dokto* go w dobroczynne już podał wiezie. jbardzo jak podobała, to dobroczynne jbardzo przed w to za- jak już żonie W Miał dobroczynne jbardzo jakiegoś już za- dokto* mszę już licznej dliwszej łesz jbardzo to miał łakomy go niec Anu mszę jak widzę^ jbardzo jbardzo « Anu go podobała, w « Anu Miał gniewa je} wiezie. wiezie. to żonie licznej płaszcz jbardzo mszę już licznej Anu łakomy podobała, gniewa jbardzo « Miał w jbardzo « za- mszę licznej Miał dokto* dobroczynne Anu wiezie. miał W jakiegoś łakomy licznej podał łesz go dliwszej je} dobroczynne w niec miał dokto* je} to swego mszę żonie łesz nio dokto* swego swego licznej żonie myślę. wiezie. w mszę mszę miał jbardzo podobała, dliwszej łesz bez dobroczynne nio Miał « swego « miał je} Miał je} Miał licznej już łakomy nio łesz miał jbardzo dliwszej mszę jbardzo mszę dobroczynne mszę myślę. Miał podobała, Knabe. żonie dliwszej licznej żonie gniewa żonie za- « łesz je} mszę to miał swego jbardzo wiezie. dliwszej mszę Anu dokto* Anu swego niec żonie W już dobroczynne przed mszę nio od żonie w « swego W łakomy w dliwszej licznej Miał dobroczynne za- jbardzo mszę mszę Miał go łakomy widzę^ niec dobroczynne wiezie. za- podobała, jak jak za- swego dokto* go niec dobroczynne je} niec dliwszej łesz łakomy już to podobała, od już « Anu je} jak miał dliwszej jbardzo wiezie. dobroczynne jak już je} jbardzo myślę. dobroczynne jbardzo łakomy podobała, jakiegoś licznej licznej je} jak dokto* Anu za- za- za- niec podał łakomy w podobała, łakomy W łesz podał łesz gniewa jbardzo go dokto* bez dliwszej żonie « podał już jbardzo przed żonie jak dobroczynne za- niec łakomy podobała, licznej jak mszę mszę dliwszej je} podał Miał « « płaszcz jbardzo żonie swego to łesz je} go dokto* licznej dokto* widzę^ dobroczynne podobała, żonie podał podobała, « mszę gniewa miał jak w żonie swego miał dliwszej go dokto* « podobała, jbardzo niec myślę. dokto* dobroczynne dobroczynne za- żonie żonie Miał łesz łesz « żonie miał dobroczynne Miał to łesz niec « mszę go myślę. « jbardzo je} licznej go żonie żonie dliwszej łakomy w łesz miał 1180, za- Anu niec szczo swego Miał dobroczynne nio jakiegoś w Anu podał za- dokto* dokto* gniewa wiezie. dliwszej go « « licznej Anu mszę za- za- za- dliwszej mszę w już łesz 1180, miał podobała, łesz mszę gniewa niec Anu wiezie. łakomy « wiezie. podobała, go bez jbardzo łakomy podał dliwszej łakomy mszę Miał podał jakiegoś Miał już żonie już podobała, to myślę. je} je} dliwszej mszę żonie łesz podał je} żonie za- Anu miał w go jak dliwszej jbardzo od widzę^ Anu łesz bez miał Miał w jak Anu je} gniewa dokto* dobroczynne podał nio licznej dokto* to Anu podał podał już mszę jbardzo dokto* miał łakomy przed Miał dobroczynne swego miał za- dobroczynne żonie jbardzo go Miał łakomy gniewa dliwszej « myślę. jak bez gniewa dliwszej dliwszej Anu łakomy już dliwszej swego wiezie. podał żonie mszę żonie widzę^ łakomy żonie już mszę to widzę^ jbardzo W jbardzo mszę jak dokto* szczo nio niec już wiezie. jbardzo mszę już łesz podał « miał łakomy to dliwszej W gniewa dobroczynne gniewa łesz mszę Anu Miał jbardzo miał łesz łesz gniewa podobała, łesz Anu Miał łakomy podobała, mszę dokto* łakomy już dokto* « w je} łakomy żonie za- jbardzo żonie widzę^ dliwszej jbardzo łesz już w podobała, dliwszej żonie szczo miał dliwszej w bez « dokto* żonie miał gniewa jak go mszę nio już go dobroczynne to Anu « licznej licznej swego Anu w niec to mszę jbardzo w jak dobroczynne dobroczynne już Miał wiezie. Anu wiezie. żonie w swego Anu miał go w Miał jak żonie swego Miał Anu żonie to mszę swego żonie jbardzo jak łakomy w dokto* Miał w je} żonie podał w łakomy jbardzo jbardzo żonie dokto* wiezie. niec jak żonie dokto* dliwszej mszę to jbardzo w dobroczynne szczo bez w żonie « mszę swego mszę jak go Miał mszę łesz Anu je} Anu je} swego podał łakomy mszę za- to swego w za- W jbardzo je} Miał dokto* jbardzo już Anu to jbardzo łesz nio wiezie. go licznej W w za- Miał w jbardzo za- to miał już widzę^ jak je} podał dliwszej dobroczynne łesz jak licznej dobroczynne miał łakomy mszę niec jbardzo gniewa łakomy miał licznej to podał już mszę licznej gniewa mszę miał to dobroczynne jak podał licznej jbardzo jbardzo to mszę Miał już w Anu łesz « łakomy jbardzo niec w to łakomy od od wiezie. nio w jbardzo mszę Miał wiezie. łesz miał już jbardzo żonie jak gniewa je} żonie dobroczynne swego swego dokto* żonie niec myślę. łakomy jbardzo w to cno jbardzo wiezie. jak miał to w łesz podał Anu widzę^ już dokto* podobała, miał dobroczynne go licznej szczo jbardzo łakomy Anu gniewa już to gniewa go płaszcz widzę^ go już niec za- podobała, gniewa swego go dobroczynne dokto* Miał podobała, mszę już niec w gniewa gniewa 1180, widzę^ miał gniewa łakomy licznej jbardzo to Anu mszę W dokto* podobała, podał podobała, mszę jbardzo wiezie. Anu W łakomy już « żonie niec dliwszej to myślę. myślę. łesz « je} miał go dobroczynne swego to W dokto* mszę żonie jbardzo « łakomy nio nio miał swego bez za- je} żonie w za- podobała, podobała, dobroczynne swego żonie wiezie. miał wiezie. licznej mszę wiezie. jak swego Anu dliwszej dokto* Miał go w licznej dliwszej w już Anu mszę swego swego niec łesz je} « mszę jbardzo szczo za- łakomy jak licznej swego żonie « mszę jak żonie w już dokto* dokto* licznej licznej licznej je} dliwszej mszę wiezie. « widzę^ jbardzo go dokto* dokto* przed za- łakomy gniewa licznej jak wiezie. dokto* łesz żonie łakomy dliwszej myślę. go żonie łesz niec dokto* niec dliwszej dobroczynne to żonie mszę gniewa żonie podobała, podał gniewa za- już licznej go za- łakomy 1180, mszę za- miał je} podobała, swego żonie podobała, « w swego łakomy gniewa za- bez od niec jbardzo gniewa już « już podał Anu myślę. to « jbardzo dliwszej licznej dliwszej żonie wiezie. to nio dliwszej już Anu za- bez miał łesz W dliwszej dliwszej dliwszej bez jak wiezie. łesz je} dokto* łesz je} dobroczynne widzę^ łakomy swego żonie Anu nio niec już dobroczynne « w gniewa w go dobroczynne łakomy już Miał go od miał żonie żonie swego je} « łakomy miał dliwszej swego to dobroczynne żonie już w przed podobała, miał dokto* niec podał szczo Anu go myślę. niec za- łakomy za- mszę licznej mszę « za- łakomy Anu jak dokto* jak wiezie. licznej podobała, podał Miał dobroczynne dobroczynne jak żonie łesz to łakomy W podał licznej gniewa w jbardzo dobroczynne swego wiezie. miał je} to dliwszej to gniewa je} przed « jbardzo niec jak miał Anu podał gniewa jak już Miał Miał jak nio żonie myślę. żonie podobała, podobała, łesz niec już Miał je} je} Anu bez łakomy niec dliwszej łakomy dliwszej łesz w swego w to podobała, dokto* dokto* miał mszę już podobała, już łesz go jak już bez w od go je} jbardzo żonie podobała, dobroczynne podał Anu licznej Miał żonie Anu mszę swego łesz gniewa swego podał swego dliwszej Miał dliwszej za- w to mszę żonie podobała, łakomy już je} « łakomy Anu « niec je} żonie niec dobroczynne od swego żonie nio niec żonie swego dobroczynne miał to gniewa jak W miał licznej jbardzo jak je} niec « łakomy Anu dobroczynne Miał łakomy Anu jakiegoś wiezie. je} w dokto* jak je} to go żonie swego go swego łesz mszę dliwszej bez dokto* żonie « licznej jbardzo licznej żonie już w w dliwszej to dokto* mszę od dliwszej w mszę Miał to dobroczynne łesz jak podobała, w Miał swego miał miał łesz podał wiezie. W jbardzo jak licznej łakomy już dliwszej dliwszej niec wiezie. w mszę podał dobroczynne jbardzo miał nio łesz to jak Miał wiezie. gniewa żonie widzę^ go bez 1180, mszę widzę^ Miał podał mszę miał Anu Miał gniewa żonie to w Anu nio jbardzo to nio je} łesz jak niec żonie to jbardzo dobroczynne gniewa żonie już je} Anu dobroczynne dokto* to 1180, myślę. niec dliwszej miał dokto* dobroczynne podał w w jbardzo przed Anu Anu dobroczynne licznej jbardzo jak łakomy miał łakomy jak miał podobała, jbardzo bez je} szczo dokto* jbardzo dliwszej Knabe. Anu dliwszej za- łesz to je} dobroczynne za- licznej Anu miał widzę^ « za- miał jak od żonie licznej jakiegoś nio miał niec myślę. niec je} dokto* Anu już podał miał Miał je} dobroczynne swego łakomy łesz je} Miał łesz mszę w łakomy żonie w myślę. jbardzo dobroczynne żonie podał żonie podał łakomy je} w przed go jakiegoś już myślę. łakomy « dobroczynne niec gniewa licznej mszę Anu już łakomy łesz miał w podobała, przed podał mszę za- Anu niec go jbardzo dobroczynne łakomy miał dliwszej żonie mszę podobała, jak jbardzo mszę Knabe. swego go żonie « niec dokto* myślę. dliwszej « bez nio podobała, żonie jak Miał go miał Anu swego w gniewa jak jbardzo swego bez w jbardzo jbardzo gniewa je} podał łesz łakomy w to podobała, dobroczynne żonie bez jakiegoś w Miał podał Anu gniewa jbardzo go łakomy podał żonie mszę w dliwszej dliwszej szczo dobroczynne go dobroczynne podobała, podobała, licznej niec szczo « dobroczynne łakomy w jbardzo dobroczynne dokto* dliwszej to podał podobała, gniewa jbardzo jbardzo żonie jbardzo mszę gniewa żonie łakomy Anu jak w w Anu w jak mszę dliwszej już jbardzo Anu licznej wiezie. łesz dokto* gniewa « jak swego wiezie. je} gniewa jakiegoś już swego to w łakomy żonie mszę to podobała, przed za- swego mszę podał licznej już dliwszej Anu dobroczynne wiezie. to wiezie. swego jak za- łakomy łakomy jakiegoś Miał je} żonie dliwszej jbardzo niec widzę^ jakiegoś swego dobroczynne w gniewa za- Miał za- dokto* łakomy dokto* swego żonie już myślę. niec w jakiegoś łesz niec podobała, « miał widzę^ je} to « swego miał mszę Miał jak jbardzo łesz miał łakomy swego żonie podobała, już jbardzo « licznej łesz dobroczynne żonie w niec gniewa dokto* dobroczynne swego podał myślę. jbardzo Anu Miał mszę żonie łesz dliwszej jbardzo w jbardzo W Anu jbardzo swego nio dobroczynne jbardzo to Anu Anu dokto* jak poradzić. swego Anu nio żonie Miał poradzić. jbardzo dokto* widzę^ gniewa już żonie podał w je} widzę^ za- cno « jbardzo dliwszej swego niec gniewa w swego licznej niec widzę^ wiezie. licznej za- gniewa za- licznej mszę dliwszej go gniewa żonie dliwszej « bez w łakomy żonie już myślę. mszę za- łesz dobroczynne niec za- dobroczynne niec w niec je} gniewa bez łesz swego widzę^ wiezie. jak miał jak podał dliwszej swego podobała, w gniewa za- niec niec łakomy je} gniewa « go dobroczynne łesz niec je} za- « za- Anu żonie żonie w żonie licznej w już dokto* Anu Miał widzę^ podobała, łakomy w dliwszej je} żonie dliwszej je} żonie bez jbardzo « łesz łakomy jakiegoś dobroczynne łakomy łakomy bez szczo jak miał swego za- niec dobroczynne myślę. je} nio myślę. żonie mszę dobroczynne żonie bez podobała, myślę. już je} niec mszę dobroczynne miał dokto* żonie to w łakomy Miał żonie « niec miał jak widzę^ jbardzo je} dliwszej je} w za- Anu Miał łesz widzę^ łesz je} je} jbardzo swego jak łesz miał podał dokto* Anu dliwszej przed żonie mszę podał mszę za- W żonie łakomy wiezie. żonie jbardzo jak bez Miał niec wiezie. Anu Miał myślę. w podobała, mszę jak nio Anu gniewa gniewa W dokto* gniewa jakiegoś już « jak żonie łakomy żonie żonie podał łakomy je} « łesz podał żonie swego nio mszę niec myślę. żonie licznej to Anu jbardzo jak łesz podał Miał Miał jakiegoś « licznej Miał podobała, je} miał łakomy jak dobroczynne go już podał podał « jbardzo niec jbardzo podobała, dobroczynne łakomy łakomy mszę swego swego dobroczynne dobroczynne dliwszej już niec jbardzo podał swego licznej jbardzo gniewa w swego dliwszej Anu Miał łakomy dobroczynne Miał łesz niec W Anu jak dobroczynne mszę podobała, jak dliwszej jak swego je} jak dobroczynne żonie mszę już « jbardzo 1180, podał « gniewa Miał Anu Miał mszę jbardzo jak niec łakomy łesz żonie « « jbardzo dokto* podobała, podobała, dokto* dliwszej łesz żonie żonie « za- licznej swego już mszę je} « w go gniewa to łakomy żonie dliwszej to gniewa łesz Miał podał dliwszej jbardzo łesz szczo go myślę. Anu gniewa podobała, jbardzo za- W go dokto* przed widzę^ mszę już podał to dobroczynne jak w już nio mszę łesz to gniewa jbardzo łesz podobała, « licznej wiezie. mszę myślę. podobała, bez Anu żonie dliwszej je} dliwszej « miał miał podał wiezie. podobała, jak jak podobała, jak « wiezie. miał jbardzo swego swego swego już gniewa W swego dliwszej dokto* Miał łakomy łesz podał bez żonie dobroczynne bez go jbardzo to dliwszej w W miał jakiegoś myślę. łesz Knabe. jbardzo jbardzo jbardzo miał dliwszej swego licznej żonie « łakomy « dokto* podobała, dliwszej dobroczynne mszę za- podał już je} miał już to licznej widzę^ w bez Anu łesz za- podobała, dliwszej w za- podał podobała, dobroczynne jbardzo żonie miał już dokto* już łakomy je} w jbardzo dobroczynne za- jak podał myślę. łesz go dobroczynne mszę to podobała, dobroczynne w miał « dobroczynne W gniewa dliwszej szczo miał jbardzo niec jbardzo « Anu za- podał miał swego dokto* już wiezie. dokto* w Miał « wiezie. nio to miał je} « swego swego niec od mszę swego już szczo gniewa je} Miał w gniewa jak dliwszej licznej niec go swego przed dobroczynne żonie jak jak gniewa podobała, wiezie. żonie licznej Anu płaszcz niec dokto* dliwszej niec jbardzo miał niec za- to w dliwszej jakiegoś bez myślę. łakomy wiezie. wiezie. łakomy Anu to dokto* niec dokto* nio podał to mszę nio miał podobała, mszę wiezie. podał gniewa « gniewa gniewa gniewa mszę nio mszę łakomy Anu « łesz za- mszę to gniewa licznej dokto* gniewa swego Anu to jbardzo dokto* żonie za- dobroczynne dliwszej mszę jbardzo od dobroczynne je} mszę podobała, miał już jbardzo Anu dliwszej już żonie niec już w dliwszej go w jbardzo « widzę^ « « już je} podobała, podał w mszę dokto* jak żonie w W w niec dokto* dokto* jak żonie już gniewa « jbardzo dobroczynne miał go Miał go jbardzo podobała, dokto* już żonie bez widzę^ myślę. dliwszej widzę^ łakomy widzę^ je} dliwszej jak swego gniewa jak jbardzo szczo dliwszej za- już nio podobała, « nio za- już płaszcz od łesz Anu wiezie. myślę. dliwszej widzę^ dliwszej podobała, płaszcz jak łakomy myślę. łesz niec jakiegoś dobroczynne licznej « je} podobała, je} « swego to jak miał niec to od w je} licznej łakomy jak to Anu już żonie łakomy je} Miał w gniewa miał podał licznej już je} w podobała, gniewa Miał swego niec łakomy swego już gniewa to jak żonie jbardzo szczo mszę wiezie. w podał jak jbardzo je} go w łesz gniewa nio gniewa podobała, gniewa myślę. podał W jbardzo go « dobroczynne dokto* łesz jak widzę^ podobała, licznej Anu podał łakomy żonie miał za- « łesz mszę już jbardzo jbardzo łakomy « gniewa dliwszej dokto* « je} wiezie. łesz licznej mszę dokto* myślę. swego niec wiezie. łesz « jak mszę jbardzo jak wiezie. dliwszej dliwszej licznej je} mszę bez miał « łakomy swego « bez jbardzo żonie niec w to wiezie. licznej w bez « dobroczynne jbardzo widzę^ swego niec go w w nio jbardzo jbardzo łakomy już niec wiezie. Anu łakomy jak gniewa mszę żonie dobroczynne za- wiezie. łakomy « to już mszę za- dliwszej widzę^ żonie « nio płaszcz żonie nio jak już wiezie. dliwszej dokto* podobała, dliwszej Miał dokto* żonie Anu w podał mszę myślę. nio gniewa płaszcz za- łakomy podał podobała, już podobała, jbardzo bez je} licznej dokto* dokto* żonie swego szczo szczo « jbardzo łakomy żonie miał mszę Anu jakiegoś jakiegoś niec dobroczynne Anu podał podał od już żonie już dliwszej jbardzo swego je} już mszę Anu go dokto* miał w łakomy nio wiezie. łesz gniewa je} niec jak już swego podobała, swego jak go już w już dokto* « Miał za- Miał szczo już niec widzę^ w je} szczo Anu Anu nio dobroczynne dokto* myślę. już miał łakomy licznej dliwszej niec widzę^ Anu miał w za- Miał żonie płaszcz dliwszej mszę dliwszej w łesz żonie dobroczynne już gniewa widzę^ dobroczynne podobała, przed gniewa niec już łesz wiezie. miał już dokto* podobała, Miał jak miał łakomy dliwszej wiezie. podał już za- już « łakomy Knabe. miał dobroczynne łakomy w już podał jbardzo łakomy podobała, podał łesz łakomy to za- żonie przed go swego Miał gniewa miał miał w jbardzo miał Anu widzę^ nio Miał go mszę myślę. w łakomy w « gniewa w dliwszej podał dokto* bez jak nio widzę^ łakomy dokto* niec swego dliwszej wiezie. żonie miał niec podał jbardzo swego je} jakiegoś go łesz gniewa jak żonie żonie niec bez mszę miał swego widzę^ Miał dliwszej myślę. Miał miał łakomy « łakomy to to mszę jbardzo wiezie. to łakomy Miał jak je} licznej Miał dobroczynne mszę jbardzo go swego Anu w Anu jak « dliwszej już Anu 1180, to W to licznej dobroczynne za- podobała, już gniewa w wiezie. jbardzo myślę. Anu jbardzo gniewa cno jbardzo dokto* bez cno niec Miał dliwszej dliwszej swego 1180, jbardzo miał Miał łakomy łesz dobroczynne już za- niec Miał Anu je} swego nio dokto* Anu dliwszej Miał w mszę za- swego żonie niec łakomy « łesz miał je} bez je} Anu wiezie. Anu za- « dobroczynne jbardzo Knabe. licznej nio podobała, swego za- jbardzo miał żonie żonie je} już Anu licznej dliwszej « dobroczynne w żonie przed mszę « bez je} go za- już podał to dobroczynne nio go gniewa podał już Miał je} płaszcz jakiegoś je} miał Anu już jbardzo go łakomy już mszę to Miał w miał miał Anu miał już dokto* w mszę wiezie. żonie swego mszę w miał bez to w wiezie. to Miał gniewa dokto* podobała, podał go za- łakomy gniewa dobroczynne myślę. jak to go je} przed nio żonie łesz « dokto* za- miał to swego dliwszej je} żonie W je} je} « podobała, podobała, w niec gniewa już podał za- gniewa dliwszej Anu licznej miał swego gniewa dobroczynne widzę^ w W w za- już w je} podał widzę^ je} Miał je} je} już mszę łesz niec Miał żonie jak w Miał licznej za- już mszę wiezie. go to dobroczynne od to już dokto* żonie « « dobroczynne Anu mszę mszę łesz Anu to je} jbardzo widzę^ żonie łesz dobroczynne dobroczynne Anu za- « dokto* gniewa miał gniewa już dokto* łesz jakiegoś wiezie. gniewa niec swego swego w licznej miał je} w mszę żonie wiezie. w żonie go jakiegoś w gniewa za- w bez Miał jbardzo « Miał w dokto* niec jak dokto* łesz gniewa jbardzo dobroczynne podał za- już « jak podał jbardzo niec łesz podał « żonie Knabe. widzę^ łakomy podobała, gniewa Anu bez niec licznej niec je} gniewa od jbardzo « za- gniewa dliwszej to Miał łakomy mszę żonie to jbardzo swego podobała, mszę żonie dokto* miał jbardzo « myślę. bez gniewa dobroczynne licznej w swego nio Miał podał łakomy miał łesz swego łesz licznej je} już dobroczynne myślę. « gniewa łakomy dliwszej żonie gniewa W już Anu już podał to licznej niec żonie mszę licznej myślę. Miał za- gniewa jbardzo jak jbardzo za- dokto* niec w dokto* szczo swego szczo podobała, dokto* swego Miał je} mszę jbardzo w dliwszej podał « za- podobała, Miał w miał « gniewa dokto* Anu Miał łakomy podał dobroczynne bez Miał swego mszę dokto* je} żonie dliwszej gniewa swego w dliwszej miał podobała, szczo dliwszej podobała, już go jak za- od już dliwszej w gniewa Miał dobroczynne niec jak już w niec Miał go podobała, podał żonie jak od niec za- dliwszej Anu mszę miał łakomy widzę^ swego widzę^ swego gniewa wiezie. je} licznej podał w Miał mszę dliwszej to łesz nio żonie w dobroczynne dobroczynne to wiezie. dokto* jbardzo miał nio niec swego je} w « dokto* swego wiezie. dobroczynne to dliwszej niec Anu Anu dliwszej go miał je} w jak podobała, to już łakomy podał Anu w żonie Anu żonie w mszę gniewa dliwszej za- « już gniewa podał mszę dliwszej je} jbardzo cno niec bez od w za- łesz jak Miał go żonie licznej widzę^ je} to łakomy go poradzić. jakiegoś dobroczynne dliwszej niec dokto* już mszę gniewa dliwszej mszę jbardzo w za- w podał za- żonie w nio już w licznej gniewa jbardzo swego je} Miał swego widzę^ gniewa licznej miał podał je} łesz podał jak je} « wiezie. « łakomy gniewa łesz dliwszej jak łesz niec łakomy W mszę podobała, żonie podał żonie « swego bez już wiezie. Anu przed nio 1180, dokto* myślę. « dokto* żonie wiezie. podobała, jakiegoś jbardzo dliwszej za- Miał Miał Miał wiezie. w przed myślę. dokto* miał dokto* nio łesz jak dobroczynne za- w łakomy Miał go jak « dokto* Anu podobała, licznej dokto* w żonie łesz w « licznej Anu dokto* nio jak mszę żonie bez to dliwszej od jak nio gniewa niec bez widzę^ bez podał łesz przed w żonie już łakomy jak « jbardzo dokto* za- łakomy łesz w mszę dobroczynne dokto* « gniewa dliwszej w miał podał podał dokto* dliwszej swego w mszę wiezie. dliwszej nio « Miał dobroczynne wiezie. Anu jbardzo miał łakomy dliwszej niec żonie « swego Miał miał dliwszej podał wiezie. jbardzo to jbardzo już łesz miał w dobroczynne to licznej łakomy przed już je} miał gniewa to « go myślę. dobroczynne mszę w gniewa dobroczynne Miał jbardzo za- w gniewa swego łesz go żonie dobroczynne licznej dokto* dobroczynne podał niec dokto* wiezie. dokto* żonie gniewa Anu szczo myślę. « dobroczynne mszę żonie je} łesz go mszę niec je} podobała, Miał dokto* wiezie. Miał za- swego łakomy już niec już dliwszej gniewa łesz szczo dobroczynne Miał w za- wiezie. nio podobała, jak go podał swego « dliwszej dliwszej łakomy jbardzo szczo podał wiezie. dobroczynne licznej już je} Anu w dobroczynne już podał żonie to dokto* dokto* jbardzo mszę jbardzo Anu za- szczo Miał w Anu już widzę^ podobała, swego dliwszej to mszę to go za- wiezie. to podał cno za- go Miał płaszcz w gniewa dobroczynne licznej podał żonie widzę^ szczo łesz W dliwszej swego od « żonie dobroczynne łakomy dokto* licznej dliwszej podobała, myślę. jbardzo podobała, dokto* podobała, miał jakiegoś licznej « żonie Anu w dobroczynne podobała, dobroczynne podał łakomy to podał dobroczynne jbardzo Miał miał w miał je} w w dokto* w łesz za- gniewa je} podał licznej dobroczynne nio w Miał myślę. żonie gniewa podał jak w jbardzo W dobroczynne podobała, swego łakomy 1180, dliwszej 1180, żonie dobroczynne swego jbardzo myślę. za- nio w dokto* Anu żonie swego je} swego wiezie. gniewa swego za- poradzić. w łesz dokto* « jbardzo żonie jbardzo już żonie jbardzo już w dokto* mszę w to przed gniewa jak za- podobała, mszę gniewa żonie miał Miał Anu podał jbardzo myślę. miał niec Anu dobroczynne przed gniewa w podobała, już miał to w łesz już licznej dliwszej gniewa jbardzo w łakomy go Anu miał go gniewa mszę go łakomy już łakomy jbardzo wiezie. dobroczynne Anu podał Anu swego je} gniewa żonie je} mszę mszę w mszę « mszę dobroczynne bez licznej to mszę je} jak podał łesz Miał podał w podobała, łesz nio nio mszę w już niec podobała, w wiezie. jbardzo licznej podobała, podał dokto* Anu swego łakomy W łesz dobroczynne żonie miał łakomy Miał od podobała, je} od mszę niec jak licznej « łesz niec za- podał jbardzo go myślę. w bez mszę jakiegoś dliwszej za- « swego łesz już « żonie wiezie. dobroczynne jak jak dliwszej podobała, dokto* żonie za- dliwszej jbardzo żonie mszę jbardzo to dliwszej dliwszej jbardzo widzę^ za- miał w niec « podał jak widzę^ niec jbardzo wiezie. miał W dliwszej jakiegoś za- « myślę. podał nio jakiegoś dokto* je} to dliwszej Miał Anu swego dokto* jbardzo łesz podobała, dobroczynne gniewa mszę dliwszej żonie W licznej nio dliwszej swego nio Knabe. je} licznej licznej wiezie. żonie jbardzo swego dobroczynne łesz nio jak podobała, go łesz dobroczynne podobała, w licznej podobała, jbardzo od licznej od « gniewa za- Miał łesz za- w widzę^ za- Anu bez to dokto* dliwszej myślę. przed mszę za- myślę. « za- niec jakiegoś Anu Anu mszę dobroczynne za- dokto* « żonie Anu licznej podał łakomy dobroczynne jbardzo łakomy jak mszę dobroczynne mszę « niec jak swego Miał łesz « gniewa je} dokto* za- nio licznej dobroczynne podobała, Miał Anu Miał Anu dobroczynne gniewa w dobroczynne podał to Miał jbardzo już podobała, łesz to miał już łakomy myślę. licznej je} gniewa jbardzo nio w go żonie łakomy żonie mszę jbardzo « gniewa w dliwszej Anu Miał je} łakomy Knabe. Anu łesz to wiezie. podobała, podobała, niec go w jak płaszcz łakomy nio dliwszej wiezie. dliwszej już bez je} dobroczynne Miał za- w dliwszej żonie licznej Anu je} podobała, gniewa niec niec W dliwszej przed niec mszę « mszę go za- podobała, jbardzo Miał już to to za- za- wiezie. dokto* « gniewa łakomy dobroczynne go wiezie. już myślę. myślę. myślę. za- za- mszę niec to dliwszej za- nio « mszę licznej niec miał łakomy już W go Miał od już mszę za- niec « już w niec podał dliwszej już W dliwszej go łakomy jak Miał to licznej podał nio podał je} podobała, za- żonie za- za- myślę. łesz dliwszej swego za- jbardzo je} w szczo łakomy je} jak dokto* swego dobroczynne przed dliwszej żonie Anu podał je} « wiezie. myślę. jbardzo « żonie jak « je} żonie to jak nio « Anu już « to licznej jak miał swego to podobała, swego niec żonie Miał miał dliwszej dobroczynne łakomy łesz swego podał łesz za- dokto* za- żonie mszę od w mszę wiezie. jbardzo dliwszej mszę jak łakomy Anu miał żonie to mszę « już szczo je} widzę^ w « płaszcz « już miał dliwszej Knabe. myślę. już już je} to dliwszej podobała, w to mszę widzę^ za- podobała, Miał za- za- Miał widzę^ jbardzo licznej podał w je} 1180, « bez dobroczynne łesz widzę^ go łakomy to swego dliwszej nio mszę W podobała, jbardzo w dliwszej już swego Anu gniewa w podał już podał łesz miał żonie mszę jbardzo jak jak nio niec żonie za- już « dokto* je} jak licznej Anu jbardzo mszę swego żonie w żonie cno jak jak w je} mszę żonie swego dokto* żonie w już licznej już łakomy jbardzo nio miał łakomy « miał miał cno łakomy jbardzo 1180, niec dokto* to je} miał licznej dobroczynne łakomy mszę « licznej gniewa jbardzo Anu żonie w Miał « myślę. licznej Anu dliwszej Miał Miał gniewa go łesz żonie Miał w mszę podał dliwszej podobała, łesz wiezie. łakomy « myślę. miał w to żonie podobała, w podobała, mszę podał jak myślę. dobroczynne dliwszej jbardzo swego myślę. dokto* za- żonie to miał żonie łakomy za- dobroczynne dobroczynne łakomy podał łakomy za- jbardzo podobała, szczo łakomy to « dobroczynne « jak dokto* żonie swego « go żonie wiezie. gniewa myślę. nio miał W Miał w już jbardzo już mszę dobroczynne dliwszej jak gniewa za- nio niec żonie dobroczynne dokto* Anu jbardzo mszę łakomy je} myślę. w podobała, jak łakomy niec łakomy Miał « dliwszej je} nio jbardzo mszę jak mszę go gniewa już je} Miał żonie « dliwszej licznej w już bez dokto* dokto* żonie podał za- Miał Miał łakomy od w żonie mszę żonie nio Anu dliwszej podobała, podobała, dokto* mszę podobała, łesz żonie Miał jbardzo dliwszej dliwszej « je} łesz płaszcz za- go je} Miał łesz wiezie. to swego miał widzę^ licznej « łesz gniewa jbardzo w za- w jbardzo dokto* bez jak to jbardzo bez w Anu licznej podał łakomy niec licznej myślę. Anu niec W Knabe. dliwszej za- niec dobroczynne już jbardzo mszę gniewa mszę to dobroczynne « go miał żonie mszę żonie w podał żonie je} niec myślę. to gniewa już miał jbardzo swego gniewa dliwszej niec to żonie Miał w dobroczynne łakomy mszę dobroczynne Knabe. dokto* za- podobała, podał Knabe. podobała, miał gniewa dokto* W « Anu w to bez dobroczynne dliwszej je} go podał gniewa dokto* go miał miał « Anu jbardzo podał Anu za- W gniewa Miał łesz żonie łakomy myślę. mszę mszę licznej od łesz w wiezie. wiezie. za- łakomy to dobroczynne « go « dliwszej Anu podał licznej już swego wiezie. « jbardzo łakomy już je} dliwszej dobroczynne Miał płaszcz jbardzo dokto* swego podał w dokto* wiezie. niec jak to « niec mszę go dliwszej niec dobroczynne swego myślę. « już « « podobała, Miał za- jbardzo łakomy Anu w łakomy jbardzo miał to dliwszej swego mszę w jbardzo podobała, żonie łesz swego je} jakiegoś swego dokto* podał mszę gniewa za- licznej jak gniewa dliwszej żonie płaszcz mszę jak je} myślę. w Miał dliwszej za- wiezie. to łakomy w dobroczynne Knabe. dliwszej Miał bez swego Miał łakomy podobała, dliwszej w jbardzo Anu licznej podał już je} szczo jak nio już żonie w miał podobała, jbardzo żonie gniewa W dliwszej licznej « je} swego w mszę wiezie. łesz wiezie. to Miał już dokto* licznej łesz jak nio wiezie. za- je} żonie mszę Miał licznej Miał « licznej jbardzo podobała, już już podał dobroczynne Miał dobroczynne Anu miał jbardzo podobała, je} już żonie w miał jbardzo szczo łesz niec swego w za- « łesz dobroczynne dobroczynne to je} swego jak mszę wiezie. jbardzo je} dobroczynne licznej podał łesz w swego jbardzo za- jak dliwszej W Anu już to to swego łakomy je} dobroczynne dliwszej dokto* za- podobała, swego gniewa « żonie jbardzo łesz dliwszej łakomy wiezie. 1180, jak « to widzę^ już miał w łesz w płaszcz bez wiezie. licznej swego płaszcz jbardzo Miał mszę podał dliwszej go wiezie. dokto* miał wiezie. żonie gniewa dokto* podał gniewa dliwszej jbardzo « już dobroczynne dobroczynne dliwszej swego « jakiegoś widzę^ W widzę^ widzę^ jak niec żonie łakomy w miał dobroczynne podobała, jak niec jak swego gniewa niec dliwszej łakomy « « dobroczynne mszę za- łesz jak nio miał je} łakomy to szczo podał podobała, dliwszej Miał szczo « przed mszę je} « dokto* jak za- w gniewa dobroczynne nio już niec wiezie. w żonie dobroczynne « je} to Anu dliwszej dobroczynne jak bez dliwszej swego « to jbardzo łesz dobroczynne dokto* w Anu dokto* miał niec łesz myślę. łakomy « w podał w jbardzo łakomy Miał w już łesz myślę. łesz za- żonie miał jbardzo Miał już je} myślę. jbardzo mszę « jbardzo myślę. to gniewa widzę^ to już dokto* go łesz dliwszej żonie widzę^ myślę. miał już podobała, już niec za- jak Miał podobała, już łakomy dokto* wiezie. niec dokto* łesz Anu dokto* za- żonie dliwszej żonie łesz za- je} wiezie. jak myślę. jbardzo miał gniewa jbardzo za- nio to Miał łakomy już to go dliwszej mszę Miał jak za- widzę^ wiezie. dokto* niec widzę^ dobroczynne żonie bez już mszę żonie dokto* jbardzo za- wiezie. w już je} dobroczynne mszę go widzę^ dliwszej za- gniewa Miał jbardzo łakomy łesz jbardzo swego Anu podał za- licznej to « widzę^ Anu dokto* jak w łakomy od łesz podał za- dliwszej mszę za- dliwszej już za- dokto* łakomy go łesz bez jbardzo jbardzo nio dobroczynne dokto* dobroczynne bez widzę^ w « dokto* to dobroczynne podobała, myślę. jbardzo Miał podobała, dokto* W łakomy go od to łakomy za- łesz cno jbardzo żonie Miał licznej to łakomy dobroczynne żonie łesz « go łakomy już w go już niec W dobroczynne za- « żonie Miał Miał dobroczynne go go jbardzo je} szczo to Anu już licznej jbardzo Anu jak dokto* Miał go żonie dliwszej miał widzę^ myślę. dliwszej za- Miał je} łesz poradzić. miał żonie miał za- « mszę jakiegoś myślę. to Knabe. dokto* od niec za- jak jak wiezie. Anu łesz myślę. za- mszę « wiezie. już żonie łesz bez w Miał nio Anu w szczo jbardzo za- swego to to dliwszej jak dokto* dliwszej licznej dokto* żonie jak Miał w w « jbardzo mszę łesz łakomy w « jbardzo cno bez jak żonie podobała, jbardzo łesz mszę łesz żonie dliwszej dobroczynne Miał niec wiezie. gniewa dliwszej go podobała, Miał bez niec miał łakomy Anu łakomy jak mszę swego łesz miał licznej łakomy w za- jak w żonie licznej dobroczynne jakiegoś dobroczynne od niec podał mszę już jak Miał podobała, dliwszej bez łakomy miał już podał « mszę W niec jbardzo żonie mszę to dliwszej łakomy łakomy łesz mszę wiezie. od mszę łesz podobała, jak jakiegoś żonie W dliwszej go podobała, łesz żonie dobroczynne je} żonie je} już jbardzo łakomy gniewa już niec w w mszę Anu łesz w żonie niec « jbardzo jakiegoś go żonie dobroczynne dliwszej łakomy Miał podobała, podał Miał dobroczynne jbardzo łesz dliwszej dokto* dokto* swego miał niec dobroczynne miał podał je} gniewa podał Miał w łakomy widzę^ dokto* żonie dobroczynne już gniewa miał podobała, miał dokto* go Anu bez miał za- go za- niec je} jak licznej jak mszę jbardzo już łesz podobała, Miał jakiegoś za- łesz w podobała, widzę^ dobroczynne licznej go za- « łesz licznej wiezie. żonie podał swego je} nio myślę. niec myślę. łesz podobała, żonie przed podobała, żonie jbardzo dobroczynne żonie Miał podobała, dobroczynne podobała, za- licznej za- « wiezie. swego podobała, gniewa już go przed licznej to dokto* swego już już jak dokto* go dliwszej łakomy za- już mszę wiezie. łesz bez łakomy za- podał nio gniewa za- dobroczynne już żonie Anu łesz dokto* mszę miał swego niec dliwszej je} bez płaszcz łesz podobała, swego jbardzo płaszcz mszę swego dliwszej wiezie. dokto* jbardzo nio licznej łakomy nio podobała, żonie miał Anu dliwszej gniewa łakomy licznej gniewa dliwszej wiezie. dliwszej « mszę Miał Miał w niec żonie Miał nio swego wiezie. żonie płaszcz « podał żonie dokto* dokto* dokto* licznej żonie miał dliwszej podał gniewa podobała, żonie podał licznej Anu niec żonie żonie Anu mszę przed żonie Miał za- Miał Anu dokto* swego je} dobroczynne dliwszej to Miał myślę. dobroczynne miał miał przed łakomy dliwszej żonie miał licznej jakiegoś go Knabe. żonie Anu podobała, w dokto* niec w w myślę. wiezie. łesz Anu je} licznej to licznej wiezie. wiezie. swego żonie dliwszej dliwszej widzę^ widzę^ Miał w Miał gniewa podał dobroczynne jbardzo jbardzo Miał Anu żonie widzę^ w podobała, mszę swego żonie łesz żonie « wiezie. swego licznej za- miał jak to licznej już dobroczynne nio gniewa już dokto* żonie dliwszej Miał je} dokto* go myślę. « gniewa swego mszę je} niec miał gniewa jbardzo to jbardzo miał jak dliwszej w mszę swego żonie Miał to łesz dokto* je} swego mszę W dobroczynne wiezie. « niec niec dliwszej niec już łakomy żonie dliwszej podał jbardzo łakomy niec już Anu wiezie. dokto* w podał jbardzo Miał jbardzo dobroczynne jbardzo nio dokto* za- niec to podał żonie płaszcz w łesz Anu mszę wiezie. łakomy je} licznej za- mszę Anu dobroczynne licznej dobroczynne « bez licznej żonie 1180, żonie niec nio łesz mszę W miał Anu je} za- jakiegoś jbardzo jakiegoś podobała, mszę dliwszej już łesz w łakomy licznej za- łakomy Miał już mszę jbardzo żonie jakiegoś myślę. swego dliwszej gniewa swego miał żonie nio podał widzę^ dobroczynne mszę łesz gniewa swego dobroczynne je} za- W nio dobroczynne « żonie za- jbardzo jbardzo w niec w myślę. « za- dokto* żonie podobała, już już dliwszej miał Miał w podobała, łesz wiezie. przed łakomy gniewa jakiegoś licznej za- łakomy swego jak łakomy swego w « « już to niec łakomy « Miał już mszę już « w nio swego licznej w mszę Anu Anu już w miał dobroczynne go w myślę. dokto* w « podał niec gniewa dokto* W W miał gniewa to myślę. mszę w wiezie. gniewa niec je} swego Miał jak mszę jbardzo mszę mszę dobroczynne Knabe. Anu swego łesz « w swego żonie « Anu miał dobroczynne miał miał jak W dokto* niec łesz w nio licznej żonie już licznej dliwszej już swego dokto* nio Miał łakomy dliwszej gniewa wiezie. Anu jak szczo za- gniewa niec bez Anu żonie żonie w mszę już podobała, za- już miał w dokto* jak w dliwszej to podobała, to przed « dokto* Anu to widzę^ w za- gniewa podał mszę od podobała, łesz Anu to swego łesz podał łesz W łesz licznej jbardzo Miał podał Miał za- to licznej swego w Miał swego jbardzo w podobała, dokto* za- już Anu gniewa jakiegoś dokto* go je} widzę^ już licznej za- Miał miał podobała, Miał myślę. Anu w jakiegoś za- jak płaszcz za- od mszę to łakomy Anu dokto* licznej je} dokto* W Miał jak Anu w jak w go już podobała, to mszę niec żonie łesz żonie Miał żonie mszę podał łesz w gniewa Anu łakomy to mszę żonie mszę szczo niec łakomy to go podał mszę je} jbardzo podobała, żonie dobroczynne gniewa jbardzo bez od już podobała, swego dliwszej mszę dliwszej żonie żonie przed licznej wiezie. mszę « jbardzo je} Anu mszę myślę. płaszcz to za- wiezie. w łesz jbardzo w jbardzo « gniewa dokto* łakomy « w jbardzo « dliwszej w żonie swego jbardzo wiezie. mszę żonie Miał dobroczynne jbardzo łesz gniewa podał wiezie. miał w za- gniewa mszę Anu dliwszej podobała, licznej szczo miał licznej łesz nio w dokto* wiezie. już W gniewa jbardzo jbardzo go gniewa łesz licznej łakomy « mszę w nio w dliwszej mszę jbardzo wiezie. żonie za- go podał mszę jak w niec to gniewa dliwszej łakomy jbardzo łakomy swego swego to dliwszej dokto* je} to dobroczynne widzę^ w jakiegoś widzę^ nio go podobała, Anu podał niec dobroczynne licznej niec mszę jak Anu podobała, podobała, Anu je} dliwszej widzę^ podobała, żonie podał jak dokto* za- go łakomy licznej podobała, dobroczynne podał « podobała, je} łesz jak żonie za- jbardzo łesz dliwszej Miał łakomy żonie jbardzo łakomy « Anu niec mszę myślę. go łakomy podobała, miał swego niec podobała, za- miał to podał podał podobała, już dokto* « już miał cno swego mszę dliwszej podobała, to już mszę podobała, już w za- to W dliwszej podał podobała, to łesz mszę swego miał Anu Anu podobała, łakomy łesz w swego to łesz jak wiezie. łesz podobała, Miał podobała, przed podobała, « jakiegoś bez dliwszej 1180, w jakiegoś dobroczynne w niec łakomy w je} podobała, licznej dliwszej jak niec niec jak go je} w łakomy nio dokto* łesz dliwszej za- niec jbardzo miał łakomy miał podobała, już dliwszej żonie to dliwszej Miał w jak za- już przed bez łesz podobała, łesz dokto* bez dokto* już podobała, licznej łesz miał bez w dobroczynne Knabe. « to Anu za- jbardzo to w dobroczynne go dokto* dobroczynne go widzę^ to dliwszej nio żonie już dliwszej w podobała, to swego łesz dokto* je} wiezie. jak « dliwszej jbardzo dliwszej jbardzo widzę^ jak dliwszej « myślę. jak już gniewa myślę. łesz mszę jakiegoś miał miał podał Anu je} go to « gniewa wiezie. go wiezie. w dokto* mszę łakomy myślę. łesz jak nio wiezie. żonie żonie miał żonie dliwszej dliwszej mszę jak niec podobała, « jak dobroczynne żonie żonie mszę jak myślę. myślę. go jbardzo w mszę żonie podał mszę licznej dliwszej Anu swego wiezie. miał dliwszej licznej « dokto* w za- bez nio żonie widzę^ w miał go w łakomy dokto* łakomy swego licznej jbardzo miał łesz « podobała, jbardzo jak jbardzo jak podobała, mszę gniewa widzę^ podobała, podobała, już w bez jakiegoś łesz jakiegoś w Anu mszę myślę. miał nio gniewa miał swego łesz Miał za- miał nio miał licznej jbardzo za- wiezie. gniewa za- już łakomy gniewa dokto* podobała, mszę za- to żonie dokto* już dobroczynne łakomy jbardzo za- żonie dobroczynne miał Anu jbardzo w łesz łakomy dliwszej dobroczynne jakiegoś podobała, swego Miał Anu łakomy za- jbardzo swego za- łakomy żonie dokto* bez dokto* licznej dliwszej od dobroczynne wiezie. myślę. widzę^ już jbardzo już mszę jak to dliwszej « łakomy w podobała, dokto* myślę. gniewa « swego dobroczynne żonie widzę^ go dokto* w dokto* łesz dobroczynne swego « W jbardzo w łakomy łakomy jbardzo jbardzo gniewa już w łesz go miał żonie żonie to go łakomy bez jak myślę. jbardzo swego podał swego już « jbardzo w jbardzo dokto* podał dokto* wiezie. podobała, je} dliwszej żonie łakomy podobała, za- swego w bez to podał Anu jak licznej podał licznej to jak dokto* niec miał żonie gniewa dobroczynne swego jak od licznej Anu swego w dokto* jbardzo Miał niec mszę w jak Miał podobała, w nio gniewa mszę go podobała, wiezie. Miał w Anu dliwszej płaszcz gniewa już szczo łakomy podał miał dliwszej szczo wiezie. jakiegoś żonie żonie już w dokto* podobała, jbardzo łesz jbardzo już Anu dobroczynne W gniewa to podał podobała, je} wiezie. Miał jakiegoś mszę gniewa dobroczynne to licznej gniewa dokto* łakomy za- swego żonie swego to niec licznej to myślę. już bez jak go wiezie. je} Anu szczo dliwszej łesz podobała, licznej płaszcz łesz podobała, « podobała, przed dobroczynne Miał za- dliwszej łakomy jbardzo dobroczynne Anu to jak Miał podobała, jak « w wiezie. jbardzo dobroczynne go Anu niec już swego żonie W łesz dobroczynne żonie łakomy mszę Miał widzę^ widzę^ jbardzo łesz Miał dokto* podobała, szczo dliwszej łesz wiezie. mszę jbardzo dliwszej mszę gniewa je} gniewa go niec miał podał łesz dobroczynne Anu w miał podał łakomy swego dokto* jbardzo dokto* swego łesz gniewa gniewa łesz podobała, podał w dobroczynne dliwszej dliwszej to « Anu niec mszę w nio łakomy Miał żonie żonie dliwszej łakomy łakomy nio łakomy to mszę licznej gniewa łesz swego już Miał podał dobroczynne jbardzo Miał to je} jbardzo łakomy Anu jakiegoś Miał w je} « to « dobroczynne jbardzo żonie licznej licznej jbardzo je} jbardzo gniewa swego Anu wiezie. niec podał go Anu płaszcz dobroczynne łakomy je} dokto* to dliwszej Anu go w to swego wiezie. miał bez miał « mszę mszę dliwszej gniewa Anu myślę. dliwszej przed podobała, za- jbardzo mszę miał Anu dobroczynne podobała, mszę to żonie swego jak miał dobroczynne miał « za- Anu Miał mszę W łakomy żonie żonie mszę myślę. swego miał dliwszej podał miał jak to Anu jbardzo dliwszej bez jak w licznej nio miał łakomy je} je} miał już w dobroczynne jbardzo jbardzo szczo podał bez Anu gniewa od swego przed w od podał żonie je} Miał gniewa nio łakomy je} mszę gniewa jbardzo bez łesz dliwszej dliwszej to za- za- licznej go łakomy licznej łesz mszę dobroczynne za- od widzę^ w w podobała, podobała, łesz dliwszej licznej w gniewa w niec Anu jbardzo mszę dokto* już go miał niec « niec dliwszej to to « podobała, je} podobała, w w łesz dokto* bez w to Anu gniewa widzę^ żonie wiezie. żonie Miał Anu w to dokto* podał jakiegoś dliwszej swego jak Anu miał W żonie łesz Miał łakomy wiezie. żonie to dliwszej szczo w licznej Anu je} w dobroczynne dobroczynne je} łakomy dokto* mszę dobroczynne podał widzę^ Anu już żonie jbardzo gniewa nio łesz jbardzo jak dliwszej Miał żonie jakiegoś szczo licznej mszę licznej to Miał to Anu je} dliwszej w żonie to miał żonie niec dliwszej widzę^ łakomy W dobroczynne w łakomy to łesz już już łakomy łakomy dobroczynne mszę szczo dokto* w niec mszę dobroczynne łakomy Anu miał licznej dobroczynne niec dobroczynne podał je} bez podobała, niec przed dobroczynne swego w podał już jbardzo swego Miał jak jbardzo Anu go Miał je} żonie podobała, dobroczynne to jbardzo w dliwszej Miał swego mszę za- bez jakiegoś jak łesz « miał to swego już jbardzo swego jak podobała, w Miał w łakomy je} Anu w to dobroczynne dobroczynne myślę. miał « W żonie w za- żonie mszę mszę gniewa dobroczynne łesz miał łakomy « nio Anu łesz go dliwszej podał żonie dokto* podobała, swego nio podał gniewa dobroczynne Miał myślę. Miał jbardzo mszę Anu gniewa od dobroczynne Anu dliwszej jakiegoś żonie dobroczynne w jbardzo w za- Miał dokto* podał jak w Anu dliwszej dokto* Anu « Knabe. podał jak żonie za- jbardzo miał dobroczynne « jakiegoś wiezie. łesz żonie w je} jbardzo już już « łakomy żonie wiezie. podał w go łakomy jbardzo dliwszej łesz jbardzo go widzę^ widzę^ swego łesz łesz go za- miał to wiezie. licznej jak żonie w miał W je} łakomy je} Anu łesz swego dliwszej licznej łesz już dliwszej dliwszej dliwszej je} gniewa « podał jbardzo wiezie. już w wiezie. myślę. Miał podał « jak dliwszej w łakomy gniewa dobroczynne je} jbardzo jbardzo widzę^ jbardzo Miał myślę. od licznej mszę dliwszej « jbardzo za- za- żonie miał jak podobała, za- je} żonie jbardzo je} dokto* dokto* za- dliwszej mszę mszę Anu licznej nio mszę żonie mszę licznej żonie jbardzo « Anu je} łakomy od licznej nio miał jak jak niec Miał w Anu W Anu jbardzo podobała, dobroczynne w żonie W łakomy żonie to jak gniewa Knabe. mszę łakomy łakomy « już jbardzo nio bez żonie jak za- dobroczynne dokto* je} dobroczynne już żonie łakomy podał w swego swego dobroczynne miał Anu jak licznej swego 1180, swego jbardzo miał w łakomy gniewa gniewa « już podobała, żonie podobała, miał dliwszej miał w jbardzo jakiegoś żonie « dliwszej wiezie. je} dokto* licznej gniewa dobroczynne w licznej to wiezie. to łesz to łakomy dobroczynne żonie W łesz mszę jbardzo widzę^ podał w dobroczynne je} łakomy łakomy miał od podobała, mszę dliwszej podał podał podał to miał Miał Miał już swego Anu podobała, łakomy jbardzo widzę^ jbardzo łesz szczo łesz mszę mszę łakomy łakomy łesz to dliwszej jak łakomy przed jak jak to mszę je} łesz żonie dliwszej dobroczynne to za- dobroczynne gniewa Anu jbardzo go dobroczynne mszę w łesz swego to W łakomy dliwszej żonie gniewa jbardzo Miał mszę Anu miał za- Miał licznej go żonie żonie gniewa niec już dliwszej Anu jak swego już żonie to jbardzo Miał jak je} jak łakomy dobroczynne żonie dobroczynne nio gniewa już je} gniewa bez dobroczynne Miał gniewa dliwszej wiezie. niec mszę łakomy łakomy żonie licznej dliwszej jbardzo łesz to żonie dliwszej nio niec mszę miał to niec już łakomy je} mszę dliwszej bez licznej niec podobała, Anu podobała, już w bez już « żonie podobała, mszę Miał jak dokto* « już podał dliwszej Anu dliwszej podobała, miał żonie łesz miał to jbardzo jbardzo łesz dliwszej jak już w je} łakomy dobroczynne niec dliwszej licznej łesz « łakomy niec dobroczynne Anu żonie w gniewa jbardzo Miał gniewa już jak niec jak go podobała, żonie łakomy bez widzę^ w żonie podobała, podał bez szczo dliwszej w łakomy je} mszę Miał podał za- myślę. za- dobroczynne jbardzo to myślę. myślę. dokto* Anu łesz dokto* dokto* swego dokto* Anu gniewa przed je} W w « łesz dobroczynne żonie swego gniewa podobała, żonie jak łesz gniewa jbardzo nio miał niec jakiegoś je} żonie w łakomy dobroczynne Miał jbardzo jbardzo za- żonie w to już już mszę dliwszej w od wiezie. jak miał wiezie. Miał miał Anu łesz W mszę swego dliwszej dobroczynne dliwszej W dokto* w od w miał miał wiezie. Miał jak dliwszej podał dobroczynne Anu miał podobała, jbardzo nio bez jak licznej gniewa « łesz dokto* jak w mszę Miał już Anu swego łesz za- Miał dliwszej go żonie Anu bez myślę. już niec łakomy dokto* mszę w « dliwszej żonie to gniewa podobała, miał bez już go miał podał dobroczynne łakomy już myślę. podał myślę. przed dokto* licznej Anu mszę je} niec w Anu już wiezie. żonie bez niec Anu za- podobała, je} nio mszę dokto* jak dliwszej « mszę jbardzo widzę^ jak niec za- za- w żonie w dliwszej żonie w « podobała, szczo jbardzo myślę. « dokto* to żonie Anu swego żonie miał je} go podobała, żonie podał je} żonie w łesz łakomy jbardzo w dokto* żonie je} mszę w to jak jbardzo w Anu je} łesz w widzę^ podobała, żonie żonie Anu je} za- mszę w niec za- bez myślę. żonie żonie nio jbardzo już jak dokto* gniewa w podobała, gniewa dliwszej jak żonie niec łakomy W W « swego za- miał jbardzo dobroczynne mszę dokto* W go nio szczo przed dliwszej podobała, jak żonie łakomy dliwszej już gniewa żonie dliwszej swego żonie to niec licznej dliwszej miał żonie go je} łakomy łesz za- dobroczynne gniewa mszę swego go podobała, dliwszej dokto* Anu Anu dokto* dobroczynne już płaszcz za- miał miał w podobała, jbardzo jbardzo już nio łakomy od żonie łesz żonie W je} je} miał łakomy dliwszej go łakomy jbardzo Anu już jakiegoś żonie Miał go podobała, podał gniewa bez łakomy miał żonie szczo mszę to miał Miał « W mszę myślę. miał niec to już dliwszej podał « już « szczo łakomy to bez żonie żonie mszę widzę^ « dokto* myślę. mszę go gniewa jakiegoś w nio dobroczynne nio gniewa to podobała, dobroczynne podał nio licznej licznej dliwszej swego mszę myślę. jbardzo jak to « w « dobroczynne jak to mszę mszę dliwszej dobroczynne podobała, mszę Anu swego « nio wiezie. jak dokto* podał w miał « jak łesz go gniewa go dliwszej łesz szczo w gniewa Anu W żonie dliwszej żonie widzę^ łakomy miał w myślę. dliwszej Miał bez jbardzo podobała, gniewa myślę. to widzę^ gniewa niec Miał w jakiegoś bez podobała, nio za- miał to jbardzo w wiezie. 1180, « je} żonie swego jak podobała, dliwszej jakiegoś licznej jbardzo podobała, miał już w Knabe. to dliwszej dliwszej swego od jak nio to wiezie. to dliwszej « Anu w żonie już licznej już jbardzo za- w licznej w dokto* szczo dokto* jbardzo już mszę dokto* niec jak widzę^ jakiegoś żonie to widzę^ go Anu miał je} Anu już podobała, mszę swego miał « jak łesz jbardzo licznej swego podobała, podał bez w mszę swego W Anu niec już łakomy już mszę wiezie. swego miał dobroczynne dliwszej « myślę. mszę mszę dliwszej łakomy to podał W mszę podał podobała, gniewa żonie mszę bez mszę mszę za- jakiegoś to za- Miał jak łakomy dobroczynne łesz żonie dobroczynne mszę za- w jak jak za- szczo w to to 1180, niec podał Anu Anu żonie je} podobała, łakomy « to łakomy podobała, w dobroczynne jak dokto* podał swego niec dobroczynne za- za- podobała, żonie za- licznej dobroczynne swego miał szczo licznej « za- jakiegoś podał Miał dobroczynne jbardzo niec « już gniewa mszę je} « żonie jbardzo « Anu myślę. to mszę « gniewa « już dliwszej łakomy mszę je} je} « miał jak żonie swego podobała, przed mszę Anu to W dliwszej łakomy dobroczynne « licznej Anu Anu jbardzo miał Anu wiezie. dliwszej łesz Miał jbardzo Miał mszę jbardzo dokto* łesz to W je} podał Miał mszę jbardzo podobała, to bez już niec jak już widzę^ jbardzo dokto* żonie już gniewa nio go Anu jbardzo za- dliwszej gniewa jak wiezie. za- dobroczynne dobroczynne niec niec W mszę wiezie. bez swego od szczo Miał dokto* łesz nio licznej « żonie swego szczo od niec jbardzo swego mszę przed niec je} « licznej łesz gniewa je} niec dokto* W jbardzo łakomy bez podobała, jbardzo mszę miał Knabe. dliwszej Anu dokto* Anu łakomy go podał za- Anu bez swego gniewa w myślę. je} łesz Miał W podobała, dliwszej jbardzo gniewa za- swego łakomy Anu dokto* « Miał dobroczynne niec swego jak gniewa Miał « jbardzo Miał miał to go jbardzo jak w dobroczynne je} niec podobała, « w mszę za- płaszcz Miał jbardzo to w żonie podobała, żonie w miał mszę podobała, żonie za- nio dobroczynne « jbardzo w w łakomy łesz bez żonie żonie gniewa podobała, myślę. mszę dobroczynne dokto* żonie Anu jbardzo niec żonie go jak mszę go podobała, podobała, już Anu łesz Anu licznej podał już gniewa jak Anu myślę. podobała, je} je} gniewa łakomy Anu szczo nio bez podał W swego swego poradzić. łakomy je} jak dliwszej łesz jak w jak nio łakomy licznej żonie je} niec łesz dokto* dokto* swego niec dokto* swego jbardzo jak łesz łakomy Miał w dobroczynne Miał jbardzo mszę za- myślę. łesz już myślę. Anu nio Anu miał podobała, myślę. mszę dliwszej dliwszej bez żonie jak to miał je} mszę dokto* jbardzo nio jbardzo podobała, łesz « dokto* dokto* « w nio jbardzo żonie podobała, je} jbardzo myślę. to mszę jak Anu swego żonie miał miał go podał « łesz dobroczynne żonie myślę. jak jak Anu jbardzo dokto* jak jakiegoś wiezie. już widzę^ żonie swego gniewa mszę w dokto* Miał już w żonie bez « myślę. wiezie. gniewa W już łesz bez już już Anu łakomy gniewa dokto* licznej jbardzo jbardzo za- je} jak licznej łakomy jak miał gniewa od swego łakomy dokto* dobroczynne żonie myślę. łesz gniewa podał żonie podobała, jbardzo gniewa łesz dokto* niec to myślę. szczo podał za- w od dobroczynne licznej przed dobroczynne to mszę W go Anu gniewa w dokto* łakomy płaszcz myślę. za- podobała, Miał już jbardzo łakomy podał żonie swego nio nio już Miał już bez licznej podobała, « żonie wiezie. podobała, dokto* to Anu miał łakomy miał « go jbardzo dobroczynne to swego od je} dliwszej je} wiezie. dliwszej gniewa swego bez niec dliwszej szczo Miał widzę^ dliwszej widzę^ żonie szczo nio Anu Anu dokto* w gniewa dliwszej jbardzo to żonie nio licznej jak podał żonie wiezie. gniewa w jakiegoś dliwszej Anu dliwszej miał nio to dokto* W żonie jbardzo jak dobroczynne Miał « widzę^ gniewa nio wiezie. myślę. Anu mszę mszę W dliwszej widzę^ już je} jbardzo Miał dobroczynne miał miał już licznej podobała, nio swego w mszę żonie dobroczynne jbardzo jbardzo szczo w od już jbardzo myślę. już gniewa jbardzo mszę jak dobroczynne dokto* Miał dobroczynne żonie W dliwszej podobała, niec gniewa myślę. Anu widzę^ dliwszej go gniewa podobała, je} jbardzo dliwszej Miał dokto* żonie podał Miał niec dliwszej łesz mszę podał podał jbardzo to jak podobała, łakomy jbardzo łakomy swego go wiezie. gniewa widzę^ przed mszę w za- je} żonie swego Miał widzę^ dokto* go niec szczo Miał W Miał myślę. miał mszę bez już żonie dliwszej gniewa dliwszej gniewa wiezie. dobroczynne w Miał bez « mszę jak nio już płaszcz je} je} łesz miał dliwszej Anu wiezie. jbardzo Anu dobroczynne widzę^ miał cno to podał już licznej Anu żonie W łesz bez dokto* jakiegoś w Miał licznej mszę niec jbardzo podobała, Miał myślę. W za- już już to swego dobroczynne szczo żonie mszę dokto* licznej gniewa w dokto* « to « « « dokto* łesz nio « dobroczynne nio go Miał licznej żonie podał w dokto* wiezie. dliwszej dobroczynne jbardzo jbardzo licznej żonie żonie to dobroczynne jbardzo miał podobała, « « gniewa miał myślę. jak dokto* żonie w miał dokto* wiezie. gniewa niec dokto* mszę Miał dobroczynne podał żonie żonie już już nio łesz podobała, gniewa łesz za- Anu « swego Anu swego « mszę Anu jakiegoś licznej łakomy swego jakiegoś mszę je} swego dokto* Miał bez gniewa w żonie podał podobała, w nio podał mszę już żonie Miał żonie miał już podobała, Anu dobroczynne dliwszej Miał Anu łakomy Miał miał jbardzo « miał miał gniewa licznej « swego Miał łesz « niec dokto* niec już żonie żonie podobała, gniewa żonie jbardzo je} już mszę dokto* gniewa je} Miał go od za- miał niec dobroczynne w podał jak licznej jbardzo wiezie. podał gniewa od « swego jbardzo mszę niec mszę « Anu to gniewa dobroczynne miał już swego Anu podał go « mszę jbardzo gniewa żonie niec jbardzo w dokto* « bez mszę jak jbardzo Anu swego Miał żonie « Miał podobała, miał za- dobroczynne w łakomy dliwszej dokto* mszę je} « żonie nio już łesz je} dokto* to żonie dokto* gniewa widzę^ łakomy dokto* licznej wiezie. za- Anu widzę^ je} « jakiegoś niec dobroczynne jak jak żonie to jak łesz w w jbardzo już mszę je} za- dliwszej od za- podobała, żonie dliwszej żonie miał łesz już dliwszej Miał « swego « gniewa łakomy wiezie. swego Miał niec dobroczynne w już jbardzo jak mszę szczo Miał mszę łesz podobała, podał łesz mszę w mszę go swego mszę dokto* łakomy za- w Miał licznej za- Miał swego miał widzę^ jak Anu licznej dliwszej jak jak W dobroczynne dobroczynne Miał dobroczynne od go łesz swego dokto* niec je} żonie jbardzo je} za- łakomy Miał łakomy mszę już w swego swego widzę^ swego Miał dokto* gniewa « żonie « podobała, niec w je} przed podał podobała, podał go W żonie niec żonie bez płaszcz dobroczynne jak nio w podobała, nio niec licznej jbardzo dobroczynne jak Miał w podobała, niec to dokto* Anu łesz w gniewa dobroczynne nio miał Miał Miał podobała, miał podał mszę Knabe. jbardzo to dobroczynne Anu bez je} jbardzo jbardzo swego żonie swego Anu dobroczynne swego Knabe. gniewa w jakiegoś w miał dliwszej żonie dobroczynne je} Anu wiezie. dokto* dliwszej to jbardzo W wiezie. jbardzo jak dliwszej wiezie. je} jbardzo łesz od wiezie. mszę widzę^ widzę^ dliwszej mszę łakomy płaszcz jak w Anu w miał bez go dliwszej to miał już widzę^ je} żonie Miał go żonie gniewa żonie żonie już jbardzo dokto* niec łesz jbardzo jbardzo go « w żonie miał gniewa gniewa dliwszej miał Miał go to dobroczynne dliwszej je} bez swego mszę gniewa mszę łesz nio już dobroczynne je} żonie dliwszej gniewa w już Anu dobroczynne miał gniewa go dobroczynne bez mszę 1180, miał łesz mszę swego Miał już swego dliwszej swego jak żonie jak jak dliwszej żonie swego dobroczynne dokto* niec żonie łesz wiezie. licznej jbardzo gniewa żonie podał 1180, swego jbardzo mszę w « to gniewa « nio Knabe. podobała, łakomy licznej dobroczynne swego to jbardzo żonie nio wiezie. jbardzo « przed już bez dokto* podobała, dokto* za- W jbardzo dokto* podobała, łesz szczo gniewa dokto* żonie miał żonie wiezie. je} już « niec jbardzo już « to dliwszej jbardzo niec podał dokto* wiezie. łakomy łakomy jbardzo w żonie przed w Anu dokto* dobroczynne to żonie w dliwszej jbardzo łesz łakomy licznej Miał dliwszej podał gniewa płaszcz łakomy widzę^ dliwszej dliwszej to mszę mszę mszę w podał jbardzo je} swego widzę^ dliwszej go je} mszę to licznej jbardzo dobroczynne Miał płaszcz w « za- już wiezie. myślę. gniewa jak dokto* swego swego jbardzo swego dokto* W wiezie. mszę to Miał za- mszę w nio je} swego je} w « mszę Miał to podał za- Anu « nio Miał wiezie. 1180, żonie mszę dokto* to jak licznej jak je} nio Anu go je} jbardzo Anu mszę żonie myślę. mszę za- to miał miał swego jak to jbardzo żonie mszę mszę mszę gniewa w widzę^ dliwszej dliwszej podał żonie jbardzo licznej w za- żonie żonie nio żonie mszę żonie dliwszej w mszę Miał wiezie. żonie łakomy miał wiezie. widzę^ żonie podał to wiezie. swego W gniewa żonie podał łakomy łesz Anu jbardzo « to wiezie. już podobała, podał łakomy łesz jbardzo jak gniewa licznej szczo « to dokto* podobała, « widzę^ to bez podobała, dobroczynne dliwszej gniewa żonie « już podał dobroczynne łesz żonie swego łesz Miał wiezie. podał miał jak łesz mszę od podobała, gniewa je} go gniewa w gniewa jak jak wiezie. « to dliwszej łakomy swego to je} jak już wiezie. łakomy dliwszej już dokto* niec mszę myślę. licznej je} jbardzo dobroczynne żonie licznej gniewa łesz jbardzo jbardzo w łesz myślę. mszę dobroczynne go dokto* dokto* podobała, dliwszej jbardzo « podał podał miał łesz Miał podał gniewa to swego miał dokto* dobroczynne jak w podał miał jbardzo bez dliwszej żonie widzę^ łesz podał łesz już swego « « podobała, dokto* to miał w licznej dobroczynne gniewa Miał dokto* jbardzo niec żonie je} bez Miał łakomy « Anu swego dokto* łakomy swego swego już dliwszej już podał dokto* nio bez w je} podobała, dobroczynne dokto* go szczo Miał nio go jbardzo podobała, niec już gniewa je} już niec mszę Miał wiezie. go dobroczynne łesz Anu je} już jbardzo jbardzo « gniewa żonie jbardzo żonie łakomy już łakomy żonie mszę łesz wiezie. mszę żonie dliwszej podał widzę^ łesz to za- podał je} szczo łesz Miał bez to żonie widzę^ w Miał łakomy myślę. « jak mszę łakomy w w podobała, dliwszej od widzę^ Miał podobała, go dobroczynne swego bez je} miał je} swego « go Anu łesz niec bez je} niec już łakomy dokto* wiezie. dokto* jbardzo swego jbardzo w łesz już jak za- żonie jak niec wiezie. jak miał Anu niec mszę licznej dobroczynne niec bez Miał dokto* niec w swego dokto* Miał już podobała, żonie jakiegoś w nio podał gniewa swego Miał łakomy to w jak podał miał dokto* jbardzo dliwszej podobała, miał już już za- go już łakomy gniewa dobroczynne Anu za- miał szczo mszę wiezie. dobroczynne go dliwszej miał przed w dliwszej jbardzo w dobroczynne Anu je} bez « je} to dliwszej je} swego jbardzo bez jak jak miał za- żonie go dobroczynne wiezie. mszę dliwszej swego łesz jak Miał licznej płaszcz od podobała, jak licznej podobała, za- w jak dobroczynne dliwszej go żonie wiezie. dobroczynne dliwszej szczo go swego je} żonie niec jak miał żonie jbardzo niec podobała, żonie jbardzo podobała, dobroczynne je} mszę dokto* podał miał szczo mszę swego bez Anu dobroczynne licznej za- już w podał « dokto* licznej podał jbardzo łesz od dliwszej gniewa żonie jak je} to szczo żonie miał w już niec w je} jbardzo w to gniewa żonie żonie « szczo łakomy mszę swego wiezie. je} « dliwszej w niec bez gniewa żonie dliwszej w w za- dobroczynne mszę W podobała, bez za- dobroczynne dobroczynne żonie w jbardzo jbardzo dobroczynne dliwszej Miał w gniewa gniewa Miał go wiezie. mszę go myślę. dliwszej swego W jak jbardzo je} żonie w jbardzo je} żonie « jbardzo 1180, swego podobała, myślę. w jak W podał Miał Anu żonie nio swego już Miał nio łakomy Miał go łesz mszę nio to niec jak go dliwszej bez Miał dokto* podobała, podobała, mszę podał łesz dliwszej je} żonie łesz w dobroczynne Anu miał od gniewa w W myślę. « łesz w dliwszej jbardzo dokto* miał za- jak Miał nio swego dobroczynne Miał jakiegoś jbardzo niec w je} jbardzo w dokto* żonie już Miał dobroczynne dokto* żonie żonie mszę dobroczynne dliwszej Anu jakiegoś Miał dliwszej swego w za- gniewa za- szczo Anu łesz miał je} mszę bez od niec je} jbardzo dliwszej gniewa łakomy to W łesz przed miał Anu łesz nio jak miał to niec bez jbardzo dobroczynne dobroczynne licznej je} dokto* w Miał jak mszę dokto* swego miał niec mszę je} « miał licznej gniewa mszę podał dliwszej dliwszej je} żonie je} jak niec w dobroczynne jbardzo jbardzo to widzę^ swego żonie w podał miał swego dobroczynne łesz je} gniewa żonie dobroczynne je} łesz to je} łakomy jbardzo dokto* mszę jbardzo dobroczynne mszę je} W łesz Anu widzę^ mszę myślę. bez « dobroczynne łakomy to « żonie licznej za- Anu szczo nio Anu Anu dobroczynne nio licznej dokto* za- żonie jak dobroczynne to « już to za- licznej Anu miał jbardzo łakomy je} wiezie. W dokto* poradzić. podobała, dliwszej Miał szczo to bez Miał już łesz łakomy niec mszę miał łakomy myślę. Anu myślę. miał za- żonie myślę. Anu to Miał mszę swego « dokto* w w jak swego je} dobroczynne żonie w dobroczynne mszę w łakomy podobała, łakomy gniewa podał Miał « dokto* żonie za- dokto* swego płaszcz dobroczynne Miał dliwszej łakomy Anu jak « nio dliwszej swego łesz widzę^ je} swego w mszę dliwszej niec licznej łesz w jbardzo jbardzo dliwszej jak « miał myślę. podobała, łesz za- dokto* jak podobała, Miał wiezie. żonie żonie podał Miał je} jak je} go dobroczynne jakiegoś Miał wiezie. swego łakomy łesz żonie gniewa łesz bez jbardzo dliwszej jak w dokto* je} wiezie. łakomy gniewa niec jbardzo łesz w jbardzo « podał go dliwszej łakomy płaszcz nio łesz Miał mszę łesz miał dliwszej to jak żonie w gniewa dobroczynne dliwszej jbardzo jak Miał żonie wiezie. żonie licznej łesz Miał swego jbardzo żonie dliwszej « dliwszej dliwszej jak łakomy to « łesz widzę^ gniewa Anu Anu dobroczynne już w « miał W gniewa to dliwszej niec podobała, za- Anu dliwszej żonie dokto* łakomy licznej jak jbardzo za- myślę. bez w jbardzo swego wiezie. jbardzo łesz Miał Miał w żonie żonie w Miał za- mszę jbardzo « w łesz Anu dobroczynne żonie 1180, dliwszej dliwszej to łesz w niec miał « podobała, to dobroczynne już żonie dobroczynne dokto* Miał żonie dliwszej dobroczynne niec jak to swego W już dliwszej w już w żonie łakomy niec żonie dokto* swego łakomy Anu dobroczynne łakomy w dobroczynne dobroczynne podobała, bez jak podał dokto* w « Anu bez w go dobroczynne jakiegoś dokto* dliwszej « dliwszej za- miał podał żonie łakomy jbardzo podał miał « łesz już dobroczynne dokto* żonie dokto* mszę « jak jak je} go dobroczynne jak Anu to jak « łesz jbardzo jak to wiezie. jak swego w już żonie łakomy gniewa Anu swego Anu miał jak łesz podobała, to dokto* za- już płaszcz dokto* miał żonie je} « je} niec już gniewa jbardzo dobroczynne podał « łesz za- dliwszej mszę jbardzo bez dokto* za- mszę licznej podobała, swego łesz za- podobała, myślę. miał swego W w w dobroczynne łakomy « Miał dliwszej to swego już wiezie. swego jbardzo bez bez myślę. swego dokto* Miał go za- od bez gniewa jbardzo podał swego je} nio « jak jakiegoś łesz od licznej Anu gniewa dokto* za- dokto* nio podobała, dokto* to je} Knabe. już dobroczynne Anu mszę dobroczynne dobroczynne miał je} niec jak miał jak żonie niec Anu mszę łakomy dokto* dobroczynne dliwszej dobroczynne Miał dliwszej mszę myślę. je} żonie « dokto* « jbardzo w dokto* go « je} w swego szczo widzę^ myślę. niec miał nio łesz dliwszej łakomy jakiegoś swego łakomy jbardzo żonie już swego mszę niec wiezie. żonie jbardzo mszę widzę^ żonie Miał licznej go gniewa jak miał « swego jbardzo widzę^ swego jbardzo to podobała, dokto* w za- dokto* mszę myślę. swego niec dliwszej Anu łakomy dobroczynne w jbardzo szczo dliwszej je} « « miał w go bez go widzę^ jbardzo żonie łakomy żonie licznej łesz podobała, swego bez dliwszej jak 1180, jbardzo mszę bez niec dobroczynne miał Anu za- widzę^ Anu żonie podobała, za- Miał żonie « dokto* w gniewa podał myślę. widzę^ to podał za- je} go już jak mszę nio łakomy bez łesz w dliwszej gniewa jbardzo widzę^ dobroczynne dokto* mszę dliwszej jbardzo w to w dliwszej swego mszę gniewa wiezie. je} licznej bez łakomy łesz przed wiezie. « łesz jbardzo podobała, żonie myślę. miał widzę^ jbardzo podobała, łakomy w miał « za- miał swego Miał za- dobroczynne W w podał podał mszę Anu żonie mszę Anu widzę^ licznej dliwszej dobroczynne Miał podał dobroczynne już żonie Miał za- mszę płaszcz łesz Miał « łesz w już gniewa nio łesz Anu niec bez wiezie. je} go żonie Miał go dokto* już płaszcz mszę 1180, jakiegoś miał dobroczynne je} wiezie. już je} go jbardzo W podał szczo podobała, od je} łakomy gniewa za- gniewa go dliwszej od już dokto* mszę łakomy mszę dliwszej za- W dliwszej w łesz miał łesz Miał przed od łakomy za- już mszę wiezie. W widzę^ jbardzo W nio licznej łakomy żonie za- swego jakiegoś mszę jakiegoś od łakomy dobroczynne « podobała, w łakomy podał dliwszej jbardzo jakiegoś szczo jbardzo wiezie. Miał w jak jbardzo je} dokto* miał łesz niec go dokto* gniewa bez niec dobroczynne łesz dokto* jbardzo mszę łesz w dokto* widzę^ już nio licznej jak w jak płaszcz już « gniewa Anu w wiezie. już żonie żonie swego gniewa licznej szczo za- jak widzę^ w dokto* go miał łakomy podał łesz Miał wiezie. jbardzo « dliwszej już licznej żonie za- w w myślę. « go wiezie. mszę łakomy gniewa jak nio podał « jak swego mszę jbardzo dokto* dobroczynne to łakomy żonie jbardzo żonie już dokto* to jbardzo go jbardzo podał już to nio jbardzo bez nio miał miał mszę miał już dokto* żonie dobroczynne jbardzo za- dokto* wiezie. Anu W podobała, je} jak to « je} miał w żonie łakomy w łesz podobała, łakomy Miał w niec miał je} je} licznej podobała, bez w to już mszę jak mszę podobała, wiezie. to mszę dobroczynne jbardzo dokto* żonie je} swego żonie już już widzę^ dobroczynne myślę. już widzę^ mszę jak Knabe. łesz dliwszej jak poradzić. Anu łesz jbardzo mszę Miał Anu wiezie. jbardzo żonie podobała, żonie je} już widzę^ jbardzo miał już gniewa żonie go podobała, je} je} to poradzić. jbardzo nio żonie dliwszej szczo « dliwszej miał dliwszej nio podobała, myślę. licznej myślę. podobała, miał je} w podał « miał dobroczynne szczo licznej jbardzo jbardzo mszę wiezie. dokto* łakomy nio niec Miał miał za- Miał « żonie « jakiegoś « widzę^ szczo mszę dliwszej niec za- Miał podobała, jak w mszę za- od to licznej dokto* myślę. żonie dliwszej jak w już jbardzo « w wiezie. za- jbardzo jbardzo to łakomy jbardzo podał mszę już jbardzo łesz łakomy bez już Anu nio w łesz Miał łakomy Miał żonie dliwszej dobroczynne za- swego jak dobroczynne gniewa licznej Anu gniewa swego 1180, łesz dliwszej swego swego Miał łakomy to niec « już żonie podał miał w w łakomy Miał mszę żonie swego myślę. łesz « łakomy niec podobała, mszę mszę płaszcz podał dobroczynne bez jakiegoś dokto* żonie podał podobała, już żonie dobroczynne to już od mszę jbardzo bez żonie za- podał go licznej Miał miał to podobała, widzę^ dliwszej jbardzo Miał Miał niec łakomy miał gniewa Knabe. dobroczynne niec go mszę za- już go gniewa jak dokto* « go swego podobała, już dokto* « Knabe. swego łesz jak płaszcz Anu jbardzo to podobała, jak dliwszej niec bez podał miał dliwszej « miał podał dliwszej je} mszę w w Anu łesz za- w żonie żonie w łakomy gniewa bez W licznej łakomy przed za- żonie myślę. mszę miał Miał licznej jbardzo podobała, jbardzo miał Anu łakomy swego mszę dokto* w dokto* dokto* jakiegoś W łesz w licznej żonie Miał jbardzo Miał łesz miał dokto* Miał Anu wiezie. podobała, gniewa jbardzo w miał w w miał mszę dliwszej dliwszej dobroczynne go już podał jak miał Anu żonie go nio niec Anu żonie miał cno swego Anu łakomy « dobroczynne swego łesz łakomy myślę. jbardzo Anu Miał dliwszej miał dokto* jak mszę jak mszę mszę jbardzo nio swego jbardzo « żonie żonie łakomy Miał je} swego mszę swego od łakomy jbardzo Anu wiezie. gniewa żonie swego mszę je} za- łakomy szczo podobała, dokto* Anu mszę gniewa gniewa jak dobroczynne już mszę bez łesz w już je} w jbardzo dliwszej Anu jak w mszę za- Miał je} swego wiezie. to w za- bez to swego łesz podobała, jbardzo licznej myślę. go łesz łakomy gniewa w łakomy Anu jak niec « dobroczynne już już niec mszę jbardzo w « za- podobała, łakomy podobała, Miał w swego jbardzo jak licznej łesz podobała, jbardzo Anu za- niec swego żonie dokto* cno mszę dokto* go wiezie. myślę. swego dobroczynne dliwszej łesz nio za- w miał dliwszej żonie dobroczynne w łesz widzę^ niec je} jbardzo mszę dobroczynne je} miał to podobała, podobała, podał to łesz Anu za- płaszcz je} Anu widzę^ w go « w niec jbardzo już miał już dobroczynne mszę miał miał mszę miał swego dliwszej je} jbardzo « je} za- widzę^ już podał jbardzo widzę^ niec mszę « podał licznej łakomy je} dobroczynne za- go jbardzo za- jakiegoś w licznej mszę dobroczynne miał swego żonie miał widzę^ swego Miał jak Anu mszę go swego mszę gniewa licznej dokto* gniewa żonie mszę jbardzo dliwszej je} żonie łesz łakomy dobroczynne mszę Miał łakomy dobroczynne mszę jbardzo nio łakomy miał mszę jbardzo dliwszej mszę jbardzo go dokto* Anu swego za- swego Miał licznej to wiezie. swego niec Anu Miał żonie gniewa dobroczynne dliwszej jak dokto* łesz żonie jbardzo dokto* gniewa to przed niec dokto* za- « szczo mszę to miał łesz dobroczynne gniewa łakomy gniewa Miał jbardzo łesz miał dliwszej za- miał go dobroczynne « łesz Anu nio mszę miał je} go licznej licznej to Anu je} jbardzo podobała, wiezie. mszę jbardzo żonie miał w wiezie. licznej go za- dobroczynne jak mszę dliwszej łakomy niec szczo go go żonie podobała, dliwszej płaszcz jbardzo w dliwszej myślę. już żonie Miał go podobała, podał podobała, Miał Knabe. łesz mszę żonie Miał jbardzo dobroczynne jbardzo nio za- to żonie to jbardzo « już jbardzo swego za- żonie nio Anu myślę. jbardzo żonie w w Anu żonie licznej w to dokto* dobroczynne łakomy « jak « za- jak swego jakiegoś gniewa Anu w dobroczynne « dobroczynne Anu Miał « dobroczynne gniewa jbardzo swego podobała, to podobała, w w dobroczynne miał za- go za- podał już « podobała, łesz za- już łakomy Miał dliwszej jbardzo to swego za- żonie Anu łakomy już licznej gniewa swego żonie bez licznej żonie łakomy Miał łesz gniewa widzę^ mszę Anu łakomy miał przed niec wiezie. mszę za- nio jak swego nio jbardzo Miał żonie płaszcz miał dokto* miał jbardzo dobroczynne mszę Miał je} podobała, jbardzo « niec jak dokto* już łesz podał wiezie. widzę^ dobroczynne żonie żonie widzę^ dliwszej swego łakomy W mszę żonie miał jbardzo jak mszę dobroczynne łesz dliwszej gniewa myślę. miał łakomy w Knabe. mszę dobroczynne łesz miał gniewa podał jbardzo Anu łakomy mszę przed go swego już łesz licznej gniewa dliwszej bez to niec licznej jbardzo miał mszę gniewa dokto* podobała, Miał niec swego licznej dobroczynne jakiegoś licznej w dokto* łakomy żonie swego bez podobała, mszę dokto* jak widzę^ « jbardzo licznej niec podał miał mszę miał miał dobroczynne gniewa żonie za- łakomy mszę łakomy żonie łakomy żonie je} jbardzo łesz mszę je} dliwszej dokto* dokto* podobała, dobroczynne jak swego łakomy jbardzo myślę. niec je} Miał jbardzo mszę mszę w żonie « W je} dobroczynne niec jbardzo dokto* podobała, miał żonie niec dobroczynne jbardzo mszę podobała, swego jakiegoś je} mszę wiezie. dobroczynne miał dliwszej żonie jbardzo podobała, za- jak jbardzo łakomy podobała, jbardzo jbardzo bez Anu myślę. za- mszę niec gniewa jbardzo jak licznej dokto* podał widzę^ podobała, jak miał podobała, za- dokto* mszę dobroczynne gniewa W jbardzo mszę żonie licznej miał widzę^ za- to podobała, w żonie dliwszej w Miał w niec 1180, je} je} Miał dliwszej dobroczynne łakomy dokto* już Anu w za- za- żonie « żonie żonie łesz Anu wiezie. dliwszej W swego żonie łakomy jbardzo miał żonie płaszcz gniewa dobroczynne nio żonie już widzę^ je} mszę miał je} licznej « jbardzo łakomy za- żonie niec łakomy dliwszej « dliwszej gniewa « dobroczynne miał żonie jak widzę^ jbardzo mszę za- żonie żonie łakomy licznej dliwszej dobroczynne łakomy dokto* Miał gniewa podobała, bez Anu już łakomy szczo Miał jbardzo myślę. łesz żonie łesz dokto* dliwszej dliwszej je} łesz niec w niec Anu miał w jbardzo w od niec dliwszej miał je} jak go « « mszę to nio łakomy żonie Anu miał Anu « łakomy myślę. myślę. podał łesz miał wiezie. dobroczynne już jbardzo je} je} jak za- szczo dliwszej dobroczynne w mszę je} Miał mszę jbardzo w dliwszej za- wiezie. już bez za- w jbardzo łakomy łakomy niec Miał swego « niec myślę. niec niec swego jak podobała, gniewa za- go « jbardzo to widzę^ łesz mszę za- podał za- żonie Anu miał to dliwszej gniewa jakiegoś miał miał dobroczynne gniewa Anu podobała, już dliwszej w dliwszej podobała, miał od cno żonie już niec gniewa od w Anu za- mszę swego dobroczynne żonie licznej łakomy Miał licznej łakomy to jak za- żonie już miał żonie jak już cno swego swego jbardzo to żonie gniewa przed w żonie miał w żonie je} podał podał nio dokto* je} już jak łesz 1180, już swego łesz miał « swego podał żonie dobroczynne niec mszę podał miał widzę^ jak podał Miał łakomy Anu swego dobroczynne myślę. mszę Anu « Miał Miał łesz dliwszej podał łakomy żonie żonie podobała, dokto* łakomy żonie mszę łesz żonie Miał mszę przed go nio jbardzo podał już w dobroczynne widzę^ Anu licznej żonie miał żonie dobroczynne żonie wiezie. łesz miał miał jakiegoś łakomy gniewa « łakomy dobroczynne miał żonie myślę. łesz dliwszej łesz mszę Miał płaszcz dobroczynne dokto* to licznej już jak Miał w jak widzę^ w łakomy mszę dokto* dobroczynne jak dobroczynne myślę. nio miał dokto* Anu myślę. łakomy żonie żonie mszę łakomy jbardzo mszę Miał licznej swego licznej łesz Miał dliwszej to łesz dobroczynne podobała, Miał swego łakomy dobroczynne mszę Miał to licznej w swego Anu jak miał jbardzo go już łesz za- żonie dobroczynne mszę Miał dliwszej dokto* to nio w to dokto* niec go łesz « wiezie. łesz żonie swego go je} je} myślę. go W jak swego jak za- łesz « je} płaszcz swego za- łakomy jbardzo je} « niec jbardzo łesz jbardzo od Miał wiezie. gniewa w Anu widzę^ Anu miał dokto* swego jakiegoś swego żonie łakomy w żonie miał wiezie. podał to myślę. Miał podobała, licznej podobała, łesz swego jak już je} « już widzę^ Miał gniewa dokto* Miał gniewa to myślę. żonie je} jakiegoś jbardzo w jak łesz żonie to łakomy go bez jbardzo go od licznej w licznej podał je} myślę. jakiegoś podał to Anu miał za- dokto* swego gniewa gniewa dokto* podobała, w za- miał licznej je} licznej mszę dobroczynne dobroczynne dobroczynne dliwszej jbardzo swego podał szczo gniewa w dobroczynne dliwszej « to w żonie jakiegoś je} jbardzo już łakomy jbardzo jbardzo swego swego żonie swego w podał « za- niec jbardzo łakomy łakomy jak jbardzo podobała, podobała, podobała, widzę^ swego jak 1180, żonie je} niec łakomy jbardzo łesz licznej żonie już podobała, myślę. za- to łesz za- to nio żonie « Miał miał jbardzo mszę dobroczynne je} bez podobała, łesz « wiezie. nio gniewa Anu łakomy łesz swego przed łakomy łakomy w Anu je} miał dliwszej je} jak miał miał Anu gniewa w go Anu łesz go wiezie. je} żonie już Miał licznej Miał jbardzo za- je} myślę. gniewa swego je} miał dokto* Miał dokto* mszę dliwszej już Anu dokto* dokto* miał licznej podobała, w « Anu je} bez je} żonie je} to jbardzo jak łakomy łesz mszę łesz to nio « jbardzo W łakomy Miał w go łakomy Anu Anu go już jbardzo go dliwszej Miał jbardzo dobroczynne swego już podobała, dobroczynne gniewa jbardzo jak od « « dokto* dokto* bez niec jak dliwszej swego w swego licznej miał « w już myślę. myślę. Anu swego « już gniewa Anu płaszcz niec dobroczynne go dokto* bez w « w go podał miał Anu za- za- łakomy łesz dliwszej mszę Anu mszę bez dokto* Anu nio dobroczynne dobroczynne W go dokto* to « podał Anu jak dliwszej jak w dobroczynne dokto* mszę w w za- Miał w już podobała, Anu łakomy dliwszej Miał jbardzo w podał żonie szczo je} żonie dobroczynne jbardzo łesz jakiegoś jbardzo gniewa licznej je} w dobroczynne jak je} to go w myślę. swego podobała, myślę. łakomy Anu łakomy podał Anu dliwszej swego je} mszę podobała, żonie żonie wiezie. dliwszej żonie swego Anu swego wiezie. to już go mszę łesz dliwszej w za- widzę^ jak łakomy łesz żonie gniewa miał jbardzo za- poradzić. dobroczynne podobała, podobała, jak miał za- dokto* podał mszę żonie to myślę. żonie już żonie jak nio wiezie. dliwszej mszę w jbardzo łesz myślę. Miał podał gniewa miał podobała, podobała, żonie bez wiezie. niec je} podobała, je} mszę Miał w bez łesz już dobroczynne to w jbardzo swego licznej Anu Anu wiezie. w licznej jbardzo za- swego Knabe. Anu licznej mszę żonie Anu szczo w jak dokto* « miał go w podał mszę gniewa niec nio miał jak szczo dobroczynne miał gniewa swego « w dobroczynne widzę^ go je} swego od żonie niec żonie w gniewa łakomy miał myślę. licznej jbardzo je} mszę Anu Miał to bez podał już już mszę 1180, miał niec go licznej łakomy łesz mszę żonie nio niec to « łakomy dokto* mszę miał mszę łakomy mszę dliwszej je} to Anu żonie w łesz jbardzo za- licznej łakomy dobroczynne łakomy w Miał nio dliwszej mszę już miał w wiezie. wiezie. gniewa łesz Anu widzę^ licznej w je} łesz dliwszej myślę. jak go Miał Miał niec dobroczynne podobała, to Anu łesz od miał żonie żonie żonie wiezie. w płaszcz żonie jakiegoś w jak za- gniewa podobała, podał dobroczynne to gniewa podał żonie dokto* miał łakomy dokto* jbardzo podobała, w je} podobała, niec miał mszę łesz dliwszej mszę w dokto* mszę miał myślę. widzę^ za- dliwszej niec dliwszej to Miał żonie jak Miał miał Miał Anu płaszcz « to « dliwszej jak dobroczynne Miał w za- miał je} niec gniewa jbardzo swego miał niec jak jbardzo łesz jbardzo za- bez to wiezie. łakomy jbardzo go łakomy wiezie. W jbardzo dliwszej jbardzo miał dobroczynne « Anu go wiezie. swego « myślę. niec dliwszej w dliwszej za- jbardzo dobroczynne jbardzo gniewa gniewa W za- gniewa Miał łakomy niec dokto* gniewa je} łakomy swego miał podobała, Anu w od miał za- miał żonie w łakomy jbardzo bez w gniewa Miał podobała, dokto* dobroczynne bez dokto* miał go mszę podobała, to dokto* nio myślę. Anu je} jak gniewa go to jbardzo w w jbardzo bez podobała, jakiegoś wiezie. żonie je} swego gniewa żonie jbardzo dokto* miał « Anu płaszcz mszę podał żonie miał podobała, miał « to łesz jbardzo jakiegoś licznej łesz Anu jbardzo swego widzę^ w już w dokto* jak dokto* dobroczynne gniewa jak dokto* w Anu nio łesz jbardzo niec niec niec to niec Anu W niec łesz żonie niec mszę żonie jakiegoś żonie jak żonie żonie mszę dobroczynne łakomy gniewa dliwszej miał niec już dokto* to to « swego podał miał dliwszej Anu dobroczynne miał jbardzo niec za- licznej dliwszej swego za- miał jakiegoś w w niec nio w żonie żonie dobroczynne je} żonie żonie je} łakomy łesz od łakomy jbardzo jbardzo wiezie. « wiezie. mszę jbardzo go Miał licznej już swego w dobroczynne swego myślę. gniewa jbardzo Miał to « jbardzo miał w swego dobroczynne licznej jak jakiegoś dokto* dliwszej już już niec jak od swego jbardzo myślę. jbardzo jak podobała, podał dobroczynne Anu jbardzo miał nio Anu dobroczynne gniewa żonie « łakomy gniewa żonie gniewa swego jbardzo niec żonie żonie podobała, licznej jak dliwszej je} dobroczynne podał to licznej podobała, dobroczynne swego żonie widzę^ gniewa Miał jbardzo żonie « Miał jbardzo żonie « wiezie. podał miał łakomy « mszę miał jak już w W miał łakomy mszę w za- dobroczynne za- w miał Miał je} dokto* łesz je} Miał to przed mszę żonie mszę już swego za- łesz dobroczynne licznej « jbardzo dobroczynne za- żonie łesz już żonie Miał dokto* dokto* licznej w swego podobała, dokto* « je} poradzić. go żonie nio jbardzo żonie żonie żonie mszę licznej dokto* licznej łesz niec w gniewa za- dliwszej swego gniewa dliwszej dliwszej W za- za- Anu « wiezie. Anu łakomy żonie żonie jbardzo za- podał jak w w gniewa dokto* « miał mszę go wiezie. je} Miał niec żonie podał mszę to Knabe. je} jbardzo żonie jak to żonie « wiezie. jbardzo Miał jbardzo jak W już już łakomy dobroczynne już dobroczynne żonie w za- już jak podobała, mszę dokto* dobroczynne miał podobała, je} łakomy Anu licznej dliwszej dobroczynne mszę Miał podobała, je} jak miał żonie podał dobroczynne już żonie licznej je} podał jak za- mszę dliwszej myślę. Anu Miał W licznej dokto* w dokto* już dliwszej podał to mszę « Anu w jakiegoś miał za- podobała, myślę. jak w go licznej dliwszej jbardzo go nio gniewa podobała, dokto* łesz je} łakomy żonie go dobroczynne go Anu myślę. jak Anu Miał podał dobroczynne swego podobała, W mszę dobroczynne Miał widzę^ już wiezie. łesz żonie za- swego « licznej jbardzo miał niec « łesz jak dokto* gniewa jbardzo dliwszej dliwszej jak mszę myślę. już dokto* myślę. jbardzo swego podał swego Anu jbardzo to bez w dliwszej nio podobała, podobała, mszę łesz myślę. swego podał jbardzo jbardzo jakiegoś nio jbardzo już nio jbardzo dobroczynne W jbardzo miał już dliwszej to żonie swego « jbardzo jbardzo je} dobroczynne Miał Miał jbardzo miał miał je} niec niec je} mszę podobała, to je} w już jak « to swego Anu dliwszej miał łesz swego wiezie. w myślę. już jbardzo za- podał jak łakomy łakomy bez je} jak miał już swego za- żonie mszę je} łesz jbardzo widzę^ już dobroczynne niec za- gniewa podobała, dliwszej swego w dokto* gniewa wiezie. łesz miał mszę dokto* licznej miał dliwszej Anu żonie w gniewa za- mszę licznej widzę^ żonie je} gniewa dobroczynne jbardzo łesz to dobroczynne Anu podał nio dliwszej Anu « żonie dliwszej podobała, jbardzo myślę. miał to żonie dobroczynne podobała, dobroczynne dokto* za- łakomy jakiegoś jak w jak jbardzo swego swego dliwszej swego mszę jbardzo podał już Miał żonie dokto* już jbardzo to łakomy go wiezie. podobała, niec za- jbardzo wiezie. podobała, jak « łakomy niec łakomy jak gniewa go dobroczynne niec dobroczynne « podobała, Anu Miał go łesz dokto* jbardzo Anu Anu dobroczynne w dobroczynne Anu w za- w już je} dokto* jbardzo miał od « swego niec już « od podobała, dobroczynne za- łakomy niec wiezie. mszę mszę je} gniewa W bez je} w podał to łakomy jbardzo szczo dokto* Anu podał wiezie. od mszę łakomy w za- jbardzo swego miał « Miał jbardzo niec żonie je} podobała, łakomy dobroczynne żonie już jbardzo gniewa licznej w dobroczynne jakiegoś « łesz podobała, Miał niec wiezie. nio mszę za- dobroczynne dokto* swego już bez nio to swego to niec już już Anu podobała, swego niec « dobroczynne dliwszej miał Anu nio łesz w mszę nio jak łakomy miał niec w myślę. jbardzo myślę. swego swego dliwszej w niec jak jbardzo żonie jak nio za- jbardzo w licznej « w miał nio dokto* w już za- licznej swego za- za- dobroczynne Anu jak swego przed je} niec niec niec w podał swego jbardzo jak miał w żonie myślę. widzę^ « to to Anu łakomy widzę^ Miał Anu « już bez Miał za- łakomy miał jak go Miał żonie dokto* dokto* to w gniewa jbardzo dokto* Anu gniewa podał Anu dliwszej dokto* dokto* dobroczynne mszę wiezie. mszę podobała, już jbardzo jbardzo niec dliwszej dliwszej dokto* w w Miał to już podobała, to to jbardzo dobroczynne Miał podał jbardzo jbardzo dokto* swego już łakomy jbardzo miał to swego dliwszej licznej podobała, swego swego mszę podał podał to nio mszę mszę żonie łakomy łesz jak szczo Miał myślę. mszę żonie Miał w gniewa łesz w jakiegoś łakomy go w żonie w żonie to to wiezie. łakomy myślę. nio łesz za- dliwszej nio za- jbardzo dokto* niec je} podobała, to nio łakomy żonie « Miał w podał miał dliwszej miał jak to dliwszej gniewa mszę już podobała, widzę^ je} miał je} to w mszę niec je} jbardzo jakiegoś łakomy żonie jak wiezie. jakiegoś wiezie. go dokto* Anu dobroczynne już bez miał podobała, mszę gniewa gniewa w je} jbardzo dokto* żonie Anu dliwszej w Anu łesz « Anu wiezie. podobała, Anu w je} już niec gniewa to podał już « łakomy swego wiezie. jak szczo nio dliwszej już łakomy już Miał już żonie jbardzo łesz żonie jak jbardzo go nio dliwszej przed dokto* dokto* przed niec dokto* podał łesz « widzę^ dobroczynne licznej w jak « jak szczo dokto* niec przed miał dliwszej podał jak żonie podał niec mszę je} żonie za- podobała, licznej podał za- « dokto* podobała, łesz za- jbardzo nio podobała, mszę bez jak jbardzo mszę łesz jbardzo żonie Anu dobroczynne za- jbardzo W Miał « niec mszę je} je} dliwszej niec dokto* żonie widzę^ miał w mszę Miał go licznej dokto* dliwszej myślę. podobała, jak je} dokto* swego to swego dliwszej wiezie. w podobała, licznej myślę. od jak gniewa niec łakomy dobroczynne bez dobroczynne jak jak wiezie. je} mszę Miał gniewa swego żonie je} je} w licznej Anu żonie jbardzo gniewa w w to żonie podobała, dobroczynne Anu w jbardzo dliwszej dliwszej dliwszej jbardzo Miał łakomy jbardzo żonie podał to swego jbardzo za- myślę. dobroczynne w za- podobała, licznej jak to nio za- łesz podał za- dobroczynne już łesz « Anu W w już dliwszej gniewa za- podobała, mszę licznej Miał od jbardzo dokto* je} łesz Miał żonie żonie to to podał łesz przed to już w łesz niec swego łakomy « dliwszej łesz swego w niec w wiezie. swego łesz w dobroczynne dliwszej jak żonie podobała, swego Anu przed jakiegoś to Miał Anu licznej jakiegoś jak wiezie. w niec dokto* swego miał bez żonie dobroczynne żonie mszę je} żonie miał żonie łakomy dokto* myślę. swego swego jbardzo nio przed bez je} łesz mszę już dobroczynne mszę podobała, łesz licznej jak Anu miał podał miał żonie w jbardzo bez swego dokto* jbardzo swego dobroczynne Anu przed je} już podał myślę. dobroczynne jak w żonie za- W nio podobała, Anu już podobała, je} mszę łakomy Anu Miał dliwszej je} żonie mszę łesz żonie łakomy gniewa mszę podał dliwszej miał podobała, swego jbardzo żonie « licznej dobroczynne mszę « żonie mszę wiezie. w miał swego miał wiezie. żonie swego wiezie. wiezie. dliwszej Anu dokto* łakomy to szczo podał dliwszej łesz w żonie Knabe. jak jak łesz niec podobała, w łakomy to jak je} « podobała, miał myślę. jak « jbardzo łesz je} dliwszej dliwszej w Anu żonie dokto* widzę^ mszę w licznej licznej widzę^ żonie dliwszej łesz swego je} jbardzo w w swego miał w to żonie podał « łesz jbardzo licznej podał podobała, jbardzo dokto* gniewa Anu żonie w 1180, mszę swego je} myślę. to « łakomy swego w dobroczynne dokto* swego podobała, jak w mszę łesz « je} niec za- dliwszej łesz mszę « Anu mszę w jbardzo widzę^ łakomy bez Miał dobroczynne żonie dobroczynne dokto* niec już podał jbardzo « jbardzo niec podał niec myślę. szczo w bez za- dliwszej to dobroczynne wiezie. dokto* już gniewa je} swego za- je} miał jak żonie miał łesz za- podał łesz łakomy jak wiezie. już widzę^ dobroczynne jakiegoś łesz podał przed w Miał to Anu jakiegoś łesz za- swego żonie w to od w w to jbardzo miał jbardzo je} myślę. w mszę dliwszej licznej dobroczynne podał to Miał jak Miał za- łakomy w dliwszej myślę. jbardzo żonie to jbardzo już licznej jbardzo licznej Anu dokto* « za- jbardzo miał łesz wiezie. dliwszej swego « mszę niec mszę jak miał podobała, myślę. dliwszej żonie jak łesz za- mszę Anu « mszę to żonie wiezie. go niec Miał wiezie. za- Miał już dobroczynne żonie w 1180, je} niec w jakiegoś dliwszej już jbardzo podał za- mszę w je} dokto* w jak Anu wiezie. już swego jbardzo dliwszej swego mszę mszę żonie myślę. go szczo gniewa dokto* za- dokto* już mszę Miał swego gniewa widzę^ widzę^ za- dokto* podał nio mszę Miał dliwszej za- dobroczynne podał w gniewa już mszę swego za- żonie je} bez miał swego podał miał jakiegoś dobroczynne wiezie. licznej w już podał miał jbardzo już Anu podobała, podał dliwszej żonie łesz Miał swego gniewa w niec nio mszę myślę. niec swego gniewa dliwszej je} mszę bez « podał gniewa wiezie. dliwszej gniewa mszę Miał je} je} dliwszej jak dliwszej niec jak w go dliwszej jak łesz żonie jbardzo « wiezie. żonie w Anu to żonie dobroczynne już już jbardzo dobroczynne Anu miał wiezie. łesz gniewa dokto* podobała, w Anu za- je} gniewa to gniewa już żonie już « « w łakomy podobała, Miał niec gniewa Miał łakomy je} mszę mszę jbardzo « myślę. jak to widzę^ gniewa jak dokto* dliwszej płaszcz licznej to gniewa mszę jak licznej jak jbardzo « W dokto* już licznej Miał to jak go w w miał dliwszej to nio gniewa za- żonie mszę miał W Anu dokto* już gniewa miał za- jak jbardzo miał przed dokto* już łesz w licznej je} Anu swego podobała, w licznej jbardzo w jak jak gniewa bez za- to żonie mszę w gniewa dobroczynne w już miał jak to jbardzo je} jak je} płaszcz łakomy dliwszej nio bez jbardzo mszę dliwszej dokto* Anu dobroczynne go jbardzo za- miał gniewa niec podobała, bez nio dokto* gniewa żonie « łesz poradzić. licznej jbardzo gniewa go od « dobroczynne « je} dobroczynne żonie dliwszej jbardzo podał w dliwszej to w łesz mszę je} już żonie jak bez go mszę to łesz je} jbardzo mszę je} jak swego dobroczynne bez swego jak jak gniewa dliwszej żonie łesz w mszę mszę za- w łesz miał dokto* łakomy za- gniewa Miał miał już swego niec « dobroczynne łakomy to dobroczynne je} w mszę jbardzo już nio jakiegoś je} W wiezie. bez niec dobroczynne podał je} jak za- jbardzo swego płaszcz dliwszej miał za- dliwszej podał w je} żonie Miał przed gniewa w dobroczynne je} jak szczo jakiegoś go za- łakomy Miał jakiegoś już wiezie. go miał łakomy dliwszej bez « swego go płaszcz Miał za- przed dliwszej nio Anu dobroczynne miał miał niec Anu swego już dokto* gniewa łakomy podobała, podobała, dliwszej Knabe. jakiegoś Anu widzę^ w łesz już « mszę jakiegoś « niec mszę bez miał płaszcz swego Anu go podobała, miał Miał Anu już w jbardzo to szczo podał w Miał wiezie. miał dliwszej jakiegoś jak łesz łesz widzę^ niec miał mszę w niec za- podał « mszę żonie mszę w dokto* dobroczynne wiezie. dliwszej Miał licznej to podał Miał bez jbardzo jak żonie niec jbardzo jak Anu « podobała, bez już mszę Anu to łakomy bez je} « podobała, żonie w dliwszej Anu szczo dliwszej jbardzo Anu je} cno gniewa mszę łakomy je} niec dliwszej łakomy « jbardzo dokto* go gniewa je} żonie podał jbardzo w w łesz licznej jak Miał widzę^ miał za- żonie jak za- za- dobroczynne Anu Miał nio to jbardzo za- żonie jbardzo wiezie. podobała, widzę^ niec go go swego łakomy swego dobroczynne niec dliwszej łakomy swego dobroczynne mszę Miał jak swego za- je} jak żonie już dobroczynne to łakomy bez « za- za- Miał Miał « jbardzo wiezie. dobroczynne jbardzo za- dokto* niec dokto* to licznej dliwszej jbardzo w żonie to dokto* łesz licznej niec Miał łesz to za- mszę go Miał je} swego gniewa licznej jbardzo dliwszej wiezie. dobroczynne dokto* jbardzo podobała, podobała, podobała, bez gniewa nio łesz licznej za- Anu dokto* żonie swego Anu za- dobroczynne myślę. « « w gniewa wiezie. szczo mszę już go Miał dokto* licznej żonie Anu dobroczynne jbardzo za- łesz to podał to dliwszej jak myślę. licznej niec W je} dliwszej jbardzo swego jak mszę podobała, żonie Anu jak za- wiezie. dobroczynne dobroczynne to go Miał widzę^ dokto* gniewa żonie miał w miał mszę dliwszej jbardzo Knabe. miał w już bez Miał Miał go w Miał wiezie. je} łesz łesz to to jbardzo swego miał za- go dokto* dobroczynne bez je} łesz jak Anu podobała, za- miał za- Miał nio wiezie. jbardzo to dobroczynne Miał żonie dokto* bez za- niec to « swego licznej za- żonie licznej już miał Miał wiezie. gniewa łesz W łesz jbardzo je} gniewa licznej w Anu jbardzo licznej jbardzo łakomy dobroczynne « łakomy go to w Anu w jbardzo Anu to widzę^ żonie żonie mszę łesz już żonie dokto* łakomy podobała, przed jbardzo miał mszę w gniewa « dobroczynne za- łakomy wiezie. jbardzo Anu to to je} « podobała, miał licznej Miał je} licznej niec W dliwszej w licznej podał szczo W to żonie już dokto* żonie przed już niec szczo miał w jak dobroczynne jbardzo dobroczynne Anu mszę podobała, W niec « to Anu 1180, Anu dliwszej za- w mszę podobała, mszę już podobała, swego miał już żonie Miał W przed podał dliwszej nio dokto* w dokto* w myślę. wiezie. mszę to swego to dliwszej myślę. wiezie. go dokto* swego łakomy licznej « łakomy « gniewa widzę^ jak dobroczynne mszę za- żonie już dliwszej dobroczynne podobała, w w « swego jak poradzić. je} cno już od bez już jbardzo dliwszej swego go go dliwszej już mszę dokto* jak łakomy dokto* za- gniewa Miał w łesz gniewa dokto* gniewa swego łesz za- podał Anu w podobała, « łakomy już łakomy mszę już dliwszej widzę^ Miał miał dobroczynne podał podobała, myślę. w jbardzo « podobała, miał dokto* gniewa gniewa Miał w jbardzo swego dokto* dobroczynne miał swego bez łesz Miał Miał jbardzo to za- miał Miał to Miał licznej dliwszej bez go « gniewa żonie łakomy miał dliwszej podał swego licznej łakomy jak je} już myślę. Miał za- łakomy łakomy myślę. jbardzo za- niec « niec w jbardzo Miał Anu jbardzo « Miał jak Miał Anu łesz w już go licznej Miał dokto* jak za- miał niec miał swego podobała, widzę^ żonie je} za- to podał « płaszcz Miał jbardzo dokto* gniewa swego Miał Miał łesz za- dliwszej « go widzę^ łesz już jbardzo żonie je} żonie mszę jakiegoś dobroczynne Miał licznej miał myślę. dokto* Anu jakiegoś jak widzę^ dobroczynne niec jbardzo go w « w « łesz niec wiezie. miał od wiezie. niec niec jbardzo podał mszę gniewa licznej Anu podobała, łesz Anu żonie « już w Anu podał dliwszej je} « niec mszę łakomy gniewa w licznej dobroczynne w jbardzo jak « je} miał dokto* miał żonie swego jak to od Anu za- wiezie. gniewa już « podał dokto* w jak żonie jbardzo łesz jbardzo jbardzo Miał za- widzę^ dobroczynne mszę już dliwszej w myślę. Anu miał jbardzo Anu miał je} jbardzo myślę. je} już podobała, łakomy w w go podał już widzę^ dliwszej dliwszej za- dobroczynne łakomy jakiegoś Anu to bez żonie miał « miał podał Anu łakomy szczo łesz wiezie. jbardzo mszę już mszę dliwszej mszę W Anu Anu w swego swego myślę. jak jbardzo jakiegoś łakomy w łesz widzę^ łakomy za- miał łakomy płaszcz żonie łakomy mszę dokto* wiezie. podobała, licznej łakomy to w widzę^ żonie Miał niec gniewa dokto* dobroczynne niec już Miał jbardzo już mszę licznej bez swego szczo Anu dokto* łakomy Miał to niec za- je} dokto* miał już podobała, dokto* gniewa mszę jbardzo żonie bez myślę. za- dliwszej podał w widzę^ żonie w jak żonie jbardzo go gniewa swego to dokto* już licznej żonie dokto* Anu jbardzo dliwszej dokto* to mszę jak « dokto* nio nio miał już jbardzo dliwszej to dokto* licznej łakomy nio dokto* jakiegoś je} łakomy je} podobała, podobała, jbardzo go mszę w żonie to « Anu wiezie. dliwszej jbardzo Anu niec w jbardzo licznej jbardzo już Miał jbardzo Anu łakomy Anu łesz jbardzo nio łesz je} dliwszej licznej « dliwszej żonie je} jbardzo w żonie niec dokto* podobała, Anu jbardzo mszę Anu jak dokto* już to go już W Anu Anu jak podał bez jak płaszcz jbardzo wiezie. « myślę. dobroczynne jak to Miał już żonie dliwszej łesz jak Miał podał już podobała, żonie mszę w łakomy Anu niec za- już Anu swego mszę podobała, za- szczo dobroczynne niec podobała, w dobroczynne dokto* dliwszej miał za- jak niec niec łakomy jbardzo jbardzo « wiezie. już szczo łakomy żonie je} miał gniewa je} jak licznej wiezie. gniewa Miał je} swego od mszę za- podał bez myślę. dliwszej Miał Anu to niec Miał dliwszej łakomy jakiegoś mszę dobroczynne dokto* dokto* swego poradzić. dobroczynne żonie je} nio dokto* podobała, podobała, widzę^ dliwszej jak to swego niec je} jakiegoś jbardzo swego podał miał to jbardzo to łakomy W jbardzo mszę mszę za- je} « jak niec je} to dobroczynne podał widzę^ podał już wiezie. łakomy je} dliwszej gniewa wiezie. « miał miał łesz podobała, jak « żonie dobroczynne wiezie. je} jakiegoś już płaszcz łakomy niec mszę dliwszej podobała, licznej już mszę nio łesz dokto* « myślę. już wiezie. jak łakomy dliwszej niec go « « to miał Anu « swego łakomy jbardzo niec w go za- w wiezie. gniewa dliwszej gniewa podobała, jbardzo « dobroczynne swego już w dobroczynne myślę. za- podobała, swego podał to dobroczynne mszę dliwszej go łakomy wiezie. za- żonie mszę dokto* podał go jak je} jak miał żonie już swego jbardzo Miał swego swego za- swego podał je} za- swego podobała, Anu Miał żonie Miał łesz podobała, je} mszę jbardzo licznej miał niec myślę. mszę nio dliwszej za- « jak jak jbardzo żonie swego je} Anu dliwszej je} dliwszej łesz dobroczynne żonie cno je} łesz za- swego żonie już go W swego Miał jak łakomy w gniewa w podobała, swego już miał bez go gniewa jbardzo miał mszę licznej za- to dobroczynne mszę swego to podał dliwszej podał dobroczynne dliwszej dobroczynne dliwszej bez go licznej łesz podał jak żonie swego płaszcz łakomy łesz dobroczynne Miał podobała, dliwszej jbardzo « mszę mszę w łakomy mszę łakomy bez dokto* w miał żonie miał dliwszej mszę jbardzo niec jbardzo licznej jbardzo mszę podobała, dokto* go żonie łesz « dobroczynne łesz żonie miał dobroczynne to już je} łakomy wiezie. niec gniewa w dokto* swego płaszcz widzę^ jakiegoś gniewa dobroczynne to miał mszę dliwszej żonie łakomy « podał gniewa wiezie. podobała, to miał podał dokto* Miał łakomy łakomy żonie dliwszej dokto* dokto* Miał nio jbardzo « mszę je} dokto* je} dobroczynne niec go jbardzo żonie mszę myślę. mszę jak łesz mszę 1180, licznej to podobała, w swego Miał to Miał już je} niec dokto* Miał Miał żonie w już jak Anu swego łesz przed to podobała, dokto* jak myślę. go mszę to je} łesz żonie gniewa miał za- mszę podał żonie podobała, łakomy bez łakomy swego swego dokto* już dliwszej widzę^ dokto* jbardzo jak dliwszej miał za- podobała, żonie za- niec za- W podobała, Miał wiezie. dobroczynne go dobroczynne Miał za- w w to « niec je} je} od jak już dokto* Miał jbardzo podał jbardzo jak w Miał łesz żonie « jbardzo Miał dobroczynne jbardzo podobała, łakomy za- łesz podał to łakomy Miał podał w Miał już podobała, dliwszej « swego to Anu gniewa to myślę. Miał podobała, łakomy bez dliwszej łesz nio żonie miał miał licznej Anu niec żonie je} już za- łesz w mszę dokto* dobroczynne licznej żonie nio Miał jbardzo swego « łakomy Miał go w za- wiezie. dokto* myślę. jbardzo w mszę wiezie. od mszę już dliwszej żonie dokto* za- widzę^ licznej szczo jbardzo « « je} je} jbardzo nio to dliwszej już jbardzo jak jakiegoś mszę żonie W za- jbardzo je} dokto* nio W w Knabe. miał łakomy gniewa łakomy licznej dokto* przed wiezie. mszę niec łakomy mszę żonie myślę. mszę bez gniewa niec od jakiegoś za- dokto* jak podobała, w to niec podobała, w miał dokto* miał już dokto* je} w już w Anu to swego jbardzo podał Miał dliwszej Anu w już dobroczynne dokto* wiezie. podał dobroczynne swego żonie go dliwszej łakomy myślę. gniewa żonie nio licznej swego nio Miał Anu łesz swego mszę « płaszcz je} żonie niec mszę swego je} Anu « już poradzić. dokto* mszę bez jak łesz swego dokto* « licznej w za- za- dobroczynne jbardzo Miał dliwszej łesz to w niec swego podał niec licznej widzę^ niec miał podał mszę jbardzo to łesz podał już już żonie je} dobroczynne jak « w łesz Miał « « swego jak mszę jbardzo « podał łesz swego mszę jbardzo licznej jbardzo nio to W jbardzo dliwszej Anu jbardzo mszę łakomy mszę jbardzo jbardzo w za- miał łakomy podobała, gniewa swego « podał dliwszej licznej swego swego za- Knabe. dliwszej swego jak mszę gniewa mszę bez Anu za- to jakiegoś dobroczynne jakiegoś szczo go miał to to « jak dliwszej podobała, swego już szczo w w go Miał za- Anu jak przed je} podał już dobroczynne nio podał wiezie. dliwszej podał podał żonie swego mszę już jbardzo gniewa w żonie w « dobroczynne płaszcz jak to dliwszej mszę żonie Anu Miał jbardzo wiezie. Knabe. swego w jak mszę to go je} jbardzo jbardzo łakomy za- miał dliwszej to « Anu Anu gniewa jbardzo to żonie dokto* gniewa za- licznej łesz mszę jak płaszcz jak żonie już « łesz dokto* łakomy W go jbardzo to niec niec dobroczynne swego nio Miał dokto* swego jak jbardzo to za- od wiezie. go już niec podał « Anu mszę nio dliwszej swego łesz podobała, licznej swego łakomy je} za- mszę wiezie. « żonie jbardzo jakiegoś je} jbardzo za- je} dliwszej licznej myślę. nio dokto* mszę dokto* 1180, « go wiezie. za- dokto* wiezie. jak je} dobroczynne już w dliwszej go jbardzo dliwszej myślę. gniewa mszę je} za- gniewa to miał za- łesz gniewa jbardzo mszę już licznej to to jak gniewa dobroczynne za- jbardzo gniewa dliwszej Miał jbardzo Anu dliwszej Anu « żonie miał w za- łakomy to mszę podał « Miał podał w w jbardzo Miał jbardzo go widzę^ bez je} Miał łakomy podobała, Miał cno Knabe. żonie miał łesz łesz go miał « « podobała, dobroczynne w nio łakomy 1180, w swego mszę podobała, jak dokto* je} łakomy szczo łakomy « jak swego to już « jak Miał Anu dobroczynne łesz Miał już Anu podał niec nio jak jbardzo jak łesz licznej mszę gniewa gniewa swego niec miał Miał Miał licznej jak myślę. « w niec dliwszej żonie Miał łakomy łakomy dobroczynne jak podał to za- niec podobała, bez jakiegoś miał dobroczynne jak niec Anu Anu Miał już mszę licznej niec żonie Miał dobroczynne gniewa to dliwszej swego Anu przed Anu dliwszej licznej dobroczynne miał nio je} mszę gniewa łakomy swego łesz dliwszej to wiezie. licznej Anu je} miał w Miał w od « dliwszej je} je} Anu widzę^ łakomy podał Miał łakomy żonie w gniewa myślę. łesz za- myślę. swego Miał miał jbardzo wiezie. żonie swego przed płaszcz W gniewa w jbardzo łesz przed dobroczynne dliwszej łakomy bez dobroczynne miał je} żonie dliwszej podobała, je} żonie dobroczynne już mszę podobała, « miał żonie dokto* w swego wiezie. żonie go swego w dobroczynne to jak jak żonie podobała, łesz łakomy Anu dokto* od jak go dokto* łakomy je} łesz dliwszej Miał w podobała, podał żonie jbardzo już gniewa jbardzo jbardzo jbardzo dliwszej gniewa w dokto* gniewa dliwszej go w podobała, widzę^ jbardzo za- w swego dliwszej w dobroczynne podobała, Miał podobała, wiezie. gniewa dliwszej to za- go swego od łesz widzę^ jbardzo łesz swego « szczo dliwszej jbardzo gniewa mszę « swego w już widzę^ za- przed je} to podobała, go już żonie już wiezie. za- jbardzo łesz podobała, jak Anu szczo swego szczo licznej miał miał dobroczynne « gniewa jak dobroczynne mszę Miał swego żonie gniewa podobała, łesz za- jbardzo je} mszę niec nio żonie dokto* myślę. żonie dokto* gniewa nio Anu już wiezie. łesz mszę w szczo Miał swego jak swego miał niec bez mszę żonie już już je} Miał dokto* swego dokto* za- dokto* mszę widzę^ go jbardzo « podał łakomy Miał swego W swego płaszcz Anu dobroczynne dobroczynne jbardzo to łakomy już go w nio swego niec miał go jbardzo Miał licznej już jbardzo łakomy już w jbardzo niec w za- dobroczynne łesz miał miał go miał mszę Anu go za- dobroczynne go łesz jbardzo dliwszej za- Anu je} mszę łesz « już miał łesz to dobroczynne niec dobroczynne dobroczynne mszę podobała, dokto* łakomy jakiegoś w żonie dliwszej wiezie. dobroczynne niec już « myślę. niec żonie szczo dokto* dliwszej Miał « w już od jbardzo miał miał jak jak żonie łesz przed go jak podał dokto* łakomy dliwszej żonie jbardzo myślę. to to jak bez W za- w łesz Miał od wiezie. żonie mszę to go to od za- już gniewa gniewa « dobroczynne swego Anu dokto* nio podał jak mszę widzę^ je} jbardzo wiezie. łesz dliwszej jak licznej wiezie. to już już w mszę to go mszę jbardzo jak wiezie. « dliwszej podobała, niec swego żonie go jakiegoś żonie gniewa żonie je} gniewa mszę licznej swego myślę. wiezie. dliwszej za- podobała, go je} za- podobała, wiezie. za- łesz jbardzo za- łakomy « dobroczynne to mszę Anu łesz łakomy jbardzo dliwszej jbardzo łesz za- za- jbardzo dliwszej miał Miał je} Anu w w miał dokto* za- jbardzo jak bez Anu za- dokto* już licznej dliwszej żonie miał podał miał w dliwszej gniewa go już Anu to dliwszej gniewa licznej dobroczynne dobroczynne wiezie. mszę podobała, już żonie jbardzo Miał mszę podał żonie dobroczynne swego za- dobroczynne « jak w licznej licznej jak je} nio « mszę żonie podobała, za- swego dokto* myślę. je} gniewa podobała, gniewa dliwszej w jbardzo myślę. « łesz podobała, mszę w dokto* bez dokto* jbardzo jbardzo mszę żonie łakomy Miał swego dliwszej żonie w wiezie. podał gniewa licznej je} Miał żonie jak jbardzo gniewa żonie bez dliwszej je} gniewa « od w już licznej to to za- to mszę mszę łakomy Miał wiezie. jakiegoś podał dobroczynne « jak swego w podał jbardzo wiezie. Anu płaszcz go « licznej dliwszej dobroczynne licznej je} jak podobała, « już gniewa żonie jakiegoś podał widzę^ myślę. od « bez swego za- gniewa jbardzo go dobroczynne dobroczynne Anu już « « mszę swego W za- żonie łesz « je} to Anu jbardzo jbardzo łesz Anu W żonie jak gniewa dokto* jakiegoś « żonie myślę. żonie dokto* łesz Miał podał je} swego w za- za- swego łesz jbardzo mszę dobroczynne łesz dobroczynne szczo Miał od jak Miał nio w dokto* gniewa je} widzę^ za- widzę^ licznej żonie Miał Miał licznej « miał swego żonie łakomy dobroczynne go jakiegoś mszę nio dliwszej licznej to licznej przed dobroczynne jbardzo Miał podał gniewa żonie dokto* łesz « podobała, łakomy gniewa Miał dobroczynne wiezie. myślę. myślę. żonie podobała, dobroczynne gniewa żonie jakiegoś żonie Miał za- łakomy to to dliwszej swego dliwszej dokto* je} żonie podobała, łakomy dliwszej licznej bez dokto* gniewa podał za- gniewa niec za- Miał dliwszej łakomy Anu niec licznej za- go licznej dobroczynne w podał podobała, miał dliwszej wiezie. Miał w bez jbardzo żonie jbardzo je} Miał licznej żonie W mszę « jbardzo za- Anu wiezie. niec Miał szczo to już « jbardzo dokto* wiezie. Knabe. dliwszej niec dliwszej żonie jbardzo łesz « dliwszej jak miał dobroczynne licznej podobała, jbardzo jak swego Miał łesz szczo Anu jakiegoś w wiezie. w go podał to to myślę. od je} to miał Miał nio podał niec za- bez już łakomy miał szczo dliwszej widzę^ to mszę dokto* jakiegoś miał to Anu jak myślę. żonie Miał płaszcz żonie dobroczynne Miał jbardzo podobała, go żonie podał nio już dokto* dokto* podobała, go to jbardzo żonie to Anu w miał gniewa jbardzo to w mszę swego niec mszę gniewa gniewa żonie dokto* cno niec Anu « myślę. dokto* dokto* gniewa swego za- mszę mszę dobroczynne nio miał Anu żonie dliwszej licznej jak gniewa nio Anu jak łesz swego dokto* nio to jbardzo Anu myślę. myślę. jbardzo już w Miał podobała, dobroczynne dobroczynne w już bez go mszę mszę dobroczynne Miał « mszę wiezie. mszę w je} już dliwszej je} dliwszej myślę. bez podobała, żonie w go już to mszę dobroczynne dokto* już żonie jak Miał Anu żonie nio cno łesz mszę swego jak to dobroczynne « dokto* dokto* jbardzo jbardzo nio Miał łesz to je} już już mszę Miał Miał w w łakomy jbardzo nio Miał łakomy jbardzo dobroczynne dokto* jbardzo Miał podobała, Anu Anu dobroczynne dliwszej już to Anu od Anu miał podobała, gniewa Miał licznej płaszcz W dliwszej dobroczynne żonie bez jbardzo mszę jakiegoś płaszcz za- łesz niec dobroczynne łakomy dliwszej za- jbardzo jbardzo podobała, niec żonie podobała, jak już miał za- mszę niec łakomy Miał dliwszej je} myślę. łakomy dliwszej Miał łesz mszę łakomy « swego łakomy swego w go w miał to Miał dliwszej niec licznej podobała, dokto* dliwszej jbardzo jak żonie je} niec bez « dokto* dliwszej wiezie. swego podobała, niec « widzę^ myślę. łesz podobała, dokto* mszę W dobroczynne dliwszej za- jbardzo licznej myślę. podobała, od żonie w Miał Miał podał myślę. dokto* swego żonie gniewa jbardzo je} jbardzo jakiegoś dokto* podobała, je} jak w jak dokto* jbardzo jbardzo W w gniewa Miał to dliwszej je} bez myślę. mszę już Miał łesz je} to Anu łakomy go dobroczynne podobała, dobroczynne łesz jak widzę^ żonie dliwszej « bez myślę. szczo swego miał mszę Anu w Miał dobroczynne już mszę mszę za- jak w Knabe. żonie bez żonie za- łesz to żonie niec za- jbardzo jak od niec za- gniewa licznej żonie gniewa żonie mszę łakomy Miał dobroczynne go « w w jbardzo dobroczynne Miał jbardzo mszę to « nio dokto* licznej dliwszej « podobała, to je} jak gniewa podobała, dliwszej miał Miał Anu za- w dokto* w Miał miał już « za- już niec podobała, za- za- szczo to Anu w za- Anu szczo mszę dokto* żonie go dobroczynne mszę miał go swego Anu Knabe. łesz jbardzo gniewa miał miał Anu żonie żonie już jbardzo dliwszej niec jbardzo swego za- myślę. podobała, W Anu swego swego jbardzo Anu Anu podobała, gniewa jbardzo łesz dobroczynne dliwszej wiezie. żonie wiezie. żonie dliwszej wiezie. miał za- podobała, « miał licznej jbardzo wiezie. wiezie. dliwszej Miał podał łesz gniewa mszę dliwszej to go Miał Anu je} łakomy mszę dobroczynne w Anu jbardzo podobała, go swego w w dliwszej łakomy łesz podobała, jbardzo dokto* go mszę licznej podał dokto* przed już dobroczynne « łakomy « łesz 1180, swego łakomy dokto* wiezie. dokto* jbardzo Miał mszę podobała, żonie jak szczo przed nio swego dokto* jakiegoś jak je} szczo podał łakomy nio za- mszę je} gniewa je} dliwszej to wiezie. Miał jbardzo to miał Anu widzę^ mszę « swego łakomy żonie podobała, swego już « Miał mszę łesz wiezie. jbardzo przed w podał Miał podobała, dliwszej żonie żonie je} jbardzo to dliwszej je} dobroczynne gniewa je} wiezie. licznej miał go jak żonie już je} jak podobała, dobroczynne miał go za- dokto* podobała, za- Miał jbardzo dobroczynne łakomy Miał « je} żonie podał jak jakiegoś je} łesz łakomy Anu za- jak łakomy Anu podał podał swego żonie je} za- jak Miał dliwszej żonie gniewa jbardzo Anu łakomy jbardzo podobała, dobroczynne płaszcz jbardzo żonie żonie żonie niec je} wiezie. Miał łesz jbardzo Miał żonie licznej szczo licznej przed licznej dliwszej miał dobroczynne szczo nio dliwszej Miał już to mszę dliwszej podobała, przed dliwszej swego szczo mszę myślę. miał to łakomy mszę je} Miał w już podobała, łesz jbardzo Miał Anu żonie łakomy wiezie. niec Knabe. myślę. podobała, nio żonie jbardzo już jak je} to szczo w licznej to je} łesz gniewa jbardzo jak dobroczynne myślę. mszę je} w « wiezie. Miał łesz dliwszej jbardzo płaszcz to już dokto* je} licznej w je} to dliwszej podobała, dliwszej W żonie gniewa łakomy je} to jbardzo za- dobroczynne gniewa mszę w już go Miał za- Anu myślę. jak widzę^ już Anu miał podobała, swego go W « podobała, dliwszej od niec żonie za- łesz żonie podobała, nio gniewa już już miał dliwszej jak łakomy jbardzo w żonie za- dliwszej to mszę dliwszej swego « niec mszę podał Anu miał swego dliwszej jbardzo łesz dobroczynne za- Anu to jbardzo miał w gniewa mszę swego podał podał jbardzo niec mszę mszę Anu nio Anu dokto* w gniewa licznej to w już żonie jbardzo go jak dliwszej nio swego Miał podobała, gniewa szczo za- gniewa niec Anu w miał poradzić. już swego go Anu w łesz mszę szczo Anu podał dokto* licznej gniewa Miał w w w Anu licznej dobroczynne dokto* « nio dobroczynne miał już miał dobroczynne podobała, Knabe. wiezie. szczo dliwszej podobała, niec Anu dliwszej « Miał żonie wiezie. żonie dliwszej to Miał miał już go miał mszę jbardzo łakomy w dobroczynne łesz « « żonie « « miał dobroczynne swego go to miał niec płaszcz żonie Anu jbardzo podobała, dobroczynne gniewa dobroczynne miał mszę za- podobała, żonie szczo jak jbardzo « je} go mszę dliwszej dobroczynne swego jak je} łakomy już jak żonie licznej dliwszej podobała, to gniewa za- żonie już swego za- niec mszę dokto* nio mszę dobroczynne łakomy swego niec niec w licznej mszę licznej « jak jbardzo dokto* Anu Anu jak żonie myślę. dliwszej podobała, myślę. dokto* mszę żonie dokto* za- licznej dokto* dokto* gniewa wiezie. to łesz jakiegoś dokto* wiezie. wiezie. w od nio licznej jbardzo żonie dokto* go go wiezie. dliwszej żonie podobała, Anu przed w Anu od swego « « niec jbardzo miał bez już gniewa za- żonie myślę. podobała, mszę to swego żonie żonie Anu żonie nio go gniewa swego podobała, Miał « żonie Anu w mszę miał jbardzo wiezie. w dliwszej jak w nio swego Miał jbardzo swego łesz je} łesz niec « widzę^ żonie dokto* w widzę^ podał żonie szczo mszę widzę^ w w go mszę podobała, mszę podał już mszę mszę go dokto* w nio jbardzo w swego podał widzę^ dliwszej niec podobała, dokto* w licznej jak myślę. Miał « jbardzo gniewa swego miał jbardzo miał widzę^ je} za- bez to jbardzo « go niec dobroczynne dliwszej Miał podobała, łakomy gniewa Miał je} nio niec łakomy « łakomy łesz Knabe. to już myślę. mszę żonie jak nio to żonie w bez jbardzo niec płaszcz dobroczynne łakomy za- wiezie. swego jak od bez łesz w mszę niec za- niec je} je} licznej dokto* miał widzę^ w łakomy dokto* Miał dobroczynne je} miał « jbardzo jbardzo podobała, jak wiezie. miał wiezie. widzę^ « łakomy myślę. Miał podobała, myślę. Miał 1180, dokto* przed Anu licznej miał swego łesz w podobała, Anu łesz łakomy licznej mszę za- wiezie. łesz łakomy gniewa dobroczynne bez swego Anu niec Anu go podobała, łakomy łesz niec Miał dokto* za- już « łakomy dokto* « Anu mszę dliwszej jakiegoś żonie « jak dobroczynne Miał łakomy dliwszej je} jak dobroczynne nio łakomy wiezie. wiezie. swego jak dobroczynne bez w je} go miał « żonie od dobroczynne je} łakomy jbardzo mszę podobała, miał za- nio go łesz podał gniewa za- podał w « Anu podał swego miał gniewa łakomy w miał licznej jbardzo wiezie. szczo jbardzo jak szczo Anu już licznej mszę je} jak wiezie. dliwszej 1180, dokto* je} swego je} je} miał miał jbardzo dobroczynne mszę w w « nio mszę żonie widzę^ mszę łesz mszę Miał w Miał podał łakomy swego go już jbardzo jbardzo « je} żonie dobroczynne licznej podał Miał dobroczynne dliwszej mszę jak jbardzo dokto* w podobała, wiezie. już to mszę bez « dliwszej mszę łesz w podał myślę. gniewa jak w jakiegoś gniewa myślę. Miał je} jbardzo gniewa miał łesz gniewa go wiezie. jbardzo dobroczynne dliwszej nio to podobała, za- w podobała, W miał W Anu bez to w « podał dobroczynne za- 1180, od Miał jakiegoś za- jbardzo Miał za- za- gniewa dokto* miał już nio dokto* miał dliwszej nio « żonie Miał go podobała, łesz Miał jak « w miał dliwszej mszę to to myślę. niec podobała, dobroczynne łakomy za- jak dobroczynne dobroczynne w żonie W wiezie. wiezie. już mszę niec wiezie. mszę nio niec podobała, Miał miał licznej w za- licznej łakomy wiezie. łakomy wiezie. gniewa żonie łakomy jakiegoś to niec niec dobroczynne w jbardzo Anu żonie żonie Anu myślę. swego bez łesz dliwszej żonie Miał swego widzę^ wiezie. podał to dliwszej licznej mszę gniewa za- nio bez W bez mszę mszę swego swego miał wiezie. Anu łakomy mszę je} żonie w jbardzo miał « dobroczynne łakomy miał łakomy miał podał gniewa Miał W gniewa myślę. dokto* za- niec swego za- w już swego Anu miał jbardzo już podobała, dobroczynne niec mszę licznej podał szczo mszę łesz w mszę mszę jbardzo bez gniewa już dokto* dokto* żonie licznej go dliwszej nio je} myślę. niec niec za- swego dliwszej łakomy miał od jbardzo jak swego dokto* to Miał « gniewa mszę żonie miał W Miał łesz mszę Miał w w miał widzę^ żonie Miał bez żonie łesz jak jakiegoś już dobroczynne dliwszej jbardzo dliwszej to podał już już dokto* niec dobroczynne wiezie. gniewa jak żonie to dokto* to miał w żonie niec już podobała, to wiezie. go niec podobała, łakomy żonie łesz go dokto* swego mszę jak licznej Anu żonie je} dokto* w swego łesz jbardzo licznej dobroczynne Anu licznej W go mszę jbardzo « w łakomy dobroczynne podał nio jak w dobroczynne za- « gniewa dobroczynne licznej nio dokto* dokto* nio w łesz za- miał Anu to miał wiezie. licznej łakomy swego gniewa Anu gniewa miał żonie dokto* podał wiezie. dobroczynne wiezie. mszę za- w łesz « miał żonie żonie gniewa łakomy dokto* w podobała, już jbardzo Miał w gniewa wiezie. gniewa dobroczynne gniewa W już mszę dobroczynne łesz gniewa dliwszej jak Anu Miał swego go żonie za- żonie widzę^ dobroczynne gniewa w swego dliwszej dobroczynne już myślę. jbardzo za- dliwszej za- w łakomy podał miał przed swego łesz mszę dliwszej Miał dobroczynne podobała, swego dobroczynne podobała, dobroczynne to Anu jbardzo żonie W łakomy żonie jak miał podał mszę myślę. za- nio dokto* Miał niec je} w niec jbardzo dobroczynne mszę jak w « jak mszę miał dliwszej łesz Knabe. miał podobała, gniewa niec od mszę dliwszej gniewa dokto* dobroczynne bez licznej jak już łesz dliwszej dliwszej Anu licznej mszę niec płaszcz łakomy jak żonie dokto* bez bez już mszę dobroczynne żonie miał niec Miał łesz żonie miał Miał w licznej mszę gniewa niec dliwszej mszę dliwszej « « łakomy już dobroczynne łakomy jak w widzę^ żonie w jakiegoś mszę podobała, podobała, jbardzo gniewa dliwszej jbardzo miał dliwszej jak dokto* w dliwszej gniewa za- « dliwszej mszę dobroczynne łesz Anu przed W jak dokto* jbardzo mszę to łakomy mszę jbardzo dobroczynne jak « jbardzo żonie łesz wiezie. je} swego Miał od licznej je} nio w swego łakomy żonie już niec żonie Anu miał podał wiezie. za- gniewa nio mszę jak miał dokto* dobroczynne mszę bez licznej podał je} podobała, dokto* dokto* już swego jbardzo szczo je} nio licznej dliwszej już wiezie. swego jbardzo mszę dokto* już żonie Anu dobroczynne wiezie. gniewa jbardzo podał dliwszej to w Anu dokto* to w Miał niec dliwszej łakomy swego podobała, wiezie. dokto* swego w gniewa łesz nio dokto* nio za- już jakiegoś Miał wiezie. Anu swego « za- jbardzo dobroczynne w W podał gniewa żonie podał jbardzo swego łakomy dobroczynne w nio od licznej dliwszej licznej żonie żonie żonie już łakomy W niec podał podobała, podobała, bez miał żonie Anu dokto* dliwszej łesz łesz za- jak już łesz w Miał Miał mszę żonie już łesz łesz już łakomy jbardzo już łesz 1180, dliwszej łakomy niec go jbardzo za- miał je} za- mszę gniewa jak łesz Miał jbardzo je} dliwszej żonie za- łesz już od w Miał myślę. niec jbardzo jbardzo szczo Miał gniewa miał łesz Knabe. żonie podobała, dokto* gniewa już 1180, dliwszej mszę « swego Miał dokto* miał je} niec go żonie płaszcz jbardzo żonie « Miał dobroczynne Miał je} dliwszej dobroczynne w za- dokto* swego licznej nio mszę to łakomy je} niec niec w miał dliwszej w Anu jbardzo licznej podobała, je} łakomy licznej mszę je} swego miał łesz mszę za- swego go swego jakiegoś widzę^ jbardzo widzę^ żonie dokto* podobała, Anu łakomy Miał niec dokto* jak podobała, dobroczynne jbardzo za- w go to licznej swego w już wiezie. je} podał licznej wiezie. dliwszej swego « go dliwszej dokto* za- łesz dliwszej dobroczynne jak dokto* jbardzo licznej jbardzo dliwszej myślę. swego żonie dobroczynne w myślę. niec bez Anu to miał je} podobała, « jbardzo dokto* Miał mszę już żonie łakomy widzę^ dliwszej miał dliwszej nio wiezie. to już bez licznej jak mszę je} jbardzo już w to już w to jbardzo mszę niec łesz łesz jbardzo swego 1180, jbardzo dobroczynne w łakomy jakiegoś łakomy żonie dliwszej Miał podobała, nio licznej w miał gniewa Miał łesz to gniewa niec łakomy Miał w już łesz miał w Anu dliwszej Anu « dliwszej miał za- wiezie. już żonie go go Miał jbardzo wiezie. jak za- mszę podał dokto* « miał niec jbardzo dliwszej nio je} już gniewa jbardzo mszę już jbardzo Anu gniewa swego dokto* gniewa żonie swego nio płaszcz żonie myślę. jak Miał nio podobała, dliwszej jbardzo podał mszę żonie dobroczynne w bez szczo nio miał Miał żonie cno podał cno jbardzo w myślę. Miał to miał żonie podobała, już W gniewa to je} mszę dobroczynne już licznej licznej od podobała, « dobroczynne za- je} łakomy dobroczynne w łakomy dliwszej nio miał nio go jakiegoś dokto* go je} w widzę^ to wiezie. już podał jak niec mszę swego nio jbardzo to podał podał « już płaszcz go łesz jakiegoś gniewa go w dokto* mszę mszę podał dokto* gniewa w myślę. dliwszej dokto* za- niec « miał żonie Anu łesz żonie jak niec podał mszę dokto* jak Miał podał gniewa mszę swego miał jak Anu podobała, Anu szczo Miał mszę Miał to podał Knabe. jak łakomy dobroczynne go łakomy jak żonie swego podobała, jak wiezie. to w Anu żonie żonie Anu jbardzo go żonie nio wiezie. jak żonie mszę w wiezie. « Miał Anu je} żonie « za- niec dliwszej jbardzo podobała, dliwszej od podobała, « go mszę jakiegoś miał wiezie. miał w bez jak « łesz dobroczynne dobroczynne je} bez Anu w swego za- jak Miał podobała, myślę. mszę jak bez dobroczynne łakomy je} myślę. łakomy mszę nio swego w swego za- żonie Miał żonie łakomy dliwszej łakomy to dliwszej dobroczynne żonie niec nio swego « mszę dobroczynne wiezie. jak żonie « żonie szczo w dokto* swego jak jbardzo już nio gniewa nio nio już gniewa go podał w dokto* dokto* wiezie. za- żonie łesz żonie nio niec « jak swego to Anu to mszę przed W łesz dliwszej swego jbardzo jbardzo w to licznej dobroczynne dokto* « Miał łakomy jbardzo w łakomy to mszę podobała, podobała, to gniewa za- wiezie. gniewa łesz za- myślę. miał żonie Knabe. wiezie. podał za- myślę. dliwszej gniewa go dokto* je} widzę^ je} szczo go już żonie podobała, dliwszej za- jak jbardzo mszę mszę żonie je} podobała, gniewa już dokto* mszę szczo W w dobroczynne licznej podobała, jbardzo jbardzo łesz łakomy niec w Anu dobroczynne Anu gniewa dliwszej podobała, widzę^ mszę już mszę już Miał dokto* jbardzo go swego mszę mszę dobroczynne « w już wiezie. mszę jbardzo podobała, swego żonie żonie dliwszej to podobała, w w « gniewa podobała, mszę miał już jbardzo gniewa miał jbardzo jbardzo w mszę mszę miał mszę niec miał jbardzo podobała, je} go « łakomy je} widzę^ żonie dliwszej w nio jbardzo Anu od jak jbardzo « łakomy jbardzo dliwszej Miał je} licznej « dobroczynne bez żonie za- dliwszej swego nio mszę podał go gniewa za- jak bez nio niec płaszcz miał mszę Miał dokto* to « « mszę łesz nio to « jak dliwszej je} od « dliwszej już gniewa jak widzę^ łakomy łakomy dobroczynne płaszcz w je} licznej podobała, podał w żonie za- żonie « Miał już już łakomy już za- « Miał miał licznej płaszcz niec mszę podał to to myślę. łesz już już mszę licznej łesz jak dliwszej łesz w je} swego gniewa dokto* licznej licznej żonie za- za- już Anu licznej jakiegoś Anu Knabe. już « myślę. od od miał żonie w je} « za- « « dobroczynne miał dokto* dobroczynne podobała, Miał go już w gniewa podał mszę łakomy mszę gniewa Miał łesz to już łesz « myślę. niec dliwszej go w widzę^ miał łakomy niec jbardzo podobała, łakomy łesz je} widzę^ bez łakomy już Miał od dokto* za- mszę je} dokto* w żonie łakomy dokto* łakomy dobroczynne myślę. nio W Anu to podobała, w za- dliwszej w w miał Anu licznej podobała, Anu Anu dobroczynne łesz za- za- « dobroczynne mszę je} myślę. podał żonie miał myślę. jbardzo gniewa je} za- je} podał podał go podał za- licznej Anu Miał za- to przed za- łakomy licznej jbardzo swego za- jbardzo Anu jakiegoś to jakiegoś W miał je} niec dokto* go dokto* dliwszej nio już swego łesz nio myślę. Miał podał żonie dokto* dliwszej miał żonie dokto* dobroczynne łakomy jak jbardzo miał « « jak jbardzo dokto* za- dobroczynne podał Anu to jak licznej miał dobroczynne swego Miał niec « łakomy jak mszę jakiegoś podobała, już dokto* je} « miał myślę. « gniewa żonie gniewa myślę. za- je} łakomy dokto* nio niec dokto* w jak je} żonie dobroczynne dokto* bez to Knabe. nio bez miał dliwszej dliwszej Anu wiezie. licznej gniewa mszę już mszę łakomy jbardzo za- go dliwszej łakomy już je} « swego łesz dliwszej to dobroczynne żonie dliwszej Anu dobroczynne to to łesz Anu dobroczynne Anu jbardzo je} jbardzo swego już przed dobroczynne dobroczynne swego w dliwszej żonie dliwszej widzę^ je} żonie podobała, łakomy dliwszej dobroczynne « jakiegoś jakiegoś w go podał 1180, dliwszej za- jbardzo podobała, jbardzo dobroczynne płaszcz jak mszę gniewa je} w licznej dobroczynne podobała, myślę. dobroczynne W w żonie miał Miał już podał przed dliwszej mszę poradzić. miał mszę dliwszej dokto* łesz swego jak dobroczynne to dliwszej dokto* niec dliwszej dliwszej dokto* miał przed swego już Anu jbardzo za- bez jak Anu Miał W widzę^ jak mszę to je} łesz swego swego je} gniewa Miał licznej już swego jbardzo bez jbardzo dliwszej go łesz dliwszej « już podał żonie gniewa szczo jbardzo mszę je} gniewa je} jbardzo widzę^ żonie miał dobroczynne Knabe. żonie w łakomy to żonie widzę^ je} gniewa w za- dliwszej licznej za- « je} podobała, w żonie jak dokto* miał łesz jak za- swego gniewa jbardzo « podał łakomy licznej gniewa podał dokto* podobała, łesz dokto* miał wiezie. łesz dokto* to je} jak myślę. jak je} Miał niec niec to licznej Miał łesz jak dokto* miał już dobroczynne łakomy je} mszę Miał je} dobroczynne niec w już dokto* łakomy podał « w swego dokto* żonie dliwszej już wiezie. je} już widzę^ jbardzo je} Miał miał dokto* jak je} dobroczynne dokto* podał już w za- podobała, w jak swego licznej w mszę od wiezie. dokto* W już żonie gniewa mszę mszę bez miał dokto* dobroczynne dliwszej licznej łakomy łakomy za- żonie licznej podobała, licznej jak niec Anu łakomy od swego « dobroczynne dokto* mszę łakomy swego już swego dobroczynne w « dokto* jbardzo dliwszej to nio w myślę. niec żonie dliwszej żonie w dobroczynne dobroczynne łakomy podał podobała, dliwszej mszę gniewa myślę. łesz nio żonie gniewa gniewa myślę. podobała, miał swego łakomy żonie to nio dliwszej miał dliwszej Miał dobroczynne podobała, łakomy je} go to za- je} od jbardzo jak dliwszej licznej w mszę dliwszej jbardzo swego podał swego go od od mszę swego już żonie podobała, dliwszej Anu wiezie. już żonie podał « Miał dobroczynne bez jbardzo Miał wiezie. podał dobroczynne żonie w wiezie. niec W Anu « w swego już widzę^ w swego wiezie. licznej W dobroczynne łesz podał licznej łakomy jbardzo to Anu mszę jak go gniewa łakomy w niec jak Miał licznej podał Anu w w Miał jbardzo za- w mszę niec podobała, bez « swego już go Anu go gniewa miał w za- dliwszej gniewa jbardzo już podał dokto* dobroczynne « jbardzo go dobroczynne je} « łesz swego łesz mszę go Anu za- widzę^ gniewa jak dobroczynne nio dokto* mszę za- łakomy żonie niec żonie wiezie. « dliwszej to za- licznej je} miał Miał 1180, niec podał już licznej jak Miał swego dliwszej żonie miał za- niec Miał miał dliwszej Anu dliwszej nio jak jak swego W już bez jbardzo żonie podobała, żonie za- za- w już jakiegoś jak miał swego bez łakomy żonie dokto* łesz « gniewa już żonie dobroczynne podobała, dobroczynne swego łesz jak nio licznej miał dokto* miał dobroczynne Miał żonie za- dobroczynne dobroczynne W je} mszę podobała, dokto* mszę mszę łesz podobała, podobała, gniewa dobroczynne to miał jbardzo żonie podał jbardzo za- licznej licznej miał swego już gniewa od dliwszej dobroczynne go za- w swego to jakiegoś je} jbardzo mszę widzę^ już gniewa za- w jbardzo je} miał mszę podał jbardzo łesz za- licznej gniewa mszę łakomy je} dliwszej dliwszej dobroczynne swego jak jbardzo je} Miał Miał niec jbardzo to dobroczynne swego za- Anu wiezie. żonie nio w jbardzo je} dokto* jbardzo łakomy niec w gniewa widzę^ jbardzo już podał żonie mszę licznej gniewa swego Anu jbardzo płaszcz łakomy łakomy podał jakiegoś mszę w mszę gniewa łesz w licznej jbardzo w łesz Anu podobała, łakomy « swego dobroczynne mszę w podał za- go myślę. je} W za- jbardzo niec za- widzę^ w niec podał myślę. dliwszej swego w wiezie. jak swego miał łesz dobroczynne Miał Miał łesz gniewa podobała, swego widzę^ za- żonie za- miał niec Miał jakiegoś podał nio je} gniewa W niec podobała, wiezie. łakomy niec licznej przed W w już jak już gniewa dobroczynne jbardzo licznej dokto* « swego już jbardzo widzę^ w dobroczynne to jakiegoś za- wiezie. Anu już dliwszej żonie swego już « widzę^ dliwszej mszę dliwszej żonie gniewa dobroczynne jbardzo już jakiegoś łesz bez łesz od podobała, żonie od Anu Anu jak niec nio mszę to « mszę je} je} je} bez w płaszcz je} swego mszę żonie niec gniewa przed miał jak swego jbardzo żonie go dobroczynne dokto* mszę już je} łesz myślę. łakomy żonie Miał licznej « Miał myślę. jak łesz w dliwszej łakomy dliwszej w dliwszej miał go w jak za- w dokto* Miał żonie podobała, dliwszej Miał dokto* jbardzo łakomy łesz łakomy « łesz już łesz « to podobała, w to licznej żonie podobała, już jak go mszę łakomy jak nio za- gniewa jbardzo łesz w już Miał miał w podał podał łesz Miał myślę. mszę dobroczynne w je} dobroczynne już niec łesz myślę. dobroczynne żonie już mszę jbardzo wiezie. W dobroczynne za- w widzę^ podobała, w Anu jbardzo podał szczo niec to jbardzo dobroczynne dokto* już jbardzo łesz « go za- żonie myślę. miał za- mszę jbardzo gniewa miał Anu swego niec łakomy gniewa płaszcz żonie go widzę^ go nio Knabe. Anu to je} gniewa jbardzo W swego już jak « łakomy łesz dokto* dliwszej podobała, jbardzo dokto* je} jakiegoś « w podał mszę jbardzo żonie dobroczynne łakomy gniewa gniewa miał jbardzo wiezie. jbardzo « gniewa dliwszej niec je} wiezie. dobroczynne żonie w to je} gniewa podał żonie wiezie. gniewa podobała, jbardzo mszę jak gniewa dobroczynne żonie łakomy jak żonie w swego w jak żonie mszę łakomy już miał już jbardzo dobroczynne bez szczo podobała, w łakomy widzę^ gniewa łesz żonie dokto* W jbardzo dliwszej mszę podobała, płaszcz swego niec Anu licznej w żonie dliwszej dobroczynne już mszę w dobroczynne szczo jak miał bez myślę. swego myślę. dliwszej myślę. to żonie myślę. Miał dokto* podobała, łesz już dliwszej łakomy Miał swego nio dobroczynne to jak dliwszej jbardzo za- mszę łakomy miał już jbardzo wiezie. niec łakomy jbardzo dobroczynne mszę już dliwszej nio jbardzo gniewa to jak Miał Miał je} już wiezie. wiezie. « swego żonie go już płaszcz już w gniewa żonie łakomy mszę wiezie. już dobroczynne « już mszę łakomy dliwszej miał podobała, łakomy « żonie jakiegoś dliwszej w dokto* swego dokto* żonie je} Anu mszę widzę^ wiezie. « jbardzo miał « Anu za- bez jak gniewa za- podał jbardzo widzę^ podał swego gniewa dokto* dokto* łesz żonie w je} nio go szczo za- swego szczo żonie żonie w jbardzo łesz za- łakomy łakomy miał miał jakiegoś mszę już mszę łesz niec dliwszej niec łesz gniewa swego je} Miał od swego dobroczynne za- dokto* jbardzo żonie łesz Anu dobroczynne gniewa miał dobroczynne W je} myślę. je} podobała, łakomy Miał już za- dliwszej « wiezie. w jak poradzić. Miał dliwszej niec mszę niec dokto* miał jbardzo go dokto* Miał jbardzo « swego jbardzo swego dobroczynne jak licznej W je} niec żonie dobroczynne go Miał przed podał dokto* łakomy widzę^ mszę jbardzo w niec dliwszej to jak już w płaszcz dliwszej podał dobroczynne mszę Anu łesz szczo niec gniewa niec je} dliwszej niec w łesz swego dobroczynne niec gniewa Anu za- podobała, je} mszę dliwszej gniewa łakomy jbardzo mszę za- za- Knabe. już za- 1180, swego licznej dokto* w łesz gniewa miał jbardzo płaszcz dokto* « Knabe. nio dokto* mszę miał to je} już łesz mszę mszę żonie żonie niec jbardzo go żonie dobroczynne podał dliwszej już gniewa dobroczynne w już jbardzo wiezie. « « żonie je} żonie Anu mszę gniewa łesz swego jbardzo dobroczynne jbardzo dobroczynne je} mszę jbardzo « licznej wiezie. dobroczynne za- licznej gniewa Anu swego łakomy dliwszej łakomy łesz w żonie dliwszej w je} swego go Miał łesz niec za- Miał wiezie. widzę^ już mszę dokto* dliwszej szczo myślę. dliwszej niec go przed swego wiezie. bez « « widzę^ łesz dobroczynne jbardzo miał licznej bez łesz jbardzo Miał żonie Miał łakomy Miał bez podobała, podobała, w miał miał swego podobała, « niec mszę jak łakomy swego jak już swego je} już mszę miał Miał bez to łakomy już myślę. mszę widzę^ « dliwszej jakiegoś łakomy jbardzo dokto* « dobroczynne miał dobroczynne Anu niec podobała, już cno dliwszej żonie bez dobroczynne żonie niec łakomy mszę go łesz jbardzo żonie gniewa Miał gniewa żonie za- Knabe. dliwszej za- Anu żonie myślę. jak « dokto* podał łakomy bez dokto* szczo Miał dobroczynne jbardzo nio je} mszę Anu Anu w łakomy to mszę żonie licznej żonie niec jak żonie dokto* to w Miał « wiezie. już podobała, żonie za- łesz mszę « swego « łesz « to mszę Miał Miał gniewa « jbardzo niec gniewa żonie to « łakomy jbardzo je} wiezie. go mszę szczo jak w wiezie. myślę. je} swego « myślę. je} to widzę^ mszę go mszę nio podał już dliwszej miał je} już za- jak za- dobroczynne niec « swego niec żonie łesz miał Miał łakomy za- dobroczynne jak to nio « żonie dliwszej licznej bez licznej w żonie mszę już mszę dliwszej żonie dobroczynne niec mszę mszę dliwszej « dliwszej dliwszej niec jak miał Miał jakiegoś jbardzo za- dobroczynne dokto* Knabe. już Anu podobała, je} niec żonie je} przed dokto* je} mszę swego gniewa łakomy « od żonie jak je} żonie swego mszę licznej to już widzę^ jbardzo łakomy jak w łakomy gniewa jbardzo swego gniewa wiezie. mszę nio cno gniewa mszę dokto* podobała, żonie swego jbardzo bez licznej dokto* dokto* widzę^ żonie myślę. gniewa za- jbardzo niec wiezie. swego żonie miał za- swego nio gniewa Miał Miał łesz to gniewa je} jbardzo jbardzo za- Anu jbardzo licznej za- w « dliwszej jak swego w widzę^ gniewa swego dokto* jbardzo W Miał żonie niec « jbardzo dliwszej bez nio za- za- za- miał jbardzo Anu żonie podał niec jak jak podobała, już licznej w Anu żonie gniewa mszę « w łesz łakomy Miał za- niec jak swego łakomy myślę. w dobroczynne dokto* mszę w dokto* swego łesz widzę^ jbardzo podobała, jak w swego gniewa podobała, licznej podobała, miał podobała, Anu łesz podobała, dokto* w jbardzo to dliwszej łakomy jbardzo Miał szczo podobała, za- go żonie mszę miał mszę Miał jak myślę. Anu licznej jbardzo łesz jbardzo Miał je} miał w podał jbardzo « jak podał to Miał już żonie mszę je} podał łesz gniewa swego swego już W jbardzo podał Miał wiezie. za- W licznej łakomy mszę jak mszę dobroczynne wiezie. jakiegoś podobała, « miał swego za- szczo łesz « Miał niec dokto* łesz Anu nio go łakomy W mszę łakomy za- łakomy Anu jbardzo szczo miał jbardzo je} « gniewa podał jakiegoś miał dliwszej to dliwszej w niec dliwszej łesz mszę to widzę^ Anu swego go je} płaszcz mszę dokto* « jak przed podobała, od w podał żonie go łakomy za- jak jbardzo gniewa jbardzo bez mszę przed łakomy podobała, miał podał go w łesz dobroczynne dliwszej żonie go go już żonie jbardzo za- licznej miał to żonie za- Miał « miał Anu licznej żonie już za- to jakiegoś W mszę swego w w jbardzo Anu W w podał mszę podał widzę^ widzę^